Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit"

Transkriptio

1 Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia , versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Viinikainen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto

2 Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät Dokumentin viimeistely Asiakastietojärjestelmäryhmään PR, HV AM Koko doku Pieniä täsmennyksiä ja päivityksiä PR, HV AM, Hyväksytty Tikesos-hankkeen johtoryhmässä PR 2

3 Sisältö 1 Johdanto Isyyden selvittäminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistaminen sekä lapsen elatusavun vahvistaminen Isyyden selvittämisen tavoitetilan toimintaprosessit Isyyden selvittäminen Isyyden selvittämisen hallintoasian käsittely Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen tavoitetilan toimintaprosessit Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistaminen Lapsen elatusapua koskevan sopimuksen vahvistaminen Lähteet

4 1 Johdanto Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) tuotettavissa toiminnallisissa määrittelyissä kuvataan sosiaalihuollon tavoitetilan toimintaprosesseja ja niihin liittyvää asiakastietojen käsittelyä. Prosessikuvauksissa keskitytään sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen tiedonhallinnan kannalta keskeisten toimintovaiheiden mallintamiseen JHS 152 -suosituksen mukaisesti (JHS-suositukset 2008) ja kuvaustaso pidetään yleisenä. Tarkoituksena on tukea asiakasasiakirjojen sisällön, rakenteen ja metatietojen määrittelyä sekä luoda malleja aiempaa sujuvammille ja automatisoidummille käytännöille, joita asiakastietojen sähköinen hallinta mahdollistaa. Vuoden 2011 aikana Tikesos-hankkeessa tuotetaan soveltamisopas toimintaprosessien kuvausten hyödyntämiseen. Opas julkaistaan hankkeen kotisivuilla. Isyyden selvittäminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistaminen sekä lapsen elatusavun vahvistaminen ovat sosiaalihuollon palvelutehtäviä, joita kunnassa yleensä hoitaa lastenvalvoja. Tässä dokumentissa kuvataan edellä mainittujen lastenvalvojan tehtävien tavoitetilan toimintaprosesseja ja sähköistä asiakastietojen hallintaa. Tikesos-hankkeessa on tuotettu seuraavat määritysdokumentit, joiden mukaisesti lastenvalvojan tehtäviin liittyvät tiedot suositellaan kirjaamaan asiakastietojärjestelmään: Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2006). Dokumentissa mallinnetaan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteisten asiakastietojen tietokuvaukset. Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä (Kortelainen 2007). Dokumentissa kuvataan kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteiset palvelun antajaa koskevat tietokuvaukset. Lastenvalvojan asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä. Isyyden selvittäminen, lapsen elatus sekä lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeusasiat (Kärki 2007). Dokumentissa kuvataan ja määritellään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä käytettävät lastenvalvojan asiakkaan tiedot. Dokumenttien sisältämien tietokuvauksien pohjalta hankkeessa määritetään lastenvalvojan tehtäviin liittyviä tietosisältöjä ja asiakasasiakirjojen rakenteita. Palvelukohtaisten asiakasasiakirjojen rakennemääritykset pohjautuvat Tikesos-hankkeessa määriteltäviin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yleiseen kansalliseen rakenteeseen sekä yleisiin asiakirjatyyppeihin (mm. hakemus, kertomus, laskelma, päätös). Kaikki määritysdokumentit julkaistaan hankkeen kotisivuilla Tietokuvauksien lisäksi hankkeessa on tehty isyyden selvittämiseen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamiseen (toistaiseksi ainoastaan koskien lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopimista) sekä lapsen elatusavun vahvistamiseen liittyvien asiakasasiakirjojen sisältö- ja rakennemäärityksiä (Lastenvalvojan tehtävien sisällölliset asiakirjarakenteet 2011): 1) Isyyden selvittämiskertomus 4

5 2) Ilmoitus isyyden selvittämisen vastustamisesta 3) Päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä 4) Isyyden selvittämispöytäkirja 5) Isyyden tunnustaminen 6) Kuulemiskertomus isyyden tunnustamisesta 7) Päätös isyyden tunnustamisen vahvistamisesta 8) Pyyntö oikeusgeneettisen isyystutkimuksen suorittamisesta 9) Haastehakemus 10) Lastenvalvojan lausunto 11) Laskelma lapsen elatusavun suuruudesta 12) Elatussopimus 13) Päätös lapsen elatussopimuksen vahvistamisesta 14) Ilmoitus lapsen elatusavun lakimääräisestä korotuksesta 15) Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta 16) Päätös lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimuksen vahvistamisesta 17) Palvelutehtäväkohtaiset asiakaskertomukset Asetuksessa isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta (673/1976) todetaan, että isyyden selvittämisessä ja isyyden tunnustamisessa sekä lapselle tulevaa elatusapua vahvistettaessa on seuraavat asiakirjat kirjoitettava vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille: äidin ilmoitus siitä, että hän vastustaa isyyden selvittämistä; sosiaalilautakunnan päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä; isyyden selvittämisestä laadittava pöytäkirja; isyyden tunnustamisesta laadittava asiakirja; asiakirja, jossa lapsi hyväksyy tunnustamisen; maistraatin päätös tunnustamisen hyväksymistä koskevassa asiassa; elatussopimus, jos se esitetään sosiaalilautakunnan vahvistettavaksi; sekä sosiaalilautakunnan päätös elatussopimuksen vahvistamista koskevassa asiassa. 5

6 2 Isyyden selvittäminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistaminen sekä lapsen elatusavun vahvistaminen Lastenvalvojan tehtäviin liittyviä tietotarpeita määritellyt asiantuntijatyöryhmä on nimennyt lastenvalvojan tehtäviksi isyyden selvittämisen, lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimuksen sekä lapsen elatussopimuksen tekemisen (Kärki 2007, 11). Tikesos-hankkeessa on valmistunut vuonna 2010 Sosiaalipalvelujen luokitus (Laaksonen ym. 2010) ja siihen liittyvä sanasto (Kortelainen ym. 2010), joissa lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat sosiaalihuollon palvelutehtävät on nimetty isyyden selvittämiseksi, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamiseksi sekä lapsen elatusavun vahvistamiseksi. Sanaston (Kortelainen ym. 2010, 15;20) mukaan isyyden selvittämisen tavoitteena on hankkia isyyden vahvistamiseen tarvittavat tiedot, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen tavoitteena on selvittää lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen vaikuttavat asiat ja vahvistaa lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimus ja lapsen elatusavun vahvistamisen tavoitteena on vahvistaa lapsen elatusvelvolliselta vanhemmalta saama elatusapu. Isyyden selvittäminen: Isyyslaissa (700/ ) todetaan, että isyyden selvittäminen kuuluu sen kunnan lastenvalvojalle, missä äidillä on kotipaikka. Lapsen isyys selvitetään silloin, kun lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella. Mikäli lapsen vanhemmat asuvat yhdessä (avoliitto), isyyden selvittäminen sisältää isyysasiakirjojen laatimisen ja huoltajuutta koskevan sopimuksen tekemisen, käytännössä yleensä sovitaan yhteishuoltajuudesta. Isyyttä ei voida selvittää vastoin lapsen äidin tahtoa, jos lapsen äiti on kirjallisesti ilmoittanut lastenvalvojalle vastustavansa isyyden selvittämistä ja lapsi on äitinsä huollossa tai hoidettavana. Isyyden selvittäminen on kuitenkin toimitettava, vaikka äiti on vastustanut isyyden selvittämistä, jos mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, on tunnustanut isyytensä. (Isyyslaki 700/ ) Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, isyyden selvittämiseen kuuluu yleensä isyysasiakirjojen laatiminen, huoltoa, asumista ja/tai tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tekeminen, elatusta koskevan sopimuksen tekeminen sekä tarvittaessa isyystutkimuslähete DNA-testeihin (Kärki 2007, 11). Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistaminen sekä lapsen elatusavun vahvistaminen: Lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeusasioihin ja lapsen elatukseen liittyviä tehtäviä voi kunnassa hoitaa myös muulla kuin lastenvalvojan virkanimikkeellä toimiva viranomainen (sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja tai perhepalvelujohtaja). Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatussopimus laaditaan yleensä avo- tai avioerotilanteessa tai sopimuksia/tuomioistuimen päätöksiä muutetaan olosuhteiden muuttuessa. (Kärki 2007, 12.) Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti; lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä; lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle tai lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja se 6

7 on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983.) Elleivät vanhemmat pääse keskenään sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Riittävä elatus käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona. Elatusapua koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksesta tulee selvästi käydä ilmi lasta ja hänen vanhempiaan koskevat henkilötiedot; elatusavun määrä; mistä ajankohdasta lukien elatusapua on suoritettava; milloin elatusavun suorittaminen päättyy; milloin elatusapuerät erääntyvät maksettaviksi; sekä kenelle elatusapu on suoritettava. Sosiaalilautakunnan on vahvistettava elatusavusta tehty sopimus tai tuomioistuin voi vahvistaa elatusavun määrän ja sen suorittamistavan. (Laki lapsen elatuksesta 704/1975.) 7

8 3 Isyyden selvittämisen tavoitetilan toimintaprosessit Sosiaalihuollon palveluprosessi on sosiaalihuollossa annettavaan sosiaalipalveluun liittyvä palveluprosessi. Sosiaalihuollon palveluprosesseja ovat esimerkiksi hallintoasian käsittely, sosiaalipalvelun järjestäminen ja sosiaalipalvelun tuottaminen. Palveluprosessi jakautuu sosiaalihuollon palveluprosessin vaiheisiin. (Kortelainen ym. 2010, 25.) Tässä luvussa kuvataan lastenvalvojan tehtäviin kuuluvan isyyden selvittämisen tavoitetilan toimintaprosessit. Lähtökohtana toimintaprosessikuvauksissa on, että prosesseissa tarvittavat ja niiden aikana muodostettavat asiakirjat ovat sähköisiä ja ne tallennetaan ja haetaan valtakunnallisesta sähköisestä arkistosta. Prosessikuvauksiin on mallinnettu kaikki isyyden selvittämisen sähköiset asiakasasiakirjat lukuun ottamatta lastenvalvojan lausuntoa ja asiakaskertomusta. Lastenvalvojan lausunto -asiakirjalla lastenvalvoja voi pyydettäessä antaa lausunnon esimerkiksi tuomioistuinta varten. Asiakaskertomukseen lastenvalvoja tekee merkintöjä ja muistiinpanoja asiakkuuksiin liittyvistä palvelutapahtumista (Lastenvalvojan tehtävien sisällölliset asiakirjarakenteet 2011). Asiakaskertomus on luonteeltaan kronologisesti kumuloituva ja siihen kirjataan tapahtumatietoja prosessien eri vaiheissa. Käytössä on myös sosiaalihuollon sähköinen asiointipalvelu sekä liittymät asiointipalvelun, asiakastietojärjestelmän (ATJ) ja arkiston välillä. Sosiaalihuollon asiointipalvelu on asiakkaan käyttämä järjestelmä sosiaalihuollon sähköiseen asiointiin, asiakastietojärjestelmä on palvelun järjestäjän/tuottajan käyttämä sosiaalihuollon tietojärjestelmä ja arkisto on kansallinen sosiaalihuollon sähköinen arkisto. Sosiaalipalvelujen luokituksessa (Laaksonen ym. 2010) on palvelutehtäväkohtaisesti luokiteltu paitsi sosiaalipalvelut ja palvelumuodot, myös niihin liittyvät palveluprosessit ja prosessien vaiheet. Luokituksen mukaiset isyyden selvittämisen ydinprosessit ovat isyyden selvittäminen ja isyyden selvittämisen hallintoasian käsittely (kuva 1). 8

9 Isyyden selvittämisen ydinprosessit Isyyden selvittäminen Isyyden selvittämisen hallintoasian käsittely Kuva 1. Isyyden selvittämisen ydinprosessit. 3.1 Isyyden selvittäminen Isyyden selvittämisen vaiheita ovat isyyden selvittämisen käynnistyminen, isyyden selvittämisen toteuttaminen ja isyyden selvittämispöytäkirjan laatiminen (kuva 2). Kuva 2. Isyyden selvittämisen vaiheet. Maistraatin on ilmoitettava väestötietojärjestelmään talletettu tieto avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta viipymättä lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojalle (Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 673/1976). Väestötietojärjestelmään syntymätiedon ilmoittaa synnytyssairaala. Tulevaisuudessa lastenvalvoja voisi saada lapsen syntymätiedon suoraan väestörekisterikeskukselta. Lastenvalvoja voi myös saada yhteydenoton esimerkiksi lasta odottavalta äidiltä, toisen kunnan lastenvalvojalta tai muulta viranomaiselta. Kuvassa 3 ei ole otettu kantaa siihen, miltä taholta ja miten lastenvalvoja saa tiedon avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta. Ennen isyyden selvittämisen aloittamista on lastenvalvojan varattava äidille tilaisuus osallistua isyyden selvittämistä koskevaan neuvotteluun. Neuvottelu on pantava toimeen viipymättä sen jälkeen, kun lastenvalvoja on saanut tiedon lapsen syntymästä. (Isyyslaki 700/1975.) Lastenvalvoja lähettää ajanvarauspyynnön lapsen äidille sosiaalihuollon asiointipalvelun kautta. Saatuaan pyynnön äiti varaa sähköisesti ajan lastenvalvojalle isyyden selvittämistä varten. Mikäli äiti ei varaa aikaa tietyn ajan kuluessa, lähetetään hänelle uusi pyyntö. Mikäli äiti ei toistuvista pyynnöistä huolimatta varaa aikaa eikä häntä muutenkaan tavoiteta, tekee lastenvalvoja esityk- 9

10 sen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä (edetään isyyden selvittämisen hallintoasian käsittelyyn, luku 3.2). Kuva 3. Isyyden selvittämisen käynnistyminen. Isyyden selvittämisen toteuttaminen (kuva 4) alkaa, kun lapsen äiti saapuu isyyden selvittämistä koskevaan neuvotteluun joko yksin tai yhdessä mahdollisen isän kanssa. Lastenvalvoja selostaa äidille isyyden vahvistamisen vaikutukset lapsen oikeudellisen ja taloudellisen aseman kannalta. Lisäksi lastenvalvoja kertoo äidille toimenpiteistä, joihin lastenvalvojan tulee ryhtyä isyyttä koskevien tietojen hankkimiseksi. Tämän jälkeen lastenvalvoja tiedustelee äidiltä, haluaako äiti lastenvalvojan huolehtivan isyyden selvittämisestä. Mikäli äiti näin haluaa, kertoo hän lastenvalvojalle isyyden selvittämisessä tarvittavat tiedot. Tiedot lastenvalvoja kirjaa isyyden selvittämiskertomukseen äidin lausumana. Mikäli äiti vastustaa isyyden selvittämistä, laatii lastenvalvoja ilmoituksen isyyden selvittämisen vastustamisesta. Vaikka äiti kieltäisi isyyden selvittämisen, voi mahdollinen isä kuitenkin tunnustaa isyytensä. (Kärki 2007, ) Jos lastenvalvoja katsoo, että miehen isyys on tullut toteen näytetyksi, on miehelle varattava tilaisuus tunnustaa isyytensä. Mikäli äidin antamat tiedot isästä ovat riittämättömiä, voidaan isyyden selvittäminen keskeyttää (luku 3.2). Mahdollisen isän kuulemisessa lastenvalvoja selostaa miehelle isyyden tunnustamisen juridiset vaikutukset ja pyytää isyyden vahvistamista varten tarvittavat tiedot. Tiedot lastenvalvoja kirjaa isyyden selvittämiskertomukseen isäehdokkaan lausumana. Lastenvalvoja myös kertoo mahdollisuudesta varmistaa isyys DNA-testeillä. 10

11 Mikäli mahdollinen isä tunnustaa isyytensä, laatii lastenvalvoja isyyden tunnustaminen - asiakirjan, jonka mahdollinen isä ja lastenvalvoja allekirjoittavat. Lapsen äitiä on vielä kuultava isyyden tunnustamisen johdosta ja hänen on hyväksyttävä se. Tilanteesta riippuen myös lapsen tai äidin aviomiehen on hyväksyttävä tunnustaminen. Näistä kuulemisista lastenvalvoja laatii kuulemiskertomus isyyden tunnustamisessa asiakirjan. Isyyslain (700/1975) mukaan lastenvalvojan tulee ryhtyä toimenpiteisiin veritutkimuksen tekemiseksi lapsesta, äidistä sekä miehestä, joka saattaa olla lapsen isä, jos mies pyytää tutkimusta tai jos lastenvalvoja muutoin katsoo tutkimuksen aiheelliseksi. Jos päädytään DNAtesteihin, lastenvalvoja tekee pyynnön oikeusgeneettisen isyystutkimuksen suorittamisesta. Isyystutkimuksia tekevät lääkärin ottamista veri- tai vastaavista näytteistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen isyystutkimuslaboratorio ja Helsingin yliopiston Oikeuslääketieteen laitos. Jos mies ei vapaaehtoisesti tunnusta isyyttään, on lastenvalvojalla oikeus äidin aloitteesta viedä isyysasia käräjäoikeuteen. Haastehakemus voidaan laatia esimerkiksi siinä tapauksessa, kun mies ei tunnusta lapsen isyyttä vaikka lapsen äiti haluaa selvityksen isyydestä. Vuonna 2007 vahvistettiin noin avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys. Lähes kaikkien isyys vahvistettiin tunnustamalla, vain 56 tapauksessa isyys vahvistettiin tuomioistuimen päätöksellä. (Stakes 2008.) Mikäli isyyden tunnustamisprosessi koskee avoparia, joka on asunut yhdessä hedelmöitysaikana eikä lapsen äiti vastusta isyyden selvittämistä ja mahdollinen isä tunnustaa isyytensä, eikä ole muita isäehdokkaita eikä tarvetta dna-testiin: Avopari saapuu lastenvalvojan luokse yhdessä ja lastenvalvoja laatii suppean isyyden selvittämiskertomuksen, isyyden tunnustaminen - ja isyyden selvittämispöytäkirja -asiakirjat (sekä vanhempien halutessa sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta). 11

12 Kuva 4. Isyyden selvittämisen toteuttaminen. 12

13 Lastenvalvojan on laadittava isyyden selvittämisestä pöytäkirja (Isyyden selvittämispöytäkirja) (kuva 5). Pöytäkirjaan tulee merkitä kaikki ne tiedot, joilla on merkitystä isyyttä vahvistettaessa. Yleensä prosessi etenee siten, että miehen tunnustettua isyytensä ja äidin hyväksyttyä tunnustuksen lastenvalvoja koostaa viipymättä isyyden selvittämistä koskevan pöytäkirjan ja arkistoi sen. Tämän jälkeen hän lähettää pöytäkirjan liitteineen maistraattiin (tai tarvittaessa käräjäoikeuteen). Maistraatti vahvistaa isyyden asiakirjojen perusteella ja tieto isyyden vahvistamisesta välittyy lastenvalvojalle sekä lapsen vanhemmille (Päätös isyyden tunnustamisen vahvistamisesta). Kuva 5. Isyyden selvittämispöytäkirjan laatiminen. 3.2 Isyyden selvittämisen hallintoasian käsittely Isyyden selvittämisen hallintoasian käsittelyn vaiheita ovat isyyden selvittämisasian vireilletuleminen, isyyden selvittämisasian selvittäminen ja isyyden selvittämisasian ratkaiseminen (kuva 6).

14 Kuva 6. Isyyden selvittämisen hallintoasian käsittely. Toistaiseksi isyyden selvittämisen hallintoasian käsittelyprosessi koskee ainoastaan isyyden selvittämisen keskeyttämistä. Mikäli lastenvalvoja toteaa, että isyyden selvittämisasian jatkamiselle ei syystä tai toisesta ole edellytyksiä, ottaa hän keskeyttämisasian käsittelyyn (kuva 7). Isyyden selvittäminen on keskeytettävä Ottaa keskeyttämisasian käsittelyyn Edetään selvittämiseen Kuva 7. Isyyden selvittämisasian vireilletuleminen. Mikäli mahdollista, on äitiä kuultava keskeyttämisasiaan liittyen ja hänen lausuntonsa kirjataan päätökseen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä (kuva 8). 14

15 Kuulee äitiä Isyyden selvittämisen keskeyttäminen on otettu käsittelyyn Edetään ratkaisemiseen Kuva 8. Isyyden selvittämisasian selvittäminen. Isyyslain (700/1975) mukaan lastenvalvojan tulee tehdä isyyden selvittämisen keskeyttämisestä esitys, kun hän on todennut että selvittämisen jatkaminen on ilmeisen tuloksetonta eikä isyyden vahvistamista varten ole saatavissa riittävästi tietoja (kuva 9). Päätöksen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä tekee sosiaalilautakunta. Kuva 9. Isyyden selvittämisasian ratkaiseminen. 15

16 4 Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen tavoitetilan toimintaprosessit Tässä luvussa kuvataan lastenvalvojan tehtäviin kuuluvien lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen tavoitetilan toimintaprosessit. Lähtökohtana toimintaprosessikuvauksissa on, että prosesseissa tarvittavat ja niiden aikana muodostettavat asiakirjat ovat sähköisiä ja ne tallennetaan ja haetaan valta-kunnallisesta sähköisestä arkistosta. Käytössä on myös sosiaalihuollon sähköinen asiointipalvelu sekä liittymät asiointipalvelun, asiakastietojärjestelmän (ATJ) ja arkiston välillä. Sosiaalihuollon asiointipalvelu on asiakkaan käyttämä järjestelmä sosiaalihuollon sähköiseen asiointiin, asiakastietojärjestelmä on palvelun järjestäjän/tuottajan käyttämä sosiaalihuollon tietojärjestelmä ja arkisto on kansallinen sosiaalihuollon sähköinen arkisto. Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistaminen on sosiaalihuollon palvelutehtävä, joka sisältää sosiaalipalveluina annettavat lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopimisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden selvittämisen sekä huoltajan järjestämisen. Tässä dokumentissa on kuvattu ainoastaan lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamiseen liittyvä Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistaminen -ydinprosessi (kuva 10). Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden selvittämisen tarve alkaa, kun käräjäoikeudelta tulee pyyntö sosiaalilautakunnalle selvittää lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskeva asia. Sosiaalilautakunnan tehtävä on laatia käräjäoikeudelle selvitys asiasta, jonka jälkeen työskentelyn tuloksena syntyvä selvitys lähetetään käräjäoikeudelle, joka vastaa asiakirjan arkistoinnista. Asetuksessa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (556/1994) säädetään sosiaalilautakunnan velvollisuudesta neuvotella lapsen jäädessä ilman huoltajaa lapsen ja hänen läheistensä kanssa huoltajuudesta ja tarvittaessa tehtävä tuomioistuimelle hakemus huoltajan tai holhoojan määräämisestä lapselle (11 ). Myöskään tämän palvelun tuloksena ei synny sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, joten prosesseja ei siksi mallinneta. Lapsen elatusavun vahvistamisen ydinprosessi on Lapsen elatusapua koskevan sopimuksen vahvistaminen (kuva 11). Sopimuksia laaditaan avio- ja avoerotilanteissa tai isyyden selvittämisprosessin aikana. Sopimukset vahvistaa sosiaalilautakunta, mutta käytännössä sopimusten vahvistaminen on delegoitu lastenvalvojalle tai muulle viranhaltijalle. Riita-asiassa sopimukset vahvistaa tuomioistuin. Vuonna 2007 sosiaalilautakunnat vahvistivat noin elatusapusopimusta ja sopimusta lapsen huollosta. Yhteishuoltajuudesta sovittiin 92 %:ssa tapauksista, yksinhuolto äidille sovittiin 7 %:ssa ja isälle 1 %:ssa tapauksista. (Stakes 2008.) 16

17 Kuva 10. Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen ydinprosessit. Lapsen elatusavun vahvistamisen ydinprosessi Lapsen elatusapua koskevan sopimuksen vahvistaminen Kuva 11. Lapsen elatusapua koskevan sopimuksen vahvistaminen. 4.1 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistaminen Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistaminen sisältää vaiheet lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopimisen käynnistyminen, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvästä sopimuksesta neuvotteleminen ja lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvän sopimuksen vahvistus (kuva 12). Kuva 12. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistamisen vaiheet. 17

18 Kun lapsen vanhemmat tarvitsevat lastenvalvojan palveluja lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvässä sopimisessa (uuden sopimuksen laatiminen tai jo olemassa olevan sopimuksen päivittäminen), he varaavat ajan sopimusneuvotteluun (kuva 13). Kuva 13. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopimisen käynnistyminen. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopiminen tapahtuu sopimusneuvottelussa (kuva 14). Neuvottelussa lastenvalvoja kartoittaa tilanteen ja selvittää sopimukseen tarvittavat tiedot. Lapsen huoltoa koskien selvitetään uskotaanko se ainoastaan toiselle vanhemmalle vai molemmille yhteisesti. Lapsen asumiseen liittyen sovitaan lapsen asumisjärjestelyistä ja/tai tapaamisoikeudesta. Lastenvalvoja voi pyytää virka-apua toisen kunnan lastenvalvojalta, mikäli sopimusosapuolet asuvat eri paikkakunnilla. Tällöin sopimuspohjat siirtyvät sähköisesti paikkakuntien välillä osapuolten allekirjoitettaviksi. Jos sopimusosapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen, laatii lastenvalvoja sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, jonka osapuolet vahvistavat allekirjoituksella. 18

19 Kuva 14. Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvästä sopimuksesta neuvotteleminen. Päätöksen lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimuksen vahvistamisesta tekee joko lastenvalvoja itse tai hän valmistelee sen päätettäväksi (kuva 15). Mikäli lapsen vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen sopimuksesta, asia ratkaistaan tuomioistuimessa. Kun päätös on tehty, se menee automaattisesti tiedoksi lapsen vanhemmille ja huoltajuustieto välittyy myös maistraatille. Käytännössä avoliitossa asuvan parin tapauksessa isyyden selvittäminen ja lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvä sopiminen tehdään samanaikaisesti. Tällöin päätöstä lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimuksen vahvistamisesta ei voida tehdä ennen kuin lapsen isyys on vahvistettu. 19

20 Kuva 15. Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvän sopimuksen vahvistus. 4.2 Lapsen elatusapua koskevan sopimuksen vahvistaminen Lapsen elatusapua koskevan sopimuksen vahvistamisen vaiheet ovat lapsen elatusavusta sopimisen käynnistyminen, lapsen elatussopimuksesta neuvotteleminen ja lapsen elatussopimuksen vahvistus (kuva 16). Kuva 16. Lapsen elatusapua koskevan sopimuksen vahvistamisen vaiheet. Kun lapsen vanhemmat tarvitsevat lastenvalvojan palveluja lapsen elatusavusta sopimiseen liittyen (uuden sopimuksen laatiminen tai jo olemassa olevan sopimuksen päivittäminen), he varaavat ajan sopimusneuvotteluun (kuva 17). Ajanvarauksen yhteydessä lapsen vanhemmat voivat täyttää tulo- ja varallisuustietojaan koskevan lomakkeen. 20

21 Kuva 17. Lapsen elatusavusta sopimisen käynnistyminen. Lapsen elatussopimuksesta neuvottelemisessa kartoitetaan lapsen elatuksen tarve sekä vanhempien elatuskyky (kuva 18). Apuna voidaan käyttää laskelmaa lapsen elatusavun suuruudesta, jota ei kuitenkaan ole pakko tehdä. Kun vanhemmat pääsevät yhteisymmärrykseen lapsen elatuksesta, laatii lastenvalvoja lapsen elatussopimuksen, jonka lapsen vanhemmat allekirjoittavat. Mikäli lapsen vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen elatussopimuksesta, asia ratkaistaan tuomioistuimessa. 21

22 Kuva 18. Lapsen elatussopimuksesta neuvotteleminen. Kuten päätöksen lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimuksen vahvistamisesta, myös päätöksen lapsen elatussopimuksen vahvistamisesta tekee joko lastenvalvoja tai sosiaalilautakunta (kuva 19). Kun päätös elatussopimuksen vahvistamisesta on tehty, menee se yhdessä elatussopimuksen kanssa automaattisesti tiedoksi lapsen vanhemmille. 22

23 Kuva 19. Lapsen elatussopimuksen vahvistus. Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksin muutokseen ja sen määrää korotetaan vuosittain. Korotuksesta ilmoitetaan asiakkaalle asiakirjalla ilmoitus lapsen elatusavun lakimääräisestä korotuksesta. Ilmoittamisprosessia ei ole mallinnettu, koska ilmoitusten tekeminen voi olla esimerkiksi toimistotyöntekijöiden vastuulla. 23

24 Lähteet Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 673/1976. Isyyslaki 700/1975. JHS-suositukset JHS 152 Prosessien kuvaaminen. Versio JUHTA - julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta. Saatavilla: Kortelainen Pekka Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Tietokuvaukset, standardit, luokitukset ja suositukset. Versio Saatavilla: Kortelainen Pekka Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Tietokuvaukset, standardit, luokitukset ja suositukset. Versio Saatavilla: ecd1c276caf9/palvelun+antajan+perustiedot+1.0.pdf Kortelainen Pekka, Kärki Jarmo, Laaksonen Maarit, Lehmuskoski Antero, Väyrynen Riikka, Suhonen Mari, Suhonen Sirpa Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto. v0.95. Julkaistu Saatavilla: e1b9cf0d3490/sosiaalipalvelujen+luokituksen+sanasto.pdf Kärki Jarmo Lastenvalvojan asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä. Isyyden selvittäminen, lapsen elatus sekä lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeusasiat. Tietokuvaukset ja suositukset. Versio 1.0. Sosiaalialan tietoteknologiahanke / Dokumentaatio, Sosiaali- ja terveysministeriö. Laaksonen Maarit, Lehmuskoski Antero, Kärki Jarmo, Kortelainen Pekka, Väyrynen Riikka Sosiaalipalvelujen luokitus. Versio Julkaistu Saatavilla: Laki lapsen elatuksesta 704/1975 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983. Lastenvalvojan tehtävien sisällölliset asiakirjarakenteet Versio , ei julkisesti saatavilla. Stakes Lapsen elatus ja huolto Tilastotiedote 15/

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit

Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Puolison elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit

Puolison elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Puolison elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 7.6.2011 versio 1.0 Anu Jäppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aki Miettinen, HIS- yksikkö, Itä- Suomen yliopisto Päivi

Lisätiedot

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

Päihdehuollon toimintaprosessit

Päihdehuollon toimintaprosessit Päihdehuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Viinikainen,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit

Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Adoptioneuvonnan toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Uusi isyyslaki (11/2015) tulee voimaan 1.1.2016 Kumoaa

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Nykyinen isyyslaki (700/1975) tuli voimaan 1.10.1976 Muutoksia 80-luvulla ja

Lisätiedot

Avioero ja lasten asioista sopiminen.

Avioero ja lasten asioista sopiminen. Avioero ja lasten asioista sopiminen. Anne Liakka Eron Keskellä eronkeskellä.fi Materiaalin Copyright 2015 eronkeskellä.fi / Palomacorento Oy ja Suomen Jurisit Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalissa

Lisätiedot

Toimeentulotuen toimintaprosessit

Toimeentulotuen toimintaprosessit Toimeentulotuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä- Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec- tutkimusyksikkö, Itä-

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki I Isyyslain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki Isyyslain kokonaisuudistuksen pääteemat

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset Lapsenhuoltolain uudistus Työryhmän keskeiset ehdotukset Vahvistetaan lapsen oikeutta ilmaista näkemyksensä Lastenvalvojan tai tuomioistuimen olisi varmistettava riidattomissakin asioissa, että lapsi on

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Ennakkotietoa isyyslaista ja sen etenemisestä Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain valmistelu ja sen eteneminen Arviomuistio 2011 (OMSO 37/2011) Työryhmä (5 jäsentä) + seurantaryhmä

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki Isyyslain kokonaisuudistuksen pääteemat

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen rekisteri

Isyyden selvittämisen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Lastenvalvojien koulutuspäivät Isyyden selvittäminen ulkomailla lakimies Henna Harju konsuliasioiden yksikkö

Lastenvalvojien koulutuspäivät Isyyden selvittäminen ulkomailla lakimies Henna Harju konsuliasioiden yksikkö Lastenvalvojien koulutuspäivät 24.11.2016 Isyyden selvittäminen ulkomailla lakimies Henna Harju konsuliasioiden yksikkö Lastenvalvojan kansainvälinen toimivalta Lastenvalvojan palvelut tarkoitettu ensisijassa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotoutta- misen toimintaprosessit

Maahanmuuttajien kotoutta- misen toimintaprosessit Maahanmuuttajien kotoutta- misen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 7.6.2011, versio 1.0 Anu Jäppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aki Miettinen, HIS- yksikkö, Itä- Suomen yliopisto Päivi

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 1 Lähde: oikeusministerio.fi-verkkosivu, 7/2017 Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Tässä esitteessä kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä. Esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Isyyslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Isyyslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Isyyslaki Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2015 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan isyyden toteamiseen ja vahvistamiseen

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 30.9.2015 Salla Silvola VALTIONEUVOSTON ASETUKSET ERÄISTÄ TOIMENPITEISTÄ JA ASIAKIRJOISTA ISYYSASIOISSA JA OIKEUSGENEETTISESTÄ ISYYSTUTKIMUKSESTA JA

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1/6 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja

Tietosuojaseloste 1/6 -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) ja 1. Rekisterinpitäjä Tietosuojaseloste 1/6 Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Menetelmän kehittäminen sosiaalihuollon toimintaprosessien kuvaamiseen

Menetelmän kehittäminen sosiaalihuollon toimintaprosessien kuvaamiseen Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi OIKEUSMINISTERIÖ Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua Lapsen sukunimi syntymän perusteella Lapsen sukunimen muuttaminen

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

ELATUSSOPIMUKSEN ONGELMAKOHTIA

ELATUSSOPIMUKSEN ONGELMAKOHTIA ELATUSSOPIMUKSEN ONGELMAKOHTIA Henna Harju Lakimies Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto 9.10.2014 Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että isä ja äiti tuottavat lapsia yhdessä. Ennen vanhaan vain äiti ruokki

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen rekisteri

Isyyden selvittämisen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirasto Lausunto ISAVI/2705/05.01.01.02/2017 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Maistraattien

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.5.2009 Päivi Tossavainen Projektitutkija Shiftec-tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Esityksen rakenne asiakirjamääritystyön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että sovittaessa näistä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385 SISÄLLYS N:o Sivu 378 Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta... 2279 379 Laki isyyslain muuttamisesta... 2285

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 ) Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 ) Lausunto Lausunto 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Ei huomautettavaa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Lapsen huolto Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä isyyslaiksi

Lausunto hallituksen esityksestä isyyslaiksi 30.9.2014 Eduskunnan lakivaliokunnalle Lausunto hallituksen esityksestä isyyslaiksi Hallituksen esityksen selkein parannusehdotus on mahdollisuus tunnustaa vanhemmuus jo ennen lapsen syntymää neuvolassa.

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2017 THL / OPER 1 Käytönvalvonnan kokonaisuus Ammattioikeus ja organisaation määrittelemät työtehtävät Lokivalvonta Ammattihenkilön

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Lastenvalvojat Ry koulutuspäivä

Lastenvalvojat Ry koulutuspäivä Lastenvalvojat Ry koulutuspäivä 19.5.2016 Lakimies Henna Harju Yksikönpäällikkö Marjo Kestilä 30.5.2016 1 Uusi isyyslaki ja laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta uudet haasteet? Isyyslaki 11/2015

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala. Lausunto Asia: OM 31/41/2015

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala. Lausunto Asia: OM 31/41/2015 Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2.

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. Lastenvalvojat ry Lausunto 29.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lapsen huoltoon ja huoltajan tehtäviin liittyvät

Lisätiedot

Mitä on kotimainen adoptio?

Mitä on kotimainen adoptio? Mitä on kotimainen adoptio? 20.5.2014 Perheaikaa.fi Yhteistyössä Adoptioperheet ry:n kanssa www.adoptioperheet.fi Projektivastaavat Heli Reinikainen Päivi Partanen Kohtaaminen - kotimaisen adoption kehittämishanke

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS LAPSIOIKEUS

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS LAPSIOIKEUS PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS LAPSIOIKEUS Suvianna Hakalehto, lapsioikeuden apulaisprofessori LÄMMITTELYTEHTÄVÄ Keskustele parin kanssa hetki jostain mediassa esillä olleesta lasten oikeuksiin liittyvästä asiasta.

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Matti Karvonen 05.09.2016 Aluekoordinaattori, erikoissuunnittelija Kansa-koulu-hanke/Pikassos matti.karvonen@pikassos.fi p. 050 599 64 11 www.pikassos.fi

Lisätiedot

Mies, ero ja käytännön asiat

Mies, ero ja käytännön asiat Mies, ero ja käytännön asiat Kari Vilkko Erosta Elossa toiminta 3.4.2014 Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Sisältö ennen eroa: mitä voin tehdä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

Markku Helin ISYYSLAKI

Markku Helin ISYYSLAKI Markku Helin ISYYSLAKI Talentum Pro Helsinki 2016 Juridica-kirjasarjan 32. teos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Markku Helin Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

+ + HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE

+ + HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE KAN_10 1 *1259901* HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet vapautumista Suomen kansalaisuudesta huollossasi olevalle lapselle, jolla

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työllis- tymisen tukemisen toiminta- prosessit

Pitkäaikaistyöttömien työllis- tymisen tukemisen toiminta- prosessit Pitkäaikaistyöttömien työllis- tymisen tukemisen toiminta- prosessit Toimintaprosessien kuvauksia 7.6.2011, versio 1.0 Anu Jäppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aki Miettinen, HIS- yksikkö, Itä- Suomen

Lisätiedot

Lausunto. Tampereen kaupunki pitää hyvänä vanhemman velvollisuutta ilmoittaa muutosta.

Lausunto. Tampereen kaupunki pitää hyvänä vanhemman velvollisuutta ilmoittaa muutosta. Tampereen kaupunki Lausunto 01.12.2017 TRE:7180/05.01.03/2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? - Lapsenhuoltolain yleiset

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot