VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS"

Transkriptio

1 VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS

2 Sisältö VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS Momentit Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Museoviraston kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen

3 MUSEOVIRASTO Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Selvitysosa: Museovirasto on aineellisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Se kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa. Museovirasto tarjoaa laajalle yleisölle korkeatasoisia näyttely- ja yleisöpalveluja Kansallismuseon kohteissa. Museoviraston toiminnan ja talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat olleet mittavia ja henkilöresurssien määrä on laskenut kriittiselle rajalle. Henkilötyövuosien määrä on laskenut vuoden htv:stä vuoden ,5 htv:een. Mikäli talousarviokehys pysyy nykyisellä tasolla tai alenee edelleen, Museovirasto joutuu luopumaan joistakin lakisääteisistä tehtävistä ja valitsemaan painopisteet niin, että vain osa keskeisimmistä kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen liittyvistä tehtävistä voidaan hoitaa. Toiminnan joustavuuden ja taloudellisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että Kansallismuseon talousarviota ei enää vahvisteta erillisenä määrärahana. Vuonna 2016 on toteutumassa tilasuunnitelma Museoviraston kokoelmien säilyttämisen ja käytettävyyden turvaamiseksi. Kokoelma- ja konservointikeskuksen tilat otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Tiloihin siirretään ensin konservointitoiminta sekä porrastetusti useissa eri paikoissa hajasijoitettuna olevat kokoelmat. Konservointilaitoksen muutto ja kokoelmien siirto edellyttää lisärahoitusta vuosina Kokoelma- ja konservointikeskusyhteistyöhön pyritään saamaan mukaan myös Helsingin seudun muita museoita. Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin ja keskitytään valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kysymyksiin. Kehittämistyön tärkeänä lähtökohtana on kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma (2015). Viranomaistoiminnassa pyritään ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen toimintaan sekä kohtuullisiin käsittelyaikoihin. Lisäksi keskitytään ohjelmallisen suojelupolitiikan sekä museosektorin yhteistyön ja toimintakulttuurin kehittämiseen, sidosryhmätyön ja kumppanuuksien vahvistamiseen sekä opas- ja ohjeaineistojen tuottamiseen. Sisältöteemoja ovat uudempi rakennusperintö sekä arkeologisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön määrittely ja tunnistaminen. Museovirasto panostaa kulttuuriympäristötiedon saamiseen mahdollisimman avoimeksi ja vuorovaikutteiseksi sekä rajapintojen luomiseen yhteistyötahojen ja sidosryhmien järjestelmiin. Tämän ohella pyrkimyksenä on rekisteritiedon laadun ja kattavuuden kohentaminen. 3

4 Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälisen toiminnan keskeisin tehtävä on osallistuminen Unescon maailmanperintökomitean työskentelyyn, huolehtia aineettoman kulttuuriperintösopimuksen toimeenpanosta sekä osallistua Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifioinnin valmisteluun. Museovirasto varautuu myös Haagin sopimuksen kohteiden suojeluun ja turvaamiseen. Maailmanperintöstrategian toimeenpano on tulevien vuosien keskeinen kansainvälisten sopimusten toteuttamiseen liittyvä tehtävä. Toiminta Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyössä jatkuu. Lisääntyneet kansainväliset tehtävät edellyttävät myös niiden resursointia yhden henkilötyövuoden verran. Museotoiminnassa resursseja keskitetään näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseen tulorahoituksen vahvistamiseksi. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalvelujen palvelutasoa kehitetään. Museovirasto luo aikaisempaa parempia tutkimusedellytyksiä ja kehittää tutkimusyhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Suomen kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan strategiansa mukaisesti, yhteistyössä muiden museoiden kanssa. Museon kohteissa järjestettävät näyttelyt, palvelut ja yleisötoiminta syventävät väestön ymmärrystä omasta historiastaan ja kulttuuristaan osana maailman kulttuuriperintöä. Vaikuttavuuden lisäämiseksi museokohteita kehitetään myös matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina ja vaihtoehtoisina vapaa-ajan ympäristöinä. Kansallismuseon itsenäisyyden juhlavuoden päähanke on perusnäyttelyn uudistaminen. Uudistus toteutetaan vuosina ja se juhlistaa myös Kansallismuseon 100-vuotisjuhlaa Uudessa perusnäyttelyssä kansalliskokoelman aarteet sekä Suomen valtiollinen historia tuodaan esille ajankohtaisella, vaikuttavaa asiakaskokemusta ja vuorovaikutusta palvelevalla tavalla. Sen rinnalle museon piharakennukseen tuleva Kulttuurien museon perusnäyttely korostaa kansallisen kulttuuriperinnön monikulttuurisia ulottuvuuksia ja globaalia viitekehystä. Kulttuurien museon näyttelyn lisärahoitustarve tulee painottumaan vuoteen Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen edellyttää toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyä lisärahoitusta. Kansallismuseon kehittämisessä keskeinen tavoite on maanalaisen, arkkitehtuuriltaan modernin vaihtuvien näyttelyiden tilan rakentaminen, päärakennuksen asiakaspalvelutilojen, ravintolapalvelujen, museokaupan ja oheistoimintatilojen asiakaslähtöinen sijoittaminen. Kansallismuseo -rakennuksen pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmaan kuuluu myös sisäpihan kattaminen. Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla. 4

5 Tunnusluku toteutuma toteutuma tavoite Tuotokset ja laadunhallinta Museoviraston verkkopalveluiden käyttöaika, t * Lausuntojen käsittelyaika, pv Tutkimuslupa-asioiden käsittelyaika, pv * Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä, kpl * Toiminnallinen tehokkuus Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,58 2,44 2,5 Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,87 3,05 2,6 Henkisten voimavarojen hallinta Työtyytyväisyysindeksi 3,46 3,56 3,55 Henkilötyövuodet (htv) * Seurattu vuodesta 2014 alkaen Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)* 2016 TAE Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot * Tarkempi erittely liitteessä Museoviraston nettomäärärahan kasvu on yhteensä euroa määräraha euroa 2015 määräraha euroa 5

6 Määrärahojen lisäykset Määrärahojen lisäysehdotuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. Vuokrien indeksikorotukset toimintamenomomentilla Toimitilavuokrien indeksikorotuksiin tarvitaan määrärahojen lisäys. Kaikkiin toimitilavuokriin tulee arviolta 2 %:n suuruinen indeksikorotus, joka on yhteensä euroa. Lisäys verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. Ostopalvelujen ja energian hinnankorotukset Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin esitetään toimintamenomomentille lisäystä yhteensä euroa. Tilapalvelu-, sähkö- ja energiakustannukset tulevat nousemaan noin 4 % vuodessa. Tilapalvelut sisältävät siivouksen, vartioinnin, ympäristönhoidon (Seurasaari), hälytysjärjestelmät sekä muuttopalvelut. Lisäys verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. Kokoelma- ja konservointikeskus Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2015 I lisätalousarviossa Museovirastolle 2,2 miljoonan euron vuokravaltuuden kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokriin vuodesta 2016 alkaen. Vuoden 2015 talousarviossa on 1,0 miljoonan määräraha ja vuoden 2015 I lisätalousarviossa on myönnetty euron lisämääräraha eli yhteensä 1,1 miljoonaa euroa kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokriin vuonna Kokoelma- ja konservointikeskuksen toteuttaminen edellyttää, että vuoden 2016 talousarvioon myönnetään 1,1 lisämääräraha eli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Lisäksi momentille esitetään lisäystä kokoelma- ja konservointikeskuksen sähkökustannuksiin euroa ja tilojen puhtaanapitokustannuksiin ja turvallisuuskustannuksiin yhteensä euroa. Lisäystä verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. 6

7 Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen Kansallismuseo on vahvasti uudistumassa. Uudistuminen merkitsee sekä organisaatiorakenteen ja toimintatapojen muutoksia että uusia strategisia linjauksia ja ajankohtaista, vetovoimaista yleisohjelmaa. Tilahanke tuo lähivuosina Kansallismuseon päärakennuksen pihapiiriin myös Kulttuurien museon, jossa Kansallismuseon ainutlaatuisiin vieraiden kulttuurien kokoelmiin perustuvat näyttelyt muodostavat hedelmällisen dialogin päärakennuksen perusnäyttelyn kanssa. Lähivuosien suunnitelmiin kuuluu lisäksi maanalaisen näyttelytilan rakentaminen, jossa moderni arkkitehtuuri ja tekniikka mahdollistavat laajojen, kansainvälisten näyttelyiden tuomisen Suomeen. Kansallismuseon päärakennuksen nykyinen perusnäyttely on valmistunut vuonna 2000, ja on sekä sisällöllisiltä näkökulmiltaan että tekniseltä ja visuaaliselta toteutukseltaan vanhentunut. Itsenäisyyden juhlavuotta viettävä Suomi ansaitsee ja tarvitsee puhuttelevan, vuorovaikutteisen kohtaamispaikan, jossa historia kasvattaa ymmärrystä tämän päivän Suomesta ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Perusnäyttelyn uudistaminen on Kansallismuseon itsenäisyyden juhlavuoden päähanke. Näyttelyn tulee antaa helposti avautuva mutta samalla monimuotoinen kuva valtiollisen Suomen kehittymisestä ja identiteetistä. Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen edellyttää määrärahan lisäystä vuodelle 2016 yhteensä euroa toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kulttuurien museon perusnäyttelyn perustamiskustannukset ajoittuvat vuoteen Kokoelmien ja konservointitoimintojen siirto kokoelmakeskukseen Museoviraston kokoelmakeskus Vantaalla valmistuu arvioidun aikataulun mukaan vuoden 2016 alkupuolella. Tiloihin muutetaan ensin Kansallismuseon piharakennukseen nyt sijoitetut konservointitoiminnot, jotta piharakennus voidaan mahdollisimman pian avata yleisöille Kulttuurien museona. Tavoitteena on avata Kulttuurien museo osana itsenäisyyden 100. juhlavuoden tapahtumia vuoden 2017 lopulla. Myös kokoelmien siirto uuteen kokoelmakeskukseen käynnistyy vuoden 2016 keväällä. Siirtoaikataulun mukaisesti tiloihin siirretään ensin eri puolilla hajasijoituksessa olevat kokoelmakokonaisuudet, mm. Kumbukumbu-museon Kansallismuseoon siirtynyt kokoelma ja kokoelmaesineistö niistä Senaatti-kiinteistöjen hallintaan luovutetuista kohteista, joissa Museovirasto ei enää ole käyttäjänä. Myös journalistisen kuva-arkiston JOKAn kokoelmat siirretään kokoelmakeskukseen vuonna Museoviraston kokoelmien ja Kansallismuseon konservointitoimintojen muutot kokoelmakeskukseen edellyttävät määrärahan lisäystä vuodelle 2016 yhteensä euroa toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Arkeologisten löytöjen käsittely Metallinetsintäharrastus ja sitä myötä Museovirastoon tulevien arkeologisten löytöjen määrä on moninkertaistunut viime vuosina. Muista maista saadun vertailutiedon perusteella ilmiö on pysyvä tai ainakin hyvin pitkäaikainen. Vastaavasti löytöjen käsittely ja niiden saaminen tutkimuksen käyttöön on viivästynyt henkilötyövoiman puutteen vuoksi. Jotta löytöjen käsittelyajat saataisiin kohtuullisiksi, tarvitaan yhden henkilötyövuoden lisäys arkeologisten löytöjen käsittelyyn. Lisäystä verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa (1 htv). 7

8 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmien kehittäminen Kulttuuriympäristötiedon saamiseen mahdollisimman avoimeksi toteutetaan Kulttuuriympäristötiedot kartalla -projekti. Projektissa toteutetaan uudistettu paikkatieto- ja karttapohjainen Museoviraston tietovarantojen palvelu, johon avataan myös kansalaisille mahdollisuus tuottaa ja lisätä kulttuuriympäristöä koskevaa tietoa. Lisäystä verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. Palkkausjärjestelmän uudistaminen Museovirasto otti käyttöön uusimuotoisen palkkausjärjestelmän ensimmäisten valtion virastojen joukossa vuonna Henkilökohtaista suoritusta ei tuolloin kytketty laskennallisesti yhteen henkilökohtaisen euromääräisen palkanosan kanssa. Valtionhallinnon palkkausjärjestelmien harmonisointi edellytti kuitenkin laskennallisen yhteyden luomista ja muutos toteutettiin lukien. Uudistetun henkilökohtaisen palkanosan kustannusvaikutus oli 7,2 %. Ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen käytettiin vuosien 2008 ja 2009 virastoerät, yhteensä 3,3 %. Lisäksi sovittiin, että vaiheittaisen toteutuksen rahoitukseen käytetään virastoerät yhteensä 3,9 prosentin määrään saakka. Vuoden 2014 virastoerän jälkeen jäljellä olevan vekselin määrä on 1,57 %. Museoviraston poikkeuksellinen tilanne edellyttää erityistoimia tuloksellisen toiminnan ja henkilöstön toimintakyvyn turvaamiseksi. Siirtymäkauden päättäminen ja ns. vekselin kattaminen nopeutetulla aikataululla erillisen määrärahan turvin tukee tehokasta toimintakulttuuria ja henkilöstön hyvinvointia ja vaikuttaa myös viraston palkkatasoon, joka on 13 prosenttia valtionhallinnon keskimääräisen tason alapuolella. Siirtymäkauden päättämisellä voidaan myös merkittävästi tehostaa palkkausjärjestelmän ylläpidosta aiheutuvia tehtäviä, joita lisää siirtymäkauden vähennyksen toteuttaminen Kiekuun Palkeisiin tehtävillä erillisillä palvelupyynnöillä. Lisäys vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. Kansainvälisen toiminnan koordinointi (1 htv) Kansainvälisten tehtävien hoito edellyttää viraston toimintakyvyn vahvistamista kansainvälisten asioiden koordinoinnissa. Museovirasto esittää 1 htv:n pysyvää resurssilisäystä vuodesta 2016 lähtien, jotta lisääntyneet kansainväliset tehtävät voidaan hoitaa tuloksekkaasti ja vaikuttavasti. Lisäys vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. 8

9 Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin. Selvitysosa: Museoviraston kiinteistöt on siirretty lukien Metsähallitukselle ja Senaatti-kiinteistöille. Museovirasto toimii Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena osassa siirretyistä kiinteistöistä, jotka ovat kulttuuri- ja nähtävyyskohteita. Määrärahojen lisäykset Vuokrien indeksikorotukset momentille Vuokriin tulee arviolta 2 %:n indeksikorotus. Kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden indeksikorotuksiin esitetään momentille euroa. Vuokravaikutus investoinneista indeksikorotuksineen Lisäksi museoiden palvelutason parantamisesta johtuvia vuokravaikutteisia kustannuksia varten esitetään momentille euron vuosittaista lisäystä. Kotkaniemen kiinteistö Kotkaniemen kiinteistöä ei ole luokiteltu valtiolle strategiseksi kulttuuri- ja nähtävyyskiinteistöksi. Kiinteistöllä on kuitenkin huomattavaa paikallista merkitystä identiteetin ja matkailun kannalta. Tämän vuoksi on valtiolle kokonaistaloudellisesti edullisinta siirtää kohde museokiinteistönä valtion vuokrajärjestelmän piiriin. Vuokrajärjestelmän kautta kohteen säilyminen, kunnossapito ja avoinnapito pystytään turvaamaan. Kohteen kokonaisvuokra sisältäen pääomavuokran ja ylläpitovuokran on (alv 0 %) euroa vuodessa. Momentille esitetään tämän johdosta euron vuosittaista lisäystä. 9

10 Olavinlinnan katsomo ja katosrakenteen vuokramenot Suunnittelukaudella on tarpeen uusia katos, katsomorakenteet sekä uusia katoksen teräsrakenteita. Olavinlinnan katsomo ja katosrakenteen pystytys siirretään vuoden 2015 jälkeen Senaattikiinteistöjen vastuulle ja pystytyksestä tehdään vuokrasopimus Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen välillä. Olavinlinnan katsomo ja katosrakenteen vuokramenoihin esitetään momentille yhteensä euroa. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin tarkoitetun määrärahan kasvu on yhteensä euroa. Määrärahaesitys 2016 määräraha euroa euroa 10

11 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) Momenteille myönnetään euroa. Selvitysosat: Määrärahaa saa käyttää: Rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, kunnossapitoon ja parantamiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen euroa. muinaisjäännösalueiden hoitotukiin euroa. Tukea voidaan kohdentaa myös valtion omistamiin muinaisjäännöksiin kohdistuvaan, saavutettavuutta kohentavaan yhdistysten/yhteisöjen toimintaan. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämis- ja korjausavustuksiin euroa. Avustusten maksamiseen maailmanperintösopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä rakentamiseen liittyvien arkeologisten tutkimusten suorittamiseen, sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviin toimenpiteisiin yhteensä euroa. Museoiden valtionavustuksiin euroa Kulttuuriperinteen tallentamisen ja tutkimisen tukemiseen euroa Määrärahaesitys 2016 Määräraha 2014* euroa euroa * Vuoden 2015 määräraha ei ole vielä kokonaisuudessaan tiedossa laatimishetkellä 11

12 Esityksen perustelut: Avustuksilla jatketaan ja vahvistetaan ohjelmallista kansallisen kulttuuriperinnön turvaamista. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, kunnossapitoon ja parantamiseen tarkoitetut, ns. entistämisavustukset Valtion taloudellisen tuen avulla voidaan tuloksellisesti vaikuttaa maamme arvokkaimman rakennusperinnön säilymiseen, edistää rakennusten asianmukaista korjaamista sekä toteuttaa vuonna 2010 voimaan tullutta lakia rakennusperinnön suojelusta. Museoviraston entistämisavustuksiin liittyvä asiantuntijavalvonta hyödyttää myös rakennusten omistajia, erityisesti ohjauksen muokkaus opasaineistoiksi ja käytännön tueksi. Käsityövaltaisella restauroinnilla on työllistävä vaikutus. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja korjaamiseen Alusten korjaus- ja entistämisavustuksilla tuetaan myös niiden vaatiman infrastruktuurin, kuten telakoiden kunnossapitoa sekä tärkeimpien vapaa-ajan klassikkoalusten (purje- ja moottoriveneet) entistämishankkeita. Maailmanperintösopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan Maailmanperintösopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan oli käytettävissä vuonna 2014 yhteensä euroa. Summan korottaminen euroon vuonna 2016 sopisi hyvin maailmanperintökomitean jäsenyyteen. Avustukset osoitetaan maailmanperintökohteilla sijaitsevien kohteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Muinaisjäännösten hoitotuki Muinaisjäännösten hoidolla parannetaan kulttuuriperintökohteiden säilymistä ympäristössään ja lisätään kulttuuriympäristön arvostusta. Hoidetuilla kohteilla on merkittävä virkistys-, opetus- ja nähtävyyskäyttö. Hoitotukea myönnetään maanomistajille korvauksena heidän maallaan olevien muinaisjäännösten hoidosta aiheutuvista kustannuksista sekä hoidon suunnittelun että toteuttamisen osalta. Tuettavat toimet voivat liittyä esimerkiksi alueen raivaamiseen, laiduntamiseen, kävijäinfrastruktuurin rakentamiseen ja muinaisjäännöksen rakenteiden tukemiseen. Tuki suunnataan niiden kohteiden hoitoon, jotka jäävät muiden tukijärjestelmien avulla toteutettavan kulttuuriympäristön hoidon ulkopuolelle. Tukea voidaan myöntää myös valtion omistamiin kohteisiin (kuten hylkyihin) liittyvään toimintaan. 12

13 Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Momentin perustelua esitetään laajennettavaksi siten, että määrärahaa saisi käyttää myös kaluston ja laitteiden leasing-hankintoihin. Esityksen perustelut: Museoviraston TTS:n mukaisiin hankintoihin tarvitaan määrärahaa. Lisäksi kiinteistöjen hallinnansiirron toteuduttua mm. kiinteistöjen turvajärjestelmät jäivät käyttäjän vastuulle. Vuonna 2016 valmistuva Kokoelma- ja konservointikeskus vaatii oman kalustamisen. Kalustamisen lisäksi vuokralaisen tulee huolehtia kohteen kulunvalvonta- ja turvajärjestelmistä. Tästä aiheutuvat kulut ovat euroa. Turvajärjestelmien ylläpitoon ja päivityksiin varaudutaan museokohteiden osalta eurolla. Viraston toimistokalusteiden tason ylläpitämiseen esitetään momentille euroa. Kansallismuseon kävijämäärät ovat kasvussa, ja museon vaikuttavuutta lisää myös tilojen käyttö kokous-, seminaari- ja tapahtumatarkoituksiin. Kansallismuseon tavoitteena on olla matalan kynnyksen kohtauspaikka, jossa museon omien kulttuuriperintöpalveluiden käyttöä tukevat laadukkaat ja modernit kahvila-, neuvottelu- ja monitoimitilat. Yleisöjen osallistuminen ja vuorovaikutteisuus kulttuuriperintötyössä edellyttävät toimivia työpajatiloja, joita museolla nykytilanteessa ei ole. Kansallismuseon yleisötilojen kalustamisesta aiheutuvat kustannukset ovat euroa. Määrärahaesitys 2016 Määräraha euroa euroa 13

14 Museoviraston kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) Momentti ehdotetaan lisättäväksi talousarvioon. Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää Museoviraston kokoelmahankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen ja arkeologisten löytöjen lunastamiseen. Selvitysosa: Momentilta kartutetaan Suomen kansalliskokoelmaa. Hankintoja tehdään kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin esine- ja kuvakokoelmiin. Momentilta maksetaan myös Museoviraston lunastamien arkeologisten löytöjen lunastusmaksut. Uutta kokoelmamomenttia ehdotetaan lisättäväksi talousarvioon, jotta varmistettaisiin strategian mukainen kokoelman kartuttaminen. Erillinen momentti lisää myös läpinäkyvyyttä rahoitukseen, kun voidaan budjetoida kokoelmahankintoihin tarkoitettu määräraha omalle momentilleen. 14

15 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää perusparannuksiin, kunnossapitoon, pienehköihin rakennushankkeisiin sekä museolaivojen korjaustöihin. Esityksen perustelut: Museovirasto vastaa hallinnassaan olevan rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän Seurasaaren ulkomuseoalueen rakennuskokoelman hoidosta, rakennuskonservoinnista ja siihen liittyvän osaamisen esittelystä ja oppilaitosyhteistyöstä. Museovirasto on valtion strategisten linna-, museoja nähtävyyskohteiden päävuokralainen ja vastaa pienehköistä, käyttäjän ja yleisön tarpeita palvelevien muutos- ja korjaustöiden toteuttamisesta. Museovirastolla on restauroinnin asiantuntijana velvollisuus toimia näkyvänä keulakuvana valtion tavasta vaalia käytössään ja hallussaan olevaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta kansallisomaisuutta. Kulttuurihistoriallisen ja taloudellisen arvon lisäksi näillä kiinteistöillä on huomattava matkailullinen ja työllistävä merkitys. Merkittävän kuluerän muodostavat Seurasaaren yhdeksänkymmenen rakennuksen korjaukset. Lisäksi Seurasaaren kävijä- ja esineturvallisuuden parantaminen on välttämätöntä. Seurasaaressa jatketaan systemaattista rakennusten dokumentointia ja käynnissä oleviin hankkeisiin liittyvien rakennushistoriaselvitysten ja restaurointiraporttien laatimista. Seurasaaressa jatkuu uuden museokeskuksen ja siihen kuuluvan Iisalmen pappilan restaurointi- ja uudisrakennushanke. Hankkeeseen on varattu vuosille , mikä kattaa pappilan restauroinnin, uudisrakennuksen ja piha-alueen kunnostamisen. Uudisrakennus valmistuu vuoden 2015 lopussa ja pappilan restaurointi jatkuu vuoden 2016 syksyyn asti. Valtion strategisten museo- ja nähtävyyskohteiden toiminnan turvaamiseksi toteutetaan niissä käyttäjiä palvelevia kehittämishankkeita kuten lipunmyynti- ja museomyymälärakenteita. Hankkeisiin liittyy tutkimusta ja dokumentointia sekä loppuraportointi. Tärkeänä painopistealueena ovat kohteiden saavutettavuutta parantavat hankkeet. Erityisesti linnojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta kehitetään yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Olavinlinnassa jatketaan toimenpiteitä esteettömän liikkumisen mahdollistamiseksi linnan keskeisissä osissa. 15

16 Valtion strategisten linna-, museo-, museoalus- ja nähtävyyskohteiden säilymisen ja oikeaoppisen hoidon takaamiseksi kehitetään tutkimus- ja dokumentointimenetelmiä, joista keskeisenä mm. linnojen muurikorjauksissa hyödynnettävät stratigrafiakartoitukset. Linnojen muurikorjauksiin liittyvät kartoitukset ja materiaalitutkimukset vakiinnutetaan osaksi hankkeisiin liittyvää tutkimustyötä. Louhisaaren kartanossa jatketaan kattomaalausten tutkimushanketta yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja Metropolian kanssa. Investointimomentilta on tarkoitettu maksettavaksi myös kansallisesti merkittäviksi arvotettujen museolaivojen (jäänmurtaja Tarmo, majakkalaiva Kemi, luotsikutterit) ja Kansallismuseon yhteensä yli 100 pienempää vesikulkuneuvoa käsittävän kokoelman jatkuvat kunnostus- ja restaurointityöt. Tähän on vuosittain varattava euroa. Museojäänmurtaja Tarmon kunto on osoittautunut tutkimuksissa huomattavasti arvioitua huonommaksi. Alus vaatii välittömän telakoinnin. Hankkeen tarkoituksena on pitää kansalliskokoelmaan kuuluva alus varusteluineen kunnossa ja yleisön saavutettavissa. Aluksella on merkittävä rooli Suomen itsenäistymisen historiassa ja projekti halutaan saada valmiiksi vuodeksi Telakoitumiskustannukset korjauksineen ja museoesineitten siirtoineen ovat yhteensä euroa. Momentille ehdotetaan kertaluonteisena lisäyksenä euroa vuodelle Määrärahaesitys 2016 Määräraha euroa euroa 16

17 Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Momentin perustelua esitetään selvennettävän siten, että siinä mainittaisiin mahdollisuus käyttää määrärahaa muinaismuistolain perusteella yksityisen rakennuttajan vastuulla olevien tutkimuskustannusten osittaiseen kattamiseen tilanteissa, joissa tutkimuskustannukset nousevat huomattavan korkeiksi. Määrärahaa ei voi käyttää valtion, kuntien tai valtion ja kuntien liikelaitosten tai kokonaan niiden omistamien yhtiöiden hankkeissa. Määrärahaesitys 2016 Määräraha euroa euroa 17

18 MUISTIO Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen Kulttuuriperinnön digitointi ja tietojärjestelmien kehittäminen Hallitusohjelman ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti julkisen sektorin digitaalisen tietoaineiston saavutettavuutta parannetaan ja edistetään sen uudelleenkäyttöä. Museoviraston kannalta keskeisiä asioita tietovarastojen avaamisessa ovat esine- ja kuvakokoelmien metatietojen ja aineiston keskeisten osien digitointi, kulttuuriympäristöaineistojen ja arkistojen digitointi ja sellaisten tietojärjestelmien kehittäminen, että aineistojen automaattinen lataaminen mahdollistuu. Näiden toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan erillistä tähän tarkoitukseen suunnattua rahoitusta. Museovirasto pystyy normaalin suunnittelu-, laadunvalvonta ja tilakapasiteetin puitteissa pitämään samanaikaisesti yllä vuositasolla kahta esine- ja kuvakokoelmia koskevaa digitointihanketta ja yhtä kulttuuriympäristöaineistojen digitointihanketta. Digitointihankkeiden vuosikustannus on yhteensä Kokoelmanhallinta- ja kulttuuriympäristöjärjestelmien rajapintojen kehittäminen digitaaliseen pitkäaikaissäilytysjärjestelmään sekä kulttuuriympäristöaineistojärjestelmien rajapinnat Finnaan. Näiden hankkeiden kustannusvaikutus on yhteensä Museovirasto johtaa yhdessä Suomen kansallisgallerian ja Museoliiton kanssa Museo 2015-hanketta, jonka tavoitteena on luoda koko museokentälle yhteiset käytännöt ja taloudellisesti kestävät ratkaisut kokoelmien luettelointia, hallintaa sekä avointa ja helppoa käytettävyyttä varten. Hankkeen myötä toteutetaan museokentän edellytysten mukaisesti vaiheittain siirtymä yhtenäiseen kokoelmahallinnan tietojärjestelmään. Tämän hankkeen kulu vuodelle 2016 on

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.20. Museoviraston tilavuokramenot 9 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52.

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. Valtuudet

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Museoiden digitointiavustus

Museoiden digitointiavustus Museoiden digitointiavustus Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö tilaisuus 1.6.2010 Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS SISÄLLYS 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA OHJAAVAT SEURAAVAT PERIAATTEET Yhteistyö ja yhteistoiminnallisuus

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset 11 29.80.70. Kaluston hankinta 15 29.80.75. Toimitilojen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Lisäys

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään 37 616 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 366 871 000 euroa. Vuonna 2015 uusia rahoituspäätöksiä saa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16 16.2.2016 67 Asianro 2338/10.03.02/2014 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Tiivistelmä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura haluaa esittää seuraavan lausunnon

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE - JA VOIMAVARAT VUODELLE 1. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille

Lisätiedot

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014 2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

Talousarvioesitys 2016. 30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka S e l v i t y s o s a : Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla tuetaan työvoiman osaamisen kehittämistä, yritysten kansainvälistymistä ja kasvua, alkavaa

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 413 000

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. Momentin perusteluja

Lisätiedot