Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus"

Transkriptio

1

2 Ilmestynyt myös nidottuna: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 155 Suomen kielen tulevaisuus Kielipoliittinen toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus Kirjoittajat Auli Hakulinen Jyrki Kalliokoski Salli Kankaanpää Antti Kanner Kimmo Koskenniemi Lea Kirjoittajat Laitinen Sari Auli Hakulinen Maamies Kielipoliittinen toimintaohjelma Pirkko Jyrki Kalliokoski Nuolijärvi Salli Kankaanpää Antti Kanner Kimmo Koskenniemi Lea Laitinen Sari Maamies Pirkko Nuolijärvi Typografian suunnittelu Markus Itkonen Taitto Matti Uusivirta Kotimaisten Typografian suunnittelu kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 7 Markus Copyright Itkonen Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Helsinki 2009 Taitto Matti URN:ISBN: Uusivirta ISSN: X Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 7 Ilmestynyt Copyright myös Kotimaisten nidottuna: kielten tutkimuskeskus Kotimaisten Helsinki 2009 kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 155 ISBN ISSN URN:ISBN: Helsinki 2009 ISSN: X

3 Alkusanat Suomen kielen toimintaohjelman syntysanat lausuttiin suomen kielen lautakunnan kokouksessa lokakuussa Aloite ohjelman tekemiseen on siis ollut Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotuksen) ja sen yhteydessä toimivan suomen kielen lautakunnan. Toimintaohjelman valmistelu aloitettiin keväällä Valmisteluun ovat osallistuneet Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja sen suomen kielen lautakunta sekä Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos. Valmisteluvaiheessa kuultiin dosentti Pirjo Hiidenmaata, joka esitteli erilaisia tapoja laatia toimintaohjelma, ja professori Marika Tandefeltia, joka kertoi ruotsin kielen toimintaohjelmatyön kokemuksia. Opetusministeriöltä ei ole tullut erillistä tehtävänantoa, mutta ministeriö on Kotuksen tulosneuvotteluissa tukenut ajatusta tehdä tällainen ohjelma. Työ on edennyt asiantuntijatyöryhmän oman suunnitelman mukaan, ja ryhmä on itse päättänyt, mihin se kiinnittää huomionsa. Opetusministeriö on myöntänyt työhön erillismäärärahaa, mikä osoittaa konkreettisesti, että myös valtiovalta ymmärtää asian tärkeyden. Kartoittaakseen kielivalintoja ja kieliolojen nykytilaa toimintaohjelmaa valmistellut ryhmä on kuullut eri alojen asiantuntijoita ja koonnut tietoa ajankohtaisista lähteistä. Aineistona on ollut lakeja ja asetuksia, alan kirjallisuutta, raportteja, katsauksia, lehtitekstejä, haastatteluja ja verkkokeskusteluja. Tärkeää esityötä ohjelman laatimiseksi on tehnyt jo suomen kielen lautakunta kaudellaan , jolloin kielipoliittisen ohjelman edistämiseksi järjestettiin kaksi seminaaria. Kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat lukeneet ja kommentoineet tekstejä ja joiden asiantuntemusta olemme voineet käyttää työn eri vaiheissa. Heidän nimensä esitetään seuraavalla sivulla. Sanomattakin on selvää, että lopullinen vastuu on kirjoittajien. Toimintaohjelman suunnittelu ja laatiminen on tehty ryhmätyönä, mutta kustakin luvusta on vastannut yksi tai kaksi kirjoittajaa. Johdannon on kirjoittanut Kotuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi, suomen kielen julkisen käytön ja aseman kehitystä koskevan luvun pääosin Helsingin yliopiston suomen kielen professori Lea Laitinen, osin Pirkko Nuolijärvi ja Pohjoismaiden kielipoliittisia toimintaohjelmia koskevan luvun Lea Laitinen. Suomi ja muut kielet koulussa -luvun ovat kirjoittaneet suomen kielen lautakunnan jäsen, professori emerita Auli Hakulinen ja Helsingin yliopiston suomen kielen professori Jyrki Kalliokoski. Luvun Suomen kieli korkeakouluopinnoissa ja tieteen kielenä on laatinut pääosin Auli Hakulinen, ja luvun Kieliteknologia ja suomen kieli on kirjoittanut Helsingin yliopiston kieliteknologian professori Kimmo Koskenniemi. Suomen kieli yritysmaailmassa -luvun on kir-

4 joittanut Pirkko Nuolijärvi ja Suomen kieli kansallisessa hallinnossa ja Euroopan unionissa -luvun Kotuksen kielenhuolto-osaston johtaja Salli Kankaanpää. Luku Vapaa-ajan kielimaisema on Kotuksen kielenhuolto-osaston erikoistutkijan Sari Maamiehen ja suomen kielen opiskelijan Antti Kannerin käsialaa. Lisäksi Antti Kanner on avustanut koko ryhmää aineiston kokoamisessa ja osallistunut vapaa-aikaa käsittelevän luvun lisäksi myös koulua ja korkeakouluja sekä EU:ta koskevien lukujen kirjoittamiseen. Kaikkien lukujen toimenpideehdotusten pohjalta tiivistetyt ohjelman pääsuositukset esitetään viimeisessä luvussa. Tekstin on viimeistellyt Sari Maamies. Suomen kielen toimintaohjelma on tarkoitettu esityöksi, jonka tavoitteena on luoda pohjaa suomen kielen käyttöä yhteiskunnassa lujittaville toimenpiteille. Ohjelma julkaistaan myös sähköisessä muodossa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen www-sivuilla (www.kotus.fi). Palautetta ja tietoja ohjelman toteuttamisesta voi lähettää osoitteeseen Toivomme keskustelun jatkuvan ja ohjelman innostavan etsimään hyviä ratkaisuja eri elämänaloilla niin, että suomi voi elää tulevaisuudessakin täysipainoisesti muiden kielten rinnalla. Tekijät Kiitokset Työryhmä on saanut asiantuntija-apua ja palautetta seuraavilta henkilöiltä: Elina Heikkilä Pirjo Hiidenmaa Helena Kangasharju Anneli Kauppinen Erkki Kolehmainen Lari Kotilainen Pekka Kukkonen Kaino Laaksonen Petri Laaksonen Petri Lauerma Pentti Leino Sirpa Leppänen Leealaura Leskelä Jorma Luomi Harri Mantila Mervi Murto Klaus Mäkelä Taru Nordlund Ritva Paananen Päivi Pahta Marjatta Palander Kaija Parko Aino Piehl Rebecca Piekkari Kaisa Pohjonen Kari Raivio Sirkka Rautoja Sara Routarinne Mirja Saari Anu Sajavaara Kerstin Stenius Oili Suominen Katariina Styrman Marika Tandefelt Elise Tarkoma Ulla Tiililä Matti Virtanen

5 Sisällys Taulukot ja kuviot 7 1. Miksi kielipoliittinen ohjelma? Suomen kieli monikielisessä yhteisössä Toimintaohjelman tavoitteet ja sisältö Suomen kielen julkisen käytön ja aseman kehitys Suomen kieli Ruotsin kuningaskunnassa 1500-luvulta vuoteen Suomen kieli Suomen suuriruhtinaskunnassa Venäjän aikana Suomen kielen asema Suomen tasavallassa Pohjoismaiden kielipoliittiset toimintaohjelmat Taustaa Pohjoismaiset toimintaohjelmat Pohjoismainen kielipoliittinen julistus Pohjoismainen kielipolitiikka nyt Suomi ja muut kielet koulussa Äidinkielen opetus peruskoulussa Äidinkieli ja ammatillinen perusopetus Äidinkielen opetus lukiossa Vieraskielinen opetus peruskoulussa Englannin ylivalta kouluissa Monikielinen koulu ja suomen kielen opetus: kenelle, mitä ja miten Suomen kieli korkeakouluopinnoissa ja tieteen kielenä Tieteen kansallisuus ja kansainvälisyys Yliopistojen kieliperiaatteet ja englanninkielinen opetus Julkaisujen kieli Englannin kielen asema yliopistojen julkaisutoiminnassa Tieteellisten seurojen julkaisutoiminta Termi- ja käännöstyö Suomalainen Tiedeakatemia ja suomen kieli Kieliteknologia ja suomen kieli Kieliteknologia ja sen sovellusalueet Kieliteknologia ja kielen säilyminen 141

6 6.3 Kieliresurssit eli kieliaineistot, -ohjelmat ja sovellukset Suomen kieliteknologian tila CLARIN- ja FIN-CLARIN-infrastruktuurihankkeet Suomen kieli ja tietotekniikka Suomen kieli yritysmaailmassa Suomalaisyritysten kansainvälistyminen Lainsäädäntö ja yritystoiminta Suomen ja muiden kielten käyttö yritysten kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä Suomen kielen opetus, kielentarkistus ja käännöspalvelut yrityksissä Yritysnimet, ammattinimikkeet ja ammattisanasto Monikielisyys elinkeinoelämän etuna Suomen kieli kansallisessa hallinnossa ja Euroopan unionissa Suomen kielen asema viranomaisten kielenä Julkishallinnon henkilöstön kielitaitovaatimukset Hallinnon kielen kehittäminen Lakikielen ymmärrettävyysongelmat Vieraiden kielten käyttö, kääntäminen ja tulkkaus kansallisessa hallinnossa Hallinnon termityö Euroopan unioni monikielisenä yhteisönä Suomen kielen asema EU:n virallisena kielenä EU-tekstien ymmärrettävyys Vapaa-ajan kielimaisema Arjen monikielisyys Kulttuuri Liikunta Sanoma- ja aikakauslehdet Televisio Elokuva Radio ja musiikki Internet ja verkkomediat Video- ja tietokonepelit Tulevaisuus? Suositukset 223 Lähteet 227 Säädökset 241

7 Taulukot ja kuviot Taulukot 4.1 Luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmat Helsingin ja Jyväskylän yliopistossa Äidinkielen koe, kevät 2001: eri kurssimäärän suorittaneiden menestyminen kokeessa prosentein ilmaistuna Äidinkielen koe, kevät Arvosanapisteet/kurssit Vieraan kielen pitkän oppimäärän opetustarjonta (alakouluissa) eräissä kaupungeissa Peruskoulun A1-kielivalinnat Peruskoulun A2-kielivalinnat Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat Valtakunnalliset arvosanajakaumat, kevään tutkinto Yliopistojen uusia Master s-ohjelmia Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osuus Helsingin yliopistossa vuonna Sektoritutkimuslaitosten julkaisut Englanninkielisten julkaisujen osuus sektoritutkimuslaitosten julkaisuista Tieteellisten seurojen kaikkien julkaisujen kieli Tieteellisten seurojen tieteellisten julkaisujen kieli Tieteellisten julkaisujen osuus ja englanninkielisten julkaisujen määrä ihmistieteissä Suomen kielen käyttö eräissä yrityksissä vuonna Helsingin Sanomien helmikuussa 2008 ilmestyneen neljän sunnuntainumeron työpaikka- ja viranhakuilmoitusten kieli Valtionhallinnon työpaikkailmoituksissa vaadittu tai eduksi katsottu kielitaito 151 ilmoituksen otoksessa Kirjojen ostaminen ja muiden medioiden seuraaminen, % vastanneista Yleisen kirjallisuuden uutuusnimikkeet 2006, painetut 197

8 Kuviot 4.1 Äidinkielen koe, kevät 2005: käytyjen kurssien määrä (% kirjoittajista) Tampereen yliopiston opinnäytteiden kieli Jyväskylän yliopiston opinnäytteiden kieli Helsingin yliopiston henkilökunnan julkaisujen kieli Helsingin yliopistossa laadittujen väitöskirjojen kieli Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE:n) väitöskirjojen kieli Tampereen yliopiston väitöskirjojen kieli Helsingin yliopiston laitossarjojen kielet Yleisimmin osatut kielet EU:ssa 183

9 1 Miksi kielipoliittinen toimintaohjelma? Suomen kielen toimintaohjelma on Suomen yhteiskunnan eri aloille tarkoitettu suomen kielen käyttöä koskeva kielipoliittinen ohjelma. Ohjelman lähtökohta on, että suomi on Suomessa tulevaisuudessakin keskeinen kieli yhteiskunnan kaikilla aloilla. Kantavana ajatuksena on rinnakkaiskielisyys: suomen kieltä kannustetaan käyttämään aina kun mahdollista ja tarvittaessa muiden kielten rinnalla. Ohjelma korostaa suomen kielen käytön lisäksi muun monipuolisen kielitaidon merkitystä. Ohjelman pääsuosituksena on, että Suomen valtio asettaa työryhmän laatimaan kielipoliittista ohjelmaa, joka ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon Suomessa käytettävät kielet. Tämän kielipoliittisen ohjelman osana olisivat käsillä oleva suomen kielen ohjelma ja jo aiemmin julkaistu suomenruotsin ohjelma. 1.1 Suomen kieli monikielisessä yhteisössä Suomalaisten identiteetti, se keitä olemme tai keitä koemme olevamme, on keskeinen kansallinen arvo. Tällaisia arvoja kansakunnat ovat olleet valmiita puolustamaan kaikin käytettävissä olevin voimavaroin ja keinoin. Identiteetti perustuu siihen kulttuuriin, joka meitä ympäröi ja johon olemme kasvaneet. Kulttuuri puolestaan on kytkeytynyt kieleen, jota käytämme, sillä kieli on se tukirakenne ja maailman hahmottamisen väline, jonka varassa kulttuuri vain voi toimia. Suomenkieliselle tämä kieli on suomi, ja suomalaisessa ympäristössä se on myös muunkielisille suomalaisille tärkeä toinen kieli. Maailmassa on melko harvoja kieliä, joiden asema on niin vankka kuin suomen kielen. Suomessa suomen aseman turvaavat perustuslaki ja kielilaki, joissa suomi ja ruotsi määritellään kansalliskieliksi. Suomen kieli on yhteiskunnan kaikilla aloilla käytettävä kieli. Vuonna 1995 suomesta tuli yksi Euroopan unionin virallisista kielistä. Suomen kieli on Suomessa 4,8 miljoonan ihmisen äidinkieli

10 miksi kielipoliittinen toimintaohjelma? ja lähes 0,5 miljoonan suomalaisen toinen kieli. Muissa maissa suomenkielisiä on useita satoja tuhansia luvun alussa suomen kielen asema on havahduttu näkemään aivan toisesta näkökulmasta kuin muutama vuosikymmen sitten. Vaikka suomi ylipäätään voi hyvin ja elää monipuolista elämää, sen käyttöala on Suomessa kaventunut, erityisesti luonnontieteissä ja tekniikan alalla sekä kansainvälisissä yrityksissä. Suomen kielen asemasta tieteen kielenä onkin keskusteltu huolestuneeseen sävyyn jo pitkään. On käynyt selväksi, ettei suomen kielen asema säily itsestään, vaan suomen säilyminen yhteiskunnan kaikilla aloilla käytettävänä kielenä vaatii yhä pienemmäksi käyvässä maailmassa tietoista huolenpitoa. Suomen yhteiskuntarakenteessa ja erityisesti sen koulutus- ja tutkimusjärjestelmässä on meneillään suuria muutoksia, joilla voi olla vaikutusta myös suomen kielen rooliin opetuksessa ja tutkimuksessa ja ajan oloon koko yhteiskunnan toiminnassa. Koko koulutusrakenne on suurten muutosten kohteena: peruskoulun ja lukion opetusjärjestelyjä koettelevat monilla seuduilla pienenevät ikäluokat; korkeakoulujen uudistuminen on päivänpoliittinen kysymys. On tekeillä kauaskantoisia ratkaisuja, jotka voivat vaikuttaa myös suomen kielen käyttöön ja nimenomaan sen aseman heikkenemiseen. Niin ikään sektoritutkimuslaitosten mahdollinen aseman muutos ja niille esitetyt vaatimukset voivat vaikuttaa alakohtaisia kielivalintoja koskeviin ratkaisuihin. Jos valtiolla ei ole selväpiirteistä kielipolitiikkaa, kieliä koskevat ratkaisut koulutuksessa ja tutkimuksessa jäävät liikaa yksittäisten instituutioiden ja peruskoulusta vastaavien kuntien harteille. Kielikoulutuksen osalta tähän seikkaan on kiinnittänyt huomiota myös kielikoulutuspoliittinen työryhmä, joka on esittänyt suosituksia kielikoulutuksen kattavaksi ja laaja-alaiseksi kehittämiseksi. 1 Kansalliskielten käyttöalan kaventuminen englannin käytön laajentuessa on saanut lähes kaikki Euroopan kieliyhteisöt arvioimaan omaa tilaansa. Maiden valtakieliset yhteisöt tarkastelevat nyt kieltään ja sen asemaa niin kuin vähemmistökielet ovat aina joutuneet tarkastelemaan: Missä tilanteissa kieli on käyttökelpoinen? Millä aloilla sitä voi käyttää? Pohjoismaiden ensimmäinen kielipoliittinen ohjelma oli vuonna 1998 ilmestynyt Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma, jossa käsiteltiin kielen asemaa yhteiskunnassa. Vaikka se ei antanut suosituksia, se oli tärkeä avaus suomalaisessa kielipolitiikassa. Sittemmin Pohjoismaissa ja myös Virossa ja Latviassa on ilmestynyt kielilautakuntien ja valtion asettamien työryhmien laatimia kielipoliittisia ohjelmia, ja keskustelu maan pääkielen asemasta käy vilkkaana myös Saksassa. Suomessa ilmestyi vuonna 2003 ruotsin kielen lautakunnan laatima ruotsin kielen toimintaohjelma Tänk om Käsillä oleva suomen 1. Ks. Luukka ja Pöyhönen

11 toimintaohjelman tavoitteet ja sisältö kielen toimintaohjelma on yksi lenkki tässä kielten asemaa koskevien arviointien ja toimenpide-ehdotusten ketjussa. 1.2 Toimintaohjelman tavoitteet ja sisältö Suomen kielen toimintaohjelma on kielipoliittinen ohjelma. Siinä otetaan kantaa suomen kielen asemaan ja käyttöön ja tehdään ehdotuksia sen monipuolisen ja laaja-alaisen käytön turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. Suomen kielen käytön nykytilan valossa ohjelma korostaa ylipäätään äidinkielen merkitystä ja puolustaa samalla monikielisyyden säilymistä maailmassa. Englanti on käyttökelpoinen ja tarpeellinen yhteinen kieli, lingua franca. Sen käytön nopea ja hallitsematon laajentuminen on kuitenkin myös monikielisyyden uhka, kun pienempien yhteisöjen kielet ja muut vieraat kielet jäävät taka-alalle. Äidinkielen aseman vahvistaminen kaikin tavoin on siten myös monikielisyyden vahvistamista. Sitä tämäkin toimintaohjelma tahtoo edistää. Ohjelman kantavana ajatuksena on rinnakkaiskielisyys: se rohkaisee käyttämään suomen kieltä eri yhteyksissä tarvittavien muiden kielten rinnalla. Lähtökohtana on yksilön oikeus äidinkieleen, tässä suomen kieleen, mutta myös se, että muunkielisillä suomalaisilla on oikeus saada kunnollista valtakielen opetusta koulussa ja työelämässä. Julkinen valta on vastuussa siitä, että maan kansalliskielten asema turvataan ja että kaikilla kansalaisilla äidinkielestä riippumatta on mahdollisuus oppia maan valtakieliä. Suomen kielen toimintaohjelman tarkoituksena ei ole taistella englantia tai muita kieliä vastaan kielten opiskeleminen on suomalaisille itsestään selvää, vaan tarkoitus on puhua oman kielen puolesta ja painottaa sen merkitystä yhteiskunnan ja yksilön elämässä. Suomen kieli voi monesta näkökulmasta arvioituna erittäin hyvin. Se on kaikilla yhteiskunnan aloilla käytetty kieli, sillä julkaistaan paljon kauno- ja tietokirjallisuutta, sitä opiskellaan kouluissa ja yliopistoissa, sen tutkimus on monipuolista ja eri viestimet ovat täynnä suomea. Kuitenkin näyttää siltä, että vaikka tilanne on päällisin puolin ennallaan, suomen kielen käyttöala kaventuu huomaamatta joillakin tieteenaloilla ja eräissä alakulttuureissa. Tässä toimintaohjelmassa kuvataan ensinnäkin nykysuomalaista kielenkäytön maailmaa, jossa suomen kieltä käytetään eri elämänaloilla muiden kielten rinnalla ja jossa se joutuu kilpailemaan elintilastaan englannin kanssa. Nykytilanteen taustan ymmärtämiseksi on käsitelty myös suomen kielen historiaa ja pohjoismaisten naapurien viimeaikaisia kielipoliittisia ohjelmia ja toimia. Toiseksi ohjelmassa tehdään ehdotuksia suomen kielen aseman varmistamiseksi yhteiskunnan eri toimintalohkoilla ja pidetään esillä oman 11

12 miksi kielipoliittinen toimintaohjelma? kielen tärkeyttä. Kyseessä on suomenkielisen oikeus saada tietoa omalla kielellä, oikeus opiskella omalla kielellä ja oikeus käyttää omaa kieltään eri tilanteissa, kuten asioida omalla kielellä virastossa, saada omakielisiä terveydenhuollon palveluja ja vaikuttaa kaikin tavoin omien kielellisten oikeuksien toteutumiseen yhteiskunnassa. Kyseessä on myös oikeus saada maan valtakielen opetusta, kun äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Suomen kielen toimintaohjelma lähtee siitä, että on mahdollista elää monilla kielillä yhtä aikaa ja käyttää suomea rinnakkain muiden kielten kanssa. On tarkoituksenmukaista käyttää esimerkiksi englantia ja muita kieliä kansainvälisillä areenoilla, kun taas monissa kotimaisissa yhteyksissä on tarkoituksenmukaista ja luonnollista käyttää suomea. Kielten rinnakkainelo sekä yksilön että yhteisön elämässä on nykyoloissa välttämätöntä ja mahdollista. Suomen kielen toimintaohjelmassa onkin kysymys suomalaisen demokratian säilymisestä niin, ettei tieteellinen ja taloudellinen eliitti erkaannu muun väestön elämänpiiristä. Ohjelmalla on myös laajempi tavoite. Sitä tehtäessä on entisestään vahvistunut käsitys, että Suomen valtiolla tulisi olla kielipoliittinen ohjelma, jota valmisteltaessa hyödynnettäisiin suomen kielen toimintaohjelmaa, vuonna 2003 valmistunutta ruotsin kielen toimintaohjelmaa, tekeillä olevia vähemmistökielten ohjelmia sekä Suomen kielioloja kuvaavaa valtioneuvoston kertomusta kielilainsäädännön soveltamisesta (2009). Toimintaohjelmassa käsitellään suomen kielen julkisen käytön ja aseman kehitystä yhteiskunnan kaikilla aloilla käytettäväksi kieleksi Pohjoismaiden kielipolitiikkaa suomen kielen käyttöä ja kielenopetusta koulussa suomen kielen ja muiden kielten käyttöä korkeakouluopinnoissa ja tieteen kielenä suomen kielen merkitystä kieliteknologiassa suomen kielen käyttöä yritysmaailmassa suomen kieltä (kansalliskieliä) koskevaa kielilainsäädäntöä sekä suomen kielen käyttöä kansallisessa hallinnossa ja EU:n toimielimissä suomen kielen käyttöä mediassa ja vapaa-aikana. Taustaa koskevissa luvuissa tarkastellaan sitä, miten suomen kielestä on muotoutunut kaikilla yhteiskunnan aloilla käytettävä kieli, millaiset instituutiot sitä tutkivat ja huoltavat, miten muuttoliikkeet ovat muovanneet Suomen kielikarttaa sekä millaisia kielipoliittisia toimintaohjelmia Pohjoismaissa on tehty. Kutakin toimintaaluetta koskevassa luvussa esitetään ajankohtaista tietoa siitä, miten suomen kieltä käytetään ja miten sen käyttöala on mahdollisesti muuttumassa kyseisellä toiminnan lohkolla. Toimintaohjelmassa on havainnollistettu eri elämänalojen tilannetta esimerkkien avulla 12

13 toimintaohjelman tavoitteet ja sisältö ja nostettu esiin keskeisiä, meneillään olevia kehityslinjoja, eikä siinä ole ollut mahdollistakaan pyrkiä kokonaisvaltaiseen analyysiin. Kussakin luvussa esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja käsitellään myös sitä, ketkä niiden toteuttamisesta ovat erityisessä vastuussa. Päätösluvussa esitetään tärkeimmät toimenpide-ehdotukset. Ehdotukset suunnataan niille tahoille, jotka kullakin alueella ovat päättäjinä. Siten tuodaan esiin ne vastuussa olevat, jotka päätöksillään voivat edistää tai heikentää suomen kielen asemaa. Ohjelma tähdentää myös sitä, että oman kielen kohtelu on arvokysymys. Yhteiskunnan tehtävänä on antaa suomen kielen käytölle suotuisat puitteet, joiden turvissa yksilöt voivat tehdä ratkaisunsa. Rahan suuntaaminen suomen kielen oppimisen ja käytön tukemiseen on tulevaisuuteen investoimista enemmistön, vähemmistöjen ja koko yhteiskunnan parhaaksi. 13

14 14

15 2 Suomen kielen julkisen käytön ja aseman kehitys Suomen kielen kehitys täysivaltaiseksi ja moderniksi yhteiskunnan kieleksi kesti vuosisatoja. Prosessi käynnistyi jo 1500-luvulla Ruotsin kuningaskunnassa, mutta kansallisen identiteetin keskeiseksi tekijäksi suomen kieli kasvoi vasta 1800-luvulla Venäjän keisarikuntaan liitetyssä Suomen suuriruhtinaskunnassa luvulla suomen statuksen kansalliskielenä vahvisti itsenäisen Suomen tasavallan perustuslaki luvun kielipolitiikassa olennainen tekijä on myös suomen kielen asema yhtenä Euroopan unionin virallisista kielistä. 2.1 Suomen kieli Ruotsin kuningaskunnassa 1500-luvulta vuoteen Ks. Eng 2001: , Tässä luvussa luodaan toimintaohjelmalle taustaa kertomalla suomen kielen julkisen käytön ja virallisen aseman historiaa. Se on ollut pitkä prosessi, jota voi lukea yhden kieliyhteisön menestystarinana. Kertomus suomen kielen kehityksestä yhteiskuntaa ylläpitäväksi täysivaltaiseksi kieleksi alkaa Ruotsin valtakunnasta, jossa suomen kieltä ensimmäiseksi kuuluu julkisissa yhteyksissä. Nykyisen Suomen alueita kuului Ruotsin kuninkaan valtapiiriin jo keskiajalla: aluksi ns. Varsinais-Suomi, vähitellen yhä laajempi osa alueesta, jota kutsuttiin Itämaaksi (Österland) ja 1400-luvun lopulta lähtien Suomeksi (Finland) luvulla Ruotsin kuningas otti itselleen Suomen suuriruhtinaan arvon, minkä jälkeen puhuttiin myös Suomen suuriruhtinaanmaasta luvun lopulla Ruotsiin kuuluivat nelijalkaisen mallin mukaan Sveanmaa, Götanmaa, Norlanti ja Suomi. 1 Suomen alueeseen taas laskettiin vaihtelevasti erikokoisia osia, esimerkiksi 1600-luvulla joko pelkästään Varsinais- Suomi ja Satakunta tai näiden lisäksi myös Uusimaa ja Häme, joskus valtakunnan itäosakin. Pohjanmaata, joka kuului kyllä Turun hiippakuntaan ja Turun hovioikeuden piiriin, ei sen sijaan tavallisesti luettu Suomeen, vaan vielä 1700-luvun Ruotsissa puhuttiin erikseen Suomesta ja Pohjanmaasta (Finland med Österbotten). Pohjanmaalla 15

16 suomen kielen julkisen käytön ja aseman kehitys olikin vilkkaat yhteydet Pohjanlahden yli, ja ajoittain se kuului myös hallinnollisesti Västerbotteniin. Ahvenanmaata ja Lappiakaan ei vielä pidetty Suomen osina. 2 Myös Ruotsin länsiosissa asui jo varhain suomalaisia. Tukholman alueella heitä oli eräiden arvioiden mukaan 1400-luvun lopulla jopa henkeä eli % asukkaista luvun lopulla Tukholman suomalaisella seurakunnalla oli lähes kaksituhatta jäsentä ja lähiseurakunnissa saman verran Suomesta kotoisin olevia jäseniä, joten suomalaisia oli 6 7 % kaupungin kokonaisväestöstä. 4 Lisäksi Rautalammin suurpitäjästä kotoisin olevia kaskenviljelijöitä, ns. metsäsuomalaisia, muutti ja 1600-luvun vaihteesta lähtien Keski-Skandinaviaan, Ruotsissa lähinnä Vermlannin alueelle. 5 Itämaassa eli Suomen alueella suurin osa ns. yhteisestä kansasta eli rahvaasta puhui äidinkielenään suomen murteita luvulla Henrik Gabriel Porthan kuvasi niitä kolmena päämurteena: Etelä- Suomen eli Turunmaan sekä Pohjanmaan ja Savon murteina. 6 Rannikkoalueilla asui myös ruotsinkielistä rahvasta, jota sinne oli muuttanut luvuilta lähtien. Säätyläiset puhuivat enimmäkseen ruotsia ja muitakin Euroopan kieliä. Maassa oli runsaasti myös kaksikielisiä sekä suomea että ruotsia puhuvia tai ainakin molempia kieliä ymmärtäviä kansanihmisiä ja virkamiehiä ja 1700-lukujen kuluessa papit, virkamiehistö ja monet kaupunkien kauppiaatkin alkoivat kuitenkin käyttää yhä enemmän ruotsia paitsi virkakielenä myös koti- ja seurustelukielenään. 7 Ruotsi oli koko kuningaskunnan ainoa hallintokieli. Lähtökohtana kirkon kieli Suomea oli julkisena kielenä käytetty jonkin verran jo keskiajalla kirkon piirissä. 8 Vaikka katolisen kirkon kieli oli latina, kirkollisia toimituksia ja jumalanpalvelusta hoidettiin myös suomeksi. Uskonpuhdistus paransi kansankielten asemaa kirkossa ja maallisessakin hallinnossa. Ruotsin kirkon hallinnolliseksi kieleksi tuli latinan lisäksi ruotsi koko valtakunnassa, mutta muissa yhteyksissä Suomen alueen kirkoissa käytettiin suomea. Alettiin myös julkaista suomenkielistä kirjallisuutta. Ensimmäisenä ilmestyi vuonna 1543 Agricolan ABCkiria, joka sisälsi sekä aapisen että katekismuksen, seuraavana vuonna Agricolan Rukouskirja, jossa rukousten lisäksi oli muun muassa kalenteri, astrologiaa ja terveystietoutta. Samalla vuosikymmenellä ilmestyi Agricolan suomentama Uusi testamentti. Koko Raamattu julkaistiin suomeksi vuonna 1642, ja 1700-luvulla sen painosten asua tarkistettiin ja käännöstä korjailtiin. Suomenkielinen kirjallisuus pohjautui suurimmaksi osaksi käännöksiin. Saarnoja kirjoitettiin ja pidettiin kuitenkin suoraan suomeksi, ja 1600-luvulta lähtien julkaistiin myös useita suomenkielisiä saarnakirjoja. 2. Esim. Bladh ja Kuvaja Tarkiainen 1999: Engman ja Samuelson 2006: Varhaisista maastamuuttajista tarkemmin ks. lukua Ks. Porthan 1801; Ikola Jo Bartholdus Vhael oli kieliopissaan (1733) kuvannut suomea kolmen päämurteen pohjalta, lähinnä pohjalaisesta näkökulmasta mutta myös savolaisia ja lounaisia piirteitä esitellen. 7. Porthan 1793: ; Jutikkala 1949; Kuvaja, Rantanen ja Villstrand Tästä tarkemmin ks. Maliniemi

17 suomen kieli ruotsin kuningaskunnassa Suomen kirjakieli alkoi siis kehittyä 1500-luvulta lähtien varsinkin kirkollisissa toimissa ja julkaisuissa mutta jonkin verran maallisenkin hallinnon teksteissä. Vaikka standardisuomea ei Ruotsin aikana suunnitelmallisesti kehitetty, pyrkimystä luoda yhteisiä normeja voi nähdä jo ensimmäisen raamatunkäännöksen (1642) kielellisissä ratkaisuissa. Keskushallinto ohjeistikin raamatunkääntäjiä sen verran, että edellytti kielen olevan puhdasta suomea, jota ymmärrettäisiin kaikkialla. Turun hiippakunnalla oli kirkollisen kielen muotoutumisessa aluksi eniten arvovaltaa, ja niin kirjasuomen kansankieliseksi pohjaksi vakiintuivat lounaiset ja satakuntalaiset murteet. Kirkollisia ja samalla kielellisiä keskuksia oli kaksi muutakin: itäinen muodostui Viipurin (myöhemmin Porvoon) hiippakunnan alueelle ja pohjoinen Vaasan ja Oulun suunnalla Pohjanmaan papiston ympärille. Itämurteiden vaikutus kirjakieleen jäi vielä vähäiseksi, mutta hämäläiset ja pohjalaiset kielenpiirteet vahvistuivat etenkin 1700-luvulla uusien raamatun- ja lainsuomennosten ja muidenkin julkaisujen ansiosta. 9 Kirkon tehtäväksi tuli huolehtia myös kansanopetuksesta. Käytännössä se tapahtui siten, että seurakunnan lukkari opetti rahvaalle katekismusta ja aapista kansankielellä, Suomessa siis lähinnä suomeksi. Esimerkiksi piispa Johannes Gezelius vanhemman julkaisemaa aapiskirjaa Yxi lasten paras tawara (1666) käytettiin opetuksessa sata vuotta. On arvioitu, että 1700-luvun puolivälissä noin % Suomen väestöstä osasi lukea, mutta kirjoitustaitoa rahvaalla ei juuri ollut. 10 Tarpeen tullen käytettiin kirjureina esimerkiksi paikkakunnan lukkaria, kirkonisäntää tai lautamiehiä; Pohjanmaalla oli erityisiä pitäjänkirjureita Kirkon kielioloista Suomessa Ruotsin aikana Suolahti 1917: ; Villstrand 2008b. 10. Tommila 1988; Villstrand 1999: 90; Mäkinen Vanhin tunnettu dokumentti kirjoitustaitoisen kansanihmisen suomenkielisestä tekstistä on 1600-luvulta. 11. Pitäjänkirjureista Kuvaja, Rantanen ja Villstrand 2007: Ajan kouluoloista ja opetuksesta Suolahti 1993: ; Fagerlund, Villstrand ja Jern 2000: Fagerlund, Villstrand ja Jern 2000: 348. Laki- ja hallintokielen alku Ruotsin maallisessa hallinnossa suomen kielellä ei ollut virallista asemaa, vaikka paikallishallinnossa toimittiin paljolti suomeksi. Epävirallisesti suomea käytettiin tätä laajemminkin. Hallitsijan kirjeet lähetettiin suomalaisille käskynhaltijoille suomeksi laadittuina, ja niitä alkoi ilmestyä painettunakin jo 1500-luvun lopulla. Oli tapana myös huolehtia tulevien kuninkaiden suomen kielen opetuksesta. Jo 1500-luvulla suomea opetettiin Kustaa Vaasan kolmelle pojalle, ja 1600-luvulla Suomen kenraalikuvernöörinäkin toiminut Pietari Brahe korosti sitä, miten tärkeää hallitsijan oli ymmärtää valtakunnan itäosan kieltä. 12 Seuraava tekstikatkelma on näyte Kustaa II Aadolfin vuonna 1615 antamasta vastauksesta kansan valituksiin matkalaisten kyytimis- ja kestitysvelvollisuuksista: Nijn me ymmärdhem että meiden hyvä ajatoxem alimaisten hywydhen puolesta eiwet ole site saanet nautita heiden hywäxens quin mö toiwoim. Ja 17

18 suomen kielen julkisen käytön ja aseman kehitys että ychteinen cansa nijn hyvin sijtte quin enengin ombi wieranholhomisella ja skydhillä raskautettu eiwet ole nautineet rauha cotonans tiellä ja heiden oikealla matcallans. Ja wielä sijttä hosumisella ia hawoilla vsein wäkivalda heiden cochtans tapactu enämitten niildä joilla ei ychten todhistusta ole. Sijtä me waicutetudh olemma toista neuwoa ylösaiatteleman senpääle että alemeiset saisit rauhassa olla ja mö moninaisist swrista walitoxist wapahaxi pääsisim. 13 Myös kuningaskunnan lakeja käännettiin suomeksi varhain. Ensimmäisen maanlain suomennoksia oli käsikirjoituksina jo 1500-luvun lopussa ja kaupunkilain suomennoksia 1600-luvun alussa. Niitä ei painettu; koko valtakunnan uudistettu laki julkaistiin suomenkielisenä vasta vuonna 1759, eikä silläkään ollut virallista statusta. Joka tapauksessa jo varhaisten lainsuomennosten kielessä pyrittiin tietoisesti tavoittamaan Suomen maakunnassa puhuttujen suomen murteiden piirteitä: Ruodzin waldakunnan Maan elj taloin poicain laki, Ruodzin kielestä Suomen kielelle tulkittu, itä pohian maalla, Suomalaisten tarpehexi. Liungi Thomahan poialta, Cala Joen kyrko herralta, Jossa tulkitzemuxes on enin tauoitettu sitä Suomen kieltä, quin ymbäri Suomen Turgun ia itä pohian maalla puhutan. 14 Hallinnollisten tekstien suomentajina toimivat Tukholman suomalaisen seurakunnan papit ja kuninkaan virkamiehet. 15 Käytännössä käännöstyö jäi kuitenkin monesti Suomessa paikallisen papiston vastuulle. Vuoden 1686 kirkkolaissa määrättiin, että pappien oli luettava jumalanpalveluksissa ääneen kuninkaan kuulutukset ja asetukset sekä ruotsiksi että suomeksi. Kirkko valjastettiin näin valtiovallan palvelukseen, mikä oli kätevä tapa hoitaa koko valtakunnan laajuista joukkoviestintää esivallalta alamaisille. 16 Läheskään kaikkia kuulutuksia ei Suomeen saatu, mutta kun luettavana oli myös paikallishallinnon määräyksiä, tähän kului pyhäpäivisin runsaasti aikaa. Kuninkaan kanslian tekstit saapuivat lisäksi usein perille vain ruotsinkielisinä ja niin myöhään, että papit joutuivat suomentamaan ne vapaasti improvisoiden suoraan saarnastuolista. Se edellytti sujuvaa kaksikielisyyttä. Suullisessa käännöksessä määräysten alkuperäinen sisältö saattoi muuttua tai jäädä kuulijoille hämäräksi, mihin nämä myös reagoivat. Talonpojat valittivat useilla valtiopäivillä, että lakia on vaikea olla rikkomatta, jos sen sisällöstä ei saa selvää, ja suomalainen papistokin vetosi kuninkaaseen toistuvasti ongelmien ratkaisemiseksi. 17 Vuonna 1732 keskushallinto sitoutui painattamaan kaikki kuninkaan kuulutukset sekä ruotsiksi että suomeksi ja velvoitti maaherrat huolehtimaan siitä, että papit saisivat myös paikalliset kuulutukset luettavakseen tarvittavilla kielillä. Papiston ja rahvaan yhteisestä vaatimuksesta kuninkaan kansliaan perustettiin vuonna 1735 kääntäjän virka, joka vakinaistettiin vuonna lait/as1600_rdf.xml 14. lait/lju.ml_rdf.xml. Ks. myös Ulkuniemi Tekstin suomentaja Ljungo Tuomaanpoika oli syntynyt ja toimi pappina Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. 15. Hallinnollisten tekstien suomentamisprosessia koskevat tiedot tässä luvussa: Suolahti 1993 [1913]; Jutikkala 1949: ; Villstrand 2008b. 16. Reuterswärd 2001: Monilta suomalaisen talonpoikaissäädyn valtiopäiväedustajilta puuttui 1700-luvulla sekä ruotsin taito että kirjoitustaito. Ks. T. Paloposki 1961:

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE

ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN - SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE Julkaisija Suomalaisuuden liitto ry Taitto Sari Lund-Nieminen,

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

UHANALAISEN KIELEN ELVYTYS: Esimerkkinä inarinsaame

UHANALAISEN KIELEN ELVYTYS: Esimerkkinä inarinsaame Katsaukset UHANALAISEN KIELEN ELVYTYS: Esimerkkinä inarinsaame MARJA-LIISA OLTHUIS narinsaame on luokiteltu kansainvälisesti erittäin uhanalaiseksi kieleksi, ja sitä on aktiivisesti ryhdytty elvyttämään

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2007 Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen ja Miika Lehtonen (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen Helsinki 2007 Näkökulmia mediakasvatukseen

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 1. Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 1. Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 1 Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Imaamit Suomessa. Imaamikoulutusselvitys 2013

Imaamit Suomessa. Imaamikoulutusselvitys 2013 Suomessa on viime vuosina julkisuudessa vedottu kotimaassa tapahtuvan imaamikoulutuksen puolesta. Muslimiyhteisön ja kansalaisvaikuttajien aloitteesta Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry kokosi vuosina

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala Tarton Yliopisto Filosofian tiedekunta Itämerensuomalaisten kielten laitos Suur-Suomen aate ja Itä-Karjala Lopputyö Anastassia Trifonova Ohjaaja: Janne Saarikivi Tartto 2005 Sisällys Johdanto 4 Tutkimusongelma

Lisätiedot

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SYYSKUU 2010 JOHDANTO... 1 YLEINEN OSA... 3 1. PERUSTIETOA SUOMESTA... 3 Väestö, uskonto

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 Kuva 1. Kiuruveden nälkään kuolleiden hautamuistomerkki. Kuva: Mauri Leinonen. Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa

9/2011. Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa 9/2011 Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa Maahanmuuttajien yhteiskunnallispoliittisen osallistumisen tukeminen alue ja paikallishallinnossa sekä

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa.

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. - Vuoden 1967 Kuntauudistuslain tavoitteiden toteutuminen Sauvon ja Karunan kuntaliitoksessa vuosina 1969 1988. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot