Liite opetussuunnitelmaan/taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite opetussuunnitelmaan/taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä"

Transkriptio

1 Liite opetussuunnitelmaan/taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä OPPILASARVIOINNIN PERIAATTEET 1. Arvioinnin kohteet ja kriteerit Varhaisiän musiikkikasvatus Varhaisiän musiikkikasvatuksessa arviointia rakennetaan yhdessä vanhempien kanssa käytävin keskusteluin, ja sen tehtävänä on lapsen yksilöllisen kehityksen tukeminen. Erityisiä kohteita tai kriteerejä arvioinnille ei aseteta. Musiikin perustaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Arvioinnin kohteet 1. Instrumentin hallinta äänen laatu sävelpuhtaus tekniset valmiudet instrumenttikohtaiset erityisvaatimukset 2. Musiikin ymmärtäminen ja ilmaisu rytmiikka ja fraseeraus dynamiikka tyylintuntemus, tyylin hallinta musiikillinen ilmaisu musiikillisen suuntautumisen (klassinen musiikki, pop-/jazzmusiikki, kansanmusiikki, vanha musiikki jne.) mukaiset erityiset arviointikohteet 3. Yhteismusisoinnin perustaidot musiikillisen kokonaisuuden ja oman soittimen roolin ymmärtäminen kyky kuunnella ja luoda musiikillista kokonaisuutta kyky toimia ryhmän jäsenenä vastuullisuus ja sitoutuminen ryhmän työskentelyyn 4. Yleiset valmiudet oppilaan osaamisen monipuolisuus ja erityiset vahvuudet ohjelmiston hallinta ja omaksuminen esiintymistaidot oppilaan työskentelytaidot o aktiivisuus o oma-aloitteisuus o motivoituneisuus o kyky arvioida ja kehittää omaa työskentelyä 1

2 oppilaan musiikkisuhde ja suhtautuminen musiikkiopintoihin pitkän aikavälin oppimisprosessi oppilaan kehittyminen omista lähtökohdistaan käsin oppilaan itse asettamien tavoitteiden toteutuminen oppilaan itsearviointi 5. Päättösuoritusten arviointiin vaikuttavia muita tekijöitä oppilaan valmiudet musiikin itsenäiseen harrastamiseen oppilaan valmiudet opintojen jatkamiseen musiikkiopistotasolla Arviointikriteerit Arviointikriteerit suhteutetaan tasosuorituksen ohjelmistoon ja sen edellyttämiin vaatimuksiin. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon suorituksen arvioitsijoiden, opettajan ja oppilaan näkökulma. Perustaso 1 suoritus arvioidaan asteikolla suoritettu/uusittava. Muissa tasosuorituksissa arvosana määräytyy seuraavan asteikon mukaisesti: Arvosana-asteikko: Instrumenttiopintojen tasosuoritusten arviointia voidaan musiikkiopistotason suorituksissa täydentää käyttämällä seuraavia pistemääriä: Erinomainen Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Hyväksytty pistettä pistettä pistettä 6-10 pistettä 1-5 pistettä Arvosana määräytyy arviointikriteerien täyttymisen keskiarvona (= syntyvän kokonaisuuden arviointi). Prima vista tehtävät arvioidaan erikseen asteikolla suoritettu/uusittava, joista suoritettu edellyttää vähintään vaaditun tehtävän kohtuullista hahmottamista ja esittämistä. Jatkuvassa arvioinnissa noudatetaan vastaavia lähtökohtia kuin tasosuoritusarvioinnissakin. 1. Instrumentin hallinta instrumentin tekninen hallinta on luontevaa ja palvelee hyvin musiikillisia päämääriä oppilas osaa käyttää monipuolisesti instrumentin sävyjä ja sointivärejä musiikillisessa ilmaisussa oppilas osaa säädellä sävelpuhtautta esityksen aikana instrumentin tekninen hallinta on hyvää soitettavan musiikin vaatimuksiin nähden oppilas osaa käyttää instrumentin sävyjä ja sointivärejä musiikillisessa ilmaisussa 2

3 oppilas osaa hyvin korjata sävelpuhtautta esityksen aikana instrumentin tekninen hallinta on toimivaa soitettavan musiikin vaatimuksiin nähden oppilas osaa tuottaa instrumentille ominaisen soinnin oppilas osaa korjata sävelpuhtautta esityksen aikana instrumentin tekninen hallinta on kohtuullista soitettavan musiikin vaatimuksiin nähden oppilas osaa kuunnella ja jossakin määrin tuottaa instrumentille ominaisen soinnin oppilas osaa soittaessaan hahmottaa sävelpuhtauden suuntaa instrumentin tekninen hallinta riittää suoritettavan tason helpon ohjelmiston soittamiseen oppilas osaa tuottaa soivan äänen oppilas tuntee sävelpuhtauteen vaikuttavat tekijät 2. Musiikin ymmärtäminen ja ilmaisu oppilas osaa ilmentää sisäistä ajantajua, pystyy käsittelemään tempoa elävästi ja joustavasti fraseeraus on luontevaa ja musikaalista oppilas osaa käyttää monipuolista dynamiikkaa musiikillisessa ilmaisussa oppilas osaa ilmaista musiikkia ja sen eri tunnelmia tyylinmukaisesti oppilas osaa ilmaista itseään monipuolisesti musiikin kautta oppilas osaa ilmentää sisäistä ajantajua, pystyy käsittelemään tempoa fraseeraus on musikaalista oppilas osaa käyttää dynamiikkaa musiikillisessa ilmaisussa oppilas osaa ilmaista musiikkia ja sen eri tunnelmia musiikillisen tyylin keskeiset piirteet huomioiden oppilas osaa ilmaista itseään musiikin kautta oppilas pystyy kohtuullisen hyvään tempon- ja rytminkäsittelyyn fraseeraus on musiikin rakenteet huomioivaa oppilas osaa käyttää vaihtelevaa dynamiikkaa oppilas hallitsee musiikillisen tyylin keskeisiä piirteitä oppilaan musisoinnissa on havaittavissa ilmaisun elementtejä oppilas pystyy kohtuulliseen tempon- ja rytminkäsittelyyn fraseerauksen elementtejä on kuultavissa oppilas osoittaa valmiuksia dynamiikan käyttöön oppilas osoittaa valmiuksia musiikillisen ilmaisunsa kehittymiseen 3

4 oppilas pystyy tunnistettavaan tempon- ja rytminkäsittelyyn oppilas kykenee musiikin nuottikuvan mukaiseen esittämiseen oppilas on tutustunut musiikillisen ilmaisun keinoihin 3. Yhteismusisoinnin perustaidot oppilas tunnistaa musiikillisia ilmiöitä ja kykenee luontevaan musiikilliseen vuorovaikutukseen Oppilas osaa toimia vastuullisesti ja rakentavasti ryhmän jäsenenä oppilas kykenee musiikilliseen vuorovaikutukseen oppilas osaa toimia myönteisesti ryhmän jäsenenä oppilas ymmärtää musiikillisen vuorovaikutuksen periaatteen oppilas osaa toimia osana ryhmää oppilas osoittaa valmiuksia musiikillisen vuorovaikutuksen kehittymiseen oppilas osaa hahmottaa ryhmän toimintaa ja jossakin määrin huomioida tämän osallistumisessaan oppilas pystyy yhtyeessä huolehtimaan omasta osuudestaan harjoitellun mukaisesti oppilas on tutustunut ryhmässä toimimiseen 4. Yleiset valmiudet oppilaan osaaminen on monipuolista ja hänellä on useita vahvuusalueita musisoinnissa oppilas omaksuu sujuvasti uutta ohjelmistoa ja kykenee ylläpitämään tätä oppilaan ulkoa soittaminen on luontevaa oppilas omaa hyvät valmiudet musiikin esittämiseen oppilas osaa hyvin ohjata omaa oppimisprosessiaan ja on motivoitunut ja omaaloitteinen oppilaan pitkän aikavälin oppimisprosessi on hyvin suunniteltu ja jatkuvaa oppimista edistävä oppilas on omista lähtökohdistaan edennyt asetettuihin tavoitteisiin osittain näitä ylittäen saavuttaen hyvät lähtökohdat tulevia opintoja ajatellen oppilaan osaaminen on monipuolista ja hänellä on vahvuusalueita musisoinnissa oppilas omaksuu hyvin uutta ohjelmistoa ja kykenee ylläpitämään tätä oppilas osaa hyvin soittaa ulkoa oppilas omaa valmiuksia musiikin esittämiseen erilaisissa tilanteissa 4

5 oppilas osaa ohjata omaa oppimisprosessiaan ja on motivoitunut oppilaan pitkän aikavälin oppimisprosessi on suunniteltu ja oppimista edistävä oppilas on omista lähtökohdistaan edennyt asetettuihin tavoitteisiin saavuttaen hyvät edellytykset tuleviin opintoihin oppilas osaa perusasiat soitettavan ohjelmiston vaatimustaso huomioiden oppilas kykenee omaksumaan tason mukaista ohjelmistoa ja ylläpitämään tätä oppilas osoittaa valmiuksia ulkoa soittamiseen oppilas omaa valmiuksia musiikin esittämiseen tutuissa tilanteissa oppilas suorittaa hänelle annetut tehtävät oppilaan oppimisprosessi on antanut valmiuksia tason mukaisen ohjelmiston soittamiseen oppilas on saavuttanut omista lähtökohdistaan asetettuja tavoitteita ja edellytyksiä jatkaa opintojaan tai musiikkiharrastustaan itsenäisesti oppilas osaa hyödyntää oppimaansa soitettavassa ohjelmistossa oppilas kykenee omaksumaan tason helpohkoa ohjelmistoa oppilas omaa edellytyksiä ulkoa soittamiseen oppilas suoriutuu kohtuullisesti esiintymistilanteesta oppilas osoittaa pyrkimystä oman oppimisensa edistämiseen oppilas on edennyt kohtuullisesti omista lähtökohdistaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa oppilaan osaaminen riittää suoritettavan tason helpon ohjelmiston soittamiseen oppilas kykenee omaksumaan tason helppoa ohjelmistoa oppilas on tutustunut ulkoa soittamiseen suoriutuu esiintymistilanteesta oppilas on tutustunut oppimisprosessia edistäviin tekijöihin oppilas on edennyt omista lähtökohdistaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 5. Päättösuoritusten arviointiin vaikuttavia muita tekijöitä oppilas omaa erittäin hyvät edellytykset opintojensa jatkamiseen musiikkiopistotasolla oppilas omaa hyvät edellytykset musiikkiharrastuksensa itsenäiseen jatkamiseen oppilas omaa hyvät edellytykset opintojensa jatkamiseen musiikkiopistotasolla oppilas omaa hyvät edellytykset musiikkiopintojensa itsenäiseen jatkamiseen oppilas on saavuttanut edellytyksiä opintojensa jatkamiseen musiikkiopistotasolla oppilas on saavuttanut edellytyksiä musiikkiharrastuksena itsenäiseen jatkamiseen 5

6 oppilas on saavuttanut edellytyksiä musiikkiharrastuksensa itsenäiseen jatkamiseen oppilas on saavuttanut edellytyksiä musiikkiharrastuksensa jatkamiseen Musiikin perusteet Arviointikohteet 1. Musiikin peruskäsitteet ja nuottikirjoitus Nuottien lukeminen ja kirjoittaminen sekä oktaavialojen hahmottaminen Intervallien ja niiden laatujen hallinta sekä äänenkuljetuksen elementtien ymmärtäminen Sävellajien tunnistaminen ja muodostaminen Soitto-ohjelmistossa esiintyvän musiikkiterminologian ymmärtäminen ja hyödyntäminen 2. Rytmin luku- ja kirjoitustaito Perussykkeen löytyminen ja pysyminen sekä rytmikuvioiden hahmottaminen Sykkeen, tahtilajin ja rytmikuvioiden hahmottaminen kuunneltavasta musiikista Rytmisen moniäänisyyden taidot 3. Melodian luku- ja kirjoitustaito äänenkäyttö, fraseeraus ja intonaatio yksi- ja moniäänisyydessä musiikillinen muisti ja musiikin sisäinen kuuleminen melodian ja muun musiikillisen aineksen hahmottaminen kuunneltavasta musiikista 4. Harmonia ja äänenkuljetus sointujen kirjoittaminen ja käyttäminen eri merkintätavoin sointujen ja sointutehojen kuunteleminen ja nuotintaminen äänenkuljetuksen ja soinnutuksen perusteiden hallinta musiikkianalyysi ja sen soveltaminen omaan musisointiin 5. Musiikin historiallinen ja tyylillinen tuntemus teoksen taustaan liittyvien perusominaisuuksien (kulttuurihistoriallinen konteksti, tyylipiirteet, ilmaisu, soitinnus, musiikillinen rakenne ja muoto, esityskäytännöt, tulkinta, sosiaalinen merkitys) hahmottaminen sekä opittujen taitojen soveltaminen omaan musiikilliseen toimintaan musiikin historiallisen kehityksen ja siihen liittyvän kerronnan ymmärtäminen oman musiikkikokemuksen tarkastelun taito projektityöskentelyyn, konsertteihin ja oman paikkakunnan musiikkikulttuuriin osallistuminen Päättösuoritusten arviointiin vaikuttavina muina tekijöinä noudatetaan instrumentti- ja yhteismusisointiopintojen arviointikohteita ja kriteerejä (kohta 5) ja kaikkien suoritusten osalta soveltuvin osin instrumentti- ja yhteismusisointiopintojen Yleiset valmiudet kohdan (kohta 4) arviointikohteita ja -kriteerejä. 6

7 Arviointikriteerit Arviointikriteerit suhteutetaan tasosuorituksen sisältöön ja sen edellyttämiin vaatimuksiin. Arvosana määräytyy arviointikriteerien täyttymisen keskiarvona (= syntyvän kokonaisuuden arviointi). Musiikin perusteiden kurssit 1 ja 2 sekä niitä edeltävä Laulu- ja rytmileikki ovat luonteeltaan päättökursseihin valmistavia, ja kurssin opettaja arvioi ne asteikolla suoritettu/uusittava. Kaikkien kurssien osasuorituksina voivat olla esim. projektit kuten musiikin perusteiden konsertti ja omat sävellykset ja sovitukset. Kunkin tason suorittaminen edellyttää, että sille asetetut vähimmäisvaatimukset toteutuvat. Laulu- ja rytmileikki Kurssilla harjoitetaan nuotinlukua, laulamista sekä melodiakirjoituksen ja rytmiikan alkeita leikin varjolla. Kurssin suorittaminen edellyttää riittävää läsnäoloa ja osallistumista tunneilla. Musiikin perusteet 1 Opettaja arvioi oppilaan taidot tuntiosaamisen ja tenttisuoritusten perusteella asteikolla suoritettu/uusittava. Oppilas saa kurssin suoritetuksi omaksuttuaan riittävät valmiudet soitto-opintojensa tueksi sekä musiikin perusteiden opiskeluun seuraavalla tasolla. Kurssin osa-alueet ovat: 1) Nuotinluvun ja peruskäsitteistön hallinta seuraavin sisällöin: sävelten nimet ja oktaavialat suppeasti, sävellajit kahteen etumerkkiin saakka, intervallien nimeäminen musiikkikatkelmasta, yksinkertainen tahtiviivojen asettamistehtävä ja oppilaiden soitto-ohjelmistoissa keskeinen musiikkiterminologia. 2) Kuuntelutehtävä, johon sisältyy melodian ja rytmin kirjoittaminen kuullun perusteella tai tutusta melodiasta, duurija mollisointujen tai perussointutehojen tunnistaminen ja intervallien tunnistaminen tutusta laulusta. 3) Tasonmukaisen laulu- ja rytmitehtävien esittäminen. Musiikin perusteet 2 Arviointiperiaatteet ovat samat kuin musiikin perusteet 1 kurssilla. Arvioitavat osa-alueet ovat: 1) Nuotinluvun ja peruskäsitteistön hallinta seuraavin sisällöin: sävellajit neljään etumerkkiin asti, intervallien nimeäminen laatuineen sekä perussointutehojen nimeäminen, yksinkertainen tahtiviivojen asettamistehtävä sekä oppilaiden soitto-ohjelmistoissa keskeinen musiikkiterminologia. 2) Kuuntelutehtävä: melodian ja rytmin kirjoittaminen kuullun perusteella tai tutusta melodiasta, erilaisten sointujen tai perussointutehojen tunnistaminen ja intervallien tunnistaminen tutusta laulusta. 3) Tasonmukaisen laulu- ja rytmitehtävän esittäminen. Musiikin perusteiden päättösuorituksessa käytetään em. instrumenttiopintojen arviointiasteikkoa Musiikin peruskäsitteet ja nuottikirjoitus oppilas hallitsee sävellajit sekä nuottien ja intervallien nimeämisen varmasti ja vaivattomasti 7

8 oppilas tekee itsenäisesti ja vaivattomasti monipuolisia havaintoja nuottikuvasta oppilas osaa luontevasti soveltaa musiikkiteoreettista käsitteistöä musiikillisen toimintansa tueksi. Oppilas hallitsee sävellajit sekä nuottien ja intervallien nimeämisen suhteellisen varmasti ja vaivattomasti Oppilas tekee itsenäisesti ja suhteellisen vaivattomasti havaintoja nuottikuvasta Oppilas osaa soveltaa musiikinteoreettista käsitteistöä musiikillisen toimintansa tueksi. Oppilas hallitsee sävellajit sekä nuottien ja intervallien nimeämisen melko varmasti Oppilas osaa tehdä itsenäisesti havaintoja nuottikuvasta Oppilas osaa jossakin määrin soveltaa musiikinteoreettista käsitteistöä musiikilliseen toimintaansa Oppilas hallitsee sävellajit sekä nuottien ja intervallien nimeämisen kohtuullisesti Oppilas osoittaa valmiuksia havaintojen tekemiseen nuottikuvasta Oppilas osoittaa valmiuksia musiikinteoreettisen käsitteistön soveltamiseen musiikilliseen toimintaansa Oppilas hallitsee sävellajit sekä nuottien ja intervallien nimeämisen riittävästi Oppilas on tutustunut havaintojen tekemiseen nuottikuvasta Oppilas on tutustunut musiikinteoreettisen käsitteistön soveltamiseen musiikilliseen toimintaansa 2. Rytmin luku- ja kirjoitustaito Oppilas tunnistaa vaivattomasti ja varmasti tahtilajin ja perussykkeen kuulemastaan musiikista Oppilas osaa nuotintaa monipuolisesti rytmikuvioita oikeassa suhteessa sykkeeseen Oppilaan rytmin esittäminen on sujuvaa ja täsmällistä Oppilas tunnistaa vaivattomasti tahtilajin ja perussykkeen kuulemastaan musiikista Oppilas osaa nuotintaa suhteellisen monipuolisesti rytmikuvioita oikeassa suhteessa sykkeeseen Oppilaan rytmin esittäminen on suhteellisen sujuvaa ja täsmällistä Oppilas tunnistaa pääsääntöisesti tahtilajin ja perussykkeen kuulemastaan Oppilas osaa nuotintaa rytmikuvioita oikeassa suhteessa sykkeeseen Oppilaan rytmin esittäminen on suhteellisen sujuvaa 8

9 Oppilas tunnistaa jossakin määrin tahtilajin ja perussykkeen kuulemastaan Oppilas osaa kohtuullisesti nuotintaa rytmikuvioita Oppilas osaa esittää rytmin tunnistettavasti Oppilas on tutustunut eri tahtilajeihin Oppilas osaa jossakin määrin nuotintaa elementtejä rytmikuvioista Oppilas osaa esittää elementtejä rytmitehtävästä tunnistettavasti 3. Melodian luku- ja kirjoitustaito Oppilas osaa nuotintaa melodioita vaivattomasti Oppilas osaa laulaa melodioita vaivattomasti sekä nuoteista että kuulonvaraisesti Oppilas osaa nuotintaa melodioita suhteellisen vaivattomasti Oppilas osaa laulaa melodioita suhteellisen vaivattomasti sekä nuoteista että kuulonvaraisesti Oppilas osaa nuotintaa melodioita pääpiirteissään Oppilas osaa laulaa melodioita pääpiirteissään nuoteista ja kuulovaraisesti Oppilas osaa kohtuullisesti nuotintaa melodioita Oppilas osaa laulaa melodian tunnistettavasti nuoteista ja kuulonvaraisesti Oppilas osaa jossakin määrin nuotintaa elementtejä melodioista Oppilas osaa laulaa elementtejä melodiatehtävästä tunnistettavasti nuoteista ja kuulonvaraisesti 4. Harmonia ja äänenkuljetus Oppilas osaa vaivattomasti hahmottaa kuulemastaan sointutehot sekä niiden suhteen vallitsevaan melodiaan Oppilas osaa vaivattomasti erilaiset sointujen merkitsemistavat ja näiden käytön Oppilas osaa vaivattomasti soinnuttaa melodian eri sointutehoja käyttäen Oppilas osaa monipuolisesti analysoida musiikkia ja soveltaa tätä musisointiinsa Oppilas osaa suhteellisen vaivattomasti hahmottaa kuulemastaan sointutehot sekä niiden suhteen vallitsevaan melodiaan. Oppilas osaa suhteellisen vaivattomasti erilaiset sointujen merkitsemistavat ja näiden käytön 9

10 Oppilas osaa suhteellisen vaivattomasti soinnuttaa melodian eri sointutehoja käyttäen Oppilas osaa suhteellisen monipuolisesti analysoida musiikkia ja soveltaa tätä musisointiinsa Oppilas osaa hahmottaa kuulemastaan sointutehoja sekä niiden suhdetta vallitsevaan melodiaan. Oppilas osaa erilaisia sointujen merkitsemistapoja ja näiden käyttöä Oppilas osaa soinnuttaa melodian eri sointutehoja käyttäen Oppilas osaa analysoida musiikkia ja jossakin määrin soveltaa tätä musisointiinsa Oppilas osoittaa valmiuksia tunnistaa kuulemastaan sointutehoja ja hahmottaa myös jossain määrin niiden suhdetta vallitsevaan melodiaan Oppilas osaa jonkin verran tuettuna käyttää erilaisia sointujen merkitsemistapoja Oppilas osaa jonkin verran tuettuna soinnuttaa melodian eri sointutehoja käyttäen Oppilas on saanut valmiuksia musiikkianalyysiin ja tämän soveltamiseen musisointiinsa Oppilas on tutustunut sointutehojen hahmottamiseen kuulemastaan Oppilas osaa tuettuna käyttää sointujen merkitsemistapoja Oppilas osaa tuettuna soinnuttaa melodian eri sointutehoja käyttäen Oppilas on tutustunut musiikkianalyysiin ja tämän soveltamiseen musisointiinsa 5. Musiikin historiallinen ja tyylillinen tuntemus Oppilas osaa monipuolisesti kuvata ja perustella musiikkiesimerkistä tekemiään havaintoja ja hyödyntää näitä musiikillisen toimintansa tukena Oppilas on sisäistänyt laajasti musiikillisten tyylikausien piirteitä, näiden suhdetta sekä erilaisia historiallisen kertomisen tapoja Oppilas osaa kuvata omia musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja asenteitaan sekä perustella rakentavasti musiikkimakuun liittyviä mieltymyksiään Oppilas on aktiivisesti osallistunut erilaiseen alueella järjestettävään kulttuuritoimintaan Oppilas osaa kuvata ja perustella musiikkiesimerkistä tekemiään havaintoja ja hyödyntää tätä taitoa musiikillisen toimintansa tukena Oppilas on sisäistänyt suhteellisen laajasti musiikillisten tyylikausien piirteitä, näiden suhdetta sekä erilaisia historiallisen kertomisen tapoja Oppilas osaa kuvata omia musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja asenteitaan sekä perustella musiikkimakuun liittyviä mieltymyksiään Oppilas on suhteellisen aktiivisesti osallistunut erilaiseen alueella järjestettävään kulttuuritoimintaan 10

11 Oppilas osaa kuvata ja perustella musiikkiesimerkistä tekemiään havaintoja ja jossakin määrin hyödyntää tätä taitoa musiikillisen toimintansa tukena Oppilas on sisäistänyt musiikillisten tyylikausien piirteitä, näiden suhdetta sekä erilaisia historiallisen kertomisen tapoja Oppilas osaa jossakin määrin kuvata omia musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja asenteitaan sekä perustella musiikkimakuun liittyviä mieltymyksiään Oppilas on osallistunut erilaiseen alueella järjestettävään kulttuuritoimintaan Oppilas osaa kohtuullisesti kuvata ja perustella musiikkiesimerkistä tekemiään havaintoja ja tuettuna hyödyntää tätä taitoa musiikilliseen toimintaansa Oppilas osoittaa valmiuksia musiikillisten tyylikausien piirteiden, näiden suhteen sekä erilaisten historiallisen kertomisen tapojen ymmärtämiseen Oppilas osoittaa valmiuksia kuvata omia musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja asenteitaan Oppilas on jonkin verran osallistunut erilaiseen alueella järjestettävään kulttuuritoimintaan Oppilas on tutustunut havaintojen tekemiseen musiikkiesimerkeistä ja ymmärtää mahdollisuuksia hyödyntää tätä musiikilliseen toimintaansa Oppilas on riittävästi tutustunut musiikillisten tyylikausien piirteisiin, näiden suhteisiin sekä erilaisiin historiallisen kertomisen tapoihin Oppilas on pohtinut omia musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja asenteitaan Oppilas on tutustunut erilaiseen alueella järjestettävään kulttuuritoimintaan Musiikkiopistotaso Instrumenttiopinnot, yhteismusisointi ja musiikin perusteet Arvioinnin kohteissa sovelletaan musiikkiopistotason lähtökohdista käsin samoja arviointiperusteita kuin musiikin perustasolla. Lisäksi arvioidaan oppilaan valmiuksia tulevaan seuraavasti: 5. Musiikkiopistotason päättösuoritusten arviointiin vaikuttavia muita tekijöitä oppilaan valmiudet musiikin itsenäiseen harrastamiseen oppilaan valmiudet musiikinalan ammattiopintoihin oppilas omaa erittäin hyvät edellytykset musiikinalan ammattiopintoihin jatkamiseen oppilas omaa hyvät edellytykset musiikkiharrastuksensa itsenäiseen jatkamiseen oppilas omaa hyvät edellytykset musiikinalan ammattiopintoihin jatkamiseen oppilas omaa hyvät edellytykset musiikkiharrastuksensa itsenäiseen jatkamiseen 11

12 oppilas on saavuttanut edellytyksiä musiikinalan ammattiopintoja kohden etenemiseen oppilas omaa edellytykset musiikkiharrastuksensa itsenäiseen jatkamiseen oppilas on saavuttanut edellytyksiä musiikkiharrastuksensa itsenäiseen jatkamiseen oppilas on saavuttanut edellytyksiä musiikkiharrastuksensa jatkamiseen Musiikkiopistotason jälkeiset lisäopinnot Musiikkiopistotason jälkeisissä lisäopinnoissa noudatetaan ammattikorkeakoulujen omaksumia arviointikäytäntöjä. Aikuisosasto Aikuisosastolla noudatetaan musiikin perus- ja musiikkiopistotason arviointikohteita ja kriteerejä aikuisten näkökulma oppijoina huomioiden. Avoin osasto Avoimella osastolla noudatetaan musiikin perus- ja musiikkiopistotason arviointikriteerejä osaston opetuksen luonne huomioiden. 2. Jatkuvan arvioinnin muodot ja menetelmät Jatkuvan arvioinnin lähtökohtana on oppilaan ja opettajan vuorovaikutus ja hyvä oppilasopettajasuhde. Arvioinnin perussävy on myönteinen, ja siihen sisältyy oppilaan ohjaamista itsearviointiin. Virheiden etsimisen sijaan korostetaan sitä, mitä on jo opittu; uuden oppiminen rakentuu aikaisemmin saavutetulle osaamiselle. Oppimisessa edetään asettamalla oppilaalle jatkuvasti uusia, sopivasti mitoitettuja välitavoitteita. Oikein toteutettuna jatkuva arviointi tukee hyvän itsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumista. Oppimisen ja musisoinnin ilon säilyttäminen, realistinen käsitys omista musiikillisista kyvyistä, myönteinen suhde omaan muusikkouteen ja hyvä itseohjautuvuus ovat merkkejä siitä, että jatkuvaa arviointia on toteutettu onnistuneesti. Jatkuvan arvioinnin periaate toteutuu musiikkiopiston opetuksessa monella tavalla ja tasolla. Arvioinnin välineitä ovat: - oppilaan ja opettajan keskustelu oppituntien yhteydessä - yhdessä oppilaan kanssa täytettävä lukuvuoden tavoitteet/arvio tavoitteiden saavuttamisesta lomake - opintokirja - oppimiskansio 12

13 - suullinen ja kirjallinen arviointi tasosuoritusten yhteydessä 3. Arvosanan korottaminen Oppilas voi halutessaan korottaa tasosuorituksesta saamaansa arvosanaa. Suoritusten välissä tulee olla riittävä ajanjakso edellisessä suorituksessa esiin tulleet arvosanaan vaikuttaneet seikat huomioiden. Saman tasosuorituksen voi uusia korkeintaan kaksi kertaa. 4. Opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset Opintojen eteneminen edellyttää Opetussuunnitelmassa mainittuja suorituksia. 5. Arvioinnin oikaiseminen Taiteen perusopetusta koskevan sääntelyn mukaan (Laki taiteen perusopetuksesta 633/ ja Asetus taiteen perusopetuksesta 813/ ): Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arviointiin oikaisua rehtorilta. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. 13

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas HARMONIKKA TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Huilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Huilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi HUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kitara. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kitara Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KITARANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Sello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Sello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi SELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Barokkisello. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Barokkisello Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2008 www.musicedu.fi BAROKKISELLONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja

Lisätiedot

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA)

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) Baritonitorvi Noudatetaan trumpetille tehtyjä sillä tavalla että transponointi korvataan f avaimen opiskelulla Käyrätorvi Noudatetaan

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE

AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE AINEOPETUSSUUNNITELMA KANTELE Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

KLASSINEN KITARA. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KLASSINEN KITARA. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KLASSINEN KITARA TASO 1 laajuus 105 tuntia löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI. TASO 1 laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KÄYRÄTORVI. TASO 1 laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KÄYRÄTORVI TASO 1 laajuus 70 tuntia osaa ilmaista tunnistaa luonnollisen soinnin ja osaa tuottaa osaa toteuttaa äänen voimakkuuserot hallitsee perustempon, ylläpitää pulssin, osaa tempon hidastamisen ja

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia KÄYRÄTORVI TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme käyrätorvensoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma Liite 1

Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma Liite 1 Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma 13.6.2018 Liite 1 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTON MUSIIKIN PERUSOPINTOJEN SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET TAVOITEALUEITTAIN EKAT SÄVELET myönteisten tunnekokemusten saaminen

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 1 PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet Vantaan musiikkiopisto 2015 PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET 2 Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Viulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Viulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi VIULUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Huilu 1. Harjoittelu. säännöllinen kotiharjoittelu rauhallisessa ympäristössä vanhempien kannustus ja tuki harjoittelupäiväkirjan täyttäminen

Huilu 1. Harjoittelu. säännöllinen kotiharjoittelu rauhallisessa ympäristössä vanhempien kannustus ja tuki harjoittelupäiväkirjan täyttäminen Huilu 1. Soittimeen tutustuminen huilun rakenne ja osien nimet osien kasaaminen ja purkaminen sekä puhdistaminen miten ääni syntyy luonteva ja ergonominen soittoasento äänen muodostaminen (ansatsi, tasainen

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia PASUUNA TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme pasuunansoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO

PIANO. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANO Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet VMO PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason tasosuoritusten

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kantele. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Kantele. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kantele Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi KANTELEENSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus:

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus: MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1 Sisällön kuvaus: Oppilas tutustuu instrumenttinsa perustekniikkaan, opiskelee ohjelmistoa ja löytää musiikillisia ilmaisukeinoja henkilökohtaisten edellytystensä

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Lyömäsoittimet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Lyömäsoittimet Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LYÖMÄSOITINTEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka

SML -Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Harmonikka SML - Harmonikka Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 HARMONIKANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten liiton perustason ja musiikkiopistotason

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Nokkahuilu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Nokkahuilu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi NOKKAHUILUNSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Osaavat luovat MAAILMOJA

Osaavat luovat MAAILMOJA Osaavat luovat MAAILMOJA SASKY koulutuskuntayhtymä YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (tiivistelmä) 1 Sisällysluettelo 1. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto... 2 1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

KANTELE. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

KANTELE. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas KANTELE TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

SAKSOFONI PERUSOPINNOT. "Klarinetti soimaan"

SAKSOFONI PERUSOPINNOT. Klarinetti soimaan SAKSOFONI PERUSOPINNOT "Klarinetti soimaan" TAVOITTEET Esittäminen ja ilmaiseminen löytää luonteva soittotapa saada valmiuksia musiikin ilmaisuun sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin Äänenmuodostus,

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta.

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. 1 Oppilaitoksen toiminta-ajatus Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. Musiikkiopiston ensisijainen

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Mainingin koulun musiikkipainotuksen opetussuunnitelman pohjana on musiikin yleisopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke. Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia ALTTOVIULU TAITOTAULU Rakentava palaute hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme alttoviulunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit. Eija Kauppinen Opetushallitus

Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit. Eija Kauppinen Opetushallitus Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit Eija Kauppinen Opetushallitus 16.4.2018 Mikä arviointikriteeri on ja mihin sitä käytetään? Arviointikriteeri määrittelee osaamisen (tietojen ja taitojen) tason.

Lisätiedot

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA

JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO JOUSISOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS/MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALIA 1. JOHDANTO

TAITEEN PERUSOPETUS/MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALIA 1. JOHDANTO 1 TAITEEN PERUSOPETUS/MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALIA 1. JOHDANTO MUUTTUVA OPPILASARVIOINTI - kontrollista kehittämiseen, mittauksesta ohjaukseen Sotien jälkeen maassamme oli

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu opetusta Suzuki- ja Kodaly- menetelmillä www.suzukikoulu.com OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 1.8.2013 Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu Opetuspaikka: Järvenpää-

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Urut. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Urut. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Urut Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi URKUJENSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

LYÖMÄSOITTIMET PERUSOPINNOT

LYÖMÄSOITTIMET PERUSOPINNOT LYÖMÄSOITTIMET PERUSOPINNOT I TAVOITTEET Esittäminen ja ilmaiseminen löytää luonteva soittotapa saada valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin kyetä tuomaan esiin kappaleen

Lisätiedot

Musiikin. perusteet. Vmo. opetussuunnitelman. liite. Musiikin. perusteiden kollegio 2013. Sisällys. Musiikin perusteet, perustaso!...

Musiikin. perusteet. Vmo. opetussuunnitelman. liite. Musiikin. perusteiden kollegio 2013. Sisällys. Musiikin perusteet, perustaso!... Vmo Musiikin perusteet opetussuunnitelman liite Musiikin perusteiden kollegio 2013 Sisällys Musiikin perusteet, perustaso!... 2 Rakenne ja yleistä...! 2 Sisältö ja tavoitteet...! 2 Rytmiikka...! 3 Melodia...!

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

LYÖMÄSOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA

LYÖMÄSOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LYÖMÄSOITTIMIEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA HARMONIKKA PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma tarkentaa Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Musiikin perusteet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Musiikin perusteet. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu. SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Musiikin perusteet Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi MUSIIKIN PERUSTEIDEN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk)

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen koulutusosio 2 Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@viikinnormaalikoulu.fi

Lisätiedot

JOUSISOITTIMET. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

JOUSISOITTIMET. TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas JOUSISOITTIMET TASO 1 laajuus 105 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas oppii harjoittelemaan päivittäin vanhempien tuella. oppii arvioimaan omaa soittoaan ja harjoitteluaan yhdessä oman opettajan ja vanhempien

Lisätiedot

POP/JAZZ LAULU. Opintokokonaisuus 1. Ergonomia - Ryhti - Pään asento - Jalkojen asento

POP/JAZZ LAULU. Opintokokonaisuus 1. Ergonomia - Ryhti - Pään asento - Jalkojen asento POP/JAZZ LAULU Opintokokonaisuus 1 Ergonomia - Ryhti - Pään asento - Jalkojen asento - Syvähengitykseen tutustuminen - Hartioiden rentous hengittäessä - Leuan rentouttaminen - Laulaminen sävelkorkeudellisesti

Lisätiedot

Mupe Ops. Musiikkitaito 1. Tavoitteet:

Mupe Ops. Musiikkitaito 1. Tavoitteet: Mupe Ops Musiikkitaito 1 Tavoitteet: Nuotinluvun ja musiikin kielen alkeiden ymmärtäminen ja integroiminen omaan soittimeen. Helppojen laulujen ja rytmien oppiminen ja säveltapailutaitojen vahvistaminen.

Lisätiedot

Musiikin perusteiden opetus. Mupe-OPAS. oppilaille, opettajille ja vanhemmille

Musiikin perusteiden opetus. Mupe-OPAS. oppilaille, opettajille ja vanhemmille Musiikin perusteiden opetus Mupe-OPAS oppilaille, opettajille ja vanhemmille 2018-2019 Tämä esite opastaa matkalle Valkeakosken musiikkiopiston musiikkitunnin (mutu) ja musiikin perusteiden (mupe) opintoihin.

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

RYTMILAULU. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

RYTMILAULU. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas RYTMILAULU TASO 1 - laajuus 70 tuntia Oppii käyttämään ääntä terveellä tavalla Tutustuu laulamisen perustekniikoihin oppii harjoittelun perusteita: säännöllisyyttä, itsenäisyyttä ja monipuolisuutta saa

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Kuinka hyvä on hyvä Pianonsoiton perustasojen arvioinnista Maria Verronen Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka hyvä on hyvä Pianonsoiton perustasojen arvioinnista Maria Verronen Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka hyvä on hyvä Pianonsoiton perustasojen arvioinnista Maria Verronen Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI Päivämäärä Tekijä(t) MariaVerronen

Lisätiedot

HARMONIKANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

HARMONIKANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO HARMONIKANSOITON AINEOPETUSSUUNNITELMA Tämä aineopetussuunnitelma koskee Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavaa musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO

AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANO Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 2 (OPS 6)... 2 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin MUSIIKKIOPISTOTASO Musiikkioppilaitosten tehtävä Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin Kaikille yhteisissä opinnoissa jokaisesta sisältöalueesta

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

VIULU PERUSOPINNOT ENSIMMÄISET SÄVELET

VIULU PERUSOPINNOT ENSIMMÄISET SÄVELET VIULU PERUSOPINNOT ENSIMMÄISET SÄVELET TAVOITTEET Esittäminen ja ilmaiseminen löytää luonteva soittotapa saada valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin kyetä tuomaan esiin

Lisätiedot

KONTRABASSO TAITOTAULU. Musiikkiopisto Avonia Musikintitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

KONTRABASSO TAITOTAULU. Musiikkiopisto Avonia Musikintitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia KONTRABASSO TAITOTAULU Musiikkiopisto Avonia Musikintitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme kontrabassonsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa. Taitotaulu on

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT, YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 2.1 ARVOT JA YLEISET

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98)

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98) Hyväksytty 6.6.2018 (hyvinvointilautakunta 98) TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ Muhoksen Musiikkikoulu perustettiin 1986 ja se toimi Muhoksen kunnan ylläpitämänä.

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 ) 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA

AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2010) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT (OPS 6)... 4 TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT...

Lisätiedot