Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus"

Transkriptio

1 Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Ruoritalo Koulutie Kitee

2 2 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Kiteen kaupunki, Ari Jumppanen Kiteentie Kitee Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Yleistietoja kohteesta Kyseessä on 1954 rakennettu 2+1 kerroksinen harjakattoinen koulurakennus, jota on peruskorjattu 1977 ja perusparannettu Salaojitus ja perusmuurin vesieristys on tehty v Kohteessa on koneellinen poistoilmanvaihto. Poisto on toteutettu vesikatolla olevien poistopuhaltimien avulla, lukuun ottamatta 2-kerroksen eskaritiloja, jossa on talotuuletin. Korvausilman saanti tiloihin on järjestetty ikkunakarmeissa olevien korvausilmaventtiilien avulla. Perusmuurirakenteissa todettujen kosteusvaurioiden vuoksi kellarikerros on osastoitu ja alipaineistettu yläpuolisten tilojen suhteen, sulkemalla ilmareitit porrashuoneisiin ja hissikuiluun, sekä asentamalla kellaritilaan poistoimurit. Rakenneliitoksiin ja läpivienteihin on tehty vv tiivistyskorjauksia ja ilmanvaihdon toimintaa on parannettu korvausilmareittejä suurentamalla / lisäämällä. Aikaisemmat tutkimukset Sisäilman mikrobitutkimus, Sisäilmatalo Kärki Oy Homekoiran ilmaisukohtien tutkimus, Sisäilmatalo Kärki Oy Sisäilmatutkimus, Sisäilmatalo Kärki Oy Sisäilmatutkimus, Suomen Sisäilmakeskus Sisäilmatutkimus, Suomen Sisäilmakeskus Sisäilmariskien selvitys ja osittainen kuntotutkimus, Suomen Sisäilmakeskus Toimeksianto Osassa tiloja on edelleen koettu sisäilmaan liitettyjä oireita. Suunnitelluilla tutkimuksilla oli tarkoitus selvittää rakennuksen sisäilman mahdollisia altisteita, niiden lähteitä ja muita sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukset Sisäilman mikrobipitoisuuksia ja lajistoa selvitettiin ilmamikrobinäytteiden avulla. Rakenneliitosten ilmavuotoja selvitettiin pistokoeluontoisesti merkkisavulla. Välipohja- ja ulkoseinärakenteiden lämmöneristeiden mikrobiologista kuntoa selvitettiin materiaalimikrobinäytteiden avulla, samalla selvitettiin rakennetyyppi ja eristemateriaali. Tutkimukset tehtiin porareikien kautta, minkä vuoksi rakennetiedot eivät ole täydelliset. Lisäksi selvitettiin rakennuksen paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä pitkäkestoisella mittauksella. Tutkimuskohdat on esitetty liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa. Tutkimusajankohta ja tutkija Marras-joulukuu 2017 Tutkimukset suoritti Sisäilmatalo Kärki Oy:n asiantuntija Jouko Alastalo. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

3 3 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Yhteenveto Ilmamikrobinäytteitä otettiin kuudesta tilasta. Kahdesta tilasta otetuissa ilmamikrobinäytteissä esiintyi indikaattorimikrobeja, jotka viittaavat mahdollisesti rakenteista kulkeutuvin epäpuhtauksiin. Neljästä tilassa otetuissa näytteissä ei esiintynyt sellaisia mikrobipitoisuuksia tai lajistoa, jotka viittaisivat mikrobilähteeseen rakennuksessa. Tilan 102 lattiarakenne (alapohja) poikkeaa muiden tilojen lattiarakenteista (välipohjat) siten, että se on perustettu maanvaraisesti (alla ei ole kellaria) ja sen lämmöneristeenä on kahden betonilaatan väliin asennettu lastuvillaeriste. Ko. lastuvillaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä todettiin runsaasti kosteusvauriomikrobistoa sekä ilmayhteys rakenteen ja sisäilman välillä. Rakenteessa ei todettu normaalista poikkeavaa kosteutta. Osassa välipohjan turve-eristeistä otetuissa näytteissä (3/5) esiintyi runsaasti penicillium-mikrobeja. Osassa näytteistä (2/5) ei todettu mikrobikasvua materiaalissa. Välipohjaeristeinä on käytetty turvetta. Luonnosta peräisin olevissa materiaaleissa esiintyy luonnostaan paljon mikrobeja ilman, että kysymyksessä on kosteusvaurio. Yläpohjan purueristeestä otetussa näytteessä ei todettu mikrobikasvua materiaalissa. Ulkoseinän lämmöneristeistä otetuissa näytteissä (3 kpl) todettiin mikrobikasvua materiaalissa. Pistokoeluontoisessa rakenneilmavuotoselvityksessä ikkunakarmin ja ulkoseinärakenteen liitoskohdat todettiin yleisesti tiiviiksi, yksittäisiä kohtia lukuun ottamatta. Sisäilmanäytteissä ei esiintynyt ulkoseinän lämmöneristeissä todettuja mikrobeja. Rakenneilmavuotoselvityksissä todettiin yleisesti ilmayhteys ala- / välipohjarakenteista sisäilmaan. Osassa tiloista lattianrajoja on tiivistetty massatiivistyksenä. Ikkunakarmien ja ulkoseinän välisissä liitoksissa ei todettu merkittäviä ilmavuotoja, yksittäisiä kohtia lukuun ottamatta. Paine-eromittauksissa todettiin osassa tiloja voimakasta alipaineisuutta, mikä lisää rakenneilmavuotojen määrää. Osassa tiloja paine-ero oli Asumisterveysohjeen suositusten mukaisella tasolla. Johtopäätös: Ilmanäytteiden tuloksia voidaan pitää tavanomaisina. Rakenteissa on vahvat vaurioepäilyt ja vuotoilmareittejä. Nämä yhdistettynä tilojen alipaineisuuteen, altistumisolosuhteet ovat olemassa ja Asumisterveysohjeen soveltamisohjeen mukainen toimenpideraja ylittyy. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

4 4 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Jatkotoimenpide-esitys Tehdyn tutkimuksen perusteella suositellaan tiloihin sekä ala- ja välipohjarakenteisiin kohdistettavaksi toimenpiteitä, joilla vähennetään altistumisriskiä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. ilmavuotoreittien tiivistäminen, jolla estetään kuivaitiöisten mikrobien liikkuminen rakenteista sisäilmaan, sekä rakennuksen painesuhteiden ja niiden hallinnan parantaminen ilmanvaihdollisilla toimenpiteillä. Linoleum -lattiapinnoitteet ovat teknisen käyttöikänsä lopussa, minkä vuoksi niiden uusiminen on suositeltavaa, mikä helpottaa lattiaan liittyvien rakenneliitosten tiivistyskorjauksen toteuttamista. Nykytietämyksen mukaan linoleum -pinnoitteet voivat aiheuttaa joillekin henkilöille oireita. 1-kerroksen tilassa 102, jossa on erilainen lattiarakenne kuin muissa tiloissa, suositellaan alapohjarakenteen korjaamista siten, että uusitaan lattian pintarakenteet, lämmöneristeet mukaan lukien. Samalla parannetaan rakenteen rakennusfysikaalista toimivuutta. Mikäli altistumisriskit halutaan poistaa kokonaan, tulee rakennukseen kohdistaa peruskorjaus- sekä ilmanvaihdon perusparannustoimenpiteitä. Kaikista em. toimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma asiaan perehtyneiden rakennesuunnittelijan- ja ilmanvaihtoasiantuntijan toimesta. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

5 5 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Rakennustekniset kuntotutkimukset ja materiaalimikrobinäytteet Ala- (AP), väli- (VP) ja yläpohjarakenteen (YP) tutkimukset RT1 (tila 102) (RT = rakennetutkimuskohta, joka on esitetty paikannuspiirroksessa) AP-rakenne - linoleum-matto - betonilaatta 40 mm - lastuvillalevyeriste (toja-levy) 30 mm - vesieristyksen olemassaoloa ei selvitetty - kantava tai maanvastainen betonilaatta (rakennetta ei tutkittu) - täyttömaa tai tuulettumaton ilmatila (ei tutkittu) - Eristetilan suhteellinen kosteus 47,4 %, lämpötilassa 13,2 o C, mikä on normaali. - Lattianrajat eivät ole ilmatiiviit, eristetilan sisällä ilma pääsee liikkumaan vapaasti. - Materiaalimikrobinäytteessä (näyte 1) todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. (A.versicolor +++, A.Restricti +++, sädesienet +++T) RT2 (tila 110) VP-rakenne. - linoleum-matto - betonilaatta 70 mm - tervapaperi - muottilaudoitus 21 mm - koolaus + turve-eriste n. 330 mm - kantava betonilaatta - Lattianrajat eivät ole ilmatiiviit. - Materiaalimikrobinäytteessä (näyte 9) todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. (Penicillium sp. +++) RT3 (tila 117) VP-rakenne. - linoleum-matto - betonilaatta 70 mm - kevytsoraeriste (Leca-sora) > 300 mm - kantava betonilaatta Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

6 6 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Ilmavirtaus tutkimusreiän kohdalla rakenteen suuntaan (johtuu kellarin alipaineistuksesta). - Lattianrajat eivät ole ilmatiiviit. - Kevytsoraeristeestä ei otettu materiaalimikrobinäytettä. RT4 (tila 216) VP-rakenne. - linoleum-matto - betonilaatta 65 mm - tervapaperi - muottilaudoitus 21 mm - koolaus + turve-eriste n. 300 mm - kantava betonilaatta - Lattianrajat eivät ole ilmatiiviit. - Materiaalimikrobinäytteessä (näyte 4) ei todettu mikrobikasvua materiaalissa. RT5 (tila 214) VP-rakenne. - linoleum-matto - betonilaatta 70 mm - tervapaperi - muottilaudoitus 21 mm - koolaus + turve-eriste n. 300 mm - kantava betonilaatta - Lattianrajat eivät ole ilmatiiviit. - Materiaalimikrobinäytteessä (näyte 5) todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. (Penicillium sp. +++) RT6 (tila 221) VP-rakenne. - linoleum-matto - betonilaatta 80 mm - tervapaperi - muottilaudoitus 21 mm - koolaus + turve-eriste n. 300 mm - kantava betonilaatta - Lattianrajat eivät ole ilmatiiviit. - Materiaalimikrobinäytteessä (näyte 7) ei todettu mikrobikasvua materiaalissa. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

7 7 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus RT7 tila 206) VP-rakenne. - linoleum-matto - betonilaatta 60 mm - tervapaperi - ei muottilaudoitusta tutkimuskohdassa (koska ulkoseinän välittömässä läheisyydessä) - koolaus + turve-eriste n. 300 mm - kantava betonilaatta - Lattianrajat eivät ole ilmatiiviit. - Materiaalimikrobinäytteessä (näyte 8) todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. (Penicillium sp. +++, Rhizopus sp. +) RT8 (ullakko, tilan 216 yläpuolelta) YP-rakenne - betoni 80 mm - laudoitus - purueriste < 300 mm - betonilaatta - Tilan 216 katon sähköpistorasian kautta tapahtui ilmavuotoja yläpohjarakenteesta sisäilmaan. - purueristeen yläosasta otetussa materiaalimikrobinäytteessä (näyte 6) ei todettu mikrobikasvua materiaalissa. Ulkoseinärakenteen (US) tutkimukset RT9 (tila 107) parvekkeen kohta US-rakenne (sisäpuolelta lukien) - rappaus 20 mm - tiili (poltettu) 1/1-kivi - mineraalivilla 50 mm - tiili ½-kivi - rappaus - Materiaalimikrobinäytteessä (näyte 2) todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. (Penicillium sp +++, sädesienet +++T) Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

8 8 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus RT10 (tila 110) - US-rakenne on sama kuin kohdassa RT9 - Materiaalimikrobinäytteessä (näyte 3) todettiin epäily mikrobikasvusta materiaalissa. (Penicillium +, muut bakteerit+ (YK), sädesienet + (3)) RT11 (tila 104) - US-rakenne sama kuin kohdassa RT9 - Materiaalimikrobinäytteessä (näyte 10) todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. (Penicillium +) RT12 (tila 102) US-rakenne (sisäpuolelta lukien) - rappaus 20 mm - tiili (poltettu) 1/1-kivi - ilmaväli 80 mm, tutkimuskohdassa ei havaittu lämmöneristettä - tiili ½-kivi - rappaus Rakenneilmavuototutkimus Rakenneilmavuotoja selvitettiin pistokoeluontoisesti merkkisavun avulla. - Rakenneilmavuotoja todettiin lattian ja seinäliitosten kautta yleisesti. Osassa huoneista lattianrajan tiivistyskorjausten kohdissa ei ollut ilmavuotoja, mutta tiivistyksiä ei ole tehty systemaattisesti. - Ikkunan ja ulkoseinän liitoksista ei tapahtunut merkittäviä ilmavuotoja, yksittäisiä ilmavuotoja lukuunottamatta. Paine-eromittaus Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin jatkuvatallenteisilla data-loggereilla kolmesta eri mittauspisteestä ajanjaksolla Mittauskohdat on esitetty liitteenä olevassa paikannuspiirroksessa merkinnällä Pe. Mittausdata on esitetty alla olevassa grafiikassa (kuva 1). Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

9 9 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Kuva 1. Paine-ero (Pa) sisä- ja ulkoilman välillä. Vihreä väri = H 202 (Otsot), punainen väri = H 215 (Kurret), sininen väri = H 111 (Saukot). Paine-eron tavoitetaso (-5-12 Pa) keltainen alue. Loggeri pysähtyi (virta loppui, minkä vuoksi pysähdyksen jälkeinen käyrä on 0-viivalla. Mittausten perusteella tila 215 oli keskimäärin - 8 Pa ja tila Pa alipaineiset ulkoilmaan nähden, mikä on suositeltavalla (-5-12 Pa) alueella. Tilan 215 ilmanvaihto toimii talotuulettimella ja tehoalueella 1-3 päästään em. suosituslukemiin. 4-tehoa ei ole suositeltavaa käyttää. Tilan 111 alipaineisuus on keskimäärin 20 Pa, mikä on tavoitteellista paine-eroa merkittävästi suurempi. Voimakas alipaineisuus lisää rakenneilmavuotojen määrää ja samalla rakenteista tulevien epäpuhtauksien kulkeutumisriskiä sisäilmaan. Ulkoilman tuuliolosuhteet aiheuttavat osaltaan normaalia ajoittaista painevaihtelua. Sisäilman mikrobimääritys Sisäilman mikrobimittausten avulla voidaan arvioida, ovatko sisäilman mikrobipitoisuudet ja -suvusto tavanomaisia. Arvioinnissa otetaan huomioon rakennuksen sijainti, ikä ja vuodenaika sekä mitattavien tilojen toiminta. Monet normaaliin tilan käyttöön liittyvät toiminnot voivat tilapäisesti kohottaa sisäilman mikrobipitoisuuksia sekä muuttaa lajistoa ja täten vaikuttaa ilmanäytteiden tuloksiin ja tulosten Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

10 10 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus tulkintaan. Sisäilmamittauksilla pyritään selvittämään epätavanomainen mikrobilähde (yleensä rakenteiden sisällä oleva mikrobivaurio), joten muut mikrobipitoisuuksiin ja -lajistoon vaikuttavat tekijät tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa. Sisäilman mikrobimittauksilla voidaan myös arvioida mikrobien kulkeutumista vaurioituneista tiloista tai epäpuhtauslähteistä muualla, esimerkiksi porraskäytävästä tai kellaritilasta. Tämä edellyttää luonnollisesti sekä tutkittavan sisätilan ilmanäytteiden, että esimerkiksi kellarista otettujen näytteiden mikrobitulosten lajistovertailua. Yksistään ilmanäytteiden avulla ei voida luotettavasti todeta rakenteiden sisällä havaitun mikrobikasvun vaikutusta sisäilmaan. Altistumisen todennäköisyyttä arvioitaessa huomioidaan mm. vaurion laajuus, sijainti, ilmayhteys sisätiloihin ja painesuhteet. Mittausten suositeltavin ajankohta on talvi, maan ollessa lumen ja jään peitossa, jolloin ulkoilman sieniitiöiden ja aktinomykeettien pitoisuudet ovat pienimmillään ja sisäilmassa esiintyvien mikrobien voidaan olettaa olevan peräisin lähes yksinomaan asunnon sisälähteistä. Mikäli sisäilman mikrobimittauksia tehdään sulan maan aikana, samanaikaisesti on otettava näyte myös ulkoilmasta ja selvitettävä ulkoilman mikrobipitoisuus sekä -suvusto. Sisäilman mikrobinäytteiden tulkinta Asumisterveysasetuksen ilmanäytteitä koskevat näytteenotto-ohjeet soveltuvat asunnosta tai muusta oleskelutilasta sekä pääsääntöisesti myös kouluista otettaville näytteille, mutta koulujen osalta on toteutettava erilaista näytteenottostrategiaa. Myös tulosten tulkintaohjeet poikkeavat koulujen osalta. Taajamassa sijaitsevien asuntojen sisäilman sienipitoisuudet pmy/m 3 ovat poikkeavan suuria talviaikaan. Jos myös näytteen mikrobisuvusto on tavanomaisesta poikkeava, mikrobikasvun esiintyminen on todennäköistä. Alle 100 pmy/m 3 :n mikrobipitoisuus voi viitata mikrobikasvustoon asunnossa, mikäli näytteen lajistossa esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eli ns. kosteusvaurioindikaattoreita. Taajamassa sijaitsevan asunnon talviaikainen sienipitoisuus yli 500 pmy/m 3 on mikrobikasvustoon viittaava. Suuri bakteeripitoisuus (> 4500 pmy/m 3 ) viittaa riittämättömään ilmanvaihtoon tilan käyttöön nähden. Koulurakennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m 3. Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m 3. (Kansanterveyslaitoksen julkaisu C2/2008, Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, Opas ongelmien selvittämiseen, 2007). Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³ (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienet huomioidaan kosteusvaurioindikaattoreina. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

11 11 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Asuntojen ja muiden oleskelutilojen tai koulujen lisäksi toimistotyyppisissä rakennuksissa, joissa ei ole todettu kosteusvaurioita, sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m³. Bakteeripitoisuus yli 600 pmy/m³ viittaa riittämättömään ilmanvaihtoon tai epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienien esiintyminen yli 5 pmy/m³ pitoisuuksina toimistojen sisäilmassa viittaa mikrobikasvuun rakennuksessa. (Salonen ym. 2007, TTL 2011). Muiden kuin edellä mainittujen tilojen sisäilman sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa vertailuaineistoa. Näiden tilojen sisäilman mikrobinäytteiden mikrobilajiston tavanomaisuutta arvioitaessa on erityisesti otettava huomioon tilojen toiminnoista tai muista mahdollisista havaituista lähteistä johtuvat taustapitoisuudet sekä rakennustekniset havainnot. Asuinrakennusten sisäilman sienilajistoon vaurioituneissa ja ei-vaurioituneissa rakennuksissa on otettu kantaa sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa. Sisäilmassa yleisesti esiintyviä sienisukuja ja -ryhmiä ovat Penicillium, Aspergillus, Cladosporium ja hiivat. Yleisin ja runsaimmin esiintyvä sienisuku sisäilmassa on Penicillium. Muiden kuin Penicillium-sienten esiintyminen valtalajina sisäilmanäytteissä voidaan pitää epätavanomaisena. Ilmanäytteiden tulokset Ilmanäytteitä otettiin sisätiloista yhteensä 6 kpl. Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä. Näytteenotto suoritettiin STM:n Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisesti. Näytteet otettiin koulupäivän ulkopuolella. Näytteet analysoitiin Mikrobioni Oy:n laboratoriossa Kuopiossa. Näytteenottokohdat on esitetty liitteenä olevassa paikannuspiirroksessa merkinnällä (IM). Yhteenveto sisäilman mikrobimäärityksistä on esitetty alla olevassa taulukossa. Laboratorion analyysivastaukset kokonaisuudessaan ovat liitteenä. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

12 12 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Taulukko 1. Yhteenveto sisäilman mikrobimääritystuloksista Näytteenotto- Tulosyhteenveto kohta IM1, Tila 102 IM2, Aula 110 IM3, Tila 117 IM4, Tila 211/216 IM5, Tila 221 IM6, Tila 202 Suuri homepitoisuus (90 pmy/m 3 ), mutta pääasiassa steriilejä. Indikaattorimikrobia vain yksittäinen pesäke (A. Restricti 3 pmy/m 3 ). Pieni bakteeripitoisuus (12 my/m 3 ). Suuri homepitoisuus (100 pmy/m 3 ), mutta pääasiassa steriilejä (YK). Pieni bakteeripitoisuus (18 pmy/m 3 ). Suuri homepitoisuus (63 pmy/m 3 ), mutta pääasiassa steriilejä. Pieni bakteeripitoisuus (3 pmy/m 3 ). Suuri homepitoisuus (63 pmy/m 3 ), mutta pääasiassa steriilejä. Pieni bakteeripitoisuus (3 pmy/m 3 ). Suuri homepitoisuus (100 pmy/m 3 ), mutta pääasiassa steriilejä (YK). Pieni bakteeripitoisuus (3 pmy/m 3 ). Suuri homepitoisuus (120 pmy/m 3 ), mutta pääasiassa steriilejä (YK). Kuitenkin indikaattorimikrobeita (Oidiodendron 6 pmy/m 3, A.fumingatus 3 pmy/m 3 ). Pieni bakteeripitoisuus (<mr y/m 3 ). pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä Johtopäätös Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa, johtuen steriileiden pitoisuudesta. A.Restrictiä todettiin myös tilan lattian tojax-eristeestä otetussa materiaalinäytteessä. Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa, johtuen steriileiden pitoisuudesta. Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa, johtuen steriileiden pitoisuudesta. Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa, johtuen steriileiden pitoisuudesta. Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa, johtuen steriileiden pitoisuudesta. Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa. YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan Näytteissä valtalajina olevat steriilit voivat olla ulkoilmasta peräisin, koska eristeistä otetuissa materiaalinäytteissä niitä ei todettu esiintyvän. Ulkoilma voi tilapäisesti kohottaa sisäilman mikrobipitoisuutta tai muuttaa mikrobilajistoa. Näytteessä 1 (tila 102) olevat yksittäiset pesäkehavainnot indikaattorimikrobeista (A.Restricti) voivat olla tavanomaisia missä tahansa huoneilmassa. Kuitenkin ko. lajistoa todettiin olevan runsaasti tilan lattian tojax-eristeestä otetussa materiaalinäytteessä, joten ko. mikrobit voivat kulkeutua sisäilmaan todettujen lattianrajan epätiiviiden rakenneliitosten kautta. Vuonna 2015 otetussa ilmanäytteessä todettiin samassa tilassa esiintyvän myös em. mikrobia yksittäisiä (2 kpl) pesäkkeitä. Näytteestä 1 esitettyjä huomiota lukuun ottamatta, otettujen ilmanäytteissä todetut sisäilman mikrobipitoisuudet tai -lajisto ovat tavanomaisia näytteiden 2-5 osalta, tulkinnalla, että steriilit mikrobit ovat ulkoilmasta. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

13 13 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Muita havaintoja Tilojen lattiapäällysteenä on käytetty pääasiassa linoleum-mattoa. Useassa tilassa oli aistittavissa linoleumille tyypillistä hajua. Linoleum päällysteen keskimääräinen käyttöikä (normaali rasitus 30 vuotta) on ylitetty. Kuva 1. Ilmanäytteenotto tilassa 102. Kuva 2. Ilmanäytteenotto tilassa 110. Kuva 3. Ilmanäytteenotto tilassa 117. Kuva 4. Ilmanäytteenotto tilassa 211 / 216. Kuva 5. Ilmanäytteenotto tilassa 221. Kuva 6. Ilmanäytteenotto tilassa 202. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

14 14 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Sisäilmatalo Kärki Oy Joensuussa Milja Kiiskinen, RI rakennusterveysasiantuntija VTT-C Jouko Alastalo, RI asiantuntija Liitteet: Paikannuspiirrokset 2 kpl Analyysivastaukset 2 kpl IA , RM Lähteet: Jakelu Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, STM Asumisterveysasetuksen soveltamisohje (osa IV), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira 8/2016 Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, Työterveyslaitos 2016 Ari Jumppanen, Kiteen kaupunki Sisäilmatalo Kärki Oy arkisto Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

15

16

17 raportti IA Jouko Alastalo Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie Joensuu TULOSRAPORTTI KOHDE: Ruoritalo NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Jouko Alastalo, Sisäilmatalo Kärki Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä käyttäen mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustoja homeille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustaa (THG) bakteereille. Elatusalustoja pidettiin +25 C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. TULOKSEN TULKINTA: Koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeet koskevat vain kivirakenteisia kouluja. Ilmanäytteitä ei suositella käytettäväksi puurakenteisen koulun mikrobivaurion toteamiseen (Meklin ym. 2008). Kivirakenteisissa kouluissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m³ (Meklin ym. 2008). Yksittäisten, 1-2 näytteen suurempi pitoisuus voi viitata kyseisessä tilassa olevaan poikkeukselliseen mikrobilähteeseen ja vaurioon tai muuhun ns. normaalilähteeseen. Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³ (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienet huomioidaan kosteusvaurioindikaattoreina. Mikrobihaittaa ei voida todentaa yksinomaan ilmanäytteiden perusteella. MÄÄRITYSRAJA: Näytteenottoaika vaikuttaa määritysrajaan. Esimerkiksi 10 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 4 pmy/m³ ja 15 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 2 pmy/m³. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

18 raportti IA MITTAUSEPÄVARMUUS: Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 12 % (M2-alusta) ja 11 % (DG18-alusta) sekä muille bakteereille 9 % (THG-alusta). Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa epäily mikrobilähteestä rakennuksessa vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 1, Tila 102 suuri homepitoisuus, mutta pääasiassa steriilejä, indikaattorimikrobia vain yksittäinen pesäke. Pieni bakteeripitoisuus epäily mikrobilähteestä rakennuksessa 2, Aula 110 suuri homepitoisuus, mutta pääasiassa steriilejä. Pieni bakteeripitoisuus epäily mikrobilähteestä rakennuksessa 3, Tila 117 suuri homepitoisuus, mutta pääasiassa steriilejä. Pieni bakteeripitoisuus epäily mikrobilähteestä rakennuksessa 4, Tila 211 / 210 suuri homepitoisuus, mutta pääasiassa steriilejä. Pieni bakteeripitoisuus epäily mikrobilähteestä rakennuksessa 5, Tila 221 suuri homepitoisuus, mutta pääasiassa steriilejä. Pieni bakteeripitoisuus epäily mikrobilähteestä rakennuksessa 6, Tila 202 suuri homepitoisuus, mutta pääasiassa steriilejä, kuitenkin myös indikaattorimikrobeita. Pieni bakteeripitoisuus epäily mikrobilähteestä rakennuksessa Lisätietoja: Näytealustojen toimitus laboratorioon on kestänyt poikkeuksellisen pitkään. Kuljetusolosuhteet ovat voineet vaikuttaa tuloksiin ja niistä tehtyihin tulkintoihin. Näytteissä valtalajina olevat steriilit voivat olla ulkoilmasta peräisin. Myös tilassa 1 ollut joulukuusi on voinut vaikuttaa sisäilman mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon. Yksittäiset pesäkehavainnot indikaattorimikrobeista voivat olla Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

19 raportti IA tavanomaisia missä tahansa huoneilmassa. Ulkoilma ja monet tavanomaiset toiminnot (esimerkiksi oppilaiden liikkuminen ulkoa sisälle) voivat tilapäisesti kohottaa sisäilman mikrobipitoisuutta tai muuttaa mikrobilajistoa. Johtopäätös mahdollisesta rakennuksessa olevasta mikrobilähteestä voidaan tehdä, jos taustalähteiden kuten ulkoilman vaikutus voidaan pois sulkea. Johtopäätökset kosteus- ja mikrobivauriosta eivät voi perustua ainoastaan ilmanäytteiden tuloksiin, vaan tueksi tarvitaan aina myös rakennustekniset selvitykset. Kuopiossa, Marja Hänninen Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

20 raportti IA ANALYYSITULOKSET: Yksittäisten mikrobisukujen ja/tai lajien osuudet lasketaan osuuksina kokonaispitoisuudesta, joten alla olevassa taulukossa esitetty todellinen kokonaispitoisuus voi laskennallisista syistä poiketa hieman yksittäisten sukujen summasta. Tulokset ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobilähteeseen viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit tähdellä. Lyhenteiden selitykset: pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan * = kosteusvaurioindikaattori Näyte: 1, Tila 102 (tutkimustunnus: IA171494) HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 12 steriilit muut bakteerit 12 Cladosporium sp *sädesienet <mr Penicillium sp. 6 3 hiivat 3 Aphanocladium sp. 3 *Aspergillusryhmä Restricti 3 Näyte: 2, Aula 110 (tutkimustunnus: IA171495) HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 18 steriilit 57(YK) 15 muut bakteerit 18 Penicillium sp *sädesienet <mr Cladosporium sp. 9 3 Aphanocladium sp. 6 basidiomykeetit 3 Myrmecridium sp. 3 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

21 raportti IA Näyte: 3, Tila 117 (tutkimustunnus: IA171496) HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 6 steriilit muut bakteerit 6 Cladosporium sp. 21 *sädesienet <mr Penicillium sp. 3 9 hiivat 6 Cunninghamella sp. 3 Näyte: 4, Tila 211 / 210 (tutkimustunnus: IA171497) HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 3 steriilit muut bakteerit 3 Cladosporium sp. 6 *sädesienet <mr Acrodontium sp. 3 Cunninghamella sp. 3 Näyte: 5, Tila 221 (tutkimustunnus: IA171498) HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 3 steriilit 84(YK) 24 muut bakteerit 3 Cunninghamella sp. 6 *sädesienet <mr hiivat 6 3 Cladosporium sp. 6 Penicillium sp. 6 Näyte: 6, Tila 202 (tutkimustunnus: IA171499) HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus <mr steriilit 96(YK) 39 Penicillium sp Cladosporium sp. 6 *Oidiodendron sp. 6 *Aspergillus fumigatus 3 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 5/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

22 raportti IA VIITTEET: Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus 20. Valvira ohje 8/2016. Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen-Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 6/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

23 raportti RM Jouko Alastalo Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie Joensuu TULOSRAPORTTI KOHDE: Ruoritalo NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Jouko Alastalo, Sisäilmatalo Kärki Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ja viljelty Näytteitä ei ole toimitettu laboratorioon Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa esitetyssä kolmessa vuorokaudessa. ANALYYSIT: Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25 C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet. TULOKSEN TULKINTA: Tulokset tulkitaan käyttäen Mikrobioni Oy:n omaa validointiaineistoa. tulkinta ei mikrobikasvua materiaalissa tulos elatusalustalla - sienten pesäkemäärä: + JA - bakteerien pesäkemäärä: + JA - korkeintaan 2 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet) epäily mikrobikasvusta materiaalissa - sienten pesäkemäärä: ++ TAI - vähintään 3 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet) TAI - bakteerien pesäkemäärä: +++ selvä mikrobikasvu materiaalissa - sienten pesäkemäärä: +++ TAI - sädesienipesäkemäärä: +++ MÄÄRITYSRAJA: Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

24 raportti RM MITTAUSEPÄVARMUUS Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 12 % (DG18-alusta) sekä THG:llä muille bakteereille 21 % ja sädesienille 30 %. Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: ei mikrobikasvua materiaalissa epäily mikrobikasvusta materiaalissa selvä mikrobikasvu materiaalissa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 1, lastuvillalevy, H 117 AP-eriste. lp paljon homeita, indikaattorimikrobeita. selvä mikrobikasvu materiaalissa Bakteereissa paljon sädesieniä 2, mineraalivilla, H107. US-eriste. lp , mineraalivilla, H120. US-eriste. lp paljon homeita, bakteereissa paljon sädesieniä vähän homeita ja bakteereita, mutta indikaattorimikrobia selvä mikrobikasvu materiaalissa epäily mikrobikasvusta materiaalissa 4, turve, H 216. VP-eriste. yläosa vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materiaalissa 5, turve, H 214. VP-eriste. yläosa paljon homeita, indikaattorimikrobeita. Vähän bakteereita selvä mikrobikasvu materiaalissa 6, kutteripuru, H 216 yläpuolelta. vähän homeita ja bakteereita YP-eriste. yläosa 7, turve, H 221. VP-eriste. yläosa vähän homeita ja bakteereita, indikaattorimikrobia vain yksittäinen pesäke 8, turve, H 206. VP-eriste. yläosa. heti paljon homeita, vähän bakteereita us:n vierestä ei mikrobikasvua materiaalissa ei mikrobikasvua materiaalissa selvä mikrobikasvu materiaalissa 9, turve, H 110. VP-eriste. us:tä mm paljon homeita, indikaattorimikrobeita. Vähän bakteereita selvä mikrobikasvu materiaalissa 10, mineraalivilla, H 104. Us-eriste paljon homeita, bakteerit alle määritysrajan selvä mikrobikasvu materiaalissa Lisätietoja: Luonnosta peräisin olevissa materiaaleissa, kuten turpeessa voi luonnostaankin olla paljon mikrobeja ilman, että Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

25 raportti RM kysymyksessä on kosteusvaurio. Vastaavasti ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevissa materiaaleissa voi esiintyä huomattavia määriä mikrobeja, mikä ei aina ole seurausta materiaalien kastumisesta ja sitä seuranneesta mikrobikasvusta, vaan esimerkiksi ilmavirtojen mukana kertyneistä ulkoilman mikrobeista tai materiaalin maaperäkontaktista aiheutuneesta kontaminaatiosta. Korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista. Kuopiossa, Marja Hänninen Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

26 raportti RM ANALYYSITULOKSET: Merkintöjen selitykset: Merkintä M2 ja DG18 (sienet) THG (sädesienet) THG (muut bakteerit) + alle 30 alle 20 alle tai yli 20 tai yli 75 tai yli < mr = alle määritysrajan YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea. * = kosteusvaurioindikaattori. Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä. Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna. Näyte: 1, lastuvillalevy, H 117 AP-eriste. lp (tutkimustunnus: RM176580) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä Kokonaismäärä +++ Penicillium sp. + muut bakteerit + *Aspergillus versicolor +++(T) +++(T) *sädesienet +++(T) *Aspergillusryhmä Restricti +++(T) Näyte: 2, mineraalivilla, H107. US-eriste. lp (tutkimustunnus: RM176581) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä Kokonaismäärä +++ Penicillium sp muut bakteerit <mr *sädesienet +++(T) Näyte: 3, mineraalivilla, H120. US-eriste. lp (tutkimustunnus: RM176582) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä + Penicillium sp. + + muut bakteerit +(YK) *sädesienet +(3) Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

27 raportti RM Näyte: 4, turve, H 216. VP-eriste. yläosa (tutkimustunnus: RM176583) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä + Penicillium sp. + + muut bakteerit + *sädesienet <mr Näyte: 5, turve, H 214. VP-eriste. yläosa (tutkimustunnus: RM176584) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä Kokonaismäärä + *Aspergillus versicolor +(1) muut bakteerit +(YK) Penicillium sp *sädesienet +(7) Näyte: 6, kutteripuru, H 216 yläpuolelta. YP-eriste. yläosa (tutkimustunnus: RM176585) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä + Penicillium sp. + + muut bakteerit + *sädesienet <mr Näyte: 7, turve, H 221. VP-eriste. yläosa (tutkimustunnus: RM176586) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä + Penicillium sp. + + muut bakteerit + *Paecilomyces sp. +(1) *sädesienet <mr Näyte: 8, turve, H 206. VP-eriste. yläosa. heti us:n vierestä (tutkimustunnus: RM176587) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä Kokonaismäärä + Rhizopus sp. + muut bakteerit + Penicillium sp *sädesienet <mr Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 5/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

28 raportti RM Näyte: 9, turve, H 110. VP-eriste. us:tä mm (tutkimustunnus: RM176588) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä Kokonaismäärä + *Aspergillus ustus +(2) muut bakteerit + Penicillium sp *sädesienet +(1) Näyte: 10, mineraalivilla, H 104. Us-eriste (tutkimustunnus: RM176589) HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä Kokonaismäärä <mr Penicillium sp VIITTEET: Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus 20. Valvira ohje 8/2016. Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 6/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3 1.4 Tutkimusvälineet...

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno Sisäilman mikrobitutkimukset Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie 6 81200 Eno 2 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus 19.2.2018 2101 Sisäilman mikrobitutkimukset 29.1.2018 Tilaaja

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (12) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto... 4 2.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 4

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti

Sisäilmamittausraportti Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti Sisäilmatutkimus Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Raportti 2 10.6.2014 Tapani Hirvonen Kiinteistöpäällikkö Kiteen kaupunki/teknisen toimen palvelut Kiteentie 25 82500 Kitee Tuhkalan sisäilmatutkimus

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä Sisäilmatutkimus Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Kärkölä 2 Raportti Vuokkoharjun koulu 1290 1.3.2017 Jukka Koponen Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Vuokkoharjun koulun sisäilmatutkimus Aika

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Korjaustöiden jälkeisten sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 29.8.2018 1/6 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

Rakenneselvitys Halton Solve TM

Rakenneselvitys Halton Solve TM Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Poikkikatu 7 48900 Kotka 2.1.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T9001 07 TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 17.11.2016 Rantatien koulu Virrat Lausunto Rantatien koulu 1182 18.11.2016 2 Tilaaja Virtain kaupunki Tilapalvelut, Hannu Heikkilä Virtaintie 26 34800 Virrat Kohde Rantatien koulu

Lisätiedot

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm Aerator Oy Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1 Pvm 10.09.2013 Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA Kohde: Veromäen koulu Puh:09-280671, 0400-430671 Suorittaja: P.Leinonen Fax: 09-2420671 Mittarit: DB-Calc

Lisätiedot

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot 1/9 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 15.2.2019 1/13 Pietarsaaren kaupunki Tekninen palvelukeskus Strengberginkatu 1 68600 Pietarsaari Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ Sivu 1/13 1 TIIVISTELMÄ TUTKIMUSRAPORTTI Tutkimuksen kohde ja osoite Karjaan yhteiskoulu, Tammisaarentie 62 A, 10320 Karjaa Tutkimuksen ajankohta ja tekijät: 14.6.2017, Jussi Kuusisto ja Kari Yli-Muilu

Lisätiedot

Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus

Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus 7.10.2013 Keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä

TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä (1 / 11; liite 3 ss.) tunniste: PC-seloste, Pessi, 27.11.2015 Tilaaja: Laskutus: Raportin toim.os.: Raksystems insinööritoimisto Oy/Kari Hassinen Vetotie

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa Muistio 1 (7) Tilaaja: Akaan kaupunki Kiinteistöpäällikkö Henri Salonen puh: 040 335 3255 sähköposti: henri.salonen@akaa.fi 1 Tutkimuksen tekijä 2 Taustaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy Tampellan esplanadi

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA. Monitoimitalo. Tutkimusraportti/Monitoimitalo

HEINÄVEDEN KUNTA. Monitoimitalo. Tutkimusraportti/Monitoimitalo HEINÄVEDEN KUNTA Tutkimusraportti/ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.10.2017 P33615 2 (15) Sisällysluettelo 1 Tilaaja... 3 1.1 Kohdetiedot... 3 1.3 Toimeksianto... 3 2 Yhteenveto, johtopäätös, toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan Hämeenlinnan Lyseon yläaste, 13100 Hämeenlinna 1 (4) LAUSUNTO ILMANÄYTTEISTÄ 7.4.2017 YLEISTÄ Kohde Hämeenlinnan Lyseon yläaste Lukiokatu 6-8 13100 Hämeenlinna Tilaaja Mika Metsäalho Rakennustekninen asiantuntija

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI, TAALINTEHTAAN VIRASTOTALO / MIKROBI-ILMANÄYTTEET

KEMIÖNSAARI, TAALINTEHTAAN VIRASTOTALO / MIKROBI-ILMANÄYTTEET Raportti 1 (4) Kemiönsaari, Taalintehtaan Virastotalo Ilmanäytteet 27.4.2018 Kemiönsaaren kunta Lilian Karlsson Vretantie 19 25700 Kemiö KEMIÖNSAARI, TAALINTEHTAAN VIRASTOTALO / MIKROBI-ILMANÄYTTEET 13.3.2018

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto HEINÄVEDEN KUNTA Terveyskeskus Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.9.2017 P32551 Tutkimusraportti/Terveys keskus/päivitetty lausunto 2 (17) Ylikotila Jenni

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku 18.2.2018 Haarlankatu 4E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 KOHDETIEDOT Toimeksiantaja:

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Ilmanäytteet. Asumisterveysasetus 2015: Valviran ohjeen mukainen menetelmä. Standardi: Asumisterveysohje 2003

Ilmanäytteet. Asumisterveysasetus 2015: Valviran ohjeen mukainen menetelmä. Standardi: Asumisterveysohje 2003 Ilmanäytteet Asumisterveysasetus 2015: Mikrobihaitta voidaan todeta myös 6-vaiheimpaktorilla otetun ilmanäytteen analyysillä. Ilman mikrobipitoisuuden lisäksi on oltava myös muuta näyttöä toimenpiderajan

Lisätiedot

Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu 20 20700 Turku Tutkimusselosteen päiväys 8.2.2019 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Case Haukkavuoren koulu

Case Haukkavuoren koulu Case Haukkavuoren koulu 26.4.2018 Antti Ahola RI, RTA (VTT-C-20929-26-15) Oy Insinööri Studio Haukkavuoren koulu Oppilaita noin 350 Rakennusvuosi 1961 Neljä kerrosta ja kylmä ullakko kerrosala 7206 m2

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan Keskuskoulu, 13100 Hämeenlinna 1 (3) LAUSUNTO ILMANÄYTTEISTÄ 7.4.2017 YLEISTÄ Kohde Keskuskoulu Lukiokatu 8 13100 Hämeenlinna Tilaaja Mika Metsäalho Rakennustekninen asiantuntija Linnan tilapalvelut -liikelaitos

Lisätiedot

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Kaisa Jalkanen, tutkija 6.2.2017 Labquality Days Kaisa Jalkanen THL 1 Mihin mikrobitutkimuksia voidaan käyttää? Havaitsemaan mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava olosuhde

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 PC-pohja: Pessi, 2017 TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 1/10 Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy/Jouni Vuohijoki Selosteen sisältö: Veistämönaukio 1 3, 20100 Turku suoraviljely, 7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS RUUKIN KOULU KOULUTIE TUUSULA

MERKKIAINETUTKIMUS RUUKIN KOULU KOULUTIE TUUSULA 5.12.2017 RUUKIN KOULU 04500 TUUSULA 04500 TUUSULA 2/8 Sisällysluettelo 1 KUNTOTUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen toteuttaja... 3 1.3 Kohteen yleistiedot, tutkimuksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA Vastaanottaja Mika Metsäalho, Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 17.12.2018 HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot