Raportti Kirkkokadun koulu Kirkkokatu Nurmes

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes"

Transkriptio

1 Raportti Kirkkokatu Nurmes

2 Raportti Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, Nurmes puh Sisäilmamittaukset ja rakennetekniset kuntotutkimukset Kohde puukoulu ja kivikoulu Kirkkokatu Nurmes Tutkimusajankohta ja tutkijat Sisäilmanäytteet Rakennetekniset tutkimukset ja rakenneavaukset Liikuntasalin sisäilmanäytteet Minna Laurinen, rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, sisäilma-asiantuntija Marko Vallius, sisäilma-asiantuntija Käytettävissä olleet asiakirjat Sisäilmatutkimusraportti , Suomen Sisäilmakeskus Oy Seurantanäytteet sisäilmasta , Sisäilmatalo Kärki Oy Sisäilmastokyselyt 2012 ja 2013, Sisäilmatalo Kärki Oy ja Tuula Putus Muistio (kivikoulu) , Sisäilmatalo Kärki Oy Tiiveyden arviointi merkkiainemenetelmällä , Sisäilmatalo Kärki Oy Alaliikuntasalin tuolivaraston kosteusmittausmuistio , Sisäilmatalo Kärki Oy Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

3 Raportti Tutkimusten toimeksianto ja rajaus Vuosina 2012 ja 2013 tehdyissä sisäilmastokyselyissä on noussut esille sisäilman laatuun liittyviä huomioita / puutteita, jotka ovat kohdistettu/paikallistettu tiettyihin tiloihin. Tilaajan toimeksiantona kohdistettiin ongelmallisiksi koettuihin tiloihin tarkentavia tutkimuksia, joilla haluttiin selvittää mahdollista sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Kirkkokadun puu- ja kivikouluilla suoritettiin yhteensä seitsemän luokkatilan sisäilmanlaadun mittauksia sisäilman mikrobipitoisuuksien määrittämiseksi. Lisäksi kivikoulun alaliikuntasalista otettiin viidestä mittauspisteestä sisäilmanäytteet. Sisäilman mikrobimäärityksillä haluttiin selvittää mikrobiperäisten epäpuhtauksien esiintymistä sisäilmassa ja/tai niiden kulkeutumista tiloihin. Sisäilman mikrobinäytteet sekä laskeumapölynäytteet (mikrobit ja teolliset mineraalikuidut) otettiin seuraavista tiloista: Luokka 103 (puukoulu) Luokka 113 (puukoulu) Luokka 121 (puukoulu) Luokka 127 (puukoulu) Luokka 205 (kivikoulu) Luokka 209 (kivikoulu) Luokka 308 (kivikoulu) Lisäksi liikuntasalon sisäilman mikrobipitoisuutta mitattiin viidestä näytteenottopisteestä Liikuntasalin näytteet otettiin lumettomana aikana, joten sisäilmanäytteiden lisäksi otettiin ulkoilmasta vertailunäyte. Sisäilmamittausten lisäksi puukoulun puolelle luokkien 127 ja 113 ulkoseinä- ja ikkunaliitosrakenteisiin tehtiin rakenneavaukset rakenteiden mikrobiologisen kunnon ja rakennustavan selvittämiseksi. Kivikoulun puolelle tehtiin rakenneavauksia välipohjarakenteisiin ja ikkunaliitoksiin luokkiin 204, 205 ja 203. Käytetyt mittalaitteet Sisäilman mikrobit, Andersen 6-vaiheimpaktori Pintamikrobinäytteet huonepölystä Teolliset mineraalikuidut huonepölystä Rakenteiden suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mitattiin Vaisalan HMP 41-mittalaitteella ja HMP 42-mitta-anturilla. Laite ja antura ovat uusia (02/2013). Anturi on kalibroitu 02/2013. Kalibroitujen mittapäiden tarkkuus on 3,0 % RH (0 90 % RH) sekä lämpötila 0,4 ºC. Merkkisavu Dräger Rakennusmateriaalinäytteet mikrobimääritystä varten Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

4 Raportti Tehdyt tutkimukset Sisäilman mikrobinäytteet otettiin Andersen 6-vaiheimpaktorilla Asumisterveysoppaan (2009) mukaisesti ja näytteenottoaika oli ~15 minuuttia. Näytteet otettiin noin metrin korkeudelta lattianpinnasta keskeltä huonetta. Tilassa ei ollut käyttäjiä mittaushetkellä ja ilmanvaihto tiloissa toimi normaalisti mittausten aikana. Alaliikuntasalin sisäilmamittaukset suoritettiin lumettomana aikana viidestä mittauspisteestä. Alaliikuntasalin näytteet otettiin sulan maan aikaan, joten sisäilmanäytteiden lisäksi otettiin ulkoilman vertailunäyte. Ilmanäytteiden määritysraja on 2 cfu/m 3 15 minuutin näytteenottoajalla. Pintamikrobi- ja kuitunäytteet otettiin kahden viikon laskeumasta puhdistetuilta pinnoilta. Keräysaika oli Kaikki otetut näytteet analysoitiin Mikrobioni Oy:n laboratoriossa Kuopiossa. Puukoulun luokkien 127 ja 113 ulkoseinä- ja ikkunaliitosrakenteita sekä kivikoulun luokkien 204, 205 ja 203 välipohjarakenteita ja ikkunaliitoksia avattiin kosteusteknisen ja mikrobiologisen kunnon selvittämiseksi. Rakenneavausten yhteydessä otettiin 10 kpl materiaalinäytteitä ulkoseinän lämmöneristekerroksista, ikkunaliitoseristeistä ja välipohjan lattiarakenteista sekä tasoite/liimakerroksesta. Materiaalinäytteet otettiin suoraan minigrip-salpapussiin laboratorion ohjeistuksen mukaisesti. Otetut mikrobimateriaalinäytteet analysoitiin Mikrobioni Oy:n laboratoriossa Kuopiossa. Viitearvot Sisäilman mikrobinäytteet Sisäilman sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja. Yksittäisellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella sulkea pois. Koulurakennuksissa otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeet koskevat vain kivirakenteisia kouluja. Kivirakenteisissa kouluissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m 3. Bakteeripitoisuus yli 4500 pmy/m 3 viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon (Asumisterveysopas, 2009). Tuloksia tulkittaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Sädesienien esiintyminen yli 10 pmy/m 3 pitoisuuksina koulujen sisäilmassa viittaa mikrobikasvuun rakennuksessa. Lumettomana aikana otettujen sisäilman mikrobinäytteiden tuloksia verrataan ulkoilmasta otettuun vertailunäytteeseen. Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

5 Raportti Pintanäytteet Kahden viikon aikana laskeutuneen pölyn mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa talviaikana mikrobilähteeseen sisätiloissa, mikäli laskeutuneessa pölyssä on runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavaa mikrobistoa. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen pieninä pitoisuuksina on kuitenkin normaalia. Tasopinnoilla esiintyvien mikrobien määrälle ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja. Koulurakennuksista otetuille pintanäytteille ei ole annettu ohjeellisia raja-arvoja, vaan näytteiden tulokset suuntaa antavia. Kuitunäytteet Näytteestä lasketaan valomikroskooppia käyttäen yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan yksikössä kuitua/cm². Alin ilmoitettava pitoisuus on 0,1 kuitua/cm². Kuitujen lukumäärälle pinnoilla ei ole virallista ohjearvoa. Työterveyslaitoksen suositus ohjearvoksi kuitutiheydelle kahden viikon pölylaskeumalle on 0,2 kuitua/cm². Materiaalimikrobinäytteet Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisen kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia. Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus (Mikrobioni Oy): Materiaalinäytteet analysoitiin suoraviljelymenetelmällä. Näytteet otettiin laboratorion ohjeistuksen ja Asumisterveysohjeen mukaisesti. Käytetyt kasvatusalustat on esitetty liitteenä olevassa laboratorion analyysivastauksessa. +++ (= selvä mikrobikasvu materiaalissa), ++ (= epäilys mikrobikasvusta materiaalissa), + (= ei mikrobikasvua materiaalissa) ja <mr (= ei mikrobikasvua materiaalissa, tulos alle määritysrajan) Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

6 Raportti Tulokset Luokkatiloista otettujen sisäilman mikrobinäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 1 ja kivikoulun alaliikuntasalista otettujen sisäilman mikrobinäytteiden tulokset ja tulosten tulkinta on esitetty taulukossa 2. Liikuntasalin sisäilmanäytteet on otettu lumettomana aikana, joten tuloksia verrataan ulkoilmasta otettuun vertailunäytteeseen. Kahden viikon laskeumasta otettujen pintamikrobinäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 3. Lisäksi taulukossa 4 on otettujen kuitunäytteiden tulokset. Laboratorioiden analyysivastaukset ovat kokonaisuudessaan liitteenä. Taulukko 1. Sisäilman mikrobimääritystulokset mittauspaikoittain Mittaus-/näytteenottokohta Luokka 103 (puukoulu) Luokka 113 (puukoulu) Luokka 121 (puukoulu) Luokka 127 (puukoulu) Luokka 205 (kivikoulu) Luokka 209 (kivikoulu) Luokka 308 (kivikoulu) Tulos ilmanäytteet Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alhaiset. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuus alhainen. Näytteessä todettiin yksittäisiä pesäkkeitä kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja (Aspergillus penicillioides/restrictus) Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiöpitoisuus alle määritysrajan. Alhainen bakteeripitoisuus. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alhaiset. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiöpitoisuus alle määritysrajan. Alhainen bakteeripitoisuus. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alhaiset. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiöpitoisuus alle määritysrajan. Alhainen bakteeripitoisuus. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

7 Raportti Taulukko 2. Liikuntasalin sisäilman mikrobimääritystulokset mittauspaikoittain Mittaus-/näytteenottokohta Tulos ilmanäytteet Liikuntasali, ovien läheltä Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuus alhainen. Näytteessä todettiin sädesieniä, mutta niitä todettiin myös ulkoilman vertailunäytteessä suurempi määrä. Liikuntasali, keskeltä tilaa Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alhaiset. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Liikuntasali, reuna näyttämön Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuus alhainen. Näytteessä todettiin yksittäisiä pesäkkeitä kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja (Geomyces sp.) Liikuntasali, portaan vierestä Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alhaiset. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Liikuntasali, porrastila Lajisto ja kokonaispitoisuus tavanomainen Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuus alhainen. Näytteessä todettiin sädesieniä, mutta niitä todettiin myös ulkoilman vertailunäytteessä suurempi määrä sekä yksittäisiä pesäkkeitä kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja (Aspergillus sp.), joita ei todettu ulkoilmassa Taulukko 2. Pintanäytteiden mikrobimääritystulokset mittauspaikoittain Mittaus-/näytteenottokohta Tulos pintanäytteet Luokka 103 (puukoulu) Ei viitettä mikrobiepäpuhtauksien esiintymisestä Sieni-itiöpitoisuus alhainen. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Runsas bakteeripitoisuus. Luokka 113 (puukoulu) Lajisto sisäilmalle epätavanomainen, heikko viite vauriosta Sieni-itiöpitoisuus kohtalainen. Näytteessä todettiin pieniä määriä kosteusvaurioita indikoivia mikrobilajeja (Paecilomyces). Runsas bakteeripitoisuus. Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

8 Raportti Luokka 121 (puukoulu) Luokka 127 (puukoulu) Luokka 205 (kivikoulu) Luokka 209 (kivikoulu) Luokka 308 (kivikoulu) Ei viitettä mikrobiepäpuhtauksien esiintymisestä Sieni-itiöpitoisuus alhainen. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Runsas bakteeripitoisuus. Ei viitettä mikrobiepäpuhtauksien esiintymisestä Sieni-itiöpitoisuus alle määritysrajan. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Runsas bakteeripitoisuus. Ei viitettä mikrobiepäpuhtauksien esiintymisestä Sieni-itiöpitoisuus alle määritysrajan. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja eikä sädesientä. Ei viitettä mikrobiepäpuhtauksien esiintymisestä Sieni-itiöpitoisuus alhainen. Näytteessä yksittäinen pesäke kosteusvaurioita indikoivaa mikrobilajia (Trichoderma sp.). Yksittäisten pesäkkeiden esiintyminen tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Ei viitettä mikrobiepäpuhtauksien esiintymisestä Sieni-itiöpitoisuus alhainen. Näytteessä yksittäinen pesäke sädesientä. Yksittäisten pesäkkeiden esiintyminen tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Runsas bakteeripitoisuus. Taulukko 3. Kuitunäytetulokset mittauspaikoittain Mittaus-/näytteenottokohta Tulos (kuitua/cm 2 ) Luokka 103 (puukoulu) 0,1 kuitua/cm 2 Kuitupitoisuus alle Työterveyslaitoksen antaman ohje-arvon (0,2 kuitua/cm 2 ). Kuitupitoisuus tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Ei viitettä kuitulähteestä tilassa. Luokka 113 (puukoulu) 0,1 kuitua/cm 2 Kuitupitoisuus alle Työterveyslaitoksen antaman ohje-arvon (0,2 kuitua/cm 2 ). Kuitupitoisuus tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Ei viitettä kuitulähteestä tilassa. Luokka 121 (puukoulu) 0,1 kuitua/cm 2 Kuitupitoisuus alle Työterveyslaitoksen antaman ohje-arvon (0,2 kuitua/cm 2 ). Kuitupitoisuus tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Ei viitettä kuitulähteestä tilassa. Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

9 Raportti Luokka 127 (puukoulu) Luokka 205 (kivikoulu) Kuitupitoisuus alle määritysrajan Kuitupitoisuus alle Työterveyslaitoksen antaman ohje-arvon (0,2 kuitua/cm 2 ). Kuitupitoisuus tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Ei viitettä kuitulähteestä tilassa. Kuitupitoisuus alle määritysrajan Kuitupitoisuus alle Työterveyslaitoksen antaman ohje-arvon (0,2 kuitua/cm 2 ). Kuitupitoisuus tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Ei viitettä kuitulähteestä tilassa. Luokka 209 (kivikoulu) 0,1 kuitua/cm 2 Kuitupitoisuus alle Työterveyslaitoksen antaman ohje-arvon (0,2 kuitua/cm 2 ). Kuitupitoisuus tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Ei viitettä kuitulähteestä tilassa. Luokka 308 (kivikoulu) Kuitupitoisuus alle määritysrajan Kuitupitoisuus alle Työterveyslaitoksen antaman ohje-arvon (0,2 kuitua/cm 2 ). Kuitupitoisuus tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Ei viitettä kuitulähteestä tilassa. Rakenneavaukset ja havainnot Kirkkokadun puukoulun kahteen tilaan (127 ja 113) tehtiin aistinvaraisia havaintoja, kosteusmittauksia sekä rakenneavauksia. Rakenneavaukset kohdistettiin luokissa 127 ja 113 ulkoseinä- ja ikkunaliitosrakenteisiin. Kivikoulun puolella rakenneteknisiä ja mikrobiologisia tutkimuksia tehtiin luokkiin 203, 204 ja 205. Liitteenä paikannuspiirustus puukoulun näytteenottokohdista. Puukoulu Kuva 1. Puukoulun luokan 127 rakenneavaus ulkoseinälle Kuva 2. Sisäverhouspanelin takana oleva höyrynsulku oli ehjä Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

10 Raportti Kuva 3. Lattiasta tuleva rakennuspaperi oli teipattu tiiviisti ulkoseinällä olevaan höyrynsulkumuoviin Kuva 4. Ulkoseinän eristevillan kosteus oli 27,1 % ja lämpötila oli 19,7 ºC. Eristetila oli mittaushetkellä kuiva. Materiaalinäyte 1 Kuva 5. Ulkoseinän mineraalivillan taustalla näkyy ulkoseinähirsi. Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä ei esiintynyt mikrobikasvua. Kuva 6. Ulkoseinän rakenteet: hirsi, mineraalivillaeriste, höyrynsulku ja sisäverhouspaneli Kuva 7. Luokan 127 ikkunarakenteet ovat huonokuntoiset Kuva 8. Luokan 127 ikkunaliitokset ovat epätiiviitä Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

11 Raportti Kuva 9. Ikkunaliitokset ovat epätiiviitä Kuva 10. Ikkunaliitoksen rakenneavaus. Ikkunan ja ulkoseinän liitoksessa rakenteen höyrynsulkumuovi on irrallaan/tiivistämättä Materiaalinäyte 2 Kuva 11. Ikkunan kohdalla ulkoseinän eristevillan kosteus oli 23,2 % ja lämpötila oli 21,6 ºC. Eristetila oli mittaushetkellä kuiva. Kuva 12. Rakenneliitoksessa oli mineraalivillan takan vanhat, alkuperäiset eristeet. Sammal/pellavaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä esiintyi selvää mikrobikasvua Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

12 Raportti Kuva 13. Ikkunaliitosten epätiiveyskohtia oli yleisesti ikkunarakenteissa Kuva 14. Ikkunaliitosten epätiiveyskohtia oli yleisesti ikkunarakenteissa Kuva 15. Ikkunaliitosten epätiiveyskohtia oli yleisesti ikkunarakenteissa Kuva 16. Luokan 113 ikkunarakenteet ovat huonokuntoiset Kuva 17. Luokan 113 ikkunaliitokset ovat epätiiviitä Kuva 18. Rakenteessa olevat epäpuhtaudet, mikrobit ja aineenvaihduntatuotteet voivat kulkeutua sisäilmaan epätiiviiden rakenteiden kautta Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

13 Raportti Kuva 19. Luokan 113 ikkunoiden väliin tehtiin rakenneavaus Kuva 20. Liitoksessa rakenteen höyrynsulkumuovi on irrallaan/tiivistämättä Materiaalinäyte 4 Kuva 21. Rakenteessa höyrynsulkumuovin taustalla oli runsaasti rakennusaikaista puupurua ja pölyä Kuva 22. Mineraalivillan päällä oli rakennusaikaista puupurua. Mineraalivilla oli asennettu puutteellisesti. Mineraalivillaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä esiintyi selvää mikrobikasvua. Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

14 Raportti Materiaalinäyte 3 Kuva 23. Mineraalivillan taustalla oli vanhaa, sammaleristettä. Sammaleristeestä otetussa materiaalinäytteessä esiintyi selvää mikrobikasvua. Kuva 24. Ikkunoiden välissä olevan eristeen kosteus oli 48,1 % ja lämpötila oli 12,7 ºC. Eristetila oli mittaushetkellä kuiva. Materiaalinäyte 5 Kuva 25. Luokassa 113 sisäverhouspanelin ja pilarin liitostarakennetta tarkasteltiin Kuva 26. Listan alla oli runsaasti rakennuspölyä. Materiaalinäytteessä (puu) ei esiintynyt mikrobikasvua. Kuva 27. Pilarin ja lattian liitoskohdassa havaittiin lievää ilmavirtausta huonetilaan päin Kuva 28. Korkeiden luokkatilojen 113 ja 114 väliseinän yläosan rakenteet ovat huonosti ääntäeristäviä Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

15 Raportti Kuva 30. Luokkatilojen lattioilla säilytettävät tavarat/ välineet (sukset, luokka 113) haittaavat siivoamista ja puhtaanapitoa Kuva 30. Luokkatilojen lattioilla säilytettävät tavarat/ välineet (sukset, luokka 127) haittaavat siivoamista ja puhtaanapitoa Kivikoulu Kuva 31. Kivikoulun luokan 205 ikkunan liitosrakenteista tarkasteltiin Kuva 32. Ikkunan liitosrakenteet olivat tiiviit (poikkeava kohta kuva 33) Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

16 Raportti Materiaalinäyte 6 Kuva 33. Luokan 205 ikkunan liitosrakenteessa oli yksittäinen epätiiveyskohta Materiaalinäyte 7 ja 8 Kuva 34. Luokan 205 lattiarakennetta tarkasteltiin ulkoseinäliitoksesta. Liitos oli tiivis. Luokan lattiapäällysteen alta otettiin materiaalinäyte, jossa ei ollut mikrobikasvua. Materiaalinäyte 9 ja 10 Kuva 35. Musiikkiluokan 203 lattian kipsilevystä ja eristemateriaalista otettiin materiaalinäytteet, joissa ei esiintynyt mikrobikasvua. Eristeen kosteus oli 28,7 % ja lämpötila oli 20,5 ºC. Eristetila oli mittaushetkellä kuiva. Kuva 36. Lattiarakennetta (välipohja) avaittiin luokan 204 kohdalta. Rakennekerrokset: Muovimatto, liima/tasoite, 10 cm betonilaatta, suodatinkangas ja ~30 cm leca-papua. Liimasta ja leca-pavusta otettiin materiaalinäytteet, joissa ei esiintynyt mikrobikasvua. Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

17 Raportti Kuva 37. Korkean ruokalatilan tuloilmapäätelaitteet ovat ylhäällä, joten ulkoilman heittopituus saavuttaa heikosti oleskelutason (lämpötilan vaikutus). Kuva 38. Ruokatilan katossa on kosteusvauriojälkiä syksyllä 2013 sattuneen vesivaurion vuoksi. Vauriokohtaan kohdistetaan korjaustoimenpiteitä kesän 2014 aikana Kuva 39. Alaliikuntasalin tuolivaraston poikkeavaa kosteutta mitattiin elokuussa Varasto alipaineistettiin ympäröivistä tiloista. Lokakuussa 2013 avattiin seinärakenteiden vierustat ulkoa. (kuva ) Kuva 40. Ulkopuolista kosteusrasitusta minimoitiin mm. muuttamalla salaojien korkoa ja lisäämällä ulkopuolelle Fuktosol-eristeet sekä poistamalla multainen maa-aines seinänvierestä. (kuva ) Yhteenveto ja johtopäätökset Kirkkokadun puu- ja kivikoulun luokkatiloista otettujen sisäilman mikrobinäytteiden (pinta- ja ilmanäytteet) sieni-itiöiden kokonaispitoisuudet olivat yleisesti alhaiset. Poikkeuksena puukoulun luokasta 113 otetussa pintamikrobinäytteissä todettiin pieni määrä kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja. Samasta luokasta otetussa ilmanäytteessä todettiin myös yksittäisiä pesäkkeitä kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja. Luokasta 113 otettujen sisäilman mikrobinäytteiden perusteella sisäilman poikkeava lajisto viittaa mahdollisesta mikrobiepäpuhtauslähteestä tilassa tai mikrobiepäpuhtauksien kulkeutumiseen ilmavirtojen mukana ko. tilaan. Muiden mitattujen luokkatilojen sisäilmanäyttei- Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

18 Raportti den sieni-itiöpitoisuudet ja näytteiden mikrobilajistot olivat sisäilmalle tavanomaiset ja tavanomaisella tasolla eikä näytteiden tulokset viittaa mikrobiepäpuhtauksien esiintymiseen em. tiloissa mittaushetkellä. Liikuntasalin sisäilmasta otettujen sisäilman mikrobinäytteiden sieni-itiöiden kokonaispitoisuudet olivat alhaiset. Ilmanäytteet on otettu sulan maan aikana, joten tuloksia verrataan sieni-itiöpitoisuuden sekä lajiston suhteen ulkoilmasta otettuun vertailunäytteeseen. Mittaushetkellä liikuntasalin sieniitiöpitoisuudet sekä mikrobilajisto tulkitaan sisäilmalle tavanomaiseksi. Liikuntasaliin menevästä porrashuoneesta otetussa sisäilmanäytteessä oli yksittäisiä pesäkkeitä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja sekä sädesieniä. Porrashuoneessa oli mittaushetkellä aistittavissa poikkeava, mikrobiperäinen haju. Luokkatiloista kahden viikon laskeumasta otettujen kuitunäytteiden kuitupitoisuudet olivat kaikki alle Työterveyslaitoksen antaman ohjearvon eikä tulokset viittaa kuitulähteisiin tiloissa. Kirkkokadun puukoulun kahteen luokkatilaan (127 ja 113) ja kivikoulun kolmeen luokkatilaan (203, 204 ja 205) tehtiin aistinvaraisia havaintoja, kosteusmittauksia sekä rakenneavauksia ulkoseinärakenteisiin ja ikkunoiden liitosrakenteisiin sekä lattiarakenteisiin. Rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä ulkoseinän mineraalivillaeristeestä, ikkunoiden liitosrakenteiden eristeistä ja lattian tasoite/liimakerroksesta sekä leca-papueristeestä mikrobianalyysiä varten. Materiaalinäytteiden perusteella voidaan todeta, että puukoulun ikkunaliitoksista otetuissa näytteissä oli kosteusvaurioon viittaavia indikaattorimikrobeja. Analyysitulos viittaa mikrobikasvuun materiaalissa. Puukoulun ikkunoiden liitosrakenteet olivat epätiiviitä ja huonokuntoisia. Todettujen kosteusvaurioon viittaavien indikaattorimikrobien lisäksi rakenteissa oli runsaasti rakennusaikaista puupurua ja pölyä. Ilmavuotojen välityksellä rakenteista voi kulkeutua huoneilmaan epäpuhtauksia, mikrobeja sekä niiden aineenvaihduntatuotteita. Toimenpide-esitykset Tehtyjen tutkimusten ja otettujen näytteiden perusteella voidaan todeta kohteen tiloissa olevan erityyppisiä vauriosta. Tiloissa todettujen haitta-, ja riskitekijöiden sekä vaurioiden poistamiseksi tiloihin tulee kohdistaa korjaustoimenpiteitä. Korjaukset tulee tehdä erillisten korjaussuunnitelmien mukaisesti. Rakenteiden purkutyön yhteydessä tulee noudattaa osastointi- ja suojausohjeita, jotta kosteusja mikrobivaurioituneiden materiaalien purkamisessa syntyvien epäpuhtauksien leviäminen estetään tehokkaasti. Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

19 Raportti Korjaussuunnittelussa tulee ottaa huomioon vähintään seuraavat toimenpide-ehdotukset, mitkä pohjautuvat tutkimuksessa todettuihin vaurioihin: Puukoulu Ikkunaliitosten vanhojen ja vaurioituneiden eristeiden poistaminen, rakenteet puhdistetaan sekä asennetaan uudet eristemateriaalit. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä ikkunarakenteet myös tiivistetään ympäröiviin rakenteisiin. Korjausten aikana tarkastetaan väliseinien liitosten toteutus ja tiiveys ulkoseinärakenteisiin Korkeiden luokkatilojen 113 ja 114 väliseinän yläosan rakenteiden ääneneristyksen parantaminen Luokkatilan 113 mikrobiepäpuhtauslähteiden tarkentaminen korjaustöiden yhteydessä tehtävillä rakenneavauksilla Korkeiden tilojen tuloilmapäätelaitteiden uusiminen Kivikoulu: Alaliikuntasalin tuolivaraston sisäpuoliset kosteusvauriokorjaukset Liikuntasaliin menevän portaikon epäpuhtauslähteiden paikallistaminen ja poistaminen Ruokalatilan tuloilmapäätelaitteiden uusiminen Ruokatilan katon ja ympärillä olevien rakenteiden kosteusvaurioiden korjaaminen sekä vaurioituneiden kalusteiden uusiminen Kuopiossa Sisäilmatalo Kärki Oy Minna Laurinen Marika Raatikainen Rakennusterveysasiantuntija Sisäilma-asiantuntija VTT-C puh puh Liitteet 1. Kosteusmittauspöytäkirja 2. paikannuspiirustus (puukoulu) 3. Raportti IA , Mikrobioni Oy 4. Raportti IA , Mikrobioni Oy 5. Raportti LP , Mikrobioni Oy 6. Raportti MK , Mikrobioni Oy 7. Raportti RM , Mikrobioni Oy Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

20 Raportti Lähteet 1. Asumisterveysohje, STM:n oppaita 2003:1 2. Asumisterveysopas 2009, 3. korjattu painos. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas Jakelu Nurmeksen kaupunki, Ilkka Kauppinen Nurmeksen kaupunki, Pirjo Torvinen Sisäilmatalo Kärki Oy Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie 3, Joensuu puh sisailmatalo.fi Microkatu 1, Kuopio Sopenkorvenkatu 12, Lahti Y-tunnus:

21

22

23 raportti IA Marika Raatikainen Sisäilmatalo Kärki Oy PL 1199 (Microkatu 1) Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Marika Raatikainen, Sisäilmatalo Kärki Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä käyttäen mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustoja homeille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustaa (THG) bakteereille. Elatusalustoja pidettiin +25 C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (viite: Asumisterveysopas 2009). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. TULOKSEN TULKINTA: Koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeet koskevat vain kivirakenteisia kouluja. Ilmanäytteitä ei suositella käytettäväksi puurakenteisen koulun mikrobivaurion toteamiseen (Meklin ym. 2008). Kivirakenteisissa kouluissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m³ (Meklin ym. 2008). Yksittäisten, 1-2 näytteen suurempi pitoisuus voi viitata kyseisessä tilassa olevaan poikkeukselliseen mikrobilähteeseen ja vaurioon tai muuhun ns. normaalilähteeseen. Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³ (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon (Asumisterveysopas, 2009). Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienien esiintyminen yli 10 pmy/m³ pitoisuuksina koulujen sisäilmassa viittaa mikrobikasvuun rakennuksessa. MÄÄRITYSRAJA: Näytteenottoaika vaikuttaa määritysrajaan. Esimerkiksi 10 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 4 pmy/m³ ja 15 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 2 pmy/m³. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

24 raportti IA YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa epäily mikrobilähteestä rakennuksessa vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 1, Puukoulu, L. 121 homepitoisuus alle määritysrajan, pieni ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa bakteeripitoisuus 2, Kivikoulu, L. 209 pienet hiiva- ja bakteeripitoisuudet ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 3, Puukoulu, L. 103 pienet home- ja hiiva-, sekä ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa bakteeripitoisuudet 4, Puukoulu, L. 113 pienet home- ja bakteeripitoisuudet. ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa Indikaattorimikrobia, mutta vain yksittäiset pesäkkeet 5, Puukoulu, L. 127 pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 6, Kivikoulu, L. 205 homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus 7, Kivikoulu, L. 308 homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa Lisätietoja: Näytteet 1 sekä 3-5 oli otettu puukoulusta. On kuitenkin huomattava, että puurakenteisista koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tuloksissa ei ole todettu eroja kosteus- ja homevaurioituneiden ja vauriottomien vertailukoulujen välillä. Erityisesti, jos puurakenteinen rakennus on vanha, on mahdollista, että siellä on käytetty eristemateriaaleina luonnonmateriaaleja, mm: sahanpurua ja sammalta, joissa esiintyy luonnostaan paljon mikrobeja. Näitä voi vapautua myös sisäilmaan, mikä on huomioitava tuloksia tulkittaessa. Kuopiossa, Teija Meklin Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

25 raportti IA ANALYYSITULOKSET: Yksittäisten mikrobisukujen ja/tai lajien osuudet lasketaan osuuksina kokonaispitoisuudesta, joten alla olevassa taulukossa esitetty todellinen kokonaispitoisuus voi laskennallisista syistä poiketa hieman yksittäisten sukujen summasta. Tulokset ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobilähteeseen viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit tähdellä. pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan Näyte: 1, Puukoulu, L. 121 (tutkimustunnus: IA140234) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 31 muut bakteerit 31 *sädesienet <mr Näyte: 2, Kivikoulu, L. 209 (tutkimustunnus: IA140235) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 2 <mr Kokonaispitoisuus 88 hiivat 2 muut bakteerit 88 *sädesienet <mr Näyte: 3, Puukoulu, L. 103 (tutkimustunnus: IA140236) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 7 <mr Kokonaispitoisuus 330 hiivat 5 muut bakteerit 330 Penicillium sp. 2 *sädesienet <mr Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

26 raportti IA Näyte: 4, Puukoulu, L. 113 (tutkimustunnus: IA140237) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus <mr 7 Kokonaispitoisuus 160 *Aspergillus penicillioides/restrictus 5 muut bakteerit 160 hiivat 2 *sädesienet <mr Näyte: 5, Puukoulu, L. 127 (tutkimustunnus: IA140238) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 2 2 Kokonaispitoisuus 160 steriilit 2 muut bakteerit 160 Penicillium sp. 2 *sädesienet <mr Näyte: 6, Kivikoulu, L. 205 (tutkimustunnus: IA140239) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 140 muut bakteerit 140 *sädesienet <mr Näyte: 7, Kivikoulu, L. 308 (tutkimustunnus: IA140240) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 130 muut bakteerit 130 *sädesienet <mr VIITTEET: Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Asumisterveysopas. Asumisterveysohjeen soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys-lehti Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen-Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

27 raportti IA Minna Laurinen Sisäilmatalo Kärki Oy PL 1199 (Microkatu 1) Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Kkk, Nurmes NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Minna Laurinen, Sisäilmatalo Kärki Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä käyttäen mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustoja homeille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustaa (THG) bakteereille. Elatusalustoja pidettiin +25 C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (viite: Asumisterveysopas 2009). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. TULOKSEN TULKINTA: Koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeet koskevat vain kivirakenteisia kouluja. Ilmanäytteitä ei suositella käytettäväksi puurakenteisen koulun mikrobivaurion toteamiseen (Meklin ym. 2008). Kivirakenteisissa kouluissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m³ (Meklin ym. 2008). Yksittäisten, 1-2 näytteen suurempi pitoisuus voi viitata kyseisessä tilassa olevaan poikkeukselliseen mikrobilähteeseen ja vaurioon tai muuhun ns. normaalilähteeseen. Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³ (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon (Asumisterveysopas, 2009). Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienien esiintyminen yli 10 pmy/m³ pitoisuuksina koulujen sisäilmassa viittaa mikrobikasvuun rakennuksessa. MÄÄRITYSRAJA: Näytteenottoaika vaikuttaa määritysrajaan. Esimerkiksi 10 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 4 pmy/m³ ja 15 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 2 pmy/m³. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

28 raportti IA YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa epäily mikrobilähteestä rakennuksessa vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 1, LS, ovien läheltä pienet home- ja bakteeripitoisuudet. ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa Sädesieniä, joita kuitenkin myös ulkoilmassa 2, LS, keskeltä tilaa pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 3, LS, näyttämön reuna pienet home- ja bakteeripitoisuudet. ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa Indikaattorimikrobia, mutta vain yksittäinen pesäke 4, LS, portaan vierestä pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 5, Porrastila pienet home- ja bakteeripitoisuudet. Sädesieniä, joita kuitenkin myös ulkoilmassa 6, Ulkoilma home- ja bakteeripitoisuudet suuremmat kuin sisäilmanäytteissä. Pääasiassa hiivoja ja steriilejä. Myös sisäilman indikaattorimikrobeista Sphaeropsidalesta ja sädesieniä. Ulkoilma voikin vaikuttaa sisäilman mikrobipitoisuuksin ja lajistoon ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa Kuopiossa, Teija Meklin Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

29 raportti IA ANALYYSITULOKSET: Yksittäisten mikrobisukujen ja/tai lajien osuudet lasketaan osuuksina kokonaispitoisuudesta, joten alla olevassa taulukossa esitetty todellinen kokonaispitoisuus voi laskennallisista syistä poiketa hieman yksittäisten sukujen summasta. Tulokset ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobilähteeseen viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit tähdellä. pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen home, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut homeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan Näyte: 1, LS, ovien läheltä (tutkimustunnus: IA140395) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 3 <mr Kokonaispitoisuus 38 steriilit 3 muut bakteerit 35 *sädesienet 3 Näyte: 2, LS, keskeltä tilaa (tutkimustunnus: IA140396) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 3 5 Kokonaispitoisuus 22 Cladosporium sp. 5 muut bakteerit 22 Penicillium sp. 3 *sädesienet <mr Näyte: 3, LS, näyttämön reuna (tutkimustunnus: IA140397) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 5 <mr Kokonaispitoisuus 16 *Geomyces sp. 3 muut bakteerit 16 hiivat 3 *sädesienet <mr Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

30 raportti IA Näyte: 4, LS, portaan vierestä (tutkimustunnus: IA140398) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 3 <mr Kokonaispitoisuus 14 steriilit 3 muut bakteerit 14 *sädesienet <mr Näyte: 5, Porrastila (tutkimustunnus: IA140399) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 5 8 Kokonaispitoisuus 210 steriilit 5 muut bakteerit 200 Cladosporium sp. 3 *sädesienet 6 Aspergillus sp. 3 hiivat 3 Näyte: 6, Ulkoilma (tutkimustunnus: IA140400) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 920 hiivat muut bakteerit 910 steriilit 12 3 *sädesienet 7 Penicillium sp. 9 *Sphaeropsidales ryhmä 3 VIITTEET: Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Asumisterveysopas. Asumisterveysohjeen soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys-lehti Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen-Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

31 raportti LP Marika Raatikainen Sisäilmatalo Kärki Oy PL 1199 (Microkatu 1) Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: NÄYTTEET: Laskeumapölynäytteet on ottanut Marika Raatikainen, Sisäilmatalo Kärki Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: 14 vuorokauden ajalta kerättyä laskeumapölyä oli kerätty pinta-alaltaan 100 cm² suuruisilta näytteenottoalueilta steriiliin puskuriliuokseen kostutetulla pumpulipuikolla sivellen. Näyte oli viljelty suoraan kolmelle elatusalustalle; mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustat sienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alusta (THG) bakteereille. Näytettä inkuboitiin +25 C 7 vrk (homeet ja hiivat, kok onaisbakteerimäärä) ja 14 vrk (sädesienet), minkä jälkeen maljoilta laskettiin pesäkkeiden määrät ja homeet tunnistettiin suku- tai lajitasolle. MÄÄRITYSRAJA: Menetelmän määritysraja on 1 pmy/100 cm² TULOKSEN TULKINTA: Elinkykyisten mikrobien määrä: - = ei mikrobeja + = vähän mikrobeja (1-19 pmy/100 cm²) ++ = kohtalaisesti mikrobeja (20-49 pmy/100 cm²) +++ = runsaasti mikrobeja ( pmy/100 cm²) ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (> 200 pmy/100 cm²) YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen Yllä mainittu tulkintaohje perustuu toimistorakennuksissa tehtyihin tutkimuksiin (Salonen, ym. 2011) ja soveltuu sellaisenaan ainoastaan toimistotyyppisille rakennuksille. Tulos viittaa mikrobilähteeseen rakennuksessa, mikäli laskeutuneessa pölyssä on kohtalaisesti tai runsaasti mikrobeja tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Kosteusvaurioindikaattorimikrobien esiintyminen yksittäisinä havaintoina on kuitenkin tavanomaista. On myös huomioitava, että erityisesti asunnoissa normaalit asumisen toiminnot (esim. siivous tai multaisten juuresten käsittely) voi kohottaa sisäilman sienipitoisuutta hetkellisesti. Bakteeripitoisuuksien osalta ei ole julkaistuja ohjearvoja koskien laskeumapölynäytteitä. Bakteeripitoisuuteen vaikuttaa ihmisten määrä huoneessa ja suuri pitoisuus voi olla osoitus tilan käyttöön nähden riittämättömästä ilmanvaihdosta (Salonen, ym., 2007). Muista, kuin toimistotyyppisistä rakennuksista, esimerkiksi asunnoista, ei ole julkaistuja tutkimustuloksia, eikä yllä mainittuja tulkintaohjeita voi siten suoraan soveltaa muista rakennuksista otettuihin näytteisiin. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

32 raportti LP YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Seuraavassa taulukossa mikrobivaurion esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa epäily mikrobilähteestä rakennuksessa vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 1, Puukoulu, L , Kivikoulu, L , Puukoulu, L , Puukoulu, L , Puukoulu, L , Kivikoulu, L , Kivikoulu, L. 308 Lisätietoja: Tuloksista ei ole tulosyhteenvetoa ja johtopäätöksiä, koska muista, kuin toimistotyyppisistä rakennuksista, ei ole julkaistuja tutkimustuloksia, eikä yllä mainittuja tulkintaohjeita voi siten suoraan soveltaa muista rakennuksista otettuihin näytteisiin. Kuopiossa, Teija Meklin Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

33 raportti LP ANALYYSITULOKSET: Mikrobivaurioon viittaavat tulokset (pitoisuus) on esitetty tummennettuna. Kosteusvaurioon viittaavat mikrobit on merkitty tähdellä ja ko. mikrobien osalta on esitetty suluissa myös näytteessä todettu pesäkemäärä. Näyte: 1, Puukoulu, L. 121 (tutkimustunnus: PI140145) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä ++ + Kokonaismäärä ++++ steriilit ++ muut bakteerit ++++ hiivat + *sädesienet <mr Näyte: 2, Kivikoulu, L. 209 (tutkimustunnus: PI140146) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä ++++ hiivat + muut bakteerit ++++ Cladosporium sp. + *sädesienet <mr Penicillium sp. + steriilit + *Trichoderma sp. +(1) Näyte: 3, Puukoulu, L. 103 (tutkimustunnus: PI140147) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä ++++ steriilit + muut bakteerit ++++ *sädesienet <mr Näyte: 4, Puukoulu, L. 113 (tutkimustunnus: PI140148) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä Kokonaismäärä ++++ Penicillium sp muut bakteerit ++++ *Paecilomyces sp. +(9) +(4) *sädesienet <mr Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

34 raportti LP Näyte: 5, Puukoulu, L. 127 (tutkimustunnus: PI140149) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä ++++ muut bakteerit ++++ *sädesienet <mr Näyte: 6, Kivikoulu, L. 205 (tutkimustunnus: PI140150) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä ++ muut bakteerit ++ *sädesienet <mr Näyte: 7, Kivikoulu, L. 308 (tutkimustunnus: PI140151) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä + <mr Kokonaismäärä ++++ Aureobasidium sp. + muut bakteerit ++++ *sädesienet +(1) VIITTEET: Salonen, Lappalainen, Lindroos, Harju, Reijula. Fungi and bacteria in mould-damaged and non-damaged office environments in a subarctic climate. Atmospheric Environment. 2007:41; Salonen, H., ym Toimiston sisäilmaston tutkiminen. Työterveyslaitos, Tampere. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

35 raportti MK Marika Raatikainen Sisäilmatalo Kärki Oy PL 1199 (Microkatu 1) Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: NÄYTTEENOTTAJA: Näytteet on ottanut Marika Raatikainen, Sisäilmatalo Kärki Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: Näytteet on otettu geeliteipille pinnoille laskeutuneesta pölystä. Laboratoriossa näytteistä laskettiin valomikroskooppia käyttäen yli 20 µm (mikrometriä) pituiset teolliset mineraalikuidut. TULOKSET: NÄYTE LASKEUMA-AIKA KUITUA/CM² MUITA HUOMIOITA LAB. TUNNUS 1 Puukoulu, L vrk 0.1 MK Kivikoulu, L vrk 0.1 MK Puukoulu, L vrk 0.1 MK Puukoulu, L vrk 0.1 MK Puukoulu, L vrk <mr MK Kivikoulu, L vrk <mr MK Kivikoulu, L vrk <mr MK TULKINTA: Työterveyslaitoksen suositus teollisten mineraalikuitujen ohjearvoksi toimistoissa kahden viikon pölylaskeumassa on 0,2 kuitua/cm². Mikäli ohjearvo ylittyy, on tarpeen selvittää kuitulähteet ja mahdollisuudet kuitupitoisuuksien vähentämiseen. (Salonen ym. 2011). MÄÄRITYSRAJA: Menetelmän määritysraja on 0,1 kuitua /cm². Kuopiossa, Teija Meklin Mikrobioni Oy VIITTEET: Salonen H. ym. Toimiston sisäilman tutkiminen. Työterveyslaitos, Tampere Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/1 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3 1.4 Tutkimusvälineet...

Lisätiedot

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm Aerator Oy Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1 Pvm 10.09.2013 Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA Kohde: Veromäen koulu Puh:09-280671, 0400-430671 Suorittaja: P.Leinonen Fax: 09-2420671 Mittarit: DB-Calc

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (12) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto... 4 2.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 4

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti

Sisäilmamittausraportti Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno Sisäilman mikrobitutkimukset Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie 6 81200 Eno 2 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus 19.2.2018 2101 Sisäilman mikrobitutkimukset 29.1.2018 Tilaaja

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti Sisäilmatutkimus Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Raportti 2 10.6.2014 Tapani Hirvonen Kiinteistöpäällikkö Kiteen kaupunki/teknisen toimen palvelut Kiteentie 25 82500 Kitee Tuhkalan sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut 4.4.2018 Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1903-1937 Tuiskulan koulut Rakennusala:- Käyttötarkoitus: koulu Tuiskulansuora 126 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku:

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Korjaustöiden jälkeisten sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 29.8.2018 1/6 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Rakenneselvitys Halton Solve TM

Rakenneselvitys Halton Solve TM Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1970 Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulu Länsitie 64 Kerrosluku: 2 66400 Laihia Näytteenoton tilaaja: Laihian

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014 Rakenteiden kuntotutkimukset Sisäilmatutkimukset Korjaus- ja rakennesuunnittelu SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS Rödskogs skola www.suunnittelutoimisto-alinikula.f info@suunnittelutoimisto-alinikula.f

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11. Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä:

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ Sivu 1/13 1 TIIVISTELMÄ TUTKIMUSRAPORTTI Tutkimuksen kohde ja osoite Karjaan yhteiskoulu, Tammisaarentie 62 A, 10320 Karjaa Tutkimuksen ajankohta ja tekijät: 14.6.2017, Jussi Kuusisto ja Kari Yli-Muilu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Ruoritalo Koulutie 3 82500 Kitee 2 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus 19.1.2018 1952 Kiteen kaupunki, Ari Jumppanen Kiteentie 25 82500

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot 1/9 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUS Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti

SISÄILMAMITTAUS Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti Kirkonkylän ala-aste Rautialantie 77 37470 Vesilehti Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 2 SISÄILMAMITTAUS 2. NÄYTTEENOTTO, TULOKSET JA TULOSTEN

Lisätiedot

Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus

Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus 7.10.2013 Keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240

Lisätiedot

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Poikkikatu 7 48900 Kotka 2.1.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T9001 07 TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

LUMIJOEN KOULU 2860 SIT SISÄILMATUTKIMUS

LUMIJOEN KOULU 2860 SIT SISÄILMATUTKIMUS 2860 SIT SISÄILMATUTKIMUS SISÄLTÖ: LUMIJOEN KOULU 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT... 3 2. TUTKIMUSKOHDE... 3 3. TUTKIMUKSEN TEKIJÄT... 3 4. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSTEN RAJAUKSET... 3 5. TUTKIMUSVÄLINEET

Lisätiedot

Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 15.2.2019 1/13 Pietarsaaren kaupunki Tekninen palvelukeskus Strengberginkatu 1 68600 Pietarsaari Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 07.01.2014. Iisalmen kaupunki Keskustan päiväkoti

TUTKIMUSRAPORTTI 07.01.2014. Iisalmen kaupunki Keskustan päiväkoti TUTKIMUSRAPORTTI 07.01.2014 Iisalmen kaupunki Iisalmen kaupunki RAPORTTI 7.1.2014 2/48 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2 Rajaukset kohteessa... 3 1.3 Tutkimusajankohta

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto HEINÄVEDEN KUNTA Terveyskeskus Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.9.2017 P32551 Tutkimusraportti/Terveys keskus/päivitetty lausunto 2 (17) Ylikotila Jenni

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI

SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 16 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot