Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

2 II SISÄLLYS 1. YLEISTÄ.1 2. TALOUS Toimintakustannukset Varainhankinta EDUNVALVONTA Yleistä Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella ja tiedekuntaneuvostossa Tutkintojen kehittäminen Valtakunnallinen vaikuttaminen 6 4. TOIMINTA Yleistä Tapahtumat Liikunta TIEDOTUS Nettisivut Sähköpostilista Manipulus Muu tiedottaminen YHTEISTYÖ Yhteistyösopimukset, yhteistyökumppanit ja verkostoituminen Oikeustieteen laitos Ainejärjestöyhteistyö ISYY Ekskursio ALUMNITOIMINTA..14

3 1 1. YLEISTÄ Legio Ostiensis ry (Legio) on vuonna 1997 perustettu Itä-Suomen yliopistossa kauppa- ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa oikeustieteitä opiskelevien ainejärjestö. Legion sääntöjen 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston oikeustieteitä opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä edistää oikeudellisten asioiden harrastusta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus-, ajanvietto-, keskustelu- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhteisöihin Suomessa ja ulkomailla. Legion sääntöjen 3 :n mukaan yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa opiskeleva oikeustieteen laitoksen pääaineopiskelija, pois lukien pääaineiden ympäristöpolitiikka ja -oikeus sekä filosofia opiskelijat. Pääaineopiskelijoilla tarkoitetaan sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita. Legio edustaa oikeustieteen opiskelijoita oikeustieteen laitoksen, yhteiskunta- ja kauppatieteellisen tiedekunnan sekä Itä-Suomen yliopiston päätöksenteossa. Legio pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti oikeustieteen laitoksella tarjottavan opetuksen sisältöön sekä uusien oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintorakenteiden suunniteluun. Legio ajaa jäsentensä etuja niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Taloudellisen tilanteen odotetaan säilyvän kohtuullisena myös vuonna Legion taloudenhoidossa pyrittäneen edelleen noudattamaan maltillista linjaa budjetoinnissa. Maltillinen taloudenhoito mahdollistaa Legion toiminnan jatkuvuuden ja uusien mahdollisuuksien tarjoamisen jäsenistölle. Legion jäseniä kannustetaan aktiiviseen toimintaan Legion toiminnan puitteissa. Yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää turvata jo aiemmin toimintaan osallistuneiden mukana pitäminen Legion toiminnassa. Toimijoiden suuri vaihtuvuus asettaa suuria haasteita Legion toiminnan pitkäaikaiselle kehittämiselle. Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Vuosi 2013 on yhdistyksen 16.toimintavuosi.

4 2 2. TALOUS Legion talous on ollut useamman vuoden vakaalla pohjalla, niin myös vuonna Tähän syynä on onnistunut varainhankinta, kasvanut jäsenmäärä sekä maltillinen rahankäyttö. Tätä hyväksi havaittua linjaa tuleekin jatkaa myös vuonna Menoja tulee seurata tarkasti ja uusien tulonlähteiden etsinnän tulee olla aktiivista. Budjetoinnissa ja varojenkäytössä on kuitenkin hyvä muistaa yhdistyksen tehtävä jäsenistön edunvalvojana ja vapaa-ajan aktiviteettien järjestäjänä. Edellä mainittuihin toimintoihin tulee ohjata riittävästi resursseja. 2.1 Toimintakustannukset Yhdistyksen toimintakustannukset aiheutuvat yhdistyksen jäsenille järjestettävistä tapahtumien järjestelykuluista, yhdistykselle tehtävien hankintojen (kuten haalareiden hankinta ensimmäisen vuoden opiskelijoille) hankintakustannuksista, toimistotarvikkeiden hankkimisesta, toimiston ylläpidosta sekä yhdistyksen edustuskustannuksista. Huomattavan kuluerän muodostaa vuosijuhlat, joka on yhdistyksen talouden kannalta suurin yksittäinen kuluerä. Vuosijuhlien kustannukset koostuvat mm. tilavuokrista, paino- ja postituskustannuksista, mahdollisen bändin palkkiosta sekä silliaamiaisen järjestelykustannuksista. 2.2 Varainhankinta Legion varainhankinta perustuu jäsenmaksuista kertyviin tuloihin sekä yhteistyösopimuksien solmimiseen alkaen jäsenmaksu on ollut 30 euroa. Jäsenmaksu on yhtäläinen sekä varsinaisille jäsenille että kunniajäsenille. Legion jäsenyys on elinikäinen. Jäsenmaksut ja yhteistyösopimuksien solmiminen muodostavat Legion talouden selkärangan, joten yhteistyökumppaneiden hankintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota myös vuonna Yhteistyösopimusten tuotot koostuvat mm. jäsenlehden ilmoitustuloista, haalarimainoksista sekä fuksipakettien mainostuotoista. Yhteistyötä yrityksen kanssa tullaan kehittämään vuonna 2012 hyväksi havaittujen toimintatapojen pohjalta. 1 Ks. kohta 6. Yhteistyö

5 3 Lisäksi Legiolle tärkeän varainhankintakanavan muodostavat erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuotot, jotka käytetään lyhentämättömänä yhdistyksen toimintaan. Legio saa tuloja myös erilaisista avustuksista. Legio on vuonna 2012 hakenut Itä-Suomen yliopistolta yleis- ja hankeavustusta. Legiolle myönnettiin hankinta-avustuksena kopiokiintiötä ISYY:n kopiokoneelle 200 kappaletta. Näitä avustuksia tultaneen anomaan myös vuonna Legio selvittänee vuonna 2013 mahdollisuutta valmennuskurssin järjestämiseen varainhankintatarkoituksessa. Valmennuskurssiin liittyen pitänee selvittää esimerkiksi verotukseen, palkkakustannuksiin, painokustannuksiin ja kurssin hallinnointiin liittyviä seikkoja. Mahdollisten valmennuskurssien tuotto tultaneen käyttämään lyhentämättömänä yhdistyksen toimintaan.

6 4 3. EDUNVALVONTA 3.1 Yleistä Legion tärkeimpiä tehtäviä on valvoa jäsentensä etuja niin paikallisesti kuin valtakunnallisella tasolla. Paikallisella tasolla Legio valvoo jäsentensä etuja erityisesti Itä-Suomen yliopistossa, yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan päätöksenteossa sekä oikeustieteen laitoksen sisäisessä toiminnassa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti keskusteluun oikeustieteen opetuksen muutoksista. Yhdistyksen tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen opiskelijoiden etuja koskevaan päätöksentekoon tiedekuntaneuvostossa ja oikeustieteen laitoksen laitoskokouksissa sekä muussa laitoksen sisäisessä päätöksenteossa. Edunvalvonnan tärkeys korostuu vuonna 2013, sillä Itä-Suomen yliopisto sai oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnonanto-oikeuden kesäkuussa Legion tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen laitoksilla tutkinnonanto-oikeuden aiheuttamiin muutoksiin sekä jatkossa pyrkiä ylläpitämään HTM- ja OTM- tutkintojen tasavertaisuutta laitoksen strategiassa. Lisäksi Legion tulee pyrkiä siihen, että molempia tutkintoja suorittavat opiskelijat ovat tosiasiallisesti tasavertaisia ja että molempien tutkintojen opiskelijoille taataan yhtäläiset oikeudet jatko-opintoihin. Tiedonkulun tehokkuus Legion hallituksen, tiedekunnan hallinnon opiskelijajäsenten sekä yhdistyksen jäsenten välillä on avainasemassa onnistuneessa edunvalvonnassa. Tiedonkulkua tulee pyrkiä kehittämään ja parantamaan yhdistyksen nettisivuja, jäsenlehteä, sähköpostilistaa ja erilaisia vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia hyväksi käyttäen. Legio pyrkii vaikuttamaan siihen, että Itä-Suomen yliopistosta oikeustieteen laitoksella opiskelevista ja valmistuneista välittyy positiivinen vaikutelma mahdollisille työnantajille, yhteistyökumppaneille ja etujärjestöille sekä mahdollisille uusille Legion jäsenille. 3.2 Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella ja tiedekuntaneuvostossa Legio pyrkii edistämään ja valvomaan jäsentensä etua oikeustieteen laitoksen hallinnossa ja päätöksenteossa opiskelijaedustajiensa kautta. Opiskelijaedustajina toimivat hallituksen johtosäännön mukaisesti ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7 5 Legion hallituksen tulee tavata oikeustieteen laitoksen johtoa säännöllisesti opiskelijoiden edunvalvontaan tarvittavan riittävän informaation saamiseksi. Informaatiofunktion lisäksi laitostapaamiset tarjoavat vapaamuotoisen keskusteluyhteyden laitoksen johtoon ennen varsinaista päätöksentekoa. Laitostapaamisessa tulee pyrkiä esittämään uusia ideoita Legion ja laitoksen yhteistyöhön liittyen. Legion tulee pyrkiä olemaan tiiviissä yhteydessä tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniin. Näin pyritään takaamaan oikeustieteen opiskelijoiden kannan huomioiminen kaikissa päätöksenteon vaiheissa. Legion rooli opiskelijoiden edunvalvojana sekä laitoksen että tiedekunnan tasolla on merkittävä, mikä auttaa opiskelijoiden edun saavuttamista parhaimmalla mahdollisella tavalla. Legion tulee kuulla mahdollisuuksien mukaan jäsenistönsä mielipiteitä oikeustieteen opiskelijoiden edunvalvontaan liittyen. Jäsenistöä tulee pyrkiä kuulemaan esimerkiksi epävirallisissa ja vapaamuotoisissa keskustelutilaisuuksissa sekä yhdistyksen mahdollisesti järjestämien kyselyjen kautta. Legion hallituksen ja oikeustieteen laitoksen henkilökunnan sekä Legion hallituksen ja tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien välistä vapaamuotoista ja epävirallista yhteydenpitoa tulee pyrkiä edistämään ja kehittämään. Tämä on tärkeää erityisesti uusien ideoiden ja keskusteluyhteyden syntymiseksi. 3.3 Tutkintojen kehittäminen Itä-Suomen yliopisto sai oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnonanto-oikeuden kesäkuussa Legion tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen laitoksilla tutkinnonantooikeuden aiheuttamiin muutoksiin, osallistua aktiivisesti uusien tutkintorakenteiden kehittämiseen sekä pyrkiä vaikuttamaan uusien tutkintorakenteiden sisältöihin. Legion tulee myös pyrkiä vaikuttamaan laitokseen niin sanottujen erikoisjuristitutkintojen hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteen maisterin (HTM) tutkintorakenteiden kehittämisen ja ylläpidon edistämiseksi. Legion tulee erityisesti pyrkiä vähentämään mahdollisten tutkintorakennetta HTM-tutkinnosta OTM-tutkintoon vaihtavien opiskelijoiden tutkinnonvaihtamiseen liittyviä ongelmia. Yhdistyksen tulee pyrkiä oikeustieteen laitoksella suoritettujen kurssien hyväksiluettavuuteen, jotta mahdollisilta päällekkäisiltä kurssisuorituksilta tutkintorakenteen vaihdon yhteydessä vältyttäisiin. Tähän tulee

8 6 pyrkiä yhteistyössä oikeustieteen laitoksen johdon, oppiaineiden vastuuhenkilöiden ja muun oikeustieteen laitoksen henkilökunnan kanssa. Legion tulee jatkossa pyrkiä ylläpitämään HTM- ja OTM- tutkintojen tasavertaisuutta laitoksen strategiassa. Lisäksi Legion tulee pyrkiä siihen, että molempia tutkintoja suorittavat opiskelijat ovat tosiasiallisesti tasavertaisia ja että molempien tutkintojen opiskelijoille taataan yhtäläiset oikeudet jatko-opintoihin. Yhdistyksen tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen laitoksella tarjottaviin kursseihin ja niiden sisältöihin, tarjottavan opetuksen määrään sekä opetusmetodeihin. Legio tulee pyrkiä kehittämään opetusta yhdessä oikeustieteen laitoksen kanssa. Keinoja opetuksen kehittämiseksi ovat esimerkiksi osallistuminen laitoskokouksiin, Legion hallituksen ja oikeustieteen laitoksen johdon tapaamiset sekä tarpeen vaatiessa keskustelutilaisuuksien järjestäminen koskien opetuksen kehittämistä. Hallituksen tulee myös pyrkiä ottamaan huomion jäsenistön ja muiden oikeustieteen opiskelijoiden mielipide opetuksen kehittämisestä. Legion hallituksen tulee antaa tarpeen vaatiessa lausuntoja oikeustieteen laitokselle laitoksella tapahtuvista muutoksista, opetuksesta ja muusta toiminnasta. 3.4 Valtakunnallinen vaikuttaminen Legio pyrkii pitämään yhteyttä sekä pyrkii yhteistyöhön kansallisten etujärjestöjen esimerkiksi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n, Suomen Lakimiesliitto ry:n kanssa sekä Kumula ry:n kanssa. Legio pyrkinee vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin Itä-Suomen yliopiston Ylioppilaskunnan (ISYY) kautta. Legio tulee olemaan tiiviissä yhteydessä ISYY:n edustajistossa oleviin Legion jäseniin.

9 7 4. TOIMINTA 4.1 Yleistä Legio tarjoaa jäsenistölleen runsaasti mahdollisuuksia luoda kontakteja muiden ainejärjestöjen opiskelijoihin, legiolaisten mahdollisiin työnantajiin sekä Legion yhteistyökumppaneihin. Hyviä suhteita pyritään ylläpitämään aktiivisella yhteistyöllä edellä mainittujen tapahtumien kanssa ja lähettämällä Legion edustus mahdollisuuksien mukaan edellä mainittujen tahojen tapahtumiin. Lisäksi Legio pyrkii mahdollisuuksien mukaan kutsumaan edellä mainittuja tahoja Legion järjestämiin tapahtumiin. Legio hallituksen tulee kehittää jäsenistön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja muuhun Legion toimintaan. Hallitus miettinee esimerkiksi vuosijuhlakomitean tai tapahtumavaliokunnan perustamista, joiden kautta jäsenistö voisi entistä paremmin osallistua ja vaikuttaa Legion toiminnan sisältöön. Mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan tulee laajentaa. Hallituksen tulee kehittää, ylläpitää ja parantaa legiolaisten yhteishenkeä perinteitä kunnioittaen, mutta samalla rohkeasti luoda uusia tapahtumia, joiden kautta Legiolle syntyy uusia perinteitä. Hallituksen tulee lisäksi pyrkiä parantamaan päätöksenteon avoimuutta sekä kehittää tiedonkulkua hallituksen ja jäsenistön välillä. Jäsenistön palaute tulee ottaa huomioon kaikessa Legion toiminnassa. Hallitus pyrkinee lisäämään jäsenistön osallistumisaktiivisuutta esimerkiksi tiedotusta parantamalla. 4.2 Tapahtumat Vuoden 2013 toimintaan kuuluu monia perinteisiä tapahtumia. Vuosi pyritään avaamaan tammikuussa järjestettävillä kevätkauden avajaisbileillä. Fuksien järjestämisvastuulle kuuluvat kostajaiset, jotka fuksit pyrkivät järjestämään keväällä vanhoille opiskelijoille vastineeksi syksyn fuksiaisista. Vapun yhdteydessä Legio pyrkii järjestämään jo perinteiseksi muodostuneen vappuviikon, jonka tapahtumat koostuvat sekä Legion itsensä että muiden ainejärjestöjen, ISYY:n ja muiden toimijoiden tapahtumista. Vappuaattona pyritään järjestämään Legion vappu, joka kokoaa legiolaiset viettämään yhdessä vappua.

10 8 Legio järjestää keväällä kaksi kaikille avointa tapahtuma ravintola Bepopissa järjestetään After Ski bileet, joiden todettiin olleen menestys vuonna Legio pyrkinee vakiinnuttamaan asemansa After Ski opiskelijabileiden yksinoikeutettuna järjestäjänä Joensuun kaupungissa. Legion toinen kaikille avoin tapahtuma järjestetään ravintola Bepopissa Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa Legion sääntöjen 16 :n mukaisesti. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Syksyllä Legion toiminta aloitetaan fuksiviikolla, jonka aikana ensimmäisen vuoden opiskelijoille pyritään järjestämään monipuolista ohjelmaa. Syyskuussa pyritään järjestämään myös perinteiset Back to Legio bileet, jotka ovat tradition mukaan toimineet legiolaisten etkoina ennen Praxis ry:n järjestämien Back to School bileiden alkua. Legio järjestänee fuksiaiset syys-lokakuun aikana, jossa uudet opiskelijat kastetaan leikkimielisesti Legion jäseniksi. Loka-marraskuussa pyritään järjestämään toogabileet, jotka järjestettäneen perinteen mukaisesti syyskokouksen yhteydessä. Legio järjestänee marraskuussa vuosijuhlaviikon, jonka aikana Legio tarjoaa jäsenilleen monipuolisia tapahtumia ja esittelee monipuolisesti toimintaansa. Vuosijuhlaviikkoa vietettäneen viikolla 46 tai 47. Vuosijuhlaviikko huipentuu vuosijuhlaviikon lauantaina järjestettäviin vuosijuhliin, jotka ovat Legion toimintavuoden päätapahtuma. Vuosijuhlaviikon sunnuntaina järjestetään akateeminen silliaamiaiseen. Vuosijuhlaviikkoa pyritään kehittämään jäsenistön toiveiden mukaisesti. Legion hallitus pyrkinee aktivoimaan jäsenistöään auttamaan vuosijuhlaviikon ja vuosijuhlien järjestelyissä. Legio järjestänee perinteiset pikkujoulut marras- joulukuussa. Pikkujoulujen järjestelyvastuu on perinteisesti ollut fuksien harteilla, ja tätä toimintatapaa noudatettaneen myös vuonna Legion syyskokous järjestetään Legion sääntöjen 15 :n mukaisesti loka-marraskuussa. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat esimerkiksi toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 sekä toiminnantarkastajien valinta. Legio pyrkinee järjestämään myös muita kuin edellä mainittuja tapahtumia sopivana ajankohtana vuoden 2013 aikana. Tällaisia muita mahdollisesti järjestettäviä tapahtumia ovat esimerkiksi sitsit.

11 Liikunta Legio pyrkinee varaamaan ISYY:n ainejärjestöille jakaman salivuoron. Salivuoro pyrittäneen saada sijoitettua alkuiltaan. Legion salivuorolla harrastettaneen monipuolisesti liikuntaa esimerkiksi sählyn pelailun merkeissä. Legio osallistunee keväällä 2013 järjestettävässä yliopiston liikuntailtapäivässä tossupallon rentosarjaan. Vaihtoehtoisesti Legion joukkue osallistunee johonkin muuhun joukkuelajiin. Lisäksi Legio osallistunee syksyllä 2013 järjestettävässä yliopiston liikuntailtapäivässä jalkapallon rentosarjaan. Vaihtoehtoisesti Legion joukkue osallistunee johonkin muuhun joukkuelajiin. Legio pyrkinee järjestämään jäsenistölleen myös muita kuin edellä mainittuja liikuntatapahtumia. Tällainen mahdollisesti sopivan ajankohdan löytyessä järjestettävä tapahtuma voisi olla esimerkiksi opintotukikoris, jonka Legio järjesti ensimmäisen kerran keväällä Legio osallistunee syksyllä 2013 alkavaan ISYY:n järjestämään salibandyliigaan jäsenistöstään koostuvalla joukkueella. Legio pelannee Optimi ry:tä vastaan perinteisen jalkapallo-ottelun.

12 10 5. TIEDOTUS 5.1 Kotisivut Legio uudisti kotisivunsa vuonna 2012 ja ne löytyvät osoitteesta Nettisivujen koko yleisilme uudistettiin ja niiden rakennetta muutettiin niin, että ne olisivat entistä helppokäyttöisemmät. Kotisivut ovat Legion ensisijainen tiedotuskanava. Nettisivuja tulee pyrkiä päivittämään aktiivisesti niin, että kaikki yhdistystä ja yhdistyksen toimintaa koskeva tieto löytyisi yhdistyksen kotisivuilta mahdollisimman nopeasti päätöksenteon tai informaation saamisen jälkeen. Kotisivuja pyrittäneen kehittämään niin, että sivuston päivittäminen olisi mahdollista nettivastaavan lisäksi myös muiden Legion hallituksen jäsenten toimesta. Legion kotisivuja tulee kehittää yhdistyksen jäseniltä saaman palautteen ja tarkoituksenmukaisuuskysymysten mukaisesti. On tärkeää, että kotisivuista saadaan kehitettyä toimiva kokonaisuus, joka on käyttäjäystävällinen ja toteuttaa kotisivuille annettua tiedotustehtävää. 5.2 Sähköpostilista Legiolla on käytettävissään sähköpostilista, jonka kautta yhdistys voi viestiä toiminnastaan jäsenistölleen. Legion sähköpostilistalle voi välittää informaatiota lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Sähköpostilista on Legiolle tärke tiedotuskanava nopean tiedonkulun varmistamiseksi. Turhien viestien lähetystä sähköpostilistan kautta tulisi välttää, ja vähemmän kiireellinen informaatio tulee pyrkiä julkaisemaan yhdistyksen kotisivuilla. 5.3 Manipulus Manipulus on Legion julkaisema Itä-Suomen yliopiston oikeustieteilijöiden opiskelijajulkaisu. Manipulus julkaistaan 4 kertaa vuodessa niin, että Manipulus julkaistaan kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä. Maipulus ilmestyy sähköisessä muodossa yhdistyksen nettisivuilla. Manipuluksen julkaisusta vastaa Manipuluksen päätoimittaja. Päätoimittaja voi halutessaan pyytää apua esimerkiksi taittoon Legion ulkopuolisilta henkilöiltä.

13 11 Legion hallitus pyrkinee selvittämään Manipuluksen mahdollisen painatuksen kustannuksia vuonna Muu tiedottaminen Legiolla on oma ryhmä ja julkinen sivusto Facebookissa. Tapahtumista tehdään eventit Facebookiin, mutta Facebook ei ole yhdistyksen ensisijainen tiedotuskanava vaan hyvä apuväline nopeaan tiedonkulkuun. Legion kotisivuilta on suora linkki yhdistyksen Facebook- sivulle. Legio tiedottanee tapahtumista myös ilmoitustaulunsa kautta, joka sijaitsee Aurora-rakennuksen toisessa kerroksessa. Syksyllä 2013 aloittaville uusille opiskelijoille koottaneen perinteinen fuksipaketti, joka sisältää tietoa Legiosta, oikeustieteen opiskelusta ja yhteistyökumppaneista. Fuksipaketit kokoavat tuutorit, mutta Legion hallitus vastaa fuksipaketin sisällöstä. Hallitus pyrkinee kehittämään Legiosta ulospäin suuntautunutta tiedostamista. Legion käyttämiä asiakirjapohjia tulee yhtenäistää yhdistyksen yhtenäisen yleisilmeen parantamiseksi ja Legion brändin kehittämiseksi. Legion hallituksen tulee käyttää Legion virallista logoa kaikessa ulospäin suuntautuvassa ja Legion sisäisessä viestinnässä.

14 12 6. YHTEISTYÖ 6.1 Yhteistyökumppanit, yhteistyösopimukset ja verkostoituminen Yhteistyösopimukset muodostavat Legion talouden selkärangan, joten yhteystyökumppaneiden hankintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota vuonna Vuonna 2012 solmitut yhteistyösopimukset tulee pyrkiä uusimaan. Lisäksi tulee pyrkiä hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneiden hankinnassa tulee erityisesti panostaa tahoihin, jotka voisivat toimia legiolaisten mahdollisina työpaikkoina valmistumisen jälkeen. Yhteistyökumppaneiden hankinnassa tultaneen noudattamaan vuosina hyväksi todettuja toimintatapoja. Yhteistyösopimusten sisällöt neuvotellaan tapauskohtaisesti. Legion hallitus uudisti vuonna 2012 yhteistyösopimuspohjan, joka on nyt yksityiskohtaisempi. Uudesta yhteistyösopimuksesta myös selviää paremmin yhdistyksen ja yhteistyökumppanin oikeudet ja velvollisuudet. Vuonna 2012 luotua yhteistyösopimuspohjaa käytettäneen myös vuonna Verkostoituminen oikeustieteen harjoittajien etujärjestöihin, oikeustieteen opiskelijoiden mahdollisten työnantajien suuntaan sekä oikeustieteen opiskelijoiden opiskelijajärjestöjen kanssa korostunee oikeustieteen maisterin tutkinnonanto-oikeuden myötä. Yhteistyöhön kehittämiseen edellä mainittujen tahojen kanssa tulee ohjata resursseja tarpeen mukaan vuonna Legio pyrkinee olemaan yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa, jotka vaikuttavat legiolaisten työllistymiseen, kansainvälistymiseen sekä verkostoitumiseen tulevaisuudessa. 6.2 Oikeustieteen laitos Legio pyrkinee tekemään yhteistyötä oikeustieteen laitoksen kanssa kaikissa oikeustieteen opiskeluun liittyvissä asioissa. Katso tarkemmin kohta 3.2 Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella.

15 Ainejärjestöyhteistyö Legion on aikaisempina vuosina tehnyt yhteistyötä Fides Ostiensis ry:n, Täky ry:n, Coriolis ry:n ja Optimi ry:n kanssa. Yhteistyö on koostunut yhdessä järjestetyistä tapahtumista kuten sitseistä ja muista illanvietoista sekä jalkapallon ystävyysotteluista. Yhteistyömuotoja tulee pyrkiä kehittämään ja ideoita tulee toteuttaa siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Legio pyrkinee yhteistyöhön myös muiden (lähinnä Joensuun kampuksella sijaitsevien) ainejärjestöjen kanssa. Legio pyrkinee kehittämään yhteistyötä muiden yliopistojen oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa. Mahdollisia yhteistyömuotoja voisivat olla esimerkiksi illanistujaiset ja muut tapaamiset, joiden avulla voisi luoda suhteita muihin oikeustieteen ainejärjestöihin. 6.4 ISYY Legio pyrkinee tekemään yhteistyöstä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Legion ja ISYY:n yhteistyö toteutunee ensisijaisesti niin, että Legion edustajat osallistuvat ISYY:n jaostojen kokouksiin. Jaostoja, joihin Legion edustaja kuuluu, ovat mm. järjestöjaosto (puheenjohtaja), tapahtumajaosto (tapahtumavastaavat), liikuntakerho (liikuntavastaava) sekä sopo- ja kopo jaostot (sopo- ja kopo -vastaavat). Legio osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös ISYY:n järjestämiin tapahtumiin ja vuokrannee ISYY:n kerhotiloja tapahtumiaan varten. 6.5 Ekskursio Legio järjesti vuonna 2012 keväällä ekskursion Pietariin. Perinteeksi muodostunut ekskursio pyrittäneen järjestämään myös keväällä 2013 johonkin muuhun matkakohteeseen. Ulkomaille suuntautuvaan ekskursioon tulisi pyrkiä liittämään virallinen osio, esimerkiksi vierailu yliopistoon. Syksyllä 2012 Legio järjesti työelämäekskursion, jossa tutustuttiin maistraattiin, ELY keskukseen, AVI:oon sekä verovirastoon. Legio pyrkinee vuoden 2013 aikana järjestämään samantyylisiä tutustumismahdollisuuksia mahdollisiin oikeustieteen opiskelijoiden tuleviin työnantajiin.

16 14 7. ALUMNITOIMINTA Vuonna 2012 Legion hallitus on pyrkinyt luomaan Legiolta aiemmin puuttunutta alumnitoimintaa. Yhteyksiä on pyritty luomaan erityisesti Legion edellisiin puheenjohtajiin sekä ansioituneina legiolaisina palkittuihin henkilöihin. Legio järjesti puheenjohtajien tapaamisen vuosijuhlien yhteydessä. Tapaamisessa keskusteltiin vapaamuotoisesti Legion historiasta ja tulevaisuudesta. Kerran vuodessa tapahtuva puheenjohtajien kokoontuminen koettiin hyväksi yhteistyömuodoksi ja puheenjohtajien tapaaminen järjestettäneen myös vuonna Alumnitoiminta tulee nähdä Legiolle merkittävänä voimavarana. Alumnit edistävät erityisesti HTM-tutkinnon tunnettavuutta työmarkkinoilla, edistävät nykyisten opiskelijoiden työllistymistä ja innoittavat esimerkillään nykyisiä opiskelijoita. Alumnitoimintaa tultaneen kehittää niin, että kuka tahansa valmistunut legiolainen voi halutessaan siihen osallistua. Legio pyrkinee kehittämään alumnien kanssa toimivia yhteistyömuotoja, keräämään alumnien yhteistietoja sekä luomaan yhteenkuuluvuutta nykyisin opiskelijoiden ja alumnien välille.

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Aika: klo Paikka: Ilari Nevalaisen luona, osoitteessa Kirkkokatu 21 b 8, Joensuu

Aika: klo Paikka: Ilari Nevalaisen luona, osoitteessa Kirkkokatu 21 b 8, Joensuu Itä-Suomen yliopisto PÖYTÄKIRJA Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Hallituksen kokous 6/2013 Aika: 6.4.2013 klo 17.00 Paikka: Ilari Nevalaisen luona, osoitteessa Kirkkokatu 21 b 8, 80100 Joensuu

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. TARKOITUS

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja HYEENA RY:N SÄÄNTÖUUDISTUS 2009 Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa 21.10.2009 ja 11.11.2009. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston Kuopion

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen läntisen teologian ainejärjestö Fides Ostiensis ry:n Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017 FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Fides Ostiensis ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

SYMP ry:n sääntömääräinen yleiskokous

SYMP ry:n sääntömääräinen yleiskokous SYMP ry:n sääntömääräinen yleiskokous Kokousaika: 22.11.2014 klo 17 Paikka: Ravintola Ehta, Kuopio Läsnä: Vesa Asikainen, Anna Kokkonen, Otto Hänninen ja Maarit Walta (4 hlöä) 1. Kokouksen avaus Vesa Asikainen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki.

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki. S Ä Ä N N Ö T Ensirekisteröinti 03.02.1984. Muutosrekisteröinti 30.01.2007. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5 Hallituksen kokous 27/2015 Aika: 13.10.2015 16.01 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA /2013

PÖYTÄKIRJA /2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 1.9.2013 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Suvi Syvänen, puheenjohtaja Julia Parikka, sihteeri Tommi Kolehmainen Tuomas Haavikko

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 26.11. - 27.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 26. 27.11.2016. Lauantaina järjestetään Ratsastusfoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT 1 (5) Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry Hakasuluilla [ ] on pykälään 1 merkitty sääntökohta, jonka voi tarvittaessa jättää pois. JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SGY Säännöt 1(5) Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SÄÄNNÖT 1 $ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen geoteknillinen yhdistys

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot