HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI"

Transkriptio

1 HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI Toteutus Koulutuskeskus Salpauksessa Prosessin omistaja: Aikuiskoulutusjohtaja Versio : 1.1 / Julkaistu /

2 2 Versiohistoria Kommentti 0.7 / Ehdotus / Ensimmäinen ehdotus kommentoitavaksi 1.0 / Julkaistu / Ensimmäinen julkaistu versio käytettäväksi 1.1 / Julkaistu / Toimintojen osaamiskartta poistettu Esimerkki Tietopuolisten opetuksen toteuttamissuunnitelmasta korvattu sisällön kuvauksella. Kouluttaja vaihdettu opettajaksi. Opiskelija vaihdettu tutkinnon suorittajaksi. Termi Salpauksen Tutkinnon toteuttamissuunnitelma vaihdettu termiksi Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma mennessä annettu palaute käsitelty

3 3 SISÄLLYSLUETTELO ASIAKIRJAN TARKOITUS HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI Pääprosessin perustiedot Pääprosessin prosessikaavio Pääprosessin tehtäväkuvaus HAKEUTUMISVAIHE Hakeutumisen prosessikaavio Hakeutumisen tehtäväkuvaus Hakeutumisen toimintakuvaus TUTKINNON SUORITTAMINEN Tutkinnon suorittamisen prosessikaavio Tutkinnon suorittamisen tehtäväkuvaus Tutkinnon suorittamisen toimintakuvaus TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessikaavio Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tehtäväkuvaus Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen toimintakuvaus Liitteet Työkaluohjelmistojen osaamiskartta Henkilökohtaistamissuunnitelman sisältö Tutkintokohtaisen toteutussuunnitelman sisältö... 22

4 4 ASIAKIRJAN TARKOITUS Tämän asiakirjan tarkoitus on kuvata henkilökohtaistetun kolmivaiheisen näyttötutkintoprosessin toteutus Koulutuskeskus Salpauksessa. Kuvattu prosessi velvoitetaan noudatettavaksi. Näkökulmaksi on valittu tutkinnon suorittajan kulku prosessissa. Tämän seurauksena rajauksena on kuvata vain ne toiminnot, jotka suoraan koskettavat opiskelijoita. Tästä johtuen esimerkiksi järjestämissopimusten teko tai opiskelumateriaalien valmistaminen on jätetty pois. Asiakirja keskittyy operatiivisen toiminnan kuvaamiseen ja antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä tehdään 2. Kuka tekee 3. Missä vaiheessa asiat tehdään 4. Millä työkaluilla asiat tehdään Asiakirja on tarkoitettu Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksessa toimivalle henkilöstölle. Asiakirjan avulla eri työtehtävissä toimivat henkilöt tietävät omat työtehtävänsä ja vastuualueensa.. Työprosesseille määritellyt tavoitteet: 1. Prosessissa ja sen toteutuksessa on otettu huomioon laeissa, asetuksissa ja määräyksissä esitetyt vaatimukset näyttötutkinnon suorittamiselle. Näin ollen työntekijän ei tarvitse lukea joka kerta työtä suorittaessaan lakitekstistä kuinka asiat pitää tehdä; riittää kun noudatetaan tässä dokumentissa esitettyjä prosesseja ja dokumentointitapoja. 2. Prosessien syötteet ja tulokset dokumentoidaan siten, että ne ovat talletettuna rakenteellisessa tietosovelluksessa (esim. SopimusPRO, WAIKO) kaikkien käyttäjien saatavilla. Tiedot eivät ole yksittäisen ihmisen muistin varassa, yksittäisen ihmisen salasanan takana tai yksittäisenä asiakirjana esimerkiksi X-asemalla. Asiakirja on myös johdon työkalu resurssitarpeita arvioitaessa ja resursseja jaettaessa sekä henkilöstön osaamista kartoitettaessa. Asiakirjaa voivat käyttää hyväkseen myös tutkinnon suorittajat, työnantajat, koulutuksen hankkijat ja muut sidosryhmät.

5 5 Tämä asiakirja on tehty PHKK:n prosessimäärittelyjen standardien mukaisesti ja jakaantuu hierarkisesti seuraavasti: Henkilökohtaistettu kolmivaiheinen näyttötutkintoprosessi Hakeutuminen Tutkinnon suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Kuva 1 Näyttötutkintoprosessin rakenne

6 6 1 HENKILÖKOHTAISTETTU KOLMIVAIHEINEN NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI 1.1 Pääprosessin perustiedot PROSESSIN TIEDOT Soveltamisalue Prosessin tarkoitus Näyttötutkinnon suorittaminen tutkinnon suorittajan näkökulmasta Varmistaa asiakaslähtöinen tutkinnon suoritus määräysten ja asetusten mukaisesti. Prosessin omistaja Aikuiskoulutusjohtaja. Alku (prosessin käynnistävä tekijä/syöte/) Tutkinnon suorittajan ammatillisen osaamisen kehittäminen tutkinnon tai sen osan suorittamisen avulla. Työnantajan tarve ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Loppu (tuote, palvelu, asiakirja) Suoritettu tutkinto tai osatutkinto. Asiakas/asiakkaat Tutkinnon suorittaja. Työnantaja. Koulutuksen hankkija (TE-keskus, oppisopimustoimisto) Asiakastarpeet ja vaatimukset Ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen joustavasti ja laadukkaasti. Tutkinnon suorittamisen tapahtumien läpinäkyvyys ja aikataulujen ennustettavuus. Prosessin menestystekijä(t). (pohtikaa ensin, mitä tapahtuu, jos prosessi ei toimi halutulla tavalla) Tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen laadukas suunnittelu, toteutus ja ohjaus. Laadukas ohjaus- ja tukipalvelu. Ammattitaitoinen henkilöstö. Toimiva yhteistyö työelämän kanssa.. Prosessin tavoitteet Tutkinnon tai osatutkinnon suoritus. Prosessin mittarit Suoritettujen koko tutkintojen määrä. Suoritettujen osatutkintojen määrä. Tutkinnon suoritukseen käytetty aika. Asiakaspalauteet (AIPAL / OPAL). Tutkinnon suoritukseen käytetyt resurssit.

7 7 Keskeiset resurssit Rajapinnat (liitynnät muihin prosesseihin) Taloudelliset resurssit. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Toimitilat ja työympäristö. Toimivat menetelmät ja prosessit. Koneet, laitteet ja ohjelmat. Työssä oppimisen paikat Markkinointi. Jälkimarkkinointi. Oppisopimus. Prosessin kehittämismenettely Prosessin kehittämiskohteet Mitä tunnistettuja kehittämistarpeita prosessiin liittyy Prosessin mittareiden seuranta, analysointi ja tarvittavien toimenpiteiden suoritus kerran vuodessa. Ohjauksen ja tukipalveluiden ja toimien resurssointi. Prosessiin osallistuvien toimenkuvien selkeyttäminen. Budjetoinnin parantaminen.

8 8 1.2 Pääprosessin prosessikaavio

9 1.3 Pääprosessin tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi 1. Hakeutuminen Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Koulutuksen hankkija (P ) Koulutuksen järjestäjä (V) 2. Tutkinnon suorittaminen Tutkinnon suorittaja (V) Tutkinnon järjestäjä (V) Työnantaja (A) Koulutuksen järjestäjä (A) Tutkintotoimikunta (P) Koulutuksen hankkija (T) Kriittiset tekijät Tieto tutkinnoista ja koulutusmahdollisuuksista Koulutuksen ajoitus Asiakaspalvelu Mahdollisuus suorittaa tutkinto Tutkinnon suorittajan ja työnantajan omistautuminen Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Ammatillisen osaamisen selvittäminen Ohjauksen ja tuen tarve Henkilökohtaistamissuunnitelma Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Salpauksen markkinointimateriaali Koulutuksen toteuttamissuunnitelma Sopimus tutkinnon suorittamisesta Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja Hankintasopimus (O= Aikuiskoulutuspäällikkö) Oppisopimus (O = Oppisopimuspäällikkö) Oppilaaksi kirjaaminen (O= Opintosihteeri) Tutkintotodistus Osatutkintotodistus 3. Ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon suorittaja (V) Koulutuksen järjestäjä (V) Työnantaja (V) Koulutuksen ajoitus Tutkinnon suorittajan ja työnantajan omistautuminen Henkilökohtaistamissuunnitelma Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma Osallistumistodistus Opintosuoritusote Työssäoppimisen arviointi

10 2 HAKEUTUMISVAIHE 2.1 Hakeutumisen prosessikaavio

11 2.2 Hakeutumisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi 1. Ottaa yhteyttä Tutkinnon suorittaja (V) Työnantaja (V) Koulutuksen hankkija (V ) Opintosihteeri (V) Opettaja (V) Koulutustarkastaja (V) 2.Ohjaa tutkintoon Tutkintovastaava (P) Opintosihteeri (A) Koulutustarkastaja (P) Aikuiskoulutuspäällikkö 3. Osaamiskartoitus ja yleiset edellytykset 4. Valitsee tutkinnon (T) Tutkinnon suorittaja, koulutustarkastaja työnantaja, vastuuopettaja, koulutuksen hankkija (V) Ohjaava opettaja (A) Tutkinnon suorittaja (V,P) työnantaja (P) koulutuksen hankkija (P) Koulutustarkastaja (P) Kriittiset tekijät Asiakaspalvelu Tarkoituksenmukaiset kartoitusmenetelmät Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Henkilökohtainen keskustelu Hakijan CV (O= Tutkinnon suorittaja) Tutkinnon perusteet (O=Opetushallitus) Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma (O=Tutkintovastaava) Osaan.fi Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Salpauksen markkinointimateriaali Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Asiakasrekisteri Hakijan CV Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O = Tutkintovastaava) Asiakasrekisteri Salpauksen tutkinnon toteuttamissuunnitelma (O = Tutkintovastaava) Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri

12 12 5. Ohjauksen ja erityistuen kartoitus Vastuuopettaja (P) Tutkinnon suorittaja (V) Ohjaava opettaja (V) Työnantaja (T) Vastuuopettaja (V) Opintosihteeri (T) Aikuiskoulutuspäällikkö (T) Erityistuen tarvetta ei huomata Luki testi MAKEKO testi Haastattelu Henkilökohtaistamissuunnitelma (O=Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja) Erityistuen suunnitelma (O = Ohjaava opettaja, Vastuuopettaja) 6. Erityistuen päätös Ohjaava opettaja (P) Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Vastuuopettaja (P) Aikuiskoulutusjohtaja (P) Erityistuen suunnitelma Päätös erityistuesta ja resurssointi 7. Rahoitusmuodon valinta 8. Tekee sopimuksen tai jatkosuunnitelman Koulutuksen hankkija (P) Aikuiskoulutuspäällikkö (P) Koulutustarkastaja (V) Tutkinnon suorittaja (P) Työnantaja (P) Koulutuksen hankkija (P) Aikuiskoulutuspäällikkö (P) Koulutustarkastaja (V) Oppisopimuspäällikkö (P) Opintojen aikataulujen sopivuus. Sopimus - oppisopimus - hankintasopimus - oppilaaksi kirjaaminen AIPAL/OPAL palaute

13 Hakeutumisen toimintakuvaus Hakeutumisprosessi päämääränä on löytää tutkinnon suorittajalle soveltuva tutkinto, koulutusmuoto ja rahoitusmuoto. Kaikki hakeutumiset eivät johda sopimukseen, mutta näissäkin tapauksissa on tärkeää kirjata hakijan tiedot ja yhteydenotot asiakasrekisteriin (Microsoft CRM) myöhempää käyttöä varten. Tutkinnon suorittajan valmiuksien kartoittaminen jakaantuu kahteen osaan: ammatillisten edellytysten kartoittamiseen sekä ohjauksen ja erityistuen tarpeen kartoittamiseen. Kumpikin kartoitus tehdään jo hakeutumisvaiheessa. Tällä varmistetaan se, että hakijalla on todelliset edellytykset suorittaa tutkinto ja toimia valitsemansa alan ammattilaisena työelämässä. Jokainen hakija osallistuu kumpaankin kartoitukseen ennen sopimuksen tekoa. Erityisohjauksesta päättäminen tullaan kuvaamaan erillisessä prosessikuvauksessa jonka laativat ohjaavat opettajat. Erityisohjauksen kartoittamiseen kuuluvat esimerkiksi luki-seulat ja MAKEKO testit. Oppisopimuskoulutuksessa erityistuen ja ohjauksen kartoitus tehdään 4 kk koeajan kuluessa. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Luki -testit Ohjaava opettaja Harkittu suoritettavaksi MAKEKO -testi Ohjaava opettaja Harkittu suoritettavaksi Tutkinnon suorittajan kirjaaminen opiskelijaksi WAIKOon Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman teko WAIKOon Opintosihteeri Vastuuopettaja Sopimus tehty (Oppisopimus, puitesopimus TE-keskuksen kanssa, joku muu rahoitus) Tutkinnon suorittaja kirjattu opiskelijaksi

14 3 TUTKINNON SUORITTAMINEN 3.1 Tutkinnon suorittamisen prosessikaavio

15 3.2 Tutkinnon suorittamisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä 1. Tutkintosuorituksen valmistelu Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi Tutkinnon suorittaja, työnantaja, vastuuopettaja/ tutkintovastaava (V) Kriittiset tekijät Sopivan työkohteen löytyminen Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tulee ja mistä Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja 2. Tutkintosuorituksen määrittely Tutkinnon suorittaja, työnantaja (V Työpaikkanäyttö) Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja (V Oppilaitosnäyttö) 3. Tutkinnon suoritus Tutkinnon suorittaja (V) Arvioijat, tutkintotoimikunta (P) Tutkintovastaava, opettaja (A) Vastuuopettaja (T) 4. Tutkintotodistuksen kirjoittaminen Tutkintovastaava (P) Opintosihteeri (V) Tutkintosuoritusten tietojen saatavuus Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma Näyttötutkintojen perusteet WAIKO SopimusPRO Arviointidokumentit Hyväksytyt tutkinnon osat Tutkintosuorituksen kuvausasiakirja (O = tutkinnon suorittaja työpaikka-näytössä) (O = vastuuopettaja oppilaitosnäytössä) Arviointipöytäkirja (O= vastuuopettaja) AIPAL/OPAL palaute Tutkintotodistus allekirjoitettavaksi 5. Tutkintotodistuksen hyväksyminen Tutkintotoimikunta (P) Apulaisrehtori(P) Määräysten ja järjestämissopimuksen mukainen toiminta Tutkintotoimikunnan kokous 6. Oikaisumenettely Tutkintotoimikunta (P) Tutkintotoimikunnan kokous Tutkintosuoritusten arviointipöytäkirja, tutkintotodistusehdotus Tutkintotodistus WAIKO SopimusPRO

16 3.3 Tutkinnon suorittamisen toimintakuvaus Tutkintotilaisuuden toteutuksessa on eroja riippuen tutkintopaikasta. Oppilaitoksessa tapahtuvassa tutkintosuorituksessa vastuuopettaja on vastuussa tutkintosuorituksen määrittelystä. Työpaikalla tapahtuvassa tutkintosuorituksessa tutkinnon suorittaja on vastuussa tutkintosuorituksen määrittelystä. Periaatteena on se, että jos tutkintosuoritus on työpaikalla niin silloin työpaikan toimijat suorittavat määrittelyn tekemisen. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Tutkintosuoritusten valinta Vastuuopettaja Sopimus oppilaaksi ottamisesta WAIKOssa Tutkintosuorituksen määrittely Tutkinnon suorittaja ja työnantaja työpaikalla Tutkintosuorituksen aikataulu määritelty tapahtuvassa tutkintosuorituksessa. Vastuuopettaja oppilaitoksessa tapahtuvassa tutkintosuorituksessa. Tutkintosuoritus Tutkinnon suorittaja Työtehtävät ja tutkinnon suorituksen ympäristö määritelty ja hyväksytty Tutkintosuorituksen arviointi Arvioijat Työtehtävät tehty Tutkintosuorituksen arvioinnin Opettaja Arviointi suoritettu dokumentointi Tutkintosuoritusten Opettaja Tutkintosuoritus tehty kirjaaminen WAIKoon Tutkintotodistuksen kirjoitus tutkintotoimikunnalle Tutkinnon suorittajan kirjaaminen valmistuneeksi (WAIKO ja SopimusPRO) Opintosihteeri Tutkintosuoritukset / osatutkintosuoritukset tehty ja kirjattu WAIKOon Opintosihteeri Allekirjoitettu tutkintosuoritus tutkintotoimikunnalta saatu

17 17 4 TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN 4.1 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessikaavio

18 4.2 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tehtäväkuvaus Vaihe/tehtävä 1. Osaamiskartoituksen tarkennus 2.Tietopuolisen koulutuksen määrittely 3. Tietopuolinen oppiminen Roolit (kuka/ketkä, toimielin) P= päättää V= vastaa, tekee A= avustaa T= Saa tiedoksi Vastuuopettaja (V) Koulutustarkastaja (V) Opettaja (A) Vastuuopettaja (P) Opettaja (V) Opintosihteeri (A) Koulutustarkastaja, aikuiskoulutuspäällikkö (T) Tutkinnon suorittaja, vastuuopettaja, opettaja (V) 4. Ohjaus ja erityistuki Ohjaava opettaja, tutkinnon suorittaja (V) Vastuuopettaja, opettaja (A) Kriittiset tekijät x) Riittävät ja oikeat tiedot Ammattivaatimuksia vastaava opetus Tutkinnon suorittajan soveltuvuus alalle Menetelmät, ohjeet, lomakkeet, työkalut, laitteet, resurssitarpeet, ohjaus ja valvonta jne joiden mukaan vaihe/työ tehtävä Haastattelu Osaan.fi Makeko Luki seula. Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Luki testi MAKEKO testi Haastattelu Tietojen hallinta Input-tiedot Mitä tietoja kuhunkin vaiheeseen tukee ja mistä Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Tutkinnon suorittajan CV Todistukset Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) WAIKO (O = Vastuuopettaja) Erityisohjauksen suunnitelma (O = ohjaava opettaja) Tietojen hallinta output-tiedot Mitä tietoja kustakin vaiheesta lähtee ja minne ne menevät O= dokumentin omistaja WAIKO (O = Vastuuopettaja) WAIKO (O = Vastuuopettaja) WAIKO (O = Ohjaava opettaja) 5. Työssä oppiminen Tutkinnon suorittaja, työnantaja, koulutustarkastaja (V) Vastuuopettaja (A) 6. Osallistumistodistusten teko Soveltuva työpaikka Henkilökohtaistamissuunnitelma Henkilökohtaistamissuunnitelma Salpauksen tutkintojen toteuttamissuunnitelma (O= Tutkintovastaava) Opintosihteeri (V) Tietojen saatavuus WAIKO (O = vastuuopettaja) Työssäoppimisen arviointi (O=Koulutustarkastaja, vastuuopettaja) Osallistumistodistus

19 4.3 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen toimintakuvaus Ammattitaidon hankkiminen aloitetaan tarkentamalla tutkinnon suorittajan osaaminen. Tietopuolinen opetus määritellään osaamiskartoituksen tarkennuksen tulosten ja kyseisen tutkinnon toteuttamissuunnitelman perusteella. Valitut tietopuolisen opetuksen jaksot ja lukujärjestys kirjataan aina WAIKOon. Tällä varmistetaan se, että tutkinnon suorittajalla on aina ajantasainen tieto omasta opiskelutilanteestaan WAIKOn WEB-liitynnän kautta. Toiminta sisältää seuraavia yksittäisiä tehtäviä: Tehtävä Tekijä Kriteeri Opiskelijaksi kirjaaminen Opintosihteeri Sopimus oppilaaksi ottamisesta WAIKOon Tutkintokohtaisen Opintosihteeri Sopimus oppilaaksi ottamisesta toteuttamissuunnitelman siirtäminen tutkinnon suorittajalle WAIKOssa Tutkintokohtaisen toteuttamissuunnitelman Vastuuopettaja Osa henkilökohtaistamisprosessia muuttaminen henkilökohtaiseksi opiskelusuunnitelmaksi WAIKOssa Tietopuolinen opetus Opettaja Aikataulun ja tietopuolisen opetuksen suunnitelman Tietopuolisen opetuksen arvosanan kirjaaminen WAIKOssa Tietopuolisten opintojen henkilökohtainen seuraaminen Tietopuolisen opetuksen todistuksen teko Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen työpaikalla Opettaja Tutkinnon suorittaja Opintosihteeri Tutkinnon suorittaja Työpaikkaohjaaja Koulutustarkastaja mukaan Tietopuolinen osio suoritettu WAIKO WEB liityntä Tietopuoliset osiot suoritettu tai tutkinnon suoritus keskeytetty Tutkinnon perusteet Työpaikka-arvioinnit (OPSO) Työnantaja Aikataulu Osallistumistodistuksen teko Opintosihteeri Valmistuminen

20 5 Liitteet Työkaluohjelmistojen osaamiskartta Toimenkuva Elsa WAIKO Opiskelija WAIKO Resurssit WAIKO WEB-liityntä MS Office MS CRM (Asiakasrekisteri) Tutkinnon suorittaja X X X X Opintosihteeri X X X X X Koulutustarkastaja X X X X X X X Opettaja X X X X X Vastuuopettaja X X X X X X X Tutkintovastaava X X X X X X Ohjaava opettaja X X X X X Aikuiskoulutuspäällikkö X X X X Oppisopimuspäällikkö X X Koulutusjohtaja X X X X Apulaisrehtori X X X X. Sopimus PRO Genesis (netti) AIPAL/OPAL

21 Henkilökohtaistamissuunnitelman sisältö Henkilökohtaistamissuunnitelma ei ole yksi asiakirja, vaan koostuu mahdollisesta henkilökohtaistamislomakkeesta ja oppilashallintasovelluksista (esimerkiksi SopimusPRO ja WAIKO). Tavoitteena on se, että henkilökohtaistamiseen liittyvät tiedot ovat tulevaisuudessa oppilashallintasovelluksissa poislukien mahdolliset salassa pidettävät tiedot. Tieto SopimusPRO (oppisopimuksen osalta, omistaja = koulutustarkastaja) WAIKO (omistaja = opintosihteeri,opettaja, vastuuopettaja) Tutkinnon suorituksen suunnitelma Henkilökohtaistamislomake Eityistuen dokumentiti Tutkinnon suorittajan ja X X X työnantajan yhteystiedot Tutkinto ja tutkinnon osat X X Osaamiskartoituksen X tulokset (Tietopuolisen opetuksen jaksot) Tietopuolisen opetuksen X edistyminen ja suoritukset Tutkintosuunnitelma X Tutkintosuoritusten tulokset X Työssäoppimisen tavoitteet X Erityisohjaus (X) (X) X = kaikki tutkinnon suorittajat (x) = valitut tutkinnon suorittajat

22 Tutkintokohtaisen toteutussuunnitelman sisältö Tutkinnon perusteissa kuvataan mitä ammattitaitoa tutkinnon suorittamiseen tarvitaan. Tutkintokohtainen toteuttamissuunnitelma kuvaa kuinka tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito hankitaan. Tutkintokohtaisessa toteuttamissuunnitelmassa kuvataan seuraavat asiat: kenelle tutkinto on tarkoitettu mistä osista tutkinto koostuu kuvaus kunkin osan ammattitaidon hankkimisen menetelmistä Tutkintokohtaisen toteuttamissuunnitelman kuvauksessa huomioitava seuraavat asiat: tutkinnon osien määrittely samoilla nimikkeillä kuin tutkinnon perusteissa; siirretään WAIKOon samoilla nimikkeillä ammattitaidon hankkimisen menetelmät purettuna ammatin käyttämiksi termeiksi sama rakenteellinen jako Waikossa, SopimusPROssa ja Elsassa Yhtenäistä muotoa Koulutuskeskus Salpauksessa toteuttamissuunnitelman tekemiseen ei ole vielä määritelty.

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi Sivu1 Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi 22.9.2011 Prosessin kansilehti Näyttö järjestämisoikeuksien hakeminen Voimassa olevat näyttötutkintojen järjestämissopimukset Kontakti asiakkaan

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit

Tutkinnon suorittajat/opiskelijat Koulutussihteerit HENKILÖKOHTAISTAMISEN JUURRUTTAMISEN MALLI JA VÄLINEET 1. Roolin mukaiset perehdytykset prosesseihin prosessikuvausten mukaisesti aikuispedagogisessa päivässä Tutkinnon suorittajat/opiskelijat t t t t

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen

JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU. Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen Aino Rikkinen JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnustaminen 20.9.2007 Tehokkuutta ja joustavuutta periaatteena toiminnan joustavuus ja luotettavuus aikaa, huomiota ja kunnioitusta asiakkaalle

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa. Jouni Kyllönen

Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa. Jouni Kyllönen Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa Jouni Kyllönen Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä Velvollinen vastaamaan kaikesta oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta, kuten Oppisopimuksen hyväksymisestä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Tampere Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Tampere Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Tampere 4.6.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa

Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa yhteys henkilökohtaistamiseen apulaisrehtori Aiheen käsittely Esimerkki laadunvarmistuksesta, alustus 40 min Pohdintatehtävät, ryhmätyö

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa

Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaavan ja sihteerin yhteistyö Omnian aikuisopistossa Tutkintovastaava Katri Hemmilä, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Opintosihteeri, näyttötutkintotoiminta Sirpa Virolainen

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE 1.8.2016 ALKAEN Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Tutkintotilaisuudet 4) Suoritusrekisteri

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Tulokset ovat raakaversioita, joten niiden pohjalta on mahdollista jatkaa keskusteluja. Seuraavassa ovat ryhmien työskentelyjen tulokset:

Tulokset ovat raakaversioita, joten niiden pohjalta on mahdollista jatkaa keskusteluja. Seuraavassa ovat ryhmien työskentelyjen tulokset: YHTEENVETO FLÄPIT 1 (7) OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN PÄIVÄT 19. 20.11.2009 Ryhmien työskentelyn yhteenvetoa 20.11.2009 Työskentelyn pohjana oli Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon kuuluva tutkinnon osa

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arviointi

Näyttötutkinnon arviointi Näyttötutkinnon arviointi Maria Kallio ja Päivi Lindström syksy 2016 Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä Mitä ovat näyttötutkinnot? Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisia varten luotu joustava tapa

Lisätiedot

Rikostaustaotteen käsittely

Rikostaustaotteen käsittely Rikostaustaotteen käsittely Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

1.3 Osaamiskartoitukset Kartoitus www. osaan.fi Muut osaamiskartoitukset

1.3 Osaamiskartoitukset Kartoitus www. osaan.fi Muut osaamiskartoitukset 1. HAKEUTUMISVAIHEEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN 1.1 Perustiedot Sukunimi Etunimet Kutsumanimi Henkilötunnus ppkkvv-0000 Sukupuoli mies nainen Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin (koti) Muu puhelin

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli)

Opiskelijan palaute ammatillisen peruskoulutuksen toteutuksesta oppisopimuskoulutuksena (2+1-malli) Opiskelijan palaute ammatillis peruskoulutuks toteutuksesta oppisopimuskoulutuksa (2+1-malli) 1. Perustutkinto/koulutusohjelma 2. Oppisopimusaika 3. Oppisopimuspaikan hankinta * nmlkj hankin paikan itse

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus LAATUA LAIVALLA Laadunhallinta nyt ja kohti vuotta 2020 29.-31.8.2011 Laki 630/1998 ja 631/1998, asetus

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa Yrittäjän ammattitutkinto 3.9 Ulkomaankauppa Dnro 53/011/2012 1 A. Ulkomaankauppa... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle Yrittäjän ammattitutkinto Ohje tutkinnon järjestäjälle Dnro 53/011/2012 SISÄLLYSLUETTELO A.... 2 1. Yleisesittely... 2 1.1 Aineiston käyttö... 2 1.2 Tutkinnon järjestämisen prosessikuvaus... 3 1.3 Tutkintoon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Tutkintovastaavan rooli

Tutkintovastaavan rooli Tutkintovastaavan rooli Kouluttaja Katri Hemmilä tutkintovastaava Omnian aikuisopisto Omnian aikuisopisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä Jäsenkunnat

Lisätiedot

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.4.2012 Säädösten tilanteesta ja koulutuspoliittisista

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot