Pirkanmaa / Pohjanmaa AMMATTI- FAKTA käsikirja. Ammatti-fakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaa / Pohjanmaa AMMATTI- FAKTA 2014-2015. käsikirja. Ammatti-fakta 2014 2015 17"

Transkriptio

1 irkanmaa / ohjanmaa AAI- FAA käsikirja Ammatti-fakta

2 Hyvä opiskelija Opintosi ammatillisessa koulutuksessa ovat päättymässä. Ammatti-faktakäsikirja antaa tukea ja käytännön vinkkejä viimeiseen opiskeluvuoteen, eväitä itsenäistymiseen sekä näkymiä työelämään ja mahdollisiin tuleviin opintoihin. amojen kansien välistä löytyy myös opiskelukalenteri lukuvuodelle ämä käsikirja on tehty yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa tukemaan opiskelujasi. Ammatti-faktan keskeiset teemat ovat opiskelu, työelämä ja tulevaisuuden työnantajat, yrittäjyys, itsenäistyminen sekä jaksaminen ja hyvinvointi. oivomme, että käsikirjasta on sinulle hyötyä opiskeluissasi. aikkien yhteistyökumppanien puolesta toivotamme menestyksellistä lukuvuotta ustannus Oy aamerkki. ielipiteesi on meille tärkeä. Voit antaa palautetta käsikirjasta internet-sivuilla tai sähköpostitse osoitteella Artikkelin kirjoittaja vastaa tuottamansa tekstin sisällöstä ja virheettömyydestä. Julkaisija: ustannus Oy aamerkki inikalliontie 4, Espoo Graafinen suunnittelu ja taitto: irjapaino Jaarli Oy uvat: hutterstock aino: irjapaino Jaarli Oy, urenki

3 Ammatti-Fakta käsikirja Nimi... Osoite uhelin... ähköposti... Oppilaitoksen nimi... Osoite... Ryhmä... Ryhmänohjaaja... uuta tärkeää

4 Hyvä ammattiin valmistuva, Elämä koostuu virstanpylväistä. Yksi tärkeimpiä on siirtyminen koulutuksesta työmarkkinoille. Vaikka meillä on nyt työttömiä nuoria n , nykypäivän nuorten tulevaisuus näyttää sikäli valoisalta, että työmarkkinoilla on nuorille osaajille kysyntää: työelämästä jää enemmän ihmisiä eläkkeelle kuin mitä sinne tulee uusia työntekijöitä. yömarkkinoille kannattaa suunnata rohkein mielin. Vaikka oman alan töitä ei heti olisi tarjolla, muunkin alan työkokemusta kannattaa hankkia. un kerran pääsee työmarkkinoille, siellä on helpompi myös pysyä. yökokemuksen avulla osaa paremmin hahmottaa mistä asioista pitää ja mitkä ovat omia vahvuuksia - tämä auttaa suunnistamaan eteenpäin. yöelämään on hyvä varautua ajoissa. Jo ennen valmistumista kannattaa selvittää millaisia työpaikkoja on tarjolla. On myös tärkeää tuntea etukäteen työelämän pelisääntöjä oikeuksia ja velvollisuuksia. yönhakutaitojen hiomista ja verkostojen rakentamista ei voi aloittaa liian varhain - työnhaku käy työstä. annattaa myös rohkeasti miettiä, voisiko omaa osaamistaan hyödyntää yrittäjänä. Vuoden 2013 alusta tuli voimaan hallituksen yhtenä kärkihankkeena nuorisotakuu, jonka myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Ammattitaidon kehittymisen perusedellytys on, että pääsee harjoittelemaan käytännössä koulussa oppimaansa. yöllistymisen tueksi nuori voi hakea E-toimistosta anssi-kortin. anssi-kortti kertoo inut palkkaavalle työnantajalle olipa tämä sitten kunta, yritys, säätiö tai yhdistys että inut palkkaamalla työnantaja voi saada valtiolta palkkatukea noin 700 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan. äytännön apua on tarjolla myös te-palvelut.fi verkkopalvelussa. iellä on tietoja tuhansista avoimista työpaikoista ja opastusta E-palveluihin. oni asia on jo nyt mahdollista hoitaa verkon kautta Oma asiointi-palvelussa ilman, että inun täytyy käydä E-toimistossa. Voit esimerkiksi tallentaa CV-nettiin oman ansioluettelosi, ja siten antaa työnantajille mahdollisuuden löytää juuri inut. uutoksen tahti työmarkkinoilla on nykyään kova. Vauhdissa pysymiseksi omaa ammattitaitoa pitää päivittää. Oppiminen ei pääty koulun penkille, vaan jatkuu läpi työelämän. Utelias ja avara mieli ovat hyviä apureita työelämässäkin. yön iloa! auri Ihalainen yöministeri 2 Ammatti-fakta

5 isällys Ammatillinen tutkinto pohja läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle... 4 ukuvuosikalenteri Opiskelu Opon vinkit Oppisopimuskoulutus nuorille tekijöille Opintotuki ja muut opintoetuudet ammattiin opiskelevalle ja lukiolaiselle yöelämätieoa isustuspuusepällä riittää töitä...94 Oma suutarinliike löytyi aivan ampereen keskustasta eskiasteen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen yönhakijan opas Nyyti Ry iitot Yriäjyys inustako yrittäjä? Yrittäjyydestä virtaa opiskeluun erveys ja hyvinvointi yökyky kuntoon liiku ja harrasta Valitse viisaasti! Oikeat valinnat autoilussa saattavat pelastaa sinun tai läheisesi hengen Ravinto ja liikunta tasapainoon jaksat paremmin ielen hyvinvoinnin voimavarojani Naisten linja isenäistyminen Oma talous, oma duuni, oma koti, oma vastuu Varusmiespalvelu kutsuu yöelämässä mukana Uramahdollisuuksia työelämässä Ammatti-fakta

6 Ammatillinen tutkinto pohja läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle Anu Räisänen, opetusneuvos, Opetushallitus Ammatillinen koulutus on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja sen imago on parantunut. änään ammatillisesta koulutuksesta valmistuva voi olla hyvin ylpeä saavuttamastaan etapista tutkinnosta, joka antaa pohjan tehdä ja hallita omaa tulevaisuuttaan. e antaa mahdollisuudet työmarkkinoilla myös kansainvälisillä liikkuvuuteen sekä eväät jatko-opintoihin ja läpi elämän tapahtuvaan oppimiseen ja ammattitaidon uudistamiseen. uoritettu tutkinto avaa uusia mahdollisuuksia ja haasteita. yöelämässä ei ole pysyvyyttä. e on muuttunut ja muuttuu yhä. ulevaisuuden työelämässä tarvitaan muun muassa joustavuutta ja jatkuvaa muuntautumista työelämän kehittyessä. yöelämässä tarvitaan vahvan perusammattitaidon osana entistä enemmän erilaisia yleisiä ammattisivistykseen liittyviä taitoja ja valmiuksia kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja ja oppimisen taitoja. yöelämässä tarvitaan vahvan perusammattitaidon osana entistä enemmän erilaisia yleisiä ammattisivistykseen liittyviä taitoja ja valmiuksia kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja ja oppimisen taitoja. Nämä taidot luovat vahvan perustan erilaisissa työympäristöissä toimimiseen, oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatkuvaan uudistamiseen. Ne luovat myös perustaa toimia aktiivisena kansalaisena omalla paikkakunnalla. ämän päivän ammatillinen koulutus ja suoritettu perustutkinto luovat edellytyksiä toimia muuttuvassa työelämässä ja vastata työelämän haasteisiin. Ammatillinen koulutus antaa valmiuksia osallistua aktiivisesti tähän jatkuvaan muutokseen. ämä nostaa esiin muutoksen hallintataidot. On oltava valmis tunnistamaan muutostarpeita, tekemään muutoksia koskevia ehdotuksia, osallistumaan työelämän innovatiiviseen kehittämiseen ja muuttamaan omia toiminta- ja ajattelutapojaan. Haasteeksi muodostuu se, että on muutoksissa aktiivinen osapuoli eikä passiivinen sivustaseuraaja. avoitteena voi pitää, että suurissakin muutoksissa putoaa omille jaloilleen. Ammatillinen koulutus on kehittynyt vastatakseen yllä mainittuihin työelämän muutoshaasteisiin. oulutuksen työelämälähtöisyyden avulla on pyritty toisaalta valmentamaan opiskelija työelämään ja sen vaatimuksiin ja samalla välittämään realistista kuvaa työelämän antamista mahdollisuuksista. yöelämälähtöisyys on niin ikään ollut keino harjaantua omaan ammattiinsa kokeneiden ammattihenkilöiden opastuksella. yöelämälähtöisyydellä ja aidolla työelämäkosketuksella on tutkimusten mukaan keskeisempi merkitys ammattiidentiteetin kehitykselle kuin vain kouluoppimisella. yöelämälähtöisyys on vahvistanut myös ammattiylpeyttä. On itsestä kiinni, kuinka työelämään siirryttyä pitää huolta omasta ammatti-identiteetistään, ammattinsa arvostuksesta ja viisaasta ammattiylpeydestä. 4 Ammatti-fakta

7 Elinikäinen oppiminen takaa ammattitaidon ajantasaisuuden samalla, kun se pitää yllä ja kehittää oppimisen valmiuksia. Ole ylpeä ammatistasi ole siinä paras uoritetun tutkinnon tarkoitus on antaa eväät läpi elämän tapahtuvalle oppimiselle erilaiselle jatko- ja täydennyskoulutukselle ja jopa ammatin vaihdolle. oulutus on kehittänyt valmiuksia ammattiin liittyvän tiedollisen perustan ja ammattitaidon oppimiselle sekä jatko-opintoihin. issään tutkinnossa ei voi tuudittautua siihen, että oppiminen loppuu työpaikan saantiin ja työelämään siirtymiseen. aikissa työtehtävissä vaaditaan ammattitaidon päivittämistä. aiken aikaa on myös varauduttava siihen, että turvalliselta tuntuvassa työpaikassakin voi tulla suuria rakenteellisia muutoksia. yös työprosessien muutokset vaativat jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Elinikäinen oppiminen on jokaisen velvollisuus. Elinikäinen oppiminen takaa ammattitaidon ajantasaisuuden samalla, kun se pitää yllä ja kehittää oppimisen valmiuksia. Ammattiin valmistumisen jälkeen on valittavana monia oppimisen polkuja. eskeistä on, että ammattiin valmistuvalla on vahva ammatti-identiteetti, mikä sisältää muun muassa halun pysyä ammatissa ja kehittyä siinä erinomaiseksi. yös oman alan jatko-opinnot aikuiskoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja muissa opinahjoissa ovat vaihtoehtoja. ämän päivän ammatillinen koulutus ei ole umpiperä, vaan se avaa jatko-opintomahdollisuudet aina yliopisto-opintoihin asti. Opintojen saralla riittää vaihtoehtoja. Ammatillisen koulutuksen arvostus ja imago on parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana erittäin paljon. ämä näkyy muun muassa ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien määrän lisääntymisenä. onilla paikkakunnilla ammatilliseen koulutukseen on enemmän hakijoita kuin paikallisiin lukioihin. Ammatillisen Ammatti-fakta

8 koulutuksen parantunut imago ei ole tullut itsestään vaan se on merkinnyt työtä työtä ja työtä. eskeiset tekijät parantuneen imagon taustalla liittyvät ammatillisen koulutuksen jatkuvaan esillä oloon, koulutuksen työelämälähtöisyyteen ja koulutuksen laaja-alaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin edetä ammatissaan ja jatko-opinnoissa. uuri - ellei suurin - merkitys nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyvään kiinnostukseen on kaveripiirillä ja erityisesti sillä, mitä viestiä koulutuksesta juuri valmistuneet välittävät ammatin valintaa pohtiville nuorille. ämä on myös ammattiin valmistumiseen liittyvä haaste. On oltava valmis tunnistamaan muutostarpeita, tekemään muutoksia koskevia ehdotuksia, osallistumaan työelämän innovatiiviseen kehittämiseen ja muuttamaan omia toiminta- ja ajattelutapojaan. Edessäsi ovat työelämän tai jatko-opintojen haasteet. ulevaisuuden näkymät ovat hyvät. yöelämässä tarvitaan ammattiosaajia. Vaikka oppilaitoksista valmistuu runsaasti ammattiosaajia, monilla aloilla ja alueilla on myös työvoimapulaa. iinä missä työvoimapula luo valmistuville valinnanmahdollisuuksia, huonot työnsaantimahdollisuudet koti- ja opiskelupaikkakunnalla ja joissakin ammateissa nostavat esiin myös koti- tai opiskelupaikkakunnalta muuttamisen tarpeet ja haasteet. yös tämä on työmarkkinoiden lainalaisuuksiin liittyvä haaste, jonka parissa monet joutuvat painimaan. Haasteeseen vastaaminen voi merkitä valmiutta paikkakunnalta muuttoon, mutta myös opiskelumahdollisuudet kannattaa selvittää. ärkeintä on, ettei jää ilman perusteita toimettomaksi. aikissa työtehtävissä vaaditaan ammattitaidon päivittämistä. uoritettu tutkinto on laaja-alainen mikä sinänsä luo edellytyksiä työmarkkinoilla jopa kansainvälisillä työmarkkinoilla liikkuvuuteen. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvalla on tänä päivänä paremmat mahdollisuudet myös liikkua kansainvälisillä työmarkkinoilla. Omassa urasuunnitelmassaan voi myös tämän näkökulman ottaa huomioon ja pohtia, milloin voisi olla oikea hetki oman ammattitaidon rikastamiseen kansainvälisissä työympäristöissä. ansainvälisyyden haasteet eivät kuitenkaan liity pelkästään siihen, että lähtee ulkomaille töihin. yös suomalaiset työpaikat kansainvälistyvät. Elinikäisen oppimisen keskeisenä sisältönä niin ikään on se, että kasvattaa omaa kulttuurista osaamistaan ja kykyään toimia monikulttuurisissa työpaikoissa. 6 Ammatti-fakta

9 Anna palautetta ja voita tuunattavat Reinot aikkien mennessä palautetta antaneiden kesken arvomme 3 kpl tuunattavia Reinoja Anna palautteesi Ammatti-fakta-käsikirjasta osoitteessa Ammatti-fakta

10 irkanmaa / ohjanmaa utustu NUOREN JA OIEIJAN etuuksiin: >> joukkoliikenne.tampere.fi Yksi kaikkien puolesta. >> >> Hanki oma matkakortti asiakaspalvelustamme Frenckellinaukio 2 B p tai nettilatauspalvelusta: nella.tampere.fi 8 Ammatti-fakta

11 irkanmaa / ohjanmaa RAENAA orukassa parempi fiilis! IE - ule mukaan! matalan kynnyksen kohtaamispaikka nuorille aikuisille iiliruukinkatu 18 A, ampere puh Ammatti-fakta

12 irkanmaa / ohjanmaa Ota elämä haltuun! öydä oma ammattisi ja urasi. ukio Amis ottovoitto Harrastus/ kiinnostus Ei opiskelu- tai työpaikkaa Opiskelemaan öihin En tiedä mitä opiskelisin Ain opintoneuvojan juttusille Jatko-opinnot tutkinto sertifikaatti työssä vaadittu taito Opiskelu omaksi iloksi iedän, mitä haluan opiskella estaa aloja työpajoilla tai koulutuskokeilussa Opiskelu työn ohessa esim. oppisopimus 30 ammattialaa ata ja yksi tutkintoa Arvonta! 10 Ammatti-fakta

13 irkanmaa / ohjanmaa l l l l l l Ammatti-fakta

14 irkanmaa / ohjanmaa ukujärjestys ajae.. -. klo ma ti ke to pe ukujärjestys ajae.. -. klo ma ti ke to pe 12 Ammatti-fakta

15 ukujärjestys ajae.. -. irkanmaa / ohjanmaa klo ma ti ke to pe ukujärjestys ajae.. -. klo ma ti ke to pe Ammatti-fakta

16 irkanmaa / ohjanmaa euraa opintojasi oppiaine arvosanat kokeista/tehtävistä tuntiosaaminen arvosana 14 Ammatti-fakta

17 irkanmaa / ohjanmaa euraa opintojasi oppiaine arvosanat kokeista/tehtävistä tuntiosaaminen arvosana Ammatti-fakta

18 Aikuu 2015 viikko 1 29 aanantai 30 iistai 31 eskiviikko 1 orstai Uudenvuodenpäivä 2 erjantai 3 4 auantai unnuntai

19 Aikuu 2015 viikko 2 5 aanantai 6 iistai oppiainen 7 eskiviikko 8 orstai 9 erjantai auantai unnuntai

20 Aikuu 2015 viikko 3 12 aanantai 13 iistai 14 eskiviikko 15 orstai 16 erjantai auantai unnuntai

21 Aikuu 2015 viikko 4 19 aanantai 20 iistai 21 eskiviikko 22 orstai 23 erjantai auantai unnuntai

22 Aikuu 2015 viikko 5 26 aanantai 27 iistai Vainojen uhrien muistopäivä 28 eskiviikko 29 orstai 30 erjantai 31 1 auantai unnuntai ynttilänpäivä

23 HEikuu 2015 viikko 6 2 aanantai 3 iistai 4 eskiviikko 5 orstai aamelaisten kansallispäivä 6 erjantai J.. Runebergin päivä 7 8 auantai unnuntai

24 HEikuu 2015 viikko 7 9 aanantai 10 iistai 11 eskiviikko 12 orstai enkinpainajaiset 13 erjantai auantai unnuntai Ystävänpäivä askiaissunnuntai

25 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ammatti-fakta

26 opon osuus Riitta Ristlakki, oordinoiva opinto-ohjaaja, tadin ammattiopisto Johdanto ämä teksti on suunnattu tänä lukuvuonna ammattiin valmistuville nuorille ja aikuisille. ekstistä voi löytää vinkkejä opiskeluun tai työelämään hakeutumisesta. Oman oppilaitoksen nettisivuilta löytynee tarkempi oppilaitoskohtainen opinto-opas sekä muita paikallisia ja ajankohtaisia tiedotteita. Viimeinen vuosi ammatillisissa opinnoissa on alkanut. Jokainen valmistuva opiskelija on opiskellut kaksi vuotta oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan ja valmistuu ammattiin jossain vaiheessa kuluvaa lukuvuotta riippuen opintopolusta. oikkeustilanteissa opinnot saattavat venyä seuraavalle lukuvuodelle. Henkilökohtainen opintopolku on voinut olla opiskelun ajan työ-, yrittäjyys-, kansainvälisyys-, kilpailutoiminta- tai koulutuspainotteinen. Viimeisenä opiskeluvuonna opiskelija voi syventää ammatillista osaamistaan esim. työssäoppimalla. ansainvälisyyteen tai yrittäjyyteen suuntautunut suuntautunut opiskelija voi opiskella lisää kieliä, osallistua kansainvälisiin projekteihin tai vaihtoohjelmiin. Ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnoista kiinnostunut voi opiskella ammatillisen perustutkinnon ohessa ylioppilastutkinnon, mutta jo yksittäistenkin fysiikan, kemian, äidinkielen, englannin ja matematiikan lukiokurssien suorittaminen helpottaa myöhemmin opintoja korkeaasteella. Opiskelija voi myös laajentaa ammatillista osaamistaan valitsemalla opintoja toisesta ammatillisesta tutkinnosta. Ryhmänohjaaja sekä opinto-ohjaaja keskustelevat mielellään opiskelijan kanssa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta ja tarkistavat lukuvuonna suoritettavat opinnot. ikäli edellisiltä vuosilta on jäänyt joitain opintoja suorittamatta, opinto-ohjaajan kanssa voit katsoa, miten olisi opinnot mahdollista suorittaa. Ammatillinen perustutkinto 120 ov aavio kuvaa ammatillisen perustutkinnon opintoja. Vertaamalla opintosuoritusotteessa tai opintokortilla olevia suorituksia oheiseen kuvioon, saadaan käsitys siitä, mitä opintoja opiskelijan tulee vielä suorittaa. Ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja auttaa selvittämään, miten opiskelijan tulee jatkaa eteenpäin. 74 Ammatti-fakta

27 AAIINEN ERusUINO 120 ov AAIiset UINNON OA 90 ov Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sisältää: pakollisia tutkinnon osia valinnaisia tutkinnon osia työssäoppiminen ammattiosaamisen näytöt opinnäytetyö AAIAIOA ÄYdentÄVÄ tutkinnon OA (yhteiset opinnot) 20 ov AOlliset äidinkieli 4 ov englanti 2 ov ruotsi 1 ov matematiikka 3 ov fysiikka/kemia 2 ov liikunta ja terveystieto 2 ov yhteiskunta, yritys- ja työelämätieto 1 ov taide ja kulttuuri 1 ov VAlinnaiset 4 ov edellä mainitut opinnot, etiikka, psykologia, tieto- ja viestintätekniikka, yritystoiminta ja/tai ympäristötieto VAaasti VAittaVat UINNON OA 10 ov 10 ov 20 ov mahdollisia lukio-opintoja 10 ov yhteisiä opintoja lukio-opintoja oman alan tai muun alan ammatillisia opintoja työssäoppimista työkokemusta harrasteopintoja ammattilainen työtehtävään jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun ja yliopistoon Ammatti-fakta

28 Ammatillisen perustutkinnon ohessa opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja. Ne voivat olla ammattitaitoa täydentäviä (yhteisiä opintoja) ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Ammatillisten opintojen valinnaisiin tutkinnon osiin lukio-opintoja tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia voidaan sisällyttää 10 ov. Aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan ottaa huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. yökokemus, ammatillinen koulutus, lukio-, ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot voidaan usein tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoa. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja kertovat tarkemmin osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. yökokemus on kaikille opiskelijoille eduksi työmarkkinoille hakeutuessa. yössä opitaan arkielämässä tarvittavia ja ammatillisen perustutkinnon sisältämiä yleisiä tietoja ja taitoja. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov, voivat sisältää monenlaista osaamista. e voi olla hankittu harrastetoiminnasta tai minkä tahansa alan työpaikassa. yössäoppiminen Ammatillisiin opintoihin kuuluu 3 - vuoden aikana työssäoppimista oman alan työpaikalla vähintään 20 ov. Useilla aloilla opintoja suoritetaan enenevässä määrin työelämän ympäristöissä. arkoituksena on hankkia osa ammattitaidosta työssäoppien käytännönläheisesti, joten siihen kannattaa panostaa. yöpaikalta saattaa avautua työssäoppijalle vakituinen 76 Ammatti-fakta

29 työpaikka valmistumisen jälkeen tai sieltä voi saada muuten hyvät suositukset työn hakuun. yössäoppimisessa opiskellaan omaa ammatillista perustutkintoa ja tulevaa ammattia. amanaikaisesti opiskelijalla on tilaisuus havainnoida työn sisältöä ja haastavuutta sekä opetella työelämän pelisääntöjä. yössäoppimisen ohjaaja opettaa opiskelijaa käytännön työtehtävien suorittamisessa. Hän seuraa ja antaa palautetta työskentelystä ja vuorovaikutustaidoista. yönantaja arvioi opiskelijaa ja hänen toimintaansa mahdollisena työntekijänä. yössäoppimisjakso voi olla palkallinen tai palkaton. Opiskelija on työsuhteessa kuten muutkin työntekijät, mikäli hänelle maksetaan palkkaa. olemmissa tapauksissa työssäoppimisjaksosta tehdään kuitenkin sopimus työnantajan edustajan kanssa. Vinkkejä opinnäytteeseen * ee työ itseäsi kiinnostavasta aiheesta * ovi ammattiaineiden opettajan kanssa työn aiheesta ja huomioi opettajasi antamat vihjeet * hyödynnä äidinkielen opettajan neuvoja * allenna kirjallinen työsi tikulle ja ota siitä varmuuskopio * uota omaan ammattitaitoosi tehdä työ * yydä rohkeasti apua opettajaltasi, jos tuntuu, ettei työ etene Opinnäyte Opinnäyte on osa tutkintoa. e tehdään omalta alalta ja sen laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäyte on prosessi, joka sisältää sekä käytännön työtä että kirjallista esittämistä. e antaa kuvan opiskelijan ammatillisesta osaamisesta ja kypsyydestä. Aihe voi löytyä varsinaisen opiskelun tai vaihtoehtoisesti työssäoppimisjakson aikana. Opettaja ja ryhmänohjaaja auttavat hahmottamaan, mikä aihe ja minkä kokoinen työ voisi laajuudeltaan olla sopiva opinnäytteeksi. Opettaja ohjaa opinnäytteen tekemisessä ja opiskelukavereiden kanssa keskustelu voi auttaa jatkamaan työtä eteenpäin. Opinnäytteen kanssa tehdään usein samanaikaisesti myös siihen kuuluvaa kirjallista osuutta. Äidinkielen opettajan on hyvä olla mukana ohjaamassa kirjallisen työn tekemistä heti alusta asti. Hän neuvoo ja antaa ohjeita rakenteesta, kielenkäytöstä ja kieliopista. irjallinen osuus antaa kuvan opiskelijan kyvystä kertoa omasta ammatillisesta osaamisestaan. Ammattiosaamisen näytöt oisen asteen ammatilliset opinnot pitävät sisällään ammattiosaamisen näyttöjä, jotka mittaavat opiskelijan keskeistä ammatillista osaamista. Niistä saadut arvosanat siirtyvät tutkintotodistuksen mukana saatavaan näyttötodistukseen. Niillä on myös keskeinen vaikutus kunkin tutkinnon osan arvosanaan, joten niihin kannattaa valmistautua hyvin. Valmistautuminen työelämään Oppilaitos voi järjestää tilaisuuksia tai vierailun yö- ja Elinkeinohallintoon, joissa työvoimaneuvoja kertoo työmarkkinatilanteesta. yövoimaneuvoja antaa ajanmukaista tietoa mm. avoimista työpaikoista ja koulutuksista. Oppilaitoksen entiset opiskelijat voivat tulla Ammatti-fakta

30 valmistumisen jälkeen? töitä, jatko-opintoja, armeija? kertomaan, miten heidän uransa on muotoutunut valmistumisen jälkeen. Nämä ovat mainioita tilaisuuksia, joissa opiskelijoiden käsitykset erilaisista urapoluista avartuvat. Opiskelijan kannattaa osallistua tilaisuuksiin, joissa alan ammattiliiton edustajat kertovat työoloista heidän näkökulmastaan. iellä tulee esiin uutta ja tärkeää asiaa nuorelle työntekijälle. ilaisuuksissa saa tietoa, miten alan ammattiliitto toimii edunvalvojana työntekijöille ja mitä hyötyä työntekijälle on olla ammattiliiton jäsen. Valmistumisen jälkeen un opiskelija valmistuu, saa hän kaksiosaisen tutkintotodistuksen, joka muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Näyttötodistus sisältää kaikki ammattiosaamisen näytöt ja päättötodistuksessa ovat kaikki tutkintoon kuuluvat ammatilliset, ammattitaitoa täydentävät sekä vapaasti valittavat tutkinnonosat. Vaikka useat opiskelijat suorittavat saman ammatillisen perustutkinnon, on jokaisella valmistuvalla erilainen tutkintotodistus valinnaisuuden ja työssäoppimispaikkojen vuoksi. olmen vuoden opiskelun jälkeen on hyvä lähteä työelämään näyttämään omaa osaamistaan. urvallinen kouluympäristö vaihtuu uusiin haasteisiin. Voi myös olla, että et vielä ole varma alavalinnoistasi tai että tiedät jo nyt, että lähdet etsimään suurempia haasteita työelämästä tai jatko-opinnoista. Oman uran suunnittelussa lähtökohtana on jokaisen omat tavoitteet ja kiinnostukset. Vain sinä voit antaa oikean vastauksen kysymykseen mitä minä tekisin jatkossa?. inulla on kaikki mahdollisuudet tulevaisuutta koskeviin päätöksiin vain taivas on kattona. eskustele opettajien, ryhmänohaajan ja / tai opinto-ohjaajan kanssa tulevaisuuden suunnitelmistasi. yöelämään Jos opiskelija aikoo hakeutua töihin valmistut- 78 Ammatti-fakta

31 tuaan, on alettava hakea työpaikkaa riittävän ajoissa. Opintojen loppuvaiheessa kannattaa ottaa esiin ja tarkistaa opintojen aikana äidinkielen tunneilla tehty työpaikkahakemus ja CV eli ansioluettelo. Jos hakemus- ja CV-malli ovat kadonneet, voi hakemuksen ja CV:n tekemiseen saada ohjausapua mm. /tho -sivustolta. amalla sivustolla kerrotaan, miten valmistaudutaan työpaikkahaastatteluun. Jos työpaikkaa ei löydy, ilmoittaudu työnhakijaksi E-toimistoon. yöttömyysajalta maksetaan työmarkkinatukea. Jos työnhakija ei saa tuloa muualta tai hänen tulonsa eivät riitä yllättäviin kuluihin, haetaan toimeentulotukea sosiaalitoimistosta. e on taloudellinen apu tilapäiseen tarpeeseen. Jos opiskelija valitsee armeijan tai siviilipalveluun lähdön heti valmistumisensa jälkeen, kannattaa ennen palveluun astumista hankkia kuitenkin tilapäistä työtä. Joissakin tapauksissa työnantaja voi suostua, että ns. vakinaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voi palata samaan työpaikkaan ja -tehtäviin suoritettuaan armeijan tai siviilipalvelun. Nykyään on tavallista, että työsuhteet ovat lyhytaikaisia, projektimaisia. yöntekijältä edellytetään usein joustavuutta ja halua jatkuvaan uuden oppimiseen. Urakehityksen sijasta puhutaan urapolusta, joka on aina henkilökohtainen. un saat työpaikan: ee kirjallinen työsopimus työnantajan kanssa ee työsopimuksen mukaiset työtehtävät huolellisesti Noudata työaikoja eskustele ja neuvottele asiallisesti esimiestesi kanssa epäselvistä ja ongelmallisista tilanteista Älä paljasta ulkopuolisille työpaikkasi liikesalaisuuksia äläkä mitään, mistä olet vaitiolovelvollinen Ole ystävällinen ja kohtelias työtovereille ja asiakkaille alvele avuliaasti asiakkaita Arvosta työtovereitasi ja omaa työtäsi un etsit työtä: yydä mahdolliseksi suosittelijaksi työssäoppimispaikan ohjaajaa tai työnantajaa. iedustele työssäoppimispaikastasi oita oman alan työpaikoille ene henkilökohtaisesti käymään oman alasi työpaikoilla ja ota mukaasi CV sekä koulutus- ja työtodistukset Etsi työtä E-toimiston sivustoilta ue työpaikkailmoituksia sanomalehdistä. äytä hyväksesi suhteita; pyydä esim. sukulaisiasi suosittelemaan sinua töihin heidän työpaikoilleen isäksi sinulla on oikeus, että työnantaja: ohtelee sinua tasapuolisesti ja kunnioittavasti muiden työntekijöiden kanssa aksaa sinulle työstä palkkaa, joka on työ-lainsäädännön ja alan työehtosopimuksen mukaista yöntää vuosilomaa, maksaa lomarahaa ja antaa sinulle palkan lisäksi työntekijöille kuuluvia etuuksia Ammatti-fakta

32 ohtori isensiaatti Ylemmät korkeakoulututkinnot Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ylemmät amktutkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut työkokemus työkokemus Erikoisammattitutkinnot Ammattitutkinnot Ylioppilastutkinto ukiot Ammatilliset peruskoulututkinnot Ammatilliset oppilaitokset ja oppisopimuskoulutus työkokemus ERUOEU EIOEU Jatko-opintoihin uomi on koulutusyhteiskunta. avoitteena on, että nykyinen sukupolvi saa perusopetuksen lisäksi toisen asteen koulutuksen. Ensimmäinen etappi on saavutettu, kun perusopetus on käyty. Nyt lähestytään toista etappia eli toisen asteen koulutuksen päättymistä. Jos opiskelija haluaa jatkaa opintojaan korkea-asteelle, on hänen mahdollista suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaan hakea ammattikorkeakouluun 80 Ammatti-fakta

33 tai yliopistoon. Jokainen voi hakea useaan ammattikorkeakouluun ja yliopistoon, mutta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan samana lukukautena. Ammattikorkeakoulu Vastavalmistunut voi hakea mille alalle tahansa ammattikorkeakoulun yhteishaussa niin halutessaan. yksyllä alkavaan koulutukseen haetaan maalis huhtikuussa ja vuoden alussa alkavaan koulutukseen syksyllä. Opintopolku.fi- sivustolta selviää yhteishaussa tarjolla oleva koulutus. Haku tapahtuu netin kautta osoitteessa isätietoa saa opinto-ohjaajalta ja ajan tasalla olevasta OH:n ylläpitämästä sivustosta, opintopolku.fi Halutun tutkinnon valintaperusteet on varminta tarkistaa ajanmukaisesta ammattikorkeakoulujen (A:n) sivuilta ja soittamalla ammattikorkeakouluun. Eri aloilla ja jopa eri ammattikorkeakouluilla on erilaisia käytäntöjä. Ammattikorkeakouluissa valintaan voivat vaikuttaa todistusarvosanat, valintakoe, työkokemus ja muut ammattikorkeakoulun päättämät asiat, esimerkiksi aiemmat opinnot. Jokaisella koulutuksella on omat ammattikorkeakoulun määrittelemät valintaperusteet, joiden pohjalta opiskelijat valitaan. Ammattikorkeakoulu päättää valintaperusteista vuosittain valtakunnallisten valintaperustesuositusten pohjalta. ääsääntöisesti ammattikorkeakoulut noudattavat valintaperustesuosituksia, mutta joissakin koulutuksissa suosituksista voidaan hieman poiketa. ohjeiden mukaan. Opinto-ohjaaja tiedottaa, jos oppilaitoksessa vierailee eri ammattikorkeakoulun esittelijöitä. Näihin tilaisuuksiin kannattaa osallistua, vaikka ei olisi suunnitellutkaan hakevansa vuoden sisällä ammattikorkeakouluun. iedotustilaisuuksissa saa monenlaista tietoa ammattikorkeakouluopinnoista ja opiskelusta. yös vierailukäynti ammattikorkeakouluun kannattaa. Näin haet yhteishaussa ammattikorkeakouluun orkeakoulujen yhteishaussa voit hakea ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakouluista suomen- ja ruotsinkieliset amk-tutkintoon johtavat koulutukset vieraskieliset amk-/bachelor-tutkintoon johtavat koulutukset suomen- ja ruotsinkieliset ylempään amktutkintoon johtavat koulutukset. Yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Osaan ammattikorkeakoulukoulutuksia voit hakea vain kevään yhteishaussa, sillä syksyn haussa koulutuksia on tarjolla vähemmän. Yhteishaun ulkopuolella olevien koulutusten suorahauista saat tietoa korkeakoulujen kotisivuilta. Jätä muistilistalle kuusi koulutusta, joihin haluat hakea. Huomioi, että nuo kuusi voivat olla sekä ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen hakukohteita. Vastavalmistuneen kannattaa hakea heti ammattikorkeakoulun yhteishaussa, jos hän haluaa jatkaa opintojaan armeijan tai siviilipalvelun jälkeen. ikäli hän saa opiskelupaikan, hän voi aloittaa opiskelun varusmies- tai siviilipalvelun jälkeen. Ammattikorkeakoulun opiskelupaikan vastaanottamisessa toimitaan sieltä saatujen Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, voit ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihin. ämä löytyy opintopolusta. Ammatti-fakta

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8.

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. Jakoissa 1. - 3. ABI-VUOSI opiskelu koostuu jäljellä olevista pakollisista kursseista sekä yo-kokeisiin treenaavista syventävistä ja soveltavista kursseista

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen

Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 23.1. 2014 Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelukokonaisuus

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen YHTEISHAKU 2018 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 20.2.-13.3.2018 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin ja siellä oleviin VALMA ja TELMA valmentaviin koulutukseen 14.3.-4.4.2018 *Haku perusopetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.- 24.4. Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uudet

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskuksen yleisesittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Jyväskylän oppisopimuskeskus on keskisuomalaisten yritysten ja työelämän kasvun tuki. Ammatillisen koulutuksen asiantuntijamme

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot