Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola Seinäjoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola 26.1.2010 Seinäjoki"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Kirsi Mikkola Seinäjoki

2 Etelä-Pohjanmaa tunnetaan aitoa pohjalaisuutta ja alueen kulttuuria tarjoavana laadukkaana matkailualueena, jonka vetovoimaiset tapahtumat, monipuoliset kokousmahdollisuudet, hyvät majoituspaikat ja persoonalliset käyntikohteet tarjoavat niin kotimaisille kuin ulkomaalaisillekin yritys- ja vapaaajanmatkailijoille runsaasti vaihtoehtoisia matkailukohteita ympäri vuoden

3 Yritysvalmennus Kirsi Mikkola Oy Sähköisen liiketoiminnan toimittajariippumatonta asiantuntijapalvelua vuodesta 1996 Konsultointi, koulutus ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen esiselvitykset Johto ja operatiivinen henkilöstö Alueelliset ja yritysverkostostrategiat ja toimintasuunnitelmat Sähköisen liiketoiminnan ensiaskeleet Internetmarkkinointi; hakukoneoptimointi, löydettävyys, käytettävyys Sähköinen kaupankäynti; verkkokaupan perustaminen ja kustannustehokkuus Yritysten toimintaympäristön tietotekniikka Projektointi ja rahoitusprosessien asiantuntijuus ELY / easkel konsultti Sertifioitu elämyskouluttaja (LEO) Laatu- ja toimintajärjestelmäasiantuntija- Suomen laatupalkintokilpailun arvioitsija toista vuotta twitter.com/kirsim1969

4 Taustaksi

5 Taustaksi: tavoitteet Päätavoitteena oli selvittää Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon sähköisen liiketoiminnan (matkailun informaatio- ja kauppapaikka) nykytila ja kehittämistarpeet Selvitystyön pohjalta tuli laatia toimintamalliehdotus kehittämistoimenpiteistä ja ehdotuksia toimenpiteiksi, joiden avulla Etelä-Pohjanmaan yritykset voivat ottaa käyttöön ja hyödyntää sähköisiä palveluita (internet) yrityksensä toiminnan kehittämisessä Toimenpiteiden osalta otettiin kantaa myös toimeksiantajan ja tämän sidosryhmien tehtäviin toimenpiteiden toimeen saattamiseksi

6 sähköinen liiketoiminta = sisäiset ja ulkoiset prosessit sähköinen kaupankäynti = verkkokauppa sähköinen markkinointi = markkinointia Internetissä?

7 Taustaksi Yritysten verkkokaupalla tarkoitetaan tässä selvityksessä valmiille sähköiselle lomakkeelle Internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa (online maksu) Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa

8 Faktaa Globaalisti Internetin kuluttajakauppa on viimeisen 6 vuoden aikana yli 10 kertaistunut Suomen tilanne melko heikko N verkkokauppaa / 1300 tarjoaa maksumahdollisuuden Matkailutoimialan tilanne on surkea Syitä voidaan pk-yrityssektorilla löytää ensisijaisesti yritysten sähköisen liiketoiminnan osaamisen puutteesta ja asenteista, asiantuntijapalvelujen saatavuudesta Toisaalta teknologia, tekniikka ja sovellukset ovat kehittyneet ja monipuolistuneet sekä tarjonta sähköisen liiketoiminnan käynnistämiselle on positiivista.

9 Faktaa Sähköinen kaupankäynti tulee edelleen kasvamaan Yritysten on tehtävä päätös, lähteekö se mukaan vai putoaako kilpailusta Maakunnallisten ja seudullisten toimijoiden, kehittäjien ja rahoittajien on kyettävä reagoimaan elinkeinon liiketoiminnan sähköistämisen tuomiin paineisiin

10 Verkkokaupan tulevaisuus ELÄMYKSELLISYYS TEHOKKUUS HENKILÖ- KOHTAISUUS HINTA KOKONAIS- VALTAINEN PALVELU KÄYTETTÄVYYS YKSILÖLLISYYS

11 Taustaksi Verkkokaupassa ennustetaan tulevaisuudessa olevan kaksi pääteemaa tehokkuus ja elämyksellisyys Tuotteistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kohderyhmälähtöiseen tuotteistukseen ja tuotteiden elämyksellistämiseen Tulevaisuuden turisti haluaa osallistua Suoramyynti ja itsepalvelu lisääntyvät kuluttajien keskuudessa. "Kauppa lähtee tänään Googlesta

12 Taustaksi Asiakkailla erilaisia verkkoprofiileja On tunnettava ostopäätökseen vaikuttavat asiat Suomessa yli 4,3 miljoonaa *) Internet käyttäjää (83 % koko väestöstä) Suomalaisista vuotiaista 33 % on ostanut verkkokaupasta tuotteita ja palveluja viimeisen 3 kk aikana *)Marraskuu 2009

13 Suomalaisten verkkokauppaostokset Suosituimmat suomalaisten tekemät verkkokauppaostokset vuonna 2008 Matka- tai majoituspalvelut 60 % Pääsyliput 47% Vaatteet ja kengät 43% Kirjat ja lehdet 35% Musiikki ja videot 31% Sosiaalisen median ja yhteisöpalvelujen käyttäjien määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2012 mennessä

14 Ulkomaalaisten verkkohaut Maailmanlaajuisesti Internetin käyttäjiä arvioidaan olevan n, 24,7 % maailman väestöstä Suosituimmat ulkomaalaisten tekemät verkkohaut vuonna 2009 Lomat ja matkakohteet: 61,9% Kuluttajaelektroniikka: 58,4% Matkat kuten lennot, junaliput: 56,9% Kannettavat ja pienikokoiset laitteet : 56,6% Matkapuhelin palvelut: 56,0% Tietokoneohjelmistot: 52,3% Elokuvat: 49,8%

15 Sähköisen kaupan kehittäminen on liiketoiminnan kehittämistä, jolla pyritään liiketoiminnallisiin hyötyihin Operatiiviset hyödyt Kustannussäästöt toiminnan rationalisointi liikevaihdon lisääminen toiminnan laadun kehittäminen sähköisten ratkaisujen ja tietoverkkojen avulla Strategiset hyödyt yrityskuvan ja yrityksen tunnettuuden kehittäminen uudet palvelukokonaisuudet asiakkaille asiakassuhteen tiivistäminen uudet liiketoimintamallit ja -alueet uusien asiakkaiden, kumppanien tai työntekijöiden tavoittaminen verkon kautta

16 Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI)

17 Etelä-Pohjanmaan matkailun sähköinen informaatio- ja kauppapaikka esiselvitys (SÄLI) Osa 1. Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla Osa 3. Toimintamalli tai hanke-ehdotelma alustavine kustannusarvioineen sähköinen matkailun informaatioja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

18 Taustaksi: aineiston keruu Yhteistoiminnalliset GOPP -työpajat Kurikassa Osallistujia 29 eri organisaatioiden edustajaa Puhelinhaastattelut 5/9 kärkiyritykselle www-kysely Toimialarekisterilähetys 246 vastaanottajalle Kyselyyn vastanneiden määrä oli 67 yritystä Vastausprosentti 27,2 %

19 www-kysely Kyselyn osat Taustakysymykset Yrityksen tieto- ja viestintätekniikka Sähköinen kauppa Alueellinen yhteismarkkinointi ja myynti Osaaminen Vapaa palaute

20 Yhteistoiminnalliset työpajat Kehittämiskysymys: Miten Etelä Pohjanmaan on sähköisen kaupankäynnin edelläkävijä vuonna 2015?

21 GOPP viitekehys Kehitystavoitteet: matkailutulo lisääntyy yritysten kannattavuus paranee yritysten myyntiprosessit tehostuvat alueelle tulee lisää asiakkaita jakelukanavien käyttö on lisääntynyt markkinointisuunnitelma Ensisijaiset hyödynsaajat: Matkailuyritykset Toissijaiset hyödynsaajat: Koko alue, verottaja, alueen elinkeino, asiakas

22 GOPP viitekehys Kehittämistoimenpiteiden tarkoitus: Lisätä yritysten sähköistä kaupankäyntiä Kehitystavoitteen mittarit: alueen matkailuyrityksistä 20 % käy kauppaa sähköisesti vuonna 2015 (350x0,2) = 70 yritystä

23 Tiivistelmä: Osa 1. Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä- Pohjanmaalla

24 OSA 1 Osaamisen vahvistaminen ja koulutus yritysten vähäinen tietotaito ja osaamisen matala taso sähköisen liiketoiminnan (sähköinen kauppa, sähköinen markkinointi) alueella yritysten yleinen tietotekninen taso on hyvä tai tyydyttävä, mutta sopivia ohjelmistoja ja sovelluksia ei välttämättä tiedetä olevan tarjolla Tietotekniikan käytön ja hyödyntämisen suurin ongelma on ohjelmistojen ja sovellusten käytön osaamattomuus

25 OSA 1 Osaamisen vahvistaminen ja koulutus Muita osaamisen vahvistamiseen ja koulutukseen liittyviä kehittämiskohteita ovat mikroyrityksillä mm. matkailun jakelutieosaaminen, sähköisen kaupan ja markkinoinnin suunnittelu sekä tuotantoverkostomainen toiminta Lisäksi henkilöstön yleinen matkailun internet-markkinointi ja verkkokauppaosaaminen on tyydyttävän tai välttävän tasolla

26 OSA 1

27 OSA 1

28 OSA 1

29 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 98,4% internet-sivustot yhtenä markkinointikanavana Verkkokauppojen osuus on edelleen vähäistä, samoin liittymät kansallisiin tai kansainvälisiin myyjiin ja näiden tarjoamiin jakelukanaviin On huomioitava, että 35,9 % yrityksistä ilmoittaa käyvänsä kauppaa sähköisesti (vastaajan oma arvio), mutta vain 14,1 % yrityksistä ilmoittaa, että heillä on käytössään verkkokauppa Lisäksi vain 9,2 % kaikista vastanneista yrityksistä ilmoittaa, että yrityksen www-palvelussa voi maksaa palvelun tai tuotteen oston yhteydessä.

30 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 Sosiaalisen median kokonaisvaltainen hyödyntäminen on vielä lähes olematonta alueen ja yritysten markkinoinnissa Hyödyntämisen vähäisyys johtuu sosiaalisen median käytön ja soveltamisen tietämyksen puutteesta sekä markkinoinnin voimakkaasta muutoksesta Sosiaalisen median yksittäisiä mahdollisuuksia ja hyödyntämistä matkailun markkinoinnissa on lähtenyt toteuttamaan 10,9 % vastaajista.

31 OSA 1

32 OSA 1

33 OSA 1

34 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 Alueen yritysten kolme (3) pääasiallista tuotteiden ja palvelujen jakelutietä ja kanavaa ovat henkilökohtainen suoramyynti, sähköposti ja alueellinen matkatoimisto

35 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1

36 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 74,6 % kyselyyn vastanneista olisi halukas hyödyntämään sähköistä kaupankäyntiä verkostoituneessa myynti- ja ostotoiminnassa markkinoimalla / myymällä palveluja / tuotteita muiden yritysten kanssa Alueellinen keskusvaraamo (64 %) Alueellista integroitumista Internetissä toimiviin matkatoimistoihin (73,2 % ) Yrityskohtaisten verkkokauppojen perustamisen tukeminen (69,3 %)

37 OSA 1

38 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1

39 Tuotteistus, myynti ja markkinointi OSA 1 Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Pohjanmaan matkailu ry Yksittäiset yritykset Projektit ja hankkeet Useita kapasiteetin hallinta ja myyntijärjestelmiä sekä markkinointisivustoja Kohderyhmät Tuotteet ja tuotteiden yhdistely Tuotantoverkoston rakenne

40 Alueellisen myynti- ja markkinointiorganisaatioiden ja hankkeiden toiminnan arviointia OSA 1

41 OSA 1

42 OSA 1

43 OSA 1

44 OSA 1

45 OSA 1

46 OSA 1

47 Tulosaineiston esittely Osa 1. Tulosaineisto 1: Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Tulosaineisto 2: Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalla Osa 3. Tulosaineisto 3: Toimintamalli tai hanke-ehdotelma sähköinen matkailun informaatio- ja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Tulosaineisto 4: Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

48 Toimenpide-ehdotukset: Sähköisen kaupan visio ja strategia OSA 2 matkailun sähköisen kaupan visio- ja strategiatyöryhmän toiminnan käynnistäminen sähköisen kaupan käynnin ja markkinoinnin suunnitelman laatiminen sähköisen kaupan ja markkinoinnin mittariston määrittäminen matkailustrategian päivittäminen alueellisen organisaattorin / koordinaation käynnistäminen

49 Toimenpide-ehdotukset: Osaamisen vahvistaminen ja koulutus Yritysten ja matkailun sidosryhmien osaamisen vahvistamisen ja koulutuksen suunnittelun käynnistäminen alueen koulutusorganisaatiot tuotteistavat sähköisen kaupan koulutuskokonaisuuksia ja asiantuntijapalveluja käynnistetään yritys- tai tuotantoverkostopohjainen tutortoiminta sähköisen kaupankäynnin ensi-askeleisiin käynnissä olevien ja alueella toimivien verkkokauppojen liiketoiminnan kehittymisen tukeminen sekä tiedottaminen case-esimerkkeinä Asiantuntijaverkoston kerääminen ja liittyminen kansallisiin verkostoihin OSA 2

50 Toimenpide-ehdotukset: Osaamisen vahvistaminen ja koulutus, jatk. Yritysten ohjaaminen sähköisen kaupan asiantuntijapalveluja tarjoavien resurssien palveluun easkel ohjelman markkinointi ja osallistumiseen aktivointi osana yritysneuvontaa ja projekteja Tuotteiden elämyksellistäminen, elämyskoulutuksen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin Tehokas internet-markkinointi koulutuksen markkinointi ja koulutukseen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin Matkailun sähköinen liiketoiminta -erikoistumisopintojen käynnistäminen koulutusorganisaatioyhteistyönä OSA 2 Internet-markkinoinnin kehitysohjelma itseopiskeluun ja tutorointiin perustuva koulutuksen tarjoaminen (30 day challenge) ulkoisena palveluna

51 OSA 2 Myynti ja markkinointi Yritysten mielipiteet keskitetystä kauppapaikasta ja jakelutiekanavista vaihtelevat. Yhteinen näkemys kuitenkin on, että alueelle ei tule tehdä tai toteuttaa päällekkäisiä myynti- ja markkinointijärjestelmiä Etelä-Pohjanmaan alueen matkailun kärkiyrityksissä ja aluetasolla on yhteensä käytössä useita kapasiteetin hallinta-, myynti- ja asiakkuudenhallintaprosesseihin käytössä olevia sovelluksia ja järjestelmiä Mm. majoitus ja tapahtumamyynti

52 OSA 2 Myynti ja markkinointi Alueen sähköisen kauppapaikan näkökulmasta voidaan todeta 3 vaihtoehtoa 1. Koostetaan ja integroidaan olemassa olevat järjestelmät 2. Evaluoidaan ja hankintaan uusi alueen tuotantoa käsittelevä ja myyvä toimintajärjestelmä ja integroidaan alueella toimivat potentiaaliset järjestelmät kokonaisuuteen älykäs tuotantoverkosto 3. Jatketaan nykyistä myyntiä nykyisillä järjestelmillä ja keskitytään alueelliseen yhteismarkkinointiin

53 OSA 2 Myynti ja markkinointi Etelä-Pohjanmaan alueelle ei ole kustannustehokasta tai järkevää rakentaa kalliita integraatioita eri järjestelmien välille (lukuun ottamatta hotelli- ja lennonvarausjärjestelmät), vaan rakentaa verkosto tuotannonohjausjärjestelmän sisälle ja päästä samalla tätä kautta osaksi suurempaa myynti verkostoa (kansainväliset jakelutiet)

54 OSA 2 Myynti ja markkinointi Etelä-Pohjanmaalla tulisi organisoitua selkeämpään tuotantoverkostorakenteeseen, joka edesauttaa tehokkaamman kaupankäynnin prosessien ja yhteisen toiminnan syntymistä Tuotantoverkostoa tulee ohjata keskitetyllä toiminnanohjausjärjestelmällä ja liiketoimintamallilla, joka integroi tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun sekä laadun prosessit Toiminnanohjausjärjestelmän tulee mahdollistaa yhteydet globaaleihin jakelujärjestelmiin (GDS) matkatoimistomaisessa toiminnassa, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota kokonaisvaltaiset matkapalvelut

55 Myynti ja markkinointi OSA 2

56 OSA 2

57 B to B Verkkokauppa OSA 2 Verkkokauppa B to C Yritys D Toiminnanohjausjärjestelmä Walkin asiakkaat, suora myynti Etelä-Pohjanmaan sähköinen kauppapaikka Yritys C Toiminnanohjausjärjestelmä YHTEYS MATKANJÄRJESTÄJIIN Yritys B Toiminnanohjausjärjestelmä Etelä- Pohjanmaan keskusmyynti Sähköpinen suoramarkkinointi Yhteisöt Yritys A Muu järjestelmä Yhteisöt ja sosiaalinen media

58 OSA 2 Myynti ja markkinointi Alueen yrityksistä 24,6 % ilmoitti, että ohjelmistojen puute / sopimattomuus on este sähköisen kaupan käynnistämiselle Markkinat muuttuvat: Markkinoille on tullut uusia potentiaalisia alueellisia ja mikro- ja pk-yritysten myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmiä -> tietämys ja osaaminen

59 OSA 2 Myynti ja markkinointi Markkinointi ja myynti lähemmäksi toisiaan Markkinointisuunnitelma, jossa internet-markkinoinnilla erittäin keskeiseen rooliin

60 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Selvitykset alueella käytössä olevista teknologisista myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmistä sekä näiden yhteiskäyttömahdollisuuksista olemassa olevista ja tulevista markkinointi- ja verkkokauppasovelluksista alueen ja yritysten tarpeisiin (ristiinmyynti, toiminnanohjaus) matriisi nykyisistä ja uusista sähköisistä jakelukanavista (matkanjärjestäjä- ja jakelutieavaukset) uudet jakelutiet ja -kanavat / ketkä voivat myydä tuotteita ja palveluja, millä käytännöillä (esim. mobiili) uusien kanavatyyppien ja liiketoimintamallien käyttöönotto (esim. Affiliate)

61 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi tuotantoverkoston roolien, oikeuksien ja vastuiden selkiyttäminen ja toimintamallin luominen sähköiseen kauppaan alueellisen tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun sekä laadun prosessit integroivan toiminnanohjausjärjestelmän määrittely ja hankinta asiakassegmenttipohjaisten verkkokauppojen konseptointi ja perustaminen alueellisen sähköisen kauppapaikan sateenvarjon alle

62 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Alueen kohderyhmäperusteinen internetmarkkinointisuunnitelma, jossa määritetään tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet markkinoinnille internetissä Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Etelä-Pohjanmaan yritysten tietojen, kärkitapahtumien ja kohteiden siirto Googlen palveluihin (Googlen yrityspalvelukeskus, Googlemaps, GoogleEarth) Etelä-Pohjanmaan alueprofiilin luonti suosittelupalveluihin ja valittuihin yhteisöihin

63 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Etelä-Pohjanmaan ja kärkiyritysten näkyvyyden varmistaminen suosituimmissa kuva- ja videogallerioissa (mm. Picasa, Flickr, Google) Etelä-Pohjanmaan tai kärkiyritysten blogikonseptin käyttöönotto Etelä-Pohjanmaan alueen ja kärkiyritysten näkyvyyden varmistaminen matkailun merkittävimmissä sähköisen kaupan kanavissa

64 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Seinäjoen kaupungin, kärkiyritysten ja kohteiden - hakukonemainonnan konseptointi ja käynnistäminen, suositellaan keskittymistä aluksi Googleen Etelä-Pohjanmaan kärkiteemojen vienti, markkinointi ja myynti sosiaalisessa mediassa Matkailun alueorganisaation ja yritysten välinen verkkokauppa ja viestintä kehittämisprojekti / alueorganisaation ulkoisten ja sisäisten toimintaprosessien kehittäminen

65 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Myynti ja markkinointi Internet-markkinointitoimenpiteinä alueella tulee tehdä ainakin seuraavat toimenpiteet seuraavan kahden vuoden aikana: Alueen yritysten tiedotuksen RSS-syötekeskittymän perustaminen palveluihin Alueen sisäisten jakelutieratkaisujen sekä yritysverkostojen / tuotantoverkoston tehokkaampi käyttö. Toiminnan tavoitteena tehokkaampi ristiinmyynti Digitaalisen jakelukanavien ja verkkokauppojen perustaminen esim. käyttämällä Affiliate-mallia Mediavierailujen käynnistäminen uusmedian edustajalle, huomioidaan erityisesti digitaalinen media, julkaisut, sosiaaliset yhteisöt, blogit, jne.

66 OSA 2 Tuotteistus Kohderyhmälähtöisyys Asiakkaan rooli Elämyksellistäminen Palvelun laatu Tuotteiden jatkojalostaminen Sisällöllinen tuottaminen

67 OSA 2 Toimenpide-ehdotukset: Tuotteistus Alueella käynnissä olevien tuotteistushankkeiden tehokkaampi suuntaaminen ja hyödyntäminen; tuotteistus eri jakeluteihin, hinnoittelu ja laatu verkkokaupassa, asiakaspalvelun laatu verkkokaupassa Tuotteiden elämyksellistäminen, elämyskoulutukseen osallistumisen tukeminen ja mahdollisesti sitominen käynnistyviin hankkeisiin Palvelun laadun varmistaminen (Laatutonni)

68 Tiivistelmä Tarvitaan sähköisen kaupan visio ja strategia sekä vahva kokonaiskoordinaatio sähköisen kaupan kehittämiseen Tulee laatia kohderyhmäperusteinen internetmarkkinointisuunnitelma, jossa määritetään tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet markkinoinnille internetissä Laajana alueellisena yhteistyönä tulee käynnistää yritysten ja matkailun sidosryhmien sähköisen kaupan osaamisen vahvistaminen ja tukiverkoston rakentaminen

69 Tiivistelmä Tulee selvittää tarkoituksenmukainen alueen tuotantoa laajasti käsittelevä ja myyvä yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä ja integroida alueella toimivat potentiaaliset järjestelmät kokonaisuuteen (ei päällekkäisiä myynti- ja markkinointijärjestelmiä). Tulee organisoitua selkeämpään matkailun tuotantoverkosto-rakenteeseen ja määrittää jakelutiestrategia, joka edesauttaa tehokkaamman kaupankäynnin prosessien ja yhteisen toiminnan syntymistä.

70 Tiivistelmä Alueella käynnissä olevat tuotteistushankkeiden resurssit tulee suunnata ja hyödyntää tehokkaammin sähköisen kaupan kehittämiseen. Kehittämistyön pohjaksi tehdään tarvittavia selvityksiä, mm. selvitys alueella käytössä olevista teknologisista myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmistä sekä näiden yhteiskäyttö-mahdollisuuksista sekä selvitys ristiin myynnin ja toiminnanohjauksen mahdollistavista markkinointi- ja verkkokauppasovelluksista, jne.

71 OSA 3 Tulosaineiston esittely Osa 1. Tulosaineisto 1: Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Tulosaineisto 2: Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalla Osa 3. Tulosaineisto 3: Toimintamalli tai hanke-ehdotelma sähköinen matkailun informaatio- ja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Tulosaineisto 4: Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

72 OSA 3 Sähköinen kauppa Etelä-Pohjanmaan menestystekijä -kokonaiskoordinaatiohanke Maakuntaliitto tai koulutusorganisaatio Sähköisen kaupan osaamisen vahvistaminen ja koulutus Matkailun tuotantoverkosto ja toiminnanohjaus Sähköisen kaupan tuotteistus Sähköisen kaupan selvitykset ja tutkimustiedon keruu Koulutusorganisaatiot Matkailun alueorganisaatio Tuotteistushanke tai alueella käynnissä olevat hankket MAKUMA Tutkimus-hanke yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa Sähköisen kaupan koulutusohjelma vuosille Tuotantoverkoston rakentaminen, tuotetarjonnan ja laadun varmistaminen Tuotteiden laadun ja sisällön varmistaminen Alueella käytössä olevat myynti- ja toiminnanohjausjärjestelmien yhteiskäyttömahdollisuudet easkel asiantuntijapalvelut, Te-keskus Tuotantoverkoston toiminnanohjauksen, myynnin ja markkinoinnin tietojärjestelmän määritys ja hankinta Tuotetarjonnan lisääminen verkkokauppaan Markkinoilla olevien markkinointi- ja verkkokauppasovelluksien tarjonta (ristiin myynti, toiminnanohjaus) Asiantuntija- ja tutorverkoston luominen Yrityskohtaisten sähköisen kaupan projektien tukeminen ja tutorointi Jakelutie ja -kanavastrategia Tuotteiden elämyksellistämisen ja hinta/ laatusuhteen varmistaminen Matriisi nykyisistä ja uusista sähköisistä jakelukanavista (matkanjärjestäjä- ja jakelutieavaukset) - uudet jakelutiet ja -kanavat / ketkä voivat myydä tuotteita ja palveluja, millä käytännöillä (esim. mobiili) -uusien kanavatyyppien ja liiketoimintamallien käyttöönotto (esim. affliate)

73 Tulosaineiston esittely Osa 1. Tulosaineisto 1: Sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin nykytilaselvitys Etelä-Pohjanmaalla Osa 2. Tulosaineisto 2: Ehdotus sähköisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi Etelä- Pohjanmaalla Osa 3. Tulosaineisto 3: Toimintamalli tai hanke-ehdotelma sähköinen matkailun informaatio- ja kauppapaikka toteuttamisesta Osa 4. Tulosaineisto 4: Selvitystyöhön osallistuneiden arvio prosessin onnistumisesta palauteraportti

Verkkokaupan asiakaspalvelu. 15.4.2011 Oulu

Verkkokaupan asiakaspalvelu. 15.4.2011 Oulu Verkkokaupan asiakaspalvelu 15.4.2011 Oulu 15.4.2011 SIVU 2 Kiitos kun tulit! Ota lappu ja mieti 3 min. Kerro kuka olet, mistä tulet, mitä harrastat Miksi verkkokaupan asiakaspalvelu on sinulle tärkeää

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat 5. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite SIVU 2 Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla

Lisätiedot

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo

Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Intro sähköiseen liiketoimintaan www.liiketoiminta.info/lumo Sähköisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuus 1. Päivä / Kirsi Mikkola SIVU 2 Koulutuspäivän tavoite Koulutuspäivän tavoitteena on luoda

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Verkkokauppa

Verkkokauppa SIVU 1 Verkkokauppa www.liiketoiminta.info/lumo Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat 5. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite SIVU 2 Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla on näkemys kansainvälisistä

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

"Kotipesä kuntoon" - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma

Kotipesä kuntoon - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma KESKI-SUOMEN TE-KESKUS: "Kotipesä kuntoon" - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma Ajankohta 25.3.2009 27.10.2009 TAUSTA- JA LÄHTÖKOHTAKARTOITUS : TE-keskuksella ja vastuukouluttajille on selkeä käsitys

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet pk-yrityksissä 1.9.2009 Etelä-Pohjanmaan Matkailuparlamentti Kuortane Kirsi Mikkola 1.9.2009 Kirsi Mikkola 1 Sisältö Esittely lyhyesti Internet palvelujen

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan toteumaa 22.1.2016

Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan toteumaa 22.1.2016 Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan toteumaa 22.1.2016 Nina Vesterinen, matkailun erityisasiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö nina.vesterinen@tem.fi Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalvelut -Elävän luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä ja palveluja- Ekosysteemipalvelujen

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla kohdennettua kehitystoimintaa alueen pk-yrityksille Ari Saloranta 1 Uutisointia sähköisestä liiketoiminnasta Internet-käyttäjiä kohta miljardi Internet

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot