HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI"

Transkriptio

1 HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI Toteutus Koulutuskeskus Salpauksessa Prosessin omistaja: Aikuiskoulutusjohtaja Versio : 1.1 / Julkaistu /

2 2 Versiohistoria Kommentti 0.7 / Ehdotus / Ensimmäinen ehdotus kommentoitavaksi 1.0 / Julkaistu / Ensimmäinen julkaistu versio käytettäväksi 1.1 / Julkaistu / Toimintojen osaamiskartta poistettu Esimerkki Tietopuolisten opetuksen toteuttamissuunnitelmasta korvattu sisällön kuvauksella. Kouluttaja vaihdettu opettajaksi. Opiskelija vaihdettu tutkinnon suorittajaksi. Termi Salpauksen Tutkinnon toteuttamissuunnitelma vaihdettu termiksi Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma mennessä annettu palaute käsitelty

3 3 SISÄLLYSLUETTELO ASIAKIRJAN TARKOITUS HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI Pääprosessin perustiedot Pääprosessin prosessikaavio Pääprosessin tehtäväkuvaus HAKEUTUMISVAIHE Hakeutumisen prosessikaavio Hakeutumisen tehtäväkuvaus Hakeutumisen toimintakuvaus TUTKINNON SUORITTAMINEN Tutkinnon suorittamisen prosessikaavio Tutkinnon suorittamisen tehtäväkuvaus Tutkinnon suorittamisen toimintakuvaus TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessikaavio Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tehtäväkuvaus Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen toimintakuvaus Liitteet Työkaluohjelmistojen osaamiskartta Henkilökohtaistamissuunnitelman sisältö Tutkintokohtaisen toteutussuunnitelman sisältö... 22

4 4 ASIAKIRJAN TARKOITUS Tämän asiakirjan tarkoitus on kuvata henkilökohtaistetun kolmivaiheisen näyttötutkintoprosessin toteutus Koulutuskeskus Salpauksessa. Kuvattu prosessi velvoitetaan noudatettavaksi. Näkökulmaksi on valittu tutkinnon suorittajan kulku prosessissa. Tämän seurauksena rajauksena on kuvata vain ne toiminnot, jotka suoraan koskettavat opiskelijoita. Tästä johtuen esimerkiksi järjestämissopimusten teko tai opiskelumateriaalien valmistaminen on jätetty pois. Asiakirja keskittyy operatiivisen toiminnan kuvaamiseen ja antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä tehdään 2. Kuka tekee 3. Missä vaiheessa asiat tehdään 4. Millä työkaluilla asiat tehdään Asiakirja on tarkoitettu Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksessa toimivalle henkilöstölle. Asiakirjan avulla eri työtehtävissä toimivat henkilöt tietävät omat työtehtävänsä ja vastuualueensa.. Työprosesseille määritellyt tavoitteet: 1. Prosessissa ja sen toteutuksessa on otettu huomioon laeissa, asetuksissa ja määräyksissä esitetyt vaatimukset näyttötutkinnon suorittamiselle. Näin ollen työntekijän ei tarvitse lukea joka kerta työtä suorittaessaan lakitekstistä kuinka asiat pitää tehdä; riittää kun noudatetaan tässä dokumentissa esitettyjä prosesseja ja dokumentointitapoja. 2. Prosessien syötteet ja tulokset dokumentoidaan siten, että ne ovat talletettuna rakenteellisessa tietosovelluksessa (esim. SopimusPRO, WAIKO) kaikkien käyttäjien saatavilla. Tiedot eivät ole yksittäisen ihmisen muistin varassa, yksittäisen ihmisen salasanan takana tai yksittäisenä asiakirjana esimerkiksi X-asemalla. Asiakirja on myös johdon työkalu resurssitarpeita arvioitaessa ja resursseja jaettaessa sekä henkilöstön osaamista kartoitettaessa. Asiakirjaa voivat käyttää hyväkseen myös tutkinnon suorittajat, työnantajat, koulutuksen hankkijat ja muut sidosryhmät.

5 5 Tämä asiakirja on tehty PHKK:n prosessimäärittelyjen standardien mukaisesti ja jakaantuu hierarkisesti seuraavasti: Henkilökohtaistettu kolmivaiheinen näyttötutkintoprosessi Hakeutuminen Tutkinnon suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Kuva 1 Näyttötutkintoprosessin rakenne

6 6 1 HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI 1.1 Pääprosessin perustiedot PROSESSIN TIEDOT Soveltamisalue Prosessin tarkoitus Näyttötutkinnon suorittaminen tutkinnon suorittajan näkökulmasta Varmistaa asiakaslähtöinen tutkinnon suoritus määräysten ja asetusten mukaisesti. Prosessin omistaja Aikuiskoulutusjohtaja. Alku (prosessin käynnistävä tekijä/syöte/) Tutkinnon suorittajan ammatillisen osaamisen kehittäminen tutkinnon tai sen osan suorittamisen avulla. Työnantajan tarve ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Loppu (tuote, palvelu, asiakirja) Suoritettu tutkinto tai osatutkinto. Asiakas/asiakkaat Tutkinnon suorittaja. Työnantaja. Koulutuksen hankkija (TE-keskus, oppisopimustoimisto) Asiakastarpeet ja vaatimukset Ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen joustavasti ja laadukkaasti. Tutkinnon suorittamisen tapahtumien läpinäkyvyys ja aikataulujen ennustettavuus. Prosessin menestystekijä(t). (pohtikaa ensin, mitä tapahtuu, jos prosessi ei toimi halutulla tavalla) Tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen laadukas suunnittelu, toteutus ja ohjaus. Laadukas ohjaus- ja tukipalvelu. Ammattitaitoinen henkilöstö. Toimiva yhteistyö työelämän kanssa.. Prosessin tavoitteet Tutkinnon tai osatutkinnon suoritus. Prosessin mittarit Suoritettujen koko tutkintojen määrä. Suoritettujen osatutkintojen määrä. Tutkinnon suoritukseen käytetty aika. Asiakaspalauteet (AIPAL / OPAL). Tutkinnon suoritukseen käytetyt resurssit.

7 7 Keskeiset resurssit Rajapinnat (liitynnät muihin prosesseihin) Taloudelliset resurssit. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Toimitilat ja työympäristö. Toimivat menetelmät ja prosessit. Koneet, laitteet ja ohjelmat. Työssä oppimisen paikat Markkinointi. Jälkimarkkinointi. Oppisopimus. Prosessin kehittämismenettely Prosessin kehittämiskohteet Mitä tunnistettuja kehittämistarpeita prosessiin liittyy Prosessin mittareiden seuranta, analysointi ja tarvittavien toimenpiteiden suoritus kerran vuodessa. Ohjauksen ja tukipalveluiden ja toimien resurssointi. Prosessiin osallistuvien toimenkuvien selkeyttäminen. Budjetoinnin parantaminen.

8 8 1.2 Pääprosessin prosessikaavio

9 1.3 Pääprosessin tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi 1. Hakeutuminen Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Koulutuksen hankkija (P ) Koulutuksen järjestäjä (V) 2. Tutkinnon suorittaminen Tutkinnon suorittaja (V) Tutkinnon järjestäjä (V) Työnantaja (A) Koulutuksen järjestäjä (A) Tutkintotoimikunta (P) Koulutuksen hankkija (T) Kriittiset tekijät Tieto tutkinnoista ja koulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ajoitus Asiakaspalvelu Mahdollisuus suorittaa tutkinto Tutkinnon suorittajan ja työnantajan omistautuminen Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Ammatillisen osaamisen selvittäminen Ohjauksen ja tuen tarve Henkilökohtaistamissuunnitelma Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Salpauksen markkinointimateriaali Koulutuksen toteuttamissuunnitelma Sopimus tutkinnon suorittamisesta Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja Hankintasopimus (O= Aikuiskoulutuspäällikkö) Oppisopimus (O = Oppisopimuspäällikkö) Oppilaaksi kirjaaminen (O= Opintosihteeri) Tutkintotodistus Osatutkintotodistus 3. Ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon suorittaja (V) Koulutuksen järjestäjä (V) Työnantaja (V) Koulutuksen ajoitus Tutkinnon suorittajan ja työnantajan omistautuminen Henkilökohtaistamissuunnitelma Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma Osallistumistodistus Opintosuoritusote Työssäoppimisen arviointi

10 2 HAKEUTUMISVAIHE 2.1 Hakeutumisen prosessikaavio

11 2.2 Hakeutumisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi 1. Ottaa yhteyttä Tutkinnon suorittaja (V) Työnantaja (V) Koulutuksen hankkija (V ) Opintosihteeri (V) Opettaja (V) Koulutustarkastaja (V) 2.Ohjaa tutkintoon Tutkintovastaava (P) Opintosihteeri (A) Koulutustarkastaja (P) Aikuiskoulutuspäällikkö 3. Osaamiskartoitus ja yleiset edellytykset 4. Valitsee tutkinnon (T) Tutkinnon suorittaja, koulutustarkastaja työnantaja, vastuuopettaja, koulutuksen hankkija (V) Ohjaava opettaja (A) Tutkinnon suorittaja (V,P) työnantaja (P) koulutuksen hankkija (P) Koulutustarkastaja (P) Kriittiset tekijät Asiakaspalvelu Tarkoituksenmukaiset kartoitusmenetelmät Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Henkilökohtainen keskustelu Hakijan CV (O= Tutkinnon suorittaja) Tutkinnon perusteet (O=Opetushallitus) Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma (O=Tutkintovastaava) Osaan.fi Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Salpauksen markkinointimateriaali Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Asiakasrekisteri Hakijan CV Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O = Tutkintovastaava) Asiakasrekisteri Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O = Tutkintovastaava) Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri

12 12 5. Ohjauksen ja erityistuen kartoitus Vastuuopettaja (P) Tutkinnon suorittaja (V) Ohjaava opettaja (V) Työnantaja (T) Vastuuopettaja (V) Opintosihteeri (T) Aikuiskoulutuspäällikkö (T) Erityistuen tarvetta ei huomata Luki testi MAKEKO testi Haastattelu Henkilökohtaistamissuunnitelma (O=Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja) Erityistuen suunnitelma (O = Ohjaava opettaja, Vastuuopettaja) 6. Erityistuen päätös Ohjaava opettaja (P) Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Vastuuopettaja (P) Aikuiskoulutusjohtaja (P) Erityistuen suunnitelma Päätös erityistuesta ja resurssointi 7. Rahoitusmuodon valinta 8. Tekee sopimuksen tai jatkosuunnitelman Koulutuksen hankkija (P) Aikuiskoulutuspäällikkö (P) Koulutustarkastaja (V) Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Koulutuksen hankkija (P) Aikuiskoulutuspäällikkö (P) Koulutustarkastaja (V) Oppisopimuspäällikkö (P) Opintojen aikataulujen sopivuus. Sopimus - oppisopimus - hankintasopimus - oppilaaksi kirjaaminen AIPAL/OPAL palaute

13 Hakeutumisen toimintakuvaus Hakeutumisprosessi päämääränä on löytää tutkinnon suorittajalle soveltuva tutkinto, koulutusmuoto ja rahoitusmuoto. Kaikki hakeutumiset eivät johda sopimukseen, mutta näissäkin tapauksissa on tärkeää kirjata hakijan tiedot ja yhteydenotot asiakasrekisteriin (Microsoft CRM) myöhempää käyttöä varten. Tutkinnon suorittajan valmiuksien kartoittaminen jakaantuu kahteen osaan: ammatillisten edellytysten kartoittamiseen sekä ohjauksen ja erityistuen tarpeen kartoittamiseen. Kumpikin kartoitus tehdään jo hakeutumisvaiheessa. Tällä varmistetaan se, että hakijalla on todelliset edellytykset suorittaa tutkinto ja toimia valitsemansa alan ammattilaisena työelämässä. Jokainen hakija osallistuu kumpaankin kartoitukseen ennen sopimuksen tekoa. Erityisohjauksesta päättäminen tullaan kuvaamaan erillisessä prosessikuvauksessa jonka laativat ohjaavat opettajat. Erityisohjauksen kartoittamiseen kuuluvat esimerkiksi luki-seulat ja MAKEKO testit. Oppisopimuskoulutuksessa erityistuen ja ohjauksen kartoitus tehdään 4 kk koeajan kuluessa. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Luki -testit Ohjaava opettaja Harkittu suoritettavaksi MAKEKO -testi Ohjaava opettaja Harkittu suoritettavaksi Tutkinnon suorittajan kirjaaminen opiskelijaksi WAIKOon Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman teko WAIKOon Opintosihteeri Vastuuopettaja Sopimus tehty (Oppisopimus, puitesopimus TE-keskuksen kanssa, joku muu rahoitus) Tutkinnon suorittaja kirjattu opiskelijaksi

14 3 TUTKINNON SUORITTAMINEN 3.1 Tutkinnon suorittamisen prosessikaavio

15 3.2 Tutkinnon suorittamisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä 1. Tutkintosuorituksen valmistelu Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi Tutkinnon suorittaja, työnantaja, vastuuopettaja/ tutkintovastaava (V) Kriittiset tekijät Sopivan työkohteen löytyminen Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja 2. Tutkintosuorituksen määrittely Tutkinnon suorittaja, työnantaja (V Työpaikkanäyttö) Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja (V Oppilaitosnäyttö) 3. Tutkinnon suoritus Tutkinnon suorittaja (V) Arvioijat, tutkintotoimikunta (P) Tutkintovastaava, opettaja (A) Vastuuopettaja (T) 4. Tutkintotodistuksen kirjoittaminen Tutkintovastaava (P) Opintosihteeri (V) Tutkintosuoritusten tietojen saatavuus Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma Näyttötutkintojen perusteet WAIKO SopimusPRO Arviointidokumentit Hyväksytyt tutkinnon osat Tutkintosuorituksen kuvausasiakirja (O = tutkinnon suorittaja työpaikka-näytössä) (O = vastuuopettaja oppilaitosnäytössä) Arviointipöytäkirja (O= vastuuopettaja) AIPAL/OPAL palaute Tutkintotodistus allekirjoitettavaksi 5. Tutkintotodistuksen hyväksyminen Tutkintotoimikunta (P) Apulaisrehtori(P) Määräysten ja järjestämissopimuksen mukainen toiminta Tutkintotoimikunnan kokous 6. Oikaisumenettely Tutkintotoimikunta (P) Tutkintotoimikunnan kokous Tutkintosuoritusten arviointipöytäkirja, tutkintotodistusehdotus Tutkintotodistus WAIKO SopimusPRO

16 3.3 Tutkinnon suorittamisen toimintakuvaus Tutkintotilaisuuden toteutuksessa on eroja riippuen tutkintopaikasta. Oppilaitoksessa tapahtuvassa tutkintosuorituksessa vastuuopettaja on vastuussa tutkintosuorituksen määrittelystä. Työpaikalla tapahtuvassa tutkintosuorituksessa tutkinnon suorittaja on vastuussa tutkintosuorituksen määrittelystä. Periaatteena on se, että jos tutkintosuoritus on työpaikalla niin silloin työpaikan toimijat suorittavat määrittelyn tekemisen. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Tutkintosuoritusten valinta Vastuuopettaja Sopimus oppilaaksi ottamisesta WAIKOssa Tutkintosuorituksen määrittely Tutkinnon suorittaja ja työnantaja työpaikalla Tutkintosuorituksen aikataulu määritelty tapahtuvassa tutkintosuorituksessa. Vastuuopettaja oppilaitoksessa tapahtuvassa tutkintosuorituksessa. Tutkintosuoritus Tutkinnon suorittaja Työtehtävät ja tutkinnon suorituksen ympäristö määritelty ja hyväksytty Tutkintosuorituksen arviointi Arvioijat Työtehtävät tehty Tutkintosuorituksen arvioinnin Opettaja Arviointi suoritettu dokumentointi Tutkintosuoritusten Opettaja Tutkintosuoritus tehty kirjaaminen WAIKoon Tutkintotodistuksen kirjoitus tutkintotoimikunnalle Tutkinnon suorittajan kirjaaminen valmistuneeksi (WAIKO ja SopimusPRO) Opintosihteeri Tutkintosuoritukset / osatutkintosuoritukset tehty ja kirjattu WAIKOon Opintosihteeri Allekirjoitettu tutkintosuoritus tutkintotoimikunnalta saatu

17 17 4 TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN 4.1 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessikaavio

18 4.2 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä 1. Osaamiskartoituksen tarkennus 2.Tietopuolisen koulutuksen määrittely 3. Tietopuolinen oppiminen Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi Vastuuopettaja (V) Koulutustarkastaja (V) Opettaja (A) Vastuuopettaja (P) Opettaja (V) Opintosihteeri (A) Koulutustarkastaja, aikuiskoulutuspäällikkö (T) Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja, opettaja (V) 4. Ohjaus ja erityistuki Ohjaava opettaja, tutkinnon suorittaja (V) Vastuuopettaja, opettaja (A) Kriittiset tekijät x) Riittävät ja oikeat tiedot Ammattivaatimuksia vastaava opetus Tutkinnon suorittajan soveltuvuus alalle Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Haastattelu Osaan.fi Makeko Luki seula. Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Luki testi MAKEKO testi Haastattelu Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tukee ja mistä Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Tutkinnon suorittajan CV Todistukset Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) WAIKO (O = Vastuuopettaja) Erityisohjauksen suunnitelma (O = ohjaava opettaja) Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja WAIKO (O = Vastuuopettaja) WAIKO (O = Vastuuopettaja) WAIKO (O = Ohjaava opettaja) 5. Työssä oppiminen Tutkinnon suorittaja, työnantaja, koulutustarkastaja (V) Vastuuopettaja (A) 6. Osallistumistodistusten teko Soveltuva työpaikka Henkilökohtaistamissuunnitelma Henkilökohtaistamissuunnitelma Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Opintosihteeri (V) Tietojen saatavuus WAIKO (O = vastuuopettaja) Työssäoppimisen arviointi (O=Koulutustarkastaja, vastuuopettaja) Osallistumistodistus

19 4.3 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen toimintakuvaus Ammattitaidon hankkiminen aloitetaan tarkentamalla tutkinnon suorittajan osaaminen. Tietopuolinen opetus määritellään osaamiskartoituksen tarkennuksen tulosten ja kyseisen tutkinnon toteuttamissuunnitelman perusteella. Valitut tietopuolisen opetuksen jaksot ja lukujärjestys kirjataan aina WAIKOon. Tällä varmistetaan se, että tutkinnon suorittajalla on aina ajantasainen tieto omasta opiskelutilanteestaan WAIKOn WEB-liitynnän kautta. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Opiskelijaksi kirjaaminen Opintosihteeri Sopimus oppilaaksi ottamisesta WAIKOon Tutkintokohtaisen Opintosihteeri Sopimus oppilaaksi ottamisesta toteuttamissuunnitelman siirtäminen tutkinnon suorittajalle WAIKOssa Tutkintokohtaisen toteuttamissuunnitelman Vastuuopettaja Osa henkilökohtaistamisprosessia muuttaminen henkilökohtaiseksi opiskelusuunnitelmaksi WAIKOssa Tietopuolinen opetus Opettaja Aikataulun ja tietopuolisen opetuksen suunnitelman Tietopuolisen opetuksen arvosanan kirjaaminen WAIKOssa Tietopuolisten opintojen henkilökohtainen seuraaminen Tietopuolisen opetuksen todistuksen teko Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen työpaikalla Opettaja Tutkinnon suorittaja Opintosihteeri Tutkinnon suorittaja Työpaikkaohjaaja Koulutustarkastaja mukaan Tietopuolinen osio suoritettu WAIKO WEB liityntä Tietopuoliset osiot suoritettu tai tutkinnon suoritus keskeytetty Tutkinnon perusteet Työpaikka-arvioinnit (OPSO) Työnantaja Aikataulu Osallistumistodistuksen teko Opintosihteeri Valmistuminen

20 5 Liitteet Työkaluohjelmistojen osaamiskartta Toimenkuva Elsa WAIKO Opiskelija WAIKO Resurssit WAIKO WEB-liityntä MS Office MS CRM (Asiakasrekisteri) Tutkinnon suorittaja X X X X Opintosihteeri X X X X X Koulutustarkastaja X X X X X X X Opettaja X X X X X Vastuuopettaja X X X X X X X Tutkintovastaava X X X X X X Ohjaava opettaja X X X X X Aikuiskoulutuspäällikkö X X X X Oppisopimuspäällikkö X X Koulutusjohtaja X X X X Apulaisrehtori X X X X. Sopimus PRO Genesis (netti) AIPAL/OPAL

21 Henkilökohtaistamissuunnitelman sisältö Henkilökohtaistamissuunnitelma ei ole yksi asiakirja, vaan koostuu mahdollisesta henkilökohtaistamislomakkeesta ja oppilashallintasovelluksista (esimerkiksi SopimusPRO ja WAIKO). Tavoitteena on se, että henkilökohtaistamiseen liittyvät tiedot ovat tulevaisuudessa oppilashallintasovelluksissa poislukien mahdolliset salassa pidettävät tiedot. Tieto SopimusPRO (oppisopimuksen osalta, omistaja = koulutustarkastaja) WAIKO (omistaja = opintosihteeri,opettaja, vastuuopettaja) Tutkinnon suorituksen suunnitelma Henkilökohtaistamislomake Eityistuen dokumentiti Tutkinnon suorittajan ja X X X työnantajan yhteystiedot Tutkinto ja tutkinnon osat X X Osaamiskartoituksen X tulokset (Tietopuolisen opetuksen jaksot) Tietopuolisen opetuksen X edistyminen ja suoritukset Tutkintosuunnitelma X Tutkintosuoritusten tulokset X Työssäoppimisen tavoitteet X Erityisohjaus (X) (X) X = kaikki tutkinnon suorittajat (x) = valitut tutkinnon suorittajat

22 Tutkintokohtaisen toteutussuunnitelman sisältö Tutkinnon perusteissa kuvataan mitä ammattitaitoa tutkinnon suorittamiseen tarvitaan. Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma kuvaa kuinka tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito hankitaan. Tutkintokohtaisessa toteuttamissuunnitelmassa kuvataan seuraavat asiat: kenelle tutkinto on tarkoitettu mistä osista tutkinto koostuu kuvaus kunkin osan ammattitaidon hankkimisen menetelmistä Tutkintokohtaisen toteuttamissuunnitelman kuvauksessa huomioitava seuraavat asiat: tutkinnon osien määrittely samoilla nimikkeillä kuin tutkinnon perusteissa; siirretään WAIKOon samoilla nimikkeillä ammattitaidon hankkimisen menetelmät purettuna ammatin käyttämiksi termeiksi sama rakenteellinen jako Waikossa, SopimusPROssa ja Elsassa Yhtenäistä muotoa Koulutuskeskus Salpauksessa toteuttamissuunnitelman tekemiseen ei ole vielä määritelty.

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi Sivu1 Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi 22.9.2011 Prosessin kansilehti Näyttö järjestämisoikeuksien hakeminen Voimassa olevat näyttötutkintojen järjestämissopimukset Kontakti asiakkaan

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Sisältö Sivu 1. Tutkinnon suorittajan yhteystiedot 3 2. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen 3 3. Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan Aikuisopistossa 1.6.2007 alkaen HENKILÖKOHTAISTETTU NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI HAKEUTUMISVAIHE NÄYTTÖTUTKINNON SUORITUKSESSA

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAATUPÄIVÄT SYKSY 2013 Opetusneuvos Lea Lakio Opetusneuvos Riikka Vacker Tarkastusneuvos

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen 20.9.2007 Tehokkuutta ja joustavuutta periaatteena toiminnan joustavuus ja luotettavuus aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiakkaalle

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa. Jouni Kyllönen

Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa. Jouni Kyllönen Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa Jouni Kyllönen Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä Velvollinen vastaamaan kaikesta oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta, kuten Oppisopimuksen hyväksymisestä

Lisätiedot

Selkeyttää kaikkien verkostossa toimivien vastuita.

Selkeyttää kaikkien verkostossa toimivien vastuita. Tuettu oppisopimus Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaava Katri Hemmilä, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Opintosihteeri, näyttötutkintotoiminta Sirpa Virolainen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa

Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa yhteys henkilökohtaistamiseen apulaisrehtori Aiheen käsittely Esimerkki laadunvarmistuksesta, alustus 40 min Pohdintatehtävät, ryhmätyö

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Laatuverkoston tapaamispäivä 31.10.2013 Laatutyön integrointi arkeen Laatu osa jokapäiväistä arjen toimintaa, joka edellyttää:

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

Tulokset ovat raakaversioita, joten niiden pohjalta on mahdollista jatkaa keskusteluja. Seuraavassa ovat ryhmien työskentelyjen tulokset:

Tulokset ovat raakaversioita, joten niiden pohjalta on mahdollista jatkaa keskusteluja. Seuraavassa ovat ryhmien työskentelyjen tulokset: YHTEENVETO FLÄPIT 1 (7) OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN PÄIVÄT 19. 20.11.2009 Ryhmien työskentelyn yhteenvetoa 20.11.2009 Työskentelyn pohjana oli Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon kuuluva tutkinnon osa

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen

NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen NÄYTTÄVÄ - Ryhmä 2 Suunnitteluvaiheen henkilökohtaistaminen Edupoli Etelä-Kymenl. amm.opisto/ Aikuiskoulutus Innofocus JAKK Kiipulan akk Paimion akk Salpaus Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen Osaamisen

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arviointi

Näyttötutkinnon arviointi Näyttötutkinnon arviointi Maria Kallio ja Päivi Lindström syksy 2016 Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä Mitä ovat näyttötutkinnot? Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisia varten luotu joustava tapa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Ajankohtaispäivä 12.2.2014 TERVETULOA! Ohjelma 10.00 10.30 Yhteistyöpäivän avaus 10.30 12.00 Tutkintotoimikunta esittäytyy Tutkintotoimikunnan varapuheenjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013

Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Oppisopimuskoulutus ja tarkastukset - käytännön esimerkkejä ja mitä niistä olisi opittavaa? Tuija Laukkanen Syksy 2013 Käytännön esimerkit ja mitä niistä olisi opittavaa? Tarkastuskohteet ja päätökset;

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot