ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012"

Transkriptio

1 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS

2 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen tärkeimpiä tapahtumia olivat vuonna Merkittäviä asioita vuonna 2012 olivat Viestintä Yhteistyöverkostot 7 2. Palvelut jäsenyhdistyksille Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen Järjestöosaamista kehittävä koulutus Jäsenpalvelut 8 3. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Harrastustoiminnan kehittäminen Koulutus Tapahtumat Leirit Kerhotoiminta Kansainvälinen toiminta Kehittäminen Kansainväliset verkostot Kansainväliset tapahtumat Tukitoiminta Hallinto Toimisto ja henkilöstö Talous 16 Allekirjoitukset 16 Liitteet 17 Jäsenluettelo 18 Yhteystiedot 19

3 Johdanto - Tekemisen Riemua 3 Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton lasten ja varhaisnuorten kasvatus- ja kulttuurijärjestö. Toiminnassa on mukana liki 1000 alle 16-vuotiasta lasta ja nuorta sekä noin 400 ohjaajaa tai muissa tehtävissä toimivaa nuorta ja aikuista. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry on Kalevan Nuorten Liitto ry:n jäsen ja sen maakunnallinen piirijärjestö. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret edistää lasten kulttuurikasvatusta, suomalaisen kansanperinteen tuntemusta ja terveitä elämäntapoja. Tavoitteena on tukea lasten persoonallisuuden monipuolista kehittymistä harrastusten avulla. Kalevan Nuorten kerhoissa harrastetaan kansantanssia, kansanmusiikkia, teatteria, sirkusta, liikuntaa ja kädentaitoja. Toimintaa lapsille ja nuorille Kalevan Nuorten kerhoja on noin 80 eri puolilla Etelä-Hämettä. Kerhot toimivat paikallisten nuorisoseurojen yhteydessä. Niissä on monipuolisia harrastusmahdollisuuksia niin vasta-alkajille kuin taidoissa jo pidemmälle ehtineille. Koulutusta ohjaajille Kalevan Nuorten kerhoja ohjaavat lasten toiminnasta kiinnostuneet ja harrastusalaan perehtyneet vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret järjestää ohjaajakoulutusta ja tuottaa aineistoja kerhotoiminnan tukemiseksi. KNoppi-koulutus keskittyy ohjaamisen perustietoihin ja -taitoihin sekä järjestön tuntemuksen lisäämiseen. Koulutus tarjoaa eväitä ohjaajaharjoittelulle sekä myöhemmin lajikohtaiseen ohjaajakoulutukseen osallistumiselle. Tanssin koulutus antaa ohjaajille ja tanssijoille hyvät valmiudet sekä tanssimiseen että ohjaamiseen. Tavoitteena on aktivoida harrastajia sekä esiintymistoimintaan keskittyviä ryhmiä ja tanssijoita. Teatteritoiminnan ohjaajakoulutuksessa keskitytään erityisesti nuorten ja varhaisnuorten kanssa toimivien ohjaajien pedagogisten taitojen edistämiseen. Koulutuksessa painottuvat myös teatteritoiminnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tasot. Tapahtumia ja leirejä Kalevan Nuorten Liitto piirijärjestöineen järjestää lasten kulttuuritapahtumia ja leirejä. Ne tarjoavat osallistujille tilaisuuksia esiintyä, saada asiantuntevaa palautetta ja tavata muita alan harrastajia. Kansainvälinen vuorovaikutus on luonteva osa tapahtumia. Kansainvälistä yhteistyötä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorilla ja sen jäsenyhdistyksillä on toimivat suhteet moniin eri maiden kansanperinne- ja nuorisoalan järjestöihin. Niiden kanssa on säännöllistä lasten leiri- ja kulttuuriryhmien vaihtoa, jonka puitteissa etelähämäläiset lapsiryhmät pääsevät ulkomaille esiintymään tai leireille. Vastavuoroisesti ulkomaiset ryhmät osallistuvat alueella järjestettäviin tapahtumiin. Ohjaajakoulutusta järjestetään myös kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteiskunnallista vaikuttamista Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret yhdessä Kaleva Nuorten Liiton kanssa toimii aktiivisesti lasten aseman parantamiseksi ja nuorisotyön arvostuksen lisäämiseksi. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret seuraa lainsäädännön kehitystä, osallistuu yhteiskunnallisen keskusteluun ja tekee yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa.

4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat Nuorisoseuraliikkeen toimintaohjelma syntyy nuorisoseurojen, piirijärjestöjen ja liittojen toiminnasta. Seurojen toiminta taipuu jäsenistönsä näköiseksi ja siksi jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö. Tekemisen riemua! - kolmivuotisohjelma korostaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, nuorten omaa toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä toiminnan talouden vahvistamista: Nuorisoseuratoiminnan juuret ovat syvällä suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö ja tekemisen kirjo niissä on laaja. Yhdistävänä tekijänä paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa on kuitenkin yhteinen arvopohja ja yhteisesti sovitut tavoitteet. Nuorisoseurat sekä vaalivat että uudistavat suomalaista kulttuuria. Nuorisoseuroja on tällä hetkellä yli 700 ja niissä on jäsentä. Jäsenistöstä puolet on alle 29- vuotiaita ja neljäsosa alle 16-vuotiaita. Nuorisoseurat pitävät yllä 600 nuorisoseurantaloa, jotka ovat monipuolisia toimintakeskuksia omilla alueillaan. Seurojen harrastusryhmiin osallistuu lähes eriikäistä toimijaa. Keskeisimmät harrastusmuodot ovat tanssi, teatteri ja liikunta. Talkootyötä seuroissa tehdään vuosittain yli 300 henkilötyövuoden verran ja nuorisoseurojen kulttuuritapahtumissa käy vuosittain lähes miljoona osallistujaa. Toimintamme arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus Toiminta-ajatuksemme mukaan nuorisoseurassa lapsella ja nuorella on eri-ikäisten muodostamassa yhteisössä mahdollisuus kasvaa kulttuuristen harrastusten avulla hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Visionamme on, että vuonna 2015 nuorisoseuratoiminta on tunnettua, arvostettua ja kaikille avointa. Järjestössä harrastaa ja toimii lasta ja nuorta. Nuorisoseurat keskiössä Kukin nuorisoseura päättää itse, millä toiminnalla lähtee mukaan yhteiselle matkalle jakamaan kokemuksensa ja kehittämisnäkynsä muiden kanssa. Jokainen kokemus on arvokas. Onnistuneista kokemuksista syntyy jakamisen myötä hyviä käytäntöjä, jotka kannustavat meitä eteenpäin. Piirijärjestö rinnalla Piiritason toiminnasta vastaavat seurojen muodostamat keskusseurat sekä varhaisnuorisotyön osalta Kalevan Nuorten piirit. Etelä-Hämeen piirijärjestön muodostavat yhdessä keskusseura sekä Kalevan Nuoret. Koulutustoiminnan toteutuksessa keskeisenä yhteistyökumppanina on Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Piirijärjestö tukee seurojen toimintaa ja vastaa nuorisoseurojen toimintaedellytysten kehittämisestä omalla alueellaan. Piirijärjestö toimii seurojen yhdyssiteenä. Piirijärjestön palvelutakuu edistää seurojen vapaaehtoistoimintaa, huolehtii seuratoiminnan jäsen- ja toimintatietojen keruusta, järjestää harrastustoimintaa tukevaa koulutusta ja tapahtumia sekä antaa seuroille ohjausta ja neuvontaa hanketoimintaan ja seurantalojen ylläpitoon. Piirijärjestöä kehitetään yhdessä liittojen ja jäsenseurojen kanssa. Piirijärjestö vastaa omalla alueellaan yhteisen nuorisoseuralaisuuden edistämisestä alueellisen edunvalvonnan ja verkostoitumisen avulla, laajentamalla nuorisoseuratoimintaa uusille alueille sekä kehittämällä uusia tapoja kansalaistoimintaan ja oman asuinalueen kehittämiseen. 4

5 5 Liitot lähellä Nuorisoseurojen valtakunnalliset keskusliitot, Suomen Nuorisoseurojen Liitto ja varhaisnuorisojärjestö Kalevan Nuorten Liitto, tukevat seurojen ja piirijärjestöjen toimintaa ja vastaavat kaikille yhteisten valtakunnallisten toimintaedellytysten kehittämisestä. Liitot toimivat valtakunnallisina yhdyssiteinä kokoamalla ja välittämällä tietoa, järjestämällä koulutusta ja tapahtumia ja antamalla piirijärjestöille ohjausta ja neuvontaa nuorisoseuratoiminnan kehittämiseen. Liitot vastaavat nuorisoseuratoiminnan toimintaedellytysten edistämisestä valtakunnallisen edunvalvonnan, uusia nuorisoseuratoiminnan muotoja kehittävän hanketoiminnan ja valtakunnallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen avulla. Valtakunnallisen nuorisoseuratoiminnan kehittämis- ja koulutustoiminnan tukena on nuorisoseurojen keskusliittojen lisäksi Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi. 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä Kalevan nuorten toiminta Etelä-Hämeessä on vireää ja aktiivista. Jäsenseurojen järjestämä toiminta on monipuolista ja lasten ja nuorten kehitystä tukevaa toimintaa, jota järjestetään heidän toiveittensa mukaan. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten tavoitteena on omalla alueellaan vahvistaa järjestön roolia nuoriso-, kulttuuri-, sivistys- ja liikuntakentässä sekä luoda edellytyksiä johdannossa kuvatun toiminta-ajatuksen toteutumiselle. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret osallistuu aktiivisesti Nuorisoseurajärjestön järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin sekä on aktiivinen edunvalvonnassa. Toiminnan painopisteenä ja erityisenä kohderyhmänä ovat kolmivuotisohjelman ensimmäisen etapin mukaisesti lapset ja nuoret. Etelä-Hämeen tärkeimpiä tapahtumia olivat vuonna 2012: Lasten ja nuorten maakunnallinen tanssiluokittelu Hollolan lukio, Salpakangas Ohjelmistokurssi Tanssipitoja varten 6.5. Hollolan ylä-aste, Salpakangas Valtakunnallisesti oltiin mukana: Folklandia Silja Europa Ramppikuume Mikkeli,SNO Tanssipidot Tampere Koreografia-akatemia , Mikkeli, SNO Kansantanssin ohjaajakoulutus I jakso Mikkeli, SNO DÄÄNS-leiri Mikkeli, SNO Lisäksi jäsenseurojen tapahtumia: Tanssiva Asikkala Vääksyn liikuntahalli Takinkääntöviikko Mallusjoki Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret kuului jäsenenä Kalevan Nuorten Liittoon

6 MERKITTÄVIÄ ASIOITA VUONNA 2012 OLIVAT: Toiminnan kehittämistyö Yhteistyötä Uudenmaan keskusseuran ja KN-piirin kanssa jatkettiin mm järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja lasten luokittelut. 6 Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta. Etelä-Hämeen yksi vahvuus on monipuolinen tanssiosaaminen ja tästä syystä järjestön tanssin osaamiskeskus luontevasti sopi Lahteen. Tanssin osaamiskeskus valmisteli ja toteutti useita koulutuksia ja kursseja, joista suuri osa järjestettiin Suomen Nuoriso-opistossa Mikkelissä. Organisaatiouudistus Järjestön organisaatiouudistusta on käsitelty johtokunnassa sekä yleisissä kokouksissa vuoden aikana. Nuorisoseurakokouksessa Jyväskylässä päätettiin Kalevan Nuorten liiton lakkauttamista. Tullakseen voimaan päätös on hyväksyttävä vielä toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua varsinaisen valtuuston kokouksen jälkeen pidettävässä valtuuston kokouksessa. Valtuuston kokous pidetään Seinäjoella. Tämän vuoksi lakkautetaan myös Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret vuoden 2012 loppuun. Henkilöstö Päivi Semeri toimi Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toiminnanohjaajana ja Maija Kjellberg puvustonhoitajana. Vuoden 2012 aikana Kalevan Nuorilla oli työharjoittelussa Eero Koskinen, Olga Polkutie ja Minna Wallius. Juhlat Vesikansan Nuorisoseura täytti 110 vuotta. Kissakulman Nuorisoseura 100 vuotta Mallusjoen Nuorisoseura 110 vuotta Palkinnot/Nimeämiset Vuoden kansantanssiohjaajaksi valittiin Hanna Ryynänen Klaukkalasta Kiertopalkinto ja koulutusstipendi annettiin nimityksen yhteydessä Kalevan Nuorten luokittelutapahtumassa Hollolan lukiolla, Salpakankaalla Viestintä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten puheenjohtaja, johtokunta ja työntekijät ylläpitivät ja kehittivät yhteistyötä niihin tahoihin, joiden kanssa etelähämäläiset nuorisoseurat toimivat. Maakunnassa tehtävän nuorisoseuratoiminnan tunnettavuutta lisättiin julkaisemalla neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Uutismaa-jäsenlehteä. Lehteä toimitettiin alueen kirjastoihin ja muihin keskeisiin paikkoihin. Toiminnasta tiedotettiin myös Herkkumeilisähköpostitiedotteilla. Tanssin osaamiskeskus tiedotti tanssiin liittyvissä asioissa valtakunnallisella tanssitiedotteella. Lähetettiin lehdistötiedotteita piirin tapahtumista sekä tärkeistä päätöksistä ja mm. vuoden ohjaajan valinnasta.

7 7 1.2 Yhteistyöverkostot Tiivistä yhteistyötä tehtiin ensisijaisesti jäseninä olevien paikallisyhdistysten kanssa sekä Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen, Uudenmaan Nuorisoseurain Liiton ja Uudenmaan Kalevan Nuorten piirin kanssa. Yhteistyötä tehtiin erityisesti koulutus- ja tapahtumatoiminnan järjestämiseksi. Edellä mainittujen yhteistyökumppaneiden lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Suomen Nuorisoseurat ry:n, Kalevan Nuorten Liiton, Sivistysliitto Kansalaisfoorumin, Lahden kaupungin, Suomen Kansainvälisen Mölkkyliiton, Päijät-Hämeen Tanssialan Tuen, Lahden Kortteliliigan, LAKES:n, Lahden Messujen, Media-akselin ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Johtokuntien ja työntekijöiden koulutuspäivät Johtokunnan ja työntekijöiden koulutuspäivä pidettiin toimiston kokoustilassa. Keskeisenä teemana oli Kalevan Nuorten lakkauttaminen, puvuston tulevaisuus sekä toimintasuunnitelma vuodelle Palvelut jäsenyhdistyksille Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry:n jäseninä on 69 paikallista yhdistystä, joissa oli alle 16- vuotiaita jäseniä vuoden 2012 lopussa n 900. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret toteuttaa perustehtäväänsä, paikallisseurojen palvelutoimintaa, Opetusministeriön avustuksella, joka vuonna 2012 tulee olemaan Alueellisen toiminnan kehittäminen Johtokunta ja toimihenkilöt ovat huomioineet päätöksissään ja toimissaan piiriorganisaation palvelutehtävän vaatimukset ja haasteet. Toimintaa on suunnitelmallisesti kehitetty huomioiden jäsenyhdistysten tarpeet. Alueellisia, seurojen omista lähtökohdista syntyneitä ideoita ja koulutustilaisuuksia on aktiivisesti järjestetty Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen Seurakäynnit Seurakäyntien painopisteenä on ollut vakiinnuttaa alueelliset seurapalaverit osaksi neuvontatoimintaa mm kertoa tapahtumista, koulutuksista sekä antaa opastusta jäsenrekisterin käyttöön. Etelä-Hämeen alueelliset seuratapaamiset kevät Vesivehmaan Ns/ Asikkalan alueellinen tapaaminen 21.3 Keskusseuran tsto/ Kuhmoisten alueellinen tapaaminen 28.3 Keskusseuran tsto/ Nastola,Iitti, Artjärvi,Myrskylä ja Lapinjärvi alueellinen tapaaminen 12.4 Keskusseuran tsto/ Riihimäki,Hausjärvi, Hyvinkää ja Nurmijärvi alueellinen tapaaminen 16.4 Onkiniemen Ns/ Hartola, Sysmä alueellinen tapaaminen Syksy Kalhon Ns/ Hartola, Sysmä alueellinen tapaaminen 20.9 Urajärven Ns/ Asikkalan alueellinen tapaaminen 23.9 Pihjakosken Ns/ Kuhmoisten alueellinen tapaaminen

8 Immilän Ns/ Nastola,Iitti,Artjärvi, Myrskylä ja Lapinjärvi alueellinen tapaaminen 27.9 Riihimäen kanssantanssijat/ Riihimäki, Hausjärvi, Hyvinkään ja Nurmijärvi alueellinen tapaaminen 2.10 Keskusseuran tsto/ Lahden alueellinen tapaaminen 3.10 Mallusjoen Ns/ Orimattilan alueellinen tapaaminen Sähköposti Ylläpidettiin rakennettua sähköpostiosoitteistoa, johon on kerätty seurojen johtokuntien, ohjaajien ja aktiivisten toimijoiden osoitteita. Kotisivut Keskusseuran kotisivut olivat osoitteessa: osoitteessa kotisivuja päivitettiin ahkerasti media-assistentin toimesta. Sivuilta oli linkit mm. paikallisten yhdistysten kotisivuille. Valtakunnalliset sivustot Aktivoitiin paikallisseuroja toimittamaan omat tietonsa nuorisoseura- ja seurantalosivustoon.. Toimintatilastot vuodelta 2011 Keskusseura keräsi yhdessä piirin kanssa seuroilta vuoden 2011 toimintatilastot. Tilastot kerättiin sähköisesti jäsenrekisterin kautta. Tilastoista on koottu jäsenseurojen toiminnan tunnuslukuja. Jäsenseuroja kannustettiin jäsenrekisterin käyttöön antamalla mm opastusta rekisterin käytöstä Järjestöosaamista kehittävä koulutus Koulutuskalenteri Koko maan kattava yhteinen koulutuskalenteri oli opintokeskuksen sivuilla: Seuroja tiedotettiin sivustojen käytöstä. Neuvonta Opastettiin paikallisia yhdistyksiä käyttämään Opintokeskus Kansalaisfoorumin tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluja kurssien ja opintokerhojen järjestämisessä. Neuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla ja seurakäynneillä. Nuorten akatemia Tiedotettiin nuorten akatemian järjestämästä koulutuksesta. Välitettiin nuorten akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisälsi nuorten akatemian opintokirjan. Ohjaajien tukitoimet Ohjaajien tukitoiminta oli varsin vähäistä vuoden aikana Jäsenpalvelut Uutismaa-lehti Uutismaa-lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana aikakauslehtimuotoisena. Lehti ilmestyi NS lehden välissä. Lehden ilmestymisajat olivat seuraavat: 1. nro 7.3. (aineistopäivä oli 15.2) 2. nro 6.6 (aineistopäivä oli 18.5.) 3. nro 3.10 (aineistopäivä oli 10.9) 4. nro (aineistopäivä oli 22.11) Lehti julkaistiin myös sähköisessä muodossa. Uutismaa-lehdestä kerrottiin seurakäynneillä, kokouksissa ja tiedotteissa. Toimihenkilöt, johtokunnan jäsenet ja paikallisseurat laativat juttuja alueeltaan lehteen. Lehti jaettiin mm. kirjastoihin ja toimintaalueen kuntien nuoriso-, kulttuuri- ja sivistystoimiin. Lehden taitosta vastasi Iija Filen Uudeltamaalta.

9 9 NS-Lehti Nuorisoseuralehti toimi järjestön sisäisen tiedon kulun välineenä. Se antoi ajanmukaista tietoa järjestöstä myös ulkopuolisille Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehti julkaistiin myös sähköisessä muodossa liiton kotisivuilla. Lehteä markkinoitiin seurakäynneillä, keskusseuran kokouksissa ja tiedotteissa. Rohkaistiin johtokunnan jäseniä ja paikallisseuroja laatimaan juttuja alueeltaan lehteen. Toimihenkilöt hoitivat tiedot maakunnallisista tapahtumista lehteen. Lehti on tullut jokaisen jäsenseuran puheenjohtajalle ilmaiseksi sekä myös niille jotka ovat Uutismaa lehden jakelulistalla. Uutismaa lehti ilmestyi NS-lehden välissä Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä. Sähköiset kuukausitiedotteet Sähköpostitiedote Herkkumeili lähetettiin vuonna 2012 noin kerran kuussa, yli 350 eri sähköposti osoitteeseen. Herkkumeilissä tiedotettiin järjestön ja maakunnan eri tapahtumista ja koulutuksista Ohjaajatiedote Ohjaajille on lähetetty erikseen tiedotteita lähinnä sähköpostilla. Tavoite on että valtakunnalliset tiedotteet; Tanssitiedote, KV-tiedote ja Teatteritiedote tavoittavat ne ohjaajat joita asia koskee. Jäsenrekisteri Kannustetaan paikallisseuroja ottamaan käyttöön uusi nuorisoseurojen jäsenhallintajärjestelmä. Asiasta on tiedotettu jäsenistölle sekä sitä on käsitelty seurakäynneillä. Tarvittaessa on annettu yksilöllisempää opastusta. Vuoden ohjaaja Tanssitoimikunta nimeää vuosittain lasten kansantanssiohjaajan Etelä-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Seurat voivat hakea ohjaajalleen titteliä. Vuoden 2012 ohjaajaksi julkistettiin tanssiluokittelun yhteydessä 14.4.Hanna Ryynänen Klaukkalan Nuorisoseurasta. Pukuvuokraus Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret vuokraa edelleen Etelä-Hämeen Nuorisoseuroilta puvuston ja kehittää vuokraamotoimintaa osana tarvikevälitystä. Puvustossa myydään pilailupuoti Piliksen tuotteita. Tuotevalikoimaa sekä myymälää on pyritty kehittämään ja markkinointia tehostamaan mm. laittamalla seuratiedotteisiin tietoja puvuston tarjonnasta sekä siitä, että puvusto ottaa vastaan lahjoituksia. Näiden on toivottu lisäävän puvuston tunnettuutta jäsenistössä. Puvustonhoitajana toimi Maija Kjellberg, apunaan työharjoittelussa Olga Polkutie ja Minna Wallius. Kalevan Nuorten jäsenkortti Kalevan Nuorten jäsenkortti on tarkoitettu kaikille nuorisoseurojen alle 16-vuotiaille jäsenille sekä kaikille Kalevan Nuorten ohjaajille. Kalevan Nuorten jäsenkortin toisella puolella on Euro<26 -kortti. Kortilla saat etuja esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumista, matkustaessasi, majoituksista sekä tietyistä kaupoista eri puolilla maata. Etuja tulee jatkuvasti lisää. Euro<26 -korttia voi käyttää yli 30 Euroopan maassa yli paikassa. Kortti on voimassa vuoden. Suomen edut löytyvät Allianssin Euro26 nettisivuilta. Jäsenkortit toimitettiin seuroihin viimeisimpien seurojen toimittamien jäsentietojen mukaan. Kalevan Nuorten ohjaajakortti Piiri ylläpitää ohjaajarekisteriä kaikista seurojen ilmoittamista KN-ohjaajista. Piiri toimitti ohjaajakortit suoraan ohjaajille. Vuodesta 2009 lähtien on Euro<26-kortin ovat saaneet kaikki alle 30-vuotiaat ohjaajat, kun aiemmin ikäraja on ollut 26-vuotta. Nuorten akatemia Tiedotettiin nuorten akatemian järjestämästä koulutuksesta. Välitettiin nuorten akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisälsi nuorten akatemian opintokirjan.

10 10 3. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten keskeisenä toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä paikallisten yhdistysten monipuoliselle lasten ja varhaisnuorten kulttuuri- ja harrastustoiminnalle. Tätä tehtävää Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret toteuttaa järjestämällä Knoppi-kerhoohjaajakoulutusta, eri harrastusalojen ohjaajakoulutusta sekä järjestämällä maakunnallisia tapahtumia ja leirejä. Kalevan Nuorten perinteisiä harrastusaloja ovat olleet tanssi, teatteri ja liikunta. Aivan viime vuosina vanhempi-lapsitoiminta sekä sirkustoiminta ovat nousseet vahvasti seurojen toimintaan mukaan. Seurojen monipuolisuus harrastuskerhojen sisällöissä luo uusia haasteita piirin ohjaajakoulutuksen kehittämiselle. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten tehtävänä on tukea monipuolista lasten- ja nuorten harrastamista jäsenseuroissa. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret tuottaa laadukasta ja ajanmukaista ohjaajakoulutusta, tapahtumia sekä leirejä. Lasten ja nuorten teatteritoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi innostetaan ohjaajia osallistumaan ryhmiensä kanssa niin maakunnallisiin kuin valtakunnallisiin tapahtumiin. Lapset ja nuoret Tavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Piiritoimisto loi mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle. Järjestettiin laadukasta harrastus- ja kerhotoimintaa. Alueen nuorisoseurat järjestivät lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja loivat edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle seuroissa. Tuettiin nuorisoseuroja nuorten oman toiminnan kehittämisessä koulutuksen, ohjauksen, hanketoiminnan ja tukimateriaalin avulla. Järjestettiin keskeisten harrastusalojen ohjaajakoulutusta ja tapahtumia. Nuoret vaikuttamaan Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Nuorille on tarjottu mahdollisuus toimia ja osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. Nuorisoseurat edistävät lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta. Järjestön kaikilla tasoilla on nuoria toiminnan suunnittelijoina ja päätöksentekijöinä samassa suhteessa kuin heitä on jäsenistössä. Etelä-Hämeen Kalevan nuoret osallistuivat lasten mielipidekyselyyn, josta tehtiin DVD Harrastustoiminnan kehittäminen Toiminta tarjoaa elämyksiä ja tavoitteita kaikenikäisille harrastajille. Tanssin osaamiskeskus Kansantanssitoiminnan painopiste oli lasten ja nuorten harrastamisessa. Etelä-Hämeessä oli mahdollisuus tanssiharrastuksen myötä sosiaaliseen yhdessäoloon tai olla mukana ammattimaisessa näyttämötaiteessa. Jokaiselle harrastajalle löytyi omien tavoitteidensa mukainen rooli. Harrastuksen myötä oli mahdollista kokea kulttuurien erilaisuutta ja tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa. Tanssin osaamiskeskuksen työntekijänä toimi Teija Nikkari, osaksi myös Hannu Nipuli ja Päivi Semeri. Valtakunnallisen tanssitiedotteen kokosi Hannu Nipuli, joka ilmestyi n kerran kuukaudessa. Vuoden 2012 alusta alkanut Tanssin osaamiskeskus järjesti vuoden aikana seuraavia koulutuksia; Tanssin osaamiskeskus esitteli toimintaansa Folklandia-risteilyllä. Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus , Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli

11 11 13 osallistujaa, kouluttajana Petri Kauppinen; aiheina fusku, salsa, tango, polska, sottiisi, lindy hop Koreografia-akatemia , Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli 4 ammattilaista, 10 harrastajaa, kouluttajina Matti Palomäki ja Marjo Kuusela Kalenat-vuosiohjelmien koeponnistus ja taltiointi Toivolan Ns-talo, Hollola Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot, Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli I jakso : 20 osallistujaa, kouluttajina Heidi Palmu ja Susanna Kivinen (II jakso ) (III jakso ) DÄÄNS-leiri lasta ja nuorta osallistui tanssileirille. Ohjaajina toimivat Petri Kauppinen, Milla Korja, Salla Korja-Paloniemi ja Jussi Kaijankangas Leirin yhteydessä Lasten Kalenat-ohjelmistokurssi, 12 osallistujaa, kouluttajina Johanna Salminen, Anu Kokkonen, Teija Nikkari ja Päivi Semeri. Tanssitalo-ohjaajakoulutus jouduttiin vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi perumaan. Toimikunnat Tanssitoimikuntaa vuodelle 2011 ei valittu Teatteritoiminnan vastuuhenkilönä toimi toiminnanjohtaja ja 1.9. lähtien Kalevan Nuorten toiminnanohjaaja Päivi Semeri Kansanmusiikkitoiminnan toteutuksesta vastasi pääsääntöisesti maakunnallinen kansanmusiikki yhdistys Etelä-Hämeen Kansanmusiikin Ystävät. Liikuntatoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. Nuorisotoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana Koulutus Knoppi- kerho-ohjaajakoulutus Vuonna 2011 syksyllä suunniteltu Knoppikoulutus ei lähtenyt käyntiin vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Näinollen alkuvuonna 2012 ei järjestetty koulutusta. Knoppikoulutus käynnistettiin marraskuussa Kerho-ohjaajakoulutus toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Knoppikoulutusta muutettiin siten että kolmen viikonlopun sijasta koulutus toteutetaan kahtena viikonloppuna niin että se alkaa jo perjantaina (3- päiväinen). Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja Päivi Semeri. Knoppi- koulutus järjestettiin seuraavasti: Knoppi I Helsinki Munkkivuori Knoppi II Lahti Hannunsali. Kansantanssien ohjelmistokurssi Hollolan Ylä-aste ja Mikkeli, SNO Hollolan kurssi toteutettiin Tanssipitojen kertauskurssina siten että lauantaina käytiin läpi Tanssipitojen lasten, nuorten ja aikuisten ohjelmat. Kouluttajana toimi Petri Kauppinen ja kurssisihteerinä olivat Aimo Hentinen ja Päivi Semeri. Kurssille osallistui 168 tanssijaa ja ohjaajaa. Kurssin järjestäjä oli Pispalan Sottiisi (Tanssipidot) Mikkelin kurssi toteutettiin Dääns-leirin yhteydessä Kurssin aiheena oli Kalenat 2013 ohjelmisto Kurssilaisia oli 15 ja kouluttajina toimivat Johanna Salminen, Anu Kokkonen ja Teija Nikkari. Molemmat kurssit toteutettiin valtakunnallisesti, mukana järjestelyissä Tanssin osaamiskeskus ja Pispalan Sottiisi. Tempoa tenaviin kurssi Uusimaa järjesti Tempoa Tenaviin - virikekurssin tammikuussa. Markkinoitiin kurssia.

12 Tapahtumat Maakunnallinen lasten tanssiryhmien luokittelu Hollolan lukio, Salpakangas Kalevan Nuorten kansantanssiryhmien luokittelu järjestettiin yhdessä Uudenmaan kanssa Hollolan lukion tiloissa Luokittelun vastuujärjestäjinä toimivat Hannu Nipuli ja Päivi Semeri. Luokitteluun osallistui kaikkiaan 21 ryhmää 6:sta eri seurasta. Luokittelun tuomareina toimivat Marja Viitanen, Riia Niemelä ja Seppo Hakala. Neljäntenä tuomarina ja sihteerinä toimii Hannu Nipuli. Samassa tilaisuudessa julistettiin vuoden kansantanssiohjaaja, joka oli Hanna Ryynänen, Klaukkalasta. LUOKITUS 2012 TULOKSET: SARJAT RYHMÄ SEURA LUOKKA alle 7 sekaparit Pikkuruiset Matit ja Maijat Pronssi alle 7 sekaparit Nillat ja Nuutit Hollolan Ns. Hopea alle 7 sekaparit Tanhutatit Lahden Tanhuujat Pronssi alle 10 sekaparit Minit Matit ja Maijat Pronssi alle 10 sekaparit Midit Matit ja Maijat Pronssi alle 10 sekaparit Kirpakat Lahden Tanhuujat Kulta alle 10 sekaparit Vauhdikkaat Lahden Tanhuujat Hopea alle 10 tyttöparit Vinhat Klaukkalan Ns. Pronssi alle 10 tyttöparit Lilleroiset Matit ja Maijat Pronssi alle 10 tyttöparit Taivis Ns. Katrilli Hopea alle 13 sekaparit Juniorit Matit ja Maijat Hopea alle 13 sekaparit Riinat ja Rikut Hollolan Ns. Kulta alle 13 sekaparit Ellit ja Eemelit Hollolan Ns. Pronssi alle 13 sekaparit Ripakat Lahden Tanhuujat Hopea alle 13 tyttöparit Viikarit Klaukkalan Ns. Hopea alle 13 tyttöparit Trilli Ns. Katrilli Hopea alle 16 sekaparit Annat ja Antit Hollolan Ns. Kulta alle 16 sekaparit Hansvilit Nurmijärven tanssi- Hopea ja mus. yhdistys alle 16 tyttöparit Junnulikat Matit ja Maijat Kulta alle 16 tyttöparit Pilke Klaukkalan Ns. Hopea alle 16 tyttöparit Iidastiinat Hollolan Ns. Kulta Lasten talvirieha Launeen perhepuistossa Lahden alueen nuorisoseurat järjestivät yhdessä lapsille suunnatun monipuolisen talviriehan tapahtuman. Seuraavat yhdistykset olivat järjestelyissä ja toteutuksessa mukana: Lahden Tanhuujat, Ns Sampot, Jalkarannan Ns., Louhikon Ns., Möysän Ns. ja Jamm s Roll. Tapahtuma kuului osana Lahden kaupungin Lasten Talvikarnevaaleja. Tanssiva Asikkala Vääksyn liikuntahalli, Asikkala Asikkalan Nuorisoseura järjesti kolmatta kertaa monipuolisen tanssitapahtuman, johon mukaan oli tullut eri tanssialojen harrastajia. Tapahtuma onnistui hienosti ja yleisö eli innolla mukana esityksissä. Tapahtuma tulee saamaan jatkoa ensi vuonna, jolloin se tulee olemaan osana Asikkalan Ns 120- vuotisjuhlallisuuksia. Valtakunnalliset harrastus- ja koulutustapahtumat FolkForum (kansantanssiseminaari) 13.1.Turku ja Folklandia-risteily Silja Europa Folklandia-risteilylle osallistui Etelä-Hämeestä n. 200 henkeä.

13 13 Tanssipidot Tampereella Tanssipidot 2012 Tampere huipentui Velisinfoniaan suurimpaan Suomessa nähtyyn tanssiteokseen. Lähes 5000 suomalaisen ja virolaisen tanssijan yhdessä esittämä tanssiteos oli folkloren upea voimannäyttö. Velisinfonian konseptista ja koreografioista vastaavat taiteelliset johtajat Petri Kauppinen Suomesta ja Kalev Järvela Virosta. Heidän lisäkseen mukana oli koreografeja, muusikoita ja laulajia sekä Suomesta että Virosta. Myös tapahtuman suojelijat Suomen Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö ja Viron Tasavallan presidentti Toomas Hendrik Ilves kunnioittivat Tanssipitoja läsnäolollaan. Suomalaisvirolaisen kansantanssin ja -musiikin suurtapahtumaan osallistui kansainvälisiä vieraita Suomen ja Viron lisäksi Tšekistä, Makedoniasta, Venäjältä ja Intiasta, lisäksi suuri joukko kotimaisia esiintyjiä. Kaikkiaan yleisölle tarjottiin viikon aikana 50 erilaista tilaisuutta: tanssitupia, klubeja, las ten- pajoja. Menoa piisasi koko päiväksi aamuyön tunneille saakka. Tanssipidot 2012 Tampere tapahtuman kokonaiskatsojamäärä oli noin Etelä-Hämeestä osallistui tapahtumaan n 150 lasta ja aikuista seuraavista yhdistyksistä; Hämeenlinnan kansantanssijat; Nurmijärven kansantanssiyhdistys, Hollolan Ns, Lahden Tanhuujat, Matit ja Maijat. Tanssipitojen yhteydessä järjestettiin lasten kansantanssiluokittelu. Etelähämäläiset tanssiryhmät sijoittuivat seuraavasti; 10 vuotta ja nuoremmat sekaryhmät: Kirpakat, Lahden Tanhuujat; kultasarja Midit, Matit ja Maijat ry; hopeasarja 13 vuotta ja nuoremmat sekaryhmät: Ellit ja Eemelit, Hollolan Nuorisoseura ry; pronssisarja Ripakat, Lahden Tanhuujat; pronssisarja Juniorit, Matit ja Maijat ry; kultasarja 16 vuotta ja nuoremmat tyttöryhmät: Iidastiinat, Hollolan Nuorisoseura ry; kultasarja Junnulikat, Matit ja Maijat ry hopeasarja; 16 vuotta ja nuoremmat sekaryhmät: Annat ja Antit, Hollolan Nuorisoseura; hopeasarja Dääns-leiri Paukkulassa Syksyinen viikonloppu kokosi liki 140 nuorta tanssijaa iältään v. Suomen Nuoriso-opistolle, Paukkulaan. Leiriläiset oli jaettu neljään ryhmään, jakoperusteena tanssijan ikä. Opetusta annettiin perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään. Kurssitunteja tuli yhteensä parisenkymmentä, joten sunnuntaina oli monella tanssijalla kipeitä kohteita kehossaan.. Opettajina toimivat kansantanssin huippuopettajat; Salla Korja-Paloniemi, Milla Korja, Petri Kauppi nen ja Jussi Kaijankangas, jotka saivat tanssiporukan välillä suorastaan villiintymään. Leirin parhaita hetkiä oli lauantaina harjoiteltu FLASH MOB, Paukkulan pihamaalla joka tallennettiin ja sitä voi kaikki leiriläiset fiilistellä myöhemminkin. Lauantain illanvietto on jymymenestys diskoineen ja sunnuntain loppunäytös omalla lopun haikeal la tavallaan ihanasti koko porukan yhdistävä parituntinen. Dääns-leirin yhteydessä järjestettiin myös ohjelmistokurssi vuoden 2013 Kalenoiden ohjelmistosta. Ohjelmistoa olivat opettamassa Teija Nikkari, Anu Kokkonen ja Johanna Salminen. Seuraava DÄÄNS leiri pidetään Tanssimanian yhteydessä syksyllä Teatterilaiva -harrastajateatterifestivaali Silja Europa Harrastajateatterifestivaali Teatterilaiva kokosi risteilyalus Silja Europalle syyskuuta lähes 550 teatterin ystävää! Suuria tunteita ja tekemisen riemua tarjoilivat peräti 12 teatteriryhmää eri puolilta Suomea. Teatterialan ammattilaisten vetämiin työpajoihin ilmoittautui lähes sata osallistujaa. Etelä-Hämeen alueella teatteria harrastavista seuroista osallistui henkilöitä tapahtumaan.

14 Leirit Uudenmaan Nuorisoseurat ja Kalevan Nuoret järjestivät koko perheen Leppisleirin Karjalohjalla. Mainostettiin leiriä Kerhotoiminta Nuori Taide Nuori Taide on järjestön rekisteröimä tuotemerkki lasten- ja nuorten taidetoiminnalle, jossa lähtökohtana on taiteen perusopetus ja taiteen rooli kasvatuksellisena menetelmänä. Nuori Taide teatteriryhmä vuotiaille kokoontui Hannunsalilla syksystä alkaen. Ryhmää ohjasi AMK:n musiikkiteatterilinjalta valmistunut Henna Simojoki. Ryhmässä kävi säännöllisesti 8 nuorta. Ryhmä jatkaa toimintaansa keväällä Kansainvälinen toiminta. Kokemusten vaihtoa Nuorisoseurojen vahvuus on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten yhteistoiminnassa. Toimintaa on rikastanut kansainvälistyminen ja maahanmuuton mukanaan tuoma kulttuurinen kirjo 4.1 Kehittäminen On välitetty ryhmille, kysynnän perusteella mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin. Tarvittaessa on välitetty ulkomaisia ohjaajia seurojen harrastusryhmille. Hyödynnettiin seurojen ulkomaisia vieraita Tanssiva Lahti -tapahtuman ohjelmassa sekä kutsuttiin suoraan kansainvälisiä vieraita tapahtumaan. Alueen nuorisoseurojen ryhmät ovat vierailleet ulkomailla seuraavasti: Hollolan Ns: Riinat ja Rikut, Turkki Iidastiinat, Italia Annat ja Antit, Malesia Hannat ja Heikit, Hollanti ja Belgia Nurmijärven tanssi- ja musiikkiyhdistys: Hansvilit, Unkari Nuorisoseurat isännöivät ulkomaisia ryhmiä seuraavasti: Hollolan Ns: Razzadory, Moskovasta 4.2 Kansainväliset verkostot Asiaa hoidettiin etupäässä tiedottamalla. Tehtiin yhteistyötä Folklore Suomi Finlandin kanssa. Jäsenyhdistykset pitävät yhteyksiä ryhmävierailuissa tutustuneisiin ryhmiin. 4.3 Kansainväliset tapahtumat Lasten ja nuorten valtakunnallinen kansainvälinen tapahtuma oli Tanssipidot jossa mukana oli suomalaisia ja virolaisia lapsi- ja aikuistanssijoita. Etelä-Hämeestä mukana oli n 150 tanssijaa.

15 5. Tukitoiminnot Yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi jäsenistön keskuudestaan valitsemat hallintoelimet tekivät tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset päätökset ja huolehtivat päätösten toimeenpanosta palkattujen toimihenkilöiden avulla Hallinto 15 Sääntömääräiset kokoukset Kevätkokous pidettiin Lahdessa (toimiston kokoustila). Kokouksessa oli läsnä 7 seurasta 12 virallista edustajaa Kokouksessa valittiin vaalivaliokunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Pirjo-Liisa Virtanen ja jäseniksi Mikko Semeri, Harri Piho, ja Hannu Markkanen Yhdistyksen purkaminen Syyskokous pidettiin Lahdessa (toimiston kokoustila). Kokouksessa oli läsnä 8 seurasta 19 virallista edustajaa. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret päätettiin lakkauttaa yksimielisesti. Purkamisen jälkeen yhdistysten toiminta ei enää jatku muuten kuin välttämättömien toimintojen osalta. Jäsenet eivät tämän jälkeen enää päätä yhdistysten asioista. Puretun yhdistyksen työntekijät siirtyvät Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kokous päätti että lakkautetun yhdistyksen varat luovutetaan Etelä- Hämeen Nuorisoseurat ry:lle. Kokous valitsi selvitysmiehiksi yhdistyksen johtokunnan. Selvitysmiehet tekevät loppuselvityksen yhdistyksen vastuista, veloista ja varoista (selvitys voi olla tilinpäätös tai sen kaltainen), luovuttavat varat kokouksen päättämään kohteeseen ja tekevät purkautumisilmoituksen yhdistysrekisteriin. Selvitysmiehet tekivät näistä asioista yhteenvedon yhdistyksen kevätkokoukseen Kalevan Nuorten Liiton valtuuston kokoukset Etelä-Hämeen edustajina kaudella 2012 ovat olleet: 1 Mari Nipuli, Lahti varalle Pirjo-Liisa Virtanen, Orimattila 2 Paula Riihinen, Joensuu varalle Anniina Virtanen, Joensuu Kevätvaltuusto Helsingissä. Edustajina Paula Riihinen ja Pirjo-Liisa Virtanen I Syysvaltuusto Jyväskylässä, Edustajina Paula Riihinen ja Pirjo-Liisa Virtanen. II Syysvaltuusto Seinäjoki. Edustajina Paula Riihinen ja Mari Nipuli Johtokunta Johtokunta hoiti vastuullisesti eri toimialojen kehittämistä niin käytännön tehtävien kuin talouden osalta. Johtokuntaan kuuluivat: Simo Räihä (pj.), Rauno Grönroos, Hannu Markkanen, Jenni Kuoppala,Satu Sällinen, Mikko Semeri ja Pirjo-Liisa Virtanen (varapj.). Varajäseninä Harri Piho ja Aija Nykänen. Johtokunnan sihteerinä toimi Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n toiminnanjohtaja Hannu Nipuli. Talous- ja hallintosihteeri Merja Ilmoniemi, Kalevan Nuorten toiminnanohjaaja Päivi Semeri projektipäällikkö Marjo Aalto, media-assistentti Anne-Mari Kuronen, Tanssin osaamiskeskuksen työntekijä Teija Nikkari osallistuivat myös säännöllisesti johtokunnan kokouksiin. Johtokunta piti syyskokoukseen mennessä neljä varsinaista päätöskokousta. Kaikki kokoukset olivat yhteiskokouksia Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen kanssa.

16 16 Edustaminen ja muistamiset Vesikansan Nuorisoseura täytti 110 vuotta. Kissakulman Nuorisoseura 100 vuotta Mallusjoen Nuorisoseura 110 vuotta 5.2. Toimisto ja henkilöstö Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toimisto sijaitsee Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen toimiston yhteydessä osoitteessa Rautatienkatu 3, sisäpiha, Lahti. Piiritoimisto on pyrkinyt tarjoamaan kaiken sen tuen, mitä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toiminnot ja niistä vastaavat tarvitsevat tavoitteisiin ja tuloksiin pääsemiseksi. Piiritoimisto on hoitanut tarvittavat toimisto- ja taloushallintotehtävät. Lisäksi toimisto on tarjonnut alan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelu- ja työelämään tutustumisjaksoja. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten vakinaisessa palveluksessa ovat olleet: Päivi Semeri, toiminnanohjaaja Maija Kjellberg, puvustonhoitaja Yhdistyksen lakkauttamisen jälkeen työntekijät siirtyivät Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten taloushallinnosta vastasi keskusseuran toimistosihteeri. Toimihenkilöt ovat pitäneet säännöllistä kuukausittaista työpalaveria. Voi hyvin työssä hanke Henkilöstön koulutus Hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama työelämän kehittämishanke, jossa rakennetaan työhyvinvointiohjelma yhdistykselle. Työhyvinvointiohjelman tarkoituksena on auttaa henkilöstöä jaksamaan työssä ja pidentämään työuraa. Ohjelmasta muodostuu malli, jonka yhdistys voi ottaa osaksi toimintasuunnitelmaansa. Työhyvinvointimallissa on kolme erilaista salkkua: Työnohjaussalkku, rekrytointisalkku ja työkuntosalkku. Hanke alkoi ja se loppui 2012 vuoden loppuun Juontajan juonet-koulutus, järjestäjänä opintokeskus,skaff Työntekijäpäivät Pietarissa Työntekijäpäivät Paukkula, Mikkeli Tapahtumanjärjestäjän lupa-asiat tiedotustilaisuus, Hiihtomuseo, järjestäjänä Lakes 5.3 Talous Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten taloutta on hoidettu syyskokouksen hyväksymän talousarvion ja johtokunnan päätösten mukaisesti. Tilintarkastus Tilintarkastajana on toiminut Marja Vink HTM, KLT ja toiminnantarkastajana Hellevi Seroff. Sopimukset Tila- ja puvustosopimus Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n kanssa Vuokra ja myyntitoiminta sopimus Pilailu-Puoti Piliksen kanssa Tila-, puvusto- ja palvelusopimus Lahden Tanhuujien kanssa Yhdistyksen lakkauttamisen johdosta tila-ja puvustosopimukset raukeavat. Mikäli puvuston toiminta jatkuu, tekee Etelä-Hämeen Nuorisoseurat uuden sopimuksen Pilailu-Puodin kanssa. Yleisavustus Piirin yleisavustus vuonna 2012 oli

17 17 Muut avustukset Anottiin Hämeen Taidetoimikunnalta DÄÄNS-leirin valmisteluihin apurahaa. Avustusta ei kuitenkaan saatu. Tämä toimintakertomus on käsitelty ja hyväksytty Etelä- Hämeen Nuorisoseurat ry:n kevätkokouksessa keskusseuran kokoustila, Lahti. Simo Räihä puheenjohtaja Hannu Nipuli sihteeri LITTEET: Jäsenseurat toiminta-alueisiin jaettuna: Riihimäki Hausjärvi Nurmijärvi - Hyvinkää: 1. Riihimäen Kansantanssijat Riihimäki 2. Toukokuun Ns. Riihimäki 3. Haminankylän Ns. Hausjärvi 4. Ns. Sarastus Hausjärvi 5. Ns. Silmu Hausjärvi 6. Nurmijärven tanssi- ja mus.yhdistys Nurmijärvi 7. Ridasjärven Ns. Hyvinkää Sysmä - Hartola: 1. Liikolan Ns. Sysmä 2. Nuoramoisten Ns. Sysmä 3. Onkiniemen Ns. Sysmä 4. Suopellon Ns. Kulo Sysmä 5. Särkilahden Ns. Sysmä 6. Tikkalan Ns. Sysmä 7. Putkijärven Ns. Hartola 8. Riihiniemen Ns. Hartola Asikkala: 1. Asikkalan Ns. Asikkala 2. Kalkkisten Ns. Asikkala 3. Kurhilan-Hillilän Ns. Asikkala 4. Ns. Suovola Asikkala 5. Urajärven Ns. Asikkala 6. Vesivehmaan Ns. Asikkala

18 18 Lahti: 1. Ahtialan-Koiskalan Ns. Lahti 2. Tanssiklubi Dancing Lahti 3. Jalkarannan Ns. Lahti 4. Lahden Tanhuujat ry. Lahti 5. Louhikon Ns. Lahti 6. Möysän Ns. Lahti 7. Kantri Lahti Lahti 8. Sampot Lahti Hollola Lammi - Hämeenkoski: 1. Hollolan Ns. Hollola 2. Matit ja Maijat Hollola 3. Toivolan Ns. Hollola 4. Vesikansan Ns. Hollola 5. Lieson Ns. Lammi 6. Riikosten Ns. Lammi 7. Vilkkilän Ns. Lammi 8. Hämeen-Kosken Ns. Hämeenkoski Orimattila: 1. Heinämaan Ns. Orimattila 2. Kuivannon Ns. Orimattila 3. Luhtikylän Ns. Orimattila 4. Mallusjoen Ns. Orimattila 5. Niemenkylän-Tönnön Ns. Orimattila 6. Niinikosken Ns. Orimattila 7. Pakaan Ns. Orimattila 8. Virenojan Ns. Orimattila Kärkölä Tuulos Hauho Hämeenlinna - Janakkala: 1. Hämeenlinnan Kansantanssijat H:linna 2. Hämeenlinnan Nuoret H:linna 4. Ns. Kajastus Kärkölä 5. Lappilan Ns. Kärkölä 6. Tuuloksen-Juttilan Ns. Tuulos 7. Nikinojan Ns. Mäntsälä 8. Janakkalan-Saloisten Ns. Janakkala 9. Vähikkälän Ns. Janakkala Iitti Nastola Artjärvi Lapinjärvi Myrskylä: 1. Etelä-Iitin Ns. Iitti 2. Ns. Liekki Iitti 3. Saarasten Ns. Iitti 4. Immilän Ns. Nastola 5. Ruuhijärven Ns. Nastola 6. Villähteen Ns. Nastola 7. Myrskylän suomal. Ns. Myrskylä 8. Ns. Säilä Artjärvi 9. Artjärven Villikkalan Ns. Artjärvi 10. Porlammin Ns. Soihtu Lapinjärvi Kuhmoinen Padasjoki - Hartola Heinola 1. Kissakulman Ns. Kuhmoinen 2. Harmoisten Ns. Kuhmoinen 3. Kuhmoisten Ns. Kuhmoinen 4. Pihlajalahden Ns. Aura Kuhmoinen 5. Ruolahden Ns. Kuhmoinen 6. Padasjoki Padasjoki Yhteensä 69 jäsenseuraa

19 19 ETELÄ-HÄMEEN NUORISOSEURAT RY ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET RY HANNU NIPULI MERJA ILMONIEMI Toiminnanjohtaja Talous- ja hallintosihteeri gsm gsm PÄIVI SEMERI TEIJA NIKKARI Toiminnanohjaaja Palvelutuottaja gsm gsm MARJO AALTO Projektipäällikkö Leipää ja kulttuuria -hanke gsm ANNE-MARI KURONEN Media-assistentti gsm MAIJA KJELLBERG Puvustonhoitaja gsm Sähköposti: Kotisivu: EIJA MAJOINEN koulutussuunnittelija gsm

20 20 MUISTIINPANOT

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TAVOITTEET 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 8 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 Merkittäviä asioita vuonna 2015 6 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Stadin Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 Johdanto Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

16.4.2012 JÄRJESTÖN AJANKOHTAISET ASIAT

16.4.2012 JÄRJESTÖN AJANKOHTAISET ASIAT 16.4.2012 KUUKAUSITIEDOTE HUHTIKUU 2012 Liittojen sähköinen kuukausitiedote välittää piirijärjestöjen toimi ja luottamushenkilöille tietoa järjestön ajankohtaisista asioista, tapahtumista, koulutuksista

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 Vaikka ilma on kolea, kesä on saapunut! Lappeenrannassa kesäkuun alussa järjestetyt Lasten Kalenat on saatu onnellisesti ohi. Suuri kiitos kaikille Lasten Kalenoiden talkoolaisille,

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Paikallisyhdistyksen säännöt

Paikallisyhdistyksen säännöt Paikallisyhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Eläkeläiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta. Yhdistys kuuluu jäsenenä Eläkeläiset ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

TANSSITIEDOTE huhtikuu 2012 16.4.2012

TANSSITIEDOTE huhtikuu 2012 16.4.2012 TANSSITIEDOTE huhtikuu 2012 16.4.2012 Liittojen sähköinen tanssitiedote välittää alan harrastajille ja ohjaajille ajankohtaista tietoa järjestön tapahtumista ja koulutuksesta sekä muista harrastusalaan

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi LAUSUNTO Helsinki 30.11.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 2.11.2015 Dnr 53/040/2014 Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot