Rakennusalan suhdanneryhmä Rakentaminen 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002"

Transkriptio

1 Rakennusalan suhdanneryhmä Rakentaminen 2002

2 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka Pelkonen Bo Salmén Raimo Seppälä Kari Takala Juhani Tervala Juha Vartia Kati Jussila, siht. Valtiovarainministeriö Metalliteollisuuden Keskusliitto Asuntorahasto Tilastokeskus Ympäristöministeriö Suomen Konsulttitoimistojen Liitto, SKOL ry VTT, Rakennustekniikka Valtiovarainministeriö Rakennustuoteteollisuus ry ja RTK Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto ry, RAKLI Suomen Pankki Liikenneministeriö Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto, TT Valtiovarainministeriö 2

3 Rakennusalan suhdanneryhmä TALONRAKENNUSTOIMINNAN 1) VOLYYMI neljän neljänneksen liukuva summa, 1995 = ** * 01** 02** 1) Uudisrakentaminen sekä korjaus- ja kunnossapito. 1. Suhdannetilanne ja lyhyen aikavälin näkymät Talouden heikkeneminen on vaikuttanut myös rakennusalan suhdanteisiin hidastaen uusien hankkeiden käynnistämistä. Laskeva korkotaso, jatkuva muuttoliike, hyvä tulokehitys ja kotitalouksien luottamus omaan talouteensa pitävät asuinrakentamisen suhdannenäkymiä tyydyttävinä. Tonttien heikko saatavuus pääkaupunkiseudulla rajoittaa kuitenkin vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Muussa talonrakentamisessa kehitys on viime vuotta heikompaa ja koko talonrakentamisen määrä vähenee 3-4 % tänä vuonna. Maa- ja vesirakentamisen näkymiä piristävät tänä vuonna alkavat maantie- ja rataurakat. Rakennusalan yritysten kannattavuus on pysynyt suhteellisen hyvänä, vaikka kilpailu urakoista on kiristynyt merkittävästi. Rakennusyritysten liikevaihto jatkoi nousuaan viime vuonna. Myöskään konkursseja tai maksuhäiriöitä ei ole esiintynyt juurikaan aiempaa enemmän, vaikka rakennusalan konkurssiyritysten osuus kaikista konkursseista on hieman kasvanut. Suositukset Edullisten korkojen ja panoshintojen suosiessa rakentamista, muut rakentamista kiihdyttävät toimenpiteet eivät ole nyt tarpeen. Yritysten oma panostaminen suhdannevaihtelujen kestämiseksi lyhyellä ja pitemmälläkin aikavälillä on tärkeää. Tämänhetkinen suhdannevaihe on erityisen suotuisa mm. kiinteistöjen ammattitaitoa vaativien ja työvoimavaltaisten korjausten toteuttamiseen kustannus- ja laatutekijöiden kannalta edullisesti. Kuntien tulisi olla nykyistä aktiivisempia kaavoituksessa, rakentamattomien tonttien käyttöönotossa ja tonttien hankinnassa. Rakennusalan useiden mittavien kehitysohjelmien tuloksena on syntymässä runsaasti laatua ja tuloksellisuutta parantavia toimintatapoja, palveluja ja tuotteita. Tässä suhdannetilanteessa alan yritysten ja yhteisöjen tulee panostaa niiden tehokkaaseen, välittömään käyttöönottoon. 3

4 1.1 Uudisrakentaminen Talonrakentaminen Talonrakentamisen volyymi supistui niukasti viime vuonna. Heikko kansainvälinen talouskehitys vaikuttaa rakentamiseen, eivätkä näkymät ehdi juurikaan kohentua vielä tänä vuonna. Rakentamisen edellytykset Suomessa ovat kuitenkin suhteellisen hyvät, sillä kustannukset ovat hallinnassa ja asuntojen kysynnän ennakoidaan pysyvän kohtuullisena. Hanketiedustelujen mukaan rakennushankkeita oli viime vuonna selkeästi aiempaa vähemmän ja käynnistymisiä myös lykättiin. Etukäteisvuokralaisten määrä toimitilarakentamisessa nousi jopa 70 prosenttiin. Pääkaupunkiseudulla talonrakentamisen aloitukset ovat laskeneet vuoden ajan ja myös tarjoushinnat ovat jo pudonneet. Tampereen seudulla hankkeiden aloitukset ovat lisääntyneet mm. teollisuusrakentamisen johdosta. Jyväskylässä ja Oulussa aloitusten määrä on laskenut. Lukuun ottamatta asuntorakentamisen mahdollista piristymistä, uudisrakentamisen määrä vähenee tänä vuonna melko selvästi. Reilu viidennes rakennusyrityksistä pitää kysynnän heikkoutta toimitila- ja teollisuusrakentamisessa tärkeimpänä uudisrakentamisen kasvun esteenä. Kysynnän vaimeus ja halvan tonttimaan puute estävätkin tällä hetkellä uudisrakentamisen nopeampaa liikkeellelähtöä. Asuinrakentamisen edellinen huippu sijoittui vuoteen Asuinrakentamisen määrä supistui viime vuonna yli 10 %, mutta säilyi edelleen suhteellisen hyvällä tasolla. Asuntoja aloitettiin , eli noin vähemmän kuin ryhmän kesäraportissa oletettiin. Valtion tukeman asuntotuotannon osuus kaikesta asuntotuotannosta oli noin 45 % ( asuntoa). Valtion tukema asuntorakentaminen lisääntyi pääkaupunkiseudulla noin puolella lähes asuntoon (3 090 asuntoa vuonna 2000). Muissa kasvukeskuksissa aloitukset nousivat hieman vuoden takaisesta. Kasvukeskusten ulkopuolella aloitusten määrä säilyi lähes ennallaan. Aloitetuista asunnoista sijoittui pääkaupunkiseudulle 34 %. Kehyskunnat mukaan lukien koko Helsingin seudun osuus nousi 43 prosenttiin arava- ja korkotukilainoitetuista asunnoista. Tänä vuonna matala korkotaso ja kuluttajien hyvä luottamus omaan talouteensa parantavat asuinrakentamisen näkymiä. Myös asunnonostoaikeet ovat pysytelleet suhteellisen vahvoina. Säästämisasteen mahdollinen kohoaminen ja uusien työpaikkojen kasvun hidastuminen saattavat kuitenkin vaimentaa muuttoliikkeen aikaansaamaa omistusasuntojen kysyntää. Talotehtaiden tilauskanta oli vuoden 2002 alussa määrältään kaksi prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Valtion tukemia asuntoja aloitetaan Kaikkiaan asuntojen aloitukset jäänevät kuluvana vuonna lähelle viime vuoden tasoa. Asuntolainoja otettiin viime vuonna edelleen runsaasti, vaikka pankkien rahoitusosuus asuntokaupoista laski selvästi muutamaan aikaisempaan vuoteen verrattuna. Asuntomarkkinoilla olivat liikkeellä erityisesti asunnonvaihtajat, jotka rahoittivat asuntokauppaansa pääasiassa vanhan asunnon myyntitulojen ja säästöjen turvin. Tammi-marraskuussa 2001 asuntoluotot ylittivät kuitenkin edellisvuoden tason yli 17 prosentilla. Lainojen nostoon vaikutti eniten kevenevän rahapolitiikan aikaansaama laskeva korkokehitys. EKP laski vuoden aikana ohjauskorkoaan 4 kertaa päätyen vuoden lopussa 3,25 prosenttiin. Pankkien uusien asuntoluottojen korot päätyivät runsaaseen 4 prosenttiin. Myös kuluttajien luottamus omaan talouteen säilyi hyvänä, mikä edesauttoi asuntolainojen suosiota. Asuntoluottojen kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana tänä vuonna: Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan omistusasunnon hankkimista seuraavien 12 kuukauden aikana suunnittelevien kotitalouksien määrä on noussut vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä noin 7 prosenttiin, kun vielä alkusyksystä ja myös vuotta aiemmin ostoaikeita oli alle 6 prosentilla talouksista. Liike- ja toimitilarakentaminen hiipui viime vuonna heikentyneen suhdannekehityksen vuoksi. Vaikka toimistorakentamisen volyymi nousi lokakuusta 2000 lokakuuhun 2001 noin neljänneksen, aloitukset laskivat lähes 20 %. Alueellisesti liike- ja toimistotilojen vajaakäyttö oli seuraavanlainen: 4

5 Pääkaupunkiseudulla toimistotilojen vajaakäyttöaste nousi viime vuonna, mutta oli kuitenkin alle 2 % (normaaliaste on 5 %). Liikerakentamisen volyymi-indeksi laski viime vuoden aikana, mutta aloitukset lähtivät nousuun. Liiketilojen vajaakäyttöaste putosi viime vuonna 1,7 prosentista 1,4 prosenttiin. Tampereella vajaakäyttöaste pysyi tasaisesti 1,5 %:ssa viime vuonna. Kuten pääkaupunkiseudulla toimistotilan tarjonta on noussut ja kysyntä tasoittunut. Liiketilan kysyntä oli vilkasta edelleen, mutta käynnistykset ovat varovaisempia. Turussa vajaakäyttöaste nousi viime vuonna niukasti 2,8 prosenttiin, mutta tilojen käyttöasteet ovat edelleen korkeita ja kysyntä jatkuu. Oulussa toimitilojen kysyntä tasaantui viime vuonna. Elektroniikkateollisuuden heikentyneet näkymät vaikuttivat toimisto- ja tuotantotilojen kysyntään. Liiketilojen kysyntä oli edelleen vilkasta. Vajaakäyttöaste laski niukasti. Myös Jyväskylässä toimistotilojen kysyntä laantui, ja mittavia hankkeita siirrettiin. Keskeisen liiketilan tarjonta on kysyntää heikompaa. Ydinkeskustan toimistotilasta on myös puutetta. Vajaakäyttöaste laski 2,0 prosenttiin. Koko maassa liike- ja toimistorakentamisen volyymi supistuu tänä vuonna tuntuvasti juuri toimistorakentamisen vähenemisen vuoksi. Teollisuus- ja varastorakentaminen saavutti huippunsa vuonna Suuret projektit, etenkin Pohjois-Suomessa, lisäsivät teollisuusrakentamista. Teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi-indeksi nousikin viime vuonna neljänneksen (aloitusten kuutiomäärä kasvoi % edellisvuodesta). Teollisuus- ja varastorakentamiselle myönnetyt luvat ovat kuitenkin jo lähteneet laskuun. Tänä vuonna teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi supistuu, koska muun muassa metsä- ja elektroniikkateollisuuden investoinnit vähenevät selvästi. Viime vuoden lopulla erityisesti opetusrakentaminen nousi jyrkästi ja nosti julkisen palvelurakentamisen reippaaseen kasvuun. Myös hoitoalan rakennusten aloitukset lisääntyivät. Julkinen ja kaupallinen palvelurakentaminen kasvaa tänä vuonna. Maatalousrakentaminen kasvoi jyrkästi EU-tukien ansiosta koko 1990-luvun lopun ajan. Uuden rakennerahastokauden alettua vuonna 2000, rahoitustukea hakeneet investoinnit päästiin käynnistämään enimmäkseen vasta vuonna Maatalousrakentaminen kääntyi siten viime vuonna lievään nousuun. Tänä vuonna maatalousrakentamisen nousu ei enää jatku. Maa- ja vesirakentaminen Maa- ja vesirakentamisen volyymi kasvoi viime vuonna hieman ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Koko vuonna 2001 volyymin odotetaan pysyneen suunnilleen ennallaan. Tänä vuonna alan näkymät ovat kuitenkin paremmat osin suurten infrahankkeiden ansiosta. Myös kuntien taloudellinen asema on odotuksia parempi. Tieverkon rakentamiseen on vuodelle 2002 varattu viime vuotta enemmän varoja. Perustienpitoon on vuoden 2002 talousarviossa varattu 606 miljoonaa euroa ja tieverkon kehittämiseen 59,9 miljoonaa euroa. Lohja-Lohjanharju -tien rakentamiseen on osoitettu 10 miljoonaa euroa. Hanke on ensimmäinen vaihe E18-tien Muurla-Lohjanharju -osuudesta. 5

6 Perusradanpitoon vuonna 2002 käytetään 230,2 miljoonaa euroa ja rataverkon kehittämiseen 43 miljoonaa euroa. Ratahankkeisiin on budjetissa osoitettu 30,3 miljoonaa euroa. Tänä vuonna alkavat Kerava-Lahti oikorata sekä Tikkurila-Kerava kaupunkirata. Vesiväylien kehittämiseen käytetään 2,5 miljoonaa euroa, kuten vuotta aiemminkin Korjausrakentaminen Korjausrakentamisen osuus rakentamisesta pieneni 1990-luvun lopulla. Nykyisessä suhdannetilanteessa, muun rakentamisen ollessa vähäisempää, resursseja siirtyy enenevästi etenkin asuntojen korjausrakentamiseen. Matalat korot, parantunut työvoiman saatavuus sekä edullinen hintataso edesauttavat kehitystä. Korjausrakentamisessa ei ole näkyvissä laskua tänä vuonna Rakennustuotteiden menekki Viime vuonna rakennustuoteteollisuuden tuotanto kääntyi laskuun. Rakennusmateriaalien menekkiindeksi aleni tammi-joulukuussa 7,6 %. Eniten supistuivat tiilien ja bitumikatteiden myyntimäärät. Sementin kotimaan toimitukset vähenivät 6 %. Myös betonituotteiden kohdalla valmistusmäärät vähenivät. Betonielementtejä tuotettiin 9 % edellisvuotta vähemmän, valmisbetonia 6 % ja harkkoja 23 %. Kuluvalle vuodelle myyntimäärien ennustetaan edelleen supistuvan 5-10 %. Rakennustuoteteollisuuden vienti ja tuonti lisääntyivät 3 % erityisesti Venäjän- ja Kiinanviennin nopean kasvun ansiosta Hinnat ja kustannukset Rakennuskustannusindeksi nousi viime vuoden aikana keskimäärin vajaat 3 %. Joulukuussa rakennuskustannukset nousivat 1,4 % edellisvuotiselta tasoltaan. Nousu johtui lähinnä työn kallistumisesta alkuvuoden aikana. Loppuvuodesta indeksi kuitenkin laski. Säännöllisen työajan keskituntiansiot nousivat vuonna 2000 nopeasti, mutta viime vuonna tilanne tasaantui; työvoimakapeikkojen aika on selkeästi ohitettu, eikä ylikuumenemisvaaraa käytännössä ole näköpiirissä. Samalla kun kustannusten nousu on pysynyt kurissa, tuottavuuden kasvu on rakentamisessa pysynyt hyvänä. Pääkaupunkiseudun urakkahintojen tarjoushintaindeksi aleni viime vuonna 6,5 % asuinrakentamisessa ja kääntyi loppuvuodesta selvään laskuun myös toimitilarakentamisessa. Kesäkuussa 2001 toimitilarakentamisen urakkahintaindeksin vuosinousu oli vielä noin viidennes. Tänä vuonna tarjoushintojen odotetaan edelleen laskevan, koska aloitusten käynnistäminen on aiempaa varovaisempaa. Maarakennuskustannusindeksin vuosikeskiarvo nousi vuonna 2000 jopa lähes 8 %, paljolti öljyhintojen kallistumisen takia. Viime vuonna maarakennuskustannukset pysyivät suunnilleen ennallaan; maarakennetöiden indeksi nousi lievästi ja päällystystöiden hintaindeksi laski hieman. Arava- ja korkotukihankkeiden rakennuskustannukset olivat viime vuonna vajaat euroa/m² pääkaupunkiseudulla ja runsaat euroa/m² muualla Suomessa. Kustannukset laskivat pääkaupunkiseudulla hieman, mutta nousivat 1,5 % koko maassa. Vaikka asuntojen myyntiajat lyhenivät hieman viime vuonna, ei vilkas asuntokauppa nostanut odotetusti myyntihintoja. Vanhojen asuntojen reaalihinnat kääntyivät laskuun koko maassa. Nimellishinnat pysyttelivät pääkaupunkiseudulla edellisvuoden tasolla, mutta laskivat hieman muualla Suomes- 6

7 sa. Loppuvuodesta asuntojen hinnat nousivat lievästi pääkaupunkiseudulla sekä muissa kasvukeskuksissa ja asuntojen myyntiajat lyhenivät hieman. Koko maassa keskimääräinen myyntiaika oli noin 1,5 kuukautta. Tänä vuonna pääkaupunkiseudun nimelliset asuntohinnat pysyvät suunnilleen ennallaan, ja saattavat reaalisesti jopa hieman laskea. Asuntokauppaa saattaa hidastaa vaimenevan muuttoliikkeen lisäksi myös heikentyvä työllisyyskehitys, joka hillitsee asunnonvaihtoaikomuksia. Muun Suomen asuntohinnoissa ei ole näkyvissä nousua. Kokonaisuudessaan asuntohintojen ennakoidaan pysyvän reaalisesti melko vakaina. Osakekurssien volatiilisuus suosisi nyt asuntosijoittamista. Pääkaupunkiseudun tonttihinnat nousevat todennäköisesti hieman tänä vuonna, sillä tonttikysyntä ylittää tonttitarjonnan. Muillakin kasvavilla alueilla tonttitarjonnan ripeä lisääminen on ollut ongelmallista Työvoima Talonrakentamisen työllisen työvoiman määrä väheni v keskimäärin henkeen, edellisvuotista pienemmäksi. Samalla alan työttömyysaste nousi keskimäärin 11,6 prosenttiin (10,8 % v. 2000). Talonrakentaminen työllistää suhteellisen hyvin ainakin tämän vuoden loppupuolelle saakka. Lähivuosina suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen edellyttää entistä tehokkaampaa nuorten rekrytointia alalle, jotta työvoiman saatavuus tulee turvatuksi. Maa- ja vesirakentamisen työpaikat lisääntyivät viime vuonna keskimäärin henkeen edellisvuoden hengestä. Vastaavasti maa- ja vesirakennustoiminnan työttömyysaste aleni keskimäärin 11,2 prosenttiin 16,6 prosentista. Tänä vuonna alan työllisyysnäkymät ovat edelleen hyvät, vaikka työvoiman kysynnän kasvu hidastuukin. 7

8 Rakennusalan suhdanneryhmä LIITE 1 Bo Salmén Rakennusteollisuuden kansainvälistyminen Vuonna 2001 rakennusalan kansainvälisen toiminnan arvo oli yhteensä noin 9,8 mrd.. Tästä rakennustuoteteollisuuden viennin ja ulkomaantoiminnan osuus oli noin 90 prosenttia. Rakennusyritysten kansainvälisen toiminnan osuus oli 7 prosenttia ja suunnitteluviennin noin prosentti. Rakennusala on Suomessa kansainvälistynyt 1980-luvulta lähtien nopeasti sekä viennin että etabloitumisen kautta, mutta myös ulkomaalaisomistuksen kasvuna. Laman pohjavuosina alan kansallisessa strategiassa 1 asetettiin tavoitteeksi rakennusalan menestyvä kansainvälinen toiminta. Taloudet kansainvälistyvät nopeasti suurten yritysten toimiessa yhä enemmän maailmanlaajuisesti. Euroopan integraatiokehitys on yhdessä Itä-Euroopan maiden demokratisoitumisprosessin kanssa nopeuttanut tätä kehitystä. Myös rakennusalalla toimivat yritykset ovat kansainvälistyneet ja toiminta keskittynyt sekä rakennustuote- että urakointipuolella. Rakennusmarkkinat kuitenkin edelleen säilyttävät paikallisen luonteensa ja kansainvälistyminen näkyy ensisijaisesti toimintatapojen ja markkinakäytäntöjen yhtenäistymisenä. 2 Rakennusmarkkinoilla eurooppalaiset rakennusyritykset liittoutuvat yhä enemmän globaaleiksi toimijoiksi. Samaten rakennustuotevalmistajat keskittyvät maailmanlaajuisiin konserneihin. Kysynnän ja kannattavuuden vaihteluiden tasaamiseksi haetaan näin ratkaisuja usean maan ja monien tuotantoyksiköiden kapasiteettia optimoimalla. Euroopan yhdentyminen ja säännösten harmonisoituminen avaavat eurooppalaisia markkinoita osaaville yrittäjille, vaikka toisaalta isot eurooppalaiset yritykset kiristävät kilpailua. Rakennusyritysten kansainvälinen toiminta Rakennusyritykset kansainvälistyivät 1970-luvulla, kun projektivienti Neuvostoliittoon lisääntyi suurten teollisuushankkeiden myötä ja Lähi-idästä saatiin mittavia rakennusprojekteja. Tällöin rakennusviennin kohdealueena oli koko maailma. Lähi-idässä käyty Iranin ja Irakin välinen sota siirsi painopisteen Suomen lähialueille ja 1990-luvulla ulkomaisten toimintojen kohdealueeksi onkin muodostunut Itämeren ympärillä olevat maat. Kun ja 1980-luvuilla toiminta oli suurelta osin projektivientiä, 1990-luvulla tytär- ja osakkuusyhtiöiden osuus on kasvanut rakennusviennistä. Viime vuonna niiden osuus laskutuksesta oli arvioiden mukaan yli 50 prosenttia. Rakennusyritysten omistuspohjassa on myös nähty viimeisen kymmenen vuoden aikana selkeitä muutoksia. Edellisen huippusuhdanteen aikana suomalaiset rakennusliikkeet pyrkivät yritysostoin kansainvälistymään ja laajentamaan markkinoitaan. Myös siirtyminen kiinteistöjalostukseen lisäsi yritysostoja ulkomailla. Osittain näiden yritysostojen seurauksena suomalaisia yrityksiä joutui taloudelliseen ahdinkoon, jopa konkurssiin luvun laman aikana osa rakennusliikkeistä siirtyi ulkomaalaisomistukseen Suomessa. Lähinnä ruotsalaiset rakennusyritykset perustivat Suomeen tytäryhtiöitä ja ostivat suomalaisia rakennusyrityksiä. Rakennusurakointi on kuitenkin paikallinen ja sirpa- 1 Kansallinen strategia rakennusalalle, valtioneuvoston kanslia, Helsinki Kiinteistö- ja rakennusklusterin visio 2010, Helsinki

9 loitunut ala, jossa pienillä yrityksillä on edelleen vahva rooli aliurakoijina. Muutaman suuren rakennusliikkeen siirtyminen ulkomaalaisomistukseen on nostanut markkinaosuuden vasta 10 prosentin tuntumaan. Myös tukkukaupassa on tehty omistusjärjestelyjä ja ulkomaalaisomistuksen osuus on noussut noin neljännekseen liikevaihdolla mitattuna. Vastaavasti suhdanteiden parannuttua suomalaisten yritysostot ulkomailla ovat yleistyneet. Viime vuonna tehtiin muun muassa yritysostoja Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Myös toiminta Venäjällä on paikallistunut yhä enenevässä määrin. Rakennusteollisuus kerää suhdannekyselyn avulla tietoa rakennusliikkeiden kansainvälisestä toiminnasta. Sen mukaan rakennusyritysten projektiviennin sekä ulkomaisten tytäryritysten ja osakkuusyhtiöiden kokonaislaskutus on arvioitu olleen 710 milj. vuonna Suurimman ryhmän muodostavat maa- ja vesirakentamisen ja vesihuollon projektit 29 prosentin osuudella. Sekä liike- että julkisten rakennusten osuus on noin neljännes. Vesihuoltohankkeiden merkitys kasvaa jatkossa. Pietarin lounainen jätevedenpuhdistamo, joka on neuvotteluiden alla, tulee olemaan yksi lähiaikojen merkittävimmistä kansainvälisistä projekteista. Rakennusyritysten kansainvälisen toiminnan näkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Toiminnan arvon ennustetaan kohoavan noin 775 milj. euroon tänä vuonna. Alueellisesti Venäjän näkymät ovat viime aikoina parantuneet ja myös lisänneet suomalaisen rakennusviennin määrää. Alimmillaan rakennusvienti Venäjälle oli vuonna 2000, sillä vuoden 1998 ruplan devalvaatio vähensi toimintaa tuntuvasti. Viime vuonna rakennusliikkeiden Venäjän laskutus kasvoi yli 60 prosenttia ja oli noin 250 milj., osuus kasvoi 36 prosenttiin. Devalvaatiota edeltäneelle tasolle ei kuitenkaan vielä ylletty. Suhdannekysely osoittaa kuitenkin selkeästi yritysten odottavan myönteisen kehityksen jatkuvan Venäjän markkinoilla. Toiseksi suurin maa oli viime vuonna Ruotsi 28 prosentin osuudella, lähinnä yritysostojen takia. Viron, Latvian ja Liettuan osuus rakennusviennistä säilyi ennallaan, noin 15 prosentissa. Rakennustuoteteollisuuden vienti ja ulkomaantoiminta Suomalaisten rakennusalan yritysten ulkomailla toimivien tytäryhtiöiden yhteinen liikevaihto oli 4,2 mrd. vuonna , josta rakennustuoteteollisuuden osuus oli 4,1 mrd.. Nämä ovat pääosin muutaman rakennustuoteteollisuuden yrityksen omistuksessa, sillä kuuden suurimman yrityksen tytäryritysten liikevaihto kattaa noin 90 prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihtoa kertyy eniten Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Saksassa. Vastaavasti ulkomaalaisomistus suomalaisessa rakennustuoteteollisuudessa on lisääntynyt 1990-luvulla. Omistus on kasvanut paitsi yrityskauppojen myös pörssiosakkeiden oston kautta. Omistuspohjaa järjesteltiin ensin pohjoismaisella tasolla, mutta viime vuosina myös ranskalaiset, saksalaiset, irlantilaiset ja itävaltalaiset yritykset ovat tulleet rakennustuoteteollisuuden omistajiksi. Ulkomaalaisomistukseen on siirtynyt koko sementtiteollisuus, osa betoni- ja eristeteollisuutta sekä yrityksiä ovi- ja keittiökalusteteollisuudesta. Erityisesti eurooppalaisen sementti-, betoni- ja kiviainesteollisuuden omistuksen kansainvälistyminen on ollut leimallista viime vuosina. Rakennustuotteiden ulkomaankauppaa seurataan eri toimialajärjestöjen ja VTT:n yhteistyönä tehdyn seurantajärjestelmän avulla. Tämän Buildex 4 -seurannan mukaan ra- 3 Suomen rakennusalan kansainväliset kytkennät, VTT, Rakennustekniikka, Tampere Rakennustuotteiden ulkomaankaupan seurantajärjestelmä, VTT, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Tampere

10 kennustuotteiden vienti vuonna 2000 oli 4,5 mrd. ja tuonti 2,4 mrd. Vuonna 2001 rakennustuotteiden vienti oli tammi-syyskuussa yhteensä 3,4 mrd., eli lähes 3 prosenttia edellisvuoden tason yläpuolella. Vastaavasti tuonti ylsi 1,8 mrd. euroon, eli kasvu oli 3 prosentin luokkaa. Suurin kasvu kirjattiin viime vuonna viennissä Venäjälle, noin 30 prosenttia. Rakennustuotteiden viennissä suurimman tuoteryhmän muodostaa metalliteollisuuden tuotteet noin 48 prosentin osuudella. Rakentamiseen menevän sahatavaran osuus on noin 25 prosenttia ja muiden puupohjaisten tuotteiden 17 prosenttia. Sekä kivipohjaisten että muovituotteiden osuus on noin 5 prosenttia. Valtaosa ulkomaankaupasta tehdään EU-alueen kanssa. Viennissä sen osuus on 60 ja tuonnissa yli 70 prosenttia. Suurin vientimaa oli viime vuonna Saksa noin 12 prosentin osuudella. Ruotsin ja Ison- Britannian osuudet olivat 9 prosentin suuruisia ja Venäjän 8 prosentin luokkaa. Rakennusalan kansainvälistyminen mrd. Rakennusliikkeiden ulkomaisten tytär- ja osakkusyhtiöiden liikevaihto Rakennustuoteteollisuus, toiminta ulkomailla Suunnitteluvienti Projektivienti Rakennustuotevienti Rakennusyritysten kansainvälinen toiminta vuonna 2001, laskutus alueittain Yhteensä 710 milj. Muut, 4 % Norja, Tanska, 10 % Ruotsi, 28 % Latvia, Liettua 5 % Viro, 10 % Venäjä, 36 % 10

11 KUVIOLIITE Kuviot 1.a-e. milj.m3 80 KOKO TALONRAKENNUSTUOTANTO vuosina * Luvat Aloitetut Valmistuneet * 01* 4 neljänneksen liukuva summa, lähde: TK milj.m3 26 ASUINRAKENNUKSET (PL. VAPAA-AJAN RAKENNUKSET) vuosina * milj.m3 14 TEOLLISUUSRAKENNUKSET (PL. VARASTOT) vuosina * Luvat Luvat Aloitetut 8 6 Aloitetut Valmistuneet 10 8 Valmistuneet * 01* * 01* 4 neljänneksen liukuva summa, lähde: TK 4 neljänneksen liukuva summa, lähde: TK milj.m3 13 LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSET vuosina * milj.m3 5 JULKISET RAKENNUKSET vuosina * Luvat Valmistuneet Aloitetut 3 2 Luvat Aloitetut Valmistuneet * 01* * 01* 4 neljänneksen liukuva summa, lähde: TK 4 neljänneksen liukuva summa, lähde: TK 11

12 Kuvio TALONRAKENTAMISEN TARJOUSHINTAINDEKSI PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 1992:1 = 100 Asunnot 130 Kaikki Toimitilat Lähde: Rapal Kuvio RAKENNUSKUSTANNUKSET 1990 = Aineet Työ Yht M uut (Lähde:TK:2001:12) 12

13 Kuvio ARAVAKUSTANNUKSET 1980 = 100 Muu maa Pääkaupunkiseutu Lähde: ARA Kuvio 5. MAARAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1995 = vuosikeskiarvo

14 Kuvio 6. % 12 VAJAAKÄYTTÖASTE Pääkaupunkiseutu 10 8 Teollisuus & varastot 6 Toimistotilat 4 Liiketilat Lähde: Catella Kiinteistökonsultointi Kuvio ASUNTOJEN HINNAT Neljännesvuosittain 1980 = Asuntojen nimellishinnat 1) ) ) Koko maan vanhojen kerrostalojen hinnat, 2) deflatoituna ansiotasoindeksillä. 14

15 Kuvio 8. Mrd.EUR ASUNTOLUOTOT JA -KOROT Asuntoluotot, mrd EUR % Asuntoluottojen korot, % Lähde: SP Kuvio RAKENNUSTOIMINNAN TYÖLLISET 1000 henkeä Talonrakennus Maa- ja vesirakennus Lähde: Tilastokeskus 15

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana Rakennusalan suhdanneryhmä 21.6.26 RAKENTAMINEN 26 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Jouko Kangasniemi Ari Laine Timo Myllys Jukka

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä Rakennusalan suhdanneryhmä 17.8.21 RAKENTAMINEN 21-211 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Pentti Forsman Kai Karsma

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun rakentaminen hiljenee edelleen

Pääkaupunkiseudun rakentaminen hiljenee edelleen 1(5) Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 19.03.2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSMARKKINAT SUHDANNETIEDOTE I/2013 Pääkaupunkiseudun rakentaminen hiljenee edelleen Talonrakentaminen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34 1 YIT-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2001 Sisällysluettelo YIT lyhyesti 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Vuosi 2001 lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Liiketoimintaryhmät 8 Strategia 10 Markkinanäkymät 12 Henkilöstö

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10 Rakennus Oy Lemminkäinen

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10

Lisätiedot

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus syksy 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus syksy 2005 SISÄLTÖ Kehittämisen tulokset näkyvät 3 Asunnot Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy virkeänä 4 Kehyskunnissa rakennetaan

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy Kiinteistökauppamarkkinat pysytelleet syksyllä hiljaisina Kysyntä sijoitus- ja vuokramarkkinoilla kohdistuu prime-kohteisiin Toimistojen vajaakäyttö lähdössä nousuun uusien kohteiden

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2013 PORVOON OSUUSPANKKI Markkinaosuus n. 35 % Asiakkaita 32.857 kpl

Lisätiedot