Metsäohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäohjelma 2016 16.11.2015"

Transkriptio

1 Metsäohjelma Espoon kaupunki 2015

2 Metsäohjelma Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman kohteet on kerätty luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmista. Suunnitelmat löytyvät espoo.fi -sivuilta osoitteesta: FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Julkaisut/Luonnon_ja_maisemanhoitosuunnitelma t Blominmäen viheralueen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma löytyy espoo.fi-sivuilta osoitteesta: D8176AC0B1CE%7D/55333 Miilukorven ja Vesirattaanmäen suunnitelmat löytyvät espoo.fi -sivustolta osoitteesta: D8176AC0B1CE%7D/55333 Metsäohjelman ovat koonneet Espoon kaupunkitekniikka -liikelaitos ja Espoon kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut. Ohjelmassa on myös muutamia ns. 0-kohteita, joiden puuston hoitotarve on arvioitu kiireelliseksi vaikka ne eivät sisälly mihinkään voimassa olevaan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan. 0-kohteet, joille ei ole voimassa olevaa suunnitelmaa on merkitty liitteessä 1 oleville kartoille, joka löytyy omana tiedostonaan Metsäohjelma 2016 alapuolelta. Metsäohjelmassa 2016 on 200,24 hehtaaria hoidettavia metsäalueita. Suunnitelma saattaa muuttua vuoden aikana, sillä esimerkiksi sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi kohteiden toteutukseen. Metsäohjelmaan 2016 on otettu mukaan rästikohteita vuosilta , joita on yhteensä 113,34 hehtaaria kohteiden kokonaispinta-alasta. Metsänhoitomenetelminä Espoossa käytetään pääasiassa harvennuksia ja pienpuuston hoitoja, joilla parannetaan jäävän puuston kasvuolosuhteita ja elinvoimaisuutta. Avohakkuuta ei tehdä yhdellekään metsälle. Vuoden 2016 metsäohjelmassa on mukana myös kolme rauhoitettua luonnonsuojelualuetta, joiden hoito toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Luontokohteiden hoito tehdään Uudenmaan Ely:n hyväksyttyä kohteiden hoitosuunnitelman Lisätietoja: Teknisen keskuksen asiakaspalvelu Puh

3 Metsäohjelma Sisällysluettelo Yhteenveto... 1 Näin luet metsäohjelmaa:... 3 Metsäohjelmassa käytettyjen termien selitykset:... 4 Viherylläpidon piiri-ja aluejako... 5 Kohteet:... 6 Luonnonhoitoyksikkö... 6 Pohjoispiiri Itäpiiri Eteläpiiri Länsipiiri

4 Metsäohjelma Näin luet metsäohjelmaa: Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat löytyvät kaupungin sivuilta osoitteesta: FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Julkaisut/Luonnon_ja_maisemanhoitosuunnitelma t Tämä on esimerkkikohde metsäohjelmasta: Matinkylä-Olari Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Suunnitelma Kuvio ha Toimenpide 30 Matinkylä-Olari 152 0,40 Kuvion länsiosan alikasvoksen ryhmittäinen raivaus. Katso suunnitelman nimi Matinkylä-Olari. Selaa luettelosta haluamasi suunnitelma. Otsikoista avautuvat esim. kartta, josta näet metsiköiden (eli kuvioiden) sijainnit sekä suunnitelman kuviotiedot eli suunnitelmaan kuuluvien metsiköiden puustotiedot ja hoitoehdotukset. 3

5 Metsäohjelma Metsäohjelmassa käytettyjen termien selitykset: Raivaus: Taimikon varhaishoitoa, jonka tavoitteena on turvata riittävän tiheän taimikon synty ja välttää jälkikäteen tapahtuvan täydennysistutuksen tarvetta. Pienpuusto: Metsän alemmat latvuskerrokset, pensaat, vesaikko ja puuntaimet. Pienpuuston hoito: Pensaskerroksen hoito, jossa kasvamaan jääville tehdään kasvutilaa. Ensiharvennus: Ensimmäinen kasvatushakkuu, jonka tärkein tavoite on parantaa kasvatettavan puuston laatua ja turvata niiden järeytymistä ja elinvoimaa. Harvennus: Hakkuutapa, jolla poistetaan metsästä liian tiheässä kasvavat puut. Poimintahakkuu: Metsän hakkuutapa, jolla ylläpidetään ja kehitetään metsän eri-ikäisrakennetta. Poimintahakkuussa pyritään edistämään metsän luontaista uudistumista poistamalla metsikön suurempia puita, tekemällä tilaa pienemmille elinvoimaisille puille sekä lisäämällä kasvutilaa kenttäkerroksessa uusien taimien syntymiseksi. 4

6 Metsäohjelma

7 Metsäohjelma Kohteet: Suunnitelma Kuvio Pinta-ala Kaupunginosa Toimenpide Luonnonhoitoyksikkö ,5 Henttaa Harvennus 33% ,6 Puolarmaari männikön harvennus ,1 Henttaa Taimikonhoito ,5 Ymmersta Harvennus 30% sekä ryhmittäinen raivaus. Harvennuksella poistetaan huonokuntoisia ,4 Latokaski Taimikon harvennus, jätetään suojavyöhyke puron varrelle ,76 _ Ensiharvennus ja pienpuuston raivaus _ Lievä harvennus 20% koivua ja kuusta suosien Kaupunginkallio raivaus ennakkoon jaharvennus pihlajaa ja koivua suosien 25% ,1 Vanttila harvennus 33% koivua suosien ,7 _ Tiheän ja riukuuntuneen puuston harvennus 33%, jätetään ylispuut. Kuvion länsikärkeä ei käsitellä ,1 _ Harvennus 25% ja pienpuuston hoito ,8 _ Harvennus 25%, ryhmittäinen raivaus alikasvokselle etukäteen ,2 _ Ennakkoraivaus jaharvennus 25-33% ,7 - Ennakkoraivaus jaharvennus 33% ,9 _ Ennakkoraivaus jaharvennus 33% ,8 _ Ensiharvennus 25%, varotaan tammia 6

8 Metsäohjelma ,6 _ Harvennus 33%, suon ympärille jätetään suojapuustoa ,8 _ Harvennus 33%, tehdään pähkinäpensaille tilaa ,5 _ Harvennus 25% tehdään tilaa pähkinäpensaille ,9 Ymmersta Huonokuntoisten poistoa tarvittavista paikoista ,4 Kaupunginkallio Kävelytien varrelle 25% harvennus, ylispuut ja lahopuuta jätetään ,2 Tillinmäki Kiireellinen ensiharvennus 45% Kaupunginkallio puuryhmien harvennus 33% koivua suosien ,1 Vanttila ensiharvennus kiireellisenä 33% ,4 latokaskenmäki harvennus 33%, tavoitteena sekametsä ,1 Latokaski Aidanteen harvennus. Puusto kasvaa osittain tontin puolella, yhteys tontin omistajaan ennen hoitoa ,7 Laurinlahti Poimintahakkuu ja ryhmittäinen raivaus Tonttien ja polkujen laidat tarkistetaan huolellisesti huonokuntoisista 0 2 0,08 Toisesta ryhmästä mänty pois, toisesta harvennetaan noin 10 puuta ,03 Lievä harvennus. Varjoisuus säilytetään ,17 Harvennus ,38 Harvennus ,18 Harvennus ,08 Harvennus ,11 Harvennus ,22 Harvennus ,05 Harvennus ,21 Harvennus 7

9 Metsäohjelma ,28 Harvennus ,2 Harvennus ,07 Harvennus yht 41 52,92 Uudet 2016 Suunnitelma Kuvio Pintaala Kaupunginosa Toimenpide ,7 Blominmäki Harvennus 20%. Kuvion reunat säilytetään tiheämpänä (>10m) korkeana puustona liitooravia varten ,2 Blominmäki Harvennus 20%. Kuvion reunat säilytetään tiheämpänä (>10m) korkeana puustona liitooravia varten ,8 Blominmäki Kirjanpainajan vioittamien puiden poisto. Tuhojen leviämisen seuranta vuosittain ,4 Blominmäki Kirjanpainajan vioittamien puiden poisto. Tuhojen leviämisen seuranta vuosittain ,4 Blominmäki Kirjanpainajan vioittamien puiden poisto. Tuhojen leviämisen seuranta vuosittain ,4 Blominmäki Kirjanpainajan vioittamien puiden poisto. Tuhojen leviämisen seuranta vuosittain ,4 Blominmäki kuusen ja rauduskoivun istutus aukkokohtiin ,5 Blominmäki Kuusen ja Rauduskoivun istutus ,7 Blominmäki Rauduskoivu istutus ,1 Blominmäki Rauduskoivu istutus ,3 Blominmäki Nuoren metsän hoito ,1 Blominmäki Ensiharvennus 33% ,3 Blominmäki Harvennus 33% ,2 Blominmäki Harvennus 33% 8

10 Metsäohjelma ,1 Blominmäki Harvennetaan samalla kuin % ,2 Blominmäki Harvennus 33%. Tiheimmät osat harvennetaan ,3 Blominmäki Harvennus 25% ,6 Blominmäki Harvennus 33% ,1 Blominmäki Harvennus 33% ,4 Blominmäki Harvennus 33% ,6 Blominmäki Harvennus 33% ,1 Blominmäki Huonokuntoisten poisto ,5 Blominmäki Poimintahakkuussa (20%) poistetaan kaikista ikäluokista, mutta pääasiassa yksittäisiä isoja puita pienemmän puusto hyväksi ,8 Blominmäki Poimintahakkuussa (33%) poistetaan kaikista ikäluokista, mutta pääasiassa yksittäisiä isoja puita pienemmän puusto hyväksi. Kirjanpainajatuhoje poisto ,68 Vesirattaanmäki Kaatumisvaarassa olevien puiden poisto ulkoilureitin varrelta ,59 Vesirattaanmäki Kaatumisvaarassa olevien puiden poisto ulkoilureitin varrelta ja Pienpuuston raivaus ulkoilureitin varrelta ,37 Vesirattaanmäki Pienpuuston harvennus ,15 Vesirattaanmäki Huonokuntoisten poisto lähinnä asutuksen reunamilta. Kookkaat haavat ja kuuset jätetään pääsääntöisesti pystyyn ,92 Vesirattaanmäki Huonokuntoisten poisto lähinnä asutuksen reunamilta. Kookkaat haavat ja kuuset jätetään pääsääntöisesti pystyyn ,8 Laajalahti huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito 9

11 Metsäohjelma ,8 Laajalahti huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito ,7 Laajalahti huonokuntoisten puiden poisto ja pienpuuston hoito ,4 Suvisaaristo Kevyt raivaus ,56 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,49 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,23 Suvisaaristo pienpuuston hoito ja kuolleiden puiden poisto ,66 Suvisaaristo pienpuuston hoito ja kuolleiden puiden poisto ,13 Suvisaaristo pienpuuston hoito ja kuolleiden puiden poisto itäosassa kuviota ,95 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,82 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,63 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,68 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,74 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,31 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,53 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,78 Suvisaaristo pienpuuston hoito ,9 Suvisaaristo Ensiharvennus ,5 Suvisaaristo Pienpuuston hoito ,6 Suvisaaristo Harvennus Tapiola Pienpuuston hoitoa, raivausta ja huonojen poistoa ,5 huonokuntoisten poisto 0 0 5,2 Kilo Huonokuntoisten poisto sekä pienpuuston hoito 0 0 0,6 Pohjois-tapiola Täydennysistutus ,6 Keskuspuisto II Harvennuksen viimeistely ,56 Åminnenmäki Harvennus ja huonokuntoisten poisto 0 0 0,5 Ymmerstan koulu Harvennus 75% ,6 Pohjois-Tapiola Huonokuntoisten puiden poisto ja vesakon raivaus ,4 Viherlaakso Huonokuntoisten poisto ,04 Kivenlahti n 25% koivuista pois maiseman parantamisen vuoksi 59 kpl yht uudet 59,92 10

12 Metsäohjelma Pohjoispiiri yht. kaik 112,04 Kuvio Pintaala Kaupunginosa Toimenpide Suunnitelma ,37 Mikkelä Puuston harvennus 33%, mäntyjä ja vaahteroita esiin ottaen ,25 Kaupunginkallio Poimintahakkuulla huonokuntoisia pois ,50 Järvenperä Harvennus 33%, koivuvaltaiset osat tärkein harventaa, hyväkuntoiset ylispuut säilytetään ,70 Järvenperä Alikasvos harvennetaan (pienpuuston hoito) kevyesti, erityisesti ylispuumäntyjen alta poistetaan alikasvos kokonaan jotta ylispuiden latvukset säilyvät jatkossakin hyväkuntoisina ,60 Järvenperä Taimikonhoito, tavoitteena lehtipuuvaltainen sekametsä ,30 Järvenperä Huonokuntoiset puut poistetaan ja tehdään taimikonhoito ,80 Järvenperä Taimikonhoito, joka tehtävä puiden ollessa lehdessä jalojen lehtipuiden takia ,30 Järvenperä Kuviolta poistetaan muutama kuivalatvainen/kuollut koivu ,00 Haapaniemi Muutaman yksittäisen vaarallisen poisto, jätetään maapuiksi ,20 Kauklahti Taimikonhoito ,30 Kauklahti Ryhmittäinen raivaus ,50 Kauklahti Pajukon raivaus ,20 Espoon keskus Ensiharvennus ,35 Espoon keskus Puuston harvennus 33% ja ryhmittäinen raivaus ,44 Espoon keskus Pienpuuston raivaus ,08 Espoon keskus Puuston harvennus 33% ,16 Espoon keskus Poimintahakkuulla huonokuntoisia pois ,22 Espoon keskus Puuston harvennus 33% 11

13 Metsäohjelma ,70 Kiltakallio Poimintahakkuulla huonokuntoisten poisto ,32 Kaupunginkallio Poimintahakkuulla huonokuntoisten poisto ,20 Kauklahti Puuston harvennus 33% ,45 Kauklahti Puuston harvennus 33% ,45 Kauklahti Puuston harvennus 33% ,20 Kauklahti Puuston harvennus 33%, otetaan tammia esille ,50 Kauklahti Puuston harvennus 33% ,60 Kauklahti Puuston harvennus 33% ,20 Kauklahti Puuston harvennus 33% suosien koivua ja haapaa, jätetään myös kuusia ,42 Kauklahti Puuston harvennus 33% ,31 Kauklahti Puuston harvennus 33% ,20 Tuomarila Pienpuuston raivaus ,40 Tuomarila Puuston harvennus 33% ,36 Tuomarila Puuston harvennus 33% ,80 Tuomarila Puuston harvennus 33% ,30 Järvenperä Temppelin rappusten juurelta pienet kuuset ja vaahtera pois ja pihta oikealta. Kuvion pohjoisosasta pari suurta kuusta pois. Temppelin ja koulun väliltä vesakkoa (pihlaja yms.) pois, mahd muun kuvion taimikon hoidon tarkistus ,20 Järvenperä Poistetaan polkujen varrelta vaarallisia puita, rungot jätetään maahan ,80 Sepänkylä Harvennus rinteessä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisellä jaksolla otettu -20%, nyt harvennus taas -20% 0 0 0,90 Juvanmalmi Raivaus 37 yht. vanhat 17,58 Uudet kohteet Suunnitelma Kuvio Pintaala Kaupunginosa Toimenpide ,1877 Muurala Harvennus,rauduskoivua suosien ,336 Muurala harvennus, keskiaikainen mäki ,2911 Muurala huonokuntoiset pois ,31 Suvela huonokuntoiset poistetaan ,21 Suvela huonokuntoiset poistetaa,lievä raivaus ,65 mikkelä harvennus,pähkinät säilytetään 12

14 Metsäohjelma ,557 mikkelä harvennus jalievä raivaus ,41 mikkelä ryhmittäinen raivaus ,535 mikkelä harvennus jaraivaus ,06 mikkelä raivaus ,41 Tuomarila viidakon harvennus jaraivaus ,7 Tuomarila huonot poistetaan jaraivaus ,4 Nepperi Tontin reunat raivataan jaharvennetaan ,9 Haapaniemi raivaus jahuonot pois ,5 Myllykylä harvennus (33%) ylispuut säilytetään ja raivaus ,8 Myllykylä huonot pois ja raivaus ,5 Myllykylä huonot poistetaan ja raivaus ,6 Myllykylä huonot pois jaraivaus ,3 Myllykylä raivaus ja huonot pois ,3 Pihlajarinne raivaus. Erityisesti länsiosassa tarpeen harventaa nuorta lehtipuustoa tonttien ja tien välissä ,5 Nepperi huonot pois ja raivaus. Pienpuustonhoidossa suositaan jaloja lehtipuita, erityisesti saarnea ,2 Nepperi raivaus (pettersson) 0 0 0,78 raivaus ja huonot pois 0 0 0,2 Raivaus (jättiputkea) yht uudet 24 10,637 yht. kaikki työt 28,22 Itäpiiri Kuvio Pintaala Kaupunginosa Toimenpide Suunnitelma 0 0 0,08 Parrukuja 2 Huonokuntoisten poisto ja raivaus ,3 Karakallio Harvennus Lähderanta Ei anneta kasvaa enempää umpeen,hoidetaan säännöllisin raivauksin. Muutamia tuomipensaita, tuomet säästetään. 13

15 Metsäohjelma ,5 Lähderanta Ojan varsi siistitään. Jatkumoa kuviolle ,3 Lähderanta Alikasvos harvennetaan Jupperi Tienreunasta tien päälle kaartuvat harmaalepät ja raidat poistetaan. Myös rakennusten läheltä poistetaan huonokuntoiset puut. Muutoin jätetään hoidon ulkopuolelle ,3 Jupperi Säilytetään avarapuustoisena, raivaus säännöllisesti. Itäosasta poistetaan neljä kuollutta pystypuuta ,1 Jupperi Säilytetään avoimena, hoito Espoon luonnonhoidon toimintamallin mukaisesti. Raivaus säännöllisesti ,4 Laaksolahti vesakon siistiminen ,2 Veini Harvennusvoimakkuus 33 % poistetaan kaikista läpimittaluokista. Pienpuuston hoito ,4 Laaksolahti Tonttien reunoilla sijaitsevat kelot poistetaan, kauempana tonteista sijaitsevat kelot säästetään ,4 Laaksolahti kuolleet puut poistetaan ,1 Laaksolahti Taimikonhoidossa suositaan lehtipuita, tavoite lehtipuusekametsä ,4 Laaksolahti Lahopuut kaadetaan maapuiksi. Muuten ei toimenpiteitä. 14

16 Metsäohjelma ,3 Laaksolahti Harvennus 50 %. Hoidon tavoite lehtipuuvaltainen sekametsä, kuusen osuutta vähennetään voimakkaasti. Muutama kuollut kuusi, poistetaan. Tonttien väliseltä kapealta kaistalta poistetaan suuret puut, kapealle kaistalle ei voi kasvattaa suuria puita koska niiden hoito on hyvin vaikeaa ,3 Laaksolahti Harvennus 33 %. Tavoite avara sekametsikkö. Raidat ja lepät säästetään. Nuoret kuusitiheiköt harvennetaan ,4 Laaksolahti Taimikonhoidossa säilytetään monilajisuus, tavoite lehtipuusekametsä. Pääosin rakentamatonta tonttia, taimikonhoito vain viheralueelle kuvion itäosaan ,8 Luuvanmäki Itäosasta poistetaan kuolleet kuuset, noin 10 kpl. Huonokuntoiset kuuset poistetaan myös tontinreunasta ,4 Luuvanmäki Tonttien välistä poistetaan ylispuukoivu koska kuivalatvainen ja kallellaan tontin suuntaan ja Taimikonhoito ,3 Luuvanmäki Taimikon hoito ,3 Luuvanmäki Tien päälle kaartuva raita poistetaan ,4 Laaksolahti/Rastaala Harvennus 33 %. Haapoja poistetaan varoen kasvatettavien kuusten ja douglaskuusten ympäriltä. 15

17 Metsäohjelma ,2 Rastaala Harvennus (33 %.) ja Pienpuuston hoito. Vain vaurioitunut alikasvos siistitään, muuten kerroksellisuus säilytetään ,2 Luuvanmäki Harvennus (33 %) ja raivaus. Vesakko siistitään. yht 24 11,08 Uudet työt 2016 Kuvio Pintaala Kaupunginosa Toimenpide Suunnitelma ,09 Kilo Harvennus. Mahdollinen koivun täydennysistutus ,5 Kilo Harvennus, mäntyä ja tammea suosien ,2 Kilo Harvennus, suositaan mäntyä.vieressä rakennustyömaa, metsää ei ole valmennettu ,4 Kilo Alikasvoksen raivaus ,08 Kilo Alikasvoksen raivaus ,1101 Lansa Huonokuntoisten puiden poisto ,1153 Lansa Huonokuntoisten puiden poisto ja raivaus ,2323 Lansa Huonokuntoisten puiden poisto ,0903 Lansa Huonokuntoisten puiden poisto ,0595 Lansa Huonokuntoisten puiden poisto ,0614 Lansa Ensiharvennus ,0891 Lansa Huonokuntoisten puiden poisto ja raivaus ,452 Lansa Huonokuntoisten puiden poisto ja raivaus ,0268 Nuijala Pienen tervaleppä/saarnimetsikön ensiharvennus Nuijala Ensiharvennus ,5 Friisimäki Pensaikon raivaus 16

18 Metsäohjelma ,05 Kilo Huonokuntoisten puiden poisto ,16 Kilo poimintahakkuu, huonokuntoisten puiden poisto. Kuusen istutus ,15 Kilo Huonokuntoisten puiden poisto ja raivaus ,25 Kilo Harvennus tammia suosien. Alikasvoksen harvennusta, tammien esiintuonti kävelytielle ,06 Kilo Pensaikon raivaus ,2 Kilo pensaikon raivaus takaisin niityksi ,1 Kilo pensaikon raivaus ,5 Säteri Taimikonhoito ,25 Säteri Taimikonhoito ,5 Lähderanta Harvennus 33%, Huonokuntoisten poisto ja raivaus 0 0 1,5 Vahtirinne 1 Huonokuntoisten poisto ja raivaus 0 0 0,6 Vahtirinne 2 Huonokuntoisten poisto ja raivaus 0 0 0,2 Mäkkylän puistotie Huonokuntoisten poisto ja raivaus 0 0 0,5 Mäkkylän puistotie Harvennus 33%, Huonokuntoisten poisto ja raivaus 0 0 0,45 Kirvisenpuisto Harvennus (50%)ja huonokuntoisten poisto. yht uudet työt 31 9,4768 Kaikki työt yht 54 20,56 Eteläpiiri Kuvio Pintaala Suunnitelma Kaupunginosa Toimenpide ,90 Mankkaa Poimintahakkuulla tiheitä ryhmiä ja huonoja pois ja raivaus ennakkoon, luontainen uudistaminen (taimia jo valmiiksi) ,90 Haukilahti Veden vaivaaman kuusikon kaato puistoalueelta ,00 Haukilahti Veden vaivaaman kuusikon kaato puistoalueelta 17

19 Metsäohjelma ,00 Haukilahti Veden vaivaaman kuusikon kaato puistoalueelta ,90 Haukilahti Veden vaivaaman kuusikon kaato puistoalueelta ,40 Olari Kuvion länsiosan alikasvoksen ryhmittäinen raivaus ,20 Karhusaari Taimikonhoito ,20 Karhusaari Huonokuntoisten puiden poistoa sekä pienpuuston hoito mäntyä suosien, pihlajaa jätetään aukkopaikkoihin ,30 Karhusaari Pienpuuston hoito suosien koivua, pihlajalle ryhmittäinen raivaus. Huonokuntoisten poistoa puuryhmistä ,30 Karhusaari Poimintahakkuulla huonojen koivujen poistoa ja istutus rauduskoivua ,60 Karhusaari Kuusikon varovainen harvennus ja huonokuntoisten koivujen poisto, otetaan mäntyjä esiin kaatamalla muutamia kuusia juurelta ,70 Karhusaari Ensiharvennus/puustoryhmien harvennus, tarkoitus jättää kasvamaan kuviolle useaa puulajia. Vanhan riihen ympäriltä poistetaan puut riihen suojelemiseksi ,15 Karhusaari Huonokuntoisten koivujen poistoa (osa myöhemmin) ja taimikonhoito suosien vaahteraa ja muita jaloja lehtipuita ,10 Karhusaari Kuolleiden puiden kaato, aukkokohtiin istutetaan koivua ,50 Karhusaari Osalla kuviota pienpuuston raivaus sekä männyn siemenkylvöä ja heinäntorjuntaa ,30 Karhusaari Pienpuuston hoito suosien koivua ja mäntyä ,81 Laajalahti Huonokuntoisten puiden poistoa ,39 Laajalahti Harvennus, jolla lisätään männyn ja koivun osuutta ,63 Laajalahti Harvennus -33%, jotta elinvoimaisuus parantuisi ,50 Haukilahti Harvennetaan 33% suunnitelman mukaisesti ,60 Haukilahti Kaadetaan huonokuntoisia, kaikkia ei kuljeteta pois ,90 Haukilahti Harvennetaan 33% suunnitelman mukaisesti ,30 Karhusaari Sairaiden kuusten poisto. Mahdollisiin aukkokohtiin istutetaan isokokoista vaahteraa. yht 23 13,58 Uudet työt 2016 Suunnitelma Kuvio Pintaala Kaupunginosa ,37 Laajalahti Toimenpide Pulkkamäen pitäminen avoimena raivauksella 18

20 Metsäohjelma ,1 Laajalahti Harvennus ,3 Olari Huonokuntoisten kuusten poisto ,5 Mankkaa Kävelytien risteyskohdissa raivataan alikasvos. Muuten ei toimenpiteitä ,27 Laajalahti Kuusten harvennus yht 5 4,54 yht.kaik. 18,12 Länsipiiri Kuvio Pintaala Kaupunginosa Toimenpide Suunnitelma ,30 Huonokuntoisten kuusien poistoa, ryhmittäinen raivaus ja männyn istutus aukkokohtiin ,80 Kivenlahti Poimintahakkuulla huonoja pois ,60 Kivenlahti Ryhmittäinen raivaus ,30 Kivenlahti Ryhmittäinen raivaus ja männyn istutus ,16 Kivenlahti Poimintahakkuu jamäntytervaleppäistutus ,10 Kivenlahti puuryhmien harvennus ,30 Espoonlahti Suojuspuuhakkuu, ryhmittäinen raivaus jalehtikuusi&kuusi istutus ja 427 ja 429 0,9 Espoonlahti Huonokuntoisten raitojen poisto ja lievä harvennus ,2 Soukka Pienpuuston harvennus. Aukkokohtiin mäntyistutus ,7 Soukka Yläharvennus, 25 % pois, jossa poistetaan vanhempia rauduskoivuja ja vapautetaan tilaa nuoremmille rauduskoivuille. Pienpuustolle tehdään ryhmittäinen raivaus rauduskoivuja suosien. Myös puistokäytävän toiselle puolelle tehdään pienpuuston hoitoa ,2 Soukka Suojuspuukoivujen poisto, männyt jätetään ja rantavyöhyke (tervalepät) jää käsittelyn ulkopuolelle. Pienpuuston ryhmittäinen raivaus. Mänty täydennysistutus aukkokohtiin ,73 Soukanranta Aluskasvillisuuden harvennus. Poimintahakkuu ylispuustossa,huonokuntoiset puut pois ,2 Espoonlahti Pienpuuston harvennus ,1 Espoonlahti Pensaskerraston ryhmittäinen raivaus ,5 Soukka Pienpuuston harvennus ja huonokuntoisten yksitäiden puiden poistoa. 19

21 Metsäohjelma ,4 Espoonlahti Pienpuuston ryhmittäinen raivaus ,2 Soukanpohja Huonokuntoisten puiden poistoa ja pienpuuston harvennus ,7 Soukka Pienpuuston harvennus ja huonokuntoisten puiden poistoa ,10 Friisilä Suunnitelman mukainen yksittäisten poisto polkujen varsilta ,1271 Latokaski Pienpuuston harvennus, puiden kaato joudutaan suorittamaan nostokoriautolla ja kiipeillen kaatona ,4 Eestinlaakso Puuryhmien harvennus, harvennus kohdistuu sairaisiin, harsuuntuneisiin ja heikkoihin puuyksilöihin. Kuvion kallioiset alueet jätetään hoitotoimien ulkopuolelle. Myös pienpuusto harvennetaan ,12 Pisa Valtapuuston harvennus niin että latvusyhteyksiä ei ole puiden välillä ja pienpuuston hoito ,8363 Lystimäki Harvennus joka kohdistuu enimmäksi huonokuntoisiin puuyksilöihin. Varjostavia puita poistetaan tonttien reunoilta voimakkaammin ja pienpuustoa harvennetaan erityisesti tonttien ja teiden vierestä ,68 Hanikka Harvennetaan puustoa - 33% puun mitan verran asutuksesta, keskittyen huonokuntoisiin 0 0 0,53 Hanikka Koko alueella poimintahakkuu, huonokuntoiset puut pois, tiheissä lehtipuuryhmissä harvennus ja koko alueelta pienpuuston hoito ,5 Hanikka Huonokuntoisten puiden poistoa ja aluskasvillisuuden siistiminen ,9 Hannusjärvi Lievä harvennus ja pienpuuston harvennus kuvion reunoilta, noin puunmittana. Kuvion keskiosaa ei käsitellä. YHT 30 16,58 Uudet työt 2016 Suunnitelma Kuvio Pintaala Kaupunginosa Toimenpide ,5 Laurinlahti Ryhmittäinen raivaus, ja muutaman huonokuntoisen puun poisto ,2 Laurinlahti Poimintahakkuulla huonokuntoiset puut konttien ympäriltä. Kuviosta tehdään vain osa kts. Kartta ,3 Laurinlahti Pienpuuston hoito 20

22 Metsäohjelma ,7 Kivenlahti Poimintahakkuulla huonokuntoiset puut ja pienpuuston hoito aukkohakkuun kohdalta ja ulkoilureittien varrelta ,6 Kivenlahti Pienpuustonhoito vain ulkoilureittien varsilta 0 0 0,35 Laurinlahti Pienpuuston harvennus 0 0 0,37 Latokaski Vesakon raivaus ja puuryhmien ensiharvennus ,7 Friisilä Pienpuuston hoito ja poimintahakkuulla huonokuntoiset ja kuolleet puut tonttien reunoilta. Kallioalue jätetään käsittelyn ulkopuolelle. YHT uudet 8 4,72 yht kaikki työt 21,30 21

Metsäohjelma

Metsäohjelma Metsäohjelma 2017 Espoon kaupunki 2017 Metsäohjelma 2017 1 (26) Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2017 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman kohteet

Lisätiedot

Metsänhoitotyöt kuvioittain

Metsänhoitotyöt kuvioittain Sivu 17 5.4.2019 Metsänhoitotyöt kuvioittain 794 Taimikonharvennus 2020 0,2 78 797 Nuoren metsän kunnostus 2020 0,2 185 Mahdollisesti liito-oravalle soveltuva alue.sekapuustoisuus säilytetään. 801 Nuoren

Lisätiedot

3934/ /2014. Metsätyöohjelma

3934/ /2014. Metsätyöohjelma 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015 Espoon kaupunki 2014 Metsätyöohjelma 2015 1 (15) Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015 on C-hoitoluokkien vuosityöohjelma, jonka ovat koonneet Espoon kaupunkitekniikka

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää.

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää. HAULITORNIN-TIPOTIEN PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Pispalan valtatien ja Ratakadun välisen alueen Haulitornista itään. Tavoitteena on avata näkymiä Pispalan valtatieltä ja sen vierellä kulkevalta

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Metsien hoito Hoidon bruttopinta-ala on vajaa puolet (62 ha) koko alueen luonnonmukaisten alueiden pinta-alasta (n. 141 ha).

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat

Hoidon periaatteet ja yksityiskohdat TOISPUOLISENPUISTON JA SILAPUISTON HOITOSUUNNITELMA Yleistä Suunnitelma käsittää Raudikonkujan ja Raudikonkadun välisen sekä Silakadun ja Hussankadun väliset puistoalueet. Yleisellä tasolla suunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Luonnonhoidon hankehaku

Luonnonhoidon hankehaku Sivu 1 Luonnonhoidon hankehaku Luonnonhoidon alueellinen suunnitelma Yhteenveto Tulostuspäivämäärä: 10.10.2018 Palvelualue: Eteläinen palvelualue Suunnitelma, nimi: Keräkankareen paahderinteet Suunnittelija:

Lisätiedot

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1

Metsätyöohjelma 2015, LIITE 1 3934/14.03.02/2014 Metsätyöohjelma 2015, Espoon kaupunki 2014 1 Yhteenveto Metsätyöohjelma 2015, Liite 1 sisältää toimenpidekartat kohteille, joilla ei ole luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa. Lisätietoja:

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KIRJE 1 (7) Tiina Peippo Kaupunkitekniikan keskus Luonnonhoitoyksikkö tiina.t.peippo@espoo.fi.fi MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito

Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito Lassi Hakulinen 2.10.2013 TAIMIKON VARHAISHOITO JA TAIMIKONHOITO - kehitysluokat, yleistä taimikonhoidosta - taimikon varhaishoito -

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimikonhoito Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimitermejä Pieni taimikko: keskipituus alle 1,3 metriä Varttunut taimikko: keskipituus yli 1,3 metriä, keskiläpimitta alle 8 cm Ylispuustoinen

Lisätiedot

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma

Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Luonnos 14.12.2009 / Virpi Sahi Träskendan kartanopuiston (luonnonsuojelualueen) hoito- ja käyttösuunnitelma Suunnitelman ja toteutuksen vertailua kuvioittain joulukuu 2009 Yleistä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Lapua 26.11.2013 Antti Pajula Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Tasaikäisrakenteinen metsätalous Tavoitteena tasarakenteisen ja -ikäisen

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Aikataulu päivitetty 13.12.2012 muutokset punaisella

Aikataulu päivitetty 13.12.2012 muutokset punaisella Aikataulu päivitetty 13.12.2012 muutokset punaisella Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-TV Aallonkohina 1 ja 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallontaite 1 Espoonlahti 26.2.2013 26.2.2013 Aallontaite

Lisätiedot

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat 3052 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Tuore Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin Espoon ympäristöyhdistys ry Pappilantie 5 02770 Espoo 31.8.2011 Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Kotkankatu 9 00510 Helsinki Espoon kaupunki/ Tekninen keskus/ Luonnonhoitoyksikkö/ Pekka Pakkala Asia:

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

PUISTOMETSIEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO OHJELMA 2014 2015. Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Aki Männistö Juha Mäkitalo

PUISTOMETSIEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO OHJELMA 2014 2015. Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Aki Männistö Juha Mäkitalo PUISTOMETSIEN JA LUONNONSUOJELUALUEIDEN HOITO OHJELMA 2014 2015 Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Aki Männistö Juha Mäkitalo Paakarlanpuisto JÄÄNYT KESKEN 2013-2014! Puistoalue Toivottu alueen harventamista

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Juha Mäkitalo. Puistometsien ja luonnonsuojelualueiden hoito-ohjelma 2013-2014

Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Juha Mäkitalo. Puistometsien ja luonnonsuojelualueiden hoito-ohjelma 2013-2014 Kiinteistöliikelaitos Anu Nuora Juha Mäkitalo Puistometsien ja luonnonsuojelualueiden hoito-ohjelma 2013-2014 Muut erityispiirteet: Kotimetsä Lähivirkistysalue, luonnonpuisto Luontoselvitykset - Alueen

Lisätiedot

20. Kalajärvi Kalajärven palvelukeskus Ruskatalo Ruskaniitty 4

20. Kalajärvi Kalajärven palvelukeskus Ruskatalo Ruskaniitty 4 Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Edellisistä vaaleista muuttuneet tiedot on merkitty punaisella Änestysalueen numero ja nimi Äänestyspaikka 1. Muurala Lagstads skola Espoonkatu

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; TAPIOLAN LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; TAPIOLAN LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KIRJE 1 (5) Tiina Peippo Kaupunkitekniikan keskus Luonnonhoitoyksikkö tiina.t.peippo@espoo.fi.fi MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISEN MAISEMATYÖLUVAN TARPEEN ARVIOINTI; TAPIOLAN LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Muurala EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Jouppi-Kirstinsyrjä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 003 Tuomarila

Lisätiedot

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012 Koivun laatukasvatusketjut Pentti Niemistö 21.8.2012 Raudus vai Hies Raudus- ja hieskoivun laatuerot Rauduskoivut kasvavat järeämmiksi ja suoremmiksi syynä puulaji sinänsä, mutta myös kasvupaikka, joka

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

Aikataulu päivitetty 8.2.2013

Aikataulu päivitetty 8.2.2013 Aikataulu päivitetty 8.2.2013 Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-TV Aallonkohina 1 ja 3 Espoonlahti valmis 29.4.2013 Aallontaite 1 Espoonlahti 26.2.2013 26.2.2013 Aallontaite 4 Espoonlahti 26.2.2013

Lisätiedot

Taimikonhoidon vaikutukset metsikön

Taimikonhoidon vaikutukset metsikön Taimikonhoidon vaikutukset metsikön jatkokehitykseen ja tuotokseen Saija Huuskonen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Sisältö 1. Taimikonhoidon

Lisätiedot

Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-tv Aallonkohina 1 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallonkohina 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.

Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-tv Aallonkohina 1 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallonkohina 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4. Osoite Kaupunginosa Laajakaista Kaapeli-tv Aallonkohina 1 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallonkohina 3 Espoonlahti 2.1.2013 29.4.2013 Aallontaite 1 Espoonlahti 26.2.2013 26.2.2013 Aallontaite 4 Espoonlahti

Lisätiedot

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Piirroakuvat: Jari Kostet ja Tom Björklund. Valokuvat: Sami Tossavainen Vaihettumisvyöhykkeet Tarkoitetaan kahden erilaisen ekosysteemin reuna-

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Etelä-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO

JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO Keskijännitelinjojen (20 kv) vierimetsät 4.12.2014 Lähteenä mm. Johtoalueiden vierimetsien hoito -esite Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa Julkiset palvelut Irmeli Ruokanen

Lisätiedot

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu.

Kuviokirja Kuitua. Kasvu. Hakkuu. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Kasvu. Hakkuu. Kasvu. Kunta Alue Ms 49 1 32 Lohko Kuviokirja 2012 Sivu 1 / 83 Kuvio Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Osa 8 Kunta 49 Alue 1 Ms 32 1 100 0,2 ha Muu maa B3 Maisemaniitty ja laidunalue Kevyenliikenteenreitti.

Lisätiedot

Karhusaaren luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma

Karhusaaren luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Karhusaaren luonnon- ja Vuosille 2013-2022 Espoon kaupunki Tekninen keskus Salla-Mari Keto, 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Maankäyttö... 3 2.2.1 Metro

Lisätiedot

Espoon kaupunki, Tekninen keskus, luonnonhoitoyksikkö Jakelu: Harri Tanska, Kati Tuura, Toni Korjus, Sini Miettinen, Juho Ikäheimo, Saija Räsänen

Espoon kaupunki, Tekninen keskus, luonnonhoitoyksikkö Jakelu: Harri Tanska, Kati Tuura, Toni Korjus, Sini Miettinen, Juho Ikäheimo, Saija Räsänen Espoon kaupunki, Tekninen keskus, luonnonhoitoyksikkö Jakelu: Harri Tanska, Kati Tuura, Toni Korjus, Sini Miettinen, Juho Ikäheimo, Saija Räsänen 6.3.2017 Asia: Aloite Espoon metsätyöohjelman 2017 luonto-,

Lisätiedot

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Johdanto Metsänomistajan tavoitteet ja metsien luontaiset edellytykset

Lisätiedot

Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma

Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma Kohteen nimi: Karjalankadun eritasoliittymä Liittymäaluetyyppi Eritasoliittymä Kiertoliittymä Muu liittymä Laatija päiväys 14.8.2015 muutos Hyväksyjä päiväys muutos Hoitoluokat Hoitoluokkien kuvaus, keskeiset

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 14: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan tarpeen arviointi

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 14: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan tarpeen arviointi Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 14: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maisematyöluvan tarpeen arviointi KIRJE 1 (5) Kristina Rocha Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Espoo Kaikki Suur-Leppävaara 111 Pohjois- Kyyhkysmäki 12 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.12.93 Kerrostalo 28 2-4 Leppävaara

Lisätiedot

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Laki elinympäristöistä ja samalla käyttörajoitukset voimaan 1.1.1997 Erityisen tärkeitä elinympäristöjä tulee hoitaa ja käyttää siten, että luonnon monimuotoisuudelle

Lisätiedot

Maskun kirkonmäen metsäalueiden hoitosuunnitelma

Maskun kirkonmäen metsäalueiden hoitosuunnitelma 1 (6) Terhi Ajosenpää, ProAgria Länsi-Suomi/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Santtu Raimoranta, MHY Lounametsä Maskun kirkonmäen metsäalueiden hoitosuunnitelma Suunnitelman kohteet Hoitosuunnitelman

Lisätiedot

Toimenpiteet kuvioittain

Toimenpiteet kuvioittain Toimenpiteet kuvioittain Alaharvennus 24.0 (1 ha, mänty, ppa 26m 2 ) Toimenpide: Männikön alaharvennus - Minimi pohjapinta-ala 10m 2 - Poistetaan pienempiä puita alaharvennuksella, monimuotoisuuden kannalta

Lisätiedot

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08)

LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma. Kirkkokatu 8 A 8, Oulu puh (08) , fax (08) LUUNIEMI IISALMI Yleissuunnitelma Johdanto Luuniemen alueelta on inventoitu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas kasvillisuus (kuva alla) ja alueelle on tehty ympäristösuunnitelma vuonna 2006 (Suunnittelukeskus

Lisätiedot

metriä LIITE 7 PIENPUUSTON JA NIITTYJEN HOITO JA NIIDEN KIIREELLISYYS Mittakaava 1:10 000

metriä LIITE 7 PIENPUUSTON JA NIITTYJEN HOITO JA NIIDEN KIIREELLISYYS Mittakaava 1:10 000 LIITE 7 PIENPUUSTON JA NIITTYJEN HOITO JA NIIDEN KIIREELLISYYS 215 215 104 104 212 212 101 101 237 237 103 103 244 244 242 242 102 102 106 106 107 107 110 110 108 108 224 224 220 220 225 225 231 231 235

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Saija Huuskonen, Jaakko Repola & Jari Hynynen Tampere 15.3.2016 Biotalouden teemaseminaari Metsän mahdollisuudet biotaloudessa Pirkanmaan verkostopäivä Johdanto

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena

Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena 30 Kilo Etelä-Leppävaara Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Kuva 19 Kilon koulun lähimetsän kenttä- ja pohjakerros kuviolla 120 on paikoin melko kulunut runsaan käytön seurauksena Runsaasti käytetyt,

Lisätiedot

Taimikonhoidon omavalvontaohje

Taimikonhoidon omavalvontaohje Omavalvonnalla laatua ja tehoa metsänhoitotöihin Taimikonhoidon omavalvontaohje Taimikonhoidon merkitys Taimikonhoidolla säädellään kasvatettavan puuston puulajisuhteita ja tiheyttä. Taimikonhoidon tavoitteena

Lisätiedot

Espoon omistukseen siirtyneelle, 7,49 hehtaarin kokoiselle alueelle, seitsemän (7) hakkuukuvion metsänhakkuut seuraavasti:

Espoon omistukseen siirtyneelle, 7,49 hehtaarin kokoiselle alueelle, seitsemän (7) hakkuukuvion metsänhakkuut seuraavasti: ESPOON KAUPUNGIN KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUKSEN luonnonhoito on hakenut maisematyölupaa (2017-1306) Leppävaaraan Sotatuomarin- ja Kenttäpäällikönpuistojen (51 P 57, 51 P 77 ja 51 E 17) metsänhakkuisiin Mestarintien

Lisätiedot

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Helsingin sisäiset linjat 79 Herttoniemi (M) - Latokartano - Malmi - Siltamäki - Puistolan asema 80 Herttoniemi(M) - Roihuvuori - Roihupelto 81 Kulosaari

Lisätiedot

TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA. Timo Pukkala

TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA. Timo Pukkala TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA Timo Pukkala Sisältö Jaksollinen jatkuva Tasaikäisen metsän jatkuva kasvatus Alikasvos Metsän uudistaminen Metsänhoidon tukeminen Säännöllisen

Lisätiedot

PUISTOMETSIEN HOITO-OHJELMA

PUISTOMETSIEN HOITO-OHJELMA PUISTOMETSIEN HOITO-OHJELMA TURUN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA 2018-2019 Juha Mäkitalo, Timo Vahala PUISTOMETSÄOHJELMA Puistometsäohjelma sisältää lähinnä asemakaavoitetuilla alueilla sijaitsevien

Lisätiedot

Energiapuun kasvatus

Energiapuun kasvatus Energiapuun kasvatus Energiapuun kasvatus Suositusten laadinnan yhteydessä selvitettiin Metlan kanssa eri vaihtoehtoja. Männyn energia- + ainespuu > suositukseen Ei tässä vaiheessa mukaan: Kuusen energia-

Lisätiedot

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys

Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Liite 4 Rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 16.2.2011 Järjestökommentit (Jyri Mikkola, Keijo Savola) 20.2.2011 sinisellä. Lauttasaaren aluesuunnitelman luonnonhoito-osuuden vuorovaikutusselvitys Vuorovaikutusmenettely

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Lausunto Espoon metsätyöohjelmasta 2016

Lausunto Espoon metsätyöohjelmasta 2016 7.10.2015 Metsänhoitaja Sini Miettinen Tekninen keskus / Katu- ja viherpalvelut, ylläpito PL 41, 02070 ESPOON KAUPUNKI puh. 046 8771841, sini.miettinen@espoo.fi Espoon ympäristöyhdistys ry Villa Apteekki,

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Metsätilan asiantuntijailta 28.11.2012 Mikko Savolainen

Suomen metsäkeskus. Metsätilan asiantuntijailta 28.11.2012 Mikko Savolainen Suomen metsäkeskus Metsätilan asiantuntijailta 28.11.2012 Mikko Savolainen Esityksen sisältö Metsään.fi palvelu Uusi metsälaki 28.11.2012 Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Palvelu avattu metsänomistajille

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023

METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023 Tilojen nimet ja Savinala, Mekrinniemi 146-420-1-63 kiinteistönumerot Ahola, Molssi 146-420-1-6 Viitalaidun, Parissavaara 146-430-1-64 Suotalo, Sonkaja 146-432-30-14

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus JOKELA 422-432-7-57 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Lahden kaupungin omistamien metsien. hoito- ja käyttöperiaatteet

Lahden kaupungin omistamien metsien. hoito- ja käyttöperiaatteet Lahden kaupungin omistamien metsien hoito- ja käyttöperiaatteet 1. Johdanto 2. Metsien ja metsänhoidon nykytila Lahdessa 3. Taajamametsien hoidossa on monia tavoitteita 4. Taajamametsiä käsitellään erilaisin

Lisätiedot

Taimikoiden käsittelyvalinnat ja niiden vaikutukset. Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos

Taimikoiden käsittelyvalinnat ja niiden vaikutukset. Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Taimikoiden käsittelyvalinnat ja niiden vaikutukset Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Taimikonhoito Varhaishoito

Lisätiedot

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen?

Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Kuinka aloitan jatkuvan kasvatuksen? Jatkuva kasvatus tarkoittaa metsätaloutta, jossa maa on jatkuvasti puuston peittämä. Avohakkuu ja viljely eivät kuulu jatkuvaan kasvatukseen, mutta kaikki muut hakkuutavat

Lisätiedot

Yleistä. Suunnitelmien maastotyöt on tehty huolella, mikä näkyy muun muassa onnistumisena kuvioinneissa sekä kasvupaikkojen määrittämisessä.

Yleistä. Suunnitelmien maastotyöt on tehty huolella, mikä näkyy muun muassa onnistumisena kuvioinneissa sekä kasvupaikkojen määrittämisessä. Luonnonhoitoryhmän ympäristöjärjestöasiantuntijoiden kommentit ja kehitysehdotukset liittyen Reijolan ja Lauttasaaren aluesuunnitelmaluonnoksiin (Sirkku Manninen, Jyri Mikkola & Keijo Savola 3.9.2010)

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Tilakauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus PYSTYKIVENAHO 422-406-8-37 RIMPIAHO 422-406-8-42 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

Koneellinen kitkentä. Timo Tomperi Arto Väänänen

Koneellinen kitkentä. Timo Tomperi Arto Väänänen Koneellinen kitkentä Timo Tomperi Arto Väänänen Taimikonhoidon tavoite Turvata taimikon jatkokehitys Männyn-, kuusen- ja koivun kasvatuksen päätavoitteena on hyvälaatuisen, järeän puun tuottaminen Laadun

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita?

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Metsäkeskus 2014 { 2 } Mene metsään - tarkastele etenkin vanhoja kuusikoitasi! Löydätkö pystyyn kuolleita yksittäisiä

Lisätiedot