Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / / / Purkamislupa-asia, , Länsituulentie ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Länsituulentie 7 TAPIOLA Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava LIIKETONTTI 0.0 k-m k-m 2 Hakija Toimenpide Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy PL VANTAA Liikerakennuksen (rak. 1) purku Pääsuunnittelija: Siikala Antti-Matti, arkkitehti Vaativuusluokka A Lausunnot Hakemuksen liitteet Espoon ympäristökeskus Naapurien kuuleminen kpl Kaupunginmuseo Valtakirja Kaavoitustilannetodistus Valokuvia Asemapiirros Rakennushankeilmoitus RK9 Selvitys purettavasta rakennusmateriaalista ja hyväksikäytöstä Selvitys purkutyömaan liikennejärjestelyistä Pölynhallintasuunnitelma Tapiolan keskuksen uudisrakentamisen yleissuunnitelma Selvitys Tapiolan keskuksen kaava-alueiden 1A ja 1B-vaiheen rajoista

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Selvitys Tapiolan keskuksen uudisrakentamisen 2. toteutusvaiheesta, tasot vuonna 2017 Rakennesuunnittelijan ohjeet Aslakin talon purkamisesta Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Lisäselvitykset ja poikkeukset Haetaan lupaa liikerakennuksen (rak 1) purkamiseen. Rakennus on valmistunut vuonna 1979 Arkkitehtitoimisto Timo Penttilän suunnittelemana ja se sijaitsee Tapiolan liikekeskustassa valtakunnallisesti merkittävällä RKY-alueella. Asemakaava Alueelle on tullut voimaan uusi asemakaava Lainvoimaisen asemakaavan mukaan muodostettavalle tontille, joka koostuu nykyisestä tontista 3, jolla kyseinen rakennus sijaitsee, ja nykyisestä tontista 5, on mahdollista rakentaa AL-1-kaavamerkinnän mukaisesti asuin-, liike-, hotelli- ja toimistorakennuksia sekä julkista lähipalvelua ja kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja. Rakennuksen purku on edellytys asemakaavan toteuttamiselle. Selvitykset ja lausunnot Lupahakemuksen liitteenä on asbesti- ja haitta-ainekartoitus, puhtaudenja pölynhallintasuunnitelma sekä rakennesuunnittelijan laatimat purkutöissä noudatettavat ohjeet. Ympäristökeskus on päivätyssä lausunnossaan antanut lisäohjeita purkutöiden suorittamisesta. Em. ohjeiden noudattaminen on kirjattu lupaehdoksi. Lupahakemuksen liitteenä on selvitys ympäristön työmaa-alueista sekä purkutyömaan liikenteestä ja aitaamisesta työmaan eri vaiheissa. Pohjoiseteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä purkutyömaan länsipuolella jää käyttöön turvallisena kulkutienä henkilöliikenteelle purkutyön aikana. Kaupunginmuseolle on tiedotettu hankkeesta eikä museolla ole huomauttamista purkamisesta. Museo on dokumentoinut rakennuksen valokuvaamalla. Naapureiden kuuleminen Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta naapureille (2 kpl ja Espoon kaupunki), eikä heillä ole ollut huomautettavaa. MRL momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen. Alueella vallitsee MRL 81 mukainen rakennuskielto. Rakennuksen purkaminen on voimassa olevan asemakaavan toteuttamisen edellytys, eikä rakennuskielto koske kyseistä purkutoimenpidettä. Esittelijän päätösehdotus Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: purkutöiden työnjohtaja

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: loppukatselmus Muut ehdot: Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous. Aloituskokouksen yhteydessä on esitettävä suunnitelma purkutyömaan pölyntorjuntatoimenpiteistä Espoon kaupungin ympäristösuojelumääräysten 20 :n mukaisesti. Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytyn henkilön on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Purkutoimenpiteet on suoritettava luvan liitteenä olevan asbesti- ja haittaainekartoituksen mukaisesti ja työssä on noudatettava luvan liitteenä olevaa Espoon ympäristökeskuksen lausuntoa, asbesti- ja haitta-ainekartoitusta sekä puhtauden- ja pölynhallintasuunnitelmaa. Rakenteiden purkamisessa on noudatettava liitteenä olevaa rakennesuunnittelijan laatimaa purkuohjetta. Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti sekä pölyhaittojen minimoimiseksi. Asbestipurku tulee suorittaa määräysten mukaisesti ennen varsinaisten purkutöiden aloittamista. Vaarallisten jätteiden purku tulee suorittaa Espoon kaupungin ympäristömääräysten 13 mukaisesti. Mikäli uudisrakennuksen rakennustyöt eivät käynnisty välittömästi rakennuksen purkutyön jälkeen on rakennusvalvonnassa hyväksytettävä purkutyön viimeistelyä koskeva suunnitelma. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle. Työt on tämän luvan perusteella aloitettava ja suoritettava loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Työn loppuunsaattamista varten voidaan luvan voimassaoloaikaa pidentää. Pidennystä tulee hakea luvan voimassaoloaikana. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki :t 127 ja 139

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 Valmistelijat / lisätiedot: Christel Schalin, puh Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Tiedoksi - Asemapiirustus - Valokuva 1 - Valokuva 2 - Havainnekuva, Tapiolan keskuksen uudisrakentamisen yleissuunnitelma - Espoon ympäristökeskus - Espoon kaupunginmuseo - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5