Hyvä opiskelija oikeuksien lisäksi vastuita ja velvollisuuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä opiskelija oikeuksien lisäksi vastuita ja velvollisuuksia"

Transkriptio

1 Hyvä opiskelija oikeuksien lisäksi vastuita ja velvollisuuksia Kangasniemi, Mari 1 & Murtonen, Mari 2 1 Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos, Kuopio 2 Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus & opettajankoulutuslaitos

2 Taustaa O Hyvä opiskelija millainen on? Mari M. Miten eri tahot toivovat opiskelijoiden toimivan? -Mitä opiskelijoilta odotetaan? Mitä opiskelijoilta vaaditaan? Etiikan näkökulma - Mitä ovat opiskelijan hyveet? Opetuksen kehittäminen tukemalla opiskelijaa opiskelijan roolissa. - Entä velvollisuudet ja oikeudet ja vastuu Mari K. Vermunt & Verloop 1999, Palonen & Murtonen 2006, Kangasniemi et al Kangasniemi ym. 2012

3 TYÖSKENTELY PAJASSA 1. Lyhyt henkilökohtainen kuvaus aiheesta: Millainen on hyvä opiskelija (10 minuuttia) Käytä kirjoitelmaasi apuna pienryhmätyöskentelyssä, mutta älä tee siihen enää merkintöjä: keräämme ne nimettöminä tutkimuksemme aineistoksi, kiitos jos osallistut! 2. Työskentely pienryhmässä (15 min) 5 henkilöä: pohtikaa yhdessä, millainen on hyvä opiskelija. Muodostakaa tarralappujen avulla käsitekartta aiheesta isolle paperille/seinälle.

4 Hyvän opiskelijan vastuita ja velvollisuuksia. O Mitä opiskelijalta vaaditaan ja odotetaan opiskelijana? O Miten hyvä opiskelija toimii? O Onko opiskelija asiakas, kuluttaja, kollega tai yhteistyökumppani? O Millaisia vastuita ja velvollisuuksia opiskelijalla voi olla? O Millaisia voivat olla opiskelijan eettiset vastuut ja velvollisuudet ja mitä merkitystä niillä on? O Mitä seuraa, jos opiskelija ei täytä vastuita ja velvollisuuksia?

5 Käsitekarttojen esittely Käsitekarttojen esittely koko ryhmälle Esitelkää yksi teema koko ryhmälle

6 Hyvä opiskelija millainen on? O Miten opettajina toivomme opiskelijoiden toimivan? O Mitä yliopisto odottaa opiskelijoilta? O Mitä opiskelija vaatii itseltään ollakseen hyvä opiskelija?

7 Hyvä opiskelija oppimistutkimuksen näkökulmasta Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opiskelija rakentaa itse omaa tietämystään. Tämän perusteella hyvä opiskelija on: Aktiivinen oman tietämyksensä työstäjä Opettelee hyödyntämään yliopistoa oppimisympäristönä Muodostaa henkilökohtaiset opiskelutaitonsa ja oppimisympäristönsä oppimistaan tukevaksi

8 Aktiivisuus Ottaa vastuun oppimisestaan Pyrkii kehittämään omia tietojaan ja taitojaan kohti alan asiantuntijuutta Kehittää aktiivisesti metakognitiivisia taitojaan Säätelee omaa oppimistaan (esim. Vermunt & Verloop, 1999) On motivoitunut Pohtii aktiivisesti omaa motivaatiotaan ja työstää sitä tukeakseen asiantuntijuutensa kasvua

9 Yliopisto oppimisympäristönä Opettelee tietoisesti hyödyntämään oppimisympäristöään Käyttää aktiivisesti hyödykseen tarjottuja opetuksia, esim. käy aktiivisesti luennoilla ja oppimateriaaleja Opettelee hyvät tiedonhakutaidot, esim. kirjaston käyttötaidot Verkostoituu Työstää yleisiä kompetenssejaan, mm. kielitaito, sosiaaliset taidot, tietotekniset taidot (esim. Palonen & Murtonen, 2006)

10 Opiskelutaidot ja henkilökohtainen oppimisympäristö Opiskelutaidot ja tavat Aktiivinen oppimistaidon ylläpito ja kehittäminen, esim. opiskelutekniikat, tenttiinlukutaito, kirjoittamalla oppiminen ym. Henkilökohtainen oppimisympäristö Opiskelutila kotona, työvälineen, työtila (pöytä, tuoli, tietokone) Opiskelutilan rauhallisuus, rauha opiskella Kirjaston tai muun vastaavan käyttö opiskelupaikkana Ajankäyttö: käykö töissä, kuinka paljon varaa opiskelulle aikaa Vireystila opiskeluaikana riittävä uni, varaako opiskelulle parhaimman vireystilansa

11 Peruste Lainsäädäntö Yliopiston/instituutin ohjesääntö Muoto Etiketti tai menettelyohje Code of conduct Eettinen ohjeistus Ethical guidelines Osa kokonaisuutta erillinen dokumentti Kirjanen Tiedote Kooste ohjeista Opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet Vedotaan Tiedeyhteisö Etiikka Oppiminen Turvallisuus Opiskelijoiden edunvalvonta Kohde Vuorovaikutus Osallisuus toimintaan (opetus, arviointi, ohjaus) Velvollisuuksien täyttäminen Tieto (><) Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo Yksityisyys (><) Tekijänoikeudet Pukeutuminen Puolustaminen Valituksen/huomautuksen tekeminen Lahjonta Tieteellinen vilppi ja epärehellisyys

12 Lähteitä Kangasniemi M, Halkoaho A, Länsimies-Antikainen H. Duties of the patient: a tentative model based on metasynthesis. Nursing Ethics 2012; (19)1: Kangasniemi M, Länsimies-Antikainen H, Halkoaho A & Pietilä A-M Potilaan velvollisuudet hoitotyössä. Teoksessa Ranta I. (toim.): Sairaanhoidon eettiset pelisäännöt. Sairaanhoidon vuosikirja Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, Bookwell, Porvoo Palonen, T., & Murtonen, M. (2006). Verkko-opiskelulla tavoiteltavat kompetenssit. Teoksessa S. Tervonen ja K. Levänen (toim.), Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvitys. Oppimiskeskus, Kuopion yliopisto. Saatavana myös: Vermunt, J. D. & Verloop, N. (1999). Congruence and friction between learning and teaching. Learning and Instruction 9(3),

13 Hyvä opiskelija oikeuksien lisäksi vastuita ja velvollisuuksia Mari Kangasniemi 1, Mari Murtonen 2 1 Itä-Suomen yliopisto, Finland; 2 Turun yliopisto, Finland O Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Näin ollen opiskelijan oikeutena on saada, ja yliopiston ja opettajien velvollisuutena on tuottaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Puheen tasolla yliopiston toimintaa usein tarkastellaankin nimenomaan opiskelijan oikeuksien ja opettajan velvollisuuksien näkökulmista. Opiskelijan oikeuksien ohella voidaan pohtia myös opiskelijan velvollisuuksia. Lakien ja asetusten perusteella opiskelijalle on nimetty mm. melko yleisluontoisia ja teknisiä velvollisuuksia, kuten opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelijaksi. Eettisiä velvollisuuksia on mainittu yliopistojen erilaisissa opiskelijoiden, opettajien, ja opetuksen eettisissä ohjeissa, mutta niitä ei ole kansainvälisestikään kerätty systemaattisesti yhteen. Kuitenkin sekä opiskelija että opettaja voisi hyötyä opiskelijan rooliin liittyvien velvollisuuksien avoimesta tarkastelusta. Tässä työpajassa työstetään ns. hyvän opiskelijan vastuita ja velvollisuuksia. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. Mitä opiskelijalta vaaditaan ja odotetaan opiskelijana? Miten hyvä opiskelija toimii? Onko opiskelija asiakas, kuluttaja, kollega tai yhteistyökumppani? Millaisia vastuita ja velvollisuuksia opiskelijalla voi olla? Millaisia voivat olla opiskelijan eettiset vastuut ja velvollisuudet ja mitä merkitystä niillä on? Mitä seuraa, jos opiskelija ei täytä vastuita ja velvollisuuksia? Näitä ja muita osallistujien nostamia aiheita työstetään työpajassa eteenpäin. Tavoitteena on antaa sekä opettajille, että mahdollisesti myös opiskelijoille välineitä sen pohtimiseen, miten tämän päivän opiskelijat tulisi yliopistossa toimia.

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI

AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 8 Marja-Leena Piispanen AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-158-2 Vantaa,

Lisätiedot