8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET"

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko (vpj.) Anna Olkkonen Anna-Maija Pietilä Sari Raassina (pj.) Jukka Savolainen Henna Tuomainen Poissa Kari Rajamäki Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JOHTOSÄÄNTÖ 6 2 kpl HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS JA VUOSIKELLO 7 1 kpl TUTKINTOSÄÄNTÖ ALKAEN 8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET 9 KORKEAKOULUJEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN AUDITOINTI 10 1 kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN OHJAUSKÄYTÄNTEET SOPIMUSKAUDELLA VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Sivu 1

2 13 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 14 1 kpl OSAKEANTI, OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS JA UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMINEN 15 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE OSAKEYHTIÖN TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 17 SAVONIAN VANHOJEN LUOKKA- JA TYÖHUONEKALUSTEIDEN SEKÄ OPETUSLAITTEIDEN JA -KONEIDEN REALISOINTI, POISTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN 18 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 19 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Matti Notko pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Notko. Sivu 3

4 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JOHTOSÄÄNTÖ Osakeyhtiön hallitus on (5 ) kokouksessaan käynyt evästyskeskustelun Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännöstä ja päättänyt että se tuodaan hyväksyttäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen. Johtosääntöä on täydennetty saatujen kommenttien pohjalta ja tehty siihen muut tarpeelliseksi havaitut täsmennykset tai korjaukset. Ammattikorkeakouluasetuksesta opettajan kelpoisuusvaatimuksista poistunut vaatimus vähintään 60 opintopisteen laajuisista pedagogista opinnoista on lisätty johtosääntöön. - Liite: Johtosääntö alkaen esitys Hallitus hyväksyy liitteenä olevan Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön voimaan astuvana. Sivu 4

5 6 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS JA VUOSIKELLO Osakeyhtiön hallitus on (7 ) kokouksessaan käynyt evästyskeskustelun hallituksen työjärjestyksestä ja vuosikellosta ja päättänyt että ne tuodaan päätettäviksi seuraavaan hallituksen kokoukseen. Hallituksen työjärjestystä ja vuosikelloa on täydennetty saatujen kommenttien pohjalta. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. - Liite 1: Hallituksen työjärjestys - Liite 2: Hallituksen vuosikello vuodelle 2015 esitys Hallitus hyväksyy hallituksen työjärjestyksen ja vuosikellon. Sivu 5

6 7 TUTKINTOSÄÄNTÖ ALKAEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset. Tutkintosäännössä annetaan määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, tutkintoohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista. Tutkintosääntö on nyt päivitetty vastaavaan uuden ammattikorkeakoululain (932/2014) ja -asetuksen (1129/2014) määräyksiä. - Liite: Tutkintosääntö alkaen esitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen tutkintosäännön alkaen voimaan astuvaksi. Sivu 6

7 8 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET Osakeyhtiön hallitus on (6 ) kokouksessaan käynyt evästyskeskustelun Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n toiminnanohjauksesta ja laadunhallinnasta. Kuvausta on täydennetty ja korjattu saadun palautteen pohjalta. - Liite 1: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n toiminnanohjaus ja laadunhallinta Kuvaus on osa laadunhallintajärjestelmän auditointiin valmistautumista. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien toinen kierros toteutetaan Savonian osalta marraskuussa Savoniassa on laadittu toimintaohje hyvän toimintatavan periaatteista. Toimintaohje ohjaa Savonian jokapäiväistä toimintaa sen kaikilla tasoilla. - Liite 2: Hyvän toimintatavan periaatteen Savoniassa Mistä syntyy savonialaisuus? esitys Hallitus saa tiedoksi Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n toiminnanohjaus ja laadunhallinta -kuvauksen ja käy evästyskeskustelun Savonian hyvän toimintatavan periaatteista. Toimitusjohtaja hyväksyy kuvauksen ja toimintaperiaatteet käydyn keskustelun perusteella. Sivu 7

8 9 KORKEAKOULUJEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN AUDITOINTI Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen kansallisen auditoinnin toteuttamisesta syksyllä Auditoinnin kohteena on laatujärjestelmä, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Auditoinnissa arvioidaan, täyttääkö laatujärjestelmä Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirjassa vuosiksi määritellyt kansalliset kriteerit ja vastaako se siten eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Laatujärjestelmän toimivuutta arvioidaan seuraavien auditointikohteiden avulla: 1. Korkeakoulun laatupolitiikka 2. Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen 3. Laatujärjestelmän kehittäminen 4. Korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta (ml. keskeiset tukitoiminnot) a) Tutkintotavoitteinen koulutus (sisältäen ensimmäisen, toisen ja kolmannen syklin koulutuksen) b) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta c) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö (ml. yhteiskuntavastuu, täydennyskoulutus, avoin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus sekä maksupalvelukoulutus) d) Valinnainen auditointikohde 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt: koulutusohjelmat tai vastaavat tutkintoon johtavat kokonaisuudet (3 kpl) 6. Laatujärjestelmän kokonaisuus. Savonia on valinnut vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi opiskelijan kokonaisvaltainen ohjauksen. Tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöinä on konetekniikan tutkintokoulutus ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen. Savonia on sitoutunut uusinta-auditoinnin toteuttamiseen, mikäli korkeakoulun laatujärjestelmässä on oleellisia puutteita suhteessa auditointikriteereihin, ja korkeakoulujen arviointijaosto päättää edellyttää korkeakoululta uusintaauditointia. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 8

9 10 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN OHJAUSKÄYTÄNTEET SOPIMUSKAUDELLA OKM:n ja ammattikorkeakoulujen väliset seuraavat sopimusneuvottelut käydään vuonna 2016 koskien sopimuskautta Sopimuksen sisältöä uudistetaan aiempaa strategisemmaksi. Tutkintotavoitteiden asettelulle antaa pohjaa vuonna 2015 valmistuva koulutustarpeiden ennakointityö. Ammattikorkeakoulujen tulee toimittaa OKM:lle viimeistään huhtikuussa 2016 vähintään vuoden 2020 loppuun ulottuva osakeyhtiön hallituksen hyväksymä Savonian strategia. Lisäksi rakenteellisessa kehittämisessä, alakohtaisten ratkaisujen valmistelussa, profiloinnissa ja työnjaossa lähtökohtana on se, että ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet ratkaisuihin viimeistään keväällä Liite: OKM:n ohje ; OKM/8/210/2015 esitys Hallitus käy evästyskeskustelun Savonian valmistautumisesta tulevalle sopimuskaudelle Sivu 9

10 11 VALITTAVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄN ARVIOINTI VUODELLE 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Savonia-ammattikorkeakoulun välinen sopimus kaudelle määrittelee toiminnalle asetettavista määrällistä ja laadullisista tavoitteista. Sopimuksessa on ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot koulutusalakohtaisesti vuosille Savonian sopimuksessa ammattikorkeakoulututkintoja on sovittu olevan keskimäärin ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja keskimäärin 70 vuositasolla. Ammattikorkeakoulun rahoitusmallissa suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen osuus on 46 % ja suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osuus 4 % ja avoimen ammattikorkeakouluopintopisteiden osuus 4 %. Rahoitusmallin näkökulmasta opiskelijamäärä tulee optimoida siten, että tutkintoja valmistuu riittävästi Savonian kilpailukyvyn kannalta. Vararehtorin valmisteluvastuulla on määritellä vastuutoimijoiden kanssa päivä- ja monimuotototeutuksen opiskelijamäärät. Lisäksi hänen vastuullaan on valmistella miten sisäänotto jakaantuu syksyisin ja keväisin sisään otettavien opiskelijoiden määrään. Lisäksi on syytä koko ajan tarkastella miten opiskelijamäärä jakaantuu yhteisvalinnan ja toisaalta erillisvalinnan opiskelijamääriin. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijamäärää tulee edelleen lisätä ja kiinnittää huomio opiskelijoiden ohjaukseen. Valittavien opiskelijoiden määrän ennakointi on haasteellista tilanteessa, jossa korkeakoulujen yhteishaku uudistuu ja toisaalta lainsäädännölliset muutokset opiskelijoiden poissaolo-oikeuteen mahdollisesti muuttuvat. esitys Hallitus päättää Savonian vuonna 2016 valittavien opiskelijoiden määräksi enintään 2100 opiskelijaa. Sivu 10

11 12 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Koska Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö jatkaa Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2014 loppuun ylläpitämää ammattikorkeakoulutoimintaa, tuodaan kuntayhtymän tilinpäätös myös osakeyhtiön hallitukselle tietoon. - Liite 1: Savonia-ammattikorkeakoulu kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Osakeyhtiön hallituksen tulee vahvistaa osakeyhtiöön klo 23:59 siirtynyt nettoapportin määrä. Nettoapporttiselvitys on laadittu siten, että siinä on esitetty yhteys sekä kuntayhtymän että osakeyhtiön taseen eriin. Kuntayhtymän tilinpäätökseen tutustuminen palvelee siten myös apporttiselvityksen ymmärtämistä. Vuoden 2014 toiminnasta Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan ja Savonia aloitti toimintansa valtioneuvoston myöntämällä toimiluvalla. Samalla otettiin myös uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli käyttöön. Vuotta on leimannut monet tilamuutokset, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Tammikuussa terveysalan koulutus aloitti Microkadun kampuksella yhdessä restonomi- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Syksyllä kampukselle siirtyivät liiketalouden opiskelijat. Myös keskistetyt palvelut ovat muuttaneet toimintojaan Microkadulle ja tukevat omalta osaltaan opiskelijoiden opintoja. Opistotien kampuksen suunnittelutyöt aloitettiin alkukeväästä. Vuoden 2014 lopussa muotoilun koulutus kuitenkin siirtyi Opistotien kampukselle osin remontin keskelle. Savon koulutuskuntayhtymän ja Varkauden kanssa on neuvoteltu vuoden aikana Varkauden kampuksen myynnistä toisen asteen koulutuskuntayhtymälle. Lokakuussa juhlistettiin energiatekniikan tutkimushallin vihkiäisiä. Iisalmen kampuksella on etsitty ylimääräisille tiloille sopivaa vuokralaista ja neuvottelujen jälkeen Iisalmen kaupunki on kiinnostunut vuokraamaan tiloja väistökäyttöön. Vuoden aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Kevään aika syntyi osakassopimus Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja Kiuruveden kesken. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana ja se otetaan käyttöön Savonia onnistui vuonna 2014 ylittämään tavoitteensa tutkintojen ja 55 opintopisteen osalta. Samoin avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteet ovat kasvaneet merkittävästi. Myös sidosryhmäpalaute on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja opiskelijapalaute hieman noussut edellisestä vuodesta. Vuoden 2014 taloudesta Toimintatuotot laskivat vuonna 2014 edellisestä vuodesta noin 2,4 milj. euroa johtuen perusrahoituksen supistumisesta. TK-toiminta ja liiketoiminta Sivu 11

12 saavuttivat tuottotavoitteensa. Ulkopuolisen TK-rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 12,7 %. Savoniassa on tilikauden aikana pystytty sopeuttamaan toimintakuluja alentuneisiin toimintatuottoihin. Vuosikate on 2,3 milj. euroa ja oikaistu vuosikate tavoitteen mukainen noin 3,5 milj. euroa. esitys Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ehdotuksen vuodelta Sivu 12

13 13 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Savonia-ammattikorkeakoulu oy perustettiin ja se toimi vuoden 2014 ns. hallinnollisena osakeyhtiönä. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä omisti vuoden viimeiseen minuuttiin saakka yhtiön koko osakekannan osaketta ( euroa) klo 23:59 kuntayhtymän luovutti nettovarallisuutensa osakeyhtiön osakkeita osakeannissa merkinneille omistajakaupungeille, jotka käyttivät saamansa nettovarallisuuden apporttimaksuna osakkeista. Vuodelle 2014 ei ollut laadittuna talousarviota. Tilikauden aikana on maksettu kokouspalkkioita ja korvattu niihin liittyen kuluja sekä maksettu kaupparekisteröintiin liittyviä viranomaismaksuja ja pankkikuluja. Tilikauden tulos osoittaa 8.644,02 euroa tappiota. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 esitys Hallitus esittää yhtiökokoukselle 1. että se vahvistaa tilinpäätöksen. 2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden tappio 8.644,02 euroa kirjataan tilikauden voitto-/tappiotilille. Sivu 13

14 14 OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEN JA UUSIEN OSAKKEIDEN MAKSUN VAHVISTAMINEN JA REKISTERÖINTI Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan yhtiöittämisen ns. toinen vaihe toteutettiin korottamalla osakepääomaa suunnatulla osakeannilla liitteenä olevan osakeannin ehtojen mukaisesti. OYL:n ja osakeantiehtojen mukaisesti osakeyhtiön hallituksen on vahvistettava, että allekirjoitetulla luovutussopimuksella siirtynyt apportti on tullut osakeyhtiön omistukseen ja hallintaan ja osakepääomaan korotusta vastaava määrä osakkeita on merkitty ja maksettu yhtiökokouksen ( ) päättämän osakeannin ehtojen mukaisesti. OYL 9:14 :n mukaisesti merkityt uudet osakkeet voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi, kun ne on täysin maksettu ja muut merkintäehdot ovat täyttyneet. Kaupparekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Rekisteri-ilmoitukseen on myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien lausunto liitteenä olevasta OYL 12 :n 2 momentin mukaisesta apporttiselvityksestä ja siitä, että apportilla on vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. esitys Hallitus vahvistaa, että allekirjoitetulla luovutussopimuksella ja kiinteistöjen luovutuskirjoilla siirtynyt apportti on tullut osakeyhtiön omistukseen ja hallintaan. Lisäksi hallitus vakuuttaa, että osakepääoman korotusta vastaava määrä osakkeita on merkitty ja maksettu yhtiökokouksen ( , 7) päättämän osakeannin ehtojen mukaisesti ja osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Hallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan apporttiselvityksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan hankkimaan selvitykseen osakeyhtiölain 9:14 tarkoittaman tilintarkastajan lausunnon ja hoitamaan uusien osakkeiden rekisteröinnin. - Liite: Apporttiselvitys Sivu 14

15 15 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLLE 2015 Savonia-ammattikorkeakoulu oy ostaa sisäisen tarkastuksen palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta päivätyn BDO-Audiator Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisen ensimmäisen optiovuoden aikana Savonia ei sitoudu kiinteään palvelun lukumäärään, vaan tilaa yksittäiset tarkastukset erikseen. Vuoden 2014 sisäisen tarkastuksen suunnitelmasta jätettiin talousraportoinnin tarkastaminen vuoden 2015 loppupuolella toteutettavaksi pois sen vuoksi, että katsottiin, ettei kuntayhtymämuotoisen raportoinnin tarkastaminen sen viimeisenä vuotena ole mielekästä. Savonia-ammattikorkeakoulussa on osakeyhtiöittämisen yhteydessä uudistettu talouden pidon ja kirjaamisen malli (ns. talousmalli) vastaamaan ensinnäkin osakeyhtiön virallista tuloslaskelma- ja tasekaavaa ja toiseksi yhtiön uutta organisaatiorakennetta ja hallintosääntöä vastuualueineen. Lisäksi talousmallin uudistamisessa on otettu huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriön AMKtalouskoodiston määräykset koskien virallista tilinpäätösraportointia ja taloustiedon keruuta. Talouskoodiston vaikutukset kohdistuvat erityisesti tilinpäätöksen liitetietomääräyksiin, jotka tuovat uutta materiaalia virallisen tilintarkastuksen piiriin. Näitä ovat mm. toimintokohtainen tuloslaskelma ja liiketoiminnan tuloslaskelma. Ensimmäiseksi vuoden 2015 syksyllä tilattavaksi sisäisen tarkastuksen kohteeksi (n. 5 päivää) esitetään johdon raportoinnin kokonaisuutta, sisältäen talouden, toiminnan ja henkilöstötulosten raportoinnin. Tarkastuksen kohteena ovat raportointikäytännöt ja raportoinnin oikea-aikaisuus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty Savoniaammattikorkeakoulun hallituksessa. Vuoden 2015 toiseksi sisäisen tarkastuksen kohteeksi esitetään riskienhallinnan asianmukaisuuden arviointia (n. 5 päivää). Myös tämä tarkastus ajoitetaan organisaatiouudistuksen ja toimintatapojen uudistamisen vuoksi loppuvuoteen Tarkastuksessa arvioidaan vastaako riskienhallinnan käytännöt voimassa olevan lainsäädännön asettamia vaatimuksia, yleisiä suosituksia ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi arvioidaan toteutuuko riskienhallinta ammattikorkeakoulun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa tarkoitetulla tavalla. sekä tunnistetaanko, arvioidaanko ja hallitaanko ammattikorkeakoulun riskejä systemaattisesti ja dokumentoidusti. Sisäinen tarkastus raportoi yhteenvetomuistiolla johtoryhmälle ja hallitukselle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, tarkastushavainnoista, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta sekä muista organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista. esitys Hallitus hyväksyy esitetyn sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle Sivu 15

16 16 OSAKEYHTIÖN TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN Osakeyhtiölain mukaan oikeus yhtiön edustamiseen on hallituksella ja toimitusjohtajalla (OYL 6:25). Toiminimenkirjoitusoikeudesta on määrätty tarkemmin yhtiöjärjestyksessä ja toiminimenkirjoitusoikeudet on rekisteröity kaupparekisteriin. Tällä hetkellä yhtiöjärjestyksen mukaiset kaupparekisteriin merkityt toiminimenkirjoitusoikeudet on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin. Osakeyhtiölain 6 luvun 26 :n ja yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen (toiminimenkirjoitusoikeus). Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden yhtiön edustamiseen. Käytännön toiminnan kannalta on tarpeen varmistaa yhtiön toiminimenkirjoitusoikeus riittävän monelle mutta kuitenkin rajatulle määrälle johtavassa asemassa olevia henkilöitä. Vararehtori toimii rehtorin/toimitusjohtajan sijaisena. Talousjohtajan vastuualueeseen sisältyy myös sellaisia talouteen, rahoitukseen sekä kiinteistö- ja hankintatoimeen kuuluvia sopimuksia ja muita asiakirjoja, joissa edellytetään kaupparekisteriin merkittyä toiminimenkirjoitusoikeutta. Edellä kuvattuun perustuen esitetään, että hallitus myöntää oikeuden yhtiön edustamiseen ja toiminimenkirjoittamiseen aiemmin jo rekisteröityjen oikeuksien lisäksi vararehtori Mikko Vuoristolle ja talousjohtaja Merja Laituri- Korhoselle. esitys Hallitus päättää Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 6 :n nojalla antaa oikeuden yhtiön edustamiseen vararehtori Mikko Vuoristolle ja talousjohtaja Merja Laituri-Korhoselle. Mikko Vuoristolla ja Merja Laituri- Korhosella on oikeus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa yhtiön toiminimi kummallakin yksin. Merkittiin, että talousjohtaja Merja Laituri-Korhonen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sivu 16

17 17 SAVONIAN VANHOJEN LUOKKA- JA TYÖHUONEKALUSTEIDEN SEKÄ OPETUSLAITTEIDEN JA - KONEIDEN REALISOINTI, POISTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN Savonian toimipisteissä on toimintavuosien ja toteutuneiden tilajärjestelyjen aikana kertynyt käyttötiloihin ja varastoihin merkittävä määrä käyttökelvottomia kalusteita, varusteita, laitteita ja koneita. Kalusteet, varusteet, laitteet ja koneet ovat jääneet ylimääräisiksi mm. opetus- ja työtilojen muutoksien ja koneiden ja laitteiden sekä kalustusten uusimisten yhteydessä. Osa varusteista on huonokuntoisia tai kooltaan ja muodoiltaan sellaisia, että niiden uudelleen sijoittaminen käyttöön on hyvin epätodennäköistä. Koneet ja laitteet ovat pääsääntöisesti poistettu käytöstä. Kirjanpidollisesti varastoidut kalusteet, varusteet, laitteet ja koneet ovat yli viisi (5) vuotta vanhoja ja hankinta-arvo on poistettu kirjanpidossa. Käyttökelvottomat kalusteet ja varusteet on perusteltua poistaa tarkoituksenmukaisella tavalla (hävittää, realisoida tai lahjoittaa). Osakeyhtiössä voidaan varoja jakaa vain OYL:n 13 -luvussa säädetyllä tavalla. Lahjoituksesta ja muusta vastikkeettomasta varojen luovutuksesta päättää hallitus. esitys Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan poistamaan ja hävittämään varastoidut käyttökelvottomat, ylimääräiset ja/tai nykykäyttöön soveltumattomat kalusteet ja varusteet sekä toiminnan käytöstä poistetut koneet ja laitteet erikseen laadittavien poistoluetteloiden mukaisesti. Poisto- ja hävitysmenettely (esim. myynti, lahjoitus tai toimitus jäteasemalle) päätetään poistettavan / hävitettävän tavaran kunnon ja realisointikelpoisuuden mukaan. Sivu 17

18 18 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Merkittiin tiedoksi saapuneet päätökset Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , dnro 1034/3/14 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös , dnro 2549/4/14 Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. Sivu 18

19 19 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 19

20 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 20

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot