Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:"

Transkriptio

1 Hallitus Ilmoitusasiat H 137 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus dnro 7056/ /2015 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen/perheterapia Koho Oy, Hirvas: Ilmoituksen tekijä: Perheterapia Koho Oy Petäjävedentie Hirvas Perheterapia Koho Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta lukien. Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat on toimitettu palvelun tilanneille kunnille säilytettäväksi. Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujenantajien rekisteriin. 2) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus dnro 5438/ /2015 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan palvelualan poistaminen/suomen Terveystalo Oy, Helsinki: Ilmoituksen tekijä: Suomen Terveystalo Oy Jaakonkatu 3 B / 3. kerros Helsinki Suomen Terveystalo on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastole (Valvira) palveualan poistosta seuraavasti: Palveluja tuottava toimipaikka: Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kajaani Lönnrotinkatu Lönnrotinkatu 14 2 krs.

2 Poistettava palveluala: Kuvantamistutkimukset Muut kuvantamistutkimukset: mammografia Palvelualan poistosta on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 3) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös dnro 6475/ /2015 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Cityterveys Oy, Helsinki: Hakija/palvelun tuottaja: Cityterveys Oy Fredrikinkatu 48 A Helsinki Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi uudeksi toimipaikaksi seuraavasti: Cityterveys Oy, Kajaani Välikatu 17 Lääkäripalvelut avohoidossa Kuvantamistutkimukset Laboratoriotoiminta Muu terveydenhuollon toiminta Laboratiorionäytteiden otto potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Kajaanin kaupungin alueella Lähihoitajan antamat terveydenhuollon puhelinpalvelut ilman vastaanottotiloja omana erillisenä toimialanaan; laaditaan yksilölliset potilasasiakirjamerkinnät Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: laillistettu radiologian erikoislääkäri Martti Juhana Kiuru

3 Cityterveys Oy:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelunantajien rekisteriin. 4) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös dnro 3898/ /2015 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/suomen Terveystalo Oy, Helsinki: Hakija/palvelun tuottaja: Suomen Terveystalo Oy Jaakonkatu 3 B / 3. kerros Helsinki Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi palvelualojen laajennukset seuraavasti: Palveluja tuottava toimipaikka: Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kajaani Kauppakatu Kauppakatu 27 Terapeuttinen toiminta Psykoterapia toimipaikassa Suomen Terveystalo Oy:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset alkaen. Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelunantajien rekisteriin. 5) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus ndro 7432/ /2015 Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/yrjö & Hanna Oy: Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Yrjö & Hanna Oy Elimäenkatu Helsinki

4 Palvelujen tuottaja on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) vastuuhenkilön vaihtumisesta seuraavissa toimintayksiköissä: Onnelakoti Onnelantie 2 Uusi vastuuhenkilö lukien: Maarit Karjalainen, sairaanhoitoja AMK Tehtävä toimintayksikössä: palveluesimies Ilmoitus on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 6) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran kirje ndro 539/ /2015 Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä: Hoitoon pääsyn tilanne Valvira seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantatietojen perusteella kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn toteutumista kaikissa sairaanhoitopiireissä. THL:n hoitoon pääsyn tilannetta kuvaavien seurantatietojen mukaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita henkilöitä oli 36 eli 4,7 henkilöä asukasta kohden. Valvira kehottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää kiinnittämään erityistä huomiota potilaiden hoitoon pääsyyn ja ryhtymään pikaisesti kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, joiden avulla hoitoon pääsy toteutuisi jatkuvasti lain edellyttämällä tavalla. Valvira kehottaa lisäksi kuntayhtymää valvomaan reaaliaikaisesti omavalvonnan keinoin kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn toteutumista ja puuttumaan mahdollisiin ongelmiin pikaisesti. Valvira harkitsee valvontatoimenpiteitä, mikäli Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella erikoissairaanhoitoon pääsy ei toteudu lain edellyttämällä tavalla Asia ei tässä vaiheessa anna aihetta Valviran enempiin toimenpiteisiin.

5 Aluehallintoviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/696/ /2015 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/bärecco Oy, Oulu: Palvelujen tuottaja: Bärecco Oy Kaarnatie Oulu Yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen (744/1990) 6 :n mukaisesti aluehallintovirasto ilmoittaa yllä mainitun yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI/696/ /2015) tekemän päätöksen mukaisesti. 2) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus PSAVI/1597/ /2015 Yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon palvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/palvelukoti Sinivakka Oy: Ilmoituksen tekijä/palvelun tuottaja: Palvelukoti Sinivakka Oy, Alkulantie 15 talo F Sotkamo Mikeva Oy on ilmoittanut aluehallintovirastolle Palvelukoti Sinivakan vastuuhenkilön vaihtumisesta lukien. Uusi vastuuhenkilö on sh/terveydenhoitaja (amk) Rinna Mikkonen. Ilmoitettu muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 3) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSAVI/1014/ /2015 Muutos yksityiten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottajan lupaan/perhekoti Luonnonlapsi Ay, Sotkamo: Hakija/palvelun tuottaja: Perhekoti Luonnonlapsi Ay Kipinäntie 10

6 88600 Sotkamo Perhekoti Luonnonlapsi on aloittanu 6 -paikkaisena perhekotina vuonna Hakija hakee 1 paikan lisäämistä ja paikkaluvun muutosta 7 -paikkaiseksi heinäkuusta 2017 alkaen. 1. Perhekoti Luonnonlapsen ilmoituksenvaraiset palvelut Keskuskatu 11 Ilmoituksenvaraiset palvelut/perhetyö lapset/nuoret. 3 paikkaa Ilmoituksenvaraiset palvelut/tukiasuminen lapset/vnuoret: 4 asiakaspaikkaa Henkilökunnan määrä yhteens: 0,50 2. Perhekoti Luonnonlapsi Kipinäntie Sotkamo Luvanvaraiset palvelut/ammatillinen perhekotihoito lapset/nuoret: 7 paikkaa Toimintayksikön vastuuhenkilö: Bäck Eeva Riitta, sosiaalialan ohjaaja Tehtävä yksikössä: perhekodin vanhempi Henkilökunnan määrä yhteensä: 3,00 Aluehallintovirasto myöntää palvelujen tuottaja Perhekoti Luonnonlapsi Ay:lle luvan toimia 7 -paikkaisena perhekotina alkaen. Perhekotivanhempien lisäksi yksikössä työskentelee 2 ohjaajaa. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 4) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSAVI/620/ /2015 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/hammaslaboratiorio Koskihammas Ky, Kajaani: Hakija/palvelun tuottaja: Hammaslaboratorio Koskihammas Ky Lönnrotinkatu 6

7 Hakemus on saapunut Hakemusta on täydennetty Hakija on ilmoittanut palvelujen tuottajan osoitteen muutoksetn ja pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisen luvan muuttamista siten, että aluehallintovirasto hyväksyy uuden toimipaikan ja lopettaa entisen. Toimipaikka, joka lopetetaan: Hammaslaboratorio Koskihammas Ky Pohjolankatu 8 Uusi palveluja tuottava toimipaikka: Hammaslaboratorio Koskihammas Ky Lönnrotinkatu 6 Muut hammashuollon palvelut Erikoishammasteknikon vastaanottotoiminta Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: laillistettu hammasteknikko, erikoishammasteknikko Kari Antero Nukarinen Hammaslaboratorio Koskihammas Ky:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset hakemuksen mukaisesti. Luvan muutos on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 5) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSAVI/696/ /2015 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/bärecco Oy, Oulu: Hakemus on saapunut Hakemusta on täydennetty Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen seuraavasti: Palveluja tuottava toimipaikka: Bärecco Oy Kaarnatie Oulu

8 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Muu terveydenhuollon toiminta Apuvälineteknikon palvelut toimipaikassa ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: nimikesuojattu apuvälineteknikko Jari Wiljo Juhani Byström Toimintakunnat: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi Aluehallintovirasto myöntää Bärecco Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. 1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) päätös dnro / /2015 Kajaanin 4. apteekin apteekkilupa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on päättänyt myöntää Kajaanin 4. apteekkiluvan proviisori Juha Martti Olavi Konttilalle. Apteekin tulee sijaita Kajaanin kaupungin läntisellä (3.) apteekkialueella (Fimea dnro 2253/ /2011; ). Apteekkilupaan liitty ehto pitää Vuolijoen sivuapteekkia Kajaanin kaupungin Vuolijoen taajamassa. Lisätietoja asiasta antaa vs. kuntayhtymän johtaja Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Hallitus: Hyväksyi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Hallitus 240 19.11.2014 Ilmoitusasiat H 240 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 Hallitus 337 11.09.2013 Ilmoitusasiat 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.8.2013 PSAVI/1722/04.02.00/2013

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013 Hallitus 56 13.11.2013 Ilmoitusasiat 1089/01.01 02 00/2013, 1100/00.00 04 00/2013, 20/00.00 04 00/2013, 1120/00.00 04 00/2013, 1108/00.00 04 00/2013, 1109/00.00 04 00/2013, 1110/00.00 04 00/2013, 1111/00.00

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja POSELY/1134/2014, 7.8.2014 / Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 40 19.02.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 40 19.02.2014 Hallitus 40 19.02.2014 Ilmoitusasiat 502/05.05 20 00/2013, 57/00.00 04 01/2014, 924/00.00 04 00/2013, 99/00.00 04 01/2014, 98/00.00 04 01/2014, 1112/00.00 04 00/2013, 61/02.02 02/2014, 110/11.11 02/2014,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 15.1.2015 Dnro 117/06.01.00.02/2015, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 113 18.12.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 113 18.12.2013 Hallitus 113 18.12.2013 Ilmoitusasiat 1218/00.00 04 00/2013, 1215/00.00 04 00/2013, 1216/00.00 04 01/2013, 547/00.00 04 00/2013, 1217/00.00 04 00/2013 H 113 1) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 4/2014. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015. Itä-Suomen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje 27.4.2015 ISAVI/1350/04.02.02/2015, Ilmoitus palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta/kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.3.2015 antama sijaintikunnan lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2780/05.06.04/2014. Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta.

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös 12.9.2013 POSELY/1244/05.13.05/2013, Pakolaisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 8.8.2014 ISA- VI/2424/04.01.04/2014, Ilmoitus yksityisen ilmoituksenvaraisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013 /7.11.2013 / Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja TE-palvelujen päätös 5.6.2015 POS/ELY/870/2015, Pohjois-Savon TEtoimiston päätös työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

tq{ J A1/1 Aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 0 8-10- 2014 / 7 Asia:

tq{ J A1/1 Aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 0 8-10- 2014 / 7 Asia: Aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat VALVONTAPÄÄTÖS tq{ J A1/1 PSAVI/2288/05.07.03/2013 6.10.2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ yhtymähallitus TERVEYDENHUOLLON KUNTAVHTYMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 10.10.2013, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteen muutos / Nutrinet Oy. Uusi osoite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 18.37 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, ltk:n kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Kantelija on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan mainitut epäselvyydet ja laiminlyönnit.

Kantelija on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan mainitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 04.10.2012 Dnro OKV/193/1/2012 1/5 ASIA Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 6.2.2012 osoittamassaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja,

Lisätiedot