Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista"

Transkriptio

1 Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 5/5

2 Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista /4

3 Yhteenveto Suomalaisista yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista 4 % on tehnyt vähintään 75 arvoisen hankintasopimuksen vuonna 3. Keskimäärin sopimuksia yrityksillä ja organisaatioilla on 4,6 kappaletta, eli yhteensä,5 milj. sopimusta kun yrityskanta käsittää n. 3 yritystä ja organisaatiota. Sopimusten määrät vaihtelevat toimialan mukaan siten, että lukumääräisesti eniten sopimuksia rakentamisen sekä tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Yleisimpiä sopimukset kuitenkin ovat julkishallinnon, maanpuolustuksen ja sosiaalivakuutuksen toimialalla. Yrityskoon kasvaessa sopimusten yleisyys ja lukumäärät kasvavat. Yrityksen sopimuksista keskimäärin,97 kappaletta on palvelu- tai urakkasopimuksia eli reilu 634 sopimusta. Tavarasopimuksia on keskimäärin,6 kappaletta / yritys eli lähes 84 sopimusta. Yrityksistä neljännes (5 %) tietää, että palvelu- tai urakkasopimuksia on ketjutettu heidän yrityksessä vuonna 3. Yrityksistä 64 %:ssa sopimuksia ei ole ketjutettu ja % ei osaa sanoa tai tiedä ketjutuksesta. Ketjutus on yleisintä kuljetus ja varastointi, informaatio ja viestintä, kiinteistö sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimialoilla.

4 Tutkimuksen taustat ja tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tekemien hankintasopimusten lukumäärää ja sopimusketjuja toimialoittain eriteltynä vuonna 3. Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin sähköposti-informoituna web-kyselynä ja puhelinhaastattelututkimuksena välisenä aikana. Heinäkuussa haastatteluja ei tehty. Internetkysely kohdennettiin pääosin pieniin (mikroyrityksiin) ja puhelinhaastattelut suuriin ja keskisuuriin yrityksiin. Haastatteluotos muodostettiin kiintiöitynä siten, että havaintoarvoja saatiin kaikista toimialoista sekä eri kokoluokan yrityksistä kattavasti koko maasta. Kokonaistulokset on laskettu painotettuna toimialan ja yrityksen henkilömäärän kokoluokan mukaan siten, että aineisto edustaa suomalaista yrityskantaa. Seuraavalla sivulla on esitetty todelliset haastattelumäärät ja painotetut n-määrät toimialoittain sekä yritysten kokoluokittain. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali kokonaisaineistolle on maksimissaan +,88 %- yksikköä. Liitetaulukoissa tulokset on testattu käyttäen tilastollista T-testiä ja khii²-testiä. Taulukkoihin on merkitty osaryhmissä erot, jotka poikkeavat kokonaisaineistosta tilastollisesti merkittävästi tai erittäin merkittävästi.

5 Tutkimuksen haastattelumäärät toimialan ja yrityksen kokoluokan mukaan Painotettu Painottamaton N Osuus N Osuus Kaikki 73 % 73 % Toimiala i Maa-, metsä-, /kalatalous 36 5, % 3, % Teollisuus 8 8, % 58 9, % Sähkö-, kaasu-, vesihuolto 6,6 % 6,3 % Rakentaminen 378 3,9 % 78 6,6 % Tukku-/ vähit. kauppa 43 58% 5,8 36 %, Kuljetus /varastointi 9 7, % 38 5, % Majoitus-/ ravits. toiminta 9 4, % 68,5 % Info/ viestintä/ tietoliik. 9 4, % 4 5, % Rahoitus-/ vak. toiminta 7, % 5,9 % Kiinteistöala 8 3% 3, 68 5%,5 Ammatil./ tieteel. /tekninen 373 3,7 % 48 5, % Hallinto/ tukipalvelut 36 5, % 5 4, % Julk.hal. /maanpuolustus 3, % 97 3,6 % Koulutus 54, % 5 4,6 % Terv.huolto/ sosiaali- palvelut 36 5,% 9 7,7% Taiteet/ viihde/ virkistys 8 3, % 9, % Muu palvelutoiminta 34 8,6 % 5 5,6 % Yrityksen henkilöstömäärä yksinyrittäjä 98 33,8 % 368 3,6 % % 54, % 9, ,8 % 38 4, % , % 3, % ,7 % 86,5 % ,5 % 5 9,3 % %, % 6, , % 9 4,8 % 5-999, % 97 3,6 % +, % 88 6,9 %

6 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana

7 Yritysten osto- eli hankintasopimusten jaottelu Yritysten hankintasopimusten määrää vuonna 3 selvitettiin seuraavan jaottelun mukaan: Yritysten hankintasopimukset, joiden arvo yli 75 Työ tehdään tilaajan/toimeksiantajan tiloissa tai työkohteissa Suomessa Vuokratyövoima tekee työn Sopimuskumppani tekee työn Palvelu- ja urakkasopimukset Tavarasopimukset Työ tehdään muualla Työn tekee ammattiharjoittaja Työn tekee sopimuskumppanin työntekijä Tavarasopimusten lukumäärä, joissa sopimusten arvosta yli puolet on palvelua Sopimusten lkm, joissa palvelu tehdään yrityksen tiloissa Työn tekee ammattiharjoittaja Työn tekee sopimuskumppanin työntekijä Sopimukset, jotka on voitu ketjuttaa

8 Onko tehty vähintään 75 hankintasopimuksia vuoden 3 aikana Onko yrityksenne tehnyt vuoden 3 aikana yhden tai useamman hankintasopimuksen, jonka arvo on vähintään 7 5 euroa? Kaikki vastaajat, n=73 Kyllä 4 Ei 58 En osaa sanoa %

9 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana - estimaatit Vähintään 75 euron hankintasopimuksia vuoden 3 aikana Sopimusten määrä Yrityksiä yhteensä Sopimuksien lukumäärä est. Painottamaton KA Määrä Määrä (est.) n= kpl kpl kpl KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73 4, YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3 4, Teollisuus 58 6, Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 6 7, puhtaanapito Rakentaminen 78 8, Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 36 7, Kuljetus ja varastointi 38 3, Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68, Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 4 48, Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 4, Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68, Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 48, Hallinto- ja tukipalvelut 5, Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 8,9 7 5 Koulutus 5, Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 9, Taiteet, viihde ja virkistys 9, Muu palvelutoiminta 5, Ilman rakentamisen toimialaa KA Sopimusten määrä (est.) 4, 3 986

10 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana - estimaatit Vähintään 75 euron hankintasopimuksia vuoden 3 aikana Sopimusten määrä Yrityksiä yhteensä Sopimuksien lukumäärä est. Painottamaton KA Määrä Määrä (est.) n= kpl kpl kpl KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73 4, YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä 368,9 49* 37-4 henkilöä 59,95 75* henkilöä 38, henkilöä 3, henkilöä 86 3, henkilöä 5 3, henkilöä 84 3, henkilöä 9 38, henkilöä , henkilöä tai enemmän , * Yksinyrittäjien ja -4 henkilöä työllistävien yritysten määrä arvio

11 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana - estimaatit Vähintään 75 euron hankintasopimuksia vuoden 3 aikana Yrityksiä Palvelu- tai urakkasopimuksia Tavarasopimuksia yhteensä Painotta- Sopimusten Sopimuksien Sopimusten Sopimuksien Määrä maton määrä lukumäärä est. määrä lukumäärä est. n= kpl kpl kpl kpl kpl KAIKKI YRITYKSET, TOTAL , ,6 849 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous , , Teollisuus 58 65, ,9 869 Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön , , puhtaanapito Rakentaminen , , Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus , ,7 783 Kuljetus ja varastointi 38 9,77 39, Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 3,57 64, Informaatio ja viestintä, tietoliikenne ,35 39, 54 Rahoitus- ja vakuutustoiminta , , Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta , ,8 854 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta , 3743,45 57 Hallinto- ja tukipalvelut ,9 6,76 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus ,8 57 3,9 353 Koulutus 5 33,4 445, Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 9 86,8 974,8 54 Taiteet, viihde ja virkistys 9 698,64 65, Muu palvelutoiminta 5 88,5 8576,

12 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana - estimaatit Vähintään 75 euron hankintasopimuksia vuoden 3 aikana Yrityksiä Palvelu- tai urakkasopimuksia Tavarasopimuksia yhteensä Painotta- Sopimusten Sopimuksien Sopimusten Sopimuksien Määrä maton määrä lukumäärä est. määrä lukumäärä est. n= kpl kpl kpl kpl kpl KAIKKI YRITYKSET, TOTAL , ,6 849 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä *, , henkilöä 59 75*, , henkilöä , , henkilöä , , henkilöä , , henkilöä , , henkilöä , , henkilöä , , henkilöä ,53 348, henkilöä tai enemmän , , * Yksinyrittäjien ja -4 henkilöä työllistävien yritysten määrä arvio

13 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Vähintään 75 euron hankintasopimuksia vuoden 3 aikana Sopimuksia yhteensä Palvelu- tai urakkasopimuksia Tavarasopimuksia Painotta- maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73 4,6 6,97 7,6 77 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3 4, 6,46 63,66 79 Teollisuus 58 6,46 6, ,9 69 Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 6 7,83 4 3, ,5 3 puhtaanapito Rakentaminen , , ,79 69 Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 36 7, 6, 8 6,7 66 Kuljetus ja varastointi 38 3,9 4,77 63,3 57 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68,4 77,57 83,86 84 Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 4 48, ,35 7, 79 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 4,7 39 3,36 39,74 79 Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68,4 48 8,34 48,8 79 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 48,58 73, 76,45 9 Hallinto- ja tukipalvelut 5,66 67,9 8,76 83 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 8, ,8 65 3,9 68 Koulutus 5,84 78,4 8,43 93 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 9,46 67,8 68,8 93 Taiteet, viihde ja virkistys 9,3 63,64 64,59 85 Muu palvelutoiminta 5,99 55,5 6,47 83

14 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Vähintään 75 euron hankintasopimuksia vuoden 3 aikana Sopimuksia yhteensä Palvelu- tai urakkasopimuksia Tavarasopimuksia Painotta- maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73 4,6 6,97 7,6 77 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä 368,9 8,53 86, henkilöä 59,95 56,38 7, henkilöä 38,77 4, ,9 6-9 henkilöä 3,56 7 3, , henkilöä 86 3,63 4,8 9, henkilöä 5 3,4 5 3,37 5 8, henkilöä 84 3,79 7 6,9 5 69, henkilöä 9 38,5 9 7, , henkilöä ,6 5 96,53,48 33 henkilöä tai enemmän ,56 37, ,3434

15 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Palvelu- tai urakkasopimuksia yhteensä Palvelu- ja urakkasopimuksista Työ tehdään Suomessa asiakkaan tiloissa tai työkohteessa Työ tehdään muualla Painottamaton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,6 8,87 86 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3,46 63,38 65,8 83 Teollisuus 58,38 75,8 85,45 87 Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 6 3, , ,77 74 puhtaanapito Rakentaminen 78 3,7 77,55 8,6 93 Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 36, 8,36 89,7 88 Kuljetus ja varastointi 38,77 63,78 84,75 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68,57 83,49 84,8 96 Informaatio ja viestintä, tä tietoliikennet 4 35, , ,65 78 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 3,36 39,9 43,5 65 Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8, , 5 4,3 75 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 48, 76,59 87,5 88 Hallinto- ja tukipalvelut 5,9 8,39 9,49 89 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,8 65 3,9 69,83 79 Koulutus 5,4 8,48 9,9 89 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 9,8 68,68 75,5 83 Taiteet, viihde ja virkistys 9,64 64,35 75,9 87 Muu palvelutoiminta 5,5 6,59 8,93 77

16 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Palvelu- tai urakkasopimuksia yhteensä Palvelu- ja urakkasopimuksista Työ tehdään Suomessa asiakkaan tiloissa tai työkohteessa Työ tehdään muualla Painottamaton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,6 8,87 86 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä 368,53 86,3 9, 94-4 henkilöä 59,38 7,59 8, henkilöä 38,84 56, 68, henkilöä 3 3,87 44,69 57, henkilöä 86,8 7,99 8 3, henkilöä 5 3,37 5 6, , henkilöä 84 6,9 5 5,4 37, henkilöä 9 7,53 4 6,6 9 4, henkilöä 97 96,53 83,6 5,8 64 henkilöä tai enemmän 88 37, , ,3 59

17 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Palvelu- tai urakkasopimuksia yhteensä Työ tehdään Suomessa asiakkaan tiloissa tai työkohteessa Sopimuksista, joissa työ tehdään asiakkaan tiloissa Työn tekee vuokratyöyritykseltä vuokrattu työvoima Työn tekee sopimuskumppani Painottamaton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,6 8,8 98,75 88 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3,46 63,38 65,6 97, 67 Teollisuus 58,38 75,8 85,8 96,55 89 Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 6 3, ,94 45,4 97 4,5 5 puhtaanapito Rakentaminen 78 3,7 77,55 8,9 98,86 88 Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 36, 8,36 89,4 98,8 9 Kuljetus ja varastointi 38,77 63,78 84, 98,39 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68,57 83,49 84,8 9,4 93 Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 4,35 7,68 89,3 99,5 93 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 3,36 39,9 43,9 74,87 67 Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8, , 5,6 97 3,3 59 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 48, 76,59 87,8 98,7 93 Hallinto- ja tukipalvelut 5 9,9 8 39,39 9 5,5 97 8,8 97 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,8 65 3,9 69,5 95,55 7 Koulutus 5,4 8,48 9, 99,3 93 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 9,8 68,68 75, 99,33 86 Taiteet, viihde ja virkistys 9,64 64,35 75, 99,34 75 Muu palvelutoiminta 5,5 6,59 8, 99,35 88

18 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Palvelu- tai urakkasopimuksia yhteensä Työ tehdään Suomessa asiakkaan tiloissa tai työkohteessa Sopimuksista, joissa työ tehdään asiakkaan tiloissa Työn tekee vuokratyöyritykseltä vuokrattu työvoima Työn tekee sopimuskumppani Painottamaton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,6 8,8 98,75 88 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä 368,53 86,3 9,, 95-4 henkilöä 59,38 7,59 8,4 98, henkilöä 38,84 56, 68,6 94, henkilöä 3 3,87 44,69 57,8 9, henkilöä 86,8 7,99 8,5 84 6, henkilöä 5 3,37 5 6,75 36, , henkilöä 84 6,9 5 5,4, 73 7, henkilöä 9 7,53 4 6,6 9, , henkilöä 97 96,53 83,6 5, ,8 45 henkilöä tai enemmän 88 37,36 33,55 9 3, ,86 4

19 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Työ tehdään Suomessa Palvelu- tai urakka- asiak. tiloissa tai sopimuksia yhteensä työkohteessa Työn tekee sopimus- kumppani Sopimuksista, joissa sopimuskumppani tekee työt asiakkaan tiloissa Työn tekee Työn tekee sopimus- yksityinen kumppanin ammatinharjoittaja työntekijät Painotta -maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,6 8,75 88,7 95,56 9 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3,46 63,38 65, 67,44 8,8 7 Teollisuus 58,38 75,8 85,55 89,4 97,4 9 Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys- liiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 6 3, , ,5 5, ,4 5 puhtaanapito Rakentaminen 78 3,7 77,55 8,86 88,46 94,55 9 Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 36, 8,36 89,8 9,3 99,4 94 Kuljetus ja varastointi 38,77 63,78 84,39 9,7 95,3 93 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68,57 83,49 84,4 93,3 98,7 93 Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 4,35 7,68 89,5 93, 99,3 93 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 3,36 39,9 43,87 67,35 7,5 9 Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8, , 5 3,3 59,49 8,73 6 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 48, 76,59 87,7 93,8 96, 95 Hallinto- ja tukipalvelut 5,9 8,39 9,8 97,3 99,5 97 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,8 65 3,9 69,55 7,3 9,9 73 Koulutus 5,4 8,48 9,3 93, 99,8 93 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 9,8 68,68 75,33 86,5 97,7 89 Taiteet, viihde ja virkistys 9 64, , , ,6 88 8,8 75 Muu palvelutoiminta 5,5 6,59 8,35 88,6 95, 9

20 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Työ tehdään Suomessa Palvelu- tai urakka- asiak. tiloissa tai sopimuksia yhteensä työkohteessa Työn tekee sopimus- kumppani Sopimuksista, joissa sopimuskumppani tekee työt asiakkaan tiloissa Työn tekee Työn tekee sopimus- yksityinen kumppanin ammatinharjoittaja työntekijät Painotta -maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,6 8,75 88,7 95,56 9 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä 368,53 86,3 9, 95,5 97, henkilöä 59,38 7,59 8,39 88,8 96, henkilöä 38,84 56, 68,7 76, 89, henkilöä 3 3,87 44,69 57, 65,47 85, henkilöä 86,8 7,99 8 6,7 38, , henkilöä 5 3,37 5 6, ,95 48, , henkilöä 84 6,9 5 5,4 7,5 3,3 69, henkilöä 9 7,53 4 6,6 9 6,9 3,7 69 4, henkilöä 97 96,53 83,6 5 68,8 45 4, ,34 54 henkilöä tai enemmän 88 37,36 33,55 9 6,86 4 6, ,5 47

21 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Palvelu- tai urakkasopimuksia yhteensä Painottamaton Työ tehdään muualla kuin yrityksen tiloissa Sopimuksista, joissa työ tehdään muualla kuin asiakkaan tiloissa Työn tekee yksityinen ammatinharjoittaja. Työn tekee sopimuskumppanin työntekijät KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,87 86,7 95,6 89 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3,46 63,8 83,4 88,93 83 Teollisuus 58,38 75,45 87, 96,33 89 Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 6 3, ,77 74,4 98 7,74 74 puhtaanapito Rakentaminen 78 3,7 77,6 93,4 94,4 95 Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 36, 8,7 88,5 98,64 9 Kuljetus ja varastointi 38,77 63,75 8,6 95,43 85 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68,57 83,8 96, 99,7 97 Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 4,35 7,65 78, 95,5 79 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 3,36 39,5 65,4 96,93 66 Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8, ,3 75,3 93 4,9 75 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 48, 76,5 88,7 94, 9 Hallinto- ja tukipalvelut 5,9 8,49 89,8 97,37 9 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,8 65,83 79,3 96,6 8 Koulutus 5,4 8,9 89,66 9,5 96 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 9,8 68,5 83,7 9,8 95 Taiteet, viihde ja virkistys 9,64 64,9 87, 89,9 96 Muu palvelutoiminta 5,5 6,93 77,3 94,7 77

22 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Palvelu- tai urakkasopimuksia yhteensä Painottamaton Työ tehdään muualla kuin yrityksen tiloissa Sopimuksista, joissa työ tehdään muualla kuin asiakkaan tiloissa Työn tekee yksityinen ammatinharjoittaja. Työn tekee sopimuskumppanin työntekijät KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,87 86,7 95,6 89 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä 368,53 86, 94, 97, henkilöä 59,38 7,73 84,4 94, henkilöä 38,84 56,7 77, 94, henkilöä 3 3,87 44,6 77, 9, henkilöä 86,8 33 3,3 65 4, , henkilöä 5 3,37 5 6,5 63,4 85 5, henkilöä 84 6,9 5 37,7 6 6, 86 4, henkilöä 9 7,53 4 4,85 49,93 8 4, henkilöä 97 96,53,8 64 3,7 8 9,48 68 henkilöä kl tai enemmän 88 37, , ,8 8 57, 6

23 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Sopimuksista, joissa sopimuskumppani tekee työt asiakkaan tiloissa Työn tekee sopimuskumppani yrityksen Sopimuksista on ketjutettu tiloissa Palvelu- tai urakkasopimuksia yhteensä Painottamaton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % Kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,75 88, 97 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3,46 63, 67,7 99 Teollisuus 58,38 75,55 89,6 98 Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys- liiketoiminta, i i t jätehuolto ja muu ympäristön 6 3, ,5 5 93,93 77 puhtaanapito Rakentaminen 78 3,7 77,86 88,7 97 Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 36, 8,8 9,8 99 Kuljetus ja varastointi 38,77 63,39 9,8 96 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68,57 83,4 93, 99 Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 4,35 7,5 93,7 97 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 3,36 39,87 67,6 97 Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8, ,3 59,9 87 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 48, 76,7 93,4 99 Hallinto- ja tukipalvelut 5,9 8,8 97,3 99 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,8 65,55 7,54 94 Koulutus 5,4 8,3 93, 99 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 9,8 68,33 86,5 98 Taiteet, viihde ja virkistys 9 64, , ,3 9 Muu palvelutoiminta 5,5 6,35 88,5 98

24 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Sopimuksista, joissa sopimuskumppani tekee työt asiakkaan tiloissa Työn tekee sopimuskumppani yrityksen Sopimuksista on ketjutettu tiloissa Palvelu- tai urakkasopimuksia yhteensä Painottamaton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,97 7,75 88, 97 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä 368,53 86, 95, henkilöä 59,38 7,39 88, henkilöä 38,84 56,7 76, henkilöä 3 3,87 44, 65, henkilöä 86,8 6,7 38, henkilöä 5 3,37 5 4,95 48, henkilöä 84 6,9 5 7,5 3, henkilöä 9 7,53 4 6,9 3 3, henkilöä 97 96,53 68,8 45,95 78 henkilöä tai enemmän 88 37,36 6,86 4 6,46 67

25 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Tavarasopimuksia Tavarasopimuksista Tavara ja siihen liittyvää asennushuolto- tai korjauspalvelua, jossa palvelun arvo on yli puolet koko sopimuksen arvosta Sopimukseen liittyvä asennus- huolto- tai korjauspalvelu tehdään asiakkaan tiloissa Painottamaton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,6 77,5 9, 94 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3,66 79,59 84,44 86 Teollisuus 58 4,9 69,5 9,3 9 Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys- liiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön ,5 3, 48 33,33 6 puhtaanapito Rakentaminen 78 4,79 69,87 89,4 96 Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 36 6,7 66,53 88,35 9 Kuljetus ja varastointi 38,3 57,67 76,37 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68,86 84,9 94,3 94 Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 4, 79, 97, 99 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5,74 79,53 8,4 8 Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68,8 79,88 84,39 84 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 48,45 9,8 96,5 97 Hallinto- ja tukipalvelut 5,76 83,8 9,5 97 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 3,9 68 5,8 75 3,66 75 Koulutus 5,43 93,5 93,6 98 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 9,8 93,6 98,4 98 Taiteet, viihde ja virkistys 9 59, , ,4 88 Muu palvelutoiminta 5,47 83,3 94,8 96

26 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana Tavarasopimuksia Tavarasopimuksista Tavara ja siihen liittyvää asennushuolto- tai korjauspalvelua, jossa palvelun arvo on yli puolet koko sopimuksen arvosta Sopimukseen liittyvä asennus- huolto- tai korjauspalvelu tehdään asiakkaan tiloissa Painottamaton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään n= kpl % kpl % kpl % KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 73,6 77,5 9, 94 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä 368,38 9, 96, - 4 henkilöä 59,55 74,36 89, henkilöä 38 7,9 6,47 84, henkilöä 3 7,65 45,59 7, henkilöä 86 9, ,9 55, henkilöä 5 8,83 7 3,4 46, henkilöä 84 69,3 7,9 39 4, henkilöä 9 67,48 6 4, 39 7, henkilöä 97,48 33,6 5 6,8 58 henkilöä tai enemmän ,34 58, ,48 5

27 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana lukumäärät vain niiden yritysten osalta, joilla sopimuksia Vähintään 75 euron hankintasopimuksia vuoden 3 aikana Sopimuksia yhteensä Palvelu- tai urakkasopimuksia Tavarasopimuksia Painottamaton KA KA KA n= kpl kpl kpl KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 7,93 7,, YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 3,44 6,7 7,75 Teollisuus 378 6, 5,58 5,93 Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-liiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 49 3,3838,5 68 6,8 Rakentaminen,7 5,96 5,44 Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 75 8,6 5,94 7,6 Kuljetus ja varastointi 98 6,55 4,79 4,74 Majoitus- ja ravitsemistoiminta i t i i t , , ,45 Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 83 7, 4,7 5,38 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 6,66 5,5 3,54 Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 4 9,57 6,9 8,45 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 9 5,95 4,7 5,69 Hallinto- ja tukipalvelut 69 4,99 4,49 4,34 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 8 47, 6,58 4,77 Koulutus 7 8,53 7,45 5,87 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 36 4,45 3,67 4,8 Taiteet, viihde ja virkistys 6 5,97 4,56 4,4 Muu palvelutoiminta 96 4,38 3,95,7

28 Sopimusten määrät vuoden 3 aikana lukumäärät vain niiden yritysten osalta, joilla sopimuksia Vähintään 75 euron hankintasopimuksia vuoden 3 aikana Sopimuksia yhteensä Palvelu- tai Tavarasopimuksia urakkasopimuksia Painottamaton KA KA KA n= kpl kpl kpl KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 7,93 7,, YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ yksinyrittäjä 76 4,8 3,7 3,97-4 henkilöä 665 6, , , henkilöä 6 7,9 6,4,9-9 henkilöä 4 5,9 6,94 3,94-49 henkilöä 44 35,55 4,4 9, henkilöä 4 37,98 7,84 5,95-49 henkilöä 7 4, 74, 83, henkilöä 6 5,97 8,9 8, henkilöä ,85 49,3 3,4 henkilöä tai enemmän 6 99,7 47,58 494,8

29 Sopimusten ketjutus

30 Onko sopimuskumppanisopimuksia ketjutettu Tiedättekö onko sopimuskumppaninne sk mppaninne siirtänyt t töitä alihankkijalleen eli ketjuttanut ttan t sopimuksia tilanteissa, joissa sopimuksen mukainen työ tai palvelu on tehty teidän yrityksenne tiloissa tai työkohteissa? On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 3, n=96 Tiedän, on ketjutettu ainakin joissakin tapauksissa 5 Tiedän, ei ole ketjutettu 64 En tiedä onko ketjutettu vai ei %

31 Sopimuskumppanisopimusten ketjutus toimialoittain Tiedättekö onko sopimuskumppaninne siirtänyt töitä alihankkijalleen eli ketjuttanut sopimuksia tilanteissa, joissa sopimuksen mukainen työ tai palvelu on tehty teidän yrityksenne tiloissa tai työkohteissa? Sopimuskumppanisopimuksia 3 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n=3 8 6 Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n=94 Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= 4 57 Muu palvelutoiminta, n= % Tiedän, on ketjutettu ainakin joissakin tapauksissa j j p Tiedän, ei ole ketjutettu En tiedä onko ketjutettu vai ei

32 Sopimuskumppanisopimusten ketjutus yrityksen kokoluokittain Tiedättekö onko sopimuskumppaninne siirtänyt töitä alihankkijalleen eli ketjuttanut sopimuksia tilanteissa, joissa sopimuksen mukainen työ tai palvelu on tehty teidän yrityksenne tiloissa tai työkohteissa? Sopimuskumppanisopimuksia 3 Kaikki, n= yksinyrittäjä, n= , n= , n= , n= , n= , n= , n= , n= , n= , n= % Tiedän, on ketjutettu ainakin joissakin tapauksissa j j p Tiedän, ei ole ketjutettu En tiedä onko ketjutettu vai ei

33 Sopimusketjujen pituus ja yrityksen asema ketjussa Sopimuskumppanisopimuksia i i k i on ketjutettu, t tt n=3 Sopimusketjujen pituus Kuinka pitkiä sopimusketjut tavallisesti ovat? Yrityksen tyypillinen asema sopimusketjussa Mikä on teidän yrityksenne tyypillinen asema sopimusketjussa? Kahden sopimuskumppanin tai alihankkijan kesken 89 Ketjun yläpäässä eli tilaaja tai pääurakoitsija 9 Kolmen sopimuskumppanin tai alihankkijan kesken 7 Ketjun keskellä 8 Neljän tai useamman sopimuskumppanin tai alihankkijan kesken Ketjun loppupäässä En osaa sanoa 4 En osaa sanoa % %

34 Sopimusketjujen pituus Kuinka pitkiä sopimusketjut tavallisesti ovat? On sopimuskumppanisopimuksia 3 Huom! Pienet vastaajamäärät Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5 Teollisuus, n=76 Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n=5 99 Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n=3 Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n=6 78 Julk.hal. /maanpuolustus, n=5 64 Koulutus, n=7 Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n=3 Muu palvelutoiminta, n= % Kahden sopimuskumppanin tai alihankkijan kesken p pp j Kolmen sopimuskumppanin tai alihankkijan kesken Neljän tai useamman sopimuskumppanin tai alihankkijan kesken En osaa sanoa

35 Yrityksen tyypillinen asema sopimusketjussa Mikä on teidän yrityksenne tyypillinen asema sopimusketjussa? Sopimuskumppanisopimuksia 3 Huom! Pienet vastaajamäärät Kaikki, n=3 9 8 Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5 Teollisuus, n=76 Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n=6 9 8 Majoitus-/ ravits. toiminta, n=9 Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n=9 9 9 Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n=5 Koulutus, n=7 Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=6 Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Ketjun yläpäässä eli tilaaja tai pääurakoitsija Ketjun keskellä Ketjun loppupäässä En osaa sanoa

36 Ulkomaiset yritykset sopimusketjussa Onko ketjuissa ulkomaisia yrityksiä Onko tavanomaista, että ketjuissa on ulkomaisia yrityksiä? Sopimuskumppanisopimuksia on ketjutettu, n=3 Ulkomaisten yritysten asema ketjussa Missä asemassa nämä ulkomaiset yritykset tavallisimmin toimivat? Ketjuissa on ulkomaisia yrityksiä, n=69 Kyllä 7 Ketjun yläpäässä eli tilaaja tai pääurakoitsija Ketjun keskellä 6 Ei 8 Ketjun loppupäässä 83 En osaa sanoa En osaa sanoa % %

37 Onko ketjuissa ulkomaisia yrityksiä Onko tavanomaista, että ketjuissa on ulkomaisia yrityksiä? Sopimuskumppanisopimuksia 3 Huom! Pienet vastaajamäärät Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5 98 Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= 99 Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= 63 5 Kuljetus /varastointi, n=6 Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n=5 98 Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n=6 8 Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=6 86 Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Kyllä Ei En osaa sanoa

38 Vuokratyövoimaa koskevat kysymykset

39 Vuokratyövoiman käyttö On tehty vuokratyövoimasopimuksia i k i vuonna 3, n=39 Yritykset, joilta työvoimaa vuokrataan Ovatko yritykset, joilta vuokraatte työvoimaa..? Vuokratyötä koskevat sopimukset Ovatko yrityksenne vuokratyötä koskevat sopimukset pääsääntöisesti Vain kotimaisia 76 Jatkuvia 39 Vain ulkomaisia Määräaikaisia 53 Sekä koti- että ulkomaisia 5 En osaa sanoa 5 En osaa sanoa 6 Ei vastausta Ei vastausta % %

40 Yritykset, joilta työvoimaa vuokrataan Ovatko yritykset, joilta vuokraatte työvoimaa..? On tehty vuokratyövoimasopimuksia vuonna 3, n=39 Huom! Pienet vastaajamäärät Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5 7 3 Teollisuus, n=94 88 Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= 97 3 Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n=3 8 8 Majoitus-/ ravits. toiminta, n= 89 Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n=6 99 Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= 67 3 Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Vain kotimaisia Vain ulkomaisia Sekä koti- että ulkomaisia En osaa sanoa/ei vastausta

41 Vuokratyötä koskevat sopimukset Ovatko yrityksenne vuokratyötä koskevat sopimukset pääsääntöisesti On tehty vuokratyövoimasopimuksia vuonna 3, n=39 Huom! Pienet vastaajamäärät Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5 Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= 74 6 Info/ viestintä/ tietoliik., n=3 99 Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= 83 7 Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Jatkuvia Määräaikaisia En osaa sanoa Ei vastausta

42 Vuokratyötä koskevien sopimusten määrän kehitys yrityksessä Miten arvioitte vuokratyötä koskevien sopimusten määrän kehittyvän yrityksessänne tänä ja ensi vuonna? On tehty vuokratyövoimasopimuksia vuonna 3, n=39 Sopimusten määrä tulee lisääntymään 3 Sopimusten määrä pysyy ennallaan 55 Sopimusten määrä tulee vähenemään 5 En osaa sanoa 4 Ei vastausta %

43 Vuokratyötä koskevien sopimusten määrän kehitys yrityksessä Miten arvioitte vuokratyötä koskevien sopimusten määrän kehittyvän yrityksessänne tänä ja ensi vuonna? On tehty vuokratyövoimasopimuksia vuonna 3, n=39 Huom! Pienet vastaajamäärät Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n=3 3 6 Hallinto/ tukipalvelut, n=8 8 9 Julk.hal. /maanpuolustus, n= 5 7 Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=4 69 Taiteet/ viihde/ virkistys, n= 6 84 Muu palvelutoiminta, n= % Sopimusten määrä tulee lisääntymään Sopimusten määrä tulee vähenemään Sopimusten määrä pysyy ennallaan En osaa sanoa/ei vastausta

44 Hankintasopimukset vuokratyövoiman käytöstä ennen vuotta 3 Onko yrityksenne ennen vuotta 3 tehnyt hankintasopimuksia vuokratyövoiman käytöstä yrityksenne tiloissa tai työkohteissa? Kaikki vastaajat, n=73 Kyllä on tehty 8 Ei ole tehty 9 En osaa sanoa %

45 Hankintasopimukset vuokratyövoiman käytöstä ennen vuotta 3 Onko yrityksenne ennen vuotta 3 tehnyt hankintasopimuksia vuokratyövoiman käytöstä yrityksenne tiloissa tai työkohteissa? Kaikki vastaajat, n=73 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n=3 7 9 Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n=78 89 Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n=68 78 Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n=5 89 Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n=9 98 Muu palvelutoiminta, n= % Kyllä on Ei ole En osaa sanoa

46 Hankintasopimukset vuokratyövoiman käytöstä Miksi ei sopimuksia vuonna 3 Miksi yrityksenne ei ole tehnyt vuokratyötä koskevia hankintasop. vuonna 3? Ollut ennen, mutta ei vuonna 3, n=484 Toiminta on supistunut tai osasta toimintaa on luovuttu 6 Mikä sai solmimaan sopimuksen vuonna 3 Mikä sai yrityksenne solmimaan vuokratyötä koskevan hankintasop. vuonna 3? Ei ennen, mutta on vuonna 3, n=4 Toiminta laajentunut 5 Siirrytty käyttämään omaa työvoimaa ja/tai tehdään itse 7 Haluttomuus palkata työvoimaa 3 Vanha sopimus voimassa 7 Työ epäsäännöllistä ja/tai kausiluontoista 57 Jokin muu syy 3 Jokin muu syy 3 Ei vastausta Ei vastausta % %

47 Miksi ei sopimuksia vuonna 3 Miksi yrityksenne ei ole tehnyt vuokratyötä koskevia hankintasopimuksia vuonna 3? Ollut ennen, mutta ei vuonna 3, n=484 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n=8 53 Kiinteistöala, n=4 8 9 Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n=6 Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=4 Taiteet/ viihde/ virkistys, n=3 Muu palvelutoiminta, n= % Toiminta on supistunut tai osasta toimintaa on luovuttu Siirrytty käyttämään ää omaa työvoimaa ja/tai tehdään itse Vanha sopimus voimassa Jokin muu syy Ei vastausta

48 Sopimuskumppanin asiakkaan tiloissa tekemää työtä koskevat kysymykset

49 Sopimuskumppanin asiakkaan tiloissa tekemää työtä koskevat sopimukset On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 3, n=96 Palvelu- ja urakkasopimuskumppanit Ovatko nämä palvelu- ja urakkasopimuskumppaninne..? Sopimukset pääsääntöisesti Ovatko yrityksenne hankintasopimukset, joissa sopimuskumppani tekee työt yrityksenne tiloissa, pääsääntöisesti..? Vain kotimaisia 84 Jatkuvia 37 Vain ulkomaisia Määräaikaisia 57 Sekä koti- että ulkomaisia En osaa sanoa Ei vastausta 3 En osaa sanoa Ei vastausta 4 Määräaikaisuus koska, ovat projekti- luonteisia, kilpailutetaan säänn. tai hankintalaki määrää % %

50 Palvelu- ja urakkasopimuskumppanit Ovatko nämä palvelu- ja urakkasopimuskumppaninne..? On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 3, n=96 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n=7 8 8 Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n=33 86 Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n=9 7 9 Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=76 86 Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Vain kotimaisia Vain ulkomaisia Sekä koti- että ulkomaisia En osaa sanoa/ei vastausta

51 Sopimukset pääsääntöisesti Ovatko yrityksenne hankintasopimukset, joissa sopimuskumppani tekee työt yrityksenne tiloissa, pääsääntöisesti..? On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 3, n=96 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5 9 9 Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n=39 Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n=3 8 8 Kiinteistöala, n=33 Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= 95 5 Muu palvelutoiminta, n= % Jatkuvia Määräaikaisia En osaa sanoa/ei vastausta

52 Hankintasopimusten määrän kehitys yrityksessä Miten arvioitte näiden hankintasopimusten määrän kehittyvän yrityksessänne tänä ja ensi vuonna? On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 3, n=96 Sopimusten määrä tulee lisääntymään 7 Sopimusten määrä pysyy ennallaan 65 Sopimusten määrä tulee vähenemään 9 En osaa sanoa 8 Ei vastausta %

53 Hankintasopimusten määrän kehitys yrityksessä Miten arvioitte näiden hankintasopimusten määrän kehittyvän yrityksessänne tänä ja ensi vuonna? On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 3, n=96 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n=85 47 Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= 94 Muu palvelutoiminta, n= % Sopimusten määrä tulee lisääntymään Sopimusten määrä tulee vähenemään Sopimusten määrä pysyy ennallaan En osaa sanoa/ei vastausta

54 Sopimukset sopimuskumppanin työvoiman käytöstä ennen vuotta 3 Onko yrityksenne ennen vuotta 3 tehnyt sopimuksia sopimuskumppanin työvoiman käytöstä yrityksessänne? Kaikki vastaajat, n=73 Kyllä on 5 Ei ole 83 En osaa sanoa Ei vastausta %

55 Sopimukset sopimuskumppanin työvoiman käytöstä ennen vuotta 3 Onko yrityksenne ennen vuotta 3 tehnyt sopimuksia sopimuskumppanin työvoiman käytöstä yrityksessänne? Kaikki vastaajat, n=73 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n=3 9 7 Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n=36 89 Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Kyllä on Ei ole En osaa sanoa/ei vastausta

56 Sopimukset sopimuskumppanin työvoiman käytöstä Miksi ei sopimuksia vuonna 3 Miksi yrityksenne ei ole tehnyt näitä hankintasopimuksia vuonna 3? Ollut ennen, mutta ei vuonna 3, n=3 Toiminta on supistunut tai osasta toimintaa on luovuttu Mikä sai solmimaan sopimuksen vuonna 3 Mikä sai yrityksenne solmimaan hankintasopimuksen vuonna 3? Ei ennen, mutta on vuonna 3, n=74 Toiminta laajentunut Siirrytty käyttämään omaa työvoimaa ja/tai tehdään itse Haluttomuus palkata työvoimaa 9 Vanha sopimus voimassa 43 Työ epäsäännöllistä ja/tai kausiluontoista 49 Jokin muu syy 6 Jokin muu syy Ei vastausta 5 Ei vastausta % %

57 Miksi ei sopimuksia vuonna 3 Miksi yrityksenne ei ole tehnyt näitä hankintasopimuksia vuonna 3? Ollut ennen, mutta ei vuonna 3, n=3 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= 9 8 Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n=5 Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= Toiminta on supistunut tai osasta toimintaa on luovuttu Siirrytty käyttämään ää omaa työvoimaa ja/tai tehdään itse Vanha sopmius voimassa Jokin muu syy Ei vastausta %

58 Mikä sai solmimaan sopimuksen vuonna 3 Mikä sai yrityksenne solmimaan hankintasopimuksen vuonna 3? Ei ennen, mutta on vuonna 3, n=74 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n=3 89 Muu palvelutoiminta, n= Toiminta laajentunut Haluttomuus palkata työvoimaa Työ epäsäännöllistä ja/tai kausiluontoista Jokin muu syy % Ei vastausta

59 Toimialaa koskevat kysymykset

60 Sopimusten yleisyys toimialan yrityksissä Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset, joissa työ tai palvelu tehdään yrityksen tiloissa tai työkohteissa yleisesti käytössä toimialanne yrityksissä? Kaikki vastaajat, n=73 Sopimukset ovat hyvin yleisesti ikäytössä ä toimialalla, kaikki tai lähes kaikki yritykset tekevät tällaisia sopimuksia 7 Suurin osa yrityksistä tekee sopimuksia Melko pieni osa yrityksistä tekee sopimuksia Sopimuksia ei tehdä toimialan yrityksissä En osaa sanoa 38 Ei vastausta %

61 Sopimusten yleisyys toimialan yrityksissä - toimialoittain Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset, joissa työ tai palvelu tehdään yrityksen tiloissa tai työkohteissa yleisesti käytössä toimialanne yrityksissä? Kaikki vastaajat toimialoittain Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n=78 35 Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Sopimukset ovat hyvin yleisesti käytössä toimialalla, kaikki tai lähes kaikki yritykset tekevät tällaisia sopimuksia Suurin osa yrityksistä tekee sopimuksia Melko pieni osa yrityksistä tekee sopimuksia Sopimuksia ei tehdä toimialan yrityksissä En osaa sanoa Ei vastausta

62 Sopimusten yleisyys toimialan yrityksissä - yrityskokoluokittain Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset, joissa työ tai palvelu tehdään yrityksen tiloissa tai työkohteissa yleisesti käytössä toimialanne yrityksissä? Kaikki vastaajat toimialoittain Kaikki, n= yksinyrittäjä, n= , n= , n= , n= , n= , n= , n= , n= , n= , n= % Sopimukset ovat hyvin yleisesti käytössä toimialalla, kaikki tai lähes kaikki yritykset tekevät tällaisia sopimuksia Suurin osa yrityksistä y tekee sopimuksia Melko pieni osa yrityksistä tekee sopimuksia Sopimuksia ei tehdä toimialan yrityksissä En osaa sanoa Ei vastausta

63 Koko toimialaa koskevat hankintasopimukset Kaikki vastaajat, t n=73 Sopimukset toimialalla pääsääntöisesti Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset, joissa työ tai palvelu tehdään yrityksen y tiloissa tai työkohteissa toimialalla pääsääntöisesti..? Sopimusten määrän kehitys toimialalla Miten arvioitte näiden hankintasopimusten määrän kehittyvän toimialalla tänä ja ensi vuonna? Jatkuvia Sopimusten määrä tulee lisääntymään 8 Määräaikaisia 4 Sopimusten määrä pysyy ennallaan 33 Sopimusten määrä tulee vähenemään 6 En osaa sanoa 64 En osaa sanoa 3 Ei vastausta Ei vastausta % %

64 Sopimukset toimialalla pääsääntöisesti Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset, joissa työ tai palvelu tehdään yrityksen tiloissa tai työkohteissa toimialalla pääsääntöisesti..? Kaikki vastaajat toimialoittain Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Jatkuvia Määräaikaisia En osaa sanoa Ei vastausta

65 Sopimusten määrän kehitys toimialalla Miten arvioitte näiden hankintasopimusten määrän kehittyvän toimialalla tänä ja ensi vuonna? Kaikki vastaajat toimialoittain Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n=78 36 Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n=48 Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Sopimusten määrä ä tulee lisääntymään Sopimusten määrä ä pysyy ennallaan aa Sopimusten määrä tulee vähenemään En osaa sanoa Ei vastausta

66 Hankintasopimusten ketjuttaminen koko toimialalla ja yrityksessä Suhtautuminen ketjuttamiseen toimialalla Miten toimialalla suhtaudutaan hankintasopimusten ketjuttamiseen, rajoitetaanko sopimusten ketjuttamista? Toimialalla tehdään hankintasopimuksia, n=47 Suhtautuminen ketjuttamiseen yrityksessä Miten yrityksessänne suhtaudutaan hankintasopimusten ketjuttamiseen, esimerkiksi rajoitetaanko sopimusten ketjuttamista? Kaikki vastaajat, n=73 Sopimusten ketjuttamista rajoitetaan 7 Sopimusten ketjuttamista rajoitetaan 4 Sopimusten ketjuttamista ei rajoiteta 3 Sopimusten ketjuttamista ei rajoiteta 36 En osaa sanoa 43 En osaa sanoa 39 Ei vastausta Ei vastausta % %

67 Suhtautuminen ketjuttamiseen toimialalla Miten toimialalla suhtaudutaan hankintasopimusten ketjuttamiseen, rajoitetaanko sopimusten ketjuttamista? Toimialalla tehdään hankintasopimuksia Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= 3 45 Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Sopimusten ketjuttamista rajoitetaan Ei osaa sanoa Sopimusten ketjuttamista ei rajoiteta Ei vastausta

68 Suhtautuminen ketjuttamiseen yrityksessä Miten yrityksessänne suhtaudutaan hankintasopimusten ketjuttamiseen, esimerkiksi rajoitetaanko sopimusten ketjuttamista? Kaikki vastaajat toimialoittain Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n=6 Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n=36 Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n=5 Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Sopimusten ketjuttamista rajoitetaan Ei osaa sanoa Sopimusten ketjuttamista ei rajoiteta Ei vastausta

69 Sovelletaanko yrityksessä muita periaatteita hankintasopimuksissa Sovelletaanko yrityksessänne joitain muita periaatteita vuokratyöntekijöiden tai sopimuskumppanin alihankkijan työvoiman käytöstä liittyviin sopimuksiin? Kaikki vastaajat, n=73 Kyllä sovelletaan 3 Ei sovelleta 58 En osaa sanoa 7 Ei vastausta %

70 Sovelletaanko yrityksessä muita periaatteita hankintasopimuksissa Sovelletaanko yrityksessänne joitain muita periaatteita vuokratyöntekijöiden tai sopimuskumppanin alihankkijan työvoiman käytöstä liittyviin sopimuksiin? Kaikki vastaajat toimialoittain Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n=6 79 Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n=4 6 6 Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Kyllä sovelletaan Ei sovelleta Ei osaa sanoa Ei vastausta

71 Muut kysymykset

72 Tilaajavastuulain toimivuus yrityksen toiminnan kannalta Mitä mieltä olette nykyisen tilaajavastuulain toimivuuden yrityksenne toiminnan kannalta? Toimiiko laki.. Kaikki vastaajat, n=73 Erittäin hyvin 8 Melko hyvin 4 Melko huonosti 6 Erittäin huonosti 4 Yrityksemme sopimuksiin ei sovelleta tilaajavastuulakia 7 En osaa sanoa %

73 Tilaajavastuulain toimivuus yrityksen toiminnan kannalta Mitä mieltä olette nykyisen tilaajavastuulain toimivuuden yrityksenne toiminnan kannalta? Toimiiko laki.. Kaikki vastaajat, n=73 Kaikki, n= Maa-, metsä-, /kalatalous, n= Teollisuus, n= Sähkö-, kaasu-, vesihuolto, n= Rakentaminen, n= Tukku-/ vähit. kauppa, n= Kuljetus /varastointi, n= Majoitus-/ ravits. toiminta, n= Info/ viestintä/ tietoliik., n= Rahoitus-/ vak. toiminta, n= Kiinteistöala, n= Ammatil./ tieteel. /tekninen, n= Hallinto/ tukipalvelut, n= Julk.hal. /maanpuolustus, n= Koulutus, n= Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n= Taiteet/ viihde/ virkistys, n= Muu palvelutoiminta, n= % Erittäin hyvin Melko huonosti Yrityksemme sopimuksiin ei sovelleta tilaajavastuulakia Melko hyvin Erittäin huonosti En osaa sanoa/ei vastausta

74 Aineiston rakenne

75 Aineiston rakenne Kaikki vastaajat, t n=73 YRITYKSEN OSTOSOPIMUKSISTA VASTAAMINEN On yrityks. ainoa niistä vastaava Ei ole ainoa vastaava 6 Ei vastausta ONKO YRITYKSELLÄ USEITA TOIMIPAIKKOJA Kyllä Ei KUINKA MONTA TOIMIPAIKKAA YRITYKSELLÄ ON On useita toimipaikkoja, n=9 Alle 5 toimipaikkaa 5-9 toimipaikkaa 9-9 toimipaikkaa 3-49 toimipaikkaa toimipaikkaa Yli toimipaikkaa i ikk Ei osaa sanoa 7 VASTAAJA ARVIOI ASIOITA Koko yrityksen näkökulmasta Yksittäisen toimipaikan näkökulmasta 6 Ei vastausta %

76 Aineiston rakenne Kaikki vastaajat, t n=73 YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Maatalous, metsätalous ja kalatalous 5 Teollisuus 8 Sähkö/kaasu/vesi/lämpö/jäähdytys/jätehuolto/ympär.puhtaanapito Rakentaminen 4 Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajon./kotitalousesin. yms. korjaus 6 Kuljetus ja varastointi 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 4 4 Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 3 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 4 Hallinto- ja tukipalvelut 5 Julkinen hallinto ja maanpuol., sosiaalivakuutus Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Taiteet, viihde ja virkistys 5 3 Muu palvelutoiminta %

77 Aineiston rakenne Päätoimiala i teollisuus, n=436 TEOLLISUUDEN TOIMIALAT Kaivostoiminta- ja louhinta Elintarvikkeiden/juomien/tupakan valmistus Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus 5 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Massan/paperin/paperituot. valmistus/kustantaminen/painaminen Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus Kumi- ja muovituotteiden valmistus 8 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Kulkuneuvojen valmistus 4 Muu valmistus %

78 Aineiston rakenne Kaikki vastaajat, t n=73 YRITYKSEN HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ henkilö (yksinyrittäjä) 34-4 henkilöä henkilöä 6-9 henkilöä - 49 henkilöä 5-99 henkilöä - 49 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän %

79 Aineiston rakenne Kaikki vastaajat, t n=73 YRITYKSEN LIIKEVAIHTO VUONNA 3 Enintään, milj. euroa 43, -,4 milj. euroa,4 - milj. euroa 9 - milj. euroa - milj. euroa milj. euroa 5 - milj. euroa - milj. euroa Yli milj. euroa Ei osaa sanoa %

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesä-/heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 367-447 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA Laadukas ammatillinen koulutus syntyy monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa, ja yhteistyön merkitys kasvaa ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä. Tiiviillä

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019 Pirkanmaan yritysbarometri I/19 Toukokuu 19 Markus Sjölund Taustatiedot Kyselyajankohta: 3.5. -15.5.19 Vastanneita 364, vastausprosentti 19 % Vastaajat yrityskoon mukaan: 1-9 44.1% - 49 31.9% - 249 17.4%

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 Halsua Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 2014; 1222 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Elokuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN ELOKUU 2017 VÄKILUKU 53 188-453 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN HEINÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 334-470 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Syyskuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN SYYSKUU 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa?

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? VALTAKUNNALLINEN TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN TYÖSUOJELULAUTAKUNTIEN SEMINAARI 9.3.2017, SÄÄTYTALO, HELSINKI 1 Riski Wikipedian mukaan: Riski tarkoittaa,

Lisätiedot

Yrittäjät ja palkansaajat Pohjois-Karjalassa

Yrittäjät ja palkansaajat Pohjois-Karjalassa PUHTI-tilastomylly 4/2019 PUHTI Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla -hanke Yrittäjät ja palkansaajat Pohjois-Karjalassa Yrittäjyys, kombityö ja palkkatyö Yrittäjien määrä on vaihdellut

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Yritykset ostopäätösten äärellä

Yritykset ostopäätösten äärellä SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Yritykset ostopäätösten äärellä Tiivistelmä selvityksen tuloksista 22.11.2018 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn liiton toimeksiannosta tutkimuksen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013 Rahoitus ja vakuutus 04 03 hankinnat,0 miljardia vuonna 03 hankinnat olivat,0 miljardia euroa vuonna 03. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat vähenivät 4 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin, miljardia

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Aluetilinpito

Aluetilinpito Aluetilinpito 2000-2016 - työlliset - bruttokansantuote - arvonlisäys, brutto perushintaan - kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) - tuotos perushintaan - kotitalouksien käytettävissä oleva tulo

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot