TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT"

Transkriptio

1 1 (8) TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT Maakunnan sosiaalipäivystyksiin tulleita päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 välisenä aikana noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Keski-Suomen sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin tammi-kesäkuun aikana 341 eri sosiaalipäivystystilannetta, kun vastaava luku viime vuonna oli 370. Alkuvuotta on tasannut kiireisempi loppukevät ja alkukesä, jolloin sosiaalipäivystyksissä on Jämsän seutua lukuun ottamatta ollut tyypillisesti viime vuotta enemmän päivystystapahtumia. Sosiaalipäivystyksen yhteydenotoista suurin osa (239 tapahtumaa) tuli Kriisikeskus Mobileen. Mobilekuntien takapäivystäjille suodattuneita tapahtumia on ollut puolen vuoden aikana 231, joista 32 on tullut päivystäjän tietoon muun tahon kuin kriisikeskus Mobilen kautta. Seudullisissa sosiaalipäivystyksissä tapahtumia on tilastoitu 70. Eniten yhteydenottoja on ollut Jämsän seudun psyko-sosiaalisessa kriisipäivystyksessä, yhteensä 35. Viitaseudulla tapahtumia tammi-kesäkuussa on ollut 20 ja Saarijärven seudulla 15. Jämsän seudulla ei ole ollut toiminnassa takapäivystystä vuonna Vuoteen 2008 verrattuna päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 aikana noin 15 % vähemmän 13 Mobile-kunnan alueella etupäivystyksessä. Takapäivystyksessä tapahtumien kokonaismäärä on lähes sama kuin viime vuonna samaan aikaan. Jämsän seudun etupäivystyksessä tilastoituja sosiaalipäivystystapahtumia on yli puolet vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (74 kpl). Saarijärven seudulla ja Viitaseudulla tilastoitujen päivystystapahtumien määrä on myös ollut hieman viime vuotta vähäisempi (v Saarijärven seutu 18 kpl, Viitaseutu 22 kpl). Yhteydenottotahoina ovat viranomaisista edelleen pääasiallisesti Hätäkeskus, Poliisi ja lastensuojelulaitokset sekä seudullisissa renkaissa terveydenhuolto. Mobile-kunnissa suorien asiakasyhteydenottojen määrä oli yli 40 % (97 kpl). Sosiaalipäivystystapahtumat painottuvat edelleen viikonloppuihin (n. 70 %) ja kello 16:00 24:00 väliseen aikaan (64 %). Puolen vuoden aikana Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen asiakasmäärällä mitattuna suurimpia käyttäjäkuntia olivat Jyväskylä (62,3 %), Laukaa (7,7 %), Jämsä (6,3 %) ja Äänekoski (3,8 %). Alle 18-vuotiaiden osuus asiakkaista oli yli 60 %. Asiakkaat olivat lähes poikkeuksetta alle 65-vuotiaita. Sosiaalipäivystysasiakkuuden toistuvaisuutta ryhdyttiin seuraamaan huhtikuun alusta. Toistuvaisasiakkaita oli tilastoitu kesäkuun loppuun mennessä 64 tilanteessa, joka on reilu kolmasosa tapahtumista, joissa toistuvaisasiakkuutta on kaikkiaan tilastoitu (yht. 181 tilannetta). Yhteydenottojen taustalla olleet syyt liittyivät tyypillisimmin huoltajan/lapsen päihteiden käyttöön sekä väkivaltaan perheessä tai sen uhkaan. Päihteiden käyttöön liittyvät ensi- ja toissijaiset syyt olivat taustalla yli 40 %: sosiaalipäivystysyhteydenottoon johtaneista tapahtumista. Väkivalta tai sen uhka tilastoitiin syyksi lähes 30 % tapahtumista. Lapsen tai nuoren karkaaminen oli taustalla noin viidesosassa päivystystapahtumia tammi-kesäkuun aikana. Myös kriisiytyneet perhetilanteet ja parisuhdeongelmat työllistivät päivystyksessä puolen vuoden aikana. Karkaamisia lukuun ottamatta edellä mainitut syyt tilastoitiin tänä vuonna tammi-kesäkuun aikana useammin yhteydenottosyyksi kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi eli päivystäjältä välitöntä reagointia vaativiksi tapahtumiksi tilastoitiin hieman noin 56 % kaikista päivystykseen tulleista yhteydenotoista. Puolen vuoden aikana maakunnan sosiaalipäivystyksistä on tehty 197 lastensuojeluilmoitusta asiakkaiden kotikuntiin. Kiireellisiä sijoituksia päivystäjät ovat tammi-kesäkuun aikana tehneet 30 kertaa ja avo-

2 2 (8) huollon sijoituksia 12. Kiireellisiä sijoituksia on tehty tarkastelujakson aikana enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (v ). Toisaalta avohuollon sijoitusten määrä on samaan aikaan vähentynyt (v ). Tilapäismajoitusta on järjestetty 36 tilanteessa yhteensä 59 henkilölle. Suurin osa, yli 80 %, sosiaalipäivystystyöstä tapahtuu puhelimitse. Kriisikeskus Mobilen sosiaalipäivystyksen etupäivystys 1 Tammi-kesäkuun aikana kriisikeskus Mobileen tui 239 sosiaalipäivystysyhteydenottoa (ks. kuva 1), joka on noin 15 % vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kuvasta 1 nähdään, että sosiaalipäivystyksen yhteydenottojen määrä on kasvanut kesää kohti. Touko- ja kesäkuussa tulleita yhteydenottoja on ollut enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Keskimäärin sosiaalipäivystysyhteydenottoja oli lähes 9 kappaletta viikossa. Viikkotasolla päivystystapahtumien määrä vaihteli 3 17 välillä. Kuva 1: Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Kriisikeskus Mobilessa tammi-kesäkuussa Sosiaalipäivystysyhteydenotoista 65 % tuli klo 16:00 24:00 välillä. Viikonloppuun perjantain ja sunnuntain väliselle ajalle sijoittui noin 70 % päivystystapahtumista. Eniten yhteydenottoja tuli suoraan asiakkailta, lähes 40 %. Viranomaisista Hätäkeskus ja Poliisi olivat yhteydenottajina molemmat noin 17 % tapahtumista sekä lastensuojeluyksiköt reilussa 10 % tilanteista. Sosiaalipäivystyksen suurin käyttäjäkunta oli edelleen Jyväskylä, jonka asiakkaita oli noin 70 % tilanteista. Muita sosiaalipäivystystä eniten käyttäneitä kuntia olivat Laukaa (9,6 %), Äänekoski (4 %) Hankasalmi (2,8 %) sekä Keuruu (2 %). Suurin osa, noin 60 %, sosiaalipäivystystilanteissa mukana olleista asiakkaista oli alle 18-vuotiaita. 40 tilanteessa asiakas oli ollut jo aiemmin sosiaalipäivystyksen asiakkaana. Kaikkiaan toistuvaisasiakkuutta oli tilastoitu 122 tapahtumassa. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi arvioitiin hieman yli 60 % tapahtumista. Sosiaalipäivystykseen johtaneen yhteydenoton taustalla oli lapsen/vanhemman päihteiden käyttö jopa yli 55 % tapahtumia. Väkivalta tai sen uhka perheessä tilastoitiin yhteydenottoon johtaneena syynä puolestaan 45 % tapahtumia. Sekä päihde- että väkivaltasyiden osuus yhteydenottoon johtaneina tekijöinä ovat kasvaneet vuoden 2009 ensimmäisiin kolmeen kuukauteen verrattuna.

3 3 (8) Suurimmassa osassa (87,5 %) Mobileen tulleista sosiaalipäivystyksen yhteydenotoista päävastuu tilanteen hoitamisesta siirtyi Mobile-kuntien takapäivystäjälle. Tämä näkyi myös Mobilesta tehdyissä yhteydenotoissa, joista noin 70 % kohdistui Mobile-kuntien takapäivystäjiin. Seuraavaksi eniten Mobilesta otettiin yhteyttä asiakkaaseen tai muihin asianosaisiin. Mobilen useimmin tekemiin toimenpiteisiin sosiaalipäivystystapauksissa kuuluivat koti- ja laitoskäynnit (yht. 58 kpl). Lisäksi Mobilesta osallistuttiin kuulusteluihin 2 kertaa ja järjestettiin tilapäismajoituksia 9 kertaa 16 henkilölle. Lastensuojeluilmoituksia kuntiin tehtiin alkuvuoden aikaan 11 kappaletta ja tiedonsiirtoja 8 kappaletta. Kolmessa neljäsosassa päivystystilanteista työaikaa kului Mobilen työntekijöillä enintään tunti. Päivystystilanteiden kuormittavuus oli keskimäärin 3,4 asteikolla 1 10, jossa 1 ei ole lainkaan kuormittava ja 10 on erittäin kuormittava. Mobile-kuntien takapäivystys 1 Mobile-kuntien takapäivystäjien vuosi on ollut edellisvuoteen verrattuna kokonaisuutena lähes yhtä kiireinen (ks. kuva 2). Kuvasta 2 huomataan, että päivystystapahtumien määrä on selvästi lisääntynyt kesää kohti ja ollut kahta edeltävää vuotta korkeammalla tasolla huhti-, touko- ja kesäkuussa. Päivystystapahtumien määrä kuukausittain alkuvuonna vaihteli välillä. Keskimäärin viikoittaisia tapahtumia oli lähes 9 kappaletta, kuten viimekin vuonna vastaavana. Tilastoitujen tapahtumien määrä vaihteli viikoittain 4 17 välillä. Keskimäärin yhteydenottoja oli kuukaudessa 38,5. Vuonna 2008 yhteydenottoja oli keskimäärin 40 kuussa vastaavana ajankohtana. Kuva 2. Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Mobile-kuntien takapäivystäjillä tammi-kesäkuussa

4 4 (8) Sosiaalipäivystysyhteydenotoista noin 67 % tuli klo 16:00 24:00 välillä. 65 % tapahtumista sijoittui viikonloppuun perjantain ja sunnuntain väliselle ajalle. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi takapäivystäjille tulleista tapahtumista tilastoitiin puolet. Mobile-kuntien takapäivystäjien sosiaalipäivystysasiakkaiden kotikunta oli 72,5 %:lla Jyväskylä. Laukaalaisia oli 6,6 % ja äänekoskelaisia 3,3 %. Hankasalmelta ja Muuramesta kotoisin olleita asiakkaita oli molemmista 2,5 %. Mobile-kuntien asukkaita oli 95 % asiakkaista. Lähes kaksi kolmasosaa sosiaalipäivystyksen asiakkaista oli alle 18-vuotiaita. Asiakkaista noin 80 % olivat kotikuntansa sosiaalitoimen asiakkaita. Toistuvaisasiakkaita sosiaalipäivystyksessä tilastoitiin 28,5 %:ssa tilanteita (huhtikuu 2009 alkaen). Puolessa takapäivystäjille tulleista sosiaalipäivystystapahtumista oli kyse päihteidenkäytöstä. Neljäsosassa päivystystilanteissa yhteydenoton taustalla oli väkivalta/sen uhka tai karkaaminen. Takapäivystäjät ottivat päivystystilanteissa useimmiten, 60 % tapauksissa, yhteyttä asiakkaaseen tai muuhun asianosaiseen. Yhteyttä otettiin tyypillisesti myös Mobileen, lastensuojeluyksiköihin sekä poliisin. Puolen vuoden aikana tilastoitiin 32 tapahtumaa, joka ei aiheuttanut yhteydenottoja tai toimenpiteitä takapäivystäjälle. Takapäivystäjät kävivät tarkastelujakson aikana kotikäynneillä 37 kertaa ja laitoskäynneillä 35 kertaa. Kuulusteluihin osallistuttiin 11 kertaa ja tilapäismajoitusta järjestettiin 15 tilanteessa 23 henkilölle. Avohuollon sijoituksia tehtiin 8. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 27, joista suurin osa Jyväskylässä. Lastensuojeluilmoituksia takapäivystäjät tekivät 125 kappaletta ja siirsivät tietoja asiakkaan kotikuntaan 36 kertaa. Päivystysviikon aikana tehty aktiivityö vaihteli 4 26,33 tunnin välillä. Keskimäärin aktiivityötä päivystysviikolla tehtiin 13,5 tuntia. Takapäivystäjän työaikaa kului enintään 1 tunti yli puolessa tapahtumista. Virka-aikaista työaikaa tiedonsiirtoon sitä vaatineista tilanteista kului lähes kaikissa tapauksissa enintään puoli tuntia. Päivystystapahtumien keskimääräinen kuormittavuus oli 3,2. Viikon kokonaiskuormittavuus vaihteli 2 9+ välillä asteikolla 1 10 ollen keskimäärin 5,5. Saarijärven seutu 1 Saarijärven seudun päivystäjille on tullut vuoden 2009 aikana 15 sosiaalipäivystystapahtumaa (ks. kuva 3). Tapahtumia on ollut kolme vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tapahtumien määrä on vaihdellut viikoittain 0 2 välillä. Keskimäärin tapahtumia on ollut 2,5 kuukaudessa.

5 5 (8) Kuva 3. Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Saarijärven seudun päivystäjillä tammi-kesäkuussa Yhtä tilannetta lukuun ottamatta sosiaalipäivystysyhteydenotot ovat tapahtuneet klo 8 24:00 välillä. Päivystystapahtumat ovat painottuneet viikonloppuun, jolloin päivystykseen on tullut hieman yli puolet tapahtumista. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi tapahtumista on arvioitu reilu puolet. Yhteydenottajina ovat olleet Hätäkeskus (13 kertaa), poliisi (1 kerta) ja asiakas itse (1 kerta). Kaksi kolmasosaa asiakkaista on ollut saarijärveläisiä. Asiakkaita on tullut myös kaikista muista päivystysalueen kunnista sekä lisäksi Äänekoskelta ja Muuramesta. Alle 18-vuotiaita asiakkaita on ollut yli puolet. Sosiaalipäivystyksen toistuvaisasiakkuus on tilastoitu ainoastaan yhdessä tapauksessa. Yhteydenottosyynä on ollut pääasiassa väkivalta tai sen uhka. Lisäksi taustalla on ollut usein myös huoltajan päihteidenkäyttö tai kriisiytynyt perhetilanne. Päivystäjien tekemät päivystysaikaiset yhteydenotot ovat kohdistuneet pääasiassa asiakkaisiin. Lisäksi yhteyttä on otettu eri viranomaistahoihin (hätäkeskus, poliisi, sosiaalityö). Päivystysaikaisia toimenpiteistä tyypillisin on ollut päivystäjän tekemä kotikäynti, joita on tehty 5 kertaa: tilapäismajoitusta on järjestetty kahdessa tilanteessa. Kiireellisiä tai avohuollon sijoituksia ei ole tilastojen perusteella tehty Saarikan päivystysalueella lainkaan. Päivystysaikaista työaikaa on käytetty korkeintaan 2 tuntia 60 % päivystystilanteista. Virka-aikaista työaikaa tiedotukseen on sitä vaatineissa tilanteissa mennyt lähes poikkeuksetta korkeintaan 30 minuuttia. Lastensuojeluilmoituksia on tehty 4 kappaletta ja tiedonsiirtoja asiakkaan kotikuntaan 5. Päivystystapahtumien keskimääräinen kuormittavuus oli puolen vuoden aikana Saarijärven seudulla 4,2 asteikolla 1 10.

6 6 (8) Viitaseutu 1 Viitaseudulla on ollut puolen vuoden aikana 20 tilastoitua sosiaalipäivystystapahtumaa, keskimäärin kolme kuukaudessa (ks. kuva 4.). Päivystystapahtumia on ollut noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivystystapahtumien määrä on vaihdellut 0 4 välillä viikossa. Vilkkainta aikaa sosiaalipäivystyksessä on ollut kesäkuu, jolloin tilastoitiin jopa 7 tapahtumaa. Toukokuussa taas ei ollut tilastoituja päivystystapahtumia lainkaan Kuva 4. Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Viitaseudun päivystäjillä tammi-kesäkuussa Tilanteista 65 % on tapahtunut klo 8 20:00 välisenä aikana ja 95-prosenttisesti viikonloppuisin, perjantain ja sunnuntain välillä. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi tilanteista on arvioitu 60 %. Yhteydenottajana on ollut suurimmassa osassa Hätäkeskus, josta on välitetty75 % sosiaalipäivystystapahtumista. Päivystysasiakkaat ovat olleet kotoisin pääosin päivystysalueen kunnista, Viitasaarelta (60 %), Pihtiputaalta (15 %) ja Kinnulasta (10 %). Asiakkaita on tullut myös Keuruulta, Saarijärveltä ja Keski-Suomen ulkopuolisista kunnista. Noin 60 % asiakkaista on ollut alle 18-vuotiaita. Toistuvaa sosiaalipäivystyksen asiakkuutta on tilastoitu 5 tilanteessa. Tyypillisin yhteydenottosyy Viitaseudulla on ollut tammi-kesäkuun päihteiden käyttö. Toiseksi eniten päivystäjiä ovat työllistäneet väkivaltaan tai sen uhkaan liittyneet yhteydenotot, joita on esiintynyt 35 % tapahtumista. Päivystäjät ovat ottaneet tyypillisimmin yhteyttä asiakkaaseen tai muuhun asianosaiseen (18 kertaa), hätäkeskukseen (7 krt) ja poliisiin (6 krt). Sosiaalipäivystyksessä on tehty ajanjaksolla 3 avohuollon ja 2 kiireellistä sijoitusta, 6 laitoskäyntiä ja 5 kotikäyntiä, osallistuttu kerran kuulusteluun sekä tilapäismajoitettu 11 henkilöä viidessä eri tilanteessa. Tilanteista 55 % on vienyt korkeintaan 1 tunnin päivystäjän työaikaa. Hieman alle 80 % tiedonsiirtoa vaatineista tapahtumista on vienyt enintään 60 minuuttia virka-aikaista työaikaa. Lastensuojeluilmoituk-

7 7 (8) sia on tehty seudulla 4 kappaletta, tiedonsiirtoja asiakkaan kotikuntaan 7 kappaletta. Keskimääräinen tapahtumakohtainen kuormittavuus on ollut 4,3 asteikolla Jämsän seudun psyko-sosiaalinen kriisipäivystys 1 Jämsän seudulla tilastoituja sosiaalipäivystystapahtumia on ollut alkuvuoden aikana 35 (ks. kuva 5). Alkuvuosi on ollut huomattavasti rauhallisempaa myös Jämsän seudun etupäivystyksessä verrattuna edellisvuoteen, jolloin vastaavana ajankohtana päivystystapahtumien määrä oli yli kaksinkertainen. Tapahtumien määrä on vaihdellut viikoittain 0 4 välillä. Keskimäärin päivystystilanteita on ollut noin 6 kuukaudessa. Kuva 5. Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Jämsän seudun psykososiaalisessa kriisipäivystyksessä tammi-kesäkuussa Kaksi kolmasosaa sosiaalipäivystysyhteydenotoista on tullut klo 16 24:00 välisenä aikana. Päivystystapahtumat ovat keskittyneet viikonloppuihin perjantain ja sunnuntain välille, jonne sijoittui kaksi kolmasosaa päivystystilanteista. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi tapahtumista arvioitiin hieman yli puolet. Yhteydenottajana oli tyypillisimmin terveydenhuollon henkilöstö. Lisäksi yhteyttä otettiin useimmin poliisista ja hätäkeskuksesta. Päivystysasiakkaat olivat suurimmaksi osaksi Jämsästä, josta tuli lähes 90 % asiakkaista. Alle 18-vuotiaita oli 45 % asiakkaista. Toistuvaisasiakkaita tilastoitiin 11 tilanteessa. Yhteydenottosyinä korostuivat väkivalta tai sen uhka ja huoltajan päihteiden käyttö. Väkivalta tilastoitiin yhteydenoton syyksi jopa 60 % tilanteista. Päihdesyyt taustoittivat puolestaan yli 50 % tapahtumista. Usein taustalla olivat myös huoltajan tai lapsen mielenterveysongelma sekä äkillinen kuolema. Mielenterveysongelmat liittyivät noin neljäsosaan tilanteista. Psyko-sosiaalisesta kriisipäivystyksestä otettiin sosiaalipäivystystapauksissa useimmin yhteyttä asiakkaaseen sekä terveydenhuoltoon ja sosiaalityöhön. 11 tilanteessa on otettu yhteyttä alueen sosiaalityönteki-

8 8 (8) jään virka-ajan ulkopuolella. Kahdessa tilanteessa sosiaalipäivystyksen päävastuu on tilastojen perusteella siirretty Jämsän seudun takapäivystäjälle, vaikka takapäivystystoimintaa ei alueella virallisesti ole. Sosiaalityöntekijöihin näytetään kuitenkin otettavan yhteyttä osassa päivystystapahtumista takapäivystyksen puutteesta huolimatta. Sosiaalityöntekijät ovat toimineet tilastojen perusteella myös työpareina kotikäynneillä. Suurimpana palvelurakenteen puutteena nähdäänkin nimenomaan takapäivystyksen puute. Tyypillisimpinä päivystysaikaisina toimenpiteinä tehtiin laitoskäyntejä (9 krt) sekä kotikäyntejä (6 krt), jonka lisäksi järjestettiin tilapäismajoituksia 5 tilanteessa 7 henkilölle. Kuulusteluun on osallistuttu kerran ajanjakson aikana. Avohuollon sijoituksia ja kiireellisiä sijoituksia on tilastoitu kumpaakin yksi. Sosiaalipäivystystapahtumat veivät 75 % tilanteista aikaa enintään 2 tuntia. Virka-aikaiseen tiedonsiirtoon työaikaa kului lähes kaikissa tiedotusta vaatineissa tapahtumissa korkeintaan 30 minuuttia. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin tammi-kesäkuun välisenä aikana 17 kappaletta. Tiedonsiirtoja kotikuntiin tehtiin kahdessa tilanteessa. Päivystystapahtumien kuormittavuus oli keskimäärin 5,0 asteikolla 1 10.

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011 1 (10) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011 Tammi-maaliskuun 2011 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 321 eri päivystystapahtumaa Keski-Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT VUONNA 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT VUONNA 2011 1 (13) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT VUONNA 2011 Vuoden 2011 aikana Keski-Suomen sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 1467 eri päivystystapahtumaa (ks. kuva 1). Määrä kasvoi edellisvuodesta 475

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 1 (9) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 Tammi-maaliskuun 2012 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 384 eri päivystystapahtumaa Keski-Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011 1 (13) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011 Sosiaalipäivystystilanteiden määrä Keski-Suomessa jatkaa kasvuaan. Jo tässä vaiheessa vuotta päivystystilanteita on ollut 10 % enemmän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- KESÄKUU 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- KESÄKUU 2011 1 (12) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- KESÄKUU 2011 Tammi kesäkuun 2011 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 708 eri päivystystapahtumaa (ks. kuva

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2009

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2009 RAPORTTEJA 27 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2009 SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 27 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2008

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2008 RAPORTTEJA 19 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYS KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2008 TUIJA HAUVALA SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 19 Käyntiosoite Matarankatu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2010

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2010 RAPORTTEJA 29 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2010 SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 29 Osoite: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä www.koskeverkko.fi ISBN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2011 RAPORTTEJA 33 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2011 SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 33 Osoite: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä www.koskeverkko.fi ISBN

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tuija Hauvala 15.9.2008 VUOSI 2008: Kriisikeskus Mobile: Hankasalmi, Joutsa Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta Keuruu, Konnevesi

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012

SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012 SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012 1. Sopimuksen osapuolet Keski-Suomen maakunnan viisitoista (15) Kriisikeskus Mobilen palveluiden

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Pihtiputaan liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 16 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Kannonkosken liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 9 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Viitasaaren liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 30 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Saarijärven liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 35 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Karstulan liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 16 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Kuhmoisten liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 14 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Uuraisten liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 12 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 RAPORTTEJA 39 HANKASALMI, JOUTSA, JYVÄSKYLÄ, JÄMSÄ, KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KONNEVESI, KUHMOINEN, KYYJÄRVI, LAUKAA, LUHANKA, MUURAME, PETÄJÄVESI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI, TOIVAKKA, UURAINEN,

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Raportti Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksestä

Raportti Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksestä Raportti Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksestä Hannu Hyytinen Sosiaalitaito 2008 SISÄLLYS Johdanto...4 1 Mitä sosiaalipäivystys on?...5 1.1 Sosiaalipäivystystyö...5 1.1.1 Organisointi...5 1.1.2 Asiakastyö

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Kriisikeskus Mobile Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä käynti sisäpihan puolelta Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Työntekijät: 14

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla 1 (8) Julkistettavissa 21.12. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Kainuun työttömyys pysytteli kuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla Hyvä työllisyys jatkuu, vaikka kausivaihtelu pyrkii taas kohottamaan

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä pilotti Yhteenveto webropol-seurannasta (keskeisimpiä osioita)

Sosiaalityö päivystyksessä pilotti Yhteenveto webropol-seurannasta (keskeisimpiä osioita) Sosiaalityö päivystyksessä pilotti Yhteenveto webropol-seurannasta (keskeisimpiä osioita) Integraatio - työryhmä 27.1.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke Tavoitteet:

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos

Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos 1 Tie Selväksi hanke, taustaa https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-jariippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/ehkaisevan-paihdetyonmenetelmat/tie-selvaksi-toimintamalli

Lisätiedot

SINIKKA VUORELA Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori. Puh:

SINIKKA VUORELA Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori. Puh: SINIKKA VUORELA Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori Puh: 044 528 0276 Mobilen toiminta-alue: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Keuruu Konnevesi Kuhmoinen Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi

Lisätiedot

Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä Käynti sisäpihan puolelta. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Mobilen palvelukunnat: Hankasalmi,

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys uhka vai mahdollisuus?

Sosiaalipäivystys uhka vai mahdollisuus? Sosiaalipäivystys uhka vai mahdollisuus? Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 14.9.2017 Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen tilastot 2014

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen tilastot 2014 1 Raiskauskriisikeskus Tukinaisen tilastot 2014 2 Ensipuheluiden määrät: Kriisipäivystys Juristipäivystys 210 kpl 220 kpl Raiskauskriisikeskus Tukinainen laatii tilastot vuosittain kriisi- ja juristipäivystyksiin

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN JOHTAJIEN TYÖRYHMÄN V KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN JOHTAJIEN TYÖRYHMÄN V KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN JOHTAJIEN TYÖRYHMÄN V KOKOUS Aika: ke 3.3.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoushuone 100 (I krs.) Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä Paikalla:

Lisätiedot

Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2000-2009. Nettosiirtolaisuus Nettomaassamuutto Luonnollinen lisäys

Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2000-2009. Nettosiirtolaisuus Nettomaassamuutto Luonnollinen lisäys Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2-29 12 1 8 6 178 137 371 315 28 438 518 424 4 144 2-2 -4 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nettosiirtolaisuus Nettomaassamuutto Luonnollinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä- - Suomessa LAUKAAN K ININANF!.ALLITiJS Sampakoski

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Väkivallan vähentäminen Porissa

Väkivallan vähentäminen Porissa Väkivallan vähentäminen Porissa Rikoksentorjuntaseminaari 2014 Vantaa 17.9.2014 Tuomo Katajisto komisario Lounais-Suomen poliisilaitos Väkivallan vähentämishankkeen taustaa Porin ja poliisilaitoksen yhteinen

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kahtena

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin?

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 26.9.2014

Lisätiedot

Sokrin 10 vuotisjuhliin, lapsen päivänä 11.12. 2013, Kouvolan kaupungintalolla SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ

Sokrin 10 vuotisjuhliin, lapsen päivänä 11.12. 2013, Kouvolan kaupungintalolla SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ 1 Sokrin 10 vuotisjuhliin, lapsen päivänä 11.12. 2013, Kouvolan kaupungintalolla Valpuri Sorri, sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta. MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ -KYSELYN TULOKSET TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Hellevi Pekkarinen (x ) perusturvajaoksen sihteeri. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi.

Hellevi Pekkarinen (x ) perusturvajaoksen sihteeri. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2010 1 Kokousaika Keskiviikko 08.09.2010 klo 17.00 19.45 Kokouspaikka Kinnulan kunnanvirasto,valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu Taidolla tulosta - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari 24.9.2015 Keuruu Työttömyyden pitkittymisellä on suuri vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Yhden prosenttiyksikön työttömyyden alenema

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

SEKASIN-CHAT VUOSIRAPORTTI Satu Sutelainen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveusseura

SEKASIN-CHAT VUOSIRAPORTTI Satu Sutelainen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveusseura SEKASIN-CHAT VUOSIRAPORTTI 2018 Satu Sutelainen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveusseura 18% ENEMMÄN YHTEYDENOTON YRITYKSIÄ EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA, 22% ENEMMÄN KÄYTYJÄ KESKUSTELUJA Sekasin-chat

Lisätiedot

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Valtio Expo 20.5.2014 Hankepäällikkö Eelis Laine Etäpalvelu Asiointipisteissä ja tulevaisuudessa myös paikkariippumattomasti tarjottava

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/216 [1] Syntyneet Vuonna 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys 2.12.21 Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos % ed. vuodesta Helsingissä, pk-seudulla,

Lisätiedot

Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla

Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys 22.12.215 Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos % ed. vuodesta Helsingissä, pk-seudulla,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Nettomaahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto. Maahanmuutto. Maastamuutto. Väestönlisäys

Nettomaahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto. Maahanmuutto. Maastamuutto. Väestönlisäys Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Maakunnat ja kunnat 2016, Tapahtumakuukausi ja Väestönmuutos Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2018

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2018 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/218 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/218 [1] Syntyneet Vuonna 218 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt viisi lasta vähemmän kuin edellisvuonna.

Lisätiedot

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén 126 5.3 Vahingontekorikokset Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) 1998 1999 2000 2001 2002 41 557 204 44 691 213 50 189 276 47 163 238 45 870 427 41

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

TERVETULOA. Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11.

TERVETULOA. Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11. TERVETULOA Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11.2007 Alueellinen lastensuojelun sosiaalipäivystys Yhteistoimintasopimus

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot