Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola Seinäjoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola 26.1.2010 Seinäjoki"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola Seinäjoki

2 Etelä-Pohjanmaa tunnetaan aitoa pohjalaisuutta ja alueen kulttuuria tarjoavana laadukkaana matkailualueena, jonka vetovoimaiset tapahtumat, monipuoliset kokousmahdollisuudet, hyvät majoituspaikat ja persoonalliset käyntikohteet tarjoavat niin kotimaisille kuin ulkomaalaisillekin yritys- ja vapaaajanmatkailijoille runsaasti vaihtoehtoisia matkailukohteita ympäri vuoden

3 Yritysvalmennus Kirsi Mikkola Oy Sähköisen liiketoiminnan toimittajariippumatonta asiantuntijapalvelua vuodesta 1996 Konsultointi, koulutus ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen esiselvitykset Johto ja operatiivinen henkilöstö Alueelliset ja yritysverkostostrategiat ja toimintasuunnitelmat Sähköisen liiketoiminnan ensiaskeleet Internetmarkkinointi; hakukoneoptimointi, löydettävyys, käytettävyys Sähköinen kaupankäynti; verkkokaupan perustaminen ja kustannustehokkuus Yritysten toimintaympäristön tietotekniikka Projektointi ja rahoitusprosessien asiantuntijuus ELY / easkel konsultti Sertifioitu elämyskouluttaja (LEO) Laatu- ja toimintajärjestelmäasiantuntija- Suomen laatupalkintokilpailun arvioitsija toista vuotta twitter.com/kirsim1969

4 Taustaksi

5 Taustaksi: tavoitteet Päätavoitteena oli selvittää Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon sähköisen liiketoiminnan (matkailun informaatio- ja kauppapaikka) nykytila ja kehittämistarpeet Selvitystyön pohjalta tuli laatia toimintamalliehdotus kehittämistoimenpiteistä ja ehdotuksia toimenpiteiksi, joiden avulla Etelä-Pohjanmaan yritykset voivat ottaa käyttöön ja hyödyntää sähköisiä palveluita (internet) yrityksensä toiminnan kehittämisessä Toimenpiteiden osalta otettiin kantaa myös toimeksiantajan ja tämän sidosryhmien tehtäviin toimenpiteiden toimeen saattamiseksi

6 sähköinen liiketoiminta = sisäiset ja ulkoiset prosessit sähköinen kaupankäynti = verkkokauppa sähköinen markkinointi = markkinointia Internetissä?

7 Taustaksi Yritysten verkkokaupalla tarkoitetaan tässä selvityksessä valmiille sähköiselle lomakkeelle Internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa (online maksu) Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa

8 Faktaa Globaalisti Internetin kuluttajakauppa on viimeisen 6 vuoden aikana yli 10 kertaistunut Suomen tilanne melko heikko N verkkokauppaa / 1300 tarjoaa maksumahdollisuuden Matkailutoimialan tilanne on surkea Syitä voidaan pk-yrityssektorilla löytää ensisijaisesti yritysten sähköisen liiketoiminnan osaamisen puutteesta ja asenteista, asiantuntijapalvelujen saatavuudesta Toisaalta teknologia, tekniikka ja sovellukset ovat kehittyneet ja monipuolistuneet sekä tarjonta sähköisen liiketoiminnan käynnistämiselle on positiivista.

9 Faktaa Sähköinen kaupankäynti tulee edelleen kasvamaan Yritysten on tehtävä päätös, lähteekö se mukaan vai putoaako kilpailusta Maakunnallisten ja seudullisten toimijoiden, kehittäjien ja rahoittajien on kyettävä reagoimaan elinkeinon liiketoiminnan sähköistämisen tuomiin paineisiin

10 Verkkokaupan tulevaisuus ELÄMYKSELLISYYS TEHOKKUUS HENKILÖ- KOHTAISUUS HINTA KOKONAIS- VALTAINEN PALVELU KÄYTETTÄVYYS YKSILÖLLISYYS

11 Taustaksi Verkkokaupassa ennustetaan tulevaisuudessa olevan kaksi pääteemaa tehokkuus ja elämyksellisyys Tuotteistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kohderyhmälähtöiseen tuotteistukseen ja tuotteiden elämyksellistämiseen Tulevaisuuden turisti haluaa osallistua Suoramyynti ja itsepalvelu lisääntyvät kuluttajien keskuudessa. "Kauppa lähtee tänään Googlesta

12 Taustaksi Asiakkailla erilaisia verkkoprofiileja On tunnettava ostopäätökseen vaikuttavat asiat Suomessa yli 4,3 miljoonaa *) Internet käyttäjää (83 % koko väestöstä) Suomalaisista vuotiaista 33 % on ostanut verkkokaupasta tuotteita ja palveluja viimeisen 3 kk aikana *)Marraskuu 2009

13 Suomalaisten verkkokauppaostokset Suosituimmat suomalaisten tekemät verkkokauppaostokset vuonna 2008 Matka- tai majoituspalvelut 60 % Pääsyliput 47% Vaatteet ja kengät 43% Kirjat ja lehdet 35% Musiikki ja videot 31% Sosiaalisen median ja yhteisöpalvelujen käyttäjien määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2012 mennessä

14 Ulkomaalaisten verkkohaut Maailmanlaajuisesti Internetin käyttäjiä arvioidaan olevan n, 24,7 % maailman väestöstä Suosituimmat ulkomaalaisten tekemät verkkohaut vuonna 2009 Lomat ja matkakohteet: 61,9% Kuluttajaelektroniikka: 58,4% Matkat kuten lennot, junaliput: 56,9% Kannettavat ja pienikokoiset laitteet : 56,6% Matkapuhelin palvelut: 56,0% Tietokoneohjelmistot: 52,3% Elokuvat: 49,8%

15 Sähköisen kaupan kehittäminen on liiketoiminnan kehittämistä, jolla pyritään liiketoiminnallisiin hyötyihin Operatiiviset hyödyt Kustannussäästöt toiminnan rationalisointi liikevaihdon lisääminen toiminnan laadun kehittäminen sähköisten ratkaisujen ja tietoverkkojen avulla Strategiset hyödyt yrityskuvan ja yrityksen tunnettuuden kehittäminen uudet palvelukokonaisuudet asiakkaille asiakassuhteen tiivistäminen uudet liiketoimintamallit ja -alueet uusien asiakkaiden, kumppanien tai työntekijöiden tavoittaminen verkon kautta

16 Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI)

17 Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Osa 1. Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla Osa 3. Toimintamalli tai hanke-ehdotelma alustavine kustannusarvioineen sähköinen matkailun informaatioja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

18 Taustaksi: aineiston keruu Yhteistoiminnalliset GOPP -työpajat Kurikassa Osallistujia 29 eri organisaatioiden edustajaa Puhelinhaastattelut 5/9 kärkiyritykselle www-kysely Toimialarekisterilähetys 246 vastaanottajalle Kyselyyn vastanneiden määrä oli 67 yritystä Vastausprosentti 27,2 %

19 www-kysely Kyselyn osat Taustakysymykset Yrityksen tieto- ja viestintätekniikka Sähköinen kauppa Alueellinen yhteismarkkinointi ja myynti Osaaminen Vapaa palaute

20 Yhteistoiminnalliset työpajat Kehittämiskysymys: Miten Etelä Pohjanmaan on sähköisen kaupankäynnin edelläkävijä vuonna 2015?

21 GOPP viitekehys Kehitystavoitteet: matkailutulo lisääntyy yritysten kannattavuus paranee yritysten myyntiprosessit tehostuvat alueelle tulee lisää asiakkaita jakelukanavien käyttö on lisääntynyt markkinointisuunnitelma Ensisijaiset hyödynsaajat: Matkailuyritykset Toissijaiset hyödynsaajat: Koko alue, verottaja, alueen elinkeino, asiakas

22 GOPP viitekehys Kehittämistoimenpiteiden tarkoitus: Lisätä yritysten sähköistä kaupankäyntiä Kehitystavoitteen mittarit: alueen matkailuyrityksistä 20 % käy kauppaa sähköisesti vuonna 2015 (350x0,2) = 70 yritystä

23 Tiivistelmä: Osa 1. Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä- Pohjanmaalla

24 OSA 1 Osaamisen vahvistaminen ja koulutus yritysten vähäinen tietotaito ja osaamisen matala taso sähköisen liiketoiminnan (sähköinen kauppa, sähköinen markkinointi) alueella yritysten yleinen tietotekninen taso on hyvä tai tyydyttävä, mutta sopivia ohjelmistoja ja sovelluksia ei välttämättä tiedetä olevan tarjolla Tietotekniikan käytön ja hyödyntämisen suurin ongelma on ohjelmistojen ja sovellusten käytön osaamattomuus

25 OSA 1 Osaamisen vahvistaminen ja koulutus Muita osaamisen vahvistamiseen ja koulutukseen liittyviä kehittämiskohteita ovat mikroyrityksillä mm. matkailun jakelutieosaaminen, sähköisen kaupan ja markkinoinnin suunnittelu sekä tuotantoverkostomainen toiminta Lisäksi henkilöstön yleinen matkailun internet-markkinointi ja verkkokauppaosaaminen on tyydyttävän tai välttävän tasolla

26 OSA 1

27 OSA 1

28 OSA 1

29 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 98,4% internet-sivustot yhtenä markkinointikanavana Verkkokauppojen osuus on edelleen vähäistä, samoin liittymät kansallisiin tai kansainvälisiin myyjiin ja näiden tarjoamiin jakelukanaviin On huomioitava, että 35,9 % yrityksistä ilmoittaa käyvänsä kauppaa sähköisesti (vastaajan oma arvio), mutta vain 14,1 % yrityksistä ilmoittaa, että heillä on käytössään verkkokauppa Lisäksi vain 9,2 % kaikista vastanneista yrityksistä ilmoittaa, että yrityksen www-palvelussa voi maksaa palvelun tai tuotteen oston yhteydessä.

30 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 Sosiaalisen median kokonaisvaltainen hyödyntäminen on vielä lähes olematonta alueen ja yritysten markkinoinnissa Hyödyntämisen vähäisyys johtuu sosiaalisen median käytön ja soveltamisen tietämyksen puutteesta sekä markkinoinnin voimakkaasta muutoksesta Sosiaalisen median yksittäisiä mahdollisuuksia ja hyödyntämistä matkailun markkinoinnissa on lähtenyt toteuttamaan 10,9 % vastaajista.

31 OSA 1

32 OSA 1

33 OSA 1

34 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 Alueen yritysten kolme (3) pääasiallista tuotteiden ja palvelujen jakelutietä ja kanavaa ovat henkilökohtainen suoramyynti, sähköposti ja alueellinen matkatoimisto

35 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1

36 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 74,6 % kyselyyn vastanneista olisi halukas hyödyntämään sähköistä kaupankäyntiä verkostoituneessa myynti- ja ostotoiminnassa markkinoimalla / myymällä palveluja / tuotteita muiden yritysten kanssa Alueellinen keskusvaraamo (64 %) Alueellista integroitumista Internetissä toimiviin matkatoimistoihin (73,2 % ) Yrityskohtaisten verkkokauppojen perustamisen tukeminen (69,3 %)

37 OSA 1

38 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1

39 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Pohjanmaan matkailu ry Yksittäiset yritykset Projektit ja hankkeet Useita kapasiteetin hallinta ja myyntijärjestelmiä sekä markkinointisivustoja Kohderyhmät Tuotteet ja tuotteiden yhdistely Tuotantoverkoston rakenne

40 Alueellisen myynti- ja markkinointiorganisaatioiden ja hankkeiden toiminnan arviointia OSA 1

41 OSA 1

42 OSA 1

43 OSA 1

44 OSA 1

45 OSA 1

46 OSA 1

47 Tulosaineiston esittely Osa 1. Tulosaineisto 1: Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Tulosaineisto 2: Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalla Osa 3. Tulosaineisto 3: Toimintamalli tai hanke-ehdotelma sähköinen matkailun informaatio- ja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Tulosaineisto 4: Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

48 Toimenpide-ehdotukset: Sähköisen kaupan visio ja strategia OSA 2 matkailun sähköisen kaupan visio- ja strategiatyöryhmän toiminnan käynnistäminen sähköisen kaupan käynnin ja markkinoinnin suunnitelman laatiminen sähköisen kaupan ja markkinoinnin mittariston määrittäminen matkailustrategian päivittäminen alueellisen organisaattorin / koordinaation käynnistäminen

49 Toimenpide-ehdotukset: Osaamisen vahvistaminen ja koulutus Yritysten ja matkailun sidosryhmien osaamisen vahvistamisen ja koulutuksen suunnittelun käynnistäminen alueen koulutusorganisaatiot tuotteistavat sähköisen kaupan koulutuskokonaisuuksia ja asiantuntijapalveluja käynnistetään yritys- tai tuotantoverkostopohjainen tutortoiminta sähköisen kaupankäynnin ensi-askeleisiin käynnissä olevien ja alueella toimivien verkkokauppojen liiketoiminnan kehittymisen tukeminen sekä tiedottaminen case-esimerkkeinä Asiantuntijaverkoston kerääminen ja liittyminen kansallisiin verkostoihin OSA 2

50 Toimenpide-ehdotukset: Osaamisen vahvistaminen ja koulutus, jatk. Yritysten ohjaaminen sähköisen kaupan asiantuntijapalveluja tarjoavien resurssien palveluun easkel ohjelman markkinointi ja osallistumiseen aktivointi osana yritysneuvontaa ja projekteja Tuotteiden elämyksellistäminen, elämyskoulutuksen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin Tehokas internet-markkinointi koulutuksen markkinointi ja koulutukseen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin Matkailun sähköinen liiketoiminta -erikoistumisopintojen käynnistäminen koulutusorganisaatioyhteistyönä OSA 2 Internet-markkinoinnin kehitysohjelma itseopiskeluun ja tutorointiin perustuva koulutuksen tarjoaminen (30 day challenge) ulkoisena palveluna

51 OSA 2 Myynti ja markkinointi Yritysten mielipiteet keskitetystä kauppapaikasta ja jakelutiekanavista vaihtelevat. Yhteinen näkemys kuitenkin on, että alueelle ei tule tehdä tai toteuttaa päällekkäisiä myynti- ja markkinointijärjestelmiä Etelä-Pohjanmaan alueen matkailun kärkiyrityksissä ja aluetasolla on yhteensä käytössä useita kapasiteetin hallinta-, myynti- ja asiakkuudenhallintaprosesseihin käytössä olevia sovelluksia ja järjestelmiä Mm. majoitus ja tapahtumamyynti

52 OSA 2 Myynti ja markkinointi Alueen sähköisen kauppapaikan näkökulmasta voidaan todeta 3 vaihtoehtoa 1. Koostetaan ja integroidaan olemassa olevat järjestelmät 2. Evaluoidaan ja hankintaan uusi alueen tuotantoa käsittelevä ja myyvä toimintajärjestelmä ja integroidaan alueella toimivat potentiaaliset järjestelmät kokonaisuuteen älykäs tuotantoverkosto 3. Jatketaan nykyistä myyntiä nykyisillä järjestelmillä ja keskitytään alueelliseen yhteismarkkinointiin

53 OSA 2 Myynti ja markkinointi Etelä-Pohjanmaan alueelle ei ole kustannustehokasta tai järkevää rakentaa kalliita integraatioita eri järjestelmien välille (lukuun ottamatta hotelli- ja lennonvarausjärjestelmät), vaan rakentaa verkosto tuotannonohjausjärjestelmän sisälle ja päästä samalla tätä kautta osaksi suurempaa myynti verkostoa (kansainväliset jakelutiet)

54 OSA 2 Myynti ja markkinointi Etelä-Pohjanmaalla tulisi organisoitua selkeämpään tuotantoverkostorakenteeseen, joka edesauttaa tehokkaamman kaupankäynnin prosessien ja yhteisen toiminnan syntymistä Tuotantoverkostoa tulee ohjata keskitetyllä toiminnanohjausjärjestelmällä ja liiketoimintamallilla, joka integroi tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun sekä laadun prosessit Toiminnanohjausjärjestelmän tulee mahdollistaa yhteydet globaaleihin jakelujärjestelmiin (GDS) matkatoimistomaisessa toiminnassa, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota kokonaisvaltaiset matkapalvelut

55 Myynti ja markkinointi OSA 2

56 OSA 2

57 B to B Verkkokauppa OSA 2 Verkkokauppa B to C Yritys D Toiminnanohjausjärjestelmä Walkin asiakkaat, suora myynti Etelä-Pohjanmaan sähköinen kauppapaikka Yritys C Toiminnanohjausjärjestelmä YHTEYS MATKANJÄRJESTÄJIIN Yritys B Toiminnanohjausjärjestelmä Etelä- Pohjanmaan keskusmyynti Sähköpinen suoramarkkinointi Yhteisöt Yritys A Muu järjestelmä Yhteisöt ja sosiaalinen media

58 OSA 2 Myynti ja markkinointi Alueen yrityksistä 24,6 % ilmoitti, että ohjelmistojen puute / sopimattomuus on este sähköisen kaupan käynnistämiselle Markkinat muuttuvat: Markkinoille on tullut uusia potentiaalisia alueellisia ja mikro- ja pk-yritysten myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmiä -> tietämys ja osaaminen

59 OSA 2 Myynti ja markkinointi Markkinointi ja myynti lähemmäksi toisiaan Markkinointisuunnitelma, jossa internet-markkinoinnilla erittäin keskeiseen rooliin

60 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Selvitykset alueella käytössä olevista teknologisista myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmistä sekä näiden yhteiskäyttömahdollisuuksista olemassa olevista ja tulevista markkinointi- ja verkkokauppasovelluksista alueen ja yritysten tarpeisiin (ristiinmyynti, toiminnanohjaus) matriisi nykyisistä ja uusista sähköisistä jakelukanavista (matkanjärjestäjä- ja jakelutieavaukset) uudet jakelutiet ja -kanavat / ketkä voivat myydä tuotteita ja palveluja, millä käytännöillä (esim. mobiili) uusien kanavatyyppien ja liiketoimintamallien käyttöönotto (esim. Affiliate)

61 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi tuotantoverkoston roolien, oikeuksien ja vastuiden selkiyttäminen ja toimintamallin luominen sähköiseen kauppaan alueellisen tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun sekä laadun prosessit integroivan toiminnanohjausjärjestelmän määrittely ja hankinta asiakassegmenttipohjaisten verkkokauppojen konseptointi ja perustaminen alueellisen sähköisen kauppapaikan sateenvarjon alle

62 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Alueen kohderyhmäperusteinen internetmarkkinointisuunnitelma, jossa määritetään tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet markkinoinnille internetissä Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Etelä-Pohjanmaan yritysten tietojen, kärkitapahtumien ja kohteiden siirto Googlen palveluihin (Googlen yrityspalvelukeskus, Googlemaps, GoogleEarth) Etelä-Pohjanmaan alueprofiilin luonti suosittelupalveluihin ja valittuihin yhteisöihin

63 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Etelä-Pohjanmaan ja kärkiyritysten näkyvyyden varmistaminen suosituimmissa kuva- ja videogallerioissa (mm. Picasa, Flickr, Google) Etelä-Pohjanmaan tai kärkiyritysten blogikonseptin käyttöönotto Etelä-Pohjanmaan alueen ja kärkiyritysten näkyvyyden varmistaminen matkailun merkittävimmissä sähköisen kaupan kanavissa

64 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Seinäjoen kaupungin, kärkiyritysten ja kohteiden - hakukonemainonnan konseptointi ja käynnistäminen, suositellaan keskittymistä aluksi Googleen Etelä-Pohjanmaan kärkiteemojen vienti, markkinointi ja myynti sosiaalisessa mediassa Matkailun alueorganisaation ja yritysten välinen verkkokauppa ja viestintä kehittämisprojekti / alueorganisaation ulkoisten ja sisäisten toimintaprosessien kehittäminen

65 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Alueen yritysten tiedotuksen RSS-syötekeskittymän perustaminen palveluihin Alueen sisäisten jakelutieratkaisujen sekä yritysverkostojen / tuotantoverkoston tehokkaampi käyttö. Toiminnan tavoitteena tehokkaampi ristiinmyynti Digitaalisen jakelukanavien ja verkkokauppojen perustaminen esim. käyttämällä Affiliate-mallia Mediavierailujen käynnistäminen uusmedian edustajalle, huomioidaan erityisesti digitaalinen media, julkaisut, sosiaaliset yhteisöt, blogit, jne.

66 OSA 2 Tuotteistus Kohderyhmälähtöisyys Asiakkaan rooli Elämyksellistäminen Palvelun laatu Tuotteiden jatkojalostaminen Sisällöllinen tuottaminen

67 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Tuotteistus Alueella käynnissä olevien tuotteistushankkeiden tehokkaampi suuntaaminen ja hyödyntäminen; tuotteistus eri jakeluteihin, hinnoittelu ja laatu verkkokaupassa, asiakaspalvelun laatu verkkokaupassa Tuotteiden elämyksellistäminen, elämyskoulutukseen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin Palvelun laadun varmistaminen (Laatutonni)

68 Tiivistelmä Tarvitaan sähköisen kaupan visio ja strategia sekä vahva kokonaiskoordinaatio sähköisen kaupan kehittämiseen Tulee laatia kohderyhmäperusteinen internetmarkkinointisuunnitelma, jossa määritetään tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet markkinoinnille internetissä Laajana alueellisena yhteistyönä tulee käynnistää yritysten ja matkailun sidosryhmien sähköisen kaupan osaamisen vahvistaminen ja tukiverkoston rakentaminen

69 Tiivistelmä Tulee selvittää tarkoituksenmukainen alueen tuotantoa laajasti käsittelevä ja myyvä yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä ja integroida alueella toimivat potentiaaliset järjestelmät kokonaisuuteen (ei päällekkäisiä myynti- ja markkinointijärjestelmiä). Tulee organisoitua selkeämpään matkailun tuotantoverkosto-rakenteeseen ja määrittää jakelutiestrategia, joka edesauttaa tehokkaamman kaupankäynnin prosessien ja yhteisen toiminnan syntymistä.

70 Tiivistelmä Alueella käynnissä olevat tuotteistushankkeiden resurssit tulee suunnata ja hyödyntää tehokkaammin sähköisen kaupan kehittämiseen. Kehittämistyön pohjaksi tehdään tarvittavia selvityksiä, mm. selvitys alueella käytössä olevista teknologisista myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmistä sekä näiden yhteiskäyttö-mahdollisuuksista sekä selvitys ristiin myynnin ja toiminnanohjauksen mahdollistavista markkinointi- ja verkkokauppasovelluksista, jne.

71 OSA 3 Tulosaineiston esittely Osa 1. Tulosaineisto 1: Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Tulosaineisto 2: Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalla Osa 3. Tulosaineisto 3: Toimintamalli tai hanke-ehdotelma sähköinen matkailun informaatio- ja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Tulosaineisto 4: Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

72 OSA 3 Sähköinen kauppa Etelä-Pohjanmaan menestystekijä -kokonaiskoordinaatiohanke Maakuntaliitto tai koulutusorganisaatio Sähköisen kaupan osaamisen vahvistaminen ja koulutus Matkailun tuotantoverkosto ja toiminnanohjaus Sähköisen kaupan tuotteistus Sähköisen kaupan selvitykset ja tutkimustiedon keruu Koulutusorganisaatiot Matkailun alueorganisaatio Tuotteistushanke tai alueella käynnissä olevat hankket MAKUMA Tutkimus-hanke yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa Sähköisen kaupan koulutusohjelma vuosille Tuotantoverkoston rakentaminen, tuotetarjonnan ja laadun varmistaminen Tuotteiden laadun ja sisällön varmistaminen Alueella käytössä olevat myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmien yhteiskäyttömahdollisuudet easkel asiantuntijapalvelut, Te-keskus Tuotantoverkoston toiminnanohjauksen, myynnin ja markkinoinnin tietojärjestelmän määritys ja hankinta Tuotetarjonnan lisääminen verkkokauppaan Markkinoilla olevien markkinointi- ja verkkokauppasovelluksien tarjonta (ristiin myynti, toiminnanohjaus) Asiantuntija- ja tutorverkoston luominen Yrityskohtaisten sähköisen kaupan projektien tukeminen ja tutorointi Jakelutie ja -kanavastrategia Tuotteiden elämyksellistämisen ja hinta/ laatusuhteen varmistaminen Matriisi nykyisistä ja uusista sähköisistä jakelukanavista (matkanjärjestäjä- ja jakelutieavaukset) - uudet jakelutiet ja -kanavat / ketkä voivat myydä tuotteita ja palveluja, millä käytännöillä (esim. mobiili) -uusien kanavatyyppien ja liiketoimintamallien käyttöönotto (esim. affliate)

73 Tulosaineiston esittely Osa 1. Tulosaineisto 1: Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Tulosaineisto 2: Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalla Osa 3. Tulosaineisto 3: Toimintamalli tai hanke-ehdotelma sähköinen matkailun informaatio- ja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Tulosaineisto 4: Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Ravitsemistoiminnan toimialaraportti

Ravitsemistoiminnan toimialaraportti Ravitsemistoiminnan toimialaraportti 22.1.2016 ASIAKAS Liikunta ja urheilu Palvelujen tuotanto Ohjelmapalvelut, aktiviteetit, tapahtumat, käyntikohteet/nähtävyydet Majoituspalvelut Ravitsemuspalvelut Liikennepalvelut

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Teemat. Osaamisen kohottaminen

Teemat. Osaamisen kohottaminen Teemat Strategian toimeenpano 23.11.2001 Toimeenpano: Mitkä toiminta-alueet valitaan? Vaihtoehtoisia toimintoja kuinka tvt-opetuskäytön kehittäminen organisoituu? kehittämistyöhön Keskustelua JANNE SARIOLA

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi

Hitaat syövät nopeat. TieVie-esitys 21.8.2002. Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi Hitaat syövät nopeat TieVie-esitys 21.8.2002 Ari-Matti Auvinen HCI Productions Oy Ama.Auvinen@humcap.fi www.hci.fi HCI Productions Oy perustettu 1998 - spin-off Human Capital Investment Oy:stä (1985) työntekijöiden

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Tiera Palvelunhallinta -ratkaisu Jyri Lehtonen Liiketoimintapäällikkö Tiera Käyttäjäpalvelut 044 9072464 jyri.lehtonen@tiera.fi Tiera

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2010

Verkkokauppatilasto 2010 Verkkokauppatilaston julkistus 1.3. 2011 Seppo Roponen TNS Gallup Copyright TNS 2011 Vuoden 2010 alusta kansallinen seuranta otti harppauksen eteenpäin kun Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML, Kaupan liitto

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen.

Pöllöparlamentti Saarijärvi Jukka Valkonen. Digipolku @ Pöllöparlamentti Saarijärvi 20170112 Jukka Valkonen www.jyu.fi/digipolku Digitalisaatio kuuluu kaikille vaikuttaa jo nyt jokaiseen voi olla yritykselle kasvupolku 2 Maaseudun yritystoiminnan

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot