VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS"

Transkriptio

1 VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

2 SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS Museoviraston toimintamenot Eräät avustukset ja Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen Kaluston hankinta Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot 20 Muistio Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen 21 2

3 MUSEOVIRASTO Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Selvitysosa: Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti museoiden kanssa käytävillä neuvotteluilla, arvioinnilla ja seurannalla. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön. Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Museoviraston toiminnassa korostuu aluetason kulttuuriympäristötoimintaedellytysten vahvistaminen. Maakuntamuseoita tuetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden parantamisessa keskeisinä kehittämishankkeina ovat Museoviraston uuden organisaation vakiinnuttaminen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi aikaisempaa paremmin ja kansallisen kulttuuriperinnön digitoinnin tehostaminen (erillisrahoituksella momentilta ). Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen, Muistio 1). Vuonna 2011 käynnistynyt muutto uusiin toimitiloihin parantaa arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden saatavuutta ja toiminnan tuottavuutta. Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelukeinoilla sekä panostamalla Museoviraston hallinnassa olevien linnojen, museokiinteistöjen ja muinaisjäännösten restaurointiin, hoitoon ja esittelyyn. Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa laaditaan kulttuuriympäristöstrategia. Toiminnassa keskitytään ohjausmenetelmien, opas- ja ohjeaineistojen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen. Toiminnassa priorisoidaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja valtakunnallisesti merkittäviä kohteita sekä yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden kanssa. Toiminnassa pyritään selkeään, ohjelmalliseen suojelupolitiikkaan ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon keskushallinnon ja aluetason kesken. Toimintavuoden 2013 painotuksia ovat arkeologian laatuvaatimusten ja arkeologisen toiminnan ohjauskäytäntöjen kehittäminen ja toteuttaminen, sotien jälkeisen rakennusperinnön arvojen ja suojelutarpeiden tunnistaminen, kulttuuriympä- 3

4 ristön inventointien tietojärjestelmä(palvelu)n toteuttaminen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittäminen. Arkeologisten kenttätöiden uudelleenorganisointia seurataan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Suomen kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Näyttely- ja muu yleisötoiminta sekä tietoverkoissa olevat kokoelmatiedot ja opetusaineisto lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön tuntemusta ja kiinnostusta sen säilyttämistä kohtaan. Suomen kansallismuseo ylläpitää Kansallismuseon lisäksi Kulttuurien museota, Suomen merimuseota, Seurasaaren ulkomuseota, Hämeen linnaa, Olavinlinnaa, Louhisaaren linnaa, Hvitträskiä ja Tamminiemeä sekä Cygnaeuksen galleriaa. Kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Tavoitteena on, että varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellinen kulttuuriperintö ja siihen liittyvä tieto saadaan riittävän hyvin tallennetuksi. Museovirasto vakiinnuttaa kansallisen kokoelmatyön osaksi varsinaista toimintaansa. Kansallismuseon palvelukyvyn ja vaikuttavuuden parantamisessa keskeisen tärkeitä ovat Kansallismuseon maanalaisten lisätilojen suunnittelu ja rakentaminen. Vuoden 2013 alussa valmistuvat maanalaiset vastaanotto- ja huoltotilat mahdollistavat mm. Kulttuurien museon muuttamisen Kansallismuseoon vuoden 2013 aikana. Kulttuurien museon ja Kansallismuseon näyttelytoiminnan kehittäminen on mahdollista toteuttamalla maanalainen vaihtuvien näyttelyiden tila. Kansallismuseon palvelukykyä, vaikuttavuutta ja tulonmuodostusta parannetaan kehittämällä museokauppatoimintaa ja lisäämällä ja tehostamalla tilamyyntiä. Museokauppojen toimintaa tulee kehittää keskittämällä hankintoja ja koordinoimalla kauppojen toimintaa tehokkaasti. Museokaupoilla on Museoviraston taloudessa oma vastuualueensa niiden tuottavuuden tarkempaa seuraamista varten. Myös kauppojen asiakasystävällisyyttä kehitetään. Kokous- yms. tilojen käyttöä tehostetaan markkinoinnilla. Kulttuurien museossa jatkuu ilmainen sisäänpääsy. Museovirasto on vuonna 2012 joutunut sulkemaan taloudellisista syistä Paikkarin torpan, Pukkilan ja Kuusiston kartanot, Kotkaniemen museon ja Iso-Lauroselan talon. Suomenlinnakeskuksessa olevan näyttelyn aukipidosta vastaa Ehrensvärd-Seura. Tamminiemi jatkaa keväällä 2012 uudistetulla konseptilla presidenttien museona. Anjalan kartanomuseo on suljettu lopullisesti. Urajärven kartano pyritään avaamaan vuonna 2013, korjaustöiden valmistuttua. Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla. 4

5 Tunnusluku toteutuma toteutuma tavoite Tuotokset ja laadunhallinta Käynnit Museoviraston verkkosivuilla Lausuntojen käsittelyaika, pv Museoiden kävijämäärä Kokonaiskävijämäärä Maksavien kävijöiden osuus, % 46,45 % 40,2 % 45 % Alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % 24,1 % 19 % Linnojen kävijämäärä kokonaiskävijämäärä Maksavien kävijöiden osuus, % 88,7% 88,2 % 85 % Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 7 4 Esinetietojen digitointiaste, % 30 % 39,9 % Toiminnallinen tehokkuus Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 3,16 2,44 Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,43 2,16 Henkisten voimavarojen hallinta Henkilötyövuodet (htv) Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) Museoviraston toimintamenot yhteensä 2013 TAE Tulot maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta -yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) -muut tulot Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) Toiminnan rahoitus -toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenorahoitus, netto Museoviraston nettomäärärahan kasvu on yhteensä euroa. 5

6 2013 määräraha euroa 2012 määräraha euroa Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen Vuokrien indeksikorotukset 204 Uusien toimitilojen aiheuttama vuokrien lisäys 322 Kansallismuseon hallinnan siirto 400 Kansallismuseon maanalaiset huoltotilat 546 Ostopalvelujen ja energian hinnankorotukset 140 Muuttokustannukset 312 Tietojärjestelmien käyttöönoton kustannukset ja sähköiset palvelut 350 Palkkausjärjestelmän uudistaminen 150 Kulttuuriympäristön viranomaispalveluiden turvaaminen 300 Journalistisen kuva-arkiston perustaminen 550 Asiakaspalvelun turvaaminen kirjastossa ja arkistoissa 60 Suomen kansallismuseon näyttelytoiminta 300 Suomen merimuseon toiminta 100 Yhteensä

7 Määrärahojen lisäykset Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen Museoviraston vuoden 2012 talousarviokehyksestä leikattiin 3 miljoonaa euroa aiemmin päätettyjen tuottavuus- ym. vähennysten (lähes 0,5 milj. euroa) lisäksi. Sen seurauksena Museovirasto joutui käynnistämään YT-neuvottelut talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi. Poikkeuksellisen suuren leikkauksen toteuttaminen suunnittelukauden ensimmäiselle vuodelle edellytti suuria henkilöstövähennyksiä, museoiden sulkemisia ja Museoviraston hallinnassa olevien kiinteistöjen luovutuksia. Yt-neuvottelujen seurauksena Museovirastosta lakkautettiin 15 virkaa, eläkkeelle siirtyi 10 työntekijää, kausityövoimaa vähennettiin 10 henkilötyövuodella ja 17 työntekijää sanottiin irti. Henkilöstömenojen sopeuttaminen talouskehykseen on kuitenkin hankalaa, koska useimmilla työntekijöillä on pitkät irtisanomisajat ja säästöt ovat mahdollisia vasta vuoden viimeisellä kolmanneksella. Irtisanomisista seuraa myös muutosturvan aiheuttamia ylimääräisiä kuluja. Museovirasto on päättänyt luopua tässä vaiheessa noin 20 kiinteistöstä ja sulkea kahdeksan museota. Sekä kiinteistöistä luopuminen että museoiden sulkeminen antaa mahdollisuuden talouden ja toiminnan sopeuttamiseen. Osa tavoitelluista säästöistä toteutuu nopeasti, mutta esim. kiinteistöjen luovutukset kestävät useita kuukausia ja säästöt ovat saavutettavissa vasta vuoden 2012 lopussa ja 2013 alussa. Erityisen hankalaa on museoiden sulkemista seuraavat sopeuttamistoimet. Sulkeminen edellyttää esineistön siirtämistä säilytystiloihin ja ainakin Hylkysaaressa sijainneen meriarkeologisen aineiston konservoinnin osalta myös uusien tilojen etsimistä muualta. Edellä mainitut sopeuttamistoimet tuovat tarvittavat säästöt vasta vuoden 2013 aikana. Erityisen hankalaa on myös kulttuuriympäristöön liittyvän viranomais- ja kehittämistoiminnan voimavarojen olennainen väheneminen. Kulttuuriympäristöä ei ole mahdollista sulkea ja siihen liittyviä palveluita tarvitaan koko ajan enemmän, osin kulttuuriympäristön arvojen laajentumisen ja monimuotoistumisen takia, osin siihen liittyvän muutospaineen, osin yleisön kiinnostuksen ja harrastuksen johdosta. Museoviraston keskeinen talouteen vaikuttava ongelma on kiinteistömenojen merkittävä kasvu ja se, että talouden kehys ei kasva kiinteistömenojen mukaan. Museovirasto ei ole saanut kehyksiin vuokrien korotuksia täysimääräisinä ja erityisen Kansallismuseon siirrosta Senaatti kiinteistöille on aiheutunut hyvin merkittävä sopeuttamiskysymys. Museoviraston talouden rakenteen vuoksi seuraus on se, että tilakustannusten kasvu leikkaa jatkuvasti toimintaedellytyksiä. Viraston vuokramenot kasvavat noin 2,5 milj. euroa vuodesta 2012 vuoteen Jo toteutetut 52 henkilötyövuoden vähennykset eivät riitä täysimääräisesti vuokramenojen nousun kattamiseen. Sopeuttamistoimet, joita näin suuret sääs- 7

8 töt edellyttäisivät, eivät onnistu ilman todella merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, jotka eivät ole mahdollisia näin lyhyessä ajassa ja jotka vaatisivat Museovirastoa koskevan lainsäädännön muuttamista. Mikäli Museovirasto ei saa lisämäärärahaa toiminnan turvaamiseen ja sopeuttamiseen vuodelle 2013, täytyy virastossa käynnistää uudet YT-neuvottelut arviolta 30 henkilötyövuoden suuruisen vähennyksen toteuttamiseksi. Vähennys jouduttaisiin kohdistamaan henkilöstömenoihin, koska kaikki muut säästökohteet on jo käytetty aiemman YTneuvotteluprosessin aikana. Lisäys vuoden 2012 määrärahoihin on yhteensä euroa. Vuokrien indeksikorotukset Toimitilavuokrien indeksikorotuksiin tarvitaan määrärahojen lisäys. Kaikkiin toimitilavuokriin tulee arviolta 2,5 %:n suuruinen indeksikorotus, joka on yhteensä ,14 euroa. Lisäys vuoden 2012 määrärahoihin on euroa. Sturenkadun uusien toimitilojen aiheuttama vuokrien lisäys Osa Museoviraston toiminnoista siirtyi vuoden 2011 aikana Sturenkatu 2a:han valmistuneisiin arkisto-, kirjasto- ja asiakaspalvelutiloihin. Museoviraston muut toiminnot siirtyvät mennessä kokonaan Kulttuuritalolle (Sturenkatu 4) valmistuviin tiloihin. Uusista toimitiloista johtuva vuokrien lisäys on euroa verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Kansallismuseon hallinnan siirto Vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen mukaisesti Museovirasto siirsi Kansallismuseon Senaatti-kiinteistöjen hallintaan ja siirtyi vuokralaiseksi. Vuokraus alkoi Kansallismuseon hallinnan siirrosta 7/2012 johtuva vuokrien lisäys on euroa vuonna 2013 verrattuna vuoteen Nettolisäys vuoden 2012 talousarvioon verrattuna yhteensä euroa. 8

9 Kansallismuseon maanalaiset huoltotilat Kansallismuseon uudet maanalaiset vastaanotto- ja huoltotilat valmistuvat kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen vuokraus alkaa lukien ja tästä aiheutuva vuokrien lisäys on euroa. Toisen vaiheen vuokraus alkaa lukien ja tästä johtuva vuokrien lisäys on euroa. Nettolisäys vuoden 2012 talousarvioon verrattuna yhteensä euroa. Ostopalvelujen ja energian hinnankorotukset Museoviraston hallinnassa ja käytössä oleva rakennuskanta on kulttuurihistoriallisesti arvokasta kansallisomaisuutta. Museoiden, kartanoiden ja linnojen välttämättömät korjaus-, tietoliikenne-, vartiointi-, sähkö-, lämmitys- ja muut ylläpitokulut kasvavat vuosittain noin 4%. Kiinteistöjen ostopalveluiden kustannusten nousun aiheuttama lisäys on euroa ja kiinteistöjen energiakustannusten ja muiden menojen nousun aiheuttama lisäys on euroa. Kiinteistömenojen kasvun edellyttämä lisäys vuoden 2012 määrärahoihin on yhteensä euroa. Muuttokustannukset Sturenkatu 4 toimitilojen peruskorjauksen valmistuttua muutetaan Museoviraston Nervanderinkadulla olevat toiminnot Kulttuuritalolle. Muutettavana on vielä myös arkisto- ja kokoelma-aineistoa merkittävästi. Määrärahatarve fyysisen muuton järjestämiseksi on yhteensä euroa. Arkeologisten kokoelmien sijainti kahdessa eri toimipisteessä yli puolentoista vuoden ajan on vaikuttanut siihen, ettei henkilökunnalla ole asiakaspalvelun ohessa ollut mahdollisuutta panostaa kivikauden kokoelmien muuttovalmisteluihin. Muuton yhteydessä on välttämätöntä inventoida kokoelmat, uusia osa säilytyslaatikoista ja merkitä uudet sijaintipaikat kokoelmanhallintajärjestelmään. Määräaikaisen työvoiman tarve on 2 x 6 kk, lisäksi tarvikekuluja, yhteensä Kansallismuseo varautuu toimintahäiriöihin, jotka johtuvat maanalaisten huoltoja yhteystilojen rakentamisesta museon tontin alle. Konservointilaitoksen toiminta on väliaikaisesti hajasijoitettu 3 eri paikkaan Nervanderinkadulla, Kansallismuseon Häkälä-rakennuksessa ja Kansallismuseon päätiloissa. Paluu konservointilaitokseen ajoittuu vuoden 2013 alkuun. Määrärahatarve on euroa. Nettolisäys vuodeksi 2013 on yhteensä euroa 9

10 Tietojärjestelmien käyttöönoton kustannukset ja sähköiset palvelut Museoviraston sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään ja ylläpidetään toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Sähköiset palvelut ovat tärkeä osa Museoviraston toiminnan tehostamista ja palvelujen saattamista muiden viranomaisten, tutkijoiden ja kansalaisten saataville. Sähköisten palvelujen ja itseasioinnin avulla asiakkaille avataan yhä suurempi osa Museoviraston tietovarannoista. Kieku-tietojärjestelmän valmistelu alkaa Museovirastossa vuoden 2013 alkupuoliskolla ja tuotantokäyttöön siirrytään vuoden 2014 aikana. Lisäksi valmistaudutaan valtion IT-palvelukeskuksen tuottaman VY-verkon, Virtu-luottamusverkoston sekä valtion yhteisen viestintäratkaisun käyttöönottoon Dokumenttien ja asianhallintajärjestelmän (SALAMA) ja tilaustenhallintajärjestelmän (TILHA) käyttöön ja niihin liittyvien prosessien toiminnan kehittämiseen suunnataan resursseja. Näin toiminnan tuottavuutta saadaan parannettua. Parannetaan suojelukohdetietojen ja paikkatietojen saavutettavuutta, järjestelmien yhteensopivuutta ja rajapintoja kehittämällä. Kirjasto jatkaa verkkotietoaineistojen tarjoamista. Museovirasto valtion kiinteistöhaltijavirastona on velvollinen ylläpitämään hallussaan olevia kiinteistöjä koskevaa kiinteistörekisteriä. Tällä hetkellä viraston käytössä oleva rekisteri on sekä teknisesti että sisällöiltään vanhentunut. Kiinteistöjen hallintajärjestelmähanke on tarkoituksenmukaista käynnistää sen jälkeen, kun valtion kiinteistönhallinnan tulevat ratkaisut on tehty valtion kiinteistöstrategian ja VAKUKI-työryhmän mietinnön perusteella suunnittelukauden loppupuolella. Tietojärjestelmien käyttöönoton kustannuksiin ja sähköisiin palveluihin tarvitaan euron määrärahalisäys vuoden 2012 määrärahoihin verrattuna Palkkausjärjestelmän uudistaminen Museoviraston palkkausjärjestelmän henkilökohtaista palkanosaa koskeva mallisopimuksen mukainen uudistettu palkkausjärjestelmäsopimus tuli voimaan Tällä sopimuksella katettiin 45,35 % kullekin tulevasta uudistetusta henkilökohtaisesta palkanosasta. Toinen vaihe, eli 54,65 % jäi rahoittamatta. Sen rahoitus jää kiinni tulevien vuosien palkkaratkaisuista. Vastaavissa tilanteissa on siirtymäkauden rahoitukseen saatu ylimääräistä rahaa. Lisäys vuoden 2012 määrärahoihin on euroa. 10

11 Kulttuuriympäristön viranomaispalveluiden turvaaminen Museoviraston arkeologisten kenttäpalveluiden toimintakyky on turvattava pienten yksityisten rakennushankkeiden yhteydessä virkatyönä toteutettavien arkeologisten kenttätöiden osalta, jottei yksityishenkilöiden rakennustoiminta vaikeutuisi. Toiminnan on oltava ennakoivaa ja suunnitelmallista, riittävästi resursoitua sekä muinaisjäännöstyypeittäin ja maantieteellisesti mahdollisimman kattavaa. Myös virkatyönä tehtävät meriarkeologiset kenttätyöt kuten hylkyilmoituksiin ja kajoamistapauksiin liittyvät tarkastussukellukset on turvattava osana vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun ja seurannan prosessia. Museoviraston henkilöstön määrän vähentäminen estää myös kahden muun suojelutoiminnan välttämättömiin edellytyksiin kuuluvan työn tekemisen. Ensimmäinen on rekisterityö, siis alueita ja kohteita koskeva tiedon lisääminen ja olevan tiedon täydentäminen ja parantaminen. Rekistereiden laatu ja kattavuus on olennaista kaikille maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvässä toiminnassa. Rekistereiden kattavuus ja laatu on myös kiinteistönomistajien oikeusturvan ja hyvän hallinnon edellytys. Toinen on suojelun kehittämishankkeet, työkalujen kehittäminen. Erityisiä tarpeita ovat sotien jälkeisen rakennetun ympäristön suojelun ja hallitun korjaamisen tieto- ja osaamispohjan vahvistaminen sekä arkeologiseen toimintaan liittyvän opas- ja ohjeaineiston tuottaminen. Lisäystä vuoden 2012 määrärahoihin on euroa. Journalistisen kuva-arkiston perustaminen Museoviraston yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa valmistelema Journalistinen kuva-arkisto perustetaan Museoviraston kuvakokoelmien yhteyteen ja sille varataan toimintamäärärahat sekä asianmukaiset tilat. JOKAarkistoyksikkö toimii kansallisena lehdistöä ja mediaa varten tuotetun valokuvaaineiston arkistoijana ja keskusorganisaationa. Määrärahan lisäystarve euroa Asiakaspalvelun turvaaminen kirjastossa ja arkistoissa Kirjaston ja arkistojen asiakas- ja tietopalveluja uudistetaan osaston yhteisen palvelukonseptin mukaisesti. Kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta kehitetään. Kirjastopalvelujen tuottavuutta nostetaan itsepalvelua lisäämällä. Asiakasmääriä pyritään kasvattamaan, jolloin suoritemäärät, mm. lainat kasvavat. Näin toiminnan vaikuttavuus myös lisääntyy. Edellytyksenä on kirjastokokoelman ja elektronisten aineistojen kartuttaminen, Museoviraston tärkeimpien julkaisujen sidottaminen avokokoelmaan sekä uusien tietopalvelukokonaisuuksien toteutta- 11

12 minen ja tiedotus- ja markkinointimateriaalin teettäminen. Jotta palveluja ja vaikuttavuutta voitaisiin kehittää, tarvitaan lisäystä euroa. Kuva-arkiston asiakaspalvelua parannetaan jatkamalla kokoelmien digitointia ja kannustamalla kuvakokoelmat.fi -palvelun käyttöön. Verkkosovelluksen ansiosta vapautuvilla resursseilla voidaan asiakaspalvelussa keskittyä erityisen vaativiin asiakkaisiin. Jotta digitointi olisi mahdollisimman tehokasta, tarvitaan lisäystä euroa. Määrärahatarve yhteensä euroa Suomen kansallismuseon näyttelytoiminta Suomen kansallismuseon näyttelytoiminta noudattaa vuoteen 2017 ulottuvaa näyttelyohjelmaa. Museot valmistautuvat erityisesti Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan viettämiseen. Kansallismuseo huomioi myös oman, vuodelle 2016 ajoittuvan satavuotisjuhlansa. Merkittävä osa näyttelysuunnittelua on pitkäaikaisten tai hankekohtaisten sponsorikontaktien luominen. Pitkäjänteinen näyttelysuunnittelu ja yhteistyösopimusten solmiminen edellyttää näyttelytoiminnan talouden turvaamista vuosittain talousarviossa. Suomen kansallismuseolta puuttuu näyttelymääräraha. Määrärahan lisäystarve euroa. Suomen merimuseon toiminta Merikeskus Vellamon kävijämäärä pyritään vakiinnuttamaan noin asiakkaaseen vuodessa. Museovirasto on käynnistänyt yhdessä Kotkan kaupungin kanssa ja Sitran rahoituksella hankkeen, jonka tavoitteena on löytää Merikeskus Vellamoon taloudellisesti ja toiminnallisesti tuottava johtamis- ja toimintamalli. Hankkeen pilotointi käynnistetään vuoden 2012 aikana ja sen tuloksia tullaan toteuttamaan jo vuoden 2013 aikana. Merikeskus Vellamon kehittäminen edellyttää panostusta vetovoimaisiin määräaikaisiin näyttelyihin ja monipuoliseen ohjelmatoimintaan sekä kokouspalvelu-, myynti- ja markkinointitehtävien resursointia, joka tapahtuu yhteistyössä Vellamon toimijoiden kanssa. Merikeskus Vellamon näyttelyohjelmassa tavoitellaan kansainvälistä näyttelyvaihtoa erityisesti Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan maiden merimuseoiden välillä. Määrärahan lisäystarve euroa 12

13 Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) ja 52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) Avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapitoa tai parantamista varten, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja korjaamiseen, maailmanperintösopimuksen ja Haagin yleissopimuksen 1954 mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan, muinaisjäännösalueiden maisemanhoitotukeen ja museoiden valtionavustuksiin sekä kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen Momenteille myönnetään euroa. Selvitysosat: Määrärahaa saa käyttää: Rakennussuojelulain (60/1985) nojalla suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, kunnossapitoon ja parantamiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen euroa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämis- ja korjausavustuksiin euroa. Avustusten maksamiseen maailmanperintösopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä rakentamiseen liittyvien arkeologisten tutkimusten suorittamiseen, sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviin toimenpiteisiin yhteensä euroa. Muinaisjäännösten maisemanhoitotukeen euroa. Museoiden valtionavustuksiin euroa Kulttuuriperinteen tallentamisen ja tutkimisen tukemiseen euroa Määrärahaesitys euroa 13

14 Esityksen perustelut: Entistämisavustukset ja avustukset maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan Avustuksilla jatketaan ja vahvistetaan ohjelmallista kansallisen kulttuuriperinnön turvaamista. Valtion taloudellisen tuen avulla voidaan tuloksellisesti vaikuttaa maamme arvokkaimman rakennusperinnön säilymiseen, edistää rakennusten asianmukaista korjaamista sekä tukea 2010 voimaan tulleen lain rakennusperinnön suojelusta toimeenpanoa. Museoviraston entistämisavustuksiin liittyvä asiantuntijavalvonta hyödyttää myös rakennusten omistajia. Käsityövaltaisella restauroinnilla on työllistävä vaikutus. Maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan on vuoden 2012 talousarviossa varattu yhteensä euroa. Osa rahoituksesta osoitetaan maailmanperintökohteilla sijaitsevien kohteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen velvoitteiden aktiivinen toteuttaminen osana yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (suojeltavien kohteiden turvaamisen edistäminen) edellyttää 2012 lausunnoille saatavan kohdeluettelon vakiinnuttamista sekä pysyvää tukea luettelossa olevien kohteiden turvaamisedellytysten parantamiseen. Muinaisjäännösten maisemanhoitotuki Muinaisjäännösten hoidolla parannetaan kulttuuriperintökohteiden säilymistä ympäristössään ja lisätään kulttuuriympäristön arvostusta. Hoidetuilla kohteilla voi olla lisäksi merkittävä virkistys-, opetus- ja nähtävyyskäyttö. Museoviraston omien resurssien rajallisuuden vuoksi kannustetaan ja sitoutetaan kohteiden hoitoon alueellisia toimijoita. Kansalaisten aktiivisuutta muinaisjäännösten hoidossa ovat rajoittaneet erityisesti hoidon kustannukset. Muinaisjäännösten hoidon kannustamiseksi koko maassa esitetään myönnettäväksi muinaisjäännösten hoitotukea. Hoitotukea myönnetään maanomistajille korvauksena heidän maallaan olevien muinaisjäännösten hoidosta aiheutuvista kustannuksista sekä hoidon suunnittelun että toteuttamisen osalta. Tuettavat toimet voivat liittyä esimerkiksi alueen raivaamiseen, laiduntamiseen, kävijäinfrastruktuurin rakentamiseen ja muinaisjäännöksen rakenteiden tukemiseen. Tuki suunnataan niiden kohteiden hoitoon, jotka jäävät muiden tukijärjestelmien avulla toteutettavan kulttuuriympäristön hoidon ulkopuolelle. 14

15 Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Selvitysosa: Kaluston hankinta käsittää Museoviraston uusien toimitilojen toisen vaiheen kalustuksen ja varustuksen sekä toisen vaiheen muuton aiheuttaman tietoteknisen infrastruktuurin uudistuksen, Suomen kansallismuseon maanalaisten tilojen kalustuksen ja varustuksen sekä Kansallismuseon ja muiden museoiden kalustuksen, Museoviraston asiakaspalvelutilojen kalustuksen, autojen ja kulkuvälineiden uusimisen ja muita kone- ja laitehankintoja. Määrärahaesitys Lisäystä v nähden euroa euroa Esityksen perustelut: Museoviraston uusien toimitilojen kalustus ja varustus Museovirasto ja allekirjoittivat joulukuussa 2008 vuokrasopimuksen viraston uusista toimitiloista. Vuokrasopimukseen sisältyy Kotitalousopettajaopiston rakennus Sturenkatu 2A:ssa, Kulttuuritalon toimistosiipi, Maanalaiset kokoelma- ja arkistotilat sekä yhdyskäytävä Sturenkatu 2A:n ja Sturenkatu 4:n välillä. Vuokrattavat tilat ovat pinta-alaltaan yhteensä m2. Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2010 lopulla valmistuivat Sturenkatu 2 A ja maanalaiset kokoelma- ja arkistotilat sekä yhdyskäytävä. Muutto tiloihin ja tilojen vuokraus alkoi Rakentamisen toisessa vaiheessa vuoden 2013 alussa valmistuvat Museovirastolle Sturenkatu 4:n tilat. Toisessa vaiheessa valmistuvien tilojen sisustamisen, turvajärjestelmien rakentamisen sekä kalusteiden, varusteiden ja laitteiden hankintojen loppuun saattamiseen esitetään yhteensä euroa. Kansallismuseon maanalaisten tilojen kalustus ja varustus Maanalaisten tilojen turvajärjestelmiin, irtovaruste- ja kalustekustannuksiin tarvitaan vuonna 2013 alustavan arvion mukaan noin euroa. Arvio perustuu kesällä 2011 tehtyyn kustannuslaskentaan. Kalustettava ala on n. 900 m2. 15

16 Muuton aiheuttama tietoteknisen infrastruktuurin uudistus Museoviraston muuttoon liittyy joukko tietotekniseen infrastruktuuriin liittyviä välttämättömiä muutos- ja kehitystoimia. Näitä ovat koko työasemien, oheislaitteiden ja palvelinten muutto, asiakaspalvelulaitteistojen hankinta sekä tietoliikenteen kokonaisuudistus. Näillä ratkaisuilla luodaan pohja kaikelle Museoviraston sisäiselle ja ulkoiselle palvelutarjonnalle. Tietoteknisen infrastruktuurin uudistamiseen esitetään euroa. Suomen kansallismuseon kalustus (Kansallismuseo ja muut museot) Suomen kansallismuseon ja sen alaisten museoiden näyttelyvarustuksen sekä niiden suunnittelumenojen maksamiseen tarvitaan vuosittain määrärahaa noin euroa. Kansallismuseon hallinnan siirryttyä Senaatti-kiinteistöille sovitaan alla esitettävien hankkeiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Näin ollen alla esitettyjä kustannuksia ei ole otettu huomioon määrärahan lisäyksenä kalustomomentille. Perusnäyttelyt Kansallismuseon perusnäyttelyiden esineturvallisuutta lisätään näyttelyrakenteita uusimalla ja teknisiä turvajärjestelyjä lisäämällä. Tarve johtuu tuottavuusvähennysten takia vähentyneestä vartiointihenkilökunnasta, mutta myös näyttelyrakenteiden vanhentumisesta ja kulumisesta. Lisäksi uusitaan valaistusta energiaa säästävimmillä laitteilla. (TTS s. 22) Arvioitu kustannus rakenteiden osalta on vähintään euroa ja teknisten ratkaisujen osalta n euroa. Henkilökunnan työtilojen kunnostus ja parannus Kansallismuseon peruskorjauksen yhteydessä välttämättömän tavarahissin rakentaminen vähensi käytettävissä olevia työtiloja. Osa henkilökunnasta joutuu toimimaan yhteisessä arkisto- ja kirjastotilassa. Varsinkin asiakaspalvelua suorittavien työn tuloksellisuuden kannalta on tärkeää parantaa työtiloja jakamalla yhteistila lasiseinäkkeillä äänieristyksen ja työrauhan saamiseksi. Lisää työtilaa saadaan myös muuttamalla kolmannen kerroksen varastotilaa työtilaksi (Kulttuurien museon henkilökunta). (TTS s.22) Arvioitu kustannus tilojen parantamiseksi lasiseinillä on euroa ja varastotilojen muuttamiseksi toimistotiloiksi sekä tilan valmiiksi kalustamiseksi euroa. Kansallismuseon tilojen uudelleenjärjestelyt toiminnan tehostamiseksi Museokaupan siirto kahvilakerrokseen ( euroa) ja tietokeskuksen muuttaminen näyttelytiloiksi ( euroa) aiheuttavat kustannuksia arviolta euroa. 16

17 Suomen kansallismuseon kalustamiseen esitetään yhteensä euroa. Asiakaspalvelutilojen kalustus (ravintolat, kahvilat, keittiöt, myymälät) Asiakaspalvelutilojen kalustamiseen esitetään euroa. Autot ja kulkuvälineet Autoihin ja kulkuvälineisiin esitetään euroa. Muita kone- ja laitehankintoja Kiinteistöjen turvajärjestelmiin sekä koneisiin ja laitteisiin, ICT -laitteisiin ja varustukseen ja toimintavarustukseen tarvitaan vuosittain euroa. 17

18 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) Museoviraston perusparannukset, kunnossapito ja pienehköt rakennushankkeet sekä museolaivojen korjaustyöt Momentille myönnetään euroa. Määrärahaesitys Lisäystä v nähden euroa euroa Esityksen perustelut: Valtion kiinteistönhaltijavirastona Museovirasto on vastannut hallinnassaan olevien yli 400 kansallisesti merkittävän rakennuksen perusparannuksista ja muista pienistä rakennushankkeista. Puuttuvien resurssien ja kiinteistöjen määrän tasapainottamiseksi Museovirasto on käynnistänyt kiinteistöstrategian määrittelemisen vuonna Sen jatkotyöskentelynä on vuonna 2011 laadittu jako viraston toiminnan kannalta strategisiin ja ei-strategisiin kiinteistöihin. Luopumalla ei-strategisista kiinteistöistä voidaan pienellä investointimäärärahan nostolla saada aikaiseksi tasapainotilanne ja korjausvelan vähittäinen supistuminen. Museovirastolla on valtion kiinteistöyksikkönä ja restauroinnin asiantuntijana velvollisuus toimia näkyvänä keulakuvana valtion tavasta vaalia hallussaan olevaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta kansallisomaisuutta. Kulttuurihistoriallisen ja taloudellisen arvon lisäksi näillä kiinteistöillä on huomattava matkailullinen ja työllistävä merkitys. Museoviraston hallinnoima muinaisjäännös- ja kiinteistökanta muodostaa huomattavan kulttuuriperintö- ja nähtävyysverkoston. Rakennusteknisistä korjauksista merkittävimmän kuluerän muodostavat kattojen ja vedeneristeiden korjaukset, jotta rakennusten säilyminen voidaan turvata. Kävijä- ja esineturvallisuuden kohentaminen teknisin järjestelmin on välttämätöntä. Museoiden ja nähtävyyskohteiden toiminnan turvaamiseksi toteutetaan kohteissa käyttäjiä palvelevia kehittämishankkeita: uusia wc-, kahvila- ja näyttelytiloja sekä henkilökunnan sosiaalitiloja. 18

19 Tärkeänä painopistealueena on museoiden ja linnojen saavutettavuutta parantavat hankkeet. Vuonna 2013 toteutetaan Olavinlinnan esteettömän reitin suunnittelu. Linnojen korjausta, käytettävyyttä ja saavutettavuutta palvelevien kehittämistarpeiden osuus investointimomentin rahoitustarpeesta on jatkuvasti huomattava. Korjaustyöt ovat käynnissä kaikissa kolmessa keskiaikaisessa linnassa. Olavinlinnan muurinkorjausrahoituksen tarve on vielä usean vuoden ajan n euroa vuodessa. Lisäksi vuotavien tykkitasanteiden ja kuparikatteiden korjaamiseen tarvitaan euroa vuodessa. Työt joudutaan oopperajuhlien vuoksi tekemään kalliina talvityönä. Turun linnassa on toteutettava jo suunniteltu uusi palo-osastointi. Uutena hankkeena käynnistetään Raaseporin linnanraunion restaurointi. Se on viraston hallinnassa olevista rauniolinnoista huonokuntoisin. Muurinkorjaushankkeen lisäksi käynnistetään yhteistyöhankkeena kunnan kanssa opastuskeskuksen suunnittelu. Museokohteiden rakennuttamisessa tärkein hanke on Seurasaaren uusi museokeskus. Iisalmen pappilan muutostyö kahvilaksi ja kävijäkeskukseksi sisältää myös näyttely- ja työpajakäyttöön tarkoitetun uudisrakennuksen. Museoviraston kiinteistöiden teknisten järjestelmien vuosikorjaustarpeisiin on varattava vähintään euron osuus investointimomentin rahoituksesta. Museoviraston hallussa olevista museokiinteistöistä on laadittava rakennushistoriaselvitykset tulevan pitkän aikavälin korjaushuollon pohjaksi. Suomen merimuseon näyttelyyn oleellisesti kuuluvien museolaivojen Tarmon ja Kemin ylläpito vaatii jatkuvaa huoltoa ja kunnostusta, joista aiheutuu määrärahatarvetta. Suomen merimuseon museoaluksiin kuuluvan jäänmurtaja Tarmon telakoinnin kustannukset selvitetään vuonna Työministeriön investointiperusteinen rahoitus on muodostanut lisäresurssin Museovirastolle, joka on oman rahoitusosuutensa avulla voinut toteuttaa useita yhteistyöhankkeita, joilla on ollut merkittäviä seurausvaikutuksia tutkimuksen ja kulttuurimatkailun aloilla. Tämä rahoitusmuoto on vuonna 2011 supistunut niin merkittävästi, että virasto ei enää jatkossa voi vastata muiden omistamien linnoitusten ja muiden historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten restaurointihankkeista. Investointimäärärahan tarve vuodelle 2013 on euroa (budjetti 2012: euroa). 19

20 Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa on aiemmin saanut käyttää muinaismuistolain (295/63) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja lain nojalla suoritettavien korjausten maksamiseen. Talousarvioon 2012 on tarkoitukseen varattu euroa. Momentin perustelua esitetään laajennettavaksi siten, että momenttia voidaan käyttää muinaismuistolain perusteella yksityisen rakennuttajan vastuulla olevien tutkimuskustannusten osittaiseen kattamiseen tilanteissa, joissa tutkimuskustannukset nousevat selvästi kohtuuttomiksi. Tällaisia tilanteita esiintyy tietyin edellytyksin kaikenikäisten muinaisjäännösten yhteydessä, mutta viime aikoina erityisesti kaupunkiarkeologisissa kohteissa. Määrärahaa ei voi käyttää valtion, kuntien tai valtion ja kuntien liikelaitosten tai kokonaan niiden omistamien yhtiöiden hankkeissa. Määrärahaesitys Lisäystä v nähden euroa euroa 20

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.20. Museoviraston tilavuokramenot 9 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52.

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2012 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset 15 29.80.70. Kaluston hankinta 18 29.80.75. Toimitilojen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS Sisältö VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS Momentit 29.80. 04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)... 3 20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset 14 29.80.70. Kaluston hankinta 18 29.80.75. Toimitilojen

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset 11 29.80.70. Kaluston hankinta 15 29.80.75. Toimitilojen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS Sisältö VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS Momentit 29.80. 04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)... 3 20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA OHJAAVAT SEURAAVAT PERIAATTEET Yhteistyö ja yhteistoiminnallisuus

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. Valtuudet

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 Tarkistettu 6.11.2012 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014-2017... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO...

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2013-2015... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO... 9 4. KULTTUURIYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Museoiden digitointiavustus

Museoiden digitointiavustus Museoiden digitointiavustus Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö tilaisuus 1.6.2010 Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018 Ehdotus Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus 2 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset 3 2.1. Kokoelmat ja kohteet 3 2.2. Sisällöntuotanto

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 75 000

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 2 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 4 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2012-2015... 6 3. SISÄISET PALVELUT JA KIINTEISTÖT... 9 4.

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS

MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS 2 Museoviraston toiminta-ajatus Museovirasto on valtakunnallinen palvelu- ja asiantuntijavirasto, joka edistää aineellisen kulttuuriperinnön vaalimista ja säilyttämistä

Lisätiedot

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS 18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS Helsinki 2004 29.88 Arkistolaitos 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014. Tarkistettu 19.12.2011

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014. Tarkistettu 19.12.2011 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014 Tarkistettu 19.12.2011 Museoviraston organisaatio 1.5.2011 alkaen 2 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 3 060 000 euroa.

Lisätiedot

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Sirpa Kantola-Pakkanen Hallitusohjelmat Säädökset Ohjaus OKM strategiat ja ohjelmat Maakuntasuunnitelmat

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö Elina Anttila 14.2.2012 Elina Anttila museo 2015 Mitä museo 2015 on? Museoiden yhteishanke, jossa kartoitetaan museoiden kokoelmahallinnan prosesseja,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta KULTTUURILLA ON KESKEINEN ASEMA yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Museokeskuksen toimintasuunnitelma

Museokeskuksen toimintasuunnitelma Kuopion kaupunki Suunnitelma 1 (6) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 21.3.2017 Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2017-2020 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista,

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Finna-konsortion toimintaperiaatteet

Finna-konsortion toimintaperiaatteet 1 (6) Finna-konsortion Finna-konsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään näitä toimintaperiaatteita. Tarkemmin Finnan käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä

Lisätiedot

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA Sopijapuolet: Museovirasto ja Helsingin kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot