Lastensuojelun toimintaprosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun toimintaprosessit"

Transkriptio

1 Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia , versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Viinikainen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto

2 Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät Hyväksytty Tikesos-hankkeen johtoryhmässä PR Koko doku Päivitetty tekstiä ja kuvia HV, NH Luku 3 Päivitetty prosessikuvat PR, HV AM, Koko doku Luvut Lisätty perhetyön ja koulun sosiaalityön prosessikuvaukset, huomioitu Sosiaalipalvelujen luokitus sekä asiakasasiakirjojen rakennemääritysten versiot (lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, koulun sosiaalityö) ja (lastensuojelun avohuollon perhetyö) Dokumentin viimeistely Asiakastietojärjestelmäryhmään Huomioitu Atj-ryhmän kommentit sekä asiakasasiakirjojen rakennemääritysten uudet versiot, lisätty yksityinen sijoitus, muokattu luvussa 4 esiintyviä nimiä Hyväksytty Tikesos-hankkeen johtoryhmässä PR, AM, HH, NH PR PR, AM PR 2

3 Sisältö 1 Johdanto Lastensuojelu Lastensuojelun tavoitetilan toimintaprosessit Lastensuojeluilmoituksen käsittely Lastensuojelutarpeen selvitys Lastensuojelun järjestäminen asiakkaalle Lastensuojelun hallintoasian käsittely Lastensuojelun tuottaminen asiakkaalle Koulun sosiaalityöhön kuuluva alkukartoitus Koulun sosiaalityön tuottaminen asiakkaalle Yksityiseen sijoitukseen kuuluvan hallintoasian käsittely Esimerkki työnkulkutason prosessikuvauksesta: lastensuojelun avohuollon perhetyö Elämäntilanneskenaario Perhe Esimerkki Lastensuojelun avohuollon perhetyön tuottaminen Lastensuojelun avohuollon perhetyön toteutuksen suunnitteleminen Lastensuojelun avohuollon perhetyön toteuttaminen Lastensuojelun avohuollon perhetyön arvioiminen Lastensuojelun avohuollon perhetyön lopettaminen Lähteet

4 1 Johdanto Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) tuotettavissa toiminnallisissa määrittelyissä kuvataan sosiaalihuollon tavoitetilan toimintaprosesseja ja niihin liittyvää asiakastietojen käsittelyä. Prosessikuvauksissa keskitytään sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen tiedonhallinnan kannalta keskeisten toimintaprosessien mallintamiseen JHS 152 -suosituksen mukaisesti (JHS-suositukset 2008) ja kuvaustaso on yleinen. Tarkoituksena on tukea asiakasasiakirjojen sisällön, rakenteen ja metatietojen määrittelyä sekä luoda malleja aiempaa sujuvammille ja automatisoidummille käytännöille, joita asiakastietojen sähköinen hallinta mahdollistaa. Vuoden 2011 aikana Tikesos-hankkeessa tuotetaan soveltamisopas toimintaprosessien kuvausten hyödyntämiseen. Opas julkaistaan hankkeen kotisivuilla. Tässä dokumentissa kuvataan lastensuojelun tavoitetilan toimintaprosesseja ja sähköistä asiakastietojen hallintaa. Tikesos-hankkeessa on tuotettu seuraavat määritysdokumentit, joiden mukaisesti lastensuojeluun liittyvät tiedot suositellaan kirjaamaan asiakastietojärjestelmään: Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2006). Dokumentissa mallinnetaan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteisten asiakastietojen tietokuvaukset. Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2007). Dokumentissa kuvataan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteiset palvelun antajaa koskevat tietokuvaukset. Lastensuojelun avohuollon asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Väinälä ym. 2008a). Dokumentissa kuvataan ja määritellään lastensuojelun avohuollon asiakastietojärjestelmissä käytettävät asiakkaan tiedot. Asiakastiedot lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakastietojärjestelmissä (Väinälä & Kärki 2008). Dokumentissa kuvataan ja määritellään lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakastietojärjestelmissä käytettävät asiakkaan tiedot. Asiakastiedot lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon asiakastietojärjestelmissä (Väinälä ym. 2008b). Dokumentissa kuvataan ja määritellään lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon asiakastietojärjestelmissä käytettävät asiakkaan tiedot. Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Suhonen 2009). Dokumentissa kuvataan ja määritellään koulun sosiaalityön palveluprosessissa tarvittavat asiakastiedot. Dokumenttien sisältämien tietokuvauksien pohjalta hankkeessa määritetään lastensuojeluprosesseihin liittyviä tietosisältöjä ja asiakasasiakirjojen rakenteita. Palvelukohtaisten asiakasasiakirjojen rakennemääritykset pohjautuvat Tikesos-hankkeessa määriteltäviin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yleiseen kansalliseen rakenteeseen sekä yleisiin asiakirjatyyppeihin (mm. hakemus, kertomus, laskelma, päätös). Kaikki määritysdokumentit julkaistaan hankkeen kotisivuilla 4

5 Tietokuvauksien lisäksi hankkeessa on tehty lastensuojeluun kuuluvien sähköisten asiakasasiakirjojen sisältö- ja rakennemäärityksiä. Lastensuojelun avohuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011: 1) Lastensuojeluilmoitus 2) Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi 3) Lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojelutarpeen arviointipyynnön käsittely 4) Lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenveto 5) Hakemus hallinto-oikeudelle luvan myöntämiseksi lapsen tutkimista varten 6) Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelma 7) Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelman seuranta ja arvio 8) Lastensuojelun asiakaskertomus 9) Tukiperhe- tai tukihenkilöhakemus 10) Tukiperhe- tai tukihenkilösopimus 11) Tukiperhe- ja tukihenkilösuunnitelma 12) Tukiperhe- ja tukihenkilösuunnitelman seuranta ja arvio 13) Lastensuojelun avohuollon sijoituspäätös 14) Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpidepäätös 15) Lapsen kiireellistä sijoittamista koskeva päätös 16) Lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamista koskeva päätös 17) Lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamista koskeva päätös 18) Kuulemispyyntö 19) Kuulemiskertomus lapsen huostaanottoon liittyvässä asiassa 20) Hakemus hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottoa koskevassa asiassa 21) Lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva päätös 22) Lastensuojelun avohuollon lausuntopyyntö 23) Lastensuojelun avohuollon lähete 24) Ilmoitus yksityisestä sijoituksesta 25) Yksityisesti sijoitetun lapsen asiakaskertomus 26) Päätös yksityisen sijoituksen hyväksymisestä Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011: 1) Sijoitettavan lapsen esitiedot 2) Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelma 3) Jälkihuollon asiakassuunnitelma 4) Hoito- ja kasvatussuunnitelma 5) Lapsen huostassapidon lopettamista koskeva päätös 6) Sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva päätös 7) Lastensuojelun asiakaskertomus 8) Selostus rajoitustoimenpiteistä 9) Päätös rajoitustoimenpiteestä a) Päätös erityisen huolenpidon aloittamisesta (enintään 30 vrk) b) Päätös erityisen huolenpidon jatkamisesta (enintään 60 vrk) c) Päätös erityisen huolenpidon lopettamisesta d) Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta e) Päätös yhteydenpidon rajoittamisen lieventämisestä f) Päätös yhteydenpidon rajoittamisen lopettamisesta 5

6 g) Päätös lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä h) Päätös aineiden ja esineiden haltuunotosta i) Päätös henkilönkatsastuksen suorittamisesta j) Päätös omaisuuden tai lähetysten tarkastamisesta k) Päätös viestin tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä l) Päätös liikkumisvapauden rajoittamisesta (1-7 vrk) m) Päätös liikkumisvapauden rajoittamisesta (yli 7 vrk) n) Päätös liikkumivapauden rajoittamisen lopettamisesta o) Päätös lapsen eristämisestä (enintään 24 h) p) Päätös lapsen eristämisen jatkamisesta (enintään 24 h, päätösten kokonaisaika 48 h) q) Päätös lapsen eristämisen lopettamisesta 10) Päätös välittömästä täytääntöönpanosta 11) Kuulemiskertomus a) huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta (Kuulemiskertomus lapsen huostaanottoon liittyvässä asiassa) b) sijaishuoltopaikan muuttamisesta c) huostassapidon lopettamisesta d) rajoitustoimenpiteestä Lastensuojelun avohuollon perhetyön sisällölliset asiakirjarakenteet 2011: 1) Lastensuojelun avohuollon perhetyön suunnitelma 2) Lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakaskertomus 3) Lastensuojelun avohuollon perhetyön suunnitelman seuranta ja arvio 4) Lastensuojelun avohuollon perhetyön lausunto Koulun sosiaalityön sisällölliset asiakirjarakenteet 2011: 1) Yhteydenotto koulukuraattoriin 2) Sosiaalinen selvitys 3) Koulun sosiaalityön suunnitelma 4) Koulun sosiaalityön asiakaskertomus 5) Koulun sosiaalityön suunnitelman seuranta ja arvio 6) Koulun sosiaalityön lausunto 7) Koulun sosiaalityön lähete 6

7 2 Lastensuojelu Lastensuojelu on yksi sosiaalihuollon palvelutehtävistä. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (Kortelainen ym. 2010). Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia, huoltajia ja muita ensisijaisesti lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Kunnan vastuulla on huolehtia siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto. (Lastensuojelulaki 417/2007, jatkossa Lsl.) Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta, kun on vastaanotettu lastensuojeluilmoitus tai pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi tai muuten saatu tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasia tulee vireille myös lapsen syntymästä silloin, kun syntymättömästä lapsesta on tehty ennakollinen lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluasiakkuus alkaa kuitenkin vasta lapsen syntymän jälkeen, eikä lastensuojelun asiakirjoja voida avata ennen lapsen syntymää. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia ei merkitä lastensuojeluilmoitusten rekisteriin, mutta kunta voi halutessaan tilastoida ilmoituksia muulla tavoin. (Lastensuojelun käsikirja 2011.) Mikäli ilmoitus ei ole aiheeton tai lapsi ei ole jo ennestään lastensuojelun asiakkuudessa, on ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvitykseen. Lastensuojelutarpeen selvitys on tilanneselvitys, jonka tekee lapselle nimettävä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Selvityksessä tulee arvioida lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta tai asiakkuuden päättymisestä. (Lsl 417/2007) Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on vahvistaa ja tukea lapsen huoltajien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia ja edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä (Lsl 34 ). Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Lastensuojelulain mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisten sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen lisäksi seuraavia avohuollon tukitoimia: taloudellista ja asumisolojen korjaamiseen liittyvää tukea, kotipalvelua, päivähoitoa, tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen, lapsen taloudellista ja muuta tukemista koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä. Lisäksi avohuollon tukitoimina on järjestettävä lastensuojelun perhetyötä, lapsen tai koko perheen 7

8 lyhytaikaista sijoitusta, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, vertaisryhmätoimintaa sekä lomaja virkistystoimintaa (Lsl 35 ja 36 ). Tukitoimia suunnitellaan ja niistä sovitaan mahdollisimman pitkälle lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne ovat aina huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumukseen perustuvia (Lastensuojelun käsikirja 2011). Lapsen kiireellinen sijoitus tehdään, jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta tekee sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä ammatillisen kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä. (Lsl 38.) Oikeusvaikutuksiltaan kiireellinen sijoitus on verrattavissa huostaanottoon, joka on viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Huostaanotto tehdään hallintopäätöksellä, jolloin vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirretään kunnan lastensuojelusta vastaavalle toimielimelle (Kortelainen ym. 2010). Lastensuojelulain mukaan lapsi on otettava huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään esimerkiksi käyttämällä päihteitä. Huostaanoton viimesijaisen luonteen vuoksi edellytyksenä lisäksi on, että avohuollon tukitoimet eivät ole olleet lapselle ja hänen perheelleen sopivia tai mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Ennen kaikkea huostaanoton on oltava lapsen edun mukaista. (Lsl 40.) Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella (Kortelainen ym. 2010). Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee lapsen sijoittamisen ja tekee päätöksen sijoituspaikasta yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Huostaanotto on aina voimassa toistaiseksi, mutta kiireellinen sijoitus tehdään määräajaksi. Lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai muuhun lapsen tarpeen mukaiseen hoitopaikkaan. (Lastensuojelun käsikirja 2011.) Sijaishuollon päättymisen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen (jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin) tulee järjestää jälkihuolto (Lsl 417/2007). Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon päätyttyä lapselle tai nuorelle ja hänen huollostaan vastaavalle henkilölle järjestettäviä avohuollon tukitoimia (Kortelainen ym. 2010). Lastensuojelulaissa lapseksi määritellään alle 18-vuotias ja nuoreksi vuotias. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä. Jälkihuollon toteuttamiseksi ovat käytettävissä ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka katsotaan olevan tarpeellisia yksilöllisen jälkihuoltotarpeen perusteella. (Lastensuojelun käsikirja 2011.) Kunnan velvollisuus järjestää jälkihuoltoa päättyy lapsen täyttäessä 21 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on sijoituksen päättymisen jälkeen ollut lastensuojelun asiakkaana (Lsl 75 ). Lastensuojelulain 9 :n mukaan kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita. Koulun sosiaalityöllä tarkoitetaan tehtävää, jota koulukuraattori toteuttaa, ja se on osa oppilashuoltoa (Suhonen 2009, 6). Koulun sosiaalityöstä voi vastata opetus-, sosiaali- tai terveystoimi. Koulukuraattorin on ylläpidettävä asiakkaistaan koulun muista rekistereistä erillistä asiakasrekisteriä ja sinne tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan tai hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Saman kunnan peruskouluissa toteutettu koulukuraattorityö muodostaa yhden koulukuraattorirekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii opetustoimen hallinnosta vastaava lautakunta. Koulukuraattorin asiakasrekisterin tulee olla sosiaalihuollon muista rekistereistä erillinen kokonaisuus, vaikka koulukuraattori toimisikin sosiaalitoimen palveluksessa. (Suhonen 2009, ) 8

9 Lapsen yksityinen sijoitus tarkoittaa tilannetta, jossa joku muu taho kuin sosiaalihuollosta vastaava toimielin on sijoittanut lapsen pysyväisluonteisesti yksityiskotiin. Lapsen huoltajan on hyväksyttävä sijoitus ja huoltaja valitsee sijoituspaikan. Lastensuojelulain 81 :n mukaan yksityisestä sijoituksesta on viipymättä ilmoitettava sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, joka pitää rekisteriä kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista. Ilmoituksen on velvollinen tekemään sekä lapsen huoltaja että henkilö, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu, ja ilmoituksen saatuaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on selvitettävä sopiiko yksityiskoti olosuhteiltaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen, kykeneekö lapsen luokseen ottanut henkilö huolehtimaan lapsesta sekä onko sijoitus lapsen edun mukainen. Sijoituksen hyväksymisestä on tämän jälkeen tehtävä päätös ja Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on myös seurattava edellytyksiä sijoituksen jatkumiselle sekä tukitoimien tarvetta. Yksityinen sijoitus ei tarkoita lastensuojelun asiakkuutta, mutta yksityisesti sijoitetulla lapsella on oikeus tukitoimiin tarvittaessa. (Lastensuojelun käsikirja 2011.) 9

10 3 Lastensuojelun tavoitetilan toimintaprosessit Sosiaalihuollon palveluprosessi on sosiaalihuollossa annettavaan sosiaalipalveluun liittyvä palveluprosessi. Sosiaalihuollon palveluprosesseja ovat esimerkiksi hallintoasian käsittely, sosiaalipalvelun järjestäminen ja sosiaalipalvelun tuottaminen asiakkaalle. Palveluprosessi jakautuu sosiaalihuollon palveluprosessin vaiheisiin. (Kortelainen ym. 2010, 25.) Tässä luvussa kuvataan lastensuojelun tavoitetilan toimintaprosessit. Lähtökohtana toimintaprosessikuvauksissa on, että prosesseissa tarvittavat ja niiden aikana muodostettavat asiakirjat ovat sähköisiä ja valmiit asiakirjat tallennetaan ja haetaan valtakunnallisesta sähköisestä arkistosta. Käytössä on myös sosiaalihuollon sähköinen asiointipalvelu (asiointitili) sekä liittymät asiointipalvelun, asiakastietojärjestelmän (ATJ) ja arkiston välillä. Sosiaalihuollon asiointipalvelu on asiakkaan käyttämä järjestelmä sosiaalihuollon sähköiseen asiointiin, asiakastietojärjestelmä (ATJ) on palvelun järjestäjän/tuottajan käyttämä sosiaalihuollon tietojärjestelmä ja arkisto on kansallinen sosiaalihuollon sähköinen arkisto. Prosessikuvauksiin on mallinnettu kaikki lastensuojelun sähköiset asiakasasiakirjat lukuun ottamatta tukiperhe- tai tukihenkilöhakemusta, lastensuojelun avohuollon perhetyön ja koulun sosiaalityön lausuntoja. Tukiperhe- tai tukihenkilöhakemus täytetään yleensä yhteistyössä vanhempien ja sosiaalityöntekijän kesken ja se toimitetaan tukiperhetoimintaa järjestävälle taholle (Lastensuojelun avohuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011). Lausunnot puolestaan tehdään pyydettäessä. Lastensuojelussa asiakaskertomus sisältää tietokentät lastensuojelun asiakkuuteen kuuluvien palvelutapahtumien, kuten päivittäisten merkintöjen, kirjaamiseen ja sitä kirjataan kaikissa prosessin vaiheissa. Asiakaskertomus muodostuu kronologisesti ja on luonteeltaan kumuloituva ja sisältää siten myös historiatietoa henkilön asiakkuudesta tai asiakkuuksista. (Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011.) Asiakaskertomukseen kirjaaminen on monimuotoista ja siihen kirjataan tapahtumia ja huomioita koko palveluprosessin ajalta. Prosessikuvauksissa asiakaskertomus on mallinnettu näkyväksi muutamaan vaiheeseen. Näissä vaiheissa sen käyttö huomattiin erityisen tarpeelliseksi tiedon siirtymisen kannalta. Sosiaalipalvelujen luokituksessa (Laaksonen ym. 2010) on palvelutehtäväkohtaisesti luokiteltu sekä sosiaalipalvelut ja palvelumuodot, että niihin liittyvät palveluprosessit ja prosessien vaiheet. Luokituksen mukaisia lastensuojelun ydinprosesseja ovat lastensuojeluilmoituksen käsittely, lastensuojelutarpeen selvitys, lastensuojelun hallintoasian käsittely, lastensuojelun järjestäminen asiakkaalle ja lastensuojelun tuottaminen asiakkaalle sekä koulun sosiaalityöhön kuuluva alkukartoitus, koulun sosiaalityön tuottaminen asiakkaalle ja yksityiseen sijoitukseen kuuluvan hallintoasian käsittely (kuva 1). Lastensuojeluasia tulee vireille, kun sosiaalityöntekijä vastaanottaa lastensuojeluilmoituksen, pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai hakemuksen, tai saa muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta (Lsl 26 ). Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tulee vireille lapsen syntymästä. Mikäli lastensuojeluilmoitus todetaan aiheelliseksi, lastensuojeluasiakkuus alkaa ja edetään lastensuojelutarpeen 10

11 selvittämiseen. Jos lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella päätetään, että lapsen ja perheen lastensuojeluasiakkuus jatkuu, edetään lastensuojelun järjestämiseen asiakkaalle eli asiakkaan palvelutarve selvitetään ja laaditaan asiakassuunnitelma. Lastensuojelun järjestämisen vastuutahona on palvelun järjestäjä, käytännössä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, jollainen on nimettävä jokaiselle lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle. Lastensuojelun järjestämiseen osallistuu myös palvelun tuottaja, mutta varsinainen lastensuojelun tuottaminen asiakkaalle on erotettu omaksi palvelun tuottajan prosessiksi. Lastensuojelun hallintoasian käsittelyssä tehdään päätökset asiakkaalle annettavista palveluista, jonka jälkeen tarvittavia palveluita ryhdytään tuottamaan. Koulun sosiaalityöhön kuuluvan alkukartoituksen aikana koulukuraattori tekee asiakkaana olevalle oppilaalle sosiaalisen selvityksen ja sen pohjalta edetään koulun sosiaalityön tuottamiseen asiakkaalle. Tuottamisen aluksi oppilaalle tehdään suunnitelma, jonka mukaisesti sosiaalityötä toteutetaan ja jonka toteutumista arvioidaan. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on pidettävä rekisteriä kunnassa yksityisesti sijoitetuista lapsista (Lsl 81 ). Yksityiseen sijoitukseen kuuluvassa hallintoasian käsittelyssä vastaanotetaan ilmoitus lapsen sijoittamisesta yksityiskotiin, tehdään selvitys yksityisestä sijoituspaikasta ja päätetään sijoituksen hyväksymisestä. Kuva 1. Lastensuojelun ydinprosessit. 3.1 Lastensuojeluilmoituksen käsittely Lastensuojeluilmoituksen käsittely sisältää ilmoituksen vastaanottamisen ja käsittelemisen. Kuva 2 esittää lastensuojeluilmoituksen käsittelyprosessin etenemisen. 11

12 Kuva 2. Lastensuojeluilmoituksen käsittely. Lastensuojeluprosessi käynnistyy yleensä, kun yksityinen kansalainen tai viranomaistaho täyttää sähköisen lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 :ssä. Sen mukaan tietyillä viranomaistahoilla on ilmoitusvelvollisuus, mutta ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa lapsen tilanteesta huolestunut taho. Lastensuojelulain uudistamisen myötä lastensuojeluilmoituksen sijasta ilmoitusvelvollisen viranomaisen on mahdollista tehdä lapsen tai perheen kanssa yhteistyössä pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. Kuten lastensuojeluilmoitus, myös pyyntö on tehtävä viivytyksettä (lastensuojelulaki 25 a ). Lastensuojelulakiin lisättiin myös säännös ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta (Lsl 25 c ). Pykälän mukaan ilmoitusvelvollisen on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, mikäli on syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia heti syntymänsä jälkeen. Tässä tilanteessa lastensuojeluasia tulee vireille vasta lapsen synnyttyä. Kuva 3 esittää lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisprosessin. Sosiaalihuollon sähköisen asiointipalvelun kautta lähetetty lastensuojeluilmoitus rekisteröityy asiakastietojärjestelmään (kirjautuu saapuneeksi), palvelun järjestäjä saa ilmoituksen saapuneesta lastensuojeluilmoituksesta ja ottaa ilmoituksen käsittelyyn. Samalla lastensuojeluilmoitus arkistoidaan. 12

13 Kuva 3. Lastensuojeluilmoituksen vastaanottaminen. Lastensuojeluilmoituksen käsittelemisprosessi on esitetty kuvassa 4. Lastensuojeluilmoituksen käsittelyvaiheessa palvelun järjestäjä arvioi välittömästi kiireellisen tuen tarpeen. (Lastensuojelulain 26 :n mukaan lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on arvioitava välittömästi.) Mikäli todetaan kiireellisen toimenpiteen tarve, tehdään siitä tarvittava päätös hallintoasian käsittelyprosessissa. Esimerkiksi kiireellisen sijoituksen tapauksessa siitä tehdään päätös, lapsi sijoitetaan ja tämän jälkeen ryhdytään tekemään lastensuojelutarpeen selvitystä. 13

14 Viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen vastaanottamisesta on ratkaistava, onko sen johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Lastensuojeluilmoituksen käsittelytiedot kirjataan lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojelutarpeen arviointipyynnön käsittely asiakirjaan ja tieto lastensuojeluasian vireilletulosta tai aiheettomasta ilmoituksesta välittyy sosiaalihuollon sähköisen asiointipalvelun kautta perheelle ja lapselle. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin sekä ilmoitettava siitä huoltajalle ja lapselle. (Lastensuojelulaki 26.) Kuva 4. Lastensuojeluilmoituksen käsitteleminen. 3.2 Lastensuojelutarpeen selvitys Lastensuojelutarpeen selvitys sisältää lastensuojelutarpeen selvittämisen käynnistymisen ja lastensuojelutarpeen selvittämisen (kuva 5). Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen on valmistuttava kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. (Lastensuojelulaki 27.) 14

15 Kuva 5. Lastensuojelutarpeen selvitys. Kun lastensuojelutarpeen selvittäminen käynnistyy, ottaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhteyttä lapseen ja hänen huoltajiinsa ja sopii heidän kanssaan lastensuojelutarpeen arvioimisen aloittamisesta, esimerkiksi päivämääristä jolloin lasta ja vanhempia tavataan ja arvioimista tehdään (kuva 6). Kuva 6. Lastensuojelutarpeen selvittämisen käynnistyminen. Lastensuojelutarpeen selvittämisestä (kuva 7) vastaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelutarpeen selvitykseen voi osallistua lapsen ja hänen huoltajansa ohella myös muita tahoja, joiden mukanaolon lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi olevan tarpeen. Muilta viranomaisilta voidaan tarvittaessa pyytää lausuntoja (lastensuojelun avohuollon lausuntopyyntö) lapsen asiassa. Jotta lastensuojelutarve saadaan selvitettyä, voi lääkärin tai muun asiantuntijan lasta koskeva tutkimus myös olla välttämätön. Mikäli huoltaja ei suostu tutkimukseen, voi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä hakea lupaa lapsen tutkimiseksi hallinto-oikeudelta (hakemus hallinto-oikeudelle luvan myöntämiseksi lapsen tutkimista varten). Ennen hakemuksen tekemistä sosiaalityöntekijän on selvitettävä lapsen mielipide 15

16 asiasta. (Lsl 417/2007, 28.) Lastensuojelutarpeen selvittämisen lopputuloksena syntyy asiakasasiakirja lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenveto. Asiakirja on yhteenveto selvittämisestä, jossa on arvioitu lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Kun lastensuojelutarpeen selvitys on valmistunut, huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta. Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin. Myös tästä on ilmoitettava huoltajalle ja lapselle. Kuvassa 7 esitetyssä lastensuojeluasian selvittämisprosessissa lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenveto liitteineen menee tiedoksi asianosaisille sosiaalihuollon asiointipalvelun kautta. Kuva 7. Lastensuojelutarpeen selvittäminen. 3.3 Lastensuojelun järjestäminen asiakkaalle Lastensuojelun järjestämisestä vastaa kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Lastensuojelun järjestämiseen kuuluvat lastensuojelun suunnitteleminen, lastensuojelun seuraaminen ja arvioiminen sekä lastensuojelun lopettaminen (kuva 8). 16

17 Kuva 8. Lastensuojelun järjestäminen. Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma (lastensuojelun avohuollon, lastensuojelun sijaishuollon tai jälkihuollon asiakassuunnitelma) yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa sekä lapsen huoltoon keskeisesti osallistuvan tahon kanssa (kuva 9). Asiakassuunnitelman sisällöstä on säädetty lastensuojelulain 30 :ssä. Mikäli lapsi sijoitetaan, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä täyttää sijoitettavan lapsen esitiedot siinä vaiheessa, kun lapselle aletaan etsiä sopivaa sijaishuoltopaikkaa. Tietoja käytetään tarvittavissa määrin käytäessä alustavia neuvotteluja sijoituspaikan kanssa ja se myös lähetetään sijaishuoltopaikkaan. Asiakirjaan liitetään erilaiset sijoitustarpeen arviointimateriaalit ja mahdollisesti tuomioistuimen luvalla tai muuten tehdyt tutkimukset. (Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011.) 17

18 Kuva 9. Lastensuojelun suunnitteleminen. Sovituin väliajoin, vähintään kerran vuodessa, asiakassuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan eli se tarkistetaan. (Lastensuojelulaki 30.) Lastensuojelun seuraaminen ja arvioiminen on esitetty kuvassa 10. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja työtapojen toimivuutta ja lapsen kokonaistilanteen muutosta yhdessä lapsen ja hänen perheensä sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa ja kirjaa tiedot lastensuojelun avohuollon/lastensuojelun sijaishuollon/jälkihuollon suunnitelman seuranta ja arvio -asiakirjaan. Mikäli lastensuojelun asiakkuus jatkuu, päivitetään asiakassuunnitelmaa (kuva 9). 18

19 Kuva 10. Lastensuojelun seuraaminen ja arvioiminen. Kun lastensuojelun palveluiden tuottaminen lopetetaan (kuva 11), on palvelun järjestäjän vahvistettava asiakkuuden päättyminen. Tieto välittyy palvelun tuottajalle, joka kokoaa lasta koskevat asiakastiedot ja arkistoi ne. Mikäli lastensuojelun lopettaminen edellyttää hallinnollista päätöstä, tapahtuu se lastensuojeluun kuuluvan hallintoasian käsittelyn kautta. 19

20 Kuva 11. Lastensuojelun lopettaminen. 3.4 Lastensuojelun hallintoasian käsittely Lastensuojelun hallintoasian käsittely sisältää lastensuojeluun kuuluvan asian vireilletulemisen, selvittämisen ja ratkaisemisen ja se on esitetty kuvassa 12. Hallintoasian käsittelyprosessissa tehdään kaikki lastensuojeluun kuuluvat päätökset. Kuva 12. Lastensuojelun hallintoasian käsittely. Lastensuojeluasia tulee vireille kiireellisen lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön kautta ja kun tarvitaan päätös asiakassuunnitelmaan kirjatuista palveluista/tukitoimista (kuva 13). 20

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 5.3.2014 ja 11.3.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto 12.9.2013 1 Suomen perustuslaki (731/1999) 2.3 : Julkisen vallan käytön

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu?

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? -Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? Pia Lahtinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS) Riitta Siekkinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Muutokset lastensuojeluun 2016

Muutokset lastensuojeluun 2016 Muutokset lastensuojeluun 2016 36 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Sosiaalihuoltolain 3 luvussa mainittujen sosiaalipalvelujen, kuten kotipalvelun, vertaisryhmätoiminnan, tukihenkilön tai -perheen

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää p. keskus

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää p. keskus 7 1 (8) 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Rekisteriasioista vastaava

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄT TUOMIOISTUIMIEN PÄÄTÖKSISTÄ

TIIVISTELMÄT TUOMIOISTUIMIEN PÄÄTÖKSISTÄ 1 Oheismateriaali ltk 27.2.2013 TIIVISTELMÄT TUOMIOISTUIMIEN PÄÄTÖKSISTÄ 1.7-31.12.2012 I. Tiivistelmä lastensuojelua koskevasta kantelupäätöksestä Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 17.12.2012

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE Tällä päätöksellä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta siirtää yksilöön ja perheeseen kohdistuvaa päätösvaltaansa viranomaiselle,

Lisätiedot

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Dokumentoinnin kehittäminen / Työkokouspäivä 1 14.4.2011 Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Hallinto-oikeussihteeri, hallintopäällikkö Kaisa

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Kirjaamisen opas. Kirjaamisen ohjeita vireilletulojen käsittelyyn ja asiakkuuden alkuvaiheeseen Pro Consonassa. Matti Karvonen

Kirjaamisen opas. Kirjaamisen ohjeita vireilletulojen käsittelyyn ja asiakkuuden alkuvaiheeseen Pro Consonassa. Matti Karvonen Kirjaamisen opas Kirjaamisen ohjeita vireilletulojen käsittelyyn ja asiakkuuden alkuvaiheeseen Pro Consonassa Matti Karvonen Johdantoa Tämä kirjaamisen opas on tehty Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ YLEINEN EHKÄISY RISKIEHKÄISY RISKIEN TUNNISTAMINEN TYÖSKENTELYVAIHE 1 3 KK KORJAAVA PÄIHDETYÖ PÄIHDEHOITO

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattoripäivä 15.4.2010 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelulain uudistuneet pykälät

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9.

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9. KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna 17.9.2015 Tampere 22.9.2015 LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJÄSEN Valtioneuvosto määrää hallinto-oikeuteen

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki

Parempi Arki. Seminaarikierros Seinäjoki Parempi Arki Seminaarikierros 1 18.5.2016 Seinäjoki Tervetuloa! Päivän ohjelma: 12.00 Kuulumiskierros 12.15 Kotitehtävien purku (Kaksi ryhmää: 3 tiimiä/ryhmä) 14.15 Kahvi, kotitehtävien yhteenveto, velvoittavat

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Hämeenkyrön puheenvuoro:

Hämeenkyrön puheenvuoro: 8.2.2017 Hämeenkyrön puheenvuoro: varhaiskasvatusyksikön päällikkö Marjo Vulli johtava erityisopettaja Terhikki Hulkko-Haavisto erityisluokanopettaja Pauliina Hakonen sosiaalityöntekijä Katja Sipiläinen

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho

Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Kehitysvammalain muutokset mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Oili Sauna-aho Keskeiset sisällöt Kehitysvammalakiin tehdyt muutokset voimaan 10.6.2016 Laki säätelee erityishuollossa olevan kehitysvammaisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot