Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Sovari-mittari työpajatoiminta Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sovari-mittaria ylläpitää Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY). Sovarin ylläpitoa ja tiedontuotantoa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Työpajojen Sovari-mittarin tulokset perustuvat työpajojen valmentautujille toteutettuun Sovari-nettikyselyyn. Vuoden aineisto on kerätty ajalla Valtakunnallinen aineisto koostuu 3883 valmentautujan vastauksista 15 työpajalta eri puolilta maata. 114 työpajalle on tuotettu organisaatiokohtaiset yhteenvedot, joihin on koottu työpajayksikön tulokset ja vertailutietoina valtakunnallisia tuloksia. Yhteenvetoon on yhdistetty kaikki suomen-, ruotsin- ja englanninkieliseen Sovari-kyselyyn saadut vastaukset. Tulosyhteenvedot on laadittu vähintään kahdeksan vastaajan työpajoilta ja työpajayksiköistä. Työpajojen Sovari-kyselyssä vastaaja voi valita peruskyselyn tai lyhennetyn kyselyn (kysymys 7). Lyhennetty kysely ei sisällä työpajatoiminnan arviointikysymyksiä (kysymykset 8 1). Tämä selittää näiden kysymysten pienempää vastaajamäärää, kun peruskyselyn rinnalla on käytetty lyhennettyä kyselyä. Sovari-kyselyyn osallistuneista 3883 valmentautujasta 3555 vastasi kaikki kysymykset kattavaan peruskyselyyn. Vastaajamäärät vaihtelevat kysymysten välillä myös sen vuoksi, että kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata. Tukea tulosten tulkintaan saa Sovari-opaskirjasta: 1. Sovari-kyselyyn vastanneiden valmentautujien määrä: peruskysely lyhyt kysely, Koko maa

2 Sovari-mittari työpajatoiminta 2. Missä palvelussa olet työpajalla tällä hetkellä?, Koko maa Työkokeilu % 28 % Työ palkkatuella / työsuhde % 11 % Työhönvalmennus % 2 % Kuntouttava työtoiminta % 48 % Maahanmuuttajan kotoutumispalvelu % % Työvoimakoulutus % % Ammatillinen koulutus % 1 % Oppisopimuskoulutus % % Muu palvelu % 9 % Yhteensä 37 1 % 1 % Missä palvelussa olet työpajalla tällä hetkellä? Työkokeilu Työ palkkatuella / työsuhde Työhönvalmennus Kuntouttava työtoiminta Maahanmuuttajan kotoutumispalvelu Työvoimakoulutus Ammatillinen koulutus Oppisopimuskoulutus Muu palvelu Oletko työpajalla starttivalmennuksessa?, Koko maa Kyllä 7 19 % 1 En 3 81 % 87 % Yhteensä 37 1 % 1 % 4. Onko tämä ollut ensimmäinen työpajajaksosi?, Koko maa Kyllä 3 81 % 61 % Ei 7 19 % 39 % Yhteensä 37 1 % 1 %

3 Sovari-mittari työpajatoiminta 5. Kuinka kauan nykyinen työpajajaksosi on kestänyt?, Koko maa Alle kuukauden % 4 % 1-3 kuukautta % 34 % 4-6 kuukautta % 32 % 7-9 kuukautta 1 11 % 1-12 kuukautta 1 6 % Yli vuoden 6 16 % 1 Yhteensä 37 1 % 1 % Kuinka kauan nykyinen työpajajaksosi on kestänyt? Yli vuoden; 6 Alle kuukauden; 1-12 kuukautta; kuukautta; kuukautta; kuukautta; Kuinka monta kertaa viikossa käyt työpajalla?, Koko maa Kerran % 8 % 2 kertaa 1 12 % 3 kertaa 6 16 % 19 % 4 kertaa 7 19 % 25 % 5 kertaa viikossa % 36 % Yhteensä 37 1 % 1 % Kuinka monta kertaa viikossa käyt työpajalla? Kerran 2 kertaa 3 kertaa 4 kertaa 5 kertaa viikossa

4 Sovari-mittari työpajatoiminta 7. KYSELYN VALINTA, Koko maa Työpajatoiminnan ja sen vaikutusten arviointi 37 1 % 92 % Työpajan vaikutusten arviointi (ei sisällä työpajatoiminnan arviointia) % 8 % Yhteensä 37 1 % 1 % Kyselyn valinta Työpajatoiminnan ja sen vaikutusten arviointi 37 Työpajan vaikutusten arviointi (ei sisällä työpajatoiminnan arviointia)

5 Sovari-mittari työpajatoiminta Arvioi työtehtäviäsi, mahdollisuuksiasi vaikuttaa työpajalla, työpajaryhmääsi ja työpajalla saamaasi valmennusta. Eri mieltä* Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Yhteensä Keskiarvo** Koko maa keskiarvo TEHTÄVÄT 4,7 4,2 Saan tehtävissäni onnistumisen kokemuksia ,8 4,4 Olen oppinut uusia taitoja ,8 4,2 Saan kokeilla riittävän monipuolisesti erilaisia töitä ,6 4,1 OSALLISUUS 4,5 4,1 Voin vaikuttaa tehtävieni valintaan ,4 4,1 Suunnittelemme yhdessä tulevaa toimintaa ,6 4,1 YHTEISÖLLISYYS 4,5 4,1 Ryhmässämme on hyvä yhteishenki ,7 4,4 Koen itseni tärkeäksi työpajaryhmässä ,5 4, Valmentaja tukee ristiriitojen selvittämistä ,6 4,2 Saan vertaistukea ryhmältä ,3 4, TYÖVALMENNUS 4,8 4,4 Saan riittävästi ohjausta tehtävissäni ,8 4,4 Saan kannustavaa palautetta tehtävistäni ,8 4,4 Työvalmentaja/ohjaaja huomioi tasapuolisesti meitä valmentautujia ,7 4,4 Koen, että työvalmentaja/ohjaaja hyväksyy minut sellaisena kuin olen ,8 4,6 YKSILÖVALMENNUS JA HENKILÖKOHTAINEN TUKI 4,7 4,4 Luotan työpajan valmentajiin/ohjaajiin ,8 4,6 Saan tarvitessani ohjausta omien käytännön asioideni järjestämiseen ,8 4,4 Saan halutessani tukea mieltäni painaviin asioihin ,7 4,3 Olen saanut tukea jatkosuunnitelmiin ,7 4,3 TYÖPAJATOIMINNAN KOKONAISARVIO 4,7 4,3 VALMENTAUTUJAN MOTIVAATIO 4,9 4,4 Olen halukas osallistumaan työpajatoimintaan ,9 4,4 *Eri mieltä -kohdassa on yhdistetty vastausvaihtoehdot "jokseenkin eri mieltä" ja "täysin eri mieltä" **Keskiarvojen laskenta: Täysin eri mieltä = 1, jokseenkin eri mieltä = 2, ei samaa eikä eri mieltä = 3, jokseenkin samaa mieltä = 4, täysin samaa mieltä = 5

6 Työpajatoiminnan arvioinnin keskiarvot osa-alueittain ja kokonaisuutena 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, TEHTÄVÄT Saan tehtävissäni onnistumisen kokemuksia Olen oppinut uusia taitoja Saan kokeilla riittävän monipuolisesti erilaisia töitä OSALLISUUS Voin vaikuttaa tehtävieni valintaan Suunnittelemme yhdessä tulevaa toimintaa YHTEISÖLLISYYS Ryhmässämme on hyvä yhteishenki Koen itseni tärkeäksi työpajaryhmässä Valmentaja tukee ristiriitojen selvittämistä Saan vertaistukea ryhmältä TYÖVALMENNUS Saan riittävästi ohjausta tehtävissäni Saan kannustavaa palautetta tehtävistäni Työvalmentaja/ohjaaja huomioi tasapuolisesti meitä valmentautujia Koen, että työvalmentaja/ohjaaja hyväksyy minut sellaisena kuin olen YKSILÖVALMENNUS JA HENKILÖKOHTAINEN TUKI Luotan työpajan valmentajiin/ohjaajiin Saan tarvitessani ohjausta omien käytännön asioideni järjestämiseen Saan halutessani tukea mieltäni painaviin asioihin Olen saanut tukea jatkosuunnitelmiin TYÖPAJATOIMINNAN KOKONAISARVIO VALMENTAUTUJAN MOTIVAATIO 4,7 4,8 4,8 4,6 4,5 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,6 4,3 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,9

7 8.-1. Arvioi työtehtäviäsi, mahdollisuuksiasi vaikuttaa työpajalla, työpajaryhmääsi ja työpajalla saamaasi valmennusta. Vastausten prosenttijakauma: Eri mieltä* Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Yhteensä Keskiarvo** Koko maa keskiarvo TEHTÄVÄT 4,7 4,2 Saan tehtävissäni onnistumisen kokemuksia % 19 % 78 % 1 % 4,8 4,4 Olen oppinut uusia taitoja % % 19 % 81 % 1 % 4,8 4,2 Saan kokeilla riittävän monipuolisesti erilaisia töitä % 5 % 27 % 68 % 1 % 4,6 4,1 OSALLISUUS 4,5 4,1 Voin vaikuttaa tehtävieni valintaan 14 % 27 % 57 % 1 % 4,4 4,1 Suunnittelemme yhdessä tulevaa toimintaa % 5 % 65 % 1 % 4,6 4,1 YHTEISÖLLISYYS 4,5 4,1 Ryhmässämme on hyvä yhteishenki % 7 1 % 4,7 4,4 Koen itseni tärkeäksi työpajaryhmässä 65 % 1 % 4,5 4, Valmentaja tukee ristiriitojen selvittämistä 11 % 11 % 76 % 1 % 4,6 4,2 Saan vertaistukea ryhmältä 5 % 5 % 4 46 % 1 % 4,3 4, TYÖVALMENNUS 4,8 4,4 Saan riittävästi ohjausta tehtävissäni % 14 % 84 % 1 % 4,8 4,4 Saan kannustavaa palautetta tehtävistäni % 14 % 84 % 1 % 4,8 4,4 Työvalmentaja/ohjaaja huomioi tasapuolisesti meitä valmentautujia 11 % 84 % 1 % 4,7 4,4 Koen, että työvalmentaja/ohjaaja hyväksyy minut sellaisena kuin olen 5 % 89 % 1 % 4,8 4,6 YKSILÖVALMENNUS JA HENKILÖKOHTAINEN TUKI 4,7 4,4 Luotan työpajan valmentajiin/ohjaajiin 8 % 86 % 1 % 4,8 4,6 Saan tarvitessani ohjausta omien käytännön asioideni järjestämiseen % 5 % 11 % 84 % 1 % 4,8 4,4 Saan halutessani tukea mieltäni painaviin asioihin 5 % 14 % 78 % 1 % 4,7 4,3 Olen saanut tukea jatkosuunnitelmiin % 11 % 11 % 78 % 1 % 4,7 4,3 TYÖPAJATOIMINNAN KOKONAISARVIO 4,7 4,3 VALMENTAUTUJAN MOTIVAATIO 4,9 4,4 Olen halukas osallistumaan työpajatoimintaan % % 14 % 86 % 1 % 4,9 4,4 *Eri mieltä -kohdassa on yhdistetty vastausvaihtoehdot "jokseenkin eri mieltä" ja "täysin eri mieltä" **Keskiarvojen laskenta: Täysin eri mieltä = 1, jokseenkin eri mieltä = 2, ei samaa eikä eri mieltä = 3, jokseenkin samaa mieltä = 4, täysin samaa mieltä = 5

8 Työpajatoiminnan arvioinnin vastausjakaumat osa-alueittain TEHTÄVÄT Saan tehtävissäni onnistumisen kokemuksia Olen oppinut uusia taitoja % 19 % 19 % 78 % 81 % Saan kokeilla riittävän monipuolisesti erilaisia töitä % 5 % OSALLISUUS 27 % 68 % Voin vaikuttaa tehtävieni valintaan 14 % 27 % 57 % Suunnittelemme yhdessä tulevaa toimintaa % 5 % YHTEISÖLLISYYS 65 % Ryhmässämme on hyvä yhteishenki 7 Koen itseni tärkeäksi työpajaryhmässä 65 % Valmentaja tukee ristiriitojen selvittämistä 11 % 11 % 76 % Saan vertaistukea ryhmältä 5 % 5 % 4 46 % TYÖVALMENNUS Saan riittävästi ohjausta tehtävissäni Saan kannustavaa palautetta tehtävistäni Työvalmentaja/ohjaaja huomioi tasapuolisesti meitä valmentautujia 14 % 14 % 11 % 84 % 84 % 84 % Koen, että työvalmentaja/ohjaaja hyväksyy minut sellaisena kuin 5 % 89 % YKSILÖVALMENNUS JA HENKILÖKOHTAINEN TUKI Luotan työpajan valmentajiin/ohjaajiin 8 % 86 % Saan tarvitessani ohjausta omien käytännön asioideni järjestämiseen % 5 % 11 % 84 % Saan halutessani tukea mieltäni painaviin asioihin 5 % 14 % 78 % Olen saanut tukea jatkosuunnitelmiin % 11 % VALMENTAUTUJAN MOTIVAATIO 11 % 78 % Olen halukas osallistumaan työpajatoimintaan % 14 % 86 % % 1 % 2 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Osuus vastanneista Eri mieltä* Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

9 Sovari-mittari työpajatoiminta 11. Arvioi, ovatko seuraavat asiat 5 osa-alueella muuttuneet kohdallasi työpajajakson aikana. Pysynyt ennallaan Huonontunut* Parantunut jonkin verran Parantunut selvästi Yhteensä ARJEN ASIOIDEN HALLINTA Omatoimisuus arjen asioiden hoitamisessa Virastoasioiden hoitaminen (esim. Kela, TE-toimisto) Raha-asioiden hoitaminen Kotitöiden hoitaminen (esim. pyykki, siivous) Päivärytmin säännöllisyys (esim. herääminen aamulla) ITSETUNTEMUS Kyky nähdä itsessäni hyviä ominaisuuksia Koen, että osaan tehdä hyvin joitakin asioita Kyky sietää epäonnistumista SOSIAALISET TAIDOT Kyky toimia toisten ihmisten kanssa Rohkeus tuoda esille omia mielipiteitä Luottamus toisiin ihmisiin Rohkeus pyytää apua OPISKELU- JA TYÖELÄMÄVALMIUDET Halu opiskella Opiskeluun liittyvien vaihtoehtojen selkeys Jaksaminen työtehtävissä Työnhakuun liittyvä osaaminen Työelämän pelisääntöjen noudattaminen (esim. työajat) ELÄMÄNHALLINTA JA TAVOITTEELLISUUS Tunne, että voin vaikuttaa elämäni kulkuun Luottamus siihen, että selviän ongelmatilanteista Suunnitelmien selkeys, mitä voin tehdä työpajajakson jälkeen Tyytyväisyys omaan elämääni Usko omien tavoitteiden saavuttamiseen *"Huonontunut" -kohdassa on yhdistetty vastausvaihtoehdot "huonontunut jonkin verran" ja "huonontunut selvästi"

10 11. Arvioi, ovatko seuraavat asiat 5 osa-alueella muuttuneet kohdallasi työpajajakson aikana. Vastausten prosenttijakauma: Huonontu nut* Pysynyt ennallaan Parantun Parantunu ut jonkin t selvästi verran Yhteensä ARJEN ASIOIDEN HALLINTA Omatoimisuus arjen asioiden hoitamisessa % 54 % 35 % 11 % 1 % Virastoasioiden hoitaminen (esim. Kela, TE-toimisto) % 68 % 8 % 1 % Raha-asioiden hoitaminen % 68 % 8 % 1 % Kotitöiden hoitaminen (esim. pyykki, siivous) % 57 % 14 % 1 % Päivärytmin säännöllisyys (esim. herääminen aamulla) 14 % 35 % 49 % 1 % ITSETUNTEMUS Kyky nähdä itsessäni hyviä ominaisuuksia % 22 % 54 % 1 % Koen, että osaan tehdä hyvin joitakin asioita 38 % 35 % 1 % Kyky sietää epäonnistumista % 51 % 35 % 14 % 1 % SOSIAALISET TAIDOT Kyky toimia toisten ihmisten kanssa 57 % 16 % 1 % Rohkeus tuoda esille omia mielipiteitä 32 % 41 % 1 % Luottamus toisiin ihmisiin % 4 38 % 19 % 1 % Rohkeus pyytää apua 35 % 38 % 1 % OPISKELU- JA TYÖELÄMÄVALMIUDET Halu opiskella 46 % 27 % 1 % Opiskeluun liittyvien vaihtoehtojen selkeys 28 % 42 % 28 % 1 % Jaksaminen työtehtävissä 31 % 42 % 28 % 1 Työnhakuun liittyvä osaaminen % 54 % 22 % 1 % Työelämän pelisääntöjen noudattaminen (esim. työajat) % 54 % 22 % 1 % ELÄMÄNHALLINTA JA TAVOITTEELLISUUS Tunne, että voin vaikuttaa elämäni kulkuun 5 % 46 % 1 % Luottamus siihen, että selviän ongelmatilanteista 32 % 38 % 27 % 1 % Suunnitelmien selkeys, mitä voin tehdä työpajajakson jälkeen 27 % 32 % 38 % 1 % Tyytyväisyys omaan elämääni 27 % 38 % 32 % 1 % Usko omien tavoitteiden saavuttamiseen % 38 % 32 % 1 % *"Huonontunut" -kohdassa on yhdistetty vastausvaihtoehdot "huonontunut jonkin verran" ja "huonontunut selvästi"

11 Työpajatoiminnan valmentautujien kokema muutos sosiaalisen vahvistumisen osa-alueilla työpajajakson aikana ARJEN ASIOIDEN HALLINTA Omatoimisuus arjen asioiden hoitamisessa % 54 % 35 % 11 % Virastoasioiden hoitaminen (esim. Kela, TE-toimisto) % 68 % 8 % Raha-asioiden hoitaminen % 68 % 8 % Kotitöiden hoitaminen (esim. pyykki, siivous) % 57 % 14 % Päivärytmin säännöllisyys (esim. herääminen aamulla) 14 % 35 % 49 % ITSETUNTEMUS Kyky nähdä itsessäni hyviä ominaisuuksia % 22 % 54 % Koen, että osaan tehdä hyvin joitakin asioita 38 % 35 % Kyky sietää epäonnistumista % 51 % 35 % 14 % SOSIAALISET TAIDOT Kyky toimia toisten ihmisten kanssa 57 % 16 % Rohkeus tuoda esille omia mielipiteitä 32 % 41 % Luottamus toisiin ihmisiin % 4 38 % 19 % Rohkeus pyytää apua 35 % 38 % OPISKELU- JA TYÖELÄMÄVALMIUDET Halu opiskella 46 % 27 % Opiskeluun liittyvien vaihtoehtojen selkeys 28 % 42 % 28 % Jaksaminen työtehtävissä 31 % 42 % 28 % Työnhakuun liittyvä osaaminen % 54 % 22 % Työelämän pelisääntöjen noudattaminen (esim. työajat) % 54 % 22 % ELÄMÄNHALLINTA JA TAVOITTEELLISUUS Tunne, että voin vaikuttaa elämäni kulkuun 5 % 46 % Luottamus siihen, että selviän ongelmatilanteista 32 % 38 % 27 % Suunnitelmien selkeys, mitä voin tehdä työpajajakson 27 % 32 % 38 % Tyytyväisyys omaan elämääni 27 % 38 % 32 % Usko omien tavoitteiden saavuttamiseen % 38 % 32 % % 1 % 2 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Osuus vastanneista Huonontunut* Pysynyt ennallaan Parantunut jonkin verran Parantunut selvästi

12 11. Arvioi, ovatko seuraavat asiat 5 osa-alueella muuttuneet kohdallasi työpajajakson aikana. Parantunut selvästi ainakin yksi asia, Koko maa lkm % % Arjen asioiden hoitaminen % 38 % Itsetuntemus % 22 % Sosiaaliset taidot % 26 % Opiskelu- ja työelämävalmiudet 2 54 % Elämänhallinta ja tavoitteellisuus 2 54 % SOSIAALINEN VAHVISTUMINEN % 57 % Kaikkien vastaajien määrä 37 1 % 3868 Parantunut jonkin verran tai selvästi ainakin yksi asia, Koko maa lkm % % Arjen asioiden hoitaminen % 74 % Itsetuntemus % 67 % Sosiaaliset taidot 3 81 % 69 % Opiskelu- ja työelämävalmiudet % 7 % Elämänhallinta ja tavoitteellisuus 3 81 % 72 % SOSIAALINEN VAHVISTUMINEN % 9 % Kaikkien vastaajien määrä 37 1 % 3868, Parantunut jonkin Parantunut selvästi ainakin yksi asia verran tai selvästi ainakin yksi asia lkm % lkm % Arjen asioiden hoitaminen % % Itsetuntemus % % Sosiaaliset taidot % 3 81 % Opiskelu- ja työelämävalmiudet 2 54 % % Elämänhallinta ja tavoitteellisuus 2 54 % 3 81 % SOSIAALINEN VAHVISTUMINEN % % Kaikkien vastaajien määrä 37 1 % 37 1 % Arjen asioiden hoitaminen Itsetuntemus Sosiaaliset taidot Opiskelu- ja työelämävalmiudet Elämänhallinta ja tavoitteellisuus SOSIAALINEN VAHVISTUMINEN Työpajan valmentautujien kokema sosiaalinen vahvistuminen työpajajakson aikana osa-alueittain ja kokonaisuutena 35 % 38 % 49 % 54 % 54 % 76 % 81 % 81 % 92 % 89 % 89 % 97 % % 1 % 2 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Osuus vastanneista Parantunut jonkin verran tai selvästi ainakin yksi asia Parantunut selvästi ainakin yksi asia

13 Sovari-mittari työpajatoiminta 12. Arvioi, koetko saaneesi tukea seuraaviin asioihin työpajatoiminnasta. en ole saanut enkä tarvinnut tukea en ole saanut riittävästi tukea olen saanut melko hyvin tukea olen saanut erittäin hyvin tukea Yhteensä Arjen asioiden hoitaminen Itsetuntemus Kyky toimia toisten ihmisten kanssa Opiskelu- ja työelämävalmiudet Elämänhallinta: tunne, että voin vaikuttaa elämäni kulkuun Tulevaisuuden suunnitelmat Vastausten prosenttijakauma: en ole saanut en ole enkä saanut tarvinnut riittävästi tukea tukea olen saanut melko hyvin tukea olen saanut erittäin hyvin tukea Yhteensä Arjen asioiden hoitaminen 27 % % 51 % 22 % 1 % Itsetuntemus 14 % 8 % 57 % 22 % 1 % Kyky toimia toisten ihmisten kanssa 8 % 8 % 59 % 1 % Opiskelu- ja työelämävalmiudet 5 % 54 % 38 % 1 % Elämänhallinta: tunne, että voin vaikuttaa elämäni kulkuun 11 % 11 % 51 % 27 % 1 % Tulevaisuuden suunnitelmat 14 % 41 % 4 1 % Työpajojen valmentautujien kokema tuen tarve ja saanti työpajajakson aikana Arjen asioiden hoitaminen 27 % % 51 % 22 % Itsetuntemus 14 % 8 % 57 % 22 % Kyky toimia toisten ihmisten kanssa 8 % 8 % 59 % Opiskelu- ja työelämävalmiudet 5 % 54 % 38 % Elämänhallinta: tunne, että voin vaikuttaa elämäni 11 % 11 % 51 % 27 % Tulevaisuuden suunnitelmat 14 % 41 % 4 % 1 % 2 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Osuus vastanneista en ole saanut enkä tarvinnut tukea olen saanut melko hyvin tukea en ole saanut riittävästi tukea olen saanut erittäin hyvin tukea

14 Vertailutietoa koko maan lukuihin: 12. Arvioi, koetko saaneesi tukea seuraaviin asioihin työpajatoiminnasta. Olen saanut melko tai erittäin hyvin tukea, Koko maa Arjen asioiden hoitaminen 7 71 % Itsetuntemus 78 % 72 % Kyky toimia toisten ihmisten kanssa 84 % 75 % Opiskelu- ja työelämävalmiudet 92 % 78 % Elämänhallinta: tunne, että voin vaikuttaa eläm 78 % 7 Tulevaisuuden suunnitelmat 84 % 78 % Vastaajien määrä Arvioi, koetko saaneesi tukea seuraaviin asioihin työpajatoiminnasta. Olen saanut erittäin hyvin tukea, Koko maa Arjen asioiden hoitaminen 22 % 2 % Itsetuntemus 22 % 18 % Kyky toimia toisten ihmisten kanssa Opiskelu- ja työelämävalmiudet 38 % 25 % Elämänhallinta: tunne, että voin vaikuttaa eläm 27 % 21 % Tulevaisuuden suunnitelmat 4 28 % Vastaajien määrä

15 Sovari-mittari työpajatoiminta 15. Suosittelisitko työpajatoimintaa työttömänä olevalle kaverille?, Koko maa Kyllä 37 1 % 96 % En % 4 % Yhteensä 37 1 % 1 % Suosittelisitko työpajatoimintaa työttömänä olevalle kaverille? Kyllä En

16 Sovari-mittari työpajatoiminta 16. Sukupuoli, Koko maa Mies % 54 % Nainen 2 61 % 4 Muu / en halua määritellä 4 % Yhteensä 33 1 % 1 % Vastaajien sukupuolijakauma Mies; 13 Nainen; Minkä ikäinen olet?, Koko maa Alle 18-vuotias % 4 % vuotias 6 16 % 11 % vuotias % 38 % vuotias 2 5 % 18 % vuotias % 1 % vuotias % 7 % Yli 49 -vuotias % 12 % Yhteensä 37 1 % 1 % vuotias; vuotias; Vastaajien ikäjakauma Alle 4-49 Yli vuotias; vuotias; vuotias; 29

17 18. Mikä koulutus sinulla on? (Voit valita yhden tai useita vaihtoehtoja), Koko maa Peruskoulu kesken % 2 % Peruskoulu suoritettu 2 54 % 58 % Ammatillinen koulutus, lukio tai muu koulutus % keskeytynyt Käyn/jatkan ammatillista koulutusta, lukiota tai muuta % 4 % koulutusta Ammatillinen koulutus suoritettu % 4 Lukio suoritettu % 14 % Ammattikorkeakoulu tai yliopisto-opinnot suoritettu 1 Muu koulutus 1 5 % Vastanneita 37 Koulutus Peruskoulu kesken Peruskoulu suoritettu 2 Ammatillinen koulutus, lukio tai muu koulutus 11 Käyn/jatkan ammatillista koulutusta, lukiota tai Ammatillinen koulutus suoritettu Lukio suoritettu Ammattikorkeakoulu tai yliopisto-opinnot suoritettu Muu koulutus

18 Sovari-mittari työpajatoiminta 19. Miltä kyselyyn vastaaminen tuntui?, Koko maa 1 Vaikealta 1 2 % 2 Kohtalaisen helpolta 8 22 % 26 % 3 Helpolta % 72 % Yhteensä 37 1 % 1 % Keskiarvo 2,7 2,7, Koko maa 1 Epämiellyttävältä 4 11 % 5 % 2 Neutraalilta 9 26 % 42 % 3 Mukavalta % Yhteensä 35 1 % 1 % Keskiarvo 2,5 2,5

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sovari-mittaria

Lisätiedot

https://www.tpy.fi/site/assets/files/1372/tyopajatoiminnan-ja-etsivan_sovari-mittari_verkko-pdf.pdf

https://www.tpy.fi/site/assets/files/1372/tyopajatoiminnan-ja-etsivan_sovari-mittari_verkko-pdf.pdf Sovari-mittari 206-207 työpajatoiminta Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti

Lisätiedot

lyhyt kysely yhteensä Heinola - Työpaja Torppa Koko maa

lyhyt kysely yhteensä Heinola - Työpaja Torppa Koko maa Sovari-mittari 2 työpajatoiminta Työpajojen Sovari-mittarin tulokset perustuvat työpajojen valmentautujille toteutettuun Sovarinettikyselyyn. Vuoden 2 aineisto on kerätty 15.2.-31.8.2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Sovari-mittari 2017-2018 työpajatoiminta Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti

Lisätiedot

Työpajatoiminnan vaikuttavuus esille Sovari-mittarilla

Työpajatoiminnan vaikuttavuus esille Sovari-mittarilla Työpajatoiminnan vaikuttavuus esille Sovari-mittarilla Riitta Kinnunen Valtakunnalliset Työpajapäivät 10.-11.4.2019 #tpy #sovari #työpajat #etsivänuorisotyö 1 / sosiaalisen vahvistumisen mittari Työpajatoiminnan

Lisätiedot

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Nuori2017 28.3.2017 Työpajatoiminnan vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Sovari työkalu työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen

Sovari työkalu työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen Sovari työkalu työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen Riitta Kinnunen Valtakunnalliset työpajapäivät 18.-19.4.2018, Jyväskylä Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari Työpajatoiminnan ja etsivän

Lisätiedot

Sovari -työpajamittarin pilotoinnin alustavia tuloksia Työpajatoiminnan sosiaalisesti vahvistavat vaikutukset

Sovari -työpajamittarin pilotoinnin alustavia tuloksia Työpajatoiminnan sosiaalisesti vahvistavat vaikutukset Sovari -työpajamittarin pilotoinnin alustavia tuloksia Työpajatoiminnan sosiaalisesti vahvistavat vaikutukset Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Sovari-mittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä

Sovari-mittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä Sovari-mittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä Reetta Pietikäinen Verkkokoulutus 4.5.2017 Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari Sovari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari Työpajatoiminnan valtakunnalliset tulokset 2017 Reetta Pietikäinen (toim.) Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 3 Valmentautujien näkemyksiä

Lisätiedot

Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen työpajojen ja etsivän nuorisotyön työkokous

Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen työpajojen ja etsivän nuorisotyön työkokous Mitä kuuluu työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuuden arviointiin? Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari vaikuttavuuden arvioinnin välineeksi Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen

Lisätiedot

Sovari-mittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä

Sovari-mittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä Sovari-mittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä Reetta Pietikäinen Verkkokoulutus 14.9.2017 Uusi Sovari-kausi juuri käynnistynyt: uudet linkit lähetetty Vastanneita: työpajat:

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 30.11.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Ajankohtaista TPY:ssä

Ajankohtaista TPY:ssä Ajankohtaista TPY:ssä Alueelliset nuorten työpajapäivät Pikku-Syöte 16.-17.11.2016 Jäsenpalvelupäällikkö Anne Välimaa Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Mikä TPY Vaikuttamistyötä työpajakentän hyväksi

Lisätiedot

Työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja Nuotta-valmennuksen vaikuttavuusmittareiden keskeiset tulokset

Työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja Nuotta-valmennuksen vaikuttavuusmittareiden keskeiset tulokset Työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja Nuotta-valmennuksen vaikuttavuusmittareiden keskeiset tulokset Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Tiedonhallinnan kehittämiskokonaisuuden

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori2017 28.3.2017 Etsivän nuorisotyön vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Sovari 2018 Pohjois-Suomen tuloksia työpajatoiminnan vaikuttavuudesta

Sovari 2018 Pohjois-Suomen tuloksia työpajatoiminnan vaikuttavuudesta Sovari 2018 Pohjois-Suomen tuloksia työpajatoiminnan vaikuttavuudesta Riitta Kinnunen Työpajojen Sovari-koulutus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ALU-verkosto Oulu 15.11.2018 Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Sovari vaikuttavuustiedon hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä. Riitta Kinnunen Etsivän nuorisotyön päivät, Tampere

Sovari vaikuttavuustiedon hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä. Riitta Kinnunen Etsivän nuorisotyön päivät, Tampere Sovari vaikuttavuustiedon hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen Etsivän nuorisotyön päivät, Tampere 6.-7.2.2019 Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari ESITE TYÖPAJOJEN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJOILLE JA SIDOSRYHMILLE 1 Millaisia vaikutuksia työpajatoiminnalla

Lisätiedot

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Valtakunnalliset tulokset 2016 Sisällys Johdanto... 3 Tuloksia työpajatoiminnan toteutuksesta ja vaikutuksista... 4

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nykyisen nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminta yksilöllisten koulutuspolkujen tukena

Nuorten työpajatoiminta yksilöllisten koulutuspolkujen tukena Nuorten työpajatoiminta yksilöllisten koulutuspolkujen tukena. Siirtymät uudessa ajassa -seminaari 26.3.2019 Helsinki Reetta Pietikäinen Esityksen rakenne Työpajatoiminnasta Työpajat ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN TAUSTA Perustettu 2002; Kokkolan kaupunki, K-P:n koulutusyhtymä, K-P:n sos. psyk. yhdistys, Ventuskartano ry, Villa Elba ja Kokkolan

Lisätiedot

Mikä Kykyviisari? Maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työikäisille. Kykyviisari-kyselyn voi täyttää paperilla tai verkkopalvelussa

Mikä Kykyviisari? Maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työikäisille. Kykyviisari-kyselyn voi täyttää paperilla tai verkkopalvelussa Mikä Kykyviisari? Maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työikäisille Perustuu vastajaan omaan arvioon tilanteestaan Arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta

Lisätiedot

Työpajatoiminta Nuori Tampere

Työpajatoiminta Nuori Tampere Työpajatoiminta 2015 Nuori2017 - Tampere Ruth Bamming - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 5.4.2017 1 Nuorten työttömyys 2006 2016* *Työttömät työnhakijat Suomessa keskimäärin kuukauden lopussa

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 #tulevaisuudenpeloton Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 Opiskelijakyselyn tulokset Taustatiedot Kysely toteutettiin ajalla 20.3.-8.4.2018 Vastaajia 2055 Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia

Lisätiedot

NEET-nuorten palvelut, kustannukset ja kohdentuminen

NEET-nuorten palvelut, kustannukset ja kohdentuminen NEET-nuorten palvelut, kustannukset ja kohdentuminen Työpajatoiminnan vaikuttavuus Teemu Vauhkonen & Tommi Hoikkala Syrjäytyminen aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia Hankkeessa tutkitaan

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön ja - politiikkaan kuuluu

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus RIITTA KINNUNEN Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS RY RIITTA KINNUNEN Työpajatoiminnan ja etsivän

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ABC

Työpajatoiminnan ABC Työpajatoiminnan ABC Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 28.4.2016 Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Koulutukseni Työkokemukseni Psykiatrian erikoissairaanhoitaja TRO (psyko- ja sosiodraama)

Lisätiedot

Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto

Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto Amispalaute -päättökysely Tulosten yhteenveto Tulokset 1.7.2018-30.6.2019 Opiskelijapalaute - Amispalautekyselyt Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen,

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden huoltajille

Lisätiedot

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset tulokset 2017

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset tulokset 2017 Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset tulokset 2017 Riitta Kinnunen Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 1 Sisällys Johdanto... 3 Nuorten kokemuksia etsivästä nuorisotyöstä...

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet. 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku. Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet 10.3.2015 Valtakunnalliset työpajapäivät Turku Outi Rautio Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sosiaalisen työllistämisen toimiala on yhteiskäsite heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

Työpajatoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Työpajatoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Työpajatoiminta ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tilastotietoja (OKM / AVI) Materiaalia vaikuttamistyöhön Synergiaseminaari 10. 11.10.2017 Reetta Pietikäinen tieto- ja laatupäällikkö www.tpy.fi

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja, Kiitos vastauksestasi! Syntymävuoteni on. Olen nainen mies muu en halua kertoa. Paikkakunta

Arvoisa vastaaja, Kiitos vastauksestasi! Syntymävuoteni on. Olen nainen mies muu en halua kertoa. Paikkakunta Arvoisa vastaaja, Tämä on kysely osallisuutta edistävien hankkeiden osallistujille. Kyselyn avulla tutkitaan hankkeiden vaikutuksia osallisuuden kokemukseen. Kerättyjä tietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto Liite nro 17 5.3.2019 Khall 29 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto KYSELYN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI Hausjärven kunta toteuttaa kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn, jonka avulla

Lisätiedot

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen.

2. Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen. OPISKELIJAPALAUTEKYSELYT 2018 1(7) Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 415/2018 ja päätöksen mukaiset opiskelijapalautekyselyt, jotka otetaan käyttöön 1.7.2018 alkaen. Vastausasteikko: (5) täysin

Lisätiedot

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS 6.10.2015 Tanja Raappana Eduro-säätiö Toiminnan ohjaus Työ- ja toimintakyvynarvionninp alvelut Kuntoutuksen palvelut Osaamisen vahvistamisen

Lisätiedot

Page 1 of 11 26.1. Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01. 15:11 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille 2019 Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa. Ohjaamopäivä Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta - ohjaamon yhteistyökumppani vai osa toimintaa Ohjaamopäivä 15.9.2016 Merja Hilpinen Etsivä nuorisotyö tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Ajankohtaista TPY:ssä

Ajankohtaista TPY:ssä Ajankohtaista TPY:ssä 1. Yleistä TPY:stä 2. Vaikuttamistyön ajankohtaiset 3. Sovari-mittari etsivään nuorisotyöhön ja työpajoille Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ohjaava opettaja -osaajamerkki

Ohjaava opettaja -osaajamerkki Ohjaava opettaja -osaajamerkki Osaajamerkkikuvake Kriteerit Ohjaava opettaja -osaamismerkki koostuu seitsemästä osaamismerkistä. Saavutettuasi osaamismerkkien taitotasot saat Ohjaava opettaja -osaajamerkin.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Liite 2: Kyselyn tulokset taulukkoina. 1. Perheen taustatiedot. Asuinkunta. Liite 7 perusturvalautakunta ,5 % 29,1 % 31,4 %

Liite 2: Kyselyn tulokset taulukkoina. 1. Perheen taustatiedot. Asuinkunta. Liite 7 perusturvalautakunta ,5 % 29,1 % 31,4 % 1 Liite 2: Kyselyn tulokset taulukkoina Liite 7 perusturvalautakunta 19.2.2019 19 1. Perheen taustatiedot Asuinkunta Keuruu 39,5 Petäjävesi 29,1 Multia 31,4 2 4 6 8 10 Kaikki vastaajat ( KA: 1. 92, Hajonta:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset Laatuvertailun tulokset 1 / 6 15.1.2015 12:41 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen

Tiedon hyödyntäminen Tiedon hyödyntäminen EEVA PIHA VAMOS HELSINGIN DIAKONISSALAITOS 21.4.2017 Kaavion otsikko 14 12 10 8 6 4 2 0 Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 6 4 2 0 Kaavion otsikko Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka

Lisätiedot

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake (OPI) Kuntoutun arvioitilomake 01. Ohan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1. Kiipula 2. Verve 04. Monesko toteutunut kurssi on kyseessä? Ensimmäinen Toinen Kolmas Neljäs 05.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Page 1 of 11 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:08 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Päättökysely 2018 tulokset

Päättökysely 2018 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä huhti-toukokuussa 2018 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta 14.11.2017 Juuso Luomala Pääsihteeri Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry OSKU ry Valtakunnallinen amisten opiskelijajärjestö OSKU

Lisätiedot

#lupakertoa - asennekysely

#lupakertoa - asennekysely #lupakertoa - asennekysely Tajua Mut! -toimintamallin #lupakertoa -kampanja rohkaisi nuoria pyytämään apua ilman häpeää tai pelkoa. Kampanjan yhteydessä toteutettiin avoin asennekysely. Kysely selvitti

Lisätiedot

SATAOSAA työhönvalmennus

SATAOSAA työhönvalmennus SATAOSAA työhönvalmennus Yhteistyöterveiset SATAOSAA-hankkeesta. Olemme kehittämässä Satakuntalaisten osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden edistämiseksi maakunnallista, eri toimijat yhdistävää

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi NUORI2017 28.3.2017 Tampere Susanna Palo, TPY Ville Koikkalainen, Helsinki Pauliina Koljonen, Äänekosken kaupunki 28.3.2017 Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Selkoesite. Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Selkoesite. Kiinni työelämään. te-palvelut.fi Selkoesite Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa työpaikkaa? Mietitkö, mitä taitoja sinun pitää opetella, jotta saat kiinnostavan työpaikan? Haluatko perustaa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot