Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus

2 2 Sisällys Talousarvion rakenne ja sitovuus... 3 Käyttösuunnitelma ja tulosyksikön tavoitteet Kunnanvaltuusto Tarkastustoimi Vaalit Kunnanhallitus Hallintopalvelut Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut Työllisyyspalvelut Kuntien yhteistoiminta Kaavoituspalvelut Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut Maatalouspalvelut Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) Maa- ja metsätilat Investointiosa Asetetut tavoitteet... 20

3 3 Talousarvion rakenne ja sitovuus Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Toimielimellä on valtuus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Hyväksyntäpäätös sisälsi toivomusponsia. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan määrärahat tulosyksiköille. Sitovuustaso käyttötaloudessa on valtuustoon nähden tulosaluetaso, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siirtää tulosalueelta toiselle. Käyttösuunnitelma valtuuston myöntämälle määrärahalle hyväksytään lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Käyttösuunnitelmalla osoitetaan tulosyksiköiden sitova toimintakate. Lautakunnat ja viranhaltijat toimivat niille talousarviossa sitovuustasoittain annettujen määrärahojen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli määrärahamuutokset eivät ylitä valtuuston sitovuustasolla myönnettyä määrärahaa, päättävät lautakunnat toiminnan totteluttamisesta, tavasta ja resursseista itsenäisesti. VALTUUSTOSITOVUUS LAUTAKUNTASITOVUUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Lautakunta Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka LT10 Kunnanvaltuusto LT20 Tarkastuslautakunta LT30 Keskusvaalilautakunta TA100 Kunnanvaltuusto TY100 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA200 Tarkastustoimi TY200 Tarkastustoimi Tarkastustoimi TA300 Vaalit TY300 Vaalit Presidentin vaalit, Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, Eu-vaalit LT40 Kunnanhallitus TA400 Kunnanhallitus TY400 Kunnanhallitus Kunnanhallitus, Toimikunnat TA410 Hallintopalvelut TY410 Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut TY411 Työllisyyspalvelut TY412 Kuntien yhteistoiminta Johtamispalvelut, Asiahallintapalvelut, Henkilöstöpalvelut, Taloushallintopalvelut, Tietoverkkopalvelut Työllisyys, Nuorten kesätyö Palo-ja pelastustoimi+vss,, Ympäristöterveydenhuolto, Ympäristönsuojelu, Hankintapalvelut, Kuntien yhteistoimintaprojektit TA420 Kaavoituspalvelut TY420 Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus, Yleiskaavoitus TA430 Elinkeinopalvelut TY430 Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut TY431 Maatalouspalvelut TY432 Elinkeinotoiminta (ent. Matkailupalvelut) TY433 Maa ja metsätilat Maatalouspalvelut Majoitus/vierasveneet (ent. Matkailu ja matkailumarkkinointi), Polttoaineenjakelu Maa ja metsätilat Valtuustositovuus ml. sis.erät, TA100 TA200 TA300 TA400 TA410 TA420 TA430 Toimintatuotot Toimintamenot

4 4 Toimintakate Käyttösuunnitelma ja tulosyksikön tavoitteet Kunnanhallitus on talousarvion käsittelyn yhteydessä esittänyt 2 %:n toimintamenojen karsintaa toimintakate- ja vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi (yht ). Valtuusto on vahvistanut päätöksen. Koska käyttösuunnitelman muutoksella pyritään vuosikatteen parantamiseen talousarvion tasapainottamisessa, käsittely ei koske sisäistä laskutusta. Kunnanhallitus tarkisti säästötavoitetta :lla (yht ) valtionosuuspäätöksestä johtuen. Säästötavoite (netto) on hallintopalveluiden LT10-LT40 osalta (menot yht ). 1 Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kunnan talousarvion 2015 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntakonsernille. TY100 KUNNANVALTUUSTO Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -765 Muut toimintakulut Toimintakate ,

5 5 2 Tarkastustoimi Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo, että talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti, ja varmistaa, että kunnan hallinto ja taloudenpito on laillista ja tuloksellista. Hailuodon kunnan tilintarkastusyhteisö vuosille on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. TY200 TARKASTUSTOIMI Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 Toimintakate , Vaalit TOIMINTAKATE: 0 Kunnanjohtaja Tulosyksikön tehtävänä on vastata vaalien järjestämisestä. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. TY300 VAALIT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut -915 Palvelujen ostot Muut toimintakulut -153 Toimintakate ,49 0

6 6 4 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen alaisena toimii yksi toimikunta, vanhusneuvosto, jonka kokoonkutsujana toimii perusturvajohtaja. Kunnanhallituksen harkinnanvaraisiin avustuksiin on varattu Kunnanhallituksen tulosalueelle on budjetoitu kiinteistöpalveluiden teknisten palveluiden kiinteistöjen nettokustannus sisäisenä vuokrana ( esitys, tod.toteuma ,48 ). Kustannus käsittää Marjaniemen rakennusten, satamien, vuokra-asuntojen, teollisuushallien ja muiden rakennusten nettokustannuksen Hailuodon kunnan rahoitusosuus Halko-osuuskunnan valokuituveron rakentamiseen on osoitettu talousarviossa satunnaisissa erissä. Samoin katevaikutteettomana satunnaisena tulona on budjetoitu kaukolämpötoiminnan siirto kunnan tytäryhtiölle. Kunnanhallitus valmistelee asiat valtuustolle. TY100 KUNNANHALLITUS Khall TA2015 Toimintatuotot *) ,25 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Toimintakate *) , *) Sisältää virheellisesti talousarvioon kirjattu summan

7 7 5 Hallintopalvelut TY410-TY412 Hallintopalvelut yhteensä Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut TOIMINTAKATE: Tulosyksikkö vastaa hallinnon palveluprosesseista. Tulosyksikkö tuottaa johtamis-, asianhallinta-, henkilöstö-, taloushallinto- ja tietoverkkopalvelut. Hallintopalvelut ohjaavat päätösten mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmiä. Johtamispalvelut, kp 1400 kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Johtamispalvelujen tehtävänä on vastata kunnan strategisen suunnittelun prosesseista sekä mahdollistaa kunnan strategian ja kunnan asukkaiden tarpeen mukaisten palvelujen tehokas ja tarkoituksenmukainen tuottaminen. Johtaminen ohjaa kunnan strategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmätyötä sekä kunnan esimiestyötä. Johtamispalvelut vastaa yhdessä asianhallintapalveluiden kanssa kunnallisen demokratian toimivuudesta valmistelemalla ja täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Johtamispalvelut sisältävät kunnan ylimmän johdon ja hallintopalveluiden johdon kustannukset. Johtamispalveluihin on varattu kunnan muistamisiin sekä edustus- ja liikelahjakustannusten määräraha. Asianhallintapalvelut, kp 1401 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Asianhallintapalvelut vastaa yhdessä johtamispalveluiden kanssa kunnallisen demokratian toimivuudesta täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Asianhallintapalvelut sisältävät asianhallintakustannusten lisäksi keskitetysti toimistopalveluista ja tarvikkeista sekä kunnanviraston siivouksesta. Asianhallinnassa käytetään Dynasty asianhallintaohjelmaa entistä monipuolisemmin. Arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönottoprojekti on viivästynyt ja pyritään käynnistämään talousarviovuonna.

8 8 Henkilöstöpalvelut, kp 1402 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Henkilöstöpalvelut sisältävät henkilöstön luottamustoiminta koulutuksen, työkykyä ylläpitävän toiminnan, työterveyshuolloin, työsuojelun, henkilöstötoimikunnan sekä palkkahallinnon menon. Palkkahallinto on ollut kunnassa ulkoistettuna yksityiselle toimijalle. Siirto palkkalaskennan osalta Monetra Oy:lle tapahtuu vuoden alusta Kuluvan vuoden aikana on käynnistetty henkilöstön tehtävien ja työnvaativuu-den arviointi. TVA:n otetaan käyttöön hallintopalveluissa ja käynnistetään perusturvapalveluissa. Taloushallinnon palvelut, kp 1403 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Talouspalvelujen tehtävänä on talous- ja palkanlaskentapalvelujen tuottaminen laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Taloushallinnon palvelut vastaavat laskentatoimen palveluista keskitetysti kaikille palvelualueille. Talousarvion laadinta ja kirjanpito on ulkoistettu Monetra Oy:lle, joka on Oulun seudun kuntien yhteinen laskentatoimen palveluja tuottava yritys. Taloushallinnon tulosyksikkö käsittää myös maksuosuuden verotuskustannuksiin sekä lupamaksut (Teosto, Kopiosto). Tietoverkkopalvelut, kp 1404 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tietoverkkopalvelut tuottaa keskitetysti palvelualojen tarvitsemat IT-palvelut ja varmistaa käytettävien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan. Tietoverkkopalvelut sisältävät verkkojen ja palvelimien ylläpidon, palomuurit, www-sivujen ylläpidon, monistusmenot ja it-tuen ostopalveluna. Tietoverkkopalveluihin on varattu määräraha kalustohankintoihin mm. palvelinten, sähköisen arkiston ja kokoustilan varusteiden osalta. Tietojärjestelmien ja tietosuojan edistämistä koordinoi tietoverkkotiimi. Hailuoto on mukana kuntaliitosselvityksen jälkeen käynnistettävässä ICT yhteistyössä Oulun seudulla. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä ovat kuntastrategian laatiminen ja sen toteuttaminen, tuloksellisuuden ja yhteistyörakenteiden kehittäminen sekä organisaation kehittäminen. Tämä sisältää myös poliittisen vaikuttamisen sekä osallisuuden arvioinnin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjaukset tulevat vaikuttamaan linjauksiin merkittävästi. Johtamis-, hallinto ja henkilöstöpalveluiden tavoitteena on edistää kuntaorganisaation toiminnan vaikuttavuutta. Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta painopiste on henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisessä sekä henkilöstön muutosvalmiuksien ja osaamisen kehittämisessä. Sisäisillä esimiesten koulutuspäivillä vahvistetaan ja yhtenäistetään kunnan johtamiskulttuuria. Kuntalaisten vaikuttamisen lisäämisessä on painopiste vaikuttamisen ja osallisuuden kehittämisessä. Taloushallinnon tavoitteena on reaaliaikaisen ja riittävän tiedon tuottaminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kunnan IT-palveluiden (järjestelmien ylläpito, lisenssit, tietoliikenneyhteydet, uudet järjestelmähankinnat ys) keskittämisen valmistelu kokonaisuudessaan IT-palveluihin. Tavoitteena on IThankintojen nykyistä parempi koordinointi ja kunnan IT-menojen hellinta. Vuoden 2015 tavoitteet

9 - kuntastrategian 2025 laadinta ja hyväksymiskäsittely - kuntastrategian toteuttaminen - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - talouden tasapainottaminen - työnvaativuuden arvioinnit (hallintopalvelut) - vakanssiluettelon päivittäminen ja tehtävien virka- ja toimipohjan tarkastaminen - Dynasty asianhallintaohjelman käytön tehostaminen ja laajentaminen (sopimushallinta) - raportoinnin kehittäminen - talouden ja henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämisen edelleen kehittäminen - pitkäaikaisen lainan kilpailuttaminen - etäyhteyksien hyödyntäminen mm. kokouksissa ja koulutuksissa, sähköisten neuvottelulaitteiden hyödyntäminen - IT-palveluiden keskittämisen valmistelu koko kunnan toiminnassa 9 TY410 JOHTAMIS-, HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , HENKILÖSTÖ vakanssit henkilöstö TA2015 TA2015 Palvelualue Hallintopalvelut Henkilöstömuutokset toimistosihteeri 2,43 siivooja 0,52 45 YHTEENSÄ 5, TA2015 toimistosihteeri 1; 50 % ; 50 % ,5 2,43 0, ,5 5, Tulosalue tehtävänimike määrä- vakinaineneaikai- Hallintopalvelut kunnanjohtaja 1 1 kunnansihteeri 1 1 kirjanpitäjä-palkanlaskija 1 1 vakinainen määräaikainen 0,5 0,5 Asiahallinnan käyttöönotto ja arkistonmuodostussuunnitelma

10 Työllisyyspalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tulosyksikkö vastaa työllistämistoimista. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Kunnat maksavat nykyisellään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden osalta 50 %:n maksuosuuden ns. passiiviajan työmarkkinatuesta. Työmarkkinatuen uudistus tuo kunnille laajennetun vastuun siten, että kunnat maksavat jatkossa jo 300 päivän jälkeen 50 %:n maksuosuuden. Tulosyksikölle on varattu määräraha kuuden pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen Hailuodon kuntaan tai kolmansille osapuolille. Nuorten kesätyöt on varauduttu järjestämään edelliskesän mukaisesti. Tuet budjetoitu tulosyksikölle kuten myös työllistämismenot Vuoden 2015 tavoitteet - nk. sakkomaksut pysyvät työmarkkinatuen uudistuksesta huolimatta edellisvuoden tasolla - kuntouttavan työtoiminnan organisointi ja aloittaminen - kaikki halukkaat nuoret saadaan työllistettyä kahden viikon kesätyöhön TY411 TYÖLLISYYSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0, Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate ,

11 Kuntien yhteistoiminta Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: ( ) *) Tulosyksikkö sisältää kustannukset Oulu-Koillismaa palo ja pelastustoimen maksuosuuden palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta ja Oulun ympäristötoimen maksuosuudet ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta (viranomaistoiminnot, eläinlääkintähuolto ja elintarvikeja ympäristölaboratorio). Tulosyksikkö sisältää hankintapalvelut joissa kunta on mukana seudullisessa hankintarenkaassa sekä yhteistoimintaprojektit, johon on varattu määrärahat Nousevan rannikkoseudun, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kuntatyönantajain ja Kuntaliiton maksuosuudet sekä Oulun seudun yhteistyön ja työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen maksuosuudet. TY412 KUNTIEN YHTEISTOIMINTA Khall TA2015 *) Toimintatuotot 0 463,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut -718 Palvelujen ostot Toimintakate , *) Talousarviossa on kirjausvirhe (merkkivirhe) asiakaspalveluiden ostossa kunnilta ja kuntayhtymiltä. Tämä aiheuttaa kululisäyksen, joka on oikaistava talousarvion tarkastuksen yhteydessä. Toimintakate on merkkivirhe huomioiden

12 12 6 Kaavoituspalvelut TOIMINTAKATE: Tekninen lautankunta/ Tekninen johtaja Kaavoituspalvelut huolehtii strategisen päämäärän saaristolaisen asumisen ja ainutlaatuisen ympäristön mukaisesti asuntotuotantoa ja tavoitellun asukasluvun kasvua tukevan kaavallisen valmiuden. Kaavoituksen tarkoituksena on luoda konkreettiset edellytykset yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle eritasoisten kaavojen avulla. Kaavoitus on tärkeä ja tehokas kunnan tavoitteiden toteuttamisen konkreettinen työkalu oleellisena osana muuta kunnan strategian, toiminnan ja talouden suunnittelua. Lainvoimaisilla yleis- ja asemakaavoilla mahdollistetaan Hailuodon kunnan suunnitelmallinen ja kaukonäköinen kehittäminen ja luodaan laillinen pysyvä oikeus päättää rakentamisen sijoittumisesta kunnan alueella. Hailuodon kunnan kaavoittaja on kunnanhallitus. Kaavanlaadintatyö hankitaan ostopalveluna. Kaavatyön valmistelu ja toimeenpano on delegoitu tekniselle lautakunnalle. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Keskeisimpänä toimenpiteenä on jatkaa suunnitelmallista kaavoitusta Hailuodon kunnassa. Vuoden 2015 tavoitteet - koko kunnan kattavan yleiskaavan kaavatyön käynnistäminen vuoden 2015 aikana - kaavan laadintatyön sopimusjärjestely (tarvittaessa kilpailutus hankintalain mukaisesti) TY420 KAAVOITUSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate , Talousarvion tasapainottaminen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen yhteydessä kunnanhallitus on edellyttänyt palvelualueilta säästöjen esittämistä käyttösuunnitelmissaan. Hallintopalveluiden säästövelvoite on Säästö osoitetaan kokonaisuudessaan kaavoituspalveluiden tulosyksikön määrärahaan. Kaavoitustyö jaksotetaan siten, että säästötavoite saavutetaan.

13 13 7 Elinkeinopalvelut TY430-TY433 Elinkeinoopalvelut yhteensä Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut -500 Toimintakate , Elinkeinopalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Vastaa kuntamarkkinoinnin tuottamisesta sekä Hailuodon matkailupalveluiden neuvontapalveluiden tuottamisesta. Talousarviovuoden tavoitteena on hyödyntää kohdennettua kuntamarkkinointia. Matkailuneuvonnan oppisopimuskoulutus päättyy maaliskuussa Kesäaikainen matkailuneuvonta ja Siikamarkkinat 2015 lokakuussa järjestetään määräaikaisjärjestelyin. Perustettavien ja alkuvaiheessa olevien yritysten palvelut ostetaan Oulun seudun Uusyrityskeskukselta Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä on elinkeinotoiminnan vahvistamisen suunnittelu sekä kuntamarkkinoinnin kehittäminen. Matkailuneuvontapalveluiden uudelleen järjestäminen, koska majoitus- ja vierasvenesatama toimintaan pyritään saamaan ulkopuolinen yrittäjä. Vuoden 2015 tavoitteet - Siikamarkkinoiden järjestäminen Kuntamarkkinoinnin ja kotisivujen kehittäminen - Matkailuneuvonnan suunnittelu ja järjestäminen kesäkaudelle 2015 TY430ELINKEINOPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat

14 14 Muut toimintakulut -500 Toimintakate , HENKILÖSTÖ vakanssit henkilöstö TA2015 TA2015 Palvelualue Hallintopalvelut Tulosalue määrä- määrä- tehtävänimike vakinainenenaineneaikai- vakiaikai- Elinkeinopalvelut matkailukoordinaattori 0,25 0,25 suunnittelija 0,5 0,5 YHTEENSÄ 0 0,75 0 0,75 Henkilöstömuutokset 2014 TA2015 suunnittelija 1; 100 % 1; 100 % Siikamarkkinat, matkailuneuvonta, kuntamarkkinointi 7.2 Maatalouspalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Maatalouspalvelu ostetaan ostopalveluna Tyrnävän kunnalta. TY431 MAATALOUSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate ,

15 Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) TOIMINTAKATE: 850 Kunnansihteeri Elinkeinotoiminta sisältää polttoaineenjakelutoiminnan sopimuksen mukaisesti saakka. Majoitustoiminta ja vierasvenesatamatoiminta Marjaniemessä on varauduttu ulkoistamaan vuokraamalla tilat ja laitteet yritystoiminalle. TY432 ELINKEINOTOIMINTA Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Toimintamenot , Palvelujen ostot -800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ,47 850

16 Maa- ja metsätilat Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tulosalueelle on budjetoitu kiinteistönmyyntituloja eräistä kunnan vapaista kiinteistöistä. Kunnan maanhankintaan odotetaan käytettävän talousarviossa huomioimattomien vapaiden kiinteistöjen myyntituottoja. Yleistavoitteena on huolehtia kunnan kiinteistöomaisuuden (maa- ja metsätilat) arvon säilymisestä ja huolehtia riittävästä maanhankinnasta kaavoituksen tarpeisiin. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä on kunnan palvelutuotannosta poistuneen kiinteistöomaisuuden jatkokäytön varmistamien esimerkiksi kiinteistökaupoilla. Vuoden 2015 tavoitteet - Kiinteistöomaisuuden realisointi kunnanhallituksen päätösten mukaisesti - Kiinteistöomaisuuden luettelointi ja hallinnointi ajantasaisesti (kiinteistöjen tasearvon päivittäminen kirjanpitäjän ohjeiden mukaisesti) TY433 MAA- JA METSÄTILAT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintamenot , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ,

17 17 8 Investointiosa Kunnanhallituksen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8611 Paloaseman laajennus ja kunnantalon vesikaton korjaus/muutos Investointimenot Investointi netto Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus Investointimenot Investointi netto Yhteensä Perusturvan investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Investointimenot Investointi netto Hälytysjärjestelmän uusiminen Investointimenot Investointi netto Yhteensä Sivistystoimen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8400 Päiväkodin laajentaminen Investointimenot Investointi netto Peruskoulun uudisrakennus Investointimenot Investointi netto Yhteensä

18 18 Teknisen toimen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8040 Marjaniemen sataman korjaus Investointimenot Investointi netto Huikun sataman kunnostus Investointimenot Investointi netto Pöllän lentopaikan saneeraus Investointimenot Investointi netto Kirjaston vesikaton korjaus Investointimenot Investointi netto Majakan korjaus Investointimenot Investointi netto Liikuntahallin julkisivun saneeraus Investointimenot Investointi netto Tiehankkeet Investointimenot Investointi netto Kuntapankin lämmitysmuodon muutos Investointimenot Investointi netto 0 0 0

19 Kiinteistötraktorin hankinta Investointimenot Investointi netto Yhteensä Investointiosan investointien jaottelu kunnanhallituksen, perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen investointeihin korjataan ylläesitettyyn jaotteluun. Investoinnit yhteensä TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Investointimenot Investointi netto

20 20 Strategiset tavoitteet Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Ikäihmisten palvelurakenteen Kotona asuvien yli 75-v:n määrä Kotona asuvat 75 v täyttäneet % uudistaminen nousee 89 %:n vastaavanikäises- vastaavanikäisestä väestöstä tä väestöstä (75-vuotta täyttäneet %-osuus vastaavasta väestöstä) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidontuen piirissä 6-7 % Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäänny tavoitetaso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4 Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna alle 1 % Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat %:a vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vast.ik. väestöstä Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet % vast.ik. väestöstä Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan toimenpiteiden toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Kuntatiedotteen terveysinfojen määrä Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Tiedotuskanavien, kuten kunnan www-sivu,, kuntatiedote ylläpitäminen Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde laskevat Koulutustaso pysyy samana Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista laskee Kansansairauksien ja sairastavuuden indeksit lähtevät laskuun TEA viisarin lukema paranee pitkällä aikavälillä. Toimeentulotuki menot pienenevät Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset pienenevät Erikoissairaanhoidon nettokustannukset eivät lisäänny Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita nuoria ja työikäisiä ei ole Kodin ulkopuolelle sijoitettuja ei ole Lastensuojelun avohuollon tukitoimet toteutuvat kohdennetusti. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Koulutustaso Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Kansansairauksien indeksit, sairastavuusindeksit (KELA ja THL) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus,tea viisarin lukema, perusterveydenhuolto Toimeentulotuki, euroa / asukas Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 17 vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 17 vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä Lapsiperhetyöryhmän säännöllinen toiminta/kokoukset

21 21 Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Lasten ja nuorten Sosiaali- ja terveyspalvelujen Asiakastyytyväisyys/ monipuolisten palveluiden lähipalvelujen säilyminen saares- Palautteet varmistaminen sa omana palveluna, tuettuna ostopalveluilla. Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Ikäihmisten kotona asumista tuetaan turvaranneke hälyttymillä. Terveydenhuollossa on päivitetty tietojärjestelmät. Asiakastyytyväisyys Tietojärjestelmien toimivuus, henkilöstötyytyväisyys Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Osallistutaan työllistämisprojektiin. Työttömien määrä vähenee. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee. Koulupudokkaiden määrä Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Nuorisotyöttömät Työmarkkinatuen määrä (/vuosi) ns. sakkomaksu Sakkomaksujen minimointi pyrkimällä työllistämään vaikeasti työllistettäviä kuntaan ja kolmannelle sektorille. Tavoitteena on työllistää 6 pitkäaikaistyötöntä. Työllistämistyön organisoimiseen varataan yhden työpäivän työpanos sosiaalityöntekijälle. Nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Nuorten kesätyöllistettyjen määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisesta väestöstä Kaikkien Hailuotolaisten v. nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Vahva talous ja motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Hailuoto ei ole kriisikunta Vuosikate on positiivinen Vuosikate euroa/asukas Tulovero % priorisoidaan palvelut, valitaan painopistealueet ja toiminta sopeutetaan taloustilanteeseen Velkamäärä alle / asukas Omaisuuden myyntiohjelma Kertynyt ali- ja ylijäämä euroa/asukas Lainamäärä euroa/asukas Hankintaohjeet Hankintarenkaan sopimus uudistetaan. Myytävä omaisuus inventoidaan. Tuloperustaa vahvistetaan vuosittain. kustannustehokkuus ja palvelun parantaminen suunnitelmallisella ja kokonaisvaltaisella hallinnalla Investoinneille riittävä oman pääoman rahoitusosuus Investointien omarahoitusosuus tarkistetaan investointisuunnitelmaa: priorisoiden ensisijalle lakisääteiset ja elinvoimaa tukevat investoinnit laaditaan pitkän aikavälin investointiohjelma strategian tavoitteita toteuttaen.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot