Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU 1 INTIME TILIRYHMÄ5 29/06/21 14:56

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU 1 INTIME TILIRYHMÄ5 29/06/21 14:56"

Transkriptio

1 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 10 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1000 Aineettomat oikeudet 1005 Tietokoneohjelmistot 1010 Muut pitkävaikutteiset menot 1020 Ennakkomaksut (aineettom.hyöd) 11 AINEELLISET HYÖDYKKEET 110 AINEELLISET HYÖDYKKEET 110 MAA-JA VESIALUEET 1100 Maa- ja vesialueet 1102 Kiinteistöjen liittymismaksut 1103 Sis.liittymismaksut Vedelle 1105 Maa- ja vesial.arvonkor. 111 RAKENNUKSET 1110 Asuinrakennukset 1113 Opetus- ja kultt.toim.rakennuk 1114 Sos.- ja terv.toim.rakennukset 1115 Hallinto- ja laitosrakennukset 1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset 1121 Talousrakennukset 1122 Vapaa-ajan rakennukset Muut rakennukset 1125 Rakennusten arvonkorotukset 113 KIINTEÄT RAK. JA LAITTEET 1130 Maa- ja vesirakenteet 1140 Johtoverkostot ja laitteet 1150 Muut kiinteät rak. ja laitteet 116 KONEET JA KALUSTO 1160 Kuljetusvälineet 1164 Autot 1165 Työkoneet 1170 Muut koneet ja kalusto 1171 ATK-kalusteet 1173 Terveydenhuollon laitteet 118 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1180 Luonnonvarat 1184 Arvo- ja taide-esineet 1187 Muut hyödykkeet 119 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET 1190 Ennakkomaksut (Aineellis.hyöd) 1195 Maa- ja vesialueet, keskeneräi 13 SIJOITUKSET 120 OSAKKEET JA OSUUDET 120 OSAKKEET JA OSUUDET 1201 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud 1203 Kuntayhtymäosuudet 1205 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -os 1207 Yhteisyhteisöosakkeet ja -os 1208 Muut osakkeet ja osuudet 1209 Liikelaitosten peruspääomaos Osakkeiden ja osuuksien arvonk 121 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 121 JOUKKOVELKAKIRJLAINASAAM 1215 Jvk-saamiset tytäryhteisöiltä 1216 Jvk-saamiset jäsenkuntayhtymil 1217 Jvk-saamiset muilta ky:ltä kun 1218 Jvk-saam. muilta ky:ltä ja kun

2 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Jvk-saamiset valtiolta 1221 Jvk-saamiset muilta 123 MUUT LAINASAAMISET 123 MUUT LAINASAAMISET 1230 Pääomalainasaamiset 1231 Muut lainasaamiset tytäryhteis 1232 Muut lainasaamiset jäsenkuntay 1233 Muut lainasaam osak ja muilta 1234 Muut lainasaam muilta ky:t kun 1235 Muut lainasaamiset liikelaitok 1238 Muut lainasaamiset muilta 1239 Sisäiset lainasaamiset 124 MUUT SAAMISET 124 MUUT SAAMISET 1241 Muut saamiset tytäryhteisöiltä 1242 Muut saamiset jäs.ky:ltä 1243 Muut saamiset osakkuus- ja mui 1246 Muut saamiset muilta 125 LIITTYMISMAKSUSAAMISET 125 LIITTYMISMAKSUSAAMISET 1251 Liittymismaksusaam. tytäryht 1252 Liittymismaksusaamiset muilta 1253 Liittymismaksusaamiset Vedeltä 15 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 15 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 150 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 140 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1400 Valtion toimeksiantojen maksul 1410 Välitetyt valtion lainat 1411 As.lainojen korko-lyh.saatava 1420 Muut valtion toimeksiannot 144 LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT 1441 Lahjoit.varat/hallinto 1442 Lahjot.varat/kasvatus 1443 Lahjoit.varat/sotesi 146 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1460 EU-tukien toimeksiannot 1470 Asuntoyhtiöiden rak.menot 1480 Muut toimeksiannot 16 VAIHTUVAT VASTAAVAT 16 VAIHTO-OMAISUUS 160 VAIHTO-OMAISUUS 150 VAIHTO-OMAISUUS 1500 Aineet ja tarvikkeet 1501 Rakennustarvikevarasto 1502 SOTE/Varasto 1510 Murskevarasto 1511 Polttoainevarasto 1530 Keskeneräiset tuotteet 1550 Valmiit tuotteet 1570 Muu vaihto-omaisuus 1590 Ennakkomaksut (vaihto-om.) 17 SAAMISET 170 PITKÄAIKAISET SAAMISET 160 MYYNTISAAMISET 1600 Myyntisaam. tytäryht 1605 Myyntisaam. jäsenky:t 1610 Myyntisaam. osakk ja muilta om 1615 SIS Kunnan myyntisaam 1620 Myyntisaam. muilta

3 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU LAINASAAMISET 1630 Lainasaam. tytäryht 1635 Lainasaamiset jäsenkuntayhtym 1640 Lainasaamiset osakk ja muilta 1642 Lainasaam muilta ky:ltä ja kun 1645 Lainasaamiset valtiolta 1646 Lainasaamiset liikelaitoksilta 1650 Muut kunnan sisäiset lainasaam 1655 Lainasaam. muilta 166 MUUT SAAMISET 1660 Muut saamiset tytäryh 1662 Muut saamiset jäsenkuntayhtym 1665 Muut saamiset osakk ja muilta 1666 Valtionosuussaamiset 1668 Kunnan sis.muut saami 1688 Muut saamiset 168 SIIRTYVÄT KOROT 1690 Siirtyvät korot tytäryhteisöil 1695 Siirtyvät korot jäsenkuntayht 1700 Siirtyvät korot osakk ja muilt 1710 Siirtyvät korot muilta 169 SIIRTOSAAMISET 1715 Siirtosaam. tytäryht 1716 Siirtos. jäsenkuntayhtymiltä 1717 Siirtosaam. osaakkus ja muilta 1719 Siirtosaam. muilta 175 LYHYTAIKAISET SAAMISET 175 MYYNTISAAMISET 1731 Myyntiresk. selvittelytili 1732 Sote/myyntiresk. selvittelytil 1733 Myyntisaam. reskont. ulkop 1735 Kunnan sisäiset myyntisaamiset 1737 Työterveyshuolto Acute 1739 Myyntisaam. reskontran ulkop 1740 Myyntisaam. muilta (resk) 1741 Laskutus Primus 1742 Laskutus HelleVi 1743 Laskutus: Lomitusnetti 1744 Laskutus Rakennuslupamaksut 1745 Laskutus pvhoito Pro Consona 1746 Laskutus Sotesi Pro Consona 1747 Laskutus WinHit 1748 Laskutus Pola 176 LAINASAAMISET 1750 Lainasaam. tytäryhteisöiltä 1755 Lainasaamsiet jäsenky:ltä 1758 Lainasaam. osakk ja muilta om 1760 Lainsaam. muilta ky:ltä ja kun 1762 Lainasaamsiet valtiolta 1763 Lainasaamiset liikelaitoksilta 1765 Muut kunnan sisäiset lainasaam 1770 Lainasaam. muilta 1772 Palkkaennakot 1773 Matkaennakot 1774 Palkkarästit 177 MUUT SAAMISET 1780 Muut saam. tytäryht 1781 Banking välitili osre 1782 Banking välitili myre 1785 Muut saamiset jäsenkuntayhtym

4 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Muut saamiset osakkuus- ja mui 1791 Valtionosuussaamiset 1792 Konsernitilisaatavat 1793 Välitili osto/myre 1794 Muut saamiset valtiolta 1795 Kunnan sis.muut saamis 1796 Saamiset muilta 1797 Menojen välitystili 1798 Menojen selvittelytili 1799 Sote/K-ja huoltoselv.tili 1800 Elatustukimaksusaamise 1805 ALV Kuukauden alv-saatava 1806 ALV Alv-saatava 1807 ALV Väh.järj. alv-saaminen 1808 ALV Palautusjärj. alv-saaminen 1809 ALV Laskennalliset palautukset 1810 Muut saamiset 1811 Saamiset, koulutapaturmat 1812 Sentinpyöristykset 1813 Saamiset, tietohall jaet.kulut 178 SIIRTYVÄT KOROT 1815 Siirtyvät korot tytäryhteisöil 1818 Siirtyvät korot jäsenkuntayht Siirtyvät korot osakk ja muilt 1821 Siirtyvät korot muilta 179 MUUT SIIRTOSAAMISET 1822 Siirtosaam. tytäryht 1823 Siirtosaamiset jäsenkuntayhtym 1824 Siirtosaam. osakk ja muilta om 1826 Siirtosaamiset muilta 1827 Postimaksut 1828 Muut ennakkomenot 1831 Vuokrien selvittelytili 18 RAHOITUSARVOPAPERIT 180 RAHOITUSARVOPAPERIT 180 OSAKKEET JA OSUUDET 1840 Osakkeet ja osuudet 181 SIJOITUKSET RAHAMARK.INST 1850 Sijoitukset valtion velkasit Sijoitukset kuntatodistuksiin 1860 Sijoitukset muihin rahamark.in 182 JOUKKOVELKIRJALAINASAAM 1870 Jkv-saamiset valtiolta 1875 Jvk-saamiset kunnilta ja ky:lt 1880 Jkv-saamiset muilta 183 MUUT ARVOPAPERIT 1890 Muut arvopaperit 19 RAHAT JA PANKKISAAMISET 190 RAHAT JA PANKKISAAMISET 190 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1897 Kiikoisten kuntosali 1898 Kiikoisten rantasauna 1899 Kirjasto Kiikoinen kassa 1900 Kirjasto Vammala kassa 1901 Kirjasto Äetsä kassa 1902 Kirjasto Mouhijärven kassa 1903 Kirjasto Suodenniemen kassa 1906 Pilven nettikahvilan kassa 1907 Vinkin kassa 1908 Kuntosali Suodenniemen kassa

5 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Kuntosali Mouhijärven kassa 1910 Kuntosali Äetsän kassa 1913 Rantasauna (keskusta) 1915 SOTE/ Työteekin kassa 1916 SOTE/ Toimintakeskuksen kassa 1921 Nordea,FI SOTE/Nordea,FI SOTE/Nordea,FI Kiikoist SP FI Danske B,FI TP/SOP,FI TP/SOP,FI Kiikois OP FI KonserniSOP,FI SOP,FI SOTE/SOP,FI SOP,FI ,akaasia 1980 Konsernipankkitili siirrot 1981 Pankkien väliset rahasiirrot 1982 Kaupungin ja Veden yhd.tili 2 VASTATTAVAA 20 OMA PÄÄOMA 20 OMA PÄÄOMA 200 PERUSPÄÄOMA 200 PERUSPÄÄOMA 2000 Peruspääoma 212 ARVONKOROTUSRAHASTO 212 ARVONKOROTUSRAHASTO 2010 Arvonkorotusrahasto 213 MUUT OMAT RAHASTOT 213 MUUT OMAT RAHASTOT 2015 Rahastopääomat 2020 Stipendirahastot, oma po 214 ED.TILIK.YLI/ALIJÄÄMÄ 214 ED-TILIK.YLI/ALIJÄÄMÄ 2040 Ed.tilikausien yli-/alijäämä 215 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 215 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2050 Tilikauden yli-/alijäämä 2099 Laskennallinen tilik. yli-alij 21 POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR 21 POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR 218 POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR 218 POISTOERO 2100 Poistoero 219 VAPAAEHT.VARAUKSET 2110 Investointivaraukset 22 PAKOLLISET VARAUKSET 22 PAKOLLISET VARAUKSET 220 PAKOLLISET VARAUKSET 220 ELÄKEVARAUKSET 2120 Eläkevaraukset 221 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 2130 Muut pakolliset varaukset 24 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 24 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 240 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 240 VALTION TOIMEKSIANNOT 2300 Välitettävät valtion lainat 2310 Välitetyt valiton lainat

6 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Asuntolainavelat 2312 Asuntolainojen velkajärjestely 2313 Avust energiatal. korjaustoim 2318 SOTE/Rintamaveter. kuntoustus 2319 SOTE/Kotiin vietävien avopalv Muut valtion toimeksiantojen p 2321 Yksinyrittäjien koronatuki 241 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 2325 Lahjoit. pääomat/hallinto 2327 Lahjot. pääomat/kasvatus 2328 Lahjot. pääomat/sotesi 242 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2331 Sotesi perintövarat 2332 Valtionperinnöt/Tilap 2333 Sotesi/muut lahjoitusvarat 2334 Lukion avainpantit/tilap 2335 Päivähoitoyks.keräysvarat 2336 Perusopetuksen keräysvarat 2337 Lukiokoulutuksen keräysvarat 2338 Kasvun ja kultt.perintövarat 2345 Hallinto, lahjoitusvarat 2346 Hallinto, perintövarat 25 VIERAS PÄÄOMA 25 VIERAS PÄÄOMA 250 PITKÄAIKAINEN 250 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 2400 Joukkovelkakirjalaina euromäär 2405 Joukkovelkakirjalainat valuutt 251 LAINAT RAHOITUS- JA VAK.LAITOK 2410 Lainat kotim.tall.pan 2411 Lainat Kuntarah.Oy 2413 Lainat muilta kotim. rah ja va 2414 Lainat ulkomaisilta rah ja vak 252 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 2420 Lainat valtiolta 2421 Lainat kunnilta ja k 2422 Lainat Kevalta 2423 Lainat muilta sos.turvarahast 2425 Sis.lainat kunnalta pa 253 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 2430 Lainat muilta luotonantajilta 2435 Lainat muilta luontonan. ulkom 254 SAADUT ENNAKOT 2440 Saadut ennakot tytäryhteisöilt 2442 Saadut ennakot jäsenky (p.a) 2445 Saad.ennak omist ja muilta om 2446 Saadut sisäiset ennakot (pa) 2448 Saadut ennakot muilta 255 OSTOVELAT 2450 Ostovelat tytäryht. (pa) 2451 Ostovelat jäsenky (pa) 2452 Ostovelat osakk- ja om (pa) 2453 Sisäiset ostovelat 2454 Ostovelat muille 256 MUUT VELAT 2460 Muut velat tytäryht 2462 Muut velat jäsenkuntayhtymille 2463 Muut velat osakkuus- ja muille 2464 Muut velat muille ky:lle ja ku 2466 Muut velat valtiolle

7 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Sisäiset muut velat 2468 Muut velat muille 2469 Muut velat, liitt.maks ja muut 257 SIIRTYVÄT KOROT 2470 Siirtyvät korot tytäryhteisöil 2472 Siirtyvät korot jäsenkuntayht Siirtyvät korot osakkuus ja mu 2478 Siirtyvät korot muille 260 LYHYTAIKAINEN 260 JOUKKOVELKAIRJALAINAT 2500 Joukkovelkakirjalainat 2501 Pitkäaiklain sv. lyh joukkovel 2505 Joukkovelkakirjalainat valuutt 261 LAINAT RAHOITUS- JA VAK.LAITOK 2510 Lainat kotim.tall.pank 2511 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä 2512 Pitk aik lain sv. lyh lain rah 2513 Lainat muilta kotim. rah ja v 2514 Lainat ulk. rah. ja vakuutusl 262 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 2516 Pitk aik lain sv. lyh lain kun 2519 Pitk aik lain sv. lyh lain jul 2520 Lainat valtiolta 2521 Lainat kunnilta ja ky 2522 Lainat Kevalta 2523 Lainat muilta sos.turvarahast 263 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 2528 Pitkaiklain sv. lyh lain luoto 2530 Lainat muilta luotonantajilta 2531 Lainat muilta luontonant ulkom 264 SAADUT ENNAKOT 2532 Tontinvarausmaksut 2533 Lukio kannettavat koneet 2534 TP Vuokraennakot (la) 2537 Sopimusvakuudet 2540 Saadut ennakot tytäryht 2541 Saadut ennakot jäsenky(pa) 2542 Saadut ennakot om ja muilta os 2543 Sisäiset ennakot (la) 2544 Saadut ennakot muilta (la) 265 OSTOVELAT 2539 Ostovelat k-pidon kautta kirj 2545 Ostovelat tytäryht (la) 2546 Ostovelat jäsenky (la) 2548 Ostovelat 2549 SOTE/ Ostovelat 266 MUUT VELAT 2550 Muut velat tytäryhteis 2551 Matkalaskuennakot (Travel) 2552 Muut velat jäsenky 2553 Muut velat osakk-ja muille om 2554 Sisäiset muut velat 2555 ALV Kuukauden alv-velka 2556 ALV Tilitettävä alv-velka 2557 Ennakonpidätysvelka 2558 Sosiaaliturvamaksuvelka 2559 Tulojen selvittelytili 2560 Muut velat 2561 Sote/Tulojen selvittelytili 2562 Ulosotot

8 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Puolueverot 2564 Ay-jäsenmaksut 2565 Konsernitilivelat 2566 Yhdystilivelat 2567 SOTE/ Päihdehuollon maksatus 2568 SOTE/Toimeentuloturvan maksatu 2569 SOTE/ Vammaispalve. maks 2574 SOTE/Itsenäistymisvaramenot 2576 SOTE/ Välitystili asiakk 2577 SOTE/Sosiaal.kuntout.maks 2578 SOTE/ Lastensuojelun maks 2579 SOTE/ Perheen selv.tili 2599 Pysyvien vast luovutukset apu 267 SIIRTYVÄT KOROT 2570 Siirtyvät korot tytäryhteisöil 2571 Siirtyvät korot jäsenkuntayhty 2572 Siirtyvät korot osakkuus ja mu 2575 Siirtyvät korot muille 268 SIIRTOVELAT 2580 Lomapalkkajaksotus 2581 Muut jaksotetut menot 2583 Valtionosuusennakot 2584 Muut siirtovelat tytäryhteisöi 2585 Muut siirtovelat jäsenkuntayht 2586 Muut siirtovelat osakkuus ja m 2588 Muut siirtovelat muille 2589 Työttömyysvak.maksu/työantaja 2590 Työttömyysvak.maksu/palkans KuEl-maksu/työantaja 2592 KuEl-maksut/palkasaaja 2593 LEL-maksu/työantaja 2594 LEL-maksu/palkansaaja 2595 TAEL-maksu työnantaja 2596 TAEL-maksu/palkansaaja 2597 VEL-maksu/työantaja 2598 VEL-maksu/palkansaajat 2603 Tapaturmavakuutusmaksu 2604 Taloudellinen tuki 2605 Varhe-maksut 2606 Luott.hlö KuEL-maksu/TA 2616 Luott.hlö.palkans.eläkevak./TT 2617 Nettopalkat (palkkojen selv) 2618 Travel netto siirrot 3 TULOSLASKELMA 30 TOIMINTATUOTOT 30 MYYNTITUOTOT 300 MYYNTITUOTOT 300 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Sisäiset muut liiketoim.tuotot 310 TÄYDET VALTIOLTA SAADUT KORV Sos.huollon avopalvelukorv Terv.huollon avopalvelukorv Lääkäreiden koulutuskorvaus 3084 Varusmiesten ja vank.hoit.korv 3085 Pakolaisten toim.tulokorvauks Sotilasvammalain muk.korv Lomituspalvelukorvaukset 3088 Asiakaskohtaisen velkaneuv.kor 3089 Eläinlääkintähuollon valv.korv

9 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Muut korvaukset 320 KORVAUKSET KUNNILTA JA KY:LTÄ 3100 Kotikuntakorvaukset 3105 Aikaisemman kotikunnan korv Muut yhteistoimintakorvaukset 3117 SOTE-myyntituotot sop.kunnilta 3119 Muut myyntituotot kunnilta 3120 Myyntituotot kuntayhtymiltä 330 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3132 Täyskustannuskorv. pakoll. vak 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv Muut myyntituotot 3141 SOTE/Muut myyntituotot 3142 Maksut hammastekn.kuluista 3150 Metsän myyntitulot 3151 Kirjojen ja julkaisujen myynti Sisäiset myyntituotot Sisäiset SOTE muut myyntituoto Sis. tilak. omat myyntitulot 340 MAKSUTUOTOT 340 YLEISHALLINNON MAKSUT 3200 Yleishallinnon maksut 345 TERVEYDENHUOLLON MAKS 3210 Perusterv.laitoshoidon as.maks 3211 Hammastutkimus ja hoitomaksut 3212 PTH tutkimusmaksut 3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m 3221 Perusth.avoh.sairaanh.maksut 3240 Muut terveydenhuollon maksut 3241 Ympäristöterv.huollon maksut Sisäiset muut terveydenh.maksu Sis.ymp.terv.huollon maksut 350 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 3252 Kotipalvelumaksut 3257 Hoitopäivähoitomaksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 355 OPETUS- JA KULTTURITOIMEN MAKS 3270 Lukukausimaksut 3271 Kurssimaksut 3272 Pääsy- ja osanottomaksut 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks Vuoromaksut, liikuntapalvelut 3277 Muut liikuntapalvelumaksut Sisäiset liikuntapalvelumaksut 360 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT 3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maks 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks 3286 Maankäyttö ja kehittämiskorv Muut yhdyskuntap.maksut Sisäiset yhdyskuntap.maksut 365 MUUT PALVELUMAKSUT 3294 Muut palvelumaksut 3295 Sijaisapu lomitusmaksut 3296 Tuettu maksullinen lomitus 3297 Täysin maksullinen lomitus 3298 Toimitusmaksut Sisäiset palvelumaksut 33 TUET JA AVUSTUKSET 370 TUET JA AVUSTUKSET 370 TUET JA AVUSTUKSET

10 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Työllistämistuki 3310 Maakunnan kehittämisraha 3313 Tuet/avust kunnilta ja kyltä 3314 Muut tuet/avust sosiaaliturvar 3315 EU-tuki kunnan kehittämisproj Tuet ja avustukset valtiolta 3320 Yhdistysmisavustukset 3325 Koulumatkatuki 3327 Valtion korvaus kunt. työtoim Perustoimeentulotuen valtionos 3330 Muut tuet ja avustukset muilta 3333 Työterveyshuollon korvaukset Sisäiset avustukset kunnalta 34 MUUT TOIMINTATUOTOT 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 380 VUOKRATUOTOT 3410 Asuntojen vuokrat 3420 Muiden rakennusten vuokrat 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat SIS Rak. ja huon.vuokra Sis.tilak.omat vuokratulot SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset muut vuokratulot 385 MUUT TOIMINTATUOTOT 3460 Muut vuokratuotot 3501 Pysäköintivirhemaksut 3510 Käyttöom.myyntivoitot 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3525 Perustoimeentulotuen tak.per 3526 Tarvehark ja enn.ehk toim.takp 3527 Pakolaisten ttt:n takaisinper 3530 Muut tuotot 3534 Sakko- ja uhkasakkotuotot 3535 Kirjaston sakkomaksut 3536 Korvaukset kadonn/tuhout omais 3537 Perittävät kulut 3538 Vahingonkorvaukset 3539 Vakuutuskorvaukset 3540 Perintämaksu 3541 Perinn.olevat pois.saatavat Sisäiset hallintotuotot Sisäiset palvelutuotot Sotesi vyörytystulot 35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 35 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 390 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 390 VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS 3600 Valmistevarastojen muutos 395 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 3700 Valmistus omaan käyttöön 3710 Palkat, valm.omaan käyttöön 3715 Eläkekulut, val.omaan käyttöön 3720 Sos.vak.maksut valm.omaan käyt 3725 Matkat, valm.omaan käyttöön 40 TOIMINTAKULUT 40 HENKILÖSTÖKULUT 400 PALKAT JA PALKKIOT 400 PALKAT JA PALKKIOT 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat

11 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Vak.työsuht.kk-palkat 4002 SOTE-varahenkilöstö 4003 Tunti- ja urakkapalkat 4004 Sijaisten palkat, sairauslomat 4005 Sijaisten palkat, vuosilomat 4006 Muut sijaisuudet 4007 Muut määräaikaiset 4009 Työllistettyjen palkat 4010 Oppisopimuspalkat 4011 Päivystyspalkkiot 4012 Erilliskorvaukset 4013 Muut palkat ja palkkiot 4014 Ansionmenetyskorvaukset 4070 Puhelinetumeno/alviton 4071 Ateriaetumeno/alv 4075 Puhelinetutulo/alviton 4076 Ateriaetutulo/alv 404 MAKSETUT PALKKOT 404 MAKSETUT PALKKIOT 4041 Luottamustoimipalkkot 4042 Luottamusmiesten vuosipalkkiot 4043 Siviilipalvelusmiehet 4044 Viranhalt/työntek kokouspalkk 406 JAKSOTETUT JA AKTIVOIDUT PALKA 406 JAKSOTETUT JA AKTIVOIDUT PALKA 4060 Lomapalkkajaks.palkat ja palkk 4061 Jaksotetut palkat ja palkkiot 410 HENKILÖSIVUKULUT 410 ELÄKEKULUT 4100 KuEL-maksu 4110 Muut työeläkemaksut 4113 VEL-maksut 4114 Työeläkemaksut, luottamushenk 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu 4116 Varhe-maksut 4118 Sotesi eläkemenoper. KuEL 4119 Sotesi Varhe-maksut 4130 Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 415 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaks 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4185 Taloudellisen tuen kustannuks Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4240 Tapaturmakorvaukset 4250 Muut kansaneläkelait.korv Muut henkilöstömenojen korj.er 43 PALVELUJEN OSTOT 430 PALVELUJEN OSTOT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4300 Asiakaspalvelujen ostot valtio 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta 4302 Kotikuntal kotikuntakorvaukset 4303 Asiakaspalv.ostot kuntayhtym.

12 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Asiakaspalv.ostot muilta 4310 Perhehoitajien palkkiot 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 4341 Tietohall.palvelut, SaTu/Tiera 4342 TaHe-palvelut SaTu/Monetra 4343 Tietohall.palvelut, muilta ost 4344 ATK-ohjelmat, muilta 4350 Painatuk.ilmoituk.markkinonti 4358 Toimistopalvelut 4359 Asiantuntijapalvelut 4362 Puhelin- ja muut ict-palvelut 4363 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 4381 Jätevesimaksut 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4395 Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut 4420 Matkustus- ja kuljetuspavalv Sairaankuljetuspalvelut 4426 SHL-kuljetukset 4431 Vuokrahenkilöstöpalvelut 4432 Perhehoitajien kustannuskorv Sosiaalipalvelujen ostot 4434 Terveyspalvelujen ostot 4435 Työterveyshuolto 4436 Laboratoriopalvelut 4437 Kuvantamispalvelut 4438 SOTE-välinehuolto 4440 Koulutuspalvelut, henkilöstö 4441 Koulutuspalvelut, muut 4442 Kulttuuripalvelut 4443 Liikunta ja kulttuurisetelit 4444 TYHY-palvelut henkilöstölle 4450 Osuus verotuskustannuksiin 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 4465 Palkoista maks.atk-kulukorvaus 4470 Muut palvelut 4471 Jaksotetut muut menot 4475 Eprottomat palkkojen kautta Sisäiset jätevesimaksut SIS Rak. ja al.kunnossapito SIS Ravitsemuspalvelut Sisäiset SOTE muut palvelut Sisäinen työterveyshuolto Muut sisäiset palvelut Sis.hallintop./konserni Sis.henkilöstöpalv./konserni Sis.hallintopalv./muut Sisäiset uimahallimaksut Sisäiset kuntosalimaksut Sis.siivous- ja välinehuoltopa Sisäiset kiinteist.hallintopal Sisäiset kiinteistöhoitopalv Sisäiset rakennuttamispalvelu 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

13 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Toimisto- ja koulutarvikkeet 4501 Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet 4503 Opetusvälineet 4504 ATK-tarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4511 Kirjaston kirjahankinnat 4512 Muu kirjastoaineisto 4513 Oppikirjat 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4540 Hoitotarvikkeet, työterveys 4541 Hoitotarvikkeet, muut 4542 SOTE/Lääkkeet 4543 SOTE/Ilmaislääkkeet 4544 SOTE/Hoitotarv.verollinen 4545 SOTE/Ilmaishoitotarvikkeet 4546 SOTE/Diabetesilmaisjakelutar SOTE/Lääkinnäll.kunt.apuväl Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 4555 Muut kemikaalit 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4571 Lämmitys 4572 Sähkö 4573 Vesi 4580 Kalusto 4581 Atk-kalusto 4582 Liikuntavälineet 4590 Rakennusmaterialli 4591 Kunnossapitotarvikkeet 4595 Työaineet 4600 Muu materiaali Sisäinen lämmitys Sisäinen vesi Sisäiset, muu materiaali 460 VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS 4670 Varastojen lisäys/vähennys 47 AVUSTUKSET 470 AVUSTUKSET 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 4700 Lasten kotihoidon tuki 4702 Lasten kotih.kuntalisä 4705 Yksityisen hoidon tuki 4707 Yks.hoidon kuntalisä 4710 Omaishoidon tuki 4711 Omaishoidon tuki, sotainvalidi 4712 Omaishoidon tuki, lomittajat 4713 Omaishoidon tuki, 68 v Yksityishoidon tue kuntalisä 4715 Yksityisenhoidon tuen kuntalis 4716 Osittainen hoitoraha 4717 Joustava hoitoraha 4720 TT-tuki pakolaiset/paluumuutt Täydentävä toimeentulotuki 4723 Ehkäisevä toimeentulotuki 4724 Kuntoutt. työtoim toimintaraha 4725 Kunt.työt. matkakorv. toi.tuk Kunt.työtoim. matkakorv. tmark 4727 Vammaisille annetut avustukset 4728 Koulumatkatuki

14 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Avustukset veteraaneille 4731 Kotihoidon palvelusetelit 4732 Palveluas. palvelusetelitmenot 4733 Terveydenhuol palvelusetelimen 4734 Muut palvelusetelitmenot 4735 Päivähoidon palvelusetelit 4736 Vastaanottoraha turv.paik.hak Käyttöraha turv.paik.hak Muut avustukset kotitalouksill 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 4741 Avustukset osuuskunnille 4742 Avustukset yhdistykset/seurat 4743 Avustukset tiehoitokunnille 4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus 4749 Muut avustukset yhteisöille 475 AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 4750 Avustukset liikelaitoksille Avustukset liikelaitoksille 48 MUUT TOIMINTAKULUT 480 MUUT TOIMINTAKULUT 480 VUOKRAT 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat 4841 Leasing-vuokrat, atk-laitt Muut vuokrat 4895 Pääomavuokrat 4899 Aktivoidut vuokrakulut SIS Rak.- ja huon. vuokra SIS Koneiden ja laitteiden vuo Sisäiset vuokrakulut 490 MUUT TOIMINTAKULUT 4900 Välilliset verot 4910 Välittömät verot 4920 Pysyvien vstaavien myyntitapp 4921 Myyntisaamisten luottotappiot 4930 Takaustappiot 4940 Muut kulut 4941 Edustuskulut 4945 Juhlat, merkkipäivät, vierailu 4950 Saatavien poistot 4960 Perintäkulut 4961 Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut 4964 Palkinnot 4965 Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut 4999 ALV-oikaisut Sotesi vyörytyskulut 50 VEROTULOT 50 VEROTULOT 500 VEROTULOT 500 VEROTULOT 5000 Kunnan tulovero 5100 Kiinteistövero 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 5400 Muut verot 5890 Verotulomenetysten kompensaati 55 VALTIONOSUUDET 55 VALTIONOSUUDET

15 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU VALTIONOSUUDET 550 VALTIONOSUUDET 5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus 5502 Verotuloihin valtionos. tasaus 5503 Järjestelmämuutoksen tasaus 5701 Opetus- ja kultt. muut valtion 5801 Harkinnanvarainen valt.os.kor Muut valtionosuudet 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 60 KORKOTUOTOT 600 KORKOTUOTOT 600 KORKOTUOTOT 6000 Korkotuotot antolainoista ulko 6010 Korkotuotot antolainoista liik 6020 Korkotuotot sij. ja tall Maksuliikennetilien korot 6040 Muut korkotuotot 61 MUUT RAHOITUSTUOTOT 610 MUUT RAHOITUSTUOTOT 610 MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor Korvaus peruspääom. liikelaito 6120 Verotilityst.korot ja korotuks 6130 Viivästyskorot 6135 Korkotuotot valtiolta 6140 Perusp.korot ky:ltä 6145 Toimeksiant.pääomakorot 6150 Kurssivoitot rahoituslainoista 6160 Arvopapereiden myyntivoitot 6169 Koronvaihtosop. korkotuotot 6170 Muut rahoitustuotot Korvaus jäännöspääomasta 62 KORKOKULUT 620 KORKOKULUT 620 KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista ulkop 6230 Korkokulut lainoista liikel 6240 Maksuliikennetilien korot 6270 Koronvaihtosop.k.kulut 63 MUUT RAHOITUSKULUT 630 MUUT RAHOITUSKULUT 630 MUUT RAHOITUSKULUT 6302 Liikelaitoksen korvaus peruspo 6305 Korvaus jäännöspääomasta (kunn 6310 Verotilitysten korot 6320 Viivästyskorot ja korotukset 6335 Arvopapereiden myyntitappiot 6350 Luottoprovisiot 6370 Arvonal.pys.vast.sij Koronvaihtosopimusten korkokul 6380 Muut rahoituskulut Taseyks korv. jäännöspääomasta 70 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 70 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT 7100 Poistot aineettomista oikeuksi 7110 Poistot tietokoneohjelmista 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi 7130 Poistot rakennuksista

16 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Poistot kiint.rak. ja laitt Poistot koneista ja kalust 7160 Poistot muista ain.hyödykk. 720 KERTALUONMTEISET POISTOT 720 KERTALUONTEISET POISTOT 7200 Käyttöom.myyntivoit. ja -tap 7210 Muut lisäpoistot 72 ARVONALENTUMISET 723 ARVONALENTUMISET 723 ARVONALENTUMISET 7230 Pys.vast.arvonalentumiset 7240 Vaihtuvien vast.arvonalentumis 7250 Arvonalentumisten palautumiset 80 SATUNNAISET ERÄT 80 SATUNNAISET TUOTOT 800 SATUNNAISET TUOTOT 800 SATUNNAISET TUOTOT 8000 Käyttöom.myyntivoitot 8010 Omistusosuuksien luovutuks Vah.korv.takauskorv.sop.sakot 8030 Saadut akordit ja konserniav Kirj.käyt.muut.aih.oikaisut 8050 Muut satunnaiset tuotot 81 SATUNNAISET KULUT 810 SATUNNAISET KULUT 810 SATUNNAISET KULUT 8100 Käyttöom.myyntitappiot 8110 Omistusos.luovutukset 8120 Vah.korv.tak.korv.sop.sakot 8130 Annetut akordit ja kons.avustu 8140 Kirj.käyt.muut.aih.oik Muut satunnaiset kulut 85 POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+) 85 POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+) 850 POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+) 850 POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+) 8500 Poistoeron lisäys (-) 8550 Poistoeron vähennys (+) 86 VARAUSTEN LIS (-) TAI VÄH (+) 86 VARAUSTEN LIS (-) TAI VÄH (+) 860 VARAUSTEN LIS (-) TAI VÄH (+) 860 VARAUSTEN LIS (-) TAI VÄH (+) 8600 Varausten lisäys (-) 8650 Varausten vähennys (+) 87 RAHASTOJEN LIS (-) TAI VÄH (+) 87 RAHASTOJEN LIS (-) TAI VÄH (+) 870 RAHASTOJEN LIS (-) TAI VÄH (+) 870 RAHASTOJEN LIS (-) TAI VÄH (+) 8700 Rahastojen lisäys (-) 8750 Rahastojen vähennys(+) 9 APUHIERARKIA 99 APUHIERARKIA 99 APUHIERARKIA 999 APUHIERARKIA 999 APUHIERAKIA 9994 My-voitto aputili rahl 9995 My-voitto kääntöaputli rahl 9996 My-tappio aputili rahl 9997 My-tappio kääntöaputili rahl 9998 Lask.tulostili

17 Sastamalan kaupunki S I S Ä I S E N L A S K E N N A N T I L I T SIVU Kp-tulos Vyörytysmenot Vyörytystulo Tuloveroprosentti Henkilöstömäärä Lainakanta

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti

Valmisteluvaiheraportti 1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

ESITYS KJOHT TA Muutos Toteutuma

ESITYS KJOHT TA Muutos Toteutuma Kauhavan kaupunki Sivu 1 00000001 KAUHAVAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3055 Myyntituotot kaksineuvoiselta 20 000 20 000 20 000 3060 Muut liiketoiminnan

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

563 OULAISTEN KAUPUNKI

563 OULAISTEN KAUPUNKI 30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48 Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 3 303 3591 Sos.toimen vyörytykset 125 127 124 896 * TULOT 128 430 124 896 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) VUOSIKERTOMUS 2018 TULOSTIEDOT KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 129 238 121 109 Valmistus omaan käyttöön 0 14 Liiketoiminnan muut tuotot 989 993 Materiaalit

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2013

Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA Kh 5.2.2013 13 LIITE 4 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5 Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos Kittilän kunta Sivu 1 00000300 KUNNANVALTUUSTO 3200 Yleishallinnon maksut 500,00 500 4050 Luottamustoimen palkkiot -74 000,00-74 000 4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt -7 000,00-7 000 4100 KuEL-maksut

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö % Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta oletus, 17.8.2009 (EUR) 2 800 000 2 800 000 2 400 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 1 600 000 1 600 000 1 200 000 1 200 000 800 000 800 000 400 000 400 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0810 0910

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Tilikartta Tasekaava :06 Sivu 1(11)

Tilikartta Tasekaava :06 Sivu 1(11) Sivu 1(11) V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1001 Perustamismenot Tutkimusmenot 1011 Tutkimusmenot Kehittämismenot 1021 Kehittämismenot Aineettomat oikeudet 1041

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot