TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY"

Transkriptio

1 TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY Astrakanintie 194, 000 Rajamäki Ankkuritie, 190 Karuna biomoduulit - saostus-, jako-, kokoomakaivot - fosforinpoisto - umpisäiliöt

2 Tehostettu maaperäkäsittely jäteveden käsittelyprosessina Tehostetussa maaperäkäsittelyssä erityisesti mikrobikasvustolle kehitetyt BIO moduulit korvaavat maaperäkäsittelyssä käytettävän maamassan. Moduuleissa on tavanomaiseen maamassaan verrattuna noin 10 kertaa suurempi pinta-ala, johon mikrobikasvusto kiinnittyy. Moduulien rakenteen ansiosta bakteerikasvusto saa aina tarvitsemansa määrän happea ja puhdistettava vesi johdetaan tasaisesti biologisesti puhdistavaan käsittelykenttään. Tehokkaamman puhdistuksen ansiosta tehostettu maaperäkäsittely vaatii ainoastaan 0-0 % tavanomaisen puhdistusmenetelmän pintaalasta. Normaalisti yhden perheen tarpeisiin rakennettavan kentän koko on 7-10 m (perinteisen maaperäkäsittelyn 3-0 m ). Moduulien mitat ovat 0, x 0, x 1, m (korkeus x leveys x pituus). Vesi Yksi moduuli on mitoitettu käsittelemään 1 l jätevettä vuorokaudessa. Moduulit asennetaan riviin peräkkäin ja imeytysputki suoraan niiden päälle. Kokonaisuus peitetään suodatinkankaalla ja täytemaalla. Ilma Ilma Biomoduuli 1x0x0 cm, max 1 l/vrk Jakoputki Biomoduulit Maasuodatushiekkaa 0-8 mm 00 mm kerros Keräyskerros 1-4 mm 0 mm kerros Keräysputki 400

3 TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; valmiit tuotepaketit Paketti sekajätevesille (S-1900/8) S-1900/8 paketti soveltuu uusien tai saneerattavien loma-asuntojen ja omakotitalojen jätevesien puhdistamiseen (WC- ja pesuvedet). Paketti koostuu 1900 l:n tyyppihyväksytystä saostuskaivosta SK 1900, sekä kahdeksasta BIO-moduulista, jotka yhdessä muodostavat jätevesien käsittelyjärjestelmän hengen talouden WC- tiski-, pesu- ja suihkuvesille. Käsittelyjärjestelmän kapasiteetti on 1000 litraa vuorokaudessa. Toimitus sisältää kaivon, korotusputket, kaivonkannet, moduulit, jakoputket, suodatinkankaan Paketti harmaille jätevesille (H-1900/) 70 l/ vrk; H-1900/ paketti soveltuu uusien tai saneerattavien loma-asuntojen ja omakotitalojen harmaiden jätevesien puhdistamiseen (tiski-, pesu- ja suihkuvedet). Paketti koostuu 1,9 m3:n tyyppihyväksytystä saostuskaivosta SK 1900, sekä kuudesta BIO-moduulista, jotka yhdessä muodostavat jätevesien käsittelyjärjestelmän hengen talouden harmaille vesille. Käsittelyjärjestelmän kapasiteetti on 70 litraa vuorokaudessa. Toimitus sisältää kaivon, korotusputken, kaivonkannet, moduulit, jakoputket, suodatinkankaan Paketti harmaille jätevesille (H-100/) 70 l/ vrk H-100/ paketti soveltuu uusien tai saneerattavien loma-asuntojen ja omakotitalojen harmaiden jätevesien puhdistamiseen (tiski-, pesu- ja suihkuvedet). Paketti koostuu 1, m3:n tyyppihyväksytystä saostuskaivosta SK100, sekä kuudesta BIO-moduulista, jotka yhdessä muodostavat jätevesien käsittelyjärjestelmän hengen talouden harmaille vesille. Käsittelyjärjestelmän kapasiteetti on 70 litraa vuorokaudessa. Toimitus sisältää kaivon, korotusputken, kaivonkannen, moduulit, jakoputket, suodatinkankaan S-1900/8 paketti; saostuskaivo, jakoputket, moduulit, suodatinkangas, kuilut ja kannet Paketti harmaille jätevesille (H-100/4) (H-00/4) 00 l/ vrk H-100/4 paketti soveltuu uusien tai saneerattavien loma-asuntojen harmaiden jätevesien puhdistamiseen (tiski- pesu- ja suihkuvedet). Paketti koostuu 0,9 m3:n tyyppihyväksytystä saostuskaivosta SK 100 (SK 00), sekä neljästä BIO-moduulista. jotka yhdessä muodostavat jätevesien käsittelyjärjestelmän hengen talouden harmaille vesille. Käsittelyjärjestelmän kapasiteetti on 00 litraa vuorokaudessa. Toimitus sisältää kaivon, korotusputken, kaivonkannen, moduulit, jakoputket, suodatinkankaan Paketti harmaille jätevesille (H-00/) (H400/) 0 l/ vrk H-00/ paketti soveltuu uusien tai saneerattavien loma-asuntojen harmaiden vesien puhdistamiseen (tiski- ja pesuvedet). Mikäli kiinteistössä on suihku suosittelemme paketteja H900/4 tai H900/. Paketti H00/ koostuu 0,9 m3:n tyyppihyväksytystä saostuskaivosta SK 00 (SK 00), sekä kahdesta BIO-moduulista, jotka yhdessä muodostavat jätevesien käsittelyjärjestelmän pienille vesimäärille. Käsittelyjärjestelmän kapasiteetti on 0 litraa vuorokaudessa. Toimitus sisältää kaivon, korotusputken, kaivonkannen, moduulit, jakoputket, suodatinkankaan H-100/ (H-00/) paketti; saostuskaivo, jakoputket, moduulit, suodatinkangas, kuilut ja kannet Paketti Sauna B ja B4 Sauna B soveltuu uusien tai saneerattavien saunamökkien pesuvesien puhdistamiseen. Järjestelmä ei sovellu tiskivesien käsittelyyn. Paketti koostuu suodattimella varustetusta kokoomakaivosta sekä kahdesta BIO-moduulista. Käsittelyjärjestelmän kapasiteetti on 0 litraa vuorokaudessa. B4 paketissa 4 moduulia, kapasiteetti on 00 litraa vuorokaudessa. Myös muita paketteja saatavilla. i8, i, i4 ja i paketit (ilman sakokaivoa) Toimitus sisältää moduulit, jakoputket, suodatinkankaan Sauna B paketti ylhäällä, pumppukaivo Muut saostuskaivokoot 300 l, 3700 l, 4300 l jne. Umpisäiliöt 1300 l, 000l, 00l, 000 l, l, 100 oikealla l. sis. kuilut ja kannet jako- ja keräyskaivot. Pumppukaivot ja pumput. copyright ympäristö RAITA environment

4 TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY JA FOSFORINPOISTOKAIVOT ERILAISIA KÄYTTÖKOHTEITA: Oikealla ylhäällä tehostetun maaperäkäsittelypaketin (S-1900/8) asennus omakotitalon jätevesijärjestelmäksi. Puhdistusta on tehostettu saostukseen perustuvalla fosforinpoistoyksiköllä (kapasiteetti max 4400 l/ vrk:ssa). Oikealla keskellä maaperäkäsittelypaketin (S-1900/8) asennus omakotitalon jätevesijärjestelmäksi. Puhdistusta on tehostettu vastavirtausmassaan perustuvalla fosforinpoistoyksiköllä (kapasiteetti max hengen käyttö). Fosforin poisto kemiallisella jälkisaostuksella FB 4400 Vasemmalla alhaalla tehostetun maaperäkäsittelyn asennus koulun jätevesijärjestelmäksi. Toteutus poikittaisella suodatuksella, koska pohjavesi on n. 1 m maanpinnasta Alhaalla oikealla fosforinpoistoyksikkö biosuodinpuhdistamon perässä. Vanha puhdistamo on tehostettu fosforinpoistolla. Yksikön kapasiteetti on 1 m3/ vrk:ssa. Fosforin poisto vastavirtausmassalla FB 900 copyright ympäristö RAITA environment

5 Maaperäkäsittelyjärjestelmän sijoitus tontille Maaperäkäsittelyn suunnittelussa huomioitavia asioita: 1) Tarkista kunnan ympäristösihteeriltä kiinteistöllesi tarvittavan käsittelymenetelmän puhdistusvaatimukset. ) Jos maaperäimeytys riittää tutki (tutkituta) maaperän soveltuvuus imeytykselle. 3) Suunnittele (anna suunnittelijan suunnitella) maaperäkäsittelyjärjestelmän sijoitus / mitoitus kiinteistöllesi. Ota huomioon seuraavat asiat: Vesistöön min. etäisyys 30 m Tiehen tai tontin rajalle min etäisyys m Kaivo tai vedenottamo suojattu (sijainti kentän yläpuolella) Pintavedet johdettu pois kentästä, niskaojat kentän yläpuolelle Helposti huollettavissa (tie viereen) Kenttä sijoitettu poikittain korkeuskäyrien suhteen Sadevedet johdettu omalla putkistolla (ei kenttään) 4) sivuilla on linkit tarvittaviin tiedostoihin. Avaa ja tulosta tarvittavat tiedostot suunnitelmasi liitetiedostoiksi. Lisäksi kiinteistön asemapiirros vasemmalla olevan mallin mukaisesti, mihin puhdistusjärjestelmä on sijoitettu.

6 MAAPERÄN SOVELTUVUUS MAAPERÄKÄSITTELYYN Maaperän soveltuvuuden testaaminen maaperäkäsittelyä varten on ensimmäinen askel toimivan maaperäkäsittelyn toteuttamisessa. Suorittamalla iimeytyskoe sekä vedenläpäisykoe saadaan testattua maaperän ominaisuuden toimivan maaperäkäsittelykentän jatkosuunnittelua varten. Imeytyskoe voidaan suorittaa itse ohjeiden mukaisesti. Vedenläpäisevyyden testaus voidaan suorittaa meillä. IMEYTYSKOE Maakuopassa tehdyllä imetyskokeella voidaan mitoittaa yksittäisen talouden imeytyskenttä biomoduulikäsittelymenetelmälle. Pääsääntöisesti tehdään 3 koekuoppaa, jotta maaprofiilia voidaan tutkia ja syvyys mahdolliseen kallioon ja pohjaveteen voidaan määritellä. Varsinainen jäteveden maahan imetys tulee tapahtua mahdollisimman korkealla maaprofiilin nähden. Ensin poistetaan maakerrosta siihen tasoon saakka, jossa imeytyksen on suunniteltu tapahtuvan. Merkitse taso! Tämän jälkeen kaivetaan tai porataan kuvan mukainen koekuoppa. Kuopan seinämien ei tarvitse olla pystysuoria, mutta niiden huokoisuutta ei saa tiivistää esim. lapiolla. Kaikki irtonainen maa-aines poistetaan kuopasta. Kuopan yläreunan leveys ei tulisi ylittää 30 cm ja kuopan pohjan leveys tulisi olla yli 10 cm. Pohjan liejuuntumisen estämiseksi voidaan pohjalle tarvittaessa asentaa ohut kivikerros (4-0 mm). Liian hieno hiekka tukkii suodattimen, kun taas liian karkea hiekka ei anna tarpeeksi hyviä puhdistustuloksia. Esimerkiksi seulottu luonnonhiekka tai kauppanimikkeellä "betonihiekka, raekoko 0-8 mm" täyttää tavallisesti maasuodatinhiekan vaatimukset. Sen maksimiraekoko on käytännössä 8-1 mm ja d10 -arvo on 0,1-0,1. Arvon d10 on aina oltava suurempi kuin 0,1 mm. Kokeen esivalmistelut: Tärkeintä on että koekuoppaa välittömästi ympäröivä maasto kastellaan läpimäräksi, jotta maa saavuttaa kyllästymispisteen ja sillä on mahdollisuus paisua. Muutoin koetuloksena on harhaanjohtavia arvoja. Tästä syystä koekuoppa täytetään vedellä ja pyritään pitämään mahdollisimman täynnä 4-4 tuntia. Mikäli kuoppa tyhjenee alle 10 minuutin aikana, voidaan koe tehdä välittömästi. Testaus: Maan saavutettua kyllästymispisteen koereikä täytetään vedellä. Vedenpinta säädetään 1-30 cm:n korkeudelle pohjan yläpuolelle. Merkitse pinnan korkeus muistiin mittauksen alkaessa. Ota aikaa, kuinka pitkä aika kuluu vedenpinnan laskemiseen, cm, tai kuinka paljon vedenpinta on laskenut 1, 30, 0, 10 ja mahdollisesti 40 minuutin aikana. Mikäli koereikä tyhjenee lyhyemmässä ajassa kuin 30 minuuttia, otetaan aikaa, kuinka kauan kuluu vedenpinnan laskemiseen 10 cm. VEDENLÄPÄISYTESTI Oheisessa kaaviossa on esitetty oikea maaperän rakeisuusalue. Voimme testata maaperän nk. vedenläpäisytestillä, jolloin maaperän soveltuvuus saadaan kartoitettua tehokkaasti. Testin suorittamista varten tarvitaan maaperänäytteet, jotka syytä ottaa n. 1-1, syvyydestä eli maaperästä johon imeytys tullaan suorittamaan. Noin 1 l per näyte on riittävä määrä. Yleensä -3 näytettä alueelta on riittävä määrä. Suoritamme vedenläpäisytestin ja annamme testatusta maaperästä haluttaessa lausunnon. Lausunto maksaa 8 euroa, josta 0 % saa vähennettyä jätevedenkäsittelylaitteiston hankinnan yhteydessä. copyright ympäristö RAITA environment

7 VERTAILU TEHOSTETUN MAAPERÄKÄSITTELYN JA PERINTEISEN MENETELMÄN VÄLILLÄ Lähtökohtana on käytetty yhden perheen maaperäkäsittelyä kaikille jätevesille (myös wc-vedet). Yksi perhe tuottaa jätevettä 1000 l/ vrk. Hyvän maasuodatushiekan teho on 30 l / neliö / vrk eli maaperäkäsittelykenttä perinteisesti tulisi olla vähintään 33 neliötä. Tehostetulla maaperäkäsittelyllä yhden Biomoduulin teho on 1 l / moduuli (0,7 m ) / vrk menetelmällä kentän kooksi riittää 0, x 10 m. TEHOSTETTU MAASUODATUS Kentän koko Pystysuodatus; n. m (mitat 0,x10 m tai 1, x 4.8 m) Vaakasuodatus; n. -0 m (mitat x10 m tai x 4.8 m) Kaivannon syvyys Pystysuodatus; min. 1, m Vaakasuodatus; min. 0,8 m Hiekat ja sepelit Pystysuodatus; - jakokerros Jakokerrosta ei tarvita - maasuodatushiekkaa Maasuodatushiekka; (x0,) 3 m 3 - kokoomakerros Kokoomakerros (x0,) 1, m 3 Vaakasuodatus; Jakokerrosta ei tarvita Maasuodatushiekka; (-0x0,),-13 m 3 PERINTEINEN MENETELMÄ Pystysuodatus; n. 33 m Vaakasuodatus; n. 70 m Pystysuodatus; 1,70 Vaakasuodatus; 1,0 Pystysuodatus; Jakokerros (33x0,) 7,m 3 Maasuodatushiekka; (33x0,8),4 m 3 Kokoomakerros (33x0,) 7,m 3 Vaakasuodatus; Jakokerros (33x0,) 7,m 3 Maasuodatushiekka; (70x0,) 3m 3 Kokoomakerrosta ei tarvita Kokoomakerrosta ei tarvita Jakoputkisto 10 m 1 m Keräilyputkisto 10 m 1 m Jakokaivo ei tarvita 1 kpl Kokoomakaivo ei tarvita 1 kpl Yhteensä COPYRIGHT YMPÄRISTÖ RAITA ENVIRONMENT

8 Mahdollinen eriste (esim. Styrox 0 mm tai lecasora) 3 Suodatinkangas 4 Jakoputkisto, PE 110 mm, vietto 1-10 mm/m BioModuuli Maasuodatushiekka, 00 mm (0-8 mm) 7 Keräyskerros, 0 mm (8-1 tai 1-4 sepeli) 8 Keräysputki, PE 110 mm, vietto min mm /m 9 Mahdollinen keräys- ja näytteenottokaivo 10 Jakoputkiston tuuletus 11 Keräysputkiston tuuletus

9 Mahdollinen eriste (esim. Styrox 0 mm tai lecasora) 4 3 Suodatinkangas 4 Jakoputkisto, PE 110 mm, vietto 1-10 mm/m BioModuuli Maasuodatushiekka, 00 mm (0-8 mm) 8 7 Keräyskerros, 0 mm (8-1 tai 1-4 sepeli) 8 Keräysputki, PE 110 mm, vietto min mm /m Mahdollinen keräys- ja näytteenottokaivo 10 Jakoputkiston tuuletus 11 Keräysputkiston tuuletus

10 Mahdollinen eriste (esim. Styrox 0 mm tai lecasora) 3 Suodatinkangas 4 Jakoputkisto, PE 110 mm, vietto 1-10 mm/m 00 4 BioModuuli 3 Maasuodatushiekka, 300 mm (0-8 mm) Keräyskerros, 8-1 tai 1-4 sepeli keräysputken ympärille 0 mm) 8 8 Keräysputki, PE 110 mm, vietto min mm /m 9 Mahdollinen keräys- ja näytteenottokaivo 10 Jakoputkiston tuuletus 11 Keräysputkiston tuuletus

11 Mahdollinen eriste (esim. Styrox 0 mm tai lecasora) 3 Suodatinkangas 4 Jakoputkisto, PE 110 mm, vietto 1-10 mm/m BioModuuli Maasuodatushiekka, mm (0-8 mm) 7 Keräyskerros, 8-1 tai 1-4 sepeli keräysputken ympärille 0 mm) 8 Keräysputki, PE 110 mm, vietto min mm /m 9 Mahdollinen keräys- ja näytteenottokaivo 10 Jakoputkiston tuuletus 11 Keräysputkiston tuuletus

12 Mahdollinen eriste (esim. Styrox 0 mm tai lecasora) 3 Suodatinkangas 4 Jakoputkisto, PE 110 mm, vietto 1-10 mm/m BioModuuli Mahdollinen maasuodatushiekkakerros, 300 mm (0-8 mm) leveys maaperän mukaisesti 7 Jakoputkiston tuuletus

13 Mahdollinen eriste (esim. Styrox 0 mm tai lecasora) Suodatinkangas 4 4 Jakoputkisto, PE 110 mm, vietto 1-10 mm/m 300 BioModuuli Mahdollinen maasuodatushiekkakerros, 300 mm (0-8 mm) leveys maaperän mukaisesti 7 Jakoputkiston tuuletus

14 Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin ja kansainvälisin patentein. Kuvien ja tietojen luvaton kopioiminen tai käyttäminen rikkoo mallisuojaa ja tekijänoikeuksia. TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE... 1 Yleistä:... Jätevesi haja-asutuksesta... Puhdistamon hoitoon liittyä ennakoivia toimenpiteitä... Tehostetun maaperäkäsittelyjärjestelmän toiminta... 3 Saostuskaivo... 3 Asianmukainen käyttö ja huolto edellyttää seuraavaa:... 4 Jäteveden puhdistus tehostetulla maaperäkäsittelymenetelmällä... Maahan imeytys... 7 Maasuodatus... 7 Tehostettun maaperäkäsittelyjärjestelmän asiallinen käyttö ja huolto edellyttää seuraavaa:... 7 Käyttöpäiväkirja maaperäkäsittelyjärjestelmässä... 9 COPYRIGHT ympäristö RAITA environment 1

15 Yleistä: Näiden käyttö- ja huolto-ohjeiden tarkoitus on selvittää kiinteistön omistajalle ja asukkaille tehostetun maaperäkäsittelyjärjestelmän toimintaa hajaasutuksen jäteveden käsittelyssä. Hyvin suunniteltu ja oikein asennettu jäteveden käsittelyjärjestelmä saattaa toimia vajavaisesti mikäli kiinteistön omistaja tai asukas laiminlyö järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeissa mainittuja asioita. Hoidon laiminlyönti saattaa aiheuttaa tehostetun maaperäkäsittelyjärjestelmän vajavaista toimintaa ja puutteellista jätevesien puhdistusta. Tämän seurauksena kiinteistön jätevedet voivat saastuttaa ympäristöä ja pohjavesiä, aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, levittää tauteja ja epämiellyttäviä hajuja. Jätevesi haja-asutuksesta Jätevettä syntyy käytettäessä vettä WC:n huuhtelussa, kylpyammeessa, suihkussa, keittiössä ruuanlaiton yhteydessä, astioiden tiskauksessa sekä pesukoneissa. Yksi asukas tuottaa jätevettä noin litraa päivää kohden. Jätevesi koostuu liuonneista orgaanisista ja epäorgaanisista aineista, kiintoaineista, mikro-organismeista, mukaan lukien erilaiset bakteerit ja virukset. Jäteveden johtaminen pintavesiin, pohjaveteen sekä maaperään johtaa ympäristö- ja terveysriskeihin. Uuden voimaan tulleen asetuksen mukaan tulee hajaasutuksen kiinteistöt varustaa asianmukaisilla jätevedenkäsittelyjärjestelmillä. Puhdistamon hoitoon liittyä ennakoivia toimenpiteitä Kiinteistön omistaja ja asukas voi omilla toimillaan ehkäistä ongelmien syntymistä seuraavilla toimenpiteillä: Säännöstelemällä vedenkäyttöä puhdistamon kuormitus pienenee. Huolehtimalla saostuskaivolietteen säännöllisestä poistamisesta, normaalisti 1-3 kertaa/vuodessa (katso tarkemmin lietteen tyhjennys kappale sivulla 10). Huolehtimalla, ettei järjestelmään pääse mitään sen toimintaa haittaavia aineita Pitämällä ajan tasalla järjestelmää koskevat tiedot (suunnitelma, asennus, sijainti, tarkistukset, saostuskaivon ja lietteen tyhjennykset). Lisäksi on huolehdittava, ettei järjestelmään johdeta mitään puhdistamon toimintaa haittaavia aineita, kuten lääkkeitä, tupakan natsoja, siteitä, vaippoja, kondomeja, suuria määriä maitoa tai rasvoja, liuottimia, öljyä, maalia tai muita ongelmajätteitä (kts. tarkemmin myrkyttyminen, sivu 11). Viemäriin saa ainoastaan päästää WC:n huuhteluvedet, astian- ja pyykinpesuvedet sekä suihkusta, kylpemisestä ja muusta pesusta tulevat jätevedet. Astian- ja pyykinpesuvesiä sekä suihkusta, kylpemisestä ja muusta pesusta tulevia jätevesiä kutsutaan harmaiksi jätevesiksi. Kun niiden joukossa on myös WC:n huuhtelevedet kutsutaan niitä sekajätevesiksi. Puhdistamoon ei saa ohjata kiinteistön sade- ja sulamisvesiä, kuten katoilta, pihoilta ja ympäröivästä maastosta tulevia vesiä. COPYRIGHT ympäristö RAITA environment

16 Tehostetun maaperäkäsittelyjärjestelmän toiminta Tehostettu maaperäkäsittelyjärjestemä, joka on tehostettu maapuhdistamo, muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: esikäsittely-yksikkönä toimivasta saostuskaivosta moduulien avulla tehdystä tehostetusta maapuhdistamosta, kuten maahan imeytyksestä tai maasuodattimesta. Usein tehostetun maaperäkäsittelyjärjestelmän yhteydessä käytetään myös umpisäiliötä mm. WC-vesien tai virtsan tilapäiseen varastoimiseen. Seuraavaksi käsitellään edellä mainitut osakokonaisuudet erikseen. Saostuskaivo Yleistä Saostuskaivo on vesitiivis lokeroitu säiliö. Lokeroita voi olla useita. Niiden tarkoitus on hidastaa veden virtausta (1) ja edesauttaa vedessä olevan kiintoaineen saostumista säiliön pohjalle (). Säiliön pohjassa on lietetila, johon laskeutunut kiintoaine varastoituu. Myös jätevedessä olevat pienet määrät öljyä ja rasvaa erotetaan vettä kevyempänä pintaan (3). Kuvissa saostuskaivot SK 900, SK 000 ja SK Mitoitus SK 900 max 70 l harmaata vettä vrk:ssa, SK 000 max 1000 l sekajätevettä tai harmaata vettä vrk:ssa SK 3000 max 3000 l sekajätevettä tai harmaata vettä vrk:ssa. Myös suurempia kaivoja on saatavilla. COPYRIGHT ympäristö RAITA environment 3

17 Saostuskaivot SK 900 ja SK 000 ovat polyeteenistä valmistettuja ja tyyppihyväksyttyjä hengen talouden käyttöön niin, että SK 900 on hyväksytty harmaiden vesien käsittelyyn (kylpy-, tiski- ja pesuvedet) ja SK 000 vastaavasti sekavesien käsittelyyn (WC-vedet myös mukana). Lisätietoja saostuskaivoista tuotetietosivuilta. Kiinteistössä syntyvä jätevesi johdetaan saostuskaivoon, jossa lähes hapettomassa tilassa (anaerobinen) tapahtuu ns. primäärinen puhdistusprosessi. Jäteveden sisältämästä kiintoaineesta saostuskaivo poistaa noin 70 %, mutta sen sijaan ravinteita, kuten fosfori ja typpi sekä bakteereja ja viruksia melko vähän. Saostuskaivossa raskain kiintoaine saostuu ja laskeutuu säiliön pohjalle muodostaen lietettä ja kevyempi kiintoaine, kuten rasvat nousee pintaan ja muodostavat vaahtomaisen kerroksen. Saostuskaivossa oleva T-haarayhde estää pintakerroksessa olevan kiintoaineen ja rasvan pääsemisen poistoputkeen ja ainoastaan keskikerroksessa oleva neste pääsee varsinaiseen käsittelyjärjestelmään. Saostuskaivossa oleva liete ja vaahto on tyhjennettävä säännöllisesti, normaalisti 1- kertaa/vuosi. Asianmukainen käyttö ja huolto edellyttää seuraavaa: 1. Saostuskaivon vuosittainen tarkistaminen ja säännöllinen tyhjentäminen, normaalisti 1- kertaa/vuosi. Mikäli saostuskaivoa ei tyhjennetä riittävän usein kiintoainetta karkaa maasuodattimeen ja aiheuttaa kentän ennenaikaisen tukkeutumisen.. Huolehdittava, ettei saostuskaivoon kaadeta mitään saostuskaivon ja maapuhdistamon toimintaa haittaavia aineita, kuten talousjätteitä (perunan ym. kuoria, kahvinporoja), paperia, paperipyyhkeitä, lääkkeitä, tupakan natsoja, siteitä, vaippoja, kondomeja, maitoa, rasvoja, liottimia, öljyä, maalia tai muita ongelmajätteitä. Viemäriin saa ainoastaan päästää WC:n huuhteluvedet, astian- ja pyykinpesuvedet sekä suihkusta, kylpemisestä ja muusta pesusta tulevat jätevedet. 3. Huomioi, että käytössä olevaan saostuskaivoon muodostuu usein myrkyllisiä ja räjähdysherkkiä kaasuja (rikkivetyä ja metaania) ja lisäksi kaivoissa on yleensä hapenpuutetta. Älä koskaan mene saostuskaivoon! Umpisäiliö Umpisäiliö on tiivis säiliö, josta ei ole purkuputkea ympäristöön. Umpisäiliö on tarkoitettu talousjäteveden tai lietteen tilapäisen varastoimiseen eikä säiliössä näin ollen tapahdu minkäänlaista puhdistusprosessia. Usein umpisäiliötä käytetään kaksoisvesijärjestelmissä WC-veden varastoimiseen ja vastaavasti erottelevien käymälöiden yhteydessä virtsan varastoimiseen. Umpisäilö ST 3000 L on matala polyeteenistä valmistettu tyyppihyväksytty säiliö. COPYRIGHT ympäristö RAITA environment 4

18 Kuvissa umpisäiliöt ST 3000 korkeus 1000 mm (vasemmalla ylhäällä) sekä ST 00 korkeus 1400 mm. Molemmat säiliöt toimitetaan tuloyhteellä 110 mm (1) tasohälyttimellä () sekä tyhjennys- ja huoltokuilulla (3). Umpisäiliöitä voidaan yhdistää suuremman vesitilavuuden saamiseksi. Myös suurempia umpisäiliöitä on saatavilla. Tarkemmat tiedot säiliöstä ja käyttö- ja hoito-ohjeet löytyy liitteenä olevasta tuotelehdestä. COPYRIGHT ympäristö RAITA environment

19 Jäteveden puhdistus tehostetulla maaperäkäsittelymenetelmällä Moduuli rakenteen avulla voidaan tehdä jäteveden maaperäkäsittelyyn perustuvia jäteveden käsittelyjärjestelmiä, jotka ovat ns. tehostettuja maapuhdistamoita, kuten maahan imeytys- sekä maasuodatinjärjestelmiä. Tehostetun maaperäkäsittelymenetelmän tehokkuus näkyy järjestelmän vaatimassa tilassa, joka on ainoastaan 1/3 tavanomaiseen maapuhdistamoon nähden. Kiinteistönomistajan tulee olla selvillä mikä tehostetun maaperäkäsittelyjärjestelmän sovellus on kiinteistöllä käytössä. Asia selviää suunnitelmista tai lupapapereista. COPYRIGHT ympäristö RAITA environment

20 Maahan imeytys Tehostettuun maaperäkäsittelyjärjestelmään perustuvaan maahan imeytyksessä jätevesi puhdistetaan moduulissa sekä kiinteistön oman maaperän avulla ja ulkopuolista suodatinhiekkaa käytetään mahdollisesti tehostamassa puhdistamon toimintaa. Maahan imeytyksessä puhdistunut vesi valuu ajan mittaan pohjaveteen. Maasuodatus Tehostettuun maaperäkäsittelyjärjestelmään perustuvassa maasuodattimessa puhdistamon toiminta perustuu moduuliin ja puhdistamossa käytettävään maasuodatinhiekkaan. Maasuodatinjärjestelmissä puhdistunut vesi ohjataan lähimpään ojaan ja sitä kautta vesistöön. Tehostettun maaperäkäsittelyjärjestelmän asiallinen käyttö ja huolto edellyttää seuraavaa: 1. Täytyy olla tietoinen minkä tyyppinen käsittelyjärjestelmä sinulla on, (maahan imeytys- tai maasuodatinjärjestelmä) ja missä kohtaa tonttia se sijaitsee ja mitkä ovat sen äärirajat. Huolehdi, ettei käsittelyjärjestelmän päälle tai sen välittömään läheisyyteen istuteta puita tai syväjuurisia pensaita.. Säännöstelemällä ja tarkkailemalla vedenkäyttöä niin, ettei sallittu kuormitus ylity ja niin, että järjestelmän kuormitus pysyy koko viikon aikana tasaisena. Mitä enemmän vettä käytetään, sitä enemmän järjestelmän on vastaanotettava ja käsiteltävä jätevettä. 3. Huolehdittava, että järjestelmän tuuletus toimii kunnolla. Kentän tulee tuulettua saostuskaivon ja kiinteistön tuuletusjärjestelmän talon harjalle menevän tuuletusputken kautta. Huom! Alipaineventtiiliä ei saa käyttää. 4. Ohjaamalla pintavedet, kuten katolta ja ympäröivästä maastosta tulevat vedet, pois järjestelmän muodostamalta alueelta. On suositeltavaa, että maapuhdistamon pinta on jonkin verran koholla ympäröivästä maastosta, jolloin pintavedet on helpompi ohjata pois alueelta.. Pitämällä raskaat esineet kuten autot ja traktorit sekä karjan poissa järjestelmän muodostamalta alueelta. Kuormitus saattaa tiivistää maan ja suodatinhiekan sekä vaurioittaa järjestelmän putkia. COPYRIGHT ympäristö RAITA environment 7

21 . Maisemoi järjestelmä asiallisesti. Älä asenna mitään tiiviitä materiaaleja, kuten muovia tai betonia järjestelmän päälle, koska ne vähentävät rakenteen hengittävyyttä ja vaikeuttavat bakteerien toiminnan kannalta tärkeän hapen saannin. Ruoho on suositeltavin peite maapuhdistamolle. Lisätietoja järjestelmästa saat alla olevasta osoitteesta: COPYRIGHT ympäristö RAITA environment 8

22 Käyttöpäiväkirja maaperäkäsittelyjärjestelmässä Kirjaa tiedot ja huomiot alla olevaan taulukkoon vähintään kerran kuukaudessa. PVM HUOMIOT LIETTEEN TYHJENNYS Kopioi sivuja lisää.. COPYRIGHT ympäristö RAITA environment 9

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO K PA BIO normaali alueille PA biokem PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, tarvitsee

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä 1.6.2018 Vantaa JÄTEVESILASKELMA BIOBOX M Kohdetiedot: Loma-asunto vesistön läheisyydessä (alle 100 m tai pidemmällä). Kohteen wc ratkaisuna on ympäristöwc, eli virtsaa tai jätevettä ei johdeta jätevesiin,

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA SK1300 + BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA JÄNES Henna Ryömä suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti

YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA JÄNES Henna Ryömä suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA JÄNES Henna Ryömä suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti Jätevedet voidaan hoitaa usealla tavalla Kunnan tai yksityisen vesihuoltolaitoksen (osuuskunnan)

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA

SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

raita.com Jätevedenpuhdistus BioModuuleilla Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville!

raita.com Jätevedenpuhdistus BioModuuleilla Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! 0400 912 111 helpdesk@ Biosuodatus RAITA biomoduulilla Passiivinen jätevesijärjestelmä Jätevedenpuhdistus BioModuuleilla Kaksoisviemäröintijärjestelmät Saostuskaivot Umpisäiliöt Fosforinpoisto Suojele

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 07.10.2005 1(10) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ Aquatron on luontoystävällinen ratkaisu. Siinä yhdistyy kompostoivan vessan luontoystävällisyys ja wc:n käyttämukavuus ja hygienisyys. Aquatron-ekovessa järjestelmässä

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun kunnat SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA Selvitys tulee tehdä 1.1.2006 mennessä (kiinteistöt joissa ei ole vesikäymälää 1.1.2008 mennessä)

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

Harmaiden jätevesien käsittely ja kaksoisviemäröinti. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaiden jätevesien käsittely ja kaksoisviemäröinti. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaiden jätevesien käsittely ja kaksoisviemäröinti Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 17.5.2018 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä!

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! Jita sakosäiliöt / 2009 3-osastoiset harmaille + wc:n jätevesille 2500 L 3000 L 3500 L 1500 L 2-osastoinen harmaille jätevesille 5500 L 1-osastoinen

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa IN-DRÄN Biosuodatin 5ce Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY Asennusohjeet. Uponor-imeytysmoduulit

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY Asennusohjeet. Uponor-imeytysmoduulit HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY Asennusohjeet 5/2006 Sisältö 3 Yleistä Suunnittelu 4 Näin asennat Uponor-imeytysmoduulijärjestelmän 5 Mitoittaminen Puhdistamon sijoittaminen 6 Maahan imeyttämö 7

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO-OHJE

JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO-OHJE PROG2009/01 Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut

Lisätiedot

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje Maasuodattamo Saostussäiliö Jakokaivo Kokoomaputkisto Kokoomakaivo Maasuodattamo Maasuodattamossa puhdistus perustuu biologiseen toimintaan suodatushiekan

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

Maaperätutkimukset. Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa

Maaperätutkimukset. Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa Maaperätutkimukset Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa Selvitetään maalaji Otetaan näyte laboratoriotutkimuksia varten JA / TAI Tehdään

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Työnäytösraportti 5. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU,

Lisätiedot

Tervolan kunta Kiinteistökohtainen jätevesien 1 (6) Rakennusvalvonta käsittely ja johtaminen

Tervolan kunta Kiinteistökohtainen jätevesien 1 (6) Rakennusvalvonta käsittely ja johtaminen Tervolan kunta Kiinteistökohtainen jätevesien 1 (6) Hakija Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Kylä Tontin pinta-ala Tilan nimi ja RN:o Rakennuspaikan osoite Kaavatilanne: Asemakaava Yleiskaava kaavaa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä FANN Ympäristötekniikka Oy 13.05.2004 Börje Forsberg Luentoteksti Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä Lyhyesti yhtiöstä FANN Ympäristötekniikka Oy on yritys, joka on erikoistunut haja-asutuksen

Lisätiedot

IMEYTYS IN-DRÄN PLUS MODUULILLA

IMEYTYS IN-DRÄN PLUS MODUULILLA Versio 2.0-2013-10-04 0,4 m 1,2 m Kuva 1. 0,6 m Esimerkki imeytys IN-DRÄN Plusallä. ASENNUSOHJE IMEYTYS IN-DRÄN PLUS MODUULILLA Asennusohje koskee seuraavia tyypikuvatyyppejä: IN-DRÄN Plus Imeytys Mikä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

MX-Mökkipaketti 1/300 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA. Ohjeversio 08/11

MX-Mökkipaketti 1/300 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA. Ohjeversio 08/11 MX-Mökkipaketti 1/300 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1.1 Tuotteen käsittely: ------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN INDRÄN-VAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISESTA

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN MAASUODATTAMON RAKENTAMISESTA ILOMANTSISSA

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Juuassa

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Juuassa Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Juuassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN SUODATUSKASETTIVAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISVAIHEESSA

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13

Jätevesisuunnitelma. Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13 55800 Imatra, p. 0400 152120 Jätevesisuunnitelma Rakentaja: Oy TNT Kiinteistöt Ab Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

FANN on käyttänyt IN-DRÄN tekniikkaa jo yli 20 vuoden ajan ja meillä on yli 40 000 järjestelmän kokemus.

FANN on käyttänyt IN-DRÄN tekniikkaa jo yli 20 vuoden ajan ja meillä on yli 40 000 järjestelmän kokemus. FANN jätevesijärjestelmillä 10 VUODEN TOimiNTATAKUU CE-hYVÄKSYTTYÄ jätevedenkäsittelyä - sinun ympäristösi turvaksi 2013 Helppoa tehdä oikein Olet ryhtymässä projektiin, jonka useimmat tekevät vain kerran,

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 29.06.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Maasuodattamo pumppukaivolla kumpuna Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Helsinki 22.5.2015 Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Mitä järjestelmiä kiinteistöiltä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään

Lisätiedot

Luonnon oma puhdistusmenetelmä - tieteellisellä sovellutuksella

Luonnon oma puhdistusmenetelmä - tieteellisellä sovellutuksella Luonnon oma puhdistusmenetelmä - tieteellisellä sovellutuksella Jätevedenkäsittely IN-DRÄNmenetelmällä Tiivis Tehokas Helppo Polyeteenimuoviset saostusja umpisäiliöt sekä kaivot Matalia Kestäviä Pitkäikäisiä

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Biologis-kemialliset pakettipuhdistamot: Omakotitalot, loma-asunnot, yhteispuhdistamot, kyläpuhdistamot, maitotilapuhdistamot

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Työnäytösraportti 2. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet TÄY T TÄ V ÄT Pipelife Ympäristö -tuotteet P U H D J ÄT E V E S I S T U I A S E T U K S E N S T U L O K T E S Pipelife Ympäristö Propipe Oy Yrittäjäntie 5, 91100 Ii, puh. 030 600 2220, faksi 030 600 2221

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Ilomantsissa

LokaPuts hankkeen työnäytös Ilomantsissa Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Ilomantsissa Työnäytösraportti 7. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU, puh.

Lisätiedot

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø

Lisätiedot

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet 10 I 2007 30712 Sisältö Yleisohjeita YLEISTÄ sivu 2 Pakkauksen purkaminen

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko. www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko Saunakaivo 300 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

PERINTEISILLE FANN 1G IMEYTYS- JA MAASUODATUSJÄRJESTELMILLE

PERINTEISILLE FANN 1G IMEYTYS- JA MAASUODATUSJÄRJESTELMILLE OHJEET FANNIN PERINTEISILLE IMEYTYS JA MAASUODATUSJÄRJESTELMILLE - FI 5755 - versio 1.1-2014-07-18 Esimerkki FANN:in perinteisestä 1G maasuodatusjärjestelmästä - 1. sukupolvi ASENNUSOHJEET PERINTEISILLE

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT OMAKOTITALO ALOITA TÄSTÄ Valitse oikea jätevesijärjestelmä Ympärivuotinen asuminen Kaikki vedet samaan viemäriin WC- ja harmaat vedet erikseen WC-vedet umpisäilöön Harmaat vedet imeytykseen

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA Umpisäiliö, biomoduulisuodatus ja saunakaivo

SELVITYS & SUUNNITELMA Umpisäiliö, biomoduulisuodatus ja saunakaivo CW Solutions Oy 12.07.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Umpisäiliö, biomoduulisuodatus ja saunakaivo KIINTEISTÖTUNNUS: KAUPUNKI

Lisätiedot

AQ biologisen wc:n asennus ja käyttäminen

AQ biologisen wc:n asennus ja käyttäminen AQ biologisen wc:n asennus ja käyttäminen Yleistä:... 2 Käymäläjäte... 2 AQ biologisen wc:n mitoitus... 2 Biologisen wc:n hoitoon liittyviä ennakoivia toimenpiteitä... 2 AQ biologisen wc:n toiminnasta

Lisätiedot