Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus

2 2 Sisällys Talousarvion rakenne ja sitovuus... 3 Käyttösuunnitelma ja tulosyksikön tavoitteet Kunnanvaltuusto Tarkastustoimi Vaalit Kunnanhallitus Hallintopalvelut Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut Työllisyyspalvelut Kuntien yhteistoiminta Kaavoituspalvelut Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut Maatalouspalvelut Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) Maa- ja metsätilat Investointiosa Asetetut tavoitteet... 20

3 3 Talousarvion rakenne ja sitovuus Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Toimielimellä on valtuus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Hyväksyntäpäätös sisälsi toivomusponsia. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan määrärahat tulosyksiköille. Sitovuustaso käyttötaloudessa on valtuustoon nähden tulosaluetaso, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siirtää tulosalueelta toiselle. Käyttösuunnitelma valtuuston myöntämälle määrärahalle hyväksytään lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Käyttösuunnitelmalla osoitetaan tulosyksiköiden sitova toimintakate. Lautakunnat ja viranhaltijat toimivat niille talousarviossa sitovuustasoittain annettujen määrärahojen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli määrärahamuutokset eivät ylitä valtuuston sitovuustasolla myönnettyä määrärahaa, päättävät lautakunnat toiminnan totteluttamisesta, tavasta ja resursseista itsenäisesti. VALTUUSTOSITOVUUS LAUTAKUNTASITOVUUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Lautakunta Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka LT10 Kunnanvaltuusto LT20 Tarkastuslautakunta LT30 Keskusvaalilautakunta TA100 Kunnanvaltuusto TY100 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA200 Tarkastustoimi TY200 Tarkastustoimi Tarkastustoimi TA300 Vaalit TY300 Vaalit Presidentin vaalit, Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, Eu-vaalit LT40 Kunnanhallitus TA400 Kunnanhallitus TY400 Kunnanhallitus Kunnanhallitus, Toimikunnat TA410 Hallintopalvelut TY410 Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut TY411 Työllisyyspalvelut TY412 Kuntien yhteistoiminta Johtamispalvelut, Asiahallintapalvelut, Henkilöstöpalvelut, Taloushallintopalvelut, Tietoverkkopalvelut Työllisyys, Nuorten kesätyö Palo-ja pelastustoimi+vss,, Ympäristöterveydenhuolto, Ympäristönsuojelu, Hankintapalvelut, Kuntien yhteistoimintaprojektit TA420 Kaavoituspalvelut TY420 Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus, Yleiskaavoitus TA430 Elinkeinopalvelut TY430 Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut TY431 Maatalouspalvelut TY432 Elinkeinotoiminta (ent. Matkailupalvelut) TY433 Maa ja metsätilat Maatalouspalvelut Majoitus/vierasveneet (ent. Matkailu ja matkailumarkkinointi), Polttoaineenjakelu Maa ja metsätilat Valtuustositovuus ml. sis.erät, TA100 TA200 TA300 TA400 TA410 TA420 TA430 Toimintatuotot Toimintamenot

4 4 Toimintakate Käyttösuunnitelma ja tulosyksikön tavoitteet Kunnanhallitus on talousarvion käsittelyn yhteydessä esittänyt 2 %:n toimintamenojen karsintaa toimintakate- ja vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi (yht ). Valtuusto on vahvistanut päätöksen. Koska käyttösuunnitelman muutoksella pyritään vuosikatteen parantamiseen talousarvion tasapainottamisessa, käsittely ei koske sisäistä laskutusta. Kunnanhallitus tarkisti säästötavoitetta :lla (yht ) valtionosuuspäätöksestä johtuen. Säästötavoite (netto) on hallintopalveluiden LT10-LT40 osalta (menot yht ). 1 Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kunnan talousarvion 2015 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntakonsernille. TY100 KUNNANVALTUUSTO Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -765 Muut toimintakulut Toimintakate ,

5 5 2 Tarkastustoimi Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo, että talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti, ja varmistaa, että kunnan hallinto ja taloudenpito on laillista ja tuloksellista. Hailuodon kunnan tilintarkastusyhteisö vuosille on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. TY200 TARKASTUSTOIMI Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 Toimintakate , Vaalit TOIMINTAKATE: 0 Kunnanjohtaja Tulosyksikön tehtävänä on vastata vaalien järjestämisestä. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. TY300 VAALIT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut -915 Palvelujen ostot Muut toimintakulut -153 Toimintakate ,49 0

6 6 4 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen alaisena toimii yksi toimikunta, vanhusneuvosto, jonka kokoonkutsujana toimii perusturvajohtaja. Kunnanhallituksen harkinnanvaraisiin avustuksiin on varattu Kunnanhallituksen tulosalueelle on budjetoitu kiinteistöpalveluiden teknisten palveluiden kiinteistöjen nettokustannus sisäisenä vuokrana ( esitys, tod.toteuma ,48 ). Kustannus käsittää Marjaniemen rakennusten, satamien, vuokra-asuntojen, teollisuushallien ja muiden rakennusten nettokustannuksen Hailuodon kunnan rahoitusosuus Halko-osuuskunnan valokuituveron rakentamiseen on osoitettu talousarviossa satunnaisissa erissä. Samoin katevaikutteettomana satunnaisena tulona on budjetoitu kaukolämpötoiminnan siirto kunnan tytäryhtiölle. Kunnanhallitus valmistelee asiat valtuustolle. TY100 KUNNANHALLITUS Khall TA2015 Toimintatuotot *) ,25 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Toimintakate *) , *) Sisältää virheellisesti talousarvioon kirjattu summan

7 7 5 Hallintopalvelut TY410-TY412 Hallintopalvelut yhteensä Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut TOIMINTAKATE: Tulosyksikkö vastaa hallinnon palveluprosesseista. Tulosyksikkö tuottaa johtamis-, asianhallinta-, henkilöstö-, taloushallinto- ja tietoverkkopalvelut. Hallintopalvelut ohjaavat päätösten mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmiä. Johtamispalvelut, kp 1400 kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Johtamispalvelujen tehtävänä on vastata kunnan strategisen suunnittelun prosesseista sekä mahdollistaa kunnan strategian ja kunnan asukkaiden tarpeen mukaisten palvelujen tehokas ja tarkoituksenmukainen tuottaminen. Johtaminen ohjaa kunnan strategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmätyötä sekä kunnan esimiestyötä. Johtamispalvelut vastaa yhdessä asianhallintapalveluiden kanssa kunnallisen demokratian toimivuudesta valmistelemalla ja täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Johtamispalvelut sisältävät kunnan ylimmän johdon ja hallintopalveluiden johdon kustannukset. Johtamispalveluihin on varattu kunnan muistamisiin sekä edustus- ja liikelahjakustannusten määräraha. Asianhallintapalvelut, kp 1401 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Asianhallintapalvelut vastaa yhdessä johtamispalveluiden kanssa kunnallisen demokratian toimivuudesta täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Asianhallintapalvelut sisältävät asianhallintakustannusten lisäksi keskitetysti toimistopalveluista ja tarvikkeista sekä kunnanviraston siivouksesta. Asianhallinnassa käytetään Dynasty asianhallintaohjelmaa entistä monipuolisemmin. Arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönottoprojekti on viivästynyt ja pyritään käynnistämään talousarviovuonna.

8 8 Henkilöstöpalvelut, kp 1402 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Henkilöstöpalvelut sisältävät henkilöstön luottamustoiminta koulutuksen, työkykyä ylläpitävän toiminnan, työterveyshuolloin, työsuojelun, henkilöstötoimikunnan sekä palkkahallinnon menon. Palkkahallinto on ollut kunnassa ulkoistettuna yksityiselle toimijalle. Siirto palkkalaskennan osalta Monetra Oy:lle tapahtuu vuoden alusta Kuluvan vuoden aikana on käynnistetty henkilöstön tehtävien ja työnvaativuu-den arviointi. TVA:n otetaan käyttöön hallintopalveluissa ja käynnistetään perusturvapalveluissa. Taloushallinnon palvelut, kp 1403 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Talouspalvelujen tehtävänä on talous- ja palkanlaskentapalvelujen tuottaminen laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Taloushallinnon palvelut vastaavat laskentatoimen palveluista keskitetysti kaikille palvelualueille. Talousarvion laadinta ja kirjanpito on ulkoistettu Monetra Oy:lle, joka on Oulun seudun kuntien yhteinen laskentatoimen palveluja tuottava yritys. Taloushallinnon tulosyksikkö käsittää myös maksuosuuden verotuskustannuksiin sekä lupamaksut (Teosto, Kopiosto). Tietoverkkopalvelut, kp 1404 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tietoverkkopalvelut tuottaa keskitetysti palvelualojen tarvitsemat IT-palvelut ja varmistaa käytettävien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan. Tietoverkkopalvelut sisältävät verkkojen ja palvelimien ylläpidon, palomuurit, www-sivujen ylläpidon, monistusmenot ja it-tuen ostopalveluna. Tietoverkkopalveluihin on varattu määräraha kalustohankintoihin mm. palvelinten, sähköisen arkiston ja kokoustilan varusteiden osalta. Tietojärjestelmien ja tietosuojan edistämistä koordinoi tietoverkkotiimi. Hailuoto on mukana kuntaliitosselvityksen jälkeen käynnistettävässä ICT yhteistyössä Oulun seudulla. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä ovat kuntastrategian laatiminen ja sen toteuttaminen, tuloksellisuuden ja yhteistyörakenteiden kehittäminen sekä organisaation kehittäminen. Tämä sisältää myös poliittisen vaikuttamisen sekä osallisuuden arvioinnin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjaukset tulevat vaikuttamaan linjauksiin merkittävästi. Johtamis-, hallinto ja henkilöstöpalveluiden tavoitteena on edistää kuntaorganisaation toiminnan vaikuttavuutta. Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta painopiste on henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisessä sekä henkilöstön muutosvalmiuksien ja osaamisen kehittämisessä. Sisäisillä esimiesten koulutuspäivillä vahvistetaan ja yhtenäistetään kunnan johtamiskulttuuria. Kuntalaisten vaikuttamisen lisäämisessä on painopiste vaikuttamisen ja osallisuuden kehittämisessä. Taloushallinnon tavoitteena on reaaliaikaisen ja riittävän tiedon tuottaminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kunnan IT-palveluiden (järjestelmien ylläpito, lisenssit, tietoliikenneyhteydet, uudet järjestelmähankinnat ys) keskittämisen valmistelu kokonaisuudessaan IT-palveluihin. Tavoitteena on IThankintojen nykyistä parempi koordinointi ja kunnan IT-menojen hellinta. Vuoden 2015 tavoitteet

9 - kuntastrategian 2025 laadinta ja hyväksymiskäsittely - kuntastrategian toteuttaminen - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - talouden tasapainottaminen - työnvaativuuden arvioinnit (hallintopalvelut) - vakanssiluettelon päivittäminen ja tehtävien virka- ja toimipohjan tarkastaminen - Dynasty asianhallintaohjelman käytön tehostaminen ja laajentaminen (sopimushallinta) - raportoinnin kehittäminen - talouden ja henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämisen edelleen kehittäminen - pitkäaikaisen lainan kilpailuttaminen - etäyhteyksien hyödyntäminen mm. kokouksissa ja koulutuksissa, sähköisten neuvottelulaitteiden hyödyntäminen - IT-palveluiden keskittämisen valmistelu koko kunnan toiminnassa 9 TY410 JOHTAMIS-, HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , HENKILÖSTÖ vakanssit henkilöstö TA2015 TA2015 Palvelualue Hallintopalvelut Henkilöstömuutokset toimistosihteeri 2,43 siivooja 0,52 45 YHTEENSÄ 5, TA2015 toimistosihteeri 1; 50 % ; 50 % ,5 2,43 0, ,5 5, Tulosalue tehtävänimike määrä- vakinaineneaikai- Hallintopalvelut kunnanjohtaja 1 1 kunnansihteeri 1 1 kirjanpitäjä-palkanlaskija 1 1 vakinainen määräaikainen 0,5 0,5 Asiahallinnan käyttöönotto ja arkistonmuodostussuunnitelma

10 Työllisyyspalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tulosyksikkö vastaa työllistämistoimista. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Kunnat maksavat nykyisellään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden osalta 50 %:n maksuosuuden ns. passiiviajan työmarkkinatuesta. Työmarkkinatuen uudistus tuo kunnille laajennetun vastuun siten, että kunnat maksavat jatkossa jo 300 päivän jälkeen 50 %:n maksuosuuden. Tulosyksikölle on varattu määräraha kuuden pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen Hailuodon kuntaan tai kolmansille osapuolille. Nuorten kesätyöt on varauduttu järjestämään edelliskesän mukaisesti. Tuet budjetoitu tulosyksikölle kuten myös työllistämismenot Vuoden 2015 tavoitteet - nk. sakkomaksut pysyvät työmarkkinatuen uudistuksesta huolimatta edellisvuoden tasolla - kuntouttavan työtoiminnan organisointi ja aloittaminen - kaikki halukkaat nuoret saadaan työllistettyä kahden viikon kesätyöhön TY411 TYÖLLISYYSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0, Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate ,

11 Kuntien yhteistoiminta Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: ( ) *) Tulosyksikkö sisältää kustannukset Oulu-Koillismaa palo ja pelastustoimen maksuosuuden palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta ja Oulun ympäristötoimen maksuosuudet ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta (viranomaistoiminnot, eläinlääkintähuolto ja elintarvikeja ympäristölaboratorio). Tulosyksikkö sisältää hankintapalvelut joissa kunta on mukana seudullisessa hankintarenkaassa sekä yhteistoimintaprojektit, johon on varattu määrärahat Nousevan rannikkoseudun, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kuntatyönantajain ja Kuntaliiton maksuosuudet sekä Oulun seudun yhteistyön ja työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen maksuosuudet. TY412 KUNTIEN YHTEISTOIMINTA Khall TA2015 *) Toimintatuotot 0 463,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut -718 Palvelujen ostot Toimintakate , *) Talousarviossa on kirjausvirhe (merkkivirhe) asiakaspalveluiden ostossa kunnilta ja kuntayhtymiltä. Tämä aiheuttaa kululisäyksen, joka on oikaistava talousarvion tarkastuksen yhteydessä. Toimintakate on merkkivirhe huomioiden

12 12 6 Kaavoituspalvelut TOIMINTAKATE: Tekninen lautankunta/ Tekninen johtaja Kaavoituspalvelut huolehtii strategisen päämäärän saaristolaisen asumisen ja ainutlaatuisen ympäristön mukaisesti asuntotuotantoa ja tavoitellun asukasluvun kasvua tukevan kaavallisen valmiuden. Kaavoituksen tarkoituksena on luoda konkreettiset edellytykset yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle eritasoisten kaavojen avulla. Kaavoitus on tärkeä ja tehokas kunnan tavoitteiden toteuttamisen konkreettinen työkalu oleellisena osana muuta kunnan strategian, toiminnan ja talouden suunnittelua. Lainvoimaisilla yleis- ja asemakaavoilla mahdollistetaan Hailuodon kunnan suunnitelmallinen ja kaukonäköinen kehittäminen ja luodaan laillinen pysyvä oikeus päättää rakentamisen sijoittumisesta kunnan alueella. Hailuodon kunnan kaavoittaja on kunnanhallitus. Kaavanlaadintatyö hankitaan ostopalveluna. Kaavatyön valmistelu ja toimeenpano on delegoitu tekniselle lautakunnalle. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Keskeisimpänä toimenpiteenä on jatkaa suunnitelmallista kaavoitusta Hailuodon kunnassa. Vuoden 2015 tavoitteet - koko kunnan kattavan yleiskaavan kaavatyön käynnistäminen vuoden 2015 aikana - kaavan laadintatyön sopimusjärjestely (tarvittaessa kilpailutus hankintalain mukaisesti) TY420 KAAVOITUSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate , Talousarvion tasapainottaminen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen yhteydessä kunnanhallitus on edellyttänyt palvelualueilta säästöjen esittämistä käyttösuunnitelmissaan. Hallintopalveluiden säästövelvoite on Säästö osoitetaan kokonaisuudessaan kaavoituspalveluiden tulosyksikön määrärahaan. Kaavoitustyö jaksotetaan siten, että säästötavoite saavutetaan.

13 13 7 Elinkeinopalvelut TY430-TY433 Elinkeinoopalvelut yhteensä Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut -500 Toimintakate , Elinkeinopalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Vastaa kuntamarkkinoinnin tuottamisesta sekä Hailuodon matkailupalveluiden neuvontapalveluiden tuottamisesta. Talousarviovuoden tavoitteena on hyödyntää kohdennettua kuntamarkkinointia. Matkailuneuvonnan oppisopimuskoulutus päättyy maaliskuussa Kesäaikainen matkailuneuvonta ja Siikamarkkinat 2015 lokakuussa järjestetään määräaikaisjärjestelyin. Perustettavien ja alkuvaiheessa olevien yritysten palvelut ostetaan Oulun seudun Uusyrityskeskukselta Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä on elinkeinotoiminnan vahvistamisen suunnittelu sekä kuntamarkkinoinnin kehittäminen. Matkailuneuvontapalveluiden uudelleen järjestäminen, koska majoitus- ja vierasvenesatama toimintaan pyritään saamaan ulkopuolinen yrittäjä. Vuoden 2015 tavoitteet - Siikamarkkinoiden järjestäminen Kuntamarkkinoinnin ja kotisivujen kehittäminen - Matkailuneuvonnan suunnittelu ja järjestäminen kesäkaudelle 2015 TY430ELINKEINOPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat

14 14 Muut toimintakulut -500 Toimintakate , HENKILÖSTÖ vakanssit henkilöstö TA2015 TA2015 Palvelualue Hallintopalvelut Tulosalue määrä- määrä- tehtävänimike vakinainenenaineneaikai- vakiaikai- Elinkeinopalvelut matkailukoordinaattori 0,25 0,25 suunnittelija 0,5 0,5 YHTEENSÄ 0 0,75 0 0,75 Henkilöstömuutokset 2014 TA2015 suunnittelija 1; 100 % 1; 100 % Siikamarkkinat, matkailuneuvonta, kuntamarkkinointi 7.2 Maatalouspalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Maatalouspalvelu ostetaan ostopalveluna Tyrnävän kunnalta. TY431 MAATALOUSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate ,

15 Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) TOIMINTAKATE: 850 Kunnansihteeri Elinkeinotoiminta sisältää polttoaineenjakelutoiminnan sopimuksen mukaisesti saakka. Majoitustoiminta ja vierasvenesatamatoiminta Marjaniemessä on varauduttu ulkoistamaan vuokraamalla tilat ja laitteet yritystoiminalle. TY432 ELINKEINOTOIMINTA Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Toimintamenot , Palvelujen ostot -800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ,47 850

16 Maa- ja metsätilat Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tulosalueelle on budjetoitu kiinteistönmyyntituloja eräistä kunnan vapaista kiinteistöistä. Kunnan maanhankintaan odotetaan käytettävän talousarviossa huomioimattomien vapaiden kiinteistöjen myyntituottoja. Yleistavoitteena on huolehtia kunnan kiinteistöomaisuuden (maa- ja metsätilat) arvon säilymisestä ja huolehtia riittävästä maanhankinnasta kaavoituksen tarpeisiin. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä on kunnan palvelutuotannosta poistuneen kiinteistöomaisuuden jatkokäytön varmistamien esimerkiksi kiinteistökaupoilla. Vuoden 2015 tavoitteet - Kiinteistöomaisuuden realisointi kunnanhallituksen päätösten mukaisesti - Kiinteistöomaisuuden luettelointi ja hallinnointi ajantasaisesti (kiinteistöjen tasearvon päivittäminen kirjanpitäjän ohjeiden mukaisesti) TY433 MAA- JA METSÄTILAT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintamenot , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ,

17 17 8 Investointiosa Kunnanhallituksen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8611 Paloaseman laajennus ja kunnantalon vesikaton korjaus/muutos Investointimenot Investointi netto Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus Investointimenot Investointi netto Yhteensä Perusturvan investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Investointimenot Investointi netto Hälytysjärjestelmän uusiminen Investointimenot Investointi netto Yhteensä Sivistystoimen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8400 Päiväkodin laajentaminen Investointimenot Investointi netto Peruskoulun uudisrakennus Investointimenot Investointi netto Yhteensä

18 18 Teknisen toimen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8040 Marjaniemen sataman korjaus Investointimenot Investointi netto Huikun sataman kunnostus Investointimenot Investointi netto Pöllän lentopaikan saneeraus Investointimenot Investointi netto Kirjaston vesikaton korjaus Investointimenot Investointi netto Majakan korjaus Investointimenot Investointi netto Liikuntahallin julkisivun saneeraus Investointimenot Investointi netto Tiehankkeet Investointimenot Investointi netto Kuntapankin lämmitysmuodon muutos Investointimenot Investointi netto 0 0 0

19 Kiinteistötraktorin hankinta Investointimenot Investointi netto Yhteensä Investointiosan investointien jaottelu kunnanhallituksen, perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen investointeihin korjataan ylläesitettyyn jaotteluun. Investoinnit yhteensä TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Investointimenot Investointi netto

20 20 Strategiset tavoitteet Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Ikäihmisten palvelurakenteen Kotona asuvien yli 75-v:n määrä Kotona asuvat 75 v täyttäneet % uudistaminen nousee 89 %:n vastaavanikäises- vastaavanikäisestä väestöstä tä väestöstä (75-vuotta täyttäneet %-osuus vastaavasta väestöstä) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidontuen piirissä 6-7 % Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäänny tavoitetaso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4 Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna alle 1 % Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat %:a vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vast.ik. väestöstä Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet % vast.ik. väestöstä Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan toimenpiteiden toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Kuntatiedotteen terveysinfojen määrä Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Tiedotuskanavien, kuten kunnan www-sivu,, kuntatiedote ylläpitäminen Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde laskevat Koulutustaso pysyy samana Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista laskee Kansansairauksien ja sairastavuuden indeksit lähtevät laskuun TEA viisarin lukema paranee pitkällä aikavälillä. Toimeentulotuki menot pienenevät Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset pienenevät Erikoissairaanhoidon nettokustannukset eivät lisäänny Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita nuoria ja työikäisiä ei ole Kodin ulkopuolelle sijoitettuja ei ole Lastensuojelun avohuollon tukitoimet toteutuvat kohdennetusti. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Koulutustaso Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Kansansairauksien indeksit, sairastavuusindeksit (KELA ja THL) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus,tea viisarin lukema, perusterveydenhuolto Toimeentulotuki, euroa / asukas Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 17 vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 17 vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä Lapsiperhetyöryhmän säännöllinen toiminta/kokoukset

21 21 Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Lasten ja nuorten Sosiaali- ja terveyspalvelujen Asiakastyytyväisyys/ monipuolisten palveluiden lähipalvelujen säilyminen saares- Palautteet varmistaminen sa omana palveluna, tuettuna ostopalveluilla. Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Ikäihmisten kotona asumista tuetaan turvaranneke hälyttymillä. Terveydenhuollossa on päivitetty tietojärjestelmät. Asiakastyytyväisyys Tietojärjestelmien toimivuus, henkilöstötyytyväisyys Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Osallistutaan työllistämisprojektiin. Työttömien määrä vähenee. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee. Koulupudokkaiden määrä Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Nuorisotyöttömät Työmarkkinatuen määrä (/vuosi) ns. sakkomaksu Sakkomaksujen minimointi pyrkimällä työllistämään vaikeasti työllistettäviä kuntaan ja kolmannelle sektorille. Tavoitteena on työllistää 6 pitkäaikaistyötöntä. Työllistämistyön organisoimiseen varataan yhden työpäivän työpanos sosiaalityöntekijälle. Nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Nuorten kesätyöllistettyjen määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisesta väestöstä Kaikkien Hailuotolaisten v. nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Vahva talous ja motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Hailuoto ei ole kriisikunta Vuosikate on positiivinen Vuosikate euroa/asukas Tulovero % priorisoidaan palvelut, valitaan painopistealueet ja toiminta sopeutetaan taloustilanteeseen Velkamäärä alle / asukas Omaisuuden myyntiohjelma Kertynyt ali- ja ylijäämä euroa/asukas Lainamäärä euroa/asukas Hankintaohjeet Hankintarenkaan sopimus uudistetaan. Myytävä omaisuus inventoidaan. Tuloperustaa vahvistetaan vuosittain. kustannustehokkuus ja palvelun parantaminen suunnitelmallisella ja kokonaisvaltaisella hallinnalla Investoinneille riittävä oman pääoman rahoitusosuus Investointien omarahoitusosuus tarkistetaan investointisuunnitelmaa: priorisoiden ensisijalle lakisääteiset ja elinvoimaa tukevat investoinnit laaditaan pitkän aikavälin investointiohjelma strategian tavoitteita toteuttaen.

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN JOHTAMINEN JA SEUTUYHTEISTYÖ Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toimintakate: - 320 900 Johtamispalvelujen tehtävänä on vastata kunnan strategisen

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016. Käyttötalousosa

Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016. Käyttötalousosa 1 Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016 Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015. Toimintaympäristöanalyysi

PERUSTURVAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015. Toimintaympäristöanalyysi 1 PERUSTURVAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset ja linjaukset sosiaali-

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Perusturvapalvelut HAILUOTO

Hailuodon kunta. Perusturvapalvelut HAILUOTO Hailuodon kunta Perusturvapalvelut HAILUOTO Toimintakertomus 2015 2 Hailuodon kunta Käsittely Perusturvalautakunta 22.3.2016 3 Sisällys Toimintakertomus... 4 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 2 Kannen kuva: 2014 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan rahat

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29 Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus

Lisätiedot

Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016

Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016 Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeisiä käsitteitä Visio Yhteinen näkemys kunnan tavoiteltavasta tulevaisuudesta Strategia = Kempele-sopimus Kunnan tulevaisuuden turvaamiseksi tehty suunnitelma

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015 12 KAUPUNGINHALLITUS 110 (TH) YLEISHALLINTO* 1100 (OT1) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 (OT3) YLIN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 Kaupunginvaltuusto 1102 Kaupunginhallitus 1105 (OT3) MUU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohje. Käsittely Kunnanhallitus 12.10.2015 187

Hailuodon kunta. Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohje. Käsittely Kunnanhallitus 12.10.2015 187 1 Hailuodon kunta Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohje Käsittely Kunnanhallitus 12.10.2015 187 2 1 Taloudellinen kehitys Yleinen talouden kehitys Suomen kansantalous kasvaa seuraavien

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle Toimintaympäristöanalyysi Teknisten palveluiden tulosalueita ovat teknisten palveluiden hallinto, yhdyskuntapalvelut, rakennusvalvontapalvelut, kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot