AS Servotekniikka Seminaariesityksen kirjallinen versio, mikrokontrollerit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS-74.3135 Servotekniikka Seminaariesityksen kirjallinen versio, mikrokontrollerit"

Transkriptio

1 AS Servotekniikka Seminaariesityksen kirjallinen versio, mikrokontrollerit Vesa Nikkilä 16. huhtikuuta 2012 Mikrokontrolleri on pieni tietokone, joka sisältää prosessorin eli CPU:n lisäksi ohjelmamuistia (yleensä flash tai ROM), RAM-muistia eli datamuistia ja IO-nastoja [1]. Lisäksi tärkeä ominaisuus mikrokontrollereissa on keskeytyksistä huolehtiva yksikkö. Tämä interrupt unit tarkkailee haluttuja toimintoja, jotka voivat antaa keskeytyssignaalin. Keskeytyssignaalin saatuaan mikrokontrolleri siirtyy suorittamaan ohjelmakoodia toisesta kohtaa, jossa keskeytys käsitellään. Keskeytys voi esimerkiksi olla käyttäjän näppäinpainallus. Toinen tärkeä ominaisuus useissa nykyisissä mikrokontrollereissa on ad-muunnin, joka siis muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi. Muunninta voidaan käyttää esimerkiksi haettaessa analoginen lämpötilasignaali anturilta. Signaali muutetaan digitaaliseksi ja prosessoidaan celsiusasteiksi. Mikrokontrollerien ja -prosessorien kehitys kulkee käsi kädessä. Ensimmäinen (yhden piirin) mikroprosessori oli Intelin julkaisema malli Intel 4004 [2]. Transistoreita, jotka oikeinohjelmoituina (ja järjestettynä) luovat halutun loogikan, tässä 4-bittisessä prosessorissa oli vain nykyään uusimmissa prosessoreissa voi taas olla jopa yli 500 miljoonaa transistoria [2]. Ensimmäinen laajalti menestynyt mikrokontrollerisarja oli Intelin MCS-48, jolla oli jo kaupallistakin käyttöä. Esimerkiksi varhainen pelikonsoli Magnavox Odyssey 2 käytti Intelin 8048-mikrokontrolleria. Mikrokontrollereiden kehityksessä mentiin suuri askel eteenpäin 90-luvulla, kun niissä otettiin käyttöön EEPROM (electronic erasable ROM). EEPROM mahdollistaa mikrokontrollerin yksinkertaisen ja nopean uudelleenohjelmoinnin. Lyhyen ajan sisällä tuli myös flash-muisti, joka vakiintunut mikrokontrollerin ohjelmamuistina [3]. Tunnettuja mikrokontrollereiden valmistajia ovat mm. Atmel, Microchip Technology ja Texas Instruments. Mikrokontrollereiden sovellusalueet Mikrokontrolleri tarjoaa sen ominaisuuksien ansiosta erinomaisen vaihtoehdon kompleksisen logiikan toteuttamiselle. Elektroniset järjestelmät, jotka tarvitsevat tietokoneohjausta on eräs mikrokontrollereiden tärkeimmistä sovellusalueista. Tällöin puhutaan sulautetuista järjestelmistä, jossa yhdistyvät siis jokin järjestelmä (mekaaninen ja/tai elektroninen) ja tie- 1

2 tokoneohjaus [4]. Klassisia esimerkkejä sulautetuista järjestelmistä ovat: digitaalinen rannekello, nykyaikainen radio, mp3-soitin sekä kaukosäädin. Yleensä sulautetuissa järjestelmissä ei ole käyttöjärjestelmää, jonka päällä itse ohjelma(t) pyörivät, mutta on myös mahdollista, että järjestelmässä on jokin yksinkertainen käyttöjärjestelmä; esimerkiksi puhelimista löytyy käyttöjärjestelmä. Mikrokontrolleria voidaan käyttää myös osana suurempaa järjestelmää. Mikrokontrolleri voi siis muodostaa jonkin järjestelmän osan kanssa alijärjestelmän, joka esimerkiksi abstraktoi hankalan säädön ylemmälle tasolle, josta sitä voidaan käyttää helposti. Kuvitellaan esimerkin vuoksi vaunu, jonka päälle on kiinnitetty yhdellä vapausasteella varsi. Systeemi muodostaa näin käänteisen heilurin. Mikrokontrollerin muodostama alijärjestelmä voisi tässä esimerkissä huolehtia siitä, että varsi ei pääse kaatumaan. Alijärjestelmä ottaisi syötteekseen halutun paikan vaunulle, minkä jälkeen alijärjestelmä ajaisi vaunu oikeaan paikkaan. Näin käyttäjän ei tarvitsisi huolehtia enää järjestelmää jatkokehittäessä, siitä mitä tapahtuu pinnan alla. Ja tämä tietenkin oli vain yksi äärettömistä esimerkeistä. Mikrokontrollerilla on mahdollista toteuttaa hyvinkin hienostuneita säätimiä. Useasti käytettyjen P, PD tai PID-säätimien toteutus toteutus on mikrokontrollerilla hyvin yksinkertaista. Hienostuneempien säätöalgoritmien toteutus on myös näppärää, sillä vaadittavien elektronisten komponenttien määrä ei kasva vaikka säätöalgoritmi monimutkaistuisi kaiken tapahtuessa ohjelmallisesti; vain ohjelmakoodi kasvaa. Mikrokontrollerin ohjelmoiminen konkreettisesti tapahtuu yleensä C- tai assembly-kielellä [5]. Ohjelma täytyy siirtää mikrokontrollerin (flash)muistiin, kun ohjelma on käännetty lähdekoodista kääntäjälle. Siirto voidaan suorittaa sarjaporttia käyttämällä ja nykyään paljon käytössä olevan usb-portin kautta [6]. Usb-portin kautta tapahtuva siirto lienee suositeltavampaa, sillä sarjaportti rajoitustensa vuoksi on vanhentunut liitäntätyyppi, joka on jo poistunut tai poistumassa pc-käytöstä [7]; olisihan vaikeaa ladata ohjelma mikrokontrollerille sarjaportin kautta ilman sarjaporttia. Atmelin ATmega32-mikrokontrolleri ATmega32 on Atmelin valmistama mikrokontrolleri, ja se on hyvä esimerkki nykypäivän mikrokontrollerista. Sen prosessori on 8-bittinen, siinä on 32 kilotavua flash-muistia ohjelmalle, IO-pinnejä siitä löytyy 44, ja sen maksimi värähtelytaajuus on 16 MHz [8]. ATmega32:sta löytyy lukuisia hyödyllisiä lisätoimintoja: AD-muunnin, 1 kilotavu EEPROMmuistia, watchdog timer sekä pwm-ulostulo (eli pulse width modulation, pulssinleveys modulaatio) [8]. Watchdog timeriä voidaan käyttää järjestelmän elvyttämiseen, mikäli se on ajautunut virhetilaan. Yleensä tämä tapahtuu antamalla reset-signaali mikrokontrollerille. Pwm-ulostuloa voidaan taas esimerkiksi käyttää hyväksi säädettäessä led-valon kirkautta. ATmega32 CPU:n rekisterien leveys on siis 8 bittiä, mutta kehittyneimmillä mikrokontrollereilla se voi olla jopa 32 bittiä. Fyysisiltä mitoiltaan ATmega32 (TQFP eli thin quad flat package) on hyvin pieni: vain millimetriä. Korkeutta sillä on 1,2 millimetriä. QFP-tyypin mikrokontrolleri on ns. s. 2

3 pintaliitoskompentti, jolloin piirilevyyn ei porata reikiä komponenttia varten, vaan se liitetään suoraan piirin pintaan (juottamalla) [8]. Käyttö PID-säätimenä Diskreetti PID-säädin on yleisimmin käytetty säädin teollisuudessa [9]. Osaksi tämänkin takia mikrokontrollereiden käyttö PID-säätimenä on hyvin yleistä. Esimerkkikohteita PIDsäätimelle ovat mm. moottorinohjaus, lämpötilan, virtauksen ja paineen säätö tai muiden ominaisuuksien säätö [10]. On muistettava, että säätimen digitalisointi tekee siitä tässä diskreetin. Mikrokontrollerille on helppoa asettaa näytteenottoväli käyttämällä kontrollerin sisäänrakennettuja ajastimia eli timereitä. Haluttaessa näytteenottoväli voi olla niinkin lyhyt ettei diskreetillä ja jatkuva-aikasella säätimellä ole mitään eroa. Tosin, diskreetit ominaisuudet tulevat näkyviin välttämättä säätöprobleemissa, jotka käyttäytyvät hyvin nopeasti, sillä kontrollerin kellotaajus ei ole ääretön. Atmelin diskreetin PID-säätimen esimerkissä mikrokontrolleri on ohjelmoitu C-kielellä [10]; tässä esimerkissä säätimen näytteenottovälin määrittämiseen käytetään ajastinta, joka on nimetty PID_timeriksi. Atmelin esimerkki diskreetistä PID-säätimestä Aivan aluksi säädin alustetaan kutsumalla ohjelman main()-funktiossa säätimen alustavaa Init_PID()-funktiota. Alustusfunktiolle annetaan parametreiksi, p_factor, i_factor ja d_factor, jotka määrittävät säätimen parametrit. Itse PID-säätimen implementaatio ollaan toteutettu erilliseen tiedostoon: pid.c ja sen header -tiedostoon pid.h. Säätimen kirjasto, jos näin voisi sanoa, tarjoaa kaksi funktiota käyttäjälle: alustusfunktion, sekä varsinaisen säätöfunktion PID(), joka palauttaa säätöarvon. Säätöfunktiolle luonnollisesti annetaan parametreiksi asetusarvo ja prosessin nykyinen tila. Esimerkissä on huomattavaa, että pienillä muutoksilla olisi mahdollista määrittää prosessin haluttu asetusarvo myös alustusfunktiossa. Tällöin ei asetusarvoa annettaisi säätöfunktiolle. Tämä kuitenkin rajoittaisi säätimen toimintaa, sillä asetusarvo olisi kiinteä vakio. Ohjelmassa käynnissä oleva ajastin asettaa lipukkeen PID_timer, kun näyttenottovälin määrittämä aika saavutetaan. Lipukkeen syttyessä päärutiini lukee nykyisen prosessiarvon ja kutsuu säätöfunktiota PID(), jolle toisena parametrina annettiin siis haluttu asetusarvo. Lopuksi säätöfunktio siis palauttaa säätöarvon, jonka päärutiini voi ohjata aktuaattorille. Säätöarvo voisi esimerkiksi olla moottorinnopeus. Koska mikrokontrollerilla säädin on täysin ohjelmapohjainen, niin on siihen myös helppo lisätä erikoisominaisuuksia. Kyseisessä Atmelin esimerkissä kontrollerille on toteutettu integraalitermin windup-ilmiön rajoitus. Rajoitus tapahtuu yksinkertaisesti asettamalla vakio MAX_I_TERM, joka huomioidaan säätimen implementaatiossa niin, että yksinkertainen ehtolauseke tarkistaa, ettei I-termi kasva sen yli. Myös säätimen muu lisäkehitys on helppoa; esimerkiksi näytteenottoajan ei tarvitse olla vakio vaan sitä voitaisiin muuttaa dynaamisesti. s. 3

4 Mikrokontrolleri vaihtoehtona Mikrokontrollerin käyttö, esimerkiksi säätimenä, ei ole pakollista. Kaikki on tietenkin mahdollista toteuttaa analogisesti. Mikrokontrollerin käyttö kuitenkin vähänkään laajemman järjestelmän toteuttamiseen on järkevää ja perusteltua. Ensinnäkin säästetään komponenttikustannuksissa, sillä iso osa analogiakomponenteista on korvattavissa vain yhdellä mikrokontrollerilla [11]. Lisäksi järjestelmä saadaan toteutettua pienempään tilaan ja siitä tulee myös kevyempi. Ja koska koko logiikka voidaan käytännössä paketoida mikrokontrollerille, on ympäröivä elektroniikkaosa yksinkertainen. Tämä lisää järjestelmän selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Kaiken lisäksi on järjestelmää on helppoa päivittää, jos logiikkaan halutaan tehdä muutos tai korjaus. Yhteenveto Mikrokontrollerit ovat olellinen osa nykyteknologiaa; mikrokontrollereiden avulla on mahdollista toteuttaa asioita, mitä ei analogisesti ole edes käytännösä mahdollista toteuttaa. Mikrokontrolleri on ainutlaatuinen komponentti, sillä nykyaikaisesta kontrollerista löytyy itsestään suorittimen lisäksi kaikki oleellinen: ohjelmamuisti, IO-pinnit, (staattinen) RAMmuisti, keskeytyskäsittelijä, ad-muunnin ja paljon muuta tulevaisuudessa vielä enemmän. Saattaakin tuntua hassulta, että tämä kaikki mahtuu sentti kertaa sentti kokoiselle alueelle, mutta uskottava se on. Hintaa tavallisesti mikrokontrollerilla on noin yksi euro. Juuri näiden ominaisuuksien ansiosta mikrokontrolleri on erittäin geneerinen komponentti ja se soveltuu kaikkeen. s. 4

5 Viitteet [1] Wikipedian artikkeli mikrokontrolleista [2] Intelin kotisivut Intel Museum, Online Exhibits, The Intel [3] Atmelin kotisivut Atmel s Self-Programming Flash Microcontrollers (pdf) [4] Wikipedian artikkeli sulautetuista järjestelmistä [5] C kääntäjä Atmelin AVR mikrokontrollereille [6] Artikkeli Atmelin AVR mikrokontrollereiden ohjelmoinnista [7] Wikipedian artikkeli sarjaportista. Alaotsikko limitations of the standard [8] Atmelin kotisivut ATmega32(L) Summary (pdf) [9] Digitaalinen säätö, AS : luentokalvot 9 (Chap 6), p. 59 (pdf) https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/as /luennot/as-74_2112_chap_ 6 print_.pdf [10] Atmelin kotisivut AVR221: Discrete PID controller (pdf) [11] University of California, Berkeley Lab 7: Introduction to Microcontrollers (pdf) www-inst.eecs.berkeley.edu/~ee128/fa04/labs/lab7-intro.pdf s. 5

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala Esipuhe Tämä pro gradu -tutkielma valmistui Jyväskylässä toimivan Oivallin Oy:n toimeksiannosta. Työn tarjoamisesta ja ohjaamisesta haluan kiittää filosofian lisensiaatti Seppo Karjalaista. Avusta teknisissä

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Selkokieli ja Internet

Selkokieli ja Internet Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto

Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93. Jyry Suvilehto Tietokone ja käyttöjärjestelmä -luentomoniste v. 0.93 Jyry Suvilehto Esipuhe Tämä luentomoniste on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi kurssille T- 106.1150 Tietokone ja käyttöjärjestelmä. Moniste ei

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

JavaScript V8 ja Google Chrome

JavaScript V8 ja Google Chrome JavaScript V8 ja Google Chrome TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede LuK-tutkielma Joulukuu 2008 Jyri Lehtonen (72039) jyri.lehtonen@utu.fi TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

Värin hallinta. sakke nenye/www.leuku.fi

Värin hallinta. sakke nenye/www.leuku.fi Värin hallinta 1 sakke nenye/www.leuku.fi Värinhallinnan periaate Näin oikein ja osuvasti yli sata vuotta myöhemminkin virheettömästi aloitetaan vuoden 1906 tietosanakirjassa hakusana -väri. Ennen käytettiin

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 6.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Aki Niemi VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 8.4.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Niemi, Aki Johannes

Lisätiedot

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN

J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN T a m p e r e e n A m m a t t i k o r k e a k o u l u L i i k e t a l o u s Tutkintotyöraportti J2ME MIDLET PELISOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NOKIAN 7210 PUHELIMEEN Satu Pietarinen 2 Tekijä(t): Koulutusohjelma(t):

Lisätiedot