Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta Sivu 1 / Uudisrakennuslupa-asia, , Klippinkitie ESPOO, Peab Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / Uudisrakennuslupa-asia, , Klippinkitie ESPOO, Peab Oy 5141/ /2014 Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Klippinkitie 7 KAUKLAHTI Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, II, e = 0, k-m k-m 2 Hakija Toimenpide Peab Oy Sentnerikuja HELSINKI Asuinkerrostalo (rak 4), autokatos (rak 5) ja tukimuureja Pääsuunnittelija: Anttila Jesse, arkkitehti Luvan rakennus Rakennustunnus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Kerrosten lukumäärä Vaativuusluokka: Vaativa Rakenteellinen paloturvallisuus Paloluokka P1 Lausunnot Kaupunkikuvatoimikunta Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta Ehdollinen Kaupunkimittausyksikkö Mahdollistava Tekninen toimikunta Pöydälle Naapurien kuuleminen 8 kpl Mahdollistava Tekninen toimikunta Ehdollinen

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Hakemuksen liitteet Lisäselvitykset ja poikkeukset Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta Kaupparekisteriote Valtakirja Rakennuslupakartta HSY Veden liitoslausunto Katukorkeusilmoitus Rakennuksen ulkovaipan ääneneristys Pääpiirustukset 10 kpl Selvitys naapureille tiedottamisesta Rakennushankeilmoitus RH1, 2 kpl Rakennushankeilmoitus RH2 Selvitys suunnittelijoista ja suunnittelutehtävän vaativuudesta Naapurin suostumus Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista Kerrosalalaskelma Havainnekuva ja väritetyt julkisivut Muistio kokouksesta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella Energiaselvitys ja -todistus (C), ilmanvuotoluku q50 (1,9), E-luku (130) Alustava piha- ja pintavesisuunnitelma Hankeselvitys Suunnittelija-arviointi liikuntaesteettömyydestä Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake Palokonsultin selvitys palomuurista Selvitys rakennusjätteen käsittelystä Värimallit Ympäristöselvitys VSS-ilmoitus ja -piirustukset Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio Selvitys tontin hulevesiputkesta Haetaan lupaa kolmikerroksisen asuinkerrostalon, autokatoksen ja tukimuurien rakentamiselle. ASEMAKAAVA JA RAKENNUSOIKEUS Tontti kuuluu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (AL). Tontin rakennusoikeus on 1900 kem2. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa liike-, toimisto-, ravintola-, päiväkoti-, työ- tai vastaavia tiloja noin 10 % rakennusoikeudesta. Asemakaava sallii rakennettavaksi rakennusoikeuden lisäksi väestönsuoja-, kiinteistö-, tekniset-, jätehuolto- ja kierrätystä palvelevat tilat. Edellä mainittua lisäkerrosalaa varten ei tarvitse tehdä autopaikkoja. Sallittu kerrosluku tontilla on 3 kerrosta. Asemakaavan lisäksi rakentamista ohjaa Espoon Kauklahden asuntomessualueelle päivätty kortteli- ja rakentamistapaohje.

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 RAKENNUSHANKE Kolmikerroksinen U-mallinen asuinkerrostalo sijoitetaan kaavan mukaisesti Klippinkitien puoleiseen rakennusalueen rajaan kiinni. Pohjaratkaisu perustuu sisäpihan luhtikäytävämalliin. Luhtikäytävän molemmissa päissä on lämpimät porrashuoneet, joista toisessa on hissi. Porrashuoneisiin pääsee suoraan kaavan määräämiltä pohjois- ja länsisivuilta. Lisäksi porrashuoneisiin päästään itäpuolen piha-alueelta. Asuinkerrostaloon tulee 30 asuntoa, 2 liiketilaa ja asumista palvelevia yhteistiloja. Hankkeen kokonaiskerrosala on yhteensä 2161 kem2, josta yli 250 mm paksun seinän osuus on 72 m2. Rakennusoikeuden yli sallittavien teknisten yms. tilojen osuus on 189 m2. Ylitys on MRL 115 :n ja asemakaavan mukainen. Liiketiloja rakennetaan 2 kpl ja niiden kerrosala on 160 kem2 (8,4 % rakennusoikeudesta). Asuinrakennuksen julkisivut ovat rapattuja keskivahvalla hiekan sävyllä. Torin puolen maantasokerroksen parvekkeen edustalla on liuskekivimuuri. Liiketilojen ja parvekkeiden taustaseinät ovat vaalean ruskeaksi maalattua puupaneelia. Pihan julkisivu muodostuu avoimesta luhtikäytävästä pinnakaiteella. Asuntoparvekkeet lasitetaan kirkkaalla lasilla, mutta luhtikäytäviä ei lasiteta. Luhtikäytävän taustaseinä on uritettu ja maalattu. Pohjoisen sisäänkäynnin taustaseinä on rapattu. Asuinrakennuksen katto on tumman harmaata konesaumattua peltiä ja kattomuotona osittainen aumakatto. Tukimuurit ja autokatoksen taustaseinä toteutetaan kivikoriratkaisuna ja autokatoksen katto maksaruoho-viherkatteena. Suojakaiteet ovat sinkittyä seulaverkkoa. Jätekeräys on järjestetty syväkeräysjärjestelmällä. AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT Kaavassa on p-merkinnällä näytetty tontin osa pysäköintiä varten. Kaavan mukainen autopaikkavaatimus on 1 ap/85 k-m2 asuinkerrosalaa sekä 1 ap/50 k-m2 liike- ja toimistokerrosalaa kohti. Lisäksi korttelisuunnitelmassa sanotaan, että 50 % autopaikoista on sijoitettava katoksiin tai talleihin. Hankkeen asuinkerrosala edellyttää 20 ap ja liiketilat 4 ap. Tontin pihaalueelle rakennetaan yhteensä 24 ap, joista 9 ap on katoksessa ja 15 avopaikkana tontilla. Yksi autopaikoista on le-paikka. Polkupyöräpaikkavaatimus on 47 kpl (1,5 kpl/1-2 h+k sekä 2 kpl/3-4h+k). Polkupyöräpaikkoja on 47 kpl ja ne on sijoitettu kahteen ulkoiluvälinevarastoon (32 kpl) ja pihalle (15 kpl). ESTEETTÖMYYS Hankkeesta on tehty esteettömyysselvitys. Kerrostaloon päästään esteettömästi ja B-portaan yhteyteen rakennetaan hissi. Kerrostalon asunnot sekä asukkaiden käyttöön tarkoitetut yhteistilat ovat esteettömiä. Pihan oleskelu- ja leikkialue on esteetön. VÄESTÖNSUOJA Kerrostalon ensimmäisen kerroksen koillissiipeen on suunniteltu S1- luokan väestönsuoja 50 henkilölle. Suojaa käytetään normaaliaikana

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 irtaimistovarastona. ÄÄNENERISTYS Asemakaavassa on määrätty, että rakennuksen Klippinkitien puoleisen julkisivun ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 30 db. Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysselvityksen mukaiset arvot on merkitty pääpiirustuksiin. TOIMIKUNTAKÄSITTELYT Kaupunkikuvatoimikunta on käsitellyt hanketta neljä kertaa. Käsittelyn aikana pääsuunnittelija on vaihtunut. Suunnitelma on sovitettu toteutuneeseen korttelikokonaisuuteen ja toriympäristöön ja on pääosin rakentamistapaohjeen mukainen. Värimallit tulee vielä tarkistaa työmaalla riittävän kokoisista värimalleista. Tekninen toimikunta on käsitellyt hanketta kaksi kertaa ja sitä on puollettu ehdollisena. Toimikunta on edellyttänyt pohjarakennesuunnittelijan nimeämistä ja pohjarakennesuunnitelmien tekemistä Autokatoksen palomuuriratkaisusta edellytetty lisäselvitystä sekä tontin keskiosalla sijaitsevasta hulevesiputkesta. Autokatos sijoitetaan lähes kiinni tontin koillisrajaan. Naapuria vastaan oleva seinämä toteutetaan palomuurina EIM60 sekä katto ja sivuseinät 4 m:n etäisyydelle rajasta EI60 rakenteina paloteknisen suunnitelman mukaisesti ja naapurilta on saatu ratkaisuun suostumus. Tontin keskellä olevasta hulevesiputkesta on tehty selvitys videokuvaamalla. Näkyvissä oleva rumpu ja sadevesiputket kuivattivat tontilla sijaitsevaa paikoitusaluetta vuoden 2006 asuntomessujen aikana. Uudisrakentamisen yhteydessä voidaan purkaa kaikki vanhat putket tarpeettomina ja voidaan edetä uudisrakentamisen salaoja- ja pintavesisuunnitelman mukaan. Toimikuntien edellyttämät selvitykset on tehty sekä selvityksien mukaiset muutokset ja korjaukset on viety suunnitelmiin. VÄHÄISET POIKKEAMISET Kaavapoikkeamat: Kaksi autopaikkaa kokonaan ja kolme autopaikkaa osittain sijoittuvat autopaikoitukselle varatun p-alueen ulkopuolelle. Autopaikoista ei ole 50 % katettuja (katettuja 9 ap ja kattamattomia 15 ap). Ajotie pihalle, jätesäiliöt ja kivikoritukimuuri ulottuvat n. metrin istutettavalle tontin osalle tontin etelä- ja kaakkoisrajojen puolella. Istutuksia on kompensoitu autokatokseen tehtävällä viherkatolla sekä muualle piha-alueelle istutettavilla puilla ja pensailla. Asuinrakennuksen koillissiiven kaakkoisnurkka ulottuu hieman rakennusalan ulkopuolelle. Liiketilojen osuus tulisi kaavan mukaan olla 10 % (190 m2) rakennusoikeudesta. Suunnitelmassa on liiketilojen käytetty kerrosala 8,4 % (160 m2) rakennusoikeudesta.

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5 NAAPURIEN KUULEMISET Naapureita on kuultu rakennusvalvonnan toimesta. Heillä ei ole ollut huomautettavaa eikä MRL momentin mukainen katselmus ole tarpeen. Esittelijän päätösehdotus Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja IV-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: rakennesuunnitelmat lujuuslaskelmat salaojasuunnitelma pintavesisuunnitelma vesi- ja viemärisuunnitelmat ilmanvaihtosuunnitelmat väestönsuojelusuunnitelmat piha- ja istutussuunnitelmat pohjarakennussuunnitelmat Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista. Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: paikan merkitseminen pohjakatselmus sijaintikatselmus rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä vesilaitteiden katselmus ilmanvaihtolaitteiden katselmus lämmityslaitteiden katselmus loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 mukaista ilmoitusta Muut ehdot: Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan

6 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 6 mahdollisen aloituskokouksen järjestämiseksi. Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen taloteknisen aloituskokouksen järjestämiseksi. Ennen rakentamista valmistelevia toimenpiteitä tulee rakennusvalvontakeskukselle esittää työmaasuunnitelma, jossa tulee esittää myös suunnitelmat siitä, että työmaa-alueelle taataan työn toteuttamisen aikana turvallinen kulku. Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttöja huolto-ohje. Ennen perustusten valua pääsuunnittelijan on tarkistettava rakennuksen korkeusasema ja sijainti sekä toimitettava rakennusvalvontaan selvitys todetusta sijainnista ja korkeusasemasta. Korkeusasema tulee olla myös todettavissa rakennuspaikalla korkeusasemamerkkien avulla ja pääsuunnittelijan on otettava yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisen katselmuksen pitämiseksi. Käytettävistä väreistä on esitettävä työmaavaiheessa riittävän kokoiset värimallit rakennuskohteessa. Hulevedet on johdettava pois siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille, kadun käyttäjille tai kadun rakenteille. Autokatoksen ponttiseinän ankkuroinnit ulottuvat naapuritontille ( ). Rakennuksen käyttöönottoon mennessä tulee perustaa rasitteena pysyvä oikeus ankkurien sijoittamiseen. Rakennuksen ulkovaippa on toteutettava ympäristöstä johtuvien erityisten ääneneristysvaatimusten mukaisesti. Ääneneristävyyden vaatimustenmukaisuus on todennettava mittaamalla ennen rakennuksen käyttöönottoa. Uudisrakennuksen käyttöönottoon mennessä on

7 Rakennuslautakunta Sivu 7 / 7 pihan oleskelu- ja leikkialueet oltava toteutettuina ja autopaikat rakennettu. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle. Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki :t 117, 135 ja 175 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Haavisto, puh Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali - Asemapiirustus - Karttaote - Hankeselvitys - Väritetyt julkisivut - Havainnekuva Tiedoksi

8 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 8

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-793, Viljatullintie 2 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/10.03.00/2015 Päätöspäivämäärä 25.06.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 201 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1330, Magneettikatu 2 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Saunalahden Portti c/o Helsingin Osuuskauppa Elanto 4755/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008 Rakennuslautakunta 65 19.06.2012 Rakennuslupahakemus, R15-2012 (1. kaupunginosan korttelin 172 tontti 1, Laaksotie 10, neljän asuin- ja liikekerrostalon sekä pysäköintihallin rakentaminen) 140/882/2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Ehdotus 20.10.2010 VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot