Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola Seinäjoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola 26.1.2010 Seinäjoki"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola Seinäjoki

2 Etelä-Pohjanmaa tunnetaan aitoa pohjalaisuutta ja alueen kulttuuria tarjoavana laadukkaana matkailualueena, jonka vetovoimaiset tapahtumat, monipuoliset kokousmahdollisuudet, hyvät majoituspaikat ja persoonalliset käyntikohteet tarjoavat niin kotimaisille kuin ulkomaalaisillekin yritys- ja vapaaajanmatkailijoille runsaasti vaihtoehtoisia matkailukohteita ympäri vuoden

3 Yritysvalmennus Kirsi Mikkola Oy Sähköisen liiketoiminnan toimittajariippumatonta asiantuntijapalvelua vuodesta 1996 Konsultointi, koulutus ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen esiselvitykset Johto ja operatiivinen henkilöstö Alueelliset ja yritysverkostostrategiat ja toimintasuunnitelmat Sähköisen liiketoiminnan ensiaskeleet Internetmarkkinointi; hakukoneoptimointi, löydettävyys, käytettävyys Sähköinen kaupankäynti; verkkokaupan perustaminen ja kustannustehokkuus Yritysten toimintaympäristön tietotekniikka Projektointi ja rahoitusprosessien asiantuntijuus ELY / easkel konsultti Sertifioitu elämyskouluttaja (LEO) Laatu- ja toimintajärjestelmäasiantuntija- Suomen laatupalkintokilpailun arvioitsija toista vuotta twitter.com/kirsim1969

4 Taustaksi

5 Taustaksi: tavoitteet Päätavoitteena oli selvittää Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon sähköisen liiketoiminnan (matkailun informaatio- ja kauppapaikka) nykytila ja kehittämistarpeet Selvitystyön pohjalta tuli laatia toimintamalliehdotus kehittämistoimenpiteistä ja ehdotuksia toimenpiteiksi, joiden avulla Etelä-Pohjanmaan yritykset voivat ottaa käyttöön ja hyödyntää sähköisiä palveluita (internet) yrityksensä toiminnan kehittämisessä Toimenpiteiden osalta otettiin kantaa myös toimeksiantajan ja tämän sidosryhmien tehtäviin toimenpiteiden toimeen saattamiseksi

6 sähköinen liiketoiminta = sisäiset ja ulkoiset prosessit sähköinen kaupankäynti = verkkokauppa sähköinen markkinointi = markkinointia Internetissä?

7 Taustaksi Yritysten verkkokaupalla tarkoitetaan tässä selvityksessä valmiille sähköiselle lomakkeelle Internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa (online maksu) Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa

8 Faktaa Globaalisti Internetin kuluttajakauppa on viimeisen 6 vuoden aikana yli 10 kertaistunut Suomen tilanne melko heikko N verkkokauppaa / 1300 tarjoaa maksumahdollisuuden Matkailutoimialan tilanne on surkea Syitä voidaan pk-yrityssektorilla löytää ensisijaisesti yritysten sähköisen liiketoiminnan osaamisen puutteesta ja asenteista, asiantuntijapalvelujen saatavuudesta Toisaalta teknologia, tekniikka ja sovellukset ovat kehittyneet ja monipuolistuneet sekä tarjonta sähköisen liiketoiminnan käynnistämiselle on positiivista.

9 Faktaa Sähköinen kaupankäynti tulee edelleen kasvamaan Yritysten on tehtävä päätös, lähteekö se mukaan vai putoaako kilpailusta Maakunnallisten ja seudullisten toimijoiden, kehittäjien ja rahoittajien on kyettävä reagoimaan elinkeinon liiketoiminnan sähköistämisen tuomiin paineisiin

10 Verkkokaupan tulevaisuus ELÄMYKSELLISYYS TEHOKKUUS HENKILÖ- KOHTAISUUS HINTA KOKONAIS- VALTAINEN PALVELU KÄYTETTÄVYYS YKSILÖLLISYYS

11 Taustaksi Verkkokaupassa ennustetaan tulevaisuudessa olevan kaksi pääteemaa tehokkuus ja elämyksellisyys Tuotteistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kohderyhmälähtöiseen tuotteistukseen ja tuotteiden elämyksellistämiseen Tulevaisuuden turisti haluaa osallistua Suoramyynti ja itsepalvelu lisääntyvät kuluttajien keskuudessa. "Kauppa lähtee tänään Googlesta

12 Taustaksi Asiakkailla erilaisia verkkoprofiileja On tunnettava ostopäätökseen vaikuttavat asiat Suomessa yli 4,3 miljoonaa *) Internet käyttäjää (83 % koko väestöstä) Suomalaisista vuotiaista 33 % on ostanut verkkokaupasta tuotteita ja palveluja viimeisen 3 kk aikana *)Marraskuu 2009

13 Suomalaisten verkkokauppaostokset Suosituimmat suomalaisten tekemät verkkokauppaostokset vuonna 2008 Matka- tai majoituspalvelut 60 % Pääsyliput 47% Vaatteet ja kengät 43% Kirjat ja lehdet 35% Musiikki ja videot 31% Sosiaalisen median ja yhteisöpalvelujen käyttäjien määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2012 mennessä

14 Ulkomaalaisten verkkohaut Maailmanlaajuisesti Internetin käyttäjiä arvioidaan olevan n, 24,7 % maailman väestöstä Suosituimmat ulkomaalaisten tekemät verkkohaut vuonna 2009 Lomat ja matkakohteet: 61,9% Kuluttajaelektroniikka: 58,4% Matkat kuten lennot, junaliput: 56,9% Kannettavat ja pienikokoiset laitteet : 56,6% Matkapuhelin palvelut: 56,0% Tietokoneohjelmistot: 52,3% Elokuvat: 49,8%

15 Sähköisen kaupan kehittäminen on liiketoiminnan kehittämistä, jolla pyritään liiketoiminnallisiin hyötyihin Operatiiviset hyödyt Kustannussäästöt toiminnan rationalisointi liikevaihdon lisääminen toiminnan laadun kehittäminen sähköisten ratkaisujen ja tietoverkkojen avulla Strategiset hyödyt yrityskuvan ja yrityksen tunnettuuden kehittäminen uudet palvelukokonaisuudet asiakkaille asiakassuhteen tiivistäminen uudet liiketoimintamallit ja -alueet uusien asiakkaiden, kumppanien tai työntekijöiden tavoittaminen verkon kautta

16 Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI)

17 Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Osa 1. Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla Osa 3. Toimintamalli tai hanke-ehdotelma alustavine kustannusarvioineen sähköinen matkailun informaatioja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

18 Taustaksi: aineiston keruu Yhteistoiminnalliset GOPP -työpajat Kurikassa Osallistujia 29 eri organisaatioiden edustajaa Puhelinhaastattelut 5/9 kärkiyritykselle www-kysely Toimialarekisterilähetys 246 vastaanottajalle Kyselyyn vastanneiden määrä oli 67 yritystä Vastausprosentti 27,2 %

19 www-kysely Kyselyn osat Taustakysymykset Yrityksen tieto- ja viestintätekniikka Sähköinen kauppa Alueellinen yhteismarkkinointi ja myynti Osaaminen Vapaa palaute

20 Yhteistoiminnalliset työpajat Kehittämiskysymys: Miten Etelä Pohjanmaan on sähköisen kaupankäynnin edelläkävijä vuonna 2015?

21 GOPP viitekehys Kehitystavoitteet: matkailutulo lisääntyy yritysten kannattavuus paranee yritysten myyntiprosessit tehostuvat alueelle tulee lisää asiakkaita jakelukanavien käyttö on lisääntynyt markkinointisuunnitelma Ensisijaiset hyödynsaajat: Matkailuyritykset Toissijaiset hyödynsaajat: Koko alue, verottaja, alueen elinkeino, asiakas

22 GOPP viitekehys Kehittämistoimenpiteiden tarkoitus: Lisätä yritysten sähköistä kaupankäyntiä Kehitystavoitteen mittarit: alueen matkailuyrityksistä 20 % käy kauppaa sähköisesti vuonna 2015 (350x0,2) = 70 yritystä

23 Tiivistelmä: Osa 1. Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä- Pohjanmaalla

24 OSA 1 Osaamisen vahvistaminen ja koulutus yritysten vähäinen tietotaito ja osaamisen matala taso sähköisen liiketoiminnan (sähköinen kauppa, sähköinen markkinointi) alueella yritysten yleinen tietotekninen taso on hyvä tai tyydyttävä, mutta sopivia ohjelmistoja ja sovelluksia ei välttämättä tiedetä olevan tarjolla Tietotekniikan käytön ja hyödyntämisen suurin ongelma on ohjelmistojen ja sovellusten käytön osaamattomuus

25 OSA 1 Osaamisen vahvistaminen ja koulutus Muita osaamisen vahvistamiseen ja koulutukseen liittyviä kehittämiskohteita ovat mikroyrityksillä mm. matkailun jakelutieosaaminen, sähköisen kaupan ja markkinoinnin suunnittelu sekä tuotantoverkostomainen toiminta Lisäksi henkilöstön yleinen matkailun internet-markkinointi ja verkkokauppaosaaminen on tyydyttävän tai välttävän tasolla

26 OSA 1

27 OSA 1

28 OSA 1

29 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 98,4% internet-sivustot yhtenä markkinointikanavana Verkkokauppojen osuus on edelleen vähäistä, samoin liittymät kansallisiin tai kansainvälisiin myyjiin ja näiden tarjoamiin jakelukanaviin On huomioitava, että 35,9 % yrityksistä ilmoittaa käyvänsä kauppaa sähköisesti (vastaajan oma arvio), mutta vain 14,1 % yrityksistä ilmoittaa, että heillä on käytössään verkkokauppa Lisäksi vain 9,2 % kaikista vastanneista yrityksistä ilmoittaa, että yrityksen www-palvelussa voi maksaa palvelun tai tuotteen oston yhteydessä.

30 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 Sosiaalisen median kokonaisvaltainen hyödyntäminen on vielä lähes olematonta alueen ja yritysten markkinoinnissa Hyödyntämisen vähäisyys johtuu sosiaalisen median käytön ja soveltamisen tietämyksen puutteesta sekä markkinoinnin voimakkaasta muutoksesta Sosiaalisen median yksittäisiä mahdollisuuksia ja hyödyntämistä matkailun markkinoinnissa on lähtenyt toteuttamaan 10,9 % vastaajista.

31 OSA 1

32 OSA 1

33 OSA 1

34 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 Alueen yritysten kolme (3) pääasiallista tuotteiden ja palvelujen jakelutietä ja kanavaa ovat henkilökohtainen suoramyynti, sähköposti ja alueellinen matkatoimisto

35 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1

36 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 74,6 % kyselyyn vastanneista olisi halukas hyödyntämään sähköistä kaupankäyntiä verkostoituneessa myynti- ja ostotoiminnassa markkinoimalla / myymällä palveluja / tuotteita muiden yritysten kanssa Alueellinen keskusvaraamo (64 %) Alueellista integroitumista Internetissä toimiviin matkatoimistoihin (73,2 % ) Yrityskohtaisten verkkokauppojen perustamisen tukeminen (69,3 %)

37 OSA 1

38 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1

39 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Pohjanmaan matkailu ry Yksittäiset yritykset Projektit ja hankkeet Useita kapasiteetin hallinta ja myyntijärjestelmiä sekä markkinointisivustoja Kohderyhmät Tuotteet ja tuotteiden yhdistely Tuotantoverkoston rakenne

40 Alueellisen myynti- ja markkinointiorganisaatioiden ja hankkeiden toiminnan arviointia OSA 1

41 OSA 1

42 OSA 1

43 OSA 1

44 OSA 1

45 OSA 1

46 OSA 1

47 Tulosaineiston esittely Osa 1. Tulosaineisto 1: Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Tulosaineisto 2: Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalla Osa 3. Tulosaineisto 3: Toimintamalli tai hanke-ehdotelma sähköinen matkailun informaatio- ja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Tulosaineisto 4: Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

48 Toimenpide-ehdotukset: Sähköisen kaupan visio ja strategia OSA 2 matkailun sähköisen kaupan visio- ja strategiatyöryhmän toiminnan käynnistäminen sähköisen kaupan käynnin ja markkinoinnin suunnitelman laatiminen sähköisen kaupan ja markkinoinnin mittariston määrittäminen matkailustrategian päivittäminen alueellisen organisaattorin / koordinaation käynnistäminen

49 Toimenpide-ehdotukset: Osaamisen vahvistaminen ja koulutus Yritysten ja matkailun sidosryhmien osaamisen vahvistamisen ja koulutuksen suunnittelun käynnistäminen alueen koulutusorganisaatiot tuotteistavat sähköisen kaupan koulutuskokonaisuuksia ja asiantuntijapalveluja käynnistetään yritys- tai tuotantoverkostopohjainen tutortoiminta sähköisen kaupankäynnin ensi-askeleisiin käynnissä olevien ja alueella toimivien verkkokauppojen liiketoiminnan kehittymisen tukeminen sekä tiedottaminen case-esimerkkeinä Asiantuntijaverkoston kerääminen ja liittyminen kansallisiin verkostoihin OSA 2

50 Toimenpide-ehdotukset: Osaamisen vahvistaminen ja koulutus, jatk. Yritysten ohjaaminen sähköisen kaupan asiantuntijapalveluja tarjoavien resurssien palveluun easkel ohjelman markkinointi ja osallistumiseen aktivointi osana yritysneuvontaa ja projekteja Tuotteiden elämyksellistäminen, elämyskoulutuksen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin Tehokas internet-markkinointi koulutuksen markkinointi ja koulutukseen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin Matkailun sähköinen liiketoiminta -erikoistumisopintojen käynnistäminen koulutusorganisaatioyhteistyönä OSA 2 Internet-markkinoinnin kehitysohjelma itseopiskeluun ja tutorointiin perustuva koulutuksen tarjoaminen (30 day challenge) ulkoisena palveluna

51 OSA 2 Myynti ja markkinointi Yritysten mielipiteet keskitetystä kauppapaikasta ja jakelutiekanavista vaihtelevat. Yhteinen näkemys kuitenkin on, että alueelle ei tule tehdä tai toteuttaa päällekkäisiä myynti- ja markkinointijärjestelmiä Etelä-Pohjanmaan alueen matkailun kärkiyrityksissä ja aluetasolla on yhteensä käytössä useita kapasiteetin hallinta-, myynti- ja asiakkuudenhallintaprosesseihin käytössä olevia sovelluksia ja järjestelmiä Mm. majoitus ja tapahtumamyynti

52 OSA 2 Myynti ja markkinointi Alueen sähköisen kauppapaikan näkökulmasta voidaan todeta 3 vaihtoehtoa 1. Koostetaan ja integroidaan olemassa olevat järjestelmät 2. Evaluoidaan ja hankintaan uusi alueen tuotantoa käsittelevä ja myyvä toimintajärjestelmä ja integroidaan alueella toimivat potentiaaliset järjestelmät kokonaisuuteen älykäs tuotantoverkosto 3. Jatketaan nykyistä myyntiä nykyisillä järjestelmillä ja keskitytään alueelliseen yhteismarkkinointiin

53 OSA 2 Myynti ja markkinointi Etelä-Pohjanmaan alueelle ei ole kustannustehokasta tai järkevää rakentaa kalliita integraatioita eri järjestelmien välille (lukuun ottamatta hotelli- ja lennonvarausjärjestelmät), vaan rakentaa verkosto tuotannonohjausjärjestelmän sisälle ja päästä samalla tätä kautta osaksi suurempaa myynti verkostoa (kansainväliset jakelutiet)

54 OSA 2 Myynti ja markkinointi Etelä-Pohjanmaalla tulisi organisoitua selkeämpään tuotantoverkostorakenteeseen, joka edesauttaa tehokkaamman kaupankäynnin prosessien ja yhteisen toiminnan syntymistä Tuotantoverkostoa tulee ohjata keskitetyllä toiminnanohjausjärjestelmällä ja liiketoimintamallilla, joka integroi tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun sekä laadun prosessit Toiminnanohjausjärjestelmän tulee mahdollistaa yhteydet globaaleihin jakelujärjestelmiin (GDS) matkatoimistomaisessa toiminnassa, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota kokonaisvaltaiset matkapalvelut

55 Myynti ja markkinointi OSA 2

56 OSA 2

57 B to B Verkkokauppa OSA 2 Verkkokauppa B to C Yritys D Toiminnanohjausjärjestelmä Walkin asiakkaat, suora myynti Etelä-Pohjanmaan sähköinen kauppapaikka Yritys C Toiminnanohjausjärjestelmä YHTEYS MATKANJÄRJESTÄJIIN Yritys B Toiminnanohjausjärjestelmä Etelä- Pohjanmaan keskusmyynti Sähköpinen suoramarkkinointi Yhteisöt Yritys A Muu järjestelmä Yhteisöt ja sosiaalinen media

58 OSA 2 Myynti ja markkinointi Alueen yrityksistä 24,6 % ilmoitti, että ohjelmistojen puute / sopimattomuus on este sähköisen kaupan käynnistämiselle Markkinat muuttuvat: Markkinoille on tullut uusia potentiaalisia alueellisia ja mikro- ja pk-yritysten myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmiä -> tietämys ja osaaminen

59 OSA 2 Myynti ja markkinointi Markkinointi ja myynti lähemmäksi toisiaan Markkinointisuunnitelma, jossa internet-markkinoinnilla erittäin keskeiseen rooliin

60 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Selvitykset alueella käytössä olevista teknologisista myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmistä sekä näiden yhteiskäyttömahdollisuuksista olemassa olevista ja tulevista markkinointi- ja verkkokauppasovelluksista alueen ja yritysten tarpeisiin (ristiinmyynti, toiminnanohjaus) matriisi nykyisistä ja uusista sähköisistä jakelukanavista (matkanjärjestäjä- ja jakelutieavaukset) uudet jakelutiet ja -kanavat / ketkä voivat myydä tuotteita ja palveluja, millä käytännöillä (esim. mobiili) uusien kanavatyyppien ja liiketoimintamallien käyttöönotto (esim. Affiliate)

61 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi tuotantoverkoston roolien, oikeuksien ja vastuiden selkiyttäminen ja toimintamallin luominen sähköiseen kauppaan alueellisen tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun sekä laadun prosessit integroivan toiminnanohjausjärjestelmän määrittely ja hankinta asiakassegmenttipohjaisten verkkokauppojen konseptointi ja perustaminen alueellisen sähköisen kauppapaikan sateenvarjon alle

62 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Alueen kohderyhmäperusteinen internetmarkkinointisuunnitelma, jossa määritetään tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet markkinoinnille internetissä Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Etelä-Pohjanmaan yritysten tietojen, kärkitapahtumien ja kohteiden siirto Googlen palveluihin (Googlen yrityspalvelukeskus, Googlemaps, GoogleEarth) Etelä-Pohjanmaan alueprofiilin luonti suosittelupalveluihin ja valittuihin yhteisöihin

63 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Etelä-Pohjanmaan ja kärkiyritysten näkyvyyden varmistaminen suosituimmissa kuva- ja videogallerioissa (mm. Picasa, Flickr, Google) Etelä-Pohjanmaan tai kärkiyritysten blogikonseptin käyttöönotto Etelä-Pohjanmaan alueen ja kärkiyritysten näkyvyyden varmistaminen matkailun merkittävimmissä sähköisen kaupan kanavissa

64 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Seinäjoen kaupungin, kärkiyritysten ja kohteiden - hakukonemainonnan konseptointi ja käynnistäminen, suositellaan keskittymistä aluksi Googleen Etelä-Pohjanmaan kärkiteemojen vienti, markkinointi ja myynti sosiaalisessa mediassa Matkailun alueorganisaation ja yritysten välinen verkkokauppa ja viestintä kehittämisprojekti / alueorganisaation ulkoisten ja sisäisten toimintaprosessien kehittäminen

65 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Alueen yritysten tiedotuksen RSS-syötekeskittymän perustaminen palveluihin Alueen sisäisten jakelutieratkaisujen sekä yritysverkostojen / tuotantoverkoston tehokkaampi käyttö. Toiminnan tavoitteena tehokkaampi ristiinmyynti Digitaalisen jakelukanavien ja verkkokauppojen perustaminen esim. käyttämällä Affiliate-mallia Mediavierailujen käynnistäminen uusmedian edustajalle, huomioidaan erityisesti digitaalinen media, julkaisut, sosiaaliset yhteisöt, blogit, jne.

66 OSA 2 Tuotteistus Kohderyhmälähtöisyys Asiakkaan rooli Elämyksellistäminen Palvelun laatu Tuotteiden jatkojalostaminen Sisällöllinen tuottaminen

67 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Tuotteistus Alueella käynnissä olevien tuotteistushankkeiden tehokkaampi suuntaaminen ja hyödyntäminen; tuotteistus eri jakeluteihin, hinnoittelu ja laatu verkkokaupassa, asiakaspalvelun laatu verkkokaupassa Tuotteiden elämyksellistäminen, elämyskoulutukseen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin Palvelun laadun varmistaminen (Laatutonni)

68 Tiivistelmä Tarvitaan sähköisen kaupan visio ja strategia sekä vahva kokonaiskoordinaatio sähköisen kaupan kehittämiseen Tulee laatia kohderyhmäperusteinen internetmarkkinointisuunnitelma, jossa määritetään tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet markkinoinnille internetissä Laajana alueellisena yhteistyönä tulee käynnistää yritysten ja matkailun sidosryhmien sähköisen kaupan osaamisen vahvistaminen ja tukiverkoston rakentaminen

69 Tiivistelmä Tulee selvittää tarkoituksenmukainen alueen tuotantoa laajasti käsittelevä ja myyvä yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä ja integroida alueella toimivat potentiaaliset järjestelmät kokonaisuuteen (ei päällekkäisiä myynti- ja markkinointijärjestelmiä). Tulee organisoitua selkeämpään matkailun tuotantoverkosto-rakenteeseen ja määrittää jakelutiestrategia, joka edesauttaa tehokkaamman kaupankäynnin prosessien ja yhteisen toiminnan syntymistä.

70 Tiivistelmä Alueella käynnissä olevat tuotteistushankkeiden resurssit tulee suunnata ja hyödyntää tehokkaammin sähköisen kaupan kehittämiseen. Kehittämistyön pohjaksi tehdään tarvittavia selvityksiä, mm. selvitys alueella käytössä olevista teknologisista myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmistä sekä näiden yhteiskäyttö-mahdollisuuksista sekä selvitys ristiin myynnin ja toiminnanohjauksen mahdollistavista markkinointi- ja verkkokauppasovelluksista, jne.

71 OSA 3 Tulosaineiston esittely Osa 1. Tulosaineisto 1: Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Tulosaineisto 2: Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalla Osa 3. Tulosaineisto 3: Toimintamalli tai hanke-ehdotelma sähköinen matkailun informaatio- ja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Tulosaineisto 4: Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

72 OSA 3 Sähköinen kauppa Etelä-Pohjanmaan menestystekijä -kokonaiskoordinaatiohanke Maakuntaliitto tai koulutusorganisaatio Sähköisen kaupan osaamisen vahvistaminen ja koulutus Matkailun tuotantoverkosto ja toiminnanohjaus Sähköisen kaupan tuotteistus Sähköisen kaupan selvitykset ja tutkimustiedon keruu Koulutusorganisaatiot Matkailun alueorganisaatio Tuotteistushanke tai alueella käynnissä olevat hankket MAKUMA Tutkimus-hanke yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa Sähköisen kaupan koulutusohjelma vuosille Tuotantoverkoston rakentaminen, tuotetarjonnan ja laadun varmistaminen Tuotteiden laadun ja sisällön varmistaminen Alueella käytössä olevat myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmien yhteiskäyttömahdollisuudet easkel asiantuntijapalvelut, Te-keskus Tuotantoverkoston toiminnanohjauksen, myynnin ja markkinoinnin tietojärjestelmän määritys ja hankinta Tuotetarjonnan lisääminen verkkokauppaan Markkinoilla olevien markkinointi- ja verkkokauppasovelluksien tarjonta (ristiin myynti, toiminnanohjaus) Asiantuntija- ja tutorverkoston luominen Yrityskohtaisten sähköisen kaupan projektien tukeminen ja tutorointi Jakelutie ja -kanavastrategia Tuotteiden elämyksellistämisen ja hinta/ laatusuhteen varmistaminen Matriisi nykyisistä ja uusista sähköisistä jakelukanavista (matkanjärjestäjä- ja jakelutieavaukset) - uudet jakelutiet ja -kanavat / ketkä voivat myydä tuotteita ja palveluja, millä käytännöillä (esim. mobiili) -uusien kanavatyyppien ja liiketoimintamallien käyttöönotto (esim. affliate)

73 Tulosaineiston esittely Osa 1. Tulosaineisto 1: Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Tulosaineisto 2: Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalla Osa 3. Tulosaineisto 3: Toimintamalli tai hanke-ehdotelma sähköinen matkailun informaatio- ja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Tulosaineisto 4: Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

Sähköisen liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet pk-yrityksissä 1.9.2009 Etelä-Pohjanmaan Matkailuparlamentti Kuortane Kirsi Mikkola 1.9.2009 Kirsi Mikkola 1 Sisältö Esittely lyhyesti Internet palvelujen

Lisätiedot

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ YAMK MIRVA TAPANINEN 2013 SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTOTYÖRYHMÄN MUISTIO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANTO NYKYISIN 3 LIIKUNNAN SISÄLTÖTUOTANNON EDISTÄMISEN PERIAATTEET 3.1 Painopisteet ja tavoitteet 3.2 Toteuttamistavat

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot