Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

2 2 Kannen kuva: 2014

3 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen seminaari Käsittely Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

4 4 Sisällys 1 Toimintaympäristö Hailuodon kunnan organisaatio Hailuoto - saaristokunta Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset Työpaikkakehitys ja työttömyys Yhdyskuntarakentaminen Talouden lähtökohdat Yleinen taloudellinen kehitys Verotulot ja valtion osuudet Palvelutarpeiden kehitys ja niiden taloudelliset vaikutukset Vuosikate ja suunnitelman mukaiset poistot Investoinnit Lainat Kuntastrategia Hyvinvointikertomus osana kuntastrategiaa ja hyvinvointijohtamista Strategiset tavoitteet ja mittarit Henkilöstö Talousarvion rakenne ja sitovuus Käyttötalousosa Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa... 52

5 5 1 Toimintaympäristö 1.1 Hailuodon kunnan organisaatio Hailuodon kunnan organisaatio muodostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, tarkastuslautakunnasta, kunnan johtajistosta ja lautakunnista. Hailuodon kunnan lautakuntia ovat perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Hailuodon kunnalla ei ole liikelaitoksia Kunnanvaltuusto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Neuvostot (vanhusneuvosto) Johtoryhmä Hallintopalvelu * Kunnanhallitus Perusturvapalvelut * Perusturvalautakunta Sivistyspalvelut * Sivistyslautakunta Tekniset palvelut * Tekninen lautakunta Tytäryhtiöt Muut kunnan osittain omistamat yhtiöt ja yhteisöt Hailuodon kunnan organisaatio

6 6 1.2 Hailuoto - saaristokunta Hailuoto (ruots. Karlö) on kunta, joka sijaitsee samannimisessä saaressa Perämerellä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Suomen merialueiden saarista Hailuoto on pinta-alaltaan Ahvenanmantereen ja Kemiönsaaren jälkeen kolmanneksi suurin. Asukasluvultaan kunta on manner-suomen viidenneksi pienin. Perämeren ainoaan pysyvästi asutettuun saareen ei ole kiinteää tieyhteyttä. Hailuoto on saaristokunta valtioneuvoston päätöksen mukaisesti annetun lain (494/1981) nojalla. Hailuoto on kokonaisuudessaan yksi Suomen kansallismaisemista kulttuurimaiseman ja ainutlaatuisen luonnon ansiosta. Avainluvut Hailuoto Koko maa Maapinta-ala, km Taajama-aste, % ,2 84,7 Väestö Väkiluku Väkiluvun muutos, % ,3 0, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,5 16, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,9 64,2 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % ,6 19,4 Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % ,1 5,3 Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % ,5 3,8 Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä Syntyneiden enemmyys, henkilöä Perheiden lukumäärä Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja Asuminen Asuntokuntien lukumäärä Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % ,5 30,5 Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, % ,9 54,0 Kesämökkien lukumäärä Koulutus Väh. keskiasteen tutkinnon suoritt. osuus 15 v. täyttäneistä, % ,7 68,5 Korkea-asteen tutkinnon suoritt. osuus 15 v. täyttäneistä, % ,1 28,7 Työmarkkinat Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä Työllisten osuus vuotiaista, % ,6 60,1 Työttömyysaste, % ,8 10,7 Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % ,5 67,0 Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % ,4 3,5 Jalostuksen työpaikkojen osuus, % ,5 22,1 Palvelujen työpaikkojen osuus, % ,2 73,1 Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % ,0 1,3 Tal. huoltosuhde, työvoiman ulkop. tai työttöm. olevat yhtä työll. kohti ,79 1,32 Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % ,8 24,2 Yritykset Yritystoimipaikkojen lukumäärä Kuntien avainluvut, Hailuoto Karlö, Tilastokeskus

7 7 1.3 Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset Hailuodon kunnan väkiluku oli 995 asukasta lokakuussa 2014, kun vielä vuodenvaihteessa väkiluku oli 1001 asukasta Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan. Kunnan väestö on ollut samalla tasolla viimeiset seitsemän vuotta. Oulun seutukunnan väestön kasvu oli 3435 asukasta vuonna Oulun seutukunnan väestörakenteelle on leimallista lasten ja nuorten suuri määrä ja vanhempien ikäluokkien koko maan tasoa matalampi osuus väestöstä. Hailuodon väestön ikärakenne poikkeaa seutukuntansa väestörakenteesta. Hailuodon väestörakenne on vanheneva, mikä on tyypillinen Pohjois-Suomen monille kunnille sekä saaristokunnille. Kunnan väestöstä alle 45- vuotiaiden osuus on vähentynyt lähes viidenneksen vuodesta 1990, ja vastaavasti yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut yli 12 %. Ikäihmisten osuus väestöstä on kasvanut voimakkaasti viimeiset neljä vuotta. Luonnollinen väestön lisäys on kunnassa negatiivinen. Luonnollinen väestönlisäys , Hailuoto, Tilastokeskus Väestön ikärakenne Väestön ikärakenne , Hailuoto, Tilastokeskus väestön ikärakennetta havainnollistetaan väestöpyramidilla, joka kuvaa sekä eri ikäluokkien välisiä suhteita että sukupuolten välisiä määrällisiä eroja. Väestöpyramideja tarkastelemalla myös alueiden väliset erot ja tuleva väestönkehitys havainnollistuvat helposti. Väestönkasvua ennakoiva ikärakenne muodostaa väestöpyramidissa alhaalta ylöspäin kapenevan pyramidi -kuvion. Hailuodon väestöpyramidikuvio muotoutuu alhaalta ylöspäin leveneväksi. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan kunnan väkiluvun ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa, ja ikärakenteen kehityksen yhä vanhenevammaksi väestöksi odotetaan jatkuvan.

8 8 Väestön ikärakenne, Tilastokeskus Työpaikkakehitys ja työttömyys Hailuodossa olevien työpaikkojen määrä on noin 250. Merkittävimmät toimialat työllisten lukumäärän osalta olivat vuonna 2011: terveys- ja sosiaalipalvelut; maa-, metsä ja kalatalous; tukku- ja vähittäiskauppa sekä kuljetus ja varastointi. Hailuodon kunta on suurin yksittäinen työllistäjä. Merkittävä osa kunnan alueella toimivista yrityksistä on 1-2 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Huomattavasta pendelöitsijöiden määrästä huolimatta, Hailuodon kunnassa työpaikkaomavaraisuus on 67,5 % Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,3 % lokakuun lopussa Osuus oli ELY-keskus -alueittain maan kuudenneksi korkein. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista oli 26,0 %. Hailuodossa työttömyysaste oli 12,1 % lokakuussa Työttömyysaste on noussut kuluneen vuoden aikana 1,3 % ja pitkäaikaistyöttömien osuus on voimakkaasti kasvava. Palvelualueiden yli hallintorajojen ylittäväksi toiminnaksi on nousemassa työllistäminen Hailuodon kunnan väestön ikärakenteesta johtuen eläkettä saavien osuus kuntalaisista on yli 40 %. Eläkeläisten lukumäärä on kasvanut vuodesta %, kun samaan aikaan työllisten määrä Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien osuus työttömistä , Hailuoto, Tilastokeskus Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien osuus työttömistä , Hailuoto

9 on pysynyt samana noin 360 henkilössä. Suomessa eläkeläisten määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa siten, että vuonna 2010 eläkeläisten osuus väestöstä oli 24 prosenttia. Koko maan väestöllisen huoltosuhteen suhdeluku on pysytellyt koko luvun melko vakaana. Vuonna 2011 sataa työikäistä kohden Suomessa oli 53 ei-työikäistä. Hailuodon väestöllinen huoltosuhde on noussut vuoden ,61 suhdeluvusta 0,79. Koko maan taloudellisen huoltosuhteen suhdeluku on ollut myös melko vakaa koko luvun lukuun ottamatta vuoden 2008 taloudellista taantumaa, joka heijastui heti seuraavan vuoden huoltosuhteeseen. Vuoden 2010 lopussa koko maan suhdeluku oli 1,31 eli sataa työssäkäyvää kohden oli 131 ei-työssä käyvää. Hailuodon taloudellinen huoltosuhde on noussut vuoden ,61 suhdeluvusta 1,79. Huoltosuhteen arvot ovat pääsääntöisesti parempia suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla myös työllisyys ja väestörakenne ovat muita alueita parempia. Suhdelukujen kehityssuunta vaikuttaa olennaisesti kunnan tulo ja menorakenteeseen. Toisaalta verotulojen kertymä eläketulojen verotuksesta on merkittävä osa Hailuodon kunnan verotuloista Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Työlliset Työttömät vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet Eläkeläiset Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan , Hailuoto, Tilastokeskus Yhdyskuntarakentaminen Maankäytön strategisesti tärkein suunnitteluprojekti on koko Hailuodon kunnan kattava yleiskaava, jonka laatimisesta kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Yhdyskuntarakentamisen kannalta merkittävää on myös loppu vuodesta 2014 hyväksymiskäsittelyyn tuleva Hailuoto Oulunsalo merialueen osayleiskaava, joka on laadittu yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Asuntotuotanto uutta asuntoa/ vuosi Hailuoto Oulun seudun kuntien asuntotuotanto Tilastokeskus (vuodet ), kunnat (2013)

10 10 2 Talouden lähtökohdat 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Palkansaajien tutkimuslaitoksen on alentanut Suomen tämän vuoden kasvuennusteen 0,3 prosenttiin kevään 0,9 prosentin ennusteesta. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan yhden prosentin vuonna 2015, kun edellinen ennuste oli 2,2 prosenttia. Ennusteiden korjaaminen johtuu pitkälti Ukrainan kriisin kärjistymisestä. Kriisin negatiivinen vaikutus Suomen talouskasvuun on muodostumassa ennakoitua suuremmaksi. Talouspakotteiden supistava vaikutus kokonaistuotantoon arvioidaan olevan n. puolitoista prosenttia. Suomen vienti Venäjälle on supistunut 20 prosenttia vuoden 2014 aikana. Tilanne pysyy huonona myös ensivuonna. Kasvun arvioidaan piristyvän 1,4 prosenttiin vuonna 2016 yksityisten investointien kasvusta johtuen. Euroopan talouskasvussa ilmeni orastavaa kasvua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä kasvatti myös Suomen tilauksia euroalueella. Ukrainana kriisi ja euron vahvistuminen pysäyttivät kuitenkin tämän kasvun. Toisaalta EKP:n päätökset alentaa korkoa sekä toiminta joukkovelkakirjamarkkinoilla tukee alueen pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta. EKP:n toimet päätösten vaikutus on realisoitunut pitkälti euron heikkenemisen kautta. Perustellusti arvioidaan euron edelleen heikkenevän. Työttömyysasteen arvioidaan olevan ,7 %. Työttömyys kasvaa vuonna ,0 %:tiin. Inflaatio ennuste 2014 on 0,9 % ja ,3 %. Reaaliansioiden arvioidaan nousevan 1,2 %. Vuosi Kuluttajahintaindeksi 2000=100 Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Tukkuhintaindeksi 2000=100 Palkansaajien ansiotasoindeksi, 2000=100 Kuntasektori Peruspalvelujen hintaindeksi 2000=100 pisteluku vuosimuutos pisteluku vuosimuutos pisteluku vuosimuutos Kaikki palkansaajat pisteluku vuosimuutos pisteluku vuosimuutos pisteluku vuosimuutos % % % % % % ,1 0,0 126,2-1,1 108,8-6,6 141,8 4,0 139,8 3,5 135,0 2, ,5 1,2 127,6 1,1 115,0 5,7 145,5 2,6 144,5 3,4 138,5 2, ,4 3,4 131,8 3,3 124,7 8,5 149,4 2,7 148,9 3,0 143,1 3, ,8 2,8 135,0 2,4 128,5 3,0 154,2 3,2 154,2 3,6 148,0 3, ,7 1,5 136,4 1,0 129,9 1,1 157,4 2,1 156,8 1,7 150,6 1,8 2014** 127,0 1,1 137,6 0,9 129,0-0,7 159,6 1,4 158,7 1,2 152,0 0,9 2015** 128,9 1,5 139,7 1,5 130,7 1,3 161,6 1,2 160,4 1,1 153,6 1,1 2016** 131,3 1,8 143,0 2,4 133,4 2,1 164,0 1,5 162,8 1,5 156,0 1,5 2017** 133,6 1,8 146,4 2,4 135,8 1,8 166,9 1,8 165,8 1,8 158,6 1,7 2018** 136,0 1,8 150,0 2,4 138,2 1,8 170,3 2,0 169,1 2,0 161,6 1,9 Keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita (Tilastokeskus, ennusteet VM), Kuntaliitto, Kuntien talous pysyy edelleen kireänä. Kuntien palvelutehtävien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvuun on suuria odotuksia. Uudistusten eteneminen ja taloudellisten säästöjen aikaansaaminen on varsin verkkaista, tämä yhdistettynä valtio-osuuksien leikkauksiin ja suhdannetaantumaan tuo vaikeuksia kunnille selvitä velvoitteistaan. Hailuodon osalta valtionosuusuudistus on lievästi positiivinen. Oulun seudun kuntien talous on ollut tiukkenemassa jo jonkin aikaa, ja tasapainotus ja remonttiryhmät ovat työstäneet syksyn aikana budjetteja. Kuntaliitoselvitys on loppusuoralla ja kuntien yhteinen käsitys on, ettei tarvetta kuntaliitokseen ole. Kriisikuntakriteerit ovat tekijä jotka jokainen kunta joutuu huomioimaan, mikäli päättää jatkaa itsenäisenä Sote- uudistuksen jälkeenkin.

11 Verotulot ja valtion osuudet Verotulot ja valtio-osuudet on arvioitu kuntaliiton ennusteen ja ennakkotietojen mukaisesti. Hailuodon veroennuste ensivuodelle on negatiivinen. Valtion budjetin veroperustemuutokset on huomioitu ennusteessa. Valtionosuusjärjestelmä on uudistettu, ja vuoden 2015 valtio-osuudet on laskettu uudella mallilla. Valtion-osuuksien arvioidaan kasvavan ensivuoteen 2,5 % edellisvuodesta. Verotulot ja valtionosuudet TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TA2015 Verotulot Valtion osuudet Yhteensä Verotulot ja valtionosuudet, Hailuodon kunnan tilinpäätökset ja talousarviot Hailuodon kunnan veroprosenttia on päätetty tarkistaa 19,25 %:sta 20,00 %:iin vuodelle Myös kiinteistöveron painopisteitä on muutettu. Kiinteistöverotuksessa on tapahtunut muutoksia asuinrakennusten verotusarvon laskentaan osalta 2014, mikä ilmenee kiinteistöverotilityksen kasvuna. Tuloperustan vahvistaminen on strateginen kysymys myös jatkossa, sillä poikkeuksellinen ikärakenne aiheuttaa kunnalle merkittäviä kustannuspaineita myös tulevaisuudessa. Veroprosentit vuonna 2015: % Tuloveroprosentti 20,00 Kiinteistöveroprosentit: vakituinen asuinrakennus 0,51 muu asuinrakennus 1,11 yleinen kiinteistövero 0,95 voimalaitos 2,85 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 Kunnanvaltuusto Tilitetyt verotulot Kunnallisvero Muutos % 7,3-1,1 5,7 2,9-0,4-8,9 Yhteisövero Muutos % 8,8 42,9-10,5-31,4 18,1-15,3 Kiinteistövero Muutos % 23,7 5,8 8,0 9,6 11,1 Verotulot yhteensä Muutos % 14,1 1,5 5,1 2,2 0,8-7,4 Tilitetyt kunnallisverot ja kiinteistöverot sekä osuudet yhteisöverotuotoista , Verohallinto 2.3 Palvelutarpeiden kehitys ja niiden taloudelliset vaikutukset Kuntaliitosselvityksen yhteydessä on laadittu pitkänaikavälin kuntakohtaisia ennusteita. Hailuodon osalta palveluntarpeiden muutos on esitetty seuraavalla sivulla esitettävässä kuviossa:

12 12 Kuntatalouden trendi, Oulun selvitysalue, FCG Vanhustenhoidon kustannukset nousevat tästä johtuen nopeasti, vaikka mukana on oletus vanhusten toimintakyvyn parantumisesta. FCG:n laatiman trendilaskelman mukaan vuosikate on negatiivinen koko suunnittelujakson siten että vuosikate laskee vuoteen 2029 mennessä -2,0 miljoonaan euroon. Talouden pitkänaikavälin ennusteena laskelma on kestämätön. Vuosittainen alijäämä noin -0,5 milj. euroa edellyttää strategiakaudella arviolta 5 milj. euron lainaottoa käyttötalouden kattamiseksi. Kun oletetaan että nettoinvestoinnit ovat vuosittain minimissä euroa/vuosi, lainanotto tarvitaan koko kaudelle arviolta 11 milj. euroa. Lainojen lyhennyksiä ja korkoa ei ole huomioitu. Myös poistolaskenta oletuksena on korjattu laskelma. Näillä negatiivisilla vuosikatearvioilla kaikki kriisikuntakriteerit täyttyvät ennen suunnittelujakson päättymistä. Kunnan omat vaihtoehtoisen skenaariot perustuvat lähtökohtaoletuksiin missä toimintamenot ja toimintatulot on sopeutettu siten että vuosikate on 0 (skenaario 1), tai siitä että vuosikate on euroa/vuosi (skenaario 2). Skenaario 1, jossa vuosikate on suunnittelukaudella 0 euroa ja investointi oletus euroa johtaa suunnittelukaudella 6 milj. euron lainaoton lisäykseen. Muilta osin reunaehdot ovat samat. Kriisikunta kriteerit täyttyvät todennäköisesti suunnittelukauden loppupuolella koska tilikausien alijäämää alkaa kertyä jakson puolivälissä. Lainamäärä kipuaa kohti kriisikuntarajaa.

13 Skenaarion 2 oletuksena on positiivinen vuosikate euroa/vuosi. Muilta osin reunaehdot ovat samat, eli investointiaste arvio euroa/vuosi. Lainaotto suunnittelujaksolla 3 milj. euroa. Tässä vaihtoehdossa ei synny uutta tilikausien alijäämää, myös lainamäärä jää todennäköisesti alle kriisikuntakriteerien. Tuloperustan vahvistaminen vuosittain on ehdoton edellytys skenaarioissa 1 ja Vuosikate ja suunnitelman mukaiset poistot Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä jää juoksevien menojen maksamisen jälkeen käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa poistot, kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin. Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä yhdessä keskimääräistä korkeampi tuloveroprosentin, tilikausilta kertyneen alijäämän, suhteellisen velkaantuneisuuden ja omavaraisuusasteen lisäksi. Uudessa kuntalaissa kriteerit tulevat tiukkenemaan. Hailuodon kunta ei ole kuulunut kriisikuntien joukkoon Vuosikate Vuosikate euroa/asukas Vuosikate , Hailuoto, Tilastokeskus ja tilinpäätös 2013 Hailuodon kunnan vuosikatteen heikkenemiseen vuodesta 2010 on vaikuttanut muun muassa erikoissairaanhoidon kustannusten nousu. Huomioitava on myös vuosikymmenen vaihteen vuosikatetta parantavien sijoitusten tuloutus. Positiivinen vuosikate ja motivoiva henkilöstöpolitiikka ovat edellytyksiä vahvan talouden ja hyvinvoivan henkilöstön strategisen tavoitteen toteutumiselle. Positiivinen vuosikate ja kohtuullinen lainamäärä ovat Hailuodon kunnalle entistä keskeisempiä tavoitteita. Rahoitustuotot TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Yhteensä Rahoitustuotot, Hailuodon kunnan tilinpäätökset

14 14 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Hyödykkeen hankintamenoon luetaan pääsääntöisesti sen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Mahdolliset saadut alennukset vähentävät hankintamenoa. Poistosuunnitelma on tarkistettu uuden ohjeen mukaiseksi. Poistojen määrä on tästä sekä tehdyistä mittavista investoinneista johtuen merkittävästi kasvanut. Poistosuunnitelma käsitellään kunnanvaltuustossa talousarviovuoden aikana tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Käyttöomaisuuskirjapidon poistoaikoja tarkennetaan ennen tilinpäätöstä Investoinnit Hailuodon kunnan vuosikate ei riitä investointimenojen kattamiseen. Tulorahoitus ei ole riittävä investointitasoon nähden, mistä seuraa lisääntyvä lainanottotarve. Talousarviossa 2015 nettoinvestoinnit ovat 1256 /asukas ja vuosikate on 9 /asukas, joten lainarahoituksen kokonaistarve on 1247 /asukas. Merkittävimmät investoinnit ovat paloaseman laajennus, Kantapalvelun edellyttämät ja lämpölaitoksen saneeraukseen liittyvät investoinnit sekä Marjaniemen sataman investoinnit. 2.6 Lainat Talousarvion tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. Tulorahoituksen riittämättömyys tarkoittaa lisääntyvää lainanottotarvetta ja korkomenojen kasvua. Hailuodon kunnan lainamäärä on ollut /asukas tilinpäätöksessä 2012 ja tilinpäätöksessä /as. Lainakanta , Hailuoto, Tilastokeskus

15 15 3 Kuntastrategia Kuntastrategialla on keskeinen asema kunnan toiminnan ohjaamisessa. Strategiassa asetetaan kunnan arvot ja tulevaisuuden tavoitetila sekä linjataan, miten kuntaa kehitetään tulevina vuosina, jotta tavoitetilaan päästään. Tulevaisuuden tahtotila ja keinot sinne pääsemiseen määritellään suhteessa kunnan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kuntastrategian laatiminen on esitetty laadittavaksi lakisääteisenä uudessa vielä vahvistamattomassa kuntalaissa. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon uuden kuntalain (39 ) mukaan: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan omistajapolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen sekä muut kunnan toiminnalle lainsäädännössä asetetut tavoitteet Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Strategiakäsittelyt Kunnanvaltuusto , kesäkuu 2015 Kunnanhallitus , maaliskuu 2015 Valtuustoseminaarit - Valtuusto edustajat - Valtuusto ja ltk:n edustajat , Johtoryhmä , , , Palvelualueet Esimiehet, PY-vastaavat Työntekijät Vanhusneuvosto Yrittäjät Kuntalaiset Sote , Sivistys vk 41 Virasto Avoin palaute www-sivuilla saakka Kunnanhallitus on päättänyt aloittaa uuden kuntastrategian laadinnan ( ). Voimassaoleva kuntastrategia on vuodelta 2006 eikä sitä ole päivitetty. Uutta strategiaa on laadittu yhteistyössä luottamushenkilöiden, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Osallisuutta on vahvistettu tiedonhankintaan ja toiminnansuunnitteluun sopivilla menetelmillä. Ryhmä työskentelyillä on tunnistettu, arvioitu ja pyritty ratkaisemaan Hailuodon kunnan ongelmia ja haettu ideoita ja mielipiteitä aiheeseen. Uusi kuntastrategia ei ole valmistunut talousarvion laadinnan yhteyteen. Kuitenkin strategiatyössä on edetty niin pitkälle, että talousarvion 2015 mittaristossa ja tavoitteiden asettamisessa voidaan hyödyntää keskeneräistä materiaalia strategisten päämäärien ja kriittisten menestystekijöiden osalta. Jokainen tulosalue on määrittänyt omat tavoitteensa ja mittarinsa strategisten päämäärien tavoittamiseksi. Mittariston valinnassa on kiinnitetty huomiota, sekä mittaustulosten käytettävyyteen että saatavuuteen ilman merkittävää lisätyötä. Talousarvion tavoitteet on asetettu siten, että ne on johdettu valmisteilla olevan strategian tavoitteista vuosille Strategian suunnittelu jänne on vuoteen Sote -uudistuksen mukanaan tuomat palveluiden järjestämisvastuiden muutos on pyritty huomioimaan tavoiteasettelussa.

16 Hyvinvointikertomus osana kuntastrategiaa ja hyvinvointijohtamista Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomuksen painopisteenä niin strategisella kuin toiminnallisella tasolla on hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja kehittäminen. Hyvinvointikertomus on hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva työväline kunnille. Hyvinvointikertomustiedon perustalta on valmisteltu kuntastrategiaan hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset, indikaattorit ja tavoitteet. Strategian hyvinvointimittarit osoittavat painopisteet hyvinvoinnin johtamiselle. Kunnassa toimii hyvinvointiryhmä jonka muodostaa laajennettu johtoryhmä. Hyvinvointityön merkitys tulee korostumaa sote- uudistuksen jälkeen ja tulee korostamaan entisestään ryhmän merkitystä tulevaisuudessa. Uudistuksen myötä palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyvät sote- ja tuotantoalueelle.

17 Strategiset tavoitteet ja mittarit STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Vahva talous ja motivoitunut hyvinvoiva henkilöstö Saaristolainen asuminen ja ainutlaatuinen ympäristö Luova ja positiivinen yrittäjyysilmasto KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Lasten ja nuorten monipuolisten palveluiden varmistaminen Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Hailuoto ei ole kriisikunta Tilikauden vuosikatteet ovat positiivisia Hailuodon velkaantuminen on hallittua ja velkamäärä pysyy alle kriisikuntarajan Investoinneille riittävä oman pääoman rahoitusosuus Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Asukasmäärä kasvaa hallitusti Riittävä tonttitarjonta -asuminen -yritykset Ympäristö säilyy ainutlaatuisena KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Elinkeinorakenne on monipuolinen Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Yritysten toimintaedellytysten mahdollistamien TALOUSARVIOTAVOITTEET

18 18 Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Kriittinen menestystekijä Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen (75-vuotta täyttäneet %-osuus vastaavasta väestöstä) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Kotona asuvien yli 75-v:n määrä nousee 89 %:n vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidontuen piirissä 6 7 % Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäänny tavoitetaso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4 Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna 1 % Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Kotona asuvien yli 75-v:n määrä nousee 89 %:n vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä % Omaishoidontuen piirissä 6-7 % Tehostetussa palveluasumisessa paikat eivät lisäänny tavoitetaso 10 % (15 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja 4 Laitoshoidossa esim. terveyskeskuksen vuodeosastolla ostopalveluna alle 1 % Kuntalaisten omavastuun tukeminen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Kotona asuvat 75 v täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat %:a vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan toimenpiteiden toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille Terveystiedon lisääminen kuntalaisille Kuntatiedotetta hyödynnetään terveysviestinnässä kuntalaisille Kuntatiedotteen terveysinfojen määrä Päihdeongelmat vähenevät Mielenterveysongelmat vähenevät Lastensuojelutoimien tarve vähenee Perheväkivalta vähenee Kansansairaudet vähenevät Moniammatillinen yhteistyö tiivistyy lapsiperheiden asioiden käsittelyssä Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma valmistunut ja sitä toteutetaan, vaikutuksia arvioidaan vuosittain. Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde laskevat Koulutustaso pysyy samana Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista laskee Kansansairauksien ja sairastavuuden indeksit lähtevät laskuun TEA viisarin lukema paranee pitkällä aikavälillä. Toimeentulotuki menot pienenevät Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset pienenevät Erikoissairaanhoidon nettokustannukset eivät lisäänny Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita nuoria ja työikäisiä ei ole Kodin ulkopuolelle sijoitettuja ei ole Lastensuojelun avohuollon tukitoimet toteutuvat kohdennetusti. Lapset puheeksi työmenetelmää käytetään Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde Koulutustaso Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Kansansairauksien indeksit, sairastavuusindeksit (KELA ja THL) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus,tea viisarin lukema, perusterveydenhuolto Toimeentulotuki, euroa / asukas Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 17 vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 17 vuotiaita vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä Lapsiperhetyöryhmän säännöllinen toiminta/kokoukset

19 19 Tavoitteita tukevat keskeiset toimenpiteet Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Kotihoidon ja omaishoidon kriteerit tarkistetaan SAS- työryhmä (=selvitä, arvioi, sijoita) aloittaa toiminnan Kotihoitoa ja tukipalveluita selkiytetään työnjaolla avustaa ja ohjeistaa tiekuntia yksityisteiden hoidossa ja organisoida yksityisteiden ja kaava-teiden talviajan kunnossapito kohtuullisella tasolla Päivätoimintaa kehitetään: kohderyhmä kartoitetaan, toimintatapa sekä resurssit Kuntouttavan hoiva ja hoitotyön menetelmiä tehostetaan Henkilöstön työnkierron tarve kartoitetaan ja toimenpiteet käynnistetään. Ikäihmisten terveystarkastuksia toteutetaan kohdennetusti Tiedotuskanavien, kuten kunnan www-sivu,, kuntatiedote ylläpitäminen Koko henkilöstö toteuttaa työmenetelmiä, jossa tuetaan kuntalaisten omavastuun toteuttamista Kuntatiedotteeseen laaditaan terveys- ja hyvinvointi infoja suunnitelmallisesti Lastensuojelutyön ja perhetyön mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelmallinen kehittäminen Laajojen terveystarkastusten sisällön ja työmenetelmien juurruttaminen. Ilmenneiden tarpeiden organisointi ja palvelu-/ hoitopolkujen kuvaus Lapsiperhetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti Lapset puheeksi työmenetelmää koulutetaan henkilöstölle ja se on käytössä Hyvinvointikertomuksen päivittäminen uuden kuntastrategian mukaiseksi Järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa yhteistyön tiivistäminen Ruokahuollossa noudatetaan ravitsemussuosituksia Oppilashuoltotyön kehittämistä jatketaan yhteistyössä perusturvan kanssa Lapset puheeksi työmenetelmään kouluttautuminen ja työmenetelmän käyttöön ottaminen kodin ja koulun yhteistyötä lisätään vanhempaintiimin kanssa tehtävällä yhteissuunnittelulla kerhotoiminnan kehittämistä jatketaan KiVa koulun jatkuminen Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma tehdään valmiiksi ja sitä toteutetaan. Ryhmäliikuntaa lisätään erityisesti nuorimmille ja vanhimmille ikäluokille. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen ja hyödyntäminen Kunnan hyvinvoinnin johtamisen kulttuuria edistetään keskittämällä voimavarat ja tiivistämällä yhteistyötä hallintokuntien, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kesken. avustaa ja ohjeistaa tiekuntia yksityisteiden hoidossa ja organisoida yksityisteiden ja kaava-teiden talviajan kunnossapito kohtuullisella tasolla ohjataan luonnossa liikkuvia matkailijoita käyttämään opastettuja reittejä huoltamalla ja ylläpitämällä reitistöjä Hankitaan energiapuuta lämpölaitoksen tarpeisiin hoitamalla ja harventamalla metsiä yhteistoiminnassa paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa Kunnan omistamien rakennusten kunnosta ja huollosta huolehtiminen varhaiskasvatuksen toimintamuotojen tarkastelu ilta- ja viikonloppuhoidon järjestäminen ruokaprojektin jatkuminen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatyö

20 20 Hyvinvoiva kuntalainen ja laadukkaat palvelut Kriittinen menestystekijä Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2015 Mittari / arviointikriteeri Lasten ja nuorten monipuolisten palveluiden varmistaminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelujen säilyminen saaressa omana palveluna, tuettuna ostopalveluilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähipalvelujen säilyminen saaressa omana palveluna, tuettuna ostopalveluilla. Asiakastyytyväisyys/ Palautteet Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Ikäihmisille erilaisia mobiiliratkaisuja ja tunnistimia. Kunnan kotisivuilla julkaistaan tulostettavia hakukaavakkeita. Terveydenhuollon Kanta - palvelut toimivat. Kunnan kotisivuilla julkaistaan tulostettavia hakukaavakkeita. Tietojärjestelmät (ohjelmat) hankittuna eri sote- sektoreilla ja päivitykset ohjelmiin on hankittu Velvoitetyöllistettyjen työllistäminen ja nuorten työllistäminen. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan turvaranneke hälyttymillä. Terveydenhuollossa on päivitetty tietojärjestelmät. Osallistutaan työllistämisprojektiin. Työttömien määrä vähenee. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee. Asiakastyytyväisyys Tietojärjestelmien toimivuus, henkilöstötyytyväisyys Koulupudokkaiden määrä Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Nuorisotyöttömät Työmarkkinatuen määrä ( /vuosi) ns. sakkomaksu v. nuorten työllistäminen kesäisin Nuorten työllistäminen kesällä 2015 kahdeksi viikoksi. Nuorten kesätyöllistettyjen määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisesta väestöstä

Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016. Käyttötalousosa

Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016. Käyttötalousosa 1 Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2016 Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015. Toimintaympäristöanalyysi

PERUSTURVAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015. Toimintaympäristöanalyysi 1 PERUSTURVAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset ja linjaukset sosiaali-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 113 2 Sisällys Talousarvion rakenne

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Perusturvapalvelut HAILUOTO

Hailuodon kunta. Perusturvapalvelut HAILUOTO Hailuodon kunta Perusturvapalvelut HAILUOTO Toimintakertomus 2015 2 Hailuodon kunta Käsittely Perusturvalautakunta 22.3.2016 3 Sisällys Toimintakertomus... 4 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan rahat

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016

Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016 Kempele-sopimus valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeisiä käsitteitä Visio Yhteinen näkemys kunnan tavoiteltavasta tulevaisuudesta Strategia = Kempele-sopimus Kunnan tulevaisuuden turvaamiseksi tehty suunnitelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %

Maapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle Toimintaympäristöanalyysi Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella 2017-2018 jatketaan valtakunnallista sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen valmistelua.

Lisätiedot