Lastensuojelun toimintaprosessit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun toimintaprosessit"

Transkriptio

1 Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia , versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Viinikainen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto

2 Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät Hyväksytty Tikesos-hankkeen johtoryhmässä PR Koko doku Päivitetty tekstiä ja kuvia HV, NH Luku 3 Päivitetty prosessikuvat PR, HV AM, Koko doku Luvut Lisätty perhetyön ja koulun sosiaalityön prosessikuvaukset, huomioitu Sosiaalipalvelujen luokitus sekä asiakasasiakirjojen rakennemääritysten versiot (lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, koulun sosiaalityö) ja (lastensuojelun avohuollon perhetyö) Dokumentin viimeistely Asiakastietojärjestelmäryhmään Huomioitu Atj-ryhmän kommentit sekä asiakasasiakirjojen rakennemääritysten uudet versiot, lisätty yksityinen sijoitus, muokattu luvussa 4 esiintyviä nimiä Hyväksytty Tikesos-hankkeen johtoryhmässä PR, AM, HH, NH PR PR, AM PR 2

3 Sisältö 1 Johdanto Lastensuojelu Lastensuojelun tavoitetilan toimintaprosessit Lastensuojeluilmoituksen käsittely Lastensuojelutarpeen selvitys Lastensuojelun järjestäminen asiakkaalle Lastensuojelun hallintoasian käsittely Lastensuojelun tuottaminen asiakkaalle Koulun sosiaalityöhön kuuluva alkukartoitus Koulun sosiaalityön tuottaminen asiakkaalle Yksityiseen sijoitukseen kuuluvan hallintoasian käsittely Esimerkki työnkulkutason prosessikuvauksesta: lastensuojelun avohuollon perhetyö Elämäntilanneskenaario Perhe Esimerkki Lastensuojelun avohuollon perhetyön tuottaminen Lastensuojelun avohuollon perhetyön toteutuksen suunnitteleminen Lastensuojelun avohuollon perhetyön toteuttaminen Lastensuojelun avohuollon perhetyön arvioiminen Lastensuojelun avohuollon perhetyön lopettaminen Lähteet

4 1 Johdanto Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) tuotettavissa toiminnallisissa määrittelyissä kuvataan sosiaalihuollon tavoitetilan toimintaprosesseja ja niihin liittyvää asiakastietojen käsittelyä. Prosessikuvauksissa keskitytään sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen tiedonhallinnan kannalta keskeisten toimintaprosessien mallintamiseen JHS 152 -suosituksen mukaisesti (JHS-suositukset 2008) ja kuvaustaso on yleinen. Tarkoituksena on tukea asiakasasiakirjojen sisällön, rakenteen ja metatietojen määrittelyä sekä luoda malleja aiempaa sujuvammille ja automatisoidummille käytännöille, joita asiakastietojen sähköinen hallinta mahdollistaa. Vuoden 2011 aikana Tikesos-hankkeessa tuotetaan soveltamisopas toimintaprosessien kuvausten hyödyntämiseen. Opas julkaistaan hankkeen kotisivuilla. Tässä dokumentissa kuvataan lastensuojelun tavoitetilan toimintaprosesseja ja sähköistä asiakastietojen hallintaa. Tikesos-hankkeessa on tuotettu seuraavat määritysdokumentit, joiden mukaisesti lastensuojeluun liittyvät tiedot suositellaan kirjaamaan asiakastietojärjestelmään: Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2006). Dokumentissa mallinnetaan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteisten asiakastietojen tietokuvaukset. Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2007). Dokumentissa kuvataan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteiset palvelun antajaa koskevat tietokuvaukset. Lastensuojelun avohuollon asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Väinälä ym. 2008a). Dokumentissa kuvataan ja määritellään lastensuojelun avohuollon asiakastietojärjestelmissä käytettävät asiakkaan tiedot. Asiakastiedot lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakastietojärjestelmissä (Väinälä & Kärki 2008). Dokumentissa kuvataan ja määritellään lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakastietojärjestelmissä käytettävät asiakkaan tiedot. Asiakastiedot lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon asiakastietojärjestelmissä (Väinälä ym. 2008b). Dokumentissa kuvataan ja määritellään lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon asiakastietojärjestelmissä käytettävät asiakkaan tiedot. Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Suhonen 2009). Dokumentissa kuvataan ja määritellään koulun sosiaalityön palveluprosessissa tarvittavat asiakastiedot. Dokumenttien sisältämien tietokuvauksien pohjalta hankkeessa määritetään lastensuojeluprosesseihin liittyviä tietosisältöjä ja asiakasasiakirjojen rakenteita. Palvelukohtaisten asiakasasiakirjojen rakennemääritykset pohjautuvat Tikesos-hankkeessa määriteltäviin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yleiseen kansalliseen rakenteeseen sekä yleisiin asiakirjatyyppeihin (mm. hakemus, kertomus, laskelma, päätös). Kaikki määritysdokumentit julkaistaan hankkeen kotisivuilla 4

5 Tietokuvauksien lisäksi hankkeessa on tehty lastensuojeluun kuuluvien sähköisten asiakasasiakirjojen sisältö- ja rakennemäärityksiä. Lastensuojelun avohuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011: 1) Lastensuojeluilmoitus 2) Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi 3) Lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojelutarpeen arviointipyynnön käsittely 4) Lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenveto 5) Hakemus hallinto-oikeudelle luvan myöntämiseksi lapsen tutkimista varten 6) Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelma 7) Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelman seuranta ja arvio 8) Lastensuojelun asiakaskertomus 9) Tukiperhe- tai tukihenkilöhakemus 10) Tukiperhe- tai tukihenkilösopimus 11) Tukiperhe- ja tukihenkilösuunnitelma 12) Tukiperhe- ja tukihenkilösuunnitelman seuranta ja arvio 13) Lastensuojelun avohuollon sijoituspäätös 14) Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpidepäätös 15) Lapsen kiireellistä sijoittamista koskeva päätös 16) Lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamista koskeva päätös 17) Lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamista koskeva päätös 18) Kuulemispyyntö 19) Kuulemiskertomus lapsen huostaanottoon liittyvässä asiassa 20) Hakemus hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottoa koskevassa asiassa 21) Lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva päätös 22) Lastensuojelun avohuollon lausuntopyyntö 23) Lastensuojelun avohuollon lähete 24) Ilmoitus yksityisestä sijoituksesta 25) Yksityisesti sijoitetun lapsen asiakaskertomus 26) Päätös yksityisen sijoituksen hyväksymisestä Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011: 1) Sijoitettavan lapsen esitiedot 2) Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelma 3) Jälkihuollon asiakassuunnitelma 4) Hoito- ja kasvatussuunnitelma 5) Lapsen huostassapidon lopettamista koskeva päätös 6) Sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva päätös 7) Lastensuojelun asiakaskertomus 8) Selostus rajoitustoimenpiteistä 9) Päätös rajoitustoimenpiteestä a) Päätös erityisen huolenpidon aloittamisesta (enintään 30 vrk) b) Päätös erityisen huolenpidon jatkamisesta (enintään 60 vrk) c) Päätös erityisen huolenpidon lopettamisesta d) Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta e) Päätös yhteydenpidon rajoittamisen lieventämisestä f) Päätös yhteydenpidon rajoittamisen lopettamisesta 5

6 g) Päätös lapsen olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä h) Päätös aineiden ja esineiden haltuunotosta i) Päätös henkilönkatsastuksen suorittamisesta j) Päätös omaisuuden tai lähetysten tarkastamisesta k) Päätös viestin tai lähetyksen luovuttamatta jättämisestä l) Päätös liikkumisvapauden rajoittamisesta (1-7 vrk) m) Päätös liikkumisvapauden rajoittamisesta (yli 7 vrk) n) Päätös liikkumivapauden rajoittamisen lopettamisesta o) Päätös lapsen eristämisestä (enintään 24 h) p) Päätös lapsen eristämisen jatkamisesta (enintään 24 h, päätösten kokonaisaika 48 h) q) Päätös lapsen eristämisen lopettamisesta 10) Päätös välittömästä täytääntöönpanosta 11) Kuulemiskertomus a) huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta (Kuulemiskertomus lapsen huostaanottoon liittyvässä asiassa) b) sijaishuoltopaikan muuttamisesta c) huostassapidon lopettamisesta d) rajoitustoimenpiteestä Lastensuojelun avohuollon perhetyön sisällölliset asiakirjarakenteet 2011: 1) Lastensuojelun avohuollon perhetyön suunnitelma 2) Lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakaskertomus 3) Lastensuojelun avohuollon perhetyön suunnitelman seuranta ja arvio 4) Lastensuojelun avohuollon perhetyön lausunto Koulun sosiaalityön sisällölliset asiakirjarakenteet 2011: 1) Yhteydenotto koulukuraattoriin 2) Sosiaalinen selvitys 3) Koulun sosiaalityön suunnitelma 4) Koulun sosiaalityön asiakaskertomus 5) Koulun sosiaalityön suunnitelman seuranta ja arvio 6) Koulun sosiaalityön lausunto 7) Koulun sosiaalityön lähete 6

7 2 Lastensuojelu Lastensuojelu on yksi sosiaalihuollon palvelutehtävistä. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (Kortelainen ym. 2010). Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia, huoltajia ja muita ensisijaisesti lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Kunnan vastuulla on huolehtia siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto. (Lastensuojelulaki 417/2007, jatkossa Lsl.) Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta, kun on vastaanotettu lastensuojeluilmoitus tai pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi tai muuten saatu tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasia tulee vireille myös lapsen syntymästä silloin, kun syntymättömästä lapsesta on tehty ennakollinen lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluasiakkuus alkaa kuitenkin vasta lapsen syntymän jälkeen, eikä lastensuojelun asiakirjoja voida avata ennen lapsen syntymää. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia ei merkitä lastensuojeluilmoitusten rekisteriin, mutta kunta voi halutessaan tilastoida ilmoituksia muulla tavoin. (Lastensuojelun käsikirja 2011.) Mikäli ilmoitus ei ole aiheeton tai lapsi ei ole jo ennestään lastensuojelun asiakkuudessa, on ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvitykseen. Lastensuojelutarpeen selvitys on tilanneselvitys, jonka tekee lapselle nimettävä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Selvityksessä tulee arvioida lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta tai asiakkuuden päättymisestä. (Lsl 417/2007) Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on vahvistaa ja tukea lapsen huoltajien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia ja edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä (Lsl 34 ). Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Lastensuojelulain mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisten sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen lisäksi seuraavia avohuollon tukitoimia: taloudellista ja asumisolojen korjaamiseen liittyvää tukea, kotipalvelua, päivähoitoa, tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen, lapsen taloudellista ja muuta tukemista koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä. Lisäksi avohuollon tukitoimina on järjestettävä lastensuojelun perhetyötä, lapsen tai koko perheen 7

8 lyhytaikaista sijoitusta, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, vertaisryhmätoimintaa sekä lomaja virkistystoimintaa (Lsl 35 ja 36 ). Tukitoimia suunnitellaan ja niistä sovitaan mahdollisimman pitkälle lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne ovat aina huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumukseen perustuvia (Lastensuojelun käsikirja 2011). Lapsen kiireellinen sijoitus tehdään, jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta tekee sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä ammatillisen kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä. (Lsl 38.) Oikeusvaikutuksiltaan kiireellinen sijoitus on verrattavissa huostaanottoon, joka on viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Huostaanotto tehdään hallintopäätöksellä, jolloin vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirretään kunnan lastensuojelusta vastaavalle toimielimelle (Kortelainen ym. 2010). Lastensuojelulain mukaan lapsi on otettava huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään esimerkiksi käyttämällä päihteitä. Huostaanoton viimesijaisen luonteen vuoksi edellytyksenä lisäksi on, että avohuollon tukitoimet eivät ole olleet lapselle ja hänen perheelleen sopivia tai mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Ennen kaikkea huostaanoton on oltava lapsen edun mukaista. (Lsl 40.) Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella (Kortelainen ym. 2010). Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee lapsen sijoittamisen ja tekee päätöksen sijoituspaikasta yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Huostaanotto on aina voimassa toistaiseksi, mutta kiireellinen sijoitus tehdään määräajaksi. Lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai muuhun lapsen tarpeen mukaiseen hoitopaikkaan. (Lastensuojelun käsikirja 2011.) Sijaishuollon päättymisen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen (jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin) tulee järjestää jälkihuolto (Lsl 417/2007). Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon päätyttyä lapselle tai nuorelle ja hänen huollostaan vastaavalle henkilölle järjestettäviä avohuollon tukitoimia (Kortelainen ym. 2010). Lastensuojelulaissa lapseksi määritellään alle 18-vuotias ja nuoreksi vuotias. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai helpottaa nuoren itsenäistymistä. Jälkihuollon toteuttamiseksi ovat käytettävissä ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka katsotaan olevan tarpeellisia yksilöllisen jälkihuoltotarpeen perusteella. (Lastensuojelun käsikirja 2011.) Kunnan velvollisuus järjestää jälkihuoltoa päättyy lapsen täyttäessä 21 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on sijoituksen päättymisen jälkeen ollut lastensuojelun asiakkaana (Lsl 75 ). Lastensuojelulain 9 :n mukaan kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita. Koulun sosiaalityöllä tarkoitetaan tehtävää, jota koulukuraattori toteuttaa, ja se on osa oppilashuoltoa (Suhonen 2009, 6). Koulun sosiaalityöstä voi vastata opetus-, sosiaali- tai terveystoimi. Koulukuraattorin on ylläpidettävä asiakkaistaan koulun muista rekistereistä erillistä asiakasrekisteriä ja sinne tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan tai hänen huoltajansa kirjallisella suostumuksella. Saman kunnan peruskouluissa toteutettu koulukuraattorityö muodostaa yhden koulukuraattorirekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii opetustoimen hallinnosta vastaava lautakunta. Koulukuraattorin asiakasrekisterin tulee olla sosiaalihuollon muista rekistereistä erillinen kokonaisuus, vaikka koulukuraattori toimisikin sosiaalitoimen palveluksessa. (Suhonen 2009, ) 8

9 Lapsen yksityinen sijoitus tarkoittaa tilannetta, jossa joku muu taho kuin sosiaalihuollosta vastaava toimielin on sijoittanut lapsen pysyväisluonteisesti yksityiskotiin. Lapsen huoltajan on hyväksyttävä sijoitus ja huoltaja valitsee sijoituspaikan. Lastensuojelulain 81 :n mukaan yksityisestä sijoituksesta on viipymättä ilmoitettava sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, joka pitää rekisteriä kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista. Ilmoituksen on velvollinen tekemään sekä lapsen huoltaja että henkilö, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu, ja ilmoituksen saatuaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on selvitettävä sopiiko yksityiskoti olosuhteiltaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen, kykeneekö lapsen luokseen ottanut henkilö huolehtimaan lapsesta sekä onko sijoitus lapsen edun mukainen. Sijoituksen hyväksymisestä on tämän jälkeen tehtävä päätös ja Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on myös seurattava edellytyksiä sijoituksen jatkumiselle sekä tukitoimien tarvetta. Yksityinen sijoitus ei tarkoita lastensuojelun asiakkuutta, mutta yksityisesti sijoitetulla lapsella on oikeus tukitoimiin tarvittaessa. (Lastensuojelun käsikirja 2011.) 9

10 3 Lastensuojelun tavoitetilan toimintaprosessit Sosiaalihuollon palveluprosessi on sosiaalihuollossa annettavaan sosiaalipalveluun liittyvä palveluprosessi. Sosiaalihuollon palveluprosesseja ovat esimerkiksi hallintoasian käsittely, sosiaalipalvelun järjestäminen ja sosiaalipalvelun tuottaminen asiakkaalle. Palveluprosessi jakautuu sosiaalihuollon palveluprosessin vaiheisiin. (Kortelainen ym. 2010, 25.) Tässä luvussa kuvataan lastensuojelun tavoitetilan toimintaprosessit. Lähtökohtana toimintaprosessikuvauksissa on, että prosesseissa tarvittavat ja niiden aikana muodostettavat asiakirjat ovat sähköisiä ja valmiit asiakirjat tallennetaan ja haetaan valtakunnallisesta sähköisestä arkistosta. Käytössä on myös sosiaalihuollon sähköinen asiointipalvelu (asiointitili) sekä liittymät asiointipalvelun, asiakastietojärjestelmän (ATJ) ja arkiston välillä. Sosiaalihuollon asiointipalvelu on asiakkaan käyttämä järjestelmä sosiaalihuollon sähköiseen asiointiin, asiakastietojärjestelmä (ATJ) on palvelun järjestäjän/tuottajan käyttämä sosiaalihuollon tietojärjestelmä ja arkisto on kansallinen sosiaalihuollon sähköinen arkisto. Prosessikuvauksiin on mallinnettu kaikki lastensuojelun sähköiset asiakasasiakirjat lukuun ottamatta tukiperhe- tai tukihenkilöhakemusta, lastensuojelun avohuollon perhetyön ja koulun sosiaalityön lausuntoja. Tukiperhe- tai tukihenkilöhakemus täytetään yleensä yhteistyössä vanhempien ja sosiaalityöntekijän kesken ja se toimitetaan tukiperhetoimintaa järjestävälle taholle (Lastensuojelun avohuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011). Lausunnot puolestaan tehdään pyydettäessä. Lastensuojelussa asiakaskertomus sisältää tietokentät lastensuojelun asiakkuuteen kuuluvien palvelutapahtumien, kuten päivittäisten merkintöjen, kirjaamiseen ja sitä kirjataan kaikissa prosessin vaiheissa. Asiakaskertomus muodostuu kronologisesti ja on luonteeltaan kumuloituva ja sisältää siten myös historiatietoa henkilön asiakkuudesta tai asiakkuuksista. (Lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011.) Asiakaskertomukseen kirjaaminen on monimuotoista ja siihen kirjataan tapahtumia ja huomioita koko palveluprosessin ajalta. Prosessikuvauksissa asiakaskertomus on mallinnettu näkyväksi muutamaan vaiheeseen. Näissä vaiheissa sen käyttö huomattiin erityisen tarpeelliseksi tiedon siirtymisen kannalta. Sosiaalipalvelujen luokituksessa (Laaksonen ym. 2010) on palvelutehtäväkohtaisesti luokiteltu sekä sosiaalipalvelut ja palvelumuodot, että niihin liittyvät palveluprosessit ja prosessien vaiheet. Luokituksen mukaisia lastensuojelun ydinprosesseja ovat lastensuojeluilmoituksen käsittely, lastensuojelutarpeen selvitys, lastensuojelun hallintoasian käsittely, lastensuojelun järjestäminen asiakkaalle ja lastensuojelun tuottaminen asiakkaalle sekä koulun sosiaalityöhön kuuluva alkukartoitus, koulun sosiaalityön tuottaminen asiakkaalle ja yksityiseen sijoitukseen kuuluvan hallintoasian käsittely (kuva 1). Lastensuojeluasia tulee vireille, kun sosiaalityöntekijä vastaanottaa lastensuojeluilmoituksen, pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai hakemuksen, tai saa muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta (Lsl 26 ). Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tulee vireille lapsen syntymästä. Mikäli lastensuojeluilmoitus todetaan aiheelliseksi, lastensuojeluasiakkuus alkaa ja edetään lastensuojelutarpeen 10

11 selvittämiseen. Jos lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella päätetään, että lapsen ja perheen lastensuojeluasiakkuus jatkuu, edetään lastensuojelun järjestämiseen asiakkaalle eli asiakkaan palvelutarve selvitetään ja laaditaan asiakassuunnitelma. Lastensuojelun järjestämisen vastuutahona on palvelun järjestäjä, käytännössä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, jollainen on nimettävä jokaiselle lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle. Lastensuojelun järjestämiseen osallistuu myös palvelun tuottaja, mutta varsinainen lastensuojelun tuottaminen asiakkaalle on erotettu omaksi palvelun tuottajan prosessiksi. Lastensuojelun hallintoasian käsittelyssä tehdään päätökset asiakkaalle annettavista palveluista, jonka jälkeen tarvittavia palveluita ryhdytään tuottamaan. Koulun sosiaalityöhön kuuluvan alkukartoituksen aikana koulukuraattori tekee asiakkaana olevalle oppilaalle sosiaalisen selvityksen ja sen pohjalta edetään koulun sosiaalityön tuottamiseen asiakkaalle. Tuottamisen aluksi oppilaalle tehdään suunnitelma, jonka mukaisesti sosiaalityötä toteutetaan ja jonka toteutumista arvioidaan. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on pidettävä rekisteriä kunnassa yksityisesti sijoitetuista lapsista (Lsl 81 ). Yksityiseen sijoitukseen kuuluvassa hallintoasian käsittelyssä vastaanotetaan ilmoitus lapsen sijoittamisesta yksityiskotiin, tehdään selvitys yksityisestä sijoituspaikasta ja päätetään sijoituksen hyväksymisestä. Kuva 1. Lastensuojelun ydinprosessit. 3.1 Lastensuojeluilmoituksen käsittely Lastensuojeluilmoituksen käsittely sisältää ilmoituksen vastaanottamisen ja käsittelemisen. Kuva 2 esittää lastensuojeluilmoituksen käsittelyprosessin etenemisen. 11

12 Kuva 2. Lastensuojeluilmoituksen käsittely. Lastensuojeluprosessi käynnistyy yleensä, kun yksityinen kansalainen tai viranomaistaho täyttää sähköisen lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 :ssä. Sen mukaan tietyillä viranomaistahoilla on ilmoitusvelvollisuus, mutta ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa lapsen tilanteesta huolestunut taho. Lastensuojelulain uudistamisen myötä lastensuojeluilmoituksen sijasta ilmoitusvelvollisen viranomaisen on mahdollista tehdä lapsen tai perheen kanssa yhteistyössä pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. Kuten lastensuojeluilmoitus, myös pyyntö on tehtävä viivytyksettä (lastensuojelulaki 25 a ). Lastensuojelulakiin lisättiin myös säännös ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta (Lsl 25 c ). Pykälän mukaan ilmoitusvelvollisen on tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, mikäli on syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia heti syntymänsä jälkeen. Tässä tilanteessa lastensuojeluasia tulee vireille vasta lapsen synnyttyä. Kuva 3 esittää lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisprosessin. Sosiaalihuollon sähköisen asiointipalvelun kautta lähetetty lastensuojeluilmoitus rekisteröityy asiakastietojärjestelmään (kirjautuu saapuneeksi), palvelun järjestäjä saa ilmoituksen saapuneesta lastensuojeluilmoituksesta ja ottaa ilmoituksen käsittelyyn. Samalla lastensuojeluilmoitus arkistoidaan. 12

13 Kuva 3. Lastensuojeluilmoituksen vastaanottaminen. Lastensuojeluilmoituksen käsittelemisprosessi on esitetty kuvassa 4. Lastensuojeluilmoituksen käsittelyvaiheessa palvelun järjestäjä arvioi välittömästi kiireellisen tuen tarpeen. (Lastensuojelulain 26 :n mukaan lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on arvioitava välittömästi.) Mikäli todetaan kiireellisen toimenpiteen tarve, tehdään siitä tarvittava päätös hallintoasian käsittelyprosessissa. Esimerkiksi kiireellisen sijoituksen tapauksessa siitä tehdään päätös, lapsi sijoitetaan ja tämän jälkeen ryhdytään tekemään lastensuojelutarpeen selvitystä. 13

14 Viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen vastaanottamisesta on ratkaistava, onko sen johdosta ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Lastensuojeluilmoituksen käsittelytiedot kirjataan lastensuojeluilmoituksen ja lastensuojelutarpeen arviointipyynnön käsittely asiakirjaan ja tieto lastensuojeluasian vireilletulosta tai aiheettomasta ilmoituksesta välittyy sosiaalihuollon sähköisen asiointipalvelun kautta perheelle ja lapselle. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin sekä ilmoitettava siitä huoltajalle ja lapselle. (Lastensuojelulaki 26.) Kuva 4. Lastensuojeluilmoituksen käsitteleminen. 3.2 Lastensuojelutarpeen selvitys Lastensuojelutarpeen selvitys sisältää lastensuojelutarpeen selvittämisen käynnistymisen ja lastensuojelutarpeen selvittämisen (kuva 5). Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen on valmistuttava kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. (Lastensuojelulaki 27.) 14

15 Kuva 5. Lastensuojelutarpeen selvitys. Kun lastensuojelutarpeen selvittäminen käynnistyy, ottaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhteyttä lapseen ja hänen huoltajiinsa ja sopii heidän kanssaan lastensuojelutarpeen arvioimisen aloittamisesta, esimerkiksi päivämääristä jolloin lasta ja vanhempia tavataan ja arvioimista tehdään (kuva 6). Kuva 6. Lastensuojelutarpeen selvittämisen käynnistyminen. Lastensuojelutarpeen selvittämisestä (kuva 7) vastaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelutarpeen selvitykseen voi osallistua lapsen ja hänen huoltajansa ohella myös muita tahoja, joiden mukanaolon lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi olevan tarpeen. Muilta viranomaisilta voidaan tarvittaessa pyytää lausuntoja (lastensuojelun avohuollon lausuntopyyntö) lapsen asiassa. Jotta lastensuojelutarve saadaan selvitettyä, voi lääkärin tai muun asiantuntijan lasta koskeva tutkimus myös olla välttämätön. Mikäli huoltaja ei suostu tutkimukseen, voi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä hakea lupaa lapsen tutkimiseksi hallinto-oikeudelta (hakemus hallinto-oikeudelle luvan myöntämiseksi lapsen tutkimista varten). Ennen hakemuksen tekemistä sosiaalityöntekijän on selvitettävä lapsen mielipide 15

16 asiasta. (Lsl 417/2007, 28.) Lastensuojelutarpeen selvittämisen lopputuloksena syntyy asiakasasiakirja lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenveto. Asiakirja on yhteenveto selvittämisestä, jossa on arvioitu lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Kun lastensuojelutarpeen selvitys on valmistunut, huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta. Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin. Myös tästä on ilmoitettava huoltajalle ja lapselle. Kuvassa 7 esitetyssä lastensuojeluasian selvittämisprosessissa lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenveto liitteineen menee tiedoksi asianosaisille sosiaalihuollon asiointipalvelun kautta. Kuva 7. Lastensuojelutarpeen selvittäminen. 3.3 Lastensuojelun järjestäminen asiakkaalle Lastensuojelun järjestämisestä vastaa kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Lastensuojelun järjestämiseen kuuluvat lastensuojelun suunnitteleminen, lastensuojelun seuraaminen ja arvioiminen sekä lastensuojelun lopettaminen (kuva 8). 16

17 Kuva 8. Lastensuojelun järjestäminen. Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma (lastensuojelun avohuollon, lastensuojelun sijaishuollon tai jälkihuollon asiakassuunnitelma) yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa sekä lapsen huoltoon keskeisesti osallistuvan tahon kanssa (kuva 9). Asiakassuunnitelman sisällöstä on säädetty lastensuojelulain 30 :ssä. Mikäli lapsi sijoitetaan, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä täyttää sijoitettavan lapsen esitiedot siinä vaiheessa, kun lapselle aletaan etsiä sopivaa sijaishuoltopaikkaa. Tietoja käytetään tarvittavissa määrin käytäessä alustavia neuvotteluja sijoituspaikan kanssa ja se myös lähetetään sijaishuoltopaikkaan. Asiakirjaan liitetään erilaiset sijoitustarpeen arviointimateriaalit ja mahdollisesti tuomioistuimen luvalla tai muuten tehdyt tutkimukset. (Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon sisällölliset asiakirjarakenteet 2011.) 17

18 Kuva 9. Lastensuojelun suunnitteleminen. Sovituin väliajoin, vähintään kerran vuodessa, asiakassuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan eli se tarkistetaan. (Lastensuojelulaki 30.) Lastensuojelun seuraaminen ja arvioiminen on esitetty kuvassa 10. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja työtapojen toimivuutta ja lapsen kokonaistilanteen muutosta yhdessä lapsen ja hänen perheensä sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa ja kirjaa tiedot lastensuojelun avohuollon/lastensuojelun sijaishuollon/jälkihuollon suunnitelman seuranta ja arvio -asiakirjaan. Mikäli lastensuojelun asiakkuus jatkuu, päivitetään asiakassuunnitelmaa (kuva 9). 18

19 Kuva 10. Lastensuojelun seuraaminen ja arvioiminen. Kun lastensuojelun palveluiden tuottaminen lopetetaan (kuva 11), on palvelun järjestäjän vahvistettava asiakkuuden päättyminen. Tieto välittyy palvelun tuottajalle, joka kokoaa lasta koskevat asiakastiedot ja arkistoi ne. Mikäli lastensuojelun lopettaminen edellyttää hallinnollista päätöstä, tapahtuu se lastensuojeluun kuuluvan hallintoasian käsittelyn kautta. 19

20 Kuva 11. Lastensuojelun lopettaminen. 3.4 Lastensuojelun hallintoasian käsittely Lastensuojelun hallintoasian käsittely sisältää lastensuojeluun kuuluvan asian vireilletulemisen, selvittämisen ja ratkaisemisen ja se on esitetty kuvassa 12. Hallintoasian käsittelyprosessissa tehdään kaikki lastensuojeluun kuuluvat päätökset. Kuva 12. Lastensuojelun hallintoasian käsittely. Lastensuojeluasia tulee vireille kiireellisen lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön kautta ja kun tarvitaan päätös asiakassuunnitelmaan kirjatuista palveluista/tukitoimista (kuva 13). 20

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

Päihdehuollon toimintaprosessit

Päihdehuollon toimintaprosessit Päihdehuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Viinikainen,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2013 Liite, sivu[1] Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 5.3.2014 ja 11.3.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto Lainkohta (LsL) Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto HUOM! Myös 12 vuotta nuoremman lapsen mielipide tulee selvittää ennen päätöstä rajoittaminen enintään 30 vrk yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki Uusi lastensuojelulaki Vankiperhetyön verkosto 1.10.2009 3.9.2012 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelun nykytila Lastensuojelulain toimeenpano ja seuranta Tarkennustarpeet lastensuojelulaissa

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000)

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 1 Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 19.9.2011 PaKaste, Kemi LasuL + SHAL 19.9.2011 Kemi, PaKaste 2 Lain rakenne 1. Yleiset säännökset 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu?

-Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? -Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008 mikä muuttuu? Pia Lahtinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö (KEHYS) Riitta Siekkinen Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto

Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto Julkisen vallan käyttö lastensuojelussa Lakimies Maarit Karjalainen Valvira, yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto 12.9.2013 1 Suomen perustuslaki (731/1999) 2.3 : Julkisen vallan käytön

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Liite, THL 2095/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN Seinäjoen lastensuojelupäivät 16.2.2017 OTK Kati Saastamoinen LAPSEN SUOJELU: OSA VIRANOMAISEN JULKISTA HALLINTOTEHTÄVÄÄ Lapsen suojelu kuuluu julkiselle vallalle

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2015 Liite, THL 21/5.09.00/2016. sivu[1] http://www.thl.fi/fi/tilastot/lastensuojelu Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri)

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi pähkinänkuoressa Hankesuunnitelman pohjalla esiselvitys 2013 Hankerahoitus THL OPER-yksiköstä 1.3.2014-28.2.2016 Mukana

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan?

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? 2.6.2016 Sisukkaasti koulutiellä koulutusprosessi Jaana Pynnönen Kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry Jotta jokainen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Uusimisen lähtökohdat:

Uusimisen lähtökohdat: Mitä lasten- ja nuorisopsykiatrian alalla toimivien on hyvä tietää uudesta lastensuojelulaista Sirpa Taskinen Lastensuojelulaki (417/2007) Soveltamisopas Stakes 2007 Uusimisen lähtökohdat: - Ihmisoikeussopimukset

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ Erityisesti lastensuojeluilmoituksen näkökulmasta Lakimies Kati Saastamoinen Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ETU JA SEN HUOMIOIMINEN Kaikkien lasten

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen SUOJELE LASTA Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen Mikä on ilmoitusvelvollisuus ja keitä se koskee? Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Sosiaalityön palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessi: Palvelusuunnitelman teko 1 Sosiaalityöntekijä työntekijä 2.Muu työntekijä 4 3 Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2016 Liite, THL 13/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa

Lisätiedot

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva Sosiaalityön dokumentointi hallinto- oikeuden näkökulmasta Anna-Kaisa Marski & Kaisa Post & Ulla-Maija Rantalaiho 144 14.4. 2011 Esityksen idea kaksi näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin kehittämisestä

Lisätiedot

Yhteenvetoa uuden lastensuojelulain vaikutuksista lastensuojelutyöhön. Hiiden seutu ja Länsi-Uusimaa

Yhteenvetoa uuden lastensuojelulain vaikutuksista lastensuojelutyöhön. Hiiden seutu ja Länsi-Uusimaa Yhteenvetoa uuden lastensuojelulain vaikutuksista lastensuojelutyöhön Hiiden seutu ja Länsi-Uusimaa SISÄLLYS 1 Taustaa...3 2 Uuden lastensuojelulain vaikutuksia työskentelyn kokonaisuuteen...5 2.1 Kokonaisuuteen

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Muutokset lastensuojeluun 2016

Muutokset lastensuojeluun 2016 Muutokset lastensuojeluun 2016 36 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Sosiaalihuoltolain 3 luvussa mainittujen sosiaalipalvelujen, kuten kotipalvelun, vertaisryhmätoiminnan, tukihenkilön tai -perheen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008

LASTENSUOJELULAKI 2008 LASTENSUOJELULAKI 2008 + SIIHEN MYÖHEMMIN VOIMAAN TULLEET MUUTOKSET Ti 8.5.2012 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI 2008 JA SEN MUUTOKSET Lastensuojelulain kokonaisuudistus 2008 Muutos 1.3.2010

Lisätiedot