Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden"

Transkriptio

1 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 7/2006 Arto Vallin

2

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) /2006 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Vallin Arto Hämeen TE-keskus Julkaisuaika Marraskuu 2006 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Puutalojen ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Tiivistelmä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2005 toimialan, rakennuspuusepäntuotteiden valmistus- tuotannon bruttoarvo oli 1,8 mrd. euroa, viennin arvo 449 milj. euroa, alan toimipaikkoja oli 986 ja ala työllisti noin henkilöä. Puutalojen valmistusta harjoitettiin vuonna 2004 Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan 245 toimipaikassa, jotka työllistivät henkilöä, tuotannon bruttoarvo oli 627 milj. euroa, 167 milj. euron vienti on valtaosin hirsitalojen vientiä. Vuonna 2003 olivat aineelliset nettoinvestoinnit 27,5 milj. euroa, josta pääosa rakennuksia. Alan valmistuskapasiteetti on kasvussa. Alan kannattavuus laski hieman vuonna 2005 ja oli käyttökatteella (mediaani) mitattuna 6,9 (%), omavaraisuusasteen ollessa 31,5 (%) (Tilastokeskus ). Pientalorakentaminen on kasvanut kotimaassa ja kasvaa edelleen. Alan viennin kasvu riippuu hirsitaloteollisuudesta, potentiaalisia alueita ovat edelleenkin Keski-Eurooppa ja Japani sekä Venäjä. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistusta harjoitettiin vuonna 2004 Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan 741 toimipaikassa, jotka työllistivät henkilöä, alan liikevaihto oli milj. euroa ja vienti 314 milj. euroa. Merkittävintä oli parkettien ja ovien vienti. Viennin kasvu on parketin ja liimapuun varassa. Vuonna 2005 aineettomat nettoinvestoinnit olivat 47,9 milj. euroa, pääosa koneita ja laitteita. Vuonna 2005 laski alan kannattavuus käyttökatteella (mediaani) mitattuna ja oli 8,7 (%) (edellinen vuosi 9,8 %), omavaraisuusaste on 34,8 (36,5 %) (Tilastokeskus ). Kannattavuutta ja yritysten taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut vaihtelevat tuoteryhmittäin, yleensä vahvasti vientimarkkinoilla toimivilla yrityksillä toiminnan kannattavuus on parempi kuin pelkästään kotimarkkinoilla toimivilla yrityksillä. Rakennuspuusepäntuotteiden valmistajien on haettava kasvu viennistä, potentiaalisia vientialueita ovat edelleen Keski-Eurooppa ja Pohjoismaat sekä Venäjä. Kilpailu markkinoilla on kovaa ja useiden tuotteiden osalta riittävää kilpailukykyä vientimarkkinoilla on vaikea saavuttaa. Ala on koko Euroopassa kaikkialla pitkälti kotimarkkinateollisuutta ja valmistuskapasiteettia on riittävästi, jatkossa uudet EU-maat tuovat oman lisänsä sisämarkkinoiden kilpailuun. Toimialan yritykset ulkoistavat toimintojaan tuotantoketjun alkupäässä ja tuotemarkkinoilla palvelun osuus kasvaa koko ajan. Moni tuote kehittyy siten että puun osuus tuotteen loppuhinnasta pienenee. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Esa Tikkanen, puh. (09) Asiasanat Puutalot, hirsitalot, ovet, ikkunat, kattotuolit ISSN Kokonaissivumäärä 68 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta Kustantaja

4

5 Sisällysluettelo 0 Saatteeksi Toimialan määrittely ja sisältö Toimialan kuvaus ja rajaus Toimialan kytkennät muihin toimialoihin Toimialan rakenne Toimipaikat, liikevaihto ja henkilöstö Toimialan alueellinen jakauma Yrityskannan muutokset Alan suurimpia yrityksiä Markkinoiden rakenne ja kehitys Markkinoiden kokonaiskuva Kotimaan markkinat Vienti, tuonti ja muu kansainvälinen toiminta Vienti Tuonti Tuotanto ja tuotantomenetelmät Toimialan tuotanto Toimialan logistiikkarakenne Investoinnit ja kapasiteettitilanne Investoinnit Kapasiteettitilanne Tuotekehitys Taloudellinen tila Kannattavuus, taloudellinen tila ja kustannusrakenne Toimialan keskeiset menestystekijät, ongelmat ja kehit-tämistarpeet Menestystekijät Keskeiset ongelmat Keskeiset kehittämistarpeet

6 8 Tulevaisuuden näkymät toimialalla Visio Markkinoiden kehitys Kilpailukyvyn kehitysennuste Koulutus ja kehitystoiminta Innovaatiot ja tuotteistaminen Yhteenvetoanalyysi (SWOT) Julkinen rahoitus TE-keskusten rahoitus Tekesin rahoitus Finnvera Oyj:n rahoitus Lähteet Kansainvälistymiskatsaus... 56

7 7 0 Saatteeksi Toimialaraportit-julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pk-yritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Vuosittain päivitettävä sarja käsittää kuusi päätoimialaa: elintarviketeollisuus, elektroniikka ja muoviteollisuus, metalliteollisuus, puutuoteteollisuus sekä matkailu- ja palvelualat. Raportit ovat veloituksetta saatavissa Toimialaraporttien internet-sivuilla osoitteessa Toimialaraporttien sisältöä on kehitetty TE-keskusten tarpeiden pohjalta. Julkaisujen toivotaan palvelevan myös alan yritysten, yrittäjien sekä eri sidosryhmien tarpeita. Tämä toimialaraportti käsittelee rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen (TOL 203) nykytilannetta ja tulevaisuutta ja se päivittää edellisen, marraskuussa 2005 julkaistun raportin. Raportissa käsitellään puutalojen valmistusta (TOL 20301) ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistusta (TOL 20309). Liimapuuta käsittelevät tiedot ovat raportissa Puun sahaus, höyläys ja kyllästys. Huom! Vähäisen yritysmäärän vuoksi parketin valmistusta ei raportissa tarkastella erikseen, kokonaisluvuissa parketti on luonnollisesti mukana. Rakennuspuusepänteollisuus Suomessa on teknologisesti kehittynyt toimiala, jonka pääpaino on kotimaan markkinoissa, kansainvälistynyttä on toiminta vain parilla alatoimialalla. Teollisuuden tuotteille ja palveluille löytyy kysyntää myös tulevaisuudessa. Huomionarvoista on alan yritysten sijoittuminen eri puolille maata tarjoten työmahdollisuuksia myös harvempaan asutetuilla alueilla. Raportin liitteenä on Finpron tekemä katsaus puurakentamisen markkinanäkymistä eteläisessä Euroopassa. Tässä yhteydessä kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän raportin toteuttamiseen. Erityiset kiitokset osoitan yritysten ja sidosryhmien edustajille. Heidän näkemyksensä ja kommenttinsa ovat huomattavasti edesauttaneet nyt julkaistavan toimialaraportin laatimista. Toivon, että tämä julkaisu antaa hyvän peruskuvan toimialasta ja kannustaa hedelmälliseen, toimialaa kehittävään keskusteluun. Lahdessa Arto Vallin Toimialapäällikkö

8 8 1 Toimialan määrittely ja sisältö 1.1 Toimialan kuvaus ja rajaus Tässä raportissa tarkastellaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2002), luokkaan Puutavaran ja puutuotteiden valmistus kuuluvaa alatoimialaa Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (TOL 203) jaettuna kahteen alatoimialaan. Puutalojen valmistus (TOL 20301), käsittää pystytystä varten valmiiden puurakennusten kuten asuinrakennusten, vapaa-ajan rakennusten, saunojen tai vajojen tehdasmaisen ja käsityömäisen valmistuksen. Tarkastelun pääpaino kohdistuu elementti- ja hirsirakenteisten rakennusten valmistukseen. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (TOL 20309), käsittää ikkunoiden ja ovien sekä niiden karmien, portaiden, kattotuolien sekä niiden kaltaisten talonrakennuksessa käytettyjen puuosien valmistuksen. Myös solulevyjen ja yhdistettyjen parkettilaattojen valmistus kuuluu tähän toimialaluokkaan. Tarkastelun pääpaino kohdistuu ikkunoiden ja ovien valmistukseen, naulalevyrakenteiden valmistus on pienemmässä osassa. Seuraavassa taulukossa on lukuja Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -tietokannasta. Keittiökalusteiden luvut lisätty mukaan koska ne usein luetaan rakennuspuusepäntuotteeksi. Keittiökalusteiden luvut eivät sisälly rakennuspuusepäntuotteiden kokonaislukuihin. Taulukko 1. Puualan lukuja TOL Luokka Luvut vuodelta Tuotannon bruttoarvo milj. Toimipaikat kpl Henkilöstö Jalostusarvo milj. Vienti milj. Puutavara ja puutuotteet TOL 20 enn * Puun sahaus, höyläys ja kyllästys TOL enn * Vaneri ja muut puulevyt TOL 202 enn * Rakennuspuusepäntuotteet TOL 203 enn * Puutalot TOL Muut rakennuspuusepäntuotteet TOL Puupakkaukset TOL 204 enn * 52 6 Muut puutuotteet TOL 205 enn * 24 5 Keittiökalusteet TOL Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus * Riveillä joissa on ennakko 2005 tietoja, on henkilöstön määrässä palkattu henkilöstö ja vuoden 2004 yrittäjien määrä, koska koko henkilöstön määrää ei ole ennakkotiedoissa mukana.

9 9 Todettakoon että tämän raportin toimialaluvut perustuvat tietoihin siitä mihin TOL -luokkaan yritykset ovat ilmoittaneet itsensä. Esimerkiksi puutalojen valmistuksen luokkaan kuuluvia yrityksiä on ilmoitettu talonrakentamisen luokkaan, joten käytettävissä olevat luvut eivät anna täsmällistä kuvaa toimialasta. Raportti antaa kuitenkin riittävän tarkan kuvan toimialan suuruudesta ja kehityssuunnasta. Edellä olleen taulukon avulla on rakennuspuusepänteollisuutta helppo verrata muihin puutuoteteollisuuden toimialoihin. Seuraavassa kuvassa on koko rakennuspuusepänteollisuuden volyymi-indeksi ja alatoimialojen puutalot ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus liikevaihdon kehitysindeksit. kausitasoitettu 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90, /2006 Vol.ind. TOL 203 Rakpuutuotteiden valm. Liikevaihto TOL Puutalot Liikevaihto TOL Muu rakpuu Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus Kuva 1. Liikevaihdon ja volyymi-indeksin kehitys, kausitasoitettu (2000= 100) Volyymi-indeksillä mitattuna seuraa rakennuspuusepäntuotteiden (203) valmistus koko teollisuustuotannon kehitystä. Liikevaihdon kehitys on varsinkin puutalojen valmistuksessa ollut teollisuutta ja muuta rakennuspuuteollisuutta nopeampaa. Maamme koko teollisuuden (D) tuotannon bruttoarvosta 108 mrd. puutavaran ja puutuotteiden sekä huonekalujen valmistuksen osuus on noin 7 %, osuus työpaikoista on noin 9 % ja viennistä noin 5 %. Rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen osuus mekaanisen puunjalostuksen (TOL 20) toimipaikoista on 35 %, henkilöstöstä 37 %, tuotannon bruttoarvosta 29 %, jalostusarvosta 41 % ja viennistä 17 %. Cei-Bois:n mukaan oli toimialaluokkaamme Rakennuspuusepäntuotteet TOL 203 vastaava tuotannon määrä vanhalla EU-alueella vuonna 2003 noin 24 mrd. euroa, 17 % kokonaismäärästä jossa mukana koko TOL 20 ja TOL 361. Luokan TOL 203 kulutus EU-alueella on melko tarkasti sama kuin tuotantokin eli 24 mrd. euroa.

10 Toimialan kytkennät muihin toimialoihin Rakentaminen on luonnollinen asiakastoimiala Sahateollisuus, kaikissa tuotteissa sahatavara on perusmateriaalina. Materiaalin alkujalostus on siirtymässä selkeästi sahoille ja erillisille jalostusyrityksille Levyteollisuus, taloissa, parketissa ja ovissa käytetään runsaasti levyteollisuuden tuotteita Lasin valmistus ja alumiiniprofiilin valmistus, ikkunoista merkittävä osa on lasia ja alumiinia Helateollisuus, ovissa merkittävä kustannuserä, ikkunoissa hieman pienempi Eristeteollisuus, taloissa ja ulko-ovissa Naulalevyteollisuus (metalli), naulalevyrakenteissa merkittävä Konevalmistajat, hirsiteollisuuden ja taloteollisuuden koneissa kotimaisia valmistajia muut koneet tulevat maahantuojien kautta

11 11 2 Toimialan rakenne 2.1 Toimipaikat, liikevaihto ja henkilöstö Puutalojen valmistus Liikevaihdon ja henkilöstön määrän kasvu on tasaantumassa, toimipaikkojen määrän (245 kpl v. 2004) pysyessä vakaana. Liikevaihto milj. ja toimipaikat kpl e2005 enn2006 Toimipaikat kpl Tuotannon arvo, milj. Henkilöstö Henkilöstön määrä Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus, ennusteet 2005 ja 2006 ovat raportin tekijän Kuva 2. Liikevaihto sekä toimipaikkojen ja henkilöstön määrä, puutalot Puutalojen valmistuksen liikevaihto oli vuonna 2004 yhteensä 634 milj. (551), vuoden 2006 arvoksi tullee noin 740 milj.. Keskimääräinen toimipaikan liikevaihto on 2,6 milj. euroa. Vuonna 2004 puutalojen valmistus työllisti yhteensä henkilöä (+ 240). Parhaimmillaan, vuonna 1999, ala työllisti henkilöä 276 toimipaikassa. Keskimääräinen toimipaikan henkilöstövahvuus on 14 henkilöä. Kesän 2006 kyselyn mukaan puutalojen valmistajat arvioivat henkilöstön määrän kasvavan seuraavan 12 kuukauden kuluessa, edellisen vuoden henkilöstön määrän kasvu oli odotuksia suurempi. Arviot henkilöstön määrän kehityksestä ovat viime vuosina varsin hyvin vastanneet odotuksia.

12 12 saldoluku Odotukset Toteutunut 20 0 II/01 II/ Lähde: KTM, Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 2006 Kuva 3. Henkilökunnan määrä seuraavan vuoden aikana, puutalot Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu on tasaantunut, toimipaikkojen määrä (741 kpl v. 2004) pienenee hitaasti. Liikevaihto milj. ja toimipaikat kpl Henkilöstön määrä e2005 enn2006 Toimipaikat kpl Tuotannon arvo, milj. Henkilöstö Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus, ennusteet 2005 ja 2006 ovat raportin tekijän Kuva 4. Liikevaihto sekä toimipaikkojen ja henkilöstön määrä, rakennuspuusepänteollisuus Muiden rakennuspuusepäntuotteiden liikevaihto oli vuonna 2004 yhteensä 1099 milj., vuoden 2006 luvuksi tullee noin milj.. Keskimääräinen toimipaikan liikevaihto on 1,5 milj. euroa. Vuonna 2004 muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus työllisti henkilöä (+271). Parhaimmillaan, vuonna 1990, ala työllisti henkilöä toimipaikassa.

13 13 Keskimääräinen toimipaikan henkilöstövahvuus on 10. Kesän 2006 kyselyn mukaan muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistajat arvioivat henkilöstön määrän kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Odotukset henkilöstön määrän suhteen toteutuivat hyvin edellisen vuoden aikana. saldoluku Odotukset Toteutunut 0-5 II/01 II/ Lähde: KTM, Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 2006 Kuva 5. Henkilökunnan määrä seuraavan vuoden aikana, rakennuspuusepäntuotteet 2.2 Toimialan alueellinen jakauma Taulukko 2. Puutalojen valmistus TE-keskuksittain v TE-keskus Liikevaihto 1000 Toimipaikat Henkilöstö Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Lappi Häme Etelä-Savo Pirkanmaa Varsinais-Suomi Kainuu Pohjois-Karjala Uusimaa Kaakkois-Suomi Satakunta Yhteensä Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus

14 14 Viiden TE-keskuksen alueella tehdään 75 % koko alan liikevaihdosta, Pohjois-Pohjanmaan suhteellinen osuus (27 %) on hitaasti kasvanut selkeästi suurimmaksi alueeksi. Taulukko 3. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus TE-keskuksittain vuonna 2004 TE-keskus Liikevaihto 1000 Toimipaikat Henkilöstö Häme Pohjois-Savo Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Pirkanmaa Etelä-Savo Keski-Suomi Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Karjala Lappi Satakunta Kainuu Yhteensä Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus Kuuden TE-keskuksen alueella tehdään 65 % koko alan liikevaihdosta. Merkittävin kasvu (18 milj. ) on ollut Pohjois-Savossa. 2.3 Yrityskannan muutokset Nettomuutos, kpl enn Puutalot muu Rakpuu -40 Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus, vuoden 2005 ennuste raportin tekijän (lopettaneet lukuja ei tilastoista saatavissa) Kuva 6. Yrityskannan nettomuutos

15 15 Terveellä toimialalla syntyy uusia yrityksiä 10 % yritysmäärästä (Timo Pihkala, seminaari Nikkarikeskuksessa ), puutalojen valmistuksessa se tarkoittaa 25 (toteutunut 11) ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksessa 70 (toteutunut 23) uutta yritystä. Yritysten nettomuutos kuvion aikavälillä on puutalojen valmistuksessa -41 ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksessa Konkurssiin haettujen yritysten määrä on oleellisesti vähentynyt 90-luvun alkuvuosien jälkeen ja yrityskantaan suhteutettuna määrää voidaan pitää alhaisena. Alla olevat luvut ovat konkurssiin haettuja yrityksiä ja vain osa niistä todella päätyy konkurssiin Puutalojen valmistus Muu rakennuspuusepäntuott. valm Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus Kuva 7. Konkurssiin haetut yritykset Konkurssiin haettujen yritysten yhteinen henkilömäärä vaihtelee voimakkaasti vuosittain, konkurssit painottuvat alle 9 henkilön yrityksiin.

16 Alan suurimpia yrityksiä Taulukko 4. Alan suurimpiä yrityksiä vuonna 2005 Tuoteryhmä Liikevaihto Henkilöstö TOL Talot FinnDomo konserni * 175** 900** Koskisen Oy (Herrala talot) * Älvsbytalot * Kastellitalot Oy Honkarakenne Oyj * Pyhännän Rakennustuote Oy Kontiotuote Oy Luoman Puutuote Oy Tilamarkkinat Oy * Lappli-talot Oy Rantasalmi Oy Mammuttihirsi Ikkunat Fenestra Oy * Pihlavan Ikkuna Oy Tiivituote Oy Domus yhtiöt Oy Skaala ikkunat ja Ovet Kattotuolit Sepa Oy Keski-Suomen Puukympit Oy Keminmaan puurakenne Oy Lauttaniemen teollisuus Oy ararsid Kotasen Puutyö Oy Ovet Vest-Wood Suomi Oy Viitapuu Oy Posifutter Oy North-East Wood Oy Keittiö-ja kiintokalusteet Isku konserni ** Novart Oy Puustelli Group Oy Topi Kalustaja Oy Mellano Oy Kirena Oy Parketit Karelia Yhtymä Oyj * 117** 701** Olavi Räsänen Oy * Lähde: Asiakastieto Oy ja yritysten nettisivut * konsernin tiedot ** yrityksen www-sivuilta

17 17 Joillakin yrityksillä on myös muiden tuotteiden valmistusta kuin ne tuotteet jonka otsikon alle yritys on sijoitettu. Yritykset lajiteltu sen alaotsikon alle josta tulee suurin liikevaihto. TOL luokaksi on tässä merkitty se luokka johon tämän raportin tarkastelussa kuuluu, yrityksen ilmoittama luokka voi olla jokin muukin. Rakennuspuusepänteollisuuden merkittävin konserni on PRT Forest konserni, liikevaihto 155 milj. euroa ja henkilöstöä 886. Konserniin kuuluvat yllä mainituista yrityksistä Pyhännän Rakennustuote Oy, Kontiotuote Oy ja Lappli Talot Oy. Merkittäväksi toimijaksi alalla on yrityskauppojen kautta muodostunut Fenestra Oy johon fuusioituivat Viitapuu Oy, Alavuden Puunjalostustehdas Oy, Posifutter Oy, North-East Wood Oy, Alavus Koneet Oy, Omniconsulting Oy sekä Fenestra Palvelut Oy. Konserni tavoittelee vuodelle 2006 liikevaihtoa 150 milj. euroa ja henkilöstömäärä on noin

18 18 3 Markkinoiden rakenne ja kehitys 3.1 Markkinoiden kokonaiskuva Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden kysyntä on sidoksissa asuntojen uudis- ja korjausrakentamisen määrään. Merkitystä on mm. pientalojen ja vapaa-ajan rakentamisen kehittymisellä sekä menestyksellä kilpailussa muista materiaaleista valmistettujen tuotteiden kanssa. Kokonaisuutena sijoittuu rakentamisen puutuotteiden tuotannostamme noin 44 % kotimaahan ja 56 % vientiin. Puuelementtien, ikkunoiden, osin ovien ja naulalevyrakenteiden osalta kotimarkkinat ovat tärkeimmät kun taas hirsitalojen, parketin, massiivipuisten peiliovien ja liimapuun osalta vientimarkkinoilla on erittäin suuri merkitys. Viennin kannalta merkittävimpiä alueita ovat Keski-Eurooppa, Japani, Pohjoismaat ja Venäjä. Eurooppa on ja tulee olemaan merkittävin vientialue. Euroconstruct:in mukaan kasvaa rakentaminen vuonna 2006 Länsi-Euroopassa 2,6 % ja Itä-Euroopassa 7 %. Asuntojen korjaamiseen käytetään Euroopassa enemmän rahaa kuin uusien asuntojen rakentamiseen. Euroopassa tulee teollisuuden ja jakelun keskittyminen muuttamaan markkinaolosuhteita tulevina vuosina. Kotimarkkinat ovat edelleen keskeisin markkina-alue sekä puutaloja että rakennuspuusepäntuotteita valmistaville yrityksille. Viennin osuus keskeisimpänä markkina-alueena on pienentynyt puutalojen valmistuksessa ja hieman kasvanut muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksessa. Vienti on suhteellisen normaali osa toimintaa hirsitalojen valmistajille ja ovivalmistajille. Puutaloteollisuudessa tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat yksityiset kuluttajat, edustajat ja rakennusliikkeet. Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistajien osalta tärkeimpiä ovat rakennus- ja rakennustarvikeliikkeet, puutaloteollisuus ja yksityiset kuluttajat. 3.2 Kotimaan markkinat Puutalo- ja muun rakennuspuusepänteollisuuden kehitys on kiinteästi sidoksissa rakentamisen kokonaiskehitykseen. Vuonna 2005 oli Rakennusteollisuuden (RT) mukaan rakennustuotannon arvo Suomessa 22 mrd. (20,1), josta talonrakentamisen osuus oli 17,7 mrd. (15,9) Uudisrakentamisen arvo oli 10,2 mrd. (9) ja korjausrakentamisen 7,5 mrd. (6,9). Suomen rakennustuotemarkkinat olivat vuonna 2005 VTT:n ja RT:n mukaan 7,7 mrd. (7,1), josta puutuotteiden osuus oli 2,2 mrd. (2,1), metallituotteiden 2,6 mrd. (2,4), kivituotteiden 1,5 mrd. (1,4) ja muiden 1,3 mrd. (1,2).

19 19 milj. m Aloitukset e 2007e Lähde: Tilastokeskus, RT Kuva 8. Talonrakennustuotanto Vuonna 2006 uudisrakennuksia aloitettaneen 41 milj. kuutiometrin verran, tason laskiessa hieman tulevina vuosina. Korjausrakentamisen kasvu on 3 % ja uudisrakentamisen kasvu on 3,5 %. Vuonna 2005 oli asuntotuotanto noin kpl ja vuonna 2006 asuntotuotanto on noin kpl, rakentaminen painopisteen ollessa pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Vuonna 2006 arvioi RT kerros- ja rivitaloja aloitettavan ja omakotitaloja PUUTALOT Pientalorakentamisen (omakoti- ja rivitalot) kasvun arvioidaan jatkuvan vielä muutaman vuoden, vuonna 2006 arvioidaan aloitettavan omakotitalon ja rivitaloasunnon rakentaminen. Pientaloteollisuus ry:n skenaarion mukaan vuonna 2010 valmistuu omakotitaloa. Rakentaminen keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin, tonttipula ja kaavoitusongelmat ovat hieman helpottuneet. Valmistuvista pientaloista 66 % on talopaketteja. Vapaa-asuntojen ja saunojen rakentamisen arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla. Kpl Omakotiasunnot Rivitaloasunnot Loma-asunnot e2006 enn2007 Lähde: Pientalobarometri, Pientaloteollisuus PTT ry, ennuste 2007 raportin tekijän Kuva 9. Pientalorakentamisen aloitukset

20 20 Valmisosatalomarkkinat PTT ry:n mukaan olivat valmistalomarkkinat vuonna 2005 kuluttajahinnoin 760 milj. euroa. Valmistaloteollisuuden kysyntä kohdistuu pientalo- ja vapaa-ajan rakentamiseen, ja asiakkaina ovat pääasiassa yksityiset kotitaloudet, Muu asuinrakentaminen tapahtuu lähinnä ammattirakentajien toimesta ja tällöin valmistalovalmistajien merkitys on vähäinen, joskin kasvussa. Pientalorakentamisen vilkastuminen on heijastunut myös talopakettimarkkinoille. Alimmillaan vuonna 1995 talopakettien määrä aloituksista oli noin pakettia ja osuus markkinoista 44 %. Vuonna 2005 talopaketteja myytiin kpl, markkinaosuus 66 %. Talopaketin keskimääräinen kuluttajahinta on vuodesta 2000 alkaen noussut noin euroon, syynä kasvanut kysyntä sekä myös talojen koon ja toimitussisällön kasvu. Kpl arvo m e2006 enn Määrä kpl. Arvo m, kuluttajahinnoin Lähde: Pientalobarometri, Pientaloteollisuus PTT ry/ RTS Oy, ennuste 2007 on raportin tekijän Kuva 10. Talopakettimarkkinat Valmisosatalomarkkinoita hallitsevat edelleen puutalot (Puuelementit ja Precut), vuonna 2006 osuuden arvioidaan olevan 78 % talopakettien toimituksista. Puuelementtitoimituksissa ovat edelleen hallitsevassa asemassa suurelementit. Tilaelementtitoimitusten osuus on pieni mutta kasvamassa Teollisen hirren markkinaosuus on vakaa ja kivipohjaisten valmistalojen osuus on hieman kasvanut. Vapaa-ajan asuntojen aloitukset ovat kasvaneet kpl tasolle vuosittain. Teollisesti valmistettujen vapaa-ajan asuntojen osuus on 61 %. Vapaa-ajan asuntojen rakentamisen markkinat kuluttajahinnoin ovat yli 100 milj. euroa.

21 21 Kpl e2006 enn2007 Valmismökit Paikalla rakennetut Lähde: Pientalobarometri, Pientaloteollisuus PTT ry, ennuste 2007 on raportin tekijän Kuva 11. Loma-asuntojen aloitukset Saunojen aloitukset ovat vuodessa, valmispakettien markkinaosuus on 50 %. Saunamarkkinat kuluttajahinnoin ovat suuruusluokkaa 22 milj. euroa. MUUT RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEET Ikkunat Ikkunoiden kokonaiskysyntä jakautuu uudis- ja korjausrakentamiseen, käyttö vuodessa on noin 1,2 milj. yksikköä. Kuluttajahinnoin ikkunamarkkinoiden arvo lienee 350 milj. euroa, tarkkaa lukua ei ole saatavissa. Ikkunoiden uusiminen tapahtuu pääsääntöisesti yli 30 vuotta vanhoissa taloissa ylläpitäen ikkunakysyntää tulevina vuosina. Kuluttajamarkkinoilla kaupan keskikoko on pienempi ja valtaosa kaupoista tehdään jälleenmyyjän kanssa. Yritysten välisessä kaupassa (rakennusliikkeet, taloteollisuus ym.) kaupan keskikoko on suurempi ja kauppaa käydään pääasiassa suoraan valmistajien kanssa. Ikkunoiden kysyntä on painottunut eteläiseen Suomeen. Suurimmat neljä elinkeinoaluetta Uusimaa (noin 25 %), Turku, Tampere ja Oulu vastaavat noin puolta maan ikkunakäytöstä. Tulevaisuudessakin markkinoiden painopiste tulee olemaan eteläisessä Suomessa ja muutamissa kasvukeskuksissa. Ovet Ovien kokonaiskysyntä Suomessa on noin 1,1 milj. yksikköä ja kysyntä on painottunut uudisrakentamiseen. Etenkin pientalorakentamisen kasvu lisää ovien käyttöä. Tulevaisuudessakin markkinoiden painopiste tulee olemaan eteläisessä Suomessa. Kuluttajahinnoin ovimarkkinat ovat noin 200 milj. euroa, josta valtaosa koostuu pää- ja parveke/terassiovista, kappalemääräisesti suurin ryhmä ovat sisäovet. Merkittävin asiakasryhmä ovat rakennusliikkeet ja rakennustarvikeliikkeet.

22 22 Milj. 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Ikkunat Ovet enn2006 Lähde: RT, ennuste 2006 on raportin tekijän Kuva 12. Ovien ja ikkunoiden tarjonta suomessa, (tuotannon bruttoarvon, viennin ja tuonnin mukaan) Naulalevyrakenteet Naulalevyrakenteet muodostuvat pääasiassa kattoristikoista. Tehdasvalmisteisia kattoristikoita käytetään ennen kaikkea omakoti- ja rivitaloissa, maatilarakennuksissa sekä soveltuvilta osin liike- ja julkisessa rakentamisessa. Kysyntä on seurannut edellä mainittujen rakennuskohteiden määrän kehitystä. Kohteet ovat pääasiassa uudisrakennuksia, sen sijaan korjausrakentamisessa käyttö on vähäisempää. Kysyntä on kasvanut jo yli ristikkoon. Merkittävin asiakasryhmä ovat rakennusliikkeet, talotehtaat sekä yksityiset kuluttajat. 3.3 Vienti, tuonti ja muu kansainvälinen toiminta Eurooppa on tärkein vientimarkkina-alue suomalaiselle rakennuspuusepänteollisuudelle. Euroconstruct-järjestö (15 länsieurooppalaista ja 4 itäeurooppalaista maata) arvioi kesäkuussa 2004 rakentamisen kasvavan alueellaan vuonna 2006 noin 2,6 % ja 1,7 % vuonna Asuinrakentamisen markkinat ovat Länsi-Euroopassa noin 440 mrd. ja itäisessä Keski-Euroopassa 10 mrd.. Saksassa, joka vastaa 16 % alan volyymistä Euroopassa, odotetaan kokonaisrakentamisen kasvavan noin 1 % vuosina 2006 ja 2007 ja 1,8 % vuonna 2008 (Euroconstruct lehdistötiedote ). Itä-Euroopan maissa arvioidaan rakentamisen volyymin kasvavan 7 % vuodessa lähivuosina. Venäjän rakentaminen kasvaa edelleen vahvasti. Suomalaisten puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden viennin painottuessa hirsitaloihin ja oviin ei tässä yhteydessä käsitellä muiden maiden markkinoita sen enempää. Näiden tuotteiden markkinatietojen tarkempaan hankkimiseen ei ole resursseja.

23 23 Puutalot Puuelementtitalojen vienti suomesta ja tuonti suomeen on vähäistä, potentiaalisina vientimaina lähinnä rajanaapurit Ruotsi, Venäjä ja Baltian maat. Hirsitalojen potentiaalisena vientialueena taas on käytännössä koko maailma. Ikkunat Euroopan (EU maat + Norja ja Sveitsi) ikkunamarkkinat ovat vuonna 2006 noin 76 milj. yksikköä, arvoltaan noin 18,3 mrd. euroa (Win Woodworking International 1/2006). Seuraaville vuosille ennustetaan lievää kasvua. Itä-Euroopan vastaava yksikkömäärä on yli 30 milj. yksikköä. Voimakkain kasvu on Venäjällä. Ikkunarakenteet ja materiaalit vaihtelevat maittain vaikeuttaen vientiä eri maihin. Euroopan tasolla muovi on noin 37 % osuudella tärkein ikkunamateriaali, metalli (alumiini) 30 %, puun osuus on noin 25 % ja yhdistelmämateriaalit 8 %. Saksassa, Itävallassa Englannissa ja Irlannissa yli puolet ikkunoista on muovia. Puu taas on merkittävin materiaali Benelux-maissa, Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa. Eteläisessä Euroopassa alumiini on hallitseva materiaali. Ovet Koko Euroopan tasolla arvioidaan sisäovien kulutuksen laskevan 45 milj. kappaleesta 42 miljoonaan vuoteen 2006 mennessä. Venäjä on ovissakin parhaiten kasvavia markkinoita (Holz Zentralblatt, Türen-Magazin 2004) Naulalevyrakenteet Suomalaisia rakenteita vastaavia käytetään kyllä Euroopassa, mutta tuotteet ovat pääosin kotimarkkinatuotteita. Keittökalusteet Keittiökalusteet ovat pääosin kotimarkkinatuotteita, kalusteovet ovat vienti- ja tuontituotteita Vienti Puutalojen ja muiden rakennuspuusepäntuotteiden vienti on 1990-luvulla yli nelinkertaistunut. Vuonna 2005 oli vienti 391 milj. euroa. Puutalojen osuus viennistä oli 43 (%). Muissa tuotteissa on 80 (%) liimapuuta, näiden kahden tuoteryhmän vienti on myös kasvussa.

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Mainostoiminta. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Mainostoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi t Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Metallin työstö Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Metallin työstö Toimialaraportti 9/2005 Hannu Vuoste Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Ohjelmistoala Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Rakennuspuusepänteollisuuden

Rakennuspuusepänteollisuuden Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 4 / 2007 13.4.2007 Suomalaisille sopivia ikkunoita Suomalaisista raaka-aineista suomalaisin voimin, tiivistää yhtiönsä filosofian Lammin Ikkuna Oy:n toimitusjohtaja

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta Toimialaraportti 16/2006 Anneli Harju-Autti Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Majoitustoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot