Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

2 II SISÄLLYS 1. YLEISTÄ.1 2. TALOUS Toimintakustannukset Varainhankinta EDUNVALVONTA Yleistä Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella ja tiedekuntaneuvostossa Tutkintojen kehittäminen Valtakunnallinen vaikuttaminen 6 4. TOIMINTA Yleistä Tapahtumat Liikunta TIEDOTUS Nettisivut Sähköpostilista Manipulus Muu tiedottaminen YHTEISTYÖ Yhteistyösopimukset, yhteistyökumppanit ja verkostoituminen Oikeustieteen laitos Ainejärjestöyhteistyö ISYY Ekskursio ALUMNITOIMINTA..14

3 1 1. YLEISTÄ Legio Ostiensis ry (Legio) on vuonna 1997 perustettu Itä-Suomen yliopistossa kauppa- ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa oikeustieteitä opiskelevien ainejärjestö. Legion sääntöjen 2 :n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston oikeustieteitä opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä edistää oikeudellisten asioiden harrastusta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus-, ajanvietto-, keskustelu- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhteisöihin Suomessa ja ulkomailla. Legion sääntöjen 3 :n mukaan yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa opiskeleva oikeustieteen laitoksen pääaineopiskelija, pois lukien pääaineiden ympäristöpolitiikka ja -oikeus sekä filosofia opiskelijat. Pääaineopiskelijoilla tarkoitetaan sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita. Legio edustaa oikeustieteen opiskelijoita oikeustieteen laitoksen, yhteiskunta- ja kauppatieteellisen tiedekunnan sekä Itä-Suomen yliopiston päätöksenteossa. Legio pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti oikeustieteen laitoksella tarjottavan opetuksen sisältöön sekä uusien oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintorakenteiden suunniteluun. Legio ajaa jäsentensä etuja niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Taloudellisen tilanteen odotetaan säilyvän kohtuullisena myös vuonna Legion taloudenhoidossa pyrittäneen edelleen noudattamaan maltillista linjaa budjetoinnissa. Maltillinen taloudenhoito mahdollistaa Legion toiminnan jatkuvuuden ja uusien mahdollisuuksien tarjoamisen jäsenistölle. Legion jäseniä kannustetaan aktiiviseen toimintaan Legion toiminnan puitteissa. Yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää turvata jo aiemmin toimintaan osallistuneiden mukana pitäminen Legion toiminnassa. Toimijoiden suuri vaihtuvuus asettaa suuria haasteita Legion toiminnan pitkäaikaiselle kehittämiselle. Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Vuosi 2013 on yhdistyksen 16.toimintavuosi.

4 2 2. TALOUS Legion talous on ollut useamman vuoden vakaalla pohjalla, niin myös vuonna Tähän syynä on onnistunut varainhankinta, kasvanut jäsenmäärä sekä maltillinen rahankäyttö. Tätä hyväksi havaittua linjaa tuleekin jatkaa myös vuonna Menoja tulee seurata tarkasti ja uusien tulonlähteiden etsinnän tulee olla aktiivista. Budjetoinnissa ja varojenkäytössä on kuitenkin hyvä muistaa yhdistyksen tehtävä jäsenistön edunvalvojana ja vapaa-ajan aktiviteettien järjestäjänä. Edellä mainittuihin toimintoihin tulee ohjata riittävästi resursseja. 2.1 Toimintakustannukset Yhdistyksen toimintakustannukset aiheutuvat yhdistyksen jäsenille järjestettävistä tapahtumien järjestelykuluista, yhdistykselle tehtävien hankintojen (kuten haalareiden hankinta ensimmäisen vuoden opiskelijoille) hankintakustannuksista, toimistotarvikkeiden hankkimisesta, toimiston ylläpidosta sekä yhdistyksen edustuskustannuksista. Huomattavan kuluerän muodostaa vuosijuhlat, joka on yhdistyksen talouden kannalta suurin yksittäinen kuluerä. Vuosijuhlien kustannukset koostuvat mm. tilavuokrista, paino- ja postituskustannuksista, mahdollisen bändin palkkiosta sekä silliaamiaisen järjestelykustannuksista. 2.2 Varainhankinta Legion varainhankinta perustuu jäsenmaksuista kertyviin tuloihin sekä yhteistyösopimuksien solmimiseen alkaen jäsenmaksu on ollut 30 euroa. Jäsenmaksu on yhtäläinen sekä varsinaisille jäsenille että kunniajäsenille. Legion jäsenyys on elinikäinen. Jäsenmaksut ja yhteistyösopimuksien solmiminen muodostavat Legion talouden selkärangan, joten yhteistyökumppaneiden hankintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota myös vuonna Yhteistyösopimusten tuotot koostuvat mm. jäsenlehden ilmoitustuloista, haalarimainoksista sekä fuksipakettien mainostuotoista. Yhteistyötä yrityksen kanssa tullaan kehittämään vuonna 2012 hyväksi havaittujen toimintatapojen pohjalta. 1 Ks. kohta 6. Yhteistyö

5 3 Lisäksi Legiolle tärkeän varainhankintakanavan muodostavat erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuotot, jotka käytetään lyhentämättömänä yhdistyksen toimintaan. Legio saa tuloja myös erilaisista avustuksista. Legio on vuonna 2012 hakenut Itä-Suomen yliopistolta yleis- ja hankeavustusta. Legiolle myönnettiin hankinta-avustuksena kopiokiintiötä ISYY:n kopiokoneelle 200 kappaletta. Näitä avustuksia tultaneen anomaan myös vuonna Legio selvittänee vuonna 2013 mahdollisuutta valmennuskurssin järjestämiseen varainhankintatarkoituksessa. Valmennuskurssiin liittyen pitänee selvittää esimerkiksi verotukseen, palkkakustannuksiin, painokustannuksiin ja kurssin hallinnointiin liittyviä seikkoja. Mahdollisten valmennuskurssien tuotto tultaneen käyttämään lyhentämättömänä yhdistyksen toimintaan.

6 4 3. EDUNVALVONTA 3.1 Yleistä Legion tärkeimpiä tehtäviä on valvoa jäsentensä etuja niin paikallisesti kuin valtakunnallisella tasolla. Paikallisella tasolla Legio valvoo jäsentensä etuja erityisesti Itä-Suomen yliopistossa, yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan päätöksenteossa sekä oikeustieteen laitoksen sisäisessä toiminnassa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti keskusteluun oikeustieteen opetuksen muutoksista. Yhdistyksen tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen opiskelijoiden etuja koskevaan päätöksentekoon tiedekuntaneuvostossa ja oikeustieteen laitoksen laitoskokouksissa sekä muussa laitoksen sisäisessä päätöksenteossa. Edunvalvonnan tärkeys korostuu vuonna 2013, sillä Itä-Suomen yliopisto sai oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnonanto-oikeuden kesäkuussa Legion tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen laitoksilla tutkinnonanto-oikeuden aiheuttamiin muutoksiin sekä jatkossa pyrkiä ylläpitämään HTM- ja OTM- tutkintojen tasavertaisuutta laitoksen strategiassa. Lisäksi Legion tulee pyrkiä siihen, että molempia tutkintoja suorittavat opiskelijat ovat tosiasiallisesti tasavertaisia ja että molempien tutkintojen opiskelijoille taataan yhtäläiset oikeudet jatko-opintoihin. Tiedonkulun tehokkuus Legion hallituksen, tiedekunnan hallinnon opiskelijajäsenten sekä yhdistyksen jäsenten välillä on avainasemassa onnistuneessa edunvalvonnassa. Tiedonkulkua tulee pyrkiä kehittämään ja parantamaan yhdistyksen nettisivuja, jäsenlehteä, sähköpostilistaa ja erilaisia vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia hyväksi käyttäen. Legio pyrkii vaikuttamaan siihen, että Itä-Suomen yliopistosta oikeustieteen laitoksella opiskelevista ja valmistuneista välittyy positiivinen vaikutelma mahdollisille työnantajille, yhteistyökumppaneille ja etujärjestöille sekä mahdollisille uusille Legion jäsenille. 3.2 Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella ja tiedekuntaneuvostossa Legio pyrkii edistämään ja valvomaan jäsentensä etua oikeustieteen laitoksen hallinnossa ja päätöksenteossa opiskelijaedustajiensa kautta. Opiskelijaedustajina toimivat hallituksen johtosäännön mukaisesti ensisijaisesti yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7 5 Legion hallituksen tulee tavata oikeustieteen laitoksen johtoa säännöllisesti opiskelijoiden edunvalvontaan tarvittavan riittävän informaation saamiseksi. Informaatiofunktion lisäksi laitostapaamiset tarjoavat vapaamuotoisen keskusteluyhteyden laitoksen johtoon ennen varsinaista päätöksentekoa. Laitostapaamisessa tulee pyrkiä esittämään uusia ideoita Legion ja laitoksen yhteistyöhön liittyen. Legion tulee pyrkiä olemaan tiiviissä yhteydessä tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniin. Näin pyritään takaamaan oikeustieteen opiskelijoiden kannan huomioiminen kaikissa päätöksenteon vaiheissa. Legion rooli opiskelijoiden edunvalvojana sekä laitoksen että tiedekunnan tasolla on merkittävä, mikä auttaa opiskelijoiden edun saavuttamista parhaimmalla mahdollisella tavalla. Legion tulee kuulla mahdollisuuksien mukaan jäsenistönsä mielipiteitä oikeustieteen opiskelijoiden edunvalvontaan liittyen. Jäsenistöä tulee pyrkiä kuulemaan esimerkiksi epävirallisissa ja vapaamuotoisissa keskustelutilaisuuksissa sekä yhdistyksen mahdollisesti järjestämien kyselyjen kautta. Legion hallituksen ja oikeustieteen laitoksen henkilökunnan sekä Legion hallituksen ja tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajien välistä vapaamuotoista ja epävirallista yhteydenpitoa tulee pyrkiä edistämään ja kehittämään. Tämä on tärkeää erityisesti uusien ideoiden ja keskusteluyhteyden syntymiseksi. 3.3 Tutkintojen kehittäminen Itä-Suomen yliopisto sai oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnonanto-oikeuden kesäkuussa Legion tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen laitoksilla tutkinnonantooikeuden aiheuttamiin muutoksiin, osallistua aktiivisesti uusien tutkintorakenteiden kehittämiseen sekä pyrkiä vaikuttamaan uusien tutkintorakenteiden sisältöihin. Legion tulee myös pyrkiä vaikuttamaan laitokseen niin sanottujen erikoisjuristitutkintojen hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteen maisterin (HTM) tutkintorakenteiden kehittämisen ja ylläpidon edistämiseksi. Legion tulee erityisesti pyrkiä vähentämään mahdollisten tutkintorakennetta HTM-tutkinnosta OTM-tutkintoon vaihtavien opiskelijoiden tutkinnonvaihtamiseen liittyviä ongelmia. Yhdistyksen tulee pyrkiä oikeustieteen laitoksella suoritettujen kurssien hyväksiluettavuuteen, jotta mahdollisilta päällekkäisiltä kurssisuorituksilta tutkintorakenteen vaihdon yhteydessä vältyttäisiin. Tähän tulee

8 6 pyrkiä yhteistyössä oikeustieteen laitoksen johdon, oppiaineiden vastuuhenkilöiden ja muun oikeustieteen laitoksen henkilökunnan kanssa. Legion tulee jatkossa pyrkiä ylläpitämään HTM- ja OTM- tutkintojen tasavertaisuutta laitoksen strategiassa. Lisäksi Legion tulee pyrkiä siihen, että molempia tutkintoja suorittavat opiskelijat ovat tosiasiallisesti tasavertaisia ja että molempien tutkintojen opiskelijoille taataan yhtäläiset oikeudet jatko-opintoihin. Yhdistyksen tulee pyrkiä vaikuttamaan oikeustieteen laitoksella tarjottaviin kursseihin ja niiden sisältöihin, tarjottavan opetuksen määrään sekä opetusmetodeihin. Legio tulee pyrkiä kehittämään opetusta yhdessä oikeustieteen laitoksen kanssa. Keinoja opetuksen kehittämiseksi ovat esimerkiksi osallistuminen laitoskokouksiin, Legion hallituksen ja oikeustieteen laitoksen johdon tapaamiset sekä tarpeen vaatiessa keskustelutilaisuuksien järjestäminen koskien opetuksen kehittämistä. Hallituksen tulee myös pyrkiä ottamaan huomion jäsenistön ja muiden oikeustieteen opiskelijoiden mielipide opetuksen kehittämisestä. Legion hallituksen tulee antaa tarpeen vaatiessa lausuntoja oikeustieteen laitokselle laitoksella tapahtuvista muutoksista, opetuksesta ja muusta toiminnasta. 3.4 Valtakunnallinen vaikuttaminen Legio pyrkii pitämään yhteyttä sekä pyrkii yhteistyöhön kansallisten etujärjestöjen esimerkiksi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n, Suomen Lakimiesliitto ry:n kanssa sekä Kumula ry:n kanssa. Legio pyrkinee vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin Itä-Suomen yliopiston Ylioppilaskunnan (ISYY) kautta. Legio tulee olemaan tiiviissä yhteydessä ISYY:n edustajistossa oleviin Legion jäseniin.

9 7 4. TOIMINTA 4.1 Yleistä Legio tarjoaa jäsenistölleen runsaasti mahdollisuuksia luoda kontakteja muiden ainejärjestöjen opiskelijoihin, legiolaisten mahdollisiin työnantajiin sekä Legion yhteistyökumppaneihin. Hyviä suhteita pyritään ylläpitämään aktiivisella yhteistyöllä edellä mainittujen tapahtumien kanssa ja lähettämällä Legion edustus mahdollisuuksien mukaan edellä mainittujen tahojen tapahtumiin. Lisäksi Legio pyrkii mahdollisuuksien mukaan kutsumaan edellä mainittuja tahoja Legion järjestämiin tapahtumiin. Legio hallituksen tulee kehittää jäsenistön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja muuhun Legion toimintaan. Hallitus miettinee esimerkiksi vuosijuhlakomitean tai tapahtumavaliokunnan perustamista, joiden kautta jäsenistö voisi entistä paremmin osallistua ja vaikuttaa Legion toiminnan sisältöön. Mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan tulee laajentaa. Hallituksen tulee kehittää, ylläpitää ja parantaa legiolaisten yhteishenkeä perinteitä kunnioittaen, mutta samalla rohkeasti luoda uusia tapahtumia, joiden kautta Legiolle syntyy uusia perinteitä. Hallituksen tulee lisäksi pyrkiä parantamaan päätöksenteon avoimuutta sekä kehittää tiedonkulkua hallituksen ja jäsenistön välillä. Jäsenistön palaute tulee ottaa huomioon kaikessa Legion toiminnassa. Hallitus pyrkinee lisäämään jäsenistön osallistumisaktiivisuutta esimerkiksi tiedotusta parantamalla. 4.2 Tapahtumat Vuoden 2013 toimintaan kuuluu monia perinteisiä tapahtumia. Vuosi pyritään avaamaan tammikuussa järjestettävillä kevätkauden avajaisbileillä. Fuksien järjestämisvastuulle kuuluvat kostajaiset, jotka fuksit pyrkivät järjestämään keväällä vanhoille opiskelijoille vastineeksi syksyn fuksiaisista. Vapun yhdteydessä Legio pyrkii järjestämään jo perinteiseksi muodostuneen vappuviikon, jonka tapahtumat koostuvat sekä Legion itsensä että muiden ainejärjestöjen, ISYY:n ja muiden toimijoiden tapahtumista. Vappuaattona pyritään järjestämään Legion vappu, joka kokoaa legiolaiset viettämään yhdessä vappua.

10 8 Legio järjestää keväällä kaksi kaikille avointa tapahtuma ravintola Bepopissa järjestetään After Ski bileet, joiden todettiin olleen menestys vuonna Legio pyrkinee vakiinnuttamaan asemansa After Ski opiskelijabileiden yksinoikeutettuna järjestäjänä Joensuun kaupungissa. Legion toinen kaikille avoin tapahtuma järjestetään ravintola Bepopissa Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa Legion sääntöjen 16 :n mukaisesti. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Syksyllä Legion toiminta aloitetaan fuksiviikolla, jonka aikana ensimmäisen vuoden opiskelijoille pyritään järjestämään monipuolista ohjelmaa. Syyskuussa pyritään järjestämään myös perinteiset Back to Legio bileet, jotka ovat tradition mukaan toimineet legiolaisten etkoina ennen Praxis ry:n järjestämien Back to School bileiden alkua. Legio järjestänee fuksiaiset syys-lokakuun aikana, jossa uudet opiskelijat kastetaan leikkimielisesti Legion jäseniksi. Loka-marraskuussa pyritään järjestämään toogabileet, jotka järjestettäneen perinteen mukaisesti syyskokouksen yhteydessä. Legio järjestänee marraskuussa vuosijuhlaviikon, jonka aikana Legio tarjoaa jäsenilleen monipuolisia tapahtumia ja esittelee monipuolisesti toimintaansa. Vuosijuhlaviikkoa vietettäneen viikolla 46 tai 47. Vuosijuhlaviikko huipentuu vuosijuhlaviikon lauantaina järjestettäviin vuosijuhliin, jotka ovat Legion toimintavuoden päätapahtuma. Vuosijuhlaviikon sunnuntaina järjestetään akateeminen silliaamiaiseen. Vuosijuhlaviikkoa pyritään kehittämään jäsenistön toiveiden mukaisesti. Legion hallitus pyrkinee aktivoimaan jäsenistöään auttamaan vuosijuhlaviikon ja vuosijuhlien järjestelyissä. Legio järjestänee perinteiset pikkujoulut marras- joulukuussa. Pikkujoulujen järjestelyvastuu on perinteisesti ollut fuksien harteilla, ja tätä toimintatapaa noudatettaneen myös vuonna Legion syyskokous järjestetään Legion sääntöjen 15 :n mukaisesti loka-marraskuussa. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat esimerkiksi toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 sekä toiminnantarkastajien valinta. Legio pyrkinee järjestämään myös muita kuin edellä mainittuja tapahtumia sopivana ajankohtana vuoden 2013 aikana. Tällaisia muita mahdollisesti järjestettäviä tapahtumia ovat esimerkiksi sitsit.

11 Liikunta Legio pyrkinee varaamaan ISYY:n ainejärjestöille jakaman salivuoron. Salivuoro pyrittäneen saada sijoitettua alkuiltaan. Legion salivuorolla harrastettaneen monipuolisesti liikuntaa esimerkiksi sählyn pelailun merkeissä. Legio osallistunee keväällä 2013 järjestettävässä yliopiston liikuntailtapäivässä tossupallon rentosarjaan. Vaihtoehtoisesti Legion joukkue osallistunee johonkin muuhun joukkuelajiin. Lisäksi Legio osallistunee syksyllä 2013 järjestettävässä yliopiston liikuntailtapäivässä jalkapallon rentosarjaan. Vaihtoehtoisesti Legion joukkue osallistunee johonkin muuhun joukkuelajiin. Legio pyrkinee järjestämään jäsenistölleen myös muita kuin edellä mainittuja liikuntatapahtumia. Tällainen mahdollisesti sopivan ajankohdan löytyessä järjestettävä tapahtuma voisi olla esimerkiksi opintotukikoris, jonka Legio järjesti ensimmäisen kerran keväällä Legio osallistunee syksyllä 2013 alkavaan ISYY:n järjestämään salibandyliigaan jäsenistöstään koostuvalla joukkueella. Legio pelannee Optimi ry:tä vastaan perinteisen jalkapallo-ottelun.

12 10 5. TIEDOTUS 5.1 Kotisivut Legio uudisti kotisivunsa vuonna 2012 ja ne löytyvät osoitteesta Nettisivujen koko yleisilme uudistettiin ja niiden rakennetta muutettiin niin, että ne olisivat entistä helppokäyttöisemmät. Kotisivut ovat Legion ensisijainen tiedotuskanava. Nettisivuja tulee pyrkiä päivittämään aktiivisesti niin, että kaikki yhdistystä ja yhdistyksen toimintaa koskeva tieto löytyisi yhdistyksen kotisivuilta mahdollisimman nopeasti päätöksenteon tai informaation saamisen jälkeen. Kotisivuja pyrittäneen kehittämään niin, että sivuston päivittäminen olisi mahdollista nettivastaavan lisäksi myös muiden Legion hallituksen jäsenten toimesta. Legion kotisivuja tulee kehittää yhdistyksen jäseniltä saaman palautteen ja tarkoituksenmukaisuuskysymysten mukaisesti. On tärkeää, että kotisivuista saadaan kehitettyä toimiva kokonaisuus, joka on käyttäjäystävällinen ja toteuttaa kotisivuille annettua tiedotustehtävää. 5.2 Sähköpostilista Legiolla on käytettävissään sähköpostilista, jonka kautta yhdistys voi viestiä toiminnastaan jäsenistölleen. Legion sähköpostilistalle voi välittää informaatiota lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Sähköpostilista on Legiolle tärke tiedotuskanava nopean tiedonkulun varmistamiseksi. Turhien viestien lähetystä sähköpostilistan kautta tulisi välttää, ja vähemmän kiireellinen informaatio tulee pyrkiä julkaisemaan yhdistyksen kotisivuilla. 5.3 Manipulus Manipulus on Legion julkaisema Itä-Suomen yliopiston oikeustieteilijöiden opiskelijajulkaisu. Manipulus julkaistaan 4 kertaa vuodessa niin, että Manipulus julkaistaan kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä. Maipulus ilmestyy sähköisessä muodossa yhdistyksen nettisivuilla. Manipuluksen julkaisusta vastaa Manipuluksen päätoimittaja. Päätoimittaja voi halutessaan pyytää apua esimerkiksi taittoon Legion ulkopuolisilta henkilöiltä.

13 11 Legion hallitus pyrkinee selvittämään Manipuluksen mahdollisen painatuksen kustannuksia vuonna Muu tiedottaminen Legiolla on oma ryhmä ja julkinen sivusto Facebookissa. Tapahtumista tehdään eventit Facebookiin, mutta Facebook ei ole yhdistyksen ensisijainen tiedotuskanava vaan hyvä apuväline nopeaan tiedonkulkuun. Legion kotisivuilta on suora linkki yhdistyksen Facebook- sivulle. Legio tiedottanee tapahtumista myös ilmoitustaulunsa kautta, joka sijaitsee Aurora-rakennuksen toisessa kerroksessa. Syksyllä 2013 aloittaville uusille opiskelijoille koottaneen perinteinen fuksipaketti, joka sisältää tietoa Legiosta, oikeustieteen opiskelusta ja yhteistyökumppaneista. Fuksipaketit kokoavat tuutorit, mutta Legion hallitus vastaa fuksipaketin sisällöstä. Hallitus pyrkinee kehittämään Legiosta ulospäin suuntautunutta tiedostamista. Legion käyttämiä asiakirjapohjia tulee yhtenäistää yhdistyksen yhtenäisen yleisilmeen parantamiseksi ja Legion brändin kehittämiseksi. Legion hallituksen tulee käyttää Legion virallista logoa kaikessa ulospäin suuntautuvassa ja Legion sisäisessä viestinnässä.

14 12 6. YHTEISTYÖ 6.1 Yhteistyökumppanit, yhteistyösopimukset ja verkostoituminen Yhteistyösopimukset muodostavat Legion talouden selkärangan, joten yhteystyökumppaneiden hankintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota vuonna Vuonna 2012 solmitut yhteistyösopimukset tulee pyrkiä uusimaan. Lisäksi tulee pyrkiä hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneiden hankinnassa tulee erityisesti panostaa tahoihin, jotka voisivat toimia legiolaisten mahdollisina työpaikkoina valmistumisen jälkeen. Yhteistyökumppaneiden hankinnassa tultaneen noudattamaan vuosina hyväksi todettuja toimintatapoja. Yhteistyösopimusten sisällöt neuvotellaan tapauskohtaisesti. Legion hallitus uudisti vuonna 2012 yhteistyösopimuspohjan, joka on nyt yksityiskohtaisempi. Uudesta yhteistyösopimuksesta myös selviää paremmin yhdistyksen ja yhteistyökumppanin oikeudet ja velvollisuudet. Vuonna 2012 luotua yhteistyösopimuspohjaa käytettäneen myös vuonna Verkostoituminen oikeustieteen harjoittajien etujärjestöihin, oikeustieteen opiskelijoiden mahdollisten työnantajien suuntaan sekä oikeustieteen opiskelijoiden opiskelijajärjestöjen kanssa korostunee oikeustieteen maisterin tutkinnonanto-oikeuden myötä. Yhteistyöhön kehittämiseen edellä mainittujen tahojen kanssa tulee ohjata resursseja tarpeen mukaan vuonna Legio pyrkinee olemaan yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa, jotka vaikuttavat legiolaisten työllistymiseen, kansainvälistymiseen sekä verkostoitumiseen tulevaisuudessa. 6.2 Oikeustieteen laitos Legio pyrkinee tekemään yhteistyötä oikeustieteen laitoksen kanssa kaikissa oikeustieteen opiskeluun liittyvissä asioissa. Katso tarkemmin kohta 3.2 Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella.

15 Ainejärjestöyhteistyö Legion on aikaisempina vuosina tehnyt yhteistyötä Fides Ostiensis ry:n, Täky ry:n, Coriolis ry:n ja Optimi ry:n kanssa. Yhteistyö on koostunut yhdessä järjestetyistä tapahtumista kuten sitseistä ja muista illanvietoista sekä jalkapallon ystävyysotteluista. Yhteistyömuotoja tulee pyrkiä kehittämään ja ideoita tulee toteuttaa siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Legio pyrkinee yhteistyöhön myös muiden (lähinnä Joensuun kampuksella sijaitsevien) ainejärjestöjen kanssa. Legio pyrkinee kehittämään yhteistyötä muiden yliopistojen oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa. Mahdollisia yhteistyömuotoja voisivat olla esimerkiksi illanistujaiset ja muut tapaamiset, joiden avulla voisi luoda suhteita muihin oikeustieteen ainejärjestöihin. 6.4 ISYY Legio pyrkinee tekemään yhteistyöstä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Legion ja ISYY:n yhteistyö toteutunee ensisijaisesti niin, että Legion edustajat osallistuvat ISYY:n jaostojen kokouksiin. Jaostoja, joihin Legion edustaja kuuluu, ovat mm. järjestöjaosto (puheenjohtaja), tapahtumajaosto (tapahtumavastaavat), liikuntakerho (liikuntavastaava) sekä sopo- ja kopo jaostot (sopo- ja kopo -vastaavat). Legio osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös ISYY:n järjestämiin tapahtumiin ja vuokrannee ISYY:n kerhotiloja tapahtumiaan varten. 6.5 Ekskursio Legio järjesti vuonna 2012 keväällä ekskursion Pietariin. Perinteeksi muodostunut ekskursio pyrittäneen järjestämään myös keväällä 2013 johonkin muuhun matkakohteeseen. Ulkomaille suuntautuvaan ekskursioon tulisi pyrkiä liittämään virallinen osio, esimerkiksi vierailu yliopistoon. Syksyllä 2012 Legio järjesti työelämäekskursion, jossa tutustuttiin maistraattiin, ELY keskukseen, AVI:oon sekä verovirastoon. Legio pyrkinee vuoden 2013 aikana järjestämään samantyylisiä tutustumismahdollisuuksia mahdollisiin oikeustieteen opiskelijoiden tuleviin työnantajiin.

16 14 7. ALUMNITOIMINTA Vuonna 2012 Legion hallitus on pyrkinyt luomaan Legiolta aiemmin puuttunutta alumnitoimintaa. Yhteyksiä on pyritty luomaan erityisesti Legion edellisiin puheenjohtajiin sekä ansioituneina legiolaisina palkittuihin henkilöihin. Legio järjesti puheenjohtajien tapaamisen vuosijuhlien yhteydessä. Tapaamisessa keskusteltiin vapaamuotoisesti Legion historiasta ja tulevaisuudesta. Kerran vuodessa tapahtuva puheenjohtajien kokoontuminen koettiin hyväksi yhteistyömuodoksi ja puheenjohtajien tapaaminen järjestettäneen myös vuonna Alumnitoiminta tulee nähdä Legiolle merkittävänä voimavarana. Alumnit edistävät erityisesti HTM-tutkinnon tunnettavuutta työmarkkinoilla, edistävät nykyisten opiskelijoiden työllistymistä ja innoittavat esimerkillään nykyisiä opiskelijoita. Alumnitoimintaa tultaneen kehittää niin, että kuka tahansa valmistunut legiolainen voi halutessaan siihen osallistua. Legio pyrkinee kehittämään alumnien kanssa toimivia yhteistyömuotoja, keräämään alumnien yhteistietoja sekä luomaan yhteenkuuluvuutta nykyisin opiskelijoiden ja alumnien välille.

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON LÄNTISEN TEOLOGIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2.

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika ja Paikka: 13.3.2012 klo 18.00 Kirkkokatu 21 B 8 80100 Joensuu

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika ja Paikka: 13.3.2012 klo 18.00 Kirkkokatu 21 B 8 80100 Joensuu Itä-Suomen Yliopisto Pöytäkirja Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Hallituksen kokous Aika ja Paikka: 13.3.2012 klo 18.00 Kirkkokatu 21 B 8 80100 Joensuu Paikalla: Ilari Nevalainen, Ada Korhonen,

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

14.2.2013. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.32. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

14.2.2013. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.32. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 3/2013 1(6) Hallituksen kokous Aika 4.2.2013 klo 14.30 Paikka Kalevankatu 29 Osallistujat: Mira Tahvanainen Ida Swahne Anu Arosanervo Iina Ahokas Jenni Järvinen Eeva Kalliomaa Nora Kettunen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Hallituksen kokous 2/2013

Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Hallituksen kokous 2/2013 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Hallituksen kokous 2/2013 Aika: 23.1.2013 klo 20.00 Paikka: Kirkkokatu 21 b 8, 80100 Joensuu Paikalla: Ilari Nevalainen,

Lisätiedot

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n hallitus Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston kauppatieteiden pääaineopiskelijoiden

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry

Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Esityslista Aika: 26.11.2013 klo 18.00 Paikka: Ravintola Proffan kellari, iso kabinetti (Rehtorinpellonkatu 4,

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1 Yhdistyksen nimi on Helsingin freelancenäyttelijäyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille Kokouskutsu Kuopion kampuksen toimintajaoston kokous 1/2013 Aika: 31.1.2013 klo 14:00 Paikka: Lukema, Yliopistonranta 3, Kuopio ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Läsnäolijoiden toteaminen 3. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OPTIMI ry. Pöytäkirja 1/2012 1(6) 22.1.2012

OPTIMI ry. Pöytäkirja 1/2012 1(6) 22.1.2012 OPTIMI ry. Pöytäkirja 1/2012 1(6) Hallituksen järjestäytymiskokous Aika 13.1.2012 klo 17.00. Paikka Kalastajankatu Osallistujat: Petri Makkonen Jenni Soininen Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina Ahokas

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 23.10.2012 klo 16:00 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. Osallistujat: Läsnä: Olli-Pekka Sartanen puheenjohtaja Suvi

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

26.4.2012. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.19. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

26.4.2012. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.19. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 8/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 14.4.2012 klo 19.00 Paikka Night Joensuu Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina Ahokas Mira

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

FINANSSI RY SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

FINANSSI RY SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finanssi Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Oulun kaupunki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja

Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa ja HYEENA RY:N SÄÄNTÖUUDISTUS 2009 Säännöt on hyväksytty Hyeena ry:n ylimääräisissä yleiskokouksissa 21.10.2009 ja 11.11.2009. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston Kuopion

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 877 henkilöä (12.11.14 tilanne) Jäsenten ammattialat Jäsenten työpaikat: toimisto, puhtauspalvelu, tekniikka, ravintohuolto, hoitotyö, Tikkamäki,

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 Aika: 15.4.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kappelin keittiö, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. TARKOITUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry.

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry SÄÄNNÖT TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pori. TARKOITUS JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015 Sporticus ry Toimintasuunnitelma 2015 Sporticus Hallitus 2015 TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUUHENKILÖ - Kokousten järjestäminen - Valmistelu Puheenjohtaja: - Hallituksen hitsaaminen yhteen - Esityslistojen

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Esitys yhdistyksen kokoukselle 19.11.2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.11.2013

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 5/2012

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 5/2012 Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 5/2012 Aika: 17.9.2012 klo 15.30 Paikka: Kuopio, Kappelin keittiö, Yliopistonranta 3 Läsnä: Tanja Toivola puheenjohtaja, Hyeena ry:n edustaja Sami Gabbouj

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot