Ulkoisen suorituskyvyn analysointi. * Kun tarkastellaan yritystä ulkoa päin ja pääasiassa kokonaisuutena.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoisen suorituskyvyn analysointi. * Kun tarkastellaan yritystä ulkoa päin ja pääasiassa kokonaisuutena."

Transkriptio

1 TUNNUSLUKUJEN HYVÄKSIKÄYTTÖ 1. TUNNUSLUKUJEN KÄYTTÖTILANTEET Yrityksen toiminnan * analysointiin * vertaamiseen * ohjaamiseen eli tunnuslukuja tarvitaan johtamisen tueksi 2. KÄSITTEITÄ Ulkoisen suorituskyvyn analysointi. * Kun tarkastellaan yritystä ulkoa päin ja pääasiassa kokonaisuutena. Sisäisen suorituskyvyn analysointi. * Kun tarkastellaan yritystä sisältä käsin ja keskitytään yrityksen osien suorituskyvyn tarkasteluun. Ulkoisen laskennan tunnusluvut * Pohjautuvat yleensä yrityksen tuloslaskelmaan ja taseeseen eli kirjanpidon tuottamaan informaatioon. * Ne helpottavat ja havainnollistavat yrityksen kokonaistilan arvioimista. * Oman toiminnan arviointi ja esim. kilpailija-analyysit. Esimerkiksi Toiminnan laajuus ja kasvu Kannattavuus. Likviditeetti eli maksuvalmius Vakavaraisuus. Sisäisen laskennan tunnusluvut * Käytetään pääasiassa yrityksen sisäisessä arvioinnissa. * Yleensä niiden laskemiseksi tarvitaan tietoa, jota ei ole julkisesti saatavilla. * Fyysisten ja laadullisten tietojen ohella myös kirjanpidon tuottamaa tietoa. Esimerkiksi Tuottavuus Tuloksellisuus Joustavuus Kustannustehokkuus Taloudellisuus

2 3. ULKOISEN LASKENNAN TUNNUSLUVUT 3.1 Toiminnan laajuus ja kasvu - Liikevaihdon määrä - Myynnin tai liikevaihdon muutosprosentti - Henkilökunnan määrä - Taseen loppusumma - Investoinnit yhteensä - Tehdyt työtunnit Liikevaihdon muutos-% = (kuluvan kauden liikevaihto - edellisen kauden liikevaihto) x 100 edellisen kauden liikevaihto Asiakaskäyntien muutos-% = Asiakaskäynnit edellisessä jaksossa kuluvassa jaksossa x 100 Asiakaskäynnit kuluvassa jaksossa Henkilöstömäärän kasvu-% = Henkilöstömäärä kuluvassa jaksossa edellisessä jaksossa x 100 Henkilöstömäärä edellisessä jaksossa 3.2 Kannattavuus - Liikevoitto - Nettotulos - Kokonaistulos - Sijoitetun pääoman tuottoprosentti - Kokonaispääoman tuottoprosentti - Oman pääoman tuottoprosentti Sijoitetun pääoman = (nettotulos + rahoituskulut + verot (12kk)) x 100 tuottoprosentti keskimääräinen sijoitettu pääoma Kokonaispääoman = (nettotulos + rahoituskulut + verot (12kk)) x 100 tuottoprosentti keskimääräinen kokonaispääoma Oman pääoman = nettotulos x 100 tuottoprosentti keskimääräinen oma pääoma

3 3.3 Vakavaraisuus - Omavaraisuusaste - Velkaantumisaste - Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma Velkaantumisaste = Vieras pääoma Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus, % = Vieras pääoma x 100 Liikevaihto (12 kk) 3.4 Maksuvalmius eli likviditeetti - Käyttöpääoman määrä - Current ratio - Quick ratio Current ratio = rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus lyhytaikaiset velat Quick ratio = rahoitusomaisuus. lyhytaikainen vieras pääoma - vastattavien ennakkomaksut 3.5 Kiertonopeudet - Myyntisaamisten kiertoaika - Myyntisaamisten kiertonopeus - Ostovelkojen kiertoaika Myyntisaamisten = kiertoaika pv 365 x myyntisaamiset liikevaihto (12kk) Ostovelkojen = kiertoaika pv 365 x ostovelat ostot + ulkopuoliset palvelut (12kk)

4 Kiertonopeus = 365 Kiertoaika 3.6 Muita ulkoisen laskennan tunnuslukuja - P/E luku - Tulos/Osake eli voittosuhde - EVA (Economic value added) P/E = Osakkeen markkinahinta Tulos/Osake EVA:lla eli taloudellisella lisäarvolla tarkoitetaan yrityksen verojen jälkeen oikaistun tuloksen ja pääoman nettokustannusten välistä erotusta. Jos EVA on positiivinen niin yritys on saanut käyttämänsä pääoman tuottamaan enemmän kuin mitkä sen kustannukset ovat olleet. EVA1 = (sijoitettu pääoma) x (Pääoman tuottoaste Pääoman kustannusaste) EVA2 = Liikevoitto + Rahoitustuotot Maksetut verot Pääoman kustannukset) EVA3 = Liikevoitto + Rahoitustuotot Laskennalliset verot * Pääoman kustannukset) * Laskennalliset verot = (liikevoitto + rahoitustuotot) x veroaste 4. SISÄISEN LASKENNAN TUNNUSLUVUT 4.1. Kirjanpitoon perustuvia tunnuslukuja Myynnit ja tilaukset - Myynti - Tilauskanta Myynnin kustannus-% = Myyntikustannukset x 100 Myyntitulot

5 Markkinoinnin tuottoaste = Markkinoinnin kate Markkinoinnin sitoma pääoma Muuttuvat kustannukset - Ainekustannukset - Palkkakustannukset Työ,Materiaali,Välitön,Välillinen kustannus Tuoteyksikkökohtaiset kustannukset = Tuoteyksikkö Panoskohtaiset kustannukset = Välitön,Välillinen kustannus Tuotantopanos Budjettivertailu = Toteutuneet materiaalikustannukset Budjetoidut materiaalikustannukset Materiaalinkäsittelykust. suhde (palkat) = Materiaalinkäsittelykustannukset Välittömät palkat Susikustannussuhde = Käsittelyn susikustannus Tuotannon arvo

6 Ylityö-% = Ylityötunnit Normaalit työtunnit x100 Työlajikustannukset = Välitön palkkakustannus Välillinen palkkakustannus Yleiskustannusseuranta = Osaston yleiskustannusbudjetti Toteutuneet yleiskustannukset Katteet - Myyntikate - Käyttökate - Katetuotto - Tuote-, asiakas- tai osastokohtaiset katteet Toimintokate-% = Määrätyn toiminnon kate x 100 Koko yrityksen kate Kiinteät kustannukset - Vuokrat - Kiinteät palkat - Poistot Kunnossapitokustannusseuranta = Kunnossapidon kok. kustannukset Tuotannon määrä Ennakkohuollon seuranta = Ennakkohuollon kustannukset Kokonaistuotantokustannukset

7 Varaosakustannusseuranta = Varaosa- ja tarvikekustannukset Kunnossapidon kokonaiskustannukset Kunnossapitosuhde = Kunnossapidon kokonaiskustannukset Käyttöomaisuuden arvo Henkilöstökulu-% = Henkilöstökulut x 100 Liikevaihto Tulos - Liiketulos - Yksikkökohtaiset tulokset - Asiakas-, tuote- tai markkina-aluekohtainen kannattavuus Muita kirjanpitoon perustuvia tunnuslukuja Tuotekustannussuhde = Tuotekustannus Paino,Tilavuus,Pinta-ala,Pituus Tuotekustannussuhde II = Tuotekustannus Teho, tms. muu ominaisuus 4.2. Toimintaprosesseja kuvaavia tunnuslukuja Läpimenoaika - Prosessin läpimenoaika Kappaleen työaikasuhde = Kappaleen välitön työaika Läpimenoaika

8 Keskimääräinen vaiheaika = Läpimenoaika Vaiheiden määrä Aikasuhdeluvut = Odotus,Kuljetus,Välitön työaika Läpimenoaika Välitön työaika Työaikasuhde = Läpimenoaika Tuottavuus ja tehokkuus Tuottavuus = Tuotoksen määrä Panosten määrä Työn tuottavuus = Tuotannon määrä Työntekijöiden määrä Pääoman tuottavuus = Tuotoksen määrä Kapasiteettiyksikkö Tuottavuus tilinpäätöstiedoista Työn tuottavuus = Jalostusarvo Palkkakustannukset Työn tuottavuus = Jalostusarvo Työntekijöiden määrä Jalostusarvo kertoo tuotannon arvon nousun tuotantoprosessin tuloksena. Jalostusarvo = Liikevaihto ostetut aineet, tarvikkeet, energia ja palvelut Jalostusarvo = käyttökate + maksetut vuokrat + kokonaispalkat (sosiaalikuluineen)

9 Resurssikäyttösuhde = Toteutunut resurssikäyttö Suunnitelturesurssikäyttö Ideoinnin tuottavuus = Ideoiden määrä / aikayksikkö Suunnitteluresurssi Resurssin käytön tehokkuus = Resurssin käyttö (kg, h, jne.) Tehokkain mahdollinen resurssin käyttö Koneaikasuhde = Koneaika työvaiheessa Koko vaiheaika Työaikaseuranta = Työaika (esim. osastoittain) Työtuntijärjestelmän mukainen työaika Työlajisuhde = Välillinen työ Välitön työ Työntekijöiden suoritustaso = Standardityöaika Käytetty työaika Osaston suoritustaso = Osaston välitön palkkasumma Tuotteiden standarditunnit

10 Koneiden käyttösuhde-% = Toteutunut käyntiaika x 100 Teoreettinen maksimikäyntiaika Tuotantotoiminnan tehokkuus = Toteutunut tulos Standarditulos Taloudellisuus Taloudellisuus = Tuotoksen määrä Panosten arvo Kunnossapidon taloudellisuus = Kunnossapidon kokonaiskustannukset Kokonaistyötunnit Kunnossapidon taloudellisuus II = Osaston yleiskustannukset Kunnossapidon kokonaiskustannukset Laatu A) Yleiset - laatuvirheiden määrä - hylkäysprosentti - hukkatyötunnit - reklamaatiot - reklamaatiokustannukset / liikevaihto - asiakaskiitosten määrä Tarkastuksen läpäisseet vialliset kappaleet x 100 Tarkastusvirhe-% = Kaikki tarkastetut

11 Tarkastusohj. mukaan suoritettavat tarkastukset x100 Tarkastusohjeiden peitto-% = Kaikki tarkastukset Laatutaso-% = Vastaanottotarkastuksessa hylätyt x 100 Toimittajan kaikki toimitukset Hylky-% = Hylättyjen määrä x 100 Hyväksyttyjen,Valmistettujen määrä B) Laatukustannukset ja/tai laadun puutekustannukset - virheiden korjauskustannukset - kahdesti tehtyjen töiden kustannukset - takuukustannukset Ennaltaehkäisevän toiminnan kust. x 100 Ennalta ehkäisevät laatutoiminnan kust.-% = Myyntitulot Valvontakustannus x 100 Valvontakustannus-% = Myyntitulot Sisäinen virhekustannus-% = Sisäiset virhekustannukset x 100 Myyntitulot Ulkoinen virhekustannus-% = Ulkoiset virhekustannukset x 100 Myyntitulot

12 Ulkoinen virhekustannus-% II = Ulkoiset virhekustannukset x 100 Toimitettujen tuotteiden lkm. Laatukustannusseuranta = Laatukustannukset Välittömät palkat,lv,tuote,osasto,tuoteryhmä Virhekustannusten seuranta = Sisäiset virhekustannukset Työtunnit,Palkat,Valmistetut osat,työntekijät Takuukustannusseuranta = Takuukustannukset Myynti,Tuote,Osasto,Tuoteryhmä,Jalostusarvo C) Toiminnan laatu Yrityksen toiminnan yleisen tehottomuuden merkkejä, jotka kuvaavat toiminnan huonoa laatua ovat mm. - huono ilmapiiri (poissaolot, henkilökunnan vaihtuvuus) - tarpeettomat varastoinnit, jotka sitovat käyttöpääomaa ja aiheuttavat käsittelyja varastointikustannuksia (hitaat varastojen kiertonopeudet) - turhat seisokit (koneiden korjaustunnit) Vaurioseuranta = Vaurioiden korjaustunnit Kunnossapidon kokonaistunnit Toimitusvarmuus - Myöhästyneiden tilausten määrä - Virheellisten tai väärin toimitettujen tilausten määrä - Keskimääräinen myöhästyminen

13 Puute-% = Puutteiden lukumäärä x 100 Toimitusten lukumäärä Myöhästymis-% = Myöhästyneitten määrä x 100 Kaikkien toimitusten määrä Toimitusten myöhästymis-% = Myöhästyneet toimitukset x 100 Kaikki toimitukset Osatoimitussuhde = Sovittujen toimituserien määrä Toteutuneiden toimituserien määrä Materiaalipuuteseisokki-% = Materiaalipuutteen aiheuttamat seisokit x 100 Välittömät kokonaistyötunnit Toimitusaikasuhde = Lyhyin toimitusaika Nykyinen toimitusaika Kiertonopeustavoite = Kiertonopeus Tavoitekiertonopeus

14 4.2.6 Asiakastyytyväisyys ja palvelutaso - Yrityksen luotettavuus - Palveluhalukkuus - Ystävällisyys - Saavutettavuus, tavoitettavuus Asiakaskyselyt. - Asiakkaan keskimääräinen odotusaika Suorituskykyvertailu = Suoritusaika Kilpailijan suoritusaika Joustavuus Varastot - Tuotevariaatioiden lukumäärä - Modulien lukumäärä - Erikoistuotteiden määrä - Räätälöinti - Määrä - Taso - Kiertoaika ja Kiertonopeus Varastotilavuuden hyödyntäminen = Varastointitilan tilavuus Varastotilavuus Varaston kiertonopeus = Tavaroiden ulosotto varastosta aikayksikössä Varaston arvo (keskimäärin aikavälillä) Tavaroiden viipymä varastossa = 360 Kiertonopeus

15 Varastotaso Varastotavoite = Tavoitetaso Nimikemäärän seuranta = Varastonimikkeiden määrä Lopputuotteiden määrä Varastoinnin tehokkuus = Varastotapahtumat Työntekijöiden lukumäärä Varastoinnin tehokkuus II = Varastotunnit Lähetysrivit Materiaalin käsittely Materiaalin hyödyntäminen = Materiaalin käyttö Tuotettu tuote Hintaseuranta = Materiaalin standardihinta Raaka-aineyksikkö Raaka-aineen kustannusseuranta = Raaka-ainekustannus Tuotettu tuote Käsittelyvaurioiden seuranta = Käsittelyvauriot Kuljetusyksiköt

16 Pakkauskustannusten seuranta = Pakkauskustannukset Käsittely- ja matkavaurioiden määrä Vaurioseuranta = Vaurioiden luku Kuljetusmuoto Jakeluseuranta = Jakelukustannukset Myynti,Kuljetusmatkat Kuljetusten seuranta = Kuormaus,Lastausaika Koko työaika Ainekäytön seuranta = Standardi ainekäyttö Toteutunut ainekäyttö Jäteprosentti = Jätteen määrä x 100 Materiaalin käyttö Materiaalinkäsittelyn seuranta = Materiaalinkäsittely kustannukset Välittömät palkat Materiaalinkäsittely kustannukset Materiaalinkäsittelyn seuranta II= Tuotteiden valmistusarvo

17 Henkilöstö Tapaturmataajuus = Tapaturmien lukumäärä 10 Miljoonaa työtuntia Tapaturmien vakavuus = Sairaspäivien lukumäärä Tapaturmien lukumäärä Poissaolo-% = Poissaolopäivien lukumääärä x 100 Työpäivien lukumäärä Työntekijöiden vaihtuvuus = Eronneet työntekijät Vuoden keskivahvuus Työntekijöiden pysyvyys = Yli vuoden palvelleet työntekijät Keskivahvuus Rekrytointikustannusseuranta = Rekrytointikustannukset Palvelukseen palkatut Rekrytointikustannusseuranta II = Rekrytointikustannukset Haastatellut Rekrytoinnin osuvuus = Valittujen henkilöiden lukumäärä Haastateltujen lukumäärä

18 Rekrytoinnin osuvuus II= Palvelukseen jääneet henkilöt Hyväksytyt henkilöt Koulutusseuranta = Koulutuskustannukset Työntekijä Koulutusseuranta II= Koulutuskustannukset Koulutuspäivät Koulutusseuranta III = Koulutuspäivät Koulutettava Koulutusseuranta IV= Koulutettavien määrä Työntekijöiden määrä Vakuutusten kattavuus = Tapaturmakustannukset Saadut vakuutuskorvaukset Ammattitaitoisuus = Ammattitaitoinen työvoima Tarvittava ammattitaitoinen työvoima Muita sisäisen laskennan tunnuskuja Hankintakustannus-% = Hankintakustannukset Hankintojen arvo

19 Hankintakustannusten seuranta = Hankintakustannukset Hankintojen määrä Hankintahenkilöstön seuranta = Hankittavien nimikkeiden määrä Hankintahenkilöstön määrä Työvaiheseuranta = Työvaiheiden lukumäärä Tuote Toimintavarmuus = Huollosta aiheutuneet odotusajat Välittömät työtunnit Toimintavarmuus II = Kunnossapidosta johtuvat seisokit Työtuntijärj. mukaiset työtunnit Korjausten kesto = Tehdyt työtunnit Korjausten määrä Kunnossapidon suunnittelu = Suunnitellut kunnossapitotunnit Kaikki kunnossapidon työtunnit Kunnossapitotarve = Kunnossapidon välittömät työtunnit Tuotannon välittömät työtunnit Kunnossapitosuhde = Kunnossapidon työtunnit Tuotantokoneiston liitäntäteho

20 Ostojen luotettavuus-% = Ostotoimitusten myöhästymiset Kaikki ostotoimitukset

21 Lähteitä: Laine, Pertti Tuotannon tunnusluvut. Suomen metalliteollisuuden keskusliitto. ISBN Uusi-Rauva, Erkki Ohjauksen tunnusluvut ja suoritusten mittaus. Tampere, Tampereen teknillinen korkeakoulu, teollisuustalous. Opetusmonisteita 2/94. ISBN x. Yritystutkimusneuvottelukunta Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Helsinki, Gaudeamus. 106 s. ISBN

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen Ennakoiva yhteistoiminta Auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään yrityksen tilanteen sekä muutostarpeet Vahvistaa laadukasta tiedon kulkua

Lisätiedot

Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu

Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu KTT Vesa Partanen Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projekti Salo, 24.1.2014 Tietoisku: Kokonaiskustannusajattelu Hankintatoimen kustannusten kokonaisvaltainen analysointi Taloushallinnon rooli ja tehtävät

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen?

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? Taloustieteen tohtori Pekka Aho Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? 1. Omaisuuden myyntivoitot liiketoiminnan muissa tuotoissa 2. Palkkojen nostamatta jättäminen 3. Suoriteperusteisuuden väljä

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet Ruoka-Suomi -tiedotteen 4/2002 erillisliite Yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Kehittäjälle Elintarvikealan kehittämistyössä on toisinaan myös tarvetta analysoida asiakasyrityksen

Lisätiedot

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus Yritys talouden näkökulmasta Jussi Mankki Syfo Oy 1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS KIRJATIIVISTELMÄ LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER V A L M E N N U S K U R S S I T K A U P P A K O R K E A A N VALMENNUS Tilinpäätös Kirjanpito TilinpäätöksenPlaatiminen TilinpäätöksenPsisältö Tuloslaskelma

Lisätiedot

Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä

Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä Siemenviljelijä oman yrityksensä talouspäällikkönä Siemenviljelijöiden talousvalmennus 13.-14.11.2014 Helsinki Materiaalit haettavissa osoitteesta: www.proagria.fi/siementuottaja Ari Nopanen Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op)

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) Muistiinpanoja oppikirjan (Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY) perusteella. Vastuu on lukijalla. Mielipahaa ei korvata. 1. Yrityksen talous -julkisesti

Lisätiedot

Talouden tärkeät tunnusluvut

Talouden tärkeät tunnusluvut Talouden tärkeät tunnusluvut Lihatilan talous- hankkeen päätösseminaari 27.11.2014 Alahärmä Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Rakennekehityksen

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot