Kirjastojärjestelmät ja laitteistoympäristö - tilannekatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjastojärjestelmät ja laitteistoympäristö - tilannekatsaus"

Transkriptio

1 Kirjastojärjestelmät ja laitteistoympäristö - tilannekatsaus Linnea2-AMKIT yhteiskokous Markku Heinäsenaho

2 Edellisessä kokouksessa sovittua Edellisessä kokouksessa sovittiin selvitettäväksi: 1. Miten Voyager-järjestelmän kanssa voidaan toimia jatkossa? Mahdollisuudet ja riskit? 2. Miten toimitaan Aleph-järjestelmän kanssa? Kannattaako siirtää vuokralaitteistolle? 3. Nykyisen (oman) laitteistoympäristön tilanne ja vaihtoehtoiset toimintatavat Kaikki edellämainitut vaikuttavat toisiinsa, joten tilannetta kannattaa tarkastella kokonaisuutena Myös aikataulu uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisessä vaikuttaa vaihtoehtojen etuihin ja haittoihin Esitetyt hinta-arviot ovat alustavia arvioita ja voivat muuttua kumpaan tahansa suuntaan. Suuruusluokan pitäisi kuitenkin olla oikea.

3 Voyager tilannekatsaus - päivitystarve Voyager 8 (tuotannossa) Voyager 9 (julkaistu) Voyager 10 (tulossa 2015) Tuki versiolle 8 päättyy Ex Libris on luvannut selvittää (juuri saatu tieto) onko Voyager 8 teknistä tukea mahdollista jatkaa seuraavat vuodet. Mikäli tuki kattaisi keskeiset tietoturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, olisi periaatteessa mahdollista jatkaa nykyversiolla

4 Teknisen tuen loppumisen seuraukset Ex Libris ei ole velvollinen auttamaan ongelmatilanteissa Tietoturvariskit kasvavat Ei saada tietoturvapäivityksiä Tietokantasovellus (Oracle) erityisen kriittinen aukkojen löytyessä tieto leviää nopeasti ja sitä osataan hyödyntää Historiallisesti ajatellen uhka on epätodennäköinen, seuraukset olisivat kuitenkin vakavat Vastuukysymykset tietovuodon sattuessa Mikäli tekninen tuki päästetään loppumaan, Ex Libris vapautuu vastuusta Vastuu siirtyy kirjastoille Huolellisuusvelvoite henkilötietojen (ja lainaustietojen) käsittelyssä ( /523:5 ) Kansalliskirjastossa ei nähdä tätä realistisena vaihtoehtona

5 Mitä Voyager-päivitys tarkoittaisi? Edellyttää työpanosta (ajallisesti useita kuukausia) Edellinen päivitys alkoi testidomainien luomisesta 1/2011 ja päättyi tuotantoon 6/2011 Paljon riippuu kirjastoista Finnaan siirtyminen vähentää työmäärää (WebVoyage kustomoinnit) Uuden laitteiston hankkiminen suositeltavaa Nykyinen laitteisto jo nyt kovilla päivittäminen riskialtista Mahdollinen palvelutason heikkeneminen (hitaus, katkot) Uusi Voyager ei tue WebVoyage Classic -versiota Kaikkien pitäisi siirtyä käyttämään Tomcat-versiota (tai Finnaa) Kirjastot vastaavat itse OPAC-räätälöintien toimivuudesta

6 Laitteistoympäristön tilanne Laitteisto hankitaan Kasvava riski CSC:n antama deadline 2017! Voyager päivitys? Aleph päivitys? UKJ?? Laitteisto olisi uusittava viimeistään 2017 Laiterikkojen todennäköisyys kasvaa laitteiston vanhetessa UKJ ei näillä näkymin ehdi tuotantoon vielä 2017 Voyager-päivitys ei suositeltavaa nykyisellä laitteistolla Alephin siirto vapauttaisi 12,5% resursseja laitteisto silti vanhaa Laitteiston ylläpito kallistuu ajan kuluessa Valmistaja nostaa vanhan kaluston huoltokuluja Laiterikot yllättäviä ja mahdollisesti kalliita

7 Uuden laitteiston kustannusvaikutukset Ostaminen edellyttää kertainvestointia Karkea arvio 300,000 Nykyistä pienemmät käyttökustannukset (n. -70,000 /vuosi) Voisi maksaa itsensä takaisin 4,3 vuodessa Leasing-vaihtoehto Saman laitteiston leasing 4 vuodelle: 546,000 (136,500 /v) Vertailuna jatkaminen nykylaitteistolla 4 vuotta: 602,000 Hinnat arvioita ja varmistuvat vasta EU-kilpailutuksen jälkeen Kilpailutus kestää 3-4kk Tuki nykylaitteistolle joudutaan hankkimaan vielä vuodeksi Vanhan laitteiston sopimus uusitaan aina syyskuun lopussa Maksu vuodelle 2014 oli 56,000 (samaa luokkaa 2015)

8 Kustannukset: leasing vs. nykylaitteisto

9 Alephin siirtäminen CSC:n pilveen Aleph olisi mahdollista muokata yhteensopivaksi CSC:n tarjoaman pilvilaitteiston kanssa (sama kuin Finnan alusta) Jonkin verran halvempaa kuin nykyinen laitteisto (n %) Alephin siirtäminen edellyttäisi 3-4htkk työpanosta Työmäärän arviointi vaikeaa (ei aiempia kokemuksia) Vapauttaisi 12,5% nykylaitteiston tehoista Lisäisi kirjastojen laitteistokustannuksia noin 12,000

10 Johtopäätökset Laitteiston uusiminen tullee eteen ennen seuraavaa kirjastojärjestelmää Mikäli uusi laitteisto hankitaan, se kannattaa tehdä heti Moninkertainen laskentateho -> palvelutason paraneminen Sitoutuminen 4 vuodeksi on kokonaisuutena edullinen ratkaisu Voyager on kannattaa päivittää 2016 kesään mennessä Päivittämättä jättäminen johtaisi tietoturvan heikkenemiseen Päivittämien on riskialtista ilman laitteiston uusimista

11 Mahdolliset etenemisvaihtoehdot 1. Päivitetään laitteisto ja järjestelmät 2. Siirretään Aleph CSC:n vuokrakoneille ja päivitetään Voyager 3. Hankitaan uusi laitteisto, ei päivityksiä 4. Ei tehdä mitään

12 1. Päivitetään laitteisto ja järjestelmät Laitteiston hankinta kilpailutuksineen olisi aloitettava niin pian kuin mahdollista Kilpailutus 3-4kk Leasing-vaihtoehto välttäisi kertainvestoinnin 546,000 / 4 vuotta (eli noin 136,500 vuodessa) Nykyiset järjestelmät voitaisiin siirtää sellaisinaan uudelle laitteistolle Ei merkittäviä kustannuksia jonkin verran työtä Mahdollinen aikataulu Uuden tiedon mukaan Voyager 10 ei tulossa vielä vuoden 2015 aikana Päivitys voitaisiin siirtää kesään 2016, jolloin valmisteluun jäisi runsaasti aikaa

13 2. Siirretään Aleph ja päivitetään Voyager Alephin siirtäminen edellyttäisi 3-4htkk työpanosta Vapauttaisi 12,5% laskentatehoa laitteistoympäristössä Seurauksena Voyager-päivitys olisi jossain määrin turvallisempaa Laitteisto on edelleen tulossa käyttöikänsä päähän Laitevikojen riski kasvaa -> yllättävät kulut, palvelukatkot Huoltokustannukset korkeita ja kasvavat edelleen Jatkaminen nykylaitteistolla vuoden 2017 yli olisi tietoinen riski

14 3. Päivitetään laitteisto Vältetään laitteiston vanhenemisen aiheuttamat riskit Ei merkittäviä rahallisia kustannusvaikutuksia Laitteiston tuoma lisäteho jäisi hyödyntämättä mikäli järjestelmiä ei päivitetä ei uusia ominaisuuksia Vältetään kuitenkin järjestelmien päivityksen vaatima työ Tietoturvatilanteen merkittävä heikkeneminen Vanhentuva järjestelmä johon ei saada tietoturvapäivityksiä Vastuu tietovuodoista kirjastoilla Mikäli Ex Libris suostuu jatkamaan Voyager 8 teknistä tukea, tietoturvauhka väistyy tai ainakin pienenee

15 4. Ei tehdä mitään Laitteiston vanheneminen kasvattaa laitevikojen riskiä Palvelukatkot, yllättävät kulut, kasvavat huoltomaksut Voyager teknisen tuen loppuminen kasvattaa tietoturvallisuuteen kohdistuvaa riskiä Ei vaadi työtä, ellei jotain yllättävää tapahdu

16 Vaihtoehtojen vertailu sitoutuminen 4 vuotta tai yli 1. Päivitetään laitteisto ja järjestelmät + Lisää tehoa samaan hintaan/halvemmalla + Laitteisto varmistettu ennen uutta järjest. + Tietoturvallinen ratkaisu + Voyagerin uudet ominaisuudert - Päivittäminen vaatii työtä Työ Tietoturva Raha 2. Siirretään Aleph päivitetään Voyager + Väistetään välitön tietoturvan heikkeneminen + Voyagerin uudet ominaisuudet - Päivittäminen vaatii työtä - Aleph siirto vaatii työtä (KK 3-4htkk) - Laitteisto vanhenee ja kallistuu Työ Tietoturva Raha 3. Päivitetään laitteisto Palvelutaso 4. Ei tehdä mitään Palvelutaso + Lisää tehoa samaan hintaan/halvemmalla + Laitteisto varmistettu ennen uutta järjest. - Ei saada kaikkiea hyötyä laitteistosta - Voyager tekninen tuki saattaa loppua - Ei saada uusia ominaisuuksia Työ Tietoturva Raha Palvelutaso + Vähiten työtä (jos ei mitään yllättävää) - Tekninen tuki saattaa loppua - Laitteisto vanhenee ja kallistuu - Laiteviat voivat olla kallita - Ei saada uusia ominaisuuksia Työ Tietoturva Raha Palvelutaso

17 Vaihtoehtojen vertailu sitoutuminen 3 vuotta 1. Päivitetään laitteisto ja järjestelmät + Laitteisto varmistettu ennen uutta järjest. + Tietoturvallinen ratkaisu + Voyagerin uudet ominaisuudert - Päivittäminen vaatii työtä - Laitteisto hiukan nykyistä kalliimpi 3. Päivitetään laitteisto Työ Tietoturva Raha Palvelutaso 2. Siirretään Aleph päivitetään Voyager + Väistetään välitön tietoturvan heikkeneminen + Voyagerin uudet ominaisuudet - Päivittäminen vaatii työtä - Aleph siirto vaatii työtä (3-4htkk) - Laitteisto vanhenee - Pieniä lisäkustannuksia 4. Ei tehdä mitään Työ Tietoturva Raha Palvelutaso + Lisää tehoa ilman merkittäviä kustannuksia + Laitteisto varmistettu UKJ:n saakka - Ei saada kaikkiea hyötyä laitteistosta - Voyager tekninen tuki saattaa loppua - Laitteisto hiuka nykyisttä kalliimpi Työ Tietoturva Raha + Vähiten työtä (jos ei mitään yllättävää) - Voyager tekninen tuki saattaa loppua - Laitteisto vanhenee - Ei saada uusia ominaisuuksia Työ Tietoturva Raha Palvelutaso Palvelutaso

18 Suositeltu vaihtoehto Tehdään hankintapäätös uudesta laitteistosta mahdollisimman pian (leasing 4 tai 3 vuodelle) Kolmen vuoden ratkaisu olisi suhteellisesti kalliimpi Päivitetään Voyager kesällä 2016 Näin toimimalla hankitaan rauha seuraaviksi vuosiksi, jolloin vaihtoehdot uusiksi kirjastojärjestelmiksi ovat selkeämpiä ja päätöksentekoon jää aikaa Uuden sukupolven järjestelmät vasta nuoria tai kehitteillä Yhdessä eteneminen on kaikkien etu Järjestelmäsopimukset on tehty konsortioina Laitteisto on yhteinen Yhden irtautuminen vaikeuttaisi muiden asemaa Yhdessä hankittu järjestelmä (avoin tai suljettu) on aina halvempi

19

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ

EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ EURON KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄKAUDEN VAIKUTUKSET YRITYKSISSÄ ISBN 951-774-008-5 ISSN 0358-2108 Helsinki 1997 Alkusanat Esillä oleva tutkimus Euron käyttöönoton siirtymäkauden vaikutukset yrityksissä on tehty

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS 18.12.2014 LÄMPÖVINKKI OY PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS NOSTAISIT TALLETUKSESI? Pikaopas maalämmön hyödyntämisestä Jari Lehtinen Miksi lukisit tämän oppaan? Maksatko talosi lämmittämisestä liikaa?

Lisätiedot

"LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE

LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE "LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE Olemme ryhmä luonto- ja ympäristöaktiiveja. Olemme seuranneet Talvivaaran toimintaa ja tilannetta

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

OpenOffice. Selvitysraportti

OpenOffice. Selvitysraportti OpenOffice Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Tietotekniikkaosasto 28.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OpenOffice Tietotekniikkaosasto SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto selvityksestä... 1 2 Selvityksen

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Jarmo Jonninen, Finpro NEWS 1/2014. Tarvitsemme kehittävää. kumppania, jolla on Microsoftteknologia

Jarmo Jonninen, Finpro NEWS 1/2014. Tarvitsemme kehittävää. kumppania, jolla on Microsoftteknologia NEWS NEWS 2/2012 NEVTOR NEWS on Nevtor Oy:n asiakaslehti www.nevtor.com Jarmo Jonninen, Finpro Tarvitsemme kehittävää SIVUT 4-5 kumppania, jolla on Microsoftteknologia hyvin hallussa Suzuki International

Lisätiedot