Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu"

Transkriptio

1 Porin kaupunki Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu KILPAILUOHJELMA Porin kaupunki kutsuu Satakuntalaisia kuvataiteilijoita ideakilpailuun. Osallistumisoikeus on kuvataiteilijoilla, joilla on taidealan koulutus tai tunnettua toimintaa kuvataiteilijana ja he asuvat vakituisesti Satakunnassa kilpailuaikana. Kilpailu on kaksivaiheinen. Kilpailun tavoite Kilpailun tavoitteena on kehittää Karjarannan julkisia alueita taidesuunnittelulla. Porin kaupungin Teknisen palvelukeskuksen katu- ja puistosuunnittelu yhteistyössä Porin kaupunkisuunnittelun kanssa ovat suunnittelemassa Karjarannan uudisrakentamiseen liittyviä viher- ja katualueita, rantabulevardia sekä ruokapuistoajatuksen yhdistämistä julkiseen rakentamiseen. Vuoden 2018 asuntomessuihin tähtäävien rakennushankkeiden suunnitteluun toivotaan mukaan kuvataiteilijoita, jotka yhteistyössä julkisten alueiden suunnittelijoiden kanssa suunnittelevat aluetaideinnovaatioita paremmasta ympäristöstä. Taidesuunnittelun yhdistäminen alueen muuhun suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa luo hyvät edellytykset taiteen ja suunnittelun yhteensovittamiselle laadukkaaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on mm. - laadukas ympäristö - kokemuksellinen ja elämyksellinen ympäristö - yhteisöllisen ja viihtyisän elinympäristön rakentaminen - alueiden nivominen yhdeksi vaikuttavaksi kokonaisuudeksi - uudenlainen, innovatiivinen suunnittelu - poikkiammatillinen suunnittelu

2 Ensimmäinen vaihe Ensimmäinen vaihe on ideakilpailu. Kilpailussa etsitään ehdotuksia Karjarannan julkisille alueille, kuten viheralueille, rantabulevardille ja katualueille. Ehdotukset voivat liittyä esimerkiksi leikkipaikkoihin, rantojen muokkaamiseen, valo- ja katusuunnitteluun, tulvasuojelurakenteisiin, materiaaleihin, väreihin tms. Kilpailuun lähetetyistä ehdotuksista arvostelulautakunta valitsee enintään seitsemän ehdotusta kilpailun toiseen vaiheeseen. Ideakilpailun palkittuja ei aseteta paremmuusjärjestykseen. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kilpailuehdotus on A2 kokoinen planssi, johon sisältyy: - Luonnoksia suunnittelun ideasta - Luonnoksia siitä miten taide sijoittuu ympäristöön - Luonnokset voivat olla valokuvia, piirustuksia, tekstejä tai vastaavia - Lyhyt kirjallinen selvitys teoksen ideasta ja materiaaleista - Mahdollisesti detaljikuvia teoskokonaisuudesta Kilpailuaika päättyy klo 15.30, saman päivän postileimalla varustettu ehdotus hyväksytään. Kaikki kilpailutyöhön kuuluva materiaali on toimitettava yhdessä nipussa. Lähetyspakkaukseen tulee merkitä viitteeksi: Karjaranta/taidekilpailu Ehdotukset osoitteella: Porin kaupunki/puistotoimen toimisto, Kirjurinluodontie 6, PORI. Kilpailuehdotuksia, jotka toimitetaan itse tai lähetin välityksellä, otetaan vastaan perjantaina klo Porin kaupunki/puistotoimen toimisto, Kirjurinluodontie 6, Pori/Suunnitteluhortonomi Katja Pesonen. Kilpailuehdotus varustetaan nimimerkillä. Ehdotuksessa on oltava liitteenä samalla nimimerkillä varustettu, suljettu kirjekuori, joka sisältää tekijän nimen ja yhteystiedot. Kilpailuehdotuksessa ei missään kohdassa saa olla tekijän nimeä eikä muuta merkintää, joka viittaa tekijän henkilöllisyyteen. Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu. Kilpailun ensimmäisen vaiheen tulokset pyritään ratkaisemaan kuukauden kuluttua ehdotusten sisäänjättöajan päättymisestä. Kilpailun ensimmäisen vaiheen tultua ratkaistuksi julkistetaan 2. vaiheeseen valittujen taiteilijoiden nimet osoitteessa Taiteilijoiden nimet ilmoitetaan myös lehdistölle. Ensimmäisen vaiheen kilpailua koskevat kysymykset esitetään kirjallisina kilpailun välityshenkilöille.

3 Kilpailualue Suunnittelualue sijoittuu Karjarannan kaupunginosan länsiosaan. Alueen pohjoispuolella kulkee Raumanjuopa ja eteläreunalla vilkasliikenteinen Karjarannantie. Itälaidaltaan alue rajautuu Karjarannan teollisuuskortteleihin ja länsilaidaltaan Piilinrannan puistoalueeseen. Tarkempi rajaus selviää ohjelman liitteistä. Etäisyys kauppatorilta on n. 2 km. Meneillään olevassa kaavoituksessa Karjarannan vanhaa teollisuusaluetta muutetaan yleiskaavan mukaisesti uuteen asuinkäyttöön. Karjarannan alueella tavoitteena on urbaani pientaloalue, jonka viihtyisyyttä luovat moni-ilmeinen arkkitehtuuri, kaupunkimaiset puistot ja kaupunkitaide sekä kytkentä joen yli Hevosluotoon. Lisätietoa alueesta ja kaavatyöstä löytyy osoitteesta: Kilpailun toinen vaihe Kilpailun toiseen vaiheeseen osallistuvat vain ideakilpailussa jatkoon päässeet ehdotusten tekijät. Tarkemmat ohjeet toisessa vaiheessa vaadituista luonnoksista, selvityksistä ja kustannusarviosta toimitetaan kilpailijoille ideakilpailun ratkettua. Välityshenkilöiden asiantuntemusta voi käyttää apuna suunnittelussa elo-syyskuun aikana. Toiseen vaiheeseen valitut voivat jättää kilpailuun useampia ehdotuksia, mutta niiden kaikkien tulee olla kilpailun ensimmäisessä vaiheessa palkitun idealuonnoksen pohjalta tehtyjä. Jatkokehitellyistä ehdotuksista järjestetään näyttely vuoden 2015 loppupuolella. Toiseen vaiheeseen valittujen ehdotusten tekijöiden tulee valmistella jatkokehitellyt ehdotuksensa sellaisiksi, että ne voidaan esittää näyttelyssä. Ehdotukset esitellään myös nettisivuilla. Jokaiselle näyttelyyn osallistuvalle taiteilijalle maksetaan 3000 euron palkkio mahdollisine arvonlisäveroineen, kun ehdotus/ehdotukset on jätetty hyväksytyssä muodossa näyttelyyn. Esille asetettavat työt merkitään nimimerkillä. Palkintolautakunta valitsee kilpailun voittajan toisen vaiheen kilpailuehdotuksista näyttelyn aikana. Voittajatyö julkistetaan kilpailun kotisivuilla. Osa toiseen vaiheeseen hyväksytyistä luonnoksista pyritään toteuttamaan. Porin kaupungilla on oikeus lunastaa sopivaksi katsomansa määrä toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, tai jättää lunastamatta.

4 Lähtöaineisto Kilpailuohjelman liitteet: - pohjakartta - kaavaluonnos - havainnekuva - ortokuva Lisätiedot ja aineisto sähköisenä kilpailun kotisivuilla: Materiaalia on oikeus käyttää vain tämän kilpailun yhteydessä. Koulutus Kilpailuehdotuksen laatimiseen järjestetään koulutusta. Keväälle 2015 on rakennettu koulutusaikataulu, joka on nähtävissä kilpailun nettisivuilla. Koulutuksen koordinoija on läänintaiteilija Marjo Heino, yhteystiedot: Infotilaisuus Kilpailun infotilaisuus järjestetään klo Porin kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa. Osoite: Yrjönkatu 6 B, PORI. (8 krs., Telan kokoushuone, käynti Valtakadun päädystä). Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä. Ilmoittautuminen etukäteen: the Heart of the CITY osa II seminaari Porin taidemuseon luentoluokassa. Järjestäjänä Taiteen edistämiskeskus, Pori ja Porin taidemuseo. Ilmoittautuminen ennakkoon Sinustako julkisen taiteen tekijä? koulutuspäivä. Paikka Porin taidemuseon luentosali. Järjestäjänä Prosentti taiteelle -hanke ja Taike, Pori. Ilmoittautuminen ennakkoon. Opastettu tutustumiskävely Karjarannan alueeseen maalis-huhtikuussa. Kilpailuehdotusten tekijänoikeus Kilpailijalla on tekijänoikeus ehdotukseensa. Kilpailun järjestäjällä on toisen vaiheen kilpailussa palkkion saaneisiin kilpailuehdotuksiin omistusoikeus.

5 Palkintolautakunnan kokoonpano Pia Hovi-Assad, näyttelyamanuenssi, Porin taidemuseo Maunu Häyrynen, maisemantutkimuksen professori, Turun yliopisto Matti Velhonoja, kuvataiteen koulutusohjelmavastaava, Samk Harri Juhola, rakennuspäällikkö, Porin kaupunki Olavi Mäkelä, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porin kaupunki Heli Ryhänen, kuvataiteilija Palkintolautakunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Palkintolautakunnalla on oikeus pyytää lausuntoa lautakunnan ulkopuolisilta asiantuntijoilta, jotka eivät kuitenkaan saa ottaa osaa arvosteluun. Palkintolautakunnan äänestyksissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Palkintolautakunnan jäsen ei saa ottaa osaa kilpailuun. Palkintolautakunnan ja lausunnonantajien toiminta arvostelun aikana on salainen. Arviointikriteerit Kilpailutöitä arvioidaan palkintolautakunnassa mm. seuraavien näkökulmien pohjalta: - taiteellinen, maisemallinen ja toiminnallinen laatu - elämyksellisyys - toteuttamiskelpoisuus - erilaisten tilojen ja toimintojen yhdistäminen vaikuttavaksi kokonaisuudeksi - turvallisuus ja esteettömyys - aluetaiteen pitkäikäisyys - ekologisesti kestävät ratkaisut - alueen asukkaiden osallistaminen/taiteen toiminnallinen käyttö

6 Välityshenkilöt Välityshenkilöt hoitavat palkintolautakunnan ja kilpailijoiden välisiä yhteyksiä säilyttäen kilpailijoiden anonyymiteetti. Välityshenkilö ei toimi palkintolautakunnan sihteerinä eikä ota osaa palkintolautakunnan työhön. Välityshenkilöiden yhteystiedot Porin kaupunki/tpk/om/katu- ja puistosuunnittelu suunnitteluhortonomi Katja Pesonen Kirjurinluodontie 6, PORI p , katja.pesonen(at)pori.fi Porin kaupunki/kaupunkisuunnittelu kaavoitusarkkitehti Otto Arponen Valtakatu 4, PORI p , otto.arponen(at)pori.fi Taiteilijoiden koulutuksen koordinointi: Taiteen edistämiskeskus läänintaiteilija Marjo Heino Antinkatu 6 B, 28100, PORI p , marjo.heino(at)minedu.fi Kilpailuaineiston arkistointi Jäljennös kilpailupöytäkirjasta liitteineen ja valokuvat palkituista luonnoksista toimitetaan asuntomessujen tekniselle työryhmälle. Kilpailuehdotusten palauttaminen ja hävittäminen Kilpailussa palkitsematta jääneet ehdotukset on noudettava elokuun loppuun mennessä. Kilpailijan pyytäessä nimimerkillään, on kilpailun järjestäjän palautettava hänen ehdotuksensa ilmoitetulla osoitteella. Kaikki kilpailutyöt, joita ei ole vuoden 2015 loppuun mennessä haettu pois, hävittää kilpailun järjestäjä. Hävitettävistä ehdotuksista on laadittava pöytäkirja. Porissa

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi. Palkintolautakuntaan

Lisätiedot

Kiasman taidekilpailu / 27.3.2015 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen

Kiasman taidekilpailu / 27.3.2015 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen Kiasman taidekilpailu / 27.3.2015 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen 1. Mikä on voittaneen ehdotuksen palkintosumma? Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen valittu luonnosidea palkitaan 7000 eurolla

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

INNOKONE PALVELUN SÄÄNNÖT

INNOKONE PALVELUN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else. Albert Einstein INNOKONE PALVELUN SÄÄNNÖT 1. Palvelun tarkoitus ja kesto Innokampus palvelun tarkoituksena

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT.

Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT. Lämmitysjärjestelmäremontilla innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuva: OregonDOT Kilpailuohjelma EEmontti Lämmityskulut puoleen KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1.

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015

Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 Jäsenkirje 3 Maaliskuu 2015 KUTSU Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2015 Aika Maanantai 30.3.2015 klo 17.00 Paikka Annantalon auditorio, Annankatu 30, 00100 Helsinki ESITYSLISTA

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

1 JÄRJESTÄJÄ Toivo Kuula -laulukilpailun 2016 järjestää Alavuden kaupunki. Tapahtuman järjestelyjä varten on perustettu kilpailutoimikunta.

1 JÄRJESTÄJÄ Toivo Kuula -laulukilpailun 2016 järjestää Alavuden kaupunki. Tapahtuman järjestelyjä varten on perustettu kilpailutoimikunta. 1 Toivo Kuula -laulukilpailun 2016 säännöt 1 JÄRJESTÄJÄ Toivo Kuula -laulukilpailun 2016 järjestää Alavuden kaupunki. Tapahtuman järjestelyjä varten on perustettu kilpailutoimikunta. 2 KILPAILUPAIKKA Toivo

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 10.3.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot