Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille"

Transkriptio

1 Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille Kysely toteutettiin Valviran yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osaston toimintasuunnitelman mukaisesti Kysely lähetettiin yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajan lupaasioiden yhteyshenkilöille Kysely toteutettiin ajalla Kyselyyn vastasi 24 yhteyshenkilöä, vastausprosentiksi muodostui 86% Kysymysmuodot: arvosteluasteikko 1 5 (erittäin tyytymätön erittäin tyytyväinen) kyllä/ei kysymykset sekä tarkentavat kysymykset Kysely toteutettiin anonyymisti

2 Vastaajat asiakasryhmittäin Lastensuojelu Vanhustenhuolto Kehitysvammaiset Muut vammaiset Päihdekuntoutujat Mielenterveyskuntoutujat

3 Lupa asioiden ohjaus ja neuvonta Valvirassa Kysymyksiin vastaamisen nopeus 3,4 Ohjauksen ja neuvonnan selkeys 3,5 Ohjaus ja neuvonta lupa asioissa yleisesti 3, Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

4 Lupa asioiden ohjaus ja neuvonta Valvirassa Kaiken ohjaukseen ja neuvontaan liittyvän asioinnin keskittyminen Valviraan on selkeyttänyt ja helpottanut asiointia huomattavasti. Ohjauksen ja neuvonnan yhdenmukaisuutta tulee edelleen varmentaa Valviran ja Avien välillä Kuitenkin ohjaus ja neuvonta koetaan toimivaksi mutta kaivataan hyvää keskusteluyhteyttä ja konkreettisia esimerkkejä Ennakkopäätösten tarve?

5 Tyytyväisyys lupahakemuslomakkeisiin sekä ohjeisiin ja hakuprosessiin Ohjeiden selkeys 3,4 Ohjeiden sijainti ja löydettävyys Valviran kotisivuilta Toimintayksikköä koskevan lomakkeen selkeys 3,6 3,6 Lupahakemuslomakkeen selkeys 3,6 Lupahakemuslomakkeiden sijainti ja löydettävyys Valviran kotisivuilta Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

6 Lupahakemuksen tekeminen on vaivatonta Kyllä 12 Ei

7 Kommentit ja kehitysehdotukset luvan hakemiseen ja ohjeisiin Henkilöstöosion täyttäminen koetaan haasteelliseksi, henkilökuntataulukkoon toivotaan laskuria Lomakkeet tulisi pystyä tallentamaan sähköiseen muotoon kuten avien lomakkeet, myös välitallennuksen mahdollisuus Yhteystiedot selkeästi lupapuolen sivujen yhteyteen Sähköisen asioinnin toivotaan helpottavan hakuprosessia Palveluntuottajat toivovat opastusta hakuprosessiin Lomakkeiden toimittaminen useampaan kertaa eri paikkoihin, epäselvyyttä erityisesti liitteiden osalta: mitkä/ kenelle? Ilmoituksenvarainen/ luvanvarainen toiminta: hakuprosessin kulku, kuka on viranomainen, kuka käsittelee?

8 Poikkeavatko eri aluehallintovirastojen antamat tarkastuskertomukset ja lausunnot toisistaan? Ei 10 Kyllä

9 Kommentit eri avien antamien tarkastuskertomusten ja lausuntojen eroavaisuuteen Poikkeavuutta aveittain ja myös yhden avin sisällä tarkastajittain. Laki on sama kaikille, mutta koetaan, että tarkastajan mielipiteellä on merkitystä. Koetaan, että valvontaohjelmaa painotetaan eri tavoin, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia (henkilöstö/asiakkaiden palvelun tarve; hoiva avustajien, hoitoapulaisten ja opiskelijoiden laskeminen mitoitukseen, toimitilat). Kuitenkin viimeisen vuoden aikana tarkastuskohteiden painotus on ollut yhteneväisempää. Tarkastajien valmius kehittävään ja ohjaavaan vuoropuheluun vaihtelee, avien tulisi ohjata edelleen vaikka Valvira lupaviranomainen.

10 Poikkeavatko eri aluehallintovirastojen tarkastuskäytännöt toisistaan? Ei 11 Kyllä

11 Kommentit ja kehitysehdotukset liittyen tarkastuskäytäntöihin Koetaan, että osa avien väestä on enemmän ohjaavia ja osa tarkastusta tekeviä, lupatarkastuksen tarkkuus ja kesto vaihtelee Toivotaan reilua ja avointa ajatustenvaihtoa tarkastuskäynnillä Voi olla ettei tarkastustilanteessa kommentoida kovinkaan paljoa, mutta kuitenkin lausunnossa esitetään vahvoja näkemyksiä. Lupatarkastus voisi olla kaksiportainen: ensimmäinen tarkastus rakennusvaiheessa/ piirustuksilla / malleilla ja toinen tarkastus 6kk kuluttua käynnistyksestä Yhdenvertainen kohtelu sovittaessa tarkastuskäynneistä Selkeät määräajat avien tarkastusten suorittamiseen ja lausuntojen antamiseen 2 portainen lupahallinto Valvira kunta Tarkastuskertomuslomake on hyvä apuväline palveluntuottajan valmistautuessa tarkastukseen

12 Poikkeavatko Valviran ja aluehallintovirastojen luvan myöntämisen kriteerit toisistaan? Ei 9 Kyllä

13 Kommentit Valviran ja Avien luvan myöntämisen kriteerien poikkeavuudesta Valvirasta tuntuu puuttuvan tapauskohtainen harkinta, kun taas Aveissa tapauskohtaista joustoa on. Perustuu edelleen Avien tarkastajien näkemyksiin, riippumatta siitä, että yhteneväiset ohjeet ovat olemassa. Suhtautuminen pitkään toimineiden yksiköiden olosuhteisiin ja niiden kehittämiseen tämän päivän kriteerien mukaiseksi poikkeaa eri avien välillä

14 Kuinka tyytyväinen olet lupahakemuksen käsittelyyn? Päätöksen valmistuminen kohtuullisessa ajassa Palveluntuottajan suunnitellun toiminnan aloittamisajan huomioiminen lupapäätöksen valmistelussa Asiakkaan pitäminen tietoisena lupahakemuksen käsittelyn etenemisestä 3,3 3,2 3,4 Yhteyden saaminen lupahakemuksen käsittelijään 3, Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

15 Kommentit ja kehitysehdotukset lupahakemuksen käsittelyyn Joustava työote näkyy käsittelyssä. Pitkät käsittelyajat Palvelu kiitettävää Millä tavoin jonkin lausunnon puuttuminen vaikuttaa päätöksen valmisteluun vertaa esim. avin tarkastuslausuntoa ja pelastusviranomaisen lausuntoa Annettaisiin ehdollinen lupa, toiminta tarkastetaan kun yksikössä asiakkaat ja toiminta käynnissä

16 Lupapäätös on selkeä ja helppolukuinen Ei Kyllä

17 Kommentit ja kehitysehdotukset lupapäätökseen Lupapäätöksessä paljon tekstiä, vaarana on, että olennainen jää huomaamatta. Lupapäätöksen voisi toimittaa sähköisesti allekirjoitettuna hakijalle

18 Valtakunnalliset lupapäätökset ovat yhdenmukaistaneet lupahallintoa Ei Kyllä

19 Kommentit yhdenmukaistamiseen liittyen Ollaan edetty tavoitetta kohti, mutta vielä on matkaa yhteneväisyyteen Valviran ja Avien yhteisten linjausten tekeminen vie aikansa Valvirassa annetaan tietyissä asioissa ristiriitaisia päätöksiä ja perusteluja ratkaisuille Palveluntuottajille tulisi avata linjauskysymyksiä

20 Toimintakertomuksen antaminen on vaivatonta Ei Kyllä

21 Kommentit toimintakertomuksen antamiseen Katso tunnisteiden käyttö vaivalloista, tunnistautumiseen toivotaan selkeyttä ja helppoutta Toimintakertomusten toimittaminen useampaan kertaan, ongelmallista

22 Yksityisen sosiaalihuollon luvat Valviran kotisivuilla Sosiaalihuollon lupiin liittyvät kotisivut ovat selkeät: Kyllä 21 Ei 3 Tarvitsemani tiedot löytyvät helposti Valviran kotisivuilta: Kyllä 20 Ei 3 Kaivataan ajankohtaista keskustelua lupiin liittyen sivusto kotisivuille Osa kokee ohjeet tulkinnanvaraisiksi, esimerkit valottaisivat ohjeita

23 Odotukset sähköiseen asiointiin lupahallinnossa Selkeä ja helppo käytettävyys eri tilanteissa ja palveluissa, jouduttaa hakemuksen tekoa kaikin tavoin Liitteet listattuna, toimittaminen helppoa Sähköinen allekirjoituksen mahdollisuus Käsittelyketju näkyväksi, arvioidut läpimenoajat Mahdollisuus hakemuksen täydentämiseen hakemuksen jättämisen jälkeen Muutoshakemus pitäisi olla mahdollista täyttää vain niiden asioiden osalta, johon haetaan muutosta eikä tarvitsisi täyttää koko lomaketta Liitteiden toimittaminen tässä vaiheessa mahdollista sähköpostitse

24 Palaute ja kehitysehdotukset Valviran toiminnasta yleisesti Ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua sekä avista että Valvirasta Lupapäätökset saatettava helposti kaikkien saataville Hyvä, kun on nimetyt käsittelijät Yhteistyö on kehittynyt, mutta edelleen eletään muutosaikaa uusien valvontaohjelmien suhteen eli toivotaan joustoa päätöksiin (esim. rakennushanke käynnistynyt ennen valvontaohjelmien julkaisemista)

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano 1 Valtakunnallisen lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano Dnro 5138/05.00.00.03/2014 Päiväys 26.5.2014 2 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Riskinarviointi

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Al uehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Al uehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue a Al uehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue KIRJEVASTAUS PH 705 B 1/9 3.10.2013 ESAV I/2261 /05.06.10/2011 Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta Rauhankatu

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Etuuskäsittelyä ja aikuissosiaalityötä Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn 2013 päätulokset Ellen Vogt, Mari Sjöholm PÄÄTULOKSET Kyselyn

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot