Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus"

Transkriptio

1 Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

2 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25 Arto Vallin

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (9) HELSINKI 23 VALTIONEUVOSTO Telekopio (9) /25 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Arto Vallin, toimialapäällikkö puutuotteet Julkaisuaika Marraskuu 25 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Tiivistelmä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 24 toimialan Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus tuotannon bruttoarvo oli 1,7 mrd. euroa, viennin arvo oli 473 milj. euroa. Vuoden 23 lopussa alan toimipaikkoja oli1 15 ja ala työllisti noin 1 24 henkilöä. Toimialan työpaikoista on yli 8 % enintään 4 henkilöä työllistäviä. Nämä pienet yritykset kattavat toimialan liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä noin 12 %. Puutalojen valmistusta harjoitettiin vuonna 23 Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan 254 toimipaikassa, jotka työllistivät henkilöä, tuotannon bruttoarvo oli 55 milj. euroa, 162 milj. euron (24) vienti on valtaosin hirsitalojen vientiä. Vuonna 23 olivat käyttöomaisuusinvestoinnit 15 milj. euroa, josta koneiden ja laitteiden osuus oli 9 milj. euroa. Uutta valmistuskapasiteettia on syntymässä. Alan kannattavuus pysyi ennallaan vuonna 24 ja oli käyttökatteella mitattuna 7,6 %, omavaraisuusasteen ollessa 26,9 % (Asiakastieto Oy ) (Tilastokeskuksen aineisto antaa käyttökatteen mediaaniksi vain 6,7 %). Pientalorakentaminen on kasvanut kotimaassa ja kasvaa edelleen. Alan viennin kasvu riippuu hirsitaloteollisuudesta, potentiaalisia alueita ovat edelleenkin Keski-Eurooppa ja Japani sekä Venäjä. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistusta harjoitettiin vuonna 23 Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan 761 toimipaikassa, jotka työllistivät 7 9 henkilöä, alan liikevaihto oli 1 7 milj. euroa ja vienti noin 297 (24) milj. euroa. Merkittävintä oli parkettien ja ovien vienti. Viennin kasvu on parketin ja liimapuun varassa. Vuonna 23 käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 35,1 milj. euroa, josta koneiden ja laitteiden osuus oli 26,9 milj. euroa. Vuonna 24 parani alan kannattavuus käyttökatteella mitattuna ja oli 9 % (edellinen vuosi 8,2 %), omavaraisuusaste on 34,5 (34,9 %) (Asiakastieto Oy ). Kannattavuutta ja yritysten taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut vaihtelevat tuoteryhmittäin, yleensä vahvasti vientimarkkinoilla toimivilla yrityksillä toiminnan kannattavuus on parempi kuin pelkästään kotimarkkinoilla toimivilla yrityksillä. Rakennuspuusepäntuotteiden kysynnän kasvu kotimaassa on rajallinen ja kasvua on etsittävä viennistä. Potentiaalisia vientialueita ovat edelleen Keski-Eurooppa ja Pohjoismaat sekä Venäjä, mutta kilpailu markkinoilla säilyy kireänä ja useiden tuotteiden osalta riittävää kilpailukykyä vientimarkkinoilla on vaikea saavuttaa. Ala on koko Euroopassa kaikkialla pitkälti kotimarkkinateollisuutta ja valmistuskapasiteettia on riittävästi, jatkossa uudet EU-maat tuovat oman lisänsä sisämarkkinoiden kilpailuun. Toimialan yritykset ulkoistavat toimintojaan tuotantoketjun alkupäässä ja tuotemarkkinoilla palvelun osuus kasvaa koko ajan. Monen tuotteen kehittyminen vähentää puun osuutta tuotteen loppuhinnasta. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Esa Tikkanen, puh. (9) Asiasanat Puutalot, hirsitalot, ovet, ikkunat, kattotuolit ISSN Kokonaissivumäärä 48 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta Kustantaja Edita Publishing Oy

5

6 Sisällysluettelo Saatteeksi Toimialan määrittely ja sisältö Toimialan kuvaus ja rajaus Toimialan kytkennät muihin toimialoihin Toimialan rakenne Toimipaikat, liikevaihto ja henkilöstö Toimialan alueellinen jakauma Yrityskannan muutokset Alan suurimpia yrityksiä Markkinoiden rakenne ja kehitys Markkinoiden kokonaiskuva Kotimaan markkinat ja asiakastoimialat Vienti, tuonti ja muu kansainvälinen toiminta Vienti Tuonti Tuotanto ja tuotantomenetelmät Toimialan tuotanto Toimialan logistiikkarakenne Investoinnit ja kapasiteettitilanne Investoinnit Kapasiteettitilanne Tuotekehitys Taloudellinen tila Kannattavuus, taloudellinen tila ja kustannusrakenne Toimialan keskeiset menestystekijät, ongelmat ja kehittämistarpeet Menestystekijät Keskeiset ongelmat Keskeiset kehittämistarpeet

7 8 Tulevaisuuden näkymät toimialalla Visio Väestörakenteen muutos Kilpailukyvyn kehitysennuste Koulutus ja kehitystoiminta Innovaatiot ja tuotteistaminen Yhteenvetoanalyysi (swot) Lähteet... 48

8 7 Saatteeksi KTM TOIMIALA-INFOMEDIA -julkaisusarjaan kuuluvien toimialaraporttien lähtökohtana on pyrkimys koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaiseksi perustietopaketiksi. Lähteenä käytetään viimeistä saatavissa olevaa tietoaineistoa, jota on täydennetty avainhenkilöhaastatteluilla. Raportissa käsitellään toimialan rakennetta, markkinoita, tyypillisiä piirteitä, taloudellista tilaa sekä kehittämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä. Toimialaraporttien sisältöä on kehitetty TE-keskusten yritysosastojen tarpeiden pohjalta. Julkaisujen toivotaan palvelevan myös alan yritysten, yrittäjien sekä eri sidosryhmien tarpeita. Tämä toimialaraportti käsittelee rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen (TOL 23) nykytilannetta ja tulevaisuutta ja se päivittää edellisen, marraskuussa 24 julkaistun raportin. Raportissa käsitellään puutalojen valmistusta (TOL 231) ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistusta (TOL 239). Liimapuuta käsittelevät tiedot ovat raportissa Puun sahaus, höyläys ja kyllästys. Huom! Vähäisen yritysmäärän vuoksi parketin valmistusta ei raportissa tarkastella erikseen, kokonaisluvuissa parketti on luonnollisesti mukana. Rakennuspuusepänteollisuudella on pitkät perinteet Suomessa ja toimialasta on aikojen kuluessa kehittynyt teknologisesti kehittynyt ja kansainvälistynyt toimiala, jonka tuotteille ja palveluille löytyy kysyntää myös tulevaisuudessa. Huomionarvoista on alan yritysten sijoittuminen eri puolille maata tarjoten työmahdollisuuksia myös harvempaan asutetuilla alueilla. Tässä yhteydessä kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän raportin toteuttamiseen. Erityiset kiitokset osoitan yritysten ja sidosryhmien edustajille. Heidän näkemyksensä ja kommenttinsa ovat huomattavasti edesauttaneet nyt julkaistavan toimialaraportin laatimista. Toivon, että tämä julkaisu antaa hyvän peruskuvan toimialasta ja kannustaa hedelmälliseen, toimialaa kehittävään keskusteluun. Lahdessa Arto Vallin Toimialapäällikkö

9 8 1 Toimialan määrittely ja sisältö 1.1 Toimialan kuvaus ja rajaus Tässä raportissa tarkastellaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 95), luokkaan Puutavaran ja puutuotteiden valmistus kuuluvaa alatoimialaa Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (TOL 23). Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus jaetaan tässä tarkastelussa kahteen alatoimialaan. Puutalojen valmistus (TOL 231), käsittää pystytystä varten valmiiden puurakennusten kuten asuinrakennusten, vapaa-ajan rakennusten, saunojen tai vajojen tehdasmaisen ja käsityömäisen valmistuksen. Tarkastelun pääpaino kohdistuu elementti- ja hirsirakenteisten rakennusten valmistukseen. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (TOL 239), käsittää ikkunoiden ja ovien sekä niiden karmien, portaiden, kattotuolien sekä niiden kaltaisten talonrakennuksessa käytettyjen puuosien valmistuksen. Myös solulevyjen ja yhdistettyjen parkettilaattojen valmistus kuuluu tähän toimialaluokkaan. Tarkastelun pääpaino kohdistuu ikkunoiden ja ovien valmistukseen, naulalevyrakenteiden valmistus on pienemmässä osassa. Seuraavassa taulukossa on lukuja vuodelta 23 sekä ennakkotietoja vuodelta 24. Keittiökalusteiden luvut lisätty mukaan koska ne usein luetaan rakennuspuusepäntuotteeksi. Keittiökalusteiden luvut eivät sisälly rakennuspuusepäntuotteiden kokonaislukuihin. Taulukko 1. Puualan lukuja TOL Luokka Luvut vuodelta Tuotannon bruttoarvo milj. ennakko 24 Toimipaikat kpl Henkilöstö Jalostusarvo milj. Vienti milj ennakko 24 Puutavara ja puutuotteet TOL Puun sahaus, höyläys ja kyllästys TOL Vaneri ja muut puulevyt TOL Rakennuspuusepäntuotteet TOL Puutalot TOL Muut rakennuspuusepäntuotteet TOL Puupakkaukset TOL Muut puutuotteet TOL Keittiökalusteet Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus

10 9 Todettakoon että tämän raportin toimialaluvut perustuvat tietoihin siitä mihin TOL-luokkaan yritykset ovat ilmoittaneet itsensä. Esimerkiksi puutalojen valmistuksen luokkaan kuuluvia yrityksiä on ilmoitettu talonrakentamisen luokkaan joten käytettävissä olevat luvut eivät anna täsmällistä kuvaa toimialasta. Raportti antaa kuitenkin riittävän tarkan kuvan toimialan suuruudesta ja kehityssuunnasta. Edellä olleen taulukon avulla on rakennuspuusepänteollisuutta helppo verrata muihin puutuoteteollisuuden toimialoihin. Seuraavassa kuvassa on vertailukohdaksi lisätty huonekaluala ja koko teollisuustuotanto. Kausitasoitettu Huonekaluteollisuus 23 Rakennuspuusepäntuotteiden valm. 2 Puutavaran ja puutuotteiden valm /6 Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus Kuva 1. Volyymi-indeksin kehitys Volyymi-indeksillä mitattuna seuraa rakennuspuusepäntuotteiden valmistus varsin hyvin koko teollisuustuotannon kehitystä (koko teollisuuden kuvaaja on viime vuodet ollut 2 3 yksikköä alempana). Maamme koko teollisuustuotannon 11 mrd. euroa bruttoarvosta puutavaran ja puutuotteiden sekä huonekalujen valmistuksen osuus on 6,8 prosenttia, osuus työpaikoista on noin 9 prosenttia ja viennistä noin 5 prosenttia. Rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen osuus mekaanisen puunjalostuksen toimipaikoista on 35 prosenttia, henkilöstöstä 37 prosenttia, tuotannon bruttoarvosta 27 prosenttia, jalostusarvosta 35 prosenttia ja viennistä 17 prosenttia. Cei-Bois:n mukaan oli toimialaluokkaamme Rakennuspuusepäntuotteet TOL 23 vastaava tuotannon määrä vanhalla EU-alueella vuonna 23 noin 24 mrd. euroa, 17 prosenttia kokonaismäärästä jossa mukana koko TOL 2 ja TOL 361. Luokan TOL 23 kulutus EU-alueella on melko tarkasti sama 24 mrd. euroa.

11 1 1.2 Toimialan kytkennät muihin toimialoihin Puutalojen- ovien ja ikkunoiden valmistus sekä naulalevyrakenteiden valmistus kytkeytyvät läheisesti seuraaviin toimialoihin: Rakentaminen on luonnollinen asiakastoimiala Sahateollisuus, kaikissa tuotteissa sahatavara on perusmateriaalina. Materiaalin alkujalostus on siirtymässä selkeästi sahoille. Levyteollisuus, taloissa, parketissa ja ovissa käytetään runsaasti levyteollisuuden tuotteita Lasin valmistus ja alumiiniprofiilin valmistus, ikkunoista merkittävä osa on lasia ja alumiinia Helateollisuus, ovissa merkittävä kustannuserä, ikkunoissa hieman pienempi Eristeteollisuus, taloissa ja ulko-ovissa Naulalevyteollisuus (metalli), naulalevyrakenteissa merkittävä Konevalmistajat, hirsiteollisuuden ja taloteollisuuden koneissa kotimaisia valmistajia muut koneet tulevat maahantuojien kautta Kuljetusliikkeet

12 11 2 Toimialan rakenne 2.1 Toimipaikat, liikevaihto ja henkilöstö Puutalojen valmistus Liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat viime vuosina olleet selkeässä kasvussa, toimipaikkojen määrän pysyessä vakaana. Vuoden 23 lopussa toimintaa harjoitettiin 266 (- 1) toimipaikassa. Liikevaihto milj. ja toimipaikat kpl Henkilöstön määrä Toimipaikat Liikevaihto Henkilöstö e 25e 1 5 Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus, ennusteet 24 ja 25 ovat raportin tekijän Kuva 2. Liikevaihto sekä toimipaikkojen ja henkilöstön määrä, puutalot Puutalojen valmistuksen liikevaihto oli vuonna 23 yhteensä 531 milj. euroa (466), vuoden 24 arvoksi tullee 61 milj. euroa. Keskimääräinen toimipaikan liikevaihto vuonna 23 oli 2 milj. euroa (1,7). Vuoden 23 lopussa puutalojen valmistus työllisti yhteensä henkilöä (+ 155). Parhaimmillaan, vuonna 199, ala työllisti noin 5 5 henkilöä 29 toimipaikassa. Keskimääräinen toimipaikan henkilöstövahvuus oli 12 henkilöä vuonna 23. Kesän 25 kyselyn mukaan puutalojen valmistajista kolmasosa arvioi henkilöstön määrän kasvavan seuraavan 12 kuukauden kuluessa, edellisen vuoden henkilöstön määrän kasvu oli odotuksia suurempi. Arviot henkilöstön määrän kehityksestä ovat viime vuosina varsin hyvin vastanneet odotuksia.

13 12 Saldoluku Odotukset Toteutunut II/ II/1 II/ Lähde: KTM, Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 25 Kuva 3. Henkilökunnan määrä seuraavan vuoden aikana, puutalot Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat viime vuosina olleet kasvussa, toimipaikkojen määrän hieman pienentyessä. Vuoden 23 lopussa toimintaa harjoitettiin 763 (- 6) toimipaikassa. Liikevaihto milj. ja toimipaikat kpl Henkilöstön määrä Toimipaikat Liikevaihto Henkilöstö e Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus, ennuste 24 on raportin tekijän Kuva 4. Liikevaihto sekä toimipaikkojen ja henkilöstön määrä, rakpuu Muiden rakennuspuusepäntuotteiden liikevaihto oli vuonna 23 yhteensä 973 milj. euroa, vuoden 24 luvuksi tullee jopa yli 1 milj. euroa. Keskimääräinen toimipaikan liikevaihto vuonna 23 oli 1,3 milj. euroa (1,2). Vuoden 23 lopussa muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus työllisti 7 9 henkilöä (+12). Parhaimmillaan ala työllisti vuonna 199 noin 8 4 henkilöä 1 18 toimi-

14 13 paikassa. Keskimääräinen toimipaikan henkilöstövahvuus oli 9 henkilöä vuonna 23. Kesän 25 kyselyn mukaan muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistajista aikaisempaa harvempi yritys (vajaa viidennes) arvioi henkilöstön määrän kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Odotukset henkilöstön määrän suhteen eivät toteutuneet edellisen vuoden aikana. Saldoluku 3 2 Odotukset Toteutunut 1-1 II/ II/1 II/ Lähde: KTM, Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 25 Kuva 5. Henkilökunnan määrä seuraavan vuoden aikana, rakpuu 2.2 Toimialan alueellinen jakauma Taulukko 2. Puutalojen valmistuksen liikevaihto, toimipaikat ja henkilöstö TE-keskuksittain vuonna 23 TE-keskus Liikevaihto 1 Toimipaikat Henkilöstö Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjanmaa Lappi Häme Pirkanmaa Varsinais-Suomi Etelä-Savo Uusimaa Pohjois-Karjala Kainuu Kaakkois-Suomi Satakunta Yhteensä Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus

15 14 Eri alueiden suhteet eivät ole viime vuosina muuttuneet, koko alan liikevaihdosta on Pohjois-Pohjanmaan osuus 26 prosenttia ja liikevaihdon kasvusta 34 prosenttia. Taulukko 3. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen liikevaihto, toimipaikat ja henkilöstö TE-keskuksittain vuonna 23 TE-keskus Liikevaihto 1 Toimipaikat Henkilöstö Häme Pohjanmaa Uusimaa Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pirkanmaa Etelä-Savo Keski-Suomi Varsinais-Suomi Kainuu Pohjois-Savo Lappi Kaakkois-Suomi Satakunta Pohjois-Karjala Yhteensä Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus Hämeen osuus koko alan liikevaihdosta on 16 prosenttia, liikevaihto kuitenkin laski 12,5 milj. euroa vuodesta 22 vuoteen 23. Uudenmaan liikevaihto kasvoi samalla aikavälillä 29 milj. euroa, 5 prosenttia koko alan kasvusta. 2.3 Yrityskannan muutokset Nettomuutos, kpl 2 1 Puutalot muu Rakpuu Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus Kuva 6. Yrityskannan nettomuutos

16 15 Yritysten nettomuutos aikavälillä on puutalojen valmistuksessa -54 ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksessa -193, muun rakennuspuusepänteollisuuden puolella oli vuosi 24 ensimmäinen vuosi kymmeneen vuoteen jolloin nettomuutos oli positiivinen! Konkurssiin haettujen yritysten määrä on oleellisesti vähentynyt 9-luvun alkuvuosien jälkeen ja yrityskantaan suhteutettuna määrää voidaan pitää alhaisena. Alla olevat luvut ovat konkurssiin haettuja yrityksiä ja vain osa niistä todella päätyy konkurssiin. Kpl Puutalojen valmistus 239 Muu rakennuspuusepäntuott. valm Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus Kuva 7. Konkurssiin haetut yritykset Konkurssiin haettujen yritysten yhteinen henkilömäärä vaihtelee voimakkaasti vuosittain, konkurssit painottuvat alle 9 henkilön yrityksiin.

17 Alan suurimpia yrityksiä Taulukko 4. Alan suurimpiä yrityksiä vuonna 24 Tuoteryhmä Liikevaihto m Henkilöstö TOL Talot FinnDomo konserni * Honkarakenne Oyj * Kastellitalot Oy 57** 99** 231 Pyhännän Rakennustuote Oy Kontiotuote Oy Luoman Puutuote Oy Lappli-talot Oy Rantasalmi Oy 11** 64** 231 Koskisen Oy (Herrala talot) * Oy Simons Element Ab Finnforest Oyj (Hartolan talotehdas) * ** 231 Älvsbytalot x x 231 Ikkunat Fenestra Oy Tiivituote Oy Pihlavan Ikkuna Oy Domus yhtiöt Oy Skaala ikkunat ja Ovet Kattotuolit Sepa Oy Keski-Suomen Puukympit Oy Keminmaan puurakenne Oy Lauttaniemen teollisuus Oy x 15** 239 Kotasen Puutyö Oy x 41** 239 Ovet Vest-Wood Suomi Oy * Viitapuu Oy * Posifutter Oy North-East Wood Oy 4 31** 239 Keittiö-ja kiintokalusteet Isku konserni ** Novart Oy Puustelli Group Oy Topi Kalustaja Oy Mellano Oy Kirena Oy Parketit Karelia Yhtymä Oyj * Olavi Räsänen Oy * Lähde: Asiakastieto Oy * = konsernin tiedot ** merkityt luvut vuodelta 23

18 17 Joillakin yrityksillä on myös muiden tuotteiden valmistusta kuin ne tuotteet jonka otsikon alle yritys on sijoitettu. Yritykset lajiteltu sen alaotsikon alle josta tulee suurin liikevaihto. TOL luokaksi on tässä merkitty se luokka johon tämän raportin tarkastelussa kuuluu, yrityksen ilmoittama luokka voi olla jokin muukin. Rakennuspuusepänteollisuuden merkittävin konserni on PRT Forest konserni, liikevaihto 13 milj. euroa ja henkilöstöä 789. Konserniin kuuluvat yllä mainituista yrityksistä Pyhännän Rakennustuote Oy ja Kontiotuote Oy, konsernin rakennuspuusepänteollisuuden toimialaan kuuluu myös Lappli Talot Oy. Merkittäväksi toimijaksi alalla on yrityskauppojen kautta muodostunut Paloheimo-konserni, joka tavoittelee vuodelle 25 yhteensä 15 milj. euron liikevaihtoa. Konserniin kuuluvat Fenestra Oy, Viitapuu Oy, Alavuden Puunjalostustehdas Oy, North-East Wood Oy ja Posifutter Oy.

19 18 3 Markkinoiden rakenne ja kehitys 3.1 Markkinoiden kokonaiskuva Rakennuspuusepäntuotteiden kysynnän kehitys on sidoksissa asuntojen uudis- ja korjausrakentamisen volyymiin. Puutaloteollisuuden kannalta merkitystä on mm. pientalojen ja vapaa-ajan rakentamisen kehittymisellä. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden osalta oleellista on mm. menestyminen kilpailussa muista mm. materiaaleista valmistettujen rakennustuotteiden kanssa. Kokonaisuutena sijoittuu rakentamisen puutuotteiden tuotannostamme noin 44 prosenttia kotimaahan ja 56 prosenttia vientiin. Puuelementtien, ikkunoiden, osin ovien ja naulalevyrakenteiden osalta kotimarkkinat ovat tärkeimmät kun taas hirsitalojen, parkettien, massiivipuisten peiliovien ja liimapuun osalta taas vientimarkkinoilla on erittäin suuri merkitys. Viennin kannalta merkittävimpiä alueita ovat Keski-Eurooppa, Japani, Pohjoismaat ja Venäjä. Eurooppa on ja tulee olemaan merkittävin vientialue. Euroopassa on uudisrakentaminen vähäistä, poikkeuksena entiset itäisen Euroopan maat. Korjausrakentaminen on yli 3 prosenttia kasvussa. Euroopassa tulee teollisuuden ja jakelun keskittyminen muuttamaan markkinaolosuhteita tulevina vuosina. Kotimarkkinat ovat edelleen keskeisin markkina-alue sekä puutaloja että rakennuspuusepäntuotteita valmistaville yrityksille. Viennin osuus keskeisimpänä markkina-alueena on pienentynyt puutalojen valmistuksessa ja hieman kasvanut muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksessa, Lähde: KTM, Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 25. Vienti on selvästi normaalimpi osa toimintaa puutalojen (= lähes kokonaan hirsitalojen) valmistajille kuin rakennuspuusepäntuotteiden valmistajille. Puutaloteollisuudessa tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat yksityiset kuluttajat, edustajat ja rakennusliikkeet. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistajien osalta tärkeimpiä ovat rakennus- ja rakennustarvikeliikkeet, puutaloteollisuus ja yksityiset kuluttajat. 3.2 Kotimaan markkinat ja asiakastoimialat Puutalo- ja muun rakennuspuusepänteollisuuden kehitys on kiinteästi sidoksissa rakentamisen kokonaiskehitykseen. Vuonna 24 oli Rakennusteollisuuden (RT) mukaan rakennustuotannon arvo Suomessa 2,1 mrd. euroa, (18,8) josta talonrakentamisen osuus oli 15,9 mrd. euroa. (14,9) Uudisrakentamisen arvo oli 9, mrd. euroa (8,4) ja korjausrakentamisen 6,9 mrd. euroa (6,5). Suomen rakennustuotemarkkinat olivat vuonna 22 RT:n mukaan 6,7 mrd. euroa, josta puutuotteiden osuus oli 1,9 mrd. euroa, metallituotteiden 2,3 mrd. euroa, kivituotteiden 1,3 mrd. euroa ja muiden 1,1 mrd. euroa. Vuonna 24 oli rakennustuotemarkkinoiden arvo suurempi kuin vuonna 22, lukuja ei ole vielä saatavilla.

20 19 Milj. m Luvat Aloitukset e 26e Lähde: Tilastokeskus, RT Kuva 8. Talonrakennustuotanto Vuonna 25 uudisrakennuksia aloitettaneen 4 milj. kuutiometrin verran, tason laskiessa hieman tulevina vuosina. Korjausrakentamisen kasvu on sama kuin uudisrakentamisen, eli 3 prosenttia. Vuonna 24 oli asuntotuotanto noin 32 4 kpl ja vuonna 25 asuntotuotanto on noin 33 kpl, rakentaminen painopisteen ollessa pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Vuonna 25 arvioi RT kerros- ja rivitaloja aloitettavan 17 5 ja omakotitaloja 15. Puutalot Pientalorakentamisen kasvun arvioidaan jatkuvan myös tulevina vuosina, etenkin omakoti- ja rivitalorakentaminen on kasvussa. Vuonna 25 arvioidaan aloitettavan 14 5 omakotitalon ja 5 5 rivitaloasunnon rakentaminen. Pientaloteollisuus ry:n skenaarion mukaan vuonna 21 valmistuisi jopa 2 omakotitaloa. Rakentaminen keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin, tonttipula ja kaavoitusongelmat ovat hieman helpottuneet. Valmistuvista pientaloista jopa 7 prosenttia alkaa olla talopaketteja. Vapaa-asuntojen ja saunojen rakentamisen arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla.

21 2 Kpl Loma-asunnot Rivitaloasunnot Omakotiasunnot e Lähde: Pientalobarometri, Pientaloteollisuus PTT ry Kuva 9. Pientalorakentamisen aloitukset Valmisosatalomarkkinat Valmistaloteollisuuden kysyntä kohdistuu pientalo- ja vapaa-ajan rakentamiseen, ja asiakkaina ovat pääasiassa yksityiset kotitaloudet. Muu asuinrakentaminen tapahtuu lähinnä ammattirakentajien toimesta ja tällöin valmistalovalmistajien merkitys on vähäinen, joskin kasvussa. Pientalorakentamisen vilkastuminen on heijastunut myös talopakettimarkkinoille. Alimmillaan vuonna 1995 talopakettien määrä aloituksista oli noin 2 9 pakettia ja osuus markkinoista 44 prosenttia. Vuonna 24 talopaketteja myytiin 9 3 kpl, markkinaosuus 66 prosenttia. Talopaketin keskimääräinen hinta on vuodesta 2 alkaen noussut noin 7 prosenttia vuodessa, johtuen osin myös talojen koon ja toimitussisällön kasvusta. Kpl Määrä kpl. Arvo m, kuluttajahinnoin Arvo milj e Lähde: Pientalobarometri, Pientaloteollisuus PTT ry/ RTS Oy Kuva 1. Talopakettimarkkinat

22 21 Valmisosatalomarkkinoita hallitsevat edelleen puutalot (Puuelementit ja Precut), vuonna 25 osuuden arvioidaan olevan 8 prosenttia talopakettien toimituksista. Puuelementtitoimituksissa ovat edelleen hallitsevassa asemassa suurelementit. Tilaelementtitoimitusten osuus on pieni mutta kasvamassa Teollisen hirren markkinaosuus on vakaa ja kivipohjaisten valmistalojen osuus on hieman kasvanut. Vapaa-ajan asuntojen aloitukset ovat kasvaneet 7 3 kpl tasolle vuosittain. Teollisesti valmistettujen vapaa-ajan asuntojen osuus on 53 prosenttia. Vapaa-ajan asuntojen rakentamisen markkinat kuluttajahinnoin ovat noin 1 milj. euroa. Kpl 1 8 Paikalla rakennetut Valmismökit e Lähde: Pientalobarometri, Pientaloteollisuus PTT ry Kuva 11. Loma-asuntojen aloitukset Saunojen aloitukset ovat 5 vuodessa, valmispakettien markkinaosuus on 5 prosenttia. Saunamarkkinat kuluttajahinnoin ovat suuruusluokkaa 22 milj. euroa. Muut rakennuspuusepäntuotteet Ikkunat Ikkunoiden kokonaiskysyntä uudis- ja korjausrakentamiseen on noin 1,2 milj. yksikköä. Kuluttajahinnoin ikkunamarkkinoiden arvo lienee 35 milj. euroa, tarkkaa lukua ei ole saatavissa. Asuntojen uudisrakentamisen määrä vaikuttaa ikkunoiden käyttöön ratkaisevasti. Ikkunoiden uusiminen tapahtuu pääsääntöisesti yli 3 vuotta vanhoissa taloissa, mikä merkinnee ikkunakysynnän kasvua tulevina vuosina. Ikkunoiden osalta kuluttaja- ja ammattilaismarkkinat jakaantuvat suhteessa 54/46 prosenttia. Kuluttajamarkkinoilla kaupan keskikoko on pienempi ja valtaosa kaupoista tehdään jälleenmyyjän kanssa. Ammat-

23 22 tilaismarkkinoilla (= rakennusliikkeet, taloteollisuus ym.) kaupan keskikoko on suurempi ja kauppaa käydään pääasiassa suoraan valmistajien kanssa. Ikkunoiden kysyntä on painottunut eteläiseen Suomeen. Suurimmat neljä elinkeinoaluetta Uusimaa (noin 25 %), Turku, Tampere ja Oulu vastaavat noin puolta maan ikkunakäytöstä. Tulevaisuudessakin markkinoiden painopiste tulee olemaan eteläisessä Suomessa ja muutamissa kasvukeskuksissa. Ovet Ovien kokonaiskysyntä Suomessa on alle miljoona yksikköä ja kysyntä on painottunut uudisrakentamiseen. Etenkin pientalorakentamisen kasvu lisää ovien käyttöä. Volyymiltään merkittävin ryhmä on sisäovet. Tulevaisuudessakin markkinoiden painopiste tulee olemaan eteläisessä Suomessa. Kuluttajahinnoin ovimarkkinat ovat noin 15 milj. euroa, josta valtaosa koostuu pää- ja parveke/terassiovista. Merkittävin asiakasryhmä ovat rakennusliikkeet ja rakennustarvikeliikkeet. Milj Ikkunat Ovet e Lähde: RT, tullihallitus, lokakuu 25, ennuste 25 on raportin tekijän Kuva 12. Ovien ja ikkunoiden tarjonta suomessa, (tuotannon bruttoarvon, viennin ja tuonnin mukaan) Naulalevyrakenteet Naulalevyrakenteet muodostuvat pääasiassa kattoristikoista. Tehdasvalmisteisia kattoristikoita käytetään ennen kaikkea omakoti- ja rivitaloissa, maatilarakennuksissa sekä soveltuvilta osin liike- ja julkisessa rakentamisessa. Kysyntä on seurannut edellä mainittujen rakennuskohteiden määrän kehitystä. Kohteet ovat pääasiassa uudisrakennuksia, sen sijaan korjausrakentamisessa käyttö on vähäisempää. Kysyntä on kasvanut jo 65 ristikkoon. Merkittävin asiakasryhmä ovat rakennusliikkeet, talotehtaat sekä yksityiset kuluttajat.

24 Vienti, tuonti ja muu kansainvälinen toiminta Eurooppa on tärkein vientimarkkina-alue suomalaiselle rakennuspuusepänteollisuudelle. Euroconstruct-järjestö (15 länsieurooppalaista ja 4 itäeurooppalaista maata) arvioi kesäkuussa 24 rakentamisen kasvavan alueellaan vuonna 25 noin 2,2 prosenttia ja 1,5 prosenttia vuonna 26. Asuinrakentamisen markkinat ovat Länsi-Euroopassa noin 44 mrd. euroa ja itäisessä Keski-Euroopassa 1 mrd. euroa. Saksassa, joka vastaa 22 prosenttia alan volyymistä Euroopassa, odotetaan kaiken rakentamisen laskevan ainakin vuoteen 25 asti, jolloin korjausrakentaminen alkaisi hitaasti kasvaa (Holz Zentralblatt ). Muiden rakennuspuusepäntuotteiden tärkeän alueen, Itäisen Euroopan maissa arvioidaan rakentamisen volyymin kasvavan selkeästi lähivuosina. Venäjän rakentaminen kasvaa myös koko ajan. Suomalaisten puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden viennin painottuessa hirsitaloihin ja oviin ei tässä yhteydessä käsitellä muiden maiden markkinoita sen enempää. Näiden tuotteiden markkinatietojen tarkempaan hankkimiseen ei ole resursseja. Puutalot Puuelementtitalojen vienti suomesta ja tuonti suomeen on vähäistä, potentiaalisina vientimaina lähinnä rajanaapurit Ruotsi, Venäjä ja Baltian maat. Hirsitalojen potentiaalisena vientialueena taas on käytännössä koko maailma. Ikkunat Euroopan (EU maat + Norja ja Sveitsi) ikkunatuotantomäärä oli vuonna 24 noin 72 milj. yksikköä. Tuotannon arvo tehtaalla noin 16,3 mrd. euroa. Seuraaville vuosille ennustetaan lievää kasvua. Itä-Euroopan vastaavat yksikkömäärä oli noin 31 milj. yksikköä. Voimakkain kasvu on Venäjällä (25 %). Ikkunarakenteet ja materiaalit vaihtelevat maittain vaikeuttaen vientiä eri maihin. Euroopan tasolla muovi on noin 37 prosenttia osuudella tärkein ikkunamateriaali, puun osuus on noin 31 prosenttia ja alumiinin noin 32 prosenttia. Saksassa, Itävallassa Englannissa ja Irlannissa yli puolet ikkunoista on muovia. Puu taas on merkittävin materiaali Benelux-maissa, Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa. Eteläisessä Euroopassa alumiini on hallitseva materiaali. Muovin arvioidaan edelleen valtaavan markkinoita puulta ja alumiinilta.(lähde: Femib/EuroWindoor). Ovet Koko Euroopan tasolla arvioidaan sisäovien kulutuksen laskevan 45 milj. kappaleesta 42 miljoonaan vuoteen 26 mennessä. Venäjä on ovissakin parhaiten kasvavia markkinoita (Holz Zentralblatt, Türen-Magazin 24).

25 24 Naulalevyrakenteet Suomalaisia rakenteita vastaavia käytetään kyllä Euroopassa, mutta tuotteet ovat pääosin kotimarkkinatuotteita. Keittökalusteet Keittiökalusteet ovat pääosin kotimarkkinatuotteita, kalusteovet ovat vienti- ja tuontituotteita Vienti Puutalojen ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden vienti on 199-luvulla yli nelinkertaistunut. Vuonna 24 oli vienti 48 milj. euroa. Puutalojen osuus viennistä oli noin 41 prosenttia. Muissa tuotteissa on merkittävä osuus liimapuulla. Milj Talot Parketit Ovet Ikkunat Muut e Lähde: Tullihallitus/Toimiala Online, ennuste 25 on raportin tekijän Kuva 13. Rakennuspuusepäntuotteiden vienti Puutalot Puutalojen vienti on viime vuosina kehittynyt myönteisesti, ja se on kohonnut 9-luvun alun 31 milj. eurosta 168 milj. euroon vuonna 24, viennin määrä säilynee samalla tasolla vuonna 25. Vienti Saksaan on puolittunut viime vuosina. Vienti Ranskaan on kasvussa. Vuoden 24 merkittävimmät vientimaat olivat Japani, Saksa ja Ranska. Hirsi hallitsee edelleen puutalojen vientiä, vuonna 24 oli hirsitalojen viennin arvo noin 12 milj. euroa (74 %).

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Metallin työstö Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Metallin työstö Toimialaraportti 9/2005 Hannu Vuoste Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Ohjelmistoala Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Rakennuspuusepänteollisuuden

Rakennuspuusepänteollisuuden Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 4 / 2007 13.4.2007 Suomalaisille sopivia ikkunoita Suomalaisista raaka-aineista suomalaisin voimin, tiivistää yhtiönsä filosofian Lammin Ikkuna Oy:n toimitusjohtaja

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi t Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta Toimialaraportti 16/2006 Anneli Harju-Autti Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS

TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS TOIMIALARAPORTTI MARRASKUU 2003 ERKKI RÖNKKÖ 2 0. SAATTEEKSI... 3 1. TIIVISTELMÄ... 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ... 6 2.1. TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS ELEKTRONIIKKA-

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot