Kannot puunkorjuuta pintaa syvemmält

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannot puunkorjuuta pintaa syvemmält"

Transkriptio

1 Kannot puunkorjuuta pintaa syvemmält ltä Metsätieteen päivä Metsäteknologian esitelmät Sessio 4. Helsinki Juha Laitila, MMM Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute Esityksen sisält ltö: Kantojen kertymälaskelmat ja alueellinen korjuupotentiaali Metlassa tehdyt kantojen korjuututkimukset Uusimmat teknologiset ratkaisut mänty- ja kuusikantojen nostossa Kantojen korjuun haasteet ja kehittämistarpeet Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

2 Arvioita metsähakkeen korjuupotentiaaleista ja käyttk yttö vuonna 29 Tavoite 13,5 milj. m³ vuoteen 22 mennessä Lähteet: Salminen 21/Mela ryhmä, Ylitalo 211, Kärhä ym. 29, Laitila ym. 28 Korjuupotentiaaliin on laskettu joko pelkästään päätehakkuiden kuusikannot tai sekä mänty- että kuusikannot Metsähakkeen alueellinen saatavuus Päätehakkuiden latvusmassa Päätehakkuiden kuusen kannot Nuorten metsien energiapuu Lähde: Anttila 28, Laitila ym. 28 Metsäenergiavarojen painopiste on Keski- ja Itä-Suomessa

3 Päätehakkuiden kantojen korjuuta koskevat julkaistut tutkimukset Metlassa: Metlan työraportteja 15: Laitila, Juha. 21. Kantojen korjuun tuottavuus. Saatavissa: Tuottavuusmallit kantojen nostolle & metsäkuljetukselle eri menetelmillä Alunperin UPM Metsälle tehty tutkimus Lahden, Heinolan & Jämsän ympäristössä vuonna 24 Metlan työraportteja 46: Laitila Juha, Ala-Fossi Antti, Vartiamäki Tomi, Ranta Tapio & Asikainen Antti. 27. Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus. Saatavissa: Tuottavuusmallit kantojen nostolle & metsäkuljetukselle Lappeenrannan tekniselle yliopistolle ja Etelä-Savon Energialle tehty tutkimus Mikkelin ympäristössä vuonna 26 Nykyisten kannonnostomenetelmien soveltuvuus mäntykantojen nostoon. Laitila Juha. 28. VTT:lle tehty kirjallisuuskatsaus Saatavissa: Tutkitut koneet Metlan työraporteissa 15 & 46 Heinola Jämsä Mikkeli Jämsänkoski Asikkala & Hollola Juva

4 Kantojen noston tuottavuustutkimukset - Nostotyön tuottavuus määritettiin kantoläpimitan ja kantojen hehtaaritiheyden mukaan. -Aikatutkimusten pohjalta laadittiin tuottavuusmallit = sekuntia per kanto kantoläpimitan mukaan -Kannot kuutioitiin (m³) kantoläpimitan perusteella -Aikatutkimuskoealan pituus oli 25 m ja koealan leveys oli koneiden työskentelyleveys (11, 14, 15 tai 16 m) - Nostettujen kantojen tiheys oli kantoa hehtaarilla ja läpimitta vaihteli välillä 1-74 cm - Yhteensä aikatutkimuksissa nostettiin 1747 kantoa Peruskoneen massan ja kantokoon vaikutus kantojen noston ajanmenekkiin 3 Kannon nosto ja paloitteluaika, s Kantokorjuri & mänty Kantokorjuri & kuusi Kantokunkku & 17,5 tn & kuusi Pallari KH16, 21 tn & kuusi Kantoläpimitta, cm

5 Nostolaitteen vaikutus nostotyön n ajanmenekkiin Kantojen prosessoinnin ajanmenekki, sekuntia per kanto Korjuri-Mä Korjuri-Ku Hara-Ku Pallari-Ku Kantoläpimitta, cm Kantojen metsäkuljetuksen tuottavuus kuormakoon, kuljetusmatkan & kuljettajan mukaan 25 Tehotuntituottavuus, m³/h m³ 12 m³ 1 m³ 8 m³ 6 m³ Metsäkuljetusmatka, m 12 Tehotuntituottavuus, m³/h m³ 11 m³ 9 m³ 7 m³ Metsäkuljetusmatka, m

6 Kantojen metsäkuljetuksen tuottavuus kertymän n ja metsäkuljetusmatkan mukaan 25 Tehotuntituottavuus, m³/h m³/ha 6 m³/ha 4 m³/ha Metsäkuljetusmatka, m Kannot ovat esikasattuina palstalla joko kasoihin tai karheelle!!! Kantojen noston ja metsäkuljetuksen työvaiheiden suhteelliset ajanmenekit: Metlan työraportti 46 Metsäkuljetuksessa aikaa kuluu etenkin kantojen kuormaukseen ja kuorman purkuun Nostotyössä aikaa kuluu kantojen paloitteluun ja puhtaaksi ravisteluun

7 Leimikkotiedot Kantomurskeen tuotantokustannusten laskentaohjelmat Annettu arvo Työmaan pinta-ala, ha 2. Metsäkuljetusmatka, m 3 Kaukokuljetusmatka käyttöpaikalle, km 4 Kaukokuljetusmatka välivarastolta terminaaliin, km 24 Kaukokuljetusmatka terminaalista käyttäjälle, km 12 Kuusen määrä työmaalla: Annettu arvo Kuusikuitua, m³ 19 Kuusitukkia, m³ 22 Kuusirunkoja, kpl 55 Metsähakkeen tuotantokustannusten laskentaohjelma Annettu arvo Oletusarvo Malli käyttää Malli käyttää 28 % 28 % 189 Kantojen ja ainespuun määräsuhde, % Kannon koko, dm³ Nostettavien kantojen kantoläpimitta, cm Annettu arvo Oletusarvo Malli käyttää 3 % 3 % Kantojen kosteus varastokuivana, % Varastointi hävikki, % 3 % 3 % Varastointiaika välivarastolla, kk 7 7 Varastoon sitoutuneen pääoman korko, % 6 % 6 % Korvaus maanmuokkauksesta, /ha 1 1 Laskentaohjelma on laadittu hankkeessa Metsäenergiaa kannattavasti - METKA Ohjelma laskee latvusmassa-, kanto- ja kokopuuhakkeen kertymät ja korjuukustannukset leimikkotasolla Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka Juha Laitila 21 Kantomurskeen tuotantokustannusten laskentaohjelma Kantojen nosto Annettu arvo Oletusarvo Malli käyttää Tuntikustannus, /h Käyttötunti/tehotunti kerroin nostotyössä Siirtokustannus, /kerta Kannot, /m³ Kannot, /MWh Kantojen nosto Laskentaohjelma on tehty Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston koordinoimalle hankkeelle: "Terminaalitoimintoihin perustuvan hankintajärjestelmän kehittäminen", joka oli osa ClimBus teknologiaohjelmaa Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö Juha Laitila 27 Metsäkuljetus Annettu arvo Oletusarvo Malli käyttää Metsätraktorin kuormakoko, m³ Käyttötunti/tehotunti kerroin Metsätraktorin tuntikustannus, /h Metsä tr:n siirtokustannus /kerta Laskuri on vapaasti ladattavissa: Kannot, /m³ Kannot, /MWh Metsäkuljetus Metsähakkeen käyttk yttöpaikkahinnan kustannusrakenne, kun materiaali haketetaan joko tienvarressa, terminaalissa tai käyttöpaikalla 4 Korjuukustannus käyttöpaikalla, /m³ Terminaalista toimitus Kaukokuljetus Haketus Metsäkuljetus Paalaus Kantojen nosto Hakkuu & kasaus Yleiskulut Kokopuu & vv Kokopuu & terminaali 3m³ Kokopuu & kp 3m³ Latvusmassa & vv Latvusmassa & kp 3 m³ Latvusmassa & risutukit Kannot & kp 3 m³ Kannot & terminaali 3 m³ *J.Laitila, A.Leinonen, M.Flyktman, M.Virkkunen & A.Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT VTT Tiedotteita 2564

8 VTT:n kantotutkimukset yksiotekantoharvesterista mänty- ja kuusikantojen nostossa Erkkilä Ari, Hillebrand Kari, Raitila Jyrki, Virkkunen Matti, Heikkinen Antti, Tiihonen Ismo & Kaipainen Heikki Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen. VTT-R s Kantoharan ja yksiotekantoharvesterin tuottavuus mäntykantojen nostossa Erkkilä Ari, Hillebrand Kari, Raitila Jyrki, Virkkunen Matti, Heikkinen Antti, Tiihonen Ismo & Kaipainen Heikki Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen. VTT-R s

9 Merkittävimm vimmät t kehittämistarpeet asiantuntijakyselyn mukaan*: Korjuukustannukset: Harvennuspuu Korjuun & käsittelyn vaatima ammattitaito: Harvennuspuu Soveltuvuus eri kokoluokan käyttöpaikoille:kannot Työvoiman tarve: Harvennuspuu Metsänomistajien suhtautuminen energiapuukauppaan:kannot Kestävyys & seurannaisvaikutukset:kannot Kuljetustehokkuus:Kannot Metsänomistajien suhtautuminen energiapuukauppaan: Harvennuspuu Lainsäädäntö & metsänkäsittely: Harvennuspuu Integroitavuus muihin toimintoihin: Harvennuspuu Varastoitavuus:Latvusmassa Laatu & lämpöarvo:kannot Materiaalin kuormaus & purku:kannot Metsänomistajien suhtautuminen energiapuukauppaan:latvusmassa Kehittämistarpeen merkittävyys: 1-25 (ei lainkaan merkittävä - erittäin merkittävä) *J.Laitila, A.Leinonen, M.Flyktman, M.Virkkunen & A.Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT VTT Tiedotteita 2564 Esimurskauksen ja murskauksen määm äärä tulee kasvamaan tulevaisuudessa sekä terminaaleissa että tienvarsivarastoilla Kuljetustehokkuus, epäpuhtauksien poisto, kausivaihtelun tasaaminen & terminaalilogistiikka!!!

Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa

Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa Korjuuvaihtoehdot nuorten metsien energiapuun korjuussa Bioenergian metsä seminaari Rovaniemi 17.5.2011 Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Joensuu 17.5.2011 1 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsäenergian hankinnan teknologia, liiketoiminta, markkinat ja mittaus

Metsäenergian hankinnan teknologia, liiketoiminta, markkinat ja mittaus Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metsäenergian hankinnan teknologia, liiketoiminta, markkinat ja mittaus Metlan työraportteja 289: 147 152 17 Metsähakkeen toimitusketjujen

Lisätiedot

METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1

METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1 METKA-maastolaskurin käyttäjäkoulutus 9.12.2010 Tammela Matti Kymäläinen METKA-hanke 27.3.2014 1 METKA-maastolaskuri: Harvennusmetsien energiapuun kertymien & keskitilavuuksien laskentaohjelma Lask ent

Lisätiedot

Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus

Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Juha Laitila ja Kari Väätäinen Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus Juha Laitila Kari Väätäinen Laitila, J. & Väätäinen, K.

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS

ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS Metsästä voimalaitokseen: Energiapuun logistiikka ja tiedonhallinta Lahti / 14.2.2014 klo 9.00 16.00 ENERGIAPUUN HANKINNAN ARVOKETJUT JA KANNATTAVUUS ARTO KETTUNEN TTS (TYÖTEHOSEURA RY) 1. Energiapuun

Lisätiedot

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus

Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Energiapuun hankintamenettely metsästä laitokselle: Metsähakkeen hankintaketjut, hankintakustannukset ja metsähakkeen saatavuus Kohti kotimaista energiaa kustannussäästöä ja yrittäjyyttä kuntiin Matti

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Hakkuutähteen paalauksen ja paalien metsäkuljetuksen tuottavuus ja kustannukset

Hakkuutähteen paalauksen ja paalien metsäkuljetuksen tuottavuus ja kustannukset Metsätehon raportti 179 11.8.24 Rajoitettu jakelu Järvi-Suomen Uittoyhdistys Koskitukki Oy Kuhmo Oy Metsähallitus Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Vapo

Lisätiedot

Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos

Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos Ihmiskunta, energian käyttö ja ilmaston muutos Hannu Ilvesniemi Metla / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Maailman väkiluvun muutos viimeisen

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

Suomen energia- ja metsäsektori elää murrosvaihetta.

Suomen energia- ja metsäsektori elää murrosvaihetta. Metsätieteen aikakauskirja 4/2011 Tieteen tori Teijo Palander, Jaska Salonen ja Heikki Ovaskainen Kanto- ja juuripuun kaukokuljetuksen kustannusrakenne Tämän kirjoituksen alkuperäislähde on Jaska Salosen

Lisätiedot

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas

Korjuun suunnittelu ja toteutus. opas Korjuun suunnittelu ja toteutus opas Korjuun suunnittelu ja toteutus -opas Oppaan on laatinut työryhmä Markku Pesonen (pj.) Paavo Iittiläinen Kari Immonen Simo Jaakkola Arto Kariniemi Antti Korpilahti

Lisätiedot

METSÄPOLTTOAINEIDEN VESITIEKULJETUS PROOMUKALUSTOLLA

METSÄPOLTTOAINEIDEN VESITIEKULJETUS PROOMUKALUSTOLLA Kalle Karttunen, Eero Jäppinen, Kari Väätäinen & Tapio Ranta METSÄPOLTTOAINEIDEN VESITIEKULJETUS PROOMUKALUSTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Kalle Kärhä 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa I 3,5 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020

Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 ISBN 951-40-1960-1 ISSN 1795-150X Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 Antti Asikainen, Antti Ala-Fossi, Arto Visala ja Päivi Pulkkinen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaus Urpo Hassinen Biomas-hanke 9.15 Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset Mikko Korhonen ja hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma

Lisätiedot

ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE

ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE ENERGIAPUUN HANKINTA JA TERMINAALIJÄRJES- TELMÄT ESIMERKKINÄ HATTULAN MERVEN ALUE 4.12.2013 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa Esiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 30/2015 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Energiapuuvirtojen valtakunnallinen optimointimalli 2014

Energiapuuvirtojen valtakunnallinen optimointimalli 2014 54 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Energiapuuvirtojen valtakunnallinen optimointimalli 2014 MALLIN KUVAUS JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Pekka Iikkanen, Sirkka Keskinen, Antti Korpilahti, Tapio

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla

Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla Bioenergiaterminaalin hankintaketjujen kannattavuus eri kuljetusetäisyyksillä ja -volyymeilla Tuomas Hakonen Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Elintarvike ja maatalous Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki tuomas.hakonen@seamk.fi

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen seudullisesti merkittävistä materiaalikäsittelyterminaaleista. Mika Korvenranta

Selvitys Päijät-Hämeen seudullisesti merkittävistä materiaalikäsittelyterminaaleista. Mika Korvenranta Selvitys Päijät-Hämeen seudullisesti merkittävistä materiaalikäsittelyterminaaleista Mika Korvenranta 21.10.2013 I Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Materiaalinkäsittelyn materiaalit... 3 2.1 Metsähake... 3 2.2

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot