Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio"

Transkriptio

1 Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat palautteessaan joidenkin Mustauoren hoito- ja kehittäissuunnitelan toienpidekuioiden rajausten ja niiden ukaisten toienpiteiden tarkistaista. Rakennusirasto tarkensi kuiorajauksia hyin pitkälle palautteen ukaiseksi ja lisäksi uutti/poisti toienpiteitä pitkälle yös edellä ainitun palautteen ukaiseksi (ks. liite ). Edellä ainitun prosessin jälkeen rakennusiraston etsäsuunnittelija Antti Siuruainen ja luontojärjestöjen edustaja Jyri Mikkola järjestiät toienpidekuioille aastokatseluksen, jossa keskusteltiin ielä tarkein toienpidekuioiden sisäisestä toteutuksesta. Myös kuiorajoja tarkennettiin edelleen joidenkin kuioiden osalta. Tään aastokäynnin päätteeksi soittiin, että aastokatseluksen lopputulos kirjataan suoraan kuiokohtaisesti toienpidekarttoihin (liitteet ja ) ja kuiokuauksiin (liite ). Liitteenä oleat toienpidekartat ja, sekä kuiokohtaiset toienpidetekstit (liite ) tullaan siirtäään suoraan sellaisenaan luonnonhoidon toienpidesuunnitelaan hoito- ja kehittäissuunnitelan tultua hyäksytyksi. Muistion akuudeksi, Antti Siuruainen Jyri Mikkola Liitteet Liite. Alustaa korjattu kuio- ja toienpidekartta Liite. Maastokäynnin perusteella laadittu toienpidekartta. Liite. Maastokäynnin perusteella laadittu toienpidekartta. Liite. Maastokäynnin perusteella laaditut kuiokohtaiset toienpidekuaukset Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

2 Liite. Rakennusiraston uudelleenkuiointi Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

3 Liite. Maastokäynnin perusteella laadittu toienpidekartta. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

4 Liite. Maastokäynnin perusteella laadittu toienpidekartta. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

5 Liite. Maastokäynnin perusteella laaditut kuiokohtaiset toienpidekuaukset 9. Hieskoiu Hieskoiu Harennus C. Ulkoiluetsä. /ha 8 c /ha Pieni hoitokuio oialinjan ieressä, jossa tiheästi nuorta kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, kuusta ja koiua. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Harennus ja pienpuuston hoito. 9.6 Tai Pihlaja Rauduskoiu Lehtikuusi Rauduskoiu Rauduskoiu /ha Ylispuustoisen taiikon hoito Taiikonhoito C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, c arokas /ha 6 6 Mustauoren

6 Varttuneen taiikon ja nuoren etsän älillä aihtelea ylispuustoinen kuio, jossa paikoin äntyä, eneän kuusta, jonka lisäksi koiua, aahteraa, lehtikuusta ja taea. Ylispuuna uutaa iso rauduskoiu, änty ja kuusi. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen nuori etsä. Taiikonhoito ja paikoittainen harennus, issä älijakson puusto on tiheäpää. 6. Hieskoiu Haapa Hieskoiu /ha 8 7 Yksittäisten puiden poisto tarittaessa suunnitelakaudella c älijakson koiikon /ha 9 7 C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti arokas Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Osa kuiosta aikanaan ojitettua. Isoipana puustona äljähkösti järeää kuusta, jonka seassa äntyä, hieskoiua ja haapaa. Pensaskerroksessa paikoin tiheästi kuusia, äntyä ja koiua. Taoite: Kerroksellinen sekaetsä. Alla olean taiiaineksen kehittäinen nuoreksi puustoksi., jolla autetaan kehityskelpoisipia taiiyksilöitä. Poistetaan tarittaessa heikentyneitä puita reitinarresta suunnitelakaudella. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

7 6. Rauduskoiu Hieskoiu /ha 78 c Harennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti arokas Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. /ha Pieni ulkoilureittiä ukailea kuio, jossa lähes pelkästään arttunutta kuusta. Kuusen joukossa uutaa änty ja koiu ja ylispuuänty. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja iihtyisä reunaetsä. Muutaan kuusen poisto kuion pohjoisosasta järeiden äntyjen lähettyiltä Rauduskoiu 97 /ha 7 8 Maiseanhoito C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas /ha Mustauoren Pieni kuio ulkoilureitin ja oialinjan älissä. Isoipana puuston järeitä äntyjä. Alajaksolla nuorta ja arttunutta kuusta ja ähän äntyä. Pensaskerros hara. Taoite: Viihtyisä aiseallinen reunaetsä. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

8 Otetaan näyttäät ännyt esille poistaalla niiden ypäriltä kuusialikasosta. 67. Hieskoiu Hieskoiu Pihlaja /ha Ensiharennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c 6 6 arokas 7 /ha Mustauoren Pieni kuio oialinjan ja reitin ieressä, jossa pääosin nuorta äntyä, jonka lisäksi äheän nuorta kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa koiua, pihlajaa, kuusta ja koiua. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Harennus ja pienpuuston hoito Hieskoiu Haraaleppä Ensiharennus C. Ulkoiluetsä. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, 7 /ha c /ha 9 8 8

9 Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti arokas Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Aikoinaan korpea ollut nuori hieskoiualtainen kuio reheällä kasupaikalla. Hieskoiikon seassa äntyä, leppää ja kuusta. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat, jonka lisäsi pajua. Länsiosa kuiosta ojitettu. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Harennus ja pienpuuston hoito Hieskoiu Hieskoiu Paju /ha Ensiharennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas 7 9 /ha Mustauoren Osin soistunut kuio, jossa nuori äntyaltainen etsä. Männyn seassa koiua ja uutaa kuusiryhä. Pensaskerroksessa pääosin koiua ja pajua. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Harennus ja pienpuuston hoito. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

10 7. Hieskoiu Hieskoiu Paju Ensiharennus C. Ulkoiluetsä. 7 6 /ha c 6 6 /ha 6 6 Nuori tiheä kuusikko oialinjan ieressä. Kuusen seassa ähän äntyä ja koiua. Muutaia järeitä äntyjä ja kuusia ylispuita. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen oialinjan ierietsä. Harennus ja pienpuuston hoito 99.9 Pihlaja Haapa Rauduskoiu Vaahtera /ha 7 6 Harennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c 6 6 arokas /ha Mustauoren Pieni reunakuio aoien alueen laidalla. Isoipana puustona järeähköä koiua ja äntyä. Välijaksolla haapaa ja ähän raitaa ja aahteraa. Pensaskerroksessa sekalaista lehtipuuta. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

11 Välijakson pienpuuston hoito..8 Raita Rauduskoiu Vaahtera Pihlaja Tuoi tiheipien /ha puustoryhien Harennus C. Ulkoiluetsä. Vaahteroita. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas harennus 9 ja /ha Mustauoren Ulkoilureitin ja aoien niittyalueen äliin jäää kuio, jossa isoipana puustona arttunutta koiua, jonka seassa ähän raitaa, äntyä, kuusta ja haraaleppää. Pensaskerroksessa raitaa, tuoea, aahteraa ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reunaetsä. Harennus tiheipiin puustoryhiin. aahteran hyäksi, tuoiryhät säästetään.. Haraaleppä Hieskoiu Rauduskoiu Pihlaja Vaahtera Haraaleppä 7 Yksittäisten puiden poisto C. Ulkoiluetsä. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, /ha c /ha 9

12 Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. arokas Mustauoren Ulkoilureitinarsikuio, jossa isoipana puustona järeähköä koiua, jonka seassa haraaleppää ja raitaa. Pensaskerroksessa aahteraa, pihlajaa, tuoea ja raitaa. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsikuio. Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito. Tuoiryhät säästetään..67 Rauduskoiu Rauduskoiu /ha Puiden kuntoa tarkkaillaan tarittaessa C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c 6 arokas /ha Mustauoren Ulkoilureitin reunayöhykettä, jossa isoipana puustona eniäkseen järeää kuusta, jonka seassa järeää äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa äntyä, kuusta, koiua ja pihlajaa. Taoite: Elinoiainen ja iihtyisä reitinarsietsä. Isoan puuston kuntoa tarkkaillaan ja kaadetaan tarittaessa huonokuntoiset puut. tarittaessa esakoituisen edetessä. Räeen laitayöhykkeelle ei hoitoa. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

13 8.8 Hieskoiu Hieskoiu 7 /ha Ensiharennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas /ha Mustauoren Nuori, tiheä ja sekapuustoinen etsä reheällä ja aikanaan ojitetulla paikalla. Puusto eniäkseen nuorta istutettua äntyä, jonka seassa hiean pienepää koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa koiua ja kuusta. Taoite: Elinoiainen ja sekapuustoinen arttunut änty-koiuetsä. Harennus ja pienpuuston hoito ännyn ja koiun hyäksi. 9.8 /ha 8 8 Harennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas 6 /ha Mustauoren Aikanaan korpea ollut, nykyään lähinnä turekangasta olea reheä kuio, jossa erittäin tiheästi järeähköä ja nuorepaa eri-ikäistä kuusta. Kuiolta puuttuu pensas-, kenttä ja pohjakerros puuston tiheyden takia. Kuiolla laidalla anha ojitus. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

14 Taoite: Elinoiainen ja kerroksellinen ulkoiluetsä. Väljennys ja latusaukkojen teko kerroksellisuuden edistäiseksi. Pienpuusto hoito siellä issä alikasosta..8 Hieskoiu /ha 7 8 c /ha 6 Yksittäisten puiden poisto 6 6 C. Ulkoiluetsä. Kääpiä. Kuaus: Hieskoiualtainen reheä ja aikanaan ojitettu kuio. Koiun lisäksi kuusta, ähän haapaa, raitaa ja leppää. Kuion aarailla osilla pensaskerroksessa tiheää kuusialikasosta, jonka lisäksi paikoin lehtipuuta. Taoite: Kerroksellisuus ja sekapuustoisuus. Tiheipien puustoryhiin kohdistua paikoittainen puiden poiinta kerroksellisuuden ja sekapuustoisuuden edistäiseksi. Alikasoksen pienpuuston hoito..6 Haapa Hieskoiu Hieskoiu Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, /ha 9 9 c /ha

15 Yksittäisten puiden poisto C. Ulkoiluetsä. Kuaus: Aikanaan ojitettu kuio, jossa eri-ikäinen kuusikko. Kuusen lisäksi koiua ja ähän uuta lehtipuuta. Välijaksolla ja pensaskerroksessa nuorepaa kuusta. Taoite: Turallinen, reitinarsikuio. hoidettu, kerroksellinen ja sekapuustoinen Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito.. Rauduskoiu Hieskoiu Hieskoiu /ha 9 Harennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas /ha Mustauoren Pienehkö, puustoltaan tiheä ja eri-ikäinen etsä, jossa yliällä jaksolla uutaia järeitä äntyjä ja kuusia. Vallitsealla jaksolla ryhissä paikoin tiheästi arttunutta kuusta, jonka seassa ähän äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Taoite: Elinoiainen ulkoiluetsä. ryhien harennus ja pienpuuston hoito. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

16 . Hieskoiu Hieskoiu Haapa /ha 8 c /ha 6 Yksittäisten puiden poisto 6 6 C. Ulkoiluetsä. Teraleppiä. Vaahteroita. Kuaus: Kuion eteläosassa: LTJ-kohde: 6/9. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti arokas Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Ulkoilureittien älissä olea reheä etsikkö, jossa onijaksoinen ja lajinen puusto. Yliällä jaksolla eniäkseen järeähköä hieskoiua, jonka lisäksi kuusta. Lisäksi hiean haraaleppää ja haapaa. Välijaksolla paikoin tiheästi nuorta kuusta, jonka lisäksi äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa runsaasti kuusta, jonka lisäksi sekalaista lehtipuuta. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja onijaksoinen reitinarsikuio, jota kehitetään aloisana ja äljä-asentoisena. Kuusettuista estetään. Poiitaan kuion reunoilta huonokuntoisipia yläjakson puita pois. Väli- ja alajakson nuoreen kuusikkoon kohdistua hoito, keskiosaan hoitaaton yöhyke näköesteeksi... Hieskoiu Hieskoiu Teraleppä Teraleppä Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, /ha 8 c /ha 6

17 C. Ulkoiluetsä. Teraleppiä. Vaahteroita. Vesitaloudeltaan uuntunut lehtokorpi. Kuaus: Kuion eteläosassa: LTJ-kohde: 6/9. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti arokas Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Ulkoilureittien älissä olea reheä ja kosteahko korpipainenne, jonka esitalous uuntunut reitistön takia. Yliällä jaksolla eniäkseen järeähköä hieskoiua, jonka lisäksi kuion eteläosissa järeähköä kuusta. Lisäksi hiean haraa- ja teraleppää. Pensaskerroksessa runsaasti kuusta, jonka lisäksi sekalaista lehtipuuta. Taoite: Moniuotoinen luonnonarokuio, jossa huolehditaan yös puuston elinoiaisuudesta ja turallisuudesta. Kehitetään äljänä ja lehtipuualtaisena. Kuuseen kohdistua pienpuuston hoito. 7.8 Haraaleppä Hieskoiu /ha 6 Harennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas /ha Mustauoren Pieni kuio ulkoilureittien ja oialinjan älissä. Isoipana puustona arttunutta kuusta, jonka seassa koiua ja ähän haraaleppää. Muutaa järeä ylispuuänty. Pensaskerros hara etsikön tiheydestä johtuen, siellä täällä kuusta, koiua ja leppää. Taoite: Elinoiainen, reunaetsä. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, sekapuustoinen, aloisa ja kerroksellinen

18 kon harennus ja pienpuuston hoito..6 Rauduskoiu 7 6 /ha Ensiharennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas /ha Mustauoren Kallioinen ja kiinen kuio, jossa tiheästi nuorta äntyä. Männyn seassa kuusta ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Lisäksi uutaia anhoja änty-ylispuita. Taoite: Elinoiainen, arttunut änty-lehtipuualtainen Kehitetään änty- ja lehtipuualtaisena etsänä. etsä. Nuoren puuston harennus, jossa suositaan äntyä ja koiua., jossa suositaan saoja puulajeja..7 Rauduskoiu Rauduskoiu 87 7 /ha Taiikonhoito C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, c 6 arokas /ha Mustauoren

19 Aara ja aloisa ylispuustoinen taiikko. Ylispuuna järeää äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa äntyä, koiua ja kuusta. Taoite: Elinoiainen, aloisa ja sekapuustoinen nuori etsä ylispuuston alle. Taiikonhoito, jossa suositaan äntyä ja koiua. Nuorta puustoa kehitettäisiin alusta asti äljä-asentoisena. 6. Hieskoiu Hieskoiu 7 Yksittäisten puiden poisto C. Ulkoiluetsä. /ha c /ha 6 6 Itäistä laajepaa naapurikuiota äljepipuustoisepi alue. Isoipana puustona järeähköä kuusta, jonka seassa uutaa koiu ja änty. Ylispuuna uutaa järeäpi änty. Pensaskerros hara. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja elinoiainen reitinarsietsä. Suunnitelakaudella ahdollisesti syntyneiden aarallisten puiden poisto. Lisäksi uutaia puita poistetaan kerroksellisuuden edistäiseksi. sinne, issä aluspuustoa Hieskoiu Hieskoiu Haapa Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, 7 /ha c /ha

20 Harennus 6 6 C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. arokas 6 6 Mustauoren Tureperäinen ja reheä/reheähkö reitinarsikuio, jossa paikoin tiheästi eri-ikäistä kuusta, jonka seassa paikoin koiua. Koiua eneän arsinkin kuion etelä-kaakkoisosissa. Pensaskerroksessa paikoin kuusta aloisilla kohdilla. Kuion pohjoispäässä anha ojitus. Taoite: Elinoiainen, kerroksellinen ja sekapuustoinen ulkoiluetsä. Kuuseen kohdistua harennuksen ja poiintahakkuun yhdistelä kuion puuston luonteen ukaan. Väljiät ja soisiat puuston osat jätetään harentaisen ulkopuolelle. sinne, issä kuusialikasosta. Moleilla toienpiteillä tähdätään latusten elinoiaisuuden, kerroksellisuuden ja sekapuustoisuuden edistäiseen ja reitinarren lähinäkyiin etsän sisään. 8.6 Hieskoiu Hieskoiu Yksittäisten puiden poisto C. Ulkoiluetsä. Kuaus: Hieskoiualtainen kuusialikasos. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, /ha äljäpuustoinen 7 7 c 6 6 kuio, /ha jossa paikoin tiheä

21 Taoite: Kerroksellisuus, sekapuustoisuus ja elinoiaisuus. Muutaasta tiheäästä koiuryhästä yksittäisiä koiuja alikasoksen kuusten kasun Alikasoskuusikon pienpuuston hoito. 9.8 Hieskoiu 6 /ha 7 Ensiharennus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas poistetaan hyäksi. /ha Mustauoren Entistä korpea, joka on uuttunut ojituksen yötä turekankaaksi. Nuori etsä, jossa kaksijaksoinen puusto. Yleässä jaksossa nuorta hieskoiua ja arttunutta kuusta. Alealla taiijaksolla kuusta ja äheän äntyä. Taoite: Elinoiainen nuori reitinarsietsä. Hieskoiun ja kuusiryhien harennus ja kuusikon taiikonhoito. 6.. Hieskoiu Hieskoiu Haapa Harennus C. Ulkoiluetsä. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, /ha c /ha 8

22 Kuaus: LTJ-kohde: 6/9. Aroluokka I. Arokkaat kasillisuus- ja kasistokohteet. Niinisaarentien kalliojakson pohjoisosa. LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti arokas Mustauoren etsäalue. Aroluokka I. Aikoinaan ojitettu kosteahko, reheä ja eri-ikäinen etsikkö ulkoilureittien älissä. Yliällä jaksolla järeää ja iäkästä kuusta, jonka seassa koiua ja äntyä ja äheän haapaa. Välijaksolla paikoin nuorepaa kuusta. Pensaskerroksessa paikoin tiheitä kuusiryhiä. Taoite: Elinoiainen, reitinarsikuio. sekapuustoinen, aloisa ja kerroksellinen Tiheipien etsänosien harennus ja pensaskerroksen pienpuuston hoito. Moleilla toienpiteillä tähdätään kerroksellisuuden ja sekapuustoisuuden edistäiseen. 6.9 Rauduskoiu Rauduskoiu Haapa /ha 9 c 6 6 /ha 9 Harennus 6 6 C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: /. Linnustollisesti arokas Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Kallioinen ja kiinen äntyaltainen kuio. Männyn seassa ähän koiua ja kuusta. Pensaskerroksessa sekalaista lehtipuuta. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen reitinarsietsä. Tiheipien äntyryhien harennus. tiheipiin alikasoksiin Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

23 Raita Haapa Rauduskoiu Rauduskoiu Pihlaja /ha Yksittäisten puiden poisto C Suojaetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c 6 6 arokas /ha Mustauoren Suojaetsäkuio puuarastopaikan ja tien älissä. Isoipana puustona järeää koiua ja uutaia kuusia ja äntyjä. Alajaksolla nuorta, kuusta, koiua, äntyä, raitaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kuusta ja pihlajaa. Taoite: Kerroksellinen suojaetsä. Huonokuntoisten ja kuolleiden puiden poisto ja pienpuuston hoito. Huolehditaan, ettei näkyä aaannu tieltä arastopaikalle /ha 9 Puiden kuntoa tarkkaillaan suunnitelakaudella C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c 9 6 arokas /ha Mustauoren Kapea ja pitkä ulkoilureitinartta ja kallioalueen reunaa ukailea kuio. Isoipana puustona pääosin arttunutta kuusta, jonka seassa äntyä ja koiua. Pensaskerroksessa saat puulajit toistuat. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

24 Taoite: Elinoiainen reitinarsietsä. Kuion puuston kuntoa tarkkaillaan suunnitelakaudella. Jos aarallisia puita ilenee suunnitelakaudella, osa kaadetaan aapuuksi 9.7 Pihlaja /ha Maiseanhoito C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. c arokas /ha Mustauoren Pieni kuio parkkipaikan ja kallioalueen älissä. Yliällä jaksolla järeää äntyä. Välijaksolla ja pensaskerroksessa kuusta ryhittäin, jonka lisäksi ähän uuta lehtipuuta. Taoite: Elinoiainen reunaetsä, josta näkyiä kallioalueelle. ryhien poisto kallionäkyien edistäiseksi. 9.7 Rauduskoiu Rauduskoiu /ha ryhien poisto Taiien istutus C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: 8/99. Linnustollisesti etsäalue. Aroluokka I. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, c arokas /ha Mustauoren

25 Pieni kuio ulkoilureittien, tien ja parkkipaikan älissä. Isoipana puustona järeää kuusta, jonka seassa ähän äntyä ja koiua. Taoite: Uusi puusukupoli. Elinoiainen ja iihtyisä reunaetsä. Vaiheittainen uudistainen "yöryttäällä". Poistetaan kuusia (etenkin lisäaltapuita), ännyt säästetään. Aloitus pohjoisreunasta tällä suunnitelakaudella, jatketaan seuraaalla. Tarittaessa tuetaan uudistuista istutuksilla. 9.8 Pihlaja Raita 6 6 /ha 7 6 c /ha 77 8 Yksittäisten puiden poisto 6 6 C. Ulkoiluetsä. Kuaus: Pienehkö reunakuio, jossa ylispuuna järeää äntyä, jonka lisäksi uutaia järeitä kuusia ja koiuja. Välijaksolla ja pensaskerroksessa eriikäistä kuusta. Taoite: Turallinen ja iihtyisä reitinarsietsä. Otetaan esiin järeät ännyt, kuuset ja koiut poistaalla nuorepia kuusia. 9.6 Hieskoiu Pihlaja Raita Haapa Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, /ha 7 7 c /ha 7 7 8

26 6 6 C. Ulkoiluetsä. Kuaus: LTJ-kohde: /. Linnustollisesti arokas Niinisaarentien pohjoispuolen etsä. Aroluokka III. Laajahko, onin paikoin onijaksoinen kuusialtainen kuio, joka on aikoinaan ojitettu. Kuusen seassa koiua, äntyä ja haapaa. Alajaksolla paikoin nuorepaa kuusta ja raitaa. Ylispuuna harahkossa järeää äntyä. Kuion pensas-, kenttä- ja pohjakerros onin paikoin ähäinen alon puutteen ja kulutuksen uoksi. Valoisaissa latusaukoissa paikoin tiheästi kuusialikasosta. Taoite: Elinoiainen, sekapuustoinen ja kerroksellinen ulkoiluetsä. Alikasoksen pienpuuston hoito. 9.8 Hieskoiu Haapa 6 6 /ha 7 c /ha 7 Harennus 6 6 C. Ulkoiluetsä. Kuaus: altainen kuio, jonka pohja-, kenttä- ja pensaskerros ähäinen puuston tiheyden ja kulutuksen uoksi. Taoite: Kerroksellinen, sekapuustoinen ja uudistua reunaetsä. kon äljennys ja latusaukot luontaisen uudistuisen edellytysten parantaiseksi. 97. Hieskoiu Haapa Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867, /ha 7 c 8 8 /ha 7

27 Yksittäisten puiden poisto C. Ulkoiluetsä. Kuaus: Ulkoilureitin ja kallioalueen älistä reitinreunaetsää. Isoipana puustona kuusta ja koiua. Pienpuustona kuusta, koiua ja pihlajaa. Taoite: Turallinen, reitinarsietsä. 6 6 iihtyisä, sekapuustoinen 6 6 ja kerroksellinen Yksittäisten puiden poisto ja pienpuuston hoito..8 Hieskoiu Haapa 6 6 /ha 7 c /ha 7 9 Harennus 6 6 C. Ulkoiluetsä. Kuaus: altainen kuio, jossa yös hiean koiua ja äntyä. Väli- ja alajaksolla nuorepaa kuusta. Taoite: Eri-ikäisrakenteinen, sekapuustoinen ja elinoiainen reunakuio. Tiheipien puustoryhien harennus kerroksellisuuden ja sekapuustoisuuden edistäiseksi.. Käyntiosoite: Eliäenkatu, Helsinki Postiosoite: PL, 99 HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin 9 66, Faksi 9 867,

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021

MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 MAUNULAN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2012 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Maunulan luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2012-2021 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA ALA- MALMIN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 He l s i ngi n ka upungi n r a k e nnus i r a s to Ka tu- ja pui s to- os a s to 2 00 9 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto

Lisätiedot

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019

KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 KÄPYLÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2019 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2009 Helsingin kaupungin rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto Käpylän luonnonhoitosuunnitela

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma

Mustavuoren luonnonhoitosuunnitelma Mustauoren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 26.1.2016 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Vahteronmäki ja Pyydysmäki

Vahteronmäki ja Pyydysmäki Vahteronäki ja Pyydysäki Mittakaaa 1:10000 Hakkuut, yksinkertaistettu 1 Copyright Maanittauslaitos 2017/Copyright Lantäterierket 2017 Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (485091, 6746263) Tulostettu

Lisätiedot

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo

Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma Liite 13: Kuvioluettelo Lillhemt Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2014 2024 Liite 13: Kuioluettelo 05.12.2014 Siu 1 ESPOO / Alue 1 / Metsäsuunnitelma 34 / Lillhemt / Palsta 1 / Lohko 34 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2016 2025 Helsingin kaupungin rakennusirasto 20.5.2016 2/137 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023

OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 OIVALAN METSÄNHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Markus Holstein 2013 Oialan etsänhoitosuunnitela 2014 2023 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO... 3 2. SUUNNITTELUMENETELMÄ... 4 3. OIVALAN LUONTOALUEET...

Lisätiedot

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

metriä LIITE 5 PÄÄPUULAJI Pääpuulajit (kpl) Mittakaava 1:15 000 MANKKAA - NIITTYKUMPU LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA LIITE 5 PÄÄPUULAJI 122 122 121 121 118 118 120 120 117 117 116 113 113 116 103 103 105 104 104 105 110 110 116 116 112 112 102 102 100 100 114 114 111 111 TURUNVÄYLÄ 119 119 109 109 115 115 124 124 101

Lisätiedot

Metsänhoitotyöt kuvioittain

Metsänhoitotyöt kuvioittain Sivu 17 5.4.2019 Metsänhoitotyöt kuvioittain 794 Taimikonharvennus 2020 0,2 78 797 Nuoren metsän kunnostus 2020 0,2 185 Mahdollisesti liito-oravalle soveltuva alue.sekapuustoisuus säilytetään. 801 Nuoren

Lisätiedot

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011

VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 VARIKONNIEMEN PUUSTOINVENTOINTI 2011 Varikonnieen hoitotalkoot uonna 2006/ Häeenlinnan kaupunki Tforest 04.12.2013 METSIKKÖTULOSTE Kunta: 109 HÄMEENLINNA Suunnittelualue: 28 Aulanko Lohko: 5 a: Oistaja:

Lisätiedot

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A

P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A P U O T I L A N V A R T I O H A R J U N - F A L L P A K A N L U O N N O N H O I D O N T O T E U T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L L E 2 0 1 3 2022 H e l s i n g i n k a u p u n k i R a k e n n u

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 13.3.2015 Siu 20 (1) 13.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla 20 0,7 Metsämaa Lehtomainen

Lisätiedot

YLISKYLÄN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

YLISKYLÄN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE YLISKYLÄN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2024 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2015 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Yliskylän luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2015-2024 SISÄLTÖ

Lisätiedot

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1

257 449 2 623 / 0 257 449 2 671 / 7 119 257 449 2 538 / 8 174 257 449 2 152 / 1 TAPIO ForestKIT 6.11.2015 257 449 2 538 / 9 99 500 m 88 87 100 85 80 76 77 78 79 138 257 449 2 118 / 0 141142 257 449 2 152 / 0 140 143 145 146 147 149 139144 150 148 257 449 2 671 / 8 153 151 257 449

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 2 (1) 27.5.219 luettelo 3,5 Kruununpuiston puistoalueet 16-1-993- Kuiahko kangas, astaaa suo ja puolukkaturekangas Aina tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ kpl/ ²/ kasu ³// Yhteensä 69 57 116 25 88 27.4 22.8 25

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 27.5.2019 luettelo 150 1,5 SALOMETSÄ 106-401-4-70 Hienojakoinen lajittunut aalaji Kuusikon raiaus pois? 151 0,7 ILOMÄKI 106-401-4-19 Hienoainesoreeni Jonkin erran keloja ja tuulenkaatoja. Moniuotoisuutta

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 30.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 544 0,6 MIELAKKA I 286-404-4-67 Lehtoainen kangas, astaaa suo

Lisätiedot

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha

Puustotiedot. kuitua, m³/ha. tukkia, m³/ha Siu 20 (1) 9.1.2019 luettelo tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ kpl/ ²/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla 1000 0,6 Kulkuspuisto 92-10-9903-3 Muu aa Liikunta- ja leikkialue, Kulkuspuisto 1001 0,4 92-10-9901-0 92-10-9901-0

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Metsien hoito Hoidon bruttopinta-ala on vajaa puolet (62 ha) koko alueen luonnonmukaisten alueiden pinta-alasta (n. 141 ha).

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 27.5.2019 luettelo 1130 1,2 Vortui 106-403-103-5 pururata 1131 0,1 Vortui 106-403-103-5 lla on yyty leiikko. tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ kpl/ ²/ kasu ³// Yhteensä 39 209 169 73 93 21.6 19.9 495

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 51 Taulasalo Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Anne Tuoinen

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE KALLAHDENNIEMEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2023 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2014 Helsingin kaupunki Rakennusirasto Kallahdennieen luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2014-2023

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020

MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 MUNKKINIEMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2020 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Munkkinieen luonnonhoitosuunnitela uosille 2011 2020 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 27.5.2019 luettelo 30 0,5 Paaolan puistoalueet 106- tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ kpl/ ²/ kasu ³// Yhteensä 35 4 7 0 7 20.8 13.9 30 1.0 0.7 Mänty 35 0 1 0 1 21.0 14.0 2 0.1 0.1 Kuusi 35 0 1 0 1 15.0

Lisätiedot

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma

Mustikkamaan luonnonhoitosuunnitelma Mustikkaaan luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

PIHLAJAMÄKI PIHLAJISTO - SAVELA LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE

PIHLAJAMÄKI PIHLAJISTO - SAVELA LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE PIHLAJAMÄKI PIHLAJISTO - SAVELA LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2022 Helsingin kaupunki Rakennusirasto 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS 3. KUVIOITTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää.

Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää. HAULITORNIN-TIPOTIEN PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Pispalan valtatien ja Ratakadun välisen alueen Haulitornista itään. Tavoitteena on avata näkymiä Pispalan valtatieltä ja sen vierellä kulkevalta

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Väliäki 316-401-2-47 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,4 Väliäki 316-401-2-47 Hienojakoinen Lisätiedot Kuusten

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) Puustotiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) Puustotiedot Siu 20 (1) 24.9.2019 luettelo tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ kpl/ ²/ kasu ³// Toienpiteet kuiolla 1 0,4 K45-T1 286-401-35-13 Tontti Harennus 2020, Ennakkoraiaus 2020 R Maankäytön uutosalue 2 0,4 K45-T2 286-401-35-14

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 27.5.2019 luettelo 50 0,3 106-401-4-79-M602 106-401-4-79 Tuore kangas, astaaa suo ja ustikkaturekangas Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa 03 - Varttunut kasatusetsikkö Kesä Joki-Metsälain

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelma Vuosille

Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelma Vuosille 1/96 Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitela Vuosille 2018 2027 2/96 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 VUOROVAIKUTUS... 4 2 LUONTO JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ... 4 3 SUUNNITTELUALUEEN TAUSTATIETOA... 8 3.1 Hoitoluokkajakaua...

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) GRANHAGEN 92-416-6-42 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 2001 0,3 GRANHAGEN 92-416-6-42 Tuore kangas,

Lisätiedot

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019

TAPION. Yhteenveto metsänhoitotöistä. Liite PatuL 2/25.3.2015. Kiireelliset metsänhoityöt. Metsänhoitotyöt vuosina 2016-2019 TAPION Liite PatuL 2/25.3.2015 Yhteeneto metsänhoitotöistä Kiireelliset metsänhoityöt Työlaji Ennakkoraiaus Laikutus Nuoren metsän kunnostus Pienpuuston hoito Rauduskoiun istutus Taimikonrennus Pinta-ala,

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT

MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT MUSTAVUOREN HOITO-JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN VUOROVAIKUTUSRAPORTTI ASUKKAAT 7. Joulukuuta 5 Helsingin kaupungin rakennusirasto SISÄLLYSLUETTELO ASUKAS JA SIDOSRYHMÄYHTESITYÖ... LIITE MAASTOKYSELY... 6 TULOKSET...

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 27.5.2019 luettelo 560 0,4 Tehtaan erityisalueet 106-5 -9908-0 04 - Uudistuskypsä tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ kpl/ ²/ kasu ³// Yhteensä 49 92 245 23 220 32.7 23.9 275 23.1 13.3 Hieskoiu 50 85 227

Lisätiedot

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA TERVALAMMEN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2016 Helsingin kaupungin oistaat tilat Vihdin kunnassa: Hiiska 1:322 Teirlä 2:52 Eriksberg 3:403 Rakennusirasto, katu- ja puisto-osasto 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitelma Jakoäen, Tattarisuon ja Tattariharjun luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 17.11.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 2/148 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS... 4 LIITE

Lisätiedot

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma. Vuosille Vanhankaupungin, Kupulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitela Vuosille 2017 2026 Helsingin kaupungin rakennusirasto 3.4.2017 2/91 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 LUONNONHOITOTÖIDEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Barkolli 434-479-2-20 26.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 25 3,4 Barkolli 434-479-2-20 Kiinen keskikarkea tai karkea

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) 27.5.2019 luettelo 50 0,3 106--M602 106- Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa Erityispiirteet Joki-Metsälain tärkeä elinypäristö S Suojelualue Jyrkkä rinne jokeen. Jätetään kkuiden ulkopuolelle.

Lisätiedot

KALLAHDEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA

KALLAHDEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA KALLAHDEN LUONNONHOIDON TOTEUTUSSUUNNITELMA Päiitetty ersio (4.4.2018) VUOSILLE 2018 2023 Helsingin kaupunki KYMP 2018 Kallahden luonnonhoidon toteutussuunnitela uosille 2018-2023 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2.

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Tyhjä kiinteistö 1000-1000- 8.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 7001 1,2 Tyhjä kiinteistö 1000-1000-

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) WOHLS 257-490-1-142 4.9.2017 luettelo 8 0,5 WOHLS 257-490-1-142 Kiinen keskikarkea tai karkea kangasaa Aina Pähkinäpensas Lahopuuta rakseltaan. 9 3,2 WOHLS 257-490-1-142 Maatalousaa tilauus

Lisätiedot

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha

Määräalapalsta n.35,6 ha Tila 14,4 ha 167-415- Määräalapalsta n.35,6 167-415-17-54 Tila 14,4 Koikkalansalo kt. 167-415- Markkasuo kt.167-415-17-54 Markkasuo Mittakaaa 1:7500 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (673240, 6936787)

Lisätiedot

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA HAAGAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 I - VAIHE Eliel Saarisen tien ja Näyttelijän tien rajaaa Pohjois-Haagan koillisnurkka (toienpiteet pääosin toteutettu syksyllä 2008) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE VUOSAAREN ETELÄOSAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2021 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2011 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelan luontoalueet...

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) HAVUSUO 172-417-112-2 21.3.2018 luettelo 500 1,5 HAVUSUO 172-417-112-2 T1 - Taiikko alle 1,3 tilauus ³/kuio ³/ ³/ ³/ kpl/ Yhteensä 0 7 5 0 0 0.0 0.0 2000 0.0 Mänty 2 7 5 0 0 0.0 0.5 2000 0.0

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) SUORANTA 623-425-2-14 10.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 1,1 SUORANTA 623-425-2-14 ja ustikkaturekangas T2 -

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) PUOLAMÄKI 291-413-9-30 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1 5,5 PUOLAMÄKI 291-413-9-30 Lehtoainen kangas, astaaa

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén

Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT. Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén Kolin kansallispuiston luontopolut ENNALLISTAJAN POLKU OPETTAJAN JA OPPILAAN AINEISTOT Toimittaneet Eevi Nieminen, Kalle Eerikäinen ja Lasse Lovén ENNALLISTAJAN POLKU KARTTA Pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 57 Kaanaa Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma

Kulosaaren luonnonhoitosuunnitelma Kulosaaren luonnonhoitosuunnitela Hyäksytty 8.12.2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto 4.1.2016 Kua aseoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kua ulottuu koko asiakirjan asen arginaali

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) RAJAMÄKI 316-410-2-36 3.5.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 23 0,9 RAJAMÄKI 316-410-2-36 Tureaa 04 - Uudistuskypsä

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo

Kuvioluettelo. tilavuus m3/ha. m3/kuvio. Rauduskoivu 25 107 124 117 15 16 1090 17 8,8. Hakkuutapa ja lisätiedot Kiireellisyys Korjuuaika kantorahatulo Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka 1 0,9 Lehtomainen kangas Nuori kasatusmetsikkö Kuioluettelo / 11.11.2013 Siu 19/1 a, / a, / läpimitta, cm pituus, m runkoluku, kpl/ m2/ // Yhteensä 25 107 124 117 15 16

Lisätiedot

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE ROIHUVUOREN JA HERTTONIEMENRANNAN LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2006 2015 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 Roihuuoren luonnonhoitosuunnitela uosille 2006 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) KAPERVUORI 283-417-7-53 14.9.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka ja saautettauus 1.1 0,8 KAPERVUORI 283-417-7-53 Kuiahko kangas, astaaa

Lisätiedot

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA VAAKONPUISTON PUISTOMETSÄSUUNNITELMA Suunnitelma käsittää Vaakkolammin pohjois- ja länsipuolella olevat puiston metsäiset osat. Alue on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluu VHT 14:n mukaisessa luokituksessa

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA ETELÄ-ESPOON LUONNON- JA MAISEMANHOITOSUUNNITELMA 1.2.2019 luettelo Sisältää kuiokohtaiset puustotiedot ja toienpide-ehdotukset Siu 20 (1) Etelä-Espoon LM 49-12- 25.1.2019 luettelo 1 0,6 Etelä-Espoon LM

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin

Asia: Kommentit ja muutosesitykset eräisiin Espoon kaupungin metsätyöohjelman vuosien 2011-2013 kohteisiin Espoon ympäristöyhdistys ry Pappilantie 5 02770 Espoo 31.8.2011 Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Kotkankatu 9 00510 Helsinki Espoon kaupunki/ Tekninen keskus/ Luonnonhoitoyksikkö/ Pekka Pakkala Asia:

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 43 Hiriniei Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001

ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT. Suunnitelmanro: 001 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO METSÄSUUNNITELMA KUVIOKIRJA KUVIOITTAISET TOIMENPITEET KUVIOKARTAT ARVOMETSÄ METSÄSUUNNITELMA..6 KUNTA TILA REK.NRO -46-89- Suunnitelanro: LAATIJA: Aleksi Vihonen, Metsäasiantuntija

Lisätiedot

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE

SUUTARILA LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNONHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2017 Helsingin kaupungin rakennusirasto Katu- ja puisto-osasto 2008 LUONNONHOITOSUUNNITELMA uosille 2008 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE 4 3.

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha Siu 20 (1) Halkoiita 263-410-10-47 24.10.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 3,5 Halkoiita 263-410-10-47 Kuia kangas,

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Sisältö 1 Johdanto 1 2 Maanomistus- ja suojelutilanne 1 3 Menetelmät 1 4 Alueen kuvaus 1 4.1 Hydrologinen tila.............................

Lisätiedot

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty

Puustotiedot. tukkia, m³/ha. kuitua, m³/ha. Yhteensä Mänty Siu 20 (1) VAPORIMPI 272-430-1-73 10.11.2017 Kuioluettelo Kuio Kiinteistön nii ja tunnus, pääryhä, kasupaikka, aalaji, kehitysluokka, saautettauus ja etsikön laatu 1 31,2 VAPORIMPI 272-430-1-73 Joutoaa

Lisätiedot