Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, , Viljatullintie ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/ /2015 Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Viljatullintie 2 JÄRVENPERÄ Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava A-1 (½)III, e= /as Asuinrakennusten korttelialue 0.0 k-m k-m 2 Hakija Toimenpide Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis Alppikatu HELSINKI Viisi luhtikerrostaloa (1,2,3,4,5), meluaita ja aloittamisoikeus Pääsuunnittelija: Kosonen Sauli, arkkitehti Luvan rakennus Rakennustunnus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Kerrosten lukumäärä Vaativa Rakenteellinen paloturvallisuus Paloluokka P1 Lausunnot Kaupunkikuvatoimikunta Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta Ehdollinen Kaupunkimittausyksikkö Mahdollistava Tekninen toimikunta Pöydälle Tekninen toimikunta Puoltava

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Hakemuksen liitteet Lisäselvitykset ja poikkeukset Sähköiset liitteet: Pääpiirustukset Asemapiirustus Esteettömyysselvitys Julkisivupiirustukset Kerrosalalaskelma Leikkauspiirustukset Palotekninen selvitys Alustava piha- ja pintavesisuunnitelma, mustavalkoinen Alustava piha- ja pintavesisuunnitelma, värillinen Piirustusluettelo Pohjapiirustukset Selvitys rakennuspaikan pohjaolosuhteista Ulkovärityssuunnitelmat Vss-piirustukset Suoritustasoilmoitus palosuojattu ulkoverhouslauta B-s1, d0 Aloittamisoikeushakemus Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta Valtakirja Selvitys suunnittelijoista ja suunnittelutehtävän vaativuudesta Naapurin suostumus Naapurin kuuleminen Katukorkeusilmoitus HSY:n liitoslausunto Maalämpökaivon etäisyydet Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja Energiaselvitys ja -todistus Havainnekuvia Kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto RAKENNUSHANKE Haetaan lupaa viiden luhtikerrostalon ja meluaidan rakentamiselle sekä rakennustöiden aloittamiselle ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Asuntoja on 125 kpl. Kaikki talot ovat elementtiratkaisuja joiden alimmassa kerroksessa on puolet asuintilaa ja puolet kellaritilaa. Rakennusten julkisivut ovat maalattua betonia, tiiltä ja maalattua puuta. Rakennukset ovat harjakattoisia ja katteena on tumma betonikattotiili. Tontin Kehä-III:n puoleiselle rajalle rakennetaan puuverhoiltu yhtenäinen 3,5 m korkea melumuuri. ASEMAKAAVA JA RAKENNUSOIKEUS Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 5432 kem2., lisäksi

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 saa rakentaa kylmiä varastotiloja enintään 6 m2 / asunto sekä jätehuollon vaatimat tilat varastojen tai pysäköinnin yhteyteen. Väestönsuoja- ja tekniset tilat saa rakentaa kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Hankkeen kokonaiskerrosala on 5460 kem2. Kerrosalan ylitys 28 kem2 on MRL momentin mukainen. Asemakaavan mukaan Kehä-III:n puoleisten rakennusten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dba. Rakennusala (p), jolle tulee rakentaa autokatos tai aita tulee yhdessä muodostaa 3,5 m korkea korttelin pihaa suojaava meluaita. Meluesteenä toimivan autokatosten / aitojen tulee olla valmiina ennen me-merkinnällä osoitetulla rakennusalalla sijaitsevien asuntojen käyttöönottoa. Asemakaavan mukaan rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla puu tai rappaus. TOIMIKUNTAKÄSITTELYT Kaupunkikuvatoimikunta on puoltanut lausunnossaan suunnitelmaa ehdollisena huomauttaen että. Kehä III:lle päin rajaava melumuuri tulee toteuttaa yhtenäisellä, tummahkolla värityksellä ja muuriseinämään tulee lisätä syvyyssuuntaista porrastusta. Meluaidan molemminpuolinen puinen pystyverhous on rautavitrillikäsitelty ja se harmaantuu luonnonväriseksi. Meluaita porrastuu syvyytensä verran joka toisessa elementissä. Tekninen toimikunta on puoltanut suunnitelmaa. AUTOPAIKAT JA VÄESTÖNSUOJA Asemakaavamääräysten mukaan autopaikkoja on rakennettava yksi autopaikka asuntokerrosalan 75 kem2 kohti, eli 5460 / 75 = 73 kpl, kuitenkin vähintään 1,2 autopaikkaa asuntoa kohti, eli 125 x 1,2 = 150 kpl. Autopaikkoja rakennetaan 1 autopaikka asuntoa kohti, eli 1 autopaikka asuntokerrosalan 43,7 kem2 kohti. Toteutettavat 125 autopaikkaa ovat pihapaikkoja joista kolme on mitoitettu liikuntaesteisille. Väestönsuoja rakennetaan rakennuksen A (1) kellariin S1-luokan suojana ja siinä on vaatimusten mukaisesti suojatilaa yhteensä 145 henkilölle. Normaaliaikana väestönsuojaa käytetään irtainvarastona. ESTEETTÖMYYS Kaikki asunnot, yhteistilat ja piha-alueet on suunniteltu vaatimusten mukaisesti esteettömiksi. Ylimpien kerrosten 52:teen asuntoon on kulkuyhteys portaan kautta. RASITTEET Tontit ja ovat sopineet pysyvästä kulku- ja pelastustien sekä vesi-, viemäri-, lämpö-, ja puhelinjohtojen ja niihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen tontille POIKKEAMISET ASEMAKAAVASTA Paikoitusalue ulottuu etelässä ja pohjoisessa puustoisena säilytettävälle ja kehitettävälle tontin osalle. Rakennus E (5) ylittää rakennusalueen rajan noin 3 metrillä. Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä.

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 Espoon Kaupunki on suostunut rakentamiseen lähemmäksi kuin 4 m puistoalueen rajasta. Tontin omistaja on suostunut rakentamiseen lähemmäksi kuin 4 m yhteisestä rajasta. Autopaikkojen määrästä poikkeamista (1ap / as) on hakija perustellut luonnonympäristön laajemmalla säilyttämisellä ja asuntojen pienellä keskikoolla. 125:stä asunnosta 69 kpl on kooltaan 1H+K (28-32 m2), 30 kpl 2H+K (39-44 m2) ja 26 kpl 3H+K (52-53 m2). Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut poikkeamista. Poikkeamia voidaan pitää vähäisinä. NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita eikä heillä ole ollut huomautettavaa hakkeesta. MRL 133 :n 2 momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen. Esittelijän päätösehdotus Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Annetaan lupa rakennustöiden aloittamiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta asetettua vakuutta vastaan. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja IV-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: rakennesuunnitelmat lujuuslaskelmat salaojasuunnitelma pintavesisuunnitelma vesi- ja viemärisuunnitelmat ilmanvaihtosuunnitelmat piha- ja istutussuunnitelma, jossa on esitettävä puuttuva LE-autopaikka Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista. Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: paikan merkitseminen pohjakatselmus sijaintikatselmus rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5 aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä vesilaitteiden katselmus ilmanvaihtolaitteiden katselmus lämmityslaitteiden katselmus loppukatselmus Muut ehdot: Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous. Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous. Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttöja huolto-ohje. Uudisrakennusten käyttöönottoon mennessä tulee perustaa rasitteena tontin pysyvä oikeus kulku- ja pelastustien sekä vesi-, viemäri-, lämpö-, ja puhelinjohtojen ja niihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen tontille Ennen rakennusten käyttöönottoa on meluaitojen oltava valmiina ja on esitettävä melutasomittaukset, joista käy ilmi, ettei valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulko-oleskelutilojen melutasoja ylitetä ulkooleskelualueilla. Rakennuksen ulkovaippa on toteutettava ympäristöstä johtuvien erityisten ääneneristysvaatimusten mukaisesti. Ääneneristävyyden vaatimustenmukaisuus on todennettava mittaamalla ennen rakennuksen käyttöönottoa. Puuverhouksen paloturvallisuus perustuu CEmerkittyyn palonsuojamaaliin. Siitä on laadittava erillinen huolto-ohje. Meluesteenä toimivan aitojen tulee olla valmiina ennen me-merkinnällä osoitetulla rakennusalalla sijaitsevien asuntojen käyttöönottoa. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava

6 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 6 rakennusvalvontakeskukselle. Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki :t 117, 135 ja mom. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Hepo-oja, puh Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät lupaehtolisäykset on huomioitu pöytäkirjassa. Löflund Juutisen kannattamana ehdotti rakennusluvan hylkäämistä, koska autopaikkoja ei toteuteta asemakaavamääräysten mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, josta oli äänestettävä. Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ahola, Erävuoma, Mikkola ja Pekkanen. Luvan hylkäämisen puolesta äänestivät Juutinen, Löflund ja Tähtikunnas. Puheenjohtaja totesi lautakunnan äänin 4-3 hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Löflund ja Tähtikunnas jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen: Rakennuslupaa ei tule hyväksyä esitetyillä suunnitelmilla. Hanke ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen eikä täytä MRL :ien 135 ja 156 vaatimuksia. Hankkeelle ei ole haettu poikkeuslupaa kaavoittajalta. Autopaikkojen määrä poikkeaa lainvoimaisen asemakaavan vaatimuksesta. Poikkeaminen on yli 16 %. Alueella ei myöskään ole laajamittaista joukkoliikennettä tarjolla vähentämään asukkaiden paikoituspaikkatarvetta. Osa autopaikoista on suunniteltu tehtäväksi puustoisena säilytettävälle ja kehitettävälle tontinosalle asemakaavan vastaisesti. Liikuntaesteisten autopaikkoja hakija on osoittanut 3 kpl, mikä ei täytä voimassa olevaa Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen pysäköinnin periaateohjelmaa. Mainittuja poikkeamia ei tule pitää vähäisinä ja mielestäni lupaa ei tule myöntää. Janne Tähtikunnas, rakennuslautakunnan puheenjohtaja

7 Rakennuslautakunta Sivu 7 / 7 Hakemus on asemakaavamääräysten vastainen. Kaava edellyttää rakentamaan autopaikkoja vähintään 1,2 / asunto. Yksiöiden lisäksi hankkeeseen rakennetaan 56 kaksiota tai kolmiota. Joustavat joukkoliikennepalvelut eivät ole hankkeen läheisyydessä, jonka perusteella voisi joustaa autopaikkavaatimuksesta. Jos nyt rakennettavat autopaikat jaetaan yksi / huoneisto, ei myöskään vieraspaikkoja tule käyttöön laisinkaan. Hakija perustelee autopaikkojen vähentämistä luonnonympäristön laajemmalla säilyttämisellä. Tämä ei ole peruste, jolla tulevilta asukkailta viedään mahdollisuus säilyttää omistamansa auto omalla tontilla. Hakija olisi voinut pihasuunnittelulla säilyttää luonnonympäristöä sekä saada kaikki autopaikat mahtumaan tontille asemakaavamääräysten mukaisesti. Kyse on puhtaasti suunnittelusta. Jonna Löflund, Perussuomalaiset, rakennuslautakunnan jäsen Oheismateriaali - Asemapiirustus - Karttaote - Pohjapiirustus, kellari ja 1. krs - Pohjapiirustus, 2. krs - Pohjapiirustus, 3. krs - Leikkauspiirustus - Värilliset julkisivut, talo A - Värilliset julkisivut, talo B - Väritetty korttelijulkisivu - Havainnekuva Tiedoksi

8 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 8

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista.

Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Elintarvikemyymälän tai -kioskin perustaminen Käytännön neuvoja, jotka nopeuttavat perustamista ja toiminnan aloittamista. Hyvä suunnittelu nopeuttaa käynnistämistä Tähän oppaaseen on koottu käytännön

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot