Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

2 2 Kannen kuva: 2014

3 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen seminaari Käsittely Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

4 4 Sisällys 1 Toimintaympäristö Hailuodon kunnan organisaatio Hailuoto - saaristokunta Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset Työpaikkakehitys ja työttömyys Yhdyskuntarakentaminen Talouden lähtökohdat Yleinen taloudellinen kehitys Verotulot ja valtion osuudet Palvelutarpeiden kehitys ja niiden taloudelliset vaikutukset Vuosikate ja suunnitelman mukaiset poistot Investoinnit Lainat Kuntastrategia Hyvinvointikertomus osana kuntastrategiaa ja hyvinvointijohtamista Strategiset tavoitteet ja mittarit Henkilöstö Talousarvion rakenne ja sitovuus Käyttötalousosa Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa... 52

5 5 1 Toimintaympäristö 1.1 Hailuodon kunnan organisaatio Hailuodon kunnan organisaatio muodostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, tarkastuslautakunnasta, kunnan johtajistosta ja lautakunnista. Hailuodon kunnan lautakuntia ovat perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Hailuodon kunnalla ei ole liikelaitoksia Kunnanvaltuusto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Neuvostot (vanhusneuvosto) Johtoryhmä Hallintopalvelu * Kunnanhallitus Perusturvapalvelut * Perusturvalautakunta Sivistyspalvelut * Sivistyslautakunta Tekniset palvelut * Tekninen lautakunta Tytäryhtiöt Muut kunnan osittain omistamat yhtiöt ja yhteisöt Hailuodon kunnan organisaatio

6 6 1.2 Hailuoto - saaristokunta Hailuoto (ruots. Karlö) on kunta, joka sijaitsee samannimisessä saaressa Perämerellä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Suomen merialueiden saarista Hailuoto on pinta-alaltaan Ahvenanmantereen ja Kemiönsaaren jälkeen kolmanneksi suurin. Asukasluvultaan kunta on manner-suomen viidenneksi pienin. Perämeren ainoaan pysyvästi asutettuun saareen ei ole kiinteää tieyhteyttä. Hailuoto on saaristokunta valtioneuvoston päätöksen mukaisesti annetun lain (494/1981) nojalla. Hailuoto on kokonaisuudessaan yksi Suomen kansallismaisemista kulttuurimaiseman ja ainutlaatuisen luonnon ansiosta. Avainluvut Hailuoto Koko maa Maapinta-ala, km Taajama-aste, % ,2 84,7 Väestö Väkiluku Väkiluvun muutos, % ,3 0, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,5 16, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,9 64,2 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % ,6 19,4 Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % ,1 5,3 Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % ,5 3,8 Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä Syntyneiden enemmyys, henkilöä Perheiden lukumäärä Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja Asuminen Asuntokuntien lukumäärä Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % ,5 30,5 Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, % ,9 54,0 Kesämökkien lukumäärä Koulutus Väh. keskiasteen tutkinnon suoritt. osuus 15 v. täyttäneistä, % ,7 68,5 Korkea-asteen tutkinnon suoritt. osuus 15 v. täyttäneistä, % ,1 28,7 Työmarkkinat Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä Työllisten osuus vuotiaista, % ,6 60,1 Työttömyysaste, % ,8 10,7 Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % ,5 67,0 Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % ,4 3,5 Jalostuksen työpaikkojen osuus, % ,5 22,1 Palvelujen työpaikkojen osuus, % ,2 73,1 Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % ,0 1,3 Tal. huoltosuhde, työvoiman ulkop. tai työttöm. olevat yhtä työll. kohti ,79 1,32 Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % ,8 24,2 Yritykset Yritystoimipaikkojen lukumäärä Kuntien avainluvut, Hailuoto Karlö, Tilastokeskus

7 7 1.3 Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset Hailuodon kunnan väkiluku oli 995 asukasta lokakuussa 2014, kun vielä vuodenvaihteessa väkiluku oli 1001 asukasta Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan. Kunnan väestö on ollut samalla tasolla viimeiset seitsemän vuotta. Oulun seutukunnan väestön kasvu oli 3435 asukasta vuonna Oulun seutukunnan väestörakenteelle on leimallista lasten ja nuorten suuri määrä ja vanhempien ikäluokkien koko maan tasoa matalampi osuus väestöstä. Hailuodon väestön ikärakenne poikkeaa seutukuntansa väestörakenteesta. Hailuodon väestörakenne on vanheneva, mikä on tyypillinen Pohjois-Suomen monille kunnille sekä saaristokunnille. Kunnan väestöstä alle 45- vuotiaiden osuus on vähentynyt lähes viidenneksen vuodesta 1990, ja vastaavasti yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut yli 12 %. Ikäihmisten osuus väestöstä on kasvanut voimakkaasti viimeiset neljä vuotta. Luonnollinen väestön lisäys on kunnassa negatiivinen. Luonnollinen väestönlisäys , Hailuoto, Tilastokeskus Väestön ikärakenne Väestön ikärakenne , Hailuoto, Tilastokeskus väestön ikärakennetta havainnollistetaan väestöpyramidilla, joka kuvaa sekä eri ikäluokkien välisiä suhteita että sukupuolten välisiä määrällisiä eroja. Väestöpyramideja tarkastelemalla myös alueiden väliset erot ja tuleva väestönkehitys havainnollistuvat helposti. Väestönkasvua ennakoiva ikärakenne muodostaa väestöpyramidissa alhaalta ylöspäin kapenevan pyramidi -kuvion. Hailuodon väestöpyramidikuvio muotoutuu alhaalta ylöspäin leveneväksi. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan kunnan väkiluvun ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa, ja ikärakenteen kehityksen yhä vanhenevammaksi väestöksi odotetaan jatkuvan.

8 8 Väestön ikärakenne, Tilastokeskus Työpaikkakehitys ja työttömyys Hailuodossa olevien työpaikkojen määrä on noin 250. Merkittävimmät toimialat työllisten lukumäärän osalta olivat vuonna 2011: terveys- ja sosiaalipalvelut; maa-, metsä ja kalatalous; tukku- ja vähittäiskauppa sekä kuljetus ja varastointi. Hailuodon kunta on suurin yksittäinen työllistäjä. Merkittävä osa kunnan alueella toimivista yrityksistä on 1-2 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Huomattavasta pendelöitsijöiden määrästä huolimatta, Hailuodon kunnassa työpaikkaomavaraisuus on 67,5 % Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,3 % lokakuun lopussa Osuus oli ELY-keskus -alueittain maan kuudenneksi korkein. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista oli 26,0 %. Hailuodossa työttömyysaste oli 12,1 % lokakuussa Työttömyysaste on noussut kuluneen vuoden aikana 1,3 % ja pitkäaikaistyöttömien osuus on voimakkaasti kasvava. Palvelualueiden yli hallintorajojen ylittäväksi toiminnaksi on nousemassa työllistäminen Hailuodon kunnan väestön ikärakenteesta johtuen eläkettä saavien osuus kuntalaisista on yli 40 %. Eläkeläisten lukumäärä on kasvanut vuodesta %, kun samaan aikaan työllisten määrä Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien osuus työttömistä , Hailuoto, Tilastokeskus Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien osuus työttömistä , Hailuoto

9 on pysynyt samana noin 360 henkilössä. Suomessa eläkeläisten määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa siten, että vuonna 2010 eläkeläisten osuus väestöstä oli 24 prosenttia. Koko maan väestöllisen huoltosuhteen suhdeluku on pysytellyt koko luvun melko vakaana. Vuonna 2011 sataa työikäistä kohden Suomessa oli 53 ei-työikäistä. Hailuodon väestöllinen huoltosuhde on noussut vuoden ,61 suhdeluvusta 0,79. Koko maan taloudellisen huoltosuhteen suhdeluku on ollut myös melko vakaa koko luvun lukuun ottamatta vuoden 2008 taloudellista taantumaa, joka heijastui heti seuraavan vuoden huoltosuhteeseen. Vuoden 2010 lopussa koko maan suhdeluku oli 1,31 eli sataa työssäkäyvää kohden oli 131 ei-työssä käyvää. Hailuodon taloudellinen huoltosuhde on noussut vuoden ,61 suhdeluvusta 1,79. Huoltosuhteen arvot ovat pääsääntöisesti parempia suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla myös työllisyys ja väestörakenne ovat muita alueita parempia. Suhdelukujen kehityssuunta vaikuttaa olennaisesti kunnan tulo ja menorakenteeseen. Toisaalta verotulojen kertymä eläketulojen verotuksesta on merkittävä osa Hailuodon kunnan verotuloista Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Työlliset Työttömät vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet Eläkeläiset Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan , Hailuoto, Tilastokeskus Yhdyskuntarakentaminen Maankäytön strategisesti tärkein suunnitteluprojekti on koko Hailuodon kunnan kattava yleiskaava, jonka laatimisesta kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Yhdyskuntarakentamisen kannalta merkittävää on myös loppu vuodesta 2014 hyväksymiskäsittelyyn tuleva Hailuoto Oulunsalo merialueen osayleiskaava, joka on laadittu yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Asuntotuotanto uutta asuntoa/ vuosi Hailuoto Oulun seudun kuntien asuntotuotanto Tilastokeskus (vuodet ), kunnat (2013)

10 10 2 Talouden lähtökohdat 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Palkansaajien tutkimuslaitoksen on alentanut Suomen tämän vuoden kasvuennusteen 0,3 prosenttiin kevään 0,9 prosentin ennusteesta. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan yhden prosentin vuonna 2015, kun edellinen ennuste oli 2,2 prosenttia. Ennusteiden korjaaminen johtuu pitkälti Ukrainan kriisin kärjistymisestä. Kriisin negatiivinen vaikutus Suomen talouskasvuun on muodostumassa ennakoitua suuremmaksi. Talouspakotteiden supistava vaikutus kokonaistuotantoon arvioidaan olevan n. puolitoista prosenttia. Suomen vienti Venäjälle on supistunut 20 prosenttia vuoden 2014 aikana. Tilanne pysyy huonona myös ensivuonna. Kasvun arvioidaan piristyvän 1,4 prosenttiin vuonna 2016 yksityisten investointien kasvusta johtuen. Euroopan talouskasvussa ilmeni orastavaa kasvua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä kasvatti myös Suomen tilauksia euroalueella. Ukrainana kriisi ja euron vahvistuminen pysäyttivät kuitenkin tämän kasvun. Toisaalta EKP:n päätökset alentaa korkoa sekä toiminta joukkovelkakirjamarkkinoilla tukee alueen pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta. EKP:n toimet päätösten vaikutus on realisoitunut pitkälti euron heikkenemisen kautta. Perustellusti arvioidaan euron edelleen heikkenevän. Työttömyysasteen arvioidaan olevan ,7 %. Työttömyys kasvaa vuonna ,0 %:tiin. Inflaatio ennuste 2014 on 0,9 % ja ,3 %. Reaaliansioiden arvioidaan nousevan 1,2 %. Vuosi Kuluttajahintaindeksi 2000=100 Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Tukkuhintaindeksi 2000=100 Palkansaajien ansiotasoindeksi, 2000=100 Kuntasektori Peruspalvelujen hintaindeksi 2000=100 pisteluku vuosimuutos pisteluku vuosimuutos pisteluku vuosimuutos Kaikki palkansaajat pisteluku vuosimuutos pisteluku vuosimuutos pisteluku vuosimuutos % % % % % % ,1 0,0 126,2-1,1 108,8-6,6 141,8 4,0 139,8 3,5 135,0 2, ,5 1,2 127,6 1,1 115,0 5,7 145,5 2,6 144,5 3,4 138,5 2, ,4 3,4 131,8 3,3 124,7 8,5 149,4 2,7 148,9 3,0 143,1 3, ,8 2,8 135,0 2,4 128,5 3,0 154,2 3,2 154,2 3,6 148,0 3, ,7 1,5 136,4 1,0 129,9 1,1 157,4 2,1 156,8 1,7 150,6 1,8 2014** 127,0 1,1 137,6 0,9 129,0-0,7 159,6 1,4 158,7 1,2 152,0 0,9 2015** 128,9 1,5 139,7 1,5 130,7 1,3 161,6 1,2 160,4 1,1 153,6 1,1 2016** 131,3 1,8 143,0 2,4 133,4 2,1 164,0 1,5 162,8 1,5 156,0 1,5 2017** 133,6 1,8 146,4 2,4 135,8 1,8 166,9 1,8 165,8 1,8 158,6 1,7 2018** 136,0 1,8 150,0 2,4 138,2 1,8 170,3 2,0 169,1 2,0 161,6 1,9 Keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita (Tilastokeskus, ennusteet VM), Kuntaliitto, Kuntien talous pysyy edelleen kireänä. Kuntien palvelutehtävien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvuun on suuria odotuksia. Uudistusten eteneminen ja taloudellisten säästöjen aikaansaaminen on varsin verkkaista, tämä yhdistettynä valtio-osuuksien leikkauksiin ja suhdannetaantumaan tuo vaikeuksia kunnille selvitä velvoitteistaan. Hailuodon osalta valtionosuusuudistus on lievästi positiivinen. Oulun seudun kuntien talous on ollut tiukkenemassa jo jonkin aikaa, ja tasapainotus ja remonttiryhmät ovat työstäneet syksyn aikana budjetteja. Kuntaliitoselvitys on loppusuoralla ja kuntien yhteinen käsitys on, ettei tarvetta kuntaliitokseen ole. Kriisikuntakriteerit ovat tekijä jotka jokainen kunta joutuu huomioimaan, mikäli päättää jatkaa itsenäisenä Sote- uudistuksen jälkeenkin.

11 Verotulot ja valtion osuudet Verotulot ja valtio-osuudet on arvioitu kuntaliiton ennusteen ja ennakkotietojen mukaisesti. Hailuodon veroennuste ensivuodelle on negatiivinen. Valtion budjetin veroperustemuutokset on huomioitu ennusteessa. Valtionosuusjärjestelmä on uudistettu, ja vuoden 2015 valtio-osuudet on laskettu uudella mallilla. Valtion-osuuksien arvioidaan kasvavan ensivuoteen 2,5 % edellisvuodesta. Verotulot ja valtionosuudet TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TA2015 Verotulot Valtion osuudet Yhteensä Verotulot ja valtionosuudet, Hailuodon kunnan tilinpäätökset ja talousarviot Hailuodon kunnan veroprosenttia on päätetty tarkistaa 19,25 %:sta 20,00 %:iin vuodelle Myös kiinteistöveron painopisteitä on muutettu. Kiinteistöverotuksessa on tapahtunut muutoksia asuinrakennusten verotusarvon laskentaan osalta 2014, mikä ilmenee kiinteistöverotilityksen kasvuna. Tuloperustan vahvistaminen on strateginen kysymys myös jatkossa, sillä poikkeuksellinen ikärakenne aiheuttaa kunnalle merkittäviä kustannuspaineita myös tulevaisuudessa. Veroprosentit vuonna 2015: % Tuloveroprosentti 20,00 Kiinteistöveroprosentit: vakituinen asuinrakennus 0,51 muu asuinrakennus 1,11 yleinen kiinteistövero 0,95 voimalaitos 2,85 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 Kunnanvaltuusto Tilitetyt verotulot Kunnallisvero Muutos % 7,3-1,1 5,7 2,9-0,4-8,9 Yhteisövero Muutos % 8,8 42,9-10,5-31,4 18,1-15,3 Kiinteistövero Muutos % 23,7 5,8 8,0 9,6 11,1 Verotulot yhteensä Muutos % 14,1 1,5 5,1 2,2 0,8-7,4 Tilitetyt kunnallisverot ja kiinteistöverot sekä osuudet yhteisöverotuotoista , Verohallinto 2.3 Palvelutarpeiden kehitys ja niiden taloudelliset vaikutukset Kuntaliitosselvityksen yhteydessä on laadittu pitkänaikavälin kuntakohtaisia ennusteita. Hailuodon osalta palveluntarpeiden muutos on esitetty seuraavalla sivulla esitettävässä kuviossa:

12 12 Kuntatalouden trendi, Oulun selvitysalue, FCG Vanhustenhoidon kustannukset nousevat tästä johtuen nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn parantumisesta. FCG:n laatiman trendilaskelman mukaan vuosikate on negatiivinen koko suunnittelujakson siten että vuosikate laskee vuoteen 2029 mennessä -2,0 miljoonaan euroon. Talouden pitkänaikavälin ennusteena laskelma on kestämätön. Vuosittainen alijäämä noin -0,5 milj. euroa edellyttää strategiakaudella arviolta 5 milj. euron lainaottoa käyttötalouden kattamiseksi. Kun oletetaan että nettoinvestoinnit ovat vuosittain minimissä euroa/vuosi, lainanotto tarvitaan koko kaudelle arviolta 11 milj. euroa. Lainojen lyhennyksiä ja korkoa ei ole huomioitu. Myös poistolaskenta oletuksena on korjattu laskelma. Näillä negatiivisilla vuosikatearvioilla kaikki kriisikuntakriteerit täyttyvät ennen suunnittelujakson päättymistä. Kunnan omat vaihtoehtoisen skenaariot perustuvat lähtökohtaoletuksiin missä toimintamenot ja toimintatulot on sopeutettu siten että vuosikate on 0 (skenaario 1), tai siitä että vuosikate on euroa/vuosi (skenaario 2). Skenaario 1, jossa vuosikate on suunnittelukaudella 0 euroa ja investointi oletus euroa johtaa suunnittelukaudella 6 milj. euron lainaoton lisäykseen. Muilta osin reunaehdot ovat samat. Kriisikunta kriteerit täyttyvät todennäköisesti suunnittelukauden loppupuolella koska tilikausien alijäämää alkaa kertyä jakson puolivälissä. Lainamäärä kipuaa kohti kriisikuntarajaa.

13 Skenaarion 2 oletuksena on positiivinen vuosikate euroa/vuosi. Muilta osin reunaehdot ovat samat, eli investointiaste arvio euroa/vuosi. Lainaotto suunnittelujaksolla 3 milj. euroa. Tässä vaihtoehdossa ei synny uutta tilikausien alijäämää, myös lainamäärä jää todennäköisesti alle kriisikuntakriteerien. Tuloperustan vahvistaminen vuosittain on ehdoton edellytys skenaarioissa 1 ja Vuosikate ja suunnitelman mukaiset poistot Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä jää juoksevien menojen maksamisen jälkeen käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa poistot, kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin. Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä yhdessä keskimääräistä korkeampi tuloveroprosentin, tilikausilta kertyneen alijäämän, suhteellisen velkaantuneisuuden ja omavaraisuusasteen lisäksi. Uudessa kuntalaissa kriteerit tulevat tiukkenemaan. Hailuodon kunta ei ole kuulunut kriisikuntien joukkoon Vuosikate Vuosikate euroa/asukas Vuosikate , Hailuoto, Tilastokeskus ja tilinpäätös 2013 Hailuodon kunnan vuosikatteen heikkenemiseen vuodesta 2010 on vaikuttanut muun muassa erikoissairaanhoidon kustannusten nousu. Huomioitava on myös vuosikymmenen vaihteen vuosikatetta parantavien sijoitusten tuloutus. Positiivinen vuosikate ja motivoiva henkilöstöpolitiikka ovat edellytyksiä vahvan talouden ja hyvinvoivan henkilöstön strategisen tavoitteen toteutumiselle. Positiivinen vuosikate ja kohtuullinen lainamäärä ovat Hailuodon kunnalle entistä keskeisempiä tavoitteita. Rahoitustuotot TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Yhteensä Rahoitustuotot, Hailuodon kunnan tilinpäätökset

14 14 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Hyödykkeen hankintamenoon luetaan pääsääntöisesti sen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Mahdolliset saadut alennukset vähentävät hankintamenoa. Poistosuunnitelma on tarkistettu uuden ohjeen mukaiseksi. Poistojen määrä on tästä sekä tehdyistä mittavista investoinneista johtuen merkittävästi kasvanut. Poistosuunnitelma käsitellään kunnanvaltuustossa talousarviovuoden aikana tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Käyttöomaisuuskirjapidon poistoaikoja tarkennetaan ennen tilinpäätöstä Investoinnit Hailuodon kunnan vuosikate ei riitä investointimenojen kattamiseen. Tulorahoitus ei ole riittävä investointitasoon nähden, mistä seuraa lisääntyvä lainanottotarve. Talousarviossa 2015 nettoinvestoinnit ovat 1256 /asukas ja vuosikate on 9 /asukas, joten lainarahoituksen kokonaistarve on 1247 /asukas. Merkittävimmät investoinnit ovat paloaseman laajennus, Kantapalvelun edellyttämät ja lämpölaitoksen saneeraukseen liittyvät investoinnit sekä Marjaniemen sataman investoinnit. 2.6 Lainat Talousarvion tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. Tulorahoituksen riittämättömyys tarkoittaa lisääntyvää lainanottotarvetta ja korkomenojen kasvua. Hailuodon kunnan lainamäärä on ollut /asukas tilinpäätöksessä 2012 ja tilinpäätöksessä /as. Lainakanta , Hailuoto, Tilastokeskus

15 15 3 Kuntastrategia Kuntastrategialla on keskeinen asema kunnan toiminnan ohjaamisessa. Strategiassa asetetaan kunnan arvot ja tulevaisuuden tavoitetila sekä linjataan, miten kuntaa kehitetään tulevina vuosina, jotta tavoitetilaan päästään. Tulevaisuuden tahtotila ja keinot sinne pääsemiseen määritellään suhteessa kunnan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kuntastrategian laatiminen on esitetty laadittavaksi lakisääteisenä uudessa vielä vahvistamattomassa kuntalaissa. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon uuden kuntalain (39 ) mukaan: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan omistajapolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen sekä muut kunnan toiminnalle lainsäädännössä asetetut tavoitteet Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Strategiakäsittelyt Kunnanvaltuusto , kesäkuu 2015 Kunnanhallitus , maaliskuu 2015 Valtuustoseminaarit - Valtuusto edustajat - Valtuusto ja ltk:n edustajat , Johtoryhmä , , , Palvelualueet Esimiehet, PY-vastaavat Työntekijät Vanhusneuvosto Yrittäjät Kuntalaiset Sote , Sivistys vk 41 Virasto Avoin palaute www-sivuilla saakka Kunnanhallitus on päättänyt aloittaa uuden kuntastrategian laadinnan ( ). Voimassaoleva kuntastrategia on vuodelta 2006 eikä sitä ole päivitetty. Uutta strategiaa on laadittu yhteistyössä luottamushenkilöiden, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Osallisuutta on vahvistettu tiedonhankintaan ja toiminnansuunnitteluun sopivilla menetelmillä. Ryhmä työskentelyillä on tunnistettu, arvioitu ja pyritty ratkaisemaan Hailuodon kunnan ongelmia ja haettu ideoita ja mielipiteitä aiheeseen. Uusi kuntastrategia ei ole valmistunut talousarvion laadinnan yhteyteen. Kuitenkin strategiatyössä on edetty niin pitkälle, että talousarvion 2015 mittaristossa ja tavoitteiden asettamisessa voidaan hyödyntää keskeneräistä materiaalia strategisten päämäärien ja kriittisten menestystekijöiden osalta. Jokainen tulosalue on määrittänyt omat tavoitteensa ja mittarinsa strategisten päämäärien tavoittamiseksi. Mittariston valinnassa on kiinnitetty huomiota, sekä mittaustulosten käytettävyyteen että saatavuuteen ilman merkittävää lisätyötä. Talousarvion tavoitteet on asetettu siten, että ne on johdettu valmisteilla olevan strategian tavoitteista vuosille Strategian suunnittelu jänne on vuoteen Sote -uudistuksen mukanaan tuomat palveluiden järjestämisvastuiden muutos on pyritty huomioimaan tavoiteasettelussa.

16 Hyvinvointikertomus osana kuntastrategiaa ja hyvinvointijohtamista Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomuksen painopisteenä niin strategisella kuin toiminnallisella tasolla on hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja kehittäminen. Hyvinvointikertomus on hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva työväline kunnille. Hyvinvointikertomustiedon perustalta on valmisteltu kuntastrategiaan hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset, indikaattorit ja tavoitteet. Strategian hyvinvointimittarit osoittavat painopisteet hyvinvoinnin johtamiselle. Kunnassa toimii hyvinvointiryhmä jonka muodostaa laajennettu johtoryhmä. Hyvinvointityön merkitys tulee korostumaa sote- uudistuksen jälkeen ja tulee korostamaan entisestään ryhmän merkitystä tulevaisuudessa. Uudistuksen myötä palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyvät sote- ja tuotantoalueelle.

17 Strategiset tavoitteet ja mittarit STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Vahva talous ja motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö Saaristolainen asuminen ja ainutlaatuinen ympäristö Luova ja positiivinen yrittäjyysilmasto KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Lasten ja nuorten monipuolisten palveluiden varmistaminen Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Hailuoto ei ole kriisikunta Tilikauden vuosikatteet ovat positiivisia Hailuodon velkaantuminen on hallittua ja velkamäärä pysyy alle kriisikuntarajan Investoinneille riittävä oman pääoman rahoitusosuus Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Asukasmäärä kasvaa hallitusti Riittävä tonttitarjonta -asuminen -yritykset Ympäristö säilyy ainutlaatuisena KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Elinkeinorakenne on monipuolinen Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Yritysten toimintaedellytysten mahdollistamien TALOUSARVIOTAVOITTEET

18 18 Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Kriittinen menestystekijä Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen (75-vuotta täyttäneet %-osuus vastaavasta väestöstä) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Kotona asuvien yli 75-v:n määrä nousee 89 %:n vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidontuen piirissä 6 7 % Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäänny tavoitetaso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4 Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna 1 % Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Kotona asuvien yli 75-v:n määrä nousee 89 %:n vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidontuen piirissä 6-7 % Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäänny tavoitetaso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4 Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna alle 1 % Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Kotona asuvat 75 v täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat %:a vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan toimenpiteiden toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille Kuntatiedotteen terveysinfojen määrä Päihdeongelmat vähenevät Mielenterveysongelmat vähenevät Lastensuojelutoimien tarve vähenee Perheväkivalta vähenee Kansansairaudet vähenevät Moniammatillinen yhteistyö tiivistyy lapsiperheiden asioiden käsittelyssä Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma valmistunut ja sitä toteutetaan, vaikutuksia arvioidaan vuosittain. Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde laskevat Koulutustaso pysyy samana Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista laskee Kansansairauksien ja sairastavuuden indeksit lähtevät laskuun TEA viisarin lukema paranee pitkällä aikavälillä. Toimeentulotuki menot pienenevät Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset pienenevät Erikoissairaanhoidon nettokustannukset eivät lisäänny Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita nuoria ja työikäisiä ei ole Kodin ulkopuolelle sijoitettuja ei ole Lastensuojelun avohuollon tukitoimet toteutuvat kohdennetusti. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Koulutustaso Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Kansansairauksien indeksit, sairastavuusindeksit (KELA ja THL) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus,tea viisarin lukema, perusterveydenhuolto Toimeentulotuki, euroa / asukas Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 17 vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 17 vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä Lapsiperhetyöryhmän säännöllinen toiminta/kokoukset

19 19 Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Kotihoidon ja omaishoidon kriteerit tarkistetaan SAS- työryhmä (=selvitä, arvioi, sijoita) aloittaa toiminnan Kotihoitoa ja tukipalveluita selkiytetään työnjaolla avustaa ja ohjeistaa tiekuntia yksityisteiden hoidossa ja organisoida yksityisteiden ja kaava-teiden talviajan kunnossapito kohtuullisella tasolla Päivätoimintaa kehitetään: kohderyhmä kartoitetaan, toimintatapa sekä resurssit Kuntouttavan hoiva ja hoitotyön menetelmiä tehostetaan Henkilöstön työnkierron tarve kartoitetaan ja toimenpiteet käynnistetään. Ikäihmisten terveystarkastuksia toteutetaan kohdennetusti Tiedotuskanavien, kuten kunnan www-sivu,, kuntatiedote ylläpitäminen Koko henkilöstö toteuttaa työmenetelmiä, jossa tuetaan kuntalaisten omavastuun toteuttamista Kuntatiedotteeseen laaditaan terveys- ja hyvinvointi infoja suunnitelmallisesti Lastensuojelutyön ja perhetyön mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmallinen kehittäminen Laajojen terveystarkastusten sisällön ja työmenetelmien juurruttaminen. Ilmenneiden tarpeiden organisointi ja palvelu-/ hoitopolkujen kuvaus Lapsiperhetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti Lapset puheeksi työmenetelmää koulutetaan henkilöstölle ja se on käytössä Hyvinvointikertomuksen päivittäminen uuden kuntastrategian mukaiseksi Järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa yhteistyön tiivistäminen Ruokahuollossa noudatetaan ravitsemussuosituksia Oppilashuoltotyön kehittämistä jatketaan yhteistyössä perusturvan kanssa Lapset puheeksi työmenetelmään kouluttautuminen ja työmenetelmän käyttöön ottaminen kodin ja koulun yhteistyötä lisätään vanhempaintiimin kanssa tehtävällä yhteissuunnittelulla kerhotoiminnan kehittämistä jatketaan KiVa koulun jatkuminen Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma tehdään valmiiksi ja sitä toteutetaan. Ryhmäliikuntaa lisätään erityisesti nuorimmille ja vanhimmille ikäluokille. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen ja hyödyntäminen Kunnan hyvinvoinnin johtamisen kulttuuria edistetään keskittämällä voimavarat ja tiivistämällä yhteistyötä hallintokuntien, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kesken. avustaa ja ohjeistaa tiekuntia yksityisteiden hoidossa ja organisoida yksityisteiden ja kaava-teiden talviajan kunnossapito kohtuullisella tasolla ohjataan luonnossa liikkuvia matkailijoita käyttämään opastettuja reittejä huoltamalla ja ylläpitämällä reitistöjä Hankitaan energiapuuta lämpölaitoksen tarpeisiin hoitamalla ja harventamalla metsiä yhteistoiminnassa paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa Kunnan omistamien rakennusten kunnosta ja huollosta huolehtiminen varhaiskasvatuksen toimintamuotojen tarkastelu ilta- ja viikonloppuhoidon järjestäminen ruokaprojektin jatkuminen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatyö

20 20 Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Kriittinen menestystekijä Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Lasten ja nuorten monipuolisten palveluiden varmistaminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelujen säilyminen saaressa omana palveluna, tuettuna ostopalveluilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelujen säilyminen saaressa omana palveluna, tuettuna ostopalveluilla. Asiakastyytyväisyys/ Palautteet Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Ikäihmisille erilaisia mobiiliratkaisuja ja tunnistimia. Kunnan kotisivuilla julkaistaan tulostettavia hakukaavakkeita. Terveydenhuollon Kanta - palvelut toimivat. Kunnan kotisivuilla julkaistaan tulostettavia hakukaavakkeita. Tietojärjestelmät (ohjelmat) hankittuna eri sote- sektoreilla ja päivitykset ohjelmiin on hankittu Velvoitetyöllistettyjen työllistäminen ja nuorten työllistäminen. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan turvaranneke hälyttymillä. Terveydenhuollossa on päivitetty tietojärjestelmät. Osallistutaan työllistämisprojektiin. Työttömien määrä vähenee. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee. Asiakastyytyväisyys Tietojärjestelmien toimivuus, henkilöstötyytyväisyys Koulupudokkaiden määrä Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Nuorisotyöttömät Työmarkkinatuen määrä ( /vuosi) ns. sakkomaksu v. nuorten työllistäminen kesäisin Nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Nuorten kesätyöllistettyjen määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisesta väestöstä

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 113 2 Sisällys Talousarvion rakenne

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö...

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö... Sisällys 1. Talousarvion rakenne... 1 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3 3. Yleiset lähtökohdat... 4 3.1. Toimintaympäristö... 4 3.1.1. Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste...

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot