Ydinvoimala. Reaktorit Fukushima 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydinvoimala. Reaktorit Fukushima 2011"

Transkriptio

1 Ydinvoimala Reaktorit Fukushima 2011

2 Ydinvoima sähkön tuotannossa Maa Yhdysvallat Ranska Japani Venäjä Saksa Kanada Kiina Ruotsi Espanja Iso-Britannia Suomi Brasilia Unkari Intia Etelä-Afrikka Meksiko Liettua Ydinvoiman osuus (%) tuotanto (TWh) Ydinvoiman 19,7 76,2 24,9 16,9 28,3 14,8 2,2 42,0 18,3 13,5 29,7 3,1 37,2 2,0 5,3 4,0 72,9 809,0 418,3 240,5 152,1 140,9 88,6 65,3 61,3 56,4 52,5 22, ,0 13,2 12,7 9,4 9,1 sähköntuotannossa vuonna Lähde: World Nuclear Association.

3 Ydinenergian osuus energiankäytössä

4 Ketjureaktio, fissioreaktio

5 Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä

6 Ydinvoimalan toimintaperiaate

7 Ydinvoimala

8 Olkiluoto 3

9 Turvallisuusjärjestelmä Säätösauvat (1) ja hätäbooraus: Pikasulussa säätösauvat työnnetään hydraulisesti reaktorisydämeen alhaalta päin muutamassa sekunnissa, jolloin ketjureaktio pysähtyy. Säätösauvat voidaan ajaa sydämeen myös sähkömekaanisella järjestelmällä, joka on riippumaton hydraulisesta pikasulusta. Tämän lisäksi reaktorin sammuttamiseen voidaan käyttää neutroneita hyvin absorboivaa boorivettä (4).

10 Reaktorin primääripiiri PWR

11 Sekundääripiiri

12 Merivesipiiri

13 Painevesireaktori PWR ja Kiehutusvesireaktori BWR

14 PWR-reaktorin toimintaperiaate Reaktorisäiliö, jossa varsinainen fissioreaktori tapahtuu, on paineen kestävä betoni- ja terässäiliö. Tämä painekammio on vuorattu neutroneja heijastavilla levyillä. Polttoainesauvat jotka on valmistettu rikastetusta uraanista ovat reaktorisäiliössä veteen upotettuina. Niiden rinnalla on booriteräksestä ja neutroneja absorboivasta aineesta valmistetut säätösauvat. Vesi toimii säiliössä hidastavana väliaineena ja lisää täten fission tapahtumisen mahdollisuutta, koska hitaat neutronit aiheuttavat sen parhaiten. Mikäli reaktio alkaa kiihtyä liikaa, säätyy reaktori siten että säätösauvat tippuvat syvemmälle veteen. Tällöin suurempi osa neutroneista absorboituu ja reaktio hidastuu. Mikäli reaktorissa ilmenisi häiriö on säätösauvat mahdollista pudottaa kerralla veteen ja saada koko reaktio loppumaan. Reaktorissa oleva vesi on reaktorin nimen mukaisesti kovassa paineessa. Kovan paineen takia se ei ala kuumetessaan kiehumaan. Tämä kuumeneva vesi ei pääse suoraan turpiiniin vaan se lämmittää ohimenevän matalapaineisen veden. Matalapaineinen vesi höyrystyy ja höyryn avulla pyöritetään turpiinia. Niinpä radioaktiivinen vesi ei pääse muualle kuin reaktoriin.

15 BWR-reaktorin toimintaperiaate Kiehutusvesireaktori on periaatteeltaan täsmälleen painevesireaktorin kaltainen. Ainoana erona on että vesi pääsee kiehumaan jo reaktorissa. Tämä höyry johdetaan suoraan turpiiniin joka jauhaa höyrystä sähköä. Menetelmän haittana on se että radioaktiivinen vesi pääsee tekemisiin mm. turpiinin kanssa. Täten syntyy helpommin vuotoja joista radioaktiivinen vesi pääsee kierron ulkopuolelle. Lisäksi reaktorien huollon yhteydessä mm. turpiiniin joudutaan vaihtamaan kuluvia osia. Vanhat osat ovat radioaktiivisia ja niistä syntyy haitallista jätettä. Toisaalta kiehutusvesireaktorissa radioaktiivinen vesi ei ole korkeassa paineessa, sillä korkeapainesilla putkistoilla on taipumusta väsyä jolloin niihin tulee vuotoja. Jos neutroni osuu happeen (O-16) sopivasti tuloksena on radioaktiivista typpeä, N16, jonka puoliintumisaika on noin 7 sekuntia ja protoni (eli ionisoitunut vetyatomi). Turbiinia ei saa mennä huoltamaan muutamaan minuuttiin. Neutronit itsessään hajoavat protoniksi ja elektroniksi noin vartin puoliintumisajalla, mutta koska neutronit ovat varauksettomia eivät ne kulkeudu veden mukana. Ne kyllä osuvat muihin atomiytimiin reaktorin seinissä tai vedessä. Neutronit itsessään eivät siis pääse reaktorista karkuun. Huomautuksena, että tämä on tärkein suunnitteluaspekti reaktoreissa, koska koko reaktorin toiminta perustuu hallittuun neutronisäteilyyn.

16 Polttoainenippu (UO2), sauvaa

17 Säätösauvat ja suojakuoret Radioaktiivisuuden eristämiseksi ympäristöstä on useita peräkkäisiä esteitä. 1. este on polttoaineen kiinteä, keraaminen olomuoto. 2. on polttoainesauvan zirkoniumkuori. 3. on reaktoripaineastia. 4. on suojarakennus. 5. on reaktorirakennus

18 Polttoaineen säilytys

19 fi_fi Polttoainekierto

20 Olkiluoto

21 Ydinvoimaloiden historiaa * Ydinreaktoritekniikan ensimmäisen sukupolven erityispiirteitä:. Vaatimaton teho (tyypillisesti alle 100 MW).. Selvä yhteys sotilasteknologiaan.. Luonnonuraanipolttoaine (0.7% U-235) =) raskasvesi- tai grafiittimoderoidut reaktorit (MAGNOX ja AGR, CANDU- ja RBMK-reaktorien edeltäjät). * Väkevöintiteknologian kehitys ja 1960-luvulla tapahtuneet muutokset politiikassa laskivat väkevöidyn polttoaineen hintaa ja helpottivat saatavuutta =) kevytvesireaktoriteknologian kilpailukyky parani huomattavasti. * Ydinvoiman maailmanlaajuinen kasvu taittui vuonna 1979 tapahtuneeseen Three Mile Islandin onnettomuuteen tai viimeistään Tshernobyliin vuonna * Nykyinen kaupallinen reaktorisukupolvi perustuu pääasiassa luvuilla kypsyneeseen kevytvesireaktoritekniikkaan

22 II sukupolven reaktorit Nykyhetki: II sukupolven kevytvesireaktoritekniikka * Reaktorin jäähdytteenä ja moderaattorina toimii tavallinen (kevyt) vesi. * Paine- (PWR) ja kiehutusvesilaitokset (BWR). * Matalasti väkevöity uraanioksidipolttoaine (3-5% U-235). * Teknologian hyviä puolia:. Turvallisuus, erityisesti reaktorin stabiili toiminta. Pitkä historia, hyvin tunnettua tekniikkaa. Taloudellinen kilpailukyky... ja ongelmia:. Käytettyyn polttoaineeseen syntyy pitkäikäisiä aktinidiisotooppeja.. Luonnonuraanin energiasisällöstä hyödynnetään alle prosentti.

23 III polven reaktorit Lähitulevaisuus: III sukupolven reaktoritekniikkaa EPR (Suomi, 2011) Evoluutiotyypin kevytvesireaktori * Perustuu II sukupolven KonvoijaN4-laitoksiin, uutta teknologiaa lähinnä reaktorin turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Tarkoitettu perusvoimaksi sähköntuotantoon, teho 1600 MWe. Edustaa kevytvesireaktoritekniikan kehityskaaren huippua. Kaasujäähdytteisten reaktorien uusi tuleminen, reaktoritekniikan monipuolistuminen.

24 3-sukupolven reaktorityyppejä Type U-235 enrichment Coolant Moderator (%) Uraanipitoisuus Jäähdytin Hidastin BWR 2-4 ordinary water (H2O) H2O (Kiehutusvesireaktori) H2O H2O PWR 2-4 (Painevesireaktori) 0.7 heavy water (D2O) D2O CANDU (Raskasvesireaktori) 93 helium graphite HTGR (Kaasujäähdytteinen reaktori) none FBR UO2 and PuO2 liquid sodium (Jäähdyttimenä nestemäinen Natrium) RBMK-reaktori on vesijäähdytteinen grafiittihidasteinen reaktori, jota käytetään lähinnä Venäjällä.

25 IV polven reaktorit Tulevaisuus: reaktoritekniikan neljäs sukupolvi * Nykyisellä kevytvesireaktoritekniikalla pystytään tuottamaan sähköä turvallisesti ja taloudellisesti, tuottamatta juuri lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä. * Neljännessä sukupolvessa ydinenergian käyttö pyritään saamaan kestävän kehityksen mukaiseksi säilyttäen vähintään nykyinen turvallisuustaso. * Strategisena tavoitteena siirtyminen avoimesta suljettuun polttoainekiertoon:. Pitkäikäisten aktinidien hävittäminen loppusijoitettavasta ydinjätteestä.. Maailman uraani- ja toriumvarojen tehokas hyödyntäminen. * Muita tavoitteita: uudet ydinenergiasovellukset (prosessilämpö, vedyntuotanto, puhtaan juomaveden valmistus), ydinaseteknologian leviämisen estäminen.

26 4-sukupolven reaktorityyppejä

27 Reaktoritekniikan sukupolvet

28 Säätösauvat, kevytvesi LWR ja RBMK Turvallisuuteen vaikuttavat erot Tšernobylin RBMK-reaktorin ja maailmalla tavanomaisen kevytvesireaktoria (LWR, light water reactor) käyttävän korkean ydinturvallisuuden voimalaitoksen välillä. RBMK-reaktorissa hidastinaineena käytettiin tulenarkaa grafiittia (kuvassapunaisella). Positiivinen aukkokerroin, reaktorissa kiertävän veden tiheyden laskiessa reaktorin teho kasvaa. Sauvojen laskeminen reaktoriin tapahtui hitaasti ja kesti nopeimmillaankin sekuntia RBMK-reaktoreita ei ole varustettu lainkaan ilmatiiviillä suojarakennuksella

29 Japanin ydinvoimaloitten tila 4/2011

30 Reaktoritila

31 Reaktori, Fukushima-Olkiluoto 3

32 Fukushiman tapahtuman kulku Pikasulku onnistui kuten piti Maanjäristys laukaisi Fukushiman reaktoreissa pikasulun ja ne ajettiin nopeasti alas. Todennäköisesti yhteys ulkoiseen sähköverkkoon katkesi jo maanjäristyksessä ja varavoimaa tuottavat dieselit käynnistyivät. Jonkin ajan kuluttua maanjäristyksen nostama valtava hyökyaalto saavutti Fukushiman voimalan hukuttaen varavoimadieselit ja katkaisten niiden sähköntuotannon. Hätävirtalähteinä käytetään myös akkuja, mutta niiden varassa jäähdytyskierto ei voi toimia. Jäähdytystä hoidettiin sähköjen katkettua höyrykäyttöisin turpiinipumpuin. Höyrykäyttöiset pumput ja akkujen ohjaussähkö riittivät jonkin aikaa, mutta lopulta jäähdytys pysähtyi. Siitä ei tietoa, miksi näin kävi, Ilmeisesti pumput hajosivat kahden päivän jälkeen. Sen jälkeen jäähdytystä jatkettiin pumppaamalla merivettä paloautojen pumpuilla reaktorirakennusten palopostien kautta reaktorirakennukseen. Ongelmaksi muodostui se, että paine reaktorissa nousi eivätkä paloautojen pumput jaksaneet nostaa vettä ilman paineen alentamista välillä. Kun jäähdytysvesi ei kiertänyt, reaktorin ydinpolttoaine kuumeni ja alkoi keittää jäähdytysvettä ja muodostaa painetta. Höyry johdettiin paineastiasta paineen laskemiseksi lauhdealtaaseen ja jäähdytettiin. Se aiheutti typellä täytetyssä suojarakennuksessa paineen nousun, jota piti laskea päästämällä höyryä ja muita kaasuja pois ulospurkausreitin kautta. Jäähdytystä ei edelleen saatu toimimaan, joten ydinpolttoaine kuumeni lisää ja keitti vettä niin rajusti, että vedenpinta laski ja ydinpolttoaine paljastui. Kuumentuminen aiheutti polttoainesauvoihin vaurioita, muodosti höyryä, jalokaasuja ja ksenonia, jotka piti puhaltaa jälleen ulos. Höyryssä oli mukana myös radioaktiivisia aineita ja kun suojarakennusta oli tuuletettava höyrypuhalluksen jälkeen, radioaktiivisuus lähiympäristössä nousi. Kuumenemisen edelleen jatkuessa polttoainesauvojen metalli ja vesi muodostivat vetyä, joka piti tuulettaa typellä täytettyyn suojarakennukseen ja siitä paineen kasvaessa edelleen ulos. Kun vety pääsi kosketukseen hapen kanssa, tapahtui räjähdys. Fukushimassa vety on räjähtänyt ainakin kolme kertaa. Zr + 2 H2O ZrO2 + 2 H2 Fukushima 1 Käyttöönottovuosi 1971 General Electric BWR-3 Kiehutusvesireaktori Sähköteho 440 MW Fukushima 2 Käyttöönottovuosi 1974 General Electric BWR-4 Kiehutusvesireaktori Sähköteho 784 MW Fukushima 3 Käyttöönottovuosi 1976 Toshiba BWR-4 Kiehutusvesireaktori Sähköteho784 MW Fukushima 4 Käyttöönottovuosi 1978 Hitachi BWR-4 Kiehutusvesireaktori Sähköteho784 MW

33 Kaaviokuva onnettomuusreaktorista

34 Fukushiman reaktorit

35 Merivirrat

36 Merivirrat Japanin edustalla

37 Kehitystavoitteita Erityisiä odotuksia uudelta tekniikalta uusien polttoaineiden saaminen hyödynnettäviksi (suurempi osa luonnonuraanista, torium) uraanivarantojen riittävyyden parantaminen ja sitä myötä ydinvoiman elinkaaren pidentäminen yleisesti polttoaineen uudelleenkierrätys reaktorissa lopullisen jätteen radioaktiivisuuden, sen puoliintumisajan, lämmöntuoton sekä kokonaismäärän pienentäminen niin sanottujen korkean lämpötilan reaktorien lämmön samanaikainen hyödyntäminen muuhunkin, kuin sähkön tuottoon

38 Säteily

39 Säteilyn vaikutukset elävään organismiin

40 Säteilyn määrä Becquerel/kg ja tiheys Sv/aikayksikkö

Sähkö on hyvinvointimme perusta

Sähkö on hyvinvointimme perusta Sähkö on hyvinvointimme perusta Suomi on Euroopan Unionin sähköintensiivisin maa Teollisuuden osuus kulutuksesta on noin puolet Suomessa on niukasti tehokkaaseen sähköntuotantoon soveltuvia omia luonnonvaroja

Lisätiedot

Ydinvoima ja Innovaatiot

Ydinvoima ja Innovaatiot Ydinvoima ja Innovaatiot ISBN 978-952-5615-25-8 Ulkoasu ja taitto Non-Stop Studiot Oy Painopaikka Libris Oy Ydinvoima ja Innovaatiot Johdanto Suomessa on ydinenergian käytössä saavutettu myönteisiä kokemuksia.

Lisätiedot

Ydinvoima puhdasta ja turvallista energiaa

Ydinvoima puhdasta ja turvallista energiaa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Ydinvoima puhdasta ja turvallista energiaa TFiF:s kväll om kärnenergi, Karin Rantamäki, specialforskare, VTT Sähkön hankinta ja -tuotanto energialähteittäin 2014 Hankinta

Lisätiedot

Ydinsähköä Olkiluodosta

Ydinsähköä Olkiluodosta Ydinsähköä Olkiluodosta Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED Valokuvat: Hannu Huovila Painopaikka: Eura Print Oy, Eura 2

Lisätiedot

Mitä Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui ja miksi?

Mitä Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui ja miksi? Mitä Fukushiman ydinvoimalassa tapahtui ja miksi? Riku Mattila Kreditit esityksen kuva-aineistosta: AREVA / Dr. Matthias Braun Gesellschaft für Reaktorsicherheit Global Image NEI Esityksen rakenne: 1.

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

Hyvä tietää uraanista

Hyvä tietää uraanista Hyvä tietää uraanista Sisällysluettelo Uraani energialähteenä...3 Uraani polttoaineena...3 Uraanin käytön historia...3 Uraanin riittävyys...4 Uraani energiaintensiivistä polttoainetta...5 Polttoainekierto...6

Lisätiedot

Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö CFD-laskennalla

Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö CFD-laskennalla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus

Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Ydinvoimalaitoksen varalla olevien turvallisuusjärjestelmien määräaikaistestauksien riittävyys ja kattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Energiatekniikan osasto Ydinvoimalaitoksen varalla olevien

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto Sisällys TVO alansa edelläkävijä Olkiluoto Monen rakennuksen laitosyksikkö n PRIMÄÄRIPIIRI Reaktoripaineastia ja sisäosat Reaktorisydän ja polttoaine Reaktorin käyttö

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Sami Repo Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Alkusanat i ALKUSANAT Opetusmonisteen teksti

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö

SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö SÄHKÖENERGIAN KUSTANNUSRAKENNE: VERTAILUNA VESIVOIMA, HIILIVOIMA JA YDINVOIMA Seminaarityö Lähdeaho, Marika 198435 Meskanen, Jukka 182090 Yrjänäinen, Heli 189984 II SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. KUSTANNUSLAJIT

Lisätiedot

Ydinenergia ja Suomi

Ydinenergia ja Suomi Ydinenergia ja Suomi Maa Ydinvoiman osuus (%) Ydinvoiman tuotanto (TWh) Yhdysvallat 19,7 809,0 Ranska 76,2 418,3 Japani 24,9 240,5 Venäjä 16,9 152,1 Etelä-Korea 35,6 144,3 Saksa 28,3 140,9 Kanada 14,8

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

2 SÄHKÖN KULUTUS JA TUOTANTO

2 SÄHKÖN KULUTUS JA TUOTANTO 2 SÄHKÖN KULUTUS JA TUOTANTO 2.1 Yleistä sähkön tuotannosta Vuonna 1996 Suomessa käytettiin sähköä yhteensä 70 TWh. Maamme sähkön tarpeesta ylivoimaisesti suurin osa tuotetaan kotimaassa. Tuonnin osuus

Lisätiedot

Perustietoa uraanista Esa Pohjolainen Geologian tutkimuskeskus

Perustietoa uraanista Esa Pohjolainen Geologian tutkimuskeskus McArthur Riverin uraanikaivos Kanadan Saskatchewanissa, 2010. E. Pohjolainen Perustietoa uraanista Esa Pohjolainen Geologian tutkimuskeskus 1 Uraanin alkuperä Alkuaineita on syntynyt kolmella eri tavalla:

Lisätiedot

Ydinvoima Euroopassa. Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa

Ydinvoima Euroopassa. Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa Ydinvoima Euroopassa Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan unionissa Aalto-yliopisto Ene 59.4220 Energiatalouden harjoitustyö Selvitys ydinvoiman tilanteesta ja tulevaisuudesta Euroopan

Lisätiedot

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Taskutieto Avainluvut vuodelta 2014 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä 4TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4 Yhtiö 6 Omistajat 7 Talouden tunnusluvut 8OLKILUODON YDINVOIMALAITOS 8 Tuotanto 9 Laitosyksiköiden

Lisätiedot

Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitos Loviisan voimalaitos turvallista ja Hiilidioksidipäästötöntä ydinsähköä Loviisan voimalaitos on ollut käytössä yli 30 vuotta ilman vakavia turvallisuuteen vaikuttavia häiriöitä. Käytettävyydeltään se on

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 14/87 Osa 1 TOIVO YLÄRANTA Maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto Radioaktiivinen laskeuma ja säteilyvalvonta ARJA PAASIKALLIO Keskuslaboratorio Radionuklidien siirtyminen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

RISKIANALYYSI YDINVOIMALAN TURVALLISUUDEN HALLINNASSA Jussi K Vaurio, Dr Damage 28.5.2012 1

RISKIANALYYSI YDINVOIMALAN TURVALLISUUDEN HALLINNASSA Jussi K Vaurio, Dr Damage 28.5.2012 1 RISKIANALYYSI YDINVOIMALAN TURVALLISUUDEN HALLINNASSA Jussi K Vaurio, Dr Damage 28.5.2012 1 Loviisan painevesireaktorit 2 yksikköä, VVER- 440 malli 213 (1970-luvun mallia) Käynnistyivät 1977, 1980 Teho

Lisätiedot

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1 Taskutieto 2012 Taskutieto 2012 1 2 Taskutieto 2012 04 11 Teollisuuden Voima Oyj Olkiluodon ydinvoimalaitos 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 7 Tärkeitä päivämääriä 10 Avainluvut 10 Ydinjätehuolto 22 Määritelmiä

Lisätiedot

Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry.

Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry. Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry. 28.2.2001 2 Tämä on Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry:n lausunto kauppa- ja

Lisätiedot

YDINTEKNIIKKA. 4/89 vol. 18 SISAL TO ENGLANTI. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 22.-28.10.

YDINTEKNIIKKA. 4/89 vol. 18 SISAL TO ENGLANTI. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 22.-28.10. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 4/89 vol. 18 YDINTEKNIIKKA SISAL TO ENGLANTI Vesireaktori on ykkonen - kustannushallinta Englannin ongelma ATS:n ulkomaan opintomatka

Lisätiedot

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU Antti Teräsvirta Prizztech Oy II ESIPUHE Vetyä pidetään sen korkean energiatiheyden, vähäisten päästöjen ja säilöttävyyden

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot