Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus"

Transkriptio

1 Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus Keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut Halton Oy Esterinportti Helsinki, Finland Puh (0) Y-tunnus: FI

2 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE TAUSTAA KOHTEESSA TEHDYT TUTKIMUKSET Mikrobit sisäympäristössä Mikrobit Sisäilmanäytteet Mikrobit Pintasivelynäytteet Mikrobit Materiaalinäytteet Pölyn koostumus pinnoilla ja IV kanavissa Kosteuskartoitus TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA Aistinvaraiset havainnot ja käyttäjien kommentit Mikrobit sisäympäristössä Mikrobit Sisäilmanäytteet Mikrobit Pintasivelynäytteet Mikrobit Materiaalinäytteet Pölyn koostumus pinnoilla ja IV kanavissa Kosteuskartoitus YHTEENVETO SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET LIITTEET KIRJALLISUUSVIITTEET Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

3 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu 1 TUTKIMUKSEN KOHDE Keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, Porvoo 2 TAUSTAA Koulurakennus on valmistunut 1950 luvulla ja peruskorjaus valmistui vuonna Samassa yhteydessä tehtiin nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä peruskorjaukseen muilta osin, mutta ongelmia on esiintynyt ylimmässä kerroksessa itä puolen luokkatiloissa sekä toisaalta kellariin remontin yhteydessä valmistuneessa siistijöiden taukotilassa. Aluksi tutkimuksen tarkoituksena oli mitata sisäilman mikrobipitoisuuksia ongelma alueilla. Kevään 2013 aikana tutkimuksia laajennettiin havaitun homeen hajun sekä opettajien ja oppilaiden voimakaan oireilun vuoksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä (mm. ilmanvaihdon toiminta, rakenteiden kunto) ja syitä henkilökunnan oireisiin sekä esittää toimenpiteitä, joilla sisäilman laatua saadaan parannettua. 3 KOHTEESSA TEHDYT TUTKIMUKSET Aistinvaraisten havaintojen sekä käyttäjien kommenttien/kokemien oireiden perusteella suunniteltiin jatkotutkimuksia, jotka on lyhyesti kuvattu taulukossa 1. Taulukko 1. Kouluissa suoritetut tutkimukset sekä viite tarkempaan menetelmäkuvaukseen. TUTKIMUS MENETELMÄKUVAUS AJANKOHTA VIITE Mikrobit, sisäilma Mikrobit, pinnat Mikrobit, materiaalit Pölyn koostumus Kosteuskartoitus * laboratorioanalysoinnista vastasi Mikrobioni Oy ** laboratorioanalysoinnista vastasi Mikrofokus Oy Andersen 6 vaihekeräin Kasvatus, laskenta ja tunnistus* Pintasivelynäyte ja suoraviljely Kasvatus, laskenta ja tunnistus* Laimennossarjaviljely Kasvatus, laskenta ja tunnistus* Pölyn pyyhintänäyte minigrip pussiin SEM ja EDS analysaattorit** Pintakosteusmittari Protimeter Surveymaster 02/2013 1, 2 04/ /2013 1, 2 04/ /2013 Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

4 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu 3.1 Mikrobit sisäympäristössä Mikrobit Sisäilmanäytteet Sisäilman mikrobimittauksin selvitettiin tilojen mikrobipitoisuuksia sekä lajistoa. Näytteet otettiin Andersen 6 vaihekeräimellä käyttäen mallasuute (M2) ja dikloran glyseroli 18 (DG18) alustoja homeille ja tryptoni hiivauute glukoosi alustaa (THG) bakteereille (Asumisterveysohje, 2003). Näytteiden analysoinnista vastasi Mikrobioni Oy, homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku tai lajitasolle (Asumisterveysopas, 2009). Näytteet otettiin luokista B416 (5A), B415 (erityisopetus) sekä B110 (sosiaalitila). Näytteenottohetkellä ulkona maassa oli lumipeite ja pakkasta noin 2 astetta Mikrobit Pintasivelynäytteet Näytteet otettiin tulo ja poistokanavista steriiliin puskuriliuokseen kostutetulla pumpulipuikolla sivellen. Näytteitä kerättiin ylimmän kerroksen luokkatiloista sekä itä että länsipuolelta (eri IV koneen vaikutusalueet). Näyte viljeltiin suoraan kohteessa kolmelle elatusalustalle; M2, DG18 sienille ja THG bakteereille. Näytteiden inkuboinnin jälkeen maljoilta laskettiin pesäkkeiden määrät ja homeet tunnistettiin suku tai lajitasolle (TTL, 2011). Analysoinnista vastasi Mikrobioni Oy Mikrobit Materiaalinäytteet Rakenneavauksia tehtiin yläpohjaan ullakolta käsin rakennuksen itäpuolelle luokkatilojen B415, B416, B418 ja käytävän alueelle. Rakenneavauksia tehtiin ulkoseinän viereen, keskilattialle sekä IV konehuoneen viereen. Näytteet kerättiin Yläpohjan eristemateriaalista määritettiin homeiden ja bakteerien määrä laimennossarjamenetelmällä käyttäen pintaviljelytekniikkaa (Asumisterveysohje 2009). Näytteet viljeltiin kolmelle elatusalustalle; M2, DG18 sienille ja THG bakteereille. Näytteiden inkuboinnin jälkeen maljoilta laskettiin pesäkkeiden määrät ja homeet tunnistettiin suku tai lajitasolle (TTL, 2011). Analysoinnista vastasi Mikrobioni Oy. 3.2 Pölyn koostumus pinnoilla ja IV kanavissa Pyyhintänäytteen avulla selvitettiin luokkahuoneiden yläpinnoilla olevan vanhan pölyn sekä IV tulokanavan pölyn koostumusta. Näytteet kerättiin Laboratoriossa näytteet analysoitiin elektronimikroskoopilla ja röntgenmikroanalysaattorilla. Analysoinnista vastasi Mikrofokus Oy. 3.3 Kosteuskartoitus Pintakosteusmittarin avulla kartoitettiin lattian ja seinäpintojen kosteuden vaihteluita kellarikerroksessa, jossa oli näkyviä kosteusrasituksen merkkejä. Tarkoituksena oli arvioida erityisesti kosteuden vaihteluita ja selvittää ovatko näkyvät jäljet yhä kosteita. Mittaukset suoritettiin pintakosteusmittarilla Protimeter Surveymaster (Pforzheim, Saksa). Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

5 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu 4 TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 4.1 Aistinvaraiset havainnot ja käyttäjien kommentit Kohdekäyntien aikana haastateltiin käyttäjiä sekä saatiin lisätietoa kiinteistönhoitajalta ja muilta tilapalvelun edustajilta. Aistinvaraisesti havainnoitiin ilmanvaihdon toimintaa, rakenteiden kuntoa sekä sisäilman olosuhteita ja laatua. Alle on koottu keskeisimpiä ilmi tulleita asioita sekä havaintoja kohdekäynneiltä. Käyttäjien kommentteja Käyttäjät ovat olleet pääosin tyytyväisiä peruskorjaukseen, mutta ongelmia (hajua ja oireilua) on ollut ylimmässä kerroksessa itäpuolen luokissa sekä kellarikerroksessa siistijöiden sosiaalitilassa. Luokan 5A (B416) opettaja ja myös oppilaat kokevat sisäympäristöstä johtuvia oireita. Opettajan kertoman mukaan oireet ovat mm. silmien kirvelyä, äänen menetystä, kurkun ärsytysoireita, ihooireita ja päänsärkyä. Opettaja ei ehdi palautua oireistaan viikonlopun aikana vaan palautumiseen vaaditaan viikon loma. Kouluterveydenhuollon havainnon mukaan luokan 5A oppilailla on normaalia enemmän astmalääkitystä. Myös opettajalla on astmalääkitys, vaikka astmaa hänellä ei ole diagnosoitu. Luokan 3A (B418) opettaja kuvailee olotilaansa jatkuvasti tukkoiseksi, myös oppilailla on hänen mukaansa enemmän poissaoloja kun aikaisemmin. Myös erityisopettaja (B415) on oireillut (mm. hengitystieoireet) erityisesti lukuvuonna Opettajat kuvailivat luokkien hajua monin tavoin: kellarin, viemärin ja liiman tyyppiseksi hajuksi. Opettajien mukaan riittävästi raitista ilmaa ei tule luokkiin, ilma on raskasta ja tunkkaista. Erityisen huono tilanne on kun ilmanvaihto ei ole toiminnassa. Käyttäjien mukaan kattovuotoja on ollut paikoin ainakin ennen peruskorjausta. Yläpohjan rakennetta ei tunneta tarkemmin, on mahdollista että eristemateriaalit ovat paikoin kastuneet. Myös siistijät kertoivat kokevansa oireita mm. äänen käheyttä oleskellessaan sosiaalitiloissa. Työpäivästään he viettävät noin tunnin tilassa, mutta henkilökohtaiset tavarat ja vaatteet ovat tiloissa olevissa pukukaapeissa koko päivän ajan. Tietoa tilaajan edustajilta Kiinteistönhoitajan mukaan rakennuksen itä ja länsipuolta palvelevat eri ilmanvaihtokoneet (2 4 kerrokset, käytävä rajana). Mika Söderström antoi käyttöömme IV mittauspöytäkirjan vuodelta 2009 sekä pöytäkirjan viimeisimmistä mittauksista, jotka oli tehty maaliskuussa 2013 (Liite 1). Samassa yhteydessä hän mainitsi, että kanavistonuohousta ei ole tehty saneerauksen jälkeen. Mittauspöytäkirjojen mukaan ilmamäärät olivat pielessä ja ilmanvaihdon säätötyöt tehtiin kevään ja kesän 2013 aikana tilaajan toimesta Halton Oy:n ohjeistuksella. Pekka Koskimiehen kautta saimme lisätietoa erityisesti yläpohjarakenteesta, betonilaattojen välissä on purueristettä. Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

6 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu Havaintoja kohdekäynneiltä, kuvia liitteessä 2. Hajut o o o o Selvä homeen haju havaittiin luokassa B416 jokaisella kohdekäynnillä. Viereisissä luokissa haju ei ollut yhtä selvä. Vastaavaa selkeää homeen hajua ei siistijöiden sosiaalitilassa havaittu. Ullakkotila oli hyvin tuulettuva, hajua ei ollut. Silminnähtävät kosteusjäljet o Kosteusjälkiä ei juuri ylemmissä luokkahuoneissa havaittu (yksi vanha luokan B415 katossa). o Kellarikerroksessa oli monin paikoin nähtävissä kosteusrasitus (seinäpintojen kupruilu). o Ullakolla havaittiin kosteusjälkiä kattolaudoituksessa sekä vanhoissa katon tukirakenteissa. Ilmanvaihto o Rakennuksen itä ja länsisivua palvelee eri IV koneet o IV koneissa ei havaittu kuitulähteitä o Aistinvaraisesti arvioituna luokat vaikuttivat alipaineisilta kun luokkien ovet olivat kiinni, mutta luokkahuoneen oven ollessa auki ne vaikuttivat lievästi jopa ylipaineisilta (ylimmässä kerroksessa). Luultavasti rakennus ei kokonaisuutena ole niin alipaineinen kuin mitä ongelmallisimmat luokkahuoneet ovat. 4.2 Mikrobit sisäympäristössä Mikrobit Sisäilmanäytteet Mitatut sisäilman home ja bakteeripitoisuudet luokissa B416 ja B415 olivat pieniä. Sosiaalitilasta B110 otetun sisäilmanäytteen home ja bakteeripitoisuudet olivat suurempia kuin luokkatiloista otettujen näytteiden pitoisuudet, mutta edelleen suhteellisen pieniä (homeet 32 pmy/m 3, bakteerit 130 pmy/m 3 ). Koulurakennuksissa sisäilman sieni itiöpitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m 3. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien koulurakennusten näytteiden sienien mediaanipitoisuus on yleensä alle 12 pmy/m 3 (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli 4500 pmy/m 3 viittaa tilankäyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon (Asumisterveysopas, 2009). Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Luokkatiloista B416 ja B415 otetuissa ilmanäytteissä ei ollut ns. kosteusvaurion indikaattorimikrobeja, ainoastaan sisäilmalle tyypillinen Penicillium sekä ulkoilman yleisin home Cladosporium tunnistettiin luokan B415 näytteestä. Sosiaalitilasta B110 otetun ilmanäytteen vallitsevana homelajina oli kosteusvaurion indikaattorimikrobi A. penicilloides/restrictus. Muiden kuin Penicillium sienten esiintymistä valtalajina sisäilmanäytteissä voidaan pitää epätavanomaisena. Tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä Mikrobit Pintasivelynäytteet Pidempiaikaista sisäilmasta poistuvaa mikrobikertymää selvitettiin poistokanaviston pintasivelynäytteiden avulla. Poistokanavien/ venttiileiden epätavanomainen mikrobilajisto voi viitata normaalista poikkeavaan mikrobilähteeseen ko. tiloissa, sillä osa mikrobeista poistuu huoneesta ilmanvaihdon myötä. Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

7 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu Aistinvaraisesti arvioiden poistokanavat olivat varsin pölyisiä. Poistoilmakanavien pinnoilta otetuissa sivelynäytteissä oli laaja mikrobikirjo. Kosteusvaurion indikaattorimikrobeita havaittiin useissa näytteissä. Niitä oli itäpuolen luokkien poistokanavissa (luokat B415 ja B418) sekä länsipuolen luokkien poistokanavissa (luokat B412 ja B413). Sen sijaan kosteusvaurion indikaattorimikrobeja ei havaittu näytteissä, jotka oli otettu homeelta haisevan luokan B416 ja sen viereisen varastotilan poistokanavan pinnoilta. Tuloilmakanavien (B416 ja B409) pinnoilta otetuissa sivelynäytteissä ei havaittu mikrobeja. Yksityiskohtaiset tulokset on esitetty liitteessä Mikrobit Materiaalinäytteet Keskuskoulun yläpohjan purueristeessä oli selvää mikrobikasvua monin paikoin. Asumisterveysohjeen mukaan sieni itiöpitoisuus yli pmy/g viittaa sienikasvuun (homeet, hiivat) näytteessä. Bakteeripitoisuus yli pmy/g ja sädesienipitoisuus yli 500 pmy/g viittaavat bakteerikasvuun näytteessä. Suurin homepitoisuus oli näytteessä, joka otettiin luokan B416 yläpuolelta IV konehuoneen vierestä tukipuun juurelta (avaus 5). Tukipuussa itsessään oli myös nähtävissä kosteuden aiheuttamia valumajälkiä. Purueristeessä homepitoisuus oli jopa pmy/g ja mikrobilajistossa oli suuri määrä erityisen myrkyllisinä pidettyjä homeita (Stachybotrys sekä Aspergillus versicolor) sekä sädesieniä. Vaikka pitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa purueristeen pinnalta ja pohjalta otetuissa näytteissä, homelajiston perusteella vaikuttaa siltä, että purueristekerroksen pinnalla on kosteammat olosuhteet kuin pohjalla. Pohjalta otetussa purunäytteessä oli mikrobeita, jotka viihtyvät kuivemmissakin olosuhteissa, mutta pinnalta otetussa näytteessä havaittiin lajeja, jotka kasvavat hitaasti vaatien erityisen kosteat olosuhteet ja siten ilmenevät kosteusvauriossa vasta pitkän ajan kuluessa (Stachybotrys). Myös viereisestä avauksesta (avaus 7, IV konehuoneen vierestä) otetussa näytteessä homepitoisuudet olivat suuria ja useita kosteusvaurion indikaattorihomeita tunnistettiin. Ullakon takaosasta otetuissa näytteissä (alapuolella luokka B418 ja käytävä) oli pääosin suhteellisen pienet homepitoisuudet, ja ainoana homelajina oli nopeakasvuinen sisäympäristön yleisin home Penicillium. Kosteusvaurion indikaattorimikrobeita ei tutkituissa näytteissä havaittu. Sen sijaan näytteiden bakteeripitoisuudet olivat monin paikoin suuret, jopa pmy/g, minkä vuoksi useissa alueen näytteissä todettiin olevan selvä mikrobikasvu. Kun verrataan yläpohjan materiaalinäytteiden mikrobilajistoa alapuolisten luokkatilojen poistokanavien pinnalta siveltyjen näytteiden mikrobilajistoon, löydetään yksi sama indikaattorihome Ulocladium. Materiaalinäytteiden näytteenottopaikat on esitetty liitteessä 5. Yhteenvetotaulukko tuloksista on liitteenä 6 ja tarkempi tulosraportti liitteenä Pölyn koostumus pinnoilla ja IV kanavissa Pölyä oli kertynyt paljon yläpinnoille sekä erityisesti leveiden IV putkien päälle luokkatiloissa. Yläpinnoilla IV putkien päällä ollut vanha pöly piti sisällään tavanomaisia huonepölyhiukkasia (hilsettä, tekstiili ja paperikuitujen osasia, pieni määrä kiviaineshiukkasia yms). Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

8 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu Tuloilmakanavista pyyhityn pölyn todettiin koostuvan kiviaineshiukkasista, pienestä määrästä tekstiili ja paperikuitujen osasia sekä sinkkipitoisista hiukkasista. Luokan B409 tuloilmakanavasta otetussa näytteessä oli lisäksi paljon orgaanisia hiukkasia, jotka mahdollisesti ovat tärkkelystä. Luokan B416 tuloilmakanavasta otetussa näytteessä oli lisäksi pieni määrä vuori ja lasivillan tyyppisiä mineraalikuituja. Näytteissä ei todettu asbestikuituja eikä homeitiöitä. Tulokset on esitetty liitteessä Kosteuskartoitus Kellarikerroksessa pintakosteusmittarilla tehdyt mittaukset osoittivat että seinäpinnat, joissa oli näkyviä kosteusrasitusjälkiä, olivat edelleen kosteita. Myös muovimaton alapuolinen lattia oli kostea lähes kauttaaltaan. Tärkeimmät havainnot on listattuna alla: Siistijöiden taukotilan ulkoseinä oli kostea noin 1,5 m korkeudelta alaspäin. Kyseessä on maanvastainen seinä. Pintakosteusmittarilla mitattu raja oli hyvin selkeä ja jyrkkä, samalla korkeudella on nähtävissä ensimmäisiä kosteusjälkiä (kupruilua seinässä). Väliseinissä kosteus on noussut noin 0,5 m korkeudelle, kosteusjälkiä havaittavissa ko. korkeudelle saakka. Lattia oli kauttaaltaan kostea, pientä eroa paikoitellen. Siivousvälinevaraston klinkkerilattian puoli oli kuiva ja vierestä sauman jälkeen maton kohdalta mitattuna kostea. Korkea kosteus maton alla aiheuttaa usein maton, liimojen ja tasoitteiden kemiallista hajoamista, mistä aiheutuu VOCpäästöjä sisäilmaan. Myös teknisen luokan toisella puolella olevan aulan lattia todettiin kosteaksi. Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

9 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu 5 YHTEENVETO Ylimmän kerroksen luokkatilat Yläpohjan purueristeissä havaittiin monin paikoin mikrobikasvua. Suurin homepitoisuus oli näytteessä, joka otettiin luokan B416 yläpuolelta IV konehuoneen vierestä tukipuun juurelta. Näytteessä oli myös suuri määrä erityisen myrkyllisinä pidettyjä homeita sekä sädesieniä. Luokassa B416 havaittiin selvä homeen haju jokaisella käynnillä. Yläpohjarakenteissa olevista mikrobivaurioista huolimatta alapuolisten luokkatilojen sisäilmasta otettujen näytteiden pitoisuudet olivat pieniä eikä indikaattorimikrobeita havaittu. Sisäilman pitoisuuksien hetkellinen vaihtelu voi olla suurta ja pitoisuustasot voivat olla alhaisia vaikka rakenteissa olisi merkittäviä kosteus ja mikrobivaurioita. Yläpohjan purueristeistä löytyi samaa indikaattorimikrobia kuin mitä havaittiin alapuolisten luokkatilojen poistokanavien pinnoilta sivellyissä näytteissä. Löydös voi viitata siihen, että paikoin epäpuhtauksia kulkeutuu rakenteista alapuolisten luokkatilojen sisäilmaan. Ilmamäärämittaukset teki tilaajan urakoitsija. Ilmanvaihdon säätöjen todettiin olevan pielessä. Painesuhteiden vaihtelun ja luokkatilojen alipaineisuuden vuoksi yläpohjan rakenteissa esiintyvät epäpuhtaudet voivat kulkeutua vuotoilmavirtausten mukana sisäilmaan ja aiheuttaa mm. hajuhaittoja ja oireilua. Aistinvaraisesti arvioiden poistokanavat olivat varsin pölyisiä. Kellarikerros, siistijöiden sosiaalitilat Kellarikerroksessa pintakosteusmittarilla tehdyt mittaukset osoittivat että seinäpinnat, joissa oli näkyviä kosteusrasitusjälkiä, olivat edelleen kosteita. Myös muovimaton alapuolinen lattia oli kostea lähes kauttaaltaan. Korkea kosteus maton alla aiheuttaa usein maton, liimojen ja tasoitteiden kemiallista hajoamista mistä aiheutuu VOC päästöjä sisäilmaan. Siistijöiden sosiaalitilassa on kostuneita seinä ja lattiarakenteita, tämä on johtanut mikrobikasvuun rakenteissa, mikä vuoksi indikaattorimikrobia havaittiin ilmanäytteessä. Vaikka siistijöiden oleskelu sosiaalitiloissa on vähäistä, on huomioitava että he säilyttävät tilassa omia henkilökohtaisia tavaroitaan ja vaatteitaan työpäivän ajan. Kesän aikana tilanne kellarikerroksessa muuttui äkillisen vesivahingon vuoksi. Pintoja korjataan parhaillaan tilaajan toimesta. Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

10 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu 6 SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET Ilmanvaihto Ilmanvaihdon säätötöiden jälkeen on suositeltavaa toteuttaa painesuhteiden seuranta koulussa. Ilmanvaihtokanaviston puhdistus on suositeltavaa tehdä lähivuosina. Yläpohjarakenne Yläpohjan eristemateriaalin poistaminen on ainoa keino poistaa mikrobilähde rakenteista. Asia tulee pitää mielessä seuraavaa suurempaa peruskorjausta suunniteltaessa. Yläpohjan eristetilan alipaineistaminen ja rakenteiden tiivistäminen on mahdollinen korjausvaihtoehto, jonka tarkoituksena on estää ilmavirtausten kulkeutuminen rakenteista sisäilmaan. Tällöin on huolehdittava siitä, että ulospuhallettava ilma johdetaan paikkaan, josta se ei uudelleen kulkeudu sisätiloihin (tarpeeksi kauaksi tuloilmasäleiköistä ja ikkunoista). On myös kiinnitettävä huomiota tilojen painesuhteisiin ja niiden säännöllinen vuosittainen seuraaminen on suositeltavaa. Lisäksi on suositeltavaa varmistaa alipaineistuksen ja tiivistyskorjausten toimiminen merkkiainekokein. Yläpohjan eristetilaan syötetyn merkkikaasun kulkeutumista seurataan kaasuanalysaattorin avulla ja mikäli vuotoilmareittejä sisätiloihin löydetään, tulee ne huolellisesti tiivistää. Sisätilat Pölykertymien poisto kaikilta sisäpinnoilta on suositeltavaa, koska mikrobiperäiset epäpuhtaudet ovat voineet kiinnittyä pölykertymiin ja vapautuvat sieltä aika ajoin sisäilmaan. Perusteellisesti toteutetun siivouksen laatu suositellaan todennettavan pintapölymittauksin. Kellarikerros Kesällä sattuneen äkillisen vesivahingon vuoksi kellarikerroksen tilat on jouduttu avaamaan ja korjaustyöt on tehty tilaajan toimesta kesän ja syksyn 2013 aikana. Lattioihin on vaihdettu hengittävä materiaali. Erityisesti seinäpintojen kosteuden vaihteluita ja mahdollisia uusia kosteusrasituksen merkkejä on suositeltavaa seurata jatkossakin. HALTON OY:n VASTUULLA OLEVAT JATKOTOIMENPITEET Painesuhteiden seuranta, lokakuu marraskuu 2013 Merkkiainekokeet, lokakuu 2013 Pintapölymittaukset perusteellisen siivouksen jälkeen, marraskuu 2013? Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

11 Halton Diagnose TM RAPORTTI Keskuskoulu Halton Global Services, Piia Markkanen, FT Markku Hyvärinen, DI Sisäympäristöasiantuntija Johtava asiantuntija p p LIITTEET Liite 1 IV mittauspöytäkirjat, tilaajan lähettämät Liite 2 Kuvia Liite 3 Tulosraportti, Sisäilman mikrobit Liite 4 Tulosraportti, Pintasively mikrobit Liite 5 Rakenneavauspaikat ullakolla, materiaalinäytteenotto Liite 6 Yhteenveto materiaalinäytteiden tuloksista Liite 7 Tulosraportti, materiaalinäytteiden mikrobit Liite 8 Pölyn koostumus 8 KIRJALLISUUSVIITTEET 1) Asumisterveysohje. Sosiaali ja terveysministeriön oppaita 2003:1. 2) Asumisterveysopas. Asumisterveysohjeen soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys lehti ) Toimiston sisäilmaston tutkiminen, Työterveyslaitos ) Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteusja homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. Tämä raportti on pätevä vain kokonaan kopioituna

12

13 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Pvm Kohde: Porvoon Keskuskoulu Mittaaja: Tony Blomqvist Kisällintie 4 A Aleksanterinkatu 25 Puh PORVOO PORVOO Puh krs. osa B Mittauslaite: Alnor EBT-721 Alnor 6200 Huone Säädin Säädin Q suun [l/s] Q suun [l/s] dp dp Avaus Avaus Q mitt [l/s] Q mitt [l/s] Huom. TULO POISTO TULO POISTO TULO POISTO TULO POISTO TULO POISTO B415 IRIS 250 IRIS k=27,3 k=24, tulo -poisto = -58 B416 IRIS 315 IRIS k=64,5 k=42, tulo -poisto = huom. B verkko 20 huppu huppu tulee siirtoilma 416:sta B418 IRIS 315 IRIS k=58,7 k=37, B419 8 x T x P2-400x huppu huppu huppu huppu T huppu huppu IV-kojeen 305TK/PK kokonaisilmamäärä mitattu Ø800 kanavista, tulo ~4043 l/s ja poisto ~3796 l/s. Koneessa olevat ilmamäärämittarit näyttävät molemmille vajaata 4000 l/s. Suurin osa iv-konehuoneessa sijaitsevista säätöpelleistä ei ole alkuperäisissä arvoissaan eikä vastaa vaadittuja ilmamääriä. 4. kerroksen alaslasketun katon yläpuolella on paikoitellen selvästi tuntuvaa ylipainetta.

14 Keskuskoulu Liite 2 Kuva 1. Sisäilmanäytteenotto luokassa B416. Kuva 5. Siistijöiden taukotila, välisenä oli kostea n. 0,5 m korkeudelle saakka. Kuva 2. Vanha kosteusjälki luokan B415 katossa Kuva 6. IV konehuone. Kuva 3. Siivousvälinevarasto, maton alla kosteaa, viereisen klinkkerin alla kuivaa. Kuva 4. Siistijöiden taukotila, maanvastainen seinä oli kostea n. 1,5 m korkeudelle sakka. Kuva 7. Pölykertymää luokkahuoneissa IV putkien päällä.

15 Keskuskoulu Liite 2 Kuva 8. Poistokanavan pölyisyys todettiin pintasivelynäytteenotossa. Kuva 11. Ullakolla vuotojälkiä tukipalkeissa. Kuva 9. Tuloilmakanava, luokka B416. Kuva 12. Rakenneavauspaikkoja merkittyinä ullakolla (avaukset 5 ja 7). Kuva 10. Ullakolla vuotojälkiä katon alapuolisessa laudoituksessa. Kuva 13. Yläpohjan eristemateriaalia, rakenneavaus 7.

16 raportti IA Piia Markkanen Halton Oy Esterinportti Helsinki TULOSRAPORTTI KOHDE: Keskuskoulu, Porvoo NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Piia Markkanen, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä käyttäen mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustoja homeille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustaa (THG) bakteereille. Elatusalustoja pidettiin +25 C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (viite: Asumisterveysopas 2009). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. TULOKSEN TULKINTA: Koulurakennuksissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m³ (Meklin ym. 2008). Yksittäisten, 1-2 näytteen suurempi pitoisuus voi viitata kyseisessä tilassa olevaan poikkeukselliseen mikrobilähteeseen ja vaurioon tai muuhun ns. normaalilähteeseen. Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³ (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon (Asumisterveysopas, 2009). Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienien esiintyminen yli 10 pmy/m³ pitoisuuksina koulujen sisäilmassa viittaa mikrobikasvuun rakennuksessa. MÄÄRITYSRAJA: Menetelmän määritysraja 10 min näytteenottoajalla on 4 pmy/m³. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

17 raportti IA YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa epäily mikrobilähteestä rakennuksessa vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 1, h. B416, luokka 5A, 3 krs. homepitoisuus alle määritysrajan, pieni ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa bakteeripitoisuus 2, h. B415, erityisopetus, 3 krs. pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 3, h. B110, sosiaalitila, kellari pieni homepitoisuus, kuitenkin indikaattorimikrobia. Pieni bakteeripitoisuus epäily mikrobilähteestä rakennuksessa Kuopiossa, Teija Meklin Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

18 raportti IA ANALYYSITULOKSET: Yksittäisten mikrobisukujen ja/tai lajien osuudet lasketaan osuuksina kokonaispitoisuudesta, joten alla olevassa taulukossa esitetty todellinen kokonaispitoisuus voi laskennallisista syistä poiketa hieman yksittäisten sukujen summasta. Tulokset ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobilähteeseen viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit tähdellä. pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen home, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut homeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan Näyte: 1, h. B416, luokka 5A, 3 krs. (tutkimustunnus: IA130160) HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 47 muut bakteerit 47 *sädesienet <mr Näyte: 2, h. B415, erityisopetus, 3 krs. (tutkimustunnus: IA130161) HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 6 3 Kokonaispitoisuus 47 Penicillium sp. 3 muut bakteerit 47 Cladosporium sp. 3 *sädesienet <mr steriilit 3 Näyte: 3, h. B110, sosiaalitila, kellari (tutkimustunnus: IA130162) HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus 4 32 Kokonaispitoisuus 130 *A. penicillioides/restrictus 14 muut bakteerit 130 Penicillium sp. 11 *sädesienet <mr steriilit 7 Cladosporium sp. 4 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

19 raportti IA VIITTEET: Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Asumisterveysopas. Asumisterveysohjeen soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys-lehti Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen-Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

20 raportti PI Piia Markkanen Halton Oy Esterinportti Helsinki TULOSRAPORTTI KOHDE: Keskuskoulu, Porvoo NÄYTTEET: Pintanäytteet on ottanut Piia Markkanen, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: Näytteet oli otettu noin 5-10 cm² näytteenottoalueelta steriiliin puskuriliuokseen kostutetulla pumpulipuikolla sivellen. Pölyn laskeuma-aika keräyspinnalle ei ole tiedossa. Näyte oli viljelty suoraan kolmelle elatusalustalle; mallasuute- (M2), ja dikloran-glyseroli-18 (DG18) sienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alusta (THG) bakteereille. Näytettä inkuboitiin +25 C 7 vrk (homeet ja hiivat, kokonaisbakteerimäärä) ja 14 vrk (sädesienet), minkä jälkeen maljoilta laskettiin pesäkkeiden määrät ja homeet tunnistettiin suku- tai lajitasolle (Asumisterveysohje). MÄÄRITYSRAJA: Menetelmän määritysraja on 1 pmy/malja. ANALYYSITULOKSET: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Lyhenteiden selitykset: <mr = ei mikrobeja T = malja täynnä pesäkkeitä, ei voitu laskea YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla Kosteusvaurioon viittaavan mikrobin esiintyminen on esitetty tähdellä. Näyte: 1, h. 416 (5A) poistokanava (tutkimustunnus: PI130364) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaispitoisuus 8 15 Kokonaispitoisuus T Penicillium sp. 8 muut bakteerit T tunnistamaton 7 *sädesienet <mr Rhizopus sp. 1(YK) 5 Aureobasidium sp. 2 M2-alustalla olleita tunnistamattomia pesäkkeitä ei voitu tunnistaa, koska ne kasvoivat ylikasvaneen Rhizopus-homeen alla. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

21 raportti PI Näyte: 2, h. 416 viereinen varasto poistokanava (tutkimustunnus: PI130365) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaispitoisuus 4 <mr Kokonaispitoisuus 31 hiivat 2 muut bakteerit 31 Cladosporium sp. 1 *sädesienet <mr Penicillium sp. 1 Näyte: 3, h. 416 (5A) tulokanava (puhdistusluukusta) (tutkimustunnus: PI130366) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 1 muut bakteerit 1 *sädesienet <mr Näyte: 4, h. 418 (3A) poistokanava (tutkimustunnus: PI130367) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus T tunnistamaton 14 muut bakteerit T *Eurotium sp. 5 *sädesienet <mr Penicillium sp. 5 steriilit 2 Cladosporium sp. 1 *Ulocladium sp. 1 Rhizopus sp. 1(YK) M2-alustalla olleita tunnistamattomia pesäkkeitä ei voitu tunnistaa, koska ne kasvoivat ylikasvaneen Rhizopus-homeen alla. Näyte: 5, h. 415 poistokanava (tutkimustunnus: PI130368) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaispitoisuus 10 4 Kokonaispitoisuus T Aureobasidium sp. 4 muut bakteerit T steriilit 3 1 *sädesienet <mr Penicillium sp. 2 *Ulocladium sp. 1 *Sphaeropsidales ryhmä 1 1 Cladosporium sp. 1 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

22 raportti PI Näyte: 6, h. 413 (4B) poistokanava (tutkimustunnus: PI130369) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 22 Penicillium sp muut bakteerit 22 steriilit 6 1 *sädesienet <mr hiivat 4 1 Cladosporium sp. 1 Aureobasidium sp. 1 *Exophiala sp. 1 *Sphaeropsidales ryhmä 1 Näyte: 7, h. 412 (4C) poistokanava (tutkimustunnus: PI130370) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 110 *Eurotium sp. 16 muut bakteerit 110(YK) Cladosporium sp. 2 4 *sädesienet <mr hiivat 4 *Sphaeropsidales ryhmä 2 steriilit 2 1 *Ulocladium sp. 1 *Exophiala sp. 1 Näyte: 8, h. 409 (ATK) tulokanava (kanavan päästä) (tutkimustunnus: PI130371) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaispitoisuus 1 <mr Kokonaispitoisuus <mr hiivat 1 Näyte: 9, h. 409 (ATK) poistokanava (tutkimustunnus: PI130372) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaispitoisuus 3 2 Kokonaispitoisuus T steriilit 3 1 muut bakteerit T Alternaria sp. 1 *sädesienet <mr Kuopiossa, Teija Meklin Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

23 raportti PI Mikrobioni Oy VIITTEET: Asumisterveysopas: Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys-lehti, Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

24 Halton Diagnose TM Liite 5 Keskuskoulu Rakenneavauspaikat ja materiaalina ytteenotto keskuskoulun ullakolla varasto B 418 B 416 B 415 Avauspaikoista 1, 4, 8 ja 10 vain yksi näyte, eristekerroksen puolivälistä Muista avauspaikoista 2 näytettä: X_1 purueristettä avauksen pinnalta X_2 purueristettä avauksen pohjalta Alapuolisten luokkatilojen sijainti on merkitty pohjakuvaan katkoviivoin

25 Halton Diagnose TM Liite 6 Keskuskoulu Yhteenveto tuloksista: Yla pohjan eristemateriaalin mikrobit Alapuolinen luokkatila Sijainti Näytteenottosyvyys /näytenumero Homeita* cfu/g Bakteereita cfu/g Indikaattorimikrobit Tulkinta B415 B416 ulkoseinän vierusta pinnalta / 9_ sädesienet 1800 selvä mikrobikasvu pohjalta / 9_ ei mikrobikasvua keskilattia keskeltä / <mr ei mikrobikasvua B416 ulkoseinän vierusta pinnalta / 6_1 <mr 1800 sädesienet 460 ei mikrobikasvua pohjalta / 6_2 <mr 460 ei mikrobikasvua keskilattia pinnalta / 5_ Stachybotrys selvä mikrobikasvu A. versicolor Paecilomyces Ulocladium Acremonium sädesienet pohjalta / 5_ A. versicolor selvä mikrobikasvu Paecilomyces sädesienet keskilattia pinnalta / 7_ Paecilomyces selvä mikrobikasvu pohjalta / 7_ Paecilomyces selvä mikrobikasvu A. versicolor Trichoderma keskilattia keskeltä / Paecilomyces ei mikrobikasvua B418 ulkoseinän vierusta pinnalta / 3_1 <mr ei mikrobikasvua pohjalta / 3_2 460 <mr selvä mikrobikasvu keskilattia keskeltä / <mr ei mikrobikasvua käytävä ulkoseinän vierusta pinnalta / 2_ selvä mikrobikasvu pohjalta / 2_ selvä mikrobikasvu keskilattia keskeltä / 1 <mr selvä mikrobikasvu mr = 45 cfu/g * homepitoisuudet M2 DG 18 alustoilla

26 raportti RM Piia Markkanen Halton Oy Esterinportti Helsinki TULOSRAPORTTI KOHDE: Keskuskoulu, Porvoo NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Piia Markkanen, Markku Hyvärinen, Halton Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ja viljelty ANALYYSIT: Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä laimennossarjamenetelmällä käyttäen pintaviljelytekniikkaa (viite: Asumisterveysopas 2009). Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25 C 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (viite: Asumisterveysopas 2009). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet. TULOKSEN TULKINTA: Asumisterveysohjeen mukaan sieni-itiöpitoisuus yli pesäkkeen muodostavaa yksikköä (pmy)/g viittaa sienikasvuun (homeet ja/tai hiivat) näytteessä. Bakteeripitoisuus yli pmy/g ja sädesienipitoisuus yli 500 pmy/g viittaavat bakteeri- ja/tai sädesienikasvuun näytteessä. Pitoisuuksien ohella tulkinnassa otetaan huomioon myös ns. kosteusvaurioindikaattorisukujen tai lajien esiintyminen. MÄÄRITYSRAJA: Menetelmän määritysraja on 45 pmy/g. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

27 raportti RM YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: ei mikrobikasvua materiaalissa epäily mikrobikasvusta materiaalissa selvä mikrobikasvu materiaalissa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 1, puru, 1 homepitoisuus alle määritysrajan, suuri selvä mikrobikasvu materiaalissa bakteeripitoisuus 2, puru, 2_1 pieni home-, suuri bakteeripitoisuus selvä mikrobikasvu materiaalissa 3, puru, 2_2 Suuri home-, pieni bakteeripitoisuus selvä mikrobikasvu materiaalissa 4, puru, 3_1 homepitoisuus alle määritysrajan, pieni ei mikrobikasvua materiaalissa bakteeripitoisuus 5, puru, 3_2 pieni home-, suuri bakteeripitoisuus selvä mikrobikasvu materiaalissa 6, puru, 4 pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei mikrobikasvua materiaalissa 7, puru, 5_1 suuret home- ja bakteeripitoisuudet, myös selvä mikrobikasvu materiaalissa indikaattorimikrobeja 8, puru, 5_2 suuret home- ja bakteeripitoisuudet, myös selvä mikrobikasvu materiaalissa indikaattorimikrobeja 9, puru, 6_1 homepitoisuus alle määritysrajan, pieni ei mikrobikasvua materiaalissa bakteeripitoisuus 10, puru, 6_2 homepitoisuus alle määritysrajan, pieni ei mikrobikasvua materiaalissa bakteeripitoisuus 11, puru, 7_1 Suuri home-, pieni bakteeripitoisuus selvä mikrobikasvu materiaalissa 12, puru, 7_2 Suuri homepitoisuus, myös selvä mikrobikasvu materiaalissa indikaattorimikrobeja. pieni bakteeripitoisuus 13, puru, 8 pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei mikrobikasvua materiaalissa 14, puru, 9_1 suuri homepitoisuus, bakteereissa selvä mikrobikasvu materiaalissa sädesieniä 15, puru, 9_2 pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei mikrobikasvua materiaalissa 16, puru, 10 pieni homepitoisuus, bakteeripitoisuus alle 17, ei näytettä, määritysrajan ei mikrobikasvua materiaalissa Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

28 raportti RM Kuopiossa, Helena Rintala Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

29 raportti RM ANALYYSITULOKSET: pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen home, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut homeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan Jos tulos on yli tai alle pesäkkeiden luotettavan laskentarajan (lineaarisen mittausalueen ulkopuolella), se on arvio ja asia todetaan alaviitteellä kyseisten tulosten osalta. Tulokset on ilmoitettu kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorit tähdellä. Nayte: 1, puru, 1 (tutkimustunnus: RM130631) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus muut bakteerit *sädesienet <mr Nayte: 2, puru, 2_1 (tutkimustunnus: RM130632) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus steriilit muut bakteerit Penicillium sp *sädesienet <mr Nayte: 3, puru, 2_2 (tutkimustunnus: RM130633) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 1800 Penicillium sp muut bakteerit 1800 *sädesienet <mr Nayte: 4, puru, 3_1 (tutkimustunnus: RM130634) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus muut bakteerit *sädesienet <mr Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

30 raportti RM Nayte: 5, puru, 3_2 (tutkimustunnus: RM130635) Kokonaispitoisuus 460 <mr Kokonaispitoisuus Penicillium sp. 460 muut bakteerit *sädesienet <mr Nayte: 6, puru, 4 (tutkimustunnus: RM130636) Kokonaispitoisuus 460 <mr Kokonaispitoisuus Penicillium sp. 460 muut bakteerit *sädesienet <mr Nayte: 7, puru, 5_1 (tutkimustunnus: RM130637) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus Penicillium sp muut bakteerit *Stachybotrys sp *sädesienet *Aspergillus versicolor *Paecilomyces sp steriilit *Ulocladium sp *Acremonium sp Nayte: 8, puru, 5_2 (tutkimustunnus: RM130638) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus Penicillium sp muut bakteerit *Aspergillus versicolor *sädesienet *Paecilomyces sp steriilit Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 5/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

31 raportti RM Nayte: 9, puru, 6_1 (tutkimustunnus: RM130639) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 1800 muut bakteerit 1400 *sädesienet 460 Nayte: 10, puru, 6_2 (tutkimustunnus: RM130640) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 460 muut bakteerit 460 *sädesienet <mr Nayte: 11, puru, 7_1 (tutkimustunnus: RM130641) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus Penicillium sp muut bakteerit steriilit 830 *sädesienet <mr *Paecilomyces sp. 460 Nayte: 12, puru, 7_2 (tutkimustunnus: RM130642) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 9100 *Paecilomyces sp muut bakteerit 9100 Penicillium sp *sädesienet <mr *Aspergillus versicolor 500 Mucor sp. 500 *Trichoderma sp. 500 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 6/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

32 raportti RM Nayte: 13, puru, 8 (tutkimustunnus: RM130643) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 500 Penicillium sp muut bakteerit 500 *Paecilomyces sp. 900 *sädesienet <mr Nayte: 14, puru, 9_1 (tutkimustunnus: RM130644) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 2300 Penicillium sp muut bakteerit 460 steriilit 460 *sädesienet 1800 Nayte: 15, puru, 9_2 (tutkimustunnus: RM130645) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 460 Penicillium sp muut bakteerit 460 *sädesienet <mr Nayte: 16, puru, 10 (tutkimustunnus: RM130646) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus <mr Penicillium sp Nayte: 17, ei näytettä, (tutkimustunnus: RM130647) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus <mr VIITTEET: Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Asumisterveysopas. Asumisterveysohjeen soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys-lehti Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 7/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

33

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3 1.4 Tutkimusvälineet...

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (12) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto... 4 2.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 4

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto

Lisätiedot

Rakenneselvitys Halton Solve TM

Rakenneselvitys Halton Solve TM Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti

Sisäilmamittausraportti Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno Sisäilman mikrobitutkimukset Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie 6 81200 Eno 2 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus 19.2.2018 2101 Sisäilman mikrobitutkimukset 29.1.2018 Tilaaja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti Sisäilmatutkimus Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Raportti 2 10.6.2014 Tapani Hirvonen Kiinteistöpäällikkö Kiteen kaupunki/teknisen toimen palvelut Kiteentie 25 82500 Kitee Tuhkalan sisäilmatutkimus

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm Aerator Oy Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1 Pvm 10.09.2013 Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA Kohde: Veromäen koulu Puh:09-280671, 0400-430671 Suorittaja: P.Leinonen Fax: 09-2420671 Mittarit: DB-Calc

Lisätiedot

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Korjaustöiden jälkeisten sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 29.8.2018 1/6 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot 1/9 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Ruoritalo Koulutie 3 82500 Kitee 2 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus 19.1.2018 1952 Kiteen kaupunki, Ari Jumppanen Kiteentie 25 82500

Lisätiedot

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Poikkikatu 7 48900 Kotka 2.1.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T9001 07 TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 15.2.2019 1/13 Pietarsaaren kaupunki Tekninen palvelukeskus Strengberginkatu 1 68600 Pietarsaari Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa Muistio 1 (7) Tilaaja: Akaan kaupunki Kiinteistöpäällikkö Henri Salonen puh: 040 335 3255 sähköposti: henri.salonen@akaa.fi 1 Tutkimuksen tekijä 2 Taustaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy Tampellan esplanadi

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 17.11.2016 Rantatien koulu Virrat Lausunto Rantatien koulu 1182 18.11.2016 2 Tilaaja Virtain kaupunki Tilapalvelut, Hannu Heikkilä Virtaintie 26 34800 Virrat Kohde Rantatien koulu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä Sisäilmatutkimus Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Kärkölä 2 Raportti Vuokkoharjun koulu 1290 1.3.2017 Jukka Koponen Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Vuokkoharjun koulun sisäilmatutkimus Aika

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto HEINÄVEDEN KUNTA Terveyskeskus Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.9.2017 P32551 Tutkimusraportti/Terveys keskus/päivitetty lausunto 2 (17) Ylikotila Jenni

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ Sivu 1/13 1 TIIVISTELMÄ TUTKIMUSRAPORTTI Tutkimuksen kohde ja osoite Karjaan yhteiskoulu, Tammisaarentie 62 A, 10320 Karjaa Tutkimuksen ajankohta ja tekijät: 14.6.2017, Jussi Kuusisto ja Kari Yli-Muilu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku 18.2.2018 Haarlankatu 4E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 KOHDETIEDOT Toimeksiantaja:

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA215JOKIVK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA215JOKIVK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Johdanto TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA Tutkimuksen

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

KOULUT TERVEIKSI- Koulu korjaamalla kuntoon?

KOULUT TERVEIKSI- Koulu korjaamalla kuntoon? KOULUT TERVEIKSI- Koulu korjaamalla kuntoon? Heidi Rosenblad Terveysvalvontapäällikkö Väinölän pikkukoulu 1950-luvun lopulla valmistunut kivirakenteinen kahteen tasoon rakennettu koulurakennus terveysvalvontapäällikkö

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 7.3.2018 22500612-027 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Birger Jaarlin katu 33, 2. krs) 13101 Hämeenlinna mika.metsa-alho@hameenlinna.fi Kohde

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Tutkimusasetelma ja tutkimukset A. Kirjallisuusosio B. Kenttätutkimukset tutkimuskohteessa=t, vertailukohteessa=v 1. Kosteusmittaukset

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot