Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus

2 2 Sisällys Talousarvion rakenne ja sitovuus... 3 Käyttösuunnitelma ja tulosyksikön tavoitteet Kunnanvaltuusto Tarkastustoimi Vaalit Kunnanhallitus Hallintopalvelut Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut Työllisyyspalvelut Kuntien yhteistoiminta Kaavoituspalvelut Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut Maatalouspalvelut Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) Maa- ja metsätilat Investointiosa Asetetut tavoitteet... 20

3 3 Talousarvion rakenne ja sitovuus Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Toimielimellä on valtuus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Hyväksyntäpäätös sisälsi toivomusponsia. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan määrärahat tulosyksiköille. Sitovuustaso käyttötaloudessa on valtuustoon nähden tulosaluetaso, joten määrärahoja ei voi käyttösuunnitelmassa siirtää tulosalueelta toiselle. Käyttösuunnitelma valtuuston myöntämälle määrärahalle hyväksytään lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Käyttösuunnitelmalla osoitetaan tulosyksiköiden sitova toimintakate. Lautakunnat ja viranhaltijat toimivat niille talousarviossa sitovuustasoittain annettujen määrärahojen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli määrärahamuutokset eivät ylitä valtuuston sitovuustasolla myönnettyä määrärahaa, päättävät lautakunnat toiminnan totteluttamisesta, tavasta ja resursseista itsenäisesti. VALTUUSTOSITOVUUS LAUTAKUNTASITOVUUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Lautakunta Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka LT10 Kunnanvaltuusto LT20 Tarkastuslautakunta LT30 Keskusvaalilautakunta TA100 Kunnanvaltuusto TY100 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA200 Tarkastustoimi TY200 Tarkastustoimi Tarkastustoimi TA300 Vaalit TY300 Vaalit Presidentin vaalit, Eduskuntavaalit, Kunnallisvaalit, Eu-vaalit LT40 Kunnanhallitus TA400 Kunnanhallitus TY400 Kunnanhallitus Kunnanhallitus, Toimikunnat TA410 Hallintopalvelut TY410 Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut TY411 Työllisyyspalvelut TY412 Kuntien yhteistoiminta Johtamispalvelut, Asiahallintapalvelut, Henkilöstöpalvelut, Taloushallintopalvelut, Tietoverkkopalvelut Työllisyys, Nuorten kesätyö Palo-ja pelastustoimi+vss,, Ympäristöterveydenhuolto, Ympäristönsuojelu, Hankintapalvelut, Kuntien yhteistoimintaprojektit TA420 Kaavoituspalvelut TY420 Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus, Yleiskaavoitus TA430 Elinkeinopalvelut TY430 Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut TY431 Maatalouspalvelut TY432 Elinkeinotoiminta (ent. Matkailupalvelut) TY433 Maa ja metsätilat Maatalouspalvelut Majoitus/vierasveneet (ent. Matkailu ja matkailumarkkinointi), Polttoaineenjakelu Maa ja metsätilat Valtuustositovuus ml. sis.erät, TA100 TA200 TA300 TA400 TA410 TA420 TA430 Toimintatuotot Toimintamenot

4 4 Toimintakate Käyttösuunnitelma ja tulosyksikön tavoitteet Kunnanhallitus on talousarvion käsittelyn yhteydessä esittänyt 2 %:n toimintamenojen karsintaa toimintakate- ja vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi (yht ). Valtuusto on vahvistanut päätöksen. Koska käyttösuunnitelman muutoksella pyritään vuosikatteen parantamiseen talousarvion tasapainottamisessa, käsittely ei koske sisäistä laskutusta. Kunnanhallitus tarkisti säästötavoitetta :lla (yht ) valtionosuuspäätöksestä johtuen. Säästötavoite (netto) on hallintopalveluiden LT10-LT40 osalta (menot yht ). 1 Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kunnan talousarvion 2015 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntakonsernille. TY100 KUNNANVALTUUSTO Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -765 Muut toimintakulut Toimintakate ,

5 5 2 Tarkastustoimi Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastusyhteisö. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta valvoo, että talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti, ja varmistaa, että kunnan hallinto ja taloudenpito on laillista ja tuloksellista. Hailuodon kunnan tilintarkastusyhteisö vuosille on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. TY200 TARKASTUSTOIMI Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 Toimintakate , Vaalit TOIMINTAKATE: 0 Kunnanjohtaja Tulosyksikön tehtävänä on vastata vaalien järjestämisestä. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. TY300 VAALIT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut -915 Palvelujen ostot Muut toimintakulut -153 Toimintakate ,49 0

6 6 4 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen alaisena toimii yksi toimikunta, vanhusneuvosto, jonka kokoonkutsujana toimii perusturvajohtaja. Kunnanhallituksen harkinnanvaraisiin avustuksiin on varattu Kunnanhallituksen tulosalueelle on budjetoitu kiinteistöpalveluiden teknisten palveluiden kiinteistöjen nettokustannus sisäisenä vuokrana ( esitys, tod.toteuma ,48 ). Kustannus käsittää Marjaniemen rakennusten, satamien, vuokra-asuntojen, teollisuushallien ja muiden rakennusten nettokustannuksen Hailuodon kunnan rahoitusosuus Halko-osuuskunnan valokuituveron rakentamiseen on osoitettu talousarviossa satunnaisissa erissä. Samoin katevaikutteettomana satunnaisena tulona on budjetoitu kaukolämpötoiminnan siirto kunnan tytäryhtiölle. Kunnanhallitus valmistelee asiat valtuustolle. TY100 KUNNANHALLITUS Khall TA2015 Toimintatuotot *) ,25 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Toimintakate *) , *) Sisältää virheellisesti talousarvioon kirjattu summan

7 7 5 Hallintopalvelut TY410-TY412 Hallintopalvelut yhteensä Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut TOIMINTAKATE: Tulosyksikkö vastaa hallinnon palveluprosesseista. Tulosyksikkö tuottaa johtamis-, asianhallinta-, henkilöstö-, taloushallinto- ja tietoverkkopalvelut. Hallintopalvelut ohjaavat päätösten mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmiä. Johtamispalvelut, kp 1400 kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: Johtamispalvelujen tehtävänä on vastata kunnan strategisen suunnittelun prosesseista sekä mahdollistaa kunnan strategian ja kunnan asukkaiden tarpeen mukaisten palvelujen tehokas ja tarkoituksenmukainen tuottaminen. Johtaminen ohjaa kunnan strategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmätyötä sekä kunnan esimiestyötä. Johtamispalvelut vastaa yhdessä asianhallintapalveluiden kanssa kunnallisen demokratian toimivuudesta valmistelemalla ja täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Johtamispalvelut sisältävät kunnan ylimmän johdon ja hallintopalveluiden johdon kustannukset. Johtamispalveluihin on varattu kunnan muistamisiin sekä edustus- ja liikelahjakustannusten määräraha. Asianhallintapalvelut, kp 1401 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Asianhallintapalvelut vastaa yhdessä johtamispalveluiden kanssa kunnallisen demokratian toimivuudesta täytäntöön panemalla luottamushenkilöorganisaation päätöksentekoa. Asianhallintapalvelut sisältävät asianhallintakustannusten lisäksi keskitetysti toimistopalveluista ja tarvikkeista sekä kunnanviraston siivouksesta. Asianhallinnassa käytetään Dynasty asianhallintaohjelmaa entistä monipuolisemmin. Arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönottoprojekti on viivästynyt ja pyritään käynnistämään talousarviovuonna.

8 8 Henkilöstöpalvelut, kp 1402 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Henkilöstöpalvelut sisältävät henkilöstön luottamustoiminta koulutuksen, työkykyä ylläpitävän toiminnan, työterveyshuolloin, työsuojelun, henkilöstötoimikunnan sekä palkkahallinnon menon. Palkkahallinto on ollut kunnassa ulkoistettuna yksityiselle toimijalle. Siirto palkkalaskennan osalta Monetra Oy:lle tapahtuu vuoden alusta Kuluvan vuoden aikana on käynnistetty henkilöstön tehtävien ja työnvaativuu-den arviointi. TVA:n otetaan käyttöön hallintopalveluissa ja käynnistetään perusturvapalveluissa. Taloushallinnon palvelut, kp 1403 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Talouspalvelujen tehtävänä on talous- ja palkanlaskentapalvelujen tuottaminen laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Taloushallinnon palvelut vastaavat laskentatoimen palveluista keskitetysti kaikille palvelualueille. Talousarvion laadinta ja kirjanpito on ulkoistettu Monetra Oy:lle, joka on Oulun seudun kuntien yhteinen laskentatoimen palveluja tuottava yritys. Taloushallinnon tulosyksikkö käsittää myös maksuosuuden verotuskustannuksiin sekä lupamaksut (Teosto, Kopiosto). Tietoverkkopalvelut, kp 1404 kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tietoverkkopalvelut tuottaa keskitetysti palvelualojen tarvitsemat IT-palvelut ja varmistaa käytettävien tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan. Tietoverkkopalvelut sisältävät verkkojen ja palvelimien ylläpidon, palomuurit, www-sivujen ylläpidon, monistusmenot ja it-tuen ostopalveluna. Tietoverkkopalveluihin on varattu määräraha kalustohankintoihin mm. palvelinten, sähköisen arkiston ja kokoustilan varusteiden osalta. Tietojärjestelmien ja tietosuojan edistämistä koordinoi tietoverkkotiimi. Hailuoto on mukana kuntaliitosselvityksen jälkeen käynnistettävässä ICT yhteistyössä Oulun seudulla. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä ovat kuntastrategian laatiminen ja sen toteuttaminen, tuloksellisuuden ja yhteistyörakenteiden kehittäminen sekä organisaation kehittäminen. Tämä sisältää myös poliittisen vaikuttamisen sekä osallisuuden arvioinnin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjaukset tulevat vaikuttamaan linjauksiin merkittävästi. Johtamis-, hallinto ja henkilöstöpalveluiden tavoitteena on edistää kuntaorganisaation toiminnan vaikuttavuutta. Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta painopiste on henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisessä sekä henkilöstön muutosvalmiuksien ja osaamisen kehittämisessä. Sisäisillä esimiesten koulutuspäivillä vahvistetaan ja yhtenäistetään kunnan johtamiskulttuuria. Kuntalaisten vaikuttamisen lisäämisessä on painopiste vaikuttamisen ja osallisuuden kehittämisessä. Taloushallinnon tavoitteena on reaaliaikaisen ja riittävän tiedon tuottaminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kunnan IT-palveluiden (järjestelmien ylläpito, lisenssit, tietoliikenneyhteydet, uudet järjestelmähankinnat ys) keskittämisen valmistelu kokonaisuudessaan IT-palveluihin. Tavoitteena on IThankintojen nykyistä parempi koordinointi ja kunnan IT-menojen hellinta. Vuoden 2015 tavoitteet

9 - kuntastrategian 2025 laadinta ja hyväksymiskäsittely - kuntastrategian toteuttaminen - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - talouden tasapainottaminen - työnvaativuuden arvioinnit (hallintopalvelut) - vakanssiluettelon päivittäminen ja tehtävien virka- ja toimipohjan tarkastaminen - Dynasty asianhallintaohjelman käytön tehostaminen ja laajentaminen (sopimushallinta) - raportoinnin kehittäminen - talouden ja henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämisen edelleen kehittäminen - pitkäaikaisen lainan kilpailuttaminen - etäyhteyksien hyödyntäminen mm. kokouksissa ja koulutuksissa, sähköisten neuvottelulaitteiden hyödyntäminen - IT-palveluiden keskittämisen valmistelu koko kunnan toiminnassa 9 TY410 JOHTAMIS-, HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , HENKILÖSTÖ vakanssit henkilöstö TA2015 TA2015 Palvelualue Hallintopalvelut Henkilöstömuutokset toimistosihteeri 2,43 siivooja 0,52 45 YHTEENSÄ 5, TA2015 toimistosihteeri 1; 50 % ; 50 % ,5 2,43 0, ,5 5, Tulosalue tehtävänimike määrä- vakinaineneaikai- Hallintopalvelut kunnanjohtaja 1 1 kunnansihteeri 1 1 kirjanpitäjä-palkanlaskija 1 1 vakinainen määräaikainen 0,5 0,5 Asiahallinnan käyttöönotto ja arkistonmuodostussuunnitelma

10 Työllisyyspalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tulosyksikkö vastaa työllistämistoimista. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Kunnat maksavat nykyisellään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden osalta 50 %:n maksuosuuden ns. passiiviajan työmarkkinatuesta. Työmarkkinatuen uudistus tuo kunnille laajennetun vastuun siten, että kunnat maksavat jatkossa jo 300 päivän jälkeen 50 %:n maksuosuuden. Tulosyksikölle on varattu määräraha kuuden pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen Hailuodon kuntaan tai kolmansille osapuolille. Nuorten kesätyöt on varauduttu järjestämään edelliskesän mukaisesti. Tuet budjetoitu tulosyksikölle kuten myös työllistämismenot Vuoden 2015 tavoitteet - nk. sakkomaksut pysyvät työmarkkinatuen uudistuksesta huolimatta edellisvuoden tasolla - kuntouttavan työtoiminnan organisointi ja aloittaminen - kaikki halukkaat nuoret saadaan työllistettyä kahden viikon kesätyöhön TY411 TYÖLLISYYSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0, Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate ,

11 Kuntien yhteistoiminta Kunnanjohtaja TOIMINTAKATE: ( ) *) Tulosyksikkö sisältää kustannukset Oulu-Koillismaa palo ja pelastustoimen maksuosuuden palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta ja Oulun ympäristötoimen maksuosuudet ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta (viranomaistoiminnot, eläinlääkintähuolto ja elintarvikeja ympäristölaboratorio). Tulosyksikkö sisältää hankintapalvelut joissa kunta on mukana seudullisessa hankintarenkaassa sekä yhteistoimintaprojektit, johon on varattu määrärahat Nousevan rannikkoseudun, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Kuntatyönantajain ja Kuntaliiton maksuosuudet sekä Oulun seudun yhteistyön ja työllisyyspalveluiden kehittämishankkeen maksuosuudet. TY412 KUNTIEN YHTEISTOIMINTA Khall TA2015 *) Toimintatuotot 0 463,00 0 Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut -718 Palvelujen ostot Toimintakate , *) Talousarviossa on kirjausvirhe (merkkivirhe) asiakaspalveluiden ostossa kunnilta ja kuntayhtymiltä. Tämä aiheuttaa kululisäyksen, joka on oikaistava talousarvion tarkastuksen yhteydessä. Toimintakate on merkkivirhe huomioiden

12 12 6 Kaavoituspalvelut TOIMINTAKATE: Tekninen lautankunta/ Tekninen johtaja Kaavoituspalvelut huolehtii strategisen päämäärän saaristolaisen asumisen ja ainutlaatuisen ympäristön mukaisesti asuntotuotantoa ja tavoitellun asukasluvun kasvua tukevan kaavallisen valmiuden. Kaavoituksen tarkoituksena on luoda konkreettiset edellytykset yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle eritasoisten kaavojen avulla. Kaavoitus on tärkeä ja tehokas kunnan tavoitteiden toteuttamisen konkreettinen työkalu oleellisena osana muuta kunnan strategian, toiminnan ja talouden suunnittelua. Lainvoimaisilla yleis- ja asemakaavoilla mahdollistetaan Hailuodon kunnan suunnitelmallinen ja kaukonäköinen kehittäminen ja luodaan laillinen pysyvä oikeus päättää rakentamisen sijoittumisesta kunnan alueella. Hailuodon kunnan kaavoittaja on kunnanhallitus. Kaavanlaadintatyö hankitaan ostopalveluna. Kaavatyön valmistelu ja toimeenpano on delegoitu tekniselle lautakunnalle. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Keskeisimpänä toimenpiteenä on jatkaa suunnitelmallista kaavoitusta Hailuodon kunnassa. Vuoden 2015 tavoitteet - koko kunnan kattavan yleiskaavan kaavatyön käynnistäminen vuoden 2015 aikana - kaavan laadintatyön sopimusjärjestely (tarvittaessa kilpailutus hankintalain mukaisesti) TY420 KAAVOITUSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot 0 0,00 0 Toimintamenot , Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate , Talousarvion tasapainottaminen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen yhteydessä kunnanhallitus on edellyttänyt palvelualueilta säästöjen esittämistä käyttösuunnitelmissaan. Hallintopalveluiden säästövelvoite on Säästö osoitetaan kokonaisuudessaan kaavoituspalveluiden tulosyksikön määrärahaan. Kaavoitustyö jaksotetaan siten, että säästötavoite saavutetaan.

13 13 7 Elinkeinopalvelut TY430-TY433 Elinkeinoopalvelut yhteensä Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut -500 Toimintakate , Elinkeinopalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Vastaa kuntamarkkinoinnin tuottamisesta sekä Hailuodon matkailupalveluiden neuvontapalveluiden tuottamisesta. Talousarviovuoden tavoitteena on hyödyntää kohdennettua kuntamarkkinointia. Matkailuneuvonnan oppisopimuskoulutus päättyy maaliskuussa Kesäaikainen matkailuneuvonta ja Siikamarkkinat 2015 lokakuussa järjestetään määräaikaisjärjestelyin. Perustettavien ja alkuvaiheessa olevien yritysten palvelut ostetaan Oulun seudun Uusyrityskeskukselta Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä on elinkeinotoiminnan vahvistamisen suunnittelu sekä kuntamarkkinoinnin kehittäminen. Matkailuneuvontapalveluiden uudelleen järjestäminen, koska majoitus- ja vierasvenesatama toimintaan pyritään saamaan ulkopuolinen yrittäjä. Vuoden 2015 tavoitteet - Siikamarkkinoiden järjestäminen Kuntamarkkinoinnin ja kotisivujen kehittäminen - Matkailuneuvonnan suunnittelu ja järjestäminen kesäkaudelle 2015 TY430ELINKEINOPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat

14 14 Muut toimintakulut -500 Toimintakate , HENKILÖSTÖ vakanssit henkilöstö TA2015 TA2015 Palvelualue Hallintopalvelut Tulosalue määrä- määrä- tehtävänimike vakinainenenaineneaikai- vakiaikai- Elinkeinopalvelut matkailukoordinaattori 0,25 0,25 suunnittelija 0,5 0,5 YHTEENSÄ 0 0,75 0 0,75 Henkilöstömuutokset 2014 TA2015 suunnittelija 1; 100 % 1; 100 % Siikamarkkinat, matkailuneuvonta, kuntamarkkinointi 7.2 Maatalouspalvelut Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Maatalouspalvelu ostetaan ostopalveluna Tyrnävän kunnalta. TY431 MAATALOUSPALVELUT Khall TA2015 Toimintatuotot Toimintamenot , Henkilöstö- ja henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate ,

15 Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) TOIMINTAKATE: 850 Kunnansihteeri Elinkeinotoiminta sisältää polttoaineenjakelutoiminnan sopimuksen mukaisesti saakka. Majoitustoiminta ja vierasvenesatamatoiminta Marjaniemessä on varauduttu ulkoistamaan vuokraamalla tilat ja laitteet yritystoiminalle. TY432 ELINKEINOTOIMINTA Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Toimintamenot , Palvelujen ostot -800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ,47 850

16 Maa- ja metsätilat Kunnansihteeri TOIMINTAKATE: Tulosalueelle on budjetoitu kiinteistönmyyntituloja eräistä kunnan vapaista kiinteistöistä. Kunnan maanhankintaan odotetaan käytettävän talousarviossa huomioimattomien vapaiden kiinteistöjen myyntituottoja. Yleistavoitteena on huolehtia kunnan kiinteistöomaisuuden (maa- ja metsätilat) arvon säilymisestä ja huolehtia riittävästä maanhankinnasta kaavoituksen tarpeisiin. Tulosyksikön painopisteet ja keskeisimmät muutokset ja toimenpiteet Painopisteenä on kunnan palvelutuotannosta poistuneen kiinteistöomaisuuden jatkokäytön varmistamien esimerkiksi kiinteistökaupoilla. Vuoden 2015 tavoitteet - Kiinteistöomaisuuden realisointi kunnanhallituksen päätösten mukaisesti - Kiinteistöomaisuuden luettelointi ja hallinnointi ajantasaisesti (kiinteistöjen tasearvon päivittäminen kirjanpitäjän ohjeiden mukaisesti) TY433 MAA- JA METSÄTILAT Khall TA2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintamenot , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate ,

17 17 8 Investointiosa Kunnanhallituksen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8611 Paloaseman laajennus ja kunnantalon vesikaton korjaus/muutos Investointimenot Investointi netto Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus Investointimenot Investointi netto Yhteensä Perusturvan investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8200 Terveydenhuollon tietojärjestelmien uudistaminen Investointimenot Investointi netto Hälytysjärjestelmän uusiminen Investointimenot Investointi netto Yhteensä Sivistystoimen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8400 Päiväkodin laajentaminen Investointimenot Investointi netto Peruskoulun uudisrakennus Investointimenot Investointi netto Yhteensä

18 18 Teknisen toimen investoinnit TA 2014 TA TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 muutos 8040 Marjaniemen sataman korjaus Investointimenot Investointi netto Huikun sataman kunnostus Investointimenot Investointi netto Pöllän lentopaikan saneeraus Investointimenot Investointi netto Kirjaston vesikaton korjaus Investointimenot Investointi netto Majakan korjaus Investointimenot Investointi netto Liikuntahallin julkisivun saneeraus Investointimenot Investointi netto Tiehankkeet Investointimenot Investointi netto Kuntapankin lämmitysmuodon muutos Investointimenot Investointi netto 0 0 0

19 Kiinteistötraktorin hankinta Investointimenot Investointi netto Yhteensä Investointiosan investointien jaottelu kunnanhallituksen, perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen investointeihin korjataan ylläesitettyyn jaotteluun. Investoinnit yhteensä TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Investointimenot Investointi netto

20 20 Strategiset tavoitteet Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Ikäihmisten palvelurakenteen Kotona asuvien yli 75-v:n määrä Kotona asuvat 75 v täyttäneet % uudistaminen nousee 89 %:n vastaavanikäises- vastaavanikäisestä väestöstä tä väestöstä (75-vuotta täyttäneet %-osuus vastaavasta väestöstä) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidontuen piirissä 6-7 % Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäänny tavoitetaso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4 Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna alle 1 % Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat %:a vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vast.ik. väestöstä Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet % vast.ik. väestöstä Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan toimenpiteiden toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Kuntatiedotteen terveysinfojen määrä Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Tiedotuskanavien, kuten kunnan www-sivu,, kuntatiedote ylläpitäminen Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde laskevat Koulutustaso pysyy samana Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista laskee Kansansairauksien ja sairastavuuden indeksit lähtevät laskuun TEA viisarin lukema paranee pitkällä aikavälillä. Toimeentulotuki menot pienenevät Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset pienenevät Erikoissairaanhoidon nettokustannukset eivät lisäänny Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita nuoria ja työikäisiä ei ole Kodin ulkopuolelle sijoitettuja ei ole Lastensuojelun avohuollon tukitoimet toteutuvat kohdennetusti. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Koulutustaso Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Kansansairauksien indeksit, sairastavuusindeksit (KELA ja THL) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus,tea viisarin lukema, perusterveydenhuolto Toimeentulotuki, euroa / asukas Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 17 vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 17 vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä Lapsiperhetyöryhmän säännöllinen toiminta/kokoukset

21 21 Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Lasten ja nuorten Sosiaali- ja terveyspalvelujen Asiakastyytyväisyys/ monipuolisten palveluiden lähipalvelujen säilyminen saares- Palautteet varmistaminen sa omana palveluna, tuettuna ostopalveluilla. Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Ikäihmisten kotona asumista tuetaan turvaranneke hälyttymillä. Terveydenhuollossa on päivitetty tietojärjestelmät. Asiakastyytyväisyys Tietojärjestelmien toimivuus, henkilöstötyytyväisyys Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Osallistutaan työllistämisprojektiin. Työttömien määrä vähenee. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee. Koulupudokkaiden määrä Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Nuorisotyöttömät Työmarkkinatuen määrä (/vuosi) ns. sakkomaksu Sakkomaksujen minimointi pyrkimällä työllistämään vaikeasti työllistettäviä kuntaan ja kolmannelle sektorille. Tavoitteena on työllistää 6 pitkäaikaistyötöntä. Työllistämistyön organisoimiseen varataan yhden työpäivän työpanos sosiaalityöntekijälle. Nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Nuorten kesätyöllistettyjen määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisesta väestöstä Kaikkien Hailuotolaisten v. nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Vahva talous ja motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö Kriittinen menestystekijä Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet, Hallintopalvelut Hailuoto ei ole kriisikunta Vuosikate on positiivinen Vuosikate euroa/asukas Tulovero % priorisoidaan palvelut, valitaan painopistealueet ja toiminta sopeutetaan taloustilanteeseen Velkamäärä alle / asukas Omaisuuden myyntiohjelma Kertynyt ali- ja ylijäämä euroa/asukas Lainamäärä euroa/asukas Hankintaohjeet Hankintarenkaan sopimus uudistetaan. Myytävä omaisuus inventoidaan. Tuloperustaa vahvistetaan vuosittain. kustannustehokkuus ja palvelun parantaminen suunnitelmallisella ja kokonaisvaltaisella hallinnalla Investoinneille riittävä oman pääoman rahoitusosuus Investointien omarahoitusosuus tarkistetaan investointisuunnitelmaa: priorisoiden ensisijalle lakisääteiset ja elinvoimaa tukevat investoinnit laaditaan pitkän aikavälin investointiohjelma strategian tavoitteita toteuttaen.

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ( ) Hallintopalvelut

Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ( ) Hallintopalvelut Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin 1.1.-31.5.2015 (31.7.2015) Hallintopalvelut Käsittely Kunnanhallitus 21.9.2015 175 Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin Tulosyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN JOHTAMINEN JA SEUTUYHTEISTYÖ Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toimintakate: - 320 900 Johtamispalvelujen tehtävänä on vastata kunnan strategisen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Ohje 1 20.1.2015 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET korjattu Khall 20.1.2015 19 päätösen mukaiseksi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.12.2014 56) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016. Käyttötalousosa

Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016. Käyttötalousosa 1 Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016 Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015. Toimintaympäristöanalyysi

PERUSTURVAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015. Toimintaympäristöanalyysi 1 PERUSTURVAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset ja linjaukset sosiaali-

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 35 2 Sisällys 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Perusturvapalvelut HAILUOTO

Hailuodon kunta. Perusturvapalvelut HAILUOTO Hailuodon kunta Perusturvapalvelut HAILUOTO Toimintakertomus 2015 2 Hailuodon kunta Käsittely Perusturvalautakunta 22.3.2016 3 Sisällys Toimintakertomus... 4 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 2 Kannen kuva: 2014 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan rahat

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 YLEISHALLINTO JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN JOHTAMINEN JA SEUTUYHTEISTYÖ Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Toimintakate: - 371 600 Johtamispalvelujen tehtävänä on vastata kunnan strategisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29 Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016

Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016 Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeisiä käsitteitä Visio Yhteinen näkemys kunnan tavoiteltavasta tulevaisuudesta Strategia = Kempele-sopimus Kunnan tulevaisuuden turvaamiseksi tehty suunnitelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 KONSERNIHALLINTO

TALOUSARVIO 2017 KONSERNIHALLINTO TALOUSARVIO KONSERNIHALLINTO 1 Tulosalue TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos-% Ta 2016- -1 517 146-2 387 700-1 056 120-2 136 290-10,50 8 072 370 10 372 370 5 761 692 10 493 780 1,20 6 555 224 7 984 670

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET

Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti, Kajaani Määräpäivä 07.02.2017 Yritys 10001113 Kaupunginhallitus Tilinumero TILI7TEV T O I M I N T A K A T E KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 TALOUSARVIO 2017 10001113 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot