Pirkanmaa / Pohjanmaa AMMATTI- FAKTA käsikirja. Ammatti-fakta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaa / Pohjanmaa AMMATTI- FAKTA 2014-2015. käsikirja. Ammatti-fakta 2014 2015 17"

Transkriptio

1 irkanmaa / ohjanmaa AAI- FAA käsikirja Ammatti-fakta

2 Hyvä opiskelija Opintosi ammatillisessa koulutuksessa ovat päättymässä. Ammatti-faktakäsikirja antaa tukea ja käytännön vinkkejä viimeiseen opiskeluvuoteen, eväitä itsenäistymiseen sekä näkymiä työelämään ja mahdollisiin tuleviin opintoihin. amojen kansien välistä löytyy myös opiskelukalenteri lukuvuodelle ämä käsikirja on tehty yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa tukemaan opiskelujasi. Ammatti-faktan keskeiset teemat ovat opiskelu, työelämä ja tulevaisuuden työnantajat, yrittäjyys, itsenäistyminen sekä jaksaminen ja hyvinvointi. oivomme, että käsikirjasta on sinulle hyötyä opiskeluissasi. aikkien yhteistyökumppanien puolesta toivotamme menestyksellistä lukuvuotta ustannus Oy aamerkki. ielipiteesi on meille tärkeä. Voit antaa palautetta käsikirjasta internet-sivuilla tai sähköpostitse osoitteella Artikkelin kirjoittaja vastaa tuottamansa tekstin sisällöstä ja virheettömyydestä. Julkaisija: ustannus Oy aamerkki inikalliontie 4, Espoo Graafinen suunnittelu ja taitto: irjapaino Jaarli Oy uvat: hutterstock aino: irjapaino Jaarli Oy, urenki

3 Ammatti-Fakta käsikirja Nimi... Osoite uhelin... ähköposti... Oppilaitoksen nimi... Osoite... Ryhmä... Ryhmänohjaaja... uuta tärkeää

4 Hyvä ammattiin valmistuva, Elämä koostuu virstanpylväistä. Yksi tärkeimpiä on siirtyminen koulutuksesta työmarkkinoille. Vaikka meillä on nyt työttömiä nuoria n , nykypäivän nuorten tulevaisuus näyttää sikäli valoisalta, että työmarkkinoilla on nuorille osaajille kysyntää: työelämästä jää enemmän ihmisiä eläkkeelle kuin mitä sinne tulee uusia työntekijöitä. yömarkkinoille kannattaa suunnata rohkein mielin. Vaikka oman alan töitä ei heti olisi tarjolla, muunkin alan työkokemusta kannattaa hankkia. un kerran pääsee työmarkkinoille, siellä on helpompi myös pysyä. yökokemuksen avulla osaa paremmin hahmottaa mistä asioista pitää ja mitkä ovat omia vahvuuksia - tämä auttaa suunnistamaan eteenpäin. yöelämään on hyvä varautua ajoissa. Jo ennen valmistumista kannattaa selvittää millaisia työpaikkoja on tarjolla. On myös tärkeää tuntea etukäteen työelämän pelisääntöjä oikeuksia ja velvollisuuksia. yönhakutaitojen hiomista ja verkostojen rakentamista ei voi aloittaa liian varhain - työnhaku käy työstä. annattaa myös rohkeasti miettiä, voisiko omaa osaamistaan hyödyntää yrittäjänä. Vuoden 2013 alusta tuli voimaan hallituksen yhtenä kärkihankkeena nuorisotakuu, jonka myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Ammattitaidon kehittymisen perusedellytys on, että pääsee harjoittelemaan käytännössä koulussa oppimaansa. yöllistymisen tueksi nuori voi hakea E-toimistosta anssi-kortin. anssi-kortti kertoo inut palkkaavalle työnantajalle olipa tämä sitten kunta, yritys, säätiö tai yhdistys että inut palkkaamalla työnantaja voi saada valtiolta palkkatukea noin 700 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan. äytännön apua on tarjolla myös te-palvelut.fi verkkopalvelussa. iellä on tietoja tuhansista avoimista työpaikoista ja opastusta E-palveluihin. oni asia on jo nyt mahdollista hoitaa verkon kautta Oma asiointi-palvelussa ilman, että inun täytyy käydä E-toimistossa. Voit esimerkiksi tallentaa CV-nettiin oman ansioluettelosi, ja siten antaa työnantajille mahdollisuuden löytää juuri inut. uutoksen tahti työmarkkinoilla on nykyään kova. Vauhdissa pysymiseksi omaa ammattitaitoa pitää päivittää. Oppiminen ei pääty koulun penkille, vaan jatkuu läpi työelämän. Utelias ja avara mieli ovat hyviä apureita työelämässäkin. yön iloa! auri Ihalainen yöministeri 2 Ammatti-fakta

5 isällys Ammatillinen tutkinto pohja läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle... 4 ukuvuosikalenteri Opiskelu Opon vinkit Oppisopimuskoulutus nuorille tekijöille Opintotuki ja muut opintoetuudet ammattiin opiskelevalle ja lukiolaiselle yöelämätieoa isustuspuusepällä riittää töitä...94 Oma suutarinliike löytyi aivan ampereen keskustasta eskiasteen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen yönhakijan opas Nyyti Ry iitot Yriäjyys inustako yrittäjä? Yrittäjyydestä virtaa opiskeluun erveys ja hyvinvointi yökyky kuntoon liiku ja harrasta Valitse viisaasti! Oikeat valinnat autoilussa saattavat pelastaa sinun tai läheisesi hengen Ravinto ja liikunta tasapainoon jaksat paremmin ielen hyvinvoinnin voimavarojani Naisten linja isenäistyminen Oma talous, oma duuni, oma koti, oma vastuu Varusmiespalvelu kutsuu yöelämässä mukana Uramahdollisuuksia työelämässä Ammatti-fakta

6 Ammatillinen tutkinto pohja läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle Anu Räisänen, opetusneuvos, Opetushallitus Ammatillinen koulutus on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja sen imago on parantunut. änään ammatillisesta koulutuksesta valmistuva voi olla hyvin ylpeä saavuttamastaan etapista tutkinnosta, joka antaa pohjan tehdä ja hallita omaa tulevaisuuttaan. e antaa mahdollisuudet työmarkkinoilla myös kansainvälisillä liikkuvuuteen sekä eväät jatko-opintoihin ja läpi elämän tapahtuvaan oppimiseen ja ammattitaidon uudistamiseen. uoritettu tutkinto avaa uusia mahdollisuuksia ja haasteita. yöelämässä ei ole pysyvyyttä. e on muuttunut ja muuttuu yhä. ulevaisuuden työelämässä tarvitaan muun muassa joustavuutta ja jatkuvaa muuntautumista työelämän kehittyessä. yöelämässä tarvitaan vahvan perusammattitaidon osana entistä enemmän erilaisia yleisiä ammattisivistykseen liittyviä taitoja ja valmiuksia kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja ja oppimisen taitoja. yöelämässä tarvitaan vahvan perusammattitaidon osana entistä enemmän erilaisia yleisiä ammattisivistykseen liittyviä taitoja ja valmiuksia kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja ja oppimisen taitoja. Nämä taidot luovat vahvan perustan erilaisissa työympäristöissä toimimiseen, oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatkuvaan uudistamiseen. Ne luovat myös perustaa toimia aktiivisena kansalaisena omalla paikkakunnalla. ämän päivän ammatillinen koulutus ja suoritettu perustutkinto luovat edellytyksiä toimia muuttuvassa työelämässä ja vastata työelämän haasteisiin. Ammatillinen koulutus antaa valmiuksia osallistua aktiivisesti tähän jatkuvaan muutokseen. ämä nostaa esiin muutoksen hallintataidot. On oltava valmis tunnistamaan muutostarpeita, tekemään muutoksia koskevia ehdotuksia, osallistumaan työelämän innovatiiviseen kehittämiseen ja muuttamaan omia toiminta- ja ajattelutapojaan. Haasteeksi muodostuu se, että on muutoksissa aktiivinen osapuoli eikä passiivinen sivustaseuraaja. avoitteena voi pitää, että suurissakin muutoksissa putoaa omille jaloilleen. Ammatillinen koulutus on kehittynyt vastatakseen yllä mainittuihin työelämän muutoshaasteisiin. oulutuksen työelämälähtöisyyden avulla on pyritty toisaalta valmentamaan opiskelija työelämään ja sen vaatimuksiin ja samalla välittämään realistista kuvaa työelämän antamista mahdollisuuksista. yöelämälähtöisyys on niin ikään ollut keino harjaantua omaan ammattiinsa kokeneiden ammattihenkilöiden opastuksella. yöelämälähtöisyydellä ja aidolla työelämäkosketuksella on tutkimusten mukaan keskeisempi merkitys ammattiidentiteetin kehitykselle kuin vain kouluoppimisella. yöelämälähtöisyys on vahvistanut myös ammattiylpeyttä. On itsestä kiinni, kuinka työelämään siirryttyä pitää huolta omasta ammatti-identiteetistään, ammattinsa arvostuksesta ja viisaasta ammattiylpeydestä. 4 Ammatti-fakta

7 Elinikäinen oppiminen takaa ammattitaidon ajantasaisuuden samalla, kun se pitää yllä ja kehittää oppimisen valmiuksia. Ole ylpeä ammatistasi ole siinä paras uoritetun tutkinnon tarkoitus on antaa eväät läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle erilaiselle jatko- ja täydennyskoulutukselle ja jopa ammatin vaihdolle. oulutus on kehittänyt valmiuksia ammattiin liittyvän tiedollisen perustan ja ammattitaidon oppimiselle sekä jatko-opintoihin. issään tutkinnossa ei voi tuudittautua siihen, että oppiminen loppuu työpaikan saantiin ja työelämään siirtymiseen. aikissa työtehtävissä vaaditaan ammattitaidon päivittämistä. aiken aikaa on myös varauduttava siihen, että turvalliselta tuntuvassa työpaikassakin voi tulla suuria rakenteellisia muutoksia. yös työprosessien muutokset vaativat jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Elinikäinen oppiminen on jokaisen velvollisuus. Elinikäinen oppiminen takaa ammattitaidon ajantasaisuuden samalla, kun se pitää yllä ja kehittää oppimisen valmiuksia. Ammattiin valmistumisen jälkeen on valittavana monia oppimisen polkuja. eskeistä on, että ammattiin valmistuvalla on vahva ammatti-identiteetti, mikä sisältää muun muassa halun pysyä ammatissa ja kehittyä siinä erinomaiseksi. yös oman alan jatko-opinnot aikuiskoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja muissa opinahjoissa ovat vaihtoehtoja. ämän päivän ammatillinen koulutus ei ole umpiperä, vaan se avaa jatko-opintomahdollisuudet aina yliopisto-opintoihin asti. Opintojen saralla riittää vaihtoehtoja. Ammatillisen koulutuksen arvostus ja imago on parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana erittäin paljon. ämä näkyy muun muassa ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien määrän lisääntymisenä. onilla paikkakunnilla ammatilliseen koulutukseen on enemmän hakijoita kuin paikallisiin lukioihin. Ammatillisen Ammatti-fakta

8 koulutuksen parantunut imago ei ole tullut itsestään vaan se on merkinnyt työtä työtä ja työtä. eskeiset tekijät parantuneen imagon taustalla liittyvät ammatillisen koulutuksen jatkuvaan esillä oloon, koulutuksen työelämälähtöisyyteen ja koulutuksen laaja-alaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin edetä ammatissaan ja jatko-opinnoissa. uuri - ellei suurin - merkitys nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvään kiinnostukseen on kaveripiirillä ja erityisesti sillä, mitä viestiä koulutuksesta juuri valmistuneet välittävät ammatin valintaa pohtiville nuorille. ämä on myös ammattiin valmistumiseen liittyvä haaste. On oltava valmis tunnistamaan muutostarpeita, tekemään muutoksia koskevia ehdotuksia, osallistumaan työelämän innovatiiviseen kehittämiseen ja muuttamaan omia toiminta- ja ajattelutapojaan. Edessäsi ovat työelämän tai jatko-opintojen haasteet. ulevaisuuden näkymät ovat hyvät. yöelämässä tarvitaan ammattiosaajia. Vaikka oppilaitoksista valmistuu runsaasti ammattiosaajia, monilla aloilla ja alueilla on myös työvoimapulaa. iinä missä työvoimapula luo valmistuville valinnanmahdollisuuksia, huonot työnsaantimahdollisuudet koti- ja opiskelupaikkakunnalla ja joissakin ammateissa nostavat esiin myös koti- tai opiskelupaikkakunnalta muuttamisen tarpeet ja haasteet. yös tämä on työmarkkinoiden lainalaisuuksiin liittyvä haaste, jonka parissa monet joutuvat painimaan. Haasteeseen vastaaminen voi merkitä valmiutta paikkakunnalta muuttoon, mutta myös opiskelumahdollisuudet kannattaa selvittää. ärkeintä on, ettei jää ilman perusteita toimettomaksi. aikissa työtehtävissä vaaditaan ammattitaidon päivittämistä. uoritettu tutkinto on laaja-alainen mikä sinänsä luo edellytyksiä työmarkkinoilla jopa kansainvälisillä työmarkkinoilla liikkuvuuteen. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvalla on tänä päivänä paremmat mahdollisuudet myös liikkua kansainvälisillä työmarkkinoilla. Omassa urasuunnitelmassaan voi myös tämän näkökulman ottaa huomioon ja pohtia, milloin voisi olla oikea hetki oman ammattitaidon rikastamiseen kansainvälisissä työympäristöissä. ansainvälisyyden haasteet eivät kuitenkaan liity pelkästään siihen, että lähtee ulkomaille töihin. yös suomalaiset työpaikat kansainvälistyvät. Elinikäisen oppimisen keskeisenä sisältönä niin ikään on se, että kasvattaa omaa kulttuurista osaamistaan ja kykyään toimia monikulttuurisissa työpaikoissa. 6 Ammatti-fakta

9 Anna palautetta ja voita tuunattavat Reinot aikkien mennessä palautetta antaneiden kesken arvomme 3 kpl tuunattavia Reinoja Anna palautteesi Ammatti-fakta-käsikirjasta osoitteessa Ammatti-fakta

10 irkanmaa / ohjanmaa utustu NUOREN JA OIEIJAN etuuksiin: >> joukkoliikenne.tampere.fi Yksi kaikkien puolesta. >> >> Hanki oma matkakortti asiakaspalvelustamme Frenckellinaukio 2 B p tai nettilatauspalvelusta: nella.tampere.fi 8 Ammatti-fakta

11 irkanmaa / ohjanmaa RAENAA orukassa parempi fiilis! IE - ule mukaan! matalan kynnyksen kohtaamispaikka nuorille aikuisille iiliruukinkatu 18 A, ampere puh Ammatti-fakta

12 irkanmaa / ohjanmaa Ota elämä haltuun! öydä oma ammattisi ja urasi. ukio Amis ottovoitto Harrastus/ kiinnostus Ei opiskelu- tai työpaikkaa Opiskelemaan öihin En tiedä mitä opiskelisin Ain opintoneuvojan juttusille Jatko-opinnot tutkinto sertifikaatti työssä vaadittu taito Opiskelu omaksi iloksi iedän, mitä haluan opiskella estaa aloja työpajoilla tai koulutuskokeilussa Opiskelu työn ohessa esim. oppisopimus 30 ammattialaa ata ja yksi tutkintoa Arvonta! 10 Ammatti-fakta

13 irkanmaa / ohjanmaa l l l l l l Ammatti-fakta

14 irkanmaa / ohjanmaa ukujärjestys ajae.. -. klo ma ti ke to pe ukujärjestys ajae.. -. klo ma ti ke to pe 12 Ammatti-fakta

15 ukujärjestys ajae.. -. irkanmaa / ohjanmaa klo ma ti ke to pe ukujärjestys ajae.. -. klo ma ti ke to pe Ammatti-fakta

16 irkanmaa / ohjanmaa euraa opintojasi oppiaine arvosanat kokeista/tehtävistä tuntiosaaminen arvosana 14 Ammatti-fakta

17 irkanmaa / ohjanmaa euraa opintojasi oppiaine arvosanat kokeista/tehtävistä tuntiosaaminen arvosana Ammatti-fakta

18 Aikuu 2015 viikko 1 29 aanantai 30 iistai 31 eskiviikko 1 orstai Uudenvuodenpäivä 2 erjantai 3 4 auantai unnuntai

19 Aikuu 2015 viikko 2 5 aanantai 6 iistai oppiainen 7 eskiviikko 8 orstai 9 erjantai auantai unnuntai

20 Aikuu 2015 viikko 3 12 aanantai 13 iistai 14 eskiviikko 15 orstai 16 erjantai auantai unnuntai

21 Aikuu 2015 viikko 4 19 aanantai 20 iistai 21 eskiviikko 22 orstai 23 erjantai auantai unnuntai

22 Aikuu 2015 viikko 5 26 aanantai 27 iistai Vainojen uhrien muistopäivä 28 eskiviikko 29 orstai 30 erjantai 31 1 auantai unnuntai ynttilänpäivä

23 HEikuu 2015 viikko 6 2 aanantai 3 iistai 4 eskiviikko 5 orstai aamelaisten kansallispäivä 6 erjantai J.. Runebergin päivä 7 8 auantai unnuntai

24 HEikuu 2015 viikko 7 9 aanantai 10 iistai 11 eskiviikko 12 orstai enkinpainajaiset 13 erjantai auantai unnuntai Ystävänpäivä askiaissunnuntai

25 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ammatti-fakta

26 opon osuus Riitta Ristlakki, oordinoiva opinto-ohjaaja, tadin ammattiopisto Johdanto ämä teksti on suunnattu tänä lukuvuonna ammattiin valmistuville nuorille ja aikuisille. ekstistä voi löytää vinkkejä opiskeluun tai työelämään hakeutumisesta. Oman oppilaitoksen nettisivuilta löytynee tarkempi oppilaitoskohtainen opinto-opas sekä muita paikallisia ja ajankohtaisia tiedotteita. Viimeinen vuosi ammatillisissa opinnoissa on alkanut. Jokainen valmistuva opiskelija on opiskellut kaksi vuotta oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan ja valmistuu ammattiin jossain vaiheessa kuluvaa lukuvuotta riippuen opintopolusta. oikkeustilanteissa opinnot saattavat venyä seuraavalle lukuvuodelle. Henkilökohtainen opintopolku on voinut olla opiskelun ajan työ-, yrittäjyys-, kansainvälisyys-, kilpailutoiminta- tai koulutuspainotteinen. Viimeisenä opiskeluvuonna opiskelija voi syventää ammatillista osaamistaan esim. työssäoppimalla. ansainvälisyyteen tai yrittäjyyteen suuntautunut suuntautunut opiskelija voi opiskella lisää kieliä, osallistua kansainvälisiin projekteihin tai vaihtoohjelmiin. Ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnoista kiinnostunut voi opiskella ammatillisen perustutkinnon ohessa ylioppilastutkinnon, mutta jo yksittäistenkin fysiikan, kemian, äidinkielen, englannin ja matematiikan lukiokurssien suorittaminen helpottaa myöhemmin opintoja korkeaasteella. Opiskelija voi myös laajentaa ammatillista osaamistaan valitsemalla opintoja toisesta ammatillisesta tutkinnosta. Ryhmänohjaaja sekä opinto-ohjaaja keskustelevat mielellään opiskelijan kanssa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja tarkistavat lukuvuonna suoritettavat opinnot. ikäli edellisiltä vuosilta on jäänyt joitain opintoja suorittamatta, opinto-ohjaajan kanssa voit katsoa, miten olisi opinnot mahdollista suorittaa. Ammatillinen perustutkinto 120 ov aavio kuvaa ammatillisen perustutkinnon opintoja. Vertaamalla opintosuoritusotteessa tai opintokortilla olevia suorituksia oheiseen kuvioon, saadaan käsitys siitä, mitä opintoja opiskelijan tulee vielä suorittaa. Ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja auttaa selvittämään, miten opiskelijan tulee jatkaa eteenpäin. 74 Ammatti-fakta

27 AAIINEN ERusUINO 120 ov AAIiset UINNON OA 90 ov Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää: pakollisia tutkinnon osia valinnaisia tutkinnon osia työssäoppiminen ammattiosaamisen näytöt opinnäytetyö AAIAIOA ÄYdentÄVÄ tutkinnon OA (yhteiset opinnot) 20 ov AOlliset äidinkieli 4 ov englanti 2 ov ruotsi 1 ov matematiikka 3 ov fysiikka/kemia 2 ov liikunta ja terveystieto 2 ov yhteiskunta, yritys- ja työelämätieto 1 ov taide ja kulttuuri 1 ov VAlinnaiset 4 ov edellä mainitut opinnot, etiikka, psykologia, tieto- ja viestintätekniikka, yritystoiminta ja/tai ympäristötieto VAaasti VAittaVat UINNON OA 10 ov 10 ov 20 ov mahdollisia lukio-opintoja 10 ov yhteisiä opintoja lukio-opintoja oman alan tai muun alan ammatillisia opintoja työssäoppimista työkokemusta harrasteopintoja ammattilainen työtehtävään jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun ja yliopistoon Ammatti-fakta

28 Ammatillisen perustutkinnon ohessa opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja. Ne voivat olla ammattitaitoa täydentäviä (yhteisiä opintoja) ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Ammatillisten opintojen valinnaisiin tutkinnon osiin lukio-opintoja tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia voidaan sisällyttää 10 ov. Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan ottaa huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. yökokemus, ammatillinen koulutus, lukio-, ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot voidaan usein tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoa. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja kertovat tarkemmin osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. yökokemus on kaikille opiskelijoille eduksi työmarkkinoille hakeutuessa. yössä opitaan arkielämässä tarvittavia ja ammatillisen perustutkinnon sisältämiä yleisiä tietoja ja taitoja. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov, voivat sisältää monenlaista osaamista. e voi olla hankittu harrastetoiminnasta tai minkä tahansa alan työpaikassa. yössäoppiminen Ammatillisiin opintoihin kuuluu 3 - vuoden aikana työssäoppimista oman alan työpaikalla vähintään 20 ov. Useilla aloilla opintoja suoritetaan enenevässä määrin työelämän ympäristöissä. arkoituksena on hankkia osa ammattitaidosta työssäoppien käytännönläheisesti, joten siihen kannattaa panostaa. yöpaikalta saattaa avautua työssäoppijalle vakituinen 76 Ammatti-fakta

29 työpaikka valmistumisen jälkeen tai sieltä voi saada muuten hyvät suositukset työn hakuun. yössäoppimisessa opiskellaan omaa ammatillista perustutkintoa ja tulevaa ammattia. amanaikaisesti opiskelijalla on tilaisuus havainnoida työn sisältöä ja haastavuutta sekä opetella työelämän pelisääntöjä. yössäoppimisen ohjaaja opettaa opiskelijaa käytännön työtehtävien suorittamisessa. Hän seuraa ja antaa palautetta työskentelystä ja vuorovaikutustaidoista. yönantaja arvioi opiskelijaa ja hänen toimintaansa mahdollisena työntekijänä. yössäoppimisjakso voi olla palkallinen tai palkaton. Opiskelija on työsuhteessa kuten muutkin työntekijät, mikäli hänelle maksetaan palkkaa. olemmissa tapauksissa työssäoppimisjaksosta tehdään kuitenkin sopimus työnantajan edustajan kanssa. Vinkkejä opinnäytteeseen * ee työ itseäsi kiinnostavasta aiheesta * ovi ammattiaineiden opettajan kanssa työn aiheesta ja huomioi opettajasi antamat vihjeet * hyödynnä äidinkielen opettajan neuvoja * allenna kirjallinen työsi tikulle ja ota siitä varmuuskopio * uota omaan ammattitaitoosi tehdä työ * yydä rohkeasti apua opettajaltasi, jos tuntuu, ettei työ etene Opinnäyte Opinnäyte on osa tutkintoa. e tehdään omalta alalta ja sen laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäyte on prosessi, joka sisältää sekä käytännön työtä että kirjallista esittämistä. e antaa kuvan opiskelijan ammatillisesta osaamisesta ja kypsyydestä. Aihe voi löytyä varsinaisen opiskelun tai vaihtoehtoisesti työssäoppimisjakson aikana. Opettaja ja ryhmänohjaaja auttavat hahmottamaan, mikä aihe ja minkä kokoinen työ voisi laajuudeltaan olla sopiva opinnäytteeksi. Opettaja ohjaa opinnäytteen tekemisessä ja opiskelukavereiden kanssa keskustelu voi auttaa jatkamaan työtä eteenpäin. Opinnäytteen kanssa tehdään usein samanaikaisesti myös siihen kuuluvaa kirjallista osuutta. Äidinkielen opettajan on hyvä olla mukana ohjaamassa kirjallisen työn tekemistä heti alusta asti. Hän neuvoo ja antaa ohjeita rakenteesta, kielenkäytöstä ja kieliopista. irjallinen osuus antaa kuvan opiskelijan kyvystä kertoa omasta ammatillisesta osaamisestaan. Ammattiosaamisen näytöt oisen asteen ammatilliset opinnot pitävät sisällään ammattiosaamisen näyttöjä, jotka mittaavat opiskelijan keskeistä ammatillista osaamista. Niistä saadut arvosanat siirtyvät tutkintotodistuksen mukana saatavaan näyttötodistukseen. Niillä on myös keskeinen vaikutus kunkin tutkinnon osan arvosanaan, joten niihin kannattaa valmistautua hyvin. Valmistautuminen työelämään Oppilaitos voi järjestää tilaisuuksia tai vierailun yö- ja Elinkeinohallintoon, joissa työvoimaneuvoja kertoo työmarkkinatilanteesta. yövoimaneuvoja antaa ajanmukaista tietoa mm. avoimista työpaikoista ja koulutuksista. Oppilaitoksen entiset opiskelijat voivat tulla Ammatti-fakta

30 valmistumisen jälkeen? töitä, jatko-opintoja, armeija? kertomaan, miten heidän uransa on muotoutunut valmistumisen jälkeen. Nämä ovat mainioita tilaisuuksia, joissa opiskelijoiden käsitykset erilaisista urapoluista avartuvat. Opiskelijan kannattaa osallistua tilaisuuksiin, joissa alan ammattiliiton edustajat kertovat työoloista heidän näkökulmastaan. iellä tulee esiin uutta ja tärkeää asiaa nuorelle työntekijälle. ilaisuuksissa saa tietoa, miten alan ammattiliitto toimii edunvalvojana työntekijöille ja mitä hyötyä työntekijälle on olla ammattiliiton jäsen. Valmistumisen jälkeen un opiskelija valmistuu, saa hän kaksiosaisen tutkintotodistuksen, joka muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Näyttötodistus sisältää kaikki ammattiosaamisen näytöt ja päättötodistuksessa ovat kaikki tutkintoon kuuluvat ammatilliset, ammattitaitoa täydentävät sekä vapaasti valittavat tutkinnonosat. Vaikka useat opiskelijat suorittavat saman ammatillisen perustutkinnon, on jokaisella valmistuvalla erilainen tutkintotodistus valinnaisuuden ja työssäoppimispaikkojen vuoksi. olmen vuoden opiskelun jälkeen on hyvä lähteä työelämään näyttämään omaa osaamistaan. urvallinen kouluympäristö vaihtuu uusiin haasteisiin. Voi myös olla, että et vielä ole varma alavalinnoistasi tai että tiedät jo nyt, että lähdet etsimään suurempia haasteita työelämästä tai jatko-opinnoista. Oman uran suunnittelussa lähtökohtana on jokaisen omat tavoitteet ja kiinnostukset. Vain sinä voit antaa oikean vastauksen kysymykseen mitä minä tekisin jatkossa?. inulla on kaikki mahdollisuudet tulevaisuutta koskeviin päätöksiin vain taivas on kattona. eskustele opettajien, ryhmänohaajan ja / tai opinto-ohjaajan kanssa tulevaisuuden suunnitelmistasi. yöelämään Jos opiskelija aikoo hakeutua töihin valmistut- 78 Ammatti-fakta

31 tuaan, on alettava hakea työpaikkaa riittävän ajoissa. Opintojen loppuvaiheessa kannattaa ottaa esiin ja tarkistaa opintojen aikana äidinkielen tunneilla tehty työpaikkahakemus ja CV eli ansioluettelo. Jos hakemus- ja CV-malli ovat kadonneet, voi hakemuksen ja CV:n tekemiseen saada ohjausapua mm. /tho -sivustolta. amalla sivustolla kerrotaan, miten valmistaudutaan työpaikkahaastatteluun. Jos työpaikkaa ei löydy, ilmoittaudu työnhakijaksi E-toimistoon. yöttömyysajalta maksetaan työmarkkinatukea. Jos työnhakija ei saa tuloa muualta tai hänen tulonsa eivät riitä yllättäviin kuluihin, haetaan toimeentulotukea sosiaalitoimistosta. e on taloudellinen apu tilapäiseen tarpeeseen. Jos opiskelija valitsee armeijan tai siviilipalveluun lähdön heti valmistumisensa jälkeen, kannattaa ennen palveluun astumista hankkia kuitenkin tilapäistä työtä. Joissakin tapauksissa työnantaja voi suostua, että ns. vakinaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voi palata samaan työpaikkaan ja -tehtäviin suoritettuaan armeijan tai siviilipalvelun. Nykyään on tavallista, että työsuhteet ovat lyhytaikaisia, projektimaisia. yöntekijältä edellytetään usein joustavuutta ja halua jatkuvaan uuden oppimiseen. Urakehityksen sijasta puhutaan urapolusta, joka on aina henkilökohtainen. un saat työpaikan: ee kirjallinen työsopimus työnantajan kanssa ee työsopimuksen mukaiset työtehtävät huolellisesti Noudata työaikoja eskustele ja neuvottele asiallisesti esimiestesi kanssa epäselvistä ja ongelmallisista tilanteista Älä paljasta ulkopuolisille työpaikkasi liikesalaisuuksia äläkä mitään, mistä olet vaitiolovelvollinen Ole ystävällinen ja kohtelias työtovereille ja asiakkaille alvele avuliaasti asiakkaita Arvosta työtovereitasi ja omaa työtäsi un etsit työtä: yydä mahdolliseksi suosittelijaksi työssäoppimispaikan ohjaajaa tai työnantajaa. iedustele työssäoppimispaikastasi oita oman alan työpaikoille ene henkilökohtaisesti käymään oman alasi työpaikoilla ja ota mukaasi CV sekä koulutus- ja työtodistukset Etsi työtä E-toimiston sivustoilta ue työpaikkailmoituksia sanomalehdistä. äytä hyväksesi suhteita; pyydä esim. sukulaisiasi suosittelemaan sinua töihin heidän työpaikoilleen isäksi sinulla on oikeus, että työnantaja: ohtelee sinua tasapuolisesti ja kunnioittavasti muiden työntekijöiden kanssa aksaa sinulle työstä palkkaa, joka on työ-lainsäädännön ja alan työehtosopimuksen mukaista yöntää vuosilomaa, maksaa lomarahaa ja antaa sinulle palkan lisäksi työntekijöille kuuluvia etuuksia Ammatti-fakta

32 ohtori isensiaatti Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ylemmät amktutkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut työkokemus työkokemus Erikoisammattitutkinnot Ammattitutkinnot Ylioppilastutkinto ukiot Ammatilliset peruskoulututkinnot Ammatilliset oppilaitokset ja oppisopimuskoulutus työkokemus ERUOEU EIOEU Jatko-opintoihin uomi on koulutusyhteiskunta. avoitteena on, että nykyinen sukupolvi saa perusopetuksen lisäksi toisen asteen koulutuksen. Ensimmäinen etappi on saavutettu, kun perusopetus on käyty. Nyt lähestytään toista etappia eli toisen asteen koulutuksen päättymistä. Jos opiskelija haluaa jatkaa opintojaan korkea-asteelle, on hänen mahdollista suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaan hakea ammattikorkeakouluun 80 Ammatti-fakta

33 tai yliopistoon. Jokainen voi hakea useaan ammattikorkeakouluun ja yliopistoon, mutta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan samana lukukautena. Ammattikorkeakoulu Vastavalmistunut voi hakea mille alalle tahansa ammattikorkeakoulun yhteishaussa niin halutessaan. yksyllä alkavaan koulutukseen haetaan maalis huhtikuussa ja vuoden alussa alkavaan koulutukseen syksyllä. Opintopolku.fi- sivustolta selviää yhteishaussa tarjolla oleva koulutus. Haku tapahtuu netin kautta osoitteessa isätietoa saa opinto-ohjaajalta ja ajan tasalla olevasta OH:n ylläpitämästä sivustosta, opintopolku.fi Halutun tutkinnon valintaperusteet on varminta tarkistaa ajanmukaisesta ammattikorkeakoulujen (A:n) sivuilta ja soittamalla ammattikorkeakouluun. Eri aloilla ja jopa eri ammattikorkeakouluilla on erilaisia käytäntöjä. Ammattikorkeakouluissa valintaan voivat vaikuttaa todistusarvosanat, valintakoe, työkokemus ja muut ammattikorkeakoulun päättämät asiat, esimerkiksi aiemmat opinnot. Jokaisella koulutuksella on omat ammattikorkeakoulun määrittelemät valintaperusteet, joiden pohjalta opiskelijat valitaan. Ammattikorkeakoulu päättää valintaperusteista vuosittain valtakunnallisten valintaperustesuositusten pohjalta. ääsääntöisesti ammattikorkeakoulut noudattavat valintaperustesuosituksia, mutta joissakin koulutuksissa suosituksista voidaan hieman poiketa. ohjeiden mukaan. Opinto-ohjaaja tiedottaa, jos oppilaitoksessa vierailee eri ammattikorkeakoulun esittelijöitä. Näihin tilaisuuksiin kannattaa osallistua, vaikka ei olisi suunnitellutkaan hakevansa vuoden sisällä ammattikorkeakouluun. iedotustilaisuuksissa saa monenlaista tietoa ammattikorkeakouluopinnoista ja opiskelusta. yös vierailukäynti ammattikorkeakouluun kannattaa. Näin haet yhteishaussa ammattikorkeakouluun orkeakoulujen yhteishaussa voit hakea ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakouluista suomen- ja ruotsinkieliset amk-tutkintoon johtavat koulutukset vieraskieliset amk-/bachelor-tutkintoon johtavat koulutukset suomen- ja ruotsinkieliset ylempään amktutkintoon johtavat koulutukset. Yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Osaan ammattikorkeakoulukoulutuksia voit hakea vain kevään yhteishaussa, sillä syksyn haussa koulutuksia on tarjolla vähemmän. Yhteishaun ulkopuolella olevien koulutusten suorahauista saat tietoa korkeakoulujen kotisivuilta. Jätä muistilistalle kuusi koulutusta, joihin haluat hakea. Huomioi, että nuo kuusi voivat olla sekä ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen hakukohteita. Vastavalmistuneen kannattaa hakea heti ammattikorkeakoulun yhteishaussa, jos hän haluaa jatkaa opintojaan armeijan tai siviilipalvelun jälkeen. ikäli hän saa opiskelupaikan, hän voi aloittaa opiskelun varusmies- tai siviilipalvelun jälkeen. Ammattikorkeakoulun opiskelupaikan vastaanottamisessa toimitaan sieltä saatujen Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihin. ämä löytyy opintopolusta. Ammatti-fakta

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot