Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus

2 2 Sisällys Talousarvion rakenne ja sitovuus... 3 Käyttösuunnitelma ja tulosyksikön tavoitteet Kunnanvaltuusto Tarkastustoimi Vaalit Kunnanhallitus Hallintopalvelut Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut Työllisyyspalvelut Kuntien yhteistoiminta Kaavoituspalvelut Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut Maatalouspalvelut Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) Maa- ja metsätilat Investointiosa Asetetut tavoitteet... 20

3 3 Talousarvion rakenne ja sitovuus Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Toimielimellä on valtuus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Hyväksyntäpäätös sisälsi toivomusponsia. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan määrärahat tulosyksiköille. Sitovuustaso käyttötaloudessa on valtuustoon nähden tulosaluetaso, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siirtää tulosalueelta toiselle. Käyttösuunnitelma valtuuston myöntämälle määrärahalle hyväksytään lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Käyttösuunnitelmalla osoitetaan tulosyksiköiden sitova toimintakate. Lautakunnat ja viranhaltijat toimivat niille talousarviossa sitovuustasoittain annettujen määrärahojen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli määrärahamuutokset eivät ylitä valtuuston sitovuustasolla myönnettyä määrärahaa, päättävät lautakunnat toiminnan totteluttamisesta, tavasta ja resursseista itsenäisesti. VALTUUSTOSITOVUUS LAUTAKUNTASITOVUUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Lautakunta Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka LT10 Kunnanvaltuusto LT20 Tarkastuslautakunta LT30 Keskusvaalilautakunta TA100 Kunnanvaltuusto TY100 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA200 Tarkastustoimi TY200 Tarkastustoimi Tarkastustoimi TA300 Vaalit TY300 Vaalit Presidentin vaalit, Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, Eu-vaalit LT40 Kunnanhallitus TA400 Kunnanhallitus TY400 Kunnanhallitus Kunnanhallitus, Toimikunnat TA410 Hallintopalvelut TY410 Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut TY411 Työllisyyspalvelut TY412 Kuntien yhteistoiminta Johtamispalvelut, Asiahallintapalvelut, Henkilöstöpalvelut, Taloushallintopalvelut, Tietoverkkopalvelut Työllisyys, Nuorten kesätyö Palo-ja pelastustoimi+vss,, Ympäristöterveydenhuolto, Ympäristönsuojelu, Hankintapalvelut, Kuntien yhteistoimintaprojektit TA420 Kaavoituspalvelut TY420 Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus, Yleiskaavoitus TA430 Elinkeinopalvelut TY430 Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut TY431 Maatalouspalvelut TY432 Elinkeinotoiminta (ent. Matkailupalvelut) TY433 Maa ja metsätilat Maatalouspalvelut Majoitus/vierasveneet (ent. Matkailu ja matkailumarkkinointi), Polttoaineenjakelu Maa ja metsätilat Valtuustositovuus ml. sis.erät, TA100 TA200 TA300 TA400 TA410 TA420 TA430 Toimintatuotot Toimintamenot

4 4 Toimintakate Käyttösuunnitelma ja tulosyksikön tavoitteet Kunnanhallitus on talousarvion käsittelyn yhteydessä esittänyt 2 %:n toimintamenojen karsintaa toimintakate- ja vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi (yht ). Valtuusto on vahvistanut päätöksen. Koska käyttösuunnitelman muutoksella pyritään vuosikatteen parantamiseen talousarvion tasapainottamisessa, käsittely ei koske sisäistä laskutusta. Kunnanhallitus tarkisti säästötavoitetta :lla (yht ) valtionosuuspäätöksestä johtuen. Säästötavoite (netto) on hallintopalveluiden LT10-LT40 osalta (menot yht ). 1 Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kunnan talousarvion 2015 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntakonsernille. TY100 KUNNANVALTUUSTO Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -765 Muut toimintakulut Toimintakate ,

5 5 2 Tarkastustoimi Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo, että talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti, ja varmistaa, että kunnan hallinto ja taloudenpito on laillista ja tuloksellista. Hailuodon kunnan tilintarkastusyhteisö vuosille on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. TY200 TARKASTUSTOIMI Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 Toimintakate , Vaalit TOIMINTAKATE: 0 Kunnanjohtaja Tulosyksikön tehtävänä on vastata vaalien järjestämisestä. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. TY300 VAALIT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut -915 Palvelujen ostot Muut toimintakulut -153 Toimintakate ,49 0

6 6 4 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen alaisena toimii yksi toimikunta, vanhusneuvosto, jonka kokoonkutsujana toimii perusturvajohtaja. Kunnanhallituksen harkinnanvaraisiin avustuksiin on varattu Kunnanhallituksen tulosalueelle on budjetoitu kiinteistöpalveluiden teknisten palveluiden kiinteistöjen nettokustannus sisäisenä vuokrana ( esitys, tod.toteuma ,48 ). Kustannus käsittää Marjaniemen rakennusten, satamien, vuokra-asuntojen, teollisuushallien ja muiden rakennusten nettokustannuksen Hailuodon kunnan rahoitusosuus Halko-osuuskunnan valokuituveron rakentamiseen on osoitettu talousarviossa satunnaisissa erissä. Samoin katevaikutteettomana satunnaisena tulona on budjetoitu kaukolämpötoiminnan siirto kunnan tytäryhtiölle. Kunnanhallitus valmistelee asiat valtuustolle. TY100 KUNNANHALLITUS Khall TA2015 Toimintatuotot *) ,25 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Toimintakate *) , *) Sisältää virheellisesti talousarvioon kirjattu summan

7 7 5 Hallintopalvelut TY410-TY412 Hallintopalvelut yhteensä Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut TOIMINTAKATE: Tulosyksikkö vastaa hallinnon palveluprosesseista. Tulosyksikkö tuottaa johtamis-, asianhallinta-, henkilöstö-, taloushallinto- ja tietoverkkopalvelut. Hallintopalvelut ohjaavat päätösten mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmiä. Johtamispalvelut, kp 1400 kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Johtamispalvelujen tehtävänä on vastata kunnan strategisen suunnittelun prosesseista sekä mahdollistaa kunnan strategian ja kunnan asukkaiden tarpeen mukaisten palvelujen tehokas ja tarkoituksenmukainen tuottaminen. Johtaminen ohjaa kunnan strategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmätyötä sekä kunnan esimiestyötä. Johtamispalvelut vastaa yhdessä asianhallintapalveluiden kanssa kunnallisen demokratian toimivuudesta valmistelemalla ja täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Johtamispalvelut sisältävät kunnan ylimmän johdon ja hallintopalveluiden johdon kustannukset. Johtamispalveluihin on varattu kunnan muistamisiin sekä edustus- ja liikelahjakustannusten määräraha. Asianhallintapalvelut, kp 1401 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Asianhallintapalvelut vastaa yhdessä johtamispalveluiden kanssa kunnallisen demokratian toimivuudesta täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Asianhallintapalvelut sisältävät asianhallintakustannusten lisäksi keskitetysti toimistopalveluista ja tarvikkeista sekä kunnanviraston siivouksesta. Asianhallinnassa käytetään Dynasty asianhallintaohjelmaa entistä monipuolisemmin. Arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönottoprojekti on viivästynyt ja pyritään käynnistämään talousarviovuonna.

8 8 Henkilöstöpalvelut, kp 1402 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Henkilöstöpalvelut sisältävät henkilöstön luottamustoiminta koulutuksen, työkykyä ylläpitävän toiminnan, työterveyshuolloin, työsuojelun, henkilöstötoimikunnan sekä palkkahallinnon menon. Palkkahallinto on ollut kunnassa ulkoistettuna yksityiselle toimijalle. Siirto palkkalaskennan osalta Monetra Oy:lle tapahtuu vuoden alusta Kuluvan vuoden aikana on käynnistetty henkilöstön tehtävien ja työnvaativuu-den arviointi. TVA:n otetaan käyttöön hallintopalveluissa ja käynnistetään perusturvapalveluissa. Taloushallinnon palvelut, kp 1403 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Talouspalvelujen tehtävänä on talous- ja palkanlaskentapalvelujen tuottaminen laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Taloushallinnon palvelut vastaavat laskentatoimen palveluista keskitetysti kaikille palvelualueille. Talousarvion laadinta ja kirjanpito on ulkoistettu Monetra Oy:lle, joka on Oulun seudun kuntien yhteinen laskentatoimen palveluja tuottava yritys. Taloushallinnon tulosyksikkö käsittää myös maksuosuuden verotuskustannuksiin sekä lupamaksut (Teosto, Kopiosto). Tietoverkkopalvelut, kp 1404 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tietoverkkopalvelut tuottaa keskitetysti palvelualojen tarvitsemat IT-palvelut ja varmistaa käytettävien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan. Tietoverkkopalvelut sisältävät verkkojen ja palvelimien ylläpidon, palomuurit, www-sivujen ylläpidon, monistusmenot ja it-tuen ostopalveluna. Tietoverkkopalveluihin on varattu määräraha kalustohankintoihin mm. palvelinten, sähköisen arkiston ja kokoustilan varusteiden osalta. Tietojärjestelmien ja tietosuojan edistämistä koordinoi tietoverkkotiimi. Hailuoto on mukana kuntaliitosselvityksen jälkeen käynnistettävässä ICT yhteistyössä Oulun seudulla. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä ovat kuntastrategian laatiminen ja sen toteuttaminen, tuloksellisuuden ja yhteistyörakenteiden kehittäminen sekä organisaation kehittäminen. Tämä sisältää myös poliittisen vaikuttamisen sekä osallisuuden arvioinnin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjaukset tulevat vaikuttamaan linjauksiin merkittävästi. Johtamis-, hallinto ja henkilöstöpalveluiden tavoitteena on edistää kuntaorganisaation toiminnan vaikuttavuutta. Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta painopiste on henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisessä sekä henkilöstön muutosvalmiuksien ja osaamisen kehittämisessä. Sisäisillä esimiesten koulutuspäivillä vahvistetaan ja yhtenäistetään kunnan johtamiskulttuuria. Kuntalaisten vaikuttamisen lisäämisessä on painopiste vaikuttamisen ja osallisuuden kehittämisessä. Taloushallinnon tavoitteena on reaaliaikaisen ja riittävän tiedon tuottaminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kunnan IT-palveluiden (järjestelmien ylläpito, lisenssit, tietoliikenneyhteydet, uudet järjestelmähankinnat ys) keskittämisen valmistelu kokonaisuudessaan IT-palveluihin. Tavoitteena on IThankintojen nykyistä parempi koordinointi ja kunnan IT-menojen hellinta. Vuoden 2015 tavoitteet

9 - kuntastrategian 2025 laadinta ja hyväksymiskäsittely - kuntastrategian toteuttaminen - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - talouden tasapainottaminen - työnvaativuuden arvioinnit (hallintopalvelut) - vakanssiluettelon päivittäminen ja tehtävien virka- ja toimipohjan tarkastaminen - Dynasty asianhallintaohjelman käytön tehostaminen ja laajentaminen (sopimushallinta) - raportoinnin kehittäminen - talouden ja henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämisen edelleen kehittäminen - pitkäaikaisen lainan kilpailuttaminen - etäyhteyksien hyödyntäminen mm. kokouksissa ja koulutuksissa, sähköisten neuvottelulaitteiden hyödyntäminen - IT-palveluiden keskittämisen valmistelu koko kunnan toiminnassa 9 TY410 JOHTAMIS-, HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , HENKILÖSTÖ vakanssit henkilöstö TA2015 TA2015 Palvelualue Hallintopalvelut Henkilöstömuutokset toimistosihteeri 2,43 siivooja 0,52 45 YHTEENSÄ 5, TA2015 toimistosihteeri 1; 50 % ; 50 % ,5 2,43 0, ,5 5, Tulosalue tehtävänimike määrä- vakinaineneaikai- Hallintopalvelut kunnanjohtaja 1 1 kunnansihteeri 1 1 kirjanpitäjä-palkanlaskija 1 1 vakinainen määräaikainen 0,5 0,5 Asiahallinnan käyttöönotto ja arkistonmuodostussuunnitelma

10 Työllisyyspalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tulosyksikkö vastaa työllistämistoimista. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Kunnat maksavat nykyisellään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden osalta 50 %:n maksuosuuden ns. passiiviajan työmarkkinatuesta. Työmarkkinatuen uudistus tuo kunnille laajennetun vastuun siten, että kunnat maksavat jatkossa jo 300 päivän jälkeen 50 %:n maksuosuuden. Tulosyksikölle on varattu määräraha kuuden pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen Hailuodon kuntaan tai kolmansille osapuolille. Nuorten kesätyöt on varauduttu järjestämään edelliskesän mukaisesti. Tuet budjetoitu tulosyksikölle kuten myös työllistämismenot Vuoden 2015 tavoitteet - nk. sakkomaksut pysyvät työmarkkinatuen uudistuksesta huolimatta edellisvuoden tasolla - kuntouttavan työtoiminnan organisointi ja aloittaminen - kaikki halukkaat nuoret saadaan työllistettyä kahden viikon kesätyöhön TY411 TYÖLLISYYSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0, Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate ,

11 Kuntien yhteistoiminta Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: ( ) *) Tulosyksikkö sisältää kustannukset Oulu-Koillismaa palo ja pelastustoimen maksuosuuden palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta ja Oulun ympäristötoimen maksuosuudet ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta (viranomaistoiminnot, eläinlääkintähuolto ja elintarvikeja ympäristölaboratorio). Tulosyksikkö sisältää hankintapalvelut joissa kunta on mukana seudullisessa hankintarenkaassa sekä yhteistoimintaprojektit, johon on varattu määrärahat Nousevan rannikkoseudun, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kuntatyönantajain ja Kuntaliiton maksuosuudet sekä Oulun seudun yhteistyön ja työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen maksuosuudet. TY412 KUNTIEN YHTEISTOIMINTA Khall TA2015 *) Toimintatuotot 0 463,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut -718 Palvelujen ostot Toimintakate , *) Talousarviossa on kirjausvirhe (merkkivirhe) asiakaspalveluiden ostossa kunnilta ja kuntayhtymiltä. Tämä aiheuttaa kululisäyksen, joka on oikaistava talousarvion tarkastuksen yhteydessä. Toimintakate on merkkivirhe huomioiden

12 12 6 Kaavoituspalvelut TOIMINTAKATE: Tekninen lautankunta/ Tekninen johtaja Kaavoituspalvelut huolehtii strategisen päämäärän saaristolaisen asumisen ja ainutlaatuisen ympäristön mukaisesti asuntotuotantoa ja tavoitellun asukasluvun kasvua tukevan kaavallisen valmiuden. Kaavoituksen tarkoituksena on luoda konkreettiset edellytykset yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle eritasoisten kaavojen avulla. Kaavoitus on tärkeä ja tehokas kunnan tavoitteiden toteuttamisen konkreettinen työkalu oleellisena osana muuta kunnan strategian, toiminnan ja talouden suunnittelua. Lainvoimaisilla yleis- ja asemakaavoilla mahdollistetaan Hailuodon kunnan suunnitelmallinen ja kaukonäköinen kehittäminen ja luodaan laillinen pysyvä oikeus päättää rakentamisen sijoittumisesta kunnan alueella. Hailuodon kunnan kaavoittaja on kunnanhallitus. Kaavanlaadintatyö hankitaan ostopalveluna. Kaavatyön valmistelu ja toimeenpano on delegoitu tekniselle lautakunnalle. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Keskeisimpänä toimenpiteenä on jatkaa suunnitelmallista kaavoitusta Hailuodon kunnassa. Vuoden 2015 tavoitteet - koko kunnan kattavan yleiskaavan kaavatyön käynnistäminen vuoden 2015 aikana - kaavan laadintatyön sopimusjärjestely (tarvittaessa kilpailutus hankintalain mukaisesti) TY420 KAAVOITUSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate , Talousarvion tasapainottaminen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen yhteydessä kunnanhallitus on edellyttänyt palvelualueilta säästöjen esittämistä käyttösuunnitelmissaan. Hallintopalveluiden säästövelvoite on Säästö osoitetaan kokonaisuudessaan kaavoituspalveluiden tulosyksikön määrärahaan. Kaavoitustyö jaksotetaan siten, että säästötavoite saavutetaan.

13 13 7 Elinkeinopalvelut TY430-TY433 Elinkeinoopalvelut yhteensä Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut -500 Toimintakate , Elinkeinopalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Vastaa kuntamarkkinoinnin tuottamisesta sekä Hailuodon matkailupalveluiden neuvontapalveluiden tuottamisesta. Talousarviovuoden tavoitteena on hyödyntää kohdennettua kuntamarkkinointia. Matkailuneuvonnan oppisopimuskoulutus päättyy maaliskuussa Kesäaikainen matkailuneuvonta ja Siikamarkkinat 2015 lokakuussa järjestetään määräaikaisjärjestelyin. Perustettavien ja alkuvaiheessa olevien yritysten palvelut ostetaan Oulun seudun Uusyrityskeskukselta Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä on elinkeinotoiminnan vahvistamisen suunnittelu sekä kuntamarkkinoinnin kehittäminen. Matkailuneuvontapalveluiden uudelleen järjestäminen, koska majoitus- ja vierasvenesatama toimintaan pyritään saamaan ulkopuolinen yrittäjä. Vuoden 2015 tavoitteet - Siikamarkkinoiden järjestäminen Kuntamarkkinoinnin ja kotisivujen kehittäminen - Matkailuneuvonnan suunnittelu ja järjestäminen kesäkaudelle 2015 TY430ELINKEINOPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat

14 14 Muut toimintakulut -500 Toimintakate , HENKILÖSTÖ vakanssit henkilöstö TA2015 TA2015 Palvelualue Hallintopalvelut Tulosalue määrä- määrä- tehtävänimike vakinainenenaineneaikai- vakiaikai- Elinkeinopalvelut matkailukoordinaattori 0,25 0,25 suunnittelija 0,5 0,5 YHTEENSÄ 0 0,75 0 0,75 Henkilöstömuutokset 2014 TA2015 suunnittelija 1; 100 % 1; 100 % Siikamarkkinat, matkailuneuvonta, kuntamarkkinointi 7.2 Maatalouspalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Maatalouspalvelu ostetaan ostopalveluna Tyrnävän kunnalta. TY431 MAATALOUSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate ,

15 Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) TOIMINTAKATE: 850 Kunnansihteeri Elinkeinotoiminta sisältää polttoaineenjakelutoiminnan sopimuksen mukaisesti saakka. Majoitustoiminta ja vierasvenesatamatoiminta Marjaniemessä on varauduttu ulkoistamaan vuokraamalla tilat ja laitteet yritystoiminalle. TY432 ELINKEINOTOIMINTA Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Toimintamenot , Palvelujen ostot -800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ,47 850

16 Maa- ja metsätilat Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tulosalueelle on budjetoitu kiinteistönmyyntituloja eräistä kunnan vapaista kiinteistöistä. Kunnan maanhankintaan odotetaan käytettävän talousarviossa huomioimattomien vapaiden kiinteistöjen myyntituottoja. Yleistavoitteena on huolehtia kunnan kiinteistöomaisuuden (maa- ja metsätilat) arvon säilymisestä ja huolehtia riittävästä maanhankinnasta kaavoituksen tarpeisiin. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä on kunnan palvelutuotannosta poistuneen kiinteistöomaisuuden jatkokäytön varmistamien esimerkiksi kiinteistökaupoilla. Vuoden 2015 tavoitteet - Kiinteistöomaisuuden realisointi kunnanhallituksen päätösten mukaisesti - Kiinteistöomaisuuden luettelointi ja hallinnointi ajantasaisesti (kiinteistöjen tasearvon päivittäminen kirjanpitäjän ohjeiden mukaisesti) TY433 MAA- JA METSÄTILAT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintamenot , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ,

17 17 8 Investointiosa Kunnanhallituksen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8611 Paloaseman laajennus ja kunnantalon vesikaton korjaus/muutos Investointimenot Investointi netto Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus Investointimenot Investointi netto Yhteensä Perusturvan investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Investointimenot Investointi netto Hälytysjärjestelmän uusiminen Investointimenot Investointi netto Yhteensä Sivistystoimen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8400 Päiväkodin laajentaminen Investointimenot Investointi netto Peruskoulun uudisrakennus Investointimenot Investointi netto Yhteensä

18 18 Teknisen toimen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8040 Marjaniemen sataman korjaus Investointimenot Investointi netto Huikun sataman kunnostus Investointimenot Investointi netto Pöllän lentopaikan saneeraus Investointimenot Investointi netto Kirjaston vesikaton korjaus Investointimenot Investointi netto Majakan korjaus Investointimenot Investointi netto Liikuntahallin julkisivun saneeraus Investointimenot Investointi netto Tiehankkeet Investointimenot Investointi netto Kuntapankin lämmitysmuodon muutos Investointimenot Investointi netto 0 0 0

19 Kiinteistötraktorin hankinta Investointimenot Investointi netto Yhteensä Investointiosan investointien jaottelu kunnanhallituksen, perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen investointeihin korjataan ylläesitettyyn jaotteluun. Investoinnit yhteensä TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Investointimenot Investointi netto

20 20 Strategiset tavoitteet Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Ikäihmisten palvelurakenteen Kotona asuvien yli 75-v:n määrä Kotona asuvat 75 v täyttäneet % uudistaminen nousee 89 %:n vastaavanikäises- vastaavanikäisestä väestöstä tä väestöstä (75-vuotta täyttäneet %-osuus vastaavasta väestöstä) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidontuen piirissä 6-7 % Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäänny tavoitetaso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4 Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna alle 1 % Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat %:a vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vast.ik. väestöstä Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet % vast.ik. väestöstä Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan toimenpiteiden toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Kuntatiedotteen terveysinfojen määrä Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Tiedotuskanavien, kuten kunnan www-sivu,, kuntatiedote ylläpitäminen Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde laskevat Koulutustaso pysyy samana Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista laskee Kansansairauksien ja sairastavuuden indeksit lähtevät laskuun TEA viisarin lukema paranee pitkällä aikavälillä. Toimeentulotuki menot pienenevät Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset pienenevät Erikoissairaanhoidon nettokustannukset eivät lisäänny Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita nuoria ja työikäisiä ei ole Kodin ulkopuolelle sijoitettuja ei ole Lastensuojelun avohuollon tukitoimet toteutuvat kohdennetusti. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Koulutustaso Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Kansansairauksien indeksit, sairastavuusindeksit (KELA ja THL) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus,tea viisarin lukema, perusterveydenhuolto Toimeentulotuki, euroa / asukas Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 17 vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 17 vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä Lapsiperhetyöryhmän säännöllinen toiminta/kokoukset

21 21 Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Lasten ja nuorten Sosiaali- ja terveyspalvelujen Asiakastyytyväisyys/ monipuolisten palveluiden lähipalvelujen säilyminen saares- Palautteet varmistaminen sa omana palveluna, tuettuna ostopalveluilla. Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Ikäihmisten kotona asumista tuetaan turvaranneke hälyttymillä. Terveydenhuollossa on päivitetty tietojärjestelmät. Asiakastyytyväisyys Tietojärjestelmien toimivuus, henkilöstötyytyväisyys Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Osallistutaan työllistämisprojektiin. Työttömien määrä vähenee. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee. Koulupudokkaiden määrä Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Nuorisotyöttömät Työmarkkinatuen määrä (/vuosi) ns. sakkomaksu Sakkomaksujen minimointi pyrkimällä työllistämään vaikeasti työllistettäviä kuntaan ja kolmannelle sektorille. Tavoitteena on työllistää 6 pitkäaikaistyötöntä. Työllistämistyön organisoimiseen varataan yhden työpäivän työpanos sosiaalityöntekijälle. Nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Nuorten kesätyöllistettyjen määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisesta väestöstä Kaikkien Hailuotolaisten v. nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Vahva talous ja motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Hailuoto ei ole kriisikunta Vuosikate on positiivinen Vuosikate euroa/asukas Tulovero % priorisoidaan palvelut, valitaan painopistealueet ja toiminta sopeutetaan taloustilanteeseen Velkamäärä alle / asukas Omaisuuden myyntiohjelma Kertynyt ali- ja ylijäämä euroa/asukas Lainamäärä euroa/asukas Hankintaohjeet Hankintarenkaan sopimus uudistetaan. Myytävä omaisuus inventoidaan. Tuloperustaa vahvistetaan vuosittain. kustannustehokkuus ja palvelun parantaminen suunnitelmallisella ja kokonaisvaltaisella hallinnalla Investoinneille riittävä oman pääoman rahoitusosuus Investointien omarahoitusosuus tarkistetaan investointisuunnitelmaa: priorisoiden ensisijalle lakisääteiset ja elinvoimaa tukevat investoinnit laaditaan pitkän aikavälin investointiohjelma strategian tavoitteita toteuttaen.

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Ohje 1 20.1.2015 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET korjattu Khall 20.1.2015 19 päätösen mukaiseksi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.12.2014 56) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016. Käyttötalousosa

Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016. Käyttötalousosa 1 Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016 Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 35 2 Sisällys 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Perusturvapalvelut HAILUOTO

Hailuodon kunta. Perusturvapalvelut HAILUOTO Hailuodon kunta Perusturvapalvelut HAILUOTO Toimintakertomus 2015 2 Hailuodon kunta Käsittely Perusturvalautakunta 22.3.2016 3 Sisällys Toimintakertomus... 4 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan rahat

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle Toimintaympäristöanalyysi Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella 2017-2018 jatketaan valtakunnallista sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen valmistelua.

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohje. Käsittely Kunnanhallitus 12.10.2015 187

Hailuodon kunta. Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohje. Käsittely Kunnanhallitus 12.10.2015 187 1 Hailuodon kunta Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohje Käsittely Kunnanhallitus 12.10.2015 187 2 1 Taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys Suomen kansantalous kasvaa seuraavien

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot