Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma"

Transkriptio

1 Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

2 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla ja poiminta- sekä pienimuotoisilla päätehakkuilla. Samalla puulajien lukumäärää pyritään lisäämään jalolehtipuilla niillä alueilla, joilla kasvuolosuhteet ovat otolliset. Puistometsäsuunnitelman tavoitteista sovittiin kevään 2012 aikana. Metsäsuunnittelua tehtiin luonto- ja virkistysarvoja korostaen. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä katu- ja puistoyksikön, ympäristönsuojeluyksikön ja Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Maastotyöt suunnitelman osalta tehtiin pääosin heinä-elokuussa 2012 (suunnitelmaa täydennettiin syksyllä 2013). Suunnitelmasta pyydettiin ympäristölautakunnan lausunto. Lausunto korosti luontoja virkistysarvoja. Keväällä 2015 Tekninen lautakunta palautti suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi evästyksellä nostaa vuotuisia hakkuukuutioita enemmän vuotuista kasvua vastaavaksi, jolloin metsistä saatava tuotto kasvaisi samassa suhteessa. Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeeltä tilattiin suunnitelmaan päivitys, joka kattaa suunnitelman jäljellä olevat vuoden Samalla suunnitelma ajanmukaistettiin vuosina 2013 ja 2014 tehtyjen hakkuiden osalta. tuloja arvioitiin alkuperäisessä suunnitelmassa saatavan noin euroa ja hoitotyökuluihin menevän vähän yli euroa. Päivitetyssä versiossa vastaavat luvut ovat euroa ja euroa. Laskelmat eivät kuitenkaan huomioi puistometsien pieniä kuviokokoja ja erityisolosuhteita, kuten hakkuutähteiden keruuta harvennusalueilta. Suunnitelman hakkuu- ja hoitotyöehdotukset eivät ole sitovia vaan niitä tarkastellaan vuosittaisia töitä suunnitellessa. Muutoksia suunnitelman toimenpideehdotuksiin voi tulla myös uhanalaiset lajien löytymisen myötä tai metsätuhojen kuten myrsky- tai kirjanpainajatuhojen vuoksi. Metsäalueen käyttötarkoituksien muutokset vaikuttavat myös toimenpiteisiin.

3 Sisällysluettelo 1. Metsän perustiedot paikat, puuston kehitysluokat ja puuston kehitys Puusto puutavaralajeittain 2. t ehdotukset ja kertymä hakkuutavoittain 3. Metsänhoitotyöehdotukset 4. tiedot ja erityisominaisuudet tiedot, monimuotoisuus ja erityispiirteet 5. Puukauppatulot ja metsänhoidon kustannukset Arvioidut puukauppatulot ja metsänhoitotöiden kustannukset 6. kartat

4 1. Metsän perustiedot paikat Lehto Opaskasveja: lehto-orvokki, lehtokuusama, lehtotähtimö, lehtoruusukesammal, koiranheisi ja näsiä Puulajeja: kuusi, koivu, leppä Lehtomainen kangas Opaskasveja: käenkaali, metsäorvokki, vuohenputki, nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne, metsäliekosammal, ketunlieko ja sormisara Puulajeja: kuusi, koivu, haapa, leppä Tuore kangas Opaskasveja: metsäkurjenpolvi, ahomansikka, vadelma, metsäimarre, metsäkorte ja metsäkerrossammal Puulajeja: mänty, kuusi, koivu, haapa Kuivahko kangas Opaskasveja: metsätähti, lillukka, nuokkutalvikki, oravanmarja, kevätpiippo ja vanamo Puulajeja: mänty, kataja Kuiva kangas Opaskasveja: palleroporonjäkälä, isohirvenjäkälä, kultapiisku, kissankäpälä ja hietakastikka Puulajeja: mänty Karukkokangas Opaskasveja: jäkälät Puulajeja: mänty Metsän kasvupaikat ja kehitysluokat Kehitysluokat kuvaavat puuston eri kehitys- ja käsittelyvaiheita. Kehitysluokan ratkaisevat pääasiassa puuston keskiläpimitta ja ikä.

5 Kunta Alue Ms Tilat MÄNTYNIEMI II jne Osa 2 Sivu 1/ 4 paikat 2015 Metsätalousmaa, ha Kankaat Suot Yhteensä Metsämaan kasvupaikat Lehto tai vastaava suo Lehtomainen kangas tai vastaava suo Tuore kangas tai vastaava suo Kuivahko kangas tai vastaava suo Kuiva kangas tai vastaava suo Karukkokangas tai vastaava suo Metsämaa yhteensä Kitumaa Joutomaa Metsätalousmaa yhteensä 1,6 114,5 164,2 1,6 6,3 7,3 8,1 1,6 114,5 170,5 8,9 8,1 281,9 3,3 285,2 21,7 21,7 0,0 303,6 0,0 3,3 306,9 Metsämaan 3 % kasvupaikat 3 % 1 % 55 % 38 % Lehto Lehtom ainen T uore Kuiv ahk o Kuiv a

6 Kunta Alue Ms Osa 2 Sivu 2/ Puuston kehitysluokat Kehitysluokkien pinta-alat, ha A lkujakauma Loppujakauma ,9 Uudistusala ja taimikko 53,6 50,1 25,9 106,1 96,7 112,5 126,3 0,0 1,1 Nuori kasvatusmetsä Varttunut kasvatusmetsä Uudistuskypsä metsä Eriikäisrakenteinen metsikkö Kuvassa on esitetty metsäsuunnitelma-alueen metsämaiden puuston kehitysluokkien pinta-alajakauma nykyhetkellä sekä suunnitelmajakson lopussa, jos kaikki suunnittelukaudelle ehdotetut hakkuut toteutetaan. Oheen laskettu tavoitejakauma perustuu tasaiseen vuosittaiseen metsien hyödyntämiseen ja hoitoon suuralueella, ja toisaalta keskimääräisiin maapohjiin. Mikäli alueen maat ovat poikkeuksellisen karuja tavoitejakauman taimikon ja nuoren kasvatusmetsän osuuksien tulisi olla korkeampia ja varttuneen metsän osuus matalampi. Jos muut tavoitteet kuten virkistys ja luonnonsuojelu ovat metsän käytön päätavoitteita, painottuu jakauma enemmän varttuneisiin ja uudistuskypsiin metsiin. Ryhmä Tavoitejakauma, ha % Uudistusala ja taimikko Nuori kasvatusmetsä Varttunut kasvatusmetsä Uudistuskypsä metsä A0, S0, T1, T2, Y1, , , , ,5 15 Metsän laatu Pinta-ala, ha Kehityskelvoton 5,6 2 Kehityskelpoinen 298,0 98 Yhteensä 303,6 100 %

7 Kunta Alue Ms Tilat MÄNTYNIEMI II jne. 303,6 ha Osa 2 Sivu 4/ 4 Puuston kehitys Puutavaralaji Mäntytukki tukki Koivutukki Muu tukki Mäntykuitu kuitu Koivukuitu Muu kuitu Alkupuusto m³ määrä m³ Loppupuusto m³ Yhteensä m³/ ha / vuosi m³/ 10 v t m³/ ha / vuosi m³/ 10 v Metsämaa 5, , m³ Mät Kut Kot Mut Mäk Kuk Kok Muk

8 Kunta Alue Ms ,6ha Osa 2 Sivu 3/ 4 Puusto puutavaralajeittain 2015 Puutavaralaji Mänty Koivu Muu Tukki m³ Kuitu m³ Yhteensä m³ Yhteensä, m³ Yhteensä, % m³ Mänty Koivu Muu Tukki Kuitu Puusto metsä- ja kitumaalla Ainespuu Hukkapuu Yhteensä m³

9 2. t Hakkuiden merkitys metsälle Oikea-aikaisesti suoritetut harvennushakkuut parantavat jäljelle jäävän puuston elinvoimaisuutta. Harvennuksilla ohjataan metsän kasvu sen laadukkaampiin puihin. Päätehakkuussa eli uudistushakkuussa poistetaan vanha puusto, jonka tilalle perustetaan uusi metsä joko luontaisesti tai viljellen. -tapoja voivat olla esimerkiksi avohakkuu, siemenpuu- ja suojus-puuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Metsää voi kasvattaa myös eri-ikäisrakenteisena. Puusto on tällöin vaihtelevan kokoista ja kasvaa ryhmittäin. Eri-ikäisrakenteisessa metsässä hakkuut tehdään poiminta- ja pienaukkohakkuina. Metsänhoitoyhdistyksen tekemässä puunmyyntisuunnitelmassa otetaan huomioon ensisijaisesti metsänomistajan tavoitteet, markkinatilanne sekä metsän- ja luonnonhoito. Metsäluonnon monimuotoisuus turvataan hyvin suunnitelluilla hakkuilla.

10 Kunta Alue Ms ehdotukset Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Yht Sivu 1 / 6 Enp Ensiharvennukset Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 7,0 1,5 Ensiharvennus T T 40,0 0,6 Ensiharvennus T T Energiapuuta korjattavissa 44,0 0,5 Ensiharvennus K K 116,0 0,4 Ensiharvennus T T 126,0 0,4 Ensiharvennus T T 142,0 0,4 Ensiharvennus T T 143,0 0,2 Ensiharvennus T T 201,0 0,4 Ensiharvennus K K 202,0 1,4 Ensiharvennus K K 207,0 1,1 Ensiharvennus K K 207,1 0,1 Ensiharvennus K K 214,0 0,5 Ensiharvennus K K 220,0 0,5 Ensiharvennus T T 221,0 1,7 Ensiharvennus K K 227,0 0,9 Ensiharvennus K K 241,0 0,8 Ensiharvennus T T 255,0 1,5 Ensiharvennus T T 257,0 0,5 Ensiharvennus K K 263,0 0,8 Ensiharvennus K K

11 Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Sivu 2 / 6 Yht Enp 283,0 0,7 Ensiharvennus K K 293,0 3,1 Ensiharvennus T T 299,0 3,8 Ensiharvennus T T pinta-ala yht. 21,8 ha kertymä yht m³ Lisäksi energiapuuta 33 m³ Puutavaralajit yht. m³ Mät 8 Kut 4 Kot 12 Mut 0 Mäk 284 Kuk 31 Kok 500 Muk 171 Kasvatushakkuut Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 3,0 0,3 Harvennus T T 4,0 3,2 Harvennus K K 5,0 1,3 Harvennus T T 9,0 0,7 Harvennus K K 21,0 2,3 Harvennus K K Puustoryhmien harvennus 23,0 0,4 Harvennus K K 23,1 0,1 Harvennus K K 23,2 0,1 Harvennus K K 23,3 0,1 Harvennus K K 24,0 0,2 Harvennus T T 27,0 0,7 Harvennus T T Puustoryhmien harvennus 30,0 1,1 Pienaukkohakkuu T T 41,0 1,6 Harvennus T T 42,0 1,2 Harvennus T T 53,0 2,5 Harvennus K K 54,0 0,5 Harvennus K K

12 Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Sivu 3 / 6 Yht Enp 55,0 0,9 Harvennus T T 56,0 3,7 Harvennus K K Laatuharvennus 58,0 3,5 Harvennus K K 64,0 0,6 Harvennus T T 66,0 0,3 Harvennus K K 73,0 0,8 Harvennus T T 76,0 0,4 Harvennus K K 77,0 0,4 Harvennus K K 77,1 0,5 Harvennus K K 78,0 1,8 Harvennus K K 80,0 1,3 Harvennus T T 86,0 0,4 Harvennus K K 90,0 2,0 Harvennus K K 91,0 1,1 Harvennus K K 94,0 0,7 Harvennus T T 98,0 1,3 Harvennus K K 104,0 0,3 Harvennus T T 106,0 0,6 Harvennus T T 110,0 0,2 Harvennus K K 111,0 0,2 Harvennus T T 124,0 2,8 Harvennus T T 125,0 0,8 Harvennus T T

13 Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Sivu 4 / 6 Yht Enp 128,0 0,5 Harvennus K K 138,0 1,5 Harvennus T T 141,0 1,0 Harvennus T T 144,0 1,0 Harvennus K K 145,0 1,6 Harvennus T T 203,0 0,3 Harvennus K K 204,0 0,6 Harvennus T T 208,0 0,2 Ylispuiden poisto K K 208,1 1,5 Harvennus ,0 0,3 Harvennus K K 212,0 0,3 Harvennus T T 224,0 0,8 Harvennus T T 236,0 0,3 Harvennus K K 239,0 1,6 Harvennus T T 242,1 0,4 Harvennus T T 244,0 1,0 Harvennus K K 245,0 0,7 Harvennus K K Laatuharvennus 246,0 0,9 Harvennus K K Laatuharvennus 247,0 1,9 Harvennus K K 256,0 0,3 Harvennus T T 259,0 2,4 Harvennus T T 262,0 0,9 Harvennus K K

14 Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Sivu 5 / 6 Yht Enp 264,0 0,5 Harvennus K K 267,0 0,2 Harvennus K K 270,0 0,7 Harvennus T T Puustoryhmien harvennus 272,0 1,7 Harvennus T T Puustoryhmien harvennus 273,0 0,6 Harvennus T T 281,0 0,2 Harvennus T T 290,0 1,0 Harvennus T T 296,0 0,8 Harvennus T T 297,0 1,5 Harvennus T T 300,0 1,8 Harvennus T T 307,0 1,8 Harvennus T T pinta-ala yht. 71,7 ha kertymä yht m³ Lisäksi energiapuuta 0 m³ Puutavaralajit yht. m³ Mät 318 Kut 936 Kot 338 Mut 5 Mäk 574 Kuk 750 Kok 849 Muk 388 Uudistushakkuut Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1,0 0,8 Siemenpuuhakkuu K K 8,0 0,3 Avohakkuu K K 15,0 0,5 Avohakkuu K K 19,0 1,4 Avohakkuu K K 32,0 2,4 Kaistalehakkuu K K 39,0 0,4 Avohakkuu K K 74,0 4,4 Kaistalehakkuu T T 95,0 2,6 Suojuspuuhakkuu K K

15 Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Sivu 6 / 6 Yht Enp 122,0 1,4 Avohakkuu K K 231,0 0,5 Suojuspuuhakkuu K K 238,0 2,6 Suojuspuuhakkuu K K 238,1 2,1 Suojuspuuhakkuu K K 248,0 1,0 Suojuspuuhakkuu K K 251,0 0,7 Suojuspuuhakkuu K K 251,1 0,5 Suojuspuuhakkuu K K 285,0 0,7 Avohakkuu K K 311,0 1,0 Suojuspuuhakkuu T T pinta-ala yht. 23,3 ha kertymä yht m³ Lisäksi energiapuuta 0 m³ Puutavaralajit yht. m³ Mät 84 Kut 1659 Kot 117 Mut 1 Mäk 44 Kuk 571 Kok 207 Muk 121

16 Kunta Alue Ms Tilat MÄNTYNIEMI II jne Osa 3 Sivu 1/ 2 t kertymän rakenne Puutavaralaji Mäntytuk tuk Koivutuk Muu tuk TUKKIA m³ % Puutavaralaji m³ % Mäntykui kui Koivukui Muu kui KUITUA Lisäksi energiapuuta 33 m³ kertymä kaikan 7972 m³ keskimäärin ,8 hehtaarilla. t Uudistushakkuuala m³/ ha / vuosi m³/ 10 v m³/ ha / vuosi m³/ 10 v ha / 10 v ha / vuosi % / vuosi Metsämaa 5, , Metsämaa 24,4 2,44 0,80 m³ kertymä puutavaralajeittain Tukki Kuitu Mänty Koivu Muu

17 Osa 3 Sivu 2/ 2 ha ,4 pinta-ala hakkuutavoittain ,8 6,8 4,7 11,0 0,2 0,8 1,1 Ylispuu Ensiharv. Harvennus Kaistale Avo Suojuspuu Siemenpuu Pienaukko kertymä hakkuutavoittain m³ Tukki Kuitu Ylispuu Ensiharv. Harvennus Kaistale Avo Suojuspuu Siemenpuu Pienaukko

18 3. Metsänuudistamismenetelmä kannattaa valita maapohjan viljavuuden mukaan. Uudistamistyöt tulee aloittaa mahdollisimman pian pääte-hakkuun jälkeen. Pienestä taimikosta poistetaan reikäperkauksella taimien kasvua haittaava vesakko. Heinäntorjunta on erityisen tärkeää herkästi heinittyvillä aloilla. Näin varmistetaan taimien nopea kasvuun lähtö. Varsinaisessa taimikonhoidossa poistetaan kasvatettavia taimia haittaava puusto. Oikea-aikaisella taimikonhoidolla varmistetaan laadukas ja taloudellisesti kannattava puuntuotanto. Uudistamismenetelmä (luontainen uudistaminen, istutus tai kylvö) valitaan maaperän rehevyyden ja tavoiteltavan puulajin perusteella. Maanmuokkausmenetelmä (äestys, laikutus, mätästys tai laikku-mätästys) valitaan uudistamismenetelmän, puulajin ja maaperän perusteella. Uudistusalan pintamaata muokataan, jotta taimet lähtisivät mahdollisimman nopeasti kasvuun. Pienissä taimikoissa heinäntorjunnalla ja vesakon raivauksella avataan kasvutilaa puun taimille. Taimikonhoidolla kohdennetaan metsän kasvu haluttuihin puulajeihin ja puihin. Tällöin jäljelle jäävät puut saavat tarvitsemaansa valoa ja ravinteita. Energiapuun korjuulla hoidetaan liian tiheänä kasvanutta metsää. Ohut runkopuu on hyvää materiaalia uusiutuvan energian tuotannossa. Kasvatus- tai terveyslannoituksella on mahdollista lisätä kasvu-paikalle niitä ravinteita, jotka rajoittavat eniten puuston kasvua. Kunnostusojituksessa avataan umpeen kasvaneet ojat ja parannetaan kosteiden paikkojen puuston kasvua. Ennakkoraivauksessa kaadetaan hakkuutöitä haittaava pienpuusto. Hyväkuntoisen metsätien varrelta puu käy yleensä kaupaksi hyvään hintaan. Myös metsänhoitotöiden teko ja metsän virkistyskäyttö helpottuvat.

19 Kunta Alue Ms Metsänhoitotyöehdotukset Osa 6 Sivu 1 / 6 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne ,8, luontainen v. hakkuusta 7 1,5 Nuoren metsän kunnostus vuonna 8 0,3, istutus vuonna 15 0,5 Laikkumätästys vuonna, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Metsälehmus, istutus v. hakkuustaosalla kuviota 16 0,3, istutus Osalla kuviota 18 0,5, istutus Osalla kuviota 19 1, vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus vuonna 23 0, vuonna , vuonna , vuonna 27 0, vuonnaosalla kuviota 29 1,1 Mekaaninen raivaus ,1 Douglaskuusi, istutus vuonna 31 2,1 Mekaaninen raivaus , istutus Osalla kuviota Vaahtera, istutus Osalla kuviota 32 2, vuonnaosalla kuviota, istutus vuonnaosalla kuviota 35 1,1 Mekaaninen raivaus Osalla kuviota 39 0, vuonna Vaahtera, istutus vuonna 40 0,6 Nuoren metsän kunnostus vuonna 43 1,7 Mekaaninen raivaus , vuonna 46 0,2 Nuoren metsän kunnostus ,6 Mekaaninen raivaus Osalla kuviota Metsälehmus, istutus Osalla kuviota ,4 Mekaaninen raivaus Osalla kuviota Metsälehmus, istutus Osalla kuviota 52 0,6 Mekaaninen raivaus ,5 Metsälehmus, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Tammi, istutus v. hakkuustaosalla kuviota 54 0,5 Douglaskuusi, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Metsälehmus, istutus v. hakkuustaosalla kuviota

20 Osa 6 Sivu 2 / 6 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta 55 0, vuonna 56 3, vuonnaosalla kuviota, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Metsälehmus, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Tammi, istutus v. hakkuustaosalla kuviota 57 0,6 Mekaaninen raivaus ,5 Taimikon hoito ,3 Taimikon hoito ,1 Taimikon hoito ,1 Taimikon hoito ,3 Mänty, istutus Osalla kuviota, istutus Osalla kuviota 65 0,5 Mekaaninen raivaus , istutus Osalla kuviota 66 0, vuonna 67 1,0 Mekaaninen raivaus ,3 Mekaaninen raivaus ,8 Mekaaninen raivaus vuonna Douglaskuusi, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Tammi, istutus v. hakkuustaosalla kuviota 75 0,2 Mekaaninen raivaus , vuonna 77 0, vuonna , vuonna 78 1,8 Mekaaninen raivaus , istutus v. hakkuusta 85 0,4 Tervaleppä, istutus Osalla kuviota Lehtikuusi, istutus Osalla kuviota Nuoren metsän kunnostus Osalla kuviota 90 2, vuonna 91 1, vuonna 93 0,9 Nuoren metsän kunnostus , vuonna 95 2,6 Mekaaninen raivaus vuonna, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Metsälehmus, istutus v. hakkuustaosalla kuviota 97 0,6 Laikkumätästys Serbiankuusi, istutus Osalla kuviota Visakoivu, istutus Osalla kuviota Kemiallinen heinäntorjunta , vuonna 105 0,5 Mekaaninen raivaus Osalla kuviota 106 0, vuonna 116 0, vuonna

21 Osa 6 Sivu 3 / 6 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta 119 1,0 Mekaaninen raivaus ,4 Mekaaninen raivaus ,4 Laikkumätästys vuonna, istutus v. hakkuusta 123 2,6 Nuoren metsän kunnostus ,8 Kunnostusojitus vuonna 125 0, vuonna 127 4,7 Laikkumätästys , istutus Osalla kuviota Douglaskuusi, istutus Osalla kuviota Tammi, istutus Osalla kuviota Kemiallinen heinäntorjunta , vuonna 133 1,0 Taimikon hoito ,7 Taimikon hoito ,9 Taimikon hoito ,5 Mekaaninen raivaus vuonna 139 2,2 Taimikon hoito ,7, istutus Osalla kuviota Lehtikuusi, istutus Osalla kuviota ,3, istutus Osalla kuviota Lehtikuusi, istutus Osalla kuviota 141 1, vuonna 142 0,4 Nuoren metsän kunnostus vuonna 143 0,2 Nuoren metsän kunnostus vuonna 144 1, vuonna 145 1, vuonna 201 0,4 Nuoren metsän kunnostus vuonna 202 1, vuonna 203 0, vuonna 205 0,6 Nuoren metsän kunnostus , vuonna , vuonna 209 1,4 Mekaaninen perkaus , vuonna 212 0, vuonna 213 1,1 Mekaaninen raivaus , vuonna 215 1,7 Mekaaninen raivaus ,1 Laikkumätästys Mänty, istutus Osalla kuviota, istutus Osalla kuviota

22 Osa 6 Sivu 4 / 6 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta 219 1,6 Laikkumätästys , istutus ,5 Nuoren metsän kunnostus vuonna 221 1,7 Nuoren metsän kunnostus , vuonna 227 0,9 Nuoren metsän kunnostus ,2 Mekaaninen raivaus ,6 Mekaaninen raivaus ,2 Naveromätästys , istutus Osalla kuviota Tervaleppä, istutus Osalla kuviota 230 2,1 Mekaaninen raivaus ,8 Mekaaninen raivaus ,4 Mekaaninen raivaus ,5 Mekaaninen raivaus vuonna, luontainen v. hakkuusta 232 1,2 Mekaaninen raivaus ,6 Mänty, istutus ,0 Nuoren metsän kunnostus Osalla kuviota 237 0,5 Mekaaninen perkaus Taimikon hoito ,6 Mekaaninen raivaus vuonna, luontainen v. hakkuusta ,1 Mekaaninen raivaus vuonna, luontainen v. hakkuusta 239 1, vuonna 240 0,5 Taimikon hoito ,8 Nuoren metsän kunnostus ,6 Naveromätästys , istutus , vuonna 248 1,0, luontainen vuonna Mekaaninen perkaus v. hakkuusta 249 1,0 Mekaaninen raivaus Osalla kuviota 251 0,7, luontainen v. hakkuusta Mekaaninen perkaus v. hakkuusta ,5, luontainen v. hakkuusta Mekaaninen perkaus v. hakkuusta 254 0,5 Nuoren metsän kunnostus , vuonna 259 2, vuonna 260 0,7 Visakoivu, istutus Osalla kuviota 262 0, vuonna 263 0,

23 Osa 6 Sivu 5 / 6 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta 264 0, vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Vaahtera, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Mekaaninen perkaus v. hakkuusta 265 0,6 Mekaaninen raivaus , istutus Osalla kuviota 269 0,3 Nuoren metsän kunnostus , vuonna 272 1, vuonnaosalla kuviota 273 0,6 Mekaaninen raivaus ,2 Mekaaninen raivaus ,2 Nuoren metsän kunnostus ,7 Mekaaninen perkaus Taimikon hoito , vuonna 282 0,8 Nuoren metsän kunnostus ,5 Taimikon hoito , vuonna Laikkumätästys vuonna Mänty, istutus v. hakkuusta 286 0,4 Mekaaninen raivaus ,6 Pystykarsinta ,1 Vaahtera, istutus Osalla kuviota Nuoren metsän kunnostus ,0 Metsälehmus, istutus Osalla kuviota Mekaaninen raivaus vuonna 291 0,9 Nuoren metsän kunnostus ,3 Mekaaninen raivaus , vuonna 295 4,1 Mekaaninen raivaus , vuonna 297 1, vuonna 300 1, vuonna 303 3,3 Nuoren metsän kunnostus ,6 Taimikon hoito ,3 Taimikon hoito ,5 Taimikon hoito ,0, luontainen v. hakkuusta 312 1,3 Mänty, istutus Osalla kuviota, istutus Osalla kuviota, istutus Osalla kuviota 313 1,4, istutus Osalla kuviota Pystykarsinta Osalla kuviota

24 Osa 6 Sivu 6 / 6 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta

25 Kunta Alue Ms Tilat MÄNTYNIEMI II jne Osa 5 Sivu 1 / 2 Hoitotyöryhmä Hoitotyö Hoitotyöpinta-alat Hakkuista riippuvat, ha Hakkuista riippumattomat, ha Yhteensä ha Luontainen uudistaminen, luontainen 8,4, luontainen 0,8 9,2 Istutus Douglaskuusi, istutus 2,4 4,7, istutus 6,0 5,0 Lehtikuusi, istutus 1,4 Metsälehmus, istutus 9,8 3,0 Mänty, istutus 0,7 8,3, istutus 8,6 16,5 Serbiankuusi, istutus 0,6 Tammi, istutus 7,0 4,7 Tervaleppä, istutus 0,6 Vaahtera, istutus 0,9 2,2 Visakoivu, istutus 1,3 35,4 48,3 Raivaus Mekaaninen raivaus 11,1 34,2 44,8 0,8 55,9 35,0 Maanpinnan käsittely Laikkumätästys 4,5 9,0 Naveromätästys 0,8 4,5 9,8 Uudistamisen varmistaminen Kemiallinen heinäntorjunta 5,3 Mekaaninen perkaus 2,7 2,6 2,7 7,9 Taimikonhoito ja -kunnostus Nuoren metsän kunnostus 3,6 15,2 Taimikon hoito 19,4 3,6 34,6 Muut mh-työt Kunnostusojitus 2,8 Pystykarsinta 2,0 2,8 2,0 114,1 137,6 9,2 83,7 90,9 14,3 10,6 38,2 4,8 251,7

26 Osa 5 Sivu 2 / 2 Hoitotyöryhmä Hoitotyö Hoitotyöpinta-alat Hakkuista riippuvat, ha Hakkuista riippumattomat, ha Yhteensä ha ha ryhmittäin Riippuu hakkuusta Ei riipu hakkuusta ,4 55, ,3 Istutus 9,2 Luontainen uudistaminen 4,5 9,8 M aanpinnan käsittely 2,8 2,0 3,6 35,0 34,6 M uut mh-työt Raivaus Taimikonhoito ja - kunnostus 2,7 7,9 Uudistamisen varmistaminen

27 4. tiedot ja erityisominaisuudet tiedoista selviää kuvion pinta-ala, puumäärä puutavaralajeittain, kasvupaikkatyyppi sekä hakkuu ja hoitoehdotukset. Erityisominaisuuksissa kerrotaan kuviolla olevat metsälaki- ja luonnonsuojelulakikohteet. Erityisominaisuuksiin voidaan kuviokohtaisesti merkitä myös metsän käyttötarkoitukseen liittyvät erityispiirteet, muinaisjäännökset, perinneympäristöt, arvokkaat elinympäristöt, maisema-arvot ja mahdolliset metsätuhot. Metsäluonnon monimuotoisuus Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt Metsäsuunnitelmaan merkitään maastosta löytyneet erityisen tärkeät elin-ympäristöt. Säilytettävät elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnon-tilaisen kaltaisia ja ympäristöstään selvästi erottuvia. Metsälain mukaan näitä arvokkaita alueita on käsiteltävä niin, että niiden ominaispiirteet säilyvät. Metsälain tärkeitä elinympäristöjä ovat: 1. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt; 2. lehto- ja ruohokorvet, metsäkorte- ja muurainkorvet, letot, vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot, luhdat; 3. rehevät lehtolaikut; 4. pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla; 5. rotkot ja kurut; 6. jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät; 7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisimmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat. Metsälain tärkeät elinympäristöt pitää ilmoittaa metsänkäyttöilmoituksessa, jos hakkuu ulottuu arvokkaan elinympäristön viereen tai jos hakkuualueella on arvokas elinympäristö. Suojelusta johtuviin taloudellisiin menetyksiin metsänomistaja voi hakea metsätalouden ympäristötukea. Muut arvokkaat luontokohteet Muita arvokkaita luontokohteita metsänomistaja voi säästää oman harkintansa mukaan. Arvokkaita ovat muun muassa lehdot, pienvesien lähimetsät, suot, luhdat ja tulvametsät sekä vanhat metsät, joissa on runsaasti eri-ikäistä lahopuuta. Harjuilla, maan kohoamisrannikoilla ja erityisen ravinteikkailla alueilla on omat arvokkaat luontotyyppinsä.

28 Metsien monimuotoisuutta lisäävät muun muassa lahot maapuut, kolopuut, tuulenkaadot ja kelot sekä vanhat haavat, koivut, raidat, pihlajat ja jalot lehtipuut.

29 Kunta Alue Ms kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne ,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso , ,1 7,4 Siemenpuuhakkuu K 145, luontainen 1 v. hakk. LEMMENMÄKI. Kaikki rauduskoivut jätetään siemenpuiksi ,4 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Mänty Vallitseva jakso ,7 Mänty , , ,3 LEMMENMÄKI. Harvennettu. Ei toimenpiteitä ,3 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso , ,8 Harmaaleppä ,5 16,9 Harvennushakkuu T 70 LEMMENMÄKI. Rehevä lehtipuuvaltainen metsikkö. Harvennuksessa poistetaan pääosin koivuja, jotta monipuolinen puulajisto säilyy. Tuomet säästetään ,2 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Mänty Vallitseva jakso Mänty , , ,1 Haapa ,3 13,9 Harvennushakkuu K 60 LEMMENMÄKI. Harvennus suunnitelmakauden lopulla.

30 Osa 8 Sivu 2 / 62 paikka ,3 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Kivinen hienojakoinen kangasmaa Vallitseva jakso , ,9 Haapa ,0 15,9 Harvennushakkuu T 60 LEMMENMÄKI. Harvennus suunnitelmakauden lopulla ,4 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Mänty Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Vallitseva jakso ,5 Mänty , ,8 LEMMENMÄKI. Meluvalli. Ei toimenpiteitä ,5 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Hieskoivu Vallitseva jakso ,2 Hieskoivu ,5 Harmaaleppä ,5 Ylispuusto ,3 Ensiharvennus T 45 Nuoren metsän kunnostus v. 0,2 Hieskoivu ,2 LEMMENMÄKI. Energiapuun korjuu. Ylispuukoivut säästetään lisäämään järeää lahopuustoa tulevaisuudessa ,3 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso Mänty , ,1 Alikasvos ,7 Avohakkuu K 170, istutus v. 0, ,5 LEMMENMÄKI. Kehityskelpoisia alikasvoskuusia pyritään säästämään. Koivuja istutetaan aukkopaikkoihin. Puolet männyistä jätetään säästöpuiksi ,7 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Mänty Vallitseva jakso Mänty , , ,5 15,2 Harvennushakkuu K 55 LEMMENMÄKI. Latvat kerätään energiapuiksi, jotta maasto säilyy siistinä.

31 Osa 8 Sivu 3 / 62 paikka ,7 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso , ,1 Hieskoivu ,6 Haapa ,6 LEMMENMÄKI. n lounaisosassa on hieman muuta kuviota nuorempaa metsää, jossa harvennus on jäänyt tekemättä. Harvennuksen voi tehdä viereisen kuvion 9 harvennuksen yhteydessä. Muualla kuviolla ei ole harvennustarvetta ,4 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso , ,2 Hieskoivu ,3 Haapa ,4 LEMMENMÄKI. Nuori rauduskoivikko. n eteläosassa on pieni alue vanhempaa koivu/haapametsää ,4 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,6 Mänty , ,5 Hieskoivu ,3 Haapa ,3 LEMMENMÄKI. Harvennettu. Ei toimenpiteitä ,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,4 Mänty , ,3 Hieskoivu ,9 Haapa ,8 Lemmenpuisto. Harvennettu. Ei toimenpiteitä ,4 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso , , ,3 Haapa ,0 Lemmenpuisto. Vanha kuusivaltainen kuvio. Ei toimenpiteitä.

32 Osa 8 Sivu 4 / 62 paikka ,5 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso Mänty , ,2 Hieskoivu ,5 Haapa ,1 7,1 Avohakkuu K 160 Laikkumätästys v., istutus Osalla kuviota Metsälehmus, istutus Osalla kuviota LEMMENPUISTO. Jos kuvio uudistetaan niin vanhat kuuset poistetaan, muut puulajit ja nuoremmat kuuset jätetään säästöpuiksi. Rehevämpään rinteen alaosaan lehmuksen taimia. 1 v. hakk. 1 v. hakk ,3 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelvoton, aukkoinen,harva Vallitseva jakso ,6 Mänty , ,4, istutus Osalla kuviota LEMMENMÄKI. Ylispuiden poisto metsurityönä kun kuusentaimikko on parimetristä ,3 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso , , ,1 Haapa ,3 LEMMENMÄKI. Kaunis nuori koivikko. Harvennettu. Ei toimenpiteitä ,5 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Vallitseva jakso , ,9, istutus Osalla kuviota LEMMENMÄKI. Aukkoinen vanha kuusikko. Aukkokohtiin voi istuttaa kuusentaimia ,4 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso Mänty , ,3 Haapa ,3 5,5 Avohakkuu K 190 v. Laikkumätästys, istutus POIKAINAHON MÄKI. Uudistuskypsä kuusikko. n pohjoisosassa tonttien asukkaat haluavat enemmän valoa. v. v.

33 Osa 8 Sivu 5 / 62 paikka ,6 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Mänty Vallitseva jakso ,2 Mänty , , ,1 POIKAINAHON MÄKI. n itäosassa on muutamia nuoria lehmuksia. Jos lähistöllä on hakkuita niin lehmuksille voisi tehdä tilaa poistamalla niiden viereisiä havupuita ,3 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso Mänty ,9Puustoryhmien harvennus , ,3 Ylispuusto ,4 Mänty ,4 12,1 Harvennushakkuu K 45 POIKAINAHONMÄKI. Kaksijaksoinen metsä. Puustoryhmien harvennus on ajankohtaista suunnitelmakauden loppupuolella. Ylispuumännyt säästetään ,8 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso , , ,2 POIKAINAHONMÄKI. lla on ollut nuoria lehmuksia, jotka on hakkuun yhteydessä ilmeisesti vahingossa hakattu pois.ne ovat lähtemässä uuteen kasvuun kantovesoista ,4 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Mänty Vallitseva jakso Mänty ,2 13,2 Harvennushakkuu K 80 v. VEHMAS. Männyt ovat hieman heikkolaatuisia männylle liian rehevän kasvupaikan vuoksi ,1 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Mänty Vallitseva jakso Mänty ,2 13,2 Harvennushakkuu K 80 VEHMAS. Männyt ovat hieman heikkolaatuisia männylle liian rehevän kasvupaikan vuoksi.

34 Osa 8 Sivu 6 / 62 paikka ,1 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Mänty Vallitseva jakso Mänty ,2 13,2 Harvennushakkuu K 80 v. VEHMAS. Männyt ovat hieman heikkolaatuisia männylle liian rehevän kasvupaikan vuoksi ,1 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Mänty Vallitseva jakso Mänty ,2 13,2 Harvennushakkuu K 80 v. VEHMAS. Männyt ovat hieman heikkolaatuisia männylle liian rehevän kasvupaikan vuoksi ,2 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso Mänty , ,8 Hieskoivu ,6 7,8 Harvennushakkuu T 60 VEHMAS. Harvennuksessa poistetaan osa kuusista, jotta harvalukuiset lehtopensaat, tuomet ja vaahteran taimet saavat kasvutilaa ,2 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso , ,6 Hieskoivu ,6 Harmaaleppä ,4 VEHMASPUISTO. Suojakaista tien vieressä ,3 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Mänty Vallitseva jakso ,8 Mänty , ,2 VEHMASPUISTO. Vanha mänty/kuusi sekametsä. Harvennushakkuu on mahdollista.

35 Osa 8 Sivu 7 / 62 paikka ,7 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Vallitseva jakso Mänty ,3Puustoryhmien harvennus Mänty , ,8 Hieskoivu ,9 Haapa ,7 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Eri-ikäinen metsä 10,0 Harvennushakkuu T 45 v. Osalla kuviota TONTTI UPOKKAANTIE. Epätasainen kuusivaltainen kasvatusmetsä, jossa ylispuina isoja mäntyjä. Harvennus suunnitelmakauden lopulla. Ylispuumännyt säästetään ,3 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso , ,4 KUMELANPUISTO. Uudistuskypsä kuusikko ,2 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso , ,4 KUMELANPUISTO. Uudistuskypsä kuusikko ,1 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Mänty Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Vallitseva jakso ,6 Mänty , , ,8 Ylispuusto ,0 Mänty ,0 Mekaaninen raivaus KUMELANPUISTO. Hyvin hoidettu kaksijaksoinen metsä. lle on nousemassa haapa-, koivu- ja pihlajavesakkoa. Osa vesakosta on raivattava muutaman vuoden päästä, jotta alue ei pusikoidu ,1 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso Mänty , ,9 Hieskoivu ,3 8,6 Pienaukkohakkuu T 140 Douglaskuusi, istutus v. KUMELANPUISTO. Joku on ilmeisesti istuttanut alppiruusuja kuviolle. Suunnitelmakaudella kuvion pohjoisosaan voisi tehdä kaistalehakkuun.

36 Osa 8 Sivu 8 / 62 paikka ,1 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Kehityskelvoton, aukkoinen,harva Vallitseva jakso , ,0 Haapa ,8 Mekaaninen raivaus , istutus Osalla kuviota Vaahtera, istutus Osalla kuviota LÄNSITIE-LASITEHTAANTIE. Aukkoinen koivuvaltainen kasvatusmetsä. Lehtipuupusikkoa harvennetaan. Tuomet säästetään. Aukkopaikkoihin istutetaan vaahteraa ja kuusta. Istutus vaatii todennäköisesti heinäntorjuntaa ,4 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso Mänty , ,1 Hieskoivu ,0 Haapa ,3 6,8 Kaistalehakkuu K 120 v. Osalla kuviota, istutus Osalla kuviota LÄNSITIE-LASITEHTAANTIE. Uudistuskypsä kuusikko. n länsiosassa on valaistu ulkoilupolku. v ,6 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso , , , ,4 Haapa ,1 Harmaaleppä ,8 Raita ,7 Vaahtera ,4 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Eri-ikäinen metsä LASITEHTAANTIE. Epätasainen metsä. lla kasvaa vanhoja järeitä kuusia ja koivuja, niiden ympärillä on nuorempaa lehtipuuvaltaista metsää. Ei toimenpiteitä ,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso , , ,0 Haapa ,1 Harmaaleppä ,0 Pihlaja ,7 Lehtipuuvaltainen metsä. Ei toimenpiteitä.

37 Osa 8 Sivu 9 / 62 paikka ,1 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso , , ,8 Haapa ,1 Pihlaja ,1 Vaahtera ,4 Mekaaninen raivaus Osalla kuviota Pusikoitunut reheväpohjainen sekametsä. Raivaus lähivuosina. Lehtopensaat ja jalopuiden taimet säästetään raivauksessa ,6 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso ,7 Mänty , , , ,0 Haapa ,1 SYRJÄPUISTO. Harvennus suoritettu ,4 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,4 Mänty , , ,6 Hieskoivu ,0 Haapa ,5 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Eri-ikäinen metsä Pienpuuston raivaus mahdollista ,8 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso ,5 Mänty , , ,5 Haapa ,5 KIRJAUKSENPUISTO. Uudistuskypsä kuusikko, ei toimenpiteitä.

38 Osa 8 Sivu 10 / 62 paikka ,4 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,6 Hieskoivu ,4 8,0 Avohakkuu K 300 v. Vaahtera, istutus KIRJAUKSENPUISTO. Heikkokuntoinen kuusikko, kuviolla on paljon pystyynkuivaneita kuusia. v ,6 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso ,9 Ensiharvennus ,6Energiapuuta korjattavissa ,2 Pihlaja , T 35 Nuoren metsän kunnostus v. KIRJAUKSENPUISTO. Energiapuun korjuu, metsurityönä ,6 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso Mänty , , ,5 Haapa ,5 9,8 Harvennushakkuu T 55 KIRJAUKSENPUISTO. Pohjakerros on paikoin pahasti kulunut, harvennuksen jälkeinen valon lisääntyminen voi parantaa tilannetta ,2 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso Mänty , ,7 10,4 Harvennushakkuu T 80 V.K.KUULIALANPUISTO. Harvennushakkuun tarve lähivuosina ,7 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Kivinen keskikarkea tai karkea kangasmaa v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso ,6 Mänty , , , ,8 Haapa ,0 Mekaaninen raivaus Nuori sekametsä. Vesakkoa nousemassa. Muutaman vuoden päästä lehtipuuvesakon harvennus on tarpeellista pusikoitumisen ehkäisemiseksi.

39 Osa 8 Sivu 11 / 62 paikka ,5 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso ,9 Haapa ,2 Alikasvos ,1 Ensiharvennus K 50 v. 0, ,2 KIRJAUKSENPUISTO. Raivauksessa säästetään kehityskelpoisia alikasvoskuusia ja muutamia runkomaisia pihlajia ,2 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,5 Mänty , , ,3 Haapa ,3 Ei toimenpiteitä ,2 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso , , ,5 Haapa ,4 Pihlaja ,5 Nuoren metsän kunnostus KIRJAUKSEN PUISTO. Kehityskelpoiset kuuset raivataan esiin pihlajaviidakosta ,2 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Mänty Vallitseva jakso ,3 Mänty , , ,4 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Merkitystä kaukomaisemassa KIRKKOMÄKI. Uudistuskypsää metsää. Varovainen harvennus mahdollista.

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Metsänhoitotyöt kuvioittain

Metsänhoitotyöt kuvioittain Sivu 17 5.4.2019 Metsänhoitotyöt kuvioittain 794 Taimikonharvennus 2020 0,2 78 797 Nuoren metsän kunnostus 2020 0,2 185 Mahdollisesti liito-oravalle soveltuva alue.sekapuustoisuus säilytetään. 801 Nuoren

Lisätiedot

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha RN:o 2:95 2,5 ha RN:o 2:87 n.19,3 ha Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014 2,5 ha Palonen 595-427-2-95 Raimola 595-427-2-87 Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 RN:o 15:1/1 n. 2,5 ha RN:o 2:131 18,5 ha RN:o 2:87/0 37,1 ha Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 n. 2,5 ha RN:o 15:1/1 RN:o 2:87/0 37,1 ha RN:o 2:131 18,5 ha Raimola 595-427-2-87/0

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

RN:o 23:36. n.58,8 ha

RN:o 23:36. n.58,8 ha ?? RN:o 23:36 n.58,8 ha 0 metri Mittakaava: 1:10 000 400,0? Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014? Tammasuo 687-414-23-36 0 3 000 metri Mittakaava: 1:75 000 Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Saija Huuskonen, Jaakko Repola & Jari Hynynen Tampere 15.3.2016 Biotalouden teemaseminaari Metsän mahdollisuudet biotaloudessa Pirkanmaan verkostopäivä Johdanto

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

n.20,5 ha

n.20,5 ha 476-406-0- n.20,5 476-406-0- n.20,5 Maununsuo kt. 476-406-0- Peruskartta Mittakaava :5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (508095, 6988752) Copyright Maanmittauslaitos 206/Copyright Lantmäteriverket

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Sivu 1 Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Omistaja Metsänomistaja Malli Osoite Metsätie 1, 00100 HELSINKI Puhelin 050-1234567 Sähköposti matti.metsanomistaja@metsa.fi Metsäsuunnitelman pinta-alat: Metsämaa

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS 7.6.213 Kuhmon kaupunki PL 15 8891 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 44 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS Myyntitarjoukseni Metsähallituksen puolesta Kuhmon kaupungissa

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimikonhoito Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimitermejä Pieni taimikko: keskipituus alle 1,3 metriä Varttunut taimikko: keskipituus yli 1,3 metriä, keskiläpimitta alle 8 cm Ylispuustoinen

Lisätiedot

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Päivän teemat Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Metsätaloutta koskevia lakeja Metsälaki (muutos 1.1.2014) Laki puutavaran mittauksesta (muutos 1.7.2013) Laki

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Tila: Ahola 1:6 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto...

Lisätiedot

Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito

Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito Lassi Hakulinen 2.10.2013 TAIMIKON VARHAISHOITO JA TAIMIKONHOITO - kehitysluokat, yleistä taimikonhoidosta - taimikon varhaishoito -

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015 Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 30.9.2015 Metsäomaisuuden laajuus 2013 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa 823 568 289 108 203 192 Kitumaa 81 54

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus EEROLA 167-431-2-4 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa käytettävät

Lisätiedot

w metsänhoitoyhdistys

w metsänhoitoyhdistys w metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot Muut arviossa

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus SAUNAVAARA 422-415-34-3 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023

METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023 Tilojen nimet ja Savinala, Mekrinniemi 146-420-1-63 kiinteistönumerot Ahola, Molssi 146-420-1-6 Viitalaidun, Parissavaara 146-430-1-64 Suotalo, Sonkaja 146-432-30-14

Lisätiedot

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013 Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet Ari Lemetti 25.9.2013 1 KEHITYSLUOKAT JA UUDISTAMINEN OSIO 3 kehitysluokkien merkitys metsänhoidossa, tuntomerkit ja keskeiset toimenpiteet kussakin kehitysluokassa

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Tilakauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus PYSTYKIVENAHO 422-406-8-37 RIMPIAHO 422-406-8-42 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Metsien hoito Hoidon bruttopinta-ala on vajaa puolet (62 ha) koko alueen luonnonmukaisten alueiden pinta-alasta (n. 141 ha).

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus JOKELA 422-432-7-57 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80101 Joensuu Tila: Suotalo 30:14 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen

Lisätiedot

itysluokkien pinta-alat, ha etsä alueen maapohjiin. Mikäli

itysluokkien pinta-alat, ha etsä alueen maapohjiin. Mikäli unta Alu 6 46 7.6.8 Puuston khitysluokat h 8-7 tr Alkujakauma itysluokkin pinta-alat, ha tr Loppujakauma 8 6 4 b 4 ja ikko Uudistusala taim Nuori kasvatusmtsä Varttunut UudistuskYPsä Eriikäisrakntinn m

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 9.6.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 Sivu 1 / 4 ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus KOIVUNIEMI 426-405-182-3 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa käytettävät hinnat Avohakkuu Harvennus Ensiharvennus /m³ /m³ /m³

Lisätiedot

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012 Koivun laatukasvatusketjut Pentti Niemistö 21.8.2012 Raudus vai Hies Raudus- ja hieskoivun laatuerot Rauduskoivut kasvavat järeämmiksi ja suoremmiksi syynä puulaji sinänsä, mutta myös kasvupaikka, joka

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 28.8.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

ARVIOLAUSUNTO 19.8.2014 METSÄSELVITYS. OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa

ARVIOLAUSUNTO 19.8.2014 METSÄSELVITYS. OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa " r 19.8.2014 METSÄSELVITYS OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto Lieksan sivutoimipaikka Urheilukatu 3 A 81700 Lieksa ARVIOLAUSUNTO Arvion kohde

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Lapua 26.11.2013 Antti Pajula Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Tasaikäisrakenteinen metsätalous Tavoitteena tasarakenteisen ja -ikäisen

Lisätiedot

30.9.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1

30.9.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 30.9.2014, Joensuu 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 METSÄNOMISTAMISEN OHJAUS Luento 2 Metsien kestävä käyttö Metsän käyttöä ohjaavat lait ja suositukset Metsien suojelumahdollisuudet 10.11.2014 Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa?

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Saija Huuskonen Metla Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät seminaari ja retkeily 13.-14.6.2013 Lahti Metsikön kasvatusketju: Puuston kehitystä

Lisätiedot

TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA. Timo Pukkala

TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA. Timo Pukkala TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA Timo Pukkala Sisältö Jaksollinen jatkuva Tasaikäisen metsän jatkuva kasvatus Alikasvos Metsän uudistaminen Metsänhoidon tukeminen Säännöllisen

Lisätiedot

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio+ Saarnivaara, Saarijärvi / 8

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio+ Saarnivaara, Saarijärvi / 8 1 / 8 Metsäarvio+ Saarnivaara, Saarijärvi 729-407--496 OP Metsäarvio+ kertoo kiinteistön metsätaloudellisen arvon, jota voidaan käyttää vakuusarvon määrityksessä ja omistajanvaihdostilanteissa, kuten perunkirjoitus,

Lisätiedot

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio. Pyy, Mäntyharju / 8

ARVIOKIRJAMALLI. Metsäarvio. Pyy, Mäntyharju / 8 1 / 8 Metsäarvio Pyy, Mäntyharju 507-412-1-73 Tämä metsäarvio kertoo kiinteistön metsätaloudellisen arvon, jota voidaan käyttää omistajanvaihdostilanteissa, kuten perunkirjoitus, perintö- ja lahjaveroarvon

Lisätiedot

21.10.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1

21.10.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 21.10.2014, Joensuu 1 Luento 4 METSÄN UUDISTAMINEN TASAIKÄISRAKENTEISESSA METSÄN KASVATUKSESSA Uudistamiseen vaikuttavat tekijät Nykyaikaiset metsänuudistamismenetelmät (luontainen ja viljely) ja uudistamisketjun

Lisätiedot

r; :-" Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \I'"_... \ -,,

r; :- Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' },.,~,:... ;.:.1.. ; \I'_... \ -,, r; :-" Peltue.. \.... ~~~\,~ \,.. ' { ) \\ i -, '\'' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \'"_... \ -,, 'f-:-...:r_ -_ -:..~-l 1-_ - - -: ~... ~- - Sahi A -, _.,,.,, 1 --- l -----.-:-_ A \ ~~ :_- \ -;-_~ - '.... -~=-~:~

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma MIKSI METSÄNHOITOON KANNATTAA PANOSTAA? Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu 1948 Julkilausuma Jokainen metsäammattimies tietää, että metsiemme metsänhoidollinen tila antaa monissa suhteissa

Lisätiedot

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 MS-Yhdistelmätuloste Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 Kuvio Pa,ha Kasvupaikka Kehitysluokka Pääpuulaji Tilavuus, m³/ha Lohko 115 Alue 210 Ms 115 KANTOLA 23,0 0,9 Kuivahko kangas ja vastaava suo

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus Louhikko 422-414-14-14 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4 Sivu 1/10 Arviointi-pvm: 01.01.2013... 31.12.2013 R a p o r t i t Muut ehdot : arvioijan organisaatio = 'Kaikki metsäkeskukset' Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI 13:15:45 Arviointiaineiston

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta. Ms Kasvupaikka ja pääpuulaji. Ikä. Tukkipuuta, m³ Kuitupuuta, m³. Kuvio. Puusto. Kehitysluokka.

Kuviotiedot Kunta. Ms Kasvupaikka ja pääpuulaji. Ikä. Tukkipuuta, m³ Kuitupuuta, m³. Kuvio. Puusto. Kehitysluokka. Kunta Alue Ms 182 332 159 tiedot 2019 m³/kuv. Sivu 1 / 5 Kunta 182 Alue 332 Ms 159 TIENSIVU Lohko 159 1 1,0 Kuiva kangas ja vastaava suo 120 83 86 21 0 0 0 63 0 0 0 1,7 Kallio; Muu arvokas elinympäristö

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Laskelma metsäkiinteistön arvosta

Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelman nimi: Ellola Arvioidut tilat Kunta Pinta-ala, ha Kok. ala, ha Ellola 260-409-1-8 KITEE 34,85 34,85 Yhteensä 34,85 34,85 Yhteenveto ha / m3, yht /ha 1. Metsämaan

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Siira Jorma. Puh. 3,6 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 3,6. m3 m3 m3 m3 2,4 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Siira Jorma. Puh. 3,6 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 3,6. m3 m3 m3 m3 2,4 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 2 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 8.8.216 1/ Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Siira Jorma Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/32 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i -

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i - -~ "' ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ - jl,, '.:i - Vedenpää Mittakaava 1 :10000 TAPIO. Koordinaatista ETRS-TM35FIN ~ Keskipiste (490822, 7065779) Tulostettu 23.6.2016?()6 26;3.:.i 10-71 1 / 0 A - TAPIO.

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

Metsälain muutoksien vaikutukset metsänkäsittelyyn

Metsälain muutoksien vaikutukset metsänkäsittelyyn Metsälain muutoksien vaikutukset metsänkäsittelyyn 37. Päättäjien Metsäakatemia Vieremällä 24.9.2014 Markku Remes, edistämispalvelujen päällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Pohjois-Savo Metsälaki

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Raudus ja hieskoivu. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Raudus ja hieskoivu. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Raudus ja hieskoivu Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin metsät

Jyväskylän kaupungin metsät Jyväskylän kaupungin metsät 1. Metsäohjelma Metsäsuunnitelma - Kuviotieto 2. Tietojen ajantasaisuus ja päivittäminen 3. Hoitoluokitus 4. Kasvupaikat 5. Kehitysluokat 6. Ikäjakaumat 7. Puustotietoja Metsäohjelma

Lisätiedot

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite:

Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: Osoite: TILA-ARVIO Metsätila: HOVILA Kiinteistönumero: 541-411-23-109 Osoite: Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus HOVILA 541-411-23-109

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2001-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt 2004 2008

Lisätiedot

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Metsävara-asiantuntija Mikko Lumperoinen Tapio Silva Oy Tammikuu 218 Jyväskylän kaupungin metsävarat tässä hakkuulaskelmassa Nykytilanne 27.11.217 Pinta-ala:

Lisätiedot

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat 3052 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Tuore Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat 2005 2006 ja niiden kehitys 1998-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 19.10.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Laskelma metsäkiinteistön arvosta

Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelman nimi: Kivelä Arvioidut tilat Kunta Pinta-ala, ha Kok. ala, ha KIVELÄ 707-414-7-14 RÄÄKKYLÄ 25,37 42,56 Yhteensä 25,37 42,56 Yhteenveto ha / m3, yht /ha 1. Metsämaan

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Männyn laatukasvatus Jari Hynynen. Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi

Männyn laatukasvatus Jari Hynynen. Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Männyn laatukasvatus Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Johdanto Suomen metsien luontaiset edellytykset soveltuvat hyvin laatupuun

Lisätiedot

Milloin suometsä kannattaa uudistaa?

Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Suometsien uudistaminen seminaari 3.12.2014 Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskus Ojitetut suot turvekangastyypeittäin (VMI10) Ojitettuja soita puuntuotannon maalla yht.

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot