1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT"

Transkriptio

1 KANGASALA

2 KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT PERHE JA KOTI HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT VAPAA-AIKA KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO LIITE 1 KYSELYLOMAKE... 23

3 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KYSELYN TAUSTA, KOHDERYHMÄ JA TOTEUTUSTAPA Nuorisokysely toteutettiin osana Tampereen kaupunkiseudun Rajatonta riemua nuorisotyön kehittämishanketta. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki Tampereen kaupunkiseudun kuntien luokkalaiset nuoret. Kysely toteutettiin ajalla sähköisenä ZEF-kyselynä. Nuoret vastasivat kyselyyn ohjatusti koulutyönsä ohella. Koko kysely oli suomeksi. KYSELYN OSA-ALUEET Kyselyn osa-alueet olivat taustatietojen (luokka-aste, sukupuoli, kotikieli ja postinumero) lisäksi perhe ja koti, vapaa-aika, kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta, hyvinvointi ja elämäntavat sekä nuorten toiminnan kehittäminen. Kysymyksiä oli yhteensä 43. Kyselyssä kysytyt kysymykset vastausvaihtoehtoineen ovat tämän yhteenvedon liitteenä (liite 1). OTOS Kyselyyn vastasi yhteensä 3930 Tampereen kaupunkiseudun nuorta. Koko kaupunkiseudun vastausprosentti oli 38,1 %. Kangasalla kyselyyn vastasi yhteensä 302 nuorta ja kunnan vastausprosentti oli 25,2 %. Jokaisen kunnan sekä koko kaupunkiseudun vastaajien määrä, vastausprosentti, vastaajien sukupuoli sekä luokka-aste on nähtävillä taulukosta 1. Kunta Taulukko 1: Kuntien vastausmäärät ja prosentit sekä vastaajien sukupuoli ja luokka-aste Vastaajien määrä Vastausprosentti kaikista kohderyhmän nuorista Sukupuoli Luokka-aste Tyttö Poika Muu 7lk 8lk 9lk KANGASALA 302 (25,2 %) LEMPÄÄLÄ 425 (44,1 %) NOKIA 356 (31,1 %) ORIVESI 212 (68 %) PIRKKALA 422 (63 % ) TAMPERE 1409 (31,2 %) VESILAHTI 137 (68,2 %) YLÖJÄRVI 667 (51,3 %) KOKO KAUPUNKISEUTU 3930 (38,1 %) KOTIKIELI Kangasalalaisista nuorista suurin osa (95,2 %) puhuu kotikielenään suomea. Muutama vastaajista puhuu kotonaan ruotsia, minkä lisäksi muutaman nuoren kotikieliä ovat italia, englanti, arabia, thai ja persia. POSTINUMERO Taulukko 2: asuinalueen postinumero Postinumero n Muu/puuttuva/epäselvä tieto 59 3

4 2 PERHE JA KOTI Kuvio 1: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: Tähän vastaukseen tuli hajanaisia vastauksia, joista suurin osa oli sukulaisia (mummopuoli, isovanhemmat, serkut, sisarusten puolisot). Kuvio 2: Yksi tai useampi muu henkilö, kuka?: koira, äidin miesystävä, siskon kihlattu, lastenkodin ohjaajat ja muut nuoret. 4

5 VANHEMPIEN TYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS Suurin osa kangasalalaisten nuorten vanhemmista (äiti ja isä) on työelämässä. Äideistä 84,2 % ja isistä 86,7 % käy töissä. Äideistä työttömänä on 3,5 % ja isistä 4,4%. Äideistä koti-äitinä on 3,9%. Kuvio 3: Perheen taloudellinen tilanne nuorten mielestä (%) erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia 25,5 25,8 13,9 13,9 50,9 52,7 Kangasala (N=267) Kaupunkiseutu (N=3780) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? paljon talousvaikeuksia 4,1 2,6 ei osaa sanoa 6 5 Kuvio 4: Vaikuttamismahdollisuus perheen yhteisiin asioihin (%) aina useimmiten joskus 12,1 11,8 29,6 32,3 49,8 46,7 Kangasala (N=267) Kaupunkiseutu (N=3778) Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? ei juuri koskaan 4,5 4,9 ei osaa sanoa 3 4,4 Kuvio 5: Nuorten kotona hereillä vietetty aika/pv (%) h/pv 3 5,1 3-4 h/pv 21,9 28,7 5-6 h/pv 44,5 36,6 7 h tai enemmän 24,5 20,4 Ei osaa sanoa 6 9,1 Kangasala (N=265) Kaupunkiseutu (N=3771) Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? 5

6 Kuvio 6: Turvallisuuden tunne kotona (%) aina 77,3 78 useimmiten joskus 4,5 2,7 16,3 16,2 Kangasala (N=264) Kaupunkiseutu (N=3769) Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? ei koskaan 1,5 1,5 ei osaa sanoa 0,4 1,6 Kuvio 7: Perheen kanssa yhdessä tehtävät asiat (%) tv/elokuvat kotiaskareet Keskustelu ajankohtaisista asioista ,2 67,3 55,1 52,1 47,3 41 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? kyläily yhteiset harrastukset 37, ,1 24,5 Kangasala (N=256) Kaupunkiseutu (N=3730) ajanvietto kaupungilla 24,2 24,4 pelien pelaaminen 17,2 13,5 ei tee mitään säännöllisesti 11,7 11,3 ei osaa sanoa 5,1 7,3 6

7 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT Kuvio 8: Nuorten liikunnan määrä viikossa (%) vähemmän kuin 1h/vko 1-3h/vko 3-5h/vko 5-7h/vko 3,5 4,4 16,9 23,8 24,3 26,4 24,6 23,8 Kangasala (N=227) Kaupunkiseutu (N=3661) Kuinka monta tuntia viikossa liikut niin, että hengästyt ja hikoilet? 7h tai enemmän/vko 17,2 23,4 ei osaa sanoa 5,3 6,4 Kuvio 9: Nuorten unen määrä vuorokaudessa (%) h tai vähemmän 6-7h 8-9h 3,1 3,4 28,6 32,1 64,7 57 Kangasala (N=224) Kaupunkiseutu (N=3658) Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? 10h tai enemmän 2,2 4,2 ei osaa sanoa 1,3 3,3 Kuvio 10: Nuorten kokema virkeyden tunne päivisin (%) aina tai lähes aina silloin tällöin 51,1 45,5 40,4 46,6 Kangasala (N=225) Kaupunkiseutu (N=3654) Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? ei juuri koskaan tai ei koskaan 8,4 8 7

8 Taulukko 3: Nuorten kokema sanallinen ja fyysinen kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Kangasala: kiusattu sanallisesti (N=222) Kaupunkiseutu: kiusattu sanallisesti (N=3592) Kangasala: kiusattu fyysisesti (N=218) Kaupunkiseutu: kiusattu fyysisesti (N=3556) koulussa 29,7 % 23,6 % 8,3 8,7 % koulumatkalla 4,1 % 4,2 % 2,3 2,1 % kotona 7,2 % 6,3 % 4,6 3,1 % harrastuksessa 0,9 % 3,3 % 1,4 2,2 % nuorisotilalla 1,8 % 2,7 % 0,9 1,7 % kaupungilla/kadulla 4,5 % 4,6 % 2,3 2,4 % puhelimessa 5,9 % 5,6 % - - jossain muualla 2,3 % 3 % 0,9 1,9 % en osaa sanoa 3,6 % 6,8 % 3,7 4,4 % ei ole kiusattu 62,6 % 66,7 % 84,4 84,2 % Onko sinua kiusattu sanallisesti/fyysisesti viimeisen vuoden aikana? Kangasalalaisista nuorista 7 % kertoo, että heitä on kiusattu sanallisesti kahdessa tai useammassa paikassa. Vastaava osuus koko kaupunkiseudulla on 9 %. Kysyttäessä kiusaamisen kokemispaikkoja, nuorilla oli mahdollisuus vastata myös muualla, missä?, mikä näkyy edellisessä taulukossa (taulukko 3) rivinä jossain muualla. Tässä kysymyksessä kaksi vastausta oli netissä. Nettikiusaamista kysyttiin erikseen kysymyksellä onko sinua kiusattu jotenkin muuten?. Muunlaisen kiusaamisen määrät on nähtävillä taulukossa 4. Omaisuuteen kajoamisella tarkoitetaan tässä kyselytutkimuksessa toisen henkilön omaisuuden varastamista tai omaisuuden tärvelyä. Taulukko 4: Nuorten kokema muu kiusaaminen viimeisen vuoden aikana (%) Kangasala (N=212) Kaupunkiseutu (N=3422) omaisuuteen kajottu koulussa tai koulumatkalla 6,1 % 5,5 % omaisuuteen kajottu kotona 4,2 % 2,7 % omaisuuteen kajottu harrastuksessa tai nuorisotilalla 1,4 % 1,9 % omaisuuteen kajottu kadulla tai kaupungilla 1,4 % 1,9 % omaisuuteen kajottu jossain muualla 1,4 % 1,8 % ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 12,7 % 6,8 % ei ole puhuttu vaikka yrittänyt keskustella muiden kanssa 10,4 % 6,8 % kiusattu Internetissä 4,7 % 2,7 % muunlaista kiusaamista 4,7 % 2,6 % ei osaa sanoa 9,9 % 11,5 % ei ole kiusattu 68,9 % 75,1 % Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Yleisimmät Internet-sivustot (kiusattu Internetissä), jossa kiusaamista on koettu, ovat Ask.fm (n=5) sekä Facebook (n=2). Muita kiusaamisen muotoja (muunlaista kiusaamista) ovat nimittely, haukkuminen, kuvataidetyön töhertäminen ja yksin jättäminen. Avoimissa vastauksissa osa vastauksista oli asiattomia. Kiusaamisen kohteeksi joutumisen lisäksi nuorilta tiedusteltiin lisäksi ovatko he itse kiusanneet jotakuta viimeisen vuoden aikana. Kiusaajana oleminen on nähtävissä seuraavassa taulukossa (taulukko 5). 8

9 Taulukko 5: Nuorten kiusaajana oleminen viimeisen vuoden aikana (%) Kangasala: (N=219) Kaupunkiseutu (N=3546) kiusannut sanallisesti 12,3 % 12,8 % kiusannut fyysisesti 1,8 % 3,2 % kajonnut toisen omaisuuteen 0,5 % 1,8 % kiusannut internetissä 0,9 % 2,2 % ei ole ottanut mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen 3,7 % 3,4 % ei ole puhunut vaikka henkilö yrittänyt keskustella hänen kanssaan 6,4 % 4,8 % ei osaa sanoa 7,3 % 9,9 % ei ole kiusannut 77,2 % 75,9 % Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? useita (3 tai enemmän) Kuvio 11: Luotettavien ystävien määrä (%) ,8 64,3 Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? muutama (1-2) ei ole 4,9 4,1 29,9 28,6 Kangasala (N= 224) Kaupunkiseutu (N=3624) ei osaa sanoa 1,3 3 useita (3 tai enemmän) Kuvio 12: Luotettavien aikuisten määrä (%) ,2 36,6 Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? muutama (1-2) ei ole 9,4 9,7 47,8 46,6 Kangasala (N=224) Kaupunkiseutu (N=3621 ei osaa sanoa 6,7 7,3 9

10 ei koskaan Kuvio 13: Nuorten kokema yksinäisyyden tunne (%) ,7 40,4 Tunnetko olosi yksinäiseksi? joskus usein 5,7 10,3 46,5 52,7 Kangasala (N=224) Kaupunkiseutu (N=3622) aina tai lähes aina 3,1 3 ei osaa sanoa 2,2 4,4 Kuvio 14: Nuorten päihteiden käyttö (%) Tupakkaa päivittäin (n=16 Tupakkaa viikoittain (n=2) Tupakkaa silloin tällöin (n=8) Alkoholia päivittäin (n=1) Alkoholia viikoittain (n=1) Alkoholia silloin tällöin (n=39) Energiajuomia päivittäin (n=4) Energiajuomia viikoittain (n=8) Energiajuomia silloin tällöin (n=61) Sähkötupakkaa päivittäin (n=3) Sähkötupakkaa viikoittain (n=1) Sähkötupakkaa silloin tällöin (n=9) Nuuskaa päivittäin (n=3) Nuuskaa viikoittain (n=3) Nuuskaa silloin tällöin (n=11) Kannabista päivittäin (n=1) Kannabista viikoittain (n=1) Kannabista silloin tällöin (n=7) 0,9 3 3,6 7,2 8,1 6,6 0,5 3,1 0,5 2,6 1,8 5,1 3,6 5,8 1,4 3,9 0,5 2,4 4,1 5,6 1,4 4,8 1,4 2,6 5 0,5 3,1 0,5 2,1 3,2 3,1 17,6 14,8 27,6 25,2 Käytätkö jotakin seuraavista aineista/ tuotteista? Kangasala (N=221) Kaupunkiseutu (N=3563) 59,3 % Kangasalalaisista nuorista ei käytä mitään näistä tuotteista/aineista ja 3,6 % vastasi en osaa sanoa. (n=) tarkoittaa Kangasalalaisten nuorten vastausten määrää 10

11 4 VAPAA-AIKA 0-2 h/pv 3-5 h/pv 6-8 h/pv yli 8 h/pv Ei osaa sanoa Kuvio 15: Tekniikan parissa vietetty aika päivässä (%) ,2 26,1 48,2 43,9 Kangasala (N=255) 12,9 12,9 Kaupunkiseutu (N=3748) 12,9 10,5 4,7 6,6 Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Kuvio 16: Nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut (%) WhatsApp Facebook Intagram 60,5 55,6 82,6 81,9 78,3 73,7 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Ask.fm 35,2 29,5 Google+ Twitter Last.fm LinkedIn ei käytä mitään näistä käyttää jotain muuta ei osaa sanoa 19 20,3 13,8 16,1 1,6 1,6 1,2 1,5 4,7 5,1 17,8 13,4 0 2,2 Kangasala (N=253) Kaupunkiseutu (N=3723) Suosituimmat muut sosiaalisen median palvelut ovat Youtube (n=14), Sanapchat (N=7) sekä Kik Messenger (n=5) 11

12 Kuvio 17: Nuorten vapaa-ajanviettopaikat (%) kotona 92 86,3 kaverilla 74,4 74,8 ulkona/pihalla 56,8 69 harrastuksessa 53,6 53,3 kaupungilla kirjastossa kauppakeskuksessa 9, , ,7 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? kahvilassa/ravintolassa 8,8 10 kunnan nuorisotilalla 7,6 9,1 seurakunnan nuorisotilalla 5,2 6,3 töissä 4,4 3,5 jossain muualla 4 3,4 jonkun muun tahon nuorisotilalla 1,2 1,6 ei osaa sanoa 0,4 1,6 Kangasala (N=250) Kaupunkiseutu (N=3725) 12

13 Kuvio 18: Nuorten harrastuneisuus (%) yksilöurheilu soittaminen tai laulaminen leivonta/kokkaus/kodinhoito digipelaaminen joukkueurheilu lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen valokuvaus/media eläinharrastukset tanssi/cheerleading/voimistelu ulkoilu/retkeily/partio kuvataide/käsityöt/kädentaidot kulttuurin seuraaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta moottoriurheilu seurapelaaminen nuorisotilatoiminta sirkus/teatteri vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen harrastaa jotain muuta ei harrasta mitään ei osaa sanoa 14, ,1 6,9 8,2 4,5 7,4 7,7 5,3 5,5 2,9 3,5 2,9 3,1 0,8 1,9 0,4 1,1 5,7 5,8 7 9,4 0 2, ,3 17,3 26, ,8 25,4 16,1 23, ,7 13,1 16,4 14,3 16,4 11,1 32,8 32,7 38,7 43 Mitä harrastat? Kangasala (N=244 Kaupunkiseutu (N=3687) 13

14 Kuvio 19: Esteet harrastuksiin/nuorten toimintaan osallistumiselle (%) mikään ei estä osallistumasta 41 47,3 harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka osallistuminen yksin pelottaa harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista 10,8 10,5 18,3 17,9 17,5 15,4 ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä harrastauksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea ystävätkään eivät osallistu harrastusmahdollisuuksia on liian vähän 8,1 10 9,3 9,2 7,6 15,7 15,9 14,4 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun ohjattuun toimintaan? minua ei pyydetä mukaan ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani 3,8 7,9 7 7,5 ei tiedä, missä haluamaa harrastusta järjestetään vanhempien mielipiteet sopivasta vapaa-ajasta kokemukset kiusaamisesta tai syrjinnästä ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä 6,6 5,2 5,7 4,9 5,7 4 3,9 4,4 Kangasala (N=229) Koko kaupunkiseutu (N=3346) 14

15 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA Kuvio 20: Kanavat, joiden kautta on saatu tietoa nuorten toiminnasta (%) kaveri ilmoitustaulu sosiaalinen media 24,7 42, ,9 39,4 37,7 koulun aikuinen 21,4 33 vanhemmat lehti 22 25,2 26,6 26,9 koulun tapahtuma sisarukset muu sukulainen 6,4 6 17,9 16,8 15,6 15,9 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/ toiminnasta/ harrastuksista? radio 6 5,1 sähköposti Internet-sivut 2,8 2,8 5 5,5 jokin muu taho 0,5 1,1 ei ole saanut tietoa 5,5 6,9 ei osaa sanoa 14,7 18,5 Kangasala (N=218 Kaupunkiseutu (N=3511) 15

16 Kuvio 21: Kangasalalaisten nuorten osallistuminen nuorten toimintaan (%) osallistunut nuorisotilatoimintaan osallistunut harrastukseen 11,8 17,1 26,8 30,7 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? osallistunut tapahtumaan ei osaa sanoa 14 10,4 11,4 19 Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettyyn nuorten toimintaan? ei ole osallistunut 35,9 54,4 omassa kunnassa (N=231) toisessa kunnassa (N=228) Seuraavassa taulukossa (taulukko 6) on esitetty nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta toiminnasta. Väittämiin oli mahdollista vastata portaattomalla janalla täysin samaa mieltä täysin eri mieltä. Janavastaukset muutettiin numeroiksi (1-5) niin, että numero 1 kuvaa vastausta täysin eri mieltä ja numero 5 vastausta täysin samaa mieltä. Oheisesta taulukosta nähdään vastaajien määrä (n), vastausten keskiarvo (ka) sekä en osaa sanoa -vastausten (EOS) määrä kunkin väittämän kohdalla. Taulukko 6: Nuorten mielipiteet nuorille suunnatusta Kangasala Kaupunkiseutu toiminnasta Väittämä n ka EOS n ka EOS Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa 234 3, , Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 229 3, , Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle 228 3, , , , , , , , , ,

17 Kuvio 22: Vaikuttamisen väylät (%) lähipiiri (perhe, suku, perhetutut) nuoriso-ohjaajat kaverit koulun henkilökunta kunnan päättäjät kunnan työntekijät kunnan internetsivut yhdistys tai muu organisaatio tiedotusvälineet poliitikot kunnan nuorisovaltuusto en osaa sanoa en halua vaikuttaa 7,5 7,4 7,1 4,4 6,6 4,5 6,6 4,2 6,1 4,1 6,1 5,1 5,7 5,2 11,2 12, , ,2 20,4 26,9 31,1 29,1 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? 32,7 Kangasala (N=212) Kaupunkiseutu (N=3486) Kuvio 23: Vaikuttamisen keinot (%) palautteen antaminen Keskustelutilaisuus keskustelu sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla kirjoittaminen lehteen aktiivinen toiminta esim. nuorisovaltuustossa vapaaehtoistyö aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen nimien kerääminen aloitteeseen, adressiin yms. taiteen keinot toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan osallistuminen mielenosoitukseen osallistuminen lakkoon rakennuksen valtaaminen keskustelu päättäjien kanssa mielenosoituksen tai lakon järjestäminen joku muu (ei osaa sanoa) 15,4 14,4 13,3 12,2 11,2 8,5 7,4 7,4 5,3 4,8 4,8 4,3 3,2 6, ,1 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Kangasala (N=188) Kaupunkiseutu (N=3026) 17

18 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kuvio 24: Nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet (%) urheilu joukkuelajit urheilu yksilölajit tanssi/cheerleading/voimistelu musiikin soittaminen/laulaminen valokuvaus/media eläinharrastukset leivonta/kokkaus/kodinhoito digipelaaminen kuvataide/käsityöt sirkus/teatteri kulttuurin seuraaminen moottoriurheilu lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen nuorten tila/nuorisotilatoiminta seurapelaaminen ulkoilu/retkeily/partio kaipaa jotain muuta vapaaehtois-/järjestötoiminta uskonnollisuus/seurakuntatoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen ei kaipaa mitään ei osaa sanoa 12,2 14,4 6,9 12 6,8 11,1 6,4 10,2 7,5 9,3 6,8 9,3 6,2 6,9 5,1 6,5 3,5 4,6 7,4 4,6 2,3 3,2 2,9 2,8 3,3 2,8 2,4 2,8 2,4 1,4 1,3 0,5 0,8 0,5 0,8 10,2 10,5 18, ,3 23,1 21,3 21,5 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? 29,7 Kangasala (N=216) Kaupunkiseutu (N=3464) 18

19 NUORTEN KAIPAAMA TOIMINTA JA HARRASTUKSET Miten nuorten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää? Nuorten tilat/nuorten paikat: enenmmän ulkopaikkoja Skeittiparkki!/ Skeittiparkkii/ Kangasalle pitäisi saada muutama skeitti/freestyle parkki kesäkäyttöön. Haluaisin mahdollisuuden teatterin/elokuvien katsomiseen. Olisi nuorisotilat viikonloppuisinkin auki Enemmän nuorisotiloja Surkeita jo muutenkin on vain pari hikistä nuorisotilaa eikä mitään muuta. Rahat vaa tuhlataa johonki täysin turhaan ja tarpeettomaan kulttuuritaloon. Pitäisi järjestää enemmän konsoli/tietokone pelipaikkoja Toiminta/harrastukset: Olisi kiva jos olisi enemmän jotain kerhoja. Kuten valokuva kerho ja eläinharrastus kerho. kerhoja ei juurikaan ole yläkoululaisille tai ne ovat täynnä. Olisi MAHTAVAA jos olisi 7-9 luokkalaisille ilmaisia käsityökerhoja. Me nuoret emme ole kovin oma-aloitteisia joten aikuisten tavallaan pitäisi osata 'mainostaa' kerhojaan aktiivisesti. Mainostaa voi esim koulumme ilmoitustauluilla, nuorten lehdissä (esim demi tai pets tai moster high) minun mielestäni pitäisi järjestää ilmaista toimintaa nuorille arkisin sekä loma-aikoihin. Enemmän ylä aste ikäisille diskoja Perustamalla uusia yhdistyksiä esim. Koripallojoukkue Lisätä mahdollisuuksia pelata jotain urheilullista enemmän. Lisää liikka kerhoja ja taksikuljetuksia niihin Jalkapalloa koska monet harrastavat tai pelailevat sitä muuten vaan. Lautapelejä jne. saisi olla enemmän, enkä panisi pahakseni kirjallisuuteenkaan liittyviä asioita. Lisää harrastuksia: lisää joukkueliikuntaharrastuksia/lisää harrastus mahdollisuuksia ja kivempia leirejä/ Lisää harrastusmahdollisuuksia nuorille oman asuinkunnan sisällä./ Olen vain sitä mieltä, että täällä voitaisiin järjestää enemmän haarastusmahdollisuuksia /Pitäisi olla enemmän harrastus mahdollisuuksia. Enemmän varaa valita. Nuorille pitäisi olla enemmän eri harrastus mahdollisuuksia lähempänä kotia. Olisi myös kiva jos saataisiin enemmän kauppoja Ruutanaan. Vaikuttaminen ja osallisuus, viestintä ja mainonta: Nuoria pitäisi kuunnella enemmän koska monilla on hyvin vahvoja mielipiteitä. Nuoria pitäisi kuunnella enemmän ja heille piitäisi antaa paljon useammin mahdollisuuksia kertoa toiveistaan esim. koulujen välityksellä. antaa sananvaltaa nuorten annettaisi tehdä sitä mitä itse haluaa Joku foorumi, mihin voisi kirjoittaa omia ideoita. Kuunnelkaa heitä./ Nuoria pitäisi kuunnella enemmän, muuten kaikki ok. Antaa nuorille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan arkeensa. Kysyttäisiin enemmän meidän mielipiteitä Nuoret saisivat vaikuttaa mitä/millaista nuorille suunnattua toimintaa paikkakunnalla järjestetään. Mainonta Mielestäni nuorten toimintaa on paljon omassa kunnassani. En osaa sanoa muita neuvoja, kuin ilmoitusten ja tapahtumien ilmoittaminen koulussa, kaupassa, kirjastossa yms. Enemmän informaatiota voisi antaa. Muuta: En osaa sanoa. En käytä koskaan nuorten vapaa-aika palveluita, koska käyn omissa treeneissä viidesti viikossa./ En osaa sanoa. En käytä nuorten vapaa-aika palveluja, koska minulla ei ole paljoa vapaaaikaa./ Hyvä näin, en vain itse ehdi hyödyntää palveluja. 19

20 ei mitenkään tai ei tuu ainakaa mielee mitää/ ei tarvitse/ Ei tarvii kehittää/ ei sitä varmaankaaan tarvi En oikeestaa tiedä kunnolla tai osaa sanoa. haluan osallistua nuorten juttuihin. kaikki on mun mielestä hyvin:)... Kai nuorisovaltuustoissa hoidetaan hommat:) ymmärtää nuoria ja heidän tarpeitaan mutta pitää kuitenkin olla järki mukana että ei esim ostella kaikkia mitä nuori pyytää. Järki kuitenkin kulkuyhteydet syrjä seuduilta paremmaksi/ Mielestäni myös pienissä kunnissa pitäisi järjestää enemmän liikunta mahdollisuuksia, sillä kun busseja menee vähän niin ei ole oikeastaa millä mennä kauemmaksi harrastukseen. Mielestäni nykyään ollaan aivan liian paljon tietokoneen ääressä. Esimerkkinä haluan antaa yhden parhaista kavereistani, joka on kuitenkin pahasti riippuvainen pelaamisesta, jonka seurauksena hän jättää harrastukset ja muutenkin ystävyytemme toisarvoiseksi, mikä harmittaa minua suuresti. Kunpa asialle saisi tehtyä jotakin. Mielestäni asiat ovat hyvin ja saamme vaikuttaa asioihin jos haluamme ja sanoa oman mielipiteemme. Nuoriso saisi päättää enemmän eikä olisi niin paljon sääntöjä jotka estävät meitä pitämästä hauskaa... hauskalla tarkoitan silti ( laillisesti). Nykyään kaikki on niin uskonnollista niin ei halua mennä mihinkään nuorisolle suunnattuihin paikkoiin. Ja kangasalankunnan piti mennä rakentamaan joku ***** Kulttuuritalo ja kallis flyygeli vaikka ne rahat olisi voitu käyttää vaikka tekonurmikenttään jota kaikki käyttäisivät. Ei saa yrittää huolehtia liikaa 20

21 7 YHTEENVETO Koska Kangasalan nuorten vastausprosentti jäi alhaiseksi ja odotettua pienemmäksi, on johtopäätökset aineiston osalta tehtävä varovaisesti. Nuorista kyselyyn vastasi vain yksi neljäsosaa, jolloin aineiston ei voida katsoa edustavan laajasti koko luokkalaisten nuorten joukkoa. ELÄMÄNTAVAT JA HYVINVOINTI PÄÄSÄÄNTÖISESTI TASAPAINOSSA Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että Kangasalalaisten nuorten hyvinvointi ja elämäntavat ovat pääsääntöisesti tasapainossa. Noin puolet nuorista näkee perheensä taloudellisen tilanteen melko hyvänä ja suurin osa nuorista voi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin useimmiten tai joskus. Noin puolet nuorista viettää aikaa perheensä kanssa katselle televisiota tai elokuvia, tehden kotiaskareita tai keskustellen ajankohtaisista aiheista. Nuoret viettävät kotona aikaa päivässä keskimäärin 5-6 tuntia ja tuntevat olonsa pääsääntöisesti kotona turvalliseksi aina. Kangasalalaisten nuorten liikuntatottumukset (liikunnan määrä viikossa) jakautuvat tasaisesti yhden ja seitsemän tunnin välille. Suurin osa nuorista nukkuu vuorokaudessa 8-9 tuntia (64,7 %) ja yli puolet nuorista tuntee olonsa virkeäksi aina tai lähes aina. Toisaalta jopa 40,4 prosenttia nuorista kertoo, että tuntee olonsa virkeäksi vain silloin tällöin. Kangasalalaisilla nuorilla on pääsääntöisesti useita luotettavia ystäviä ja vain 4,9 prosenttia nuorista kertoo, ettei tällaisia ystäviä ole lainkaan. Luotettavia aikuisia on yleisesti muutama ja nuorista noin 9 prosenttia kertoo, ettei heidän lähipiirissään ole yhtään luotettavaa aikuista. Nuorista noin 30 prosenttia ei tunne oloaan koskaan yksinäiseksi ja joskus yksinäisyyttä tuntee noin puolet nuorista. Aina tai lähes aina yksinäiseksi itsensä kokee noin 3 prosenttia vastanneista. Kangasalalaisten nuorten päihteiden käyttö näyttäisi olevan muuta kaupunkiseutua vähäisempää. Ainoastaan alkoholin ja energiajuomien nauttiminen silloin tällöin on muuhun kaupunkiseutuun verrattuna yleisempää. Toisaalta on syytä huomioida, että nuorten vähäinenkin päihteiden käyttö on asia, johon tulisi puuttua eikä sitä tulisi vähätellä. KIUSAAMINEN YLEISTÄ Nuorten hyvinvoinnin kannalta erityisen huolestuttavaa on koulukiusaamisen ja yleisesti kiusaamisen määrä. Kangasalalaisten nuorten kokema sanallinen kiusaaminen koulussa, kotona sekä puhelimessa näyttäisi olevan muuta kaupunkiseutua yleisempää. Koulussa sanallista kiusaamista on kokenut noin 30 prosenttia nuorista. Koulussa tapahtuva fyysinen kiusaaminen näyttäisi olevan hieman kaupunkiseutua vähäisempää, kun taas kotona koettu fyysinen kiusaaminen on yleisempää. Myös suurin osa muunlaisesta kiusaamisesta on kaupunkiseutua yleisempää. Kiusaaminen on asia, joka tulee ehdottomasti ottaa vakavasti ja siihen tulee puuttua. Koulukiusaamisen määrän kehitystä tulee myös tarkastella jatkossa. Lisäksi olisi tarpeellista pohtia sitä, kuka nuorta kiusaa. Tällaisenaan nuorisokysely ei valota esimerkiksi nuorten kokemaa kiusaamista aikuisten taholta, mutta vastaa osaltaan siihen kuinka moni nuori kokee itse kiusaavansa muita. Kyselyyn vastanneista kangasalalaisista nuorista 77,2 prosenttia kertoo, ettei ole kiusannut muita ja 7,3 prosenttia nuorista ei osaa sanoa onko kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana. Yleisin kiusaamisen muoto on sanallinen kiusaaminen. VAPAA AIKAA VIETETÄÄN KOTONA, KAVERILLA JA PIHALLA Kangasalalaisista nuorista lähes puolet harrastaa yksilöurheilua ja noin 30 prosenttia soittoa tai laulua. Lisäksi yleisiä harrastuksia nuorten keskuudessa ovat kokkaaminen ja leivonta, digipelaaminen, joukkueurheilu sekä lukeminen ja kirjallisuus. Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa viettää aikaa kotona, kaverilla tai pihalla. Lisäksi puolet nuorista viettää aikaa harrastuksensa parissa. Kunnan nuorisotilalla viettää vapaa-aikaansa noin 8 prosenttia vastanneista. 21

22 Nuorista noin 40 prosenttia kokee, ettei harrastuksiin osallistumiselle ole esteitä. Niiden mielestä, jotka kokevat esteitä harrastuksiin osallistumiselle, esteitä näyttäisi olevan useita. Yleisimpiä näistä ovat pitkä matka harrastuksiin, osallistuminen yksin sekä harrastusten kalleus. Kangasalalaisista nuorista noin 30 prosenttia on osallistunut oman kunnan nuorisotilatoimintaan tai harrastukseen omassa kunnassa. Nuoret ovat saaneet tietoa nuorten toiminnasta eniten kavereiltaan, ilmoitustaululta, sosiaalisesta mediasta sekä koulun henkilökunnalta. Nuoret arvioivat oman kunnan nuorten toiminnan keskiarvon tuntumaan. Eniten kehitettävää nuorten mielestä olisi nuorten toiminnasta tiedottamisessa sekä nuorten omissa vaikutusmahdollisuuksissa nuorten toimintaa kohtaan. Nuoret toivovat kuntaan enemmän monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia ja eniten kaivataan urheiluharrastuksia, tanssiharrastuksia, musiikkia sekä valokuvausta. Lisäksi toivotaan parempia kulkuyhteyksiä harrastuksiin. Halutessaan vaikuttaa omassa kunnassaan johonkin asuinkunnan asiaan, nuoret kääntyisivät ensimmäisenä lähipiirinsä sekä nuoriso-ohjaajien puoleen. Myös kaverit sekä koulun henkilökunta nähdään sellaisena väylänä, jonka puoleen käännyttäisiin, kun haluttaisiin vaikuttaa itselle tärkeään asiaan. Kunnan nuorisovaltuuston puoleen kääntyisi vain noin kuusi prosenttia vastaajista. Vaikuttamisen keinoista tehokkaimpana nuoret näkevät palautteen antamisen sekä keskustelutilaisuudet. Nuorista noin 13 prosenttia näkee nuorisovaltuuston tehokkaana keinona silloin, kun itse toimii aktiivisesti siinä mukana. 22

23 LIITE 1 KYSELYLOMAKE Taustatiedot 1. Luokka-aste Millä luokalla olet? 7. luokalla 8. luokalla 9. luokalla 2. Sukupuoli Mikä on sukupuolesi? tyttö poika muu 3. Kotikieli Mitä kieltä kotonasi puhutaan? suomea ruotsia suomea ja ruotsia muuta kieltä/useita kieliä, mitä? en osaa sanoa 4. Postinumero Mikä on asuinalueesi postinumero? Perhe ja koti 5. Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä yksi tai useampi muu henkilö, kuka? en osaa sanoa 6. Keiden kanssa asut tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa asut pääsääntöisesti isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarus tai sisaruksia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isovanhempi tai isovanhemmat poika- tai tyttöystävä 23

24 yksi tai useampi muu henkilö, kuka? asun yksin en osaa sanoa 7. Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-isä Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 8. Käykö äitisi tällä hetkellä töissä? Valitse sopivin vaihtoehto Kyllä Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä Ei, hän on koti-äiti Ei, hän opiskelee Ei, hän on kuollut Ei, jokin muu tilanne, mikä? En tiedä 9. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? Perheeni taloudellinen tilanne on mielestäni... erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia paljon talousvaikeuksia en osaa sanoa 10. Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? Valitse sopiva vaihtoehto aina useimmiten joskus en juuri koskaan tai en koskaan en osaa sanoa 11. Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia päivässä 3-4 tuntia päivässä 5-6 tuntia päivässä 7 tuntia tai enemmän päivässä en osaa sanoa 24

25 12. Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? Valitse sopivin vaihtoehto aina useimmiten joskus en koskaan en osaa sanoa 13. Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi osallistuu teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. ruoan laitto, siivous, pihatyöt) katsomme yhdessä televisiota/elokuvia pelaamme yhdessä tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, kulttuuria) keskustelemme uutisista tai muista ajankohtaisista asioista vietämme aikaa kaupungilla (esim. ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa) käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, naapurien tai sukulaisten luona) emme tee mitään näistä säännöllisesti en osaa sanoa Vapaa-aika 14. Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Valitse sopivin vaihtoehto 0-2 tuntia vuorokaudessa 3-5 tuntia vuorokaudessa 6-8 tuntia vuorokaudessa yli 8 tuntia vuorokaudessa en osaa sanoa 15. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot Facebook Twitter Instagram Ask.fm WhatsApp Last.fm Google+ LinkedIn En käytä mitään näistä Käytän jotain muuta sosiaalisen median palvelua, mitä? en osaa sanoa 16. Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten aikaasi kouluajan ulkopuolella kotona kaverilla kaupungilla hengailemassa kahvilassa/ravintolassa 25

26 kirjastossa kauppakeskuksessa kunnan nuorisotilalla seurakunnan nuorisotilalla jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) nuorisotilalla harrastuspaikassa/harrastukseni parissa ulkona/pihalla töissä muualla, missä? en osaa sanoa 17. Mitä harrastat? Valitse parhaiten sopivat vaihtoehdot seuraavista ryhmistä: liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-/ järjestötoiminta politiikka/ kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en harrasta mitään tällä hetkellä harrastan jotain muuta, mitä? en osaa sanoa 18. Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille sunnattuun ohjattuun toimintaan? Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa Harrastaminen/ nuorten toiminta on liian kallista Vanhempieni mielipiteet minulle sopivasta vapaa-ajantoiminnasta Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai kiusaamisesta Osallistuminen yksin pelottaa Minua ei pyydetä mukaan Ystävänikään eivät osallistu Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on pitkä matka Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on vaikea kulkea Harrastuspaikkoja/ harrastusmahdollisuuksia on liian vähän Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä 26

27 En tiedä, missä haluamaani harrastusta/ toimintaa järjestetään En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä vapaa-ajallani En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani Mikään näistä ei estä minua osallistumasta harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta 19. Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 20. Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan Voit valita useamman vaihtoehdon. En ole osallistunut Kyllä olen osallistunut johonkin harrastukseen Kyllä olen käynyt nuorisotilalla Kyllä olen osallistunut johonkin nuorten tapahtumaan En osaa sanoa 21. Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi ohjattua toimintaa (Jana) 22. Nuorten toimintaan on mielestäni mukava osallistua 23. Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta 24. Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään toimintaan 25. Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin 26. Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten toimintaan 27. Minulla on mahdollisuus liikkua mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle (Jana) Hyvinvointi ja elämäntavat 28. Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut niin että hengästyt ja hikoilet? Valitse sopivin vaihtoehto en ollenkaan/vähemmän kuin tunnin viikossa 1-3 tuntia viikossa 3-5 tuntia viikossa 5-7 tuntia viikossa yli 7 tuntia viikossa en osaa sanoa Väittämäkysymyksiin vastattiin janalla täysin samaa mieltä---täysin eri mieltä 29. Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? Valitse sopivin vaihtoehto 5 tuntia tai vähemmän 6-7 tuntia 8-9 tuntia 10 tuntia tai enemmän 27

28 en osaa sanoa 30. Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? Valitse sopivin vaihtoehto aina tai lähes aina silloin tällöin en juuri koskaan tai en koskaan 31. Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. nimitelty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot ei ole on koulussa on koulumatkalla on kotona on harrastuksessa on nuorisotilalla on kaupungilla tai kadulla on puhelimessa on jossain muualla, missä? en osaa sanoa 32. Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim. tönitty, lyöty) viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot ei ole on koulussa on koulumatkalla on kotona on harrastuksessa on nuorisotilalla on kaupungilla tai kadulla on jossain muualla, missä? en osaa sanoa 33. Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa tai koulumatkalla omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona omaisuuttani on rikottu tai varastettu harrastuksessa tai nuorisotilalla omaisuuttani on rikottu tai varastettu kaupungilla tai kadulla omaisuuttani on rikottu tai varastettu jossain muualla, missä? Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen minulle ei ole puhuttu vaikka olen yrittänyt keskustella muiden kanssa minua on kiusattu internetissä, millä sivustolla? olen kokenut muunlaista kiusaamista, millaista? ei ole kiusattu en osaa sanoa 34. Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Valitse sopivat vaihtoehdot 28

29 en ole olen sanallisesti (esim. nimitellyt) olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut) olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta olen kiusannut internetissä en ole ottanut toista mukaan porukkaan tai yhteiseen tekemiseen olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle vaikka hän on halunnut puhua kanssani en osaa sanoa 35. Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista poltan TUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin poltan TUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) poltan TUPAKKAA silloin tällöin juon ALKOHOLIA päivittäin tai lähes päivittäin juon ALKOHOLIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) juon ALKOHOLIA silloin tällöin poltan SÄHKÖTUPAKKAA päivittäin tai lähes päivittäin poltan SÄHKÖTUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) poltan SÄHKÖTUPAKKAA silloin tällöin käytän NUUSKAA päivittäin tai lähes päivittäin käytän NUUSKAA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) käytän NUUSKAA silloin tällöin käytän KANNABISTA päivittäin tai lähes päivittäin käytän KANNABISTA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) käytän KANNABISTA silloin tällöin juon ENERGIAJUOMIA päivittäin tai lähes päivittäin juon ENERGIAJUOMIA viikoittain (1-3 kertaa viikossa) juon ENERGIAJUOMIA silloin tällöin en käytä mitään näistä en osaa sanoa 36. Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? Valitse sopivin vaihtoehto on, useita (3 tai enemmän) on, muutama (1-2) ei ole en osaa sanoa 37. Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? Valitse sopivin vaihtoehto kyllä, useita (3 tai enemmän) kyllä, muutama (1-2) ei ole en osaa sanoa 38. Tunnetko olosi yksinäiseksi Valitse sopivin vaihtoehto en koskaan 29

30 joskus usein aina tai lähes aina en osaa sanoa Nuorten toiminnan kehittäminen 39. Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot sisaruksiltani vanhemmiltani muulta sukulaiseltani kaverilta sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, Twitter, Instagram) lehdestä radiosta koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, opettaja, terveydenhoitaja, rehtori) koulussa järjestetystä tapahtumasta ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai nuorisotilalla sähköpostilla internetsivuilta, mistä? jostain muualta, mistä? en ole saanut tietoa nuorten toiminnasta en osaa sanoa 40. Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit) liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit) tanssi/ cheerleading/ voimistelu sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, ilmaisutaito, näytteleminen) kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot musiikin soittaminen/ laulaminen ulkoilu/ retkeily/ partio Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, teatteriesitykset, konsertit, museot) valokuvaus/ media leivonta/ kokkaus/ kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois- / järjestötoiminta politiikka /kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta nuorten tila/ nuorisotilatoiminta Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, konsolipelit, tietokonepelit) Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, biljardi) Lukeminen/ kirjallisuus/ kirjoittaminen en kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten toimintaa tai harrastusta jotain muuta, mitä? en osaa sanoa 30

31 41. Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut koulun henkilökunta nuoriso-ohjaajat kaverit poliitikot yhdistys tai muu organisaatio tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv) asuinkuntani internetsivut kunnan päättäjät joku, joka työskentelee asuinkuntani palveluksessa asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi en halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin en osaa sanoa 42. Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä Aktiivinen toimiminen esim. nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta Aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen Nimien kerääminen aloitteeseen, vetoomukseen tai adressiin Osallistuminen mielenosoitukseen Osallistuminen lakkoon Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen Rakennuksen valtaaminen Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan Kirjoittaminen lehteen Keskusteluun osallistuminen päättäjien kanssa Asioista keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla Vapaaehtoistyö Taiteen keinot Joku muu, mikä? 43. Miten nuorten toimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi kehittää? Kirjoita ehdotuksesi tai anna vapaasti palautetta 31

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. ORIVESI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta.

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. Nuorisokysely 2014 Vesilahti Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 4 2 PERHE JA KOTI...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. PIRKKALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. NOKIA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. YLÖJÄRVI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. VESILAHTI SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea - Seutukunnallinen nuorisotyö = Tampereen kaupunkiseudun (Tampere, Lempäälä, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Nokia, Vesilahti, Orivesi) nuorisotyön kehittäminen -

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä.

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä. NUORISOPALVELUT Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE 5.4.2019 mennessä. Kyselyssä voit kertoa kokemuksistasi ja toiveistasi koskien Kittilän

Lisätiedot

Yhteenvetoa NUORISOPALVELUT. Vastaajien kokonaismäärä: 29

Yhteenvetoa NUORISOPALVELUT. Vastaajien kokonaismäärä: 29 Yhteenvetoa NUORISOPALVELUT Vastaajien kokonaismäärä: 29 1. MITÄ KOULUA KÄYT? 5.-6.LK 7.-9. LK. LUKIO/ REDU MUU: Missä? 3% 97% 3. ASUINALUEELLANI ON PAIKKOJA HENGAILUUN, PELAAMISEEN JA LIIKUNTAAN. KYLLÄ.

Lisätiedot

Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn vastaukset

Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn vastaukset Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn vastaukset Kysely koski lasten ja nuorten harrastuksia ja niihin liittyviä toiveita Pirkkalassa (esi- ja perusopetus sekä lukio). Vastaajia oli 924, joista tyttöjä 52,3%

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018:

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018: LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS : OIKEUS LIIKKUA Harrastukset ovat tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on jokin harrastus, ja he kokevat olevansa varsin tyytyväisiä

Lisätiedot

Kyselyyn vastasi 55, iältään 8-20-vuotiasta, nuorta.

Kyselyyn vastasi 55, iältään 8-20-vuotiasta, nuorta. Nuoria Somettaa Kyselyyn vastasi 55, iältään 8-20-vuotiasta, nuorta. Vastaajien ikävuosien keskiarvo on 14 vuotta. Vastaajien ikäjakauma 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 20 20 10 10 10 11 11

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Simpele 7-9 luokat 2017

Simpele 7-9 luokat 2017 Simpele 7-9 luokat 2017 1. Sukupuolesi 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 55% 6 65% Tyttö/nainen 6 Poika/mies 4 2. Äidinkielesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suomi, ruotsi tai saame. 96% Joku muu, mikä 4% Avoimet vastaukset:

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Yhteenvetoa kyselystä ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT LK. kyselyn yhteenvetoa (6.2019) Vastaajien kokonaismäärä: 115

Yhteenvetoa kyselystä ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT LK. kyselyn yhteenvetoa (6.2019) Vastaajien kokonaismäärä: 115 Yhteenvetoa kyselystä ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT 1.- 2.LK. kyselyn yhteenvetoa (6.2019) Vastaajien kokonaismäärä: 115 1. OLEN (rastita itsellesi oikea vaihtoehto) 6 VUOTTA 7 VUOTTA 8 VUOTTA 9 VUOTTA 1%

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat 4-5lk Nurmijärvi,(vertailu: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) vastaajia 1061/vastausprosentti 80 % Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Suurin osa on tyytyväinen elämäänsä(87,3 %, vähiten

Lisätiedot

Opetus-ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyn 2019 tulokset

Opetus-ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyn 2019 tulokset Opetus-ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyn 2019 tulokset neuvotteleva virkamies Iina Berden, opetus- ja kulttuuriministeriö varatoimitusjohtaja Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park 3.4.2019 Karakallion

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat)

Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat) Liite 1 a Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat) Hyvä koululainen, Lasten ja nuorten elämää koskevia asioita kysytään yleensä aikuisilta, mutta tässä kyselyssä olemme kiinnostuneita kuulemaan

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä?

Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä? Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä? Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa Ei kovin tärkeää 6% 1% 5% 38% Erittäin tärkeää Useampi kuin joka kolmas kokee erittäin tärkeäksi, että

Lisätiedot

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY Vastaajat Porvoo: Perusopetuksen 4.-5. luokat vastannut 894 kattavuus 72 % 8.-9. luokat vastannut 770 kattavuus 63 % Lukio vastannut 173

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Tavoite. Tiedonkeruu. Kohderyhmä ja otos

Tavoite. Tiedonkeruu. Kohderyhmä ja otos Toukokuu 2019 Tavoite Telian valtakunnallisen kyselyn tavoitteena oli selvittää mitä liikuntaa perheiden lapset harrastavat, millainen on vanhempien rooli niissä sekä millaisia haasteita vanhemmat kohtaavat

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

TAKUULLA LIIKUNTAA. Mikko Salasuo, Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi

TAKUULLA LIIKUNTAA. Mikko Salasuo, Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi TAKUULLA LIIKUNTAA Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta Julkistamistilaisuus 10..019 Helsinki Mikko Salasuo, Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi Tavoite

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Kulttuurista hyvinvointia!

Kulttuurista hyvinvointia! 1 (12) Kulttuurista hyvinvointia! Kuopiossa toimii Kulttuurisen vammaistyön yhteistyöryhmä, jota koordinoi Kuopion kaupunki. Toiminnan tavoitteena on pyrkiä mahdollistamaan taiteen ja kulttuurin keinoin

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke 2016-2018 Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM 30.5.2017 Hallitusohjelman kärkihanke:

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn tulokset

Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn tulokset Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn tulokset Kysely koski perheen yhteistä harrastamista ja harrastamiseen liittyviä toiveita Pirkkalassa. Kyselyyn vastanneiden perheiden lasten ikäryhmät jakautuivat seuraavasti:

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki 1. Sukupuoli tyttö 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 poika 2. Nykyinen koulusi: 0 10 20 30 40 Alakylä Alaviitala Asema Halkosaari Honkakylä Hyllykallio Isokylä Jouppi Keski-Nurmo

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Hyvinvointikysely oppilaille

Hyvinvointikysely oppilaille Hyvinvointikysely oppilaille Haluaisimme kuulla, mitä sinä ajattelet kouluhyvinvointiin liittyvistä asioista. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jos et osaa

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista 19.4.2018 Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY kevät 2018 YPÄJÄ

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY kevät 2018 YPÄJÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY kevät 2018 YPÄJÄ VARHAISKASVATUS VASTAUSPROSENTIT Määräaikaan mennessä asiakkaista 48,81 % vastasi kyselyyn Esiopetus20 % Päiväkoti 30% Perhepäivähoito 63%. PERHEIDEN JA PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuoren hyvä arki rakentuu monesta tekijästä, kuten hyvistä ihmissuhteista, voimavaroja tukevista harrastuksista, yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion rehtori

Lisätiedot

Olarin koulu ja koti ry n

Olarin koulu ja koti ry n Olarin koulu ja koti ry n "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Lisää tietoa OKKY n toiminnasta: www. okky. nettisivu. org Yhteyttä voit ottaa sähköpostitse: kotijakoulu@gmail. com OLARIN KOULU JA KOTI -YHDISTYS

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä TULOHAASTATTELU Nimi Nuoren nro Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä Tulohaastattelun tarkoituksena on nuoren mielipiteiden kuuleminen ja nuoren tilanteen laajempi

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Oman elämänsä ekspertit

Oman elämänsä ekspertit Oman elämänsä ekspertit Nuoret luupin alla - raportin tuloksia Leena Haanpää Turun yliopisto, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT 12. 14.10.2010 Holiday Club Caribia

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot