Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

2 II SISÄLLYS 1. YLEISTÄ.1 2. TALOUS Toimintakustannukset Varainhankinta EDUNVALVONTA Yleistä Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella ja tiedekuntaneuvostossa Tutkintojen kehittäminen Valtakunnallinen vaikuttaminen 6 4. TOIMINTA Yleistä Tapahtumat Liikunta TIEDOTUS Nettisivut Sähköpostilista Manipulus Muu tiedottaminen YHTEISTYÖ Yhteistyösopimukset, yhteistyökumppanit ja verkostoituminen Oikeustieteen laitos Ainejärjestöyhteistyö ISYY Ekskursio ALUMNITOIMINTA..14

3 1 1. YLEISTÄ Legio Ostiensis ry (Legio) on vuonna 1997 perustettu Itä-Suomen yliopistossa kauppa- ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa oikeustieteitä opiskelevien ainejärjestö. Legion sääntöjen 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston oikeustieteitä opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä edistää oikeudellisten asioiden harrastusta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus-, ajanvietto-, keskustelu- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhteisöihin Suomessa ja ulkomailla. Legion sääntöjen 3 :n mukaan yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa opiskeleva oikeustieteen laitoksen pääaineopiskelija, pois lukien pääaineiden ympäristöpolitiikka ja -oikeus sekä filosofia opiskelijat. Pääaineopiskelijoilla tarkoitetaan sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita. Legio edustaa oikeustieteen opiskelijoita oikeustieteen laitoksen, yhteiskunta- ja kauppatieteellisen tiedekunnan sekä Itä-Suomen yliopiston päätöksenteossa. Legio pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti oikeustieteen laitoksella tarjottavan opetuksen sisältöön sekä uusien oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintorakenteiden suunniteluun. Legio ajaa jäsentensä etuja niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Taloudellisen tilanteen odotetaan säilyvän kohtuullisena myös vuonna Legion taloudenhoidossa pyrittäneen edelleen noudattamaan maltillista linjaa budjetoinnissa. Maltillinen taloudenhoito mahdollistaa Legion toiminnan jatkuvuuden ja uusien mahdollisuuksien tarjoamisen jäsenistölle. Legion jäseniä kannustetaan aktiiviseen toimintaan Legion toiminnan puitteissa. Yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää turvata jo aiemmin toimintaan osallistuneiden mukana pitäminen Legion toiminnassa. Toimijoiden suuri vaihtuvuus asettaa suuria haasteita Legion toiminnan pitkäaikaiselle kehittämiselle. Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Vuosi 2013 on yhdistyksen 16.toimintavuosi.

4 2 2. TALOUS Legion talous on ollut useamman vuoden vakaalla pohjalla, niin myös vuonna Tähän syynä on onnistunut varainhankinta, kasvanut jäsenmäärä sekä maltillinen rahankäyttö. Tätä hyväksi havaittua linjaa tuleekin jatkaa myös vuonna Menoja tulee seurata tarkasti ja uusien tulonlähteiden etsinnän tulee olla aktiivista. Budjetoinnissa ja varojenkäytössä on kuitenkin hyvä muistaa yhdistyksen tehtävä jäsenistön edunvalvojana ja vapaa-ajan aktiviteettien järjestäjänä. Edellä mainittuihin toimintoihin tulee ohjata riittävästi resursseja. 2.1 Toimintakustannukset Yhdistyksen toimintakustannukset aiheutuvat yhdistyksen jäsenille järjestettävistä tapahtumien järjestelykuluista, yhdistykselle tehtävien hankintojen (kuten haalareiden hankinta ensimmäisen vuoden opiskelijoille) hankintakustannuksista, toimistotarvikkeiden hankkimisesta, toimiston ylläpidosta sekä yhdistyksen edustuskustannuksista. Huomattavan kuluerän muodostaa vuosijuhlat, joka on yhdistyksen talouden kannalta suurin yksittäinen kuluerä. Vuosijuhlien kustannukset koostuvat mm. tilavuokrista, paino- ja postituskustannuksista, mahdollisen bändin palkkiosta sekä silliaamiaisen järjestelykustannuksista. 2.2 Varainhankinta Legion varainhankinta perustuu jäsenmaksuista kertyviin tuloihin sekä yhteistyösopimuksien solmimiseen alkaen jäsenmaksu on ollut 30 euroa. Jäsenmaksu on yhtäläinen sekä varsinaisille jäsenille että kunniajäsenille. Legion jäsenyys on elinikäinen. Jäsenmaksut ja yhteistyösopimuksien solmiminen muodostavat Legion talouden selkärangan, joten yhteistyökumppaneiden hankintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota myös vuonna Yhteistyösopimusten tuotot koostuvat mm. jäsenlehden ilmoitustuloista, haalarimainoksista sekä fuksipakettien mainostuotoista. Yhteistyötä yrityksen kanssa tullaan kehittämään vuonna 2012 hyväksi havaittujen toimintatapojen pohjalta. 1 Ks. kohta 6. Yhteistyö

5 3 Lisäksi Legiolle tärkeän varainhankintakanavan muodostavat erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuotot, jotka käytetään lyhentämättömänä yhdistyksen toimintaan. Legio saa tuloja myös erilaisista avustuksista. Legio on vuonna 2012 hakenut Itä-Suomen yliopistolta yleis- ja hankeavustusta. Legiolle myönnettiin hankinta-avustuksena kopiokiintiötä ISYY:n kopiokoneelle 200 kappaletta. Näitä avustuksia tultaneen anomaan myös vuonna Legio selvittänee vuonna 2013 mahdollisuutta valmennuskurssin järjestämiseen varainhankintatarkoituksessa. Valmennuskurssiin liittyen pitänee selvittää esimerkiksi verotukseen, palkkakustannuksiin, painokustannuksiin ja kurssin hallinnointiin liittyviä seikkoja. Mahdollisten valmennuskurssien tuotto tultaneen käyttämään lyhentämättömänä yhdistyksen toimintaan.

6 4 3. EDUNVALVONTA 3.1 Yleistä Legion tärkeimpiä tehtäviä on valvoa jäsentensä etuja niin paikallisesti kuin valtakunnallisella tasolla. Paikallisella tasolla Legio valvoo jäsentensä etuja erityisesti Itä-Suomen yliopistossa, yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan päätöksenteossa sekä oikeustieteen laitoksen sisäisessä toiminnassa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti keskusteluun oikeustieteen opetuksen muutoksista. Yhdistyksen tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen opiskelijoiden etuja koskevaan päätöksentekoon tiedekuntaneuvostossa ja oikeustieteen laitoksen laitoskokouksissa sekä muussa laitoksen sisäisessä päätöksenteossa. Edunvalvonnan tärkeys korostuu vuonna 2013, sillä Itä-Suomen yliopisto sai oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnonanto-oikeuden kesäkuussa Legion tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen laitoksilla tutkinnonanto-oikeuden aiheuttamiin muutoksiin sekä jatkossa pyrkiä ylläpitämään HTM- ja OTM- tutkintojen tasavertaisuutta laitoksen strategiassa. Lisäksi Legion tulee pyrkiä siihen, että molempia tutkintoja suorittavat opiskelijat ovat tosiasiallisesti tasavertaisia ja että molempien tutkintojen opiskelijoille taataan yhtäläiset oikeudet jatko-opintoihin. Tiedonkulun tehokkuus Legion hallituksen, tiedekunnan hallinnon opiskelijajäsenten sekä yhdistyksen jäsenten välillä on avainasemassa onnistuneessa edunvalvonnassa. Tiedonkulkua tulee pyrkiä kehittämään ja parantamaan yhdistyksen nettisivuja, jäsenlehteä, sähköpostilistaa ja erilaisia vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia hyväksi käyttäen. Legio pyrkii vaikuttamaan siihen, että Itä-Suomen yliopistosta oikeustieteen laitoksella opiskelevista ja valmistuneista välittyy positiivinen vaikutelma mahdollisille työnantajille, yhteistyökumppaneille ja etujärjestöille sekä mahdollisille uusille Legion jäsenille. 3.2 Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella ja tiedekuntaneuvostossa Legio pyrkii edistämään ja valvomaan jäsentensä etua oikeustieteen laitoksen hallinnossa ja päätöksenteossa opiskelijaedustajiensa kautta. Opiskelijaedustajina toimivat hallituksen johtosäännön mukaisesti ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7 5 Legion hallituksen tulee tavata oikeustieteen laitoksen johtoa säännöllisesti opiskelijoiden edunvalvontaan tarvittavan riittävän informaation saamiseksi. Informaatiofunktion lisäksi laitostapaamiset tarjoavat vapaamuotoisen keskusteluyhteyden laitoksen johtoon ennen varsinaista päätöksentekoa. Laitostapaamisessa tulee pyrkiä esittämään uusia ideoita Legion ja laitoksen yhteistyöhön liittyen. Legion tulee pyrkiä olemaan tiiviissä yhteydessä tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniin. Näin pyritään takaamaan oikeustieteen opiskelijoiden kannan huomioiminen kaikissa päätöksenteon vaiheissa. Legion rooli opiskelijoiden edunvalvojana sekä laitoksen että tiedekunnan tasolla on merkittävä, mikä auttaa opiskelijoiden edun saavuttamista parhaimmalla mahdollisella tavalla. Legion tulee kuulla mahdollisuuksien mukaan jäsenistönsä mielipiteitä oikeustieteen opiskelijoiden edunvalvontaan liittyen. Jäsenistöä tulee pyrkiä kuulemaan esimerkiksi epävirallisissa ja vapaamuotoisissa keskustelutilaisuuksissa sekä yhdistyksen mahdollisesti järjestämien kyselyjen kautta. Legion hallituksen ja oikeustieteen laitoksen henkilökunnan sekä Legion hallituksen ja tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien välistä vapaamuotoista ja epävirallista yhteydenpitoa tulee pyrkiä edistämään ja kehittämään. Tämä on tärkeää erityisesti uusien ideoiden ja keskusteluyhteyden syntymiseksi. 3.3 Tutkintojen kehittäminen Itä-Suomen yliopisto sai oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnonanto-oikeuden kesäkuussa Legion tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen laitoksilla tutkinnonantooikeuden aiheuttamiin muutoksiin, osallistua aktiivisesti uusien tutkintorakenteiden kehittämiseen sekä pyrkiä vaikuttamaan uusien tutkintorakenteiden sisältöihin. Legion tulee myös pyrkiä vaikuttamaan laitokseen niin sanottujen erikoisjuristitutkintojen hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteen maisterin (HTM) tutkintorakenteiden kehittämisen ja ylläpidon edistämiseksi. Legion tulee erityisesti pyrkiä vähentämään mahdollisten tutkintorakennetta HTM-tutkinnosta OTM-tutkintoon vaihtavien opiskelijoiden tutkinnonvaihtamiseen liittyviä ongelmia. Yhdistyksen tulee pyrkiä oikeustieteen laitoksella suoritettujen kurssien hyväksiluettavuuteen, jotta mahdollisilta päällekkäisiltä kurssisuorituksilta tutkintorakenteen vaihdon yhteydessä vältyttäisiin. Tähän tulee

8 6 pyrkiä yhteistyössä oikeustieteen laitoksen johdon, oppiaineiden vastuuhenkilöiden ja muun oikeustieteen laitoksen henkilökunnan kanssa. Legion tulee jatkossa pyrkiä ylläpitämään HTM- ja OTM- tutkintojen tasavertaisuutta laitoksen strategiassa. Lisäksi Legion tulee pyrkiä siihen, että molempia tutkintoja suorittavat opiskelijat ovat tosiasiallisesti tasavertaisia ja että molempien tutkintojen opiskelijoille taataan yhtäläiset oikeudet jatko-opintoihin. Yhdistyksen tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen laitoksella tarjottaviin kursseihin ja niiden sisältöihin, tarjottavan opetuksen määrään sekä opetusmetodeihin. Legio tulee pyrkiä kehittämään opetusta yhdessä oikeustieteen laitoksen kanssa. Keinoja opetuksen kehittämiseksi ovat esimerkiksi osallistuminen laitoskokouksiin, Legion hallituksen ja oikeustieteen laitoksen johdon tapaamiset sekä tarpeen vaatiessa keskustelutilaisuuksien järjestäminen koskien opetuksen kehittämistä. Hallituksen tulee myös pyrkiä ottamaan huomion jäsenistön ja muiden oikeustieteen opiskelijoiden mielipide opetuksen kehittämisestä. Legion hallituksen tulee antaa tarpeen vaatiessa lausuntoja oikeustieteen laitokselle laitoksella tapahtuvista muutoksista, opetuksesta ja muusta toiminnasta. 3.4 Valtakunnallinen vaikuttaminen Legio pyrkii pitämään yhteyttä sekä pyrkii yhteistyöhön kansallisten etujärjestöjen esimerkiksi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n, Suomen Lakimiesliitto ry:n kanssa sekä Kumula ry:n kanssa. Legio pyrkinee vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin Itä-Suomen yliopiston Ylioppilaskunnan (ISYY) kautta. Legio tulee olemaan tiiviissä yhteydessä ISYY:n edustajistossa oleviin Legion jäseniin.

9 7 4. TOIMINTA 4.1 Yleistä Legio tarjoaa jäsenistölleen runsaasti mahdollisuuksia luoda kontakteja muiden ainejärjestöjen opiskelijoihin, legiolaisten mahdollisiin työnantajiin sekä Legion yhteistyökumppaneihin. Hyviä suhteita pyritään ylläpitämään aktiivisella yhteistyöllä edellä mainittujen tapahtumien kanssa ja lähettämällä Legion edustus mahdollisuuksien mukaan edellä mainittujen tahojen tapahtumiin. Lisäksi Legio pyrkii mahdollisuuksien mukaan kutsumaan edellä mainittuja tahoja Legion järjestämiin tapahtumiin. Legio hallituksen tulee kehittää jäsenistön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja muuhun Legion toimintaan. Hallitus miettinee esimerkiksi vuosijuhlakomitean tai tapahtumavaliokunnan perustamista, joiden kautta jäsenistö voisi entistä paremmin osallistua ja vaikuttaa Legion toiminnan sisältöön. Mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan tulee laajentaa. Hallituksen tulee kehittää, ylläpitää ja parantaa legiolaisten yhteishenkeä perinteitä kunnioittaen, mutta samalla rohkeasti luoda uusia tapahtumia, joiden kautta Legiolle syntyy uusia perinteitä. Hallituksen tulee lisäksi pyrkiä parantamaan päätöksenteon avoimuutta sekä kehittää tiedonkulkua hallituksen ja jäsenistön välillä. Jäsenistön palaute tulee ottaa huomioon kaikessa Legion toiminnassa. Hallitus pyrkinee lisäämään jäsenistön osallistumisaktiivisuutta esimerkiksi tiedotusta parantamalla. 4.2 Tapahtumat Vuoden 2013 toimintaan kuuluu monia perinteisiä tapahtumia. Vuosi pyritään avaamaan tammikuussa järjestettävillä kevätkauden avajaisbileillä. Fuksien järjestämisvastuulle kuuluvat kostajaiset, jotka fuksit pyrkivät järjestämään keväällä vanhoille opiskelijoille vastineeksi syksyn fuksiaisista. Vapun yhdteydessä Legio pyrkii järjestämään jo perinteiseksi muodostuneen vappuviikon, jonka tapahtumat koostuvat sekä Legion itsensä että muiden ainejärjestöjen, ISYY:n ja muiden toimijoiden tapahtumista. Vappuaattona pyritään järjestämään Legion vappu, joka kokoaa legiolaiset viettämään yhdessä vappua.

10 8 Legio järjestää keväällä kaksi kaikille avointa tapahtuma ravintola Bepopissa järjestetään After Ski bileet, joiden todettiin olleen menestys vuonna Legio pyrkinee vakiinnuttamaan asemansa After Ski opiskelijabileiden yksinoikeutettuna järjestäjänä Joensuun kaupungissa. Legion toinen kaikille avoin tapahtuma järjestetään ravintola Bepopissa Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa Legion sääntöjen 16 :n mukaisesti. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Syksyllä Legion toiminta aloitetaan fuksiviikolla, jonka aikana ensimmäisen vuoden opiskelijoille pyritään järjestämään monipuolista ohjelmaa. Syyskuussa pyritään järjestämään myös perinteiset Back to Legio bileet, jotka ovat tradition mukaan toimineet legiolaisten etkoina ennen Praxis ry:n järjestämien Back to School bileiden alkua. Legio järjestänee fuksiaiset syys-lokakuun aikana, jossa uudet opiskelijat kastetaan leikkimielisesti Legion jäseniksi. Loka-marraskuussa pyritään järjestämään toogabileet, jotka järjestettäneen perinteen mukaisesti syyskokouksen yhteydessä. Legio järjestänee marraskuussa vuosijuhlaviikon, jonka aikana Legio tarjoaa jäsenilleen monipuolisia tapahtumia ja esittelee monipuolisesti toimintaansa. Vuosijuhlaviikkoa vietettäneen viikolla 46 tai 47. Vuosijuhlaviikko huipentuu vuosijuhlaviikon lauantaina järjestettäviin vuosijuhliin, jotka ovat Legion toimintavuoden päätapahtuma. Vuosijuhlaviikon sunnuntaina järjestetään akateeminen silliaamiaiseen. Vuosijuhlaviikkoa pyritään kehittämään jäsenistön toiveiden mukaisesti. Legion hallitus pyrkinee aktivoimaan jäsenistöään auttamaan vuosijuhlaviikon ja vuosijuhlien järjestelyissä. Legio järjestänee perinteiset pikkujoulut marras- joulukuussa. Pikkujoulujen järjestelyvastuu on perinteisesti ollut fuksien harteilla, ja tätä toimintatapaa noudatettaneen myös vuonna Legion syyskokous järjestetään Legion sääntöjen 15 :n mukaisesti loka-marraskuussa. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat esimerkiksi toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 sekä toiminnantarkastajien valinta. Legio pyrkinee järjestämään myös muita kuin edellä mainittuja tapahtumia sopivana ajankohtana vuoden 2013 aikana. Tällaisia muita mahdollisesti järjestettäviä tapahtumia ovat esimerkiksi sitsit.

11 Liikunta Legio pyrkinee varaamaan ISYY:n ainejärjestöille jakaman salivuoron. Salivuoro pyrittäneen saada sijoitettua alkuiltaan. Legion salivuorolla harrastettaneen monipuolisesti liikuntaa esimerkiksi sählyn pelailun merkeissä. Legio osallistunee keväällä 2013 järjestettävässä yliopiston liikuntailtapäivässä tossupallon rentosarjaan. Vaihtoehtoisesti Legion joukkue osallistunee johonkin muuhun joukkuelajiin. Lisäksi Legio osallistunee syksyllä 2013 järjestettävässä yliopiston liikuntailtapäivässä jalkapallon rentosarjaan. Vaihtoehtoisesti Legion joukkue osallistunee johonkin muuhun joukkuelajiin. Legio pyrkinee järjestämään jäsenistölleen myös muita kuin edellä mainittuja liikuntatapahtumia. Tällainen mahdollisesti sopivan ajankohdan löytyessä järjestettävä tapahtuma voisi olla esimerkiksi opintotukikoris, jonka Legio järjesti ensimmäisen kerran keväällä Legio osallistunee syksyllä 2013 alkavaan ISYY:n järjestämään salibandyliigaan jäsenistöstään koostuvalla joukkueella. Legio pelannee Optimi ry:tä vastaan perinteisen jalkapallo-ottelun.

12 10 5. TIEDOTUS 5.1 Kotisivut Legio uudisti kotisivunsa vuonna 2012 ja ne löytyvät osoitteesta Nettisivujen koko yleisilme uudistettiin ja niiden rakennetta muutettiin niin, että ne olisivat entistä helppokäyttöisemmät. Kotisivut ovat Legion ensisijainen tiedotuskanava. Nettisivuja tulee pyrkiä päivittämään aktiivisesti niin, että kaikki yhdistystä ja yhdistyksen toimintaa koskeva tieto löytyisi yhdistyksen kotisivuilta mahdollisimman nopeasti päätöksenteon tai informaation saamisen jälkeen. Kotisivuja pyrittäneen kehittämään niin, että sivuston päivittäminen olisi mahdollista nettivastaavan lisäksi myös muiden Legion hallituksen jäsenten toimesta. Legion kotisivuja tulee kehittää yhdistyksen jäseniltä saaman palautteen ja tarkoituksenmukaisuuskysymysten mukaisesti. On tärkeää, että kotisivuista saadaan kehitettyä toimiva kokonaisuus, joka on käyttäjäystävällinen ja toteuttaa kotisivuille annettua tiedotustehtävää. 5.2 Sähköpostilista Legiolla on käytettävissään sähköpostilista, jonka kautta yhdistys voi viestiä toiminnastaan jäsenistölleen. Legion sähköpostilistalle voi välittää informaatiota lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Sähköpostilista on Legiolle tärke tiedotuskanava nopean tiedonkulun varmistamiseksi. Turhien viestien lähetystä sähköpostilistan kautta tulisi välttää, ja vähemmän kiireellinen informaatio tulee pyrkiä julkaisemaan yhdistyksen kotisivuilla. 5.3 Manipulus Manipulus on Legion julkaisema Itä-Suomen yliopiston oikeustieteilijöiden opiskelijajulkaisu. Manipulus julkaistaan 4 kertaa vuodessa niin, että Manipulus julkaistaan kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä. Maipulus ilmestyy sähköisessä muodossa yhdistyksen nettisivuilla. Manipuluksen julkaisusta vastaa Manipuluksen päätoimittaja. Päätoimittaja voi halutessaan pyytää apua esimerkiksi taittoon Legion ulkopuolisilta henkilöiltä.

13 11 Legion hallitus pyrkinee selvittämään Manipuluksen mahdollisen painatuksen kustannuksia vuonna Muu tiedottaminen Legiolla on oma ryhmä ja julkinen sivusto Facebookissa. Tapahtumista tehdään eventit Facebookiin, mutta Facebook ei ole yhdistyksen ensisijainen tiedotuskanava vaan hyvä apuväline nopeaan tiedonkulkuun. Legion kotisivuilta on suora linkki yhdistyksen Facebook- sivulle. Legio tiedottanee tapahtumista myös ilmoitustaulunsa kautta, joka sijaitsee Aurora-rakennuksen toisessa kerroksessa. Syksyllä 2013 aloittaville uusille opiskelijoille koottaneen perinteinen fuksipaketti, joka sisältää tietoa Legiosta, oikeustieteen opiskelusta ja yhteistyökumppaneista. Fuksipaketit kokoavat tuutorit, mutta Legion hallitus vastaa fuksipaketin sisällöstä. Hallitus pyrkinee kehittämään Legiosta ulospäin suuntautunutta tiedostamista. Legion käyttämiä asiakirjapohjia tulee yhtenäistää yhdistyksen yhtenäisen yleisilmeen parantamiseksi ja Legion brändin kehittämiseksi. Legion hallituksen tulee käyttää Legion virallista logoa kaikessa ulospäin suuntautuvassa ja Legion sisäisessä viestinnässä.

14 12 6. YHTEISTYÖ 6.1 Yhteistyökumppanit, yhteistyösopimukset ja verkostoituminen Yhteistyösopimukset muodostavat Legion talouden selkärangan, joten yhteystyökumppaneiden hankintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota vuonna Vuonna 2012 solmitut yhteistyösopimukset tulee pyrkiä uusimaan. Lisäksi tulee pyrkiä hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneiden hankinnassa tulee erityisesti panostaa tahoihin, jotka voisivat toimia legiolaisten mahdollisina työpaikkoina valmistumisen jälkeen. Yhteistyökumppaneiden hankinnassa tultaneen noudattamaan vuosina hyväksi todettuja toimintatapoja. Yhteistyösopimusten sisällöt neuvotellaan tapauskohtaisesti. Legion hallitus uudisti vuonna 2012 yhteistyösopimuspohjan, joka on nyt yksityiskohtaisempi. Uudesta yhteistyösopimuksesta myös selviää paremmin yhdistyksen ja yhteistyökumppanin oikeudet ja velvollisuudet. Vuonna 2012 luotua yhteistyösopimuspohjaa käytettäneen myös vuonna Verkostoituminen oikeustieteen harjoittajien etujärjestöihin, oikeustieteen opiskelijoiden mahdollisten työnantajien suuntaan sekä oikeustieteen opiskelijoiden opiskelijajärjestöjen kanssa korostunee oikeustieteen maisterin tutkinnonanto-oikeuden myötä. Yhteistyöhön kehittämiseen edellä mainittujen tahojen kanssa tulee ohjata resursseja tarpeen mukaan vuonna Legio pyrkinee olemaan yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa, jotka vaikuttavat legiolaisten työllistymiseen, kansainvälistymiseen sekä verkostoitumiseen tulevaisuudessa. 6.2 Oikeustieteen laitos Legio pyrkinee tekemään yhteistyötä oikeustieteen laitoksen kanssa kaikissa oikeustieteen opiskeluun liittyvissä asioissa. Katso tarkemmin kohta 3.2 Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella.

15 Ainejärjestöyhteistyö Legion on aikaisempina vuosina tehnyt yhteistyötä Fides Ostiensis ry:n, Täky ry:n, Coriolis ry:n ja Optimi ry:n kanssa. Yhteistyö on koostunut yhdessä järjestetyistä tapahtumista kuten sitseistä ja muista illanvietoista sekä jalkapallon ystävyysotteluista. Yhteistyömuotoja tulee pyrkiä kehittämään ja ideoita tulee toteuttaa siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Legio pyrkinee yhteistyöhön myös muiden (lähinnä Joensuun kampuksella sijaitsevien) ainejärjestöjen kanssa. Legio pyrkinee kehittämään yhteistyötä muiden yliopistojen oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa. Mahdollisia yhteistyömuotoja voisivat olla esimerkiksi illanistujaiset ja muut tapaamiset, joiden avulla voisi luoda suhteita muihin oikeustieteen ainejärjestöihin. 6.4 ISYY Legio pyrkinee tekemään yhteistyöstä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Legion ja ISYY:n yhteistyö toteutunee ensisijaisesti niin, että Legion edustajat osallistuvat ISYY:n jaostojen kokouksiin. Jaostoja, joihin Legion edustaja kuuluu, ovat mm. järjestöjaosto (puheenjohtaja), tapahtumajaosto (tapahtumavastaavat), liikuntakerho (liikuntavastaava) sekä sopo- ja kopo jaostot (sopo- ja kopo -vastaavat). Legio osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös ISYY:n järjestämiin tapahtumiin ja vuokrannee ISYY:n kerhotiloja tapahtumiaan varten. 6.5 Ekskursio Legio järjesti vuonna 2012 keväällä ekskursion Pietariin. Perinteeksi muodostunut ekskursio pyrittäneen järjestämään myös keväällä 2013 johonkin muuhun matkakohteeseen. Ulkomaille suuntautuvaan ekskursioon tulisi pyrkiä liittämään virallinen osio, esimerkiksi vierailu yliopistoon. Syksyllä 2012 Legio järjesti työelämäekskursion, jossa tutustuttiin maistraattiin, ELY keskukseen, AVI:oon sekä verovirastoon. Legio pyrkinee vuoden 2013 aikana järjestämään samantyylisiä tutustumismahdollisuuksia mahdollisiin oikeustieteen opiskelijoiden tuleviin työnantajiin.

16 14 7. ALUMNITOIMINTA Vuonna 2012 Legion hallitus on pyrkinyt luomaan Legiolta aiemmin puuttunutta alumnitoimintaa. Yhteyksiä on pyritty luomaan erityisesti Legion edellisiin puheenjohtajiin sekä ansioituneina legiolaisina palkittuihin henkilöihin. Legio järjesti puheenjohtajien tapaamisen vuosijuhlien yhteydessä. Tapaamisessa keskusteltiin vapaamuotoisesti Legion historiasta ja tulevaisuudesta. Kerran vuodessa tapahtuva puheenjohtajien kokoontuminen koettiin hyväksi yhteistyömuodoksi ja puheenjohtajien tapaaminen järjestettäneen myös vuonna Alumnitoiminta tulee nähdä Legiolle merkittävänä voimavarana. Alumnit edistävät erityisesti HTM-tutkinnon tunnettavuutta työmarkkinoilla, edistävät nykyisten opiskelijoiden työllistymistä ja innoittavat esimerkillään nykyisiä opiskelijoita. Alumnitoimintaa tultaneen kehittää niin, että kuka tahansa valmistunut legiolainen voi halutessaan siihen osallistua. Legio pyrkinee kehittämään alumnien kanssa toimivia yhteistyömuotoja, keräämään alumnien yhteistietoja sekä luomaan yhteenkuuluvuutta nykyisin opiskelijoiden ja alumnien välille.

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin 2.11. asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen pj@preemio.org Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry.

1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 1 LUKU: NIMI, TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TILIKAUSI 1 Nimi. Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. 2 Kielet ja kotipaikka. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Finanssi ry Viestintästrategia

Finanssi ry Viestintästrategia Finanssi ry Viestintästrategia 20.08.2012 Heidi Kippola Vili Koistinen Anna Ikäheimo Lauri Tenhunen Sisällysluettelo 1. Viestintästrategian lähtökohdat... 1 2. Tavoitteet viestintästrategialle... 2 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot