ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

2 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen tärkeimpiä tapahtumia olivat vuonna Merkittäviä asioita vuonna 2011 olivat Viestintä Yhteistyöverkostot 7 2. Palvelut jäsenyhdistyksille Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen Järjestöosaamista kehittävä koulutus Jäsenpalvelut 9 3. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Harrastustoiminnan kehittäminen Koulutus Tapahtumat Leirit Kerhotoiminta Kansainvälinen toiminta Kehittäminen Kansainväliset verkostot Kansainväliset tapahtumat Tukitoiminta Hallinto Toimisto ja henkilöstö Talous 16 Allekirjoitukset 17 Liitteet 18 Jäsenluettelo 18 Tapahtumakalenteri Yhteystiedot 22

3 Johdanto - Tekemisen Riemua 3 Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton lasten ja varhaisnuorten kasvatus- ja kulttuurijärjestö. Toiminnassa on mukana liki 1000 alle 16-vuotiasta lasta ja nuorta sekä noin 400 ohjaajaa tai muissa tehtävissä toimivaa nuorta ja aikuista. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry on Kalevan Nuorten Liitto ry:n jäsen ja sen maakunnallinen piirijärjestö. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret edistää lasten kulttuurikasvatusta, suomalaisen kansanperinteen tuntemusta ja terveitä elämäntapoja. Tavoitteena on tukea lasten persoonallisuuden monipuolista kehittymistä harrastusten avulla. Kalevan Nuorten kerhoissa harrastetaan kansantanssia, kansanmusiikkia, teatteria, sirkusta, liikuntaa ja kädentaitoja. Toimintaa lapsille ja nuorille Kalevan Nuorten kerhoja on noin 80 eri puolilla Etelä-Hämettä. Kerhot toimivat paikallisten nuorisoseurojen yhteydessä. Niissä on monipuolisia harrastusmahdollisuuksia niin vasta-alkajille kuin taidoissa jo pidemmälle ehtineille. Koulutusta ohjaajille Kalevan Nuorten kerhoja ohjaavat lasten toiminnasta kiinnostuneet ja harrastusalaan perehtyneet vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret järjestää ohjaajakoulutusta ja tuottaa aineistoja kerhotoiminnan tukemiseksi. KNoppi-koulutus keskittyy ohjaamisen perustietoihin ja -taitoihin sekä järjestön tuntemuksen lisäämiseen. Koulutus tarjoaa eväitä ohjaajaharjoittelulle sekä myöhemmin lajikohtaiseen ohjaajakoulutukseen osallistumiselle. Tanssin koulutus antaa ohjaajille ja tanssijoille hyvät valmiudet sekä tanssimiseen että ohjaamiseen. Tavoitteena on aktivoida harrastajia sekä esiintymistoimintaan keskittyviä ryhmiä ja tanssijoita. Teatteritoiminnan ohjaajakoulutuksessa keskitytään erityisesti nuorten ja varhaisnuorten kanssa toimivien ohjaajien pedagogisten taitojen edistämiseen. Koulutuksessa painottuvat myös teatteritoiminnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tasot. Tapahtumia ja leirejä Kalevan Nuorten Liitto piirijärjestöineen järjestää lasten kulttuuritapahtumia ja leirejä. Ne tarjoavat osallistujille tilaisuuksia esiintyä, saada asiantuntevaa palautetta ja tavata muita alan harrastajia. Kansainvälinen vuorovaikutus on luonteva osa tapahtumia. Kansainvälistä yhteistyötä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorilla ja sen jäsenyhdistyksillä on toimivat suhteet moniin eri maiden kansanperinne- ja nuorisoalan järjestöihin. Niiden kanssa on säännöllistä lasten leiri- ja kulttuuriryhmien vaihtoa, jonka puitteissa etelähämäläiset lapsiryhmät pääsevät ulkomaille esiintymään tai leireille. Vastavuoroisesti ulkomaiset ryhmät osallistuvat alueella järjestettäviin tapahtumiin. Ohjaajakoulutusta järjestetään myös kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteiskunnallista vaikuttamista Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret yhdessä Kaleva Nuorten Liiton kanssa toimii aktiivisesti lasten aseman parantamiseksi ja nuorisotyön arvostuksen lisäämiseksi. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret seuraa lainsäädännön kehitystä, osallistuu yhteiskunnallisen keskusteluun ja tekee yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa.

4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat Nuorisoseuraliikkeen toimintaohjelma syntyy nuorisoseurojen, piirijärjestöjen ja liittojen toiminnasta. Seurojen toiminta taipuu jäsenistönsä näköiseksi ja siksi jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö. Tekemisen riemua! - kolmivuotisohjelma korostaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, nuorten omaa toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä toiminnan talouden vahvistamista: Nuorisoseuratoiminnan juuret ovat syvällä suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö ja tekemisen kirjo niissä on laaja. Yhdistävänä tekijänä paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa on kuitenkin yhteinen arvopohja ja yhteisesti sovitut tavoitteet. Nuorisoseurat sekä vaalivat että uudistavat suomalaista kulttuuria. Nuorisoseuroja on tällä hetkellä yli 700 ja niissä on jäsentä. Jäsenistöstä puolet on alle 29- vuotiaita ja neljäsosa alle 16-vuotiaita. Nuorisoseurat pitävät yllä 600 nuorisoseurantaloa, jotka ovat monipuolisia toimintakeskuksia omilla alueillaan. Seurojen harrastusryhmiin osallistuu lähes eriikäistä toimijaa. Keskeisimmät harrastusmuodot ovat tanssi, teatteri ja liikunta. Talkootyötä seuroissa tehdään vuosittain yli 300 henkilötyövuoden verran ja nuorisoseurojen kulttuuritapahtumissa käy vuosittain lähes miljoona osallistujaa. Toimintamme arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus Toiminta-ajatuksemme mukaan nuorisoseurassa lapsella ja nuorella on eri-ikäisten muodostamassa yhteisössä mahdollisuus kasvaa kulttuuristen harrastusten avulla hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Visionamme on, että vuonna 2015 nuorisoseuratoiminta on tunnettua, arvostettua ja kaikille avointa. Järjestössä harrastaa ja toimii lasta ja nuorta. Nuorisoseurat keskiössä Kukin nuorisoseura päättää itse, millä toiminnalla lähtee mukaan yhteiselle matkalle jakamaan kokemuksensa ja kehittämisnäkynsä muiden kanssa. Jokainen kokemus on arvokas. Onnistuneista kokemuksista syntyy jakamisen myötä hyviä käytäntöjä, jotka kannustavat meitä eteenpäin. Piirijärjestö rinnalla Piiritason toiminnasta vastaavat seurojen muodostamat keskusseurat sekä varhaisnuorisotyön osalta Kalevan Nuorten piirit. Etelä-Hämeen piirijärjestön muodostavat yhdessä keskusseura sekä Kalevan Nuoret. Koulutustoiminnan toteutuksessa keskeisenä yhteistyökumppanina on Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Piirijärjestö tukee seurojen toimintaa ja vastaa nuorisoseurojen toimintaedellytysten kehittämisestä omalla alueellaan. Piirijärjestö toimii seurojen yhdyssiteenä. Piirijärjestön palvelutakuu edistää seurojen vapaaehtoistoimintaa, huolehtii seuratoiminnan jäsen- ja toimintatietojen keruusta, järjestää harrastustoimintaa tukevaa koulutusta ja tapahtumia sekä antaa seuroille ohjausta ja neuvontaa hanketoimintaan ja seurantalojen ylläpitoon. Piirijärjestöä kehitetään yhdessä liittojen ja jäsenseurojen kanssa. Piirijärjestö vastaa omalla alueellaan yhteisen nuorisoseuralaisuuden edistämisestä alueellisen edunvalvonnan ja verkostoitumisen avulla, laajentamalla nuorisoseuratoimintaa uusille alueille sekä kehittämällä uusia tapoja kansalaistoimintaan ja oman asuinalueen kehittämiseen. 4

5 5 Liitot lähellä Nuorisoseurojen valtakunnalliset keskusliitot, Suomen Nuorisoseurojen Liitto ja varhaisnuorisojärjestö Kalevan Nuorten Liitto, tukevat seurojen ja piirijärjestöjen toimintaa ja vastaavat kaikille yhteisten valtakunnallisten toimintaedellytysten kehittämisestä. Liitot toimivat valtakunnallisina yhdyssiteinä kokoamalla ja välittämällä tietoa, järjestämällä koulutusta ja tapahtumia ja antamalla piirijärjestöille ohjausta ja neuvontaa nuorisoseuratoiminnan kehittämiseen. Liitot vastaavat nuorisoseuratoiminnan toimintaedellytysten edistämisestä valtakunnallisen edunvalvonnan, uusia nuorisoseuratoiminnan muotoja kehittävän hanketoiminnan ja valtakunnallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen avulla. Valtakunnallisen nuorisoseuratoiminnan kehittämis- ja koulutustoiminnan tukena on nuorisoseurojen keskusliittojen lisäksi Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi. 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä Kalevan nuorten toiminta Etelä-Hämeessä on vireää ja aktiivista. Jäsenseurojen järjestämä toiminta on monipuolista ja lasten ja nuorten kehitystä tukevaa toimintaa, jota järjestetään heidän toiveittensa mukaan.. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten tavoitteena on omalla alueellaan vahvistaa järjestön roolia nuoriso-, kulttuuri-, sivistys- ja liikuntakentässä sekä luoda edellytyksiä johdannossa kuvatun toiminta-ajatuksen toteutumiselle. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret osallistuu aktiivisesti Nuorisoseurajärjestön järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin sekä on aktiivinen edunvalvonnassa. Toiminnan painopisteenä ja erityisenä kohderyhmänä ovat kolmivuotisohjelman ensimmäisen etapin mukaisesti lapset ja nuoret. Vuoden 2011 tärkeimmät tapahtumat olivat lasten maakunnallinen tanssiluokittelu 9.4. Hollolan lukiolla, Salpakankaalla. Luokittelun yhteydessä järjestettiin Kalevan Nuorten tanssityöpaja Työpajaan osallistui yhdeksän ryhmää. Lisäksi Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret osallistuivat Lahdessa järjestettyyn Tanssiva Lahti tapahtumaan. Lasten tanssiryhmien päätapahtuma oli Barnlek Tanskan Skivessä Etelä-Hämeestä oli mukana 117 henkeä. Etelä-Hämeen tärkeimpiä tapahtumia olivat vuonna 2011: Lasten maakunnallinen tanssiluokittelu 9.4. Hollolan lukio, Salpakankaalla MM-Mölkky Lahden kauppatori Valtakunnallisesti oltiin mukana: Folklandia Silja Europa Barnlek, Skive Tanska Tanssimania Tampere Teatterilaiva Silja Europa Lisäksi jäsenseurojen tapahtumia: Tanssiva Asikkala Vääksyn liikuntahalli Takinkääntöviikko Mallusjoella Hollo ja Martta festivaali Hollolassa Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret kuului jäsenenä Kalevan Nuorten Liittoon

6 MERKITTÄVIÄ ASIOITA VUONNA 2011 OLIVAT: Toiminnan kehittämistyö Yhteistyötä Uudenmaan keskusseuran ja KN-piirin kanssa jatkettiin mm järjestämällä yhteisiä koulutuksia. 6 Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus hanke ei saanut rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta, mutta järjestön organisaatiouudistuksen myötä lähdettiin neuvottelemaan Etelä-Hämeen keskusseuran roolin muuttamista osaamiskeskukseksi. Etelä-Hämeen yksi vahvuus on monipuolinen tanssiosaaminen ja tästä syystä järjestön tanssin osaamiskeskus luontevasti sopisi Lahteen. Loppuvuodesta neuvottelut Suomen Nuorisoseurojen Liiton ja Kalevan Nuorten Liiton kanssa johtivat siihen, että tanssin osaamiskeskus perustetaan Lahteen ja se aloittaa toimintansa Organisaatiouudistus Järjestön organisaatiouudistusta on käsitelty johtokunnassa sekä yleisissä kokouksissa vuoden aikana. Ylimääräisessä kokouksessa tullaan ehdottamaan jäsenseuroille Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten lakkauttamisesta. Toistaiseksi keskusseura tullaan säilyttämään. Henkilöstöjärjestelyistä: Päivi Semeri siirtyi puvustonhoitajan tehtävistä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toiminnanohjaajaksi 1.9. Puvustonhoitajaksi palkattiin Maija Kjellberg 1.10 alkaen. MM Mölkky 2011 Lahti MM Mölkky järjestettiin kaksipäiväisenä tapahtumana Lahden Torilla. Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastasivat tapahtumapäällikkö Ossi Arvela ja Lahden Tanhuujat. Ossi Arvela aloitti työnsä Lahden Tanhuujien kanssa on keskusseura tehnyt tapahtumaan liittyen palvelusopimuksen. Lisäksi järjestelyissä auttoi Hollolan Nuorisoseura. Tanssiva Lahti kuului osana MM Mölkky tapahtumaa ja se järjestettiin alatorilla. Tanssiva Lahti suuren suosion ja tämä uusi tapahtumapaikka sai hyvä vastaanoton. Hollolan Ns. vastasi ohjelman tuottamisesta. Juhlat Seuraavat jäsenseurat saavuttivat kunnioitettavan 110 vuoden iän: Hollolan ja Padasjoen Nuorisoseurat Palkinnot/Nimeämiset Etelä-Hämeen Vuoden Hermanniksi nimettiin Pekka Patamäki Artjärveltä ja vuoden nuorisoseuraksi Särkilahden Nuorisoseura, Sysmästä. Vuoden kansantanssiohjaajaksi valittiin Teija Nikkari Hollolan Nuorisoseurasta. Kiertopalkinto ja koulutusstipendi annettiin nimityksen yhteydessä Kalevan Nuorten luokittelutapahtumassa Hollolan lukiolla, Salpakankaalla Valtakunnallisesti: Vuoden Nuorisoseura oli Tornion Vojakkala Ns. (Lappi) Vuoden Hermanni Paavo Vuorenoja (Häme) SNL; Vuoden ohjaaja Eija Kainulainen (Uusimaa) KNL; Vuoden ohjaaja Jukka Hannula (Lappi) Järjestön historiateos Yhteisön voima Järjestön historianteos julkistettiin Aleksis Kiven päivänä eduskunnassa. Ministeri Jaakko Nummisen suurtyö saatiin vihdoinkin valmiiksi. Tämä kirjasarja kuvaa todella kattavasti Nuorisoseurajärjestön vaiheita syntyajasta aina tähän päivään. Historianteos on myynnissä ja tavoitteena on myydä 2000 kirjasarjaa. Kotisivut Vuoden aikana valmistuivat liitoille uudet kotisivut, joihin Etelä-Häme teki omat sivunsa.

7 Viestintä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten puheenjohtaja, johtokunta ja työntekijät ylläpitivät ja kehittivät yhteistyötä niihin tahoihin, joiden kanssa etelähämäläiset nuorisoseurat toimivat. Maakunnassa tehtävän nuorisoseuratoiminnan tunnettavuutta lisättiin julkaisemalla neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Uutismaa-jäsenlehteä. Lehteä toimitettiin alueen kirjastoihin ja muihin keskeisiin paikkoihin. Toiminnasta tiedotettiin myös Herkkumeilisähköpostitiedotteilla. Lähetettiin lehdistötiedotteita piirin tapahtumista sekä tärkeistä päätöksistä ja mm. vuoden ohjaajan valinnasta. Tehtiin entistä tiiviimpää yhteistyötä jäseninä olevien paikallisyhdistysten kanssa sekä Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen kanssa. 1.2 Yhteistyöverkostot Tiivistä yhteistyötä tehtiin ensisijaisesti jäseninä olevien paikallisyhdistysten kanssa sekä Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen, Uudenmaan Nuorisoseurain Liiton ja Uudenmaan Kalevan Nuorten piirin kanssa. Yhteistyötä tehtiin erityisesti koulutus- ja tapahtumatoiminnan järjestämiseksi. Edellä mainittujen yhteistyökumppaneiden lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Suomen Nuorisoseurojen Liitto, Kalevan Nuorten Liiton, Sivistysliitto Kansalaisfoorumin, Lahden kaupungin, Suomen Kansainvälisen Mölkkyliiton, Päijät-Hämeen Tanssialan Tuen, Lahden Kortteliliigan, LAKES:n, Lahden Messujen, Media-akselin ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Johtokuntien ja työntekijöiden koulutuspäivät Koulutuspäivä pidettiin toimiston kokoustilassa. Koulutus toteutui suunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnittelija Eija Majoisen johdolla tutustuttiin SKYP:een. Etelä-Hämeen luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat koulutuspäivään. 2. Palvelut jäsenyhdistyksille Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry:n jäseninä on 69 paikallista yhdistystä, joissa oli alle 16- vuotiaita jäseniä vuoden 2011 päättyessä 862 jäsentä. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret toteuttaa perustehtäväänsä, paikallisseurojen palvelutoimintaa, Opetusministeriön avustuksella, joka vuonna 2011 oli Alueellisen toiminnan kehittäminen Johtokunta ja toimihenkilöt ovat huomioineet päätöksissään ja toimissaan piiriorganisaation palvelutehtävän vaatimukset ja haasteet. Toimintaa on suunnitelmallisesti kehitetty huomioiden jäsenyhdistysten tarpeet. Alueellisia, seurojen omista lähtökohdista syntyneitä ideoita ja koulutustilaisuuksia on aktiivisesti järjestetty Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen Kesäretki Tallinnaan Uusimaa/Etelä-Häme Uusimaa järjesti yhden päivän retken 8.6. Tallinnaan. Retkelle osallistuivat kummankin keskusseuran alueelta jäsenseurojen toimijoita. Retkeen liittyi pieni keskustelutuokio laivan kokoustiloissa. Etelä-Hämeestä mukana oli 2 henkeä.

8 8 Seurakäynnit Seurakäyntien painopisteenä on ollut vakiinnuttaa alueelliset seurapalaverit osaksi neuvontatoimintaa mm kertoa tapahtumista, koulutuksista sekä antaa opastusta jäsenrekisterin käyttöön. Etelä-Hämeen alueelliset seuratapaamiset ja seurakäynnit kevät 2011: 7.3. Mallusjoen Ns. / alueellinen tapaaminen Orimattilan OP Asikkalan Ns. / alueellinen tapaaminen Nuorisotalo Vääksy Nuoramoisten Ns. / alueellinen tapaminen Seurantalo Myrskylän Ns. / alueellinen tapaaminen Seurantalo H:linnan Kansantanssijat/ alueellinen tapaaminen Heimoliiton tsto Toukokuun Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Harmoisten Ns. Seurantalo Etelä-Hämeen alueelliset seuratapaamiset syksy 2011: 7.9. Villikkalan Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Kurhila-Hillilän Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Janakkala-Saloisten Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Tikkalan Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Harmoisten Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Ns. Silmu/ alueellinen tapaaminen Seurantalo Kalhon Ns. Seurantalo Sähköposti Ylläpidettiin rakennettua sähköpostiosoitteistoa, johon on kerätty seurojen johtokuntien, ohjaajien ja aktiivisten toimijoiden osoitteita. Kotisivut Keskusseuran kotisivut olivat osoitteessa: osoitteessa kotisivut uudistettiin. Sivuja päivitettiin aktiivisesti ja sivuilta oli linkit mm. paikallisten yhdistysten kotisivuille. Valtakunnalliset sivustot Aktivoitiin paikallisseuroja toimittamaan omat tietonsa nuorisoseura- ja seurantalosivustoon.. Toimintatilastot vuodelta 2010 Keskusseura keräsi yhdessä piirin kanssa seuroilta vuoden 2010 toimintatilastot. Tilastot kerättiin sähköisesti jäsenrekisterin kautta. Tilastoista on koottu jäsenseurojen toiminnan tunnuslukuja Järjestöosaamista kehittävä koulutus Koulutuskalenteri Koko maan kattava yhteinen koulutuskalenteri oli opintokeskuksen sivuilla: Seuroja tiedotettiin sivustojen käytöstä. Neuvonta Opastettiin paikallisia yhdistyksiä käyttämään Opintokeskus Kansalaisfoorumin tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluja kurssien ja opintokerhojen järjestämisessä. Neuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla ja seurakäynneillä. Nuorten akatemia Tiedotettiin nuorten akatemian järjestämästä koulutuksesta. Välitettiin nuorten akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisälsi nuorten akatemian opintokirjan.

9 Ohjaajien tukitoimet Ohjaajien tukitoiminta oli varsin vähäistä vuoden aikana Jäsenpalvelut Uutismaa-lehti 9 Uutismaa-lehti ilmestyi kolme kertaa vuoden aikana aikakauslehtimuotoisena. Lehti ilmestyi NS lehden välissä. Lehden ilmestymisajat olivat seuraavat: NS-Lehti 1. nro (aineistopäivä oli 22.1.) 2. nro (aineistopäivä oli 7.5.) 3-4. nro (aineistopäivä oli 31.8.) Lehti julkaistiin myös sähköisessä muodossa. Uutismaa-lehdestä kerrottiin seurakäynneillä, kokouksissa ja tiedotteissa. Toimihenkilöt, johtokunnan jäsenet ja paikallisseurat laativat juttuja alueeltaan lehteen. Lehti jaettiin mm. kirjastoihin ja toimintaalueen kuntien nuoriso-, kulttuuri- ja sivistystoimiin. Lehden taitosta vastasi Juha Jämsä ja Sakari Syrjänen Uudeltamaalta. Nuorisoseuralehti toimi järjestön sisäisen tiedon kulun välineenä. Se antoi ajanmukaista tietoa järjestöstä myös ulkopuolisille Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehti julkaistiin myös sähköisessä muodossa liiton kotisivuilla. Lehteä markkinoitiin seurakäynneillä, keskusseuran kokouksissa ja tiedotteissa. Rohkaistiin johtokunnan jäseniä ja paikallisseuroja laatimaan juttuja alueeltaan lehteen. Toimihenkilöt hoitivat tiedot maakunnallisista tapahtumista lehteen. Lehti on tullut jokaisen jäsenseuran puheenjohtajalle ilmaiseksi sekä myös niille jotka ovat Uutismaa lehden jakelulistalla. Uutismaa lehti ilmestyi NS-lehden välissä Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä. Sähköiset kuukausitiedotteet Sähköpostitiedote Herkkumeili lähetettiin vuonna 2011 noin kerran kuussa, yli 350 eri sähköposti osoitteeseen. Herkkumeilissä tiedotettiin järjestön ja maakunnan eri tapahtumista ja koulutuksista Ohjaajatiedote Ohjaajille on lähetetty erikseen tiedotteita lähinnä sähköpostilla.tavoite on että valtakunnalliset tiedotteet; Tanssitiedote, KV-tiedote ja Teatteritiedote tavoittavat ne ohjaajat joita asia koskee. Jäsenrekisteri Kannustetaan paikallisseuroja ottamaan käyttöön uusi nuorisoseurojen jäsenhallintajärjestelmä. Asiasta on tiedotettu jäsenistölle sekä sitä on käsitelty seurakäynneillä. Vuoden ohjaaja Tanssitoimikunta nimeää vuosittain lasten kansantanssiohjaajan Etelä-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Seurat voivat hakea ohjaajalleen titteliä. Vuoden 2011 ohjaajaksi julkistettiin tanssiluokittelun yhteydessä 9.4.Teija Nikkari Hollolan NS:sta Pukuvuokraus Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret vuokraa edelleen Etelä-Hämeen Nuorisoseuroilta puvuston ja kehittää vuokraamotoimintaa osana tarvikevälitystä. Puvustossa myydään pilailupuoti Piliksen tuotteita. Tuotevalikoimaa sekä myymälää on pyritty kehittämään ja markkinointia tehostamaan mm. laittamalla seuratiedotteisiin tietoja puvuston tarjonnasta sekä siitä, että puvusto ottaa vastaan lahjoituksia. Näiden on toivottu lisäävän puvuston tunnettuutta jäsenistössä. Puvustoon palkattiin Maija Kjellberg Kalevan Nuorten jäsenkortti Kalevan Nuorten jäsenkortti on tarkoitettu kaikille nuorisoseurojen alle 16-vuotiaille jäsenille sekä kaikille Kalevan Nuorten ohjaajille. Kalevan Nuorten jäsenkortin toisella puolella on Euro<26 -kortti. Kortilla saat etuja esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumista, matkustaessasi, majoituksista sekä tietyistä kaupois-

10 10 ta eri puolilla maata. Etuja tulee jatkuvasti lisää. Euro<26 -korttia voi käyttää yli 30 Euroopan maassa yli paikassa. Kortti on voimassa vuoden. Suomen edut löytyvät Allianssin Euro26 nettisivuilta. Jäsenkortit toimitettiin seuroihin viimeisimpien seurojen toimittamien jäsentietojen mukaan. Kalevan Nuorten ohjaajakortti Piiri ylläpitää ohjaajarekisteriä kaikista seurojen ilmoittamista KN-ohjaajista. Piiri toimitti ohjaajakortit suoraan ohjaajille. Vuodesta 2009 lähtien on Euro<26-kortin ovat saaneet kaikki alle 30-vuotiaat ohjaajat, kun aiemmin ikäraja on ollut 26-vuotta. Nuorten akatemia Tiedotettiin nuorten akatemian järjestämästä koulutuksesta. Välitettiin nuorten akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisälsi nuorten akatemian opintokirjan. 3. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten keskeisenä toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä paikallisten yhdistysten monipuoliselle lasten ja varhaisnuorten kulttuuri- ja harrastustoiminnalle. Tätä tehtävää Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret toteuttaa järjestämällä Knoppi-kerhoohjaajakoulutusta, eri harrastusalojen ohjaajakoulutusta sekä järjestämällä maakunnallisia tapahtumia ja leirejä. Kalevan Nuorten perinteisiä harrastusaloja ovat olleet tanssi, teatteri ja liikunta. Aivan viime vuosina vanhempi-lapsitoiminta on noussut vahvasti seurojen toimintaan mukaan. Seurojen monipuolisuus harrastuskerhojen sisällöissä luo uusia haasteita piirin ohjaajakoulutuksen kehittämiselle. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten tehtävänä on tukea monipuolista lasten- ja nuorten harrastamista jäsenseuroissa. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret tuottaa laadukasta ja ajanmukaista ohjaajakoulutusta, tapahtumia sekä leirejä. Lasten ja nuorten teatteritoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi innostetaan ohjaajia osallistumaan ryhmiensä kanssa niin maakunnallisiin kuin valtakunnallisiin tapahtumiin. Lapset ja nuoret Tavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Piiritoimisto loi mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle. Järjestettiin laadukasta harrastus- ja kerhotoimintaa. Alueen nuorisoseurat järjestivät lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja loivat edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle seuroissa. Tuettiin nuorisoseuroja nuorten oman toiminnan kehittämisessä koulutuksen, ohjauksen, hanketoiminnan ja tukimateriaalin avulla. Järjestettiin keskeisten harrastusalojen ohjaajakoulutusta ja tapahtumia. Nuoret vaikuttamaan Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Nuorille on tarjottu mahdollisuus toimia ja osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. Nuorisoseurat edistävät lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta. Järjestön kaikilla tasoilla on nuoria toiminnan suunnittelijoina ja päätöksentekijöinä samassa suhteessa kuin heitä on jäsenistössä Harrastustoiminnan kehittäminen Toiminta tarjoaa elämyksiä ja tavoitteita kaikenikäisille harrastajille.

11 Tanssin osaamiskeskus 11 Kansantanssitoiminnan painopiste oli lasten ja nuorten harrastamisessa. Etelä-Hämeessä oli mahdollisuus tanssiharrastuksen myötä sosiaaliseen yhdessäoloon tai olla mukana ammattimaisessa näyttämötaiteessa. Jokaiselle harrastajalle löytyi omien tavoitteidensa mukainen rooli. Harrastuksen myötä oli mahdollista kokea kulttuurien erilaisuutta ja tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa. Vuoden aikana pidettiin viisi erillistä kokousta osaamiskeskuksen toiminnan aloittamiseksi Lahdessa. Loppuvuodesta siirtyi Teija Nikkari Lahteen ja aloitti valmistelevat työt tanssin osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämiseksi. Teijan lisäksi osaamiskeskuksen työntekijöinä osaksi ovat Päivi Semeri ja Hannu Nipuli. Asiasta neuvoteltiin kahden vuoden sopimus liittojen kanssa eli vuodet Järjestön tanssipalvelut toteutetaan ensi vuoden alusta lähtien Lahdesta / Etelä-Hämeestä käsin. Hannu Nipuli aloitti järjestön kuukausittain ilmestyvän tanssitiedotteen kokoamisen syyskuusta Toimikunnat Tanssitoimikuntaa vuodelle 2011 ei valittu Teatteritoiminnan vastuuhenkilönä toimi toiminnanjohtaja ja 1.9. lähtien Kalevan Nuorten toiminnanohjaaja Päivi Semeri Kansanmusiikkitoiminnan toteutuksesta vastasi pääsääntöisesti maakunnallinen kansanmusiikki yhdistys Etelä-Hämeen Kansanmusiikin Ystävät. Liikuntatoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. Nuorisotoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana Koulutus Knoppi- kerho-ohjaajakoulutus Kerho-ohjaajakoulutus toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2010 aloittaneen koulutuksen suoritti vuonna 2011 loppuun 19 osallistujaa. Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja Päivi Semeri. Knoppi I (syksyllä alkava) jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Knoppia järjestettiin seuraavasti: Knoppi II Etelä-Hämeen toimisto, Lahti Knoppi III, Meriharju, Helsinki Knoppi I, koulutusta syksyllä ei aloitettu vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Knoppi-kouluttajakoulutus Kouluttajakoulutus järjestettiin Hankasalmella. Kurssille osallistui Etelä-Hämeestä Teija Nikkari ja Päivi Semeri. Kansantanssien ohjelmistokurssi Hollolan Lukio ja Hämeenlinna Kurssi toteutettiin siten että lauantaina käytiin läpi Tanssipitojen lasten ja nuorten ohjelmat Hollolassa ja sunnuntaina aikuisten ohjelmisto Hämeenlinnassa. Kouluttajana toimi Petri Kauppinen ja kurssisihteerinä oli Päivi Semeri. Kurssille osallistui 30 ohjaajaa. Molemmat kurssit toteutettiin valtakunnallisesti. Hollolan Kurssin järjestäjänä oli Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret. Tempoa tenaviin kurssi Uusimaa järjesti Tempoa Tenaviin virikekurssin maaliskuussa. Markkinoitiin kurssia. Kansantanssin perusopinnot Kansantanssin ohjaajakoulutus, joka alkoi vuonna 2010, päättyi kolmanteen osioon Koulutuksessa on 12 nuorta mukana. Kouluttajina ovat toimineet Susanna Kivinen, Pirita Laiho ja Anu Kokkonen. Syksyllä ei aloitettu uutta kurssia.

12 Tapahtumat Maakunnallinen lasten tanssiryhmien luokittelu 9.4. Hollolan lukio, Salpakangas Kalevan Nuorten kansantanssiryhmien luokittelu järjestettiin yhdessä Uudenmaan kanssa Hollolan lukion tiloissa 9.4. Luokittelun vastuujärjestäjänä toimi Hannu Nipuli. Luokitteluun osallistui kaikkiaan 14 ryhmää. Luokittelun tuomareina toimivat Pirita Laiho, Jussi Hynninen, Hannu Nipuli. Tuomariston sihteerinä toimi Jaana Ståhl. LUOKITUS 2011 TULOKSET: SARJAT RYHMÄ SEURA LUOKKA alle 7 sekaparit Pikkuruiset Matit ja Maijat Hopea alle 7 sekaparit Nillat ja Nuutit Hollolan Ns. Hopea alle 7 tyttöparit Lilleroiset Matit ja Maijat Kulta alle 10 sekaparit Minit Matit ja Maijat Hopea alle 10 sekaparit Ellit ja Eemelit Hollolan Ns. Pronssi alle 10 tyttöparit Pienet Röykän-Leppälammen Ns. Hopea alle 13 sekaparit Midit Matit ja Maijat Kulta alle 13 sekaparit Riinat ja Rikut Hollolan Ns. Kulta alle 13 sekaparit Nuorisoryhmä 2 Katrilli Hopea alle 13 tyttöparit Isot Röykän-Leppälammen Ns. Hopea alle 13 tyttöparit Nuorisoryhmä 1 Katrilli Pronssi alle 16 sekaparit Iidat ja Iivarit Hollolan Ns. Kulta alle 16 sekaparit Annat ja Antit Hollolan Ns. Hopea Vapaa sarja alle 16 vuotta Ỏga Hollolan Ns. Hopea. Luokittelun yhteydessä järjestettiin tanssityöpaja, johon osallistui Uudenmaan ja Etelä-Hämeen alueelta yhteensä 9 ryhmää. Opettajana toimi Jussi Kaijankangas. MM-Mölkky ja Tanssiva Lahti Lahden Torilla Mölkyn MM-kisat järjestettiin 2011 ensimmäistä kertaa Lahden kauppatorilla. Tärkeimmät syyt tapahtuman siirtoon Kisapuistosta keskustaan olivat näkyvyyden saaminen, profiilin nosto, sekä uusien yhteistyökumppaneiden saaminen mukaan paremman sijainnin myötä. Tanssiva Lahti -tapahtuma tarjosi yleisölle 13 näyttävää ja korkeatasoista tanssi-, musiikki- ja laulukonserttia Lahden alatorilla viikonloppuna. Lahden seudun tanssin- ja musiikintaitajat, yhteensä 400 esiintyjää, vastasi tapahtuman ohjelma-annista. Sunnuntain ohjelma oli suunnattu lapsille ja lapsiperheille. Tapahtuma nosti esiin päijäthämäläisiä taitajia. Tanssiva Lahti -tapahtuma toimii Päijät- Hämeessä tanssin-, musiikin- ja lauluharrastuksen näyteikkunana. Tanssivan Lahden kaikkiin tilaisuuksiin oli vapaa pääsy. Tanssiva Lahti edesauttaa tanssin eri lajien yhteistyötä. Esittäjistö koostui nuorista taitajista, jotka dynaamisella ja värikkäällä tavalla toivat iloa katsojille. Tanssiva Lahti -tapahtuma oli kansainvälinen. Pietarilainen tanssiryhmä Petersburg Souvenir Venäjältä osallistui tapahtumaan ja keräsi konsertteihinsa Alatorin täyteen väkeä. Esiintymässä oli useita Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten ryhmiä.yleisöä eri konserteissa ja muissa esityksissä oli kolmen päivän aikana yhteensä yli 4800 henkeä. Lasten talvirieha Launeen perhepuistossa Lahden alueen nuorisoseurat järjestivät yhdessä lapsille suunnatun monipuolisen talviriehan tapahtuman. Seuraavat yhdistykset olivat järjestelyissä ja toteutuksessa mukana: Lahden Tanhuujat, Ns Sampot, Jalkarannan Ns., Louhikon Ns., Möysän Ns. ja Tanssiklubi Dancing. Tapahtuma kuului osana Lahden kaupungin Lasten Talvikarnevaaleja.

13 13 Tanssiva Asikkala Vääksyn liikuntahalli, Asikkala Asikkalan Nuorisoseuran järjesti toista kertaa monipuolisen tanssitapahtuman, johon mukaan oli tullut eri tanssialojen harrastajia. Tapahtuma onnistui hienosti ja yleisö eli innolla mukana esityksissä. Tapahtuma tulee saamaan jatkoa ensi vuonna. Hollo ja Martta kansainvälinen kansantanssi- ja musiikkifestivaali Hollo ja Martta - festivaalit saavutti tavoitteeseensa. Tapahtumassa oli yhteensä 68 tilaisuutta ja konserttia. Niitä seurasi yli silmäparia. Myönteinen yllätys oli uuden keskellä viikkoa olleen konsertin onnistuminen yli odotusten. Koko viikon ajan ihmisillä oli mahdollisuus samaistua elämänmyönteiseen tanssinsykkeeseen monissa eri tilaisuuksissa.kansainväliset illat olivat suositumpia kuin koskaan. Esimerkiksi Uudessakylässä Nastolassa ensikertaa järjestetty illanvietto myi heti loppuun. Tapahtuma tuo pitkään kaivattua lisätoimintaa seurojentaloille. Ensi vuonna Hollo ja Martta - festivaali tanssitaan lasten ja nuorten voimin. Tarkemmin voi lukea festivaalista sivuilta: Valtakunnalliset harrastus- ja koulutustapahtumat FolkForum (kansantanssiseminaari) 7.1.Turku ja Folklandia-risteily Silja Europa Seminaariin osallistui Etelä-Hämeestä 2 henkilöä ja risteilylle n. 200 henkeä. Hollolan Ns:n vieraana Folklandia risteilyllä ja esiintyjänä oli Slovakiasta Mladost kansantanssirymä. Tanssimania Tampereella Tanssimania keräsi viikonlopun aikana kansantanssin ja -musiikin tekijät ja ystävät Tampereelle. Kymmenettä kertaa järjestetty uuden kansantanssin tapahtuma keräsi noin 4000 kävijää ja saavutti yleisötavoitteensa. Joka toinen vuosi järjestettävä Tanssimania on alan suurin koulutustapahtuma, ja sen pajoihin osallistui tälläkin kertaa yli 300 osanottajaa. Yleisön villinneessä Tanhutaistossa voittajaksi kruunattiin Hannat ja Heikit Hollolasta. Dääns-leiri Tanssimania yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa nuorille vuotiaille suunnattu tanssileiri. Leirin tehtiin yhteistyössä Sottiisin ja Etelä-Hämeen kanssa. SNL:n johtokunta oli myöntänyt toiminnan kehittämisrahaa Etelä-Hämeelle 3000 euroa, joka käytettiin tähän leirihankkeeseen.leirin johtajana ja pääjärjestäjänä toimi Hannu Nipuli. Leirin kouluttajina toimivat ammattiopettajat Susanna Kivinen, Pia Semeri, Jouni Prittinen ja Jussi Kaijankangas. Leiri saavutti suuren suosion ja sille osallistui 133 nuorta. Leiri päätettiin toteuttaa joka vuosi. Teatterilaiva -harrastajateatterifestivaali Silja Europa Etelä-Hämeen alueella teatteria harrastavista seuroista osallistui henkilöitä tapahtumaan Leirit Uudenmaan Nuorisoseurojen järjestämä kesäleiri Inkoossa Järjestelyvastuu leiristä oli Uudenmaan nuorisoseuroilla. Etelä-Hämeestä osallistui leirille neljä ohjaajaa; Eero Koskinen, Aino Nipuli, Saija Nipuli ja Sanni Silkkari sekä neljä leiriläistä.

14 Kerhotoiminta Nuori Taide Nuori Taide on järjestön rekisteröimä tuotemerkki lasten- ja nuorten taidetoiminnalle, jossa lähtökohtana on taiteen perusopetus ja taiteen rooli kasvatuksellisena menetelmänä. Nuori Taide teatteriryhmä vuotiaille kokoontui Hannunsalilla syksystä alkaen. Ryhmää ohjasi Lahden kaupunginteatterin näyttelijä Jari-Pekka Rautiainen. Ryhmässä kävi säännöllisesti 10 nuorta. Ryhmä jatkoi kevään Ryhmä sai toimintaansa tukea Uudenmaan Ely-keskukselta 1000 euroa. Syksylle kaavailtiin kahta Nuori Taide-ryhmää,ohjaajaksi lupautui Tuija Laihola. Kurssilaisia ei kuitenkaan tullut tarpeeksi ja kerhoa ei perustettu. 4. Kansainvälinen toiminta. Kokemusten vaihtoa Nuorisoseurojen vahvuus on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten yhteistoiminnassa. Toimintaa on rikastanut kansainvälistyminen ja maahanmuuton mukanaan tuoma kulttuurinen kirjo 4.1 Kehittäminen On välitetty ryhmille, kysynnän perusteella mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin. Tarvittaessa on välitetty ulkomaisia ohjaajia seurojen harrastusryhmille. Hyödynnettiin seurojen ulkomaisia vieraita Tanssiva Lahti -tapahtuman ohjelmassa sekä kutsuttiin suoraan kansainvälisiä vieraita tapahtumaan. Alueen nuorisoseurojen ryhmät ovat vierailleet ulkomailla seuraavasti: Hollolan Ns.: Hannat ja Heikit Venäjällä, Unkarissa ja Kiinassa Annat ja Antit Puolassa Riinat ja Rikut Turkissa ja Tšekissä Aikuiset Virossa Lahden Tanhuujat:Tanska Matit ja Maijat: Espanjassa Riihimäen Kansantanssijat: Tanska Nurmijärven tanssi- ja mus.yhdistys: USA ja Tanska Nuorisoseurat isännöivät ulkomaisia ryhmiä seuraavasti: Hollolan Ns:ssa vieraili ryhmät; Venäjältä, Slovakiasta, Unkarista, Romaniasta, Saksasta, Kroatiasta, Tšekistä, Liettuasta, Englannista ja USA:sta. Tanssiva Lahti tapahtumassa ryhmä Venäjältä Riihimäen Kansantanssijoiden vieraina ryhmät; Italiasta,Norjasta ja Saksasta. Lisäksi Hollolan Ns:n 110 vuotisjuhlan yhteydessä järjestettiin kansainvälinen seminaari, jossa osallistujia oli Suomen lisäksi seuraavista maista: Espanja, Venäjä, Tšekki, Belgia, Romania, Valko- Venäjä, Bulgaria, Englanti ja USA. 4.2 Kansainväliset verkostot Asiaa hoidettiin etupäässä tiedottamalla. Tehtiin yhteistyötä Folklore Suomi Finlandin kanssa. Jäsenyhdistykset pitävät yhteyksiä ryhmävierailuissa tutustuneisiin ryhmiin.

15 Kansainväliset tapahtumat BARNLEK on yhteispohjoismainen lasten ja nuorten kansantanssi- ja kansanmusiikkitapahtuma, joka järjestetään joka kolmas vuosi vuorotellen kussakin Pohjoismaassa. Tapahtuman ohjelmassa on muun muassa konsertteja, illanviettoja, työpajoja ja tanssitupia. Tapahtuma huipentuu kaikkien esiintyjien yhteisesityksiin. Vuonna 2011 BARNLEK järjestettiin Tanskan Skivessä Tapahtumassa oli yhteensä noin 1300 osallistujaa, joista 900 tuli Suomesta. Näistä noin 600 osallistujaa olivat Kalevan Nuoria. Etelä-Hämeestä tapahtumaan osallistui 117 henkeä; Riihimäen Ns 27, Nurmijärven musiikki- ja tanssiyhdistyksestä 38, Lahden Tanhuujista 52 henkeä. Ryhmille on välitetty kysynnän perusteella mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin. Tarvittaessa on välitetty ulkomaisia ohjaajia seurojen harrastusryhmille. Hyödynnettiin seurojen ulkomaisia vieraita Tanssiva Lahti -tapahtuman ohjelmassa sekä kutsuttiin suoraan kansainvälisiä vieraita tapahtumaan 5. Tukitoiminnot Yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi jäsenistön keskuudestaan valitsemat hallintoelimet tekivät tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset päätökset ja huolehtivat päätösten toimeenpanosta palkattujen toimihenkilöiden avulla Hallinto Sääntömääräiset kokoukset Kevätkokous pidettiin Lahdessa (toimiston kokoustila). Kokouksessa oli läsnä 9 seurasta 15 virallista edustajaa. Kokouksessa valittiin vaalivaliokunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Pirjo-Liisa Virtanen ja jäseniksi Teija Nikkari, Harri Piho, Mikko Semeri ja Hannu Markkanen Syyskokous pidettiin Lahdessa (toimiston kokoustila). Kokouksessa oli läsnä 9 seurasta 19 virallista edustajaa. Kalevan Nuorten Liiton valtuuston kokoukset Etelä-Hämeen edustajina kaudella ovat olleet: 1 Mari Nipuli, Lahti varalle Silja Marttinen, Nurmijärvi 2 Laura Anttola, Riihimäki varalle Pirjo-Lisa Virtanen, Orimattila 3 Helena Koskinen, Lahti varalle Paula Riihinen, Lahti Kevätvaltuusto Helsingissä. Edustajina Paula Riihinen ja Pirjo-Liisa Virtanen Syysvaltuusto Kuopiossa. Edustajina Paula Riihinen ja Pirjo-Liisa Virtanen. Johtokunta Johtokunta hoiti vastuullisesti eri toimialojen kehittämistä niin käytännön tehtävien kuin talouden osalta. Johtokuntaan kuuluivat: Simo Räihä (pj.), Rauno Grönroos, Hannu Markkanen, Teija Nikkari, Joonas Nurmi, Mikko Semeri ja Pirjo-Liisa Virtanen (varapj.). Varajäseninä Harri Piho ja Satu Sällinen. Johtokunnan sihteerinä toimi Hannu Nipuli. Talous- ja hallintosihteeri Merja Ilmoniemi,Kalevan Nuorten toiminnanohjaaja Päivi Semeri (1.9. alkaen), projektipäällikkö Marjo Aalto ja tapahtumapäällikkö Ossi Arvela osallistuivat myös säännöllisesti johtokunnan kokouksiin. Johtokunta piti kertomusvuonna kaikkiaan viisi varsinaista päätöskokousta ja yhden toiminnan kehittämiskokouksen. Kaikki kokoukset olivat yhteiskokouksia Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten kanssa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 91 pöytäkirjaan merkittyä pykälää. Työvaliokuntaan kuuluivat Simo Räihä, Pirjo-Liisa Virtanen, Teija Nikkari ja Hannu Nipuli.

16 16 Edustaminen ja muistamiset Im memoriam Hollolan Ns:n 110v. juhlagaala Kukossa Riihimäen Kansantanssijat 50v Padasjoen Ns. 110v Kimmo Laitinen 50v Väinö Jääskeläinen / Ruhan Ruhka Eila Ahonen / Lahden Tanhuujat Toimisto ja henkilöstö Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toimisto sijaitsee Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen toimiston yhteydessä osoitteessa Rautatienkatu 3, sisäpiha, Lahti. Piiritoimisto on pyrkinyt tarjoamaan kaiken sen tuen, mitä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toiminnot ja niistä vastaavat tarvitsevat tavoitteisiin ja tuloksiin pääsemiseksi. Piiritoimisto on hoitanut tarvittavat toimisto- ja taloushallintotehtävät. Lisäksi toimisto on tarjonnut alan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelu- ja työelämään tutustumisjaksoja. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten vakinaisessa palveluksessa ovat olleet: Päivi Semeri, toiminnanohjaaja 1.9. alkaen Maija Kjellberg, puvustonhoitaja 1.10 alkaen Puvustossa oli kesätöissä Aino Nipuli ja Hilla Semeri Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten taloushallinnosta vastasi keskusseuran toimistosihteeri. Toimihenkilöt ovat pitäneet säännöllistä kuukausittaista työpalaveria. Voi hyvin työssä hanke alkoi Henkilöstön koulutus Hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama työelämän kehittämishanke, jossa rakennetaan työhyvinvointiohjelma yhdistykselle. Työhyvinvointiohjelman tarkoituksena on auttaa henkilöstöä jaksamaan työssä ja pidentämään työuraa. Ohjelmasta muodostuu malli, jonka yhdistys voi ottaa osaksi toimintasuunnitelmaansa. Työhyvinvointimallissa on kolme erilaista salkkua: Työnohjaussalkku, rekrytointisalkku ja työkuntosalkku. Toimihenkilöt ovat pitäneet vuoden aikana yhdeksän (9) kuukausi palaveria. Tyky päivät: 3.5., ja 7.12 Syksyn työntekijäpäiville Tampereelle osallistui toiminnanohjaaja Päivi Semeri. Tanssinkulttuurin tila ja tulevaisuus seminaariin osallistui toiminnanohjaaja Päivi Semeri. Marjo Aalto, Päivi Semeri, ja Hannu Nipuli osallistuivat Travelin järjestämään kutsuvierastilaisuuteen Talous Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten taloutta on hoidettu syyskokouksen hyväksymän talousarvion ja johtokunnan päätösten mukaisesti. Tilintarkastus Tilintarkastajana on toiminut Marja Vink HTM, KLT ja toiminnantarkastajana Heikki Vilppala.

17 Sopimukset Tila- ja puvustosopimus Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n kanssa Vuokra ja myyntitoiminta sopimus Pilailu-Puoti Piliksen kanssa Tila-, puvusto- ja palvelusopimus Lahden Tanhuujien kanssa 17 Yleisavustus Piirin yleisavustus vuonna 2011 oli Muut avustukset Uudenmaan Ely-keskukselta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan (Nuori Taide). Tämä toimintakertomus on käsitelty ja hyväksytty Etelä- Hämeen Nuorisoseurat ry:n kevätkokouksessa keskusseuran kokoustila, Lahti. Simo Räihä puheenjohtaja Hannu Nipuli sihteeri

18 18 LITTEET: Jäsenseurat toiminta-alueisiin jaettuna: Riihimäki Hausjärvi Nurmijärvi - Hyvinkää: 1. Riihimäen Kansantanssijat Riihimäki 2. Toukokuun Ns. Riihimäki 3. Haminankylän Ns. Hausjärvi 4. Ns. Sarastus Hausjärvi 5. Ns. Silmu Hausjärvi 6. Nurmijärven tanssi- ja mus.yhdistys Nurmijärvi 7. Ridasjärven Ns. Hyvinkää Sysmä - Hartola: 1. Liikolan Ns. Sysmä 2. Nuoramoisten Ns. Sysmä 3. Onkiniemen Ns. Sysmä 4. Suopellon Ns. Kulo Sysmä 5. Särkilahden Ns. Sysmä 6. Tikkalan Ns. Sysmä 7. Putkijärven Ns. Hartola 8. Riihiniemen Ns. Hartola Asikkala: Lahti: 1. Asikkalan Ns. Asikkala 2. Kalkkisten Ns. Asikkala 3. Kurhilan-Hillilän Ns. Asikkala 4. Ns. Suovola Asikkala 5. Urajärven Ns. Asikkala 6. Vesivehmaan Ns. Asikkala 1. Ahtialan-Koiskalan Ns. Lahti 2. Tanssiklubi Dancing Lahti 3. Jalkarannan Ns. Lahti 4. Lahden Tanhuujat ry. Lahti 5. Louhikon Ns. Lahti 6. Möysän Ns. Lahti 7. Kantri Lahti Lahti 8. Sampot Lahti Hollola Lammi - Hämeenkoski: 1. Hollolan Ns. Hollola 2. Matit ja Maijat Hollola 3. Toivolan Ns. Hollola 4. Vesikansan Ns. Hollola 5. Lieson Ns. Lammi 6. Riikosten Ns. Lammi 7. Vilkkilän Ns. Lammi 8. Hämeen-Kosken Ns. Hämeenkoski

19 19 Orimattila: 1. Heinämaan Ns. Orimattila 2. Kuivannon Ns. Orimattila 3. Luhtikylän Ns. Orimattila 4. Mallusjoen Ns. Orimattila 5. Niemenkylän-Tönnön Ns. Orimattila 6. Niinikosken Ns. Orimattila 7. Pakaan Ns. Orimattila 8. Virenojan Ns. Orimattila Kärkölä Tuulos Hauho Hämeenlinna - Janakkala: 1. Hämeenlinnan Kansantanssijat H:linna 2. Hämeenlinnan Nuoret H:linna 4. Ns. Kajastus Kärkölä 5. Lappilan Ns. Kärkölä 6. Tuuloksen-Juttilan Ns. Tuulos 7. Nikinojan Ns. Mäntsälä 8. Janakkalan-Saloisten Ns. Janakkala 9. Vähikkälän Ns. Janakkala Iitti Nastola Artjärvi Lapinjärvi Myrskylä: 1. Etelä-Iitin Ns. Iitti 2. Ns. Liekki Iitti 3. Saarasten Ns. Iitti 4. Immilän Ns. Nastola 5. Ruuhijärven Ns. Nastola 6. Villähteen Ns. Nastola 7. Myrskylän suomal. Ns. Myrskylä 8. Ns. Säilä Artjärvi 9. Artjärven Villikkalan Ns. Artjärvi 10. Porlammin Ns. Soihtu Lapinjärvi Kuhmoinen Padasjoki - Hartola Heinola 1. Kissakulman Ns. Kuhmoinen 2. Harmoisten Ns. Kuhmoinen 3. Kuhmoisten Ns. Kuhmoinen 4. Pihlajalahden Ns. Aura Kuhmoinen 5. Ruolahden Ns. Kuhmoinen 6. Padasjoki Padasjoki

20 20 Yhteensä 69 jäsenseuraa Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ja Kalevan Nuoret Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto ja Kalevan Nuorten Uudenmaan piiri TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Nuorisoseurajärjestö TAMMIKUU 7. FolkForum Turku Folklandia-risteily Silja Europa Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus - suunnittelutuokio Lahti Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus:teatterikasvatuksen perusteet Lahti KNOPPI, osa 2 Lahti 29. EA 1 ja 2 -kurssien kertauskurssi Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutus, osa 3 Helsinki HELMIKUU Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus: Ryhmän ohjaaminen Lahti Työntekijäpäivät Järjestyksenvalvojan peruskurssi, osa 1 Orimattila 17. Uutismaa-lehden aineistopäivä Tanssitalo-ohjaajakoulutus 19. Tempoa Tenaviin virikekurssi Oulu Järjestyksenvalvojan peruskurssi, osa 2 Orimattila MAALISKUU Knoppi-kouluttajakoulutus Saimaa Tempoa Tenaviin virikepäivä 10. Uutismaa-lehti 1/2011 ilmestyy Uusimaa 11. KNOPPI jatkot (koulutuksen käyneille) Meriharju KNOPPI, osa 3 Meriharju 24. Etelä-Hämeen vuosikokoukset Lahti 26. Uudenmaan vuosikokoukset, Sosiaalinen media koulutus Monninkylä 27. Nuorisoseurapäivä HUHTIKUU Aikuiskansantanssiryhmien luokittelutapahtuma Jyväskylä Kalevan Nuorten maakunnallinen luokittelutapahtuma Hollola Tanssileiri Hollola Ohjaajien olohuone Hollola Hygieniapassikoulutus Lahti 15. Ohjaajien olohuone Kankaanpää Ramppikuume nuorisoteatterifestivaali Kankaanpää 16. Järjestyksenvalvojan peruskurssin kertauskurssi Orimattila Sirkusohjaajan koulutus, osa Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutusmoduuli / Tarkentuu Kankaanpää Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus Tanssitalo-ohjaajakoulutus TOUKOKUU Valtakunnalliset lentopallokisat Pori 18. Uutismaa-lehden aineistopäivä 21. SNL:n ja KNL:n valtuustojen kokoukset Helsinki

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 1. Nuorisoseuralaisuus Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen tärkeimpiä

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 4 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 4 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry:n tehtävänä on tukea eri tavoin sen jäsenyhdistyksiä

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat vuosille 2010-2012 1. Nuorisoseuratoiminta Etelä-Hämeessä 6 1.1 Viestintä

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 1. Nuorisoseuralaisuus Etelä-Hämeessä 4 Etelä-Hämeen tärkeimpiä

Lisätiedot

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna.

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna. Vuosi on kääntynyt kohti loppuaan, on aika rauhoittua viettämään joulua. Takana on jälleen tapahtumarikas vuosi, kiitos siitä kaikille teille, jotka olette olleet mukana toteuttamassa nuorisoseuratoimintaa

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3.

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla toimialueellaan Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TAVOITTEET 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 8 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 Merkittäviä asioita vuonna 2015 6 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 7 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja

Lisätiedot

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. on Työväen Sivistysliiton paikallinen vapaaehtoisjärjestö, joka edistää toiminnallaan sivistyksellistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Stadin Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 Johdanto Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Organisaatiouudistus Hallitukset asettivat työryhmän syksyllä 2008 Työryhmän esitys lokakuussa 2009 Keskustelu syysvaltuustoissa

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 5 Merkittäviä asioita vuonna 2014 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2015 Sisältö: Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n ylläpitämä aluetoimisto Pohjois-Karjalassa aloittaa kolmannen toimintavuotensa. Joensuussa sijaitsevan

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto Ry. Sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen Johtokunnan esitys 22.2.

TILINPÄÄTÖS 2010. Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto Ry. Sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen Johtokunnan esitys 22.2. TILINPÄÄTÖS 2010 Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto Ry Sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen Johtokunnan esitys 22.2.2011 1. Nuorisoseuralaisuus Uudellamaalla... 2 1.1. Viestintä... 2 1.2.

Lisätiedot

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa 3.11.2017 Elävä kulttuuriperintö Pirkanmaalla -seminaari Elina Järvelä www.nuorisoseurat.fi Suomen Nuorisoseurat

Lisätiedot

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Uudenmaan keskusseuran ja piirin syyskokous 2011

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Uudenmaan keskusseuran ja piirin syyskokous 2011 Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus Uudenmaan keskusseuran ja piirin syyskokous 2011 Uudistuksen tarkoitus Keventää hallintoa piiri ja liittotasolla Suunnata resursseja toimintaan (ei byrokratiaan)

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Sisältö: Johdanto Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry. Toimintakertomus 2012

Suomen Nuorisoseurat ry. Toimintakertomus 2012 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2012 Valtuuston hyväksymä 18.5.2013 toimintakertomus 2012 1 (30) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut 2. Kulttuuri-

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Yhteistä keskustelua moderoi kulttuurivaikuttaja, Nuori Kulttuuri -säätiön toiminnanjohtaja Panu Mäenpää.

Yhteistä keskustelua moderoi kulttuurivaikuttaja, Nuori Kulttuuri -säätiön toiminnanjohtaja Panu Mäenpää. Seurakirje 5/2014 Suomen Nuorisoseurat ry tiedottaa: Harrastajateatteriväen tapaaminen torstaina 21.8. Lämpimästi tervetuloa harrastajateatteriväen tapaamiseen Seinäjoen Harrastajateatterikesän aattona

Lisätiedot

Tekemisen riemua Teatterimetakka-tapahtumassa

Tekemisen riemua Teatterimetakka-tapahtumassa Tekemisen riemua Teatterimetakka-tapahtumassa Syyskausi 2014 alkaa olla lopuillaan, on aika kiittää kaikkia seuratoimijoita kuluneesta vuodesta! Olemme saaneet seurata sykähdyttäviä esityksiä erilaisilla

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-,harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1. Kulttuuri- ja harrastustoiminta 1.2. Koulutus ja ohjaajahuolto 1.3. Tapahtumat

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 3 TAVOITTEET 3 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 4 Leipää ja

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Aluetoimistojen toimintakertomukset 2013

Aluetoimistojen toimintakertomukset 2013 Suomen Nuorisoseurat ry. Aluetoimistojen toimintakertomukset 2013 Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Uusimaa TOIMINTAKERTOMUS 2013 Aluetoimisto: Keski-Suomi Keskeiset alueelliset toiminnot ja toimenpiteet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

KNoppi Itä-Suomi syksy 2013

KNoppi Itä-Suomi syksy 2013 KNoppi Itä-Suomi syksy 2013 KNoppi I 24. 25.8.2013 Nurmes KNoppi II 21. 22.9.2013 Kuopio KNoppi III 12. 13.10.2013 Joensuu KNOPPI-OHJAAJAKOULUTUS (4) Itä-Suomi syksy 2013 Ajankohta KNoppi I 24. 25.8.2013

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry perustettiin vuonna 1970 päämääränään suomalaisen kansantanssin ja kansanperinteen vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen. Kansantanssin

Lisätiedot

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 KÄRKIHANKKEET - ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUTEEN Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme

Lisätiedot

TUL:n Läntisen alueen KOULUTUSKALENTERI

TUL:n Läntisen alueen KOULUTUSKALENTERI KOULUTUSKALENTERI 2017 TUL:n Pohjanmaan piiri TUL:n TUL:n TUL:n kouluttajat Pirjo Ailanto pailanto@saunalahti.fi seura- ja järjestö-, valmentaja-, Irja Appelroth irja.appelroth@gmail.com seura- ja järjestö-,

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Suomenruotsalainen nuorisoseurajärjestö. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Suomenruotsalainen nuorisoseurajärjestö. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Suomenruotsalainen nuorisoseurajärjestö Tervetuloa nuorisoseuraliikkeen pariin! Nuorisoseuraliike tarjoaa poliittisesti sitoutumatonta kulttuuri- ja nuorisotoimintaa. Suomessa on 270 nuorisoseuraa, joissa

Lisätiedot

Kokouksessa julkistetaan Etelä-Hämeen vuoden nuorisoseura ja vuoden Hermani/Hermanska.

Kokouksessa julkistetaan Etelä-Hämeen vuoden nuorisoseura ja vuoden Hermani/Hermanska. KOKOUSKUTSU Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n ja Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry:n sääntömääräiset kevätkokoukset pidetään torstaina 22.3.2012 klo 18.00 keskusseuran kokoustilassa, Rautatienkatu 3 (sisäpiha,

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

***************************************************************************

*************************************************************************** TEATTERITIEDOTE 2012 TAMMIKUU Liittojen sähköinen teatteritiedote välittää alan harrastajille ja ohjaajille ajankohtaista tietoa järjestön tapahtumista ja koulutuksesta sekä muista harrastusalaan liittyvistä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013 1 (22) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry on vuonna 1991 uudelleen perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Lappeenrannan kaupungissa. Suurin osa jäsenistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry järjestää jäsenilleen tapahtumia, koulutuksia ja erilaisia kursseja. Yhdistys pyrkii tarjoamaan toimintaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Vapaan sivistystyön laki: Tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

HÄMEEN TYÖLLISYYSTILANTEESTA

HÄMEEN TYÖLLISYYSTILANTEESTA HÄMEEN TYÖLLISYYSTILANTEESTA HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 31.3.2016 Sanna Paakkunainen / Hämeen ELY-keskus Häme 2015 ka. 25 203 (osuus 7,2 %) Häme 2014 ka. 23 796 2 Häme 2015 ka.

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE 11 2013 1 15.11.2013 SISÄLTÖ

KUUKAUSITIEDOTE 11 2013 1 15.11.2013 SISÄLTÖ KUUKAUSITIEDOTE 11 2013 15.11.2013 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 1 Nuorisoseurojen oma verkkokauppa on avattu!... 1 Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuuston kokous... 1 Tekemisen riemua arpajaiset... 2 Tee tanssikoreografia

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri

TOIMINTAKERTOMUS 2009. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri TOIMINTAKERTOMUS 2009 YLEISTÄ Vuoden 2009 suurimpana muutoksena oli Etelä-Savon alueen nuorisoseurojen liittyminen Etelä-Karjalan keskusseuraan ja piiriin. Toiminta ja hallinto yhdistyivät 1.1.2009. Helmikuussa

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot