VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS"

Transkriptio

1 VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS

2 Sisältö VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS Momentit Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Museoviraston kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen

3 MUSEOVIRASTO Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Selvitysosa: Museovirasto on aineellisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Se kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa. Museovirasto tarjoaa laajalle yleisölle korkeatasoisia näyttely- ja yleisöpalveluja Kansallismuseon kohteissa. Museoviraston toiminnan ja talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat olleet mittavia ja henkilöresurssien määrä on laskenut kriittiselle rajalle. Henkilötyövuosien määrä on laskenut vuoden htv:stä vuoden ,5 htv:een. Mikäli talousarviokehys pysyy nykyisellä tasolla tai alenee edelleen, Museovirasto joutuu luopumaan joistakin lakisääteisistä tehtävistä ja valitsemaan painopisteet niin, että vain osa keskeisimmistä kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen liittyvistä tehtävistä voidaan hoitaa. Toiminnan joustavuuden ja taloudellisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että Kansallismuseon talousarviota ei enää vahvisteta erillisenä määrärahana. Vuonna 2016 on toteutumassa tilasuunnitelma Museoviraston kokoelmien säilyttämisen ja käytettävyyden turvaamiseksi. Kokoelma- ja konservointikeskuksen tilat otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Tiloihin siirretään ensin konservointitoiminta sekä porrastetusti useissa eri paikoissa hajasijoitettuna olevat kokoelmat. Konservointilaitoksen muutto ja kokoelmien siirto edellyttää lisärahoitusta vuosina Kokoelma- ja konservointikeskusyhteistyöhön pyritään saamaan mukaan myös Helsingin seudun muita museoita. Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin ja keskitytään valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kysymyksiin. Kehittämistyön tärkeänä lähtökohtana on kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma (2015). Viranomaistoiminnassa pyritään ennakoivaan ja vuorovaikutteiseen toimintaan sekä kohtuullisiin käsittelyaikoihin. Lisäksi keskitytään ohjelmallisen suojelupolitiikan sekä museosektorin yhteistyön ja toimintakulttuurin kehittämiseen, sidosryhmätyön ja kumppanuuksien vahvistamiseen sekä opas- ja ohjeaineistojen tuottamiseen. Sisältöteemoja ovat uudempi rakennusperintö sekä arkeologisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön määrittely ja tunnistaminen. Museovirasto panostaa kulttuuriympäristötiedon saamiseen mahdollisimman avoimeksi ja vuorovaikutteiseksi sekä rajapintojen luomiseen yhteistyötahojen ja sidosryhmien järjestelmiin. Tämän ohella pyrkimyksenä on rekisteritiedon laadun ja kattavuuden kohentaminen. 3

4 Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälisen toiminnan keskeisin tehtävä on osallistuminen Unescon maailmanperintökomitean työskentelyyn, huolehtia aineettoman kulttuuriperintösopimuksen toimeenpanosta sekä osallistua Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifioinnin valmisteluun. Museovirasto varautuu myös Haagin sopimuksen kohteiden suojeluun ja turvaamiseen. Maailmanperintöstrategian toimeenpano on tulevien vuosien keskeinen kansainvälisten sopimusten toteuttamiseen liittyvä tehtävä. Toiminta Itämeren alueen kulttuuriperintöyhteistyössä jatkuu. Lisääntyneet kansainväliset tehtävät edellyttävät myös niiden resursointia yhden henkilötyövuoden verran. Museotoiminnassa resursseja keskitetään näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseen tulorahoituksen vahvistamiseksi. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalvelujen palvelutasoa kehitetään. Museovirasto luo aikaisempaa parempia tutkimusedellytyksiä ja kehittää tutkimusyhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Suomen kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan strategiansa mukaisesti, yhteistyössä muiden museoiden kanssa. Museon kohteissa järjestettävät näyttelyt, palvelut ja yleisötoiminta syventävät väestön ymmärrystä omasta historiastaan ja kulttuuristaan osana maailman kulttuuriperintöä. Vaikuttavuuden lisäämiseksi museokohteita kehitetään myös matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina ja vaihtoehtoisina vapaa-ajan ympäristöinä. Kansallismuseon itsenäisyyden juhlavuoden päähanke on perusnäyttelyn uudistaminen. Uudistus toteutetaan vuosina ja se juhlistaa myös Kansallismuseon 100-vuotisjuhlaa Uudessa perusnäyttelyssä kansalliskokoelman aarteet sekä Suomen valtiollinen historia tuodaan esille ajankohtaisella, vaikuttavaa asiakaskokemusta ja vuorovaikutusta palvelevalla tavalla. Sen rinnalle museon piharakennukseen tuleva Kulttuurien museon perusnäyttely korostaa kansallisen kulttuuriperinnön monikulttuurisia ulottuvuuksia ja globaalia viitekehystä. Kulttuurien museon näyttelyn lisärahoitustarve tulee painottumaan vuoteen Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen edellyttää toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyä lisärahoitusta. Kansallismuseon kehittämisessä keskeinen tavoite on maanalaisen, arkkitehtuuriltaan modernin vaihtuvien näyttelyiden tilan rakentaminen, päärakennuksen asiakaspalvelutilojen, ravintolapalvelujen, museokaupan ja oheistoimintatilojen asiakaslähtöinen sijoittaminen. Kansallismuseo -rakennuksen pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmaan kuuluu myös sisäpihan kattaminen. Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla. 4

5 Tunnusluku toteutuma toteutuma tavoite Tuotokset ja laadunhallinta Museoviraston verkkopalveluiden käyttöaika, t * Lausuntojen käsittelyaika, pv Tutkimuslupa-asioiden käsittelyaika, pv * Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä, kpl * Toiminnallinen tehokkuus Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,58 2,44 2,5 Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,87 3,05 2,6 Henkisten voimavarojen hallinta Työtyytyväisyysindeksi 3,46 3,56 3,55 Henkilötyövuodet (htv) * Seurattu vuodesta 2014 alkaen Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)* 2016 TAE Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot * Tarkempi erittely liitteessä Museoviraston nettomäärärahan kasvu on yhteensä euroa määräraha euroa 2015 määräraha euroa 5

6 Määrärahojen lisäykset Määrärahojen lisäysehdotuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. Vuokrien indeksikorotukset toimintamenomomentilla Toimitilavuokrien indeksikorotuksiin tarvitaan määrärahojen lisäys. Kaikkiin toimitilavuokriin tulee arviolta 2 %:n suuruinen indeksikorotus, joka on yhteensä euroa. Lisäys verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. Ostopalvelujen ja energian hinnankorotukset Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin esitetään toimintamenomomentille lisäystä yhteensä euroa. Tilapalvelu-, sähkö- ja energiakustannukset tulevat nousemaan noin 4 % vuodessa. Tilapalvelut sisältävät siivouksen, vartioinnin, ympäristönhoidon (Seurasaari), hälytysjärjestelmät sekä muuttopalvelut. Lisäys verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. Kokoelma- ja konservointikeskus Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2015 I lisätalousarviossa Museovirastolle 2,2 miljoonan euron vuokravaltuuden kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokriin vuodesta 2016 alkaen. Vuoden 2015 talousarviossa on 1,0 miljoonan määräraha ja vuoden 2015 I lisätalousarviossa on myönnetty euron lisämääräraha eli yhteensä 1,1 miljoonaa euroa kokoelma- ja konservointikeskuksen vuokriin vuonna Kokoelma- ja konservointikeskuksen toteuttaminen edellyttää, että vuoden 2016 talousarvioon myönnetään 1,1 lisämääräraha eli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Lisäksi momentille esitetään lisäystä kokoelma- ja konservointikeskuksen sähkökustannuksiin euroa ja tilojen puhtaanapitokustannuksiin ja turvallisuuskustannuksiin yhteensä euroa. Lisäystä verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. 6

7 Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen Kansallismuseo on vahvasti uudistumassa. Uudistuminen merkitsee sekä organisaatiorakenteen ja toimintatapojen muutoksia että uusia strategisia linjauksia ja ajankohtaista, vetovoimaista yleisohjelmaa. Tilahanke tuo lähivuosina Kansallismuseon päärakennuksen pihapiiriin myös Kulttuurien museon, jossa Kansallismuseon ainutlaatuisiin vieraiden kulttuurien kokoelmiin perustuvat näyttelyt muodostavat hedelmällisen dialogin päärakennuksen perusnäyttelyn kanssa. Lähivuosien suunnitelmiin kuuluu lisäksi maanalaisen näyttelytilan rakentaminen, jossa moderni arkkitehtuuri ja tekniikka mahdollistavat laajojen, kansainvälisten näyttelyiden tuomisen Suomeen. Kansallismuseon päärakennuksen nykyinen perusnäyttely on valmistunut vuonna 2000, ja on sekä sisällöllisiltä näkökulmiltaan että tekniseltä ja visuaaliselta toteutukseltaan vanhentunut. Itsenäisyyden juhlavuotta viettävä Suomi ansaitsee ja tarvitsee puhuttelevan, vuorovaikutteisen kohtaamispaikan, jossa historia kasvattaa ymmärrystä tämän päivän Suomesta ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Perusnäyttelyn uudistaminen on Kansallismuseon itsenäisyyden juhlavuoden päähanke. Näyttelyn tulee antaa helposti avautuva mutta samalla monimuotoinen kuva valtiollisen Suomen kehittymisestä ja identiteetistä. Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistaminen edellyttää määrärahan lisäystä vuodelle 2016 yhteensä euroa toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kulttuurien museon perusnäyttelyn perustamiskustannukset ajoittuvat vuoteen Kokoelmien ja konservointitoimintojen siirto kokoelmakeskukseen Museoviraston kokoelmakeskus Vantaalla valmistuu arvioidun aikataulun mukaan vuoden 2016 alkupuolella. Tiloihin muutetaan ensin Kansallismuseon piharakennukseen nyt sijoitetut konservointitoiminnot, jotta piharakennus voidaan mahdollisimman pian avata yleisöille Kulttuurien museona. Tavoitteena on avata Kulttuurien museo osana itsenäisyyden 100. juhlavuoden tapahtumia vuoden 2017 lopulla. Myös kokoelmien siirto uuteen kokoelmakeskukseen käynnistyy vuoden 2016 keväällä. Siirtoaikataulun mukaisesti tiloihin siirretään ensin eri puolilla hajasijoituksessa olevat kokoelmakokonaisuudet, mm. Kumbukumbu-museon Kansallismuseoon siirtynyt kokoelma ja kokoelmaesineistö niistä Senaatti-kiinteistöjen hallintaan luovutetuista kohteista, joissa Museovirasto ei enää ole käyttäjänä. Myös journalistisen kuva-arkiston JOKAn kokoelmat siirretään kokoelmakeskukseen vuonna Museoviraston kokoelmien ja Kansallismuseon konservointitoimintojen muutot kokoelmakeskukseen edellyttävät määrärahan lisäystä vuodelle 2016 yhteensä euroa toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Arkeologisten löytöjen käsittely Metallinetsintäharrastus ja sitä myötä Museovirastoon tulevien arkeologisten löytöjen määrä on moninkertaistunut viime vuosina. Muista maista saadun vertailutiedon perusteella ilmiö on pysyvä tai ainakin hyvin pitkäaikainen. Vastaavasti löytöjen käsittely ja niiden saaminen tutkimuksen käyttöön on viivästynyt henkilötyövoiman puutteen vuoksi. Jotta löytöjen käsittelyajat saataisiin kohtuullisiksi, tarvitaan yhden henkilötyövuoden lisäys arkeologisten löytöjen käsittelyyn. Lisäystä verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa (1 htv). 7

8 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmien kehittäminen Kulttuuriympäristötiedon saamiseen mahdollisimman avoimeksi toteutetaan Kulttuuriympäristötiedot kartalla -projekti. Projektissa toteutetaan uudistettu paikkatieto- ja karttapohjainen Museoviraston tietovarantojen palvelu, johon avataan myös kansalaisille mahdollisuus tuottaa ja lisätä kulttuuriympäristöä koskevaa tietoa. Lisäystä verrattuna vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. Palkkausjärjestelmän uudistaminen Museovirasto otti käyttöön uusimuotoisen palkkausjärjestelmän ensimmäisten valtion virastojen joukossa vuonna Henkilökohtaista suoritusta ei tuolloin kytketty laskennallisesti yhteen henkilökohtaisen euromääräisen palkanosan kanssa. Valtionhallinnon palkkausjärjestelmien harmonisointi edellytti kuitenkin laskennallisen yhteyden luomista ja muutos toteutettiin lukien. Uudistetun henkilökohtaisen palkanosan kustannusvaikutus oli 7,2 %. Ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen käytettiin vuosien 2008 ja 2009 virastoerät, yhteensä 3,3 %. Lisäksi sovittiin, että vaiheittaisen toteutuksen rahoitukseen käytetään virastoerät yhteensä 3,9 prosentin määrään saakka. Vuoden 2014 virastoerän jälkeen jäljellä olevan vekselin määrä on 1,57 %. Museoviraston poikkeuksellinen tilanne edellyttää erityistoimia tuloksellisen toiminnan ja henkilöstön toimintakyvyn turvaamiseksi. Siirtymäkauden päättäminen ja ns. vekselin kattaminen nopeutetulla aikataululla erillisen määrärahan turvin tukee tehokasta toimintakulttuuria ja henkilöstön hyvinvointia ja vaikuttaa myös viraston palkkatasoon, joka on 13 prosenttia valtionhallinnon keskimääräisen tason alapuolella. Siirtymäkauden päättämisellä voidaan myös merkittävästi tehostaa palkkausjärjestelmän ylläpidosta aiheutuvia tehtäviä, joita lisää siirtymäkauden vähennyksen toteuttaminen Kiekuun Palkeisiin tehtävillä erillisillä palvelupyynnöillä. Lisäys vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. Kansainvälisen toiminnan koordinointi (1 htv) Kansainvälisten tehtävien hoito edellyttää viraston toimintakyvyn vahvistamista kansainvälisten asioiden koordinoinnissa. Museovirasto esittää 1 htv:n pysyvää resurssilisäystä vuodesta 2016 lähtien, jotta lisääntyneet kansainväliset tehtävät voidaan hoitaa tuloksekkaasti ja vaikuttavasti. Lisäys vuoden 2015 määrärahoihin on euroa. 8

9 Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin. Selvitysosa: Museoviraston kiinteistöt on siirretty lukien Metsähallitukselle ja Senaatti-kiinteistöille. Museovirasto toimii Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena osassa siirretyistä kiinteistöistä, jotka ovat kulttuuri- ja nähtävyyskohteita. Määrärahojen lisäykset Vuokrien indeksikorotukset momentille Vuokriin tulee arviolta 2 %:n indeksikorotus. Kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden indeksikorotuksiin esitetään momentille euroa. Vuokravaikutus investoinneista indeksikorotuksineen Lisäksi museoiden palvelutason parantamisesta johtuvia vuokravaikutteisia kustannuksia varten esitetään momentille euron vuosittaista lisäystä. Kotkaniemen kiinteistö Kotkaniemen kiinteistöä ei ole luokiteltu valtiolle strategiseksi kulttuuri- ja nähtävyyskiinteistöksi. Kiinteistöllä on kuitenkin huomattavaa paikallista merkitystä identiteetin ja matkailun kannalta. Tämän vuoksi on valtiolle kokonaistaloudellisesti edullisinta siirtää kohde museokiinteistönä valtion vuokrajärjestelmän piiriin. Vuokrajärjestelmän kautta kohteen säilyminen, kunnossapito ja avoinnapito pystytään turvaamaan. Kohteen kokonaisvuokra sisältäen pääomavuokran ja ylläpitovuokran on (alv 0 %) euroa vuodessa. Momentille esitetään tämän johdosta euron vuosittaista lisäystä. 9

10 Olavinlinnan katsomo ja katosrakenteen vuokramenot Suunnittelukaudella on tarpeen uusia katos, katsomorakenteet sekä uusia katoksen teräsrakenteita. Olavinlinnan katsomo ja katosrakenteen pystytys siirretään vuoden 2015 jälkeen Senaattikiinteistöjen vastuulle ja pystytyksestä tehdään vuokrasopimus Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen välillä. Olavinlinnan katsomo ja katosrakenteen vuokramenoihin esitetään momentille yhteensä euroa. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin tarkoitetun määrärahan kasvu on yhteensä euroa. Määrärahaesitys 2016 määräraha euroa euroa 10

11 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) Momenteille myönnetään euroa. Selvitysosat: Määrärahaa saa käyttää: Rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, kunnossapitoon ja parantamiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen euroa. muinaisjäännösalueiden hoitotukiin euroa. Tukea voidaan kohdentaa myös valtion omistamiin muinaisjäännöksiin kohdistuvaan, saavutettavuutta kohentavaan yhdistysten/yhteisöjen toimintaan. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämis- ja korjausavustuksiin euroa. Avustusten maksamiseen maailmanperintösopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä rakentamiseen liittyvien arkeologisten tutkimusten suorittamiseen, sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviin toimenpiteisiin yhteensä euroa. Museoiden valtionavustuksiin euroa Kulttuuriperinteen tallentamisen ja tutkimisen tukemiseen euroa Määrärahaesitys 2016 Määräraha 2014* euroa euroa * Vuoden 2015 määräraha ei ole vielä kokonaisuudessaan tiedossa laatimishetkellä 11

12 Esityksen perustelut: Avustuksilla jatketaan ja vahvistetaan ohjelmallista kansallisen kulttuuriperinnön turvaamista. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, kunnossapitoon ja parantamiseen tarkoitetut, ns. entistämisavustukset Valtion taloudellisen tuen avulla voidaan tuloksellisesti vaikuttaa maamme arvokkaimman rakennusperinnön säilymiseen, edistää rakennusten asianmukaista korjaamista sekä toteuttaa vuonna 2010 voimaan tullutta lakia rakennusperinnön suojelusta. Museoviraston entistämisavustuksiin liittyvä asiantuntijavalvonta hyödyttää myös rakennusten omistajia, erityisesti ohjauksen muokkaus opasaineistoiksi ja käytännön tueksi. Käsityövaltaisella restauroinnilla on työllistävä vaikutus. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja korjaamiseen Alusten korjaus- ja entistämisavustuksilla tuetaan myös niiden vaatiman infrastruktuurin, kuten telakoiden kunnossapitoa sekä tärkeimpien vapaa-ajan klassikkoalusten (purje- ja moottoriveneet) entistämishankkeita. Maailmanperintösopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan Maailmanperintösopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan oli käytettävissä vuonna 2014 yhteensä euroa. Summan korottaminen euroon vuonna 2016 sopisi hyvin maailmanperintökomitean jäsenyyteen. Avustukset osoitetaan maailmanperintökohteilla sijaitsevien kohteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Muinaisjäännösten hoitotuki Muinaisjäännösten hoidolla parannetaan kulttuuriperintökohteiden säilymistä ympäristössään ja lisätään kulttuuriympäristön arvostusta. Hoidetuilla kohteilla on merkittävä virkistys-, opetus- ja nähtävyyskäyttö. Hoitotukea myönnetään maanomistajille korvauksena heidän maallaan olevien muinaisjäännösten hoidosta aiheutuvista kustannuksista sekä hoidon suunnittelun että toteuttamisen osalta. Tuettavat toimet voivat liittyä esimerkiksi alueen raivaamiseen, laiduntamiseen, kävijäinfrastruktuurin rakentamiseen ja muinaisjäännöksen rakenteiden tukemiseen. Tuki suunnataan niiden kohteiden hoitoon, jotka jäävät muiden tukijärjestelmien avulla toteutettavan kulttuuriympäristön hoidon ulkopuolelle. Tukea voidaan myöntää myös valtion omistamiin kohteisiin (kuten hylkyihin) liittyvään toimintaan. 12

13 Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Momentin perustelua esitetään laajennettavaksi siten, että määrärahaa saisi käyttää myös kaluston ja laitteiden leasing-hankintoihin. Esityksen perustelut: Museoviraston TTS:n mukaisiin hankintoihin tarvitaan määrärahaa. Lisäksi kiinteistöjen hallinnansiirron toteuduttua mm. kiinteistöjen turvajärjestelmät jäivät käyttäjän vastuulle. Vuonna 2016 valmistuva Kokoelma- ja konservointikeskus vaatii oman kalustamisen. Kalustamisen lisäksi vuokralaisen tulee huolehtia kohteen kulunvalvonta- ja turvajärjestelmistä. Tästä aiheutuvat kulut ovat euroa. Turvajärjestelmien ylläpitoon ja päivityksiin varaudutaan museokohteiden osalta eurolla. Viraston toimistokalusteiden tason ylläpitämiseen esitetään momentille euroa. Kansallismuseon kävijämäärät ovat kasvussa, ja museon vaikuttavuutta lisää myös tilojen käyttö kokous-, seminaari- ja tapahtumatarkoituksiin. Kansallismuseon tavoitteena on olla matalan kynnyksen kohtauspaikka, jossa museon omien kulttuuriperintöpalveluiden käyttöä tukevat laadukkaat ja modernit kahvila-, neuvottelu- ja monitoimitilat. Yleisöjen osallistuminen ja vuorovaikutteisuus kulttuuriperintötyössä edellyttävät toimivia työpajatiloja, joita museolla nykytilanteessa ei ole. Kansallismuseon yleisötilojen kalustamisesta aiheutuvat kustannukset ovat euroa. Määrärahaesitys 2016 Määräraha euroa euroa 13

14 Museoviraston kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) Momentti ehdotetaan lisättäväksi talousarvioon. Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää Museoviraston kokoelmahankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen ja arkeologisten löytöjen lunastamiseen. Selvitysosa: Momentilta kartutetaan Suomen kansalliskokoelmaa. Hankintoja tehdään kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin esine- ja kuvakokoelmiin. Momentilta maksetaan myös Museoviraston lunastamien arkeologisten löytöjen lunastusmaksut. Uutta kokoelmamomenttia ehdotetaan lisättäväksi talousarvioon, jotta varmistettaisiin strategian mukainen kokoelman kartuttaminen. Erillinen momentti lisää myös läpinäkyvyyttä rahoitukseen, kun voidaan budjetoida kokoelmahankintoihin tarkoitettu määräraha omalle momentilleen. 14

15 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää perusparannuksiin, kunnossapitoon, pienehköihin rakennushankkeisiin sekä museolaivojen korjaustöihin. Esityksen perustelut: Museovirasto vastaa hallinnassaan olevan rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän Seurasaaren ulkomuseoalueen rakennuskokoelman hoidosta, rakennuskonservoinnista ja siihen liittyvän osaamisen esittelystä ja oppilaitosyhteistyöstä. Museovirasto on valtion strategisten linna-, museoja nähtävyyskohteiden päävuokralainen ja vastaa pienehköistä, käyttäjän ja yleisön tarpeita palvelevien muutos- ja korjaustöiden toteuttamisesta. Museovirastolla on restauroinnin asiantuntijana velvollisuus toimia näkyvänä keulakuvana valtion tavasta vaalia käytössään ja hallussaan olevaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta kansallisomaisuutta. Kulttuurihistoriallisen ja taloudellisen arvon lisäksi näillä kiinteistöillä on huomattava matkailullinen ja työllistävä merkitys. Merkittävän kuluerän muodostavat Seurasaaren yhdeksänkymmenen rakennuksen korjaukset. Lisäksi Seurasaaren kävijä- ja esineturvallisuuden parantaminen on välttämätöntä. Seurasaaressa jatketaan systemaattista rakennusten dokumentointia ja käynnissä oleviin hankkeisiin liittyvien rakennushistoriaselvitysten ja restaurointiraporttien laatimista. Seurasaaressa jatkuu uuden museokeskuksen ja siihen kuuluvan Iisalmen pappilan restaurointi- ja uudisrakennushanke. Hankkeeseen on varattu vuosille , mikä kattaa pappilan restauroinnin, uudisrakennuksen ja piha-alueen kunnostamisen. Uudisrakennus valmistuu vuoden 2015 lopussa ja pappilan restaurointi jatkuu vuoden 2016 syksyyn asti. Valtion strategisten museo- ja nähtävyyskohteiden toiminnan turvaamiseksi toteutetaan niissä käyttäjiä palvelevia kehittämishankkeita kuten lipunmyynti- ja museomyymälärakenteita. Hankkeisiin liittyy tutkimusta ja dokumentointia sekä loppuraportointi. Tärkeänä painopistealueena ovat kohteiden saavutettavuutta parantavat hankkeet. Erityisesti linnojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta kehitetään yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Olavinlinnassa jatketaan toimenpiteitä esteettömän liikkumisen mahdollistamiseksi linnan keskeisissä osissa. 15

16 Valtion strategisten linna-, museo-, museoalus- ja nähtävyyskohteiden säilymisen ja oikeaoppisen hoidon takaamiseksi kehitetään tutkimus- ja dokumentointimenetelmiä, joista keskeisenä mm. linnojen muurikorjauksissa hyödynnettävät stratigrafiakartoitukset. Linnojen muurikorjauksiin liittyvät kartoitukset ja materiaalitutkimukset vakiinnutetaan osaksi hankkeisiin liittyvää tutkimustyötä. Louhisaaren kartanossa jatketaan kattomaalausten tutkimushanketta yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja Metropolian kanssa. Investointimomentilta on tarkoitettu maksettavaksi myös kansallisesti merkittäviksi arvotettujen museolaivojen (jäänmurtaja Tarmo, majakkalaiva Kemi, luotsikutterit) ja Kansallismuseon yhteensä yli 100 pienempää vesikulkuneuvoa käsittävän kokoelman jatkuvat kunnostus- ja restaurointityöt. Tähän on vuosittain varattava euroa. Museojäänmurtaja Tarmon kunto on osoittautunut tutkimuksissa huomattavasti arvioitua huonommaksi. Alus vaatii välittömän telakoinnin. Hankkeen tarkoituksena on pitää kansalliskokoelmaan kuuluva alus varusteluineen kunnossa ja yleisön saavutettavissa. Aluksella on merkittävä rooli Suomen itsenäistymisen historiassa ja projekti halutaan saada valmiiksi vuodeksi Telakoitumiskustannukset korjauksineen ja museoesineitten siirtoineen ovat yhteensä euroa. Momentille ehdotetaan kertaluonteisena lisäyksenä euroa vuodelle Määrärahaesitys 2016 Määräraha euroa euroa 16

17 Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Momentin perustelua esitetään selvennettävän siten, että siinä mainittaisiin mahdollisuus käyttää määrärahaa muinaismuistolain perusteella yksityisen rakennuttajan vastuulla olevien tutkimuskustannusten osittaiseen kattamiseen tilanteissa, joissa tutkimuskustannukset nousevat huomattavan korkeiksi. Määrärahaa ei voi käyttää valtion, kuntien tai valtion ja kuntien liikelaitosten tai kokonaan niiden omistamien yhtiöiden hankkeissa. Määrärahaesitys 2016 Määräraha euroa euroa 17

18 MUISTIO Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen Kulttuuriperinnön digitointi ja tietojärjestelmien kehittäminen Hallitusohjelman ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti julkisen sektorin digitaalisen tietoaineiston saavutettavuutta parannetaan ja edistetään sen uudelleenkäyttöä. Museoviraston kannalta keskeisiä asioita tietovarastojen avaamisessa ovat esine- ja kuvakokoelmien metatietojen ja aineiston keskeisten osien digitointi, kulttuuriympäristöaineistojen ja arkistojen digitointi ja sellaisten tietojärjestelmien kehittäminen, että aineistojen automaattinen lataaminen mahdollistuu. Näiden toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan erillistä tähän tarkoitukseen suunnattua rahoitusta. Museovirasto pystyy normaalin suunnittelu-, laadunvalvonta ja tilakapasiteetin puitteissa pitämään samanaikaisesti yllä vuositasolla kahta esine- ja kuvakokoelmia koskevaa digitointihanketta ja yhtä kulttuuriympäristöaineistojen digitointihanketta. Digitointihankkeiden vuosikustannus on yhteensä Kokoelmanhallinta- ja kulttuuriympäristöjärjestelmien rajapintojen kehittäminen digitaaliseen pitkäaikaissäilytysjärjestelmään sekä kulttuuriympäristöaineistojärjestelmien rajapinnat Finnaan. Näiden hankkeiden kustannusvaikutus on yhteensä Museovirasto johtaa yhdessä Suomen kansallisgallerian ja Museoliiton kanssa Museo 2015-hanketta, jonka tavoitteena on luoda koko museokentälle yhteiset käytännöt ja taloudellisesti kestävät ratkaisut kokoelmien luettelointia, hallintaa sekä avointa ja helppoa käytettävyyttä varten. Hankkeen myötä toteutetaan museokentän edellytysten mukaisesti vaiheittain siirtymä yhtenäiseen kokoelmahallinnan tietojärjestelmään. Tämän hankkeen kulu vuodelle 2016 on

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 Tarkistettu 6.11.2012 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014-2017... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO...

Lisätiedot

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-15 Käsittelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 012 SISÄLTÖ 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 4 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 4 4 VALTION TAIDEMUSEON

Lisätiedot

Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset

Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset Työryhmän esitys kiinteistövarallisuuden hallinnan uudelleen järjestämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:3 Museoviraston

Lisätiedot

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VTM dnro 3/204/2012 VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 2 SISÄLTÖ TALOUSARVIOEHDOTUS 02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 3 72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen

Lisätiedot

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Museovirasto-selvityksen seurantaryhmän raportti ja kehittämisehdotukset Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 SLHK dnro 148/20/11 OKM dnro OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 Tulosneuvottelu opetus- ja

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 1 VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 Työryhmän toimeksianto... 4 2 Työryhmän työnsä pohjaksi asettamat

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viraston toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Museoviraston ohjeita ja oppaita 2 Toimittaja: Satu Savia Taitto: Oy Graaf Ab Julkaisija: Museo 2015 ja Museovirasto, Helsinki 2013 ISBN 978-951-616-234-1

Lisätiedot

5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 15 15 (1000 ) 16 LIITTEET 16 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2

5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 15 15 (1000 ) 16 LIITTEET 16 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 1 2 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS 4 Väestönkehitys 4 Rikollisuustilanne 4 Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen

Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen Valtiovarainministeriön asettama selvitystehtävä Pekka Pajakkala Tarja Tuomainen 31.5.2002 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2 VALTION TOIMITILAHALLINNAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Lusto Sarka työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriön

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 1/201/2005 2 SISÄLLYSLUETTELO OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 OPETUSHALLITUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Kansallinen maailmanperintöstrategia Nationell världsarvsstrategi 2015 2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 7 400 000

Lisätiedot