Kannattavuus / Tuottavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannattavuus / Tuottavuus"

Transkriptio

1 Kannattavuus / Tuottavuus Toiminnan kannattavuus / tuottavuus mistä on kysymys? Tuottavuuden perusteet

2 Toimittaja Asiakas Koulutusta 35 vuotta. KANNATTAVUUS TUOTTAVUUS Raaka-aine, Palvelu Yritys Oy Tuote, Palvelu Raha KASSA Raha HINTASUHTEET

3 Rahan sitoutuminen Tuotteet Raakaaineet

4 TUOTTAVUUDEN JA KANNATTAVUUDEN YHTEYKSIÄ TUOTOSTEN MÄÄRÄ TUOTOT TUOTOSTEN YKSIKKÖHINTA TUOTTAVUUS KANNATTAVUUS HINTASUHDE PANOSTEN MÄÄRÄ KUSTANNUKSET PANOSTEN YKSIKKÖHINTA

5 TUOTTAVUUS Tuottavuus mittaa aikaansaatujen suoritteiden suhdetta käytettyihin tuotannontekijöihin. Se voidaan jakaa tuotannontekijöittäin osatuottavuuksiin, joista esimerkkeinä ovat: työn tuottavuus koneiden ja laitteiden tuottavuus materiaalin tuottavuus

6 KANNATTAVUUS TUOTTAVUUS = HINTASUHDE = TUOTOS PANOS TUOTOSTEN YKSIKKÖHINNAT PANOSTEN YKSIKKÖHINNAT KANNATTAVUUS = TUOTTAVUUS x HINTASUHDE

7 Hintasuhde Hintasuhde Koulutusta 35 vuotta. SAMA KANNATTAVUUS KAHDELLA TAVALLA KANNATTAVUUS = TUOTTAVUUS x HINTASUHDE = KANTA x KORKEUS Tuottavuus Hyvä tuottavuus, mutta pieni hintasuhde Tuottavuus Huono tuottavuus, mutta suuri hintasuhde

8 KANNATTAVUUS / TUOTTAVUUS Esimerkiksi yritys, missä tuottavuutta on kehitetty, voi olla kannattava huonoillakin markkinoilla. Vastaavasti huonommallakin tuottavuudella pärjää, jos hintasuhteet ovat hyvät. Hintasuhteet määräytyvät markkinoilla, tuottavuuteen voidaan vaikuttaa itse.

9 TULOSLASKELMAN RAKENNE Muuttuvat kulut -aineet -tarvikkeet Kiinteät kulut Poistot Korot Verot Liikevaihto Myyntikate Käyttökate Liikevoitto Tulos ennen Nettotulos veroja

10 Tuloslaskelmaan liittyen: Poistot Poisto on suunnitelman mukainen vähennys varallisuudesta se perustuu omaisuuden arvioituun käyttöikään huomattavaa on, että vuotuiset poistot ovat menoja Esim. 5 milj euron investointi, poistoaika 5 vuotta

11 TASEEN RAKENNE Vastaavaa ( Mihin rahat on sidottu ) Vastattavaa ( Mistä rahat on saatu ) Pysyvät vastaavat * aineettomat hyödykkeet * aineelliset hyödykkeet * sijoitukset Vaihtuvat vastaavat * vaihto-omaisuus * saamiset * rahoitusarvopaperit * rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma * osakepääoma * arvonkorotusrahasto * edellisten tilikausien voitto * tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä * kertynyt poistoero * varastovaraus * Muut vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Vieras pääoma * pitkäaikainen * lyhytaikainen

12 TULOSLASKELMA, TASE JA KASSAVIRTA tuloslaskelma kertoo yrityksen tuotot, myynnin kulut, muut kulut, korot ja verot tuloslaskelma ei kerro liiketoiminnan kassavirtaa tase kertoo liiketoiminnan varat ja velat tase kertoo rahavarat kauden alussa ja kauden lopussa taseesta ei ole poimittavissa liiketoiminnan yksityiskohtaista kassavirtaa kassavirtalaskelma kertoo yrityksen kassavirran kassavirta jakautuu kolmeen osaan - operatiivinen / liiketoiminnan kassavirta - investointien kassavirta - rahoituksen kassavirta

13 Pitkä- ja lyhytaikainen vieras pääoma taseessa Lyhennys; lyhytaikainen Pääoma; pitkäaikainen

14 KANNATTAVUUDEN OSATEKIJÄT Pääoman tuotto ROI Liikevaihto Liikevoitto Tulospuolen tekijät Pääomaa sitovat tekijät Liikevoitto Tase yht. = ROI % Vastaavaa = Vastattavaa

15 KANNATTAVUUDEN OSATEKIJÄT Pääoman tuotto ROI Liikevoitto suhteessa Liikevoittoprosentti Liikevaihto Liikevaihto Tulospuolen tekijät Liikevoitto Kerrottuna keskenään = ROI % Pääomaa sitovat tekijät Vastaavaa = Vastattavaa Liikevaihto jaettuna Tase yht. Pääoman kiertonopeus

16 Tunnusluvut / toiminnan kuumemittarit Kannattavuus Vakavaraisuus Maksuvalmius

17 Maksuvalmius Quick Ratio= Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma 1=hyvä Current Ratio= Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma 2=hyvä

18 Vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste Oma pääoma Koko pääoma Kertoo myös yrityksen rahoitusasemasta

19 Kannattavuuden osatekijät Markkinaosuus Kokonaismarkkinat Volyymi - trendit Raaka-aineet Nopeuta prosessia Valmistus Hinta - lisää arvoa asiakkaalle hinnan nostamiseksi Kannattavuus Jakelu Ostovelat - pidennä maksuaikaa Markkinointi/hallinto - tehosta Myyntisaamiset - lyhennä maksuaikaa Koneet/rakennukset yms. - kapasiteetin käyttöaste Varastot - varastojen pienentäminen

20 LÄPÄISYAIKA Palvelun suunnittelu Palvelu valmiina Ajan varaus Toimenpiteen aloitus Toimenpide valmis Valmis Toimenpiteen läpäisyaika Palvelun läpäisyaika Toimitusaika

21 Strategiakartta Menestyminen Taloudellinen näkökulma Kustannusten alentaminen Parantamalla tuottavuutta ( s ) Kasvattamalla tuottoja ( s ) Pääoman käytön tehostaminen Uusien tulolähteiden löytäminen Asiakkaiden lisäarvon nostaminen Asiakasnäkökulma Op. erinomaisuus Asiakasläheisyys Asiakaskanta, pysyvyys ja tyytyväisyys Tuotejohtajuus Sisäisten prosessien näkökulma Asiakasprosessit Innovaatioprosessit Tilaustoimitusprosessit Sidosryhmä- ja yhteisöprosessit Uuden oppimisen ja kasvun näkökulma Henkilöstöpääoma -taidot, tiedot, -arvot Informaatiopääoma -systeemit, -tiedostot, verkostot Organisaatiopääoma -kulttuuri, johtajuus -sitoutuminen, tiimityö

22 Palvelutuotannon mittarit OMISTAJAMITTARIT EILEN OMAN TOIMINNAN MITTARIT TÄNÄÄN ASIAKASMITTARIT HUOMENNA -TODELLINEN ( TULOS ) -YHTEINEN TOTUUS ( TOIMINNAN KEHITTÄMINEN ) -OHJAAVAT BUSINESTA ( TAVOITE )

23 TUOTTAVUUS LAATU Koulutusta 35 vuotta. TUOTTAVUUS ON KOKONAISVALTAISTA TEHOKKUUS TULOSLASKELMA JA TASE ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS HENKILÖSTÖ JA AJANKÄYTTÖ TERVEYS Lähde Paula Liukkonen OSKAR -malli TYÖKYKY

24 Palveluiden erityispiirteitä Tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti Palvelua ei voi varastoida Palvelu on ainutkertainen tapahtuma Asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen Tapahtuu vuorovaikutustilanteessa Suorittajat, asiakkaat ja paikat vaihtuvat Usein konkreettisuus puuttuu Ympäristön ja tilojen vaikutus

25 Palvelun laatu Mitä laatu Asiakkaan odotukset Miten laatu Muut asiakkaat Kokemukset Yrityskuva

26 Palvelun laadun ulottuvuuksia Ystävällisyys Saavutettavuus Kommunikointikyky Kosketeltavuus Osaaminen Luotettavuus Varmuus Kyvykkyys Uskottavuus Palveluhalukkuus

27 HENKILÖSTÖ JA AJANKÄYTTÖ Henkilöstön määrä Henkilöstön ikärakenne Osaaminen ja koulutus Palveluksessaoloaika Ajankäyttö välitön välillinen

28 TERVEYS Työn hallinta Työn kuormittavuus Työkyky Terveys Työn organisointi Organisaation toimintakyky

29 Tuottavuuden parantaminen Kehittämissuunnitelma Tavoite - mittarit Toimintahistoria Tämä hetki

30 Tuottavuuden parantamisessa huomioitavaa Hankkeissa on oltava selkeät ja konkreettiset tavoitteet Mitattavat tavoitteet Ei monia hankkeita yhtä aikaa, vaan pieniä konkreettisia asioita kerralla kuntoon Selkeät suunnitelmat : mitkä ovat tavoitteet miten niitä mitataan millä keinoin tavoitteisiin päästään tehtävät vastuuhenkilöt aikataulu

31 Tuloslaskelma ja Tase

32 KANNATTAVUUDEN KEHITYS Roi, Liikevoitto ja Pääoman kierto kertaa vuodessa

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen Ennakoiva yhteistoiminta Auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään yrityksen tilanteen sekä muutostarpeet Vahvistaa laadukasta tiedon kulkua

Lisätiedot

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus Yritys talouden näkökulmasta Jussi Mankki Syfo Oy 1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 212/12 www.arctia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Lukusarjat Yritysanalyysi

Lukusarjat Yritysanalyysi Lukusarjat Yritysanalyysi Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 www.malliyritys.fi Laatinut: Lukusarjat Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 10/ Lukusarjat Yritysanalyysi Sisällysluettelo Yrityksen tiedot

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Valmennuksen sisältö Päivään valmistautuminen

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi BALANCE CONSULTING Alma Media konserni Tilinpäätös 27/12 www.almamedia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu ja markkinointi Talouden osaaminen ja suunnittelu tuo ryhtiä hinnoitteluun Tulostavoitteet

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics 1 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI JA LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti 22.11.2013 3 OSA

Lisätiedot