Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS"

Transkriptio

1 idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

2 idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe kilpailutekniset tiedot Kilpailutehtävä Suunnitteluohjeet Ehdotusten laadintaohjeet 10 Liitteet: 1. Kilpailualueen sijainti, opaskartta 2. Pohjakartta a. 1:1000 b. 1:500 c. vektorimuodossa 3. Ote ajantasa-asemakaavasta 1: Tontin rakennettavuusselvitys 5. Johtokartta 6. Ilmakuvia ja näkymäkuvia alueesta 7. ELY-keskuksen poikkeamispäätös dnro UUDELY/61/07.01/ Toteutussuunnittelun tarjouspyyntö ja sen työohjelma Uuden ylävesisäiliön

3 Yleistä Kilpailun järjestäjä, kilpailun luonne ja tarkoitus Loviisan kaupunki / vesiliikelaitos järjestää suunnittelukilpailun uudesta ylävesisäiliöstä, joka sijoittuu Myllyharjulle (kiinteistötunnus: , pinta-ala 5,1 ha). Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa on suunnittelukilpailuun vapaa ilmoittautuminen. Toinen vaihe on luonteeltaan kutsukilpailuna järjestettävä idea- ja suunnittelukilpailu, johon ensimmäisen vaiheen ilmoittautuneiden joukosta valitaan enintään 5 parhaaksi arvostettua suunnittelijaa. Ehdotukset tullaan laittamaan yleisesti nähtäville Loviisan kaupungin verkkosivuille: ja raatihuoneelle, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus äänestää ehdotuksia. Ehdotuksia on mahdollista äänestää vapaasti myös em. verkkosivulla ja kaikissa kunnan yhteispalvelupisteissä. Kilpailun tarkoituksena on saada arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisia ympäristöön sopivia ehdotuksia, joiden perusteella voidaan käynnistää ylävesisäiliön toteutussuunnittelu. Toteutussuunnittelutarjoukset pyydetään samalla kertaa liitteenä esitetyllä tarjouspyynnöllä. Osallistumisoikeus Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. Kilpailuun eivät voi osallistua palkintolautakunnan jäsenet eivätkä palkintolautakunnan jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuohjelman laadintaan tai muulla tavoin kilpailun järjestelyihin sellaisella tavalla, että hänellä on siitä muihin verrattuna selvää etua. Kilpailun palkinnot Palkintolautakunta Palkintolautakunnan varsinaisina jäseninä ovat: Mats Lobbas, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Loviisan kaupunki, puheenjohtaja Arja Isotalo, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Loviisan kaupunki Olavi Kaleva, kaupunginjohtaja, Loviisan kaupunki Nils Vainio, vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Anneli Naukkarinen, vs. kaupunginarkkitehti, kaavoittaja, Loviisan kaupunki Marko Luukkonen, tekninen johtaja, Loviisan kaupunki Hannu Backman, rakennuspäällikkö, Loviisan kaupunki Pia Rajala, rakennuttajainsinööri, Loviisan kaupunki, sihteeri Markku Paakkarinen, vesihuoltopäällikkö, Loviisan vesiliikelaitos sekä asiantuntijajäseninä ovat: Johan Pfeifer, arkkitehti Oskari Orenius, arkkitehti Palkintolautakunta kuulee teknisinä asiantuntijoina Aalto yliopiston vesihuoltotekniikan professori Riku Vahalaa ja dosentti Jari Puttosta. Kilpailuohjelman hyväksyminen Kilpailuohjelma on järjestäjän ja palkintolautakunnan hyväksymä. Kilpailuaika Kilpailun 1.vaihe alkaa ja päättyy Kilpailun 2.vaihe alkaa ja päättyy Kilpailuohjelma liitteineen ja muu kilpailumateriaali on tulostettavissa Loviisan kaupungin verkkosivuilta: Kilpailun toisessa vaiheessa jaetaan asianmukaisen ja toteuttamiskelpoisen ehdotuksen sekä tarjouspyynnön mukaisen toteutussuunnittelutarjouksen jättäneille konsulteille palkintona euroa kullekin. Kaikki annetut ehdotukset tulevat tilaajan vapaasti käytettäväksi ilman eri korvausta. 3

4 Kilpailun 1. vaihe Ensimmäisessä vaiheessa on suunnittelukilpailuun vapaa ilmoittautuminen. Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa tai liitteitä koskevia lisäselvityksiä sekä mahdollisuus esittää kilpailua koskevia kysymyksiä. Kysymykset osoitetaan mennessä palkintolautakunnan sihteerille sähköpostitse tai postitse osoitteeseen: Loviisan ylävesisäiliön palkintolautakunnan sihteeri, Pia Rajala Loviisan kaupunki PL 11 Kuningattarenkatu 15 B Loviisa Ilmoittautumiset tulee olla perillä suljetussa kirjekuoressa, jonka vasen alakulma varustetaan merkinnällä Loviisan ylävesisäiliö, 1.kilpailuvaihe, klo mennessä osoitteessa: Loviisan kaupunki Loviisan Vesiliikelaitos PL 11 Kuningattarenkatu 15 B Loviisa Kilpailun järjestäjä vastaa kysymyksiin mennessä. Kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan järjestäjän verkkosivuilla. Ilmoittautumisen yhteydessä suunnittelijan tulee esittää seuraavat tiedot, joita käyttäen valitaan suunnittelijat 2. kilpailuvaiheeseen: * yritysesittely * yritysreferenssit Suomen ylävesisäiliöiden toteutussuunnittelukohteista * työryhmä ja sen kokemus ylävesisäiliöiden suunnittelukohteista * projektipäällikön ja työhön osallistuvien eri suunnittelualojen vastuuhenkilöiden henkilöesitteet Suunnittelijalla tulee olla aikaisempaa kokemusta ylävesisäiliöiden toteutussuunnittelusta.työryhmään tulee kuulua kokenut arkkitehti. Ilmoittautumisia arvioidaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ja tarvittaessa ilmoittautujaa voidaan pyytää täydentämään antamiaan asiakirjoja.tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki ilmoittautumiset perustellusta syytä, jolloin kilpailun 2. vaihe jää toteuttamatta. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon ja puutteelliset ilmoittautumiset hylätään. 4

5 Kilpailun 2. vaihe 3 2. vaihe 2.1 KILPAILUTEKNISET TIEDOT Ohjelma-asiakirjat Ohjelma-asiakirjoja ovat tämä kilpailuohjelma sekä seuraavat liitteet: 1. Kilpailualueen sijainti, opaskartta 2. Pohjakartta a. 1:1000 b. 1:500 c. vektorimuodossa 3. Ote ajantasa-asemakaavasta 1: Tontin rakennettavuusselvitys 5. Johtokartta 6. Ilmakuvia ja näkymäkuvia alueesta 7. ELY-keskuksen poikkeamispäätös dnro UUDELY/61/07.01/ Toteutussuunnittelun tarjouspyyntö ja sen työohjelma Kilpailuohjelma löytyy Loviisan kaupungin verkkosivuilta alkaen Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa tai liitteitä koskevia lisäselvityksiä sekä mahdollisuus esittää kilpailua koskevia kysymyksiä. Kysymykset osoitetaan mennessä palkintolautakunnan sihteerille sähköpostitse tai postitse osoitteeseen: Loviisan ylävesisäiliön palkintolautakunnan sihteeri, Pia Rajala Loviisan kaupunki PL 11 Kuningattarenkatu 15 B Loviisa Kilpailun järjestäjä vastaa kysymyksiin mennessä. Kysymykset nimettöminä ja niiden vastaukset julkaistaan järjestäjän verkkosivuilla Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkaiseminen ja ehdotusten näytteillepano Kilpailun toinen vaihe ja koko kilpailu pyritään ratkaisemaan lokakuussa 2010, jotta toteutussuunnittelu voisi käynnistyä marraskuussa Toteutussuunnittelulle varataan aikaa 5 kuukautta. Koko kilpailun tultua ratkaistuksi työt asetetaan näytteille Loviisassa. Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan pöytäkirja julkaistaan myös kilpailun järjestäjän verkkosivuilla Jatkotoimet kilpailun jälkeen Palkintolautakunta tekee suosituksensa jatkotoimenpiteistä kilpailun toisen vaiheen tulosten perusteella. Kilpailua seuraava suunnittelutyö annetaan kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijälle, jos tekijä täyttää tilaajan hankkeen suunnittelijalle asettamat edellytykset Kilpailuehdotusten käyttöoikeus Kilpailun järjestäjällä on palkittuihin kilpailuehdotuksiin omistusoikeus. Kilpailun järjestäjällä on oikeus hyödyntää kilpailussa syntyviä ideoita ja periaatteita, joiden ei katsota ylittävän tekijäoikeuslaissa tarkoitettua teoskynnystä. Kilpailun järjestäjällä on vesihuollon alalla omassa toiminnassaan ilman erillistä korvausta tekijänoikeus, kaikkiin palkittuihin kilpailuehdotuksiin, joiden riittävän omaperäisinä ja luovina katsotaan ylittävän teoskynnyksen. Kilpailun järjestäjällä on edellä sanotussa laajuudessa yksinomainen oikeus määrätä kilpailuehdotuksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. 5

6 Kilpailun järjestäjä ilmoittaa tekijänoikeuslain mukaisesti tekijöiden nimet niiltä osin kuin teokset saatetaan yleisön saataviin Kilpailuehdotusten palauttaminen ja vakuuttaminen Kilpailussa noudatetaan Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet 2006 asiakirjassa esitettyjä suosituksia. Kilpailuohjelma liitteineen on järjestäjän ja palkintolautakunnan hyväksymä. Kilpailukielenä on suomi. Kilpailuehdotuksia ei palauteta. Kilpailuehdotuksia ei vakuuteta järjestäjän toimesta. Kilpailijan on varauduttava säilyttämään ehdotuksensa alkuperäiskappaleet. Kilpailun järjestäjä vastaa ehdotuksista siltä ajalta kun ne ovat järjestäjän hallussa korvaten tarvittaessa vahingoittuneen tai kadonneen ehdotuksen korjaus- ja kopiointikustannukset Kilpailun säännöt 6

7 Kilpailutehtävä 2.2 KILPAILUTEHTÄVÄ Kilpailutehtävän tausta Idea- ja suunnittelukilpailun lähtökohtana on, että alueella oleva vanha v rakennettu vesitorni puretaan uuden vesitornin valmistuttua. Uuden tornin suunnittelun yhteydessä tulee selvittää ja mahdollisuuksien mukaan huomioida myös rakennuksen muita hyödyntämismahdollisuuksia esim. näköala- ja seinäkiipeilypaikkana sekä tele-, keskitin- tms. verkkojen vaatimien tilantarpeiden yhteensovittamisen osalta Kilpailun tavoitteet Kilpailun toinen vaihe on luonteeltaan idea- ja suunnittelukilpailu, jonka tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ratkaisu hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi sekä hankkeen suunnittelija. Tavoitteena on käynnistää kilpailun tulosten pohjalta ylävesisäiliön toteutussuunnittelu Kilpailun kohde jolla on voimassa valtakunnallinen harjunsuojeluohjelma. Alue on osoitettu kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Myllyharjun alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa suunnittelualue on puistoaluetta. Vesitornin rakentamiseen on Uudenmaan ELY-keskus myöntänyt poikkeusluvan, joka on voimassa kaksi vuotta Rakennuskanta Tontilla on nykyinen ylävesisäiliö Kunnallistekniset liittymät Alueella on valmiina sähköliittymä ja vesijohtolinjat, joiden hyödyntämismahdollisuus tulee selvittää työn aikana Rakennettavuus Liitteenä on esitetty rakennuspaikan rakennettavuusselvitys. Ylävesisäiliö ja siihen liittyvät tekniset- ja oheistilat voidaan perustaa maanvaraisesti. Suunnittelukilpailun tarkoitus on tämän kilpailuohjelman ja sen liitteenä olevan työohjelman pohjalta suunnitella uusi nettotilavuudeltaan 2000 m 3 ylävesisäiliö tarvittavine oheistiloineen Kilpailualue ja ympäristö Kilpailualue Suunnittelualue ja uuden ylävesisäiliön alustava sijainti on esitetty liitekartalla Kaavoitus Itä-Uudenmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on osoitettu virkistysalueeksi (V/s), 7

8 Suunnitteluohjeet 2.3 SUUNNITTELUOHJEET Asemakaavalliset ja kaupunkikuvalliset ohjeet Loviisan kirkko ja Myllyharju, mm., kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Puistoalueella sijaitsee vanha tuulimylly. Suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitettävä vesitornin asemaan suurmaisemassa ja kaupungin siluetissa. Kulttuurihistoriallisesti kirkolla on kaupungissa dominantin merkitys, mitä ei tulisi heikentää. Suunnittelun lähtökohtana on, että vanha vesitorni puretaan Toiminnalliset suunnitteluohjeet Säiliön vesitila jaetaan, huoltotöiden tekemistä varten, vähintään kahteen tilavuudeltaan samansuuruiseen altaaseen. Rakenteet ja putkistot suunnitellaan siten, että yksi altaista voi olla tyhjä muiden ollessa normaalisti käytössä. Säiliöiden nettotilavuus yhteensä on 2000 m 3. Vesipinnan tasot, joita ei saa ylittää tai alittaa, ovat seuraavat: HW + 63 NW + 54 Poikkeuslupaan kirjatut, lähinnä luonnonympäristöön kohdistuvat tavoitteet ilmenevät muualla suunnitteluohjeissa. Ylävesisäiliön yhteyteen tehdään riittävän suuri venttiili- ja putkistotila Ulkoarkkitehtuuri Kilpailun tavoitteena on löytää rakentamisen korkeaan latuun nojaavia vahvuuksia ja tekijöitä, jotka kehittävät ympäristön laatua. Kilpailussa haetaan perinteistä vesitorniarkkitehtuuria korkeampaa rakentamisen laatua ja arkkitehtuurin keinoja. Vesitornille tulee luoda omaleimainen ilme. Uuden rakennuskokonaisuuden tulee hahmottua ympäristössään luontevana ja sen tulee hahmoltaan samoin kuin rakentamistavaltaan sopia ympäristöönsä. Ylävesisäiliö liitetään (mittaukset, hälytykset jne.) Loviisan vesihuoltolaitoksen automaatiojärjestelmään. Ylävesisäiliön johtolinjat yhdistetään nykyiselle ylävesisäiliölle tuleviin runkolinjoihin Tekniset suunnitteluohjeet Vesitornin sijainti ja etäisyys vanhasta vesitornista tulee selvittää ottaen huomioon vanhan tornin tuleva purkaminen. Ylävesisäiliön kantavien rakenteiden ja allasrakenteiden suunniteltukäyttöikä 100 vuotta Ulkoalueet Nykyisen vesitornin ja uuden vesitornin väliin tulee jättää riittävästi tilaa. Uuden vesitornin ympäristö tulee jättää puistomaiseksi kaupunkitilaksi. Alueen puustoa ei saa turhaan poistaa. Uusien huoltoteiden rakentamista harjualueelle tulee välttää. Perustamisolosuhteet on jo käsitelty kohdassa Kunnallistekniset liittymät on jo käsitelty kohdassa Taloudellisuus Ehdotuksessa tulee esittää luotettava ja riittävän yksityiskohtainen (kustannukset on eriteltävä seuraavasti: rakenne, koneisto ja putkisto, LVI. SIA, yleiskustannukset 20 %) arvio vesitornin rakentamis- ja elinkaarikustannuksista (30 vuotta ja vuosikorko 5 %) laskentaperusteineen (määrät, yksikköhinnat jne.). 8

9 Hankkeessa on varauduttu enintään (alv. 0%) määrärahaan (suunnittelu ja rakentaminen yhteensä). Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä em. määrärahan ylittävät tarjoukset Tontin olemassa olevat rakennukset Ks. kohta Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet Vertailu perustuu tarjouksien kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, jossa eri kohteet pisteytetään 1 10 pisteellä. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein: Arkkitehtoninen ja toiminnallinen ratkaisu (painoarvo 50 %) Elinkaarikustannukset (rakentaminen ja käyttö 30 a / vuosikorko 5 % yhteensä) (painoarvo 40 %) Toteutussuunnittelutarjouksen hinta (painoarvo 10 %) (Liite 8) Arkkitehtonista ratkaisua arvioidaan pisteytyksessä seuraavin perustein: kaupunkikuvallinen kokonaisuus, rakennustaiteellinen laatu, ratkaisun tavoitteidenmukaisuus ja toimivuus, vesihuoltotekninen toteutus ja rakentamisen kestävyys. Arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti parhaalle ehdotukselle annetaan 10 pistettä. Palkintolautakunta ottaa huomioon arkkitehtonista ratkaisua arvioidessaan ehdotuksien vapaan äänestyksen tuloksen. Hintatarjoukset avataan vasta pöytäkirjaan hyväksytysti kirjatun kilpailuohjelman mukaisen arvostelun sekä nimikuorten avaamisen jälkeen. Elinkaarikustannuksiltaan ja suunnittelutarjoushinnaltaan edullisimmalle tarjoukselle annetaan täydet 10 pistettä ja muiden pisteitä vähennetään samalla prosenttiosuudella kuin hinta ylittää halvimman hinnan. Yksittäisen tarjouksen tavoitehinnan ollessa alle 60 % saatujen tarjousten tavoitehintojen keskiarvosta ottaa tilaaja itselleen oikeuden selvityttää syyt hintaeroon ja selvityksen perusteella harkintansa mukaan hylätä alihintainen tarjous. Painotetut vertailupisteet saadaan kertomalla osatekijän saamat pisteet osatekijän painoarvolla. Vertailupisteet saadaan laskemalla yhteen osatekijöiden painotetut vertailupisteet. Korkeimman pistemäärän saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. 9

10 2.4 EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET Vaadittavat asiakirjat 1. Kaupunkirakennekuva 1:2000 Asemapiirroksessa esitetään kilpailualueen suhde kaupunkirakenteeseen sekä sen liittyminen keskustan liikenneverkkoon. Piirustuksessa esitetään pysäköintijärjestelyt, huoltoajo, kevyen liikenteen ja jalankulun reitit ja ajoneuvojen vaatimat kääntymäalueet. Ehdotusten laadintaohjeet 9. PDF-dokumentit Ehdotukseen on liitettävä CD-levy jolla on erillisinä PDFtiedostoina A3-koossa pienennökset piirustusalustoista (300dpi). Selostus liitetään mukaan myös PDF-muodossa. 2. Asemapiirros 1:500 Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi mm. rakennusmassan korkeusasemat, piha- ja liikennejärjestelyt, istutukset, katokset, parkkipaikat, aidat sekä säilytettävä ja istutettava puusto Esitystapa Piirustusten on oltava julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä. Piirustukset on kiinnitettävä pystysuuntaisille A1- kokoisille (594 x 840 mm) jäykille alustoille. 3. Pohjapiirrokset 1:200 Pohjapiirrokset esitetään jokaisesta kerroksesta, varustetaan korkeusmerkinnöin ja esitetään leikkauksien paikat. Pohjapiirroksiin merkitään tilojen ja tilaryhmien käyttötarkoitukset sekä mahdolliset muut käyttötarkoitusta selventävät merkinnät. 4. Julkisivut ja leikkaukset 1:200 Esitetään arvostelun kannalta tarpeelliset julkisivut ja leikkaukset korkeusmerkintöineen ja julkisivumateriaaleineen. 5. Julkisivututkielma ja leikkaus 1:50 Esitetään käytettyjä materiaaleja hyvin havainnollistava ote julkisivusta ja leikkauspiirros kilpailijan määrittelemistä paikoista. 6. Havainnekuvat Kilpailijan on kuvattava ehdotuksensa luonnetta havainnekuvilla ylävesisäiliön ulkopuolelta. Havainnekuvat tulee esittää valokuvaupotuksena liitteenä oleviin valokuviin. 7. Pienoismalli 1:400 Pienoismallissa tulee esittää ylävesisäiliön ympäristöä noin 200 metrin etäisyydeltä. 8. Selostus ja pienennökset Lyhyt koneella kirjoitettu selostus A4-koossa, jossa esitetään ratkaisun pääperiaatteet sekä rakennuksen huonetilakohtainen hyötyalalaskelma sekä kokonaisbruttoala. Selostuksen sisällön on oltava myös A1 alustalla. HUOM! Lisäksi toimitetaan A3-kokoon tulostettu ja nimimerkillä varustettu piirustussarja Kilpailusalaisuus Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä suljettu ja nimimerkillä varustettu, läpinäkymätön kirjekuori jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki sekä tekijän nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi on ilmoitettava, kenellä on kilpailuehdotuksen tekijänoikeus ja ketkä ovat avustajia. Jos tekijät ilmoittavat yrityksensä nimen, tullaan yrityksen nimi julkaisemaan tekijän nimen yhteydessä Kilpailuehdotusten sisäänjättö Kilpailuehdotukset ja toteutussuunnittelutarjous varustetaan merkinnällä Loviisan ylävesisäiliö, 2.kilpailuvaihe ja ne tulee toimittaa, tullakseen käsitellyksi, suljetussa paketissa ja toteutussuunnittelutarjouksen osalta erillisessä suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteeseen: Loviisan kaupunki Loviisan Vesiliikelaitos PL 11 Kuningattarenkatu 15 B Loviisa tai jätettävä todistettavasti postin tai muun kuljetuslaitoksen toimitettavaksi saman päivän aikana samaan osoitteeseen. Myöhästynyt tarjous palautetaan avaamattomana. 10

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Vantaan kaupunki, Marja-Vantaa-projekti 1 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu

Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu Porin kaupunki Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu KILPAILUOHJELMA Porin kaupunki kutsuu Satakuntalaisia kuvataiteilijoita ideakilpailuun. Osallistumisoikeus on kuvataiteilijoilla, joilla on taidealan

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi. Palkintolautakuntaan

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT.

Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT. Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT Kilpailuohjelma EEmontti Lämmityskulut puoleen KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1.

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot