HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI"

Transkriptio

1 HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI Toteutus Koulutuskeskus Salpauksessa Prosessin omistaja: Aikuiskoulutusjohtaja Versio : 1.1 / Julkaistu /

2 2 Versiohistoria Kommentti 0.7 / Ehdotus / Ensimmäinen ehdotus kommentoitavaksi 1.0 / Julkaistu / Ensimmäinen julkaistu versio käytettäväksi 1.1 / Julkaistu / Toimintojen osaamiskartta poistettu Esimerkki Tietopuolisten opetuksen toteuttamissuunnitelmasta korvattu sisällön kuvauksella. Kouluttaja vaihdettu opettajaksi. Opiskelija vaihdettu tutkinnon suorittajaksi. Termi Salpauksen Tutkinnon toteuttamissuunnitelma vaihdettu termiksi Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma mennessä annettu palaute käsitelty

3 3 SISÄLLYSLUETTELO ASIAKIRJAN TARKOITUS HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI Pääprosessin perustiedot Pääprosessin prosessikaavio Pääprosessin tehtäväkuvaus HAKEUTUMISVAIHE Hakeutumisen prosessikaavio Hakeutumisen tehtäväkuvaus Hakeutumisen toimintakuvaus TUTKINNON SUORITTAMINEN Tutkinnon suorittamisen prosessikaavio Tutkinnon suorittamisen tehtäväkuvaus Tutkinnon suorittamisen toimintakuvaus TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessikaavio Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tehtäväkuvaus Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen toimintakuvaus Liitteet Työkaluohjelmistojen osaamiskartta Henkilökohtaistamissuunnitelman sisältö Tutkintokohtaisen toteutussuunnitelman sisältö... 22

4 4 ASIAKIRJAN TARKOITUS Tämän asiakirjan tarkoitus on kuvata henkilökohtaistetun kolmivaiheisen näyttötutkintoprosessin toteutus Koulutuskeskus Salpauksessa. Kuvattu prosessi velvoitetaan noudatettavaksi. Näkökulmaksi on valittu tutkinnon suorittajan kulku prosessissa. Tämän seurauksena rajauksena on kuvata vain ne toiminnot, jotka suoraan koskettavat opiskelijoita. Tästä johtuen esimerkiksi järjestämissopimusten teko tai opiskelumateriaalien valmistaminen on jätetty pois. Asiakirja keskittyy operatiivisen toiminnan kuvaamiseen ja antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä tehdään 2. Kuka tekee 3. Missä vaiheessa asiat tehdään 4. Millä työkaluilla asiat tehdään Asiakirja on tarkoitettu Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksessa toimivalle henkilöstölle. Asiakirjan avulla eri työtehtävissä toimivat henkilöt tietävät omat työtehtävänsä ja vastuualueensa.. Työprosesseille määritellyt tavoitteet: 1. Prosessissa ja sen toteutuksessa on otettu huomioon laeissa, asetuksissa ja määräyksissä esitetyt vaatimukset näyttötutkinnon suorittamiselle. Näin ollen työntekijän ei tarvitse lukea joka kerta työtä suorittaessaan lakitekstistä kuinka asiat pitää tehdä; riittää kun noudatetaan tässä dokumentissa esitettyjä prosesseja ja dokumentointitapoja. 2. Prosessien syötteet ja tulokset dokumentoidaan siten, että ne ovat talletettuna rakenteellisessa tietosovelluksessa (esim. SopimusPRO, WAIKO) kaikkien käyttäjien saatavilla. Tiedot eivät ole yksittäisen ihmisen muistin varassa, yksittäisen ihmisen salasanan takana tai yksittäisenä asiakirjana esimerkiksi X-asemalla. Asiakirja on myös johdon työkalu resurssitarpeita arvioitaessa ja resursseja jaettaessa sekä henkilöstön osaamista kartoitettaessa. Asiakirjaa voivat käyttää hyväkseen myös tutkinnon suorittajat, työnantajat, koulutuksen hankkijat ja muut sidosryhmät.

5 5 Tämä asiakirja on tehty PHKK:n prosessimäärittelyjen standardien mukaisesti ja jakaantuu hierarkisesti seuraavasti: Henkilökohtaistettu kolmivaiheinen näyttötutkintoprosessi Hakeutuminen Tutkinnon suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Kuva 1 Näyttötutkintoprosessin rakenne

6 6 1 HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI 1.1 Pääprosessin perustiedot PROSESSIN TIEDOT Soveltamisalue Prosessin tarkoitus Näyttötutkinnon suorittaminen tutkinnon suorittajan näkökulmasta Varmistaa asiakaslähtöinen tutkinnon suoritus määräysten ja asetusten mukaisesti. Prosessin omistaja Aikuiskoulutusjohtaja. Alku (prosessin käynnistävä tekijä/syöte/) Tutkinnon suorittajan ammatillisen osaamisen kehittäminen tutkinnon tai sen osan suorittamisen avulla. Työnantajan tarve ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Loppu (tuote, palvelu, asiakirja) Suoritettu tutkinto tai osatutkinto. Asiakas/asiakkaat Tutkinnon suorittaja. Työnantaja. Koulutuksen hankkija (TE-keskus, oppisopimustoimisto) Asiakastarpeet ja vaatimukset Ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen joustavasti ja laadukkaasti. Tutkinnon suorittamisen tapahtumien läpinäkyvyys ja aikataulujen ennustettavuus. Prosessin menestystekijä(t). (pohtikaa ensin, mitä tapahtuu, jos prosessi ei toimi halutulla tavalla) Tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen laadukas suunnittelu, toteutus ja ohjaus. Laadukas ohjaus- ja tukipalvelu. Ammattitaitoinen henkilöstö. Toimiva yhteistyö työelämän kanssa.. Prosessin tavoitteet Tutkinnon tai osatutkinnon suoritus. Prosessin mittarit Suoritettujen koko tutkintojen määrä. Suoritettujen osatutkintojen määrä. Tutkinnon suoritukseen käytetty aika. Asiakaspalauteet (AIPAL / OPAL). Tutkinnon suoritukseen käytetyt resurssit.

7 7 Keskeiset resurssit Rajapinnat (liitynnät muihin prosesseihin) Taloudelliset resurssit. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Toimitilat ja työympäristö. Toimivat menetelmät ja prosessit. Koneet, laitteet ja ohjelmat. Työssä oppimisen paikat Markkinointi. Jälkimarkkinointi. Oppisopimus. Prosessin kehittämismenettely Prosessin kehittämiskohteet Mitä tunnistettuja kehittämistarpeita prosessiin liittyy Prosessin mittareiden seuranta, analysointi ja tarvittavien toimenpiteiden suoritus kerran vuodessa. Ohjauksen ja tukipalveluiden ja toimien resurssointi. Prosessiin osallistuvien toimenkuvien selkeyttäminen. Budjetoinnin parantaminen.

8 8 1.2 Pääprosessin prosessikaavio

9 1.3 Pääprosessin tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi 1. Hakeutuminen Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Koulutuksen hankkija (P ) Koulutuksen järjestäjä (V) 2. Tutkinnon suorittaminen Tutkinnon suorittaja (V) Tutkinnon järjestäjä (V) Työnantaja (A) Koulutuksen järjestäjä (A) Tutkintotoimikunta (P) Koulutuksen hankkija (T) Kriittiset tekijät Tieto tutkinnoista ja koulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ajoitus Asiakaspalvelu Mahdollisuus suorittaa tutkinto Tutkinnon suorittajan ja työnantajan omistautuminen Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Ammatillisen osaamisen selvittäminen Ohjauksen ja tuen tarve Henkilökohtaistamissuunnitelma Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Salpauksen markkinointimateriaali Koulutuksen toteuttamissuunnitelma Sopimus tutkinnon suorittamisesta Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja Hankintasopimus (O= Aikuiskoulutuspäällikkö) Oppisopimus (O = Oppisopimuspäällikkö) Oppilaaksi kirjaaminen (O= Opintosihteeri) Tutkintotodistus Osatutkintotodistus 3. Ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon suorittaja (V) Koulutuksen järjestäjä (V) Työnantaja (V) Koulutuksen ajoitus Tutkinnon suorittajan ja työnantajan omistautuminen Henkilökohtaistamissuunnitelma Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma Osallistumistodistus Opintosuoritusote Työssäoppimisen arviointi

10 2 HAKEUTUMISVAIHE 2.1 Hakeutumisen prosessikaavio

11 2.2 Hakeutumisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi 1. Ottaa yhteyttä Tutkinnon suorittaja (V) Työnantaja (V) Koulutuksen hankkija (V ) Opintosihteeri (V) Opettaja (V) Koulutustarkastaja (V) 2.Ohjaa tutkintoon Tutkintovastaava (P) Opintosihteeri (A) Koulutustarkastaja (P) Aikuiskoulutuspäällikkö 3. Osaamiskartoitus ja yleiset edellytykset 4. Valitsee tutkinnon (T) Tutkinnon suorittaja, koulutustarkastaja työnantaja, vastuuopettaja, koulutuksen hankkija (V) Ohjaava opettaja (A) Tutkinnon suorittaja (V,P) työnantaja (P) koulutuksen hankkija (P) Koulutustarkastaja (P) Kriittiset tekijät Asiakaspalvelu Tarkoituksenmukaiset kartoitusmenetelmät Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Henkilökohtainen keskustelu Hakijan CV (O= Tutkinnon suorittaja) Tutkinnon perusteet (O=Opetushallitus) Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma (O=Tutkintovastaava) Osaan.fi Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Salpauksen markkinointimateriaali Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Asiakasrekisteri Hakijan CV Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O = Tutkintovastaava) Asiakasrekisteri Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O = Tutkintovastaava) Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri

12 12 5. Ohjauksen ja erityistuen kartoitus Vastuuopettaja (P) Tutkinnon suorittaja (V) Ohjaava opettaja (V) Työnantaja (T) Vastuuopettaja (V) Opintosihteeri (T) Aikuiskoulutuspäällikkö (T) Erityistuen tarvetta ei huomata Luki testi MAKEKO testi Haastattelu Henkilökohtaistamissuunnitelma (O=Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja) Erityistuen suunnitelma (O = Ohjaava opettaja, Vastuuopettaja) 6. Erityistuen päätös Ohjaava opettaja (P) Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Vastuuopettaja (P) Aikuiskoulutusjohtaja (P) Erityistuen suunnitelma Päätös erityistuesta ja resurssointi 7. Rahoitusmuodon valinta 8. Tekee sopimuksen tai jatkosuunnitelman Koulutuksen hankkija (P) Aikuiskoulutuspäällikkö (P) Koulutustarkastaja (V) Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Koulutuksen hankkija (P) Aikuiskoulutuspäällikkö (P) Koulutustarkastaja (V) Oppisopimuspäällikkö (P) Opintojen aikataulujen sopivuus. Sopimus - oppisopimus - hankintasopimus - oppilaaksi kirjaaminen AIPAL/OPAL palaute

13 Hakeutumisen toimintakuvaus Hakeutumisprosessi päämääränä on löytää tutkinnon suorittajalle soveltuva tutkinto, koulutusmuoto ja rahoitusmuoto. Kaikki hakeutumiset eivät johda sopimukseen, mutta näissäkin tapauksissa on tärkeää kirjata hakijan tiedot ja yhteydenotot asiakasrekisteriin (Microsoft CRM) myöhempää käyttöä varten. Tutkinnon suorittajan valmiuksien kartoittaminen jakaantuu kahteen osaan: ammatillisten edellytysten kartoittamiseen sekä ohjauksen ja erityistuen tarpeen kartoittamiseen. Kumpikin kartoitus tehdään jo hakeutumisvaiheessa. Tällä varmistetaan se, että hakijalla on todelliset edellytykset suorittaa tutkinto ja toimia valitsemansa alan ammattilaisena työelämässä. Jokainen hakija osallistuu kumpaankin kartoitukseen ennen sopimuksen tekoa. Erityisohjauksesta päättäminen tullaan kuvaamaan erillisessä prosessikuvauksessa jonka laativat ohjaavat opettajat. Erityisohjauksen kartoittamiseen kuuluvat esimerkiksi luki-seulat ja MAKEKO testit. Oppisopimuskoulutuksessa erityistuen ja ohjauksen kartoitus tehdään 4 kk koeajan kuluessa. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Luki -testit Ohjaava opettaja Harkittu suoritettavaksi MAKEKO -testi Ohjaava opettaja Harkittu suoritettavaksi Tutkinnon suorittajan kirjaaminen opiskelijaksi WAIKOon Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman teko WAIKOon Opintosihteeri Vastuuopettaja Sopimus tehty (Oppisopimus, puitesopimus TE-keskuksen kanssa, joku muu rahoitus) Tutkinnon suorittaja kirjattu opiskelijaksi

14 3 TUTKINNON SUORITTAMINEN 3.1 Tutkinnon suorittamisen prosessikaavio

15 3.2 Tutkinnon suorittamisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä 1. Tutkintosuorituksen valmistelu Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi Tutkinnon suorittaja, työnantaja, vastuuopettaja/ tutkintovastaava (V) Kriittiset tekijät Sopivan työkohteen löytyminen Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja 2. Tutkintosuorituksen määrittely Tutkinnon suorittaja, työnantaja (V Työpaikkanäyttö) Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja (V Oppilaitosnäyttö) 3. Tutkinnon suoritus Tutkinnon suorittaja (V) Arvioijat, tutkintotoimikunta (P) Tutkintovastaava, opettaja (A) Vastuuopettaja (T) 4. Tutkintotodistuksen kirjoittaminen Tutkintovastaava (P) Opintosihteeri (V) Tutkintosuoritusten tietojen saatavuus Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma Näyttötutkintojen perusteet WAIKO SopimusPRO Arviointidokumentit Hyväksytyt tutkinnon osat Tutkintosuorituksen kuvausasiakirja (O = tutkinnon suorittaja työpaikka-näytössä) (O = vastuuopettaja oppilaitosnäytössä) Arviointipöytäkirja (O= vastuuopettaja) AIPAL/OPAL palaute Tutkintotodistus allekirjoitettavaksi 5. Tutkintotodistuksen hyväksyminen Tutkintotoimikunta (P) Apulaisrehtori(P) Määräysten ja järjestämissopimuksen mukainen toiminta Tutkintotoimikunnan kokous 6. Oikaisumenettely Tutkintotoimikunta (P) Tutkintotoimikunnan kokous Tutkintosuoritusten arviointipöytäkirja, tutkintotodistusehdotus Tutkintotodistus WAIKO SopimusPRO

16 3.3 Tutkinnon suorittamisen toimintakuvaus Tutkintotilaisuuden toteutuksessa on eroja riippuen tutkintopaikasta. Oppilaitoksessa tapahtuvassa tutkintosuorituksessa vastuuopettaja on vastuussa tutkintosuorituksen määrittelystä. Työpaikalla tapahtuvassa tutkintosuorituksessa tutkinnon suorittaja on vastuussa tutkintosuorituksen määrittelystä. Periaatteena on se, että jos tutkintosuoritus on työpaikalla niin silloin työpaikan toimijat suorittavat määrittelyn tekemisen. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Tutkintosuoritusten valinta Vastuuopettaja Sopimus oppilaaksi ottamisesta WAIKOssa Tutkintosuorituksen määrittely Tutkinnon suorittaja ja työnantaja työpaikalla Tutkintosuorituksen aikataulu määritelty tapahtuvassa tutkintosuorituksessa. Vastuuopettaja oppilaitoksessa tapahtuvassa tutkintosuorituksessa. Tutkintosuoritus Tutkinnon suorittaja Työtehtävät ja tutkinnon suorituksen ympäristö määritelty ja hyväksytty Tutkintosuorituksen arviointi Arvioijat Työtehtävät tehty Tutkintosuorituksen arvioinnin Opettaja Arviointi suoritettu dokumentointi Tutkintosuoritusten Opettaja Tutkintosuoritus tehty kirjaaminen WAIKoon Tutkintotodistuksen kirjoitus tutkintotoimikunnalle Tutkinnon suorittajan kirjaaminen valmistuneeksi (WAIKO ja SopimusPRO) Opintosihteeri Tutkintosuoritukset / osatutkintosuoritukset tehty ja kirjattu WAIKOon Opintosihteeri Allekirjoitettu tutkintosuoritus tutkintotoimikunnalta saatu

17 17 4 TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN 4.1 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessikaavio

18 4.2 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä 1. Osaamiskartoituksen tarkennus 2.Tietopuolisen koulutuksen määrittely 3. Tietopuolinen oppiminen Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi Vastuuopettaja (V) Koulutustarkastaja (V) Opettaja (A) Vastuuopettaja (P) Opettaja (V) Opintosihteeri (A) Koulutustarkastaja, aikuiskoulutuspäällikkö (T) Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja, opettaja (V) 4. Ohjaus ja erityistuki Ohjaava opettaja, tutkinnon suorittaja (V) Vastuuopettaja, opettaja (A) Kriittiset tekijät x) Riittävät ja oikeat tiedot Ammattivaatimuksia vastaava opetus Tutkinnon suorittajan soveltuvuus alalle Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Haastattelu Osaan.fi Makeko Luki seula. Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Luki testi MAKEKO testi Haastattelu Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tukee ja mistä Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Tutkinnon suorittajan CV Todistukset Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) WAIKO (O = Vastuuopettaja) Erityisohjauksen suunnitelma (O = ohjaava opettaja) Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja WAIKO (O = Vastuuopettaja) WAIKO (O = Vastuuopettaja) WAIKO (O = Ohjaava opettaja) 5. Työssä oppiminen Tutkinnon suorittaja, työnantaja, koulutustarkastaja (V) Vastuuopettaja (A) 6. Osallistumistodistusten teko Soveltuva työpaikka Henkilökohtaistamissuunnitelma Henkilökohtaistamissuunnitelma Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Opintosihteeri (V) Tietojen saatavuus WAIKO (O = vastuuopettaja) Työssäoppimisen arviointi (O=Koulutustarkastaja, vastuuopettaja) Osallistumistodistus

19 4.3 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen toimintakuvaus Ammattitaidon hankkiminen aloitetaan tarkentamalla tutkinnon suorittajan osaaminen. Tietopuolinen opetus määritellään osaamiskartoituksen tarkennuksen tulosten ja kyseisen tutkinnon toteuttamissuunnitelman perusteella. Valitut tietopuolisen opetuksen jaksot ja lukujärjestys kirjataan aina WAIKOon. Tällä varmistetaan se, että tutkinnon suorittajalla on aina ajantasainen tieto omasta opiskelutilanteestaan WAIKOn WEB-liitynnän kautta. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Opiskelijaksi kirjaaminen Opintosihteeri Sopimus oppilaaksi ottamisesta WAIKOon Tutkintokohtaisen Opintosihteeri Sopimus oppilaaksi ottamisesta toteuttamissuunnitelman siirtäminen tutkinnon suorittajalle WAIKOssa Tutkintokohtaisen toteuttamissuunnitelman Vastuuopettaja Osa henkilökohtaistamisprosessia muuttaminen henkilökohtaiseksi opiskelusuunnitelmaksi WAIKOssa Tietopuolinen opetus Opettaja Aikataulun ja tietopuolisen opetuksen suunnitelman Tietopuolisen opetuksen arvosanan kirjaaminen WAIKOssa Tietopuolisten opintojen henkilökohtainen seuraaminen Tietopuolisen opetuksen todistuksen teko Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen työpaikalla Opettaja Tutkinnon suorittaja Opintosihteeri Tutkinnon suorittaja Työpaikkaohjaaja Koulutustarkastaja mukaan Tietopuolinen osio suoritettu WAIKO WEB liityntä Tietopuoliset osiot suoritettu tai tutkinnon suoritus keskeytetty Tutkinnon perusteet Työpaikka-arvioinnit (OPSO) Työnantaja Aikataulu Osallistumistodistuksen teko Opintosihteeri Valmistuminen

20 5 Liitteet Työkaluohjelmistojen osaamiskartta Toimenkuva Elsa WAIKO Opiskelija WAIKO Resurssit WAIKO WEB-liityntä MS Office MS CRM (Asiakasrekisteri) Tutkinnon suorittaja X X X X Opintosihteeri X X X X X Koulutustarkastaja X X X X X X X Opettaja X X X X X Vastuuopettaja X X X X X X X Tutkintovastaava X X X X X X Ohjaava opettaja X X X X X Aikuiskoulutuspäällikkö X X X X Oppisopimuspäällikkö X X Koulutusjohtaja X X X X Apulaisrehtori X X X X. Sopimus PRO Genesis (netti) AIPAL/OPAL

21 Henkilökohtaistamissuunnitelman sisältö Henkilökohtaistamissuunnitelma ei ole yksi asiakirja, vaan koostuu mahdollisesta henkilökohtaistamislomakkeesta ja oppilashallintasovelluksista (esimerkiksi SopimusPRO ja WAIKO). Tavoitteena on se, että henkilökohtaistamiseen liittyvät tiedot ovat tulevaisuudessa oppilashallintasovelluksissa poislukien mahdolliset salassa pidettävät tiedot. Tieto SopimusPRO (oppisopimuksen osalta, omistaja = koulutustarkastaja) WAIKO (omistaja = opintosihteeri,opettaja, vastuuopettaja) Tutkinnon suorituksen suunnitelma Henkilökohtaistamislomake Eityistuen dokumentiti Tutkinnon suorittajan ja X X X työnantajan yhteystiedot Tutkinto ja tutkinnon osat X X Osaamiskartoituksen X tulokset (Tietopuolisen opetuksen jaksot) Tietopuolisen opetuksen X edistyminen ja suoritukset Tutkintosuunnitelma X Tutkintosuoritusten tulokset X Työssäoppimisen tavoitteet X Erityisohjaus (X) (X) X = kaikki tutkinnon suorittajat (x) = valitut tutkinnon suorittajat

22 Tutkintokohtaisen toteutussuunnitelman sisältö Tutkinnon perusteissa kuvataan mitä ammattitaitoa tutkinnon suorittamiseen tarvitaan. Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma kuvaa kuinka tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito hankitaan. Tutkintokohtaisessa toteuttamissuunnitelmassa kuvataan seuraavat asiat: kenelle tutkinto on tarkoitettu mistä osista tutkinto koostuu kuvaus kunkin osan ammattitaidon hankkimisen menetelmistä Tutkintokohtaisen toteuttamissuunnitelman kuvauksessa huomioitava seuraavat asiat: tutkinnon osien määrittely samoilla nimikkeillä kuin tutkinnon perusteissa; siirretään WAIKOon samoilla nimikkeillä ammattitaidon hankkimisen menetelmät purettuna ammatin käyttämiksi termeiksi sama rakenteellinen jako Waikossa, SopimusPROssa ja Elsassa Yhtenäistä muotoa Koulutuskeskus Salpauksessa toteuttamissuunnitelman tekemiseen ei ole vielä määritelty.

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi Sivu1 Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi 22.9.2011 Prosessin kansilehti Näyttö järjestämisoikeuksien hakeminen Voimassa olevat näyttötutkintojen järjestämissopimukset Kontakti asiakkaan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Sisältö Sivu 1. Tutkinnon suorittajan yhteystiedot 3 2. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen 3 3. Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit HENKILÖKOHTAISTAMISEN JUURRUTTAMISEN MALLI JA VÄLINEET 1. Roolin mukaiset perehdytykset prosesseihin prosessikuvausten mukaisesti aikuispedagogisessa päivässä Tutkinnon suorittajat/opiskelijat t t t t

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri

Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa. Anne Tuomoja koulutussihteeri Asiakirjahallinto oppisopimustoimistossa Anne Tuomoja koulutussihteeri Oppisopimuskoulutus Noin 80 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää Julkishallinnollisia ja yksityisiä 80 % Oppisopimustoimiston tehtävät

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAATUPÄIVÄT SYKSY 2013 Opetusneuvos Lea Lakio Opetusneuvos Riikka Vacker Tarkastusneuvos

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan Aikuisopistossa 1.6.2007 alkaen HENKILÖKOHTAISTETTU NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI HAKEUTUMISVAIHE NÄYTTÖTUTKINNON SUORITUKSESSA

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Arvioija arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa. Jouni Kyllönen

Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa. Jouni Kyllönen Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa Jouni Kyllönen Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä Velvollinen vastaamaan kaikesta oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta, kuten Oppisopimuksen hyväksymisestä

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ASIAKIRJAT AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

AIKUISKOULUTUKSEN ASIAKIRJAT AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA AIKUISKOULUTUKSEN ASIAKIRJAT AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA Tutkintotoimikunnan terveiset asiakirjat tutkintotoimikunnan näkökulmasta Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Tampere Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Tampere Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Tampere 4.6.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät,

Lisätiedot

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen 20.9.2007 Tehokkuutta ja joustavuutta periaatteena toiminnan joustavuus ja luotettavuus aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiakkaalle

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.4 Tuotteistaminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.4 Tuotteistaminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.4 Tuotteistaminen Dnro 53/011/2012 1 A. Tuotteistaminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Selkeyttää kaikkien verkostossa toimivien vastuita.

Selkeyttää kaikkien verkostossa toimivien vastuita. Tuettu oppisopimus Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa

Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa yhteys henkilökohtaistamiseen apulaisrehtori Aiheen käsittely Esimerkki laadunvarmistuksesta, alustus 40 min Pohdintatehtävät, ryhmätyö

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu

Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Näyttötutkintojen ja oppisopimistoiminnan laatu Kehityspäällikkö Heikki Mäkinen Laatuverkoston tapaamispäivä 31.10.2013 Laatutyön integrointi arkeen Laatu osa jokapäiväistä arjen toimintaa, joka edellyttää:

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaava Katri Hemmilä, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Opintosihteeri, näyttötutkintotoiminta Sirpa Virolainen

Lisätiedot