Ilmoitusasiat. Hallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitusasiat. Hallitus 315 21.08.2013"

Transkriptio

1 Hallitus Ilmoitusasiat 791/ /2013, 707/ /2013, 863/ /2013, 10/ /2013, 744/ /2013, 745/ /2013, 743/ /2013, 742/ /2013, 848/ /2013, 862/ /2013, 774/ /2013, 792/ /2013, 784/ /2013, 2/ /2013, 545/ /2013, 725/ /2013, 735/ /2013 H 315 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/1338/ /2013 ( ) yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/kalevalan Työterveys Oy: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa yllä mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (Dnro PSAVI 1338/ /2013) tekemän päätöksen mukaisesti. 2) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/1425/ /2013 ( ) yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettamisesta/medipect Oy: Aluehallintovirastolle on saapunut ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettamisesta. Ilmoituksen mukaan toiminta on lopetettu lukien. Ilmoitettu muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 3) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus Dnro: 5385/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toiminnan lopettamisesta/attendo Terveyspalvelut Oy (Karjalohjan, Kuhmon ja Sammatin terveysasemat): Attendo Terveyspalvelut Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, Valviralle yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta seuraavissa toimipaikoissa: Attendo MedOne Oy c/o Karjalohjan terveysasema (toiminnan lopettamispäivä ), Attendo Terveyspalvelut Oy c/o Kuhmon terveysasema (toiminnan lopettamispäivä ) ja Sammatin terveysasema (toiminnan lopettamispäivä ). Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

2 4) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus Dnro: 3801/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toiminnan lopettamisesta/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Kajaanin toimipiste: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, Valviralle yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta Kajaanin toimipisteessä (toiminnan lopettamispäivä ). Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 5) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/1342/ /2013 ( ) yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettamisesta/kalevalan kuntoutuskoti-säätiö/ainola, Kuhmo: Aluehallintovirastolle on saapunut ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettamisesta. Ilmoituksen mukaan toiminnan lopettamispäivä on Toiminnan päättymisestä edellä mainitussa toimipaikassa on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 6) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/ 1181/ /2013 ja PSAVI/1182/ /2013 ( ) yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettamisesta/kainuun Hoivataito Oy (Vuolijoen Nuorisokoti havukka, Haapajärven Lääkäritalo): Aluehallintovirastolle on saapunut ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettamisesta lukien. Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 7) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/1341/ /2013 ( ) yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettamisesta/willa Vanha, Ristijärvi: Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö on ilmoittanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettamisesta. Ilmoituksen mukaan toiminnan lopettamispäivä on Toiminnan päättymisestä edellä mainitussa toimipaikassa on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 8) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/1304/ /2013 ( ) yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön

3 vaihtuminen alkaen/lasten- ja Nuortenkoti Kimppa Oy, Melalahti: Lasten- ja Nuortenkoti Kimppa Oy on ilmoittanut aluehallintovirastolle vastuuhenkilön vaihtumisesta alkaen. Ilmoitus on saapunut aluehallintovirastolle Ilmoitus on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 9) Attendo Oy/Attendo Kotihoito Kainuu tietojen poistaminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden hoivapalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja tuottavien rekisteristä: Attendo Kotihoito Kainuu ei tuota enää hoivapalvelua eikä siivousta asiakkaille. Toiminta on päättynyt Palvelun tuottajan tiedot poistetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden hoivapalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja tuottavien rekisteristä. Lisätietoja asiasta antavat sosiaaliohjaaja Teija Seppälä, puh ja vastuualuepäällikkö Jaana Mäkin puh. (08) , tai sähköpostitse 10) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/1045/ /2013 ( ) yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta/kajaanin Palvelutalosäätiö, Ohtonen Sirkka: Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle on saapunut ilmoitus yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta lukien. Ilmoitettu muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 11) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus Dnro 4051/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta Valviran tekemän päätöksen (Dnro: 4051/ /2013) mukaisesti/gee Health Oy, Kuopio: 12) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antama päätös PSA VI/45/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen anta mis ta koskevan luvan muuttamisesta/ls Fysioterapia Oy. LS Fysioterapia Oy on hakenut Pohjois-Suomen al ue hal lin to vi ras tolta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos ke van lu van muuttamiseen siten, että aluehallintovirasto hyväksyy uu den toi mi pai kan Kajaaniin.

4 Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään terapeuttinen toi minta/psy ko te ra pia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi te tään nimikesuojattu psykoterapeutti, laillistettu fysioterapeutti Lii sa Saukkonen-Heinoa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt LS Fysioterapia Oy:lle myönnettyyn lupaan hakemuksessa pyydetyt muutokset. Lu van muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 13) Valtiovarainministeriön ilmoitus luottamushenkilöseminaarista ; Muutos on mahdollisuus - kunta- ja sote-rakenteet muutoksessa: Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestävät tiistaina Finlandia-talolla seminaarin kuntauudistuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Tilaisuudessa esitellään sekä keskustellaan uudistusten etenemisestä sekä niiden toteutumisista kunnissa. Tilaisuuden ohjelma alkaa klo ja päättyy noin klo Tilaisuuteen ilmoittautuminen mennessä. Kutsu nähtävillä hallituksen kokouksessa. 14) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antama päätös PSA VI/1338/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen an ta mi seen/ka le va lan Työterveys. Kalevan Työterveys on hakenut Pohjois-Suomen alue hal lin to vi ras tolta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. - LÄÄKÄRIPALVELUT AVOHOIDOSSA: Yleislääkärin toiminta, erikois lää kä rin toiminta/fysiatria, erikoislääkärin toi min ta/työ ter veys huolto/ työlääketiede ja lääkärin kotikäynnit - SAIRAANHOITAJAN, TERVEYDENHOITAJAN PALVELUT: Sairaan hoi ta jan, terveydenhoitajan vastaanottotoiminta - TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT: Lain 12 :n mu kai set palvelut, lain 14 :n mukaiset palvelut - TERAPEUTTINEN TOIMINTA: toimintaterapia - MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Psykologin toiminta, jalka te ra pia, laboratorionäytteiden otto - FYSIOTERAPEUTTINEN TOIMINTA: Fysikaaliset käsittelyt, liikeja liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen mää ritte ly, ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta, fy sio te ra peut tinen toiminta potilaan kotona/tiloissa.

5 Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi te tään työ terveys huol lon erikoislääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, hallinnon pä te vyys Arto Tapio Vehviläistä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kalevan Työ terveys Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ha ke muk sen mukaisesti. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen anta jien rekisteriin. 15) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antama päätös PSA VI/1361/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen an ta mis ta koskevan luvan muuttamisesta/oulaisten Syke Ky. Oulaisten Syke Ky on hakenut Pohjois-Suomen al ue hal lin to vi ras tol ta lu paa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos ke van luvan muuttamiseen siten, että aluehallintovirasto hyväksyy uu det toimi pai kat ja uusia palvelualoja Oulaisiin. Uusiksi palveluja tuottaviksi toimipaikoiksi esitetään: - Kuhmon lääkäripalvelu - Lääkärikeskus Medikatti - Lääkäripalvelu Vuokatti MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Laboratorionäytteiden otto. Uudeksi palvelualaksi esitetään: - Lääkärikeskus Syke SAIRAANHOITAJAN PALVELUT: Kotisairaanhoito, LABORATORIOTOIMINTA: Laboratoriopikadiagnostiikka Lisätieto: CRP. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi te tään lail listet tu erikoislääri Simo Jyväsjärveä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Oulaisten Syke Ky:lle myönnettyyn lupaan hakemuksessa pyydetyt muutokset. Lu van muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 16) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran

6 antama päätös 4728/ /2013 yksityisen ter veyden huol lon palvelujen an ta mis ta koskevan luvan muut ta mi sesta/plus Ter ve ys Oy. PlusTerveys Oy, Helsinki on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen an tamis ta koskevan luvan muuttamiseen siten, että Sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi terveydenhuollon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi alkaen työterveyshuollon eri kois läärä ri Petri Juha Lahdentaustan hakemuksessa mainittujen toi mi paikko jen osalta. PlusTerveys Oy:lle (dnro VAL /So-35ml) myön net tyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Luvan muutos on merkitty yksityisten pal ve lun an tajien rekisteriin. 17) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran antama päätös 10536/ /2012 yksityisen ter veyden huol lon palvelujen an ta mis ta koskevan luvan muut ta mi sesta/suo men Terveystalo Oy. Suomen Terveystalo Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val von ta vi ras tol ta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen an tamis ta koskevan luvan muuttamiseen siten, että Sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi seu raavas ti: - Suomen terveystalo Oy, Terveystalo Hattula erikoislääkärin vastaanottotoiminta, erikoisalaan kuuluvien lausun to jen antaminen, TERVEYDENHOITAJAN PALVELUT: Terveydenhoitajan vas taan otto toi min ta, KUVANTAMISTUTKIMUKSET: Muut kuvantamistutkimukset: ult raää ni tut ki muk set, LABORATORIOTOIMINTA: Laboratoriopikadiagnostiikka, TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT: Lain 12 :n mu kai set palvelut, lain 14 :n mukaiset palvelut, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Psykologin toiminta, la bora to rio näyt tei den otto. - Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Mikkeli Vilhonkatu

7 erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa (si säl tää päiväkirurgian), anestesiatoiminta, erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antaminen, SAIRAANHOITAJAN PALVELUT: Sairaanhoitajan vas taan ot to toimin ta, KUVANTAMISTUTKIMUKSET: Radiologiset tutkimukset, mag neet tiku vauk set, luuston tiheysmittaukset, ultraäänitutkimukset, LABORATORIOTOIMINTA: Kliininen kemia ja/tai hematologia, klii ninen fysiologia, kliininen neurofysiologia, la bo ra to rio pi ka diag nos tiikka, TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT: Lain 12 :n mu kai set palvelut, lain 14 :n mukaiset palvelut, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Laboratorionäytteiden otto. - Suomen Terveystalo Oy c/o Terveystalo Salo Nokia LABORATORIOTOIMINTA: Kliininen kemia ja/tai hematologia, la bora to rio pi ka diag nos tiik ka, TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT: Työ ter veyshuol to lain mukaiset asiantuntijapalvelut: työfysioterapia, työ psy ko logia, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Psykologin toiminta, la bora to rio näyt tei den otto FYSIOTERAPEUTTINEN TOIMINTA: Ehkäisevä toiminta ja hoitoon liit ty vä neuvonta. - Suomen Terveystalo Oy c/o Terveystalo UPM Pellosniemi TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT: Lain 12 :n mu kai set palvelut, lain 14 :n mukaiset palvelut, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Laboratorionäytteiden otto. - Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Juvanmalmi SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYSHOITAJAN PALVELUT: Sai raanhoi ta jan ja terveyshoitajan palvelut, LABORATORIOTOIMINTA: Kliininen fysiologia, la bo ra to rio pi ka diagnos tiik ka, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Laboratorionäytteiden otto.

8 - Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Eura erikoislääkärin vastaanottotoiminta, erikoisalaan kuuluvien lausun to jen antaminen, LABORATORIOTOIMINTA: Kliininen fysiologia, la bo ra to rio pi ka diagnos tiik ka, TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT: Lain 12 :n mu kai set palvelut, lain 14 :n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mu kai set asiantuntijapalvelut: työfysioterapia, työpsykologia, FYSIOTERAPEUTTINEN TOIMINTA: Fysikaaliset käsittelyt, liike- ja lii kun ta hoi to, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen mää rit te ly, ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Laboratorionäytteiden otto. Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palve lu jen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että So si aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi palveualojen lisäyk set seuraavasti: - Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kajaani LÄÄKÄRIPALVELUT AVOHOIDOSSA: Erikoisalaan kuuluvien lausun to jen antaminen, KUVANTAMISTUTKIMUKSET: Muut kuvantamistutkimukset: mammo gra fia tut ki muk set, LABORATORIOTOIMINTA: Kliininen neurofysiologia, MUU TERVEYDENHUOLLON TOIMINTA: Laboratorionäytteiden otto. - Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Mikkeli LABORATORIOTOIMINTA: Kliininen neurofysiologia, TYÖTERVEYSHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT: Työ ter veyshuol to lain mukaiset asiantuntijapalvelut: työfysioterapia, TERAPEUTTINEN TOIMINTA: Lääketieteellinen valohoito. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään edel lä mainituissa toimipaikoissa sisätautien erikoislääkäri Juha Antti Tuomis ta. Terveydenhuollon vastaavaksi johtajaksi työ ter veys huol lon osalta esitetään edellä mainituissa toimipaikoissa työ ter veys huol lon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Esa Tauno Antero Asi kais ta.

9 Suomen Terveystalo Oy:lle (VAL /So-35ml) myön net tyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen an ta jien rekisteriin. 18) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran pää tös Dnro: 4051/ /2013 yksityisen ter vey den huol lon palvelujen antamiseen/gee Health Oy, Kuopio: Gee Health Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val von tavi ras tol ta, Valviralta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen anta mi seen. - Gee Health Oy c/o Fanin Oy, Nurmeksen lääkärikeskus erikoislääkärin vastaanottotoiminta, erikoisalaan kuuluvien lausun to jen antaminen. - Gee Health Oy c/o Fertia Oy, Lääkärikeskus Villus erikoislääkärin vastaanottotoiminta, erikoisalaan kuuluvien lausun to jen antaminen. - Gee Health Oy c/o Itä-Suomen lääkärikeskus Oy, Lääkärikeskus ITE erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa (si säl tää päiväkirurgian), erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta minen. - Gee health Oy c/o Itä-Suomen lääkärikeskus Oy, Lääkärikeskus ITE Lasaretti erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa (si säl tää päiväkirurgian), erikoisalaan kuuluvien lausuntojen an ta minen.

10 - Gee Health Oy c/o Kuhmon lääkäripalvelut erikoislääkärin vastaanottotoiminta, erikoisalaan kuuluvien lausun to jen antaminen. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään edel lä mainituissa toimipaikoissa korva-, nenä- ja kurkkutautien eri kois lääkä ri Grigori Smirnovia. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira myöntää Gee Health Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen an tami seen hakemuksen mukaisesti. Toiminnan aloittamispäivä on Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien re kis teriin. 19) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös PSA VI/2575/ /2014 kirjallisten toimeentulotukihakemusten kä sit te ly ajois ta: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ottanut oma-aloitteisesti vuon na 2011 valvonta-asiana selvitettäväksi toi meen tu lo tu ki ha kemus ten käsittelyajat Kainuun maakunta -kuntayhtymässä. Aluehallintovirasto on antanut toisen uudelleen huomion kiin nit tä misen jälkeen Kainuun maakunta -kuntayhtymälle määräyk sen (PSAVI/1756/ /2012) toimeentulotukihakemusten kä sit te ly ai ko jen saattamisesta toimeentulotukilain mukaiseksi. An netus sa päätöksessä aluehallintovirasto on velvoittanut Kainuun maakun ta -kuntayhtymän ja alkaen sosiaali- ja ter vey den huollon kuntayhtymän saattamaan mennessä toi meen tu lo tu kiha ke mus ten käsittelyajat 14a :n mukaisiksi siten, että kiireellisissä asiois sa päätös tehdään viimeistään seuraavana arkipäivänä ja muis sa kiireellisissä tapauksissa päätös tehdään viivytyksettä, kuiten kin seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. An netus sa päätöksessä Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja alkaen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on vel voitet tu huolehtimaan siitä, että toimeentulotukihakemusten kä sit te ly ajat myös tulevaisuudessa toteutuvat lain mukaisesti. Aluehallintovirasto on velvoittanut Kainuun sosiaali- ja ter vey denhuol lon kuntayhtymän antamaan aluehallintovirastolle men nes sä selvityksen toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista ajal la Aluehallintovirasto on lisäksi pyytänyt selvi tys tä millaisiin toimenpiteisiin Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja

11 alkaen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on ryhtynyt toimeentulotukilain 14a :n mukaisten käsittelyaikojen saat ta mi sek si lainmukaiselle tasolle ja millä toimenpiteillä kun ta yh tymä varmistaa lainmukaisten käsittelyaikojen toteutumisen vas tai suudes sa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on antanut sel vityk sen aluehallintovirastolle Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ratkaisu: Aluehallintovirasto katsoo saamansa selvityksen perusteella, että Kai nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on ryhdytty asian mu kai siin toimenpiteisiin toimeentulotukilain 14a :n mu kai sissa käsittelyajoissa pysymiseksi. Asia ei anna aluehallintovirastolle aihetta enempiin toimenpiteisiin. Alue hal lin to vi ras to tulee kuitenkin edelleen seuraamaan so si aa li huolto lain mukaisen valvontatoimensa yhteydessä ja osana toi meen tu lotuen valtakunnallista valvontaa Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän toimeentulotukihakemusten kä sit te ly ai ko ja. 20) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSA- VI/2586/ /2012 haettuun lupaan tartuntatautien vas tus ta mistyös sä tarvittavien laboratoriotutkimusten ja tehtävien suo rit ta miseen/poh jois-suo men Laboratorioliikelaitoksen kuntayhtymä, NordLab: Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitoksen kuntayhtymä, NordLab on ha ke nut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta saa puneel la hakemuksella lupaa tartuntatautien vastustamistyössä tar vit tavien laboratoriotutkimusten ja tehtävien suorittamiseen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt tartuntatautilain 10 :n mukaisesti Pohjois-Suomen Laboratorioliikelaitos kun ta yh tymä, NordLabin laboratoriot suorittamaan tartuntatautien vas tus ta mistyös sä tarvittavia terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toi mi lu pa re kiste ri ot tees sa mainittuja laboratoriotutkimuksia saakka. 21) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antama päätös PSA VI/648/ /2013 yksityisen terveydenhuollon palvelujen an ta mis ta koskevan luvan muuttamisesta/lääkärikeskus Medikatti avoin yhtiö, Kuhmo: Lääkärikeskus Medikatti avoin yhtiö on hakenut Pohjois-Suomen

12 alue hal lin to vi ras tol ta yksityisen terveydenhuollon pal ve lujen antamista koskevan luvan muuttamista siten, että alue hal lin to viras to hyväksyy uudet toimitilat. Uudeksi palveluja tuottavaksi toimipaikaksi esitetään: - Lääkärikeskus Medikatti, Suomussalmi LÄÄKÄRIPALVELUT AVOHOIDOSSA: Yleislääkärin vas taan ot to toimin ta, erikoislääkärin vastaanottotoiminta, erikoisalaan kuuluvien lau sun to jen antaminen ja lääkärin kotikäynnit. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään ki rurgian erikoislääkäri Esko Tapani Ripaojaa. Aluehallintovirasto on tehnyt Lääkärikeskus Medikatti avoin yhtiölle myön net tyyn lupaan hakemuksessa pyydetyt muutokset ha ke muksen mukaisesti ja hyväksyy uudet tilat. Luvan muutos on merkitty yksi tyis ten palvelujen antajien rekisteriin. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse 22) Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valituksista, jotka koskevat ympäristölupapäätöstä Kajaanin paperitehtaan toi minnan lopettamisesta ja sen jälkeisiä toimia koskevista velvoitteista. Ym pä ris tö lu vas ta ovat valittaneet Paltaniemen-Jormuan kalaveden osa kas kun ta ja UPM-Kymmene Oyj: Paltaniemen-Jormuan kalaveden osakaskunta on valituksessaan vaa ti nut, että UPM-Kymmene Oyj velvoitetaan korvaamaan eu roa vesialueelle aiheutuneesta pysyvästä haitasta. Lisäksi osa kaskun ta on vaatinut, että uppopuut ja muu uitonaikainen materiaali on poistettava Paltajärven ja jokialueen pohjasta. UPM-Kymmene Oyj on valituksessaan vaatinut, että tark kai lu vel voi te ja kalatalousmaksuvelvoite muutetaan määräaikaisiksi sekä vel voi te maksaa kertakaikkista korvausta Sokajärven kalastuksen tuo ton menetyksestä osakaskunnalle kumotaan. KHO on hylännyt osakaskunnan vaatimukset ja hyväksynyt osittain UPM-Kym me ne Oyj:n vaatimukset. Päätös nähtävillä hallituksen kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh , sähköpostitse

13 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: 23) Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote : Laatusuositus tukee ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamista: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat uudistaneet laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen. laatusuositus on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä. Uudistunut laatusuositus julkistettiin Lisää suosituksesta: Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse 24) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, ympäristöterveydenhuollon -tulosalueen vastine (Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 52/2013/1) Vaasan hallinto-oikeudelle tehtyihin valituksiin/talvivaara Sotkamo Oy: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen ( nro 52/2013/1) Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen. Lupapäätös koskee Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan muuttamista koskien jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja terveydensuojeluviranomaiselle. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu vastine on toimitettava aluehallintovirastolle mennessä. Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh tai sähköpostitse Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Hyväksyi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 Hallitus 337 11.09.2013 Ilmoitusasiat 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.8.2013 PSAVI/1722/04.02.00/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki Hallitus 8 21.01.2015 Ilmoitusasiat H 8 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.11.2014: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Hallitus 240 19.11.2014 Ilmoitusasiat H 240 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 464 21.12.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy 352/61/616/2011 STLTK 464 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hallitus 137 19.08.2015 Ilmoitusasiat H 137 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus 14.7.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013 Hallitus 56 13.11.2013 Ilmoitusasiat 1089/01.01 02 00/2013, 1100/00.00 04 00/2013, 20/00.00 04 00/2013, 1120/00.00 04 00/2013, 1108/00.00 04 00/2013, 1109/00.00 04 00/2013, 1110/00.00 04 00/2013, 1111/00.00

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 133 06.04.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy 257/61/616/2011 STLTK 133 ODL Terveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 02.05.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 332/61/2012 STLTK 176 PlusTerveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

REKISTERIOTE. Yksityisten palvelujen antajien rekisteri 1(20) 6.11.2015 PALVELUJEN TUOTTAJAN PERUSTIEDOT

REKISTERIOTE. Yksityisten palvelujen antajien rekisteri 1(20) 6.11.2015 PALVELUJEN TUOTTAJAN PERUSTIEDOT Perus, oikeusturva ja luvat 1(20) REKISTERIOTE Yksityisten palvelujen antajien rekisteri PALVELUJEN TUOTTAJAN PERUSTIEDOT Diacor terveys Oy Y-tunnus 0110710-9 OID-koodi 1.2.246.10.1107109.10.0 Yhtiömuoto

Lisätiedot

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 Hallitus 53 25.03.2015 Ilmoitusasiat 457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 H 53 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (6) 30.9.2016 Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 00260 Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014 Hallitus 138 04.06.2014 Ilmoitusasiat 399/00.00 04 00/2014, 387/00.00 04 00/2014, 263/00.00 04 00/2014, 262/00.00 04 00/2014, 406/00.00 04 00/2014, 407/00.00 04 00/2014, 408/00.00 04 00/2014, 258/00.00

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 333 17.10.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 758/61/616/2012 STLTK 333 Plusterveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus / /2013, 1185/ /2013, 1132/ /2013, 1065/ /2013, 450/05.

Ilmoitusasiat. Hallitus / /2013, 1185/ /2013, 1132/ /2013, 1065/ /2013, 450/05. Hallitus 80 04.12.2013 Ilmoitusasiat 1166/00.00 04 00/2013, 1185/05.05 12 00/2013, 1132/00.00 04 00/2013, 1065/00.00 04 00/2013, 450/05.05 20 00/2013 H 80 1) Ilmoitus vanhusten tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 169 30.09.2015 H 169. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Ilmoitusasiat. Hallitus 169 30.09.2015 H 169. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hallitus 169 30.09.2015 Ilmoitusasiat H 169 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 3.9.2015

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20 Hallitus 251 16.12.2015 Ilmoitusasiat H 251 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päätös 30.11.2015

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 348 26.10.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy 977/61/616/2011 STLTK 348 Via Healthcare Oy on pyytänyt sosiaali- ja terveysalan lupa-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

260/00.00 04 00/2014, 261/00.00 04 00/2014, 284/00.00 04 00/2014, 271/00.00 04 00/2014, 302/00.00 04 00/2014, 278/00.00 04 00/2014

260/00.00 04 00/2014, 261/00.00 04 00/2014, 284/00.00 04 00/2014, 271/00.00 04 00/2014, 302/00.00 04 00/2014, 278/00.00 04 00/2014 Hallitus 97 23.04.2014 Ilmoitusasiat 260/00.00 04 00/2014, 261/00.00 04 00/2014, 284/00.00 04 00/2014, 271/00.00 04 00/2014, 302/00.00 04 00/2014, 278/00.00 04 00/2014 H 97 1) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013 /7.11.2013 / Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2780/05.06.04/2014. Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta.

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 94 20.10.2015. 94 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 94 20.10.2015. 94 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 94 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 7.10.2015 antama tarkastuskertomus sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja POSELY/1134/2014, 7.8.2014 / Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 10.10.2013, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteen muutos / Nutrinet Oy. Uusi osoite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Terveysjohtaja Jari Saarisen 16.1.2015 antama yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 15.1.2015 Dnro 117/06.01.00.02/2015, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen

Lisätiedot

Päätös 1 (9) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Päätös 1 (9) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (9) Attendo Terveyspalvelut Oy PL 750 00181 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Attendo Terveyspalvelut Oy PL 750

Lisätiedot

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa:

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: Perusturvalautakunta 38 15.03.2017 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA ARVONLISÄVEROTTOMANA OSK SINIWUOKOT 7/7/2016 Perusturvalautakunta 15.03.2017 38 Ilmoituksenvarainen toiminta (Valviran

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.3.2015 antama sijaintikunnan lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 10.6.2014 ISA- VI/2111/04.02.02/2014 / Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (5) Saaristonkatu 22 90100 Oulu ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 1824918-9 HAKEMUS

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

Palveluja tuottava toimipaikka: Mehiläinen Oy, Mehiläinen Hanko (OID-tunnus ) Vuorikatu Hanko

Palveluja tuottava toimipaikka: Mehiläinen Oy, Mehiläinen Hanko (OID-tunnus ) Vuorikatu Hanko (li * Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (8) 29.12.2016 Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 00260 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 15 22.01.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 15 22.01.2014 Hallitus 15 22.01.2014 Ilmoitusasiat 2/00.00 04 00/2014, 8/00.00 04 00/2014, 13/00.00 04 00/2014, 1265/00.00 04 00/2013, 12/00.00 04 00/2014, 1260/03.03 04/2013, 28/00.00 04 00/2014, 122/02.02 05 02/2013,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 275 29.08.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset 459/66/2012, 520/66/2012, 53/61/616/2011, 589/61/2012, 52/61/616/2011 STLTK 275 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 40 19.02.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 40 19.02.2014 Hallitus 40 19.02.2014 Ilmoitusasiat 502/05.05 20 00/2013, 57/00.00 04 01/2014, 924/00.00 04 00/2013, 99/00.00 04 01/2014, 98/00.00 04 01/2014, 1112/00.00 04 00/2013, 61/02.02 02/2014, 110/11.11 02/2014,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Hallitus 168 20.03.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 214/05.05 00/2013 H 168 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lu

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

PERLTK 27 Johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto, johtava hoitaja Seija Ritala, sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala, ko ti hoi to päällik kö Anu Kallio

PERLTK 27 Johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto, johtava hoitaja Seija Ritala, sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala, ko ti hoi to päällik kö Anu Kallio Perusturvalaukun 27 04.03.2014 Hoitokuun ja palvelukuun toteutuminen ja seuran PERLTK 27 Johva ylilääkäri Jussi Saarnisto, johva hoija Seija Rila, sosiaalityön johja Market Tiihala, ko ti hoi to päällik

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot