ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012"

Transkriptio

1 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS

2 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen tärkeimpiä tapahtumia olivat vuonna Merkittäviä asioita vuonna 2012 olivat Viestintä Yhteistyöverkostot 7 2. Palvelut jäsenyhdistyksille Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen Järjestöosaamista kehittävä koulutus Jäsenpalvelut 8 3. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Harrastustoiminnan kehittäminen Koulutus Tapahtumat Leirit Kerhotoiminta Kansainvälinen toiminta Kehittäminen Kansainväliset verkostot Kansainväliset tapahtumat Tukitoiminta Hallinto Toimisto ja henkilöstö Talous 16 Allekirjoitukset 16 Liitteet 17 Jäsenluettelo 18 Yhteystiedot 19

3 Johdanto - Tekemisen Riemua 3 Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton lasten ja varhaisnuorten kasvatus- ja kulttuurijärjestö. Toiminnassa on mukana liki 1000 alle 16-vuotiasta lasta ja nuorta sekä noin 400 ohjaajaa tai muissa tehtävissä toimivaa nuorta ja aikuista. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry on Kalevan Nuorten Liitto ry:n jäsen ja sen maakunnallinen piirijärjestö. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret edistää lasten kulttuurikasvatusta, suomalaisen kansanperinteen tuntemusta ja terveitä elämäntapoja. Tavoitteena on tukea lasten persoonallisuuden monipuolista kehittymistä harrastusten avulla. Kalevan Nuorten kerhoissa harrastetaan kansantanssia, kansanmusiikkia, teatteria, sirkusta, liikuntaa ja kädentaitoja. Toimintaa lapsille ja nuorille Kalevan Nuorten kerhoja on noin 80 eri puolilla Etelä-Hämettä. Kerhot toimivat paikallisten nuorisoseurojen yhteydessä. Niissä on monipuolisia harrastusmahdollisuuksia niin vasta-alkajille kuin taidoissa jo pidemmälle ehtineille. Koulutusta ohjaajille Kalevan Nuorten kerhoja ohjaavat lasten toiminnasta kiinnostuneet ja harrastusalaan perehtyneet vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret järjestää ohjaajakoulutusta ja tuottaa aineistoja kerhotoiminnan tukemiseksi. KNoppi-koulutus keskittyy ohjaamisen perustietoihin ja -taitoihin sekä järjestön tuntemuksen lisäämiseen. Koulutus tarjoaa eväitä ohjaajaharjoittelulle sekä myöhemmin lajikohtaiseen ohjaajakoulutukseen osallistumiselle. Tanssin koulutus antaa ohjaajille ja tanssijoille hyvät valmiudet sekä tanssimiseen että ohjaamiseen. Tavoitteena on aktivoida harrastajia sekä esiintymistoimintaan keskittyviä ryhmiä ja tanssijoita. Teatteritoiminnan ohjaajakoulutuksessa keskitytään erityisesti nuorten ja varhaisnuorten kanssa toimivien ohjaajien pedagogisten taitojen edistämiseen. Koulutuksessa painottuvat myös teatteritoiminnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tasot. Tapahtumia ja leirejä Kalevan Nuorten Liitto piirijärjestöineen järjestää lasten kulttuuritapahtumia ja leirejä. Ne tarjoavat osallistujille tilaisuuksia esiintyä, saada asiantuntevaa palautetta ja tavata muita alan harrastajia. Kansainvälinen vuorovaikutus on luonteva osa tapahtumia. Kansainvälistä yhteistyötä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorilla ja sen jäsenyhdistyksillä on toimivat suhteet moniin eri maiden kansanperinne- ja nuorisoalan järjestöihin. Niiden kanssa on säännöllistä lasten leiri- ja kulttuuriryhmien vaihtoa, jonka puitteissa etelähämäläiset lapsiryhmät pääsevät ulkomaille esiintymään tai leireille. Vastavuoroisesti ulkomaiset ryhmät osallistuvat alueella järjestettäviin tapahtumiin. Ohjaajakoulutusta järjestetään myös kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteiskunnallista vaikuttamista Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret yhdessä Kaleva Nuorten Liiton kanssa toimii aktiivisesti lasten aseman parantamiseksi ja nuorisotyön arvostuksen lisäämiseksi. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret seuraa lainsäädännön kehitystä, osallistuu yhteiskunnallisen keskusteluun ja tekee yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa.

4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat Nuorisoseuraliikkeen toimintaohjelma syntyy nuorisoseurojen, piirijärjestöjen ja liittojen toiminnasta. Seurojen toiminta taipuu jäsenistönsä näköiseksi ja siksi jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö. Tekemisen riemua! - kolmivuotisohjelma korostaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, nuorten omaa toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä toiminnan talouden vahvistamista: Nuorisoseuratoiminnan juuret ovat syvällä suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö ja tekemisen kirjo niissä on laaja. Yhdistävänä tekijänä paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa on kuitenkin yhteinen arvopohja ja yhteisesti sovitut tavoitteet. Nuorisoseurat sekä vaalivat että uudistavat suomalaista kulttuuria. Nuorisoseuroja on tällä hetkellä yli 700 ja niissä on jäsentä. Jäsenistöstä puolet on alle 29- vuotiaita ja neljäsosa alle 16-vuotiaita. Nuorisoseurat pitävät yllä 600 nuorisoseurantaloa, jotka ovat monipuolisia toimintakeskuksia omilla alueillaan. Seurojen harrastusryhmiin osallistuu lähes eriikäistä toimijaa. Keskeisimmät harrastusmuodot ovat tanssi, teatteri ja liikunta. Talkootyötä seuroissa tehdään vuosittain yli 300 henkilötyövuoden verran ja nuorisoseurojen kulttuuritapahtumissa käy vuosittain lähes miljoona osallistujaa. Toimintamme arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus Toiminta-ajatuksemme mukaan nuorisoseurassa lapsella ja nuorella on eri-ikäisten muodostamassa yhteisössä mahdollisuus kasvaa kulttuuristen harrastusten avulla hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Visionamme on, että vuonna 2015 nuorisoseuratoiminta on tunnettua, arvostettua ja kaikille avointa. Järjestössä harrastaa ja toimii lasta ja nuorta. Nuorisoseurat keskiössä Kukin nuorisoseura päättää itse, millä toiminnalla lähtee mukaan yhteiselle matkalle jakamaan kokemuksensa ja kehittämisnäkynsä muiden kanssa. Jokainen kokemus on arvokas. Onnistuneista kokemuksista syntyy jakamisen myötä hyviä käytäntöjä, jotka kannustavat meitä eteenpäin. Piirijärjestö rinnalla Piiritason toiminnasta vastaavat seurojen muodostamat keskusseurat sekä varhaisnuorisotyön osalta Kalevan Nuorten piirit. Etelä-Hämeen piirijärjestön muodostavat yhdessä keskusseura sekä Kalevan Nuoret. Koulutustoiminnan toteutuksessa keskeisenä yhteistyökumppanina on Opintokeskus Kansalaisfoorumi. Piirijärjestö tukee seurojen toimintaa ja vastaa nuorisoseurojen toimintaedellytysten kehittämisestä omalla alueellaan. Piirijärjestö toimii seurojen yhdyssiteenä. Piirijärjestön palvelutakuu edistää seurojen vapaaehtoistoimintaa, huolehtii seuratoiminnan jäsen- ja toimintatietojen keruusta, järjestää harrastustoimintaa tukevaa koulutusta ja tapahtumia sekä antaa seuroille ohjausta ja neuvontaa hanketoimintaan ja seurantalojen ylläpitoon. Piirijärjestöä kehitetään yhdessä liittojen ja jäsenseurojen kanssa. Piirijärjestö vastaa omalla alueellaan yhteisen nuorisoseuralaisuuden edistämisestä alueellisen edunvalvonnan ja verkostoitumisen avulla, laajentamalla nuorisoseuratoimintaa uusille alueille sekä kehittämällä uusia tapoja kansalaistoimintaan ja oman asuinalueen kehittämiseen. 4

5 5 Liitot lähellä Nuorisoseurojen valtakunnalliset keskusliitot, Suomen Nuorisoseurojen Liitto ja varhaisnuorisojärjestö Kalevan Nuorten Liitto, tukevat seurojen ja piirijärjestöjen toimintaa ja vastaavat kaikille yhteisten valtakunnallisten toimintaedellytysten kehittämisestä. Liitot toimivat valtakunnallisina yhdyssiteinä kokoamalla ja välittämällä tietoa, järjestämällä koulutusta ja tapahtumia ja antamalla piirijärjestöille ohjausta ja neuvontaa nuorisoseuratoiminnan kehittämiseen. Liitot vastaavat nuorisoseuratoiminnan toimintaedellytysten edistämisestä valtakunnallisen edunvalvonnan, uusia nuorisoseuratoiminnan muotoja kehittävän hanketoiminnan ja valtakunnallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen avulla. Valtakunnallisen nuorisoseuratoiminnan kehittämis- ja koulutustoiminnan tukena on nuorisoseurojen keskusliittojen lisäksi Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi. 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä Kalevan nuorten toiminta Etelä-Hämeessä on vireää ja aktiivista. Jäsenseurojen järjestämä toiminta on monipuolista ja lasten ja nuorten kehitystä tukevaa toimintaa, jota järjestetään heidän toiveittensa mukaan. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten tavoitteena on omalla alueellaan vahvistaa järjestön roolia nuoriso-, kulttuuri-, sivistys- ja liikuntakentässä sekä luoda edellytyksiä johdannossa kuvatun toiminta-ajatuksen toteutumiselle. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret osallistuu aktiivisesti Nuorisoseurajärjestön järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin sekä on aktiivinen edunvalvonnassa. Toiminnan painopisteenä ja erityisenä kohderyhmänä ovat kolmivuotisohjelman ensimmäisen etapin mukaisesti lapset ja nuoret. Etelä-Hämeen tärkeimpiä tapahtumia olivat vuonna 2012: Lasten ja nuorten maakunnallinen tanssiluokittelu Hollolan lukio, Salpakangas Ohjelmistokurssi Tanssipitoja varten 6.5. Hollolan ylä-aste, Salpakangas Valtakunnallisesti oltiin mukana: Folklandia Silja Europa Ramppikuume Mikkeli,SNO Tanssipidot Tampere Koreografia-akatemia , Mikkeli, SNO Kansantanssin ohjaajakoulutus I jakso Mikkeli, SNO DÄÄNS-leiri Mikkeli, SNO Lisäksi jäsenseurojen tapahtumia: Tanssiva Asikkala Vääksyn liikuntahalli Takinkääntöviikko Mallusjoki Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret kuului jäsenenä Kalevan Nuorten Liittoon

6 MERKITTÄVIÄ ASIOITA VUONNA 2012 OLIVAT: Toiminnan kehittämistyö Yhteistyötä Uudenmaan keskusseuran ja KN-piirin kanssa jatkettiin mm järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja lasten luokittelut. 6 Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta. Etelä-Hämeen yksi vahvuus on monipuolinen tanssiosaaminen ja tästä syystä järjestön tanssin osaamiskeskus luontevasti sopi Lahteen. Tanssin osaamiskeskus valmisteli ja toteutti useita koulutuksia ja kursseja, joista suuri osa järjestettiin Suomen Nuoriso-opistossa Mikkelissä. Organisaatiouudistus Järjestön organisaatiouudistusta on käsitelty johtokunnassa sekä yleisissä kokouksissa vuoden aikana. Nuorisoseurakokouksessa Jyväskylässä päätettiin Kalevan Nuorten liiton lakkauttamista. Tullakseen voimaan päätös on hyväksyttävä vielä toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua varsinaisen valtuuston kokouksen jälkeen pidettävässä valtuuston kokouksessa. Valtuuston kokous pidetään Seinäjoella. Tämän vuoksi lakkautetaan myös Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret vuoden 2012 loppuun. Henkilöstö Päivi Semeri toimi Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toiminnanohjaajana ja Maija Kjellberg puvustonhoitajana. Vuoden 2012 aikana Kalevan Nuorilla oli työharjoittelussa Eero Koskinen, Olga Polkutie ja Minna Wallius. Juhlat Vesikansan Nuorisoseura täytti 110 vuotta. Kissakulman Nuorisoseura 100 vuotta Mallusjoen Nuorisoseura 110 vuotta Palkinnot/Nimeämiset Vuoden kansantanssiohjaajaksi valittiin Hanna Ryynänen Klaukkalasta Kiertopalkinto ja koulutusstipendi annettiin nimityksen yhteydessä Kalevan Nuorten luokittelutapahtumassa Hollolan lukiolla, Salpakankaalla Viestintä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten puheenjohtaja, johtokunta ja työntekijät ylläpitivät ja kehittivät yhteistyötä niihin tahoihin, joiden kanssa etelähämäläiset nuorisoseurat toimivat. Maakunnassa tehtävän nuorisoseuratoiminnan tunnettavuutta lisättiin julkaisemalla neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Uutismaa-jäsenlehteä. Lehteä toimitettiin alueen kirjastoihin ja muihin keskeisiin paikkoihin. Toiminnasta tiedotettiin myös Herkkumeilisähköpostitiedotteilla. Tanssin osaamiskeskus tiedotti tanssiin liittyvissä asioissa valtakunnallisella tanssitiedotteella. Lähetettiin lehdistötiedotteita piirin tapahtumista sekä tärkeistä päätöksistä ja mm. vuoden ohjaajan valinnasta.

7 7 1.2 Yhteistyöverkostot Tiivistä yhteistyötä tehtiin ensisijaisesti jäseninä olevien paikallisyhdistysten kanssa sekä Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen, Uudenmaan Nuorisoseurain Liiton ja Uudenmaan Kalevan Nuorten piirin kanssa. Yhteistyötä tehtiin erityisesti koulutus- ja tapahtumatoiminnan järjestämiseksi. Edellä mainittujen yhteistyökumppaneiden lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Suomen Nuorisoseurat ry:n, Kalevan Nuorten Liiton, Sivistysliitto Kansalaisfoorumin, Lahden kaupungin, Suomen Kansainvälisen Mölkkyliiton, Päijät-Hämeen Tanssialan Tuen, Lahden Kortteliliigan, LAKES:n, Lahden Messujen, Media-akselin ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Johtokuntien ja työntekijöiden koulutuspäivät Johtokunnan ja työntekijöiden koulutuspäivä pidettiin toimiston kokoustilassa. Keskeisenä teemana oli Kalevan Nuorten lakkauttaminen, puvuston tulevaisuus sekä toimintasuunnitelma vuodelle Palvelut jäsenyhdistyksille Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry:n jäseninä on 69 paikallista yhdistystä, joissa oli alle 16- vuotiaita jäseniä vuoden 2012 lopussa n 900. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret toteuttaa perustehtäväänsä, paikallisseurojen palvelutoimintaa, Opetusministeriön avustuksella, joka vuonna 2012 tulee olemaan Alueellisen toiminnan kehittäminen Johtokunta ja toimihenkilöt ovat huomioineet päätöksissään ja toimissaan piiriorganisaation palvelutehtävän vaatimukset ja haasteet. Toimintaa on suunnitelmallisesti kehitetty huomioiden jäsenyhdistysten tarpeet. Alueellisia, seurojen omista lähtökohdista syntyneitä ideoita ja koulutustilaisuuksia on aktiivisesti järjestetty Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen Seurakäynnit Seurakäyntien painopisteenä on ollut vakiinnuttaa alueelliset seurapalaverit osaksi neuvontatoimintaa mm kertoa tapahtumista, koulutuksista sekä antaa opastusta jäsenrekisterin käyttöön. Etelä-Hämeen alueelliset seuratapaamiset kevät Vesivehmaan Ns/ Asikkalan alueellinen tapaaminen 21.3 Keskusseuran tsto/ Kuhmoisten alueellinen tapaaminen 28.3 Keskusseuran tsto/ Nastola,Iitti, Artjärvi,Myrskylä ja Lapinjärvi alueellinen tapaaminen 12.4 Keskusseuran tsto/ Riihimäki,Hausjärvi, Hyvinkää ja Nurmijärvi alueellinen tapaaminen 16.4 Onkiniemen Ns/ Hartola, Sysmä alueellinen tapaaminen Syksy Kalhon Ns/ Hartola, Sysmä alueellinen tapaaminen 20.9 Urajärven Ns/ Asikkalan alueellinen tapaaminen 23.9 Pihjakosken Ns/ Kuhmoisten alueellinen tapaaminen

8 Immilän Ns/ Nastola,Iitti,Artjärvi, Myrskylä ja Lapinjärvi alueellinen tapaaminen 27.9 Riihimäen kanssantanssijat/ Riihimäki, Hausjärvi, Hyvinkään ja Nurmijärvi alueellinen tapaaminen 2.10 Keskusseuran tsto/ Lahden alueellinen tapaaminen 3.10 Mallusjoen Ns/ Orimattilan alueellinen tapaaminen Sähköposti Ylläpidettiin rakennettua sähköpostiosoitteistoa, johon on kerätty seurojen johtokuntien, ohjaajien ja aktiivisten toimijoiden osoitteita. Kotisivut Keskusseuran kotisivut olivat osoitteessa: osoitteessa kotisivuja päivitettiin ahkerasti media-assistentin toimesta. Sivuilta oli linkit mm. paikallisten yhdistysten kotisivuille. Valtakunnalliset sivustot Aktivoitiin paikallisseuroja toimittamaan omat tietonsa nuorisoseura- ja seurantalosivustoon.. Toimintatilastot vuodelta 2011 Keskusseura keräsi yhdessä piirin kanssa seuroilta vuoden 2011 toimintatilastot. Tilastot kerättiin sähköisesti jäsenrekisterin kautta. Tilastoista on koottu jäsenseurojen toiminnan tunnuslukuja. Jäsenseuroja kannustettiin jäsenrekisterin käyttöön antamalla mm opastusta rekisterin käytöstä Järjestöosaamista kehittävä koulutus Koulutuskalenteri Koko maan kattava yhteinen koulutuskalenteri oli opintokeskuksen sivuilla: Seuroja tiedotettiin sivustojen käytöstä. Neuvonta Opastettiin paikallisia yhdistyksiä käyttämään Opintokeskus Kansalaisfoorumin tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluja kurssien ja opintokerhojen järjestämisessä. Neuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla ja seurakäynneillä. Nuorten akatemia Tiedotettiin nuorten akatemian järjestämästä koulutuksesta. Välitettiin nuorten akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisälsi nuorten akatemian opintokirjan. Ohjaajien tukitoimet Ohjaajien tukitoiminta oli varsin vähäistä vuoden aikana Jäsenpalvelut Uutismaa-lehti Uutismaa-lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana aikakauslehtimuotoisena. Lehti ilmestyi NS lehden välissä. Lehden ilmestymisajat olivat seuraavat: 1. nro 7.3. (aineistopäivä oli 15.2) 2. nro 6.6 (aineistopäivä oli 18.5.) 3. nro 3.10 (aineistopäivä oli 10.9) 4. nro (aineistopäivä oli 22.11) Lehti julkaistiin myös sähköisessä muodossa. Uutismaa-lehdestä kerrottiin seurakäynneillä, kokouksissa ja tiedotteissa. Toimihenkilöt, johtokunnan jäsenet ja paikallisseurat laativat juttuja alueeltaan lehteen. Lehti jaettiin mm. kirjastoihin ja toimintaalueen kuntien nuoriso-, kulttuuri- ja sivistystoimiin. Lehden taitosta vastasi Iija Filen Uudeltamaalta.

9 9 NS-Lehti Nuorisoseuralehti toimi järjestön sisäisen tiedon kulun välineenä. Se antoi ajanmukaista tietoa järjestöstä myös ulkopuolisille Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehti julkaistiin myös sähköisessä muodossa liiton kotisivuilla. Lehteä markkinoitiin seurakäynneillä, keskusseuran kokouksissa ja tiedotteissa. Rohkaistiin johtokunnan jäseniä ja paikallisseuroja laatimaan juttuja alueeltaan lehteen. Toimihenkilöt hoitivat tiedot maakunnallisista tapahtumista lehteen. Lehti on tullut jokaisen jäsenseuran puheenjohtajalle ilmaiseksi sekä myös niille jotka ovat Uutismaa lehden jakelulistalla. Uutismaa lehti ilmestyi NS-lehden välissä Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä. Sähköiset kuukausitiedotteet Sähköpostitiedote Herkkumeili lähetettiin vuonna 2012 noin kerran kuussa, yli 350 eri sähköposti osoitteeseen. Herkkumeilissä tiedotettiin järjestön ja maakunnan eri tapahtumista ja koulutuksista Ohjaajatiedote Ohjaajille on lähetetty erikseen tiedotteita lähinnä sähköpostilla. Tavoite on että valtakunnalliset tiedotteet; Tanssitiedote, KV-tiedote ja Teatteritiedote tavoittavat ne ohjaajat joita asia koskee. Jäsenrekisteri Kannustetaan paikallisseuroja ottamaan käyttöön uusi nuorisoseurojen jäsenhallintajärjestelmä. Asiasta on tiedotettu jäsenistölle sekä sitä on käsitelty seurakäynneillä. Tarvittaessa on annettu yksilöllisempää opastusta. Vuoden ohjaaja Tanssitoimikunta nimeää vuosittain lasten kansantanssiohjaajan Etelä-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Seurat voivat hakea ohjaajalleen titteliä. Vuoden 2012 ohjaajaksi julkistettiin tanssiluokittelun yhteydessä 14.4.Hanna Ryynänen Klaukkalan Nuorisoseurasta. Pukuvuokraus Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret vuokraa edelleen Etelä-Hämeen Nuorisoseuroilta puvuston ja kehittää vuokraamotoimintaa osana tarvikevälitystä. Puvustossa myydään pilailupuoti Piliksen tuotteita. Tuotevalikoimaa sekä myymälää on pyritty kehittämään ja markkinointia tehostamaan mm. laittamalla seuratiedotteisiin tietoja puvuston tarjonnasta sekä siitä, että puvusto ottaa vastaan lahjoituksia. Näiden on toivottu lisäävän puvuston tunnettuutta jäsenistössä. Puvustonhoitajana toimi Maija Kjellberg, apunaan työharjoittelussa Olga Polkutie ja Minna Wallius. Kalevan Nuorten jäsenkortti Kalevan Nuorten jäsenkortti on tarkoitettu kaikille nuorisoseurojen alle 16-vuotiaille jäsenille sekä kaikille Kalevan Nuorten ohjaajille. Kalevan Nuorten jäsenkortin toisella puolella on Euro<26 -kortti. Kortilla saat etuja esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumista, matkustaessasi, majoituksista sekä tietyistä kaupoista eri puolilla maata. Etuja tulee jatkuvasti lisää. Euro<26 -korttia voi käyttää yli 30 Euroopan maassa yli paikassa. Kortti on voimassa vuoden. Suomen edut löytyvät Allianssin Euro26 nettisivuilta. Jäsenkortit toimitettiin seuroihin viimeisimpien seurojen toimittamien jäsentietojen mukaan. Kalevan Nuorten ohjaajakortti Piiri ylläpitää ohjaajarekisteriä kaikista seurojen ilmoittamista KN-ohjaajista. Piiri toimitti ohjaajakortit suoraan ohjaajille. Vuodesta 2009 lähtien on Euro<26-kortin ovat saaneet kaikki alle 30-vuotiaat ohjaajat, kun aiemmin ikäraja on ollut 26-vuotta. Nuorten akatemia Tiedotettiin nuorten akatemian järjestämästä koulutuksesta. Välitettiin nuorten akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisälsi nuorten akatemian opintokirjan.

10 10 3. Kulttuuri- ja harrastustoiminta Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten keskeisenä toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä paikallisten yhdistysten monipuoliselle lasten ja varhaisnuorten kulttuuri- ja harrastustoiminnalle. Tätä tehtävää Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret toteuttaa järjestämällä Knoppi-kerhoohjaajakoulutusta, eri harrastusalojen ohjaajakoulutusta sekä järjestämällä maakunnallisia tapahtumia ja leirejä. Kalevan Nuorten perinteisiä harrastusaloja ovat olleet tanssi, teatteri ja liikunta. Aivan viime vuosina vanhempi-lapsitoiminta sekä sirkustoiminta ovat nousseet vahvasti seurojen toimintaan mukaan. Seurojen monipuolisuus harrastuskerhojen sisällöissä luo uusia haasteita piirin ohjaajakoulutuksen kehittämiselle. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten tehtävänä on tukea monipuolista lasten- ja nuorten harrastamista jäsenseuroissa. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret tuottaa laadukasta ja ajanmukaista ohjaajakoulutusta, tapahtumia sekä leirejä. Lasten ja nuorten teatteritoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi innostetaan ohjaajia osallistumaan ryhmiensä kanssa niin maakunnallisiin kuin valtakunnallisiin tapahtumiin. Lapset ja nuoret Tavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Piiritoimisto loi mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle. Järjestettiin laadukasta harrastus- ja kerhotoimintaa. Alueen nuorisoseurat järjestivät lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja loivat edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle seuroissa. Tuettiin nuorisoseuroja nuorten oman toiminnan kehittämisessä koulutuksen, ohjauksen, hanketoiminnan ja tukimateriaalin avulla. Järjestettiin keskeisten harrastusalojen ohjaajakoulutusta ja tapahtumia. Nuoret vaikuttamaan Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Nuorille on tarjottu mahdollisuus toimia ja osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. Nuorisoseurat edistävät lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta. Järjestön kaikilla tasoilla on nuoria toiminnan suunnittelijoina ja päätöksentekijöinä samassa suhteessa kuin heitä on jäsenistössä. Etelä-Hämeen Kalevan nuoret osallistuivat lasten mielipidekyselyyn, josta tehtiin DVD Harrastustoiminnan kehittäminen Toiminta tarjoaa elämyksiä ja tavoitteita kaikenikäisille harrastajille. Tanssin osaamiskeskus Kansantanssitoiminnan painopiste oli lasten ja nuorten harrastamisessa. Etelä-Hämeessä oli mahdollisuus tanssiharrastuksen myötä sosiaaliseen yhdessäoloon tai olla mukana ammattimaisessa näyttämötaiteessa. Jokaiselle harrastajalle löytyi omien tavoitteidensa mukainen rooli. Harrastuksen myötä oli mahdollista kokea kulttuurien erilaisuutta ja tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa. Tanssin osaamiskeskuksen työntekijänä toimi Teija Nikkari, osaksi myös Hannu Nipuli ja Päivi Semeri. Valtakunnallisen tanssitiedotteen kokosi Hannu Nipuli, joka ilmestyi n kerran kuukaudessa. Vuoden 2012 alusta alkanut Tanssin osaamiskeskus järjesti vuoden aikana seuraavia koulutuksia; Tanssin osaamiskeskus esitteli toimintaansa Folklandia-risteilyllä. Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus , Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli

11 11 13 osallistujaa, kouluttajana Petri Kauppinen; aiheina fusku, salsa, tango, polska, sottiisi, lindy hop Koreografia-akatemia , Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli 4 ammattilaista, 10 harrastajaa, kouluttajina Matti Palomäki ja Marjo Kuusela Kalenat-vuosiohjelmien koeponnistus ja taltiointi Toivolan Ns-talo, Hollola Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot, Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli I jakso : 20 osallistujaa, kouluttajina Heidi Palmu ja Susanna Kivinen (II jakso ) (III jakso ) DÄÄNS-leiri lasta ja nuorta osallistui tanssileirille. Ohjaajina toimivat Petri Kauppinen, Milla Korja, Salla Korja-Paloniemi ja Jussi Kaijankangas Leirin yhteydessä Lasten Kalenat-ohjelmistokurssi, 12 osallistujaa, kouluttajina Johanna Salminen, Anu Kokkonen, Teija Nikkari ja Päivi Semeri. Tanssitalo-ohjaajakoulutus jouduttiin vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi perumaan. Toimikunnat Tanssitoimikuntaa vuodelle 2011 ei valittu Teatteritoiminnan vastuuhenkilönä toimi toiminnanjohtaja ja 1.9. lähtien Kalevan Nuorten toiminnanohjaaja Päivi Semeri Kansanmusiikkitoiminnan toteutuksesta vastasi pääsääntöisesti maakunnallinen kansanmusiikki yhdistys Etelä-Hämeen Kansanmusiikin Ystävät. Liikuntatoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. Nuorisotoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana Koulutus Knoppi- kerho-ohjaajakoulutus Vuonna 2011 syksyllä suunniteltu Knoppikoulutus ei lähtenyt käyntiin vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Näinollen alkuvuonna 2012 ei järjestetty koulutusta. Knoppikoulutus käynnistettiin marraskuussa Kerho-ohjaajakoulutus toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Knoppikoulutusta muutettiin siten että kolmen viikonlopun sijasta koulutus toteutetaan kahtena viikonloppuna niin että se alkaa jo perjantaina (3- päiväinen). Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja Päivi Semeri. Knoppi- koulutus järjestettiin seuraavasti: Knoppi I Helsinki Munkkivuori Knoppi II Lahti Hannunsali. Kansantanssien ohjelmistokurssi Hollolan Ylä-aste ja Mikkeli, SNO Hollolan kurssi toteutettiin Tanssipitojen kertauskurssina siten että lauantaina käytiin läpi Tanssipitojen lasten, nuorten ja aikuisten ohjelmat. Kouluttajana toimi Petri Kauppinen ja kurssisihteerinä olivat Aimo Hentinen ja Päivi Semeri. Kurssille osallistui 168 tanssijaa ja ohjaajaa. Kurssin järjestäjä oli Pispalan Sottiisi (Tanssipidot) Mikkelin kurssi toteutettiin Dääns-leirin yhteydessä Kurssin aiheena oli Kalenat 2013 ohjelmisto Kurssilaisia oli 15 ja kouluttajina toimivat Johanna Salminen, Anu Kokkonen ja Teija Nikkari. Molemmat kurssit toteutettiin valtakunnallisesti, mukana järjestelyissä Tanssin osaamiskeskus ja Pispalan Sottiisi. Tempoa tenaviin kurssi Uusimaa järjesti Tempoa Tenaviin - virikekurssin tammikuussa. Markkinoitiin kurssia.

12 Tapahtumat Maakunnallinen lasten tanssiryhmien luokittelu Hollolan lukio, Salpakangas Kalevan Nuorten kansantanssiryhmien luokittelu järjestettiin yhdessä Uudenmaan kanssa Hollolan lukion tiloissa Luokittelun vastuujärjestäjinä toimivat Hannu Nipuli ja Päivi Semeri. Luokitteluun osallistui kaikkiaan 21 ryhmää 6:sta eri seurasta. Luokittelun tuomareina toimivat Marja Viitanen, Riia Niemelä ja Seppo Hakala. Neljäntenä tuomarina ja sihteerinä toimii Hannu Nipuli. Samassa tilaisuudessa julistettiin vuoden kansantanssiohjaaja, joka oli Hanna Ryynänen, Klaukkalasta. LUOKITUS 2012 TULOKSET: SARJAT RYHMÄ SEURA LUOKKA alle 7 sekaparit Pikkuruiset Matit ja Maijat Pronssi alle 7 sekaparit Nillat ja Nuutit Hollolan Ns. Hopea alle 7 sekaparit Tanhutatit Lahden Tanhuujat Pronssi alle 10 sekaparit Minit Matit ja Maijat Pronssi alle 10 sekaparit Midit Matit ja Maijat Pronssi alle 10 sekaparit Kirpakat Lahden Tanhuujat Kulta alle 10 sekaparit Vauhdikkaat Lahden Tanhuujat Hopea alle 10 tyttöparit Vinhat Klaukkalan Ns. Pronssi alle 10 tyttöparit Lilleroiset Matit ja Maijat Pronssi alle 10 tyttöparit Taivis Ns. Katrilli Hopea alle 13 sekaparit Juniorit Matit ja Maijat Hopea alle 13 sekaparit Riinat ja Rikut Hollolan Ns. Kulta alle 13 sekaparit Ellit ja Eemelit Hollolan Ns. Pronssi alle 13 sekaparit Ripakat Lahden Tanhuujat Hopea alle 13 tyttöparit Viikarit Klaukkalan Ns. Hopea alle 13 tyttöparit Trilli Ns. Katrilli Hopea alle 16 sekaparit Annat ja Antit Hollolan Ns. Kulta alle 16 sekaparit Hansvilit Nurmijärven tanssi- Hopea ja mus. yhdistys alle 16 tyttöparit Junnulikat Matit ja Maijat Kulta alle 16 tyttöparit Pilke Klaukkalan Ns. Hopea alle 16 tyttöparit Iidastiinat Hollolan Ns. Kulta Lasten talvirieha Launeen perhepuistossa Lahden alueen nuorisoseurat järjestivät yhdessä lapsille suunnatun monipuolisen talviriehan tapahtuman. Seuraavat yhdistykset olivat järjestelyissä ja toteutuksessa mukana: Lahden Tanhuujat, Ns Sampot, Jalkarannan Ns., Louhikon Ns., Möysän Ns. ja Jamm s Roll. Tapahtuma kuului osana Lahden kaupungin Lasten Talvikarnevaaleja. Tanssiva Asikkala Vääksyn liikuntahalli, Asikkala Asikkalan Nuorisoseura järjesti kolmatta kertaa monipuolisen tanssitapahtuman, johon mukaan oli tullut eri tanssialojen harrastajia. Tapahtuma onnistui hienosti ja yleisö eli innolla mukana esityksissä. Tapahtuma tulee saamaan jatkoa ensi vuonna, jolloin se tulee olemaan osana Asikkalan Ns 120- vuotisjuhlallisuuksia. Valtakunnalliset harrastus- ja koulutustapahtumat FolkForum (kansantanssiseminaari) 13.1.Turku ja Folklandia-risteily Silja Europa Folklandia-risteilylle osallistui Etelä-Hämeestä n. 200 henkeä.

13 13 Tanssipidot Tampereella Tanssipidot 2012 Tampere huipentui Velisinfoniaan suurimpaan Suomessa nähtyyn tanssiteokseen. Lähes 5000 suomalaisen ja virolaisen tanssijan yhdessä esittämä tanssiteos oli folkloren upea voimannäyttö. Velisinfonian konseptista ja koreografioista vastaavat taiteelliset johtajat Petri Kauppinen Suomesta ja Kalev Järvela Virosta. Heidän lisäkseen mukana oli koreografeja, muusikoita ja laulajia sekä Suomesta että Virosta. Myös tapahtuman suojelijat Suomen Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö ja Viron Tasavallan presidentti Toomas Hendrik Ilves kunnioittivat Tanssipitoja läsnäolollaan. Suomalaisvirolaisen kansantanssin ja -musiikin suurtapahtumaan osallistui kansainvälisiä vieraita Suomen ja Viron lisäksi Tšekistä, Makedoniasta, Venäjältä ja Intiasta, lisäksi suuri joukko kotimaisia esiintyjiä. Kaikkiaan yleisölle tarjottiin viikon aikana 50 erilaista tilaisuutta: tanssitupia, klubeja, las ten- pajoja. Menoa piisasi koko päiväksi aamuyön tunneille saakka. Tanssipidot 2012 Tampere tapahtuman kokonaiskatsojamäärä oli noin Etelä-Hämeestä osallistui tapahtumaan n 150 lasta ja aikuista seuraavista yhdistyksistä; Hämeenlinnan kansantanssijat; Nurmijärven kansantanssiyhdistys, Hollolan Ns, Lahden Tanhuujat, Matit ja Maijat. Tanssipitojen yhteydessä järjestettiin lasten kansantanssiluokittelu. Etelähämäläiset tanssiryhmät sijoittuivat seuraavasti; 10 vuotta ja nuoremmat sekaryhmät: Kirpakat, Lahden Tanhuujat; kultasarja Midit, Matit ja Maijat ry; hopeasarja 13 vuotta ja nuoremmat sekaryhmät: Ellit ja Eemelit, Hollolan Nuorisoseura ry; pronssisarja Ripakat, Lahden Tanhuujat; pronssisarja Juniorit, Matit ja Maijat ry; kultasarja 16 vuotta ja nuoremmat tyttöryhmät: Iidastiinat, Hollolan Nuorisoseura ry; kultasarja Junnulikat, Matit ja Maijat ry hopeasarja; 16 vuotta ja nuoremmat sekaryhmät: Annat ja Antit, Hollolan Nuorisoseura; hopeasarja Dääns-leiri Paukkulassa Syksyinen viikonloppu kokosi liki 140 nuorta tanssijaa iältään v. Suomen Nuoriso-opistolle, Paukkulaan. Leiriläiset oli jaettu neljään ryhmään, jakoperusteena tanssijan ikä. Opetusta annettiin perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään. Kurssitunteja tuli yhteensä parisenkymmentä, joten sunnuntaina oli monella tanssijalla kipeitä kohteita kehossaan.. Opettajina toimivat kansantanssin huippuopettajat; Salla Korja-Paloniemi, Milla Korja, Petri Kauppi nen ja Jussi Kaijankangas, jotka saivat tanssiporukan välillä suorastaan villiintymään. Leirin parhaita hetkiä oli lauantaina harjoiteltu FLASH MOB, Paukkulan pihamaalla joka tallennettiin ja sitä voi kaikki leiriläiset fiilistellä myöhemminkin. Lauantain illanvietto on jymymenestys diskoineen ja sunnuntain loppunäytös omalla lopun haikeal la tavallaan ihanasti koko porukan yhdistävä parituntinen. Dääns-leirin yhteydessä järjestettiin myös ohjelmistokurssi vuoden 2013 Kalenoiden ohjelmistosta. Ohjelmistoa olivat opettamassa Teija Nikkari, Anu Kokkonen ja Johanna Salminen. Seuraava DÄÄNS leiri pidetään Tanssimanian yhteydessä syksyllä Teatterilaiva -harrastajateatterifestivaali Silja Europa Harrastajateatterifestivaali Teatterilaiva kokosi risteilyalus Silja Europalle syyskuuta lähes 550 teatterin ystävää! Suuria tunteita ja tekemisen riemua tarjoilivat peräti 12 teatteriryhmää eri puolilta Suomea. Teatterialan ammattilaisten vetämiin työpajoihin ilmoittautui lähes sata osallistujaa. Etelä-Hämeen alueella teatteria harrastavista seuroista osallistui henkilöitä tapahtumaan.

14 Leirit Uudenmaan Nuorisoseurat ja Kalevan Nuoret järjestivät koko perheen Leppisleirin Karjalohjalla. Mainostettiin leiriä Kerhotoiminta Nuori Taide Nuori Taide on järjestön rekisteröimä tuotemerkki lasten- ja nuorten taidetoiminnalle, jossa lähtökohtana on taiteen perusopetus ja taiteen rooli kasvatuksellisena menetelmänä. Nuori Taide teatteriryhmä vuotiaille kokoontui Hannunsalilla syksystä alkaen. Ryhmää ohjasi AMK:n musiikkiteatterilinjalta valmistunut Henna Simojoki. Ryhmässä kävi säännöllisesti 8 nuorta. Ryhmä jatkaa toimintaansa keväällä Kansainvälinen toiminta. Kokemusten vaihtoa Nuorisoseurojen vahvuus on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten yhteistoiminnassa. Toimintaa on rikastanut kansainvälistyminen ja maahanmuuton mukanaan tuoma kulttuurinen kirjo 4.1 Kehittäminen On välitetty ryhmille, kysynnän perusteella mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin. Tarvittaessa on välitetty ulkomaisia ohjaajia seurojen harrastusryhmille. Hyödynnettiin seurojen ulkomaisia vieraita Tanssiva Lahti -tapahtuman ohjelmassa sekä kutsuttiin suoraan kansainvälisiä vieraita tapahtumaan. Alueen nuorisoseurojen ryhmät ovat vierailleet ulkomailla seuraavasti: Hollolan Ns: Riinat ja Rikut, Turkki Iidastiinat, Italia Annat ja Antit, Malesia Hannat ja Heikit, Hollanti ja Belgia Nurmijärven tanssi- ja musiikkiyhdistys: Hansvilit, Unkari Nuorisoseurat isännöivät ulkomaisia ryhmiä seuraavasti: Hollolan Ns: Razzadory, Moskovasta 4.2 Kansainväliset verkostot Asiaa hoidettiin etupäässä tiedottamalla. Tehtiin yhteistyötä Folklore Suomi Finlandin kanssa. Jäsenyhdistykset pitävät yhteyksiä ryhmävierailuissa tutustuneisiin ryhmiin. 4.3 Kansainväliset tapahtumat Lasten ja nuorten valtakunnallinen kansainvälinen tapahtuma oli Tanssipidot jossa mukana oli suomalaisia ja virolaisia lapsi- ja aikuistanssijoita. Etelä-Hämeestä mukana oli n 150 tanssijaa.

15 5. Tukitoiminnot Yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi jäsenistön keskuudestaan valitsemat hallintoelimet tekivät tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset päätökset ja huolehtivat päätösten toimeenpanosta palkattujen toimihenkilöiden avulla Hallinto 15 Sääntömääräiset kokoukset Kevätkokous pidettiin Lahdessa (toimiston kokoustila). Kokouksessa oli läsnä 7 seurasta 12 virallista edustajaa Kokouksessa valittiin vaalivaliokunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Pirjo-Liisa Virtanen ja jäseniksi Mikko Semeri, Harri Piho, ja Hannu Markkanen Yhdistyksen purkaminen Syyskokous pidettiin Lahdessa (toimiston kokoustila). Kokouksessa oli läsnä 8 seurasta 19 virallista edustajaa. Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret päätettiin lakkauttaa yksimielisesti. Purkamisen jälkeen yhdistysten toiminta ei enää jatku muuten kuin välttämättömien toimintojen osalta. Jäsenet eivät tämän jälkeen enää päätä yhdistysten asioista. Puretun yhdistyksen työntekijät siirtyvät Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kokous päätti että lakkautetun yhdistyksen varat luovutetaan Etelä- Hämeen Nuorisoseurat ry:lle. Kokous valitsi selvitysmiehiksi yhdistyksen johtokunnan. Selvitysmiehet tekevät loppuselvityksen yhdistyksen vastuista, veloista ja varoista (selvitys voi olla tilinpäätös tai sen kaltainen), luovuttavat varat kokouksen päättämään kohteeseen ja tekevät purkautumisilmoituksen yhdistysrekisteriin. Selvitysmiehet tekivät näistä asioista yhteenvedon yhdistyksen kevätkokoukseen Kalevan Nuorten Liiton valtuuston kokoukset Etelä-Hämeen edustajina kaudella 2012 ovat olleet: 1 Mari Nipuli, Lahti varalle Pirjo-Liisa Virtanen, Orimattila 2 Paula Riihinen, Joensuu varalle Anniina Virtanen, Joensuu Kevätvaltuusto Helsingissä. Edustajina Paula Riihinen ja Pirjo-Liisa Virtanen I Syysvaltuusto Jyväskylässä, Edustajina Paula Riihinen ja Pirjo-Liisa Virtanen. II Syysvaltuusto Seinäjoki. Edustajina Paula Riihinen ja Mari Nipuli Johtokunta Johtokunta hoiti vastuullisesti eri toimialojen kehittämistä niin käytännön tehtävien kuin talouden osalta. Johtokuntaan kuuluivat: Simo Räihä (pj.), Rauno Grönroos, Hannu Markkanen, Jenni Kuoppala,Satu Sällinen, Mikko Semeri ja Pirjo-Liisa Virtanen (varapj.). Varajäseninä Harri Piho ja Aija Nykänen. Johtokunnan sihteerinä toimi Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n toiminnanjohtaja Hannu Nipuli. Talous- ja hallintosihteeri Merja Ilmoniemi, Kalevan Nuorten toiminnanohjaaja Päivi Semeri projektipäällikkö Marjo Aalto, media-assistentti Anne-Mari Kuronen, Tanssin osaamiskeskuksen työntekijä Teija Nikkari osallistuivat myös säännöllisesti johtokunnan kokouksiin. Johtokunta piti syyskokoukseen mennessä neljä varsinaista päätöskokousta. Kaikki kokoukset olivat yhteiskokouksia Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen kanssa.

16 16 Edustaminen ja muistamiset Vesikansan Nuorisoseura täytti 110 vuotta. Kissakulman Nuorisoseura 100 vuotta Mallusjoen Nuorisoseura 110 vuotta 5.2. Toimisto ja henkilöstö Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toimisto sijaitsee Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen toimiston yhteydessä osoitteessa Rautatienkatu 3, sisäpiha, Lahti. Piiritoimisto on pyrkinyt tarjoamaan kaiken sen tuen, mitä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten toiminnot ja niistä vastaavat tarvitsevat tavoitteisiin ja tuloksiin pääsemiseksi. Piiritoimisto on hoitanut tarvittavat toimisto- ja taloushallintotehtävät. Lisäksi toimisto on tarjonnut alan opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoihin liittyviä harjoittelu- ja työelämään tutustumisjaksoja. Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten vakinaisessa palveluksessa ovat olleet: Päivi Semeri, toiminnanohjaaja Maija Kjellberg, puvustonhoitaja Yhdistyksen lakkauttamisen jälkeen työntekijät siirtyivät Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten taloushallinnosta vastasi keskusseuran toimistosihteeri. Toimihenkilöt ovat pitäneet säännöllistä kuukausittaista työpalaveria. Voi hyvin työssä hanke Henkilöstön koulutus Hanke on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama työelämän kehittämishanke, jossa rakennetaan työhyvinvointiohjelma yhdistykselle. Työhyvinvointiohjelman tarkoituksena on auttaa henkilöstöä jaksamaan työssä ja pidentämään työuraa. Ohjelmasta muodostuu malli, jonka yhdistys voi ottaa osaksi toimintasuunnitelmaansa. Työhyvinvointimallissa on kolme erilaista salkkua: Työnohjaussalkku, rekrytointisalkku ja työkuntosalkku. Hanke alkoi ja se loppui 2012 vuoden loppuun Juontajan juonet-koulutus, järjestäjänä opintokeskus,skaff Työntekijäpäivät Pietarissa Työntekijäpäivät Paukkula, Mikkeli Tapahtumanjärjestäjän lupa-asiat tiedotustilaisuus, Hiihtomuseo, järjestäjänä Lakes 5.3 Talous Etelä-Hämeen Kalevan Nuorten taloutta on hoidettu syyskokouksen hyväksymän talousarvion ja johtokunnan päätösten mukaisesti. Tilintarkastus Tilintarkastajana on toiminut Marja Vink HTM, KLT ja toiminnantarkastajana Hellevi Seroff. Sopimukset Tila- ja puvustosopimus Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n kanssa Vuokra ja myyntitoiminta sopimus Pilailu-Puoti Piliksen kanssa Tila-, puvusto- ja palvelusopimus Lahden Tanhuujien kanssa Yhdistyksen lakkauttamisen johdosta tila-ja puvustosopimukset raukeavat. Mikäli puvuston toiminta jatkuu, tekee Etelä-Hämeen Nuorisoseurat uuden sopimuksen Pilailu-Puodin kanssa. Yleisavustus Piirin yleisavustus vuonna 2012 oli

17 17 Muut avustukset Anottiin Hämeen Taidetoimikunnalta DÄÄNS-leirin valmisteluihin apurahaa. Avustusta ei kuitenkaan saatu. Tämä toimintakertomus on käsitelty ja hyväksytty Etelä- Hämeen Nuorisoseurat ry:n kevätkokouksessa keskusseuran kokoustila, Lahti. Simo Räihä puheenjohtaja Hannu Nipuli sihteeri LITTEET: Jäsenseurat toiminta-alueisiin jaettuna: Riihimäki Hausjärvi Nurmijärvi - Hyvinkää: 1. Riihimäen Kansantanssijat Riihimäki 2. Toukokuun Ns. Riihimäki 3. Haminankylän Ns. Hausjärvi 4. Ns. Sarastus Hausjärvi 5. Ns. Silmu Hausjärvi 6. Nurmijärven tanssi- ja mus.yhdistys Nurmijärvi 7. Ridasjärven Ns. Hyvinkää Sysmä - Hartola: 1. Liikolan Ns. Sysmä 2. Nuoramoisten Ns. Sysmä 3. Onkiniemen Ns. Sysmä 4. Suopellon Ns. Kulo Sysmä 5. Särkilahden Ns. Sysmä 6. Tikkalan Ns. Sysmä 7. Putkijärven Ns. Hartola 8. Riihiniemen Ns. Hartola Asikkala: 1. Asikkalan Ns. Asikkala 2. Kalkkisten Ns. Asikkala 3. Kurhilan-Hillilän Ns. Asikkala 4. Ns. Suovola Asikkala 5. Urajärven Ns. Asikkala 6. Vesivehmaan Ns. Asikkala

18 18 Lahti: 1. Ahtialan-Koiskalan Ns. Lahti 2. Tanssiklubi Dancing Lahti 3. Jalkarannan Ns. Lahti 4. Lahden Tanhuujat ry. Lahti 5. Louhikon Ns. Lahti 6. Möysän Ns. Lahti 7. Kantri Lahti Lahti 8. Sampot Lahti Hollola Lammi - Hämeenkoski: 1. Hollolan Ns. Hollola 2. Matit ja Maijat Hollola 3. Toivolan Ns. Hollola 4. Vesikansan Ns. Hollola 5. Lieson Ns. Lammi 6. Riikosten Ns. Lammi 7. Vilkkilän Ns. Lammi 8. Hämeen-Kosken Ns. Hämeenkoski Orimattila: 1. Heinämaan Ns. Orimattila 2. Kuivannon Ns. Orimattila 3. Luhtikylän Ns. Orimattila 4. Mallusjoen Ns. Orimattila 5. Niemenkylän-Tönnön Ns. Orimattila 6. Niinikosken Ns. Orimattila 7. Pakaan Ns. Orimattila 8. Virenojan Ns. Orimattila Kärkölä Tuulos Hauho Hämeenlinna - Janakkala: 1. Hämeenlinnan Kansantanssijat H:linna 2. Hämeenlinnan Nuoret H:linna 4. Ns. Kajastus Kärkölä 5. Lappilan Ns. Kärkölä 6. Tuuloksen-Juttilan Ns. Tuulos 7. Nikinojan Ns. Mäntsälä 8. Janakkalan-Saloisten Ns. Janakkala 9. Vähikkälän Ns. Janakkala Iitti Nastola Artjärvi Lapinjärvi Myrskylä: 1. Etelä-Iitin Ns. Iitti 2. Ns. Liekki Iitti 3. Saarasten Ns. Iitti 4. Immilän Ns. Nastola 5. Ruuhijärven Ns. Nastola 6. Villähteen Ns. Nastola 7. Myrskylän suomal. Ns. Myrskylä 8. Ns. Säilä Artjärvi 9. Artjärven Villikkalan Ns. Artjärvi 10. Porlammin Ns. Soihtu Lapinjärvi Kuhmoinen Padasjoki - Hartola Heinola 1. Kissakulman Ns. Kuhmoinen 2. Harmoisten Ns. Kuhmoinen 3. Kuhmoisten Ns. Kuhmoinen 4. Pihlajalahden Ns. Aura Kuhmoinen 5. Ruolahden Ns. Kuhmoinen 6. Padasjoki Padasjoki Yhteensä 69 jäsenseuraa

19 19 ETELÄ-HÄMEEN NUORISOSEURAT RY ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET RY HANNU NIPULI MERJA ILMONIEMI Toiminnanjohtaja Talous- ja hallintosihteeri gsm gsm PÄIVI SEMERI TEIJA NIKKARI Toiminnanohjaaja Palvelutuottaja gsm gsm MARJO AALTO Projektipäällikkö Leipää ja kulttuuria -hanke gsm ANNE-MARI KURONEN Media-assistentti gsm MAIJA KJELLBERG Puvustonhoitaja gsm Sähköposti: Kotisivu: EIJA MAJOINEN koulutussuunnittelija gsm

20 20 MUISTIINPANOT

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen

Lisätiedot

1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 1. Nuorisoseuralaisuus Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen tärkeimpiä

Lisätiedot

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry:n tehtävänä on tukea eri tavoin sen jäsenyhdistyksiä

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 4 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 4 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 1. Nuorisoseuralaisuus Etelä-Hämeessä 4 Etelä-Hämeen tärkeimpiä

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat vuosille 2010-2012 1. Nuorisoseuratoiminta Etelä-Hämeessä 6 1.1 Viestintä

Lisätiedot

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna.

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna. Vuosi on kääntynyt kohti loppuaan, on aika rauhoittua viettämään joulua. Takana on jälleen tapahtumarikas vuosi, kiitos siitä kaikille teille, jotka olette olleet mukana toteuttamassa nuorisoseuratoimintaa

Lisätiedot

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Organisaatiouudistus Hallitukset asettivat työryhmän syksyllä 2008 Työryhmän esitys lokakuussa 2009 Keskustelu syysvaltuustoissa

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla toimialueellaan Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TAVOITTEET 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 8 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 Merkittäviä asioita vuonna 2015 6 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen

Lisätiedot

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA

Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA Lahden Seudun opintojärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä TSL:n Lahden Seudun Opintojärjestö ry. on Työväen Sivistysliiton paikallinen vapaaehtoisjärjestö, joka edistää toiminnallaan sivistyksellistä

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 7 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Uudenmaan keskusseuran ja piirin syyskokous 2011

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Uudenmaan keskusseuran ja piirin syyskokous 2011 Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus Uudenmaan keskusseuran ja piirin syyskokous 2011 Uudistuksen tarkoitus Keventää hallintoa piiri ja liittotasolla Suunnata resursseja toimintaan (ei byrokratiaan)

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Stadin Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 Johdanto Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 5 Merkittäviä asioita vuonna 2014 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry. Toimintakertomus 2012

Suomen Nuorisoseurat ry. Toimintakertomus 2012 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2012 Valtuuston hyväksymä 18.5.2013 toimintakertomus 2012 1 (30) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut 2. Kulttuuri-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2015 Sisältö: Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n ylläpitämä aluetoimisto Pohjois-Karjalassa aloittaa kolmannen toimintavuotensa. Joensuussa sijaitsevan

Lisätiedot

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa 3.11.2017 Elävä kulttuuriperintö Pirkanmaalla -seminaari Elina Järvelä www.nuorisoseurat.fi Suomen Nuorisoseurat

Lisätiedot

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

16.4.2012 JÄRJESTÖN AJANKOHTAISET ASIAT

16.4.2012 JÄRJESTÖN AJANKOHTAISET ASIAT 16.4.2012 KUUKAUSITIEDOTE HUHTIKUU 2012 Liittojen sähköinen kuukausitiedote välittää piirijärjestöjen toimi ja luottamushenkilöille tietoa järjestön ajankohtaisista asioista, tapahtumista, koulutuksista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto Ry. Sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen Johtokunnan esitys 22.2.

TILINPÄÄTÖS 2010. Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto Ry. Sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen Johtokunnan esitys 22.2. TILINPÄÄTÖS 2010 Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto Ry Sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen Johtokunnan esitys 22.2.2011 1. Nuorisoseuralaisuus Uudellamaalla... 2 1.1. Viestintä... 2 1.2.

Lisätiedot

Kokouksessa julkistetaan Etelä-Hämeen vuoden nuorisoseura ja vuoden Hermani/Hermanska.

Kokouksessa julkistetaan Etelä-Hämeen vuoden nuorisoseura ja vuoden Hermani/Hermanska. KOKOUSKUTSU Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n ja Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry:n sääntömääräiset kevätkokoukset pidetään torstaina 22.3.2012 klo 18.00 keskusseuran kokoustilassa, Rautatienkatu 3 (sisäpiha,

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Yhteistä keskustelua moderoi kulttuurivaikuttaja, Nuori Kulttuuri -säätiön toiminnanjohtaja Panu Mäenpää.

Yhteistä keskustelua moderoi kulttuurivaikuttaja, Nuori Kulttuuri -säätiön toiminnanjohtaja Panu Mäenpää. Seurakirje 5/2014 Suomen Nuorisoseurat ry tiedottaa: Harrastajateatteriväen tapaaminen torstaina 21.8. Lämpimästi tervetuloa harrastajateatteriväen tapaamiseen Seinäjoen Harrastajateatterikesän aattona

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Sisältö: Johdanto Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-,harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1. Kulttuuri- ja harrastustoiminta 1.2. Koulutus ja ohjaajahuolto 1.3. Tapahtumat

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Suomenruotsalainen nuorisoseurajärjestö. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Suomenruotsalainen nuorisoseurajärjestö. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Suomenruotsalainen nuorisoseurajärjestö Tervetuloa nuorisoseuraliikkeen pariin! Nuorisoseuraliike tarjoaa poliittisesti sitoutumatonta kulttuuri- ja nuorisotoimintaa. Suomessa on 270 nuorisoseuraa, joissa

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 3 TAVOITTEET 3 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 4 Leipää ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TANSSITIEDOTE huhtikuu 2012 16.4.2012

TANSSITIEDOTE huhtikuu 2012 16.4.2012 TANSSITIEDOTE huhtikuu 2012 16.4.2012 Liittojen sähköinen tanssitiedote välittää alan harrastajille ja ohjaajille ajankohtaista tietoa järjestön tapahtumista ja koulutuksesta sekä muista harrastusalaan

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KNoppi Itä-Suomi syksy 2013

KNoppi Itä-Suomi syksy 2013 KNoppi Itä-Suomi syksy 2013 KNoppi I 24. 25.8.2013 Nurmes KNoppi II 21. 22.9.2013 Kuopio KNoppi III 12. 13.10.2013 Joensuu KNOPPI-OHJAAJAKOULUTUS (4) Itä-Suomi syksy 2013 Ajankohta KNoppi I 24. 25.8.2013

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Aluetoimistojen toimintakertomukset 2013

Aluetoimistojen toimintakertomukset 2013 Suomen Nuorisoseurat ry. Aluetoimistojen toimintakertomukset 2013 Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Uusimaa TOIMINTAKERTOMUS 2013 Aluetoimisto: Keski-Suomi Keskeiset alueelliset toiminnot ja toimenpiteet

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 KÄRKIHANKKEET - ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUTEEN Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä

Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Kyläkulttuuria paikallisuus vahvistuu 12.3.2009 Sysmä Vapaan sivistystyön laki: Tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 3 Organisaatiomuutos Etelä-Hämeessä 4 Merkittäviä asioita vuonna

Lisätiedot

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 Vaikka ilma on kolea, kesä on saapunut! Lappeenrannassa kesäkuun alussa järjestetyt Lasten Kalenat on saatu onnellisesti ohi. Suuri kiitos kaikille Lasten Kalenoiden talkoolaisille,

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

TANSSIN OSAAMISKESKUS... 2 Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot vuonna 2013 2014... 2 Tapahtumakalenteri... 2

TANSSIN OSAAMISKESKUS... 2 Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot vuonna 2013 2014... 2 Tapahtumakalenteri... 2 TANSSITIEDOTE 16.9.2013 SISÄLTÖ TANSSIN OSAAMISKESKUS... 2 Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot vuonna 2013 2014... 2 Tapahtumakalenteri... 2 TAPAHTUMATUOTTAMISEN OSAAMISKESKUS... 2 Tanssimaniaa

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITON SÄÄNNÖT

SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITON SÄÄNNÖT 1 SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITON SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä keskusseura, nimi on Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Sen kotipaikka on Porin

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

TANSSITIEDOTE 15.2.2013

TANSSITIEDOTE 15.2.2013 TANSSITIEDOTE 15.2.2013 Liittojen sähköinen tanssitiedote välittää alan harrastajille ja ohjaajille ajankohtaista tietoa järjestön tapahtumista ja koulutuksesta sekä muista harrastusalaan liittyvistä asioista.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE 8 2013 15.8.2013 SISÄLTÖ

KUUKAUSITIEDOTE 8 2013 15.8.2013 SISÄLTÖ KUUKAUSITIEDOTE 8 2013 15.8.2013 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 1 Henkilövalinnat valtuuston syyskokouksessa... 1 Seurantalojen korjausavustus... 2 Harrastus ja toimintaryhmiin ilmoittautuminen nuorisoseurarekisterin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri

TOIMINTAKERTOMUS 2009. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri TOIMINTAKERTOMUS 2009 YLEISTÄ Vuoden 2009 suurimpana muutoksena oli Etelä-Savon alueen nuorisoseurojen liittyminen Etelä-Karjalan keskusseuraan ja piiriin. Toiminta ja hallinto yhdistyivät 1.1.2009. Helmikuussa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot