JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

2 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä ja Kuvansissa. Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa hyvälaatuista talousvettä asiakkailleen ja osuuskunnille. Viemärilaitoksen tehtävänä on puhdistaa kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen jätevedet tehokkaasti, lupaviranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti. Joroisten vesilaitoksella on kaksi pohjavedenottamoa, Kalalammella ja Valkeisella. Jätevedenpuhdistamot on kirkonkylässä ja Kuvansissa. Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet rajoittuvat pääosin taajamiin. Kunnan alueella toimii kymmenen vesiosuuskuntaa, joille yhtä lukuun ottamatta vesilaitos toimittaa talousveden. Joroisten kunnan vesilaitoksen kirjanpito on vesihuoltolain mukaisesti eriytetty kunnan kirjanpidosta. Vastuu vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta on teknisellä lautakunnalla. Laitoksen vastaavana viranhaltijana toimi tekninen johtaja. Kunnanvaltuusto hyväksyi v laitokselle sijoitettavan alkupääoman arvoksi ,46. Lisäksi kunnanvaltuusto määritteli kunnan vesilaitokseen sijoittaman oman pääoman vuotuiseksi korkovaatimukseksi 2,0 %. Laitostoiminta ja verkostojen kunnossapito 2013 Vedenottamoilta pumpattiin talousvettä m3 ja laskutettu vesimäärä oli m3. Jätevettä vastaanotettiin m3 ja laskutettu jätevesimäärä oli m3. Osuuskunnille myytiin vettä m3. Talousveden verollinen hinta taajamassa oli 1,35 /m3 ja jäteveden hinta oli 2,09 /m3. Osuuskunnilta laskutettavan talousveden hinta oli 1,09. Uusia kiinteistöjä liittyi toimintavuonna kunnan vesihuoltolaitoksen vedenjakeluun 5 kpl ja viemärilaitokseen 3 kpl. Vesihuoltolaitoksen tulos oli talousarviota parempi sekä vesi- että viemärilaitoksen osalta. Vesihuoltolaitoksen tulos jäi kokonaisuudessaan ennen pääomakorvauksen suorittamista kunnalle ,39 ylijäämäiseksi. Pääomakorvauksen jälkeen tulos oli alijäämäinen ,05. Investoinnit Kirkonkylän jäteveden puhdistamon kompressori uusittiin vuoden aikana. Kuvansin puhdistamon lattian korjausta ei suoritettu. Korjaus tehdään v omana työnä. Hankkeen hinta jää alle investointirajan Viemäriverkoston saneerausta tehtiin alle investointirajan arvosta. Saneerauksia jatketaan v Yhteenveto Laitoksen toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Talousveden laatu täytti sille asetetut terveydelliset ja tekniset vaatimukset. Jätevedenpuhdistamot täyttivät niille asetetut puhdistustavoitteet.

3 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT , ,60 LIIKEVAIHTO , ,60 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0,00 439,76 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 5 488, ,26 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,40 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,40 PALVELUJEN OSTOT , ,42 MATERIAALIT JA PALVELUT , ,82 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,31 0,00 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKELUKULUT , ,45 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT ,27 0,00 HENKILÖSTÖSIVUKULUT , ,45 HENKILÖSTÖKULUT , ,45 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,26 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,26 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,57 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ , ,48 MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 700, ,79 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -355,96-188,47 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT ,66-937,99 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -42,06 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,67 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ , ,15 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,15 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,15

4 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 972, ,79 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,79 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,86 Koneet ja kalusto , ,91 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet 9 363, , , ,03 Sijoitukset Muut saamiset , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,09 Saamiset kunnalta ja Energialaitokselta , ,93 Siirtosaamiset 0, ,59 0, ,02 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,15 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,46 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,14 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,17 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat , , , ,72 Lyhytaikainen Saadut ennakot 628,22 0,00 Ostovelat , ,06 Muut velat 0,00 317,20 Siirtovelat , ,62 0, ,26 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,15

5 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös RAHOITUSLASKELMA LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ , ,48 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,26 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,67 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,11 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,76 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 0,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,76 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,35 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA , ,10 SAAMISTEN MUUTOS MUILTA , ,57 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA , ,14 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA , ,40 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,79 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,79 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,44 RAHAVARAT , ,31 RAHAVARAT , ,75 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,44

6 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS TILIKAUSI LIITE- JA LISÄTIEDOT

7 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös Liikevaihdon jaottelu Vesimaksut , ,96 Sisäiset vesimaksut , ,48 Liittymismaksut/ulk , ,94 Liittymismaksut/sis. 0, ,10 Muut myyntituotot/vesilaitos 6 603, ,40 Sisäiset myyntituotot/vesilaitos 4 520,19 0,00 Jätevesimaksut , ,42 Sisäiset jätevesimaksut , ,62 Liittymismaksut/ulk , ,05 Liittymismaksut/sis. 0, ,50 Perusmaksu/jätevesi , ,87 Sisäinen perusmaksu 1 795, ,01 Muut myyntituotot/viemärilaitos 9 160, ,25 Sisäiset myyntituotot/viemärilaitos 4 247,63 0, , ,60 Liiketoiminnan muut tuotot Kela-korvaus tth:oon 688,53 0,00 Koneiden ja laitteiden vuokrat/sis , ,00 Muut vuokrat 488,30 492,26 Muut tuotot 147,82 0, , ,26

8 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös Pysyvien vastaavien hyödykkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Poistamaton hankintameno ,79 0, ,79 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto ,96 0, ,96 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno ,83 0, ,83 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,83 0, ,83 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät raken- Koneet ja Kesk.eräiset Yhteensä teet ja laitteet kalusto hankkeet Poistamaton hankintameno , , , , ,03 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0, ,90 0, ,90 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , ,90 0, ,18 Arvonalennukset ja niiden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 palautukset Poistamaton hankintameno , , , , ,75 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , ,75 Pysyvien vastaavien sijoitukset Saamiset ja sijoitukset muut yhteisöt Poistamaton hankintameno ,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto 0,00 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno ,00 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpitoarvo ,00

9 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös Poistosuunnitelma/Kunnanvaltuusto Poistotapa Poistoaika/v Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tietoliikenneohjelmistot Tasapoisto 5 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 30 Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 25 Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 40 Viemäriverkko Tasapoisto 40 Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Tasapoisto 7 ATK-laitteet Tasapoisto 3 Muut koneet ja kalusto Tasapoisto 3 Jaksotukset Lomapalkkavelka sivukuluineen ,00 0,00 Muutos ,26 0,00 Lomapalkkavelka sivukuluineen ,26 0,00 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Puhdistamon hoitaja 1 0 Laitosmies 1 0 Osuus kunnan henkilöstön henkilöstömenoista % Toimistosihteeri 0 Vesilaitos 25 Viemärilaitos 25 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,31 0,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,58 Muut henkilösivukulut 5 583,27 0,00 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 0,00 0,00 Tuloslaskelman mukaan yhteensä , ,58 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,58 Sijoitetun pääoman tuotto-% 1,26-1,32 =100*(tulos ennen satunn.eriä+korko-ja muut rahoituskulut)/ sijoitettu pääoma ( tilikauden alku- ja loppuhetken keskiarvona) Tulos ennen satunn.eriä+korko- ja muut rah.kulut , ,69 Sijoitettu pääoma ( =korolliset velat+arvonkor.+varaukset , ,47 oma pääoma+liittymismaksut (palautettavat ja/tai siirtokelpoiset))

10 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös TULOSLASKELMA/TALOUSARVIOVERTAILU TP 2012 Kunnan kaava Talousarvio/ muutettu Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toteutuma Toimintatuotot Myyntituotot , , ,29 104, ,60 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Muut tuotot 0, , ,65 100, ,26 Toimintatuotot yhteensä , , ,94 105, ,86 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00 100,0 439,76 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,31 101,5 0,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,53 118, ,45 Muut henkilösivukulut , , ,73 0,0 0,00 Palvelujen ostot , , ,96 75, ,42 Aineet tarvikkeet ja tavarat , , ,82 106, ,40 Avustukset 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Muut kulut , , ,44 137, ,57 Toimintakulut yhteensä , , ,59 94, ,84 Toimintakate , , ,53 153, ,78 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Muut rahoitustuotot 0, , ,24 100, ,79 Korkokulut 0, , ,62 100, ,46 Muut rahoituskulut , ,06-42,06 100, ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,56 95, ,67 Vuosikate , , ,09 200, ,11 Poistot ja arvonalentumiset , , ,14 103, ,26 Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Tilikauden tulos , , ,95 29, ,15 Poistoeron muutos 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Varausten muutos 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Tilikauden alijäämä , , ,95 29, ,15

11 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös RAHOITUSLASKELMA/TALOUSARVIOVERTAILU TP 2012 Kunnan kaava Toiminnan ja investointien rahavirrat Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö % Toteutuma Toiminnan rahavirta Vuosikate , , ,09 200, ,11 Toiminnan rahavirta yhteensä , , ,09 200, ,11 Investointien rahavirta Investointimenot , , ,10 28, ,76 Rah.osuudet investointimenoihin 0,00 0,00 0,00 0,00 Investointien rahavirta yhteensä , , ,10 28, ,76 Toiminnan ja investointien rahavirta -536, , , , ,35 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta 0, , , ,10 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 0, , , ,57 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0, , , ,14 Korottomien pa- ja la-velkojen muutos muilta 0, , , ,40 Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 0, , , ,79 Rahoituksen rahavirta 0, , , ,79 Rahavarojen muutos -536, , , , ,44 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,31 Rahavarat , ,75 Rahavarojen muutos , ,44 INVESTOINNIT/TALOUSARVIOVERTAILU Alkuperäinen TA Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2013 muutokset TA Kuvansin puhdistamon remontti Investointimenot ,00 Vedenottamo, Kotkatharju Investointimenot Investointitulot/Rahoitusosuus Rakennukset Investointimenot ,00 Investointitulot/Rahoitusosuus Golf-alueen kunnallistekniikka Investointimenot Investointitulot/Rahoitusosuus Verkoston saneeraus Investointimenot , Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointimenot ,00 Investointitulot/Rahoitusosuus Kompressori Investointimenot ,90-929, Koneet ja kalusto Investointimenot ,90-929, INVESTOINNIT VESIHUOLTOLAITOS Investointimenot , ,10 Investointitulot/Rahoitusosuudet

12 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Joroinen / 2014 Allekirjoitukset Jaakko Kuronen Ari-Pekka Isoniemi Antero Jaakkola Irma Björn Maija-Riitta Kansanoja Sirpa Hytönen Jani Kautto Esko Kotivuori Mari Lahti Tenho Hotarinen Kunnanjohtaja Tilintarkastusmerkintä Tilinpäätös on tänään tarkastettu ja suoritetusta tilintarkastuksesta on kertomus annettu. Joroinen / 2014 BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö Matti Jalkanen, JHTT

13 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös Kirjanpitokirjat, tositelajit ja kirjanpidon säilytys Kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Tilinpäätöksen erittelyt Ostoreskontran aineisto Myyntilaskupäiväkirjat atk-listoina atk-listoina sidottuna atk-listoina atk-listoina Tositelajit Nro Muistiotositteet 001 Tilinavaussaldojen oikaisutositteet 008 Käyttöomaisuusviennit 009 Rahatilit Tiliotetositteet 010 Ostoreskontra Ostoreskontra, suoritukset 040 Ostolaskut/sähköiset 470 Kirjanpidon säilytys Kirjanpitokirjat ja tositteet säilytetään paperitulosteina sekä ostolaskutositteet sähköisinä lain mukainen säilytysaika.

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi. Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilinpäätös vuodelta 2013 Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitos Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi 01.01.2003-31.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot