DAVID BROWN 885, 990, 995, 996, 1210 Ohiekiria

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DAVID BROWN 885, 990, 995, 996, 1210 Ohiekiria"

Transkriptio

1 DAVID BROWN 885, 990, 995, 996, 1210 Ohiekiria

2 DAVID BROWN TRAKTORIN OSTAJALLE Tema kirja antaa traktorin kiiyttiiiell. ohje t siiennatllisen voitelu- ja kunnorsapitohuollon 3{rorittamiseksi. Suosittelemme iopa kokeneommallskin traktorinkayttitjellq teman kirjan lukemistalkaessaan ajaa uudella David Biownltraktorilla. Tarkein asia on turvallisuus. koska traktori voi olla vaar llinen kone. kun siti kesitellsin varomattomasti. Tdsta kirjasta efugteen saatu tieto voi est6d onnettomuukiia. Tame merkki rarkoittaa. etta tuku sisiiltae : rgrksiti tietoja turvallisuudesta. Lue siksi ndmd luvut rityisellg tarkkaavaisuudella. David Brown kehittda ja parantaa traktoreitaan iatkuvasti ia siksi niiden vksitv'skohdat saattavat muuttua timdn kirian painamisen ielk en,

3 AJOTURVALLISUUS Tutufiu traktoriisi ennen kuin kokeilet siti, Avain ALA jdte vina-avainta traktoriin - muista lapset. Jarrut ALA aja maantiells lukitsematta jarruia yhteen ja tarkastamatta, tt6 ne on tassttu. ALAanna pitkan tyokoneen orua mihinkein ohjausjanutuksen aikana - keantymirtilaa.iittivesti, Lukko ALA aja u:oupyiir5stiin lukkopealh yleisel16 ti6l15. ALA yritd kienga traktoria ivrkesti lukon ollessa piiiile. Lrittset ALA kiyti voimanottoa tai hihnapy6rde ilman $o luksta. ALA mene veljissd vaattei..s6 liikkuvi n osi n.ehelle. ALA s iso W6koneen velisse kvtkies6dsi siti traktoriin. ALA kiinniti $dettgvie laitteita tak+aklolin yepuolelle. Vaihde ALA laske makeii vapaalla, vaanv ihde kytkettvna. ALA ajs liian $urella valhloell. erikoisesti vemaesfe ia oeruuttaeisesi. ALA vaihd aierirmalle vaihte lle liian kovcs vaundissa - kwkin ei k6rii sellaista. Ma8gto ALA iarruta liian voimakkaasti p.uutt6 s6ari. ALA kiiytii tralto.ia k ll llaan stenke6n kuoppaisissa mdisse, Raskasn ty6kone n heilahdus tai ps,5l,ryn veriiry tuo vaiksuksia, Keydi kytkinti, jarruia, kaa$a j. ohiautta harkiten. Vsro 6rikoiresti liukksalls kdile.

4 l -t Muut Moottori Akku Ohiaamo Huolto AU\ kulieta muita ihmisid traktorin tai nostotait_ teen pee a. /LA avaa.j:iehdyttiffen korkkia nopeasti, ierjesret-.. massat on patnetta. ALA lisia liian nopeasti vert6 kiehuneeseen j6ehdy. tysnesteeseen. 414 jarei vetfii iiiehdytysjdriestetmean pakkase a. ALA paasra potttoainefta loppumaan, koska silloin loudutaan idrjestelmd ilmaamaan. ALA kisittele avotult akun tdhelld. ALAp_oraa_reikid turvaohiaamon runkoon. ALA lammttai turvaohiaamoh runkoa. ALA nosta traktoria ohjaamon nostokorvakkei$a. ALAjAtA vaihtamatta dljyie ja srodaftimia tai ras. vaamatta voitelukohteita. ALApide t.aktoria likaisena, ALApaasta pyiirien puttteja tiiy$ymean. ALA aja valaakuntcisetla traktorilla.

5 TnkbinMoottuin ntmem David Erown-piirimyyje vsraqtoi alkup raisia Oavid B.own. osia, iotka on valmisteftu lamalla tarkkuudella ia taidolla kuin itse trsktorikin, Heilli on myiii laail kokemus paikallisista KaikisEa tledusteluissa tulee ilmoittaa traktorin mglli ia sarianum ro, ioka on mgrkitty traktorin rungon oikealle puolelle etuakselin kohdall {A). Moottorin malli- ia sadanumeron merki:ty sylinteriryhmin oikeaan kylksen (B), Temen traktorin malli- ia sarianumerot ovat: TRAKTORIN MALLI...,.. SARJANUMERO MOOTTORIN MALLI SARJANUMERO Pyiirtuelityklon valitferhds on leimattu py6rtn akselin peihen. 4

6 SISALLYSLUETTELO Totutusajo.,,-...,... Ensimmeinen 50 tunnin huolto OSA 1 - VIVUT JA LAITTEET Ulkopuoliset laitteer ia TCU OSA 3 - PYORAT Raidevelit ja pyiirien ve1i1...,...,...,..,.,,.,, 31 Rengaspaineet i6 renkaiden kuo.mitukset...,,. 3:l OSA 4 - SAANNOLLINEN!KUNNOSSAPITO Huollot...,...,...,...,...,, 3941 Voiteluaine s!osit!s.,,...,,..,.,.,.,,...,...,..,,..., OSA 5 - HUOLTOTYOT Moottori...,..,...,,.,.. Runko,...,,...,... HydlEuliikka jiiriestelmii... Kytkin,,...,...,,...,,... Jarrut.,...,...,...,... Stih katlaitte t OSA 6 - TEKNILLISETIEDOT Kytkentikaavio VARAOSAKIRJA m 46 5 '

7 TOTUTUSAJO Vaikka jokainen moottori ja traktori on testattu ja koeajlttu tehtaalla, on teydellinen siseanaig vield suorittamarta. Aluksi (25-50 h) v6ltd liiallista nopeutta ja kllormitusta. Moottori Alti anna moottorin kuormittua raskaasti. vaihda mieluummin pienemmiille vaihteelle. Keyte moottorin keskipyiirimisnopeuksia 120O1800 r/min. l\4yiis liiallista tyhje- ja paikallaank6yntid on velteftave, koska se saattaa johtaa sylinteriseinemien lasittumiseen ja siita johtuvaan runsaaseen oljynkulutukseen. Moottorin paras sisaanajon vaihteleva kuormitus, ei tyhjekaynti eike huippuklrormitus. Moottorin alkuperaisiiljy on poistettava 50 tunnin huollossa. Kytkin ja iarrut Uusien traktoreiden ja u udelleenped llystettyjen kitkapintojen sisaanajossa v6lta raskaan vedon ja jarrutuksen luistattamista. Suosittelemme sisdanajoa kertaa pehme- Ssti ja rauhallisesti. Vain n?jin muodostuu kesteva ja tehokas "kitkahiili" kitkapinnalle. Vaihteisto ja voimanotto Kevta vain moottorin py6rimisnopeuksia r/min ja jokaista hammaspydreparia (eri vaihdevivun asentoja) aluksi kevyelle kuormalla. Valmistuksessa j6eneet ep6tasai' suudet hioutuvatasaisiksi ja kirkkaan sileiksi. Erityisen tarkeiita on ensimmai$en k6ytt6tuntien aikana hampaiden kyljiste ja kuulalaakereiden vierintdurista irtoavien fretallihiukkasten ker?itiminen kestomagneetin avulla. Vaihteiston alkupertiisitljy on poistettava 50 tunnin huollossa. Puiistuvien pintojen vdlissa olevat likahiukkaset ja pinnoissa olevat harjanteet aiheutlavat kosketuskohtiin suuren paineen, jolloin pinnat mikrohitsautuvat la repeevat rikkoen pintaa. On selvasti osoitettavissa, etta normaalissa totutusajossa vaihteiston kevtt6iki saadaan 5'10- kerta iseksi verrattuna vaihteistoon, jossa ei ole noudatett! totutusa,o-ohjeita. Oi' kean oljylaadun kaytt6minen on yllattavdn terke6t6.

8 Hallintalaitto t Hallintalaitteiden tulee liikkua kevyesti -ele vednna mite6n vipua vekipakolla, vaan ota mieluummin yhteys piinmyylaast, ENSIMMAINEN 50 TUNNIN HI.X)LTO Ensimmeisen 50 tunnin huollon uudelle koneelle tgk s David Brown-piirimyyie, ia se sisaltiie seuraavat pa6kohdat: 1, Molemmat polttoainesuodattimet uusitaan, 2. Moottoritiliy ia $odatin vaihd taan. 3. Vaihteistoiiljyt vaihdetaan, vaihteiston kotelo huuhdellaan, hydrauliikan imusihti ja magneetti puhdistetaan. paperisuodatinelementti vaihdetaan ia vaihteisto teytetadn uudella iiliylld. 4. Pyitriivelityksen itljyt vaihdetaan ia kotelot huuhde aan. 5. Sylinterikatnen pultit kiristetaen ja venttiilien vdlykset seede$5n, ulkopuoliset mutterit ja pultit, erikoisesti pyiirien pultit kiristetean. Uuden traktorin pyiirenpulttien kireys on tarkastettava jopa peiviftain.

9 qsa t, - VIVUT JA LAITTEET KOJELAUTA A folt@in tnltwi G Yl.hnithd A gto&tin on ne *ir.lo ( l<el- H Vdohtktbln d6n ) I &laledia C L&nDdnitun J Vir,F.st ain D Oly4lrwt n rkkhlo I Yih- K Pydytin d ) L gtunawlok tkebln E,tudttuttukko Aeniturrl F atmtldn nskklwlo ( put.b N K&-ksz) ofiynpdrwr me.kkivrlo VI+IREA valo pal!!, kun 6liynpains on lii.n pi ni. Varmi3tt, stt$ -t 9alu, kun virts on plglla moottorln!6iso *!a i. etta re rammuu moottorin kiynnir$tyl. Latlulqr nrrkkiullo PUNAINEN vsroiturv.lo pallr, kun vlrt! on pailll, mutt 8ammuu, krn ls$ri vrraa akkua.

10 Hydrauliikkaslodattimen merkkivalo KELTAINEN merkkivalo pslaa aina yhdessa latauksen merkkivalon kanssa. Keltainen valo palaa ykinadn, kun hydrauliikkapumpun imupaine on liian suuri. Telliiin ei suodattimen ldvitse pdase riittavasti iiljya ja iiljy imeytyy osittain ohivirtau$/enttiilist6 pelkin sihdin ja magneettitulpan lepi, eikd suodatus ole enea t6ydelli*4. T6m6 voi lohtua s uraavista seikoista: a) Paperisuodatin on tukkeutunut liasta. b) Oljy on kylmeii ja moottorin nopeus on suuri. jolloin itljyii ei piiese riittiv6sti paperisuodattimen lepi. Moottoria tulisi keyfta6 riitt5ven alhaisella py6rimisnopeu. della tiljyn ollessa kylmea ja kankeata. Erittain kylmid olosuhteita varten suosittelemme DAVID BROWN TF I6ljye, jota voi keytt66 myiis kesell6. lmik6li valo ei pysy sammuksissa 6liyn lammettye {puolen tunnin keytt6}, vaihda suodatin. HUOI\4AUTUS: Vaihteisto6ljya voi kyln$lla ilmalla lemmittee kayttiimelld hydrauliikkaa max, TCU-as nnossa. Valokatkaisin Katkaisin on neliasentoinen: 1, Auki 3. Seisontavalot ja lyhyet valot 2. Seisontavalot 4. Seisontavalot ja pitkat aiovalot KAytt6mittari Mittari siseltea kierroslukumittarin ja kaytr6tuntimittarin. Kulkunopeudet javoimanotonvakionopeudet nahdeanopeustaulukosta. Kdyttiituntimdari ilmoittaa aian vastaten mooftorin pydrimisnopeutta 1412 r/min. Nop u3t!ulu kko Nopeustaulukko on liimattu konepellin pidlle ohjauspyiiren et en. S osoittaa traktorin ajonopeud n kullakin vaihteeila. Vaiht et on merkitty taulukon vasempaan laitaan. Alalaidassa on moottorin pyiirimisnopeus. TetA vastaavalta pysty$roralta linjalta ldytyy kullakin vaihteella nopeus kilometreind tunnissa. Taulukossa olevat viivat osoittavat: 1. punainen viiva = voimaoton pyiirimisnopeus 540 r/min nooealla vaihteella

11 Sininen viiva = voimaoton py6rimisnopeus 540 r/min hitaa a vaihteoua 2. punainen viiva = voimaoton pyiiiimisnopeus looo r/min nopealla vaihteella. Tema nopeus an_ taa nopea a vaihteella hihnapyiirelk nopeuden 16 m/s. HUOMAUTUSi Kutakin traktorimallia ja rengaskokoa vatten on oma nopeustaulukkonsa, Tau_ rukon varaosanumeron oikeassalalaidassa. Rengaskokoa vaihdettaessa on myais nopeustaulukko vaihdettava. Virteavaih 4-asentoinen virta-avain, JOSSa On 1. Virta katkaistu 2. Virta peallii 3, Hehkutus 4. Keynnistys PYSAYTIN - _-J sets I 8f,ror t XATillr EEl8 STOP I Malli 8U5 Mallit 990/5/6, l2l0 Suuntavalo K65nnd vasemmalle halutess si vasemmanpuoleisten vilk_ Kujen.torm-rvan ja v staavasti oikealle, kun tarvitset p!-orersla oikean. -vitkkuja. Muista kaent6a vipu keskiasentoon IOn talkeen. k6y- t0

12 VIVUT JA POLKIMET Jarrut al -' Kummallakin jarrupolkimella jarrutetaan vastaavan "rjeista oviiiaa. Jirrut on lukittava yhteen maan- A - ii"iio" u.hbn. Tarkasta, etleivdt iarrut puolla' bl Kasiiarrulla lukitaan iarrupolkim t iarrutusas n_ toon Salpa on lukittuna kahvan olles a olkealie faannettvna ia se vapautuu suoraan kainnettaesse Voimakas iarrutus saadaan aikaan polkimien ja kesiiarrun vhteiselld keyt6lla. B., pois p!t:ih? C- fatauspvo_ta$on ll

13 Kaksoiskytkin (885, 990 ia 995 traktorit) Kytkimess6 on kaksi pdavaihefta: 1, Vetokytkimen irrotus (ja kytkent6). 2. Voimanottokytkimen irrotus (ja kytkental. Ndisse kummass6kin on polkimella vapaaliikkeens6. lseytii kytkintd aina kummankin vaiheen pohjaan saakka. Ale paina pelkk6d vapaaliikett6 pois, iolloin painetaakeri kuluu ja kytkin saattaa luistaa. A16 luistata kvtkinta turhaan va6inkaan suurella pydrimisnopeudelia, koska silloin kytkinlevy kuluu nopeasti. Paina mytis voimanottokytkin koneen kaydessa. kerran viikossa pohjaan, jotrei kytkinlevy lllmaututst k nnt. HUOMAUTUSi Hydrauliikkapumppu saa kayttdnsa voimanottokytkimeste. Parikytkin (996 ia 12'10traktorit) Kytkimesse on kaksi erillists kytkinte: l.polkimella ohjattava vetokytkin, 2.Kdsivivulla ohjattava voimanoftokytkin. Katso kaksoiskytkimen ohjeita. KASIVIPUA EI SAA LU- KITA IRROTUSASEN. TOON {TAAKSEI PI- TEMMAKSI KUIN VOI. -t MANOTON VAIHTAMI- SEN AJAKSI. tl HUOMAUTUS: Hydrauliikkapumppu on moottorin ad ssii ia kytkimesta riippumaton. Synkronoit! vaihteisto Vaihteita on 12 et en ja 4 taakse, iotka kisiftdvdt nelid nopousaluetta, joissa kussakin on koime vaihdetta eteen ia peruutusvaihde. Synkronoituia vaihteita ovat vaihteet 2 ia 3, Ykkdsvaihde on liikkeellelehtdvaihde, jonka jiitke n liilkeells olevat vaihtamiset voidaan suoritt,a synkronoituna, Kakkosvaihteen nopsus on vain 58% kolm6svaihteen n; t2

14 peudesta. Ale vaihda pienemmelle vaihteelle liian kovassa vauhdissa, koska mooftori iarruttaa erittain voimakkaasti yliki rroksilla ia kytkinlevy ei ke$e niin suurta iartututta. 0rid$tuttu HS YAIHDEKAAVIO lhidastettu Vaihda'ipu slss,ib AruE $5! tlrdas I tclto a.rrel I rop A t PELTO I #-l?. lrofeusrlryro ItlrSrrt!a lmr 1raaal ntlurslrrwltt d itll:tlt ftlri! tax ndolrl l3

15 TASAUSPYORASTON LUKKO Kytkemalle lukko p65lle pyiirivet takapydret vakisin sa_ ma 6 nopeude a. al Lukitseminen Lu k ita ksesi.ta$uspyd resrai n paina poljinta,atkuvasti oikeara Kanlapaa a ennen kuin pydr6t luistavat. Jos py6ret ehtivat.luistaa, viihenne kaasua ja paina kytkintd ennen kurn parnat tasauspyiirdst6n lukitsiian poljinta. Nosta kyt- Xrnporlrnta vahitellen. Paina poliinra jatkuvasri tukevasri kunnes tasauspydr6std lukittuu. Varmistr.t. efta poljin on parnettuna,taysin. alas. Pida tasauspyiira$d lukiituna pai_ nama a potjinta iatkuvasti kantaodelt;- b) lrrotus Tasauspyiirast6n lukko on jousii<uormiteftu niin. efta iousi tvontaa.tukitusholkin auki, mutra pyiirien pyr(iminen eri nopeuks n ltutstamiseenl aiheuttaa lukittuneena pvsymisen, lrrotukseen auttaahetkellinen kuorman keven*ririnen, vastakkainen ohjausliike tai toi$ruolinen kuorminaminen, esrm. vuorottainen jarrujsn painaminen. Kyinetteessd riittee tavallisesti, jos painaa maan puoleisen pyoran jarrua. VOIMANOTTO Voimanoton akseli on kuusiurainen I 3/9,, {35 mm). Voimanotossa on kaksi vaihdetta: hidas ja nopea sekd vapaaas mo. vathdovipu on voimanotokotelon vasemmissa kyliessa. Kun et kdyta v_oimanottoa, pidai vaihde vapaalla. Voimanoton pydrimissuunta on myiit6paivi6n ta. kaa katsottuna. Veiheviptt 2. Yt&tojus t4

16 Voimanoton vaihteeti Traktori A B C /5/6 noped vapaa hioas 1210 hidas vapaa nopea Pjdii. vaihde vapaa-asennossa, kun voimanotto ei ole k6yrossa. Vaihteen ja nopeuden valinta: Voimsnotto 540 r/min - nopea - moottori logo r/min. Pieni voimanoftoteho: spulannanlevitin. hein6npiiyhij6. Voimanofto 540 r/min - hidas - mooftori lgoo r/min. Tavallinen voimanottotehoi lannanlevitin, paalaaia, niittokone, kotitarvemyllv. Voimanotto 1000 r/min - nopea - moottori 2OOO r/min, Suuri voimanottoteho: kultivaattori, niittosilppuri. sirk- ^ keli, koritarvemylly. A Pida akselisuojus paikallaan, kun et k6yte voimanottoa. I Hrveursellr Kun kdytetdan tytikoneita, joihin.voima siirretednivelakseleiden valityks lh voimanotosta, on huomaftava seumavaa: l. Tarkasta, ett6 asennus ja kaytt6 eivet mirsdan vaiheessa edellytd nivelakselilta suurempaa k6dnwmiskulmaa kuin mihin se on suunniteltu (tavallisesti 2Ool. 2. Milloin iskumaisia kuormituksia on odotettavissa. on - oikoin seedery ylikuormakytkin tiiteftiivd keyttiiain. 3. Aklelisuuntaiset kuormituks t on Didettevd aihaisina a) varmistamalla, tte nivelakselissa on aksiaalista valvsta b) pitiimdllii va5nt6 alhaisena cl voitelemalla tel$kooppiosja, Milloin!uu.i teho on siirreteve ty6koneeseen, k6yta tom /min vakionopeutta mieluummin kuin 540 r/min (sopivatsa -iuhteessa tyiikoieen velityks n kanssal, jofta m;hdollisimman sjuri osa t hosta olisi nopeudessa: T6mi vihenlid vdintiimomentin puole n j6 sallii niveli n liukumisen kewemmin. Pida skleli hyvin voideltuna, ia milloin piente nopeutta on kiiytettiiv-e, kaytii py6reire tri uritsnuia akseleiia; at6 ainakaan tfusa boaukse3sa nsliiiakselie. l5

17 Suurimmat sallitut voimanoton momentit ylikuormakytkimjsse ovati kpm 990/5/6. 7b kpni 12tO - 80 i<;; Kayta ylikuormakytkinte aina sellaisten tyiikoneiden kans. sa. lotka saattavat juuttua kiinni: lumilinko, veteva Derdkarry. Voim nbttoa ei saa kayttda kaarteissa (yti 1!o:n kulma listinivelssse) aiettsessa verdvalls perekarrylle. rroa ntvetaksel ntvelet aina mahdollisimman suorassa. Lukitse nivelaks lin suojusputki ia pide yldsuojus aina pai- Ka aan. N IVELAKSE LI N VO ITE LUKOHfEET -40h 40h^ HIHNAPYoRA (tasevarusre) Asennus: 1. Vaihda voimanottokot lon kannen ruuvit vksi kerrallaan erikoispultteihin, kiristys 6.2 kpm. 2. lrrota vetokoukun hihnapyiirinpuoli,inen nostotanko {tel skooppi}. Vetokoukkua ei voi kdyftae hihnapyoren olless asennettuna. 3. Tyiinne hihnapyiire akselille ja kiinnita se mutre.eilla. n 4. Kiinnitd suoiuks t, Nielun suojuksen on oltava aina hihnan menopuolella, A" Erikoiwrfti R. sj oius C. OlJynttyttihukko hihnapy&iin,6.nto

18 DIESELMOOTTORIN XAYNNISTAMINEN 1, Aseta pyseytin kdyntiasentoon, 2. V-ede kaasuvipue I tavsrn taatkse ), taaksep:iin (kytmiikeynnistyks ssa 3. Asata vaihdevipu vapsa-asentoon, jolloin tu.vak tkaisin on kytkeytyneend. 4. Kitnnd virta-arraim6ta virb padlle ia tarkasta, ette kaikki merkkivalot palavat (keltainen, punainen ia vihrea). Seuraavasento on esildmmirysasenro ja -se on jo-usella- palautuva. Ata pida esiliimmiistii pdeila enemfriie kuin 20 sekuntia. Seu ava asent on kdynnistysasento, iossa on ieykempi palautusious.. 5. Moottorin kiiynnistyttyii iaske avain oalautumaan virtaasentoon. Tarkasta, ette kaikki varoiiu$/alot sammuvat, Mikiili. hydralliikan varoitusvato (keltaihen) ied palamaan. katso lissohjeita sivulla Ale kdytd moottoria kiynnistimelh 20 sekuntia enemfraie. Odota 30 s kuntia ennen kuin keynnistit uudelle n, iotta 6kku ei pilaantuisi. KYLITIAKAYNNISTYSAPU LAITTEET 1. Th nnostart- Th Jrnos9rt-l6mpiikierukka avaa Emma lgdn venniilin,,o orn lq,url patuuputkistoora FEruupurKtstoo$ oleva oteva polttoneste D6esee p6elee venttii: venttii_ ln kauna rmusariaan ja syttyy palamaan limpiikierukan avulla. 2. s) 885 ia ggo/5/straktorit Ruiskutuksen aioitus voi daan lukita aikai3imoasn asentoonsa ruuvaainlla ruiskutuspumpun kyliessa ol va siidiruuvi kiinni moottorin olless ovsivtyki3rd, Avaa sii;irudi heti moottorin keynnisrylty5, jotll ajoitus peeslsl norft alrksr. HUOMAUTUS: Ala ko$ kaan ruuvsa siioiruuvia kiinni moonorin kiyde$ sa -*iiitiie vau.ioiruul Kylmi k'y n nidys rla I i 885 t7

19 KYLMAKAYNNISTYS Melllt 9WF6 A. Sllplruuvi 2. bl l2lgtraktorit (Simmepumput) Kun ka6uvipu on v detty tiyaa ar*., voidasn ry6tt& meerae lisitii kdynnistyksen aiskri F ain malh ruiskurlspumpun pyseytysvivun akselitappi (A) sicin. Tappi gyeyy si*ilh vain kaasjn ollessa tey$in auki ja mogttorin keynnigtymisen aian. Tappi palautuu ulos tydnnettaess6 kaasu pois pddlti tai moottorin kiynnistyttyi. c) 121o-traktorit (Bosch-pumput) Bosch-rivipumppu on varustettu automaattisella kylm5- kaynnistyslaitteella, Laite toimii ilman ri toimenpiteita jokaisen keynnistyksen yhteydesr:i. KYLMAMYNNIS YS ttalli r2r0 ( gnn s'punpw ) MOOTTORI N PYSAYTTAMI NEN Ty6nnt kaasu pois paalte ja as ta pyseytin seis-asentoon, Kdenne virta pois padlte. HUOI\4AUTUS: Kdyte traktoria riittevdsti, jotta akku ehtisi varautua uudellgen. 18

20 OSA 2. - SELECTAMATIC HYDRAULIIKKA Toiminta ia kiyttit David Erown Selsctamatic-jdriestelmiiiin on Koortu seuraa_ vat edut: 1, YKSINKERTATNEN HALLTNTA: _Nosto, pito, tasku, ryy1q?.1 f1t6, korkeu-den s6dr6 la rcu (;;,;;sii;;i ovar na rttavissa yhdelle keytiivivulla. 2. YKS-INKERTAISTA VAIHi'AA SMTdTAVASTA TOISEEN: -Valinta tapahtuu koamiasentoisella mella. valitsi- 3. TYOKONEEN HELppO OHJAUS: -Moottorin kierrqsruku el vatkuta tyvyyden ja korkeuden hallintaan. Sor. mrmerkel a -vordaan sama kdyttdasento uusia tarkasti. KolKa Kayttovivun liike on laaja, voidaan asettglu suoritt -ta.kasti. K5yttiivivun j6y[kyys on helposti s6ddet. lavrssa. 4, :llik!-vl!u. MPP.AUS {1210): -pumppu pydrii jatku_ vast moottorin..edess6, iotcn kytkimen pairiaminen pysaye ei nydr utiikan toimintaa. Muissa malleiss hvd..lipi i+1tiittl"if llfif#ifl il#v,.l?;iseksihyd l1u-ll'k!,agriv :yooatetaan.ennen pumppua magneettisuo_ rfitlil8''rt3.'r"8:.lt'li*li"ff j:""i1'".il,i,l;;",.** :-e}9,y!r9ol..pry!$tsseen,-joka void8an teysin irrottaa, IarKEua ta.kijnnatted takaisin traktoriin. Siind on mah_ '. ll3',1ilil3?1".13ilj'i'fl?f, T[",yH;:tfiji:1 x"q" Kon en taskunop uclen tyiihitn sopivaksi, Laskunop6urs on nrppumaton tyaikon n Dainosta. HYDRAULIIKAN HALLINTALATTTEET Kiiytt6vipu Keytt6vip! -liikkuu merkkikasre s ja si d ohjataan hydraulrkan totmtntota yhdessd valitun s6et6tavan mukain. So.mimerkit Kaksi sormimerkki6, jotka ov.t merkkikaarella, voidaan lu- K.ta..sopivaan- asentooi ja kiyttiivipu voidaan hdin helposti $rnaa takarsin tarkalleen aikaisempaan ohiausasentodnsa. l9

21 HALLINTALAITTEET A Kayta'eip.t A bmin *h D, Va atin siati Vrllttin Valitlimollt on kolme asentos: 1. Svwvden tdstai ( v tovastuk$n tarain ) k'tv'tiovipu ia tytintiivarran tunnirtin ohi88vat yhdot a hvdrsuliikan toimintaa. 2. Kbrkoudsn 6eit6 ( as.nnon d6t6 ) KlvttdviDu ir nostoaklelin pifu!5 olova nokkslwy oh' l.erret vh'ds;6 hvdrarliikan toimintaa. g. kfvtioii*n gj6r. ohiaus ia TcU I p.ino n saitii ) K!;ft6viou ohias uoraan venttiilien toiminba: n6to, oii5, tasiu ia iaineensaao (FSm kpa ( 50 kp/cm' )' Joitr iiou Dgiiiai BtsettS siirtymeen.ina..anngt. toi' recn, ori kiw6vivun oltsva VALINTA -lt6nno!!s( tiy' tin llklns ). L!*unoDoudon da16 Tvaikon on lekunopsutta voidasn raitae.t!k.till.n oike arin etuoussa olo\ralla nupilla. Lasku ohisutuu olitiadiin 'vebi6n lslkosn vinrus\ronttiililla, ia nopsu8 on riippumaton vcto' kuormitukrottr. Sirdankiorr ttyne hit.in lr3ku. Lrlkunoo ut on laedsttiva riittevin plensksi ro*6illa ja oitkille W6kon.illa'hides k6yttiivivun otscnpiintyainttt alhsuttre vain nykiven l 3koutumiEn. Pudotrrvuftiili Pllkkien wtova'si n tai kippihvan ls*omilokti Yoidaan eudotunr nttiililla k6,ontii pitovsnttiillt klinni pitivli 20

22 ioulta. Yl6w dottyna jousi on k4snnettyns. Toppi pa9! e vliit vain vht en kohta6n kiorrsttyns. Nolnoaaanno6lt paf ne vetie tloin takaitin ala. normalientoon' Voirttiili on norm.aliktyt6rsa pidgtteva lukittuna ala'a anno la Ktyt$viwn lukittin ( li.tv!rutb l,.s'',r B.tM C KuminnCa D. Holkkl E Al$lovy F. Nklprdlra, nntri Kun kdvtotedn ulkopuolista l8itett8, iosss on oma ohlau& venniili: oterasn S isctsmatic-hydr.uliikrn pumpufr I8l' kuva 6livnpaine. Jottr kaytt6vipu laataisiin pylyme6n no' toasonnbga palsutusiousta 'prt-uubuv vaata6n, se voidoan lukllt i'iiti.iit". on JoHDETTAVA volre- LUPUTKISTOON { kt.sivu 28 )' MUISTA PUHTAUS. L LukltnnP B, Lukld/s aukl 2l

23 Nostoakselin vasemmalla puolella on mekaaninen lukitus laite, Se voidaan asettaa vaakasuoraan, jolloin nostovaaret lukkiutuvat tullessaan ylimpean nostoasentoonsa. Ylin asento saavutetaan vetemalle k6yttovipu tiysin taakse -valintaasentoon. Jotta lukitus voidaan irrottaa, on nostovarsia nostettava niin, etta lukitsin vadautuu kuormituksesta. ALA KOSKAAN IRROTA LUKITSINTA NOSTO. VIVUN ALTA. NOSTOLAITE VOI PUDOTA KA. TESI PAALLE. Tviintdvarren tunniltin Tvdntdvarsi on kiinn itetty jou sikuo rm itteiseen, kaksitoimiseen tunnistimeen, ionka liikkeet ve littyvat.venttiliittidn vaiierin avulla- Ndme liikkeet riippuvat tyontdvaneen tulevista voimista. Vaiieri saa venttiilisttin saaramaen tyfikq neen syvyyden seilyttiimiillai vakiovarustuksen, Ket{tiivivulla saadaan m66retrye se vetovastus, jonka venttiilistai ja tunnistin sa ilyttevat, SdedeftAvii $nnistin I lisavaruste ) Johtuen maan laadussa. tydskentelysyvyydessi ja tydkoneen painossa olevista eroista saattaa tydnt6varren tunnistimeen tuleva voima vaihdella suures' ti. Joissakin tapauksissa vo imat saattavat ylit-,6' t;e tuntoyksikdn edrirajat, jolloin tuntoyksi' k6n akseli on koko :\ -- \r ajan liikkumattomanai, a-\ \ \ eli syvyyden seatii ei toimi. "- > sdddettevan tunnistimen avulla voit valita -\l sopivan tunnistimen jdykkyyden: Asento A: 2700 kp purisrus Asento B: 1350 kp purisrus Asento C: 900 kp puristus B.asento vastaa tavallista lunnistinta (,{,t <:\ 1500 kp veto 725 kp veto 50O kp vero

24 Tunnirtimen lukibin ( ti*ivaruite ) J-o.6 kiytit raskaita tytikoneita, jotka eivdt vaadi rywvden. saat('-4,_.tu.krtis tunnistin tuella. ionka voit hankkia piirimyylaria$. Kur st ldyta hldranliikk a PidA v-alitsin-kork6$ -tai syvyysasennos a, iolloin pumpdu er pyofl parneen atais na missein kiytt6vivun vapaiisa asennoasa. Tcu-a6onnosss pumppu on kuormitettuna, kun kayttiividu on eo t$ stnts fiatu 6lla, mutta paine on vain korkeiotarn 500 kpa ( = 50 kp/cm: ), lotin painoenraloituwini_ rir r anna varoittavaa eant5.

25 SYVYYDEN SAATO ( vetovastulson tdain ) Raskaat maanmuokkauskoneet ilman tukipy6ria. Vede keyttiivipu ensin tiysin taakse VAl-INTA-allleelle ia siirra valitsin SYVYYS-asentoon. A:Kdvttiivivun ollessa nostoasennossa nousee nostolaite vli;sentoon, iossa venttiilistii jei pitoasentoon ia pump- Du Dv6rii Paine ttomana. e.viei6ess6 --woionj kiivttdvipu svwvdenseitiialueelle lalkeutuu atas, t,.rntios tjnniitimen vaiieri siirted venttii listiin oitoasentoon. Tunnistimen on puristuttava ko' koon etupass:i ia venytt6ve ulos tatapeessa seet6aluetttl "iieuoaas*i on iyvin kyntiias nto ia takapels6a matalin' Meerdty; kyntixvvyyden voit merkita kaarelle sormimer' iin "viitta. Lastuh<irieutta seetemelle voit seat e tunnisti' men aiheuttamien koriausliikkeiden laskunopeutta. Kiinnit6 tviinti)varsi tyiikoneeleeh sitsn, etti se on VAA- KASUORASSA. 24

26 HUOMAUTUS: Kun kaytt6vipu on valinta asennoss ( tiysin taka-asennossa palautusjousta vasten l, nousee nost6laite hioman vlemmaksi kuin nostoasennossa. Tdsse asennossa saadaanostolaitteen lukitsin lukittua. Hydraulinen vetokoukku lukittuu mv6s varta aivan ylhdalle. KORKEUDEN SAATO ( Asennon saedi ) Maan vleouolella ku lietetevat koneet. Vedii itriniivipu ensin tiysin taakse VALINTA-alue lle ia siirri valitsin KO R KE U$asentoon. A. Kiytt6vivun olletsa nostoasannosss nous e Qo6tolaite yeasentoon, jossa venttiilistii jea pitoasentoon ia pump- Du py6rii paineettomana, B.'Wretiesla kavttiivipu korkeudensiatiialuoelle laik u' tuu tvtikone alas, kunnes se on saavuttanut kayttiivivun asent6a vastaavan korkeud r. Mitii edempene kiiytt6vi' pu on, siti alempana on tydkone.

27 eerftyn ty6korkeuden vgit merkita ksarelle somimorkin EVUlla. HUOMAUTUS 1: Kun kiyft6vipu on tiylin tak+algnno6sa parauuslousta vilibn, nouaee ngtolaitr hienan ylemmsk- $ kuin nostoasennossa. Ta,8a asennoasa EadaSn hostolait_ teen tukatsin tukittua, Hydraulinen wtokoukku lukittuu myos vast arvan ylheele. H.UOMAUTUS 2: Jos lalkunopeos on liidetty nuoist an flan nogeaksi-ia-k5yftdvivulla'.raioitetaon,, latiunobeutta, syntvy-. nykiva tssku (piro ia l.skuatonnot woroitelevai venftiilirt6ssa). ULKOPUOLISET LATTTEET JA TCU (Fiiohdirlol Raaksat maanmuokkaorkonest, ioisa on oma ttkipy6,i. Ul kopuoliset sylinterit Vedii kiytt6vipu ensin tivsin taaksoval I NTA-olueelle ia sii.r6 vslitsin Tcu-asontoon-

28 X) LASKEUTUMISASENTO ON LAAJA. MUTTA VAIN YHDESSA KOHDASSA NOPEUS ON SUURIN, ETSI TAMA KOHTA PAINAMALLA VETOVARSIA, KUN. LASKUNOPEUS ON SAADETTY SUURIMMAKSI JA KUN OUY ON KUUMAA. Kynteessa anna auran laskeutua, kunnes tukipyiir6 pydrii. T_yiinnd v-asta sitten ennalta kokeittu paine p6el,e : i<eyttiivipu toisen sormimerkin kohdalle. Paine kawaa viede;sa k6ytt6vipua laskuasennosta ETEENPAIN. Slu.in Daine on taysin edessi, n. 500 kpa (:Sokp/cmzl, AURAN SAATOJEN MUUTTAMINEN PAINONSIIRTOA KAYTETTAESSA Koska painonsiirrossa votovarsilla kannatetaan osittain auraa, on sestdjd muutettava seuraavasti: 1. Lyhend6 ty6nt6vartta, jotta auran maasta nouseninen e$vrsr. 2. Pidenne oikeaa nostotankoa, koska etummainen viilu - pyrkii jeemedn matalammaksi. 3. Nosta tukipyiirae, koska sen kannatettavana ei end6 ols yhta palron painoa. KOLMITI EVENTIII LI Selectamatic-ventriilisttistd 6ljy tulee kolmitieventtiiliin. josta ailjy voidaan ohjata seulaavastt: 1. Ohjaus aukkoon Ohjaus aukkoon 2. (kippiputki on tavallisesti as nnettu tehanl. L. Ohjaus nostolaitteen sylinteriin. 1/L. Ohiars nostolaitte n sylinteriin ja aukkoon 1. tl

29 Ulkopuolisia sylintereita ia nestemoottoreita varten *radaan pain iiljy liitdnndste I {oaineliitlindi} rai kolmitievenftiilistt. Mikdli Daluuiiliyiohdetaan takaisin eri putkea mydten; on se ehdottomasti kvtkefteve liitantiien A (paluuliitenta). l2lgtraktoreissa on oaluuletku liiteftave aukkoon E (ks kohtaa kaksitoimiset leraventtiilit). 8. (7EUNF) ( 3/4 UNE ) Ellei patuuoljya johdeta takaisin edelle seloststulla tavalla, iae o6a vsihteistosta ia voimanotosta ilman voitelua, mike' ii hydraulisessa ieri.;telmassli on nostoasento pidemmdn aikaa. APUSYLINTERI (lisevaruste) Kdytettaessi tviikoneita, ioiden paino on lehelle jdrjestel' md'n nostokywn yldraiaa, voidaan kayftee apusylintedd. Se on saatavana lisevarust ena kiinnityskorvakkeineen. Yhdi$e Daineletku kolmitieventtiilin aukkoon 1 ja pide venttiili lsennossa. 1 /L KAKSITOIM SET KARAVENTTIILIT (IiS'VATUStE} Yksi tai kaksi karaventtiilie voidaan asentaa kiyttiivivun vasemmalle puolells. 12l Gtraktoreissa on sopiva liitentt' kappale valmiina. Muihin malleihin se on asennettava. Vivun asennot ovat: ViBu takana: Pain Ass6, paluu B:ss5 -nosto. Vipu kesk lle; Molemmat aukot on srliettu -pito. Oliy virtaa Seloctamatic'hydrauliikkaan. ViDu edesss: Paluu A:ssa. paine B:sd -l88ku. 28

30 A- tlose ftoaukko P/4 UNF) B- Ulottoftoaukko (3/4 UNF) c- Kiiyft6viPu D - Paineputki (l2letaktorit) E = Ptluu',liyn aukko 21 C.nkorisst 17 /8 UNF I Kun vidu siirre$an etu- ja taka'ssentoon, iei se kevye n lukitukgeen. Neiste asennoista vipu lsukeaa, kun paine nou'!e huidduarvoonsa (esim. kuormaimen deriasento). ULKOPUOLISIIN LAITTEISIIN KAYTETTAVA OLJY Vaihtoistossa oleva iiljy riittaa rajoitetusti ulkopuolise n keyttti6n. Vaihteistoo; voidaan iisat6 iiliva seuraavasti: /5/ Jos tivtetien vaihteisto 20 mm tikun ylaraian yli, on keytet' 't tivissa oleva 6liymaare, Jos iiljyn taso on ylimerkin kohdalla, on kavtettiivisse ole v8 6ljymb5d, Tikun merkki n veli Kiooi ia kuormoin tarvitsevat 2-4 lirras 6livd' Ali piiistii ulkopuolisieta laitt ista likaista itljv6 tri roskia trsktoriin. NOSTOLAITE Votov!rl t Vgtovarret tulee kiinniftia sina hsaruksn viliin, ei koskasn ulkopuololle. Mikeli votovarron pai on taivutettu, kiinniti

31 se siten, efte varsi on kulkusuunnaisa pallonivelen kohdalla. l2lgtraktorissa on va:n ryhme lli kiinnitysmahdollisuus (28 mm). Nostotangot Nostotangot voidaan gg$traktorissa asentaa kahteen eri asentoon, jolloin vastaaviksi nostokyvyiksi saadaan 1780 ia 2080 kp. Ala pldenna nostotankoja liikaa, suojusputken loppuminen on merkkina suurimmasta pituudesta, jolloin kieneita on viele riiftsvesri kestemaan nostoia. K?iylii pitkiireikais*i nostotangon p66ta, kun keytat leveita maahan tuettuia tytikoneita, Tyiinliivarsi AE pidenne tyiintiivartta liikaa, Tarkasta, ettei tydkone p6ese keentiimaein tytintiivartta sivulle liikaa. EitA liiallinen sivuttaisliike rajoittimilla. -t-- Sivuraioittimet Ale anna Wiikoneen heilua turhaan sivuttain, iotta sivura' ioittimien kiinnityket eivit vaurioituisi. Tarkasta, etteivdt raioittimet kvnnettaesse sste auraa suuntautumasta omaan li;iaansa, Joa raioiftimien tapeilla raioiteftu liike on liian oi ni, kokeile aluksi vaintoisen raioittimen kiiytt6ii. Mikiili iivuuttaisliike on silloinkin liian Dieni, irrota molemmat lu kitustapit. ^ KdytE aina sivurajoiftimiajaes.sasi maafitielld ve- $ tovarsiin kiinnitetty tyijkone kytkettvn6 traktorllsl. Hydraulinen vstokoukku Vetokoukun on p5estivg salpalukitjks n vasta nostolsitteen ylimmesse asennossa (valinta-asennossa), jottei hydrauliikka kennattaisi koukkua ajon aikana. Sgede dimd teleskooppien avulla, Tarkasta, ette salpslaite mene kuitenkin lukitukseen. An anna vetokoukun kiinnityspulttien l6ystya' $ 30

32 OSA 3 - PYORAT RAIDEVALIT JA PYORIEN VALIT TAKAPYORAT >- n\ r fl- L) tf- T'!ktori R.i&viilit 885 soo 995 9S Pyiirien vilit s0 905 ss6 12t0 tl Rongaa l I tl t24t1t ,21tr1-8 _ tr (' 13,6/12-38 _ /1/t30(l/ i}l {153) tdul+a /t530 rz4/1r-32 l24lr[* 13.61tz* 16.9/1430 1A.Sh+U t8.4/t rll l09 {1r 3) 110 l rr :t tr(, ETUPY6RAT Rlideviilit OG,.t6 - s0, so5, Gt6 t35{70+65) l{x7o+701 h/itri6n vtlit G16 _ so, s95, ss6 7.5G16 t 14{60!s4) l21o t 20t6or-6oi xl Ohi.$tankoa on pidennenjiva 20 mm. lsil t :t t20 l3l fig 130 tcl 1t3 t19 l29 tl tlt 1a2 t8a 174 lg' 16a 178 t8a l.1741lt '..l t t82 'tgo t3l l3l 't35 fl B C r9 129 t vi v l v vt v v t 141 t42 't45 {1r14) t39 D 139 r59 1n t5l t5l < 149 * TEO 192, t94 :t90!&t 8l t5s r t5s 160 t70 3l

33 Takaraidwelit muutetaan kiinnittiimiilli keski6levy ja vanne kuvan osoittamiin asentoihin. Eturaidevilit muutetaan laiv*inille aklelin kummallakin puolella olevat pultit ia siirdimelle tuakselin jarlcita. $malla on ifiotettava raidetangon pituuden lukituspultti ja muutettava siind pituutta vastaavat reikavelit' Aur.u$ kulma on 2-3 mm vanteilla mitattuna. nat k i&n siwt C flne e njt t - A. Etl/ k''liittkan lukin/a R. Rai&frigon lukia,s

34 PYORIEN VALIT KYNNETTAESSA 14" aurcti kolme 14" viilua cm 16" aurat: kolme 16" viilua: 122 cm Kynnett6e$se tarvitaan pyiirien veliksi kolmen viilun leveyden lisaksi 3-'15 cm. 990 traktorissa asettelu olisi: takapy6ret: asento lll : 120 cm tai ll : 111 cm etupyiirat: asento B cm tai A : 108 cm 154 "r 541 RENGASPAINEET JA, RENKAIDEN KUORMITTAMINEN Renkaat ovat kalliita. Tamen takia kannattaa tarkistaa rengaspaineet usein- VaAra paine, joko liian pieni tai liian suuri, on peeasiallinen renkaiden ennenaikaisen kulumisen tai rengasvaurioiden aiheuttaja. Ota tavaksesi tarkistaa rengaspaineet kerran viikossa, use ammin, ios renkaat on t5ytetty osittain nesteel16. tseng.aspajnesuositte LU ETURENKAAT Yleiskayttii Etukuormajn G16 (6) 1.4 2_5 a 990/5/ (6) ' G16 (8) TAKARENKAAT Yleis[ayttii Raskas perakerry t11-32l6l /5/6 12.4/11-36 (6) /5/6 13.6/12-36 (6) /5/6 13.6/12-38 (6) /5/6 16.9/14-s0 (6) /12-38 (6) /1434 {6) /1F30 (8) Traktoreissa vakiorenkaina toimitettavat renkaat ovat sopivat peltokeytt66n ja myiis tieajoon. Mets6kdyttdd varten on olemassa erikseen siihen sooivat renkaat. Kuormitettaessa traktoria. on aina huomioitava renkaiden kuormitus traktorin sallitun kuormituksen lisdksi. Ylikuormituksia renkaille esiintyy erikoisesti kuormain-, kaivurija periikerrykeytitssii. 33

35 REI{GASPAIN ETAALLITUT KUORMITUKSET. (kp} Rgng6koko Rengasp.inoet (} ,4 t.6 2,5 (8) (r0) (121 (14) (16) l25l Kuormituks6t 6.00t6 { (6) G16 (6) / /11-36 (6) /12-36 (6) /12-38 (6) - t /1+30 {6) /14-34 (6) /1t30 {8} kp/cm (33) 570 6Ja Aiettaeria traktorilla alle 15 km/h voidaan kuormituksiin lii6ti; eturenkaat 35%, t kar nk.at 2()%. ETUPAINOT Traktorin edesse olara vetopuikuri on 36malla etupainoteline. Voit nostaa iiihen seitseman 30 kg:n painoa. Kiinnite painot alta ruuvilla ia aluslevylli. Etupainosarja (210 kg) li.iie etuakielipainoia seunavaiti: Aklelipainonli.ay kp 990/5 340 kp kp kp Emme $osittele etupainojen ksyttite tieiiolsa. 34

36 a ETUPYORAPAIiIOT Yksi stupydrep ino painaa 35 kg, 885-traktoriin voir asenve va_tn utommat painot - 70 kgl. Muihin malleihin sopl leka utommat ett6 sisemmet painor ( - 140). Emme suosittele etupyiirepainojen kayttiie tieaiosla. TAKAPYORAPAINOT Yk i tak pyit.epaino p inaa 43 kg. Tava isesri tiivtet5in r(orksint.an kahta painoparia, jolloin lisipaino on i72 kg. l5

37 RENKAIDEN TAYTIO NESTEELLA Renkaat voidaan tivttiii 80 % tilavuud6ta nesteelh painon lisaemiseksi. TAti varten taruitaan:. 1. Paineellista vettii (yle*iili6tai pumppu) 2. RiittEvesti letkua ia kiristimid. 3. Erikoisliitin paineen ulospeastemiseki teyt6n aikana. Teytt6 1, Nosta pyiire yl6s ja irrota venttiili, iolloin paine peesee utos. 2, Kiinnita erikoisliitin venttiilirunkoon ja py6reyte se vlimoein asentoon. 3. i,easiii ve6i liittimen kautta renkaaseen. P6ast aika aioin liittime*a o ine ulos. Renkaasta on noin 80 % tavtetw nesteelle, kun nestetti on venttiiliin asti. 4. lr;ota;rikoisliitin ia asenna venttiili takaisin. Teyte rengas normaalilla ilmanpaineella. HUOMAUTUS: Jos rengas on ollut pois vanteelta, teyte rengas aluksi 2.5 kp/m2 paineella ja pu' dota Daine traktoriin asennettuna nor' maaliin. Poisto Kun nerte halutaan Doistaa, kienna venttiili ala'arentoon ja avaa.e, jolloin suurin o6a iesteest5 tulee ulos. Teydellisesti vesi saadaan poirtettua ainoastaan, kun rsngal on Dois vanteelta. HUOMAUTUS: Tarkasta rengaspaineet useammin nesteelh taytettyina kuin tavallisesti. NESTEEN SUOJAAMINEN JAATYMISELTA Kalsiumkloridi (70 %:nen) eli tiesuola on sopiva 'Dai;oa ie6wmisenestoaine. Tiesuolan avulla saadaan my6t.neste_ lisiittye, Luonnollisesti pakkasnestett6kin voidaan kavfted, mutta se on kevytta ia m lko kallista. Tiesuolan suht on on kuitenkin VAROTTAVA seuraavaa: 1. Seosta tehdessgsi lisee suola veteen' ei pdinva$otn. 2. Anna valmiin seoksen j:ehtya nnen yftiii. 3. Lisn5 1 % kalkkia $olan sekaan, iottei seoksesta tulisi hapanta. 4. EstS seoksen DeAseminen kosketukseen metaf 36

38 lien ksnsso. etityis6ti kuparimetallien. Vem' tiilim talli kestie seosta. 5. Peso tiytain ialke n kaikki kochrneet esinect, muuton ns pyq/vit pitkien kosteinaia ruodtrvat 5. AE knyta s ost pakkasne stssni jiehdytyltiarjestd messii. Tavallista suolsa kiyttiessasi huomioi kohdst 3-6. Rengaskoko / / /1S30 Eturenkaat Ve3it?iytt6 litra. = kg n. 30 R6noa6koko $olatiyttat oakk 89nk6tiwys '7o TieSekoi- LisS- Paino $olo tus\resi vesi k g l l k g ' t /r l / : 't6.9/ g 18.4/1$ Eturenkaat t $olatiyfto pakkasenk6tivws '25o Tie Sokpi-Lidi-Paino Stola trsvgiv si k g l l k g 49 g lo go I HUOMAUTUS: LSvtw laitteita, ioill. muutanat rengls liikkriei pvstwii tiytt5mien ronkasn tevdollisdni nlrtesle.' painoa ssdaan ti' i# eiki rrnge tyhism Yh nofsti kuln 6itt in teytbtty r ng6.

39 OSA 4. - SAANNOLLINEN KUNNOSSAPITO Saann6llinen kunnossapiton traktorin kaytdsst oleellista. Tam6n tarkeytte ei voida yliarvostaa. Oikein kunnossapidetty traktori siilyttea tehonsa ja tyiiskentelyominaisuutensa kauemmin ja pysyy luotettavana ja aina kaytttivalmiina. Kunnossapidon laiminlydnti saattaa iohtaa tafpeettomiin. koriauksiin. Rikkoutumiset tapahtuvat tavallisesti odottamatta j'a kiireisene aikana. Pitket seisokit tulevat kalliimmiksi kuin sa6nnollinen huolenpito. Huollot on esitetty tehtdveksi maerdtyin Gyttaituntival in, Suositellut ajat ovat normaaliolosuhteita vastaavat eli kdytutteess6 traktoria tavanomaisessa maataloudessa korkealuokkaisella kaasu6liylla. Ymparistiin piilyisyys ia likaisuus aiheuttaa aina huoltovalien tihentemisen ja suoiauksen. Ulkopuolinen puhtaus, polttoneste$een, voiteluiiliyien ja voitelurawojen oikea seilytys ja kiisiftely ovat huollon perustekijar. Pese traktorisi sssnniillisesti. Muista, ette likainen Dinta ei johda lampde, ette lika tekee oikosulkuja. Pdlyhiukkaset ja vesi polttonest en seassa vaurioiftaa ruiskutuslaitteita. alentaa tehoa ja aiheuttaa turhia koriauksia. Talvik6yft6 ja lempiitilanvaihtelut vaativat omia huoltotoimia, ioita on selvitetty huoltotyiiselostuksen yhteydesse, I lmartoliset olosu hteet vaativat huoltoien su orittamisen ja erityisesti iiljynvaihdot viodenaikoje; mukaan veden sekoittuessa til jyihin- TARKEAA Kaikki huoltotoimenpiteiden yhteydesse mainitut kayttiituntimeerst on gjositeltu normaalikeyttiiain perustuen. [4ikeli traktoria joudutaan keyttdmden erittein epdedullisiss olosuhteissa, on huoltoaikojen velei6 vastaavasti $lpis. tettava. I\4OOTTORIOUYN SUODATTIMEN TUKKI ln- NUTTUA PA,ASEE LIKAINEN OLJY VIRTAAMAAN SUODATTAMATTOMANA OHIVIRTAUSVENTTIILIN LAPI MOOTTOBIN VOITELUKOHTEISI ln. Mik6li vaihteiston sjodatinta ei vaihdeta tarpeoksi usein, hydrauliikkapumppu saattaa vahingoittua. Lika virtaa suoraan ohivirtausventtiilin Epi jgrj.stelmden. Suositelluin valein suoritetut suodattimien vaihdot pienentiivat traktorin huoltokustannuksia ia takaavat kaikkien voitelua vaativien kalliiden osien moitteettoman ja pitkdaikaisen toimtnnan, 38

40 PAIVITTAINEN TARKASTT. S JA HUOLTO: 10 tunnin vilein 1. Tarkasta mahdolliset iiliy-, vesi- ia polttosinaruodot. 2. Tarkasta moottoriiiliyn megre. 3. Tarkasta ilmanpuhdistimen puhiaus,likaisi3sa qlolrarkorkeintaan 5 mm sakkakerros, 4. Tarkasta sakkakupin puhtaus, vlluta lika ia vesi ulos. Pese sakkakulgi ta rvittae$sa, 5. Tarkasta iiahdytysnesteen mieri - 2 cm alle teytt6aukon. Konepellin salpa avautuu kienamalla siti tr kief rosta vastaoeivddn. 6, Kirista pyiirien pultit. 7. TAytA polftonestesailiai ioka ilta kayriin jelkeen. 8. Voitels likaisisra oloissa seuraavat rawanioat: - olkatapit l2l SAE etuakselin keskitappi (2) SAE tupyiirienavat (2'I RASVA - takapy6rienavat l2l RASVA - sektoriakselin laaksrit (2) SASVA Huomautus: Uusi moottori kuluftaa iiljye noin 1 litr./4o Iunua, HUOLTO A -Suoritetaan 50 tunnin VALEIN. Tee mviis peivitteison huollon odenytriimst tyiit. 1, Puhdista ilmanpuhdistin ja vaihda ssn iiljy. 2. Tarkasta tuulettimen hihnan kireys, 2.5 cm litys:ia yhteenss. 3. Tarkasta kytkimen vapaaliikkeet: - voimanottokytkimer 885, 990 ia mm ja l2l mm - vetokytkimet 885, 996 ia mm 990 ja mm Tarkasta, etts kytkimiin jda vapaaliikette myds tiydelle py6rim:snopeudella. 4. Tarkasta vaihteistoiiljyn maera. 5. Tarkasta iarrupolkimien vapaaliikkeet, joiden on oltava samat molemmissa polkimissa ja alle 5 cm. 6. Tarkasta hydrdulisen ohjauksen iiljyn m56r5. 7. Tarkasta reog$paineet. 8. Tarkasto akun nestemeiri. puhdirta akun kansi la tarkasta akrn kiinnitys. 39

41 9. Tarkasta akkukaapeli n kunto ja kiinnityt puhdista hapettumat - '10. raslraa navat. 'l Voitelo hallintalaittoidsn nivelet moottori6liylld. 1. Voitele rasvanipat: - olkatspir - l2l SAE t/ro tuakselin keskitappi - l2l SAE t4o tupyiirien navat - l2l.awa s ktoriakselin laakerit (2) -,awa kytkinpoljin (1210) (1) - rawa iarrupolkimet - {l) rawa koasupoliin {1} - ras\ra ohj.uj kselin ylalask ri - {1) rssva kisikytkimen vipu (1210) - {11, :,va tak py6rien navat - l2l rawa nostoakseli (31 - rawa nostotangot (5) - rawa tunnistin {1) - rawa tunnistimen vaiiori (1) ras/a HUOLTO B -Suoritrt.n 10O tunnin VALEIN. T6e } m llrylelurteltui.nhuottoien deltyttiimit ty6t. l.vaihda,moottojih dljy.- L6sk6 iiliy ulos kuumana. z. uusr nstmmarn6n oolftoatnesuodelin. 3. V6ihds rui.kutuipumpun itljy { t 2lO-traktorit }. 4. Tarkr3ta py6rev6lityksien 6ljyn me6ra. Tarka.ta!.mslla. en8 huohotulr ike ylimmisse!ultiss. on.uki. HUOLTO C -Suorttot rn 200 tunnin VALEIN. Tx trndh ylelu.t'ltuion huoltoi.n edellytttm[t ty6t 1. V_.ihd. mooftorin dljynluod.tin 6liynvaihdon yhtoydeg gl. HUOLTO D -Suorh*ran 400 rnrin VALE N. Niin kut lrttu ryy.huolto, Ta! lllulla yllt lurttltrldn huoltoion ld.llytrlrdt ty6t. 1. Uutl toinon poltto.ins$odatin. 2. Puhditt $kkakupin tihti. 9, *ltgjr",$uttimrt. i. 163t!! niiden avrorumitp.ino. +, l' l@ vanfltl n Ytlvkldt 5. Klrirtli prakorarjan duitit. 6. T.rkl$. pakkr-n igtiiwvt. 7. Klrlrt! ulkopuollrt pultiilr mutbrit: - moottorin kiinnitv.ruwit 10

42 - ov6rien ia etuakselin latkeiden pultit la mutterit.. - ;ostoakselin kannaftimien ja nostosylrnterln pulrlt -. kaikkien rungonosien veliset pultit - vetokoukun kiinnitvsoultlt 8. - Vsihda vaihteiston iiiiynsuodatin. -Puhdista Puhdista magneettitulooi i" verkkosihti. myais venttiilipesekkeen nyionsuodatin ohivinausrenft iilist5... f. i;tkasta hydrautiikan ulkopuolisst seadiit' 1o:i;;F; iitokoukrn tel;skooppi n pituuden siatii' 1'1. Uuii hvdraulisen ohiauksen $odatin. ii. nij"ii rv*i."n p'oikinaisakssli ja kasijarrun lukitsin ( koki puristusta riittae ). HuoLTO E -Suoritott n 800 tunnin VALEIN. Niin kut' ;ttu k rrethuolto, Tlo tamsll. odoll6 luotoltrion huoltoisn.dellyttiidit tyiit. 1. Puhdkta moottorin dliypumpun 3ihti ja tarkast' 6liynoaine. 2, Kiri3ti sylinterinkansi. i. Tarkasta moottorin py6rimisnopsl$ ia pysaytin' 4, Huuhtel iii6hdvtysiilriettelme 5. vaihda vaihteistcitljy ja huuhtels 6liytila. O. vaiiiaa pvor*altit<iien iiliv is huuhtele kotelot' 7. Vaihds hihn py6r6n 6liy. S. iirk"rt" ohiauwalhteih 6ljvn miisrii i8 vsihda!o' 9. Tsrk6ta ohiauks.n nivelign. olkotappi n i8 lluaxlelln k rkitadin kuluminen. Tsrkista ohjau$kselin valys' 10. Vaihda'hvdr. ohiauksn atllv (v ttii). 11. Kirin6 runkogjltit. '12. Tarkltta rkun kunto. HUOLTO -k"hd".ra F -Suoritotaan l6m tunnin VALEIN, tli k!r- ; vuoderra. Tec.dnrlh klikkion muidonkin.d.llx luot6ltul.n huoltoion ddlytdmlt tydt 1. Vaihda iiiihdytwnort i. puhdist0 jiehdvtviieri 3tslmi' 2. Tark!5ta lstrrin hiil t ia lrskorit' 3. Tarkrna kivnnistimon hiil t ia lsskorit. 4l

43 FOLTTOAINE. OL'YT, RASVAT JA PAKKASNESTEET Polttoaire Keyte-ainoasta.n hyvelaaruista dieset6tiy5, LEnmityriitjyn rikkipitoisuus on s{rurempi kuin dieseia jyn, mik6 saafraa iohtaa sylinterien lasittumiseen ia sy6pymtseen. Oliyt ia ran'at Keytii mikili mahdollista vain nii 6ljyjii ia rawoia, lotkaonlueteltuvoiteluaine$rositustaulukorsa.' Kysy neuvoa piirimyyjeltesi, miksli vdhenkin ep6it t keytumasr vorteluarneen s{rolvuuft a. Pakkr!ne3bet K6yte ainoerta"n pakkasnqsteits, iotka teyttevdt standardin BS 3151:1959. leatu B- TamA n ste on tarkoitettu erityisesti dieselmoottoreita virten. Vaihda p kkasnbt et vehintidn.ioka toinen vuosi. Ale k6y*i iii5hdytysjerj stelmels5 DelkGE vettii ke*iaikanakaan. 42

44 n ie;.4fr 3 ; e.5-4ft! =- ;3s *B 9x E: E;> E: E: l I 3x I 6 3x i5 E d.b!a B5 it 3x =!5e g 5B s:3!ei I i& cc =3 j = z I! p 3! 9i, ; 5.:=.iE6: ie,gfr ': E.rt Bo 6 E6: 3 o 3L FE* glfi 9J,.: E6 I g 6E l F ;i z ^ ip ai; 4 E a*i 3t; E R-.- r g3x9 :8; -9,3% FsEE iiit E :'t! :-v! B 9e.E F._: q h i = l 'E.!E Ei; i ^ ' E E"C 'i >= 6 }E E.F.s Eg i5 i; ti! t!.tf 'I!._: i EE: gle -:+ NE,:i i5 43

45 OSA 5. - HUOLTOTYOT JOHDANTO David Brown piirimyyislleii on traktorin huoltoon ja koriaukseen tarkoitettuja srikoisty6kaluia. H illa on myos kokemusta ia tehtaan valittimae tietoa. Jos olet sellgiston huoltot6idon tarpeessa, ioita tass6 kiriassa ci ki$it6lli, keskustele niista piirimyyjdsi kanssa ensin. Ala riskeoraa yrittimelle itse. Voit vahingoittaa trdkloriasi. Muista, etti piirimyyjiisi pystyy sinua auttamaa.. Seuraavilla sivuilla annetaan riittavasti op6tusta, jott8 kiwteje pwtyy suorittamaan ssllaiset rutiinihuollot ja saediit, iotka vaaditaan traktorin suorituskyvyn yllspitiimisekst. ENNEN KUIN POISTAT YHTMN KORKKIA. TULP. PAATAI KANTTA" ON KAIKKI YMPARILLA OLEVA LIKA POISTETTAVA. LIKAA TAI POLYA EI SAA PAASTAA MINKAAN TRAKTORINOSAN SISA- PUOLELLE: Huolto-ohjeot on jaoteltu souraavasti: Moottori sivut Runko " Sahk6jerjeitalmi - 6il - 6lf KONEPELLIN IRROTUS 885, 990/5/6 1. lrrots stu*iloikk6 keintamilli lukitlijet auki j..no3tamella sileikk6 ylits. 2, Ldysii konepellin etuon lsa olevia siidimuftereits noin 5 mm. 44

46 3, lrrota lampuille menevat johdot konepellin oikealla puolella olevasta liittimestii, 4. lrrota kiinnitysiouset takapeeste.polttoainosiiliiin etupad$6, 5. lrrota hytin tiivistyslevy. Nosta konepellin takapdetd niin, efte se on sailitin tulpan tlapuolella, ja sitten siupaate ia vede konepelti eteenpein trakitorin peilta pois. - : x KONEPELLIN IRROTUS 1210 KoneDellissa ei ole siipimuttereita, vaan pellin etuosa on kiinnitettv lukoilla (B), Avaa lukot konopqllin 6r.imell6 (C), Muui ohieet ovat samat kuin 885, 990/5/6 'malleissa' \ B B. Lukko C, Koft

47 MOOTTORI llmanduhdistin Kolmivaiheista suodatusta keytetedn, jotta moottori saisi parhaan mahdollisen suojan. Ensimmeinen vaihe on keskipakoesisuodatin. Esisuodatin. jossa on valhdettava paperielementti, voidaan asentaa piilyisiss6 olosuhteissa keskipakosrodattimen tilalle. Toinen ja kolmas vaihe ovat dliykylpy- ja irrotettava verkkosuodatin. Plhdistinta huolleftaessa on vaatimuksena e$aa enemdee kuin 5 mm likaa kertymast:i dliykylpyyn ja est6e irrotettavaa verkko$odatinta tukkeutuma3ta dljyisella p6lyllii. Jo6 puhdistimeen keriytyvee likaaei poisteta sdennbllisesti, se tulee saavuttamaan vaihsen, iolloin uusi lika kulkeutuu moottoriin. TAme aiheuttaa ennenaikaista kulumista ia lisi6 iiljvnkulutusta.. Kuivassa ia fitlyisess:i kiiyt6s*i puhdistaminen ja iiljyn vaihto voidaan joutua suorittamaan useita kertoja peivasse. Puhtaassa ja kosteassa ymparistosse puhdistin saartaa pysye tehokkaana useita viikkola. Ale unohda lyhentai tarkae - tusvaleja, kun kayttiiolot tulevat pahemmiksi. On tarkede peste verkko$rodatin bensiinilh tai poltto- 6ljylla ja puhdistaa imukanava ja samanaikaisesti puhdistaa itljykuppi ja vaihtaa dljy. Milloin paperinen esis!odatiri on asennettu, se pitaisipuhpuhdistaa harialla tai kopauttamalla elementtid varovasti sivulta niin. ette fiily puto a pois. Varo enei paperi rikkoonnu. Jos p periin tuls r ik6 tai s on kort a, oi papen9jooat n UUSrftava. Aiykuppl R, V..*kosrodadn nirie D. nunko Kskipakolsfiisuodatin 46

48 JeAhdytyiieri63telma Traktorin iedhdytysjarjftelma on tehtaalla teytetty korkealuokkaisella pakkasnesteell6. Jaahdvttimen poistohana (A) on ruuvattava kokonaan irti. jotta kaikki neste valuisi varmasti ulos. ) i-"'' ''.=' ' Muista seuraavat asiat keyttdessesi pakkasnestgtte: 'L Tarkasta nesteen pakkasenkestevyys hwisse ajoin ennen Dakkasten tuloa. 2. Viihda neste joka.toinon vuosi uuteen syy$uollon yhteyde.sd ia huuhdo j5ehdytysied6telmi sopivalla huuht luaineella. 3. TAyti jdrjestelma valmiilla sekoituksel18. 4, KAyt6 ainoastaan standardin BS 3151:1959, laatu B tiiyitlivia nesteite. Tuulgttimen hihna Hihna kayfiia laturia ja vesipumppua, Hihna voidaan ki.istis laturin kiinnitysruuveja liiys6iimille ia lukitsemalla laturi sopivaan 6entoon, Sooiva painuma on lg-l5 mm. 47

49 POLTTOAINEEN SAILYTYS Tyypi inen famaiseili'd Polttoaineen ruiskutuslaitteet on valmistettu eritt5in pie_ nin vdlyksin, Osien velisse on tilaa ainoastaan ohuelle polttoainekalvolle voitolua varten. l\4ite pienimmetkin likahiukkaset (pitly) aiheuttavat osien pintoihin naarmuja, nopeaa kulumista ja siten vdhentavat moottorin tehoa. suirftimen neulavenftiilit saattavat takerrell aiheuttaen epdsiinntillisen keynnin tai heikon tehon ja pysyvan suu' tinvaurion, iollei site puhdisteta heti, On tarkede;ette traktorin sailiti6n laitetaan vain puhdasta polttoainetta, Tevttti suoritetaan katoksen alla, mikeli mahdollista. Oikea polttoaineen varastointi takaa, ette se ei saastu. Varastointia suunnitellessasi ota seuraavat s ikat huomioon; 1. Sailidn on oltava riittaven iso, jotta sakka ehtisi laskeutua, mutta ei liian iso, iotta varastointiaika ei tule liian oitk6ksi. 2. SAiliiinon oltava kyllin korkealla, jotta polttoaine voidaan laskea suoraan traktorin seiliii6n. 3. Seiliit piti,isi suojat katoksella tai ainakin seinile suurien limpaitilaerojen e$emiseksi. Suojattavauringolta ia sateelta. 4.'S'eiliiteytyy olla kallistettu siten, etta tyhiennyshana on alimmassa DAAsse. 5; Ulosotto\ nttiilin on oltava ainakin 8 cm tyhjenny$anan yepuol.lla. 6, Ulosotossa on oltrva $odatin, ioka pidetien puhtaana oesemille tai vaihtamalla se uut en, 48

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY V/Ii1C:n) PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1203 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET 7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET Toimitettavan vaakapumppukärryn ulkonäkö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Työkuorma kg 2000 Virtalähde 6 x D-paristot 1,5V taikka 12V akku. Latausjännite

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST VÄLI99KA BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 Suomi 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT 01.12.2009 11 12 3 1 7 2 4 6 15 8 9 16 OSA DEXTA MAJORIT 2000, 3000, 3930, 4000, 5000, 7000, SUPER DEXTA 52-64 3600, 4100, 4600, 4610, 5600, 6600, 3910, 4110 4130, 4630,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY Vi-AKCn) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1197 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Hase Trets -nojapyörä

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Hase Trets -nojapyörä KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Hase Trets -nojapyörä Hase Trets soveltuu käytettäväksi tavallisena nojapyöränä tai peräpyöränä toiseen polkupyörään kiinnitettynä. Rungon pituutta voidaan muuttaa, joten pyörä

Lisätiedot

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄMÄ SISÄLTYY: Tuulettimen Virtapainike nopeuden merkkivalot Takasäleikkö EA I SK KE NEN I HA AL KO RK Etusäleikkö Vesisäiliö Tuulettimen nopeuspainike Valopainike USB-johto USB-virta-adapteri LUE KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

TAKALANAT HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE

TAKALANAT HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE TAKALANAT HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE Maahantuoja: Agri-Kymi Oy Kaupinkatu 4 45130 KOUVOLA Varaosat: 020 743 2045 Toimisto: 020 743 2043 toimisto@agrikymi.fi 2 3 4 5 TEKNISET TIEDOT Takalanat Malli Työleveys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008

VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008 VOLVO MOOTTORIN OSAT 04.02.2008 Volvo moottorinkorjaussarjat STD sisältää: männät, männänrenkaat, sylinteriputket, ylä- ja alatiivistesarjat, kk-laakerit STD, rk-laakerit STD K1000 V374X V386R MF0313 V1962

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

WALTERSCHEID-NIVELAKSELI

WALTERSCHEID-NIVELAKSELI VA K OLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 43 48 1 2 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1960 Koetusselostus 344 WALTERSCHEID-NIVELAKSELI Koetuttaja: nuko Oy, Helsinki.

Lisätiedot

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje Nosto ja siirtovaunu LT600 Käyttö ja huolto-ohje Päivitetty 21.12.2015 Kahvan kiinnittäminen ja irrotus Vaunun nosto ja lasku kuva 1 Kahva kiinnitetään työntämällä se paikalleen vaunussa oleviin tappeihin.

Lisätiedot

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu)

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu) F I A T C R O M A P I K A O P A S KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 2 Mittaristo - 3 Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet - 4 Connect Nav+

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Yksiroottorinen karhotin Murtosokkasuojattu voimansiirto roottorille Säädettävä karhotinpressu Kokoon taitettavat turvakaiteet Korkealaatuiset Super-C piikit, 9 mm

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Käyttöohjeet ja osaluettelo

Käyttöohjeet ja osaluettelo Käyttöohjeet ja osaluettelo KAPASITEETILTAAN 3 TONNIN HALLITUNKKI HUOMIO TÄMÄ TUNKKI ON TARKOITETTU VAIN NOSTAMISEEN. KÄYTÄ KUORMAN TUKEMISEEN AINA TURVATELINEITÄ ENNEN KORJAUSTEN TEKEMISTÄ. OMAN TURVALLISUUTESI

Lisätiedot

HERTELL KD-TYHJÖPUMPPUJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOLTO-OHJEITA

HERTELL KD-TYHJÖPUMPPUJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOLTO-OHJEITA HERTELL KD-TYHJÖPUMPPUJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOLTO-OHJEITA A E C B D YLEISTÄ HUOM! Voimanottoakselin kierrosluku 540 1/min. Hertell tyhjö/painepumppumalli KD on öljyvoideltu, neljällä lamellilla varustettu

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

FORD HYDRAULIPUMPPU HAMMASPYÖRÄTYYPPI

FORD HYDRAULIPUMPPU HAMMASPYÖRÄTYYPPI FORD HYDRAULIPUMPPU HAMMASPYÖRÄTYYPPI 02.01.2006 640-3 640-4 81824183 - sopii: 3000, 3550, 4000, 4100, 4110, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 4500 81823983 - sopii: 5000, 5100, 5200, 5340, 5900, 7000, 7100,

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

B C I Y C C Y L C E T A R I A L I E L R

B C I Y C C Y L C E T A R I A L I E L R BICYCLE TRAILER VAROITUS KÄYTT YTTÖOHJEET Älä jätä eläintä peräkärryyn ilman valvontaa. Aja aina varovasti. Peräkärryn maksimaalinen kantokyky on 40 kg. Älä aja nopeammin kuin 16 km/h. Varmista peräkärryn

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI

KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI TEKNISET TIEDOT Malli Nostovoima (Tonnia) Minimi korkeus Nostokorkeus Säätökorkeus Nettopaino (kg) T90204 2 181 116 48 2.9 T90304 3 194 118 60 3.6 T90404 4 194 118 60 3,6 T90504

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet Työsylinteri Yleistä Työsylinteri on rengasmainen hydraulisylinteri, joka on sijoitettu kytkimen koteloon kytkinakselin ympärille. Työsylinteri muodostuu ulkopuolella olevasta

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

MovaLube TL. Käyttö- ja turvallisuusohje

MovaLube TL. Käyttö- ja turvallisuusohje Käyttö- ja turvallisuusohje dd: 29052017 Kiitos, että valitsit kotimaisen MovaLuben. Hyvä asiakas Onnittelemme hyvästä valinnasta. Olemme iloisia, että olet valinnut MovaLube-tuotteen. Tuotteemme ovat

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku-

1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku- 201-2 Moottorivaihteisto 1. Nosta etupaa pukeille. Laske jaahdytysneste pois ja johtimet. Irrota ja poista akku. irrota akku- Moottorivaihteisto 201-3 4. Irrota vesiletku pumpun ylemmästä ulostulosta.

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet Ford Focus C-Max 1,6 l Ti -malliin, moottorin koodi HXDA, SIDA Hammashihnan vaihdon yhteydessä tapahtuu usein vakavia

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Suksien-/lumilaudanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot