ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

2 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen tärkeimpiä tapahtumia olivat vuonna Merkittäviä asioita vuonna 2011 olivat Viestintä Yhteistyöverkostot 7 2. Palvelut jäsenyhdistyksille Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen Järjestöosaamista kehittävä koulutus Jäsenpalvelut 9 3. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Harrastustoiminnan kehittäminen Koulutus Tapahtumat Leirit Kerhotoiminta Kansainvälinen toiminta Kehittäminen Kansainväliset verkostot Kansainväliset tapahtumat Tukitoiminta Hallinto Toimisto ja henkilöstö Talous 16 Allekirjoitukset 17 Liitteet 18 Jäsenluettelo 18 Tapahtumakalenteri Yhteystiedot 22

3 Johdanto - Tekemisen Riemua 3 Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton lasten ja varhaisnuorten kasvatus- ja kulttuurijärjestö. Toiminnassa on mukana liki 1000 alle 16-vuotiasta lasta ja nuorta sekä noin 400 ohjaajaa tai muissa tehtävissä toimivaa nuorta ja aikuista. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry on Kalevan Nuorten Liitto ry:n jäsen ja sen maakunnallinen piirijärjestö. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret edistää lasten kulttuurikasvatusta, suomalaisen kansanperinteen tuntemusta ja terveitä elämäntapoja. Tavoitteena on tukea lasten persoonallisuuden monipuolista kehittymistä harrastusten avulla. Kalevan Nuorten kerhoissa harrastetaan kansantanssia, kansanmusiikkia, teatteria, sirkusta, liikuntaa ja kädentaitoja. Toimintaa lapsille ja nuorille Kalevan Nuorten kerhoja on noin 80 eri puolilla Etelä-Hämettä. Kerhot toimivat paikallisten nuorisoseurojen yhteydessä. Niissä on monipuolisia harrastusmahdollisuuksia niin vasta-alkajille kuin taidoissa jo pidemmälle ehtineille. Koulutusta ohjaajille Kalevan Nuorten kerhoja ohjaavat lasten toiminnasta kiinnostuneet ja harrastusalaan perehtyneet vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret järjestää ohjaajakoulutusta ja tuottaa aineistoja kerhotoiminnan tukemiseksi. KNoppi-koulutus keskittyy ohjaamisen perustietoihin ja -taitoihin sekä järjestön tuntemuksen lisäämiseen. Koulutus tarjoaa eväitä ohjaajaharjoittelulle sekä myöhemmin lajikohtaiseen ohjaajakoulutukseen osallistumiselle. Tanssin koulutus antaa ohjaajille ja tanssijoille hyvät valmiudet sekä tanssimiseen että ohjaamiseen. Tavoitteena on aktivoida harrastajia sekä esiintymistoimintaan keskittyviä ryhmiä ja tanssijoita. Teatteritoiminnan ohjaajakoulutuksessa keskitytään erityisesti nuorten ja varhaisnuorten kanssa toimivien ohjaajien pedagogisten taitojen edistämiseen. Koulutuksessa painottuvat myös teatteritoiminnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tasot. Tapahtumia ja leirejä Kalevan Nuorten Liitto piirijärjestöineen järjestää lasten kulttuuritapahtumia ja leirejä. Ne tarjoavat osallistujille tilaisuuksia esiintyä, saada asiantuntevaa palautetta ja tavata muita alan harrastajia. Kansainvälinen vuorovaikutus on luonteva osa tapahtumia. Kansainvälistä yhteistyötä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorilla ja sen jäsenyhdistyksillä on toimivat suhteet moniin eri maiden kansanperinne- ja nuorisoalan järjestöihin. Niiden kanssa on säännöllistä lasten leiri- ja kulttuuriryhmien vaihtoa, jonka puitteissa etelähämäläiset lapsiryhmät pääsevät ulkomaille esiintymään tai leireille. Vastavuoroisesti ulkomaiset ryhmät osallistuvat alueella järjestettäviin tapahtumiin. Ohjaajakoulutusta järjestetään myös kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteiskunnallista vaikuttamista Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret yhdessä Kaleva Nuorten Liiton kanssa toimii aktiivisesti lasten aseman parantamiseksi ja nuorisotyön arvostuksen lisäämiseksi. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret seuraa lainsäädännön kehitystä, osallistuu yhteiskunnallisen keskusteluun ja tekee yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa.

4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat Nuorisoseuraliikkeen toimintaohjelma syntyy nuorisoseurojen, piirijärjestöjen ja liittojen toiminnasta. Seurojen toiminta taipuu jäsenistönsä näköiseksi ja siksi jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö. Tekemisen riemua! - kolmivuotisohjelma korostaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, nuorten omaa toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä toiminnan talouden vahvistamista: Nuorisoseuratoiminnan juuret ovat syvällä suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö ja tekemisen kirjo niissä on laaja. Yhdistävänä tekijänä paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa on kuitenkin yhteinen arvopohja ja yhteisesti sovitut tavoitteet. Nuorisoseurat sekä vaalivat että uudistavat suomalaista kulttuuria. Nuorisoseuroja on tällä hetkellä yli 700 ja niissä on jäsentä. Jäsenistöstä puolet on alle 29- vuotiaita ja neljäsosa alle 16-vuotiaita. Nuorisoseurat pitävät yllä 600 nuorisoseurantaloa, jotka ovat monipuolisia toimintakeskuksia omilla alueillaan. Seurojen harrastusryhmiin osallistuu lähes eriikäistä toimijaa. Keskeisimmät harrastusmuodot ovat tanssi, teatteri ja liikunta. Talkootyötä seuroissa tehdään vuosittain yli 300 henkilötyövuoden verran ja nuorisoseurojen kulttuuritapahtumissa käy vuosittain lähes miljoona osallistujaa. Toimintamme arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus Toiminta-ajatuksemme mukaan nuorisoseurassa lapsella ja nuorella on eri-ikäisten muodostamassa yhteisössä mahdollisuus kasvaa kulttuuristen harrastusten avulla hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Visionamme on, että vuonna 2015 nuorisoseuratoiminta on tunnettua, arvostettua ja kaikille avointa. Järjestössä harrastaa ja toimii lasta ja nuorta. Nuorisoseurat keskiössä Kukin nuorisoseura päättää itse, millä toiminnalla lähtee mukaan yhteiselle matkalle jakamaan kokemuksensa ja kehittämisnäkynsä muiden kanssa. Jokainen kokemus on arvokas. Onnistuneista kokemuksista syntyy jakamisen myötä hyviä käytäntöjä, jotka kannustavat meitä eteenpäin. Piirijärjestö rinnalla Piiritason toiminnasta vastaavat seurojen muodostamat keskusseurat sekä varhaisnuorisotyön osalta Kalevan Nuorten piirit. Etelä-Hämeen piirijärjestön muodostavat yhdessä keskusseura sekä Kalevan Nuoret. Koulutustoiminnan toteutuksessa keskeisenä yhteistyökumppanina on Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Piirijärjestö tukee seurojen toimintaa ja vastaa nuorisoseurojen toimintaedellytysten kehittämisestä omalla alueellaan. Piirijärjestö toimii seurojen yhdyssiteenä. Piirijärjestön palvelutakuu edistää seurojen vapaaehtoistoimintaa, huolehtii seuratoiminnan jäsen- ja toimintatietojen keruusta, järjestää harrastustoimintaa tukevaa koulutusta ja tapahtumia sekä antaa seuroille ohjausta ja neuvontaa hanketoimintaan ja seurantalojen ylläpitoon. Piirijärjestöä kehitetään yhdessä liittojen ja jäsenseurojen kanssa. Piirijärjestö vastaa omalla alueellaan yhteisen nuorisoseuralaisuuden edistämisestä alueellisen edunvalvonnan ja verkostoitumisen avulla, laajentamalla nuorisoseuratoimintaa uusille alueille sekä kehittämällä uusia tapoja kansalaistoimintaan ja oman asuinalueen kehittämiseen. 4

5 5 Liitot lähellä Nuorisoseurojen valtakunnalliset keskusliitot, Suomen Nuorisoseurojen Liitto ja varhaisnuorisojärjestö Kalevan Nuorten Liitto, tukevat seurojen ja piirijärjestöjen toimintaa ja vastaavat kaikille yhteisten valtakunnallisten toimintaedellytysten kehittämisestä. Liitot toimivat valtakunnallisina yhdyssiteinä kokoamalla ja välittämällä tietoa, järjestämällä koulutusta ja tapahtumia ja antamalla piirijärjestöille ohjausta ja neuvontaa nuorisoseuratoiminnan kehittämiseen. Liitot vastaavat nuorisoseuratoiminnan toimintaedellytysten edistämisestä valtakunnallisen edunvalvonnan, uusia nuorisoseuratoiminnan muotoja kehittävän hanketoiminnan ja valtakunnallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen avulla. Valtakunnallisen nuorisoseuratoiminnan kehittämis- ja koulutustoiminnan tukena on nuorisoseurojen keskusliittojen lisäksi Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi. 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä Kalevan nuorten toiminta Etelä-Hämeessä on vireää ja aktiivista. Jäsenseurojen järjestämä toiminta on monipuolista ja lasten ja nuorten kehitystä tukevaa toimintaa, jota järjestetään heidän toiveittensa mukaan.. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten tavoitteena on omalla alueellaan vahvistaa järjestön roolia nuoriso-, kulttuuri-, sivistys- ja liikuntakentässä sekä luoda edellytyksiä johdannossa kuvatun toiminta-ajatuksen toteutumiselle. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret osallistuu aktiivisesti Nuorisoseurajärjestön järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin sekä on aktiivinen edunvalvonnassa. Toiminnan painopisteenä ja erityisenä kohderyhmänä ovat kolmivuotisohjelman ensimmäisen etapin mukaisesti lapset ja nuoret. Vuoden 2011 tärkeimmät tapahtumat olivat lasten maakunnallinen tanssiluokittelu 9.4. Hollolan lukiolla, Salpakankaalla. Luokittelun yhteydessä järjestettiin Kalevan Nuorten tanssityöpaja Työpajaan osallistui yhdeksän ryhmää. Lisäksi Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret osallistuivat Lahdessa järjestettyyn Tanssiva Lahti tapahtumaan. Lasten tanssiryhmien päätapahtuma oli Barnlek Tanskan Skivessä Etelä-Hämeestä oli mukana 117 henkeä. Etelä-Hämeen tärkeimpiä tapahtumia olivat vuonna 2011: Lasten maakunnallinen tanssiluokittelu 9.4. Hollolan lukio, Salpakankaalla MM-Mölkky Lahden kauppatori Valtakunnallisesti oltiin mukana: Folklandia Silja Europa Barnlek, Skive Tanska Tanssimania Tampere Teatterilaiva Silja Europa Lisäksi jäsenseurojen tapahtumia: Tanssiva Asikkala Vääksyn liikuntahalli Takinkääntöviikko Mallusjoella Hollo ja Martta festivaali Hollolassa Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret kuului jäsenenä Kalevan Nuorten Liittoon

6 MERKITTÄVIÄ ASIOITA VUONNA 2011 OLIVAT: Toiminnan kehittämistyö Yhteistyötä Uudenmaan keskusseuran ja KN-piirin kanssa jatkettiin mm järjestämällä yhteisiä koulutuksia. 6 Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus hanke ei saanut rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta, mutta järjestön organisaatiouudistuksen myötä lähdettiin neuvottelemaan Etelä-Hämeen keskusseuran roolin muuttamista osaamiskeskukseksi. Etelä-Hämeen yksi vahvuus on monipuolinen tanssiosaaminen ja tästä syystä järjestön tanssin osaamiskeskus luontevasti sopisi Lahteen. Loppuvuodesta neuvottelut Suomen Nuorisoseurojen Liiton ja Kalevan Nuorten Liiton kanssa johtivat siihen, että tanssin osaamiskeskus perustetaan Lahteen ja se aloittaa toimintansa Organisaatiouudistus Järjestön organisaatiouudistusta on käsitelty johtokunnassa sekä yleisissä kokouksissa vuoden aikana. Ylimääräisessä kokouksessa tullaan ehdottamaan jäsenseuroille Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten lakkauttamisesta. Toistaiseksi keskusseura tullaan säilyttämään. Henkilöstöjärjestelyistä: Päivi Semeri siirtyi puvustonhoitajan tehtävistä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toiminnanohjaajaksi 1.9. Puvustonhoitajaksi palkattiin Maija Kjellberg 1.10 alkaen. MM Mölkky 2011 Lahti MM Mölkky järjestettiin kaksipäiväisenä tapahtumana Lahden Torilla. Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastasivat tapahtumapäällikkö Ossi Arvela ja Lahden Tanhuujat. Ossi Arvela aloitti työnsä Lahden Tanhuujien kanssa on keskusseura tehnyt tapahtumaan liittyen palvelusopimuksen. Lisäksi järjestelyissä auttoi Hollolan Nuorisoseura. Tanssiva Lahti kuului osana MM Mölkky tapahtumaa ja se järjestettiin alatorilla. Tanssiva Lahti suuren suosion ja tämä uusi tapahtumapaikka sai hyvä vastaanoton. Hollolan Ns. vastasi ohjelman tuottamisesta. Juhlat Seuraavat jäsenseurat saavuttivat kunnioitettavan 110 vuoden iän: Hollolan ja Padasjoen Nuorisoseurat Palkinnot/Nimeämiset Etelä-Hämeen Vuoden Hermanniksi nimettiin Pekka Patamäki Artjärveltä ja vuoden nuorisoseuraksi Särkilahden Nuorisoseura, Sysmästä. Vuoden kansantanssiohjaajaksi valittiin Teija Nikkari Hollolan Nuorisoseurasta. Kiertopalkinto ja koulutusstipendi annettiin nimityksen yhteydessä Kalevan Nuorten luokittelutapahtumassa Hollolan lukiolla, Salpakankaalla Valtakunnallisesti: Vuoden Nuorisoseura oli Tornion Vojakkala Ns. (Lappi) Vuoden Hermanni Paavo Vuorenoja (Häme) SNL; Vuoden ohjaaja Eija Kainulainen (Uusimaa) KNL; Vuoden ohjaaja Jukka Hannula (Lappi) Järjestön historiateos Yhteisön voima Järjestön historianteos julkistettiin Aleksis Kiven päivänä eduskunnassa. Ministeri Jaakko Nummisen suurtyö saatiin vihdoinkin valmiiksi. Tämä kirjasarja kuvaa todella kattavasti Nuorisoseurajärjestön vaiheita syntyajasta aina tähän päivään. Historianteos on myynnissä ja tavoitteena on myydä 2000 kirjasarjaa. Kotisivut Vuoden aikana valmistuivat liitoille uudet kotisivut, joihin Etelä-Häme teki omat sivunsa.

7 Viestintä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten puheenjohtaja, johtokunta ja työntekijät ylläpitivät ja kehittivät yhteistyötä niihin tahoihin, joiden kanssa etelähämäläiset nuorisoseurat toimivat. Maakunnassa tehtävän nuorisoseuratoiminnan tunnettavuutta lisättiin julkaisemalla neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Uutismaa-jäsenlehteä. Lehteä toimitettiin alueen kirjastoihin ja muihin keskeisiin paikkoihin. Toiminnasta tiedotettiin myös Herkkumeilisähköpostitiedotteilla. Lähetettiin lehdistötiedotteita piirin tapahtumista sekä tärkeistä päätöksistä ja mm. vuoden ohjaajan valinnasta. Tehtiin entistä tiiviimpää yhteistyötä jäseninä olevien paikallisyhdistysten kanssa sekä Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen kanssa. 1.2 Yhteistyöverkostot Tiivistä yhteistyötä tehtiin ensisijaisesti jäseninä olevien paikallisyhdistysten kanssa sekä Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen, Uudenmaan Nuorisoseurain Liiton ja Uudenmaan Kalevan Nuorten piirin kanssa. Yhteistyötä tehtiin erityisesti koulutus- ja tapahtumatoiminnan järjestämiseksi. Edellä mainittujen yhteistyökumppaneiden lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Suomen Nuorisoseurojen Liitto, Kalevan Nuorten Liiton, Sivistysliitto Kansalaisfoorumin, Lahden kaupungin, Suomen Kansainvälisen Mölkkyliiton, Päijät-Hämeen Tanssialan Tuen, Lahden Kortteliliigan, LAKES:n, Lahden Messujen, Media-akselin ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Johtokuntien ja työntekijöiden koulutuspäivät Koulutuspäivä pidettiin toimiston kokoustilassa. Koulutus toteutui suunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnittelija Eija Majoisen johdolla tutustuttiin SKYP:een. Etelä-Hämeen luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat koulutuspäivään. 2. Palvelut jäsenyhdistyksille Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry:n jäseninä on 69 paikallista yhdistystä, joissa oli alle 16- vuotiaita jäseniä vuoden 2011 päättyessä 862 jäsentä. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret toteuttaa perustehtäväänsä, paikallisseurojen palvelutoimintaa, Opetusministeriön avustuksella, joka vuonna 2011 oli Alueellisen toiminnan kehittäminen Johtokunta ja toimihenkilöt ovat huomioineet päätöksissään ja toimissaan piiriorganisaation palvelutehtävän vaatimukset ja haasteet. Toimintaa on suunnitelmallisesti kehitetty huomioiden jäsenyhdistysten tarpeet. Alueellisia, seurojen omista lähtökohdista syntyneitä ideoita ja koulutustilaisuuksia on aktiivisesti järjestetty Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen Kesäretki Tallinnaan Uusimaa/Etelä-Häme Uusimaa järjesti yhden päivän retken 8.6. Tallinnaan. Retkelle osallistuivat kummankin keskusseuran alueelta jäsenseurojen toimijoita. Retkeen liittyi pieni keskustelutuokio laivan kokoustiloissa. Etelä-Hämeestä mukana oli 2 henkeä.

8 8 Seurakäynnit Seurakäyntien painopisteenä on ollut vakiinnuttaa alueelliset seurapalaverit osaksi neuvontatoimintaa mm kertoa tapahtumista, koulutuksista sekä antaa opastusta jäsenrekisterin käyttöön. Etelä-Hämeen alueelliset seuratapaamiset ja seurakäynnit kevät 2011: 7.3. Mallusjoen Ns. / alueellinen tapaaminen Orimattilan OP Asikkalan Ns. / alueellinen tapaaminen Nuorisotalo Vääksy Nuoramoisten Ns. / alueellinen tapaminen Seurantalo Myrskylän Ns. / alueellinen tapaaminen Seurantalo H:linnan Kansantanssijat/ alueellinen tapaaminen Heimoliiton tsto Toukokuun Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Harmoisten Ns. Seurantalo Etelä-Hämeen alueelliset seuratapaamiset syksy 2011: 7.9. Villikkalan Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Kurhila-Hillilän Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Janakkala-Saloisten Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Tikkalan Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Harmoisten Ns./ alueellinen tapaaminen Seurantalo Ns. Silmu/ alueellinen tapaaminen Seurantalo Kalhon Ns. Seurantalo Sähköposti Ylläpidettiin rakennettua sähköpostiosoitteistoa, johon on kerätty seurojen johtokuntien, ohjaajien ja aktiivisten toimijoiden osoitteita. Kotisivut Keskusseuran kotisivut olivat osoitteessa: osoitteessa kotisivut uudistettiin. Sivuja päivitettiin aktiivisesti ja sivuilta oli linkit mm. paikallisten yhdistysten kotisivuille. Valtakunnalliset sivustot Aktivoitiin paikallisseuroja toimittamaan omat tietonsa nuorisoseura- ja seurantalosivustoon.. Toimintatilastot vuodelta 2010 Keskusseura keräsi yhdessä piirin kanssa seuroilta vuoden 2010 toimintatilastot. Tilastot kerättiin sähköisesti jäsenrekisterin kautta. Tilastoista on koottu jäsenseurojen toiminnan tunnuslukuja Järjestöosaamista kehittävä koulutus Koulutuskalenteri Koko maan kattava yhteinen koulutuskalenteri oli opintokeskuksen sivuilla: Seuroja tiedotettiin sivustojen käytöstä. Neuvonta Opastettiin paikallisia yhdistyksiä käyttämään Opintokeskus Kansalaisfoorumin tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluja kurssien ja opintokerhojen järjestämisessä. Neuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla ja seurakäynneillä. Nuorten akatemia Tiedotettiin nuorten akatemian järjestämästä koulutuksesta. Välitettiin nuorten akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisälsi nuorten akatemian opintokirjan.

9 Ohjaajien tukitoimet Ohjaajien tukitoiminta oli varsin vähäistä vuoden aikana Jäsenpalvelut Uutismaa-lehti 9 Uutismaa-lehti ilmestyi kolme kertaa vuoden aikana aikakauslehtimuotoisena. Lehti ilmestyi NS lehden välissä. Lehden ilmestymisajat olivat seuraavat: NS-Lehti 1. nro (aineistopäivä oli 22.1.) 2. nro (aineistopäivä oli 7.5.) 3-4. nro (aineistopäivä oli 31.8.) Lehti julkaistiin myös sähköisessä muodossa. Uutismaa-lehdestä kerrottiin seurakäynneillä, kokouksissa ja tiedotteissa. Toimihenkilöt, johtokunnan jäsenet ja paikallisseurat laativat juttuja alueeltaan lehteen. Lehti jaettiin mm. kirjastoihin ja toimintaalueen kuntien nuoriso-, kulttuuri- ja sivistystoimiin. Lehden taitosta vastasi Juha Jämsä ja Sakari Syrjänen Uudeltamaalta. Nuorisoseuralehti toimi järjestön sisäisen tiedon kulun välineenä. Se antoi ajanmukaista tietoa järjestöstä myös ulkopuolisille Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehti julkaistiin myös sähköisessä muodossa liiton kotisivuilla. Lehteä markkinoitiin seurakäynneillä, keskusseuran kokouksissa ja tiedotteissa. Rohkaistiin johtokunnan jäseniä ja paikallisseuroja laatimaan juttuja alueeltaan lehteen. Toimihenkilöt hoitivat tiedot maakunnallisista tapahtumista lehteen. Lehti on tullut jokaisen jäsenseuran puheenjohtajalle ilmaiseksi sekä myös niille jotka ovat Uutismaa lehden jakelulistalla. Uutismaa lehti ilmestyi NS-lehden välissä Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä. Sähköiset kuukausitiedotteet Sähköpostitiedote Herkkumeili lähetettiin vuonna 2011 noin kerran kuussa, yli 350 eri sähköposti osoitteeseen. Herkkumeilissä tiedotettiin järjestön ja maakunnan eri tapahtumista ja koulutuksista Ohjaajatiedote Ohjaajille on lähetetty erikseen tiedotteita lähinnä sähköpostilla.tavoite on että valtakunnalliset tiedotteet; Tanssitiedote, KV-tiedote ja Teatteritiedote tavoittavat ne ohjaajat joita asia koskee. Jäsenrekisteri Kannustetaan paikallisseuroja ottamaan käyttöön uusi nuorisoseurojen jäsenhallintajärjestelmä. Asiasta on tiedotettu jäsenistölle sekä sitä on käsitelty seurakäynneillä. Vuoden ohjaaja Tanssitoimikunta nimeää vuosittain lasten kansantanssiohjaajan Etelä-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Seurat voivat hakea ohjaajalleen titteliä. Vuoden 2011 ohjaajaksi julkistettiin tanssiluokittelun yhteydessä 9.4.Teija Nikkari Hollolan NS:sta Pukuvuokraus Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret vuokraa edelleen Etelä-Hämeen Nuorisoseuroilta puvuston ja kehittää vuokraamotoimintaa osana tarvikevälitystä. Puvustossa myydään pilailupuoti Piliksen tuotteita. Tuotevalikoimaa sekä myymälää on pyritty kehittämään ja markkinointia tehostamaan mm. laittamalla seuratiedotteisiin tietoja puvuston tarjonnasta sekä siitä, että puvusto ottaa vastaan lahjoituksia. Näiden on toivottu lisäävän puvuston tunnettuutta jäsenistössä. Puvustoon palkattiin Maija Kjellberg Kalevan Nuorten jäsenkortti Kalevan Nuorten jäsenkortti on tarkoitettu kaikille nuorisoseurojen alle 16-vuotiaille jäsenille sekä kaikille Kalevan Nuorten ohjaajille. Kalevan Nuorten jäsenkortin toisella puolella on Euro<26 -kortti. Kortilla saat etuja esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumista, matkustaessasi, majoituksista sekä tietyistä kaupois-

10 10 ta eri puolilla maata. Etuja tulee jatkuvasti lisää. Euro<26 -korttia voi käyttää yli 30 Euroopan maassa yli paikassa. Kortti on voimassa vuoden. Suomen edut löytyvät Allianssin Euro26 nettisivuilta. Jäsenkortit toimitettiin seuroihin viimeisimpien seurojen toimittamien jäsentietojen mukaan. Kalevan Nuorten ohjaajakortti Piiri ylläpitää ohjaajarekisteriä kaikista seurojen ilmoittamista KN-ohjaajista. Piiri toimitti ohjaajakortit suoraan ohjaajille. Vuodesta 2009 lähtien on Euro<26-kortin ovat saaneet kaikki alle 30-vuotiaat ohjaajat, kun aiemmin ikäraja on ollut 26-vuotta. Nuorten akatemia Tiedotettiin nuorten akatemian järjestämästä koulutuksesta. Välitettiin nuorten akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisälsi nuorten akatemian opintokirjan. 3. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten keskeisenä toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä paikallisten yhdistysten monipuoliselle lasten ja varhaisnuorten kulttuuri- ja harrastustoiminnalle. Tätä tehtävää Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret toteuttaa järjestämällä Knoppi-kerhoohjaajakoulutusta, eri harrastusalojen ohjaajakoulutusta sekä järjestämällä maakunnallisia tapahtumia ja leirejä. Kalevan Nuorten perinteisiä harrastusaloja ovat olleet tanssi, teatteri ja liikunta. Aivan viime vuosina vanhempi-lapsitoiminta on noussut vahvasti seurojen toimintaan mukaan. Seurojen monipuolisuus harrastuskerhojen sisällöissä luo uusia haasteita piirin ohjaajakoulutuksen kehittämiselle. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten tehtävänä on tukea monipuolista lasten- ja nuorten harrastamista jäsenseuroissa. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret tuottaa laadukasta ja ajanmukaista ohjaajakoulutusta, tapahtumia sekä leirejä. Lasten ja nuorten teatteritoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi innostetaan ohjaajia osallistumaan ryhmiensä kanssa niin maakunnallisiin kuin valtakunnallisiin tapahtumiin. Lapset ja nuoret Tavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Piiritoimisto loi mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle. Järjestettiin laadukasta harrastus- ja kerhotoimintaa. Alueen nuorisoseurat järjestivät lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja loivat edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle seuroissa. Tuettiin nuorisoseuroja nuorten oman toiminnan kehittämisessä koulutuksen, ohjauksen, hanketoiminnan ja tukimateriaalin avulla. Järjestettiin keskeisten harrastusalojen ohjaajakoulutusta ja tapahtumia. Nuoret vaikuttamaan Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Nuorille on tarjottu mahdollisuus toimia ja osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. Nuorisoseurat edistävät lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta. Järjestön kaikilla tasoilla on nuoria toiminnan suunnittelijoina ja päätöksentekijöinä samassa suhteessa kuin heitä on jäsenistössä Harrastustoiminnan kehittäminen Toiminta tarjoaa elämyksiä ja tavoitteita kaikenikäisille harrastajille.

11 Tanssin osaamiskeskus 11 Kansantanssitoiminnan painopiste oli lasten ja nuorten harrastamisessa. Etelä-Hämeessä oli mahdollisuus tanssiharrastuksen myötä sosiaaliseen yhdessäoloon tai olla mukana ammattimaisessa näyttämötaiteessa. Jokaiselle harrastajalle löytyi omien tavoitteidensa mukainen rooli. Harrastuksen myötä oli mahdollista kokea kulttuurien erilaisuutta ja tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa. Vuoden aikana pidettiin viisi erillistä kokousta osaamiskeskuksen toiminnan aloittamiseksi Lahdessa. Loppuvuodesta siirtyi Teija Nikkari Lahteen ja aloitti valmistelevat työt tanssin osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämiseksi. Teijan lisäksi osaamiskeskuksen työntekijöinä osaksi ovat Päivi Semeri ja Hannu Nipuli. Asiasta neuvoteltiin kahden vuoden sopimus liittojen kanssa eli vuodet Järjestön tanssipalvelut toteutetaan ensi vuoden alusta lähtien Lahdesta / Etelä-Hämeestä käsin. Hannu Nipuli aloitti järjestön kuukausittain ilmestyvän tanssitiedotteen kokoamisen syyskuusta Toimikunnat Tanssitoimikuntaa vuodelle 2011 ei valittu Teatteritoiminnan vastuuhenkilönä toimi toiminnanjohtaja ja 1.9. lähtien Kalevan Nuorten toiminnanohjaaja Päivi Semeri Kansanmusiikkitoiminnan toteutuksesta vastasi pääsääntöisesti maakunnallinen kansanmusiikki yhdistys Etelä-Hämeen Kansanmusiikin Ystävät. Liikuntatoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. Nuorisotoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana Koulutus Knoppi- kerho-ohjaajakoulutus Kerho-ohjaajakoulutus toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2010 aloittaneen koulutuksen suoritti vuonna 2011 loppuun 19 osallistujaa. Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja Päivi Semeri. Knoppi I (syksyllä alkava) jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Knoppia järjestettiin seuraavasti: Knoppi II Etelä-Hämeen toimisto, Lahti Knoppi III, Meriharju, Helsinki Knoppi I, koulutusta syksyllä ei aloitettu vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Knoppi-kouluttajakoulutus Kouluttajakoulutus järjestettiin Hankasalmella. Kurssille osallistui Etelä-Hämeestä Teija Nikkari ja Päivi Semeri. Kansantanssien ohjelmistokurssi Hollolan Lukio ja Hämeenlinna Kurssi toteutettiin siten että lauantaina käytiin läpi Tanssipitojen lasten ja nuorten ohjelmat Hollolassa ja sunnuntaina aikuisten ohjelmisto Hämeenlinnassa. Kouluttajana toimi Petri Kauppinen ja kurssisihteerinä oli Päivi Semeri. Kurssille osallistui 30 ohjaajaa. Molemmat kurssit toteutettiin valtakunnallisesti. Hollolan Kurssin järjestäjänä oli Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret. Tempoa tenaviin kurssi Uusimaa järjesti Tempoa Tenaviin virikekurssin maaliskuussa. Markkinoitiin kurssia. Kansantanssin perusopinnot Kansantanssin ohjaajakoulutus, joka alkoi vuonna 2010, päättyi kolmanteen osioon Koulutuksessa on 12 nuorta mukana. Kouluttajina ovat toimineet Susanna Kivinen, Pirita Laiho ja Anu Kokkonen. Syksyllä ei aloitettu uutta kurssia.

12 Tapahtumat Maakunnallinen lasten tanssiryhmien luokittelu 9.4. Hollolan lukio, Salpakangas Kalevan Nuorten kansantanssiryhmien luokittelu järjestettiin yhdessä Uudenmaan kanssa Hollolan lukion tiloissa 9.4. Luokittelun vastuujärjestäjänä toimi Hannu Nipuli. Luokitteluun osallistui kaikkiaan 14 ryhmää. Luokittelun tuomareina toimivat Pirita Laiho, Jussi Hynninen, Hannu Nipuli. Tuomariston sihteerinä toimi Jaana Ståhl. LUOKITUS 2011 TULOKSET: SARJAT RYHMÄ SEURA LUOKKA alle 7 sekaparit Pikkuruiset Matit ja Maijat Hopea alle 7 sekaparit Nillat ja Nuutit Hollolan Ns. Hopea alle 7 tyttöparit Lilleroiset Matit ja Maijat Kulta alle 10 sekaparit Minit Matit ja Maijat Hopea alle 10 sekaparit Ellit ja Eemelit Hollolan Ns. Pronssi alle 10 tyttöparit Pienet Röykän-Leppälammen Ns. Hopea alle 13 sekaparit Midit Matit ja Maijat Kulta alle 13 sekaparit Riinat ja Rikut Hollolan Ns. Kulta alle 13 sekaparit Nuorisoryhmä 2 Katrilli Hopea alle 13 tyttöparit Isot Röykän-Leppälammen Ns. Hopea alle 13 tyttöparit Nuorisoryhmä 1 Katrilli Pronssi alle 16 sekaparit Iidat ja Iivarit Hollolan Ns. Kulta alle 16 sekaparit Annat ja Antit Hollolan Ns. Hopea Vapaa sarja alle 16 vuotta Ỏga Hollolan Ns. Hopea. Luokittelun yhteydessä järjestettiin tanssityöpaja, johon osallistui Uudenmaan ja Etelä-Hämeen alueelta yhteensä 9 ryhmää. Opettajana toimi Jussi Kaijankangas. MM-Mölkky ja Tanssiva Lahti Lahden Torilla Mölkyn MM-kisat järjestettiin 2011 ensimmäistä kertaa Lahden kauppatorilla. Tärkeimmät syyt tapahtuman siirtoon Kisapuistosta keskustaan olivat näkyvyyden saaminen, profiilin nosto, sekä uusien yhteistyökumppaneiden saaminen mukaan paremman sijainnin myötä. Tanssiva Lahti -tapahtuma tarjosi yleisölle 13 näyttävää ja korkeatasoista tanssi-, musiikki- ja laulukonserttia Lahden alatorilla viikonloppuna. Lahden seudun tanssin- ja musiikintaitajat, yhteensä 400 esiintyjää, vastasi tapahtuman ohjelma-annista. Sunnuntain ohjelma oli suunnattu lapsille ja lapsiperheille. Tapahtuma nosti esiin päijäthämäläisiä taitajia. Tanssiva Lahti -tapahtuma toimii Päijät- Hämeessä tanssin-, musiikin- ja lauluharrastuksen näyteikkunana. Tanssivan Lahden kaikkiin tilaisuuksiin oli vapaa pääsy. Tanssiva Lahti edesauttaa tanssin eri lajien yhteistyötä. Esittäjistö koostui nuorista taitajista, jotka dynaamisella ja värikkäällä tavalla toivat iloa katsojille. Tanssiva Lahti -tapahtuma oli kansainvälinen. Pietarilainen tanssiryhmä Petersburg Souvenir Venäjältä osallistui tapahtumaan ja keräsi konsertteihinsa Alatorin täyteen väkeä. Esiintymässä oli useita Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten ryhmiä.yleisöä eri konserteissa ja muissa esityksissä oli kolmen päivän aikana yhteensä yli 4800 henkeä. Lasten talvirieha Launeen perhepuistossa Lahden alueen nuorisoseurat järjestivät yhdessä lapsille suunnatun monipuolisen talviriehan tapahtuman. Seuraavat yhdistykset olivat järjestelyissä ja toteutuksessa mukana: Lahden Tanhuujat, Ns Sampot, Jalkarannan Ns., Louhikon Ns., Möysän Ns. ja Tanssiklubi Dancing. Tapahtuma kuului osana Lahden kaupungin Lasten Talvikarnevaaleja.

13 13 Tanssiva Asikkala Vääksyn liikuntahalli, Asikkala Asikkalan Nuorisoseuran järjesti toista kertaa monipuolisen tanssitapahtuman, johon mukaan oli tullut eri tanssialojen harrastajia. Tapahtuma onnistui hienosti ja yleisö eli innolla mukana esityksissä. Tapahtuma tulee saamaan jatkoa ensi vuonna. Hollo ja Martta kansainvälinen kansantanssi- ja musiikkifestivaali Hollo ja Martta - festivaalit saavutti tavoitteeseensa. Tapahtumassa oli yhteensä 68 tilaisuutta ja konserttia. Niitä seurasi yli silmäparia. Myönteinen yllätys oli uuden keskellä viikkoa olleen konsertin onnistuminen yli odotusten. Koko viikon ajan ihmisillä oli mahdollisuus samaistua elämänmyönteiseen tanssinsykkeeseen monissa eri tilaisuuksissa.kansainväliset illat olivat suositumpia kuin koskaan. Esimerkiksi Uudessakylässä Nastolassa ensikertaa järjestetty illanvietto myi heti loppuun. Tapahtuma tuo pitkään kaivattua lisätoimintaa seurojentaloille. Ensi vuonna Hollo ja Martta - festivaali tanssitaan lasten ja nuorten voimin. Tarkemmin voi lukea festivaalista sivuilta: Valtakunnalliset harrastus- ja koulutustapahtumat FolkForum (kansantanssiseminaari) 7.1.Turku ja Folklandia-risteily Silja Europa Seminaariin osallistui Etelä-Hämeestä 2 henkilöä ja risteilylle n. 200 henkeä. Hollolan Ns:n vieraana Folklandia risteilyllä ja esiintyjänä oli Slovakiasta Mladost kansantanssirymä. Tanssimania Tampereella Tanssimania keräsi viikonlopun aikana kansantanssin ja -musiikin tekijät ja ystävät Tampereelle. Kymmenettä kertaa järjestetty uuden kansantanssin tapahtuma keräsi noin 4000 kävijää ja saavutti yleisötavoitteensa. Joka toinen vuosi järjestettävä Tanssimania on alan suurin koulutustapahtuma, ja sen pajoihin osallistui tälläkin kertaa yli 300 osanottajaa. Yleisön villinneessä Tanhutaistossa voittajaksi kruunattiin Hannat ja Heikit Hollolasta. Dääns-leiri Tanssimania yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa nuorille vuotiaille suunnattu tanssileiri. Leirin tehtiin yhteistyössä Sottiisin ja Etelä-Hämeen kanssa. SNL:n johtokunta oli myöntänyt toiminnan kehittämisrahaa Etelä-Hämeelle 3000 euroa, joka käytettiin tähän leirihankkeeseen.leirin johtajana ja pääjärjestäjänä toimi Hannu Nipuli. Leirin kouluttajina toimivat ammattiopettajat Susanna Kivinen, Pia Semeri, Jouni Prittinen ja Jussi Kaijankangas. Leiri saavutti suuren suosion ja sille osallistui 133 nuorta. Leiri päätettiin toteuttaa joka vuosi. Teatterilaiva -harrastajateatterifestivaali Silja Europa Etelä-Hämeen alueella teatteria harrastavista seuroista osallistui henkilöitä tapahtumaan Leirit Uudenmaan Nuorisoseurojen järjestämä kesäleiri Inkoossa Järjestelyvastuu leiristä oli Uudenmaan nuorisoseuroilla. Etelä-Hämeestä osallistui leirille neljä ohjaajaa; Eero Koskinen, Aino Nipuli, Saija Nipuli ja Sanni Silkkari sekä neljä leiriläistä.

14 Kerhotoiminta Nuori Taide Nuori Taide on järjestön rekisteröimä tuotemerkki lasten- ja nuorten taidetoiminnalle, jossa lähtökohtana on taiteen perusopetus ja taiteen rooli kasvatuksellisena menetelmänä. Nuori Taide teatteriryhmä vuotiaille kokoontui Hannunsalilla syksystä alkaen. Ryhmää ohjasi Lahden kaupunginteatterin näyttelijä Jari-Pekka Rautiainen. Ryhmässä kävi säännöllisesti 10 nuorta. Ryhmä jatkoi kevään Ryhmä sai toimintaansa tukea Uudenmaan Ely-keskukselta 1000 euroa. Syksylle kaavailtiin kahta Nuori Taide-ryhmää,ohjaajaksi lupautui Tuija Laihola. Kurssilaisia ei kuitenkaan tullut tarpeeksi ja kerhoa ei perustettu. 4. Kansainvälinen toiminta. Kokemusten vaihtoa Nuorisoseurojen vahvuus on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten yhteistoiminnassa. Toimintaa on rikastanut kansainvälistyminen ja maahanmuuton mukanaan tuoma kulttuurinen kirjo 4.1 Kehittäminen On välitetty ryhmille, kysynnän perusteella mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin. Tarvittaessa on välitetty ulkomaisia ohjaajia seurojen harrastusryhmille. Hyödynnettiin seurojen ulkomaisia vieraita Tanssiva Lahti -tapahtuman ohjelmassa sekä kutsuttiin suoraan kansainvälisiä vieraita tapahtumaan. Alueen nuorisoseurojen ryhmät ovat vierailleet ulkomailla seuraavasti: Hollolan Ns.: Hannat ja Heikit Venäjällä, Unkarissa ja Kiinassa Annat ja Antit Puolassa Riinat ja Rikut Turkissa ja Tšekissä Aikuiset Virossa Lahden Tanhuujat:Tanska Matit ja Maijat: Espanjassa Riihimäen Kansantanssijat: Tanska Nurmijärven tanssi- ja mus.yhdistys: USA ja Tanska Nuorisoseurat isännöivät ulkomaisia ryhmiä seuraavasti: Hollolan Ns:ssa vieraili ryhmät; Venäjältä, Slovakiasta, Unkarista, Romaniasta, Saksasta, Kroatiasta, Tšekistä, Liettuasta, Englannista ja USA:sta. Tanssiva Lahti tapahtumassa ryhmä Venäjältä Riihimäen Kansantanssijoiden vieraina ryhmät; Italiasta,Norjasta ja Saksasta. Lisäksi Hollolan Ns:n 110 vuotisjuhlan yhteydessä järjestettiin kansainvälinen seminaari, jossa osallistujia oli Suomen lisäksi seuraavista maista: Espanja, Venäjä, Tšekki, Belgia, Romania, Valko- Venäjä, Bulgaria, Englanti ja USA. 4.2 Kansainväliset verkostot Asiaa hoidettiin etupäässä tiedottamalla. Tehtiin yhteistyötä Folklore Suomi Finlandin kanssa. Jäsenyhdistykset pitävät yhteyksiä ryhmävierailuissa tutustuneisiin ryhmiin.

15 Kansainväliset tapahtumat BARNLEK on yhteispohjoismainen lasten ja nuorten kansantanssi- ja kansanmusiikkitapahtuma, joka järjestetään joka kolmas vuosi vuorotellen kussakin Pohjoismaassa. Tapahtuman ohjelmassa on muun muassa konsertteja, illanviettoja, työpajoja ja tanssitupia. Tapahtuma huipentuu kaikkien esiintyjien yhteisesityksiin. Vuonna 2011 BARNLEK järjestettiin Tanskan Skivessä Tapahtumassa oli yhteensä noin 1300 osallistujaa, joista 900 tuli Suomesta. Näistä noin 600 osallistujaa olivat Kalevan Nuoria. Etelä-Hämeestä tapahtumaan osallistui 117 henkeä; Riihimäen Ns 27, Nurmijärven musiikki- ja tanssiyhdistyksestä 38, Lahden Tanhuujista 52 henkeä. Ryhmille on välitetty kysynnän perusteella mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin. Tarvittaessa on välitetty ulkomaisia ohjaajia seurojen harrastusryhmille. Hyödynnettiin seurojen ulkomaisia vieraita Tanssiva Lahti -tapahtuman ohjelmassa sekä kutsuttiin suoraan kansainvälisiä vieraita tapahtumaan 5. Tukitoiminnot Yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi jäsenistön keskuudestaan valitsemat hallintoelimet tekivät tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset päätökset ja huolehtivat päätösten toimeenpanosta palkattujen toimihenkilöiden avulla Hallinto Sääntömääräiset kokoukset Kevätkokous pidettiin Lahdessa (toimiston kokoustila). Kokouksessa oli läsnä 9 seurasta 15 virallista edustajaa. Kokouksessa valittiin vaalivaliokunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Pirjo-Liisa Virtanen ja jäseniksi Teija Nikkari, Harri Piho, Mikko Semeri ja Hannu Markkanen Syyskokous pidettiin Lahdessa (toimiston kokoustila). Kokouksessa oli läsnä 9 seurasta 19 virallista edustajaa. Kalevan Nuorten Liiton valtuuston kokoukset Etelä-Hämeen edustajina kaudella ovat olleet: 1 Mari Nipuli, Lahti varalle Silja Marttinen, Nurmijärvi 2 Laura Anttola, Riihimäki varalle Pirjo-Lisa Virtanen, Orimattila 3 Helena Koskinen, Lahti varalle Paula Riihinen, Lahti Kevätvaltuusto Helsingissä. Edustajina Paula Riihinen ja Pirjo-Liisa Virtanen Syysvaltuusto Kuopiossa. Edustajina Paula Riihinen ja Pirjo-Liisa Virtanen. Johtokunta Johtokunta hoiti vastuullisesti eri toimialojen kehittämistä niin käytännön tehtävien kuin talouden osalta. Johtokuntaan kuuluivat: Simo Räihä (pj.), Rauno Grönroos, Hannu Markkanen, Teija Nikkari, Joonas Nurmi, Mikko Semeri ja Pirjo-Liisa Virtanen (varapj.). Varajäseninä Harri Piho ja Satu Sällinen. Johtokunnan sihteerinä toimi Hannu Nipuli. Talous- ja hallintosihteeri Merja Ilmoniemi,Kalevan Nuorten toiminnanohjaaja Päivi Semeri (1.9. alkaen), projektipäällikkö Marjo Aalto ja tapahtumapäällikkö Ossi Arvela osallistuivat myös säännöllisesti johtokunnan kokouksiin. Johtokunta piti kertomusvuonna kaikkiaan viisi varsinaista päätöskokousta ja yhden toiminnan kehittämiskokouksen. Kaikki kokoukset olivat yhteiskokouksia Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten kanssa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 91 pöytäkirjaan merkittyä pykälää. Työvaliokuntaan kuuluivat Simo Räihä, Pirjo-Liisa Virtanen, Teija Nikkari ja Hannu Nipuli.

16 16 Edustaminen ja muistamiset Im memoriam Hollolan Ns:n 110v. juhlagaala Kukossa Riihimäen Kansantanssijat 50v Padasjoen Ns. 110v Kimmo Laitinen 50v Väinö Jääskeläinen / Ruhan Ruhka Eila Ahonen / Lahden Tanhuujat Toimisto ja henkilöstö Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toimisto sijaitsee Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen toimiston yhteydessä osoitteessa Rautatienkatu 3, sisäpiha, Lahti. Piiritoimisto on pyrkinyt tarjoamaan kaiken sen tuen, mitä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toiminnot ja niistä vastaavat tarvitsevat tavoitteisiin ja tuloksiin pääsemiseksi. Piiritoimisto on hoitanut tarvittavat toimisto- ja taloushallintotehtävät. Lisäksi toimisto on tarjonnut alan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelu- ja työelämään tutustumisjaksoja. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten vakinaisessa palveluksessa ovat olleet: Päivi Semeri, toiminnanohjaaja 1.9. alkaen Maija Kjellberg, puvustonhoitaja 1.10 alkaen Puvustossa oli kesätöissä Aino Nipuli ja Hilla Semeri Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten taloushallinnosta vastasi keskusseuran toimistosihteeri. Toimihenkilöt ovat pitäneet säännöllistä kuukausittaista työpalaveria. Voi hyvin työssä hanke alkoi Henkilöstön koulutus Hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama työelämän kehittämishanke, jossa rakennetaan työhyvinvointiohjelma yhdistykselle. Työhyvinvointiohjelman tarkoituksena on auttaa henkilöstöä jaksamaan työssä ja pidentämään työuraa. Ohjelmasta muodostuu malli, jonka yhdistys voi ottaa osaksi toimintasuunnitelmaansa. Työhyvinvointimallissa on kolme erilaista salkkua: Työnohjaussalkku, rekrytointisalkku ja työkuntosalkku. Toimihenkilöt ovat pitäneet vuoden aikana yhdeksän (9) kuukausi palaveria. Tyky päivät: 3.5., ja 7.12 Syksyn työntekijäpäiville Tampereelle osallistui toiminnanohjaaja Päivi Semeri. Tanssinkulttuurin tila ja tulevaisuus seminaariin osallistui toiminnanohjaaja Päivi Semeri. Marjo Aalto, Päivi Semeri, ja Hannu Nipuli osallistuivat Travelin järjestämään kutsuvierastilaisuuteen Talous Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten taloutta on hoidettu syyskokouksen hyväksymän talousarvion ja johtokunnan päätösten mukaisesti. Tilintarkastus Tilintarkastajana on toiminut Marja Vink HTM, KLT ja toiminnantarkastajana Heikki Vilppala.

17 Sopimukset Tila- ja puvustosopimus Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n kanssa Vuokra ja myyntitoiminta sopimus Pilailu-Puoti Piliksen kanssa Tila-, puvusto- ja palvelusopimus Lahden Tanhuujien kanssa 17 Yleisavustus Piirin yleisavustus vuonna 2011 oli Muut avustukset Uudenmaan Ely-keskukselta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan (Nuori Taide). Tämä toimintakertomus on käsitelty ja hyväksytty Etelä- Hämeen Nuorisoseurat ry:n kevätkokouksessa keskusseuran kokoustila, Lahti. Simo Räihä puheenjohtaja Hannu Nipuli sihteeri

18 18 LITTEET: Jäsenseurat toiminta-alueisiin jaettuna: Riihimäki Hausjärvi Nurmijärvi - Hyvinkää: 1. Riihimäen Kansantanssijat Riihimäki 2. Toukokuun Ns. Riihimäki 3. Haminankylän Ns. Hausjärvi 4. Ns. Sarastus Hausjärvi 5. Ns. Silmu Hausjärvi 6. Nurmijärven tanssi- ja mus.yhdistys Nurmijärvi 7. Ridasjärven Ns. Hyvinkää Sysmä - Hartola: 1. Liikolan Ns. Sysmä 2. Nuoramoisten Ns. Sysmä 3. Onkiniemen Ns. Sysmä 4. Suopellon Ns. Kulo Sysmä 5. Särkilahden Ns. Sysmä 6. Tikkalan Ns. Sysmä 7. Putkijärven Ns. Hartola 8. Riihiniemen Ns. Hartola Asikkala: Lahti: 1. Asikkalan Ns. Asikkala 2. Kalkkisten Ns. Asikkala 3. Kurhilan-Hillilän Ns. Asikkala 4. Ns. Suovola Asikkala 5. Urajärven Ns. Asikkala 6. Vesivehmaan Ns. Asikkala 1. Ahtialan-Koiskalan Ns. Lahti 2. Tanssiklubi Dancing Lahti 3. Jalkarannan Ns. Lahti 4. Lahden Tanhuujat ry. Lahti 5. Louhikon Ns. Lahti 6. Möysän Ns. Lahti 7. Kantri Lahti Lahti 8. Sampot Lahti Hollola Lammi - Hämeenkoski: 1. Hollolan Ns. Hollola 2. Matit ja Maijat Hollola 3. Toivolan Ns. Hollola 4. Vesikansan Ns. Hollola 5. Lieson Ns. Lammi 6. Riikosten Ns. Lammi 7. Vilkkilän Ns. Lammi 8. Hämeen-Kosken Ns. Hämeenkoski

19 19 Orimattila: 1. Heinämaan Ns. Orimattila 2. Kuivannon Ns. Orimattila 3. Luhtikylän Ns. Orimattila 4. Mallusjoen Ns. Orimattila 5. Niemenkylän-Tönnön Ns. Orimattila 6. Niinikosken Ns. Orimattila 7. Pakaan Ns. Orimattila 8. Virenojan Ns. Orimattila Kärkölä Tuulos Hauho Hämeenlinna - Janakkala: 1. Hämeenlinnan Kansantanssijat H:linna 2. Hämeenlinnan Nuoret H:linna 4. Ns. Kajastus Kärkölä 5. Lappilan Ns. Kärkölä 6. Tuuloksen-Juttilan Ns. Tuulos 7. Nikinojan Ns. Mäntsälä 8. Janakkalan-Saloisten Ns. Janakkala 9. Vähikkälän Ns. Janakkala Iitti Nastola Artjärvi Lapinjärvi Myrskylä: 1. Etelä-Iitin Ns. Iitti 2. Ns. Liekki Iitti 3. Saarasten Ns. Iitti 4. Immilän Ns. Nastola 5. Ruuhijärven Ns. Nastola 6. Villähteen Ns. Nastola 7. Myrskylän suomal. Ns. Myrskylä 8. Ns. Säilä Artjärvi 9. Artjärven Villikkalan Ns. Artjärvi 10. Porlammin Ns. Soihtu Lapinjärvi Kuhmoinen Padasjoki - Hartola Heinola 1. Kissakulman Ns. Kuhmoinen 2. Harmoisten Ns. Kuhmoinen 3. Kuhmoisten Ns. Kuhmoinen 4. Pihlajalahden Ns. Aura Kuhmoinen 5. Ruolahden Ns. Kuhmoinen 6. Padasjoki Padasjoki

20 20 Yhteensä 69 jäsenseuraa Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ja Kalevan Nuoret Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto ja Kalevan Nuorten Uudenmaan piiri TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Nuorisoseurajärjestö TAMMIKUU 7. FolkForum Turku Folklandia-risteily Silja Europa Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus - suunnittelutuokio Lahti Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus:teatterikasvatuksen perusteet Lahti KNOPPI, osa 2 Lahti 29. EA 1 ja 2 -kurssien kertauskurssi Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutus, osa 3 Helsinki HELMIKUU Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus: Ryhmän ohjaaminen Lahti Työntekijäpäivät Järjestyksenvalvojan peruskurssi, osa 1 Orimattila 17. Uutismaa-lehden aineistopäivä Tanssitalo-ohjaajakoulutus 19. Tempoa Tenaviin virikekurssi Oulu Järjestyksenvalvojan peruskurssi, osa 2 Orimattila MAALISKUU Knoppi-kouluttajakoulutus Saimaa Tempoa Tenaviin virikepäivä 10. Uutismaa-lehti 1/2011 ilmestyy Uusimaa 11. KNOPPI jatkot (koulutuksen käyneille) Meriharju KNOPPI, osa 3 Meriharju 24. Etelä-Hämeen vuosikokoukset Lahti 26. Uudenmaan vuosikokoukset, Sosiaalinen media koulutus Monninkylä 27. Nuorisoseurapäivä HUHTIKUU Aikuiskansantanssiryhmien luokittelutapahtuma Jyväskylä Kalevan Nuorten maakunnallinen luokittelutapahtuma Hollola Tanssileiri Hollola Ohjaajien olohuone Hollola Hygieniapassikoulutus Lahti 15. Ohjaajien olohuone Kankaanpää Ramppikuume nuorisoteatterifestivaali Kankaanpää 16. Järjestyksenvalvojan peruskurssin kertauskurssi Orimattila Sirkusohjaajan koulutus, osa Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutusmoduuli / Tarkentuu Kankaanpää Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus Tanssitalo-ohjaajakoulutus TOUKOKUU Valtakunnalliset lentopallokisat Pori 18. Uutismaa-lehden aineistopäivä 21. SNL:n ja KNL:n valtuustojen kokoukset Helsinki

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TAVOITTEET 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 8 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Stadin Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 Johdanto Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 Merkittäviä asioita vuonna 2015 6 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry perustettiin vuonna 1970 päämääränään suomalaisen kansantanssin ja kansanperinteen vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen. Kansantanssin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 21. 22.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 21. 22.11.2015. Lauantaina järjestetään Urheilufoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kameraseura ry edistää valokuvaharrastusta monipuolisesti ja laadukkaasti ja tarjoaa yhteisöllisen tavan harrastaa valokuvausta sekä kehittää luovuutta. Kameraseura

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 Vaikka ilma on kolea, kesä on saapunut! Lappeenrannassa kesäkuun alussa järjestetyt Lasten Kalenat on saatu onnellisesti ohi. Suuri kiitos kaikille Lasten Kalenoiden talkoolaisille,

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 20.12./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 26.1.2017/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 27.01.2016/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot