Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022"

Transkriptio

1 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma

2 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti ja se perustuu kuviokohtaiseen puustonarviointiin. Metsikkökuvioille tehdään puustosta kerättävien tietojen perusteella hoito- ja hakkuusuositukset. Suunnitelma voi tähdätä esimerkiksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen tai pyrkiä varmistamaan hakkuutulojen jatkuvuuden. Metsäsuunnitelman tavoitteista sovittiin kevään 2012 aikana. Metsäsuunnittelua tehtiin luonto- ja virkistysarvoja korostaen. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä katu- ja puistoyksikön, ympäristönsuojeluyksikön ja Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Maastotyöt suunnitelman osalta tehtiin pääosin heinä-elokuussa 2012 (suunnitelmaa täydennettiin syksyllä 2013). Uudistushakkuita suunniteltiin tehtävän maltillisesti. Suunnitelmasta pyydettiin ympäristölautakunnan lausunto. Lausunto korosti luontoja virkistysarvoja. Keväällä 2015 Tekninen lautakunta palautti suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi evästyksellä nostaa vuotuisia hakkuukuutioita enemmän vuotuista kasvua vastaavaksi, jolloin myös metsästä saatava tulo kasvaisi samassa suhteessa. Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeeltä tilattiin suunnitelmaan päivitys, joka kattaa suunnitelman jäljellä olevat vuoden Samalla suunnitelma ajanmukaistettiin vuosina 2013 ja 2014 tehtyjen hakkuiden osalta. Päivitetyssä metsäsuunnitelmassa hakkuiden määrää on lisätty siten, että hakkuutuloarvio on euroa entisen euron sijaan. Arvioidut metsänhoitotöiden kustannukset ovat euroa, joten nettotulokseksi muodostuu euroa, kun se edellisessä suunnitelmassa oli euroa. Keskimääräinen vuosituotto on euroa, edellisessä suunnitelmassa euroa. iden koko, sijainti ja erityisolosuhteet vaikuttavat metsätulon lopulliseen muodostumiseen. Suunnitelman hakkuu- ja hoitotyöehdotukset eivät ole sitovia vaan niitä tarkastellaan vuosittaisia töitä suunnitellessa. Muutoksia suunnitelman toimenpideehdotuksiin voi tulla myös uhanalaiset lajien löytymisen myötä tai metsätuhojen kuten myrsky- tai kirjanpainajatuhojen vuoksi. Metsäalueen käyttötarkoituksien muutokset vaikuttavat myös toimenpiteisiin.

3 Sisällysluettelo 1. Metsän perustiedot paikat, puuston kehitysluokat ja puuston kehitys Puusto puutavaralajeittain 2. t ehdotukset ja kertymä hakkuutavoittain 3. Metsänhoitotyöehdotukset 4. tiedot ja erityisominaisuudet tiedot, monimuotoisuus ja erityispiirteet 5. Puukauppatulot ja metsänhoidon kustannukset Arvioidut puukauppatulot ja metsänhoitotöiden kustannukset 6. kartat

4 1. Metsän perustiedot paikat Lehto Opaskasveja: lehto-orvokki, lehtokuusama, lehtotähtimö, lehtoruusukesammal, koiranheisi ja näsiä Puulajeja: kuusi, koivu, leppä Lehtomainen kangas Opaskasveja: käenkaali, metsäorvokki, vuohenputki, nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne, metsäliekosammal, ketunlieko ja sormisara Puulajeja: kuusi, koivu, haapa, leppä Tuore kangas Opaskasveja: metsäkurjenpolvi, ahomansikka, vadelma, metsäimarre, metsäkorte ja metsäkerrossammal Puulajeja: mänty, kuusi, koivu, haapa Kuivahko kangas Opaskasveja: metsätähti, lillukka, nuokkutalvikki, oravanmarja, kevätpiippo ja vanamo Puulajeja: mänty, kataja Kuiva kangas Opaskasveja: palleroporonjäkälä, isohirvenjäkälä, kultapiisku, kissankäpälä ja hietakastikka Puulajeja: mänty Karukkokangas Opaskasveja: jäkälät Puulajeja: mänty Metsän kasvupaikat ja kehitysluokat Kehitysluokat kuvaavat puuston eri kehitys- ja käsittelyvaiheita. Kehitysluokan ratkaisevat pääasiassa puuston keskiläpimitta ja ikä.

5

6 Kunta Alue Ms Osa 2 Sivu 2/ Puuston kehitysluokat Kehitysluokkien pinta-alat, ha A lkujakauma Loppujakauma ,0 105,9 84,3 55,8 169,1 175,8 91,7 85,2 0,0 0,0 Uudistusala ja taimikko Nuori kasvatusmetsä Varttunut kasvatusmetsä Uudistuskypsä metsä Eriikäisrakenteinen metsikkö Kuvassa on esitetty metsäsuunnitelma-alueen metsämaiden puuston kehitysluokkien pinta-alajakauma nykyhetkellä sekä suunnitelmajakson lopussa, jos kaikki suunnittelukaudelle ehdotetut hakkuut toteutetaan. Oheen laskettu tavoitejakauma perustuu tasaiseen vuosittaiseen metsien hyödyntämiseen ja hoitoon suuralueella, ja toisaalta keskimääräisiin maapohjiin. Mikäli alueen maat ovat poikkeuksellisen karuja tavoitejakauman taimikon ja nuoren kasvatusmetsän osuuksien tulisi olla korkeampia ja varttuneen metsän osuus matalampi. Jos muut tavoitteet kuten virkistys ja luonnonsuojelu ovat metsän käytön päätavoitteita, painottuu jakauma enemmän varttuneisiin ja uudistuskypsiin metsiin. Ryhmä Kehitysluokka Tavoitejakauma, ha % Uudistusala ja taimikko Nuori kasvatusmetsä Varttunut kasvatusmetsä Uudistuskypsä metsä A0, S0, T1, T2, Y1, , , , ,8 15 Metsän laatu Pinta-ala, ha Kehityskelvoton 3,7 1 Kehityskelpoinen 421,4 99 Yhteensä 425,1 100 %

7 Kunta Alue Ms Tilat??? jne. 425,8 ha Osa 2 Sivu 4/ 4 Puuston kehitys Puutavaralaji tukki tukki Koivutukki Muu tukki kuitu kuitu Koivukuitu Muu kuitu Alkupuusto m³ määrä m³ Loppupuusto m³ Yhteensä m³/ ha / vuosi m³/ 10 v t m³/ ha / vuosi m³/ 10 v Metsämaa 5, , m³ Mät Kut Kot Mut Mäk Kuk Kok Muk

8 Kunta Alue Ms ,8ha Osa 2 Sivu 3/ 4 Puusto puutavaralajeittain 2015 Puutavaralaji Koivu Muu Tukki m³ Kuitu m³ Yhteensä m³ Yhteensä, m³ Yhteensä, % m³ Tukki Kuitu Koivu Muu Puusto metsä- ja kitumaalla Ainespuu Hukkapuu Yhteensä m³

9 2. t Hakkuiden merkitys metsälle Oikea-aikaisesti suoritetut harvennushakkuut parantavat jäljelle jäävän puuston elinvoimaisuutta. Harvennuksilla ohjataan metsän kasvu sen laadukkaampiin puihin. Päätehakkuussa eli uudistushakkuussa poistetaan vanha puusto, jonka tilalle perustetaan uusi metsä joko luontaisesti tai viljellen. -tapoja voivat olla esimerkiksi avohakkuu, siemenpuu- ja suojus-puuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Metsää voi kasvattaa myös eri-ikäisrakenteisena. Puusto on tällöin vaihtelevan kokoista ja kasvaa ryhmittäin. Eri-ikäisrakenteisessa metsässä hakkuut tehdään poiminta- ja pienaukkohakkuina. Metsänhoitoyhdistyksen tekemässä puunmyyntisuunnitelmassa otetaan huomioon ensisijaisesti metsänomistajan tavoitteet, markkinatilanne sekä metsän- ja luonnonhoito. Metsäluonnon monimuotoisuus turvataan hyvin suunnitelluilla hakkuilla.

10 Kunta Alue Ms Tilat??? jne Osa 3 Sivu 1/ 2 t kertymän rakenne Puutavaralaji tuk tuk Koivutuk Muu tuk TUKKIA 2143 m³ % Puutavaralaji m³ % kui kui Koivukui Muu kui KUITUA Lisäksi energiapuuta 132 m³ kertymä kaikan m³ keskimäärin ,5 hehtaarilla. t Uudistushakkuuala m³/ ha / vuosi m³/ 10 v m³/ ha / vuosi m³/ 10 v ha / 10 v ha / vuosi % / vuosi Metsämaa 5, , Metsämaa 44,9 4,49 1,06 m³ kertymä puutavaralajeittain Tukki Kuitu Koivu Muu

11 Osa 3 Sivu 2/ 2 ha pinta-ala hakkuutavoittain 88, ,1 32, ,9 9,6 0,9 2,0 Ylispuu Ensiharv. Harvennus Kaistale Avo Suojuspuu Siemenpuu kertymä hakkuutavoittain m³ Tukki Kuitu Ylispuu Ensiharv. Harvennus Kaistale Avo Suojuspuu Siemenpuu

12 Kunta Alue Ms ehdotukset Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Yht Sivu 1 / 5 Enp Ensiharvennukset Kunta 694 Alue 823 Ms 10??? jne. Lohko 10 47,0 1,0 Ensiharvennus T T 66,0 0,5 Ensiharvennus K K 76,0 0,3 Ensiharvennus T T 79,0 1,0 Ensiharvennus K K 82,0 1,1 Ensiharvennus T T 101,0 2,4 Ensiharvennus T T 102,0 0,4 Ensiharvennus K K 114,0 0,3 Ensiharvennus T T 131,0 0,9 Ensiharvennus T T 137,0 0,5 Ensiharvennus T T 150,0 1,3 Ensiharvennus T T 153,0 0,4 Ensiharvennus T T 181,0 0,4 Ensiharvennus T T 186,0 1,5 Ensiharvennus T T 189,0 3,3 Ensiharvennus T T 192,0 2,6 Ensiharvennus K K 194,0 1,1 Ensiharvennus T T 218,0 0,9 Ensiharvennus T T Puustoryhmien harvennus 221,0 0,5 Ensiharvennus K K

13 Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Sivu 2 / 5 Yht Enp 228,0 2,8 Ensiharvennus T T 229,0 2,6 Ensiharvennus T T 231,0 0,5 Ensiharvennus K K 236,0 1,3 Ensiharvennus K K 238,0 1,5 Ensiharvennus T T 243,0 4,3 Ensiharvennus T T 246,0 2,7 Ensiharvennus K K pinta-ala yht. 36,1 ha kertymä yht m³ Lisäksi energiapuuta 92 m³ Puutavaralajit yht. m³ Mät 5 Kut 8 Kot 3 Mut 0 Mäk 233 Kuk 171 Kok 881 Muk 199 Kasvatushakkuut Kunta 694 Alue 823 Ms 10??? jne. Lohko 10 46,0 6,2 Harvennus T T 48,0 4,1 Harvennus T T 49,0 1,6 Harvennus T T 51,0 1,4 Harvennus T T 53,0 0,7 Ylispuiden poisto T T 56,0 0,7 Harvennus T T 58,0 1,6 Harvennus T T 69,0 1,0 Harvennus K K 70,0 3,9 Harvennus T T 71,0 6,8 Harvennus K K 73,0 1,9 Harvennus T T 77,0 1,2 Harvennus K K

14 Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Sivu 3 / 5 Yht Enp 77,1 0,3 Harvennus K K 104,0 0,3 Harvennus K K 108,0 1,3 Harvennus T T 108,1 0,7 Harvennus T T 109,0 0,5 Harvennus T T 116,0 0,6 Harvennus T T 119,0 0,9 Harvennus K K 120,0 3,2 Harvennus T T 133,0 0,4 Harvennus T T 134,0 0,6 Harvennus T T 138,0 0,8 Harvennus K K 171,0 1,1 Harvennus T T 182,0 1,7 Harvennus T T 183,0 2,7 Harvennus T T 187,0 0,9 Harvennus T T 197,0 0,8 Harvennus T T 201,0 5,5 Harvennus T T 212,0 0,7 Harvennus T T 242,0 1,6 Harvennus T T 247,0 0,8 Harvennus K K 251,0 1,0 Harvennus T T 253,0 2,1 Harvennus T T

15 Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Sivu 4 / 5 Yht Enp 255,0 8,3 Harvennus T T 256,0 13,9 Harvennus T T 258,0 7,5 Harvennus T T pinta-ala yht. 89,3 ha kertymä yht m³ Lisäksi energiapuuta 40 m³ Puutavaralajit yht. m³ Mät 504 Kut 387 Kot 102 Mut 13 Mäk 1627 Kuk 576 Kok 1161 Muk 401 Uudistushakkuut Kunta 694 Alue 823 Ms 10??? jne. Lohko 10 2,0 1,2 Avohakkuu K K 11,0 0,4 Avohakkuu K K 14,0 0,2 Avohakkuu K K 16,0 1,2 Avohakkuu K K 16,1 0,9 Kaistalehakkuu K K 18,0 0,8 Avohakkuu K K 20,0 0,9 Avohakkuu K K 21,0 0,8 Suojuspuuhakkuu T T 24,0 0,9 Avohakkuu K K 25,0 2,4 Avohakkuu K K 26,0 2,8 Avohakkuu K K 36,0 2,2 Avohakkuu K K 39,0 1,1 Avohakkuu T T 59,0 2,0 Siemenpuuhakkuu T T 94,0 0,8 Avohakkuu T T 96,0 5,8 Avohakkuu T T

16 Pinta- tapa ala, ha Ajankohta kertymä Korjuukelp./ Kuljetuskelp. Mät Kut Kot Mut m³/kuvio Mäk Kuk Kok Muk Osa 4 Sivu 5 / 5 Yht Enp 105,0 1,9 Avohakkuu K K 118,0 1,1 Suojuspuuhakkuu T T 123,0 3,0 Suojuspuuhakkuu T T 127,0 0,5 Avohakkuu K K 128,0 0,7 Avohakkuu K K 129,0 0,9 Avohakkuu K K 165,0 4,9 Avohakkuu T T 170,0 2,5 Suojuspuuhakkuu T T 170,1 0,3 Suojuspuuhakkuu T T 188,0 1,6 Avohakkuu T T 208,0 0,5 Suojuspuuhakkuu K K 209,0 1,4 Suojuspuuhakkuu K K 234,0 1,2 Avohakkuu K K pinta-ala yht. 44,9 ha kertymä yht m³ Lisäksi energiapuuta 0 m³ Puutavaralajit yht. m³ Mät 1570 Kut 5070 Kot 247 Mut 3 Mäk 552 Kuk 1464 Kok 435 Muk 203

17 3. Metsänuudistamismenetelmä kannattaa valita maapohjan viljavuuden mukaan. Uudistamistyöt tulee aloittaa mahdollisimman pian pääte-hakkuun jälkeen. Pienestä taimikosta poistetaan reikäperkauksella taimien kasvua haittaava vesakko. Heinäntorjunta on erityisen tärkeää herkästi heinittyvillä aloilla. Näin varmistetaan taimien nopea kasvuun lähtö. Varsinaisessa taimikonhoidossa poistetaan kasvatettavia taimia haittaava puusto. Oikea-aikaisella taimikonhoidolla varmistetaan laadukas ja taloudellisesti kannattava puuntuotanto. Uudistamismenetelmä (luontainen uudistaminen, istutus tai kylvö) valitaan maaperän rehevyyden ja tavoiteltavan puulajin perusteella. Maanmuokkausmenetelmä (äestys, laikutus, mätästys tai laikku-mätästys) valitaan uudistamismenetelmän, puulajin ja maaperän perusteella. Uudistusalan pintamaata muokataan, jotta taimet lähtisivät mahdollisimman nopeasti kasvuun. Pienissä taimikoissa heinäntorjunnalla ja vesakon raivauksella avataan kasvutilaa puun taimille. Taimikonhoidolla kohdennetaan metsän kasvu haluttuihin puulajeihin ja puihin. Tällöin jäljelle jäävät puut saavat tarvitsemaansa valoa ja ravinteita. Energiapuun korjuulla hoidetaan liian tiheänä kasvanutta metsää. Ohut runkopuu on hyvää materiaalia uusiutuvan energian tuotannossa. Kasvatus- tai terveyslannoituksella on mahdollista lisätä kasvu-paikalle niitä ravinteita, jotka rajoittavat eniten puuston kasvua. Kunnostusojituksessa avataan umpeen kasvaneet ojat ja parannetaan kosteiden paikkojen puuston kasvua. Ennakkoraivauksessa kaadetaan hakkuutöitä haittaava pienpuusto. Hyväkuntoisen metsätien varrelta puu käy yleensä kaupaksi hyvään hintaan. Myös metsänhoitotöiden teko ja metsän virkistyskäyttö helpottuvat.

18 Kunta Alue Ms Tilat??? jne Osa 5 Sivu 1 / 2 Hoitotyöryhmä Hoitotyö Hoitotyöpinta-alat Hakkuista riippuvat, ha Hakkuista riippumattomat, ha Yhteensä ha Luontainen uudistaminen, luontainen 4,7 3,8, luontainen 2,0 6,7 3,8 Istutus Douglaskuusi, istutus 1,0, istutus 25,5 10,3, istutus 5,8 Rauduskoivu, istutus 11,2 8,8 Tammi, istutus 1,0 42,5 21,1 Raivaus Mekaaninen raivaus 5,2 77,3 24,3 77,3 29,5 Maanpinnan käsittely Laikkumätästys 22,4 3,4 Ojitusmätästys 10,2 5,2 32,6 8,6 Uudistamisen varmistaminen Kuusen täydennysistutus 0,8 Mekaaninen heinäntorjunta 3,0 Mekaaninen perkaus 2,8 17,8 2,8 21,6 Taimikonhoito ja -kunnostus Nuoren metsän kunnostus 5,8 22,1 Pienpuuston hoito 0,8 Taimikon hoito 0,7 49,8 6,5 72,7 Muut mh-työt Kunnostusojitus 19,6 Pystykarsinta 1,0 20,6 168,4 177,9 10,5 63,6 106,8 41,2 24,4 79,2 20,6 346,3

19 Osa 5 Sivu 2 / 2 Hoitotyöryhmä Hoitotyö Hoitotyöpinta-alat Hakkuista riippuvat, ha Hakkuista riippumattomat, ha Yhteensä ha ha 120 ryhmittäin Riippuu hakkuusta Ei riipu hakkuusta ,3 6, ,5 72, ,1 Istutus 32,6 6,7 3,8 8,6 Luontainen uudistaminen M aanpinnan käsittely 20,6 29,5 M uut mh-työt Raivaus Taimikonhoito ja - kunnostus 2,8 21,6 Uudistamisen varmistaminen

20 Kunta Alue Ms Metsänhoitotyöehdotukset Osa 6 Sivu 1 / 5 Pa,ha Hoitotyö n Hoitotyön ajankohta ajankohta Kunta 694 Alue 823 Ms 10??? jne. Lohko , vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus v. hakkuustaosalla kuviota Rauduskoivu, istutus v. hakkuustaosalla kuviota 4 1,1 Taimikon hoito ,8 Taimikon hoito ,1 Taimikon hoito ,0 Taimikon hoito , vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus vuonna 14 0, vuonna Laikkumätästys vuonna Rauduskoivu, istutus vuonna 15 0,6 Nuoren metsän kunnostus , vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus vuonna , vuonnaosalla kuviota Laikkumätästys vuonnaosalla kuviota, istutus v. hakkuustaosalla kuviota 17 0,6 Taimikon hoito ,2 Taimikon hoito , vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus v. hakkuusta 21 0,8, luontainen v. hakkuusta 22 1,3 Mekaaninen perkaus Taimikon hoito , vuonna Laikkumätästys vuonna Rauduskoivu, istutus v. hakkuusta 25 2, vuonna Laikkumätästys vuonna Rauduskoivu, istutus v. hakkuusta 26 2, vuonna Laikkumätästys v. hakkuusta, istutus v. hakkuusta 27 0,4 Laikkumätästys Rauduskoivu, istutus

21 Osa 6 Sivu 2 / 5 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta 29 1,0 Laikkumätästys Douglaskuusi, istutus Tammi, istutus ,5 Nuoren metsän kunnostus Pystykarsinta ,7 Taimikon hoito Osalla kuviota Osalla kuviota 36 2, vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus vuonna 37 2,0 Laikkumätästys Rauduskoivu, istutus , vuonna Laikkumätästys vuonna Rauduskoivu, istutus vuonna 41 1,5 Mekaaninen perkaus Taimikon hoito ,5 Taimikon hoito ,6 Taimikon hoito ,8, luontainen Osalla kuviota, istutus Osalla kuviota Rauduskoivu, istutus Osalla kuviota 45 1,7 Taimikon hoito ,0 Nuoren metsän kunnostus vuonna 48 4,1 Kunnostusojitus ,6 Kunnostusojitus vuonna 50 2, Kunnostusojitus ,4 Kunnostusojitus ,7 Kunnostusojitus ,7 Taimikon hoito v. hakkuusta 55 1,8 Mekaaninen heinäntorjunta Mekaaninen perkaus ,2 Mekaaninen heinäntorjunta Mekaaninen perkaus , vuonna Ojitusmätästys vuonna, luontainen vuonna 61 2,9 Mekaaninen raivaus Ojitusmätästys , istutus Mekaaninen perkaus ,3 Mekaaninen raivaus Ojitusmätästys , istutus Mekaaninen perkaus

22 Osa 6 Sivu 3 / 5 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta 64 0, Rauduskoivu, istutus ,7 Taimikon hoito ,5 Pystykarsinta ,9 Mekaaninen perkaus , ,3 Nuoren metsän kunnostus ,8 Taimikon hoito ,6 Taimikon hoito Osalla kuviota Osalla kuviota 82 1, vuonnaosalla kuviota 89 1,3 Taimikon hoito ,9 Nuoren metsän kunnostus ,8 Ojitusmätästys vuonna, istutus v. hakkuusta 96 5, vuonna Ojitusmätästys vuonna, istutus v. hakkuustaosalla kuviota, istutus v. hakkuustaosalla kuviota 97 3, ,6 Nuoren metsän kunnostus ,1 Nuoren metsän kunnostus , vuonna 102 0, vuonna 103 0,4 Taimikon hoito , vuonna 108 1, vuonna , vuonna 109 0, vuonna 113 0,9 Nuoren metsän kunnostus , vuonna 116 0, vuonna 118 1,1, luontainen v. hakkuusta 126 1,3, istutus Osalla kuviota Rauduskoivu, istutus Osalla kuviota 127 0, vuonna Laikkumätästys vuonna Rauduskoivu, istutus v. hakkuusta 128 0, vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus vuonna 129 0, vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus vuonna 130 0,6 Taimikon hoito

23 Osa 6 Sivu 4 / 5 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta 131 0,9 Nuoren metsän kunnostus ,0 Taimikon hoito , vuonna 134 0, vuonna 137 0,5 Nuoren metsän kunnostus vuonna 140 1,0 Rauduskoivu, istutus Osalla kuviota Mekaaninen heinäntorjunta Mekaaninen perkaus ,5 Taimikon hoito ,8 Nuoren metsän kunnostus , vuonna 153 0, vuonna 154 0,8 Nuoren metsän kunnostus , vuonna Laikkumätästys vuonna, istutus vuonnaosalla kuviota Rauduskoivu, istutus vuonnaosalla kuviota 169 0,8 Pienpuuston hoito ,5, luontainen v. hakkuusta Mekaaninen perkaus v. hakkuusta ,3, luontainen v. hakkuusta Mekaaninen perkaus v. hakkuusta 173 0,8 Nuoren metsän kunnostus , ,6 Taimikon hoito , vuonna 184 2,9 Nuoren metsän kunnostus , , vuonna 188 1,6 Ojitusmätästys vuonna, istutus v. hakkuusta 192 2, vuonna 193 2, ,1 Nuoren metsän kunnostus , vuonna 198 0,5 Nuoren metsän kunnostus ,5 Nuoren metsän kunnostus ,6 Taimikon hoito ,4 Taimikon hoito ,6 Mekaaninen perkaus Taimikon hoito , vuonna

24 Osa 6 Sivu 5 / 5 Pa,ha Hoitotyö n ajankohta Hoitotyön ajankohta 214 2,4 Mekaaninen perkaus Taimikon hoito ,1 Mekaaninen perkaus Taimikon hoito ,1 Taimikon hoito ,5 Taimikon hoito ,8 Kuusen täydennysistutus Mekaaninen perkaus ,5 Taimikon hoito , vuonna 228 2, vuonna 229 2, vuonna 231 0, vuonna 232 0,3 Taimikon hoito ,2 Laikkumätästys vuonna, istutus v. hakkuusta 235 0,6 Taimikon hoito ,5 Nuoren metsän kunnostus ,6 Nuoren metsän kunnostus ,3 Nuoren metsän kunnostus vuonna 244 1,4 Nuoren metsän kunnostus ,4 Nuoren metsän kunnostus , , vuonna 248 7,1 Taimikon hoito , vuonna 255 8, vuonna , vuonna 258 7, Osalla kuviota Osalla kuviota

25 4. tiedot ja erityisominaisuudet tiedoista selviää kuvion pinta-ala, puumäärä puutavaralajeittain, kasvupaikkatyyppi sekä hakkuu ja hoitoehdotukset. Erityisominaisuuksissa kerrotaan kuviolla olevat metsälaki- ja luonnonsuojelulakikohteet. Erityisominaisuuksiin voidaan kuviokohtaisesti merkitä myös metsän käyttötarkoitukseen liittyvät erityispiirteet, muinaisjäännökset, perinneympäristöt, arvokkaat elinympäristöt, maisema-arvot ja mahdolliset metsätuhot. Metsäluonnon monimuotoisuus Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt Metsäsuunnitelmaan merkitään maastosta löytyneet erityisen tärkeät elin-ympäristöt. Säilytettävät elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnon-tilaisen kaltaisia ja ympäristöstään selvästi erottuvia. Metsälain mukaan näitä arvokkaita alueita on käsiteltävä niin, että niiden ominaispiirteet säilyvät. Metsälain tärkeitä elinympäristöjä ovat: 1. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt; 2. lehto- ja ruohokorvet, metsäkorte- ja muurainkorvet, letot, vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot, luhdat; 3. rehevät lehtolaikut; 4. pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla; 5. rotkot ja kurut; 6. jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät; 7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisimmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat. Metsälain tärkeät elinympäristöt pitää ilmoittaa metsänkäyttöilmoituksessa, jos hakkuu ulottuu arvokkaan elinympäristön viereen tai jos hakkuualueella on arvokas elinympäristö. Suojelusta johtuviin taloudellisiin menetyksiin metsänomistaja voi hakea metsätalouden ympäristötukea. Muut arvokkaat luontokohteet Muita arvokkaita luontokohteita metsänomistaja voi säästää oman harkintansa mukaan. Arvokkaita ovat muun muassa lehdot, pienvesien lähimetsät, suot, luhdat ja tulvametsät sekä vanhat metsät, joissa on runsaasti eri-ikäistä lahopuuta. Harjuilla, maan kohoamisrannikoilla ja erityisen ravinteikkailla alueilla on omat arvokkaat luontotyyppinsä.

26 Metsien monimuotoisuutta lisäävät muun muassa lahot maapuut, kolopuut, tuulenkaadot ja kelot sekä vanhat haavat, koivut, raidat, pihlajat ja jalot lehtipuut.

27 Kunta Alue Ms kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Kunta 694 Alue 823 Ms 10??? jne ,1 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Rauduskoivu Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (ylitiheä,hoitamaton) Vallitseva jakso , , ,1 Rauduskoivu ,2 Haapa ,2 Harmaaleppä ,0 Nuoren metsän hoito kuviolla mahdollista ,2 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,9 Hieskoivu ,9 Haapa ,5 9,2 Avohakkuu K 295 v. Laikkumätästys, istutus Osalla kuviota Rauduskoivu, istutus Osalla kuviota n pohjoisosassa on kuusivaltaista, eteläosassa koivuvaltaista metsää. v. 1 v. hakk. 1 v. hakk ,6 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , , ,7 Rauduskoivu ,0 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Näköalapaikka Harvenettu männikkö, ei toimenpidetarvetta. LUMOS-kohde ,1 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Rauduskoivu Vallitseva jakso , , ,3 Rauduskoivu ,3 Havupuita suositaan taimikonhoidossa. Taimikon hoito

28 Osa 8 Sivu 2 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji ,1 ha Metsämaa Kangas Kuivahko kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , , ,1 Rauduskoivu ,0 Puuston koko vaihtelee kuviolla ravinteisuuden mukaan ,8 ha Metsämaa Kangas Kuiva kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , ,1 Vanha sorakuoppa. Taimikon hoito ,1 ha Metsämaa Kangas Kuivahko kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , , ,2 Rauduskoivu ,9 ä suositaan taimikonhoidossa. Taimikon hoito ,3 ha Metsämaa Kangas Kuivahko kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , , ,0 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Rauduskoivu Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (ylitiheä,hoitamaton) v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso , , ,1 Rauduskoivu ,8 Hieskoivu ,7 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Lumituho Lievä Taimikon hoito n länsiosassa koivuvaltaista, itäosassa mäntyvaltaista metsää.

29 Osa 8 Sivu 3 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji ,1 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , , ,8 Rauduskoivu , ,4 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , ,8 5,4 Avohakkuu K 215 v. Laikkumätästys, istutus v. v ,2 ha Metsämaa Kangas Kuivahko kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , , ,0 Rauduskoivu , ,6 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , , ,8 Rauduskoivu , ,2 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso , ,6 7,2 Avohakkuu K 300 v. Laikkumätästys Rauduskoivu, istutus v. v.

30 Osa 8 Sivu 4 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji ,6 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Rauduskoivu Vallitseva jakso ,7 Rauduskoivu ,6 Haapa ,8 Paju ,5 Pihlaja ,8 Energiapuun korjuu mahdollista. Nuoren metsän kunnostus ,2 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,7 6,7 Avohakkuu K 280 v. Laikkumätästys, istutus v. v ,9 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,7 6,7 Kaistalehakkuu K 130 v. Osalla kuviota Laikkumätästys Osalla kuviota, istutus Osalla kuviota v. 1 v. hakk ,6 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Rauduskoivu Vallitseva jakso , ,1 Rauduskoivu ,5 Pihlaja ,4 Kuusta suositaan taimikonhoidossa. Taimikon hoito ,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso , ,1 Rauduskoivu ,3 9,8 Avohakkuu K 267 lla on avohakkuulemikko.

31 Osa 8 Sivu 5 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji ,2 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa Rauduskoivu Vallitseva jakso , , ,1 Rauduskoivu ,5 0,9 Ylispuiden poisto K 25 Taimikon hoito lla ylispuunpoistoleimkko ,9 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , ,7 8,3 Avohakkuu K 294 v. Laikkumätästys, istutus lla saattaa olla liito-orava. Tarkistettava leimikon teon yhteydessä ja rajattava mahdollisesti toimenpiteiden ulkopuolelle. lla avohakkuleimikko. v. 1 v. hakk ,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Vallitseva jakso ,0 Hieskoivu ,6 Alikasvos ,6 Suojuspuuhakkuu T 50, luontainen 2 v. hakk. 0, ,3 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Eri-ikäinen metsä lla on melko hyvä alikasvoskuusikko. Suojuspuuhakkuussa poistetaan osa kuusista, jotta alikasvos saa tilaa ,3 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Vallitseva jakso , ,2 Hieskoivu ,1 Paju ,1 Pihlaja ,1 Reikäperkaus 2013 tai Mekaaninen perkaus Taimikon hoito ,0 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso , , ,9 Hieskoivu ,8 Haapa ,7

32 Osa 8 Sivu 6 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji ,9 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,2 Hieskoivu ,9 10,1 Avohakkuu K 340 v. Laikkumätästys Rauduskoivu, istutus v. 1 v. hakk ,4 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso , ,2 Rauduskoivu ,1 6,7 Avohakkuu K 200 v. Laikkumätästys Rauduskoivu, istutus lla on muutamia pystyynkuivaneita kuusia. Kirjanpainajatuhojen leviämisen estämiseksi kuviolla on suoritettava avohakkuu. ssa kuvion länsiosan lehtipuuvaltainen lehtoalue jätetään käsittelemättä. Harvennus suoritettu Osalle kuviota voi kokeilla istuttaa myös jalopuita. v. 1 v. hakk ,8 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso , ,1 Rauduskoivu ,5 Haapa ,4 8,4 Avohakkuu K 272 v. Laikkumätästys, istutus hakataan useammassa osassa, jottei maisema muutu liikaa kerralla, osa mahdollisesti seuraavalla suunnnitelmakaudella. jä, haapoja ja rauduskoivuja jätetään säästöpuiksi hakkuussa. lla avohakkuuleimikko. 1 v. hakk. 1 v. hakk ,4 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Kehityskelvoton, aukkoinen,harva Rauduskoivu Vallitseva jakso , , ,6 Rauduskoivu ,0 Laikkumätästys Rauduskoivu, istutus ,2 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso , ,1 Rauduskoivu ,2 Alikasvos , ,0 Rauduskoivu ,0

33 Osa 8 Sivu 7 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji ,0 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Kehityskelvoton, aukkoinen,harva Lehtikuusi Vallitseva jakso ,3 Kontortamänty ,5 Lehtikuusi ,7 Metsälehmus ,1 Laikkumätästys Douglaskuusi, istutus Osalla kuviota Tammi, istutus Osalla kuviota lle on istutettu eri puulajeja. Aukkoalueille voisi istuttaa lisää erikoispuita ,1 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , , ,7 Hieskoivu ,6 Haapa , ,5 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Vaahtera Vallitseva jakso , ,9 Haapa ,5 Metsälehmus ,2 Vaahtera ,2 Nuoren metsän kunnostus Pystykarsinta lle on istutettu paljon erikoispuulajeja. Puusto-ositteen puiden lisäksi kuviolta löytyy mm. saarnia ,1 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Vallitseva jakso , , ,8 Rauduskoivu ,1 Väljennyshakkuu. Osalla kuvion länsiosaa ei ole harvennustarvetta. Harvennus suoritettu ,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Rauduskoivu Kehityskelpoinen, tyydyttävä (ylitiheä,hoitamaton) v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso , ,6 Rauduskoivu ,9 Ensiharvennus on pahasti myöhässä. Kehityskelpoisisa alikasvoskuusia pyritään säästämään hakkuussa. Harvennus suoritettu 2013.

34 Osa 8 Sivu 8 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji ,7 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa Rauduskoivu Vallitseva jakso , , ,1 Rauduskoivu ,0 Kehityskelpoisille havupuille tehdään tilaa taimikonhoidossa. Taimikon hoito ,1 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , ,5 Rauduskoivu ,9 Haapa ,9 Harvennettu nuori männikkö. Ei toimenpidetarvetta ,2 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva jakso ,5 Rauduskoivu ,5 Haapa ,9 9,9 Avohakkuu K 280 v. Laikkumätästys, istutus Uudistuskypsä kuusivaltainen metsä. n länsireunassa on muuta kuviota nuorempaa lehtipuuvaltaista metsää. Osalle kuviota voi istuttaa myös erikoispuita. v. v ,0 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Kehityskelvoton, aukkoinen,harva Rauduskoivu Vallitseva jakso , ,4 Rauduskoivu ,4 Laikkumätästys Rauduskoivu, istutus Kehityskelpoiset luonnontaimet säästetään. lla on muutama omenapuu. Suojametsä ,2 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Korjuuaika Ei toimenpiteitä Kertymä Vallitseva jakso , ,3 Rauduskoivu ,4 Haapa ,4 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Puro Metsälain tärkeä elinympäristö lla on runsaasti lahopuustoa. Ei toimenpiteitä.

35 Osa 8 Sivu 9 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji ,1 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Korjuuaika Ei toimenpiteitä Kertymä Vallitseva jakso ,7 Rauduskoivu ,5 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Puro Metsälain tärkeä elinympäristö 6,2 Avohakkuu T 295 v. Laikkumätästys Rauduskoivu, istutus lla on pystyynkuivaneita kuusia (mahdollisesti kirjanpainajia).puron varteen on jätettävä suojavyöhyke. v. v ,3 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Haapa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (aukkoinen,harva) Vallitseva jakso ,3 Rauduskoivu ,3 Haapa ,5 Harmaaleppä ,5 Raivaus ja harvennus ovat mahdollisia kuviolla ,5 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , ,3 Rauduskoivu ,5 Pihlaja ,1 Mekaaninen perkaus Taimikon hoito ,5 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , ,6 Rauduskoivu ,0 Lehtikuusi ,5 Pihlaja ,5 Taimikon hoito ,6 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso , , ,1 Rauduskoivu ,4 Pihlaja ,1 Taimikon hoito

36 Osa 8 Sivu 10 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji ,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 05 Suojuspuumetsikkö Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , ,8 Hieskoivu ,5 Harmaaleppä ,6 Alikasvos , ,0 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Lähde Metsälain tärkeä elinympäristö, luontainen Osalla kuviota, istutus Osalla kuviota Rauduskoivu, istutus Osalla kuviota lla pitäisi olla lähde, mutta ei tullut vastaan. n eteläosassa on nuorempaa lehtipuuvaltaista metsää. Osalla kuviota on hyvin luonnontaimia. Aukkopaikkoihin voi istuttaa taimia. lla on ollut kirjanpainajien tappamia kuusia. Suojuspuuhakkuu suoritettu ,7 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo T2 Taimikko yli 1.3 m Rauduskoivu Vallitseva jakso , ,2 Rauduskoivu ,4 Pihlaja ,4 Kehityskelpoisille kuusille tehdään tilaa taimikonhoidossa. Taimikon hoito Vallitseva jakso ,8 5,8 Harvennushakkuu T 45 Kunnostusojitus on mahdollista kuviolla ,0 ha Metsämaa Räme Kuivahko kangas ja vastaava suo 02 Nuori kasvatusmetsikkö Muuttuma Turvemaa Kehityskelpoinen, tyydyttävä (ylitiheä,hoitamaton) Vallitseva jakso ,5 4,5 Ensiharvennus T 40 Nuoren metsän kunnostus v. Ensiharvennus ja nuoren metsän hoito heti! v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v ,2 ha Metsämaa Räme Kuivahko kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v ,1 ha Metsämaa Räme Kuivahko kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso ,7 6,7 Harvennushakkuu T 55 Kunnostusojitus kunnostusojituksen yhteydessä.

37 Osa 8 Sivu 11 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Vallitseva jakso , ,7 Hieskoivu ,0 7,1 Harvennushakkuu T 60 v. Harvennus kunnostusojituksen yhteydessä. Kunnostusojitus Vallitseva jakso , ,1 Hieskoivu ,8 Kunnostusojitus Kunnostusojitus Vallitseva jakso , ,5 Hieskoivu ,8 7,3 Harvennushakkuu T 50 Kunnostusojitus Puusto on kuvion pohjoisosassa eteläosaa nuorempaa. Vallitseva jakso , ,9 Kunnostusojitus lle on jäänyt jonkin verran puita ajamatta harvennuksen yhteydessä ,6 ha Metsämaa Räme Kuivahko kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v ,8 ha Metsämaa Räme Tuore kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v ,4 ha Metsämaa Räme Kuivahko kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v ,7 ha Metsämaa Räme Kuivahko kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v ,7 ha Metsämaa Korpi Tuore kangas ja vastaava suo Y1 Ylispuustoinen taimikko Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso ,8 Ylispuusto ,8 Ylispuiden poisto T 75 Taimikon hoito 2 v. hakk. 2, , ,4 Hieskoivu ,7 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Eri-ikäinen metsä Osa ylispuista jätetään säästöpuiksi ja suojamaan kuusentaimikkoa. metsurityönä.

38 Osa 8 Sivu 12 / 55 Lohko Ala paikka Kehitysluokka Pääpuulaji Vallitseva jakso , , , ,0 Hieskoivu ,7 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Eri-ikäinen metsä Epätasainen metsä ,8 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo T1 Taimikko alle 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , ,2 Monimuotoisuus ja erityispiirteet Vanha asuinalue Mekaaninen heinäntorjunta Mekaaninen perkaus Paikoin heikosti taimia. Osa taimista on istutettu muokkaamattomaan maahan. Heinäys ja täydennysistutustarvetta on tarkkailtava. n eteläosassa on kivikautinen asuinpaikka. Vallitseva jakso ,2 5,2 Harvennushakkuu T ,2 ha Metsämaa Kangas Tuore kangas ja vastaava suo T1 Taimikko alle 1.3 m Keskikarkea tai karkea kangasmaa Vallitseva jakso , ,2 Heinäntorjunta ensi kesä. Mekaaninen heinäntorjunta Mekaaninen perkaus Vallitseva jakso ,9 6,9 Harvennushakkuu T ,2 ha Metsämaa Korpi Lehtomainen kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Turvekangas Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v ,7 ha Metsämaa Räme Kuiva kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v v m²/ha kpl/ha cm m /v ,6 ha Metsämaa Räme Kuiva kangas ja vastaava suo 03 Varttunut kasvatusmetsikkö Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v ,0 ha Metsämaa Räme Kuiva kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Muuttuma Turvemaa v m²/ha kpl/ha cm m /v Vallitseva jakso ,9 3,9 Siemenpuuhakkuu T 130 v. Ojitusmätästys, luontainen v. v.

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015

Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 RN:o 15:1/1 n. 2,5 ha RN:o 2:131 18,5 ha RN:o 2:87/0 37,1 ha Maanmittauslaitos 2015 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2015 n. 2,5 ha RN:o 15:1/1 RN:o 2:87/0 37,1 ha RN:o 2:131 18,5 ha Raimola 595-427-2-87/0

Lisätiedot

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024

Hakkuut kuvioittain vuosina 2015-2024 Sivu 13 12.5.2015 Hakkuut kuvioittain vuna 2015-2024 Kuvio Hakkuutapa Korjuu- Ehdotettu Pinta- Hakkuumäärä yhteensä ja puutavaralajeittain Lisäksi energiapuuta, m³ Tulot ja menot, 20 Harvennus Talvi 2015

Lisätiedot

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha

RN:o 2:95 2,5 ha. RN:o 2:87 n.19,3 ha RN:o 2:95 2,5 ha RN:o 2:87 n.19,3 ha Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014 2,5 ha Palonen 595-427-2-95 Raimola 595-427-2-87 Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus

Lisätiedot

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA

- METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA METSIKKÖKUVIO - METSÄNHOIDON JA HAKKUIDEN KÄSITTELY-YKSIKKÖ. - PUUSTOLTAAN JA MAAPOHJALTAAN YHTENÄINEN ALUE - JAKOPERUSTEENA MYÖS KEHITYSLUOKKA TOIMENPITEET 1 2 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Lisätiedot

Metsänhoitotyöt kuvioittain

Metsänhoitotyöt kuvioittain Sivu 17 5.4.2019 Metsänhoitotyöt kuvioittain 794 Taimikonharvennus 2020 0,2 78 797 Nuoren metsän kunnostus 2020 0,2 185 Mahdollisesti liito-oravalle soveltuva alue.sekapuustoisuus säilytetään. 801 Nuoren

Lisätiedot

n.20,5 ha

n.20,5 ha 476-406-0- n.20,5 476-406-0- n.20,5 Maununsuo kt. 476-406-0- Peruskartta Mittakaava :5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN (508095, 6988752) Copyright Maanmittauslaitos 206/Copyright Lantmäteriverket

Lisätiedot

RN:o 23:36. n.58,8 ha

RN:o 23:36. n.58,8 ha ?? RN:o 23:36 n.58,8 ha 0 metri Mittakaava: 1:10 000 400,0? Maanmittauslaitos 2014 Lupanumero 3069/MML/14 Karttakeskus 2014? Tammasuo 687-414-23-36 0 3 000 metri Mittakaava: 1:75 000 Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Saija Huuskonen, Jaakko Repola & Jari Hynynen Tampere 15.3.2016 Biotalouden teemaseminaari Metsän mahdollisuudet biotaloudessa Pirkanmaan verkostopäivä Johdanto

Lisätiedot

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022

Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Sivu 1 Metsäsuunnitelma vuosille 2013-2022 Omistaja Metsänomistaja Malli Osoite Metsätie 1, 00100 HELSINKI Puhelin 050-1234567 Sähköposti matti.metsanomistaja@metsa.fi Metsäsuunnitelman pinta-alat: Metsämaa

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016

ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 SISÄLTÖ MAA JA PUUSTO NETTONYKYARVO NETTOTULOT JA HAKKUUKERTYMÄT ARVOMETSÄ METSÄN ARVO 15.3.2016 KUNTA TILA REK.NRO 1234567892 LAATIJA: Antti Ahokas, Metsäasiantuntija 2 KASVUPAIKKOJEN PINTAALA JA PUUSTO

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3

Kuvioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuioluettelo ROVANIEMI / Alue 15 / Metsäsuunnitelma 1 / AAVASAKSANNELONEN / Lohko 3 Kuio Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku,

Lisätiedot

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu

Kiertoaika. Uudistaminen. Taimikonhoito. Ensiharvennus. Harvennushakkuu Metsäomaisuuden hyvä hoito Kiertoaika Uudistaminen Taimikonhoito Ensiharvennus 1 Harvennushakkuu Metsän kiertoaika Tarkoittaa aikaa uudistamisesta päätehakkuuseen. Vaihtelee alueittain 60 120 vuotta Kierron

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Tila: Ahola 1:6 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto...

Lisätiedot

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS

7.6.2013. Kuhmon kaupunki PL 15 88901 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 044 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS 7.6.213 Kuhmon kaupunki PL 15 8891 KUHMO Yhteyshenkilö Mika Hakkarainen, puh. 44 7255 258 E-mail: mika.hakkarainen@kuhmo.fi MYYNTITARJOUS TARJOUS Myyntitarjoukseni Metsähallituksen puolesta Kuhmon kaupungissa

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

w metsänhoitoyhdistys

w metsänhoitoyhdistys w metsänhoitoyhdistys Lausunto metsän arvosta Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot Muut arviossa

Lisätiedot

Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito

Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito Metsään peruskurssi, luento 4 Taimikonhoito ja taimikon varhaishoito Lassi Hakulinen 2.10.2013 TAIMIKON VARHAISHOITO JA TAIMIKONHOITO - kehitysluokat, yleistä taimikonhoidosta - taimikon varhaishoito -

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa Pohjois-Suomi Ohje hakkuukoneen kuljettajalle HARVENNUKSEN TAVOITTEET Harvennuksen tavoitteena on keskittää metsikön puuntuotoskyky terveisiin,

Lisätiedot

METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023

METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023 METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2023 Tilojen nimet ja Savinala, Mekrinniemi 146-420-1-63 kiinteistönumerot Ahola, Molssi 146-420-1-6 Viitalaidun, Parissavaara 146-430-1-64 Suotalo, Sonkaja 146-432-30-14

Lisätiedot

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 MS-Yhdistelmätuloste Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 Kuvio Pa,ha Kasvupaikka Kehitysluokka Pääpuulaji Tilavuus, m³/ha Lohko 115 Alue 210 Ms 115 KANTOLA 23,0 0,9 Kuivahko kangas ja vastaava suo

Lisätiedot

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Päivän teemat Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Metsätaloutta koskevia lakeja Metsälaki (muutos 1.1.2014) Laki puutavaran mittauksesta (muutos 1.7.2013) Laki

Lisätiedot

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013 Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet Ari Lemetti 25.9.2013 1 KEHITYSLUOKAT JA UUDISTAMINEN OSIO 3 kehitysluokkien merkitys metsänhoidossa, tuntomerkit ja keskeiset toimenpiteet kussakin kehitysluokassa

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus EEROLA 167-431-2-4 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa käytettävät

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80101 Joensuu Tila: Suotalo 30:14 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen

Lisätiedot

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0.

Yhteensä 70 185 204 114 88 25.0 21.0 485 21.0 5.2 Mänty 70 160 176 105 70 25.0 21.0 414 18.0 4.6 Hieskoivu 70 25 28 9 18 25.0 21.0 71 3.0 0. Siu 20 (1) Nimetön 623-423-5-127 24.9.2014 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015

Sastamalan kaupungin metsäomaisuus. Katariina Pylsy 30.9.2015 Sastamalan kaupungin metsäomaisuus Katariina Pylsy 30.9.2015 Metsäomaisuuden laajuus 2013 Vammala Mouhijärvi Suodenniemi Kiikoinen Äetsä Ritajärvi Yhteensä Metsämaa 823 568 289 108 203 192 Kitumaa 81 54

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus SAUNAVAARA 422-415-34-3 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta. Ms Kasvupaikka ja pääpuulaji. Ikä. Tukkipuuta, m³ Kuitupuuta, m³. Kuvio. Puusto. Kehitysluokka.

Kuviotiedot Kunta. Ms Kasvupaikka ja pääpuulaji. Ikä. Tukkipuuta, m³ Kuitupuuta, m³. Kuvio. Puusto. Kehitysluokka. Kunta Alue Ms 182 332 159 tiedot 2019 m³/kuv. Sivu 1 / 5 Kunta 182 Alue 332 Ms 159 TIENSIVU Lohko 159 1 1,0 Kuiva kangas ja vastaava suo 120 83 86 21 0 0 0 63 0 0 0 1,7 Kallio; Muu arvokas elinympäristö

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

30.9.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1

30.9.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 30.9.2014, Joensuu 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 METSÄNOMISTAMISEN OHJAUS Luento 2 Metsien kestävä käyttö Metsän käyttöä ohjaavat lait ja suositukset Metsien suojelumahdollisuudet 10.11.2014 Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

21.10.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1

21.10.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 21.10.2014, Joensuu 1 Luento 4 METSÄN UUDISTAMINEN TASAIKÄISRAKENTEISESSA METSÄN KASVATUKSESSA Uudistamiseen vaikuttavat tekijät Nykyaikaiset metsänuudistamismenetelmät (luontainen ja viljely) ja uudistamisketjun

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

r; :-" Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \I'"_... \ -,,

r; :- Peltue.. \... ~~~\,~ \,.. ' { \\ i -, '\'I' },.,~,:... ;.:.1.. ; \I'_... \ -,, r; :-" Peltue.. \.... ~~~\,~ \,.. ' { ) \\ i -, '\'' }",.,~,:... ;.:.1.. ; \'"_... \ -,, 'f-:-...:r_ -_ -:..~-l 1-_ - - -: ~... ~- - Sahi A -, _.,,.,, 1 --- l -----.-:-_ A \ ~~ :_- \ -;-_~ - '.... -~=-~:~

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/32 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i -

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i - -~ "' ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ - jl,, '.:i - Vedenpää Mittakaava 1 :10000 TAPIO. Koordinaatista ETRS-TM35FIN ~ Keskipiste (490822, 7065779) Tulostettu 23.6.2016?()6 26;3.:.i 10-71 1 / 0 A - TAPIO.

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9

Mäntytukkipuu 55,9 46,3 11,3. Mäntykuitupuu 17,8 15,0 11,3. Kuusitukkipuu 57,2 46,6 10,6. Kuusikuitupuu 18,1 14,8 10,6. Koivutukkipuu 44,2 36,7 10,9 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Tilakauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus PYSTYKIVENAHO 422-406-8-37 RIMPIAHO 422-406-8-42 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN

Lisätiedot

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta

Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Uusi metsälaki riistanhoidon kannalta Lapua 26.11.2013 Antti Pajula Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Tasaikäisrakenteinen metsätalous Tavoitteena tasarakenteisen ja -ikäisen

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

itysluokkien pinta-alat, ha etsä alueen maapohjiin. Mikäli

itysluokkien pinta-alat, ha etsä alueen maapohjiin. Mikäli unta Alu 6 46 7.6.8 Puuston khitysluokat h 8-7 tr Alkujakauma itysluokkin pinta-alat, ha tr Loppujakauma 8 6 4 b 4 ja ikko Uudistusala taim Nuori kasvatusmtsä Varttunut UudistuskYPsä Eriikäisrakntinn m

Lisätiedot

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012

Koivun laatukasvatusketjut. Pentti Niemistö 21.8.2012 Koivun laatukasvatusketjut Pentti Niemistö 21.8.2012 Raudus vai Hies Raudus- ja hieskoivun laatuerot Rauduskoivut kasvavat järeämmiksi ja suoremmiksi syynä puulaji sinänsä, mutta myös kasvupaikka, joka

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 5 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus JOKELA 422-432-7-57 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme

Taimikonhoito. Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimikonhoito Elinvoimaa Metsistä- hanke Mhy Päijät-Häme Taimitermejä Pieni taimikko: keskipituus alle 1,3 metriä Varttunut taimikko: keskipituus yli 1,3 metriä, keskiläpimitta alle 8 cm Ylispuustoinen

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA. Timo Pukkala

TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA. Timo Pukkala TUTKIMUSTULOKSIA JA MIELIPITEITÄ METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOISTA Timo Pukkala Sisältö Jaksollinen jatkuva Tasaikäisen metsän jatkuva kasvatus Alikasvos Metsän uudistaminen Metsänhoidon tukeminen Säännöllisen

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 Sivu 1 / 4 ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus KOIVUNIEMI 426-405-182-3 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa käytettävät hinnat Avohakkuu Harvennus Ensiharvennus /m³ /m³ /m³

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 9.6.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

ARVIOLAUSUNTO 19.8.2014 METSÄSELVITYS. OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa

ARVIOLAUSUNTO 19.8.2014 METSÄSELVITYS. OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa " r 19.8.2014 METSÄSELVITYS OTSO Metsäpalvelut Henri Maijala Pielisentie 54-56 81700 Lieksa Pohjois-Karjalan ulosottovirasto Lieksan sivutoimipaikka Urheilukatu 3 A 81700 Lieksa ARVIOLAUSUNTO Arvion kohde

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Puh. 0,8 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 0,8. m3 m3 m3 m3 0,0 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 25 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 28.8.215 1/ 5 Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Silomäki Pasi Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

Metsäohjelma 2016 16.11.2015

Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Metsäohjelma 2016 16.11.2015 Espoon kaupunki 2015 Metsäohjelma 2016 1 Yhteenveto Tähän metsäohjelmaan on koottu Espoon kaupungin metsissä vuoden 2016 aikana tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt. Vuosityöohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0.

Yhteensä 35 71 129 8 117 15.9 14.4 994 18.0 5.5 Mänty 35 63 115 8 104 16.0 14.5 869 16.0 4.8 Kuusi 35 8 14 1 13 15.0 14.0 125 2.0 0. Siu 20 (1) Kannasto 743-425-5-221 3.6.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu kuiolla

Lisätiedot

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus

Metsäarvio. ~ metsänhoitoyhdistys. Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus ~ metsänhoitoyhdistys Metsäarvio 1(2) Toimeksiantaja Arvion tarkoitus Kohde ja omistus Pinta-ala ja tietolähde Maaperätiedot Kasvupaikat Arviokäynti Kuvaus arviomenetelmästä Kehitysluokkien rakenne Puustotiedot

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6

Mäntytukkipuu 58,5 48,1 11,8. Mäntykuitupuu 18,5 15,5 11,8. Kuusitukkipuu 60,2 48,7 11,1. Kuusikuitupuu 19,1 15,5 11,1. Koivutukkipuu 45,8 37,7 11,6 TILA-ARVIO Sivu 1 / 4 TILA-ARVIO TILA-ARVION KÄYTTÖTARKOITUS Kiinteistökauppa ASIAKKAAN TIEDOT Tilat/määräalat Kiinteistötunnus Louhikko 422-414-14-14 Omistaja Puhelin Osoite LASKENNAN TIEDOT Laskennassa

Lisätiedot

Metsälain muutoksien vaikutukset metsänkäsittelyyn

Metsälain muutoksien vaikutukset metsänkäsittelyyn Metsälain muutoksien vaikutukset metsänkäsittelyyn 37. Päättäjien Metsäakatemia Vieremällä 24.9.2014 Markku Remes, edistämispalvelujen päällikkö Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Pohjois-Savo Metsälaki

Lisätiedot

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 Kauniaisten luonnonhoitosuunnitela 2012-2021 Sisällys 1 Suunnitela-alue 1.1 Suunnitelan periaatteet 2 Suunnitelan toteutus 2.1 Tiedottainen keväällä 2010 ja koenttipyyntö asukkaille 2.2 Maastoinventointi

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/37 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/29 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0

Peruskuvioluettelo. Pituus m. Määrä/ha m 3 tai kpl. Kuusi 64 5,7 27 kpl 0. Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1. keskiarvo 64 5,9 242 kpl 0 Peruskuioluettelo Kuio 71 1,9 ha Inentoitu Joutoaa, äntyaltainen räe Kuusi 64 5,7 27 kpl 0 3 /ha Mänty 64 6,0 220 kpl 0 0,1 Yhteensä 6 3 keskiaro 64 5,9 242 kpl 0 ja /ha Kuio 72 2,3 ha kuiahko kangas,

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat

20 % havupuita 80 % lehtipuita 50 % havupuita 50 % lehtipuita. Rauduskoivu, kuusi, kataja, tukevarakenteiset lehtipensaat 3052 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Tuore Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/30 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/33 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

,14 ha

,14 ha 593-429- 63,14 593-429- 63,14 Letenselänne kt. 593-429- Peruskartta Mittakaaa 1:10000 1 Copyright Maanmittauslaitos /Copyright Lantmäterierket Koordinaatisto ETRS-TM35FIN Keskipiste (492574, 6890138) Tulostettu

Lisätiedot

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa?

Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Kannattaako metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon panostaa? Saija Huuskonen Metla Kannattavan metsänkäsittelyn menetelmät seminaari ja retkeily 13.-14.6.2013 Lahti Metsikön kasvatusketju: Puuston kehitystä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin metsät

Jyväskylän kaupungin metsät Jyväskylän kaupungin metsät 1. Metsäohjelma Metsäsuunnitelma - Kuviotieto 2. Tietojen ajantasaisuus ja päivittäminen 3. Hoitoluokitus 4. Kasvupaikat 5. Kehitysluokat 6. Ikäjakaumat 7. Puustotietoja Metsäohjelma

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Laskelma metsäkiinteistön arvosta

Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelma metsäkiinteistön arvosta Laskelman nimi: Ellola Arvioidut tilat Kunta Pinta-ala, ha Kok. ala, ha Ellola 260-409-1-8 KITEE 34,85 34,85 Yhteensä 34,85 34,85 Yhteenveto ha / m3, yht /ha 1. Metsämaan

Lisätiedot

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015

Kuvioluettelo. Sivu 20 (1) 26.3.2015 Siu 20 (1) 26.3.2015 luettelo Pinta- Pääryhmä, kasupaikka, ala, kehitysluokka ja saautettauus puulaji ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa, kasu lla 89 0,4 Metsämaa Tuore kangas,

Lisätiedot

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä

Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Laskelma Jyväskylän kaupungin metsien kehityksestä Metsävara-asiantuntija Mikko Lumperoinen Tapio Silva Oy Tammikuu 218 Jyväskylän kaupungin metsävarat tässä hakkuulaskelmassa Nykytilanne 27.11.217 Pinta-ala:

Lisätiedot

Tilahinnoittelu. Siira Jorma. Puh. 3,6 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 3,6. m3 m3 m3 m3 2,4 0,0 0,0. ha ha ha

Tilahinnoittelu. Siira Jorma. Puh. 3,6 0,0 0,0. ha ha ha. EUR EUR EUR Yhteensä 3,6. m3 m3 m3 m3 2,4 0,0 0,0. ha ha ha Metsällitus, Laatumaa, PL 94, 131 Vantaa, p. 2 64 1, etunimi.sukunimi@metsa.fi, http://www.laatumaa.com 8.8.216 1/ Asiakas Puh. Kiinteistö Vastuuhenkilö Siira Jorma Hinnoittelupäivä Toimeksiantonumero

Lisätiedot

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4 Sivu 1/10 Arviointi-pvm: 01.01.2013... 31.12.2013 R a p o r t i t Muut ehdot : arvioijan organisaatio = 'Kaikki metsäkeskukset' Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI 13:15:45 Arviointiaineiston

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma

Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu Julkilausuma MIKSI METSÄNHOITOON KANNATTAA PANOSTAA? Metsätaloudellinen aikakauslehti N:o 11 marraskuu 1948 Julkilausuma Jokainen metsäammattimies tietää, että metsiemme metsänhoidollinen tila antaa monissa suhteissa

Lisätiedot

,95 ha ,26 ha

,95 ha ,26 ha 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 402-416-3-74 24,95 402-416-3-90 9,26 Teirimäki kt. 402-416-3-74 Teerisuo kt. 402-416-3-90 Peruskartta Mittakaaa 1:5000 Koordinaatisto Keskipiste Tulostettu ETRS-TM35FIN

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/29 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 24 26 ja niiden kehitys 1997-26 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI1/ 9.8.27 1 VMI1 Maastotyöt 24 28 Otantamittauksia

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/24 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Milloin suometsä kannattaa uudistaa?

Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Milloin suometsä kannattaa uudistaa? Suometsien uudistaminen seminaari 3.12.2014 Eljas Heikkinen Suomen metsäkeskus Ojitetut suot turvekangastyypeittäin (VMI10) Ojitettuja soita puuntuotannon maalla yht.

Lisätiedot