Pirkanmaa / Pohjanmaa AMMATTI- FAKTA käsikirja. Ammatti-fakta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaa / Pohjanmaa AMMATTI- FAKTA 2014-2015. käsikirja. Ammatti-fakta 2014 2015 17"

Transkriptio

1 irkanmaa / ohjanmaa AAI- FAA käsikirja Ammatti-fakta

2 Hyvä opiskelija Opintosi ammatillisessa koulutuksessa ovat päättymässä. Ammatti-faktakäsikirja antaa tukea ja käytännön vinkkejä viimeiseen opiskeluvuoteen, eväitä itsenäistymiseen sekä näkymiä työelämään ja mahdollisiin tuleviin opintoihin. amojen kansien välistä löytyy myös opiskelukalenteri lukuvuodelle ämä käsikirja on tehty yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa tukemaan opiskelujasi. Ammatti-faktan keskeiset teemat ovat opiskelu, työelämä ja tulevaisuuden työnantajat, yrittäjyys, itsenäistyminen sekä jaksaminen ja hyvinvointi. oivomme, että käsikirjasta on sinulle hyötyä opiskeluissasi. aikkien yhteistyökumppanien puolesta toivotamme menestyksellistä lukuvuotta ustannus Oy aamerkki. ielipiteesi on meille tärkeä. Voit antaa palautetta käsikirjasta internet-sivuilla tai sähköpostitse osoitteella Artikkelin kirjoittaja vastaa tuottamansa tekstin sisällöstä ja virheettömyydestä. Julkaisija: ustannus Oy aamerkki inikalliontie 4, Espoo Graafinen suunnittelu ja taitto: irjapaino Jaarli Oy uvat: hutterstock aino: irjapaino Jaarli Oy, urenki

3 Ammatti-Fakta käsikirja Nimi... Osoite uhelin... ähköposti... Oppilaitoksen nimi... Osoite... Ryhmä... Ryhmänohjaaja... uuta tärkeää

4 Hyvä ammattiin valmistuva, Elämä koostuu virstanpylväistä. Yksi tärkeimpiä on siirtyminen koulutuksesta työmarkkinoille. Vaikka meillä on nyt työttömiä nuoria n , nykypäivän nuorten tulevaisuus näyttää sikäli valoisalta, että työmarkkinoilla on nuorille osaajille kysyntää: työelämästä jää enemmän ihmisiä eläkkeelle kuin mitä sinne tulee uusia työntekijöitä. yömarkkinoille kannattaa suunnata rohkein mielin. Vaikka oman alan töitä ei heti olisi tarjolla, muunkin alan työkokemusta kannattaa hankkia. un kerran pääsee työmarkkinoille, siellä on helpompi myös pysyä. yökokemuksen avulla osaa paremmin hahmottaa mistä asioista pitää ja mitkä ovat omia vahvuuksia - tämä auttaa suunnistamaan eteenpäin. yöelämään on hyvä varautua ajoissa. Jo ennen valmistumista kannattaa selvittää millaisia työpaikkoja on tarjolla. On myös tärkeää tuntea etukäteen työelämän pelisääntöjä oikeuksia ja velvollisuuksia. yönhakutaitojen hiomista ja verkostojen rakentamista ei voi aloittaa liian varhain - työnhaku käy työstä. annattaa myös rohkeasti miettiä, voisiko omaa osaamistaan hyödyntää yrittäjänä. Vuoden 2013 alusta tuli voimaan hallituksen yhtenä kärkihankkeena nuorisotakuu, jonka myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Ammattitaidon kehittymisen perusedellytys on, että pääsee harjoittelemaan käytännössä koulussa oppimaansa. yöllistymisen tueksi nuori voi hakea E-toimistosta anssi-kortin. anssi-kortti kertoo inut palkkaavalle työnantajalle olipa tämä sitten kunta, yritys, säätiö tai yhdistys että inut palkkaamalla työnantaja voi saada valtiolta palkkatukea noin 700 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan. äytännön apua on tarjolla myös te-palvelut.fi verkkopalvelussa. iellä on tietoja tuhansista avoimista työpaikoista ja opastusta E-palveluihin. oni asia on jo nyt mahdollista hoitaa verkon kautta Oma asiointi-palvelussa ilman, että inun täytyy käydä E-toimistossa. Voit esimerkiksi tallentaa CV-nettiin oman ansioluettelosi, ja siten antaa työnantajille mahdollisuuden löytää juuri inut. uutoksen tahti työmarkkinoilla on nykyään kova. Vauhdissa pysymiseksi omaa ammattitaitoa pitää päivittää. Oppiminen ei pääty koulun penkille, vaan jatkuu läpi työelämän. Utelias ja avara mieli ovat hyviä apureita työelämässäkin. yön iloa! auri Ihalainen yöministeri 2 Ammatti-fakta

5 isällys Ammatillinen tutkinto pohja läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle... 4 ukuvuosikalenteri Opiskelu Opon vinkit Oppisopimuskoulutus nuorille tekijöille Opintotuki ja muut opintoetuudet ammattiin opiskelevalle ja lukiolaiselle yöelämätieoa isustuspuusepällä riittää töitä...94 Oma suutarinliike löytyi aivan ampereen keskustasta eskiasteen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen yönhakijan opas Nyyti Ry iitot Yriäjyys inustako yrittäjä? Yrittäjyydestä virtaa opiskeluun erveys ja hyvinvointi yökyky kuntoon liiku ja harrasta Valitse viisaasti! Oikeat valinnat autoilussa saattavat pelastaa sinun tai läheisesi hengen Ravinto ja liikunta tasapainoon jaksat paremmin ielen hyvinvoinnin voimavarojani Naisten linja isenäistyminen Oma talous, oma duuni, oma koti, oma vastuu Varusmiespalvelu kutsuu yöelämässä mukana Uramahdollisuuksia työelämässä Ammatti-fakta

6 Ammatillinen tutkinto pohja läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle Anu Räisänen, opetusneuvos, Opetushallitus Ammatillinen koulutus on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja sen imago on parantunut. änään ammatillisesta koulutuksesta valmistuva voi olla hyvin ylpeä saavuttamastaan etapista tutkinnosta, joka antaa pohjan tehdä ja hallita omaa tulevaisuuttaan. e antaa mahdollisuudet työmarkkinoilla myös kansainvälisillä liikkuvuuteen sekä eväät jatko-opintoihin ja läpi elämän tapahtuvaan oppimiseen ja ammattitaidon uudistamiseen. uoritettu tutkinto avaa uusia mahdollisuuksia ja haasteita. yöelämässä ei ole pysyvyyttä. e on muuttunut ja muuttuu yhä. ulevaisuuden työelämässä tarvitaan muun muassa joustavuutta ja jatkuvaa muuntautumista työelämän kehittyessä. yöelämässä tarvitaan vahvan perusammattitaidon osana entistä enemmän erilaisia yleisiä ammattisivistykseen liittyviä taitoja ja valmiuksia kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja ja oppimisen taitoja. yöelämässä tarvitaan vahvan perusammattitaidon osana entistä enemmän erilaisia yleisiä ammattisivistykseen liittyviä taitoja ja valmiuksia kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja ja oppimisen taitoja. Nämä taidot luovat vahvan perustan erilaisissa työympäristöissä toimimiseen, oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatkuvaan uudistamiseen. Ne luovat myös perustaa toimia aktiivisena kansalaisena omalla paikkakunnalla. ämän päivän ammatillinen koulutus ja suoritettu perustutkinto luovat edellytyksiä toimia muuttuvassa työelämässä ja vastata työelämän haasteisiin. Ammatillinen koulutus antaa valmiuksia osallistua aktiivisesti tähän jatkuvaan muutokseen. ämä nostaa esiin muutoksen hallintataidot. On oltava valmis tunnistamaan muutostarpeita, tekemään muutoksia koskevia ehdotuksia, osallistumaan työelämän innovatiiviseen kehittämiseen ja muuttamaan omia toiminta- ja ajattelutapojaan. Haasteeksi muodostuu se, että on muutoksissa aktiivinen osapuoli eikä passiivinen sivustaseuraaja. avoitteena voi pitää, että suurissakin muutoksissa putoaa omille jaloilleen. Ammatillinen koulutus on kehittynyt vastatakseen yllä mainittuihin työelämän muutoshaasteisiin. oulutuksen työelämälähtöisyyden avulla on pyritty toisaalta valmentamaan opiskelija työelämään ja sen vaatimuksiin ja samalla välittämään realistista kuvaa työelämän antamista mahdollisuuksista. yöelämälähtöisyys on niin ikään ollut keino harjaantua omaan ammattiinsa kokeneiden ammattihenkilöiden opastuksella. yöelämälähtöisyydellä ja aidolla työelämäkosketuksella on tutkimusten mukaan keskeisempi merkitys ammattiidentiteetin kehitykselle kuin vain kouluoppimisella. yöelämälähtöisyys on vahvistanut myös ammattiylpeyttä. On itsestä kiinni, kuinka työelämään siirryttyä pitää huolta omasta ammatti-identiteetistään, ammattinsa arvostuksesta ja viisaasta ammattiylpeydestä. 4 Ammatti-fakta

7 Elinikäinen oppiminen takaa ammattitaidon ajantasaisuuden samalla, kun se pitää yllä ja kehittää oppimisen valmiuksia. Ole ylpeä ammatistasi ole siinä paras uoritetun tutkinnon tarkoitus on antaa eväät läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle erilaiselle jatko- ja täydennyskoulutukselle ja jopa ammatin vaihdolle. oulutus on kehittänyt valmiuksia ammattiin liittyvän tiedollisen perustan ja ammattitaidon oppimiselle sekä jatko-opintoihin. issään tutkinnossa ei voi tuudittautua siihen, että oppiminen loppuu työpaikan saantiin ja työelämään siirtymiseen. aikissa työtehtävissä vaaditaan ammattitaidon päivittämistä. aiken aikaa on myös varauduttava siihen, että turvalliselta tuntuvassa työpaikassakin voi tulla suuria rakenteellisia muutoksia. yös työprosessien muutokset vaativat jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Elinikäinen oppiminen on jokaisen velvollisuus. Elinikäinen oppiminen takaa ammattitaidon ajantasaisuuden samalla, kun se pitää yllä ja kehittää oppimisen valmiuksia. Ammattiin valmistumisen jälkeen on valittavana monia oppimisen polkuja. eskeistä on, että ammattiin valmistuvalla on vahva ammatti-identiteetti, mikä sisältää muun muassa halun pysyä ammatissa ja kehittyä siinä erinomaiseksi. yös oman alan jatko-opinnot aikuiskoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja muissa opinahjoissa ovat vaihtoehtoja. ämän päivän ammatillinen koulutus ei ole umpiperä, vaan se avaa jatko-opintomahdollisuudet aina yliopisto-opintoihin asti. Opintojen saralla riittää vaihtoehtoja. Ammatillisen koulutuksen arvostus ja imago on parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana erittäin paljon. ämä näkyy muun muassa ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien määrän lisääntymisenä. onilla paikkakunnilla ammatilliseen koulutukseen on enemmän hakijoita kuin paikallisiin lukioihin. Ammatillisen Ammatti-fakta

8 koulutuksen parantunut imago ei ole tullut itsestään vaan se on merkinnyt työtä työtä ja työtä. eskeiset tekijät parantuneen imagon taustalla liittyvät ammatillisen koulutuksen jatkuvaan esillä oloon, koulutuksen työelämälähtöisyyteen ja koulutuksen laaja-alaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin edetä ammatissaan ja jatko-opinnoissa. uuri - ellei suurin - merkitys nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvään kiinnostukseen on kaveripiirillä ja erityisesti sillä, mitä viestiä koulutuksesta juuri valmistuneet välittävät ammatin valintaa pohtiville nuorille. ämä on myös ammattiin valmistumiseen liittyvä haaste. On oltava valmis tunnistamaan muutostarpeita, tekemään muutoksia koskevia ehdotuksia, osallistumaan työelämän innovatiiviseen kehittämiseen ja muuttamaan omia toiminta- ja ajattelutapojaan. Edessäsi ovat työelämän tai jatko-opintojen haasteet. ulevaisuuden näkymät ovat hyvät. yöelämässä tarvitaan ammattiosaajia. Vaikka oppilaitoksista valmistuu runsaasti ammattiosaajia, monilla aloilla ja alueilla on myös työvoimapulaa. iinä missä työvoimapula luo valmistuville valinnanmahdollisuuksia, huonot työnsaantimahdollisuudet koti- ja opiskelupaikkakunnalla ja joissakin ammateissa nostavat esiin myös koti- tai opiskelupaikkakunnalta muuttamisen tarpeet ja haasteet. yös tämä on työmarkkinoiden lainalaisuuksiin liittyvä haaste, jonka parissa monet joutuvat painimaan. Haasteeseen vastaaminen voi merkitä valmiutta paikkakunnalta muuttoon, mutta myös opiskelumahdollisuudet kannattaa selvittää. ärkeintä on, ettei jää ilman perusteita toimettomaksi. aikissa työtehtävissä vaaditaan ammattitaidon päivittämistä. uoritettu tutkinto on laaja-alainen mikä sinänsä luo edellytyksiä työmarkkinoilla jopa kansainvälisillä työmarkkinoilla liikkuvuuteen. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvalla on tänä päivänä paremmat mahdollisuudet myös liikkua kansainvälisillä työmarkkinoilla. Omassa urasuunnitelmassaan voi myös tämän näkökulman ottaa huomioon ja pohtia, milloin voisi olla oikea hetki oman ammattitaidon rikastamiseen kansainvälisissä työympäristöissä. ansainvälisyyden haasteet eivät kuitenkaan liity pelkästään siihen, että lähtee ulkomaille töihin. yös suomalaiset työpaikat kansainvälistyvät. Elinikäisen oppimisen keskeisenä sisältönä niin ikään on se, että kasvattaa omaa kulttuurista osaamistaan ja kykyään toimia monikulttuurisissa työpaikoissa. 6 Ammatti-fakta

9 Anna palautetta ja voita tuunattavat Reinot aikkien mennessä palautetta antaneiden kesken arvomme 3 kpl tuunattavia Reinoja Anna palautteesi Ammatti-fakta-käsikirjasta osoitteessa Ammatti-fakta

10 irkanmaa / ohjanmaa utustu NUOREN JA OIEIJAN etuuksiin: >> joukkoliikenne.tampere.fi Yksi kaikkien puolesta. >> >> Hanki oma matkakortti asiakaspalvelustamme Frenckellinaukio 2 B p tai nettilatauspalvelusta: nella.tampere.fi 8 Ammatti-fakta

11 irkanmaa / ohjanmaa RAENAA orukassa parempi fiilis! IE - ule mukaan! matalan kynnyksen kohtaamispaikka nuorille aikuisille iiliruukinkatu 18 A, ampere puh Ammatti-fakta

12 irkanmaa / ohjanmaa Ota elämä haltuun! öydä oma ammattisi ja urasi. ukio Amis ottovoitto Harrastus/ kiinnostus Ei opiskelu- tai työpaikkaa Opiskelemaan öihin En tiedä mitä opiskelisin Ain opintoneuvojan juttusille Jatko-opinnot tutkinto sertifikaatti työssä vaadittu taito Opiskelu omaksi iloksi iedän, mitä haluan opiskella estaa aloja työpajoilla tai koulutuskokeilussa Opiskelu työn ohessa esim. oppisopimus 30 ammattialaa ata ja yksi tutkintoa Arvonta! 10 Ammatti-fakta

13 irkanmaa / ohjanmaa l l l l l l Ammatti-fakta

14 irkanmaa / ohjanmaa ukujärjestys ajae.. -. klo ma ti ke to pe ukujärjestys ajae.. -. klo ma ti ke to pe 12 Ammatti-fakta

15 ukujärjestys ajae.. -. irkanmaa / ohjanmaa klo ma ti ke to pe ukujärjestys ajae.. -. klo ma ti ke to pe Ammatti-fakta

16 irkanmaa / ohjanmaa euraa opintojasi oppiaine arvosanat kokeista/tehtävistä tuntiosaaminen arvosana 14 Ammatti-fakta

17 irkanmaa / ohjanmaa euraa opintojasi oppiaine arvosanat kokeista/tehtävistä tuntiosaaminen arvosana Ammatti-fakta

18 Aikuu 2015 viikko 1 29 aanantai 30 iistai 31 eskiviikko 1 orstai Uudenvuodenpäivä 2 erjantai 3 4 auantai unnuntai

19 Aikuu 2015 viikko 2 5 aanantai 6 iistai oppiainen 7 eskiviikko 8 orstai 9 erjantai auantai unnuntai

20 Aikuu 2015 viikko 3 12 aanantai 13 iistai 14 eskiviikko 15 orstai 16 erjantai auantai unnuntai

21 Aikuu 2015 viikko 4 19 aanantai 20 iistai 21 eskiviikko 22 orstai 23 erjantai auantai unnuntai

22 Aikuu 2015 viikko 5 26 aanantai 27 iistai Vainojen uhrien muistopäivä 28 eskiviikko 29 orstai 30 erjantai 31 1 auantai unnuntai ynttilänpäivä

23 HEikuu 2015 viikko 6 2 aanantai 3 iistai 4 eskiviikko 5 orstai aamelaisten kansallispäivä 6 erjantai J.. Runebergin päivä 7 8 auantai unnuntai

24 HEikuu 2015 viikko 7 9 aanantai 10 iistai 11 eskiviikko 12 orstai enkinpainajaiset 13 erjantai auantai unnuntai Ystävänpäivä askiaissunnuntai

25 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ammatti-fakta

26 opon osuus Riitta Ristlakki, oordinoiva opinto-ohjaaja, tadin ammattiopisto Johdanto ämä teksti on suunnattu tänä lukuvuonna ammattiin valmistuville nuorille ja aikuisille. ekstistä voi löytää vinkkejä opiskeluun tai työelämään hakeutumisesta. Oman oppilaitoksen nettisivuilta löytynee tarkempi oppilaitoskohtainen opinto-opas sekä muita paikallisia ja ajankohtaisia tiedotteita. Viimeinen vuosi ammatillisissa opinnoissa on alkanut. Jokainen valmistuva opiskelija on opiskellut kaksi vuotta oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan ja valmistuu ammattiin jossain vaiheessa kuluvaa lukuvuotta riippuen opintopolusta. oikkeustilanteissa opinnot saattavat venyä seuraavalle lukuvuodelle. Henkilökohtainen opintopolku on voinut olla opiskelun ajan työ-, yrittäjyys-, kansainvälisyys-, kilpailutoiminta- tai koulutuspainotteinen. Viimeisenä opiskeluvuonna opiskelija voi syventää ammatillista osaamistaan esim. työssäoppimalla. ansainvälisyyteen tai yrittäjyyteen suuntautunut suuntautunut opiskelija voi opiskella lisää kieliä, osallistua kansainvälisiin projekteihin tai vaihtoohjelmiin. Ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnoista kiinnostunut voi opiskella ammatillisen perustutkinnon ohessa ylioppilastutkinnon, mutta jo yksittäistenkin fysiikan, kemian, äidinkielen, englannin ja matematiikan lukiokurssien suorittaminen helpottaa myöhemmin opintoja korkeaasteella. Opiskelija voi myös laajentaa ammatillista osaamistaan valitsemalla opintoja toisesta ammatillisesta tutkinnosta. Ryhmänohjaaja sekä opinto-ohjaaja keskustelevat mielellään opiskelijan kanssa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja tarkistavat lukuvuonna suoritettavat opinnot. ikäli edellisiltä vuosilta on jäänyt joitain opintoja suorittamatta, opinto-ohjaajan kanssa voit katsoa, miten olisi opinnot mahdollista suorittaa. Ammatillinen perustutkinto 120 ov aavio kuvaa ammatillisen perustutkinnon opintoja. Vertaamalla opintosuoritusotteessa tai opintokortilla olevia suorituksia oheiseen kuvioon, saadaan käsitys siitä, mitä opintoja opiskelijan tulee vielä suorittaa. Ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja auttaa selvittämään, miten opiskelijan tulee jatkaa eteenpäin. 74 Ammatti-fakta

27 AAIINEN ERusUINO 120 ov AAIiset UINNON OA 90 ov Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää: pakollisia tutkinnon osia valinnaisia tutkinnon osia työssäoppiminen ammattiosaamisen näytöt opinnäytetyö AAIAIOA ÄYdentÄVÄ tutkinnon OA (yhteiset opinnot) 20 ov AOlliset äidinkieli 4 ov englanti 2 ov ruotsi 1 ov matematiikka 3 ov fysiikka/kemia 2 ov liikunta ja terveystieto 2 ov yhteiskunta, yritys- ja työelämätieto 1 ov taide ja kulttuuri 1 ov VAlinnaiset 4 ov edellä mainitut opinnot, etiikka, psykologia, tieto- ja viestintätekniikka, yritystoiminta ja/tai ympäristötieto VAaasti VAittaVat UINNON OA 10 ov 10 ov 20 ov mahdollisia lukio-opintoja 10 ov yhteisiä opintoja lukio-opintoja oman alan tai muun alan ammatillisia opintoja työssäoppimista työkokemusta harrasteopintoja ammattilainen työtehtävään jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun ja yliopistoon Ammatti-fakta

28 Ammatillisen perustutkinnon ohessa opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja. Ne voivat olla ammattitaitoa täydentäviä (yhteisiä opintoja) ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Ammatillisten opintojen valinnaisiin tutkinnon osiin lukio-opintoja tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia voidaan sisällyttää 10 ov. Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan ottaa huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. yökokemus, ammatillinen koulutus, lukio-, ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot voidaan usein tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoa. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja kertovat tarkemmin osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. yökokemus on kaikille opiskelijoille eduksi työmarkkinoille hakeutuessa. yössä opitaan arkielämässä tarvittavia ja ammatillisen perustutkinnon sisältämiä yleisiä tietoja ja taitoja. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov, voivat sisältää monenlaista osaamista. e voi olla hankittu harrastetoiminnasta tai minkä tahansa alan työpaikassa. yössäoppiminen Ammatillisiin opintoihin kuuluu 3 - vuoden aikana työssäoppimista oman alan työpaikalla vähintään 20 ov. Useilla aloilla opintoja suoritetaan enenevässä määrin työelämän ympäristöissä. arkoituksena on hankkia osa ammattitaidosta työssäoppien käytännönläheisesti, joten siihen kannattaa panostaa. yöpaikalta saattaa avautua työssäoppijalle vakituinen 76 Ammatti-fakta

29 työpaikka valmistumisen jälkeen tai sieltä voi saada muuten hyvät suositukset työn hakuun. yössäoppimisessa opiskellaan omaa ammatillista perustutkintoa ja tulevaa ammattia. amanaikaisesti opiskelijalla on tilaisuus havainnoida työn sisältöä ja haastavuutta sekä opetella työelämän pelisääntöjä. yössäoppimisen ohjaaja opettaa opiskelijaa käytännön työtehtävien suorittamisessa. Hän seuraa ja antaa palautetta työskentelystä ja vuorovaikutustaidoista. yönantaja arvioi opiskelijaa ja hänen toimintaansa mahdollisena työntekijänä. yössäoppimisjakso voi olla palkallinen tai palkaton. Opiskelija on työsuhteessa kuten muutkin työntekijät, mikäli hänelle maksetaan palkkaa. olemmissa tapauksissa työssäoppimisjaksosta tehdään kuitenkin sopimus työnantajan edustajan kanssa. Vinkkejä opinnäytteeseen * ee työ itseäsi kiinnostavasta aiheesta * ovi ammattiaineiden opettajan kanssa työn aiheesta ja huomioi opettajasi antamat vihjeet * hyödynnä äidinkielen opettajan neuvoja * allenna kirjallinen työsi tikulle ja ota siitä varmuuskopio * uota omaan ammattitaitoosi tehdä työ * yydä rohkeasti apua opettajaltasi, jos tuntuu, ettei työ etene Opinnäyte Opinnäyte on osa tutkintoa. e tehdään omalta alalta ja sen laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäyte on prosessi, joka sisältää sekä käytännön työtä että kirjallista esittämistä. e antaa kuvan opiskelijan ammatillisesta osaamisesta ja kypsyydestä. Aihe voi löytyä varsinaisen opiskelun tai vaihtoehtoisesti työssäoppimisjakson aikana. Opettaja ja ryhmänohjaaja auttavat hahmottamaan, mikä aihe ja minkä kokoinen työ voisi laajuudeltaan olla sopiva opinnäytteeksi. Opettaja ohjaa opinnäytteen tekemisessä ja opiskelukavereiden kanssa keskustelu voi auttaa jatkamaan työtä eteenpäin. Opinnäytteen kanssa tehdään usein samanaikaisesti myös siihen kuuluvaa kirjallista osuutta. Äidinkielen opettajan on hyvä olla mukana ohjaamassa kirjallisen työn tekemistä heti alusta asti. Hän neuvoo ja antaa ohjeita rakenteesta, kielenkäytöstä ja kieliopista. irjallinen osuus antaa kuvan opiskelijan kyvystä kertoa omasta ammatillisesta osaamisestaan. Ammattiosaamisen näytöt oisen asteen ammatilliset opinnot pitävät sisällään ammattiosaamisen näyttöjä, jotka mittaavat opiskelijan keskeistä ammatillista osaamista. Niistä saadut arvosanat siirtyvät tutkintotodistuksen mukana saatavaan näyttötodistukseen. Niillä on myös keskeinen vaikutus kunkin tutkinnon osan arvosanaan, joten niihin kannattaa valmistautua hyvin. Valmistautuminen työelämään Oppilaitos voi järjestää tilaisuuksia tai vierailun yö- ja Elinkeinohallintoon, joissa työvoimaneuvoja kertoo työmarkkinatilanteesta. yövoimaneuvoja antaa ajanmukaista tietoa mm. avoimista työpaikoista ja koulutuksista. Oppilaitoksen entiset opiskelijat voivat tulla Ammatti-fakta

30 valmistumisen jälkeen? töitä, jatko-opintoja, armeija? kertomaan, miten heidän uransa on muotoutunut valmistumisen jälkeen. Nämä ovat mainioita tilaisuuksia, joissa opiskelijoiden käsitykset erilaisista urapoluista avartuvat. Opiskelijan kannattaa osallistua tilaisuuksiin, joissa alan ammattiliiton edustajat kertovat työoloista heidän näkökulmastaan. iellä tulee esiin uutta ja tärkeää asiaa nuorelle työntekijälle. ilaisuuksissa saa tietoa, miten alan ammattiliitto toimii edunvalvojana työntekijöille ja mitä hyötyä työntekijälle on olla ammattiliiton jäsen. Valmistumisen jälkeen un opiskelija valmistuu, saa hän kaksiosaisen tutkintotodistuksen, joka muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Näyttötodistus sisältää kaikki ammattiosaamisen näytöt ja päättötodistuksessa ovat kaikki tutkintoon kuuluvat ammatilliset, ammattitaitoa täydentävät sekä vapaasti valittavat tutkinnonosat. Vaikka useat opiskelijat suorittavat saman ammatillisen perustutkinnon, on jokaisella valmistuvalla erilainen tutkintotodistus valinnaisuuden ja työssäoppimispaikkojen vuoksi. olmen vuoden opiskelun jälkeen on hyvä lähteä työelämään näyttämään omaa osaamistaan. urvallinen kouluympäristö vaihtuu uusiin haasteisiin. Voi myös olla, että et vielä ole varma alavalinnoistasi tai että tiedät jo nyt, että lähdet etsimään suurempia haasteita työelämästä tai jatko-opinnoista. Oman uran suunnittelussa lähtökohtana on jokaisen omat tavoitteet ja kiinnostukset. Vain sinä voit antaa oikean vastauksen kysymykseen mitä minä tekisin jatkossa?. inulla on kaikki mahdollisuudet tulevaisuutta koskeviin päätöksiin vain taivas on kattona. eskustele opettajien, ryhmänohaajan ja / tai opinto-ohjaajan kanssa tulevaisuuden suunnitelmistasi. yöelämään Jos opiskelija aikoo hakeutua töihin valmistut- 78 Ammatti-fakta

31 tuaan, on alettava hakea työpaikkaa riittävän ajoissa. Opintojen loppuvaiheessa kannattaa ottaa esiin ja tarkistaa opintojen aikana äidinkielen tunneilla tehty työpaikkahakemus ja CV eli ansioluettelo. Jos hakemus- ja CV-malli ovat kadonneet, voi hakemuksen ja CV:n tekemiseen saada ohjausapua mm. /tho -sivustolta. amalla sivustolla kerrotaan, miten valmistaudutaan työpaikkahaastatteluun. Jos työpaikkaa ei löydy, ilmoittaudu työnhakijaksi E-toimistoon. yöttömyysajalta maksetaan työmarkkinatukea. Jos työnhakija ei saa tuloa muualta tai hänen tulonsa eivät riitä yllättäviin kuluihin, haetaan toimeentulotukea sosiaalitoimistosta. e on taloudellinen apu tilapäiseen tarpeeseen. Jos opiskelija valitsee armeijan tai siviilipalveluun lähdön heti valmistumisensa jälkeen, kannattaa ennen palveluun astumista hankkia kuitenkin tilapäistä työtä. Joissakin tapauksissa työnantaja voi suostua, että ns. vakinaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voi palata samaan työpaikkaan ja -tehtäviin suoritettuaan armeijan tai siviilipalvelun. Nykyään on tavallista, että työsuhteet ovat lyhytaikaisia, projektimaisia. yöntekijältä edellytetään usein joustavuutta ja halua jatkuvaan uuden oppimiseen. Urakehityksen sijasta puhutaan urapolusta, joka on aina henkilökohtainen. un saat työpaikan: ee kirjallinen työsopimus työnantajan kanssa ee työsopimuksen mukaiset työtehtävät huolellisesti Noudata työaikoja eskustele ja neuvottele asiallisesti esimiestesi kanssa epäselvistä ja ongelmallisista tilanteista Älä paljasta ulkopuolisille työpaikkasi liikesalaisuuksia äläkä mitään, mistä olet vaitiolovelvollinen Ole ystävällinen ja kohtelias työtovereille ja asiakkaille alvele avuliaasti asiakkaita Arvosta työtovereitasi ja omaa työtäsi un etsit työtä: yydä mahdolliseksi suosittelijaksi työssäoppimispaikan ohjaajaa tai työnantajaa. iedustele työssäoppimispaikastasi oita oman alan työpaikoille ene henkilökohtaisesti käymään oman alasi työpaikoilla ja ota mukaasi CV sekä koulutus- ja työtodistukset Etsi työtä E-toimiston sivustoilta ue työpaikkailmoituksia sanomalehdistä. äytä hyväksesi suhteita; pyydä esim. sukulaisiasi suosittelemaan sinua töihin heidän työpaikoilleen isäksi sinulla on oikeus, että työnantaja: ohtelee sinua tasapuolisesti ja kunnioittavasti muiden työntekijöiden kanssa aksaa sinulle työstä palkkaa, joka on työ-lainsäädännön ja alan työehtosopimuksen mukaista yöntää vuosilomaa, maksaa lomarahaa ja antaa sinulle palkan lisäksi työntekijöille kuuluvia etuuksia Ammatti-fakta

32 ohtori isensiaatti Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ylemmät amktutkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut työkokemus työkokemus Erikoisammattitutkinnot Ammattitutkinnot Ylioppilastutkinto ukiot Ammatilliset peruskoulututkinnot Ammatilliset oppilaitokset ja oppisopimuskoulutus työkokemus ERUOEU EIOEU Jatko-opintoihin uomi on koulutusyhteiskunta. avoitteena on, että nykyinen sukupolvi saa perusopetuksen lisäksi toisen asteen koulutuksen. Ensimmäinen etappi on saavutettu, kun perusopetus on käyty. Nyt lähestytään toista etappia eli toisen asteen koulutuksen päättymistä. Jos opiskelija haluaa jatkaa opintojaan korkea-asteelle, on hänen mahdollista suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaan hakea ammattikorkeakouluun 80 Ammatti-fakta

33 tai yliopistoon. Jokainen voi hakea useaan ammattikorkeakouluun ja yliopistoon, mutta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan samana lukukautena. Ammattikorkeakoulu Vastavalmistunut voi hakea mille alalle tahansa ammattikorkeakoulun yhteishaussa niin halutessaan. yksyllä alkavaan koulutukseen haetaan maalis huhtikuussa ja vuoden alussa alkavaan koulutukseen syksyllä. Opintopolku.fi- sivustolta selviää yhteishaussa tarjolla oleva koulutus. Haku tapahtuu netin kautta osoitteessa isätietoa saa opinto-ohjaajalta ja ajan tasalla olevasta OH:n ylläpitämästä sivustosta, opintopolku.fi Halutun tutkinnon valintaperusteet on varminta tarkistaa ajanmukaisesta ammattikorkeakoulujen (A:n) sivuilta ja soittamalla ammattikorkeakouluun. Eri aloilla ja jopa eri ammattikorkeakouluilla on erilaisia käytäntöjä. Ammattikorkeakouluissa valintaan voivat vaikuttaa todistusarvosanat, valintakoe, työkokemus ja muut ammattikorkeakoulun päättämät asiat, esimerkiksi aiemmat opinnot. Jokaisella koulutuksella on omat ammattikorkeakoulun määrittelemät valintaperusteet, joiden pohjalta opiskelijat valitaan. Ammattikorkeakoulu päättää valintaperusteista vuosittain valtakunnallisten valintaperustesuositusten pohjalta. ääsääntöisesti ammattikorkeakoulut noudattavat valintaperustesuosituksia, mutta joissakin koulutuksissa suosituksista voidaan hieman poiketa. ohjeiden mukaan. Opinto-ohjaaja tiedottaa, jos oppilaitoksessa vierailee eri ammattikorkeakoulun esittelijöitä. Näihin tilaisuuksiin kannattaa osallistua, vaikka ei olisi suunnitellutkaan hakevansa vuoden sisällä ammattikorkeakouluun. iedotustilaisuuksissa saa monenlaista tietoa ammattikorkeakouluopinnoista ja opiskelusta. yös vierailukäynti ammattikorkeakouluun kannattaa. Näin haet yhteishaussa ammattikorkeakouluun orkeakoulujen yhteishaussa voit hakea ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakouluista suomen- ja ruotsinkieliset amk-tutkintoon johtavat koulutukset vieraskieliset amk-/bachelor-tutkintoon johtavat koulutukset suomen- ja ruotsinkieliset ylempään amktutkintoon johtavat koulutukset. Yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Osaan ammattikorkeakoulukoulutuksia voit hakea vain kevään yhteishaussa, sillä syksyn haussa koulutuksia on tarjolla vähemmän. Yhteishaun ulkopuolella olevien koulutusten suorahauista saat tietoa korkeakoulujen kotisivuilta. Jätä muistilistalle kuusi koulutusta, joihin haluat hakea. Huomioi, että nuo kuusi voivat olla sekä ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen hakukohteita. Vastavalmistuneen kannattaa hakea heti ammattikorkeakoulun yhteishaussa, jos hän haluaa jatkaa opintojaan armeijan tai siviilipalvelun jälkeen. ikäli hän saa opiskelupaikan, hän voi aloittaa opiskelun varusmies- tai siviilipalvelun jälkeen. Ammattikorkeakoulun opiskelupaikan vastaanottamisessa toimitaan sieltä saatujen Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihin. ämä löytyy opintopolusta. Ammatti-fakta

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 23.1.2017 Opinto-ohjaajan puheenvuoro https://www.youtube.com/watch?v=vgek5ti0vks KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Jatko-opintoihin hakeminen

Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintoihin hakeminen Jatko-opintovaihtoehtoja Yliopisto Ammattikorkeakoulu Ammattiopisto, YO-pohjainen koulutus nuorisokoulutus aikuiskoulutus oppisopimus Valintakriteerit AMK ja yliopisto YO-todistusvalinta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019 Opinto-ohjaajan puheenvuoro KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti YLEMMÄT KORKEAKOULU- TUTKINNOT (2-3 v.)

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE

OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE OPISKELUN RAHOITUS AIKUISELLE www.opintoluotsi.fi sivustolta koostanut Lapin TE-toimisto / YLEISET TUET Opintotuki Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot