Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastol ta (Val vira) lupaa yksityisen terveydenhuol lon palvelujen antamiseen seuraavasti: 1) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere Linnainmaa palve luista vastaa vaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 2) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki Kaivopiha palveluista optikon toiminnan harjoittaminen. Terveydenhuollon palve luista vastaa vaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 3) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki Itäkeskus alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi min nan harjoittaminen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi joh ta jaksi esitetään silmä tau tien eri kois lää käri 5) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki, Kannelmäki palve luista vastaa vaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 6) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki, Kamppi palve luista vastaa vaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri

2 7) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Espoo Entresse Yksikössä tuo tet ta vik si palveluiksi esitetään avohoidon lääkäripalveluista yleis- ja eri kois lää kärin vastaanottotoiminta sekä lääketieteen alaan kuulu vien lau sun tojen antaminen ja muista terveydenhuollon pal veluista opti kon toi minnan harjoittaminen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi joh tajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 8) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Espoo, Tapiola Yksikössä tuo tet ta vik si palveluiksi esitetään avohoidon lääkäripalveluista yleis- ja eri kois lää kärin vastaanottotoiminta sekä lääketieteen alaan kuulu vien lau sun tojen antaminen ja muista terveydenhuollon palve luista opti kon toi minnan harjoittaminen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi joh tajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 9) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Espoo, Olari palve luista vastaa vaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 10) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki, Viikki alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista terveydenhuollon pal veluista opti kon toi minnan harjoittaminen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi joh tajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 11) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Hämeenlinna alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Tervey denhuollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 12) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kotka, Sutela alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista terveydenhuollon pal veluista opti kon toi minnan harjoittaminen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi joh tajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 13) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Järvenpää, Prisma alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista

3 muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Tervey denhuollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 14) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Hämeenlinna, Prisma palve luista vastaa vaksi johtajaksi esite tään silmätautien erikoislääkäri 15) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kotka alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Tervey denhuollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 16) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kouvola alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Tervey denhuollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 17) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kuusankoski alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Tervey denhuollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 18) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Lappeenrannan Prisma Yksikössä tuo tet ta viksi palveluiksi esitetään avohoidon lääkäri pal veluista yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta sekä lääke tie teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon pal veluista optikon toimin nan harjoittaminen. Ter veyden huollon palve luista vastaa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri koislääkäri 19) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Lahti, Laune Prisma

4 palve luista vastaa vaksi johtajaksi esite tään silmätautien erikoislääkäri 20) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kerava, Prisma alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Ter veyden huollon palve luista vastaa vaksi johtajaksi esite tään silmä tau tien eri koislääkäri 21) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Savitaipale palve luista vastaa vaksi johtajaksi esite tään silmätautien erikoislääkäri 22) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Sipoo palve luista vastaa vaksi johtajaksi esite tään silmätautien erikoislääkäri 23) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Taavetti palve luista vastaa vaksi johtajaksi esite tään silmätautien erikoislääkäri 24) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Vantaa, Myyrmannin Silmälääkäriasema Yksikössä tuo tet ta viksi palveluiksi esitetään avo hoi don lää kä ri pal veluista yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta sekä lää ke tie teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja kuvan tamis tutki muk sista muut kuvan ta mistutki mukset (näkökenttä ja sil män pohja ku vaukset) sekä muista tervey denhuollon pal veluista opti kon toimin nan harjoittaminen. Ter veyden huollon palve luista vastaa vaksi johta jaksi esitetään silmä tau tien eri koislääkäri 25) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Forssa alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvan ta mistutki mukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista tervey denhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Ter veyden huollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esite-

5 tään silmätau tien eri koislääkäri 26) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Vantaa, Kauppakeskus Yksikössä tuo tet ta viksi palveluiksi esitetään avohoidon lääkäri pal veluista yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta sekä lääke tie teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon pal veluista optikon toimin nan harjoittaminen. Ter veyden huollon palve luista vastaa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri koislääkäri 27) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Turku, Eerikinkatu 9 Yksikössä tuo tet ta viksi palveluiksi esitetään avohoidon lääkäripal veluista yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta sekä lääketie teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon pal veluista optikon toimin nan harjoittaminen. Ter veyden huollon palve luista vastaa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri koislääkäri 28) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Turku, Eerikinkatu 20 alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Tervey denhuollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään silmätautien erikoislääkäri 29) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Rauman Prisma alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Ter veyden huollon palve luista vastaa vaksi johtajaksi esite tään silmä tau tien eri koislääkäri 30) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Raisio, Kauppakeskus palve luista vastaa vaksi johtajaksi esite tään silmätautien erikoislääkäri 31) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Rauma Valtakatu alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvan ta mistutki mukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista tervey denhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Ter veyden huollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään silmä tau tien eri koislääkäri

6 32) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Salo, Kauppakeskus alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvan ta mistutki mukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista tervey denhuollon pal veluista optikon toiminnan harjoittaminen. Ter veyden huollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään silmä tau tien eri koislääkäri 33) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere, Hervanta palve luista vastaa vaksi johtajaksi esite tään silmätautien erikoislääkäri 34) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere, Koskikeskus alaan kuuluvien lausuntojen antaminen, sairaanhoitajapalveluista sai raanhoitajan vastaanot totoiminta ja ku van ta mis tut ki muk sis ta muut ku van ta mis tut ki muk set (nä kö kenttä ja sil män pohja ku vauk set) sekä muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toimin nan harjoittaminen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esitetään silmä tau tien eri kois lääkäri 34) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere, Lielahti alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toimin nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 35) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere Prisma alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toimin nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 36) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Jyväskylä, Keljon Prisma alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toimin nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri

7 37) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Jyväskylä, Seppälän Prisma alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toimin nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 38) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Jyväskylä Hoviraitti yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta ja kuvantamistutkimuksista muut ku van ta mis tut ki muk set (nä kö kenttä ja sil män pohjaku vauk set) sekä lääketieteen alaan kuulu vien lausuntojen an taminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toimin nan harjoittami nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esitetään silmä tau tien eri kois lääkäri 39) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kangas alan Prisma Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään avohoidon lää kä ri palveluista yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta sekä lää ke tieteen alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey den huollon palve luista optikon toiminnan harjoittaminen. Tervey den huollon palve luista vas taavaksi johtajaksi esitetään silmätautien eri koislääkäri 40) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Karstula alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 41) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Toijala alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 42) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Joutsa alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 43) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Pihtipudas

8 alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 44) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Nokia alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 45) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Seinäjoki, Epstori yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmänpohjatutkimukset) sekä lää ke tie teen alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta minen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joittami nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esi tetään silmä tau tien eri kois lääkäri 46) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Suolahti alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 47) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Äänekoski yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmänpohjatutkimukset) sekä lää ke tie teen alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta minen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joittami nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esi tetään silmä tau tien eri kois lääkäri 48) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Saarijärvi yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta ja muista terveydenhuollon palveluista optikon toiminnan harjoit taminen. Terveydenhuollon pal veluista vastaavaksi johtajaksi esite tään silmätautien erikoislääkäri 49) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Pietarsaari alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri

9 50) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Viitasaari alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 51) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kokkola alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 52) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Ylöjärvi alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 53) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kuopio, Kuopion Silmäsairaala yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta ja leikkaustoiminta avohoidossa sekä lääketieteen alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta minen ja sairaanhoitajan palveluista sairaanhoitajan vastaanottotoiminta sekä kuvan tamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja sil mänpohjatutkimukset) ja muis ta ter vey den huol lon pal veluista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Ter vey den huol lon pal veluista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lää käri 54) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema NETTO, Joensuu Yksikössä tuo tet ta viksi palveluiksi esitetään muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 55) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Joensuu yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta ja lää ketieteen alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkö kenttä- ja sil mänpoh jatut kimukset) sekä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi min nan harjoit ta mi nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lää käri 56) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Joensuun Prisma

10 alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 57) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kuopion Prisma alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 58) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Lieksa alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 59) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Pieksämäki alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 60) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Pielavesi alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 61) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Iisalmi alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmänpohjatutkimukset) sekä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi min nan harjoit ta mi nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lää käri 62) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Savonlinna alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Ter vey den huol lon pal-

11 ve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 63) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Varkaus alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmänpohjatutkimukset) sekä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi min nan harjoit ta mi nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lää käri 64) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kajaani alaan kuu lu vien lau sun tojen antaminen sekä muis ta ter vey den huollon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 65) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Oulu Rotuaari alaan kuu lu vien lau sun tojen antaminen sekä muis ta ter vey den huollon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 66) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kiiminki alaan kuu lu vien lau sun tojen antaminen sekä muis ta ter vey den huollon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri 67) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Rovaniemi alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmänpohjatutkimukset) sekä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi min nan harjoit ta mi nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lää käri 68) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kemi alaan kuu lu vien lau sun tojen antaminen sekä muis ta ter vey den huollon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Ter vey den huol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien eri kois lääkäri

12 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt (VAL /So-35ml) Silmäasema Fennica Oy:lle lu van yksityisen ter vey den huol lon palvelujen antamiseen seuraavas ti: 1) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere Linnainmaa teen pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mä tau tien 2) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki Kaivopiha teen palve luista optikon toiminnan harjoittaminen. Terveydenhuollon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mä tau tien 3) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki Itäkeskus teen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuk sista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjaku vaukset) sekä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi minnan on hy väksytty sil mä tau tien 5) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki, Kannelmäki teen 6) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki, Kamppi teen 7) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Espoo Entresse Yksikössä tuo tet ta vik si palveluiksi on hyväksytty avohoidon lääkäripal ve luista yleis- ja eri kois lää kärin vastaanottotoiminta sekä lääketie teen alaan kuulu vien lau sun tojen antaminen ja muista terveydenhuollon pal veluista opti kon toi minnan harjoittaminen. Terveyden-

13 huollon 8) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Espoo, Tapiola Yksikössä tuo tet ta vik si palveluiksi on hyväksytty avohoidon lääkäripal ve luista yleis- ja eri kois lää kärin vastaanottotoiminta sekä lääketie teen alaan kuulu vien lau sun tojen antaminen ja muista terveydenhuollon palve luista opti kon toi minnan harjoittaminen. Terveydenhuollon 9) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Espoo, Olari teen palve luista vas taa vaksi johta jaksi on hy väksytty sil mä tau tien 10) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Helsinki, Viikki teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista terveydenhuollon pal veluista opti kon toi minnan harjoittaminen. Terveydenhuollon 11) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Hämeenlinna teen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuk sista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjaku vaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien 12) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kotka, Sutela teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista terveydenhuollon pal veluista opti kon toi minnan harjoittaminen. Terveydenhuollon 13) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Järvenpää, Prisma teen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuk sista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjaku vaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien

14 14) Sil mäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Hämeenlinna, Prisma teen 15) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kotka teen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuk sista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjaku vaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien 16) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kouvola teen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuk sista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjaku vaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien 17) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kuusankoski teen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuk sista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjaku vaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien 18) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Lappeenrannan Pris ma teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon pal veluista optikon toimin nan harjoittaminen. Terveydenhuollon 19) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Lahti, Laune Prisma teen eri kois lää käri Roo pe Sihvola.

15 20) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kerava, Prisma teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon 21) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Savitaipale teen 22) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Sipoo teen 23) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Taavetti teen 24) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Vantaa, Myyrmannin Silmälääkäriasema Yksikössä tuo tet ta viksi palveluiksi on hyväksytty avo hoi don lää kä ripal ve luista yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta sekä lää ketie teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja kuvan tamis tutkimuk sista muut kuvan ta mistutki mukset (näkökenttä ja sil män pohjaku vaukset) sekä muista tervey denhuollon pal veluista opti kon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien 25) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Forssa teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja kuvantamistutkimuk sista muut kuvan ta mistutki mukset (näkökenttä ja silmänpohjaku vaukset) sekä muista tervey denhuollon pal veluista optikon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien 26) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Vantaa, Kauppa-

16 kes kus teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon pal veluista optikon toimin nan harjoittaminen. Terveydenhuollon 27) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Turku, Eerikinkatu 9 teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon pal veluista optikon toimin nan harjoittaminen. Terveydenhuollon 28) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Turku, Eerikinkatu 20 teen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen ja kuvantamistutkimuk sista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä ja silmänpohjaku vaukset) sekä muista terveydenhuollon pal veluista optikon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien 29) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Rauman Prisma teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista tervey denhuollon 30) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Raisio, Kauppakes kus teen 31) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Rauma Valtakatu teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja kuvantamistutkimuk sista muut kuvan ta mistutki mukset (näkökenttä ja silmänpohjaku vaukset) sekä muista tervey denhuollon pal veluista optikon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien

17 32) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Salo, Kauppakeskus teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvan ta mistutki mukset (näkökenttä ja silmänpohjakuvaukset) sekä muista tervey denhuollon pal veluista optikon toiminnan on hy väksytty sil mä tau tien 33) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere, Hervanta teen 34) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere, Koskikes kus teen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen, sairaanhoitajapalveluista sai raanhoitajan vastaanot totoiminta ja ku van ta mis tut ki muk sista muut ku van ta mis tut ki muk set (nä kö kenttä ja sil män pohja ku vaukset) sekä muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toimin nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mä tau tien 34) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere, Lielahti teen alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey denhuollon pal veluista opti kon toimin nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon 35) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Tampere Prisma teen alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey denhuollon pal veluista opti kon toimin nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon 36) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Jyväskylä, Keljon Pris ma teen alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey denhuollon pal veluista opti kon toimin nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon

18 37) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Jyväskylä, Seppälän Prisma teen alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey denhuollon pal veluista opti kon toimin nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon 38) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Jyväskylä Hoviraitti ve luista yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta ja kuvantamis tutki muk sista muut ku van ta mis tut ki muk set (nä kö kenttä ja sil mänpohja ku vauk set) sekä lääketieteen alaan kuulu vien lausuntojen antami nen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toimin nan on hy väksytty sil mä tau tien 39) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kangas alan Prisma Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi on hyväksytty avohoidon lää kä ripal ve luista yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta sekä lää ketie teen alaan kuulu vien lausuntojen antaminen ja muista ter vey denhuollon palve luista optikon toiminnan harjoittaminen. Terveydenhuollon 40) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Karstula teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon 41) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Toijala teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon 42) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Joutsa teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon

19 43) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Pihtipudas teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon 44) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Nokia teen alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Terveydenhuollon 45) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Seinäjoki, Epstori ve luista yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta ja kuvantamis tutki muk sista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmän pohja tut kimukset) sekä lää ke tie teen alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi minnan har joit tami nen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mä tau tien 46) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Suolahti alaan kuulu vien lausun tojen antaminen ja muista ter vey den huollon pal veluista opti kon toi min nan harjoit tami nen. Ter vey den huol lon palve luista vas taa vaksi johta jaksi esite tään silmä tau tien eri kois lääkäri 47) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Äänekoski ve luista yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta ja kuvantamis tutki muk sista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmän pohja tut kimukset) sekä lää ke tie teen alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den huollon pal veluista opti kon toi minnan har joit tami nen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mä tau tien 48) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Saarijärvi ve luista yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta ja muista tervey den huollon palveluista optikon toiminnan harjoit taminen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mätau tien 49) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Pietarsaari alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey den-

20 huollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 50) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Viitasaari alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 51) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kokkola alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 52) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Ylöjärvi alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 53) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kuopio, Kuopion Sil mäsairaala ve luista yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta ja leikkaustoiminta avo hoidossa sekä lääketieteen alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja sairaanhoitajan palveluista sairaanhoitajan vastaanottotoimin ta sekä kuvan tamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkö kenttä- ja sil mänpohjatutkimukset) ja muis ta ter vey denhuol lon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Ter vey denhuol lon pal ve luista vas taa vaksi johta jaksi esi te tään silmä tau tien erikois lää käri 54) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema NETTO, Joensuu Yksikössä tuo tet ta viksi palveluiksi on hyväksytty muis ta ter vey denhuollon pal ve luista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon pal ve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mä tau tien 55) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Joensuu ve luista yleis- ja eri koislää kärin vastaanottotoiminta ja lää ketieteen alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkö kenttä- ja sil mänpoh jatutkimuk set) se kä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi minnan har joit ta mi nen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi johta-

21 jaksi on hy väksytty sil mä tau tien 56) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Joensuun Prisma alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen ja muis ta ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 57) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kuopion Prisma alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 58) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Lieksa alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 59) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Pieksämäki alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 60) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Pielavesi alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja muis ta ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 61) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Iisalmi alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmänpohjatutkimuk set) se kä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mä tau tien 62) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Savonlinna Yksikössä tuo tet ta viksi palveluiksi on hyväksytty avohoidon lääkäri-

22 pal alaan kuu lu vien lau sun to jen an ta mi nen ja muis ta ter vey denhuollon pal veluista opti kon toi min nan har joit tami nen. Terveydenhuollon 63) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Varkaus alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmänpohjatutkimuk set) se kä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mä tau tien 64) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kajaani alaan kuu lu vien lau sun tojen antaminen sekä muis ta ter vey denhuol lon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Terveydenhuollon 65) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Oulu Rotuaari alaan kuu lu vien lau sun tojen antaminen sekä muis ta ter vey denhuol lon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Terveydenhuollon 66) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kiiminki alaan kuu lu vien lau sun tojen antaminen sekä muis ta ter vey denhuol lon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Terveydenhuollon 67) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Rovaniemi alaan kuu lu vien lau sun tojen an ta mi nen ja kuvantamistutkimuksista muut kuvantamistutkimukset (näkökenttä- ja silmänpohjatutkimuk set) se kä muis ta ter vey den huol lon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Terveydenhuollon palve luista vas taa vaksi johtajaksi on hy väksytty sil mä tau tien 68) Silmäasema Fennica Oy c/o Silmäasema Kemi alaan kuu lu vien lau sun tojen antaminen sekä muis ta ter vey denhuol lon pal ve luista op ti kon toi min nan har joit ta mi nen. Terveyden-

23 Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: huollon Palvelujen tuottaja on tehnyt Valviralle ilmoituksen toiminnan aloittamisesta. Toiminta on aloitettu kaikissa luetelluissa yksiköissä Terveydenhuollon palvelujen tuottajan on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan Valviralle. Mikäli palvelujen tuottaja muuttaa päätöksessä tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen, sen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti Valviralle. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tekemän päätöksen VAL /So-35ml, jolla se on myöntänyt Silmäasema Fen ni ca Oy:lle lu van yksityisen ter vey den huol lon palvelujen antamiseen hake muksen mukaisesti. Hyväksyi päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 348 26.10.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy 977/61/616/2011 STLTK 348 Via Healthcare Oy on pyytänyt sosiaali- ja terveysalan lupa-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 02.05.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 332/61/2012 STLTK 176 PlusTerveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 333 17.10.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 758/61/616/2012 STLTK 333 Plusterveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 464 21.12.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy 352/61/616/2011 STLTK 464 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 133 06.04.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy 257/61/616/2011 STLTK 133 ODL Terveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 37 18.01.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy 3/61/616/2012 STLTK 37 Mehiläinen Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. RAKETTI MARKKINAT Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt Neljä erilaista, upeaa ja värikästä tähtikuviota. Tuhti avauspanos, isot tähtikuviot. 14

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Hallitus 168 20.03.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 214/05.05 00/2013 H 168 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lu

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Ilmoitus 1 (12) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Ilmoitus 1 (12) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (12) DBC Suomi Oy Hatanpään valtatie 1 33100 Tampere Y-tunnus: 1731334-5 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset DBC Suomi Oy on ilmoittanut Sosiaali-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS

UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS UUSIVUOSI 2013-2014 ASIAKASPALVELUKESKUS Yksityisasiakkaat p. 010 414 00 asiakkaat p. 010 414 0666 ma 31.12.2012 Uudenvuodenaatto 7-20 ti 1.1.2013 Uudenvuodenpäivä 7-20 LÄÄKÄRIKESKUKSET (MUU SUOMI) HYVINKÄÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Hallitus 240 19.11.2014 Ilmoitusasiat H 240 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014 Hallitus 138 04.06.2014 Ilmoitusasiat 399/00.00 04 00/2014, 387/00.00 04 00/2014, 263/00.00 04 00/2014, 262/00.00 04 00/2014, 406/00.00 04 00/2014, 407/00.00 04 00/2014, 408/00.00 04 00/2014, 258/00.00

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot