Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintasuunnitelma 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintasuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta Toimintasuunnitelma 2012

2 Yleistä (puheenjohtaja Juho Sundin) Vuonna 2012 pidetään huolta, että jokainen, joka haluaa tehdä juttuja killan piirissä, pääsee niitä tekemään. Lisäksi houkutellaan ne muutkin mukaan. Vuonna 2012 pidetään kiinni killan hyvistä tapahtumista, mutta järkätään myös uusia erilaisia tapahtumia. Koetetaan panostaa myös hiukan heikommalla huomiolla olleisiin osa-alueisiin kuten kulttuuriin, liikuntaan ja tanssimiseen. Vuonna 2012 huolehditaan, että killalla ja killisteillä on nyt ja jatkossa mahdollisuus tehdä kaikkea kivaa. Tämä vaatii, että pidetään hyvää huolta killisteistä, killan rahoista ja mopolipusta. Vuonna 2012 pidetään tosi hauskaa. Hallinto (sihteeri Noora Vänttinen) Olen vuoden 2012 sihteeri ja toimin sihteerinä automaatio- ja systeemitekniikan killan hallituksen kokouksissa ja kiltakokouksissa. Tehtäviini kuuluu kirjoittaa pöytäkirjat kokouksista. Päivitän kaikki pöytäkirjat killan nettisivuille. Kirjoitan myös tarvittaessa lyhennelmiä pöytäkirjoista, jotta tieto tärkeistä päätöksistä on kaikilla nopeasti saatavilla. Tehtäviini sisältyy myös VaKon arkistosta huolehtiminen sekä kaiken AS:n toimintaan liittyvän materiaalin taltiointi VaKon arkistoon ja AYY:n arkistoon. Näiden lisäksi ylläpidän killan jäsenrekisteriä, jossa olevat jäsenmaksutiedot pidän ajan tasalla yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Aion jatkaa viime vuoden sihteerin tavoin projektia saada killan jäsenrekisteri täysin ajan tasalle yhdessä ATKTMK:n kanssa. Kauteni lopuksi koulutan seuraavan vuoden sihteerin toimimaan tehtävässään ja siirrän hänelle kaikki tarpeelliset asiakirjat ja tiedot tehtävän suorittamiseen. Talous (rahastonhoitaja Paul Laihonen) Vuonna 2012 pyrin rahastonhoitajana parhaiden kykyjeni mukaan vastaamaan killan taloudesta. Aion pitää huolta, että rahatilanne ei karkaa suunnitellun budjetin vastaisesti käsistä vuoden aikana. Tehtäväni on myös maksaa killan laskut ja maksut täsmällisesti sekä pitää huolta, että killan saatavat tulevat ajallaan. Vahdin killan sijoitusten kehitystä. Näiden lisäksi teen kirjanpidon tarkasti ja huolellisesti. Omana henkilökohtaisena tavoitteena on selviytyä tehtävästä kunnialla ja mahdollisimman oppikirjan mukaan. Pyrin jättämään tulevalle rahastonhoitajalle terveen talouden hoidettavaksi. Opintoasiat (Opintomestari Iiris Routa) Opintomestari toimii opintoasioissa yhdyshenkilönä killan, korkeakoulun ja ylioppilaskunnan välillä. Tämän tavoitteen täyttämiseksi opintomestari edustaa opiskelijoita Sähkötekniikan korkeakoulun hallintoelimissä sekä osallistuu AYY:n Opintoneuvoston toimintaan. Lisäksi

3 opintomestari vastaa killan opintoihin liittyvistä palveluista, kuten tenttiarkistosta. Opintomestari toimii myös killan opintotoimikunnan puheenjohtajana ja killan hallopedien sekä abilobbarin yhteyshenkilönä. Tavoitteet ja toiminta Vuoden 2012 suuret kokonaisuudet opintotoiminnassa ovat opintotoimikunnan toiminta, kiltalaisten ja laitoksen välisen puuhastelun lisääminen ja opintoihin liittyvien tapahtumien kahittäminen. Lisäksi kandiuudistuksen ja sitä seuraavan maisterivaiheen uudistuksen seuraaminen, kommentointi ja niistä tiedottaminen tulee olemaan tärkeä osa toimintaa. Opintotoimikunnan on tarkoitus kokoustaa lukukausien aikana keskimäärin kerran kuussa, ja kokouksissa käydään läpi AS:n opintoihin ja koulutuspolitiikkaan liittyviä asioita. Opintotoimikunta pidetään kaikille avoimena, jolloin paikalle voi tulla pienine opiskeluhuolineen tai yleisestä kiinnostuksesta koulutuspolitiikkaa kohtaan. Tavoitteena on osallistaa toimikunnan jäsenet kommentoimaan ajankohtaisia asioita kuten opetukseen suunniteltuja muutoksia. Opintotoimikunta on myös tapa pitää yhteyttä killan hallopedeihin ja kysellä heidän kuulumisiaan. Killan kehittämispäivillä syksyllä 2011 nousi esille, että kiltalaisten ja AS:n laitoksen työntekijöiden välistä yhteistoimintaa pitäisi kehittää. Myös laitoksen väen puolelta löytyi alustavissa keskusteluissa kiinnostusta yhteiselle tapahtumalle esimerkiksi joukkuepelien merkeissä. Tavoitteena on saada myös jatkuvaksi tavaksi puolivuosittainen kokous opintotoimikunnan ja laitoksen väen kesken, jossa ratkaistaan opetuksen ja uudistusten haasteita. Myös muuta yhteistä toimintaa laitoksen väen kanssa voidaan kehittää, jos opintotoimikunnalla riittää ideoita ja innostusta. Sähkötekniikan korkeakoulun opintovastaavien kesken on suunniteltu syksylle opintotapahtumaa, esimerkiksi Oltermannisaunaa, jossa kiltalaiset ja kiltojen Oltermannit pääsisivät tutustumaan toisiinsa. Lisäksi ELECin laskutupatoimintaa pidetään yllä myös vuonna Abilobbaus (Abilobbari Joonas Kröger) Vuoden aikana Abilobbari jatkaa edellisten Markkinointivastaavien hyvää työtä päivittämällä killan jo vanhentuneet esittelyläystäkkeet; kevään aikana katsotaan, riittääkö termistön ja yleistiedon korjaus, vai haetaanko jo kokonaan uusi rakenne. Nakin aikana pyritään myös ottamaan selvää mitä kummaa ne Aallon hakupalvelut nyt oikein tekevätkään - ovatko he esim. vieläkin vastuussa suoraan lukioihin tapahtuvasta markkinoinnista, ja miten siihen hässäkkään pääsee mukaan.

4 Viestintä (tiedottaja Matti Ojala) Tiedottajan tärkein tehtävä on tietää, mitä kiltaan liittyviä asioita tapahtuu lähiaikoina, ja välittää tämä tieto kiltalaisille, ensisijaisesti niille, joita asia kiinnostaa ja koskee. Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat phuksien (ja ISOjen) asphuksit-lista sekä aktiivisesti killan tapahtumia seuraavien ja niihin osallistuvien killistien as-akt-lista. Ajankohtaisista asioista tiedottamiseen tiedottaja käyttää edellä mainittujen listojen lisäksi tarvittaessa uutisryhmän korvaavaa foorumia, kunhan se saadaan toimintavalmiuteen. Viikoittain tiedottaja myös kokoaa seuraavan viikon tapahtumista tiedotuskanavaan sopivan viikkotiedotteen ja julkaisee sen tarpeen mukaan killan uutisryhmässä tai joillakin sähköpostilistoilla. Tiedottaja myös hallinnoi suurinta osaa killan sähköpostilistojen maililiikenteestä ja pitää huolta, että kiltalaiset saavat tarvitsemansa postit eivätkä pelkkää spämmiä. Killalla on kaksi (2) tapahtumakalenteria. Digitaalinen tapahtumakalenteri Google calendarissa, joka on integroitu killan nettisivuille, ja johon tiedottaja kokoaa kiltalaisia koskevat tulevat tapahtumat ja niiden kuvaukset lähiajoilta. Analoginen tapahtumakalenteri on kiltahuoneen ilmoitustaululla. Siihen tiedottaja kokoaa tärkeimmät kiltalaisia koskevat tapahtumat vähintään kuluvalta kuukaudelta. Tiedottaja vastaa, että ilmoitustaululla olevat viralliset tiedotteet sekä kiltahuoneen ovessa ja seinillä olevat ajankohtaiset ja arkistoidut mainokset ja julisteet ovat ajan tasalla, asianmukaisia ja siististi aseteltuna. Tiedottaja laittaa tarvittaessa irc-kanavien topiceihin muistutuksia tulevista tapahtumista. Kiltalähtöisiä, mutta myös muita teekkareita koskevia tiedotteita tiedottaja tarvittaessa julkaisee myös AYY-nettisivuilla. Tiedottaja ylläpitää killan kotisivuja pitäen sivujen sisällön ajan tasalla. Tiedottaja vastaa siitä, että hallitusläystäke ja egoläystäkkeet tulevat tehdyksi ja jaetuksi. Henkilökohtaiset tavoitteet Pidän huolta, että kun minä tiedän, niin koko kiltakin tietää. Toteutan tämän tiivistämällä tulevan viikon tapahtumat killan kalenterista viikkomailiksi, jonka välitän tarvittaville sähköpostilistoille sekä tarpeen vaatiessa vaikka tukin kiltalaisten sähköpostikansiot tapahtumamuistutuksilla, kiireellisillä tiedotteilla sekä muistutuksilla tapahtumailmojen aukeamisesta ja sulkeutumisesta. Kuitenkin pidän huolen, ettei yksikään listoille lähettämäni maili ole epäkiinnostava tai turha, vaan pidän yllä tiedotteiden tasoa. Pidän huolta, että killan tapahtumakalenterit pysyvät ajantasalla. Kaivan muulta hallitukselta sekä tapahtumanjärjestäjiltä tiedon tapahtumista ja päivitän ne hyvissä ajoin kalenteriin. Huolehdin, että kiltahuoneen ilmoitustaulun kalenteri sekä mainokset ovat ajantasaiset ja siistit. Lisäksi työstän tarvittavat läystäkkeet aikataulussa sekä huolella ja laadulla. Päivitän killan kotisivua niin usein kuin on järkevää. Käytän kotisivua aktiiviseen tiedon välittämiseen ja osallistun sivujen kehittämiseen ATKTMK:n kanssa. Lisäksi olen vahvasti mukana uutisryhmiä korvaavan foorumin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta sen potentiaali saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

5 Pyrin välttämään väärän, ristiriitaisen tai harhaanjohtavan infon levittämistä. Teen kaikkeni, jotta kilta saa tietää tapahtumista ajoissa ja että mahdollisimman moni kiinnostuisi mahdollisimman monesta tapahtumasta hyödyntäen markkinoinnin taitojani. Tavoitteeni on parantaa killan tietoutta tulevista asioista, jotta mahdollisimman harva voi sanoa, ettei tiennyt mitään asiasta. Kiltalehti Kultainen Tomaatti (Kultainen päätoimittaja Paula Laitio) Vuonna 2012 on tarkoitus julkaista kuusi lehteä, joista kaksi keväällä, yksi kesällä ja kolme syksyllä. Lehtien teemat tulevat vaihtelemaan melko reippaastikin, ja jokaisesta numerosta löytyy toivottavasti jotain uutta ja erilaista. Tavoitteena olisi, että toimituksesta muodostuisi aikaisempaa yhtenäisempi porukka, jolloin lehdenteko pitäisi sisällään enemmän ryhmätyötä ja vähemmän yksinäistä näpyttelyä deadlinea edeltävänä yönä. Tähän pyritään järjestämällä aktiivisesti niin virallisia lehdensuunnittelukokouksia kuin rennompia yhteisiä tilaisuuksiakin. Toimituksen lisäksi juttuja otetaan mielellään vastaan toki myös muilta innokkailta kirjoittajilta. Kultaisen Tomaatin ja killistien välistä interaktiivisuutta on tarkoitus parantaa uudistamalla GT:n nettisivuja sekä toimittamalla kiltahuoneelle palautelaatikko, johon kuka tahansa voi jättää juttutoiveita tai haluamaansa sisältöä lehteen. Dokumentointi (Dokumentoijat Janne Kemppainen ja Mikko Pihlanko) Dokumentoijat huolehtivat valokuvagallerian ohella siitä, että killan tapahtumista jää muistoksi muutakin kuin krapula. Killan virallisen dokumentoijan tavoitteena on dokumentoida killan tapahtumia kattavasti mahdollisuuksien mukaan. Toiveena kuitenkin olisi, että emme ole ainoita, jotka vaivautuvat kantamaan kameraa mukanaan tapahtumissa. Phuksikasvatus (SuurPhuksi Sara Parikka) Killan phuksitoiminnan tarkoituksena on tukea phukseja ensimmäisestä tapaamisesta/koulun aloittamisesta aina teekkarilakin päähän painamiseen Wappuaaton kiihkeimpinä tunteina. Toimintaan kuuluu phuksien toivottaminen tervetulleeksi uutteen opinahjoon, heidän sopeuttamisensa uuteen opiskelijaympäristöön, heidän tutustuttamisensa opiskelijayhteisöön ja heidän auttamisensa opintojen alkuun. Phuksien tarpeet vaihtelevat laidasta laitaan, osan elämä on jo valmiiksi pääkaupunkiseudulla kun taas osa joutuu aloittamaan lähes puhtaalta pöydältä. Automaatio- ja systeemitekniikan kilta tekee parhaansa tukeakseen jokaista mahdollisimman hyvin. Kilta on hyvä vastaanottamaan uusia jäseniä avoimuutensa ja pienen

6 kokonsa ansiosta. Phuksitoiminta on koko killan asia, joskin isoin osa työstä kertyy ISOille sekä Phuksitoimikunnalle. Lopullinen vastuu on SuurPhuksilla, joka edustaa kiltaa myös Teekkarijaoston FTMK:ssa. Keväällä ennen uusien phuksien saapumista SuurPhuksi kerää kokemusta auttamalla (Suur)^2Phuksia kasvattamaan edellisen vuoden phukseista mallikelpoisia teekkareita. SuurPhuksi tekee myös tiivistä yhteistyötä ISOpomon kanssa rekrytoiden killalle ISOja ja suunnitellen tulevien phuksien ensimmäistä vuotta. Toimintaan kuuluu oleellisena osana erilaisten phuksitapahtumien järjestäminen joko yksin AS:lle tai usealle killalle yhteistyössä muiden kiltojen kippareiden kanssa. Phukseihin otetaan yhteyttä ensi kertaa kesällä kun tiedot tutkinto-ohjelmaan hyväksytyistä opiskelijoista ovat saatavilla. Phuksit jaetaan ISOryhmiin, heille lähetetään killan phuksiopas, ISOjen tervehdyskirje ja kutsu VarASlähtöön. Ensimmäisen vuoden aikana SuurPhuksi auttaa phukseja löytämään mieluisaa tekemistä opintojen vastapainoksi ja tukee oman sosiaalisen yhteisön muodostumista. SuurPhuksi pitää myös huolen, että phuksit pääsevät opinnoissaan hyvään alkuun. SuurPhuksi on yleisenä tukena ongelmatilanteissa ja ohjaa tarvittaessa oikean tahon puheille. Pyrin pitämään huolta, että edellä mainitut tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Haluan näyttäytyä phukseille erittäin helposti lähestyttävänä tahona, jolta voi tulla kysymään neuvoa eri asioista tai juttelemaan muuten vain lämpimikseen. Aion antaa jokaiselle phuksille mahdollisuuden päästä mukaan kiltatoimintaan tuomalla killan esiin helposti lähestyttävänä ja mukavana opiskelijayhteisönä. Joka iikka ei tietenkään jää aktiiviksi eikä kaikkia yksinkertaisesti kiinnosta, mutta tavoitteenani on saada mahdollisimman moni phuksi mukaan toimintaan. Sujuva yhteistyö etenkin ISOpomon ja Huvintoimikunnan kanssa on tärkeää kiinnostavan toiminnan aikaansaamiseksi. Pyrin myös yhdessä ISOpomon kanssa kehittämään ISOtoimintaa ja aktivoimaan ISOja leikkimään phuksien kanssa koko ensimmäisen opiskeluvuoden. Pidän korvat avoimena palautteelle ja kehitysideoille ja yritän myös ottaa niistä opikseni. Haluan tehdä phuksien phuksivuodesta unohtumattoman. ISOtoiminta (ISOpomo Peter Kronström) ISOpomo rekrytoi ISOt, informoi heitä kaikesta jännästa ja järkkää heille kaikkea kivaa, jotta he jaksavat järkkää kaikkea kivaa phukseille. ISOpomo toteuttaa kaikki SuurPhuksin pienimmätkin toiveet ja auttaa häntä kaikessa mahdollisessa. Lisäksi ISOpomo täyttää ja tyhjentää ASkin tiskikoneen ilomielin vähintään kerran viikossa antaakseen hyvän esimerkin ISOille ja phukseille. Jos ISOpomo epäonnistuu edellisen kohdan täyttämisessä, poliisikoiralla on oikeus toteuttaa rangaistus haluamallaan tavalla. International activities (Master of International Affairs Antti Kangasrääsiö) Master of International Affairs (MIA) works alongside the school's kv-isos (recruited by the school's kv-suurvisiiri) to make sure that the foreign students that come to study in AS faculty survive their exchange period and hopefully even enjoy it.

7 MIA tries it's best to translate all kinds of useful stuff from Finnish to English in order to provide the exchange students with useful up-to-date information. MIA will also do it's best to organize splendid international guild events during throughout the year. MIA represents AS in the student union's KvTMK. KvTMK organizes all kinds of events to foreign technology students. KvTMK also helps AYY's kansainvälinen jaosto to organize all kinds of events to all of Aalto's foreign students. Suomeksi: Master of International Affairs (MIA) toimii yhdessä koulun kv-isos (rekrytoitaville koulun kvsuurvisiiri) varmistaa, että ulkomaiset opiskelijat, jotka tulevat opiskelemaan AS tiedekunnan hengissä vaihdon ajan ja toivottavasti jopa nauttia siitä. MIA yrittää on parasta kääntää kaikenlaista hyödyllistä tavaraa suomi-englanti, jotta vaihtoopiskelijoille hyödyllisiä ajan tasalla olevaa tietoa. MIA myös tehdä se on parasta järjestää upeita kansainvälisiä killan tapahtumia ympäri vuoden. MIA edustaa AS ylioppilaskunnan KvTMK. KvTMK järjestää kaikenlaisia tapahtumia ulkomaisille teekkareiden. KvTMK auttaa myös AYY: n kansainvälinen-jaosto järjestää kaikenlaisia tapahtumia kaikille Aallon ulkomaisia opiskelijoita. Huvitoiminta (Isäntä Mikko Tiainen ja Emäntä Laura Gröhn) Killan Isännän ja Emännän tehtävänä on johtaa Huvitoimikuntaa eli smurffeja. Toimikuntamme järjestää tapahtumia, joiden tarkoitus on tuoda vaihtelua kiltalaisten arkeen. Huvi tekee taustatyön tapahtumia varten, ja myöskin siivoaa niiden jälkeen. Valmistamme ruokaa ja kannamme saunalle juotavaa niin, että kaikki viihtyisivät paikalla. Saunailtojen lisäksi Huvi järjestää myös sitsejä. Ohjelman suhteen konsultoimme Kulttuurimestaria. Huvitoimikunnan tehtävä on lisäksi mahdollistaa (Kulttuurimestarin kautta) kiltalaisten omien tapahtumaideoiden toteuttamista auttamalla käytännönjärjestelyissä. Isäntä ja Emäntä kuuluvat myös AYY:n IE:seen. Siellä edustamme kiltaamme sekä järjestämme erilaisia tapahtumia yhteistyössä muiden IE:iden kanssa. Toimimme yhteistyössä SuurPhuksinkin kanssa. Henkilökohtaisena tavoitteenamme on vaalia perinteitä, mutta luoda myös jotakin uutta. Kulttuurimestarin viran luominen tälle vuodelle varmasti auttaa tapahtumien ohjelmasisällön parantamisessa, joten aiommekin pitää tiiviit välit häneen. Myöskin smurffien roolia toimikunnassa tulee vaalia. Tahdomme heidän ottavan vastuuta suunnittelussa ja järjestelyssä, mutta myös suoda heille relaushetkiä ja vapautta. Smurffien lisäksi vastuullamme ovat vielä killan varastot, joita pidämme yllä.

8 Kulttuuri (Kulttuurimestari Janna Huuskonen) Kulttuurimestari hoitaa killan ulkosuhteita ja ylläpitää kulttuuritoimikuntaa. Kaikille avoimen kulttuuritoimikunnan kanssa kehitellään sisältöä saunailtoihin, järjestetään kulttuuriexcuja ja tehdään mitä mieleen juolahtaa (kenties uusia kiltatuotteita?). Suurin kevään projekti lienee TUAS-party, jonka järjestäminen on aloitettava aikaisin. Lisäksi Kulttuurimestari mulkoilee vähän kainalokananastensa perään. Ulkosuhteet (Kulttuurimestari Janna Huuskonen) AS:n vahvat suhteet Tampereen Autekiin ja HY:n TYT:hen pidetään yllä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta lähennellä muita järjestöjä. Lukkarointi (Lukkarimestari Matti Marttinen) Lukkareiden tehtävä lyhyesti on laulattaa ja viihdyttää ihmisiä sitseillä. Gongia soitetaan totuttuun tapaan paljon, jotta sitsikansan suu ei pala, eikä kylmety. Totuttuun tapaan myös lukkariston ulkopuoliset aasinsillat ovat tervetulleita. Huolehdimme, että sitseillä riittää laulettavaa tekemällä läsyt ja kertomalla vaihtelevan hauskoja aasinsiltoja. Läsyjä tehdään myös saunoihin ynnä muihin tapahtumiin tarpeen vaatiessa. Lukkarimestarin tehtävässä aion pitää huolen, että laulutuntemus pysyy vähintään nykyisellä tasolla. Aion pitää huolen, että mahdollisimman moni lukkareista osallistuu AYY:n lukkaritoimikunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, ja siten kartuttaa lauluosaamistaan. Laulukirja (Laulukirjavastaava Antti Ilmavirta) Killalle on vuoden 2012 aikana tarkoitus suunnitella ja toteuttaa oma laulukirja tai laulukirjan lisäosa. Työ on aloitettu jo vuonna 2011 perustamalla laulukirjawiki, johon on kerätty laulumateriaalia kirjaa silmällä pitäen. Budjetin puolesta laulukirjan menot olisi tarkoitus kattaa sponsorituloilla. Liikunta (ASif) Liikuntamestari ja -vastaavat pyrkivät edistämään kiltalaisten liikkumista ja hyvinvointia erilaisilla tapahtumilla. Aiomme myös tiedottaa muiden järjestöjen ja yliopiston tarjoamista liikuntamahdollisuuksista. Phuksejen kannustamista liikkumaan tullaan myös lisäämään. Lisäksi pyritään luomaan tiedottajan kanssa hedelmällinen yhteistyö, jotta informaatio kaikista liikuntamahdollisuuksista ja -tapahtumista kantautuu kaikkien killistien korviin. Liikuntaa tullaan järjestämään rennossa ilmapiirissä. Ajatuksena olisikin lisätä yhteisöllisyyden tunnetta, tutustumista killan sisällä ja motivaatiota liikkumiseen keskittymällä erilaisiin joukkuelajeihin, sekä ryhmäpeleihin tai -leikkeihin. Lisäksi tulemme ottamaan vastaan toiveita ja ehdotuksia koko vuoden ajan muilta killisteiltä. ASif:in toiminta tullaan pitämään totutulla tasolla ja ASif tulee osallistumaan AaltoUS:n futsal- ja sählysarjoihin. Killistien halukkuuden puitteissa osallistutaan lisäksi koripallo- ja lentopallosarjoihin. Pyritään myös lisäämään phuksien intoa osallistua ASif:n toimintaan

9 Ulkomaanxq (Ulkomaanxqmestarit Heikki Tahvanainen ja Hannu Leppinen) Ulkomaanexcursiomestarit suunnittelevat ulkomaanexcursiota järjestettäväksi syksyllä Tämän excursion pääasiallisena kohteena tulevat olemaan Baltian maat. Kevään 2012 aikana saatetaan järjestää lyhyempiä excursioita kohteena esim. Pietari tai Tukholma. Lautapelitoiminta (Lautapelivastaava Bjarne Boström) Järjestää 1d20 lautapeli-iltaa vuodessa. Yrityssuhteet (Yrityssuhdevastaava Pia Lindqvist) Yrityssuhdetoimikunnan tehtävänä on pitää yllä vanhoja ja muodostaa uusia suhteita killan ja yritysmaailman välillä. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa erilaisia sponsorisopimuksia, excursioita ja opiskelijoiden aktiivista rekrytointia yrityksiin töihin. Kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä: yritykset saavat näkyvyyttä, kilta rahaa sekä aineellisia hyödykkeitä ja opiskelijat mahdollisia yrityskontakteja sekä töitä. Suurin osa killan tuloista koostuu sponsorointi- ja mainostuloista, joten yrityssuhdetoimikunnan tärkein tehtävä on tänäkin vuonna aikaisempien yrityssuhteiden ylläpitäminen ja uusien muodostaminen (ja sitä kautta sponsoritulojen hankkiminen). Varoja killalle hankitaan tänäkin vuonna mm. UraTiKAS-rekrytointitapahtumalla, Toimitusjohtajat tentissä -tapahtumalla, vuosijuhlasponsoreilla ja haalarimainoksilla. UraTiKAS-tapahtuman aikataulu on todettu liian kiireiseksi. Firmat lähtevät nihkeästi mukaan, kun niille soitellaan kuukauden varoitusajalla. Tästä syystä firmasoittelu pyritään aloittamaan jo vuoden 2012 syksyllä (syys-lokakuussa) yhdessä YSTMK:n kanssa. Excursioita pyritään järjestämään samaan malliin kuin edeltävinä vuosina. Mikäli mielenkiintoisia excursiomahdollisuuksia ja kiinnostusta killistien puolelta ilmenee, tullaan niitä järjestämään toki enemmän. Muiden kiltojen välistä yritysyhteistyötä ja tiedonkulkua pyritään ylläpitämään ja kehittämään AYY:n alaisen YTMK:n kautta. Pyritään lisäämään tiedotusta myös muiden kiltojen yritystapahtumista, mikäli osallistuminen killisteille on vain mahdollista. TEK- ja SAS-yhteistyö (TEKSAS Ranger Antti-Ville Vaari) Vuoden aikana on tarkoitus kehittää ja ylläpitää yhteistyötä TEK:in kanssa, esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja sponsorointien avulla. Toimin yhteistyössä muiden kiltojen TEKyhdyshenkilöiden kanssa. Tänä vuonna on tarkoitus jatkaa ja kehittää yhteistyö Suomen automaatioseuran eli SAS:n kanssa. Tarkoituksena on saada SAS jollakin tavalla mukaan killan

10 toimintaan ja lisätä automaatioalan opiskelijoiden tietoisuutta seurasta. Myös mahdollisuutta automaatioseuran ja killan yhteisiin tapahtumiin tutkitaan. Seniilitoiminta (seniilisihteeri Antti-Ville Vaari) Seniilisihteerinä aion järjestää killan wanhoille perinteisesti keväällä saunaillan ja syksyllä Wanhojen sitsit. Pyrin muutenkin huolehtimaan wanhoista parhaani mukaan. Suunnitelmissani on lisäksi syksylle toinen saunailta. Näiden ideoiden toteuttaminen tosin riippuu killan tarjoamista resursseista. Yritän toki itsekin tehdä parhaani wanhojen tapahtumien budjetin kasvattamiseksi. Yritän myös parhaiden kykyjeni mukaan huolehtia killan arvovaltaisesta seniilitoimikunnasta. Säätö (Säätömestari Markus Peltola) Säätömestari hoitaa tehtävät, jotka syystä tai toisesta jäävät muiden hallituslaisten vastuualueiden ulkopuolelle. Näitä ovat mm. haalareiden, präniköiden, haalarimerkkien, haalaritaskujen yms. kiltatuotteiden tilaaminen. Myöskin bussien tilaaminen sekä yleinen näpertely kuuluvat toimenkuvaan. Säätömestarin kuuluu myös pitää yllä muuta yleistä killan säätötoimintaa, sekä katsoa kainalokanastensa perään IT-patterissa, Askitoimikunnassa sekä säätökerhossa. Alkuvuodesta inventoidaan killan varaston tuotteet ja puutteita havaitessa tilataan puuttuvia tuotteita lisää. Rankan lähestyessä järjestetään bussikuljetukset sitä mukaa, kun ulkomestari saa majoituspaikat sumplittua. Pitkin vuotta organisoidaan, sekä toteutetaan erilaisia projekteja, niin vuosijuhlalahjojen valamisesta pidempi jänteisiin projekteihin. Myös haalareiden tilaaminen hoidetaan hyvissä ajoin. Yleistä säätöä varten pidetään huolta VaKon työkalukokoelman sekä muiden säätötarvikkeiden ajantasaisuudesta, jotta säätäminen pysyy mielekkäänä. Pitkin vuotta tarkastetaan IT-patterin, ASkitoimikunnan sekä säätökerhon tilanne. Säätökerho (Säätömestari Markus Peltola) Säätökerho pyrkii innostamaan opiskelijoita käytännönläheiseen lähestymiseen automaatio- ja säätötekniikkaa kohtaan. Tässä työvälineinä toimii legorakentelupäivät, sekä tuleva legorobottikilpailu. Säätökerho pyrkii olemaan myös yhteyksissä muihin säädöstä ja rakentelusta kiinnostuneisiin organisaatioihin. IT-patteri (IT-upseeri Konsta Hölttä) IT-patterin tarkoitus on jatkuvan geneerisen tietoteknisen toiminnan (serveri, askin koneet, askicam) tekninen ylläpito ja etenkin edistäminen sekä uutena juttuna olemassaolevien asioiden entistä parempi dokumentointi mikä on jäänyt

11 viime vuosina jälkeen. Yleisesti myös kaikkia tarjottavia palveluita aiotaan tuoda lähemmäksi peruskillistiä ja entistä helpommaksi käyttää. Uusia valmistuvaksi suunniteltuja asioita ovat jo kauan povattu ldap-pohjainen käyttäjätietokanta ja nyyssien korvaava foorumi sekä sähköinen ASkipiikki. GT:n toimituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä puuhataan myös GT:lle nettisivut, jotka eivät ole toimineet pitkään aikaan. Tutkitaan myös mahdollisuutta kehittää killan nykyisiä nettisivuja yleisesti sekä teknisen puolen että sisällön suhteen. Pieni punainen autoilu (Pieni punainen auto Antti-Ville Vaari) Pieni punainen auto pyrkii olemaan mahdollisimman hyvin kiltalaisten apuna läpi vuoden. Sekä säilyttämään pienen ja punaisen ulkomuotonsa. ASki (ASkimestari Joonas Kröger) ASkitoimikunta jatkaa aktiivista ASkin ylläpitoa. ASkin viihtyvyyttä pyritään vuoden aikana parantamaan jännittävillä sisustusratkaisuilla, kuten esimerkiksi viherkasveilla ja uusilla huonekaluilla. ASkin myyntivalikoima on valvovan ja kehittävän silmän alla; erityisesti terveellisempi ruoka/välipala pyörii Mielessä. Jo vuoden alussa testiin otettiin Thaicubet sekä aamu- ja välipaloiksi tarkoitettu puuro; kysyntä määrää jatketaanko tuotteiden tarjontaa. ASkitoimikunta pyrkii aktivoimaan ihmisiä kiltahuoneemme kunnossapitoon -- bonusjärjestelmää mainostetaan aktiivisesti ja mahdollisesti kehitetään vuoden aikana eteenpäin. ASkitoimikunta myös kuuntelee herkeämättä kiltalaisten mielipiteitä ja toivomuksia. Tossutoiminta (Vastuuhenkilö hienosäätäjä Salla Ojala) Tarjotaan kiltalaisille söpöjä tossuja käytettäväksi ASkissa, etteivät varpaat jäädy, ja ne pysyvät söpösti niille tarkoitetuille paikoille, kun niitä ei käytetä. Stimulaatio (StimulAntti Antti Toivanen) StimulAntin tavoitteena on tänä vuonna järjestää silliksensä arvoinen vuosijuhla. Itse juhlissa tärkeintä on hyvä meininki, vuosijuhlan tulee toki olla arvokas, mutta liika jäykistely ei ole kenenkään mielestä oikeasti kivaa. Konseptin osalta pyritään ennemmin evoluutioon kuin revoluutioon, eli AYY-mäiseen vuosijuhlien vuosittain uudelleenkeksimiseen ei liene aihetta, mutta vanhanmallisetkin juhlat voi aina toteuttaa hienommin ja sujuvammin kuin koskaan ennen. Juhlaillan ohjelmaa pyritään sujuvoittamaan, jotteivät siirtymiset pääjuhlan, jatkojen ja jajatkojen välissä liiaksi pätkisi illan kulkua ja latistaisi juhlamieltä. Harkinnassa on myös mahdollisuus integroida jatkot enemmän joko pääjuhlaan tai jajatkoihin, jolloin säästettäisiin toivottavasti kaikkien aikaa ja matkaa.

12 Sponsoreita pitäisi hankkia määrällisesti ja laadullisesti vähintään saman verran kuin viime vuonna. Rahanhankinnassa pyritään kuitenkin aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön yrityssuhdetoimikunnan kanssa jo heti alkuvuodesta, mikä toivottavasti tarkoittaa entistä useampia yritysten kanssa koko vuodeksi tehtäviä sopimuksia, joiden yhtenä osana on Stimulaatio. Tämän varmistamiseksi stimulantti pyrkii olemaan tavallaan osa yrityssuhdetoimikuntaa sen sijaan että riipisi YSV:n kesken kaiken mukaan stimulatiotoimikunnan toimintaan. Killan sisällä yhteistyötä tehdään runsaasti myös kulttuuritoimikunnan kanssa juhlien ohjelman järjestämiseksi.

Toimintasuunnitelma 2014. Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry

Toimintasuunnitelma 2014. Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry Toimintasuunnitelma 2014 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry Yleistä (Puheenjohtaja Ville Tissari) Vuosi 2014 asettaa killan jälleen kerran muutosten eteen. Tänä vuonna kiltaan otetaan kasvatettavaksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintakertomus 2012

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta. Toimintakertomus 2012 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta Toimintakertomus 2012 Juho Sundin Puheenjohtaja 2012 1 Yleistä (Puheenjohtaja Juho Sundin) Vuonna 2012 pidettiin huolta, että jokainen, joka haluaa tehdä juttuja

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry 13.11.2017 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut:

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut: Hallitustoiminta - Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? - - Jokainen joka haluaa omistaa tulevana vuotena paljon aikaa killalle! Plussaa on jos osaa jotain jo ennestään. Hallituksen

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? ELECarnival sujui kaikin puolin hyvin Koulutusohjelmien yhdistymiseen saatiin lisäaikaa Palautekeskutelut

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2005 1. Yleistä (Puheenjohtaja Mikael Blomberg)...3 2. Hallinto (Sihteeri Riikka Liedes)...4 3. Talous (Rahastonhoitaja Arttu Lamminpää)...5

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 1/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? Uusi hallitus on ottanut kopin killan pyörittämisestä ja kokoustanut paljon hyvällä osallistumisprosentilla

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli riittävästi ihmisiä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli riittävästi ihmisiä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 1/2013, 2.1.2013 klo 17.00 Olkkarilla Paikalla: Jaakko Hynynen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen, Christian Mohn, Pietari

Lisätiedot

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi.

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 13/2014 Aika: 9.4.2014 klo 17:30 Paikka: A106, TTalo Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Emmi Linkola, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Atte

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry Yleistä (puheenjohtaja Joonas Kröger) Vuosi 2013 tuo mukanaan killalle aivan uusia haasteita ja tehtäviä. Tutkintouudistuksen myötä hakukohteet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 20/2013, 11.9.2013 klo 8.15 Olkkarilla Paikalla: Emmi Peltonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Otso

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 4/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? AlumniWeekend onnistui (pääjärjestäjänä Sklubi) Valtuuston vaalikokous on käyty ja ensi

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2008 1. Yleistä (puheenjohtaja Tommi Forsman) Killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on ollut varsin vakiintunutta viime vuosina.

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 14/2013, 2.5.2013 klo 12.15 @OLOhuone Paikalla: Otso Hannula, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen, Edward Landtman, Christian Mohn, Tiitu

Lisätiedot

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa.

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa. Paikka: TTalo, B122 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Johannes Vainio, Reetta Arokoski, Julia Isotalo, Antti Nupponen, Lauri

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5. x x. x x x x x. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5. x x. x x x x x. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 24/2015 1/5 Hallituksen kokous 24/2015 Aika: Maanantai 21.9.2015 16.15 Paikka: MaD259 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu Magnus Jyrkkänen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry

Toimintasuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry Toimintasuunnitelma 2015 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry Yleistä (Puheenjohtaja Laura Gröhn) Vuosi 2015 tuo killan viime vuosien tapaan monien muutosten eteen. Korkeakoulussa puuhataan maisteriuudistusta,

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 3/2015 Aika: 23.1.2015, 13.15 Paikka: TTalo, B115 Paikalla: Meri Terho, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos,

Lisätiedot

Toimintakertomus Automaatio- ja systeemitekniikan kilta

Toimintakertomus Automaatio- ja systeemitekniikan kilta Toimintakertomus 2013 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta 1 Yleistä (Puheenjohtaja Joonas Kröger) Vuosi 2013 oli oivallisen mahtava kiltavuosi. Se oli täynnä riemastuttavaa toimintaa, loistavia tapahtumia,

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Automaatio ja systeemitekniikan kilta ry Yleistä (Puheenjohtaja Ville Tissari) Vuosi 2014 oli jälleen kerran erinomainen AS vuosi täynnä teekkarihenkistä toimintaa, aasimaista kiltakulttuuria

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV 3/2010 Aika: Tiistai 31.3.2010 klo 17:30 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? Valtuustovaalilautakunta saatiin kasaan yllättävän nopeasti KesäSYK, Killan kesäpäivät ja toimarisitsit

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö

Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö Hallinto-ohjesääntö on hyväksytty Rakennusinsinöörikillan ylimääräisissä kokouksissa xx.xx.2014 ja xx.xx.2014. 1 Ohjesäännön käytöstä Tämä hallinto-ohjesääntö

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on ainejärjestön tarkoitus ja tavoitteet? Järjestää kivaa toimintaa

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Jäsenistön tyytyväisyyskysely - Perusraportti

Jäsenistön tyytyväisyyskysely - Perusraportti Jäsenistön tyytyväisyyskysely - Perusraportti 1. Vuosikurssi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 N 2. Oletko toiminut/toimitko kilta-aktiivina? Kyllä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 En 3. Oletko

Lisätiedot

Lisättiin kohta 9.2 KV-asiat ja siirrettiin muita kohtia sen mukaisesti. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksineen.

Lisättiin kohta 9.2 KV-asiat ja siirrettiin muita kohtia sen mukaisesti. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksineen. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 17/2013, 28.5.2013 klo 18.15 @Keltsu Paikalla: Emmi Peltonen, Otso Hannula, Vesa Laakso, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Tiitu

Lisätiedot

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä Tukea viestintääsi Viestintä- ja järjestösektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY auttaa sinua tavoittaa muut yhdistykset ja aaltolaiset Viikkotiedote Yhdistystiedote Erityiset-lista Facebook AYY

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Paikalla oli tarpeeksi porukkaa ja koollekutsuminen oli hoidettu ajoissa, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli tarpeeksi porukkaa ja koollekutsuminen oli hoidettu ajoissa, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 4/2013, 30.1.2013 klo 8.15 @Olkkari Läsnä: Otso Hannula, Edward Landtman, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Tiitu Lahti, Vesa Laakso, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Aika: 15.04.2005 kello 15.00. Paikka: Läsnä: Opintososiaalinen tila, Kemian laitos. Kirsi Ämmälä, puheenjohtaja Susanna Johansson, sihteeri Anne

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu ajoissa ja läsnä oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu ajoissa ja läsnä oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 21/2013, 20.9.2013 klo 16.15 @A106 Paikalla: Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Jaakko Hynynen, Emmi Peltonen, Otso Hannula, Vesa Laakso, Tiitu Lahti,

Lisätiedot

Opintovastaava Tukiainen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Tukiaista ruuasta.

Opintovastaava Tukiainen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Tukiaista ruuasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 19.00 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Elmiira Kutvonen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011. Killan organisaatio vuonna 2011. Hallitus. Puheenjohtaja Juho Salmi

Toimintakertomus 2011. Killan organisaatio vuonna 2011. Hallitus. Puheenjohtaja Juho Salmi Toimintakertomus 2011 Puheenjohtaja Juho Salmi Vuonna 2011 vietiin kiltaa jälleen vuosi eteenpäin ja tehtiin killasta jäsentensä näköinen. Kilta on kehittynyt nuorekkaammaksi ja keskustelevammaksi. Toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 28/2010 Paikka: Ravintola Omenapuu Aika: 17.12.2010 klo 14.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Viesintämestari

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? ELECarnival yhdessä Inkubion ja AS kanssa Wapun ajan tapahtumat Enemmän toimikuntien osioissa

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Pöytäkirja TUOTANTOTALOUDEN KILTA 1/15 KAPLAAKI RY 14/01/15

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Pöytäkirja TUOTANTOTALOUDEN KILTA 1/15 KAPLAAKI RY 14/01/15 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Keskiviikkona 14.1.2015, klo 18:00 Paikka 4510 Läsnä: Kaisa Köykkä, puheenjohtaja Antti Sinkkonen, sihteeri Otso Holttinen Jussi Rantanen Santeri Jansson Tiia Tenhunen Annika Auvinen

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (5) PÖYTÄKIRJA 02151 ESPOO 1 (5) Inkubio ry:n hallituksen kokous 15/2017 Aika: 20.4.2017 kello 10.00 Paikka: Maarintie 8 (TUAS-talo), Sali TU3 Läsnä: Puheenjohtaja Tuomas Poutanen Sihteeri Toni Pellinen (saapui kohdassa

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5)

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. KOULUTUS- JA OPINTOASIAT 1.1. Työskentely ja yhteistyö osaston ja yksiköiden kanssa Kilta toimii yhteistyössä

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 11/2013, 4.4.2013 klo 12.15 @Ttalo, A106 Paikalla: Christian Mohn, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Vesa Laakso, Sofia Ahanen, Emmi Peltonen, Mikko LatvaKäyrä,

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2015 1/6. x x x x x x x x, poistui kohdassa 11.f x, poistui kohdassa 11.f x, läsnä kohdat 9.a 11.f

Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2015 1/6. x x x x x x x x, poistui kohdassa 11.f x, poistui kohdassa 11.f x, läsnä kohdat 9.a 11.f Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2015 1/6 Hallituksen kokous 10/2015 Aika: 10.3.2015 15.15 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Joonas Hartikainen

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Aika 26.2.2013 Paikka Asteriski ry:n toimisto, ICT-talo Läsnä Pauliina Anttila (Poistui kohdassa 12) Toni Hämäläinen Toni Haikkari

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Pöytäkirja TUOTANTOTALOUDEN KILTA 1/11 KAPLAAKI RY 11/01/11

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Pöytäkirja TUOTANTOTALOUDEN KILTA 1/11 KAPLAAKI RY 11/01/11 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.1.2011, klo 18:00 Paikka: Läsnä: Kaplaaki ry:n kiltahuone Ville Kemppinen, puheenjohtaja Aki Jussila, sihteeri Lauri Anttila Sari Manninen Heikki Hämäläinen Aku Rantala

Lisätiedot

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI Pöytäkirja Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI Aika: ti 26.3.2013 klo 12.00 Paikka: Loimio Puheenjohtaja Elina Loukonen läsnä Sihteeri Marko Laitinen läsnä Rahastonhoitaja Markus Klemetti

Lisätiedot

Paikalla oli tarpeeksi väkeä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli tarpeeksi väkeä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 7/2013, 27.2.2013 klo 8.15 @B122 Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Edward Landtman, Otso Hannula, Christian Mohn, Lotta Ahonen, Tiitu Lahti,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/15

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/15 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 3/15 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä? Killan kesäpäivät Toimarisitsit Kaikkien aikojen hallitussitsit Dekaanin vaihdon keskeyttämät

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 1. YLEISTÄ Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali, - opinto, vapaa-ajan- sekä ammatillisissa asioissa. Tarkoituksena on vaalia ja

Lisätiedot

KOKOUS 5/2004. TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA KONEINSINÖÖRIKILTA ry. HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 11.2.2004 klo 10.15.

KOKOUS 5/2004. TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA KONEINSINÖÖRIKILTA ry. HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 11.2.2004 klo 10.15. KOKOUS 5/2004 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA KONEINSINÖÖRIKILTA ry. HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 11.2.2004 klo 10.15. LÄSNÄ Puheenjohtaja Outi Engman Sihteeri Laura Vanhatalo Talousministeri

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 11/2015 1/5. x x x x x x x x, poistui kohdassa 12. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 11/2015 1/5. x x x x x x x x, poistui kohdassa 12. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 11/2015 1/5 Hallituksen kokous 11/2015 Aika: 16.3.2015 16.30 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Joonas Hartikainen

Lisätiedot

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 1/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 1/2016, 5.1.2016, klo 16.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari Ikonen

Lisätiedot

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68 Palaute orientaatioviikosta 19.9.1 Vastauksia yhteensä: Hakukohteeni on 1 1 1 11 Informaatioverkostot Teknillinen fysiikka ja matematiikka Tietotekniikka Tuotantotalous Mikä oli parasta orientaatioviikossa?

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Automaatio ja systeemitekniikan kilta ry

Toimintasuunnitelma Automaatio ja systeemitekniikan kilta ry Toimintasuunnitelma 2016 Automaatio ja systeemitekniikan kilta ry Yleistä (Puheenjohtaja Eero Santamala) Vuosi 2016 tuo aikaisempien vuosien tapaan useita mielenkiintoisia haasteita killan eteen. Korkeakoulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 22.8.2011 Paikka: Läsnä: Pykälän kerhohuoneisto, Suvilahdenkatu 10B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen

Lisätiedot

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 1/2016 Aika: lauantai 9.1.2016 Klo 18:00 Paikka: RH209/Kiltahuone 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätetään, että vuoden 2016 raadin kokous on laillisesti

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Kuulumiskierros. 5. Järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Kuulumiskierros. 5. Järjestäytyminen KEMISTIKILTA Ry 1 (5) RAADIN KOKOUS Aika: 14.12.2014 12:00 Paikka: Maarintalo, huone 240 Läsnä: Poissa: Reetta Hassinen, puheenjohtaja Riikka Virtanen, tiedottaja-sihteeri Riku Montonen, rahastonhoitaja

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

KSK4/2013. 03.12.2013 Kuinkas sitten kävikään? Ja mitä seuraavaksi? Hallitus 2013

KSK4/2013. 03.12.2013 Kuinkas sitten kävikään? Ja mitä seuraavaksi? Hallitus 2013 KSK4/2013 03.12.2013 Kuinkas sitten kävikään? Ja mitä seuraavaksi? Hallitus 2013 Puheenjohtaja ja yleistä Mikä onnistui? Palaute/kehityskeskustelut hallituslaisille Syys-SYK Otaniemessä 21.-23.11. Oltermanni

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 15.5.2012 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 Aika: Maanantaina 14.5.2012 klo 14:15 Paikka: Malja, Kuopio Läsnä: Aappo Alamäki, hallituksen PJ

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5 Hallituksen kokous 27/2015 Aika: 13.10.2015 16.01 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot