HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI"

Transkriptio

1 HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI Toteutus Koulutuskeskus Salpauksessa Prosessin omistaja: Aikuiskoulutusjohtaja Versio : 1.1 / Julkaistu /

2 2 Versiohistoria Kommentti 0.7 / Ehdotus / Ensimmäinen ehdotus kommentoitavaksi 1.0 / Julkaistu / Ensimmäinen julkaistu versio käytettäväksi 1.1 / Julkaistu / Toimintojen osaamiskartta poistettu Esimerkki Tietopuolisten opetuksen toteuttamissuunnitelmasta korvattu sisällön kuvauksella. Kouluttaja vaihdettu opettajaksi. Opiskelija vaihdettu tutkinnon suorittajaksi. Termi Salpauksen Tutkinnon toteuttamissuunnitelma vaihdettu termiksi Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma mennessä annettu palaute käsitelty

3 3 SISÄLLYSLUETTELO ASIAKIRJAN TARKOITUS HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI Pääprosessin perustiedot Pääprosessin prosessikaavio Pääprosessin tehtäväkuvaus HAKEUTUMISVAIHE Hakeutumisen prosessikaavio Hakeutumisen tehtäväkuvaus Hakeutumisen toimintakuvaus TUTKINNON SUORITTAMINEN Tutkinnon suorittamisen prosessikaavio Tutkinnon suorittamisen tehtäväkuvaus Tutkinnon suorittamisen toimintakuvaus TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessikaavio Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tehtäväkuvaus Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen toimintakuvaus Liitteet Työkaluohjelmistojen osaamiskartta Henkilökohtaistamissuunnitelman sisältö Tutkintokohtaisen toteutussuunnitelman sisältö... 22

4 4 ASIAKIRJAN TARKOITUS Tämän asiakirjan tarkoitus on kuvata henkilökohtaistetun kolmivaiheisen näyttötutkintoprosessin toteutus Koulutuskeskus Salpauksessa. Kuvattu prosessi velvoitetaan noudatettavaksi. Näkökulmaksi on valittu tutkinnon suorittajan kulku prosessissa. Tämän seurauksena rajauksena on kuvata vain ne toiminnot, jotka suoraan koskettavat opiskelijoita. Tästä johtuen esimerkiksi järjestämissopimusten teko tai opiskelumateriaalien valmistaminen on jätetty pois. Asiakirja keskittyy operatiivisen toiminnan kuvaamiseen ja antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä tehdään 2. Kuka tekee 3. Missä vaiheessa asiat tehdään 4. Millä työkaluilla asiat tehdään Asiakirja on tarkoitettu Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksessa toimivalle henkilöstölle. Asiakirjan avulla eri työtehtävissä toimivat henkilöt tietävät omat työtehtävänsä ja vastuualueensa.. Työprosesseille määritellyt tavoitteet: 1. Prosessissa ja sen toteutuksessa on otettu huomioon laeissa, asetuksissa ja määräyksissä esitetyt vaatimukset näyttötutkinnon suorittamiselle. Näin ollen työntekijän ei tarvitse lukea joka kerta työtä suorittaessaan lakitekstistä kuinka asiat pitää tehdä; riittää kun noudatetaan tässä dokumentissa esitettyjä prosesseja ja dokumentointitapoja. 2. Prosessien syötteet ja tulokset dokumentoidaan siten, että ne ovat talletettuna rakenteellisessa tietosovelluksessa (esim. SopimusPRO, WAIKO) kaikkien käyttäjien saatavilla. Tiedot eivät ole yksittäisen ihmisen muistin varassa, yksittäisen ihmisen salasanan takana tai yksittäisenä asiakirjana esimerkiksi X-asemalla. Asiakirja on myös johdon työkalu resurssitarpeita arvioitaessa ja resursseja jaettaessa sekä henkilöstön osaamista kartoitettaessa. Asiakirjaa voivat käyttää hyväkseen myös tutkinnon suorittajat, työnantajat, koulutuksen hankkijat ja muut sidosryhmät.

5 5 Tämä asiakirja on tehty PHKK:n prosessimäärittelyjen standardien mukaisesti ja jakaantuu hierarkisesti seuraavasti: Henkilökohtaistettu kolmivaiheinen näyttötutkintoprosessi Hakeutuminen Tutkinnon suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Kuva 1 Näyttötutkintoprosessin rakenne

6 6 1 HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI 1.1 Pääprosessin perustiedot PROSESSIN TIEDOT Soveltamisalue Prosessin tarkoitus Näyttötutkinnon suorittaminen tutkinnon suorittajan näkökulmasta Varmistaa asiakaslähtöinen tutkinnon suoritus määräysten ja asetusten mukaisesti. Prosessin omistaja Aikuiskoulutusjohtaja. Alku (prosessin käynnistävä tekijä/syöte/) Tutkinnon suorittajan ammatillisen osaamisen kehittäminen tutkinnon tai sen osan suorittamisen avulla. Työnantajan tarve ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Loppu (tuote, palvelu, asiakirja) Suoritettu tutkinto tai osatutkinto. Asiakas/asiakkaat Tutkinnon suorittaja. Työnantaja. Koulutuksen hankkija (TE-keskus, oppisopimustoimisto) Asiakastarpeet ja vaatimukset Ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen joustavasti ja laadukkaasti. Tutkinnon suorittamisen tapahtumien läpinäkyvyys ja aikataulujen ennustettavuus. Prosessin menestystekijä(t). (pohtikaa ensin, mitä tapahtuu, jos prosessi ei toimi halutulla tavalla) Tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen laadukas suunnittelu, toteutus ja ohjaus. Laadukas ohjaus- ja tukipalvelu. Ammattitaitoinen henkilöstö. Toimiva yhteistyö työelämän kanssa.. Prosessin tavoitteet Tutkinnon tai osatutkinnon suoritus. Prosessin mittarit Suoritettujen koko tutkintojen määrä. Suoritettujen osatutkintojen määrä. Tutkinnon suoritukseen käytetty aika. Asiakaspalauteet (AIPAL / OPAL). Tutkinnon suoritukseen käytetyt resurssit.

7 7 Keskeiset resurssit Rajapinnat (liitynnät muihin prosesseihin) Taloudelliset resurssit. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Toimitilat ja työympäristö. Toimivat menetelmät ja prosessit. Koneet, laitteet ja ohjelmat. Työssä oppimisen paikat Markkinointi. Jälkimarkkinointi. Oppisopimus. Prosessin kehittämismenettely Prosessin kehittämiskohteet Mitä tunnistettuja kehittämistarpeita prosessiin liittyy Prosessin mittareiden seuranta, analysointi ja tarvittavien toimenpiteiden suoritus kerran vuodessa. Ohjauksen ja tukipalveluiden ja toimien resurssointi. Prosessiin osallistuvien toimenkuvien selkeyttäminen. Budjetoinnin parantaminen.

8 8 1.2 Pääprosessin prosessikaavio

9 1.3 Pääprosessin tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi 1. Hakeutuminen Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Koulutuksen hankkija (P ) Koulutuksen järjestäjä (V) 2. Tutkinnon suorittaminen Tutkinnon suorittaja (V) Tutkinnon järjestäjä (V) Työnantaja (A) Koulutuksen järjestäjä (A) Tutkintotoimikunta (P) Koulutuksen hankkija (T) Kriittiset tekijät Tieto tutkinnoista ja koulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ajoitus Asiakaspalvelu Mahdollisuus suorittaa tutkinto Tutkinnon suorittajan ja työnantajan omistautuminen Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Ammatillisen osaamisen selvittäminen Ohjauksen ja tuen tarve Henkilökohtaistamissuunnitelma Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Salpauksen markkinointimateriaali Koulutuksen toteuttamissuunnitelma Sopimus tutkinnon suorittamisesta Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja Hankintasopimus (O= Aikuiskoulutuspäällikkö) Oppisopimus (O = Oppisopimuspäällikkö) Oppilaaksi kirjaaminen (O= Opintosihteeri) Tutkintotodistus Osatutkintotodistus 3. Ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon suorittaja (V) Koulutuksen järjestäjä (V) Työnantaja (V) Koulutuksen ajoitus Tutkinnon suorittajan ja työnantajan omistautuminen Henkilökohtaistamissuunnitelma Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma Osallistumistodistus Opintosuoritusote Työssäoppimisen arviointi

10 2 HAKEUTUMISVAIHE 2.1 Hakeutumisen prosessikaavio

11 2.2 Hakeutumisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi 1. Ottaa yhteyttä Tutkinnon suorittaja (V) Työnantaja (V) Koulutuksen hankkija (V ) Opintosihteeri (V) Opettaja (V) Koulutustarkastaja (V) 2.Ohjaa tutkintoon Tutkintovastaava (P) Opintosihteeri (A) Koulutustarkastaja (P) Aikuiskoulutuspäällikkö 3. Osaamiskartoitus ja yleiset edellytykset 4. Valitsee tutkinnon (T) Tutkinnon suorittaja, koulutustarkastaja työnantaja, vastuuopettaja, koulutuksen hankkija (V) Ohjaava opettaja (A) Tutkinnon suorittaja (V,P) työnantaja (P) koulutuksen hankkija (P) Koulutustarkastaja (P) Kriittiset tekijät Asiakaspalvelu Tarkoituksenmukaiset kartoitusmenetelmät Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Henkilökohtainen keskustelu Hakijan CV (O= Tutkinnon suorittaja) Tutkinnon perusteet (O=Opetushallitus) Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma (O=Tutkintovastaava) Osaan.fi Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Salpauksen markkinointimateriaali Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Asiakasrekisteri Hakijan CV Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O = Tutkintovastaava) Asiakasrekisteri Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O = Tutkintovastaava) Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri

12 12 5. Ohjauksen ja erityistuen kartoitus Vastuuopettaja (P) Tutkinnon suorittaja (V) Ohjaava opettaja (V) Työnantaja (T) Vastuuopettaja (V) Opintosihteeri (T) Aikuiskoulutuspäällikkö (T) Erityistuen tarvetta ei huomata Luki testi MAKEKO testi Haastattelu Henkilökohtaistamissuunnitelma (O=Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja) Erityistuen suunnitelma (O = Ohjaava opettaja, Vastuuopettaja) 6. Erityistuen päätös Ohjaava opettaja (P) Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Vastuuopettaja (P) Aikuiskoulutusjohtaja (P) Erityistuen suunnitelma Päätös erityistuesta ja resurssointi 7. Rahoitusmuodon valinta 8. Tekee sopimuksen tai jatkosuunnitelman Koulutuksen hankkija (P) Aikuiskoulutuspäällikkö (P) Koulutustarkastaja (V) Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Koulutuksen hankkija (P) Aikuiskoulutuspäällikkö (P) Koulutustarkastaja (V) Oppisopimuspäällikkö (P) Opintojen aikataulujen sopivuus. Sopimus - oppisopimus - hankintasopimus - oppilaaksi kirjaaminen AIPAL/OPAL palaute

13 Hakeutumisen toimintakuvaus Hakeutumisprosessi päämääränä on löytää tutkinnon suorittajalle soveltuva tutkinto, koulutusmuoto ja rahoitusmuoto. Kaikki hakeutumiset eivät johda sopimukseen, mutta näissäkin tapauksissa on tärkeää kirjata hakijan tiedot ja yhteydenotot asiakasrekisteriin (Microsoft CRM) myöhempää käyttöä varten. Tutkinnon suorittajan valmiuksien kartoittaminen jakaantuu kahteen osaan: ammatillisten edellytysten kartoittamiseen sekä ohjauksen ja erityistuen tarpeen kartoittamiseen. Kumpikin kartoitus tehdään jo hakeutumisvaiheessa. Tällä varmistetaan se, että hakijalla on todelliset edellytykset suorittaa tutkinto ja toimia valitsemansa alan ammattilaisena työelämässä. Jokainen hakija osallistuu kumpaankin kartoitukseen ennen sopimuksen tekoa. Erityisohjauksesta päättäminen tullaan kuvaamaan erillisessä prosessikuvauksessa jonka laativat ohjaavat opettajat. Erityisohjauksen kartoittamiseen kuuluvat esimerkiksi luki-seulat ja MAKEKO testit. Oppisopimuskoulutuksessa erityistuen ja ohjauksen kartoitus tehdään 4 kk koeajan kuluessa. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Luki -testit Ohjaava opettaja Harkittu suoritettavaksi MAKEKO -testi Ohjaava opettaja Harkittu suoritettavaksi Tutkinnon suorittajan kirjaaminen opiskelijaksi WAIKOon Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman teko WAIKOon Opintosihteeri Vastuuopettaja Sopimus tehty (Oppisopimus, puitesopimus TE-keskuksen kanssa, joku muu rahoitus) Tutkinnon suorittaja kirjattu opiskelijaksi

14 3 TUTKINNON SUORITTAMINEN 3.1 Tutkinnon suorittamisen prosessikaavio

15 3.2 Tutkinnon suorittamisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä 1. Tutkintosuorituksen valmistelu Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi Tutkinnon suorittaja, työnantaja, vastuuopettaja/ tutkintovastaava (V) Kriittiset tekijät Sopivan työkohteen löytyminen Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja 2. Tutkintosuorituksen määrittely Tutkinnon suorittaja, työnantaja (V Työpaikkanäyttö) Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja (V Oppilaitosnäyttö) 3. Tutkinnon suoritus Tutkinnon suorittaja (V) Arvioijat, tutkintotoimikunta (P) Tutkintovastaava, opettaja (A) Vastuuopettaja (T) 4. Tutkintotodistuksen kirjoittaminen Tutkintovastaava (P) Opintosihteeri (V) Tutkintosuoritusten tietojen saatavuus Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma Näyttötutkintojen perusteet WAIKO SopimusPRO Arviointidokumentit Hyväksytyt tutkinnon osat Tutkintosuorituksen kuvausasiakirja (O = tutkinnon suorittaja työpaikka-näytössä) (O = vastuuopettaja oppilaitosnäytössä) Arviointipöytäkirja (O= vastuuopettaja) AIPAL/OPAL palaute Tutkintotodistus allekirjoitettavaksi 5. Tutkintotodistuksen hyväksyminen Tutkintotoimikunta (P) Apulaisrehtori(P) Määräysten ja järjestämissopimuksen mukainen toiminta Tutkintotoimikunnan kokous 6. Oikaisumenettely Tutkintotoimikunta (P) Tutkintotoimikunnan kokous Tutkintosuoritusten arviointipöytäkirja, tutkintotodistusehdotus Tutkintotodistus WAIKO SopimusPRO

16 3.3 Tutkinnon suorittamisen toimintakuvaus Tutkintotilaisuuden toteutuksessa on eroja riippuen tutkintopaikasta. Oppilaitoksessa tapahtuvassa tutkintosuorituksessa vastuuopettaja on vastuussa tutkintosuorituksen määrittelystä. Työpaikalla tapahtuvassa tutkintosuorituksessa tutkinnon suorittaja on vastuussa tutkintosuorituksen määrittelystä. Periaatteena on se, että jos tutkintosuoritus on työpaikalla niin silloin työpaikan toimijat suorittavat määrittelyn tekemisen. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Tutkintosuoritusten valinta Vastuuopettaja Sopimus oppilaaksi ottamisesta WAIKOssa Tutkintosuorituksen määrittely Tutkinnon suorittaja ja työnantaja työpaikalla Tutkintosuorituksen aikataulu määritelty tapahtuvassa tutkintosuorituksessa. Vastuuopettaja oppilaitoksessa tapahtuvassa tutkintosuorituksessa. Tutkintosuoritus Tutkinnon suorittaja Työtehtävät ja tutkinnon suorituksen ympäristö määritelty ja hyväksytty Tutkintosuorituksen arviointi Arvioijat Työtehtävät tehty Tutkintosuorituksen arvioinnin Opettaja Arviointi suoritettu dokumentointi Tutkintosuoritusten Opettaja Tutkintosuoritus tehty kirjaaminen WAIKoon Tutkintotodistuksen kirjoitus tutkintotoimikunnalle Tutkinnon suorittajan kirjaaminen valmistuneeksi (WAIKO ja SopimusPRO) Opintosihteeri Tutkintosuoritukset / osatutkintosuoritukset tehty ja kirjattu WAIKOon Opintosihteeri Allekirjoitettu tutkintosuoritus tutkintotoimikunnalta saatu

17 17 4 TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN 4.1 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessikaavio

18 4.2 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä 1. Osaamiskartoituksen tarkennus 2.Tietopuolisen koulutuksen määrittely 3. Tietopuolinen oppiminen Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi Vastuuopettaja (V) Koulutustarkastaja (V) Opettaja (A) Vastuuopettaja (P) Opettaja (V) Opintosihteeri (A) Koulutustarkastaja, aikuiskoulutuspäällikkö (T) Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja, opettaja (V) 4. Ohjaus ja erityistuki Ohjaava opettaja, tutkinnon suorittaja (V) Vastuuopettaja, opettaja (A) Kriittiset tekijät x) Riittävät ja oikeat tiedot Ammattivaatimuksia vastaava opetus Tutkinnon suorittajan soveltuvuus alalle Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Haastattelu Osaan.fi Makeko Luki seula. Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Luki testi MAKEKO testi Haastattelu Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tukee ja mistä Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Tutkinnon suorittajan CV Todistukset Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) WAIKO (O = Vastuuopettaja) Erityisohjauksen suunnitelma (O = ohjaava opettaja) Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja WAIKO (O = Vastuuopettaja) WAIKO (O = Vastuuopettaja) WAIKO (O = Ohjaava opettaja) 5. Työssä oppiminen Tutkinnon suorittaja, työnantaja, koulutustarkastaja (V) Vastuuopettaja (A) 6. Osallistumistodistusten teko Soveltuva työpaikka Henkilökohtaistamissuunnitelma Henkilökohtaistamissuunnitelma Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Opintosihteeri (V) Tietojen saatavuus WAIKO (O = vastuuopettaja) Työssäoppimisen arviointi (O=Koulutustarkastaja, vastuuopettaja) Osallistumistodistus

19 4.3 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen toimintakuvaus Ammattitaidon hankkiminen aloitetaan tarkentamalla tutkinnon suorittajan osaaminen. Tietopuolinen opetus määritellään osaamiskartoituksen tarkennuksen tulosten ja kyseisen tutkinnon toteuttamissuunnitelman perusteella. Valitut tietopuolisen opetuksen jaksot ja lukujärjestys kirjataan aina WAIKOon. Tällä varmistetaan se, että tutkinnon suorittajalla on aina ajantasainen tieto omasta opiskelutilanteestaan WAIKOn WEB-liitynnän kautta. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Opiskelijaksi kirjaaminen Opintosihteeri Sopimus oppilaaksi ottamisesta WAIKOon Tutkintokohtaisen Opintosihteeri Sopimus oppilaaksi ottamisesta toteuttamissuunnitelman siirtäminen tutkinnon suorittajalle WAIKOssa Tutkintokohtaisen toteuttamissuunnitelman Vastuuopettaja Osa henkilökohtaistamisprosessia muuttaminen henkilökohtaiseksi opiskelusuunnitelmaksi WAIKOssa Tietopuolinen opetus Opettaja Aikataulun ja tietopuolisen opetuksen suunnitelman Tietopuolisen opetuksen arvosanan kirjaaminen WAIKOssa Tietopuolisten opintojen henkilökohtainen seuraaminen Tietopuolisen opetuksen todistuksen teko Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen työpaikalla Opettaja Tutkinnon suorittaja Opintosihteeri Tutkinnon suorittaja Työpaikkaohjaaja Koulutustarkastaja mukaan Tietopuolinen osio suoritettu WAIKO WEB liityntä Tietopuoliset osiot suoritettu tai tutkinnon suoritus keskeytetty Tutkinnon perusteet Työpaikka-arvioinnit (OPSO) Työnantaja Aikataulu Osallistumistodistuksen teko Opintosihteeri Valmistuminen

20 5 Liitteet Työkaluohjelmistojen osaamiskartta Toimenkuva Elsa WAIKO Opiskelija WAIKO Resurssit WAIKO WEB-liityntä MS Office MS CRM (Asiakasrekisteri) Tutkinnon suorittaja X X X X Opintosihteeri X X X X X Koulutustarkastaja X X X X X X X Opettaja X X X X X Vastuuopettaja X X X X X X X Tutkintovastaava X X X X X X Ohjaava opettaja X X X X X Aikuiskoulutuspäällikkö X X X X Oppisopimuspäällikkö X X Koulutusjohtaja X X X X Apulaisrehtori X X X X. Sopimus PRO Genesis (netti) AIPAL/OPAL

21 Henkilökohtaistamissuunnitelman sisältö Henkilökohtaistamissuunnitelma ei ole yksi asiakirja, vaan koostuu mahdollisesta henkilökohtaistamislomakkeesta ja oppilashallintasovelluksista (esimerkiksi SopimusPRO ja WAIKO). Tavoitteena on se, että henkilökohtaistamiseen liittyvät tiedot ovat tulevaisuudessa oppilashallintasovelluksissa poislukien mahdolliset salassa pidettävät tiedot. Tieto SopimusPRO (oppisopimuksen osalta, omistaja = koulutustarkastaja) WAIKO (omistaja = opintosihteeri,opettaja, vastuuopettaja) Tutkinnon suorituksen suunnitelma Henkilökohtaistamislomake Eityistuen dokumentiti Tutkinnon suorittajan ja X X X työnantajan yhteystiedot Tutkinto ja tutkinnon osat X X Osaamiskartoituksen X tulokset (Tietopuolisen opetuksen jaksot) Tietopuolisen opetuksen X edistyminen ja suoritukset Tutkintosuunnitelma X Tutkintosuoritusten tulokset X Työssäoppimisen tavoitteet X Erityisohjaus (X) (X) X = kaikki tutkinnon suorittajat (x) = valitut tutkinnon suorittajat

22 Tutkintokohtaisen toteutussuunnitelman sisältö Tutkinnon perusteissa kuvataan mitä ammattitaitoa tutkinnon suorittamiseen tarvitaan. Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma kuvaa kuinka tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito hankitaan. Tutkintokohtaisessa toteuttamissuunnitelmassa kuvataan seuraavat asiat: kenelle tutkinto on tarkoitettu mistä osista tutkinto koostuu kuvaus kunkin osan ammattitaidon hankkimisen menetelmistä Tutkintokohtaisen toteuttamissuunnitelman kuvauksessa huomioitava seuraavat asiat: tutkinnon osien määrittely samoilla nimikkeillä kuin tutkinnon perusteissa; siirretään WAIKOon samoilla nimikkeillä ammattitaidon hankkimisen menetelmät purettuna ammatin käyttämiksi termeiksi sama rakenteellinen jako Waikossa, SopimusPROssa ja Elsassa Yhtenäistä muotoa Koulutuskeskus Salpauksessa toteuttamissuunnitelman tekemiseen ei ole vielä määritelty.

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot